PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Verze programu 1.23/1.09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Verze programu 1.23/1.09"

Transkript

1 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Verze programu 1.23/1.09

2 Obsah: 1. Úvod K čemu je program určen Verze programu Použití programu aneb začínáme Jak program funguje Režim on-line a off-line Založení uživatelů a přidělení práv Mazání uživatele Založení majitelů spalinových cest Mazání majitele spalinové cesty Založení spalinových cest Mazání spalinových cest Přidělení spalinových cest majitelům Vytváříme protokol o kontrole spalinové cesty Mazání protokolu o kontrole Vkládání příloh k protokolu o kontrole Vkládání obrázků k protokolu o kontrole Přiložení dokumentů k protokolu o kontrole Tiskneme protokol o kontrole Pokročilejší funkce Sestavy Synchronizace dat Vyhledávání Aktivace a deaktivace majitelů Aktivace a deaktivace spalinových cest Volba zobrazení počtů údajů Přenos spalinové cesty k jinému majiteli Úprava posledního protokolu kontroly Úprava parametrů spalinové cesty Úprava majitele spalinové cesty Úprava uživatelů Úprava výchozích parametrů programu Mobilní pracoviště Popis Popis práce Zálohování dat Technická podpora EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 2

3 1. Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili program na evidenci spalinových cest a jejich protokolů kontrol. Věříme, že vám tento program pomůže lépe zorganizovat práci, zjednoduší její administraci a zavede přehled K čemu je program určen Program je určen pro kominické firmy jak malé, které mají jeden počítač, tak i velké firmy, které mají větší množství pracovníků a vyžadují centralizaci dat celé firmy. Program umožňuje vytvářet kontroly spalinových cest přímo u zákazníka, kde bezprostředně po kontrole může kominík vytisknout protokol o kontrole. Program ukládá archív všech protokolů o kontrolách u příslušných spalinových cest Verze programu Program je ve verzi jak jednouživatelské, která je určena pro jeden počítač, tak i verzi klient server, kde může být více pracovníků, kteří provádějí kontroly a po příjezdu do mateřské firmy provedou synchronizaci dat se serverem. Jejich data se převedou na server a naopak ze serveru se data uloží na jejich počítač. Tím je zajištěno, že na mobilních počítačích jsou stále aktuální data nejenom vlastní, ale i všech ostatních počítačů. 2. Použití programu aneb začínáme 2.1. Jak program funguje Program pracuje na principu webové aplikace. Spouští se tedy v běžném MS Internet Exploreru. Optimalizován je pro IE 7 a vyšší. Pro správnou funkci je třeba mít povoleny cookies a Java scripty. Databáze jsou uloženy na SQL serveru, který je součástí instalace programu. Základním stavebním kamenem programu je databáze spalinových cest. Ke každé spalinové cestě přísluší informace, které jsme si tam uložili: a. Majitel spalinové cesty. Každý majitel může mít jednu či několik spalinových cest a to i na různých adresách. b. Parametry spalinové cesty. Zde jsou uloženy technické parametry spalinové cesty, jako jsou rozměry, připojené spotřebiče, adresa umístění atd. c. Kontroly spalinových cest. U každé spalinové cesty je archív uložených protokolů o kontrole. Poslední protokol lze editovat. d. Obrázky. Ke každé spalinové cestě mohou být uloženy obrázky, například fotodokumentace. e. Dokumenty. Ke každé spalinové cestě mohou být uloženy dokumenty (např..doc,.pdf,.xls apod.) f. Každá spalinová cesta má v rámci programu přidělen jedinečný identifikátor. Lepšího zobrazení dosáhneme, přepneme-li internetový prohlížeč do režimu Celá obrazovka, v IE je to přepnutím klávesou F11. Obdobně je to i v jiných prohlížečích. Standardní zobrazení Zobrazení v celoobrazovkovém režimu 2.2. Režim on-line a off-line Pokud program používáte pouze na jednom počítači, můžete tuto kapitolu přeskočit. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 3

4 V případě, že máme síťovou verzi, vysvětlíme si dva způsoby práce. Režim On-line Pokud pracujeme na počítači, který je připojen do počítačové sítě společně se serverem EvKOM, zahájíme práci Online tím, že do internetového prohlížeče zadáme IP adresu nebo název serveru EvKOM (defaultní adresa je ). Tím se přihlásíme přímo na server EvKOM SQL a pracujeme v tzv. On-line režimu. Všechny úpravy děláme přímo na serveru EvKOM. Režim Off-line Pokud pracujeme na počítači vybaveném EvKOM Client, pracujeme na lokální databázi programu v tzv. režimu Offline. Všechny změny se provádí pouze na tomto počítači. Teprve až po Synchronizaci dat se změny promítnou na server EvKOM a případně pak na ostatní počítače s EvKOM Client Off-line po jejich Synchronizaci. Podrobněji je toto popsáno v kapitole Založení uživatelů a přidělení práv Před prvním použitím programu jako první krok po instalaci provedeme založení uživatelů programu a přidělíme jim jejich práva k funkcím programu. Zakládání uživatelů může provádět pouze administrátor. Nastavení administrátora je provedeno při instalaci. První přihlášení musí být provedeno pod účtem administrátora, defaultně je to uživatel evkom a heslo evkom který je nastaven při instalaci programu. Po přihlášení vybereme z menu volbu Správa uživatelů a založíme uživatele, kteří budou mít přístup do programu. Tuto operaci může provádět pouze administrátor. Nového uživatele vložíme po volbě Vložit uživatele: EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 4

5 Při najetí kurzorem na ikonu se zobrazí bublina s vysvětlením její funkce. Obdobně i na odkazech v textu. Rozdíl mezi typy účtů uživatelů: 1. Běžný uživatel může zakládat Majitele spalinových cest, Spalinové cesty a Kontroly spalinových cest. Nemá možnost nastavovat parametry programu a spravovat uživatele. 2. Uživatel s rozšířenými právy má stejná práva jako Běžný uživatel a navíc může mazat nesynchronizované záznamy (platí pro síťovou verzi). Nemá možnost nastavovat parametry programu a spravovat uživatele. 3. Uživatel typu Administrátor má možnost spravovat uživatele, zakládat je, mazat a editovat. Dále má možnost nastavovat některé parametry programu, ke kterým Běžný uživatel ani Uživatel s rozšířenými právy nemá přístup. U zakládaného uživatele vybereme, zda-li se bude jednat o běžného uživatele, uživatele s rozšířenými právy nebo o uživatele s administrátorskými právy k programu. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 5

6 2.4. Mazání uživatele Pokud dojde k založení špatného uživatele, máme možnost tuto položku kompletně smazat. Mazání má svá pravidla: a. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. b. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno. c. V síťové verzi je mazání uživatele možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace majitele. Pokud je položka databáze mazatelná, je u ní místo tečky zobrazena kladka s otevřeným zámkem. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 6

7 Nyní máme založené uživatele programu. Pokud máme síťovou verzi, musíme se na mobilních počítačích nejprve přihlásit jako administrátor a provést Synchronizaci, viz.3.2, aby se nám založili Uživatelé i na mobilním počítači. Pak jsme schopni se přihlásit pod založenými uživateli i na mobilních počítačích Založení majitelů spalinových cest Program obsahuje databázi majitelů spalinových cest, které jsme si uložili. Každý majitel může být majitelem většího počtu spalinových cest. Jejich počet není nijak omezen. Nebude asi výjimkou, kdy například Bytové družstvo bude vlastníkem několika stovek komínů. Nového majitele vložíme volbou Vložit majitele. Druhá volba je vpravo nad seznamem. V zobrazeném formuláři vyplníme údaje o majiteli spalinové cesty. Tučně popsaná pole jsou povinná a musí být vyplněna. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 7

8 2.6. Mazání majitele spalinové cesty Pokud dojde k založení špatného majitele spalinové cesty, máme možnost tuto položku kompletně smazat. Mazání má svá pravidla: d. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. e. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno f. V síťové verzi je mazání majitele spalinové cesty možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace spalinové cesty. Pokud je položka databáze mazatelná, je u ní místo tečky zobrazena kladka s otevřeným zámkem. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 8

9 2.7. Založení spalinových cest Základním kamenem je spalinová cesta, která má své technické parametry, majitele a adresu umístění. U zvoleného majitele klikneme na ikonu Přidat spalinovou cestu: Zde vyplníme všechny potřebné údaje o spalinové cestě, jejím umístění a o připojených spotřebičích apod.: Každý majitel může mít libovolný počet spalinových cest i na více adresách. Pro přidání další spalinové cesty k tomuto majiteli opakujeme tento krok tolikrát, kolik potřebujeme založit spalinových cest Mazání spalinových cest Pokud dojde k založení špatné spalinové cesty, máme možnost tuto položku kompletně smazat. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 9

10 Mazání má svá pravidla: g. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. h. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno i. V síťové verzi je mazání spalinové cesty možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace spalinové cesty. Pokud je položka databáze mazatelná, je u ní místo tečky zobrazena kladka s otevřeným zámkem Přidělení spalinových cest majitelům Každý majitel může mít jednu či několik spalinových cest a to i na různých adresách. V budoucnosti můžeme majitele jednoduše změnit, pokud například objekt změní majitele. Toto je popsáno v Pokročilejších funcích. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 10

11 2.10. Vytváříme protokol o kontrole spalinové cesty Jsme u zákazníka poprvé. V tomto případě musíme založit Majitele spalinové cesty, spalinovou cestu a přidělit jí majiteli, pak můžeme k dané spalinové cestě provést kontrolu. Jsme u zákazníka opakovaně. V případě, že se od naší poslední návštěvy nezměnil majitel ani spalinová cesta, můžeme vytvořit zprávu o kontrole pouhým stisknutím ikony Vytvořit novou zprávu, kde pouze dopíšeme případné závady. Při uložení nové kontroly se automaticky provedou kroky k jejímu vytištění. Pokud je odmítneme, můžeme zprávu o kontrole kdykoliv později vytisknout kolikrát chceme Mazání protokolu o kontrole Pokud dojde k uložení špatného protokolu spalinové cesty, máme možnost tuto položku kompletně smazat. Mazání má svá pravidla: a. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. b. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno c. V síťové verzi je mazání protokolu o kontrole spalinové cesty možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace spalinové cesty. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 11

12 Volba pro mazání: Vkládání příloh k protokolu o kontrole K protokolu o kontrole můžeme uložit i jiné dokumenty, například fotografie nebo výkresy apod Vkládání obrázků k protokolu o kontrole Pokud uznáme za vhodné, máme možnost přiložení obrázku nebo dokumentu ke kontrole. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 12

13 . Velikost fotografie je stejně jako u souboru omezena maximální velikostí 100Kb. Velikost lze omezit na jinou hodnotu Přiložení dokumentů k protokolu o kontrole Pokud uznáme za vhodné, můžeme si k zprávě o kontrole přiložit i jiné dokumenty, jako například výkresovou dokumentaci apod. Velikost souboru je stejně jako fotografie omezena maximální velikostí 100kB. Velikost souboru je stejně jako u fotografie omezena maximální velikostí 100kB Tiskneme protokol o kontrole Pokud je kontrola hotova, přikročíme k vytištění protokolu. Při uložení nového protokolu kontroly se automaticky provedou kroky k jeho vytištění. Pokud je odmítneme, můžeme protokol kdykoliv později vytisknout kolikrát chceme. Další sestavy jsou volitelné podle požadavku, jejich seznam se bude rozšiřovat. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 13

14 Obecně platí pro Internet Explorer a další prohlížeče, že jejich standardní nastavení stránky má velmi velké okraje nastavené na 19,05mm, tuto hodnotu pro všechny okraje změňme na 5mm. 3. Pokročilejší funkce 3.1. Sestavy Užitečnou sestavou je sestava spalinových cest, jimž vyprší termín kontroly k nastavenému datumu. V sestavě jsou navíc spalinové cesty seřazené podle adres, tak si takto pohodlně můžeme vytisknout plán práce s minimem přejezdů. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 14

15 Obecně platí pro Internet Explorer a další prohlížeče, že jejich standardní nastavení stránky má velmi velké okraje na 19mm, tuto hodnotu pro všechny okraje změňme na 5mm. Toto platí i pro tuto sestavu. Vytištěním této sestavy vznikne plán cesty, kde jsou jednotlivé spalinové cesty sestaveny podle měst a adres tak, abychom s minimálními přejezdy provedli zobrazené kontroly Synchronizace dat Pokud používáme síťovou verzi programu, můžeme pracovat na lokální síti na počítačích On-line. Veškeré změny se bezprostředně ukládají na server. V případě mobilních počítačů potřebujeme přenést jejich data na server a naopak. K tomu používáme synchronizaci dat se serverem. Pro tuto operaci musíme být samozřejmě připojení do sítě LAN se serverem. Připojení je možné buď bezdrátové, nebo drátové přes síťový konektor v notebooku. Drátové propojení je spolehlivější a rychlejší a důrazně je doporučujeme zejména, pokud ukládáme fotografie a dokumenty ke zprávám o kontrole. Před synchronizací se provede automaticky kontrola systémového času a jeho případná korekce podle serveru. Následně se zkontroluje, zda-li má mobilní počítač stejnou verzi databáze. V případě neshody verze s verzí na serveru program nejdříve provede automatický update programu na počítači klienta. Volba synchronizace je dostupná pouze v síťové verzi a pouze pokud je k dispozici synchronizační server. Na serveru je synchronizace přirozeně nedostupná. Po úspěšné synchronizaci program zobrazí výpis provedených úkonů. Synchronizace trvá podle objemu dat a rychlosti datové sítě několik vteřin až několik desítek vteřin. Buďte trpěliví a vyčkejte na dokončení synchronizace. Ve výjimečných případech, kdy došlo například ke ztrátě spojení se serverem během synchronizace, použijeme Kompletní synchronizaci, která provede kompletní kontrolu všech záznamů a provede jejich synchronizaci. Jedná se o hloubkovou synchronizaci, kterou sice můžeme provést kdykoliv, ale může při větším počtu záznamů trvat podstatně delší dobu. Pro tuto synchronizaci není vhodné používat bezdrátové připojení klienta. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 15

16 Kompletní synchronizace se provede zatržením volby Kompletní synchronizace a stiskem Synchronizace Konec synchronizace nám signalizuje provedení všech procesů na 100%, jak ukazuje následující obrázek Vyhledávání V databázi je funkční vyhledávání textových řetězců podle majitele a spalinové cesty. Prohledávají se následující pole: Vyhledej majitele : Jméno, příjmení, firma, město, ulice, ČP, PSČ, IČO a spalinovou cestu : ID komínu, ulice, ČP, město, uživatel Vyhledává se vždy jen jedno slovo v daném poli nebo jeho část. Nelze kombinovat více slov. Zadané slovo potvrdíme klávesou Enter. Při zadávání řetězce nejsou podstatná malá nebo velká písmena. Například zadáme-li novák, zobrazí se následující záznamy: EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 16

17 Pokud bychom zadali předem majitele, například Město Jaroměř, zobrazí se Novák pouze, pokud je uživatelem bytu Města Jaroměř Aktivace a deaktivace majitelů V databázi majitelů spalinových cest máme seznam majitelů, z nichž nutně ne všichni musí být stále našimi zákazníky. Pokud dojde k situaci, že v současnosti využívají služeb jiné firmy, provedeme jejich deaktivaci. Deaktivované majitele máme stále uložené, ale program s nimi pracuje jinak než s aktivními majiteli. Deaktivací majitele dojde i k deaktivaci jeho spalinových cest. Po opětovné aktivaci dojde k aktivaci majitele, ale jeho spalinové cesty zůstanou neaktivní, je třeba je aktivovat ručně Aktivace a deaktivace spalinových cest Obdobný princip je i v databázi spalinových cest. Deaktivované spalinové cesty nemají zelenou značku, ale značku červenou. K zobrazení aktivních a neaktivních záznamů slouží v hlavním menu volby pro zobrazení EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 17

18 aktivních/neaktivních majitelů spalinových cest. Zobrazuje se to, co je zaškrtnuto. Například, pokud zaškrtneme Pouze aktivní spalinové cesty, nezobrazí se nic. Neboť aktivní spalinové cesty mohou mít jen aktivní majitelé, a ty nemáme zaškrtlé Volba zobrazení počtů údajů V levé části obrazovky je možno nastavit, kolik se zobrazí na obrazovce Majitelů spalinových cest (10, 20, 50, 10, 200 a Všechny) a kolik se zobrazí u každého Majitele spalinové cesty komínů (spalinových cest) (0, 3, 5, 10, 20, 30 a Všechny). Tyto volba urychluje načítání obrazovek. Pokud je nastaveno Všechny/Všechny, může být načtení databáze na obrazovku zpomaleno Přenos spalinové cesty k jinému majiteli Pokud dojde například k prodeji domu, dům změní majitele a s ním i spalinová cesta. U spalinové cesty je uložen její majitel, kterého jednoduše změníme. Nejdříve si založíme nového majitele známým způsobem Přidat majitele. Následně vstoupíme do detailu spalinové cesty stávajícího majitele: EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 18

19 Zde zaškrtneme volbu Změna majitele spalinové cesty a vybereme z nabídky nového majitele. Pokud si operaci rozmyslíme a provedeme odškrtnutí Změna majitele, hodnota se vrátí do původního stavu (Původní majitel). Po stisku tlačítka Uložit se změny provedou. Stávající protokoly kontroly zůstanou nedotčeny a budou na původního majitele, což je správně Úprava posledního protokolu kontroly Uložené protokoly kontrol nelze upravovat. Výjimku tvoří pouze poslední protokol u každé spalinové cesty, který můžeme ještě dodatečně upravit. Kliknutím na příslušnou spalinovou cestu u majitele: vstoupíme do okna Detail spalinové cesty, zde můžeme Upravit spalinovou cestu, Vytvořit novou zprávu o kontrole, Upravit poslední zprávu o kontrole, Zobrazit detail kontroly a provést u libovolného protokolu kontroly Tisk kontroly. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 19

20 Editace protokolu poslední kontroly (editovat můžeme jen poslední protokol kontroly!). Zde můžeme upravit její obsah: nebo v seznamu provedených zpráv o kontrole vytisknout jakoukoliv zprávu. Poslední provedenou zprávu o kontrole můžeme navíc ještě editovat. Jak bylo popsáno výše, zde můžeme také přiložit k zprávě o kontrole obrázky nebo dokumenty. Velikost je omezena pro každý dokument na 100kB. Pokud dojde k tomu, že potřebujeme dodatečně provést úpravy špatně zadané spalinové cesty před vytvořením protokolu kontroly, provedeme opravu údajů příslušné spalinové cesty a následně vstoupíme do opravy posledního protokolu kontroly a zaškrtneme volbu Aktualizovat hodnoty spalinové cesty a následně protokol uložíme. Změny se promítnou do protokolu kontroly. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 20

21 3.9. Úprava parametrů spalinové cesty Pokud dojde ke změně parametrů spalinové cesty, například její vyvložkování, prodloužení a pod., provedeme PŘED! vytvořením nové zprávy o kontrole úpravy parametrů kliknutím na ikonu Úprava spalinové cesty EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 21

22 Zde provedeme příslušné změny a uložíme. Od tohoto okamžiku se tato změna použije u všech budoucích zpráv o kontrole. Již vytvořené zprávy zůstanou s původními hodnotami. TIP!: Poslední věta platí vyjma poslední vytvořené zprávy, ve které můžeme provést aktualizaci spalinové cesty nově upravenou spalinovou cestou. U starších zpráv není změna možná Úprava majitele spalinové cesty Jedna z možností úpravy spalinové cesty jejího majitele. Pokud dojde ke změně majitele, provedeme jeho změnu podle odstavce 3.7 tohoto návodu Úprava uživatelů Pokud dojde ke změně údajů o majiteli, provedeme v Seznam majitelů a spalinových cest kliknutí na ikonu Upravit majitele, čímž vstoupíme do editačního okna, kde potřebné údaje upravíme a uložíme. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 22

23 Od tohoto okamžiku se tato změna použije u všech budoucích zpráv o kontrole. Již vytvořené zprávy zůstanou s původními hodnotami! Vytvořené zprávy totiž tvoří historický archív, který zůstává zachován v původní podobě Úprava výchozích parametrů programu Administrátor má možnost editovat výchozí hodnoty programu. Tato volba je v případě síťové instalace možná pouze na serveru a pouze, pokud je přihlášen administrátor! V levém menu klikneme na ikonu Editace Hodnot. V otevřeném okně můžeme měnit následující hodnoty: Hlavička zpráv o kontrole Zápatí zprávy o kontrole Materiál kouřovodu Přístup ke komínu Spotřebič Typ komínu Změnit logo firmy, které se tiskne v sestavách (např. protokolu o kontrole) EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 23

24 Hlavička a zápatí (zobrazuje se na sestavách) jsou zapsány jako HTML, proto je nutné dodržet syntaxi HTML. HTML tagy jsou údaje, které jsou uzavřené mezi závorkami <>, například </b><br>, tyto hodnoty neměňte, pokud neznáte práci s HTML tagy,! Ostatní hodnoty jsou výchozí hodnoty pro zadávání spalinových cest. Na každém řádku je jedna hodnota, která se poté zobrazuje ve formulářích. Nenechávejte prázdné řádky! Úpravu provedete tak, že u hodnoty, kterou chcete změnit, zaškrtnete políčko vedle nadpisu, tím aktivujete formulář a můžete provést úpravu. Pokud toto políčko opět odškrtnete, hodnoty se vrátí na původní a nebudou změněny. Pečlivě si prosím zkontrolujte veškeré změněné hodnoty a poté klikněte na tlačítko Uložit ve spodní části formuláře. Tyto nové parametry se budou nově nabízet v menu. Změna loga firmy má svá pravidla. Soubor musí být typu PNG. Obrázek musí mít nejlépe bílé nebo průhledné pozadí a maximální rozměry 350x200px. Maximální velikost obrázku je omezena na 100 Kb EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 24

25 4. Mobilní pracoviště 4.1. Popis Mobilní pracoviště je kufr z velmi odolného plastu. V kufru je speciální úprava interiéru, kde je upevněna tiskárna a notebook s instalací Off-line klienta EvKOM. Jak tiskárna, tak notebook jsou schopné pracovat na baterie a umožní kominíkovi vytvořit zprávu o kontrole přímo u zákazníka po celou pracovní směnu. Kufr má přípojku na připojení napájení 230V, čímž se provede nabíjení baterií tiskárny i notebooku. Mobilní pracoviště Odklopený počítač a přístup k tiskárně Přeprava V kufru je místo na papíry A4 a náhradní cartridge Popis práce Na tomto pracovišti se v terénu provádějí zápisy protokolů o kontrole přímo u zákazníka. Zákazníkovi se vytiskne protokol a od zákazníka odjíždí kominík s kompletně i papírově vyřízenou prací. Tím má celou zakázku kompletně uzavřenou a po příjezdu do firmy již nemusí zpracovávat protokoly a rozesílat je zákazníkům. Po příjezdu do mateřské firmy provedeme synchronizaci dat (platí pro verze NET) a tím se zajistí sdílení vlastních dat jak se serverem, tak i s ostatními mobilními pracovišti. Tím máme kompletní přehled o všech zakázkách, dobách exspirace kontrol. 5. Zálohování dat Pamatujte, že vaše data jsou to nejcennější, co máte. Zálohování dat je často opomíjená záležitost. Zálohujte! Zálohování lze zařídit tak, že je rychlé, pohodlné a spolehlivé. Na serveru u síťové verze je třeba nastavit pravidelní zálohování dat. Pro nesíťovou verzi doporučujeme samozřejmě provádět denní zálohu dat na externí disk. 6. Technická podpora Pro zákazníky, kteří mají platnou technickou podporu, poskytuje výrobce technickou podporu v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 na kontaktech uvedených na Technickou podporu provádíme formou dálkového přístupu, kde naši technici vám provedou potřebné úkony na dálku po spuštění jednoduchého programu. Před kontaktováním technické podpory je třeba, abyste měli na daném počítači aktivní připojení k internetu. Přejeme vám příjemnou práci s vaším novým programem. Tým EvKOM EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 25

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz Uživatelská příručka epusa Únor 2011 Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr HL-CZ Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt HL-CZ... 4 Postup při vkládání

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 2 2. Začínáme Po zadání internetové adresy http://www.vidimte.cz v prohlížeči Mozila

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro pro operační systém Android 4.x 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačním Android vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více