PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Verze programu 1.23/1.09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Verze programu 1.23/1.09"

Transkript

1 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Verze programu 1.23/1.09

2 Obsah: 1. Úvod K čemu je program určen Verze programu Použití programu aneb začínáme Jak program funguje Režim on-line a off-line Založení uživatelů a přidělení práv Mazání uživatele Založení majitelů spalinových cest Mazání majitele spalinové cesty Založení spalinových cest Mazání spalinových cest Přidělení spalinových cest majitelům Vytváříme protokol o kontrole spalinové cesty Mazání protokolu o kontrole Vkládání příloh k protokolu o kontrole Vkládání obrázků k protokolu o kontrole Přiložení dokumentů k protokolu o kontrole Tiskneme protokol o kontrole Pokročilejší funkce Sestavy Synchronizace dat Vyhledávání Aktivace a deaktivace majitelů Aktivace a deaktivace spalinových cest Volba zobrazení počtů údajů Přenos spalinové cesty k jinému majiteli Úprava posledního protokolu kontroly Úprava parametrů spalinové cesty Úprava majitele spalinové cesty Úprava uživatelů Úprava výchozích parametrů programu Mobilní pracoviště Popis Popis práce Zálohování dat Technická podpora EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 2

3 1. Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili program na evidenci spalinových cest a jejich protokolů kontrol. Věříme, že vám tento program pomůže lépe zorganizovat práci, zjednoduší její administraci a zavede přehled K čemu je program určen Program je určen pro kominické firmy jak malé, které mají jeden počítač, tak i velké firmy, které mají větší množství pracovníků a vyžadují centralizaci dat celé firmy. Program umožňuje vytvářet kontroly spalinových cest přímo u zákazníka, kde bezprostředně po kontrole může kominík vytisknout protokol o kontrole. Program ukládá archív všech protokolů o kontrolách u příslušných spalinových cest Verze programu Program je ve verzi jak jednouživatelské, která je určena pro jeden počítač, tak i verzi klient server, kde může být více pracovníků, kteří provádějí kontroly a po příjezdu do mateřské firmy provedou synchronizaci dat se serverem. Jejich data se převedou na server a naopak ze serveru se data uloží na jejich počítač. Tím je zajištěno, že na mobilních počítačích jsou stále aktuální data nejenom vlastní, ale i všech ostatních počítačů. 2. Použití programu aneb začínáme 2.1. Jak program funguje Program pracuje na principu webové aplikace. Spouští se tedy v běžném MS Internet Exploreru. Optimalizován je pro IE 7 a vyšší. Pro správnou funkci je třeba mít povoleny cookies a Java scripty. Databáze jsou uloženy na SQL serveru, který je součástí instalace programu. Základním stavebním kamenem programu je databáze spalinových cest. Ke každé spalinové cestě přísluší informace, které jsme si tam uložili: a. Majitel spalinové cesty. Každý majitel může mít jednu či několik spalinových cest a to i na různých adresách. b. Parametry spalinové cesty. Zde jsou uloženy technické parametry spalinové cesty, jako jsou rozměry, připojené spotřebiče, adresa umístění atd. c. Kontroly spalinových cest. U každé spalinové cesty je archív uložených protokolů o kontrole. Poslední protokol lze editovat. d. Obrázky. Ke každé spalinové cestě mohou být uloženy obrázky, například fotodokumentace. e. Dokumenty. Ke každé spalinové cestě mohou být uloženy dokumenty (např..doc,.pdf,.xls apod.) f. Každá spalinová cesta má v rámci programu přidělen jedinečný identifikátor. Lepšího zobrazení dosáhneme, přepneme-li internetový prohlížeč do režimu Celá obrazovka, v IE je to přepnutím klávesou F11. Obdobně je to i v jiných prohlížečích. Standardní zobrazení Zobrazení v celoobrazovkovém režimu 2.2. Režim on-line a off-line Pokud program používáte pouze na jednom počítači, můžete tuto kapitolu přeskočit. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 3

4 V případě, že máme síťovou verzi, vysvětlíme si dva způsoby práce. Režim On-line Pokud pracujeme na počítači, který je připojen do počítačové sítě společně se serverem EvKOM, zahájíme práci Online tím, že do internetového prohlížeče zadáme IP adresu nebo název serveru EvKOM (defaultní adresa je ). Tím se přihlásíme přímo na server EvKOM SQL a pracujeme v tzv. On-line režimu. Všechny úpravy děláme přímo na serveru EvKOM. Režim Off-line Pokud pracujeme na počítači vybaveném EvKOM Client, pracujeme na lokální databázi programu v tzv. režimu Offline. Všechny změny se provádí pouze na tomto počítači. Teprve až po Synchronizaci dat se změny promítnou na server EvKOM a případně pak na ostatní počítače s EvKOM Client Off-line po jejich Synchronizaci. Podrobněji je toto popsáno v kapitole Založení uživatelů a přidělení práv Před prvním použitím programu jako první krok po instalaci provedeme založení uživatelů programu a přidělíme jim jejich práva k funkcím programu. Zakládání uživatelů může provádět pouze administrátor. Nastavení administrátora je provedeno při instalaci. První přihlášení musí být provedeno pod účtem administrátora, defaultně je to uživatel evkom a heslo evkom který je nastaven při instalaci programu. Po přihlášení vybereme z menu volbu Správa uživatelů a založíme uživatele, kteří budou mít přístup do programu. Tuto operaci může provádět pouze administrátor. Nového uživatele vložíme po volbě Vložit uživatele: EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 4

5 Při najetí kurzorem na ikonu se zobrazí bublina s vysvětlením její funkce. Obdobně i na odkazech v textu. Rozdíl mezi typy účtů uživatelů: 1. Běžný uživatel může zakládat Majitele spalinových cest, Spalinové cesty a Kontroly spalinových cest. Nemá možnost nastavovat parametry programu a spravovat uživatele. 2. Uživatel s rozšířenými právy má stejná práva jako Běžný uživatel a navíc může mazat nesynchronizované záznamy (platí pro síťovou verzi). Nemá možnost nastavovat parametry programu a spravovat uživatele. 3. Uživatel typu Administrátor má možnost spravovat uživatele, zakládat je, mazat a editovat. Dále má možnost nastavovat některé parametry programu, ke kterým Běžný uživatel ani Uživatel s rozšířenými právy nemá přístup. U zakládaného uživatele vybereme, zda-li se bude jednat o běžného uživatele, uživatele s rozšířenými právy nebo o uživatele s administrátorskými právy k programu. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 5

6 2.4. Mazání uživatele Pokud dojde k založení špatného uživatele, máme možnost tuto položku kompletně smazat. Mazání má svá pravidla: a. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. b. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno. c. V síťové verzi je mazání uživatele možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace majitele. Pokud je položka databáze mazatelná, je u ní místo tečky zobrazena kladka s otevřeným zámkem. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 6

7 Nyní máme založené uživatele programu. Pokud máme síťovou verzi, musíme se na mobilních počítačích nejprve přihlásit jako administrátor a provést Synchronizaci, viz.3.2, aby se nám založili Uživatelé i na mobilním počítači. Pak jsme schopni se přihlásit pod založenými uživateli i na mobilních počítačích Založení majitelů spalinových cest Program obsahuje databázi majitelů spalinových cest, které jsme si uložili. Každý majitel může být majitelem většího počtu spalinových cest. Jejich počet není nijak omezen. Nebude asi výjimkou, kdy například Bytové družstvo bude vlastníkem několika stovek komínů. Nového majitele vložíme volbou Vložit majitele. Druhá volba je vpravo nad seznamem. V zobrazeném formuláři vyplníme údaje o majiteli spalinové cesty. Tučně popsaná pole jsou povinná a musí být vyplněna. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 7

8 2.6. Mazání majitele spalinové cesty Pokud dojde k založení špatného majitele spalinové cesty, máme možnost tuto položku kompletně smazat. Mazání má svá pravidla: d. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. e. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno f. V síťové verzi je mazání majitele spalinové cesty možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace spalinové cesty. Pokud je položka databáze mazatelná, je u ní místo tečky zobrazena kladka s otevřeným zámkem. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 8

9 2.7. Založení spalinových cest Základním kamenem je spalinová cesta, která má své technické parametry, majitele a adresu umístění. U zvoleného majitele klikneme na ikonu Přidat spalinovou cestu: Zde vyplníme všechny potřebné údaje o spalinové cestě, jejím umístění a o připojených spotřebičích apod.: Každý majitel může mít libovolný počet spalinových cest i na více adresách. Pro přidání další spalinové cesty k tomuto majiteli opakujeme tento krok tolikrát, kolik potřebujeme založit spalinových cest Mazání spalinových cest Pokud dojde k založení špatné spalinové cesty, máme možnost tuto položku kompletně smazat. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 9

10 Mazání má svá pravidla: g. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. h. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno i. V síťové verzi je mazání spalinové cesty možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace spalinové cesty. Pokud je položka databáze mazatelná, je u ní místo tečky zobrazena kladka s otevřeným zámkem Přidělení spalinových cest majitelům Každý majitel může mít jednu či několik spalinových cest a to i na různých adresách. V budoucnosti můžeme majitele jednoduše změnit, pokud například objekt změní majitele. Toto je popsáno v Pokročilejších funcích. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 10

11 2.10. Vytváříme protokol o kontrole spalinové cesty Jsme u zákazníka poprvé. V tomto případě musíme založit Majitele spalinové cesty, spalinovou cestu a přidělit jí majiteli, pak můžeme k dané spalinové cestě provést kontrolu. Jsme u zákazníka opakovaně. V případě, že se od naší poslední návštěvy nezměnil majitel ani spalinová cesta, můžeme vytvořit zprávu o kontrole pouhým stisknutím ikony Vytvořit novou zprávu, kde pouze dopíšeme případné závady. Při uložení nové kontroly se automaticky provedou kroky k jejímu vytištění. Pokud je odmítneme, můžeme zprávu o kontrole kdykoliv později vytisknout kolikrát chceme Mazání protokolu o kontrole Pokud dojde k uložení špatného protokolu spalinové cesty, máme možnost tuto položku kompletně smazat. Mazání má svá pravidla: a. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. b. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno c. V síťové verzi je mazání protokolu o kontrole spalinové cesty možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace spalinové cesty. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 11

12 Volba pro mazání: Vkládání příloh k protokolu o kontrole K protokolu o kontrole můžeme uložit i jiné dokumenty, například fotografie nebo výkresy apod Vkládání obrázků k protokolu o kontrole Pokud uznáme za vhodné, máme možnost přiložení obrázku nebo dokumentu ke kontrole. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 12

13 . Velikost fotografie je stejně jako u souboru omezena maximální velikostí 100Kb. Velikost lze omezit na jinou hodnotu Přiložení dokumentů k protokolu o kontrole Pokud uznáme za vhodné, můžeme si k zprávě o kontrole přiložit i jiné dokumenty, jako například výkresovou dokumentaci apod. Velikost souboru je stejně jako fotografie omezena maximální velikostí 100kB. Velikost souboru je stejně jako u fotografie omezena maximální velikostí 100kB Tiskneme protokol o kontrole Pokud je kontrola hotova, přikročíme k vytištění protokolu. Při uložení nového protokolu kontroly se automaticky provedou kroky k jeho vytištění. Pokud je odmítneme, můžeme protokol kdykoliv později vytisknout kolikrát chceme. Další sestavy jsou volitelné podle požadavku, jejich seznam se bude rozšiřovat. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 13

14 Obecně platí pro Internet Explorer a další prohlížeče, že jejich standardní nastavení stránky má velmi velké okraje nastavené na 19,05mm, tuto hodnotu pro všechny okraje změňme na 5mm. 3. Pokročilejší funkce 3.1. Sestavy Užitečnou sestavou je sestava spalinových cest, jimž vyprší termín kontroly k nastavenému datumu. V sestavě jsou navíc spalinové cesty seřazené podle adres, tak si takto pohodlně můžeme vytisknout plán práce s minimem přejezdů. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 14

15 Obecně platí pro Internet Explorer a další prohlížeče, že jejich standardní nastavení stránky má velmi velké okraje na 19mm, tuto hodnotu pro všechny okraje změňme na 5mm. Toto platí i pro tuto sestavu. Vytištěním této sestavy vznikne plán cesty, kde jsou jednotlivé spalinové cesty sestaveny podle měst a adres tak, abychom s minimálními přejezdy provedli zobrazené kontroly Synchronizace dat Pokud používáme síťovou verzi programu, můžeme pracovat na lokální síti na počítačích On-line. Veškeré změny se bezprostředně ukládají na server. V případě mobilních počítačů potřebujeme přenést jejich data na server a naopak. K tomu používáme synchronizaci dat se serverem. Pro tuto operaci musíme být samozřejmě připojení do sítě LAN se serverem. Připojení je možné buď bezdrátové, nebo drátové přes síťový konektor v notebooku. Drátové propojení je spolehlivější a rychlejší a důrazně je doporučujeme zejména, pokud ukládáme fotografie a dokumenty ke zprávám o kontrole. Před synchronizací se provede automaticky kontrola systémového času a jeho případná korekce podle serveru. Následně se zkontroluje, zda-li má mobilní počítač stejnou verzi databáze. V případě neshody verze s verzí na serveru program nejdříve provede automatický update programu na počítači klienta. Volba synchronizace je dostupná pouze v síťové verzi a pouze pokud je k dispozici synchronizační server. Na serveru je synchronizace přirozeně nedostupná. Po úspěšné synchronizaci program zobrazí výpis provedených úkonů. Synchronizace trvá podle objemu dat a rychlosti datové sítě několik vteřin až několik desítek vteřin. Buďte trpěliví a vyčkejte na dokončení synchronizace. Ve výjimečných případech, kdy došlo například ke ztrátě spojení se serverem během synchronizace, použijeme Kompletní synchronizaci, která provede kompletní kontrolu všech záznamů a provede jejich synchronizaci. Jedná se o hloubkovou synchronizaci, kterou sice můžeme provést kdykoliv, ale může při větším počtu záznamů trvat podstatně delší dobu. Pro tuto synchronizaci není vhodné používat bezdrátové připojení klienta. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 15

16 Kompletní synchronizace se provede zatržením volby Kompletní synchronizace a stiskem Synchronizace Konec synchronizace nám signalizuje provedení všech procesů na 100%, jak ukazuje následující obrázek Vyhledávání V databázi je funkční vyhledávání textových řetězců podle majitele a spalinové cesty. Prohledávají se následující pole: Vyhledej majitele : Jméno, příjmení, firma, město, ulice, ČP, PSČ, IČO a spalinovou cestu : ID komínu, ulice, ČP, město, uživatel Vyhledává se vždy jen jedno slovo v daném poli nebo jeho část. Nelze kombinovat více slov. Zadané slovo potvrdíme klávesou Enter. Při zadávání řetězce nejsou podstatná malá nebo velká písmena. Například zadáme-li novák, zobrazí se následující záznamy: EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 16

17 Pokud bychom zadali předem majitele, například Město Jaroměř, zobrazí se Novák pouze, pokud je uživatelem bytu Města Jaroměř Aktivace a deaktivace majitelů V databázi majitelů spalinových cest máme seznam majitelů, z nichž nutně ne všichni musí být stále našimi zákazníky. Pokud dojde k situaci, že v současnosti využívají služeb jiné firmy, provedeme jejich deaktivaci. Deaktivované majitele máme stále uložené, ale program s nimi pracuje jinak než s aktivními majiteli. Deaktivací majitele dojde i k deaktivaci jeho spalinových cest. Po opětovné aktivaci dojde k aktivaci majitele, ale jeho spalinové cesty zůstanou neaktivní, je třeba je aktivovat ručně Aktivace a deaktivace spalinových cest Obdobný princip je i v databázi spalinových cest. Deaktivované spalinové cesty nemají zelenou značku, ale značku červenou. K zobrazení aktivních a neaktivních záznamů slouží v hlavním menu volby pro zobrazení EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 17

18 aktivních/neaktivních majitelů spalinových cest. Zobrazuje se to, co je zaškrtnuto. Například, pokud zaškrtneme Pouze aktivní spalinové cesty, nezobrazí se nic. Neboť aktivní spalinové cesty mohou mít jen aktivní majitelé, a ty nemáme zaškrtlé Volba zobrazení počtů údajů V levé části obrazovky je možno nastavit, kolik se zobrazí na obrazovce Majitelů spalinových cest (10, 20, 50, 10, 200 a Všechny) a kolik se zobrazí u každého Majitele spalinové cesty komínů (spalinových cest) (0, 3, 5, 10, 20, 30 a Všechny). Tyto volba urychluje načítání obrazovek. Pokud je nastaveno Všechny/Všechny, může být načtení databáze na obrazovku zpomaleno Přenos spalinové cesty k jinému majiteli Pokud dojde například k prodeji domu, dům změní majitele a s ním i spalinová cesta. U spalinové cesty je uložen její majitel, kterého jednoduše změníme. Nejdříve si založíme nového majitele známým způsobem Přidat majitele. Následně vstoupíme do detailu spalinové cesty stávajícího majitele: EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 18

19 Zde zaškrtneme volbu Změna majitele spalinové cesty a vybereme z nabídky nového majitele. Pokud si operaci rozmyslíme a provedeme odškrtnutí Změna majitele, hodnota se vrátí do původního stavu (Původní majitel). Po stisku tlačítka Uložit se změny provedou. Stávající protokoly kontroly zůstanou nedotčeny a budou na původního majitele, což je správně Úprava posledního protokolu kontroly Uložené protokoly kontrol nelze upravovat. Výjimku tvoří pouze poslední protokol u každé spalinové cesty, který můžeme ještě dodatečně upravit. Kliknutím na příslušnou spalinovou cestu u majitele: vstoupíme do okna Detail spalinové cesty, zde můžeme Upravit spalinovou cestu, Vytvořit novou zprávu o kontrole, Upravit poslední zprávu o kontrole, Zobrazit detail kontroly a provést u libovolného protokolu kontroly Tisk kontroly. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 19

20 Editace protokolu poslední kontroly (editovat můžeme jen poslední protokol kontroly!). Zde můžeme upravit její obsah: nebo v seznamu provedených zpráv o kontrole vytisknout jakoukoliv zprávu. Poslední provedenou zprávu o kontrole můžeme navíc ještě editovat. Jak bylo popsáno výše, zde můžeme také přiložit k zprávě o kontrole obrázky nebo dokumenty. Velikost je omezena pro každý dokument na 100kB. Pokud dojde k tomu, že potřebujeme dodatečně provést úpravy špatně zadané spalinové cesty před vytvořením protokolu kontroly, provedeme opravu údajů příslušné spalinové cesty a následně vstoupíme do opravy posledního protokolu kontroly a zaškrtneme volbu Aktualizovat hodnoty spalinové cesty a následně protokol uložíme. Změny se promítnou do protokolu kontroly. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 20

21 3.9. Úprava parametrů spalinové cesty Pokud dojde ke změně parametrů spalinové cesty, například její vyvložkování, prodloužení a pod., provedeme PŘED! vytvořením nové zprávy o kontrole úpravy parametrů kliknutím na ikonu Úprava spalinové cesty EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 21

22 Zde provedeme příslušné změny a uložíme. Od tohoto okamžiku se tato změna použije u všech budoucích zpráv o kontrole. Již vytvořené zprávy zůstanou s původními hodnotami. TIP!: Poslední věta platí vyjma poslední vytvořené zprávy, ve které můžeme provést aktualizaci spalinové cesty nově upravenou spalinovou cestou. U starších zpráv není změna možná Úprava majitele spalinové cesty Jedna z možností úpravy spalinové cesty jejího majitele. Pokud dojde ke změně majitele, provedeme jeho změnu podle odstavce 3.7 tohoto návodu Úprava uživatelů Pokud dojde ke změně údajů o majiteli, provedeme v Seznam majitelů a spalinových cest kliknutí na ikonu Upravit majitele, čímž vstoupíme do editačního okna, kde potřebné údaje upravíme a uložíme. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 22

23 Od tohoto okamžiku se tato změna použije u všech budoucích zpráv o kontrole. Již vytvořené zprávy zůstanou s původními hodnotami! Vytvořené zprávy totiž tvoří historický archív, který zůstává zachován v původní podobě Úprava výchozích parametrů programu Administrátor má možnost editovat výchozí hodnoty programu. Tato volba je v případě síťové instalace možná pouze na serveru a pouze, pokud je přihlášen administrátor! V levém menu klikneme na ikonu Editace Hodnot. V otevřeném okně můžeme měnit následující hodnoty: Hlavička zpráv o kontrole Zápatí zprávy o kontrole Materiál kouřovodu Přístup ke komínu Spotřebič Typ komínu Změnit logo firmy, které se tiskne v sestavách (např. protokolu o kontrole) EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 23

24 Hlavička a zápatí (zobrazuje se na sestavách) jsou zapsány jako HTML, proto je nutné dodržet syntaxi HTML. HTML tagy jsou údaje, které jsou uzavřené mezi závorkami <>, například </b><br>, tyto hodnoty neměňte, pokud neznáte práci s HTML tagy,! Ostatní hodnoty jsou výchozí hodnoty pro zadávání spalinových cest. Na každém řádku je jedna hodnota, která se poté zobrazuje ve formulářích. Nenechávejte prázdné řádky! Úpravu provedete tak, že u hodnoty, kterou chcete změnit, zaškrtnete políčko vedle nadpisu, tím aktivujete formulář a můžete provést úpravu. Pokud toto políčko opět odškrtnete, hodnoty se vrátí na původní a nebudou změněny. Pečlivě si prosím zkontrolujte veškeré změněné hodnoty a poté klikněte na tlačítko Uložit ve spodní části formuláře. Tyto nové parametry se budou nově nabízet v menu. Změna loga firmy má svá pravidla. Soubor musí být typu PNG. Obrázek musí mít nejlépe bílé nebo průhledné pozadí a maximální rozměry 350x200px. Maximální velikost obrázku je omezena na 100 Kb EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 24

25 4. Mobilní pracoviště 4.1. Popis Mobilní pracoviště je kufr z velmi odolného plastu. V kufru je speciální úprava interiéru, kde je upevněna tiskárna a notebook s instalací Off-line klienta EvKOM. Jak tiskárna, tak notebook jsou schopné pracovat na baterie a umožní kominíkovi vytvořit zprávu o kontrole přímo u zákazníka po celou pracovní směnu. Kufr má přípojku na připojení napájení 230V, čímž se provede nabíjení baterií tiskárny i notebooku. Mobilní pracoviště Odklopený počítač a přístup k tiskárně Přeprava V kufru je místo na papíry A4 a náhradní cartridge Popis práce Na tomto pracovišti se v terénu provádějí zápisy protokolů o kontrole přímo u zákazníka. Zákazníkovi se vytiskne protokol a od zákazníka odjíždí kominík s kompletně i papírově vyřízenou prací. Tím má celou zakázku kompletně uzavřenou a po příjezdu do firmy již nemusí zpracovávat protokoly a rozesílat je zákazníkům. Po příjezdu do mateřské firmy provedeme synchronizaci dat (platí pro verze NET) a tím se zajistí sdílení vlastních dat jak se serverem, tak i s ostatními mobilními pracovišti. Tím máme kompletní přehled o všech zakázkách, dobách exspirace kontrol. 5. Zálohování dat Pamatujte, že vaše data jsou to nejcennější, co máte. Zálohování dat je často opomíjená záležitost. Zálohujte! Zálohování lze zařídit tak, že je rychlé, pohodlné a spolehlivé. Na serveru u síťové verze je třeba nastavit pravidelní zálohování dat. Pro nesíťovou verzi doporučujeme samozřejmě provádět denní zálohu dat na externí disk. 6. Technická podpora Pro zákazníky, kteří mají platnou technickou podporu, poskytuje výrobce technickou podporu v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 na kontaktech uvedených na Technickou podporu provádíme formou dálkového přístupu, kde naši technici vám provedou potřebné úkony na dálku po spuštění jednoduchého programu. Před kontaktováním technické podpory je třeba, abyste měli na daném počítači aktivní připojení k internetu. Přejeme vám příjemnou práci s vaším novým programem. Tým EvKOM EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 25

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Jak pracovat s ACMARK CRM Outlook Synchronizerem

Jak pracovat s ACMARK CRM Outlook Synchronizerem Informace o dokumentu Soubor: Anotace: Jak pracovat s ACMARK CRM Outlook Synchronizerem Verze: 1.7.6 Zpracoval: Ing. Josef Brück ACMARK s.r.o. Jakubská 1, 602 00 Brno Tel.: +420 739 081 649 http://www.acmark.cz

Více

Aktivace systému WinShop standard.

Aktivace systému WinShop standard. Aktivace systému WinShop standard. Po přihlášení do systému se objeví pole, které Vás vyzve k zadání Aktivačního klíče. Aktivační klíč Vám bude vydán po uhrazení faktury za instalaci systému. Pro vydání

Více

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 Číslo verze: 2.2.4 build 5575, datum vydání: 24.06.2014 K dnešnímu dni byla vydána další verze vývojové větve 2.2. s číselným označením

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka RYANT InChange CRM uživatelská příručka RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., únor 2010 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více