PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Verze programu 1.23/1.09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Verze programu 1.23/1.09"

Transkript

1 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Verze programu 1.23/1.09

2 Obsah: 1. Úvod K čemu je program určen Verze programu Použití programu aneb začínáme Jak program funguje Režim on-line a off-line Založení uživatelů a přidělení práv Mazání uživatele Založení majitelů spalinových cest Mazání majitele spalinové cesty Založení spalinových cest Mazání spalinových cest Přidělení spalinových cest majitelům Vytváříme protokol o kontrole spalinové cesty Mazání protokolu o kontrole Vkládání příloh k protokolu o kontrole Vkládání obrázků k protokolu o kontrole Přiložení dokumentů k protokolu o kontrole Tiskneme protokol o kontrole Pokročilejší funkce Sestavy Synchronizace dat Vyhledávání Aktivace a deaktivace majitelů Aktivace a deaktivace spalinových cest Volba zobrazení počtů údajů Přenos spalinové cesty k jinému majiteli Úprava posledního protokolu kontroly Úprava parametrů spalinové cesty Úprava majitele spalinové cesty Úprava uživatelů Úprava výchozích parametrů programu Mobilní pracoviště Popis Popis práce Zálohování dat Technická podpora EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 2

3 1. Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili program na evidenci spalinových cest a jejich protokolů kontrol. Věříme, že vám tento program pomůže lépe zorganizovat práci, zjednoduší její administraci a zavede přehled K čemu je program určen Program je určen pro kominické firmy jak malé, které mají jeden počítač, tak i velké firmy, které mají větší množství pracovníků a vyžadují centralizaci dat celé firmy. Program umožňuje vytvářet kontroly spalinových cest přímo u zákazníka, kde bezprostředně po kontrole může kominík vytisknout protokol o kontrole. Program ukládá archív všech protokolů o kontrolách u příslušných spalinových cest Verze programu Program je ve verzi jak jednouživatelské, která je určena pro jeden počítač, tak i verzi klient server, kde může být více pracovníků, kteří provádějí kontroly a po příjezdu do mateřské firmy provedou synchronizaci dat se serverem. Jejich data se převedou na server a naopak ze serveru se data uloží na jejich počítač. Tím je zajištěno, že na mobilních počítačích jsou stále aktuální data nejenom vlastní, ale i všech ostatních počítačů. 2. Použití programu aneb začínáme 2.1. Jak program funguje Program pracuje na principu webové aplikace. Spouští se tedy v běžném MS Internet Exploreru. Optimalizován je pro IE 7 a vyšší. Pro správnou funkci je třeba mít povoleny cookies a Java scripty. Databáze jsou uloženy na SQL serveru, který je součástí instalace programu. Základním stavebním kamenem programu je databáze spalinových cest. Ke každé spalinové cestě přísluší informace, které jsme si tam uložili: a. Majitel spalinové cesty. Každý majitel může mít jednu či několik spalinových cest a to i na různých adresách. b. Parametry spalinové cesty. Zde jsou uloženy technické parametry spalinové cesty, jako jsou rozměry, připojené spotřebiče, adresa umístění atd. c. Kontroly spalinových cest. U každé spalinové cesty je archív uložených protokolů o kontrole. Poslední protokol lze editovat. d. Obrázky. Ke každé spalinové cestě mohou být uloženy obrázky, například fotodokumentace. e. Dokumenty. Ke každé spalinové cestě mohou být uloženy dokumenty (např..doc,.pdf,.xls apod.) f. Každá spalinová cesta má v rámci programu přidělen jedinečný identifikátor. Lepšího zobrazení dosáhneme, přepneme-li internetový prohlížeč do režimu Celá obrazovka, v IE je to přepnutím klávesou F11. Obdobně je to i v jiných prohlížečích. Standardní zobrazení Zobrazení v celoobrazovkovém režimu 2.2. Režim on-line a off-line Pokud program používáte pouze na jednom počítači, můžete tuto kapitolu přeskočit. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 3

4 V případě, že máme síťovou verzi, vysvětlíme si dva způsoby práce. Režim On-line Pokud pracujeme na počítači, který je připojen do počítačové sítě společně se serverem EvKOM, zahájíme práci Online tím, že do internetového prohlížeče zadáme IP adresu nebo název serveru EvKOM (defaultní adresa je ). Tím se přihlásíme přímo na server EvKOM SQL a pracujeme v tzv. On-line režimu. Všechny úpravy děláme přímo na serveru EvKOM. Režim Off-line Pokud pracujeme na počítači vybaveném EvKOM Client, pracujeme na lokální databázi programu v tzv. režimu Offline. Všechny změny se provádí pouze na tomto počítači. Teprve až po Synchronizaci dat se změny promítnou na server EvKOM a případně pak na ostatní počítače s EvKOM Client Off-line po jejich Synchronizaci. Podrobněji je toto popsáno v kapitole Založení uživatelů a přidělení práv Před prvním použitím programu jako první krok po instalaci provedeme založení uživatelů programu a přidělíme jim jejich práva k funkcím programu. Zakládání uživatelů může provádět pouze administrátor. Nastavení administrátora je provedeno při instalaci. První přihlášení musí být provedeno pod účtem administrátora, defaultně je to uživatel evkom a heslo evkom který je nastaven při instalaci programu. Po přihlášení vybereme z menu volbu Správa uživatelů a založíme uživatele, kteří budou mít přístup do programu. Tuto operaci může provádět pouze administrátor. Nového uživatele vložíme po volbě Vložit uživatele: EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 4

5 Při najetí kurzorem na ikonu se zobrazí bublina s vysvětlením její funkce. Obdobně i na odkazech v textu. Rozdíl mezi typy účtů uživatelů: 1. Běžný uživatel může zakládat Majitele spalinových cest, Spalinové cesty a Kontroly spalinových cest. Nemá možnost nastavovat parametry programu a spravovat uživatele. 2. Uživatel s rozšířenými právy má stejná práva jako Běžný uživatel a navíc může mazat nesynchronizované záznamy (platí pro síťovou verzi). Nemá možnost nastavovat parametry programu a spravovat uživatele. 3. Uživatel typu Administrátor má možnost spravovat uživatele, zakládat je, mazat a editovat. Dále má možnost nastavovat některé parametry programu, ke kterým Běžný uživatel ani Uživatel s rozšířenými právy nemá přístup. U zakládaného uživatele vybereme, zda-li se bude jednat o běžného uživatele, uživatele s rozšířenými právy nebo o uživatele s administrátorskými právy k programu. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 5

6 2.4. Mazání uživatele Pokud dojde k založení špatného uživatele, máme možnost tuto položku kompletně smazat. Mazání má svá pravidla: a. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. b. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno. c. V síťové verzi je mazání uživatele možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace majitele. Pokud je položka databáze mazatelná, je u ní místo tečky zobrazena kladka s otevřeným zámkem. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 6

7 Nyní máme založené uživatele programu. Pokud máme síťovou verzi, musíme se na mobilních počítačích nejprve přihlásit jako administrátor a provést Synchronizaci, viz.3.2, aby se nám založili Uživatelé i na mobilním počítači. Pak jsme schopni se přihlásit pod založenými uživateli i na mobilních počítačích Založení majitelů spalinových cest Program obsahuje databázi majitelů spalinových cest, které jsme si uložili. Každý majitel může být majitelem většího počtu spalinových cest. Jejich počet není nijak omezen. Nebude asi výjimkou, kdy například Bytové družstvo bude vlastníkem několika stovek komínů. Nového majitele vložíme volbou Vložit majitele. Druhá volba je vpravo nad seznamem. V zobrazeném formuláři vyplníme údaje o majiteli spalinové cesty. Tučně popsaná pole jsou povinná a musí být vyplněna. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 7

8 2.6. Mazání majitele spalinové cesty Pokud dojde k založení špatného majitele spalinové cesty, máme možnost tuto položku kompletně smazat. Mazání má svá pravidla: d. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. e. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno f. V síťové verzi je mazání majitele spalinové cesty možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace spalinové cesty. Pokud je položka databáze mazatelná, je u ní místo tečky zobrazena kladka s otevřeným zámkem. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 8

9 2.7. Založení spalinových cest Základním kamenem je spalinová cesta, která má své technické parametry, majitele a adresu umístění. U zvoleného majitele klikneme na ikonu Přidat spalinovou cestu: Zde vyplníme všechny potřebné údaje o spalinové cestě, jejím umístění a o připojených spotřebičích apod.: Každý majitel může mít libovolný počet spalinových cest i na více adresách. Pro přidání další spalinové cesty k tomuto majiteli opakujeme tento krok tolikrát, kolik potřebujeme založit spalinových cest Mazání spalinových cest Pokud dojde k založení špatné spalinové cesty, máme možnost tuto položku kompletně smazat. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 9

10 Mazání má svá pravidla: g. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. h. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno i. V síťové verzi je mazání spalinové cesty možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace spalinové cesty. Pokud je položka databáze mazatelná, je u ní místo tečky zobrazena kladka s otevřeným zámkem Přidělení spalinových cest majitelům Každý majitel může mít jednu či několik spalinových cest a to i na různých adresách. V budoucnosti můžeme majitele jednoduše změnit, pokud například objekt změní majitele. Toto je popsáno v Pokročilejších funcích. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 10

11 2.10. Vytváříme protokol o kontrole spalinové cesty Jsme u zákazníka poprvé. V tomto případě musíme založit Majitele spalinové cesty, spalinovou cestu a přidělit jí majiteli, pak můžeme k dané spalinové cestě provést kontrolu. Jsme u zákazníka opakovaně. V případě, že se od naší poslední návštěvy nezměnil majitel ani spalinová cesta, můžeme vytvořit zprávu o kontrole pouhým stisknutím ikony Vytvořit novou zprávu, kde pouze dopíšeme případné závady. Při uložení nové kontroly se automaticky provedou kroky k jejímu vytištění. Pokud je odmítneme, můžeme zprávu o kontrole kdykoliv později vytisknout kolikrát chceme Mazání protokolu o kontrole Pokud dojde k uložení špatného protokolu spalinové cesty, máme možnost tuto položku kompletně smazat. Mazání má svá pravidla: a. Mazat položku může uživatel s právem administrátora a uživatel s rozšířenými právy, běžný uživatel tuto možnost nemá. b. V jednouživatelské verzi není mazání časově omezeno c. V síťové verzi je mazání protokolu o kontrole spalinové cesty možno provést do doby, než se daný počítač zúčastní procesu synchronizace dat. Po synchronizaci dat není z technických důvodů smazání možné. Je možná jen deaktivace spalinové cesty. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 11

12 Volba pro mazání: Vkládání příloh k protokolu o kontrole K protokolu o kontrole můžeme uložit i jiné dokumenty, například fotografie nebo výkresy apod Vkládání obrázků k protokolu o kontrole Pokud uznáme za vhodné, máme možnost přiložení obrázku nebo dokumentu ke kontrole. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 12

13 . Velikost fotografie je stejně jako u souboru omezena maximální velikostí 100Kb. Velikost lze omezit na jinou hodnotu Přiložení dokumentů k protokolu o kontrole Pokud uznáme za vhodné, můžeme si k zprávě o kontrole přiložit i jiné dokumenty, jako například výkresovou dokumentaci apod. Velikost souboru je stejně jako fotografie omezena maximální velikostí 100kB. Velikost souboru je stejně jako u fotografie omezena maximální velikostí 100kB Tiskneme protokol o kontrole Pokud je kontrola hotova, přikročíme k vytištění protokolu. Při uložení nového protokolu kontroly se automaticky provedou kroky k jeho vytištění. Pokud je odmítneme, můžeme protokol kdykoliv později vytisknout kolikrát chceme. Další sestavy jsou volitelné podle požadavku, jejich seznam se bude rozšiřovat. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 13

14 Obecně platí pro Internet Explorer a další prohlížeče, že jejich standardní nastavení stránky má velmi velké okraje nastavené na 19,05mm, tuto hodnotu pro všechny okraje změňme na 5mm. 3. Pokročilejší funkce 3.1. Sestavy Užitečnou sestavou je sestava spalinových cest, jimž vyprší termín kontroly k nastavenému datumu. V sestavě jsou navíc spalinové cesty seřazené podle adres, tak si takto pohodlně můžeme vytisknout plán práce s minimem přejezdů. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 14

15 Obecně platí pro Internet Explorer a další prohlížeče, že jejich standardní nastavení stránky má velmi velké okraje na 19mm, tuto hodnotu pro všechny okraje změňme na 5mm. Toto platí i pro tuto sestavu. Vytištěním této sestavy vznikne plán cesty, kde jsou jednotlivé spalinové cesty sestaveny podle měst a adres tak, abychom s minimálními přejezdy provedli zobrazené kontroly Synchronizace dat Pokud používáme síťovou verzi programu, můžeme pracovat na lokální síti na počítačích On-line. Veškeré změny se bezprostředně ukládají na server. V případě mobilních počítačů potřebujeme přenést jejich data na server a naopak. K tomu používáme synchronizaci dat se serverem. Pro tuto operaci musíme být samozřejmě připojení do sítě LAN se serverem. Připojení je možné buď bezdrátové, nebo drátové přes síťový konektor v notebooku. Drátové propojení je spolehlivější a rychlejší a důrazně je doporučujeme zejména, pokud ukládáme fotografie a dokumenty ke zprávám o kontrole. Před synchronizací se provede automaticky kontrola systémového času a jeho případná korekce podle serveru. Následně se zkontroluje, zda-li má mobilní počítač stejnou verzi databáze. V případě neshody verze s verzí na serveru program nejdříve provede automatický update programu na počítači klienta. Volba synchronizace je dostupná pouze v síťové verzi a pouze pokud je k dispozici synchronizační server. Na serveru je synchronizace přirozeně nedostupná. Po úspěšné synchronizaci program zobrazí výpis provedených úkonů. Synchronizace trvá podle objemu dat a rychlosti datové sítě několik vteřin až několik desítek vteřin. Buďte trpěliví a vyčkejte na dokončení synchronizace. Ve výjimečných případech, kdy došlo například ke ztrátě spojení se serverem během synchronizace, použijeme Kompletní synchronizaci, která provede kompletní kontrolu všech záznamů a provede jejich synchronizaci. Jedná se o hloubkovou synchronizaci, kterou sice můžeme provést kdykoliv, ale může při větším počtu záznamů trvat podstatně delší dobu. Pro tuto synchronizaci není vhodné používat bezdrátové připojení klienta. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 15

16 Kompletní synchronizace se provede zatržením volby Kompletní synchronizace a stiskem Synchronizace Konec synchronizace nám signalizuje provedení všech procesů na 100%, jak ukazuje následující obrázek Vyhledávání V databázi je funkční vyhledávání textových řetězců podle majitele a spalinové cesty. Prohledávají se následující pole: Vyhledej majitele : Jméno, příjmení, firma, město, ulice, ČP, PSČ, IČO a spalinovou cestu : ID komínu, ulice, ČP, město, uživatel Vyhledává se vždy jen jedno slovo v daném poli nebo jeho část. Nelze kombinovat více slov. Zadané slovo potvrdíme klávesou Enter. Při zadávání řetězce nejsou podstatná malá nebo velká písmena. Například zadáme-li novák, zobrazí se následující záznamy: EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 16

17 Pokud bychom zadali předem majitele, například Město Jaroměř, zobrazí se Novák pouze, pokud je uživatelem bytu Města Jaroměř Aktivace a deaktivace majitelů V databázi majitelů spalinových cest máme seznam majitelů, z nichž nutně ne všichni musí být stále našimi zákazníky. Pokud dojde k situaci, že v současnosti využívají služeb jiné firmy, provedeme jejich deaktivaci. Deaktivované majitele máme stále uložené, ale program s nimi pracuje jinak než s aktivními majiteli. Deaktivací majitele dojde i k deaktivaci jeho spalinových cest. Po opětovné aktivaci dojde k aktivaci majitele, ale jeho spalinové cesty zůstanou neaktivní, je třeba je aktivovat ručně Aktivace a deaktivace spalinových cest Obdobný princip je i v databázi spalinových cest. Deaktivované spalinové cesty nemají zelenou značku, ale značku červenou. K zobrazení aktivních a neaktivních záznamů slouží v hlavním menu volby pro zobrazení EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 17

18 aktivních/neaktivních majitelů spalinových cest. Zobrazuje se to, co je zaškrtnuto. Například, pokud zaškrtneme Pouze aktivní spalinové cesty, nezobrazí se nic. Neboť aktivní spalinové cesty mohou mít jen aktivní majitelé, a ty nemáme zaškrtlé Volba zobrazení počtů údajů V levé části obrazovky je možno nastavit, kolik se zobrazí na obrazovce Majitelů spalinových cest (10, 20, 50, 10, 200 a Všechny) a kolik se zobrazí u každého Majitele spalinové cesty komínů (spalinových cest) (0, 3, 5, 10, 20, 30 a Všechny). Tyto volba urychluje načítání obrazovek. Pokud je nastaveno Všechny/Všechny, může být načtení databáze na obrazovku zpomaleno Přenos spalinové cesty k jinému majiteli Pokud dojde například k prodeji domu, dům změní majitele a s ním i spalinová cesta. U spalinové cesty je uložen její majitel, kterého jednoduše změníme. Nejdříve si založíme nového majitele známým způsobem Přidat majitele. Následně vstoupíme do detailu spalinové cesty stávajícího majitele: EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 18

19 Zde zaškrtneme volbu Změna majitele spalinové cesty a vybereme z nabídky nového majitele. Pokud si operaci rozmyslíme a provedeme odškrtnutí Změna majitele, hodnota se vrátí do původního stavu (Původní majitel). Po stisku tlačítka Uložit se změny provedou. Stávající protokoly kontroly zůstanou nedotčeny a budou na původního majitele, což je správně Úprava posledního protokolu kontroly Uložené protokoly kontrol nelze upravovat. Výjimku tvoří pouze poslední protokol u každé spalinové cesty, který můžeme ještě dodatečně upravit. Kliknutím na příslušnou spalinovou cestu u majitele: vstoupíme do okna Detail spalinové cesty, zde můžeme Upravit spalinovou cestu, Vytvořit novou zprávu o kontrole, Upravit poslední zprávu o kontrole, Zobrazit detail kontroly a provést u libovolného protokolu kontroly Tisk kontroly. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 19

20 Editace protokolu poslední kontroly (editovat můžeme jen poslední protokol kontroly!). Zde můžeme upravit její obsah: nebo v seznamu provedených zpráv o kontrole vytisknout jakoukoliv zprávu. Poslední provedenou zprávu o kontrole můžeme navíc ještě editovat. Jak bylo popsáno výše, zde můžeme také přiložit k zprávě o kontrole obrázky nebo dokumenty. Velikost je omezena pro každý dokument na 100kB. Pokud dojde k tomu, že potřebujeme dodatečně provést úpravy špatně zadané spalinové cesty před vytvořením protokolu kontroly, provedeme opravu údajů příslušné spalinové cesty a následně vstoupíme do opravy posledního protokolu kontroly a zaškrtneme volbu Aktualizovat hodnoty spalinové cesty a následně protokol uložíme. Změny se promítnou do protokolu kontroly. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 20

21 3.9. Úprava parametrů spalinové cesty Pokud dojde ke změně parametrů spalinové cesty, například její vyvložkování, prodloužení a pod., provedeme PŘED! vytvořením nové zprávy o kontrole úpravy parametrů kliknutím na ikonu Úprava spalinové cesty EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 21

22 Zde provedeme příslušné změny a uložíme. Od tohoto okamžiku se tato změna použije u všech budoucích zpráv o kontrole. Již vytvořené zprávy zůstanou s původními hodnotami. TIP!: Poslední věta platí vyjma poslední vytvořené zprávy, ve které můžeme provést aktualizaci spalinové cesty nově upravenou spalinovou cestou. U starších zpráv není změna možná Úprava majitele spalinové cesty Jedna z možností úpravy spalinové cesty jejího majitele. Pokud dojde ke změně majitele, provedeme jeho změnu podle odstavce 3.7 tohoto návodu Úprava uživatelů Pokud dojde ke změně údajů o majiteli, provedeme v Seznam majitelů a spalinových cest kliknutí na ikonu Upravit majitele, čímž vstoupíme do editačního okna, kde potřebné údaje upravíme a uložíme. EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 22

23 Od tohoto okamžiku se tato změna použije u všech budoucích zpráv o kontrole. Již vytvořené zprávy zůstanou s původními hodnotami! Vytvořené zprávy totiž tvoří historický archív, který zůstává zachován v původní podobě Úprava výchozích parametrů programu Administrátor má možnost editovat výchozí hodnoty programu. Tato volba je v případě síťové instalace možná pouze na serveru a pouze, pokud je přihlášen administrátor! V levém menu klikneme na ikonu Editace Hodnot. V otevřeném okně můžeme měnit následující hodnoty: Hlavička zpráv o kontrole Zápatí zprávy o kontrole Materiál kouřovodu Přístup ke komínu Spotřebič Typ komínu Změnit logo firmy, které se tiskne v sestavách (např. protokolu o kontrole) EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 23

24 Hlavička a zápatí (zobrazuje se na sestavách) jsou zapsány jako HTML, proto je nutné dodržet syntaxi HTML. HTML tagy jsou údaje, které jsou uzavřené mezi závorkami <>, například </b><br>, tyto hodnoty neměňte, pokud neznáte práci s HTML tagy,! Ostatní hodnoty jsou výchozí hodnoty pro zadávání spalinových cest. Na každém řádku je jedna hodnota, která se poté zobrazuje ve formulářích. Nenechávejte prázdné řádky! Úpravu provedete tak, že u hodnoty, kterou chcete změnit, zaškrtnete políčko vedle nadpisu, tím aktivujete formulář a můžete provést úpravu. Pokud toto políčko opět odškrtnete, hodnoty se vrátí na původní a nebudou změněny. Pečlivě si prosím zkontrolujte veškeré změněné hodnoty a poté klikněte na tlačítko Uložit ve spodní části formuláře. Tyto nové parametry se budou nově nabízet v menu. Změna loga firmy má svá pravidla. Soubor musí být typu PNG. Obrázek musí mít nejlépe bílé nebo průhledné pozadí a maximální rozměry 350x200px. Maximální velikost obrázku je omezena na 100 Kb EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 24

25 4. Mobilní pracoviště 4.1. Popis Mobilní pracoviště je kufr z velmi odolného plastu. V kufru je speciální úprava interiéru, kde je upevněna tiskárna a notebook s instalací Off-line klienta EvKOM. Jak tiskárna, tak notebook jsou schopné pracovat na baterie a umožní kominíkovi vytvořit zprávu o kontrole přímo u zákazníka po celou pracovní směnu. Kufr má přípojku na připojení napájení 230V, čímž se provede nabíjení baterií tiskárny i notebooku. Mobilní pracoviště Odklopený počítač a přístup k tiskárně Přeprava V kufru je místo na papíry A4 a náhradní cartridge Popis práce Na tomto pracovišti se v terénu provádějí zápisy protokolů o kontrole přímo u zákazníka. Zákazníkovi se vytiskne protokol a od zákazníka odjíždí kominík s kompletně i papírově vyřízenou prací. Tím má celou zakázku kompletně uzavřenou a po příjezdu do firmy již nemusí zpracovávat protokoly a rozesílat je zákazníkům. Po příjezdu do mateřské firmy provedeme synchronizaci dat (platí pro verze NET) a tím se zajistí sdílení vlastních dat jak se serverem, tak i s ostatními mobilními pracovišti. Tím máme kompletní přehled o všech zakázkách, dobách exspirace kontrol. 5. Zálohování dat Pamatujte, že vaše data jsou to nejcennější, co máte. Zálohování dat je často opomíjená záležitost. Zálohujte! Zálohování lze zařídit tak, že je rychlé, pohodlné a spolehlivé. Na serveru u síťové verze je třeba nastavit pravidelní zálohování dat. Pro nesíťovou verzi doporučujeme samozřejmě provádět denní zálohu dat na externí disk. 6. Technická podpora Pro zákazníky, kteří mají platnou technickou podporu, poskytuje výrobce technickou podporu v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 na kontaktech uvedených na Technickou podporu provádíme formou dálkového přístupu, kde naši technici vám provedou potřebné úkony na dálku po spuštění jednoduchého programu. Před kontaktováním technické podpory je třeba, abyste měli na daném počítači aktivní připojení k internetu. Přejeme vám příjemnou práci s vaším novým programem. Tým EvKOM EvKOM system 2012 TechProg s.r.o. Tyršova 65, Náchod, tel , 25

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Materiál pro samostudium +1336

Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Materiál pro samostudium +1336 Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Materiál pro samostudium +1336 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.11.2013 2 Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Obsah Úvod...

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total Commander

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte aktuální verzi tohoto dokumentu! Před začátkem

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

MS Word 2007 Elektronické formuláře

MS Word 2007 Elektronické formuláře MS Word 2007 Elektronické formuláře Obsah kapitoly V této kapitole si ukážeme: Vložení ovládacích prvků do formuláře Úpravu jejich vlastností Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Po absolvování tohoto

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více