VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 Ale Ježíš jim řekl: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových je království nebeské. Ev.Matoušovo 19,14 Dětská misie (DM) prošla zvláštním rokem, který přinesl mnoho událostí, které měly podstatný a v mnohých ohledech negativní vliv na její službu. I přesto se podařilo realizovat mnohé z vytčených cílů a pravidelných aktivit. Jsme velmi vděčni za každou prožitou chvíli s týmem pracovníků a především s dětmi a mezi dětmi v průběhu celého roku. Radujeme se zejména z toho, že se nám z Boží milosti podařilo překonat všechny obtíže a do roku 2009 vstoupit se zcela novým týmem pracovníků. 1. Organizace a zázemí Dětská misie v České republice je součástí mezinárodní organizace Child Evangelism Fellowship Inc.(CEF), která působí ve více než 160 zemích světa a oslovuje ročně více než 6 miliónů dětí. DM začala svou činnost v roce 1991 ve fererálním Československu. Rozdělení republiky na dva suverénní státy bylo impulsem k založení samostatné organizace, to se stalo v dubnu Sídlo Dětské misie je v Příboře na Jičínské ulici č.p Zde má DM svou vlastní budovu, která slouží jako administrativní centrum, školicí a výcvikové středisko s možností ubytování cca 20 osob. Součástí budovy je prodejna literatury se skladem, odkud se knihy, materiály a pomůcky rozesílají po celé ČR. Cílem DM je pomoci církevním sborům ve zvěstování evangelia dětem, které jej dosud neměly možnost slyšet; péče o duchovní růst těchto dětí a také pomoc při nalezení místního biblicky vedeného sboru, ve kterém by děti našly dobré duchovní zázemí. Za tímto účelem DM v průběhu školního roku organizuje a vede tzv. Kluby dobré naděje, výlety, víkendové pobyty, evangelizační akce a párty. O prázdninách pořádá zejména 5-tidenní kluby, tábory a pobyty, o velikonocích a vánocích slavnosti a programy ve sborech, školách a školkách. Nedílnou součástí služby jsou korespondenční kurzy pro děti a mládež a internetová stránka Zvědavá tužka. Dětská misie vzdělává učitele a pomocníky pro tyto dětské aktivity, velmi často se to děje ve spolupráci s církevními sbory. DM pořádá kurzy, semináře, konference a další jiná setkání pro učitele dětí. Nejznámější jsou kurzy Efektivní vyučování dětí stupeň 1a 2 v rozsahu 35 hodin na různých místech republiky. Dětská misie spolupracuje se všemi registrovanými církvemi v České republice a působí na celém území. V ČR je registrována jako občanské sdružení bez členství. Spolupracuje také s ostatními křesťanskými organizacemi, které společně vytvářejí širokou nabídku aktivit a činností pro děti z nevěřícího prostředí. DM spolupracuje s množstvím dobrovolníků, úzce pak s více jak stovkou věřících lidí. V roce 2008 začaly svou činnost čtyři tzv. místní oblasti. Nejdéle působící oblast Havířova a okolí (od roku 1994) prošla podstatnou a zásadní změnou. Rozhodnutím oblastní rady a v souvislosti s odchodem dlouholetého pracovníka DM na plný úvazek v této oblasti Petra Unucky byla její

2 činnost ukončena. Petr Unucka odešel z DM na vlastní žádost a chce se nadále věnovat obdobné práci ve své církvi. V roce 2002 vznikla další oblast v Klatovech a okolí. I tady se rozhodla pracovnice na plný úvazek Eva Linzmajerová ukončit pracovní poměr v DM a tím zanikla v polovině roku činnost oblastního koordinátora i v této oblasti. Třetí oblastí je Prostějovsko se svou činností od roku Není tady pracovník na plný úvazek, ale díky dobrovolníkům se práce úspěšně rozvíjí, tým má svou oblastní radu. Nejmladší oblastí je Novojičínsko, kde se po přípravných setkáních podařilo ustavit oblastní radu a svou práci v oblasti započala pracovnice na plný úvazek Martina Valasová. 2. Pracovníci a spolupracovníci Od počátku roku pracovalo v DM na plný úvazek 5 pracovníků dva oblastní koordinátoři v terénu a tři pracovnice v centru DM v Příboře. Dva oblastní pracovníci v průběhu roku ukončili na vlastní žádost pracovní poměr v DM. V centru střediska pracují Kateřina Moškořová, její odpovědnost je v oblasti koordinace korespondenčních kurzů a distribuce literatury, Martina Valasová od počátku roku 2008 vykonávala praxi v centru DM a od září 2008 rozvíjela svou službu oblastního koordinátora v oblasti Novojičínska. Vypomáhala také s korekturami a překlady materiálů z angličtiny, Libuše Pavelková pracovala v pozici Národního ředitele a měla kromě vedení týmu na starosti vydávání nové literatury, organizaci akcí a administrativní činnosti. Nejvyšším orgánem je v souladu se stanovami DM Národní rada. Tu tvoří 5 členů z různých křesťanských denominací v čele s předsedou. Výkonným členem rady a statutárním zástupcem DM je národní ředitel. Národní rada na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu evropské organizace CEF v září 2008 odvolala z funkce Národního ředitele Libuši Pavelkovou a doporučila na pozici statutárního zástupce a lídra DM v České republice člena Národní rady, ing.zbyška Šikulu. Ten tuto nelehkou úlohu od září 2008 přijal. Oblast Korespondenčních kurzů pro celou Českou republiku je personálně pokryta 7 obětavými dobrovolníky. Při vzdělávání pracovníků v kurzech EVD 1 a 2 se střídá 8 dobrovolníků. Dětská misie stále spolupracuje s několika externisty. Překlady materiálů z angličtiny obstarává především Radmila Navrátilová. Chod informačních technologií a databázových aplikací zabezpečují Jan Matuška a Ondřej Pavelka. Oblastní rady po celý rok 2008 působily v Prostějově a v Příboře. V dubnu ukončila svou dlouhodobou činnost oblastní rada pro oblast Havířovska. 3. Místní oblasti Oblast Ostrava a Karvinsko oblastní koordinátor Petr Unucka Službu v oblasti vedla tzv. Oblastní rada Dětské misie. Demisí většiny členů rady byla tato rozpuštěna v dubnu Dočasnou správou nad oblastí byl Národní radou pověřen její předseda Karel Moškoř. Oblastní koordinátor Petr Unucka odešel z DM na vlastní žádost. Neodchází z duchovní služby, ale hledá své další uplatnění na Boží vinici jako pověřený pracovník své církve. Aktivity, které byly organizovány v průběhu minulých let již tak nebyly realizovány v plném rozsahu. Mezi dlouhodobé misijní projekty DM v této oblasti byl projekt DĚTI OSTRAVY, tuto činnost i nadále DM podporuje. Společných setkání týmu lidí z různých ostravských misijních organizací a sborů se zúčastňuje pověřený člen Národní rady. Oblast Klatovy oblastní koordinátorka Eva Linzmajerová I v této oblasti se oblastní koordinátorka rozhodla ukončit pracovní poměr v DM. Děkujeme našemu Pánu i za tuto šestiletou službu v regionu, děkujeme za každého vedoucího i pomocníka při různých akcích. Věříme, že se nám podaří brzy obnovit spolupráci s místními sbory a že se budeme moci z Boží milosti i nadále podílet na záchraně dětí v západních Čechách. Oblast Novojičínska oblastní koordinátorka Martina Valasová DiS. Klub dobré naděje v Příboře na Salaši Pravidelná setkávání dětí ve věku 8 až 12 let. Součástí programu klubu je biblická lekce, hry

3 a písničky. Pro zpestření je jednou za čas zařazena speciální párty. V loňském roce se uskutečnila např. Havajská, Valentýnská, Velikonoční či Melounová párty. Průměrná docházka na klub činí 8 dětí, zčásti z místního dětského domova, částečně z místního baptistického sboru. EXIT kluby pro dorost Tato služba je orientovaná na dorost převážně z místního dětského domova, ale také na mladé lidi, kteří již vzhledem k věku přestali navštěvovat klub. Naší snahou je rozvinout s nimi následnou práci a zachovat blízké osobní vazby, které byly navázány a nadále jim svědčit o Ježíši Kristu. EXITy probíhají jednu neděli v měsíci a program je tvořen podle materiálu křesťanského televizního pořadu EXIT 316. Jsme velmi rádi, že se do této služby daří zapojovat pomocníky z místního baptistického sboru a mládež ze sboru KMM. Průměrně dochází na EXIT asi 25 mladých lidí ve věku let a modlíme se za proměnu jejich životů. Spolupráce s městem Příbor Naše město již má povědomí o naší existenci a o aktivitách, které provozujeme, a Pán Bůh nám otevírá nové možnosti spolupráce. V minulém roce jsme se podíleli na projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve městě. Činnost DM nespadá do sektoru sociálních služeb, ale využili jsme této příležitosti ke zviditelnění naší činnosti a k navázání nových kontaktů. V souvislosti s tímto projektem jsme na konci června pořádali program pro děti v rámci Dne města v městském parku. Z Boží milosti jsme při sestavování programu měli zcela volnou ruku. Vedle soutěží v prostorách parku jsme promítali film Milosrdný Samaritán. Oblast Prostějovska Zde se služba rozvíjela a měnila podle množství a věku děti. V současnosti jsou zde dva kluby pro starší a mladší děti. Místní pracovníci se také věnují misii prostřednictvím maňáskového divadla, mnoho představení bylo odehráno v mateřské a základní škole. Prožíváme Boží požehnání a jsme vděčni Pánu za všechny příležitosti ke zvěstování evangelia dětem. Děkujeme za dobré zázemí a povzbuzení místního sboru CB a modlíme se za nové možnosti služby. Jsme otevřeni spolupráci s jinými sbory a církvemi v okolí a věříme, že zapojením dalších spolupracovníků by se mohly naše aktivity ještě více rozvinout. Jiné oblasti S ohledem na to, že DM vyškolila v průběhu let již více než učitelů, mnohé Kluby dobré neděje a další aktivity jsou realizovány na mnoha dalších místech ČR bez přímého dohledu DM. DM má kontakty na učitele a kluby ve Frenštátě pod Radhoštěm, Havířově, v Jablonci nad Nisou, Kynšperku nad Ohří a mnohých dalších místech po celém území ČR. 4. Korespondenční kurzy zodpovědná pracovnice DM Kateřina Moškořová Účast dětí na korespondenčních kurzech Dětské misie má klesající tendenci. Je to způsobeno slabšími populačními ročníky, tím, že děti obecně stále méně píší dopisy a také slábnoucími aktivitami ve dvou výše uvedených oblastech. Píšícím dětem se věnovaly především sestry korespondentky. Pro celou ČR jich je osm a za celý rok zpracovaly přes 990 dopisů Děti jsou zapojeny do čtyř kurzů, ve kterých se učí o Bibli, Pánu Bohu a Ježíši Kristu. Pro některé z nich je to jediná možnost, jak se mohou dovědět o cestě záchrany pro sebe a své blízké. V roce 2008 ukončilo některý z těchto kurzů jen 16 dětí a pět z nich díky těmto kurzům prožilo své znovuzrození. Ke svému dalšímu duchovnímu růstu potřebují stálou podporu a to je jedním z našich úkolů. Náš záměr přenést kurzy do elektronické podoby stále trvá, vzhledem k personálním změnám v roce 2008 byly přípravné práce odloženy. V průběhu roku 2008 jsme nebyli schopni personálně ani technicky tuto nelehkou úlohu zvládnout. 5. Vyučování Činnost v oblasti vzdělávání je organizována především z centra DM. Během roku se uskutečnilo 12 vzdělávacích setkání s účastí přes dvě stě učitelů. Jedna třetina z nich pak aktivně spolupracuje a zapojuje se do společných aktivit DM a to především na táborech a evangelizačních akcích. Svůj podíl mají pracovníci na programu v rámci evangelizačního setkání ve Smilovicích u Třince.

4 Tradičně se již osvědčily konference. Regionální se uskutečnila 24. května v Příboře. Účastnili se jí bratři a sestry z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří se věnují práci s dětmi na besídkách ve svých domovských sborech, na Klubech dobré naděje apod. Téma konference znělo: Nevím jak dál a naší hlavní snahou bylo tyto lidi povzbudit a dodat jim inspiraci k další službě. Strávili jsme velmi příjemný společný čas na zajímavých seminářích i v čase mezi nimi a odměnou nám bylo odhodlání mnohých návštěvníků tohoto setkání ve své službě dětem vytrvat! Celostátní konference se konala, jako již tradičně, počátkem listopadu v Praze. Děti hravé jsou tak znělo téma tohoto setkání, na kterém si mohli účastníci poslechnout přednášky dvou učitelek, ředitelky Církevní školy v Třinci a učitelky ZŠ v Příboře. Zvláštní důraz byl kladen i na propagační setkání DM na různých místech České republiky. I to je forma, kterou přibližujeme zájemcům práci DM a nabízíme vzdělávací projekty. Kurzy Efektivní vyučování dětí (EVD 1a 2) pro učitele ukončilo 36 osob. 6. Boží skutky mezi dětmi Zvěst evangelia mezi dětmi mohla DM šířit prostřednictvím svých pracovníků, spolupracovníků a také formou různých korespondenčních kurzů a literatury. Celkem bylo osloveno dětí a mládých lidí. Osm dětí přijalo Pána Ježíše do svého života a rozšířilo tak velmi početnou Boží rodinu! 7. Literatura mezi učiteli a dětmi - Kateřina Moškořová Pro vyučování v besídkách, na klubech, ve školách a při různých slavnostech slouží literatura DM. DM disponuje skladem a prodejnou literatury s širokou škálou vlastních materiálů a pomůcek. Vydávání nových titulů bylo v roce 2008 s ohledem na organizační změny slabší, než v minulých letech. Z několika málo vydaných titulů můžeme jmenovat např. Vánoční evangelizační lekci Kvůli němu stále zpívám nebo CD s písněmi DM. Stále více je využívána také internetová prodejna na webové adrese což vítají především zájemci ze vzdálenějších koutů naší republiky. Prodej literatury je rovněž realizován v rámci různých seminářů a setkání. Celkově se v roce 2008 prodala literatura a pomůcky v objemu Kč. 8. Zdroje služby V roce 2008 získala DM od dárců z ČR celkem Kč, ze zahraničí jsme získali Kč. Celkové příjmy činily v roce Kč, výdaje pak Kč. Nejvíce činí výdaje na mzdy zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění ( Kč), provozní režie ( Kč) a náklady spojené s organizací táborů, pobytů, kurzů a školení ( Kč). Účetní zůstatek na konci roku činil Kč. Dětská misie získává své prostředky výhradě ze soukromých zdrojů, od jednotlivců, církevních sborů, různých organizací a přátel misie. Jsme moc vděčni za každý finanční dar a všech dárců si vážíme jako členů našeho týmu. 9. Nejbližší cíle Středisko DM bylo po dalších úpravách zkolaudováno a je možné ho využívat i k pobytům. Díky dárcům se podařilo zhruba dokončit interiér budovy. Mohli jsme splnit přísná bezpečnostní opatření (např. vyměnit obyčejné dveře za protipožární, umístit hlásiče požáru, dokoupit a nechat zrevidovat hasící přístroje, doplnit světla v učebně, instalovat na celém objektu hromosvod, vstup do podkrovních prostor opatřit protipožárním uzávěrem atd.). Také požadavky hygieniků byly splněny, čemuž napomohlo zakoupení myčky a odpovídající ledničky. Zakoupili jsme také omyvatelné židle do jídelny (a sami provedli jejich montáž), což usnadňuje provoz při všech setkáních. Stále nás čekají dokončovací venkovní úpravy, zejména vybudování parkovacích stání a zhotovení dlažby. Poslední zhruba tři roky byly ve znamení stálých úprav budovy DM. Ještě nemáme úplně hotovo a věříme, že práce budou dokončeny v následujícím roce. V personální oblasti je cílem s nejvyšší prioritou jmenovat nového národního ředitele, stabilizovat a

5 pokud možno rozšířit tým DM o nové pracovníky. Stále platí námi vytýčené cíle oslovit co největší počet dětí v ČR evangeliem a to ve spolupráci s místními sbory, různými organizacemi a jednotlivci. Modlíme se za nové oblastní koordinátory v oblastech, kde jsme již působili, ale neméně ve všech ostatních krajích ČR. V oblasti vzdělávání budeme nadále pokračovat ve zkvalitňování kurzů a seminářů. Centrum DM by se mělo stát místem, kde by probíhaly semináře a kurzy pro pracovníky s dětmi z celé republiky. V oblasti literatury je nejvyšší prioritou přeložení a vydání nové série korespondenčních kurzů a vydání kvalitního čtení na každý den pro děti. Činnost internetového obchodu literatury DM si získává svou pozici a umožňuje bezprostřední kontakt a možnost okamžitého objednání a zaslání požadovaných titulů. Přesto i tak zaznamenáváme největší podíl formou osobního prodeje v naší prodejně nebo na různých kurzech a konferencích. 10. Poděkování Národní rada DM se obrátila začátkem roku na sbory křesťanů po celé České republice s prosbou o finanční dary na dokončení ubytovacích prostor střediska. Jsme velice vděčni za to, že v průběhu druhého čtvrtletí 2008 kladně zareagovalo 28 sborů a jednotlivců, jejichž dary přinesly celkovou částku ,- Kč. Byli to: Armáda spásy Praha 3, BJB Cheb, Karlovy Vary, Ostrava, Vikýřovice, CB Beroun, Praha 6, Praha 9, Trhové Sviny, ČCE Český Těšín Rozvoj, Evangelikální společenství křesťanů Havířov, Jednota bratrská Holešov, Křesťanský sbor Český Těšín, Lomnice nad Popelkou, Poděbrady, Pyšely, SCEAV Frýdek-Místek, ČCE Aš, Hrabová, Krnov, Odry, Růžďka u Vsetína a bratři a sestry Černíková (Cheb), Knetl (Brno), Marek (Ostrava), Podzemný (Žamberk), Polohová (Ostrava) a Stehlík (Žatec). Postupem času ještě přibyli další dárci. Náš veliký dík patří také všem, kteří jakýmkoliv způsobem finančně přispěli v roce 2008 na činnost Dětské misie, především dárcům z České republiky, protože ti prokázali opět velikou obětavost. Jsme vděčni za jednorázové i pravidelné měsíční příspěvky. Velmi oceňujeme také modlitební podporu mnoha sborů, modlitebních skupinek a jednotlivců Děkujeme všem organizacím, které s námi spolupracují jako jsou například: BTM Brno, TWR, Veselé rukavice, AWANA, Samuel Biblická práce pro děti, Mail Box Club International, KPK, Kudy Kam, F-nadace, církevní sbory, kazatelé z různých denominací, členové Oblastních rad v Prostějově a Příboře, Národní rady DM, pracovnice s korespondenčními kurzy, učitelé na EVD, vedoucí v klubech, na táborech, pobytech I vám dalším, zde osobně nejmenovaným, patří náš dík!! S vděčností v srdci oslavujeme Boha za veškeré dílo, které mezi dětmi vykonal, ať už si k tomu použil pracovníky DM, spolupracovníky, jejich rodinné příslušníky, dobrovolníky, přátele, pomocníky, dárce, sbory, jednotlivce, děti Děkujeme všem pracovníkům DM, externistům a jejich rodinným příslušníkům za jejich vykonanou práci v celém uplynulém roce Poznámka: Uvedená čísla jsou převzata ze zpráv jednotlivých pracovníků z období září 2007 srpen 2008 nebo do doby, kdy byli v DM v pracovním poměru. Pro doplnění výroční zprávy za celý rok jsou součástí také aktivity posledního čtvrtletí roku 2008 v oblastech a centru Dětské misie. Zprávu sestavil: Karel Moškoř předseda Národní rady DM v ČR Dětská misie, občanské sdružení, IČO , Adresa: Jičínská 549, Příbor, telefon: ,

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2012/2013. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2012/2013. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2012/2013 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole Vaše práce se třídami dosáhla jak mezi žáky, tak i mezi učiteli značné popularity a opravdu má velmi kladný ohlas. Proto zájem o spolupráci trvá, a poněvadž se ve třídách stále nějaké problémy vyskytují,

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

výroční zpráva 2009 20 let

výroční zpráva 2009 20 let výroční zpráva 2009 20 let VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Text: kolektiv autorů, editor Ilja Hradecký Foto: archiv Naděje Návrh obálka: Miroslav Umlauf, foto upravil Filip Marek Layout a tisk: Kalous & Skřivan s.r.o.,

Více

Text je doprovázen fotografiemi z archivu Správy

Text je doprovázen fotografiemi z archivu Správy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Text je doprovázen fotografiemi z archivu Správy OBSAH 1. poskytujeme široké spektrum služeb 4 2. provozujeme azylová zařízení 6 3. provozujeme zařízení pro zajištění cizinců 7 4.

Více

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE ------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE CZ.1.04/2.1.01/63.00031 Stránka 2 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více