VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 Ale Ježíš jim řekl: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových je království nebeské. Ev.Matoušovo 19,14 Dětská misie (DM) prošla zvláštním rokem, který přinesl mnoho událostí, které měly podstatný a v mnohých ohledech negativní vliv na její službu. I přesto se podařilo realizovat mnohé z vytčených cílů a pravidelných aktivit. Jsme velmi vděčni za každou prožitou chvíli s týmem pracovníků a především s dětmi a mezi dětmi v průběhu celého roku. Radujeme se zejména z toho, že se nám z Boží milosti podařilo překonat všechny obtíže a do roku 2009 vstoupit se zcela novým týmem pracovníků. 1. Organizace a zázemí Dětská misie v České republice je součástí mezinárodní organizace Child Evangelism Fellowship Inc.(CEF), která působí ve více než 160 zemích světa a oslovuje ročně více než 6 miliónů dětí. DM začala svou činnost v roce 1991 ve fererálním Československu. Rozdělení republiky na dva suverénní státy bylo impulsem k založení samostatné organizace, to se stalo v dubnu Sídlo Dětské misie je v Příboře na Jičínské ulici č.p Zde má DM svou vlastní budovu, která slouží jako administrativní centrum, školicí a výcvikové středisko s možností ubytování cca 20 osob. Součástí budovy je prodejna literatury se skladem, odkud se knihy, materiály a pomůcky rozesílají po celé ČR. Cílem DM je pomoci církevním sborům ve zvěstování evangelia dětem, které jej dosud neměly možnost slyšet; péče o duchovní růst těchto dětí a také pomoc při nalezení místního biblicky vedeného sboru, ve kterém by děti našly dobré duchovní zázemí. Za tímto účelem DM v průběhu školního roku organizuje a vede tzv. Kluby dobré naděje, výlety, víkendové pobyty, evangelizační akce a párty. O prázdninách pořádá zejména 5-tidenní kluby, tábory a pobyty, o velikonocích a vánocích slavnosti a programy ve sborech, školách a školkách. Nedílnou součástí služby jsou korespondenční kurzy pro děti a mládež a internetová stránka Zvědavá tužka. Dětská misie vzdělává učitele a pomocníky pro tyto dětské aktivity, velmi často se to děje ve spolupráci s církevními sbory. DM pořádá kurzy, semináře, konference a další jiná setkání pro učitele dětí. Nejznámější jsou kurzy Efektivní vyučování dětí stupeň 1a 2 v rozsahu 35 hodin na různých místech republiky. Dětská misie spolupracuje se všemi registrovanými církvemi v České republice a působí na celém území. V ČR je registrována jako občanské sdružení bez členství. Spolupracuje také s ostatními křesťanskými organizacemi, které společně vytvářejí širokou nabídku aktivit a činností pro děti z nevěřícího prostředí. DM spolupracuje s množstvím dobrovolníků, úzce pak s více jak stovkou věřících lidí. V roce 2008 začaly svou činnost čtyři tzv. místní oblasti. Nejdéle působící oblast Havířova a okolí (od roku 1994) prošla podstatnou a zásadní změnou. Rozhodnutím oblastní rady a v souvislosti s odchodem dlouholetého pracovníka DM na plný úvazek v této oblasti Petra Unucky byla její

2 činnost ukončena. Petr Unucka odešel z DM na vlastní žádost a chce se nadále věnovat obdobné práci ve své církvi. V roce 2002 vznikla další oblast v Klatovech a okolí. I tady se rozhodla pracovnice na plný úvazek Eva Linzmajerová ukončit pracovní poměr v DM a tím zanikla v polovině roku činnost oblastního koordinátora i v této oblasti. Třetí oblastí je Prostějovsko se svou činností od roku Není tady pracovník na plný úvazek, ale díky dobrovolníkům se práce úspěšně rozvíjí, tým má svou oblastní radu. Nejmladší oblastí je Novojičínsko, kde se po přípravných setkáních podařilo ustavit oblastní radu a svou práci v oblasti započala pracovnice na plný úvazek Martina Valasová. 2. Pracovníci a spolupracovníci Od počátku roku pracovalo v DM na plný úvazek 5 pracovníků dva oblastní koordinátoři v terénu a tři pracovnice v centru DM v Příboře. Dva oblastní pracovníci v průběhu roku ukončili na vlastní žádost pracovní poměr v DM. V centru střediska pracují Kateřina Moškořová, její odpovědnost je v oblasti koordinace korespondenčních kurzů a distribuce literatury, Martina Valasová od počátku roku 2008 vykonávala praxi v centru DM a od září 2008 rozvíjela svou službu oblastního koordinátora v oblasti Novojičínska. Vypomáhala také s korekturami a překlady materiálů z angličtiny, Libuše Pavelková pracovala v pozici Národního ředitele a měla kromě vedení týmu na starosti vydávání nové literatury, organizaci akcí a administrativní činnosti. Nejvyšším orgánem je v souladu se stanovami DM Národní rada. Tu tvoří 5 členů z různých křesťanských denominací v čele s předsedou. Výkonným členem rady a statutárním zástupcem DM je národní ředitel. Národní rada na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu evropské organizace CEF v září 2008 odvolala z funkce Národního ředitele Libuši Pavelkovou a doporučila na pozici statutárního zástupce a lídra DM v České republice člena Národní rady, ing.zbyška Šikulu. Ten tuto nelehkou úlohu od září 2008 přijal. Oblast Korespondenčních kurzů pro celou Českou republiku je personálně pokryta 7 obětavými dobrovolníky. Při vzdělávání pracovníků v kurzech EVD 1 a 2 se střídá 8 dobrovolníků. Dětská misie stále spolupracuje s několika externisty. Překlady materiálů z angličtiny obstarává především Radmila Navrátilová. Chod informačních technologií a databázových aplikací zabezpečují Jan Matuška a Ondřej Pavelka. Oblastní rady po celý rok 2008 působily v Prostějově a v Příboře. V dubnu ukončila svou dlouhodobou činnost oblastní rada pro oblast Havířovska. 3. Místní oblasti Oblast Ostrava a Karvinsko oblastní koordinátor Petr Unucka Službu v oblasti vedla tzv. Oblastní rada Dětské misie. Demisí většiny členů rady byla tato rozpuštěna v dubnu Dočasnou správou nad oblastí byl Národní radou pověřen její předseda Karel Moškoř. Oblastní koordinátor Petr Unucka odešel z DM na vlastní žádost. Neodchází z duchovní služby, ale hledá své další uplatnění na Boží vinici jako pověřený pracovník své církve. Aktivity, které byly organizovány v průběhu minulých let již tak nebyly realizovány v plném rozsahu. Mezi dlouhodobé misijní projekty DM v této oblasti byl projekt DĚTI OSTRAVY, tuto činnost i nadále DM podporuje. Společných setkání týmu lidí z různých ostravských misijních organizací a sborů se zúčastňuje pověřený člen Národní rady. Oblast Klatovy oblastní koordinátorka Eva Linzmajerová I v této oblasti se oblastní koordinátorka rozhodla ukončit pracovní poměr v DM. Děkujeme našemu Pánu i za tuto šestiletou službu v regionu, děkujeme za každého vedoucího i pomocníka při různých akcích. Věříme, že se nám podaří brzy obnovit spolupráci s místními sbory a že se budeme moci z Boží milosti i nadále podílet na záchraně dětí v západních Čechách. Oblast Novojičínska oblastní koordinátorka Martina Valasová DiS. Klub dobré naděje v Příboře na Salaši Pravidelná setkávání dětí ve věku 8 až 12 let. Součástí programu klubu je biblická lekce, hry

3 a písničky. Pro zpestření je jednou za čas zařazena speciální párty. V loňském roce se uskutečnila např. Havajská, Valentýnská, Velikonoční či Melounová párty. Průměrná docházka na klub činí 8 dětí, zčásti z místního dětského domova, částečně z místního baptistického sboru. EXIT kluby pro dorost Tato služba je orientovaná na dorost převážně z místního dětského domova, ale také na mladé lidi, kteří již vzhledem k věku přestali navštěvovat klub. Naší snahou je rozvinout s nimi následnou práci a zachovat blízké osobní vazby, které byly navázány a nadále jim svědčit o Ježíši Kristu. EXITy probíhají jednu neděli v měsíci a program je tvořen podle materiálu křesťanského televizního pořadu EXIT 316. Jsme velmi rádi, že se do této služby daří zapojovat pomocníky z místního baptistického sboru a mládež ze sboru KMM. Průměrně dochází na EXIT asi 25 mladých lidí ve věku let a modlíme se za proměnu jejich životů. Spolupráce s městem Příbor Naše město již má povědomí o naší existenci a o aktivitách, které provozujeme, a Pán Bůh nám otevírá nové možnosti spolupráce. V minulém roce jsme se podíleli na projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve městě. Činnost DM nespadá do sektoru sociálních služeb, ale využili jsme této příležitosti ke zviditelnění naší činnosti a k navázání nových kontaktů. V souvislosti s tímto projektem jsme na konci června pořádali program pro děti v rámci Dne města v městském parku. Z Boží milosti jsme při sestavování programu měli zcela volnou ruku. Vedle soutěží v prostorách parku jsme promítali film Milosrdný Samaritán. Oblast Prostějovska Zde se služba rozvíjela a měnila podle množství a věku děti. V současnosti jsou zde dva kluby pro starší a mladší děti. Místní pracovníci se také věnují misii prostřednictvím maňáskového divadla, mnoho představení bylo odehráno v mateřské a základní škole. Prožíváme Boží požehnání a jsme vděčni Pánu za všechny příležitosti ke zvěstování evangelia dětem. Děkujeme za dobré zázemí a povzbuzení místního sboru CB a modlíme se za nové možnosti služby. Jsme otevřeni spolupráci s jinými sbory a církvemi v okolí a věříme, že zapojením dalších spolupracovníků by se mohly naše aktivity ještě více rozvinout. Jiné oblasti S ohledem na to, že DM vyškolila v průběhu let již více než učitelů, mnohé Kluby dobré neděje a další aktivity jsou realizovány na mnoha dalších místech ČR bez přímého dohledu DM. DM má kontakty na učitele a kluby ve Frenštátě pod Radhoštěm, Havířově, v Jablonci nad Nisou, Kynšperku nad Ohří a mnohých dalších místech po celém území ČR. 4. Korespondenční kurzy zodpovědná pracovnice DM Kateřina Moškořová Účast dětí na korespondenčních kurzech Dětské misie má klesající tendenci. Je to způsobeno slabšími populačními ročníky, tím, že děti obecně stále méně píší dopisy a také slábnoucími aktivitami ve dvou výše uvedených oblastech. Píšícím dětem se věnovaly především sestry korespondentky. Pro celou ČR jich je osm a za celý rok zpracovaly přes 990 dopisů Děti jsou zapojeny do čtyř kurzů, ve kterých se učí o Bibli, Pánu Bohu a Ježíši Kristu. Pro některé z nich je to jediná možnost, jak se mohou dovědět o cestě záchrany pro sebe a své blízké. V roce 2008 ukončilo některý z těchto kurzů jen 16 dětí a pět z nich díky těmto kurzům prožilo své znovuzrození. Ke svému dalšímu duchovnímu růstu potřebují stálou podporu a to je jedním z našich úkolů. Náš záměr přenést kurzy do elektronické podoby stále trvá, vzhledem k personálním změnám v roce 2008 byly přípravné práce odloženy. V průběhu roku 2008 jsme nebyli schopni personálně ani technicky tuto nelehkou úlohu zvládnout. 5. Vyučování Činnost v oblasti vzdělávání je organizována především z centra DM. Během roku se uskutečnilo 12 vzdělávacích setkání s účastí přes dvě stě učitelů. Jedna třetina z nich pak aktivně spolupracuje a zapojuje se do společných aktivit DM a to především na táborech a evangelizačních akcích. Svůj podíl mají pracovníci na programu v rámci evangelizačního setkání ve Smilovicích u Třince.

4 Tradičně se již osvědčily konference. Regionální se uskutečnila 24. května v Příboře. Účastnili se jí bratři a sestry z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří se věnují práci s dětmi na besídkách ve svých domovských sborech, na Klubech dobré naděje apod. Téma konference znělo: Nevím jak dál a naší hlavní snahou bylo tyto lidi povzbudit a dodat jim inspiraci k další službě. Strávili jsme velmi příjemný společný čas na zajímavých seminářích i v čase mezi nimi a odměnou nám bylo odhodlání mnohých návštěvníků tohoto setkání ve své službě dětem vytrvat! Celostátní konference se konala, jako již tradičně, počátkem listopadu v Praze. Děti hravé jsou tak znělo téma tohoto setkání, na kterém si mohli účastníci poslechnout přednášky dvou učitelek, ředitelky Církevní školy v Třinci a učitelky ZŠ v Příboře. Zvláštní důraz byl kladen i na propagační setkání DM na různých místech České republiky. I to je forma, kterou přibližujeme zájemcům práci DM a nabízíme vzdělávací projekty. Kurzy Efektivní vyučování dětí (EVD 1a 2) pro učitele ukončilo 36 osob. 6. Boží skutky mezi dětmi Zvěst evangelia mezi dětmi mohla DM šířit prostřednictvím svých pracovníků, spolupracovníků a také formou různých korespondenčních kurzů a literatury. Celkem bylo osloveno dětí a mládých lidí. Osm dětí přijalo Pána Ježíše do svého života a rozšířilo tak velmi početnou Boží rodinu! 7. Literatura mezi učiteli a dětmi - Kateřina Moškořová Pro vyučování v besídkách, na klubech, ve školách a při různých slavnostech slouží literatura DM. DM disponuje skladem a prodejnou literatury s širokou škálou vlastních materiálů a pomůcek. Vydávání nových titulů bylo v roce 2008 s ohledem na organizační změny slabší, než v minulých letech. Z několika málo vydaných titulů můžeme jmenovat např. Vánoční evangelizační lekci Kvůli němu stále zpívám nebo CD s písněmi DM. Stále více je využívána také internetová prodejna na webové adrese což vítají především zájemci ze vzdálenějších koutů naší republiky. Prodej literatury je rovněž realizován v rámci různých seminářů a setkání. Celkově se v roce 2008 prodala literatura a pomůcky v objemu Kč. 8. Zdroje služby V roce 2008 získala DM od dárců z ČR celkem Kč, ze zahraničí jsme získali Kč. Celkové příjmy činily v roce Kč, výdaje pak Kč. Nejvíce činí výdaje na mzdy zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění ( Kč), provozní režie ( Kč) a náklady spojené s organizací táborů, pobytů, kurzů a školení ( Kč). Účetní zůstatek na konci roku činil Kč. Dětská misie získává své prostředky výhradě ze soukromých zdrojů, od jednotlivců, církevních sborů, různých organizací a přátel misie. Jsme moc vděčni za každý finanční dar a všech dárců si vážíme jako členů našeho týmu. 9. Nejbližší cíle Středisko DM bylo po dalších úpravách zkolaudováno a je možné ho využívat i k pobytům. Díky dárcům se podařilo zhruba dokončit interiér budovy. Mohli jsme splnit přísná bezpečnostní opatření (např. vyměnit obyčejné dveře za protipožární, umístit hlásiče požáru, dokoupit a nechat zrevidovat hasící přístroje, doplnit světla v učebně, instalovat na celém objektu hromosvod, vstup do podkrovních prostor opatřit protipožárním uzávěrem atd.). Také požadavky hygieniků byly splněny, čemuž napomohlo zakoupení myčky a odpovídající ledničky. Zakoupili jsme také omyvatelné židle do jídelny (a sami provedli jejich montáž), což usnadňuje provoz při všech setkáních. Stále nás čekají dokončovací venkovní úpravy, zejména vybudování parkovacích stání a zhotovení dlažby. Poslední zhruba tři roky byly ve znamení stálých úprav budovy DM. Ještě nemáme úplně hotovo a věříme, že práce budou dokončeny v následujícím roce. V personální oblasti je cílem s nejvyšší prioritou jmenovat nového národního ředitele, stabilizovat a

5 pokud možno rozšířit tým DM o nové pracovníky. Stále platí námi vytýčené cíle oslovit co největší počet dětí v ČR evangeliem a to ve spolupráci s místními sbory, různými organizacemi a jednotlivci. Modlíme se za nové oblastní koordinátory v oblastech, kde jsme již působili, ale neméně ve všech ostatních krajích ČR. V oblasti vzdělávání budeme nadále pokračovat ve zkvalitňování kurzů a seminářů. Centrum DM by se mělo stát místem, kde by probíhaly semináře a kurzy pro pracovníky s dětmi z celé republiky. V oblasti literatury je nejvyšší prioritou přeložení a vydání nové série korespondenčních kurzů a vydání kvalitního čtení na každý den pro děti. Činnost internetového obchodu literatury DM si získává svou pozici a umožňuje bezprostřední kontakt a možnost okamžitého objednání a zaslání požadovaných titulů. Přesto i tak zaznamenáváme největší podíl formou osobního prodeje v naší prodejně nebo na různých kurzech a konferencích. 10. Poděkování Národní rada DM se obrátila začátkem roku na sbory křesťanů po celé České republice s prosbou o finanční dary na dokončení ubytovacích prostor střediska. Jsme velice vděčni za to, že v průběhu druhého čtvrtletí 2008 kladně zareagovalo 28 sborů a jednotlivců, jejichž dary přinesly celkovou částku ,- Kč. Byli to: Armáda spásy Praha 3, BJB Cheb, Karlovy Vary, Ostrava, Vikýřovice, CB Beroun, Praha 6, Praha 9, Trhové Sviny, ČCE Český Těšín Rozvoj, Evangelikální společenství křesťanů Havířov, Jednota bratrská Holešov, Křesťanský sbor Český Těšín, Lomnice nad Popelkou, Poděbrady, Pyšely, SCEAV Frýdek-Místek, ČCE Aš, Hrabová, Krnov, Odry, Růžďka u Vsetína a bratři a sestry Černíková (Cheb), Knetl (Brno), Marek (Ostrava), Podzemný (Žamberk), Polohová (Ostrava) a Stehlík (Žatec). Postupem času ještě přibyli další dárci. Náš veliký dík patří také všem, kteří jakýmkoliv způsobem finančně přispěli v roce 2008 na činnost Dětské misie, především dárcům z České republiky, protože ti prokázali opět velikou obětavost. Jsme vděčni za jednorázové i pravidelné měsíční příspěvky. Velmi oceňujeme také modlitební podporu mnoha sborů, modlitebních skupinek a jednotlivců Děkujeme všem organizacím, které s námi spolupracují jako jsou například: BTM Brno, TWR, Veselé rukavice, AWANA, Samuel Biblická práce pro děti, Mail Box Club International, KPK, Kudy Kam, F-nadace, církevní sbory, kazatelé z různých denominací, členové Oblastních rad v Prostějově a Příboře, Národní rady DM, pracovnice s korespondenčními kurzy, učitelé na EVD, vedoucí v klubech, na táborech, pobytech I vám dalším, zde osobně nejmenovaným, patří náš dík!! S vděčností v srdci oslavujeme Boha za veškeré dílo, které mezi dětmi vykonal, ať už si k tomu použil pracovníky DM, spolupracovníky, jejich rodinné příslušníky, dobrovolníky, přátele, pomocníky, dárce, sbory, jednotlivce, děti Děkujeme všem pracovníkům DM, externistům a jejich rodinným příslušníkům za jejich vykonanou práci v celém uplynulém roce Poznámka: Uvedená čísla jsou převzata ze zpráv jednotlivých pracovníků z období září 2007 srpen 2008 nebo do doby, kdy byli v DM v pracovním poměru. Pro doplnění výroční zprávy za celý rok jsou součástí také aktivity posledního čtvrtletí roku 2008 v oblastech a centru Dětské misie. Zprávu sestavil: Karel Moškoř předseda Národní rady DM v ČR Dětská misie, občanské sdružení, IČO , Adresa: Jičínská 549, Příbor, telefon: ,

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) 1/2012 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, ukončili jsme první rok naší práce. Byl to vskutku zvláštní rok, kdy jsme prožívali, jak

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 3 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í Ú V O D N Í S L O V O S radostí vám předkládáme tuto výroční

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva Awana International ČR str. 2

Výroční zpráva Awana International ČR str. 2 Pardubice květen 2009 Výroční zpráva Awana International ČR str. 2 AWANA INTERNATIONAL V ČR Awana International v ČR je organizační složkou neziskové dětské misijní křesťanské organizace Awana International.

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Zpráva o činnosti odboru sester za rok 2011

Zpráva o činnosti odboru sester za rok 2011 Zpráva o činnosti odboru sester za rok 2011 Pro Odbor sester byl rok 2011 rokem změn. Na jaře ukončil svou několikaletou práci výbor odboru sester ve složení sestry Černíková, Smilková a Hejlová. Tomuto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007

Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007 Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007 Vize KMS slouží k vzájemnému dorozumění křesťanských pracovníků, kteří usilují o misii a o jednotu křesťanů ve světle Písma. Chce napomáhat k duchovnímu

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti za rok 2007 1 Výroční zpráva o činnosti za rok 2007 je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2002 z účelem organizování volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež. Organizace nebyla založena za účelem tvorby

Více

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ.

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ. založené a provozované Náboženskou obcí Církve československé husitské v Žebráku pro děti od 5 do 12 let DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015 Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ř: 15, 7 Máme tu nové heslo pro rok 2015.

Více

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 Závěrečná zpráva o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 * v 1. kole - za ně odpovědnost nesl hlavně Junák - řádně v něm soutěžilo během září a října 265 soutěžících (včetně soutěžících mimo

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 ASOCIACE KŘESŤANSKÝCH SDRUŽENÍ MLÁDEŽE Výroční zpráva za rok 2001 Je vlastní lidské přirozenosti především pak mladým hledat Absolutno, smysl a naplnění života. Drazí mladí nespokojujte se s ničím menším

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Vydal zapsaný spolek JK Vělopolí 739 59 Vělopolí 34 3. ledna 2015 www.jk-velopoli.webnode.cz. Jezdecký klub Vělopolí z.s.

Vydal zapsaný spolek JK Vělopolí 739 59 Vělopolí 34 3. ledna 2015 www.jk-velopoli.webnode.cz. Jezdecký klub Vělopolí z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vydal zapsaný spolek JK Vělopolí 739 59 Vělopolí 34 3. ledna 2015 www.jk-velopoli.webnode.cz Jezdecký klub OBSAH Jezdecký klub Pony klub a pony školička Personální zajištění Investice

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2012 nadále pokračovalo ve svém poslání, kterým

Více