LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, Praha 4 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika"

Transkript

1

2 LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, Praha 4 Česká republika Tel.: , Fax: Na základě série Language in Use vydávané nakladatelstvím Cambridge University Press

3 Obsah 1. Úvodní informace o kurzu Instalace a technické požadavky Přihlašování Hlavní stránka a základní aktivity Obsah a struktura kurzu Práce s lekcemi Práce se cvičením a výkaz aktivit Vyprávění a animace Porovnání řeči - hlasová stopa Analýza řeči Rozhovory a konverzace Zvláštní stránky v lekci Testování dovedností/znalostí Výkazy za lekce Testy za kapitolou Testy Nástroje programu Gramatika Fráze Slovník Analýza řeči Vyhledávání Pokročilé volby Výsledky Učební plán Hodnocení dovedností Testy Úprava lekcí Poznámky Technická pomoc

4 1. Úvodní informace o kurzu LANGMaster 24/7 Angličtina Cambridge je interaktivní kurz anglického jazyka. Učivo je rozděleno do tří oddělených úrovní: začátečnické, středně pokročilé a pokročilé. Začátečnická a středně pokročilá je rozdělena do dvanácti částí označených A až L, pokročilá se skládá ze čtyř úrovní A až D. Všechny tři úrovně jsou zakončeny závěrečným testem, který pokrývá obsah celého příslušného učiva. 2. Instalace a technické požadavky Před zahájením instalace je třeba zkontrolovat, že příslušný počítač splňuje technické požadavky a že je k dispozici dostatečný prostor na disku. Program vyžaduje instalaci protokolu TCP/IP v systému MS Windows. Počítače bez síťové karty musejí být vybaveny kartou pro vytáčení (MS Windows 9x) nebo kartou Microsoft Loopback (MS Windows 2000/XP) nainstalovanou společně s protokolem TCP/IP. Technické požadavky na pracovní stanice jsou následující: Operační systém MS Windows 98/2000/XP* nebo Vista - 75 MB (110 MB - Windows 98) kapacity pevného disku k dispozici - zvuková karta - mikrofon - myš - nainstalovaný protokol TCP/IP * Internet Explorer 5.5, procesor 600 MHz, 256 MB RAM Program funguje s rozlišením 1024 x 768. Rozlišení 800 x 600 umožňuje uživateli práci s lekcemi, nikoli však s nadstavbovou strukturou

5 3. Přihlašování Při prvním spuštění kurzu spustíte program a do políčka Uživatel vepíšete své uživatelské jméno; kliknete na Přidat. Vaše uživatelské jméno se zobrazí na seznamu uživatelů. Zvolte jej a klikněte na Přihlásit; o klikněte na Odstranit, pokud chcete své uživatelské jméno smazat o klikněte na Nový a přidejte další uživatelské jméno, a začněte studovat! - 4 -

6 Každý uživatel má vlastní uživatelský profil s vlastními daty. Své uživatelské jméno vidíte zobrazené v horním levém rohu obrazovky. - klikněte zde pro přidání vloženého uživatelského jména; - klikněte zde pro zrušení vloženého uživatelského jména; - klikněte zde a vyberte zvolené uživatelské jméno, potom můžete začít s programem pracovat; - klikněte zde a otevře se přihlašovací okno, kde zaregistrujete nového uživatele; - klikněte zde pro odstranění zvoleného uživatele. 4. Hlavní stránka a základní aktivity Po přihlášení se vám zobrazí hlavní stránka kurzu. Toto je výchozí bod kurzu. Zde si můžeme zvolit: Úroveň kurzu Hlavní funkce (včetně seznamu všech lekcí) Nástroje Pokročilé volby Hlavní stránka je rozdělena na čtyři části. V levé horní části naleznete následující ikony: - přesun na přihlašovací obrazovku; - 5 -

7 - ukončení kurzu; - zobrazí autorská práva ke kurzu; - otevře obrazovku nápovědy (help); - zavede na webové stránky LANGMaster. Napravo na stránce si můžete zvolit ze tří úrovní kurzu: 1 Začátečníci 2 Středně pokročilí 3 Pokročilí - klikněte na číslo úrovně, kterou chcete použít. Velké číslo uprostřed označuje vaši volbu. - klikněte na Start a zahájíte kurz. Při prvním přihlašování je pro uživatele zobrazen obsah zvolené úrovně. Po návratu do programu se uživatel dostane na místo, kde v předcházející hodině ukončil práci. Nalevo od tlačítka Start naleznete tlačítka Obsah, Vyhledávání a Pokročilé volby: - otevře seznam lekcí v příslušné úrovni; - prohledá celý kurz a hledá klíčové slovo, které vložíte; - upravuje pokročilé nastavení. Poznámka: Před zahájením kurzu je třeba zkontrolovat nastavení mikrofonu za použití obrazovky Pokročilé volby. Klikněte na Nastavení mikrofonu a postupujte podle pokynů

8 V dolním levém rohu stránky uvidíte další čtyři tlačítka, která patří nástrojům programu: - Slovník - Fráze - Analýza řeči - Gramatika Vedle tlačítka Slovník se nachází tlačítko Informace, které podává podrobný popis nástroje Slovník. Tlačítko Informace naleznete ve většině nástrojů. Vždy zobrazuje informace o příslušném nástroji. - Podává podrobný popis nástroje Slovník. 5. Obsah a struktura kurzu Začátečnická úroveň připravuje uživatele na zkoušku KET - Key English Test, základní cambridgeskou zkoušku pro cizince - studenty angličtiny jako cizího jazyka. V evropském systému to odpovídá úrovni určené jako A2. Středně pokročilá úroveň připravuje uživatele na PET Preliminary English Test, druhou zkoušku v cambridgeské sérii, srovnatelnou s úrovní B1. Pokročilá úroveň se nachází mezi úrovní B1 a B2 a je nutná pro zkoušku FCE First Certificate in English, třetí v sérii cambridgeských zkoušek. Druhy lekcí v kurzu: Lekce - témata lekcí označená po sobě jdoucími čísly představují a procvičují nový jazykový materiál. Každá kapitola obsahuje dvě řádné lekce (pokročilá úroveň obsahuje šest lekcí); Stránky ke studiu - označené písmeny podle kapitoly, kde se nacházejí. Materiál zařazený do opakovacích lekcí pomáhá shrnout, uspořádat a opakovat učivo obsažené v řádných lekcích v příslušné kapitole. V každé kapitole se nachází jedna opakovací lekce; Video lekce - označené písmeny podle kapitoly, kde se nacházejí. Tyto lekce obsahují navíc videomateriál vztahující se k tématům probíraným v ostatních lekcích této kapitoly včetně textů a sad cvičení. Video lekce jsou zahrnuty v osmi kapitolách začátečnické a středně pokročilé úrovně (A, B, D, E, G, H, J a K). Na pokročilé úrovni jsou čtyři filmy - kapitoly A, B, C, D; Testy k jednotlivým částem - jsou poskytovány ke čtyřem kapitolám (C, F, I a L) v začátečnické a mírně pokročilé úrovni. U středně pokročilé úrovně jsou testy umístěny na konci každé kapitoly. Testovací lekce umožňují zkontrolovat míru pochopení učiva ze tří kapitol kurzu, např. v kapitole C kontroluje test učivo probírané v kapitolách A, B a C; Shrnující testy - jsou na konci každé úrovně (jeden test za celou úroveň)

9 Na levé straně obsahu jsou umístěna následující tlačítka: - otevře seznam jednotlivých lekcí obsažených v dané části; - zavře seznam jednotlivých lekcí obsažených v dané části. Chcete-li otevřít určitou lekci, klikněte na její název. 6. Práce s lekcemi Při otevření lekce se zobrazí první stránka se stručnými informacemi o obsahu této lekce. V horní části obrazovky je zobrazena navigační lišta umožňující pohyb dopředu nebo dozadu po stránkách. Stránky jsou označeny po sobě jdoucími čísly nebo symboly

10 - titulní strana; - následující stránky s různými interaktivními cvičeními; - poslední stránka obsahující zprávu o lekci rozdělenou na konkrétní cvičení; - stránka obsahující cvičení s rozpoznáváním řeči. Na navigační liště jsou dále umístěna tato tlačítka: - šipky pro posun seznamu stránek dozadu nebo dopředu; - šipky pro umožnění přechodu na další nebo předcházející; První číslo zobrazuje současné číslo stránky a následující počet stran, které jsou k dispozici. Navigační šipky se dále nacházejí nalevo a napravo od obrazovky. - šipky viditelné vlevo a vpravo na obrazovce se používají pro posun o jednu stránku vpřed či vzad. V dolním levém rohu obrazovky je skryta lišta programu nástrojů. Lišta se zobrazí při kliknutí na levý dolní roh obrazovky. - otevře nástroj Gramatika; - otevře nástroj Fráze; - otevře nástroj Slovník; - otevře nástroj Analýza řeči; - zavře nástrojovou lištu

11 Na obrazovce se nacházejí následující tlačítka: - Označuje lekci a část, na které uživatel právě pracuje; - Učební plán - Odejít - Zpět - Začít - Obsah - Nápověda - Přidat poznámku - Upravit poznámku - Pokročilé volby - Přesun na další lekci

12 - Přesun na předchozí lekci Ikony Na stránkách lekcí se nacházejí různé ikony. Jsou tu proto, aby pomáhaly uživateli při studiu jazyka a provádění cvičení. Jedná se o: - otevře animovanou nápovědu ke cvičení; - otevře fotografii nebo ilustraci; - zahájí dialogy a konverzace se systémem rozpoznávání řeči nebo jinou nápovědu ke cvičením; - klikněte na tuto ikonu a poslechněte si všechna nová slova z této strany; - otevře gramatickou nápovědu ke cvičení - nástroj Gramatika; - otevře nápovědu ke cvičení ve formě her; - zahájí hru; - objevuje se u videolekcí a otevírá okno s videofilmem; - objevuje se u cvičení a používá se pro zobrazení náhodných slov k řešení cvičení; - zobrazí se, pokud je cvičení dokončeno úplně bez chyb; - počitadlo chyb: objeví se, když student udělá první chybu a pak zobrazuje počet udělaných chyb při vypracování cvičení. Podobná ikona i s celkovým počtem chyb se nachází na stránce výkazu za lekcí; - počitadlo nápověd: objeví se, když se student rozhodne využít nápovědu k řešení cvičení. Podobná ikona se nachází ve Výkazu za lekci. Počet využití jakékoliv nápovědy v rámci programu je zde také zobrazen

13 7. Práce se cvičením a výkaz aktivit Každá stránka lekce (s výjimkou první a poslední) obsahuje různá interaktivní cvičení. Je třeba je projít všechna v pořadí navrhovaném jejich číslováním. Jsou uspořádána tak, aby nové učivo představovala a procvičovala postupně. Druhy cvičení: Doplňování vynechaných míst - uživatelé vpisují vynechaný text pomocí kurzoru na začátku každé mezery. Uživatelé mohou vynechaný text upravovat. Mohou také přetáhnout vhodný prvek ze seznamu zdrojů a umístit jej ve zvolené mezeře. Výběr z možností - uživatelé volí jednu odpověď z oddílu pomocí kliknutí na identifikační tlačítko. Rozbalovací menu - zde se může jednat o aktivity s výběrem z možností: Otázky s rozbalovacím menu obsahující všechny dostupné odpovědi; Zaplňování vynechaných míst: uživatel zaplňuje mezery v textovém rámečku tak, že vybere vhodná slova z rozbalovacího menu. Měřené aktivity - uživatel klikne na hodiny na obrazovce a začne pracovat na aktivitě. Po vypršení časového limitu se aktivita deaktivuje. Označování - u některých aktivit musí uživatel zvolit více než jednu odpověď. Doplňování tabulek - u doplňování tabulek umístí uživatel kurzor na začátek rámečku a vepíše text. Jako u aktivit s doplňováním vynechaných míst může uživatel přetahovat odpovědi z výběru. Spojování - uživatelé kreslí spojnici mezi dvěma prvky na různých seznamech. Seznamy mohou obsahovat samostatná slova, věty, delší odstavce či obrázky. Chybnou spojnici lze smazat tím, že se na ni klikne. Identifikace - uživatelé označí části věty nebo textu podle pokynů. Posunování myši po textu zvýrazňuje prvky, které lze označit. Řazení do skupin - uživatelé mohou řadit do skupin texty nebo obrázky v určených oblastech nebo přesunovat položky mezi určenými oblastmi. Záznam hlasu - uživatelé mohou naslouchat rozhovorům nebo jednotlivým zvukovým souborům a nahrávat si vlastní verze. Nahrávky uživatele lze poté porovnat s nahrávkou rodilého mluvčího

14 Uživatel může dělat cvičení za pomoci myši (přesunování, spojování či označování různých prvků), klávesnice (vkládání slov či vět) nebo pomocí vlastního hlasu (cvičení se systémem rozpoznávání řeči). Několik stránek v kurzu se skládá ze dvou či více substránek, kde se nacházejí následující části jednoho cvičení. Cvičení jsou mnohoúrovňová a mohou se skládat z doplňování tabulky a jazykové hry. Na stránkách obsahujících substránky se vyskytují záložky označené čísly pro usnadnění navigace mezi substránkami. U většiny cvičení se nachází ikona Výkaz aktivit. Tento nástroj ukazuje, jak dobře bylo cvičení provedeno. Při kliknutí na tuto ikonu se zobrazí okno Výkaz aktivity. Obsahuje informace o počtu správných a chybných odpovědí a procentuální vyjádření výsledku. Odpovědi lze ze cvičení vymazat. - otevře Výkaz aktivity; - označuje vaše správné odpovědi; - zobrazí chyby; - zobrazí správná řešení na všechny otázky; - odstraní všechny odpovědi; - odstraní všechny chybné odpovědi; - zobrazí, kolikrát byl určitý znak použit

15 8. Vyprávění a animace Pokud cvičení vyžaduje poslech, vyprávění nebo shlédnutí animovaného filmu, je třeba použít tato tlačítka. - používá se, pokud se audio nahrávky nebo animace skládají z několika částí a celou nahrávku je možné poslouchat najednou; - přehraje části nahrávky; - zastaví funkci přehrávání; - obsahuje jednu delší nahrávku; - obsahuje jednu krátkou nahrávku; - přehraje animovaný nebo videomateriál. 9. Porovnání řeči - hlasová stopa Některá cvičení obsahují části s nácvikem řeči pomocí nahrávání studentovy vlastní verze věty nebo fráze a jejího grafického srovnání (hlasová stopa) s výslovností rodilého mluvčího angličtiny. - otevře okno s cvičením na nácvik řeči

16 Okno zobrazuje dva grafy: horní - s hlasovou stopou rodilého mluvčího angličtiny a dolní - zobrazující vlastní hlasovou stopu uživatele. - různé druhy grafů. Pro přehrávání nahraných modelů výslovnosti jsou k dispozici následující tlačítka: - přehraje části nahrávky; - ukončí přehrávání. Pro záznam vlastní verze studenta se používají následující tlačítka: - začít nahrávání; - přehrát nahrávku. 10. Analýza řeči V mnoha cvičeních je zahrnut systém rozpoznávání řeči, který tvoří nedílnou součást kurzu. Rozhovory a konverzace Originální nahrávku lze přehrát s využitím tlačítek v levé části obrazovky (objeví se narůstající zelená lišta), pak lze začít nahrávat vlastní nahrávku studenta (objeví se narůstající červená lišta a do mikrofonu je třeba namluvit danou frázi). Nahranou verzi

17 lze přehrát. Hodnocení výslovnosti se zobrazí jako procento napravo od věty nebo fráze. Cvičení je možné pro zlepšení známky opakovat. Cvičení Rozpoznávání řeči mají dva podobné druhy ikon ve dvou různých velikostech. Menší ikony jsou pro náslech, nahrávání a opakování částí cvičení. Větší ikony slouží pro práci s celým textem. - přehraje celou nahrávku; - přehraje část nahrávky; - začne přehrávat nahrávku (celou nebo část); - přehraje nahrávku uživatele (celou nebo část). Zvláštní stránky v lekci Některé lekce obsahují stránky se cvičeními se systémem rozpoznávání řeči. Podobně jako u rozhovorů a konverzací může uživatel nejdříve poslouchat původní nahrávku a poté nahrát vlastní verzi. Hodnocení výslovnosti se však zobrazuje ve formě grafu s částečnou známkou za každé slovo. V pravém horním rohu obrazovky se nachází seznam anglických vět a frází, které je třeba procvičovat. Jsou zde rovněž ikony poskytující nahrávku rodilého mluvčího. V dolní části obrazovky se nachází políčko zobrazující grafické znázornění nahrané věty nebo fráze. Pro kontrolu výslovnosti je nutno příslušnou větu nebo frázi zvýraznit na seznamu. Uživatel si ji může poslechnout, když na ikonu klikne

18 - přehraje nahrávku rodilého mluvčího. Na levé straně obrazovky se nacházejí dvě ikony. Slouží pro nahrávání a poslech verze věty nebo fráze nahrané uživatelem. Pro záznam vlastní verze musí uživatel kliknout na nahrávací ikonu. - zaznamená větu nebo frázi; - přehraje nahrávku. Jakmile je nahrávání dokončeno, vytvoří program grafické znázornění rozdělené na části s procentními známkami a celkovým hodnocením. Každou větu lze nahrávat opakovně. 11. Testování dovedností/znalostí Výkazy za lekce Poslední stránka každé lekce obsahuje Výkaz za lekci. Zobrazuje výsledky jednotlivých cvičení i celkový výsledek. Na stránce výkazu za lekci se nacházejí dvě tlačítka, která umožňují uživateli prohlížet všechny chyby a znovu nastavit všechna cvičení

19 - zobrazí všechny chyby; - znovu nastaví celou lekci. Tato volba nenuluje počitadlo chyb ani počitadlo nápověd; - tato ikona je zobrazena vedle každého cvičení, kde nebyla využita nápověda; - ikona změní barvu u každého cvičení, kde byla použita nápověda; - objeví se tam, kde nebyly ve cvičení žádné chyby; - objeví se tam, kde byly ve cvičení nějaké chyby. Testy za kapitolou Testy za kapitolou pomáhají potvrdit stupeň pochopení učiva představeného v předcházejících třech kapitolách. Na navigační liště jsou následující stránky testu označeny písmeny. Cvičení jsou s časovým limitem. Vedle každého cvičení jsou hodiny, které je třeba aktivovat. Teprve poté lze vypracovávat cvičení. Po uplynutí limitu nemůže uživatel dělat žádné změny. Je možné začít čas počítat znovu, ale tím se vynuluje cvičení. - zahájí cvičení. Ke cvičením v testech nejsou zvláštní výkazy aktivit. Na poslední stránce testu se nachází všeobecný výkaz za test včetně skóre za každé cvičení a výsledků za celý test. Postup pro prohlížení chyb v jednotlivých testech se podobá Výkazu za lekci

20 Testy Každou úroveň uzavírá test za celou úroveň. Cvičení v testech mají časový limit podobně jako u testů v kapitolách. Na poslední stránce testu se nachází Výkaz za test. Výsledky každého cvičení jsou zobrazeny ve formě procenta. 12. Nástroje programu Software obsahuje čtyři další nástroje. Nástrojová lišta je skryta v levém dolním rohu obrazovky. Gramatika Gramatika je nástroj, který poskytuje přehled všech gramatických otázek představených v kurzu. Tento nástroj umožňuje hledání v gramatickém učivu podle lekcí, kde je představováno, nebo podle gramatických předmětů v abecedním pořadí. Pro výběr metody vyhledávání klikněte na jednu ze dvou záložek (Lekce) nebo (Témata) umístěných v horní části okna. V levé straně okna se v závislosti na zvolené možnosti vyhledávání zobrazí následující: seznam všech lekcí včetně gramatických otázek nebo abecední seznam všech představovaných gramatických otázek. Nad seznamem se nachází lišta usnadňující rychlé

21 vyhledání jakékoliv položky na seznamu. Pro zobrazení výkladu tématu klikněte na příslušnou položku na seznamu. V pravé části okna se objeví výklad. Jsou zobrazeny příklady vět ilustrující gramatiku, doprovázené zvukovými efekty. Pro poslech nahrávky klikněte na zvolenou větu nebo ikonu umístěnou v horní části obrazovky. - přehraje příklady vět ilustrující konkrétní gramatickou otázku. Fráze Fráze představují nástroj obsahující sbírku výrazů běžně užívaných v angličtině. Všechny výrazy jsou vybaveny nahrávkou. Na levé straně okna se nachází abecední seznam výrazů a napravo jsou jejich vysvětlení v rodném jazyce uživatele. V horní části okna se nachází políčko pro vložení anglického výrazu. Pak klikněte na ikonu vedle něj a zahájí se vyhledávání. - zahájí vyhledávání; - přehraje frázi

22 Slovník Slovník je nástroj, který umožňuje prohlížení slov (cca 6500) používaných v kurzu. Všechna slova jsou ozvučena. Slovník se používá podobně jako fráze. Nástroj Slovník obsahuje jednu další možnost - překlad všech slov, která se objevují na stránce. Pro aktivaci této možnosti musí uživatel použít klávesy CTRL + SHIFT a současně dvakrát kliknout na zvolené slovo. S překladem se zobrazí okno Slovník. Analýza řeči Analýza řeči umožňuje procvičování výslovnosti. Tento nástroj umožňuje uživateli zaznamenat si vlastní výslovnost a porovnat ji s nahrávkou rodilého mluvčího. Uživatel si může vytvořit vlastní fráze a systém ke srovnání využije v souboru nahrávek, který má k dispozici. Pokud program nenalezne vhodné srovnání, informuje uživatele a požádá o použití odlišného slova. V těchto cvičeních jsou povoleny pouze fráze omezené délky. Délku frází určuje velikost rámečku, do kterého se vpisují

23 Analyzovaná věta musí být vložena do políčka v levé horní části obrazovky. Je třeba kliknout na ikonu v pravé horní části a věta bude přidána na obrazovku napravo. Pro odstranění věty je třeba kliknout na příslušnou ikonu. - přidá zvolenou větu na seznam; - odstraní větu ze seznamu. 13. Vyhledávání Vyhledávání je nástroj programu a obsahuje podrobný index kurzu. Můžete si vybrat téma ze seznamu Hlavních položek nebo hledat klíčová slova v celém kurzu, pokud vepíšete do vyhledávacího políčka slovo a kliknete na tlačítko vyhledávání nalevo od něj. Pod ním se objeví seznam Hlavních položek souvisejících s vaším klíčovým slovem. Po kliknutí na zvolenou položku uvidíte seznam lekcí obsahujících vaše klíčové slovo. Uživatel může také hledat požadované stránky v rámci kurzu pomocí volby následujících jazykových kategorií: Gramatika, Slovní zásoba, Poslech, Výslovnost a Čtení

24 - hledání klíčového slova v celém kurzu; - uložit výsledky jako lekci; - zpět na index. 14. Pokročilé volby Výsledky: Tento nástroj vám umožňuje sledovat své pokroky. Učební plán; Tento nástroj slouží pro plánování a hodnocenístudijního tempa. Hodnocení dovedností; Tento nástroj slouží pro zobrazení hodnocení svých jazykových dovedností. Testy; Udělejte si tyto testy a určete úroveň své angličtiny

25 Úprava lekcí; Tento nástroj slouží k vytvoření vlastních lekcí. Poznámky; Tento nástroj slouží k přidání vlastních poznámek na stránky lekcí. Nastavení mikrofonu; Tento nástroj umožňuje zkontrolovat si nastavení mikrofonu. Výsledky Volbu Výsledky lze použít pro sledování pokroku. Zobrazuje výsledky vypracovaných cvičení jako částečně nebo zcela vyplněnou lištu; prázdná lišta znamená hodnocení 0 % a plná lišta 100 %. Označuje také, jak dlouho vypracování cvičení trvalo, počet chyb a nápověd využitých při plnění aktivit. Z okna Výsledky je možné se kliknutím přesunout přímo do určité lekce, což usnadňuje navigaci. Mezi Stránkou výsledků a lekcemi můžete kdykoliv přepínat. klikněte na tlačítko Vytisknout výsledky a vytiskne se přehled vašeho úsilí

26 Učební plán Učební plán je nástroj pro strukturování postupu učení. Umožňuje vám sledovat své pokroky, získávat informace o minulých aktivitách a nastavovat rychlost učení, určovat dobu, kterou chcete strávit učením angličtiny, a počet lekcí, které si během této doby přejete zvládnout. Použijte Nastavení k vložení doby, kterou si přejete věnovat učení, a počtu lekcí, které chcete zvládnout. Za tři týdny musíte zvládnout alespoň jednu lekci. Za týden nemůžete projít více než sedm lekcí. Pokud budete postupovat rychleji/pomaleji, kurz nebude efektivní. Klikněte na Učební plán a zobrazí se vám vaše pokroky, zjistíte, zda jste dosáhli toho, co jste si naplánovali, nebo pokud si chcete udělat na několik dní prázdniny. V dolní části obrazovky uvidíte výkaz se svými výsledky v kurzu a komentář učitele. Tato tlačítka vám pomohou v rámci Učebního plánu: - aktualizovat upravené nastavení; - klikněte a naplánujte si prázdniny; - klikněte a zobrazí se seznam nedokončených lekcí. Při práci s lekcí je ikona Učební plán zobrazena v pravém horním rohu obrazovky, a podává informace o postupu uživatele:

27 - student pracuje podle Učebního plánu; - student je ve srovnání s Učebním plánem napřed; - student je ve srovnání s Učebním plánem poněkud pozadu; - student je ve srovnání s Učebním plánem velmi pozadu. Barva obrysu ikony představuje další informaci pro uživatele: - modrá znamená, že uživatel pracuje na lekci naplánované na daný týden; - zelená znamená, že uživatel pracuje na lekci naplánované v Učebním plánu na pozdější dobu; - červená znamená, že uživatel probírá jednu z lekcí, které mají být podle Učebního plánu již probrány. Hodnocení dovedností Hodnocení dovedností zobrazuje vaše pokroky v pěti různých kategoriích: Gramatika Slovní zásoba Čtení Poslech Výslovnost

28 Výsledky se zobrazují za každou část a za celou úroveň a skládají se z celkových výsledků a z počtu chyb. Stránky analýzy řeči nejsou v hodnocení dovedností ve výslovnosti zobrazeny. Dvojité kliknutí na část vás zavede na stránku s Obsahem. Pokud jste již s touto částí pracovali, přenesete se místo toho na poslední zpracovávanou stránku. Komentáře ve spodní části stránky uvádějí návrhy na zlepšení výsledků či efektivnější práci. - kliknutí na Vytisknout komentáře vytiskne komentáře. Testy Rozřazovací test je nástroj pro určení úrovně vaší angličtiny. Označí, kterou lekcí máte kurz zahájit, navrhne úroveň a poskytuje komentáře k výsledkům

29 Ukládají se a tisknout lze pouze první a poslední výsledky testů bez ohledu na to, kolikrát byl test podstoupen. - začátek testu; - vytisknout komentáře. Diagnostický test je nástroj pro hodnocení vašich pokroků během kurzu. Rovněž zobrazuje, ke kterým lekcím je třeba se vrátit a které lze vynechat. V dolní části obrazovky naleznete seznam částí. Pro každou část, která nebyla probrána s uspokojivým výsledkem, bude zobrazen seznam lekcí vyžadujících opakování. Pokud byly všechny lekce v části správně probrány, bude část označena za splněnou. Ukládají se a tisknout lze pouze první a poslední výsledky testů bez ohledu na to, kolikrát byl test podstoupen. - začátek testu. Úprava lekcí Nástroj pro úpravu lekcí vám pomůže vytvořit vlastní lekce a uspořádat je podle vlastních potřeb či vkusu. Můžete si zvolit lekce a aktivity a uspořádat je podle svého přání. Úprava lekcí vám umožní plnou kontrolu nad procesem učení! Kliknutím na Úpravu lekcí se dostanete na přehled Moje lekce, což je seznam lekcí, které jste si vytvořili. - otevře zvolenou lekci; - otevře nové okno pro úpravu vaší lekce;

30 - otevře okno, kde si můžete vytvořit novou lekci; - odstraní zvolenou lekci. Při vytváření nové lekce si můžete zvolit témata z obsahu. Lekce můžete upravovat prohlížením přidaných stránek, mazáním, změnou pořadí, tvorbou nebo úpravou názvů apod. - prohlédnout zvolenou stránku; - přidat zvolenou stránku; - odstranit zvolenou stránku; - přesunout zvolenou lekci v seznamu nahoru; - přesunout zvolenou lekci v seznamu dolů; - uložit novou lekci; - uložit lekci pod jiným názvem

31 Při používání Úpravy lekcí se můžete sami rozhodnout, jak se chcete učit anglicky, bez omezení daných kurzem. Tento nástroj vám poskytuje úplnou svobodu a nezávislost v jednotlivých fázích učení, a to vše podle vlastních preferencí. Poznámky Nástroj Poznámky vám umožňuje přidat si ke kterékoliv stránce kurzu vlastní poznámky. Chcete-li vložit poznámku, klikněte na tlačítko Přidat poznámku, vepište text do rámečku a uložte (viz: Práce s lekcemi - navigace). Pro zobrazení seznamu všech poznámek klikněte na tlačítko Poznámky. - uložit poznámku; - odstranit poznámku; - přesun na stránku, odkud poznámka pochází. 15. Technická pomoc V případě technických potíží se softwarem kontaktujte prosím naši technickou podporu em na adrese

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Control Center Divar Series. Návod k obsluze

Control Center Divar Series. Návod k obsluze Control Center Divar Series cs Návod k obsluze Control Center Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Úvod 5 1.2 Systémové požadavky 5 1.2.1 Instalace softwaru 5 1.2.2 Aktualizace firmwaru 6 1.2.3 Konvence použité

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Prosím napište zde sériové číslo (serial key) vašeho CD. Možná ho budete někdy v budoucnu potřebovat. Při registraci produktu zadejte prosím svůj e-mail, abyste mohli dostávat informace

Více

Anglická slovíčka http://www.anglicka-slovicka.net/

Anglická slovíčka http://www.anglicka-slovicka.net/ Anglická slovíčka http://www.anglicka-slovicka.net/ Uživatelská dokumentace Revize 1.0 platná ke dni 24. 1. 2013 Napsal: MUDr. Ing. Martin Krejčí Obsah Úvod...4 Konvence a značení...4 Základní informace

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

DYNAFLEET ONLINE Vydání: Únor 2015

DYNAFLEET ONLINE Vydání: Únor 2015 DYNAFLEET ONLINE Vydání: Únor 2015 Představení Představení Nápověda k systému Dynafleet Online Nápověda online k systému Dynafleet Online, nazývaná také webová nápověda, je systém nápovědy nezávislý na

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 23. 7. 2015 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 5 3 Přihlášení

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Response tréninkový sešit 1. úrovně. Response Level 1 TRÉNINKOVÝ SEŠIT. Windows and Mac All Users

Response tréninkový sešit 1. úrovně. Response Level 1 TRÉNINKOVÝ SEŠIT. Windows and Mac All Users Response Level 1 TRÉNINKOVÝ SEŠIT Windows and Mac All Users Response tréninkový sešit 1. úroveň Response tréninkový sešit 1. úrovně Kontaktní informace K tomuto sešitu a souborům nápovědy softwaru Workspace

Více

ÚVODNÍ KURZ ICT PRO PEDAGOGY. Proškolení pedagogů v oblasti aplikace speciálního SW

ÚVODNÍ KURZ ICT PRO PEDAGOGY. Proškolení pedagogů v oblasti aplikace speciálního SW ÚVODNÍ KURZ ICT PRO PEDAGOGY Proškolení pedagogů v oblasti aplikace speciálního SW (Rozšíření znalostí a dovedností a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko) Metodika

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Tréninkový sešit Workspace úrovně 1. Windows Verze Všichni uživatelé

Tréninkový sešit Workspace úrovně 1. Windows Verze Všichni uživatelé Tréninkový sešit Workspace úrovně 1 Windows Verze Všichni uživatelé Tréninkový sešit Workspace úrovně 1 Kontaktní informace Navíc k této příručce a helpům obsažených v Interwrite Workspace vám zde dáváme

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více