LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, Praha 4 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika"

Transkript

1

2 LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, Praha 4 Česká republika Tel.: , Fax: Na základě série Language in Use vydávané nakladatelstvím Cambridge University Press

3 Obsah 1. Úvodní informace o kurzu Instalace a technické požadavky Přihlašování Hlavní stránka a základní aktivity Obsah a struktura kurzu Práce s lekcemi Práce se cvičením a výkaz aktivit Vyprávění a animace Porovnání řeči - hlasová stopa Analýza řeči Rozhovory a konverzace Zvláštní stránky v lekci Testování dovedností/znalostí Výkazy za lekce Testy za kapitolou Testy Nástroje programu Gramatika Fráze Slovník Analýza řeči Vyhledávání Pokročilé volby Výsledky Učební plán Hodnocení dovedností Testy Úprava lekcí Poznámky Technická pomoc

4 1. Úvodní informace o kurzu LANGMaster 24/7 Angličtina Cambridge je interaktivní kurz anglického jazyka. Učivo je rozděleno do tří oddělených úrovní: začátečnické, středně pokročilé a pokročilé. Začátečnická a středně pokročilá je rozdělena do dvanácti částí označených A až L, pokročilá se skládá ze čtyř úrovní A až D. Všechny tři úrovně jsou zakončeny závěrečným testem, který pokrývá obsah celého příslušného učiva. 2. Instalace a technické požadavky Před zahájením instalace je třeba zkontrolovat, že příslušný počítač splňuje technické požadavky a že je k dispozici dostatečný prostor na disku. Program vyžaduje instalaci protokolu TCP/IP v systému MS Windows. Počítače bez síťové karty musejí být vybaveny kartou pro vytáčení (MS Windows 9x) nebo kartou Microsoft Loopback (MS Windows 2000/XP) nainstalovanou společně s protokolem TCP/IP. Technické požadavky na pracovní stanice jsou následující: Operační systém MS Windows 98/2000/XP* nebo Vista - 75 MB (110 MB - Windows 98) kapacity pevného disku k dispozici - zvuková karta - mikrofon - myš - nainstalovaný protokol TCP/IP * Internet Explorer 5.5, procesor 600 MHz, 256 MB RAM Program funguje s rozlišením 1024 x 768. Rozlišení 800 x 600 umožňuje uživateli práci s lekcemi, nikoli však s nadstavbovou strukturou

5 3. Přihlašování Při prvním spuštění kurzu spustíte program a do políčka Uživatel vepíšete své uživatelské jméno; kliknete na Přidat. Vaše uživatelské jméno se zobrazí na seznamu uživatelů. Zvolte jej a klikněte na Přihlásit; o klikněte na Odstranit, pokud chcete své uživatelské jméno smazat o klikněte na Nový a přidejte další uživatelské jméno, a začněte studovat! - 4 -

6 Každý uživatel má vlastní uživatelský profil s vlastními daty. Své uživatelské jméno vidíte zobrazené v horním levém rohu obrazovky. - klikněte zde pro přidání vloženého uživatelského jména; - klikněte zde pro zrušení vloženého uživatelského jména; - klikněte zde a vyberte zvolené uživatelské jméno, potom můžete začít s programem pracovat; - klikněte zde a otevře se přihlašovací okno, kde zaregistrujete nového uživatele; - klikněte zde pro odstranění zvoleného uživatele. 4. Hlavní stránka a základní aktivity Po přihlášení se vám zobrazí hlavní stránka kurzu. Toto je výchozí bod kurzu. Zde si můžeme zvolit: Úroveň kurzu Hlavní funkce (včetně seznamu všech lekcí) Nástroje Pokročilé volby Hlavní stránka je rozdělena na čtyři části. V levé horní části naleznete následující ikony: - přesun na přihlašovací obrazovku; - 5 -

7 - ukončení kurzu; - zobrazí autorská práva ke kurzu; - otevře obrazovku nápovědy (help); - zavede na webové stránky LANGMaster. Napravo na stránce si můžete zvolit ze tří úrovní kurzu: 1 Začátečníci 2 Středně pokročilí 3 Pokročilí - klikněte na číslo úrovně, kterou chcete použít. Velké číslo uprostřed označuje vaši volbu. - klikněte na Start a zahájíte kurz. Při prvním přihlašování je pro uživatele zobrazen obsah zvolené úrovně. Po návratu do programu se uživatel dostane na místo, kde v předcházející hodině ukončil práci. Nalevo od tlačítka Start naleznete tlačítka Obsah, Vyhledávání a Pokročilé volby: - otevře seznam lekcí v příslušné úrovni; - prohledá celý kurz a hledá klíčové slovo, které vložíte; - upravuje pokročilé nastavení. Poznámka: Před zahájením kurzu je třeba zkontrolovat nastavení mikrofonu za použití obrazovky Pokročilé volby. Klikněte na Nastavení mikrofonu a postupujte podle pokynů

8 V dolním levém rohu stránky uvidíte další čtyři tlačítka, která patří nástrojům programu: - Slovník - Fráze - Analýza řeči - Gramatika Vedle tlačítka Slovník se nachází tlačítko Informace, které podává podrobný popis nástroje Slovník. Tlačítko Informace naleznete ve většině nástrojů. Vždy zobrazuje informace o příslušném nástroji. - Podává podrobný popis nástroje Slovník. 5. Obsah a struktura kurzu Začátečnická úroveň připravuje uživatele na zkoušku KET - Key English Test, základní cambridgeskou zkoušku pro cizince - studenty angličtiny jako cizího jazyka. V evropském systému to odpovídá úrovni určené jako A2. Středně pokročilá úroveň připravuje uživatele na PET Preliminary English Test, druhou zkoušku v cambridgeské sérii, srovnatelnou s úrovní B1. Pokročilá úroveň se nachází mezi úrovní B1 a B2 a je nutná pro zkoušku FCE First Certificate in English, třetí v sérii cambridgeských zkoušek. Druhy lekcí v kurzu: Lekce - témata lekcí označená po sobě jdoucími čísly představují a procvičují nový jazykový materiál. Každá kapitola obsahuje dvě řádné lekce (pokročilá úroveň obsahuje šest lekcí); Stránky ke studiu - označené písmeny podle kapitoly, kde se nacházejí. Materiál zařazený do opakovacích lekcí pomáhá shrnout, uspořádat a opakovat učivo obsažené v řádných lekcích v příslušné kapitole. V každé kapitole se nachází jedna opakovací lekce; Video lekce - označené písmeny podle kapitoly, kde se nacházejí. Tyto lekce obsahují navíc videomateriál vztahující se k tématům probíraným v ostatních lekcích této kapitoly včetně textů a sad cvičení. Video lekce jsou zahrnuty v osmi kapitolách začátečnické a středně pokročilé úrovně (A, B, D, E, G, H, J a K). Na pokročilé úrovni jsou čtyři filmy - kapitoly A, B, C, D; Testy k jednotlivým částem - jsou poskytovány ke čtyřem kapitolám (C, F, I a L) v začátečnické a mírně pokročilé úrovni. U středně pokročilé úrovně jsou testy umístěny na konci každé kapitoly. Testovací lekce umožňují zkontrolovat míru pochopení učiva ze tří kapitol kurzu, např. v kapitole C kontroluje test učivo probírané v kapitolách A, B a C; Shrnující testy - jsou na konci každé úrovně (jeden test za celou úroveň)

9 Na levé straně obsahu jsou umístěna následující tlačítka: - otevře seznam jednotlivých lekcí obsažených v dané části; - zavře seznam jednotlivých lekcí obsažených v dané části. Chcete-li otevřít určitou lekci, klikněte na její název. 6. Práce s lekcemi Při otevření lekce se zobrazí první stránka se stručnými informacemi o obsahu této lekce. V horní části obrazovky je zobrazena navigační lišta umožňující pohyb dopředu nebo dozadu po stránkách. Stránky jsou označeny po sobě jdoucími čísly nebo symboly

10 - titulní strana; - následující stránky s různými interaktivními cvičeními; - poslední stránka obsahující zprávu o lekci rozdělenou na konkrétní cvičení; - stránka obsahující cvičení s rozpoznáváním řeči. Na navigační liště jsou dále umístěna tato tlačítka: - šipky pro posun seznamu stránek dozadu nebo dopředu; - šipky pro umožnění přechodu na další nebo předcházející; První číslo zobrazuje současné číslo stránky a následující počet stran, které jsou k dispozici. Navigační šipky se dále nacházejí nalevo a napravo od obrazovky. - šipky viditelné vlevo a vpravo na obrazovce se používají pro posun o jednu stránku vpřed či vzad. V dolním levém rohu obrazovky je skryta lišta programu nástrojů. Lišta se zobrazí při kliknutí na levý dolní roh obrazovky. - otevře nástroj Gramatika; - otevře nástroj Fráze; - otevře nástroj Slovník; - otevře nástroj Analýza řeči; - zavře nástrojovou lištu

11 Na obrazovce se nacházejí následující tlačítka: - Označuje lekci a část, na které uživatel právě pracuje; - Učební plán - Odejít - Zpět - Začít - Obsah - Nápověda - Přidat poznámku - Upravit poznámku - Pokročilé volby - Přesun na další lekci

12 - Přesun na předchozí lekci Ikony Na stránkách lekcí se nacházejí různé ikony. Jsou tu proto, aby pomáhaly uživateli při studiu jazyka a provádění cvičení. Jedná se o: - otevře animovanou nápovědu ke cvičení; - otevře fotografii nebo ilustraci; - zahájí dialogy a konverzace se systémem rozpoznávání řeči nebo jinou nápovědu ke cvičením; - klikněte na tuto ikonu a poslechněte si všechna nová slova z této strany; - otevře gramatickou nápovědu ke cvičení - nástroj Gramatika; - otevře nápovědu ke cvičení ve formě her; - zahájí hru; - objevuje se u videolekcí a otevírá okno s videofilmem; - objevuje se u cvičení a používá se pro zobrazení náhodných slov k řešení cvičení; - zobrazí se, pokud je cvičení dokončeno úplně bez chyb; - počitadlo chyb: objeví se, když student udělá první chybu a pak zobrazuje počet udělaných chyb při vypracování cvičení. Podobná ikona i s celkovým počtem chyb se nachází na stránce výkazu za lekcí; - počitadlo nápověd: objeví se, když se student rozhodne využít nápovědu k řešení cvičení. Podobná ikona se nachází ve Výkazu za lekci. Počet využití jakékoliv nápovědy v rámci programu je zde také zobrazen

13 7. Práce se cvičením a výkaz aktivit Každá stránka lekce (s výjimkou první a poslední) obsahuje různá interaktivní cvičení. Je třeba je projít všechna v pořadí navrhovaném jejich číslováním. Jsou uspořádána tak, aby nové učivo představovala a procvičovala postupně. Druhy cvičení: Doplňování vynechaných míst - uživatelé vpisují vynechaný text pomocí kurzoru na začátku každé mezery. Uživatelé mohou vynechaný text upravovat. Mohou také přetáhnout vhodný prvek ze seznamu zdrojů a umístit jej ve zvolené mezeře. Výběr z možností - uživatelé volí jednu odpověď z oddílu pomocí kliknutí na identifikační tlačítko. Rozbalovací menu - zde se může jednat o aktivity s výběrem z možností: Otázky s rozbalovacím menu obsahující všechny dostupné odpovědi; Zaplňování vynechaných míst: uživatel zaplňuje mezery v textovém rámečku tak, že vybere vhodná slova z rozbalovacího menu. Měřené aktivity - uživatel klikne na hodiny na obrazovce a začne pracovat na aktivitě. Po vypršení časového limitu se aktivita deaktivuje. Označování - u některých aktivit musí uživatel zvolit více než jednu odpověď. Doplňování tabulek - u doplňování tabulek umístí uživatel kurzor na začátek rámečku a vepíše text. Jako u aktivit s doplňováním vynechaných míst může uživatel přetahovat odpovědi z výběru. Spojování - uživatelé kreslí spojnici mezi dvěma prvky na různých seznamech. Seznamy mohou obsahovat samostatná slova, věty, delší odstavce či obrázky. Chybnou spojnici lze smazat tím, že se na ni klikne. Identifikace - uživatelé označí části věty nebo textu podle pokynů. Posunování myši po textu zvýrazňuje prvky, které lze označit. Řazení do skupin - uživatelé mohou řadit do skupin texty nebo obrázky v určených oblastech nebo přesunovat položky mezi určenými oblastmi. Záznam hlasu - uživatelé mohou naslouchat rozhovorům nebo jednotlivým zvukovým souborům a nahrávat si vlastní verze. Nahrávky uživatele lze poté porovnat s nahrávkou rodilého mluvčího

14 Uživatel může dělat cvičení za pomoci myši (přesunování, spojování či označování různých prvků), klávesnice (vkládání slov či vět) nebo pomocí vlastního hlasu (cvičení se systémem rozpoznávání řeči). Několik stránek v kurzu se skládá ze dvou či více substránek, kde se nacházejí následující části jednoho cvičení. Cvičení jsou mnohoúrovňová a mohou se skládat z doplňování tabulky a jazykové hry. Na stránkách obsahujících substránky se vyskytují záložky označené čísly pro usnadnění navigace mezi substránkami. U většiny cvičení se nachází ikona Výkaz aktivit. Tento nástroj ukazuje, jak dobře bylo cvičení provedeno. Při kliknutí na tuto ikonu se zobrazí okno Výkaz aktivity. Obsahuje informace o počtu správných a chybných odpovědí a procentuální vyjádření výsledku. Odpovědi lze ze cvičení vymazat. - otevře Výkaz aktivity; - označuje vaše správné odpovědi; - zobrazí chyby; - zobrazí správná řešení na všechny otázky; - odstraní všechny odpovědi; - odstraní všechny chybné odpovědi; - zobrazí, kolikrát byl určitý znak použit

15 8. Vyprávění a animace Pokud cvičení vyžaduje poslech, vyprávění nebo shlédnutí animovaného filmu, je třeba použít tato tlačítka. - používá se, pokud se audio nahrávky nebo animace skládají z několika částí a celou nahrávku je možné poslouchat najednou; - přehraje části nahrávky; - zastaví funkci přehrávání; - obsahuje jednu delší nahrávku; - obsahuje jednu krátkou nahrávku; - přehraje animovaný nebo videomateriál. 9. Porovnání řeči - hlasová stopa Některá cvičení obsahují části s nácvikem řeči pomocí nahrávání studentovy vlastní verze věty nebo fráze a jejího grafického srovnání (hlasová stopa) s výslovností rodilého mluvčího angličtiny. - otevře okno s cvičením na nácvik řeči

16 Okno zobrazuje dva grafy: horní - s hlasovou stopou rodilého mluvčího angličtiny a dolní - zobrazující vlastní hlasovou stopu uživatele. - různé druhy grafů. Pro přehrávání nahraných modelů výslovnosti jsou k dispozici následující tlačítka: - přehraje části nahrávky; - ukončí přehrávání. Pro záznam vlastní verze studenta se používají následující tlačítka: - začít nahrávání; - přehrát nahrávku. 10. Analýza řeči V mnoha cvičeních je zahrnut systém rozpoznávání řeči, který tvoří nedílnou součást kurzu. Rozhovory a konverzace Originální nahrávku lze přehrát s využitím tlačítek v levé části obrazovky (objeví se narůstající zelená lišta), pak lze začít nahrávat vlastní nahrávku studenta (objeví se narůstající červená lišta a do mikrofonu je třeba namluvit danou frázi). Nahranou verzi

17 lze přehrát. Hodnocení výslovnosti se zobrazí jako procento napravo od věty nebo fráze. Cvičení je možné pro zlepšení známky opakovat. Cvičení Rozpoznávání řeči mají dva podobné druhy ikon ve dvou různých velikostech. Menší ikony jsou pro náslech, nahrávání a opakování částí cvičení. Větší ikony slouží pro práci s celým textem. - přehraje celou nahrávku; - přehraje část nahrávky; - začne přehrávat nahrávku (celou nebo část); - přehraje nahrávku uživatele (celou nebo část). Zvláštní stránky v lekci Některé lekce obsahují stránky se cvičeními se systémem rozpoznávání řeči. Podobně jako u rozhovorů a konverzací může uživatel nejdříve poslouchat původní nahrávku a poté nahrát vlastní verzi. Hodnocení výslovnosti se však zobrazuje ve formě grafu s částečnou známkou za každé slovo. V pravém horním rohu obrazovky se nachází seznam anglických vět a frází, které je třeba procvičovat. Jsou zde rovněž ikony poskytující nahrávku rodilého mluvčího. V dolní části obrazovky se nachází políčko zobrazující grafické znázornění nahrané věty nebo fráze. Pro kontrolu výslovnosti je nutno příslušnou větu nebo frázi zvýraznit na seznamu. Uživatel si ji může poslechnout, když na ikonu klikne

18 - přehraje nahrávku rodilého mluvčího. Na levé straně obrazovky se nacházejí dvě ikony. Slouží pro nahrávání a poslech verze věty nebo fráze nahrané uživatelem. Pro záznam vlastní verze musí uživatel kliknout na nahrávací ikonu. - zaznamená větu nebo frázi; - přehraje nahrávku. Jakmile je nahrávání dokončeno, vytvoří program grafické znázornění rozdělené na části s procentními známkami a celkovým hodnocením. Každou větu lze nahrávat opakovně. 11. Testování dovedností/znalostí Výkazy za lekce Poslední stránka každé lekce obsahuje Výkaz za lekci. Zobrazuje výsledky jednotlivých cvičení i celkový výsledek. Na stránce výkazu za lekci se nacházejí dvě tlačítka, která umožňují uživateli prohlížet všechny chyby a znovu nastavit všechna cvičení

19 - zobrazí všechny chyby; - znovu nastaví celou lekci. Tato volba nenuluje počitadlo chyb ani počitadlo nápověd; - tato ikona je zobrazena vedle každého cvičení, kde nebyla využita nápověda; - ikona změní barvu u každého cvičení, kde byla použita nápověda; - objeví se tam, kde nebyly ve cvičení žádné chyby; - objeví se tam, kde byly ve cvičení nějaké chyby. Testy za kapitolou Testy za kapitolou pomáhají potvrdit stupeň pochopení učiva představeného v předcházejících třech kapitolách. Na navigační liště jsou následující stránky testu označeny písmeny. Cvičení jsou s časovým limitem. Vedle každého cvičení jsou hodiny, které je třeba aktivovat. Teprve poté lze vypracovávat cvičení. Po uplynutí limitu nemůže uživatel dělat žádné změny. Je možné začít čas počítat znovu, ale tím se vynuluje cvičení. - zahájí cvičení. Ke cvičením v testech nejsou zvláštní výkazy aktivit. Na poslední stránce testu se nachází všeobecný výkaz za test včetně skóre za každé cvičení a výsledků za celý test. Postup pro prohlížení chyb v jednotlivých testech se podobá Výkazu za lekci

20 Testy Každou úroveň uzavírá test za celou úroveň. Cvičení v testech mají časový limit podobně jako u testů v kapitolách. Na poslední stránce testu se nachází Výkaz za test. Výsledky každého cvičení jsou zobrazeny ve formě procenta. 12. Nástroje programu Software obsahuje čtyři další nástroje. Nástrojová lišta je skryta v levém dolním rohu obrazovky. Gramatika Gramatika je nástroj, který poskytuje přehled všech gramatických otázek představených v kurzu. Tento nástroj umožňuje hledání v gramatickém učivu podle lekcí, kde je představováno, nebo podle gramatických předmětů v abecedním pořadí. Pro výběr metody vyhledávání klikněte na jednu ze dvou záložek (Lekce) nebo (Témata) umístěných v horní části okna. V levé straně okna se v závislosti na zvolené možnosti vyhledávání zobrazí následující: seznam všech lekcí včetně gramatických otázek nebo abecední seznam všech představovaných gramatických otázek. Nad seznamem se nachází lišta usnadňující rychlé

21 vyhledání jakékoliv položky na seznamu. Pro zobrazení výkladu tématu klikněte na příslušnou položku na seznamu. V pravé části okna se objeví výklad. Jsou zobrazeny příklady vět ilustrující gramatiku, doprovázené zvukovými efekty. Pro poslech nahrávky klikněte na zvolenou větu nebo ikonu umístěnou v horní části obrazovky. - přehraje příklady vět ilustrující konkrétní gramatickou otázku. Fráze Fráze představují nástroj obsahující sbírku výrazů běžně užívaných v angličtině. Všechny výrazy jsou vybaveny nahrávkou. Na levé straně okna se nachází abecední seznam výrazů a napravo jsou jejich vysvětlení v rodném jazyce uživatele. V horní části okna se nachází políčko pro vložení anglického výrazu. Pak klikněte na ikonu vedle něj a zahájí se vyhledávání. - zahájí vyhledávání; - přehraje frázi

22 Slovník Slovník je nástroj, který umožňuje prohlížení slov (cca 6500) používaných v kurzu. Všechna slova jsou ozvučena. Slovník se používá podobně jako fráze. Nástroj Slovník obsahuje jednu další možnost - překlad všech slov, která se objevují na stránce. Pro aktivaci této možnosti musí uživatel použít klávesy CTRL + SHIFT a současně dvakrát kliknout na zvolené slovo. S překladem se zobrazí okno Slovník. Analýza řeči Analýza řeči umožňuje procvičování výslovnosti. Tento nástroj umožňuje uživateli zaznamenat si vlastní výslovnost a porovnat ji s nahrávkou rodilého mluvčího. Uživatel si může vytvořit vlastní fráze a systém ke srovnání využije v souboru nahrávek, který má k dispozici. Pokud program nenalezne vhodné srovnání, informuje uživatele a požádá o použití odlišného slova. V těchto cvičeních jsou povoleny pouze fráze omezené délky. Délku frází určuje velikost rámečku, do kterého se vpisují

23 Analyzovaná věta musí být vložena do políčka v levé horní části obrazovky. Je třeba kliknout na ikonu v pravé horní části a věta bude přidána na obrazovku napravo. Pro odstranění věty je třeba kliknout na příslušnou ikonu. - přidá zvolenou větu na seznam; - odstraní větu ze seznamu. 13. Vyhledávání Vyhledávání je nástroj programu a obsahuje podrobný index kurzu. Můžete si vybrat téma ze seznamu Hlavních položek nebo hledat klíčová slova v celém kurzu, pokud vepíšete do vyhledávacího políčka slovo a kliknete na tlačítko vyhledávání nalevo od něj. Pod ním se objeví seznam Hlavních položek souvisejících s vaším klíčovým slovem. Po kliknutí na zvolenou položku uvidíte seznam lekcí obsahujících vaše klíčové slovo. Uživatel může také hledat požadované stránky v rámci kurzu pomocí volby následujících jazykových kategorií: Gramatika, Slovní zásoba, Poslech, Výslovnost a Čtení

24 - hledání klíčového slova v celém kurzu; - uložit výsledky jako lekci; - zpět na index. 14. Pokročilé volby Výsledky: Tento nástroj vám umožňuje sledovat své pokroky. Učební plán; Tento nástroj slouží pro plánování a hodnocenístudijního tempa. Hodnocení dovedností; Tento nástroj slouží pro zobrazení hodnocení svých jazykových dovedností. Testy; Udělejte si tyto testy a určete úroveň své angličtiny

25 Úprava lekcí; Tento nástroj slouží k vytvoření vlastních lekcí. Poznámky; Tento nástroj slouží k přidání vlastních poznámek na stránky lekcí. Nastavení mikrofonu; Tento nástroj umožňuje zkontrolovat si nastavení mikrofonu. Výsledky Volbu Výsledky lze použít pro sledování pokroku. Zobrazuje výsledky vypracovaných cvičení jako částečně nebo zcela vyplněnou lištu; prázdná lišta znamená hodnocení 0 % a plná lišta 100 %. Označuje také, jak dlouho vypracování cvičení trvalo, počet chyb a nápověd využitých při plnění aktivit. Z okna Výsledky je možné se kliknutím přesunout přímo do určité lekce, což usnadňuje navigaci. Mezi Stránkou výsledků a lekcemi můžete kdykoliv přepínat. klikněte na tlačítko Vytisknout výsledky a vytiskne se přehled vašeho úsilí

26 Učební plán Učební plán je nástroj pro strukturování postupu učení. Umožňuje vám sledovat své pokroky, získávat informace o minulých aktivitách a nastavovat rychlost učení, určovat dobu, kterou chcete strávit učením angličtiny, a počet lekcí, které si během této doby přejete zvládnout. Použijte Nastavení k vložení doby, kterou si přejete věnovat učení, a počtu lekcí, které chcete zvládnout. Za tři týdny musíte zvládnout alespoň jednu lekci. Za týden nemůžete projít více než sedm lekcí. Pokud budete postupovat rychleji/pomaleji, kurz nebude efektivní. Klikněte na Učební plán a zobrazí se vám vaše pokroky, zjistíte, zda jste dosáhli toho, co jste si naplánovali, nebo pokud si chcete udělat na několik dní prázdniny. V dolní části obrazovky uvidíte výkaz se svými výsledky v kurzu a komentář učitele. Tato tlačítka vám pomohou v rámci Učebního plánu: - aktualizovat upravené nastavení; - klikněte a naplánujte si prázdniny; - klikněte a zobrazí se seznam nedokončených lekcí. Při práci s lekcí je ikona Učební plán zobrazena v pravém horním rohu obrazovky, a podává informace o postupu uživatele:

27 - student pracuje podle Učebního plánu; - student je ve srovnání s Učebním plánem napřed; - student je ve srovnání s Učebním plánem poněkud pozadu; - student je ve srovnání s Učebním plánem velmi pozadu. Barva obrysu ikony představuje další informaci pro uživatele: - modrá znamená, že uživatel pracuje na lekci naplánované na daný týden; - zelená znamená, že uživatel pracuje na lekci naplánované v Učebním plánu na pozdější dobu; - červená znamená, že uživatel probírá jednu z lekcí, které mají být podle Učebního plánu již probrány. Hodnocení dovedností Hodnocení dovedností zobrazuje vaše pokroky v pěti různých kategoriích: Gramatika Slovní zásoba Čtení Poslech Výslovnost

28 Výsledky se zobrazují za každou část a za celou úroveň a skládají se z celkových výsledků a z počtu chyb. Stránky analýzy řeči nejsou v hodnocení dovedností ve výslovnosti zobrazeny. Dvojité kliknutí na část vás zavede na stránku s Obsahem. Pokud jste již s touto částí pracovali, přenesete se místo toho na poslední zpracovávanou stránku. Komentáře ve spodní části stránky uvádějí návrhy na zlepšení výsledků či efektivnější práci. - kliknutí na Vytisknout komentáře vytiskne komentáře. Testy Rozřazovací test je nástroj pro určení úrovně vaší angličtiny. Označí, kterou lekcí máte kurz zahájit, navrhne úroveň a poskytuje komentáře k výsledkům

29 Ukládají se a tisknout lze pouze první a poslední výsledky testů bez ohledu na to, kolikrát byl test podstoupen. - začátek testu; - vytisknout komentáře. Diagnostický test je nástroj pro hodnocení vašich pokroků během kurzu. Rovněž zobrazuje, ke kterým lekcím je třeba se vrátit a které lze vynechat. V dolní části obrazovky naleznete seznam částí. Pro každou část, která nebyla probrána s uspokojivým výsledkem, bude zobrazen seznam lekcí vyžadujících opakování. Pokud byly všechny lekce v části správně probrány, bude část označena za splněnou. Ukládají se a tisknout lze pouze první a poslední výsledky testů bez ohledu na to, kolikrát byl test podstoupen. - začátek testu. Úprava lekcí Nástroj pro úpravu lekcí vám pomůže vytvořit vlastní lekce a uspořádat je podle vlastních potřeb či vkusu. Můžete si zvolit lekce a aktivity a uspořádat je podle svého přání. Úprava lekcí vám umožní plnou kontrolu nad procesem učení! Kliknutím na Úpravu lekcí se dostanete na přehled Moje lekce, což je seznam lekcí, které jste si vytvořili. - otevře zvolenou lekci; - otevře nové okno pro úpravu vaší lekce;

30 - otevře okno, kde si můžete vytvořit novou lekci; - odstraní zvolenou lekci. Při vytváření nové lekce si můžete zvolit témata z obsahu. Lekce můžete upravovat prohlížením přidaných stránek, mazáním, změnou pořadí, tvorbou nebo úpravou názvů apod. - prohlédnout zvolenou stránku; - přidat zvolenou stránku; - odstranit zvolenou stránku; - přesunout zvolenou lekci v seznamu nahoru; - přesunout zvolenou lekci v seznamu dolů; - uložit novou lekci; - uložit lekci pod jiným názvem

31 Při používání Úpravy lekcí se můžete sami rozhodnout, jak se chcete učit anglicky, bez omezení daných kurzem. Tento nástroj vám poskytuje úplnou svobodu a nezávislost v jednotlivých fázích učení, a to vše podle vlastních preferencí. Poznámky Nástroj Poznámky vám umožňuje přidat si ke kterékoliv stránce kurzu vlastní poznámky. Chcete-li vložit poznámku, klikněte na tlačítko Přidat poznámku, vepište text do rámečku a uložte (viz: Práce s lekcemi - navigace). Pro zobrazení seznamu všech poznámek klikněte na tlačítko Poznámky. - uložit poznámku; - odstranit poznámku; - přesun na stránku, odkud poznámka pochází. 15. Technická pomoc V případě technických potíží se softwarem kontaktujte prosím naši technickou podporu em na adrese

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Vítejte Doporučená konfigurace počítače:

Vítejte Doporučená konfigurace počítače: Vítejte Na tomto CD-ROMu si můžete rychle a pohodlně vyhledat překlad, poslechnout si správnou výslovnost anglických slov, která namluvili rodilí mluvčí, můžete si vytvořit vlastní uživatelský slovník

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Macmillan Practice Online: příručka pro studenty

Macmillan Practice Online: příručka pro studenty Macmillan Practice Online: příručka pro studenty Macmillan Practice Online je online prostředí na procvičování pro studenty angličtiny. Můžete se přihlásit a vyplňovat materiály z online kurzu, který jste

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI I N T E R A K T I V N Í MATEMATIK A U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI 1. Struktura učebnice 2. Spuštění Interaktivní matematiky Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

1. Jak pracovat s CD-ROMem

1. Jak pracovat s CD-ROMem Vítejte Na tomto CD-ROMu si můžete prohlížet slovník v počítači, snadno a rychle vyhledávat slova a především si poslechnout správnou výslovnost všech slov. Ta byla nahrána herečkou Martinou Hudečkovou

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Access 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s.

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s. Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky Liberix, o.p.s. Osnova semináře Představení projektu Internetové kurzy Druhy cvičení Kontakty Představení projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:

Více

Slovník PCT pro ios, verze 2.x

Slovník PCT pro ios, verze 2.x Slovník PCT pro ios, verze 2.x LangSoft 2014, www.langsoft.cz/ios.htm Popis ovládacích prvků, nastavení slovníku str. 1 Hledání ve slovníku, člen a typ, klávesnice... str. 2 Úpravy slovníku, okno Editace,

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network)

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Sociální síť uživatelů T4C Srovnání v T4C umožňuje vstoupit do zabezpečené webové aplikace, kde si uživatelé mohou porovnávat své výsledky stáda i robota

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Manuál k redakčnímu systému

Manuál k redakčnímu systému Manuál k redakčnímu systému 1. OBSAH 2. Úvod... 3 3. Příspěvky... 5 4. Média... 8 5. Stránky... 10 6. Menu... 12 7. Profil... 13 2 2. ÚVOD PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU Přihlášení do redakčního systému WordPress

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Co je nového v GM EPC GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte zvolením Uživatelské příručky z nabídky

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Manuál pro studenty E-solutions ROSETTA STONE ADVANTAGE

Manuál pro studenty E-solutions ROSETTA STONE ADVANTAGE ROSETTA STONE ADVANTAGE Užitečné informace Rosetta Stone Advantage studentský portál je k dispozici 24 hodin denně. Můžete se k němu připojit z kanceláře nebo z pohodlí domova. Vaše práce bude vždy automaticky

Více

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite pro telefony iphone Poslední aktualizace: 30. 11. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony iphone určený pro skrytí Vašich soukromých SMS a kontaktů. Vaše

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Jakub Wagner wagnejak@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Cílem práce bude otestovat výukovou aplikaci angličtiny na DVD pro základní školy. Aplikace je cílena pro ovládání

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

On-line nápověda časté dotazy V1.2

On-line nápověda časté dotazy V1.2 On-line nápověda časté dotazy V1.2 O: Jak mohu vyhledat lety pomocí mapy? Chcete-li spustit vyhledávání, klikněte na tečku na mapě. Potom zvolte preferovanou volbu z nabídky na obrazovce a zobrazte informace

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více