Teoretická část diplomové práce DŮVĚRYHODNÝ VZTAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teoretická část diplomové práce DŮVĚRYHODNÝ VZTAH"

Transkript

1 Teoretická část diplomové práce DŮVĚRYHODNÝ VZTAH Barbora Kleinhamplová Ateliér intermediální tvorby

2 POPIS PROJEKTU Dlouhodobě mě zajímá paradoxní vztah mezi navzájem si zdánlivě odporující logikou světa umění a ekonomie. Ve zjednodušeném schématu si lze představit na jedné straně imaginaci a iracionální pudy, na druhé exaktnost, logiku, rozum. V konfrontaci obou sfér se však propast mezi nimi náhle zdá méně nepřekonatelná, ekonomie se stává iracionální a umění je od ekonomie neoddělitelné. Má diplomová práce se odvíjí od konfrontace těchto zdánlivě nesouvisejících disciplín, racionality a ezoteričnosti. Konkrétně se jedná o volnou rekonstrukci kurzů neurolingvistického programování (NLP), typu koučinku užívaného především pro školení manažerů. Je však populární i v dalších oblastech mezilidské komunikace, v nichž hraje společenský úspěch důležitou roli. Pro rekonstrukci kurzu jsem zvolila konkrétní prostor konferenční místnosti v pátém patře Veletržního paláce. Jedná se o prostor pro veřejnost běžně nepřístupný, kde se odehrává většina jednání souvisejících s chodem instituce. Divákovi je během performance umožněn voyerský pohled do situace přes prosklenou stěnu, která sousedí s chodbou. Místnost je uzavřena, podobná jakémusi akváriu. Situaci divák pozoruje pouze z chodby, neslyší, o čem je uvnitř řeč. Přístupná mu je tedy pouze redukovaná informace. Uvnitř konferenční místnosti se spolu s podnikateli, manažery, právníky a ekonomy, kteří by potenciálně mohli být skutečnými zájemci o kurz, nachází skupina performerů, kteří demonstrují konkrétní praktiky. Uvnitř konferenční místnosti je tedy ještě jakési vnitřní publikum, které je součástí scény. Kompozice kopíruje charakter kurzů, které apropriuje. Je doplněná o charakteristické rekvizity, jako je flipchart a projektor. Přidaným choreografickým prvkem je motiv džungle, v podobě shluku gigantických rostlin, shromážděných z chodeb budovy v jednom rohu místnosti. Nepřehledná skrumáž rostlin reprezentuje nevědomí tak, jak jej chápal Sigmund Freud, jako sféru iracionálních a společensky nepřijatelných pudů. FORMA Formátem díla je site-specific performance s následným přesahem do videozáznamu. Během obhajoby diplomové práce a vernisáže ve Veletržním domě prezentuji samostatně pouze performance, následně pak videozáznam. Videozáznam by však měl být schopen fungovat autonomně, jako samostatné dílo. Nejedná se o apropriaci existujícího uměleckého díla - pracuji s choreografickými prvky vycházejícími z nalezených videozáznamů na Youtube, které volně řadím za sebe a tak vzniká výsledný celek. Název Důvěryhodný vztah je převzat z reklamy na jeden z kurzů. 2

3 Performativní a cheografická složka celé práce odkazuje k dílům Tino Seghala, který rozšířil pojmový aparát současného umění o termín constructed situation, jímž definuje svou tvorbu. Jeho stavebním materiálem je lidský hlas, jazyk, pohyb a komunikace, zakládá si na tom, že nevytváří materiální objekty. Jeho díla jsou choreograficky pojatá představení, která se odehrávají v muzeích a galeriích a která používá herce, kterým říká interpreti. Výsledné umělecké dílo je konstruovanou situací, která vyvstává mezi diváky a interprety. Spojení performance a videa využívají i další autoři, například americká umělkyně Emily Roysdon, která pracuje s hromadnou performance s přesahem do videozáznamu, jenž se také stává samostatným uměleckým dílem. Podobně můžeme zmínit třeba performance, které rakouská autorka Tanja Widmann konstruuje přímo pro kameru a jediným výstupem je pak videozáznam. Určitou blízkost lze vytušit i v konstruovaných situacích Jiřího Skály nazvaných Konfrontační čtení, v nichž živí aktéři čtou předpřipravené texty o objektech. Skála však s účastníky během videozáznamu manipuluje stejně jako s předměty, o kterých je řeč. Vyvstává tu problém etiky manipulativního vztahu umělce a účastníka performance ( interpreta ). V obecnějším smyslu se jedná i o ústřední problematiku samotného umění vztahu umělce a diváka. OBSAH Celá práce vychází z výzkumu různých okruhů témat, které v důsledku vykrystalizovaly ve vystavenou práci a jež se týkají dějin ezoterického myšlení právě na pozadí politických a ekonomických souvislostí. Základní předmět mého výzkumu představoval tzv. animální magnetismus, který v 18. století objevil švýcarský lékař Franz Anton Mesmer. Jde o sílu, jež podle něj vyplňovala celý vesmír a mohla mít léčebné účinky. Pomocí ní pak vyvinul speciální techniku, kterou nazval mesmerismus. Poprvé tuto metodu využil k léčbě hysterické pacientky Franzisky Österlinové, na kterou přikládal magnety. Později objevil, že stejného efektu dosáhne, bude-li k různým částem těla přikládat pouze ruce. Pacientka cítila v celém těle tajemné proudění a po léčbě se cítila uvolněná. Mesmerova léčebná technika se stala velice populární především u vídeňské vyšší třídy. Jeho žáci ji dále rozvíjeli a navozovali u svých pacientů hypnotické stavy. Právě v době romantismu, kdy se mesmerismus rozšířil, došlo k jeho proniknutí do jazyka politiky. V časech Velké francouzské revoluce byl mesmerismus využíván ke kritice politických oponentů. Radikálové vinili mocenské elity, že k oblbování lidí využívají právě animálního magnetismu. Ve svých přednáškách namířených proti tehdejší vládě prohlásil anglický básník Samuel Taylor Coleridge: William Pitt, ten vynikající expert na animální magnetismus, záludně působí na nemocnou fantazii Angličanů... náš národ uvrhl v horečnatý spánek, přivedl jej do krize, a to tak, 3

4 že se nyní možná zmítá ve smrtelných křečích! 1 Vyvstává zde zřejmá dvojznačnost mesmerismu, která se stala předmětem mého zájmu. Mesmerismus, který od počátku jevil silné známky šarlatánství, zůstal na dlouhá léta nástrojem v rukou esoterických léčitelů. Až do té doby, kdy byl jeho potenciál přezkoumán a znovu objeven pro nový kontext. Stal se jednou z vyučovaných technik v rámci koučinkových NLP kurzů, které radí, jak navodit pocit důvěryhodného vztahu, díky němuž je klient schopen ovládnout komunikační strategie a dosáhnout pozice manipulátora. Inspiračním zdrojem se pro mne stala postava italského mesmeristy, lektora kurzů NLP a autora mnoha publikací zaměřených na toto téma, Marca Pareta, který slaví uspěchy především v Itálii a ve Francii. Paret zavedl nový termín hypnotic fascination. Jedná se o speciální techniku upravenou tak, aby co nejlépe umožňovala zacházet se subjektem jako s objektem. Paret využívá metodu agresivního zírání, kdy nespouští ze subjektu po celou dobu oči. Za běžně tolerovanou délku pohledu jsou akceptovány maximálně 3 sekundy, při delším očním kontakt roste napětí a v případě, že dotyčný ovládá potřebné strategie, může dojít k uvedení jedince do tranzu pouhým upřeným pohledem. Metodu pak spojuje s fyzickými indukcemi, za využití animálního magnetismu ve spojení s verbálními pokyny, i když je možné ji uplatnit i nonverbálně. Dialog se tak zredukoval na akt demonstrace moci rezonující s politickými a společenskými zájmy jedince. Lidé se s pomocí této techniky na jedné straně proměňují v manipulátory a na druhé straně v objekty. Je s nimi zacházeno jako s věcí. Při mém výzkumu mne nejvíce zaujalo, jak na jedné straně pronikal ezoterický jazyk do oblasti politiky a businessu, a na druhé straně se i samotní kanoničtí ekonomové, kteří doslova postavili základní kameny dnešního ekonomického uspořádání, (iracionálními) lidskými pudy ve svém díle zabývali. Sám otec ekonomie Adam Smith ve své Teorii mravních citů například napsal: Zdá se, že touha, aby nám lidé věřili, touha přesvědčit jiné lidi, vést a řídit je, je jednou z nejsilnějších mezi našimi přirozenými tužbami. 2 I sledování vlastního zájmu, což je podle Smithe nejsilnější pud člověka, je takovou touhou. Zatímco Smith považoval egoismus za pnutí, jež je ve svém důsledku pozitivní, jelikož podmiňuje funkční uspořádání společnosti, John Manyard Keynes, který se vůči myšlení svého o dvě stě let staršího předchůdce ostře vymezoval, tak jednoznačně kladně lidské pudy nevnímal. I podle něj v ekonomice působí mocné psychologické síly, které nazval animal spirits 3, živočišné pudy. 1 Fulford, Tim. "Conducting and Vital Fluid: The Politics and Poetics of Mesmerism in the 1790s". Studies in Romanticism 43 (1): Adam Smith. Teorie mravních citů

5 Keynes tato pnutí spojuje především s psychologií investic a spekulací a vystihuje tak specifika ekonomických bublin a depresí. Podle některých teoretiků jsou animal spirits jednou z hlavních příčin současné krize. Výše zmíněný termín animální magnetismus má k těmto úvahám pozoruhodně blízko. Nevědomé pudy, kterým se vyplatí vládnout, lze proto nahlížet jako ekonomický koncept. Na druhé straně je úvaha o fungování moci v tržním systému zároveň analogií k uměleckému provozu, uměleckým institucím a vztahu umělce a diváka. Na všech úrovních se i zde objevuje touha ovládnout situaci, aspoň na krátký moment. Důvěryhodný vztah se, za využití prostředků současného výtvarného umění, pokouší tyto procesy vystihnout a představit divákovi. Jako živou performance jej bude možné vidět během vernisáže výstavy diplomových prací ve Veletržním paláci. Po zbytek výstavy bude k vidění videozáznam performance. 11/5/2014 v Praze 3 John Maynard Keynes. The General Theory of Employment, Interest and Money 5

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

1.1.1. TEORIE HODNOTY

1.1.1. TEORIE HODNOTY 1.1.1. TEORIE HODNOTY Nyní se konečně dostáváme k sumarizaci a explikaci odpovědi na otázku položenou v názvu tohoto oddílu, tedy co mám na mysli pod teorií hodnoty? Mám na mysli zhruba toto: snahu o souvislé

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Světové divadlo druhé poloviny 20. století

Světové divadlo druhé poloviny 20. století Světové divadlo druhé poloviny 20. století Druhá divadelní reforma Studijní text pro kombinované studium Andrea Hanáčková OLOMOUC 2013 Oponenti: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006

Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006 Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006 Obsah Úvod...3 1 Ekonomie a drogy...5 1.1 Princip vlastnictví sebe sama a sledování vlastního zájmu člověka... 5 1.2 Teorie užitku

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Gabriela Oderská Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Bakalářská

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií HUMOR VE VÝUCE. Diplomová práce. Bc.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií HUMOR VE VÝUCE. Diplomová práce. Bc. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HUMOR VE VÝUCE Diplomová práce Bc. Aneta Valouchová Vedoucí práce PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. OLOMOUC 2014 Prohlašuji,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

DIFFICULTIES OF INTERDISCIPLINARY DIALOGUE IN A FRAGMENTED WORLD

DIFFICULTIES OF INTERDISCIPLINARY DIALOGUE IN A FRAGMENTED WORLD ZTÍŽENÁ MOŽNOST MEZIOBOROVÉHO DIALOGU VE FRAGMENTARIZOVANÉM SVĚTĚ DIFFICULTIES OF INTERDISCIPLINARY DIALOGUE IN A FRAGMENTED WORLD Jiří Šubrt ČR Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií E-mail: jiri.subrt@fhs.cuni.cz

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více