Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co si myslí. MK o EU. aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii. editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček"

Transkript

1 Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček

2

3 Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii editoři: Hynek Fajmon, Matěj Trávníček Mladí konzervativci 2008

4

5 Co si myslí MK o EU aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii editoři: Hynek Fajmon Matěj Trávníček

6 2008 Mladí konzervativci

7 Obsah Editorial Hynek Fajmon Úvodní slovo Matěj Trávníček Co se mi na EU líbí, nelíbí a jakou Evropskou unii bych si přál Petr Bouda Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie. Předsednictví České republiky v Radě EU Jakub Čermák Schengenská dohoda konec cesty do Evropy? Radim Karásek Problémy imigrace v evropském kontextu Jaroslav Kepka Jedna špatná evropská norma Zbyněk Klíč Evropská energetická politika Ondřej Kremeň MK a poslanci Evropského parlamentu obrazová příloha Salam alejkum mír s tebou Ondřej Liška

8 Svoboda a blahobyt? Spojené nádoby Evropské unie Josef Myslín EU aneb plnící se sen Jan Pilař Národní stát v Evropě, evropská integrace a identita Jana Poncarová Patří Turecko do Evropy? A do EU? Matěj Trávníček

9 Editorial Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává publikace Co si myslí MK o EU, aneb Co mi vadí, co se mi líbí a jakou bych chtěl mít Evropskou unii, která vznikla díky iniciativě Mladých konzervativců. Jedná se o soubor zajímavých esejů mladých autorů o aktuálních otázkách evropské politiky. Najdete v něm texty zabývající se obecně evropskou integrací, ale také jednotlivými evropskými politikami. Publikace se nevyhýbá ožehavým tématům, jakým je například evropský osud Turecka, rizika islamizace Evropy nebo antidiskriminační legislativa. Kromě těchto otázek se ale publikace věnuje také problémům evropské energetické politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politice. Samostatný příspěvek se věnuje také otázkám imigrace a pozornost je věnována rovněž fungování Schengenského systému. Všechny příspěvky mají dobrou úroveň. Zajímavé jsou tím, že poskytují pohled z perspektivy studentů a mladých lidí. To, že si dali tu práci a své myšlenky ukazují v podobě publikace je velmi chvályhodné. Psaní rozsáhlejších textů je totiž nejlepší cestou k hlubší reflexi naší současnosti. Myslím si, že tento sborník je dobrým počinem, který mezi pravicově orientovanými mladými lidmi jistě najde řadu čtenářů. Hynek Fajmon poslanec EP za ODS 7

10 8

11 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři, rád bych Vás seznámil s cílem sborníku a zároveň Vám představil sdružení, které sborník připravilo, Mladé konzervativce. Cílem sborníku je reagovat na současnou debatu o Evropské unii ze středopravicových pozic. Domníváme se taktéž, že je třeba rozšířit všeobecné povědomí o kladech a záporech současné Evropské unie, jakož i o možných směrech jejího dalšího vývoje. Mladí konzervativci jsou občanským sdružením aktivních mladých lidí liberálního a konzervativního zaměření se zájmem o věci veřejné. Vzniklo roku 1991 s cílem prosazovat konzervativní a liberální myšlenky mezi mladými lidmi, a to prostřednictvím pořádání přednášek a seminářů a vydávání periodických i neperiodických publikací. MK je členem mezinárodní organizace studentů DEMYC a spolupracuje s řadou podobě zaměřených organizací z celé Evropy (mj. ze Slovenska, Německa, Dánska, Běloruska). Přirozeným partnerem MK na politické scéně je z důvodů shodné ideologické orientace Občanská demokratická strana. Je proto logické, že mnoho členů MK je zároveň členy ODS, kde se nezřídka prosazují do vysokých pozic. Členy MK tak byli například ministr vnitra Ivan Langer či ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Současné či bývalé členy MK lze nalézt taktéž mezi členy obecních, městských nebo krajských zastupitelstvech a i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Závěrem bych rád poděkoval panu europoslanci Mgr. Hynku Fajmonovi a europoslanecké frakci Evropské lidové strany Evropských demokratů (EPP-ED) za jejich laskavou podporu, bez níž by tento sborník nikdy nevznikl. Příjemné čtení přeje Matěj Trávníček editor sborníku 9

12 10

13 Co se mi na EU líbí, nelíbí a jakou Evropskou unii bych si přál Petr Bouda člen Regionálního klubu MK Brno Evropská unie je dlouhodobým projektem, postaveným na Evropských společenstvích. Opakovat zde celou historii od ESUO založené Pařížskou smlouvou v roce 1951 až k současné podobě by nemělo smysl samo o sobě, je však třeba si uvědomit, že původní ideje, na nichž byla tato celoevropská spolupráce založena, jsou odlišné od těch dnešních. V tomto mém příspěvku se obě témata, zmíněná v nadpisu, prolínají. Na Evropské unii se mi líbí právě ony původní myšlenky čtyř svobod pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb protože šlo o realistický cíl, který směřoval k větší konkurenceschopnosti Evropy jako takové, odboural zbytečné bariéry a celkově prospěl při vytváření jednotného vnitřního trhu. Přestože na tomto poli bylo dosaženo značných úspěchů k 1. lednu 1993 byly zrušeny kontroly zboží na hranicích, byla zrušena omezení kapitálového a platebního styku, dovozu a vývozu měn tyto čtyři svobody bohužel dodnes nejsou naplněny. Za volný pohyb osob nepovažuji zavedení tzv. přechodných opatření, která se týkají přístupu našich občanů na trh práce a která mohou být až sedmiletá. Byť byla tato opatření později omezena, stále je v rozdílné míře uplatňuje sedm států EU. Důvodem pro tato opatření byly obavy některých členských států, že levná pracovní síla z nově přistoupivších zemí je přinutí řešit politiku zaměstnanosti a provést dlouho odkládané reformy (Francie, Německo). Paradoxní je, že k žádnému masovému pohybu osob, k žádnému stěhování za prací nedošlo ani dříve, např. v roce 1996 žilo v Německu jen 2,2 % občanů z jiného státu EU, ve Francii 2,3 %, ve Španělsku 0,5 %. Problematická je rovněž svoboda pohybu služeb, která je prováděna cestou harmonizace různých typů dopravních daní, silničních poplatků či 11

14 bezpečnostních a ekologických norem. Byť jedním z pozitivních důsledků je vyostření konkurenčního boje, tedy přínos pro zákazníky, negativní důsledky nastavování jednotných sazeb, jednotných ekologických norem (např. nechvalně známá směrnice REACH) převažují nad výhodami, protože likvidují konkurenci a vedou k přežití jen těch nejsilnějších podniků. Doporučuji přečíst si analýzy dopadu právě směrnice REACH, modelového příkladu, jaké dopady může mít takto ambiciózní projekt v praxi likvidace menších podniků, vyšší nezaměstnanost, zvýšení cen produktů v důsledku nákladného testování. Ekonomické přínosy směrnice REACH jsou ryze spekulativní, nedají se kvantifikovat. Navíc se ukazuje, že zavedení jednotné sazby či jednotné pracovní doby je problematické, protože se na konkrétní výši nedokáží jednotlivé členské státy shodnout, a to ani po několika letech jednání. Byl bych rád, kdyby došlo k opuštění politiky protekcionismu a nadstátního dirigismu, bohužel, změny v systému hlasování (nahrazování jednomyslnosti tou či onou většinou) vedou k tomu, že místo hledání přijatelných kompromisů pro všechny členské státy se hledá řešení výhodné jen pro některé státy, na oprávněné námitky ostatních se neberou ohledy. Bohužel, tento trend válcování některých států není ničím novým, neobjevil se až při pokusech zavést tzv. Euroústavu (jejíž změkčenou podobu obsahuje Lisabonská smlouva), ale projevila se již v 80. letech při snahách vymezit jednotné standardy sociální politiky. Od počátku zde existovaly dvě koncepce minimalistická (prosazovala ji Velká Británie) a maximalistická (tu prosazovala Francie a Německo). Jednotný evropský akt z roku 1986 změnil původní jednomyslnost na kvalifikovanou většinu při přijímání směrnic Rady týkajících se bezpečnosti práce, čímž byl problém s nesouhlasem Britů vyřešen. Zajímavé byly snahy zavést Evropské obranné společenství v roce 1952, které byly, díky nesouhlasu Francie, nakonec neúspěšné. V současné době, přestože jednou z politik EU je i společná zahraniční a bezpečnostní politika, je zřejmé, že šlo o zbytečné snahy nahradit spolupráci v rámci NATO ryze evropskou institucí. Dodnes není EU schopná vlastní obrany mimo Severoatlantickou alianci. Z tohoto hlediska je rivalita vůči USA něčím zcela nepochopitelným, protože právě USA mají rozhodující vliv v NATO a bez jejich aktivity by nikdy nedošlo k realizaci protiraketového deštníku nebo k řešení krize na Balkáně v 90. letech 20. století. 12

15 Přál bych si, aby EU spolupracovala s NATO a s USA, a to daleko intenzivněji než doposud, aby zde nedocházelo ke snahám za každou cenu se vymezit proti USA, bez ohledu na důsledky a bez ohledu na minulost. Pokud má západní civilizace přežít, pak jedině jako celek. EU totiž svou existencí (ač mnozí její představitelé tvrdí opak) nezajistila mír v Evropě, mír v Evropě nastal až díky demokracii a EU může mír udržet jen tak dlouho, dokud bude sama demokratická, respektive dokud budou EU tvořit demokratické státy. Nejproblematičtější stránkou Evropské unie však nejsou ani aktivity směřující k (předem prohranému) boji proti klimatickým změnám, ani velmi ambiciózní cíle první desetiletky (jak jinak nazvat Lisabonskou strategii EU pro roky 2000 až 2010, jejímž cílem je stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností. ). Nejproblematičtější je právní rámec, směrnice, nařízení, deklarace a smlouvy, který může vést až k totálnímu právnímu nihilismu. V rámci EU dochází k vydávání enormního množství právních norem, které zahlcují právní řády členských zemí neuvěřitelným způsobem. Německé ministerstvo spravedlnosti zjistilo, že jen v období let bylo celých 84 % právních norem vytvářeno v Bruselu. Množství stran právních norem přijímaných v EU jde do desítek tisíc ročně. V takovém množství právních norem se nevyzná ani právník, natož běžný občan. Tyto snahy o regulaci všeho druhu, o jednotný právní rámec, byť mohou být motivovány dobrými úmysly, znamenají odsunutí národního práva jednotlivých členských zemí na druhou kolej. V poslední době se stále častěji využívá nařízení (namísto směrnic), tedy právních norem přímo účinných v jednotlivých členských státech s tím, že pokud jsou právní normy třeba ČR v rozporu, aplikuje se nařízení. Zároveň s tím dochází k přenášení dalších pravomocí a dílčích politik od členských států k EU (ale už ne naopak), zároveň dochází ke snahám (bohužel úspěšným) nahradit nepohodlnou jednomyslnost kvalifikovanou většinou (je to rychlejší). Je třeba se zmínit také o problematice tzv. přeshraničních her, kdy právní normy, které by byly neprůchodné v domovském státě, se skrze Radu ministrů dostávají do práva celé EU, je třeba vzít do úvahy také tzv. balíkové dohody, které v rámci dosažení kompromisů seskupují spolu nesouvisející cíle jednotlivých členských států a které tak ze své podstaty dále znepřehledňují právní řád. 13

16 Zcela mimo pozornost zůstává rozhodování Evropského soudního dvora. Evropský soudní dvůr vykládá právo ve smyslu co možná nejvyššího stupně pravomocí platných pro celý spolek., tedy téměř vždy rozhodne spor ve prospěch EU (a tedy v neprospěch členských států). Navíc je třeba si uvědomit, že tato rozhodnutí jsou závazná pro další případy téhož druhu. Princip subsidiarity, který je jedním ze základních principů celé EU a který opravdu stojí za to dodržovat, je výše zmíněnými postupy porušován. Nejrůznější instituce EU ukrajují další a další pravomoci pro sebe, což je sice pochopitelné, ale nežádoucí, protože tyto instituce zároveň trpí výrazným demokratickým deficitem a nejsou občany EU téměř vůbec kontrolovány. V souvislosti s Radou ministrů se dá hovořit i o zrušení dělby moci, kdy zákonodárství je v rukou exekutivy, což bylo možná únosné při ekonomické integraci, ale rozhodně to není únosné dnes, kdy se v EU rozhoduje prakticky o všech oblastech politiky, od zahraniční po zemědělskou. Všechny zmíněné problémy vedou mnoho lidí k oprávněnému přesvědčení, že zde z původní ekonomické integrace vyrostl neprůhledný, těžkopádný moloch, který je jakýmsi rájem byrokratů a lobbyistů, který reguluje úplně všechno a jehož cílem je vybudovat jakési Spojené státy evropské USE. Jaká by tedy Evropská unie měla být? Evropská unie by se měla vrátit ke svým původním principům k oněm čtyřem svobodám a k principu subsidiarity a začít je fakticky naplňovat. Měly by přestat snahy regulovat na celoevropské úrovni to, co může být efektivněji a s ohledem na odlišnosti regulováno jednotlivými členskými státy. Členské státy musí mít možnost odnímat centru pravomoci, které na něj původně delegovalo, a to v případě, že by tyto pravomoci centrum vykládalo extenzivně. Vedlo by to pak k daleko uvážlivějšímu postupu při tvorbě oné společné politiky, vedlo by to k redukci celoevropských právních norem, ustala by současná legislativní smršť. Pokud totiž EU nepřestane rozhodovat o všem, nebude nakonec rozhodovat o ničem, protože přestane existovat. Evropská unie by si měla stanovit reálné cíle, měla by postupovat minimalistickými koncepcemi, hledat minimální standardy přijatelné pro všechny členské státy. Současná maximalistická opatření (včetně Charty základních práv a svobod EU), nereálné a velmi ambiciózní cíle směřující k větší a těsnější federalizaci Evropy vedou do slepé uličky. Představitelé EU by si měli konečně uvědomit, že Evropu není možné sjednotit do federace 14

17 á la USA, protože rozdíly mezi jednotlivými členskými státy reálně existují a kulturní odlišnosti (včetně neexistence jednoho společného jazyka) se nedají popřít. Mělo by dojít k podstatné revizi veškerých právních norem, resp. výraznému omezení přijímání norem nových a důkladná novelizace nebo zrušení těch stávajících. Evropský parlament by měl plnit stejnou úlohu, jakou plní v jednotlivých členských státech parlamenty národní, měl by mít tedy větší pravomoci než dnes, protože alespoň tito představitelé EU jsou přímo voleni a mají tedy legitimitu rozhodovat o politice EU a vytvářet právní normy. Mělo by přestat vytváření jednotných evropských institucí typu Evropského ombudsmana nebo Evropského ministra zahraničí, neboť jsou zbytečné a své opodstatnění by měly ve federaci, kterou ovšem EU není (a doufejme, že ani nikdy nebude). Zároveň by měly být jasně stanoveny tři úřední jazyky angličtina, francouzština a němčina. Zabránilo by se tak komplikacím při výkladu jednotlivých právních norem, ušetřily by se peníze nutné pro překlady do všech ostatních jazyků. Současná přezaměstnanost překladatelů v EU je alarmující. Konečně, v EU by měly ustat snahy o protekcionismus, měly by ustat snahy o nivelizaci, o stejné podmínky, výhodné jen pro některé státy a nevýhodné pro ostatní. To by vyžadovalo zrušení kvót na výrobu mléka, pěstování vína apod. a v konečném důsledku by to přispělo k naplnění původních cílů, na kterých by měla EU dodnes trvat: přispívat k ekonomickému rozvoji, růstu zaměstnanosti a životní úrovně členských států a racionalizaci výroby, to vše skrze společný trh, kde by neplatila žádná diskriminační omezení jednotlivých států. Současný stav dotací, výjimek, omezení a kvót je brzdou ekonomického rozvoje. Přál bych si, aby se EU řídila zásadami svobodné tržní ekonomiky, aby byla dostatečně transparentní, demokratická, levná a efektivní instituce, která bude respektovat princip subsidiarity a kulturní odlišnosti. Přál bych si EU liberálně konzervativní, a nikoli socialistickou. Co myslíte, splní se toto mé přání? 15

18 16

19 Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie. Předsednictví České republiky v Radě EU Jakub Čermák student politologie na KAP FF ZČU v Plzni, člen Výboru Regionálního klubu MK Plzeň Úvod Na začátek bych si dovolil vyslovit základní otázku, na niž se touto prací pokusím odpovědět. Co je to Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Evropské unie (EU) a jaké budou zahraničně politické cíle České republiky (ČR) během jejího předsednictví v Radě Evropské unie? Jelikož problematika SZBP EU je velice obsáhlým fenoménem, musíme si klást další podotázky. Jak se SZBP EU vyvíjela, jaká je její historie, jakou má strukturu, jaké jsou zlomové události pro její vlastní vývoj? Svou práci začnu historickým exkurzem, zahrnutým v základní charakteristice. Dále budu usilovat o kvalitní rozbor struktury, orgánů a cílů spojených se SZBP. Poté se zaměřím především na jednotlivé smlouvy týkající se Evropské unie, které tuto politiku pevně zakotvují do struktury Evropské unie a formulují její následnou podobu. V předposlední části se budu snažit vypořádat s nedílnou součástí SZBP, a to konkrétně s Evropskou bezpečnostní a obrannou politikou (EBOP). A na závěr bych se rád také podíval na roli České republiky v rámci SZBP a její integrální části EBOP, samozřejmě v přímé návaznosti na předsednictví v Radě EU. Základní charakteristika Stručná a velice základní charakteristika zní například takto: Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie je novou oblastí integrace, 17

20 zakotvená ve smlouvě o Evropské unii, která ji orientuje k prvým krokům politické integrace. Má být realizována prostřednictvím systematické spolupráce a prováděním společných akcí v souladu se společnými zájmy členských států Unie. Jejími základními nástroji jsou konzultace a vzájemné informování, zejména na půdě Rady EU, vedoucí k zaujímání společných postojů a koordinovaných vystoupení na mezinárodním fóru, v mezinárodních organizacích, na konferencích a poradách. Linii společné zahraniční a bezpečnostní politiky vytyčuje Evropská rada. Pomocným orgánem Rady EU je politický výbor, složený z politických ředitelů, který sleduje vývoj mezinárodně politické situace a vypracovává příslušné informace, podklady a stanoviska pro Radu. (Zlý 1997, 76) Společná zahraniční a bezpečnostní politika vychází z Evropské politické spolupráce (EPS), ustanovené mezi členskými státy Evropského hospodářského společenství (EHS) v roce Novým základem slaďování zahraniční politiky členských států EHS se stala Smlouva o Evropské unii, přijatá v rámci maastrichtské novelizace základních smluv, platná od roku Touto smlouvou byla vytvořena Evropská unie. Maastrichtská smlouva pro tento účel vytvořila strukturu postavenou na třech pilířích, zastřešenou společným institucionálním rámcem. SZBP v ní představuje II. pilíř. Jako nový článek evropské architektury je spolu s třetím pilířem založen na mezivládní spolupráci členských států. (pozn. 1) Pro funkčnost SZBP je důležité následující: 1. Členské státy podporují SZBP EU aktivně a bezvýhradně v duchu loajality a vzájemné solidarity. 2. Členské státy se vzájemně informují a konzultují všechny záležitosti týkající se SZBP. 3. Rada zaujímá stanoviska, kdykoliv to považuje za nezbytné. Členské státy zajišťují soulad názorů národních politik a politik EU. 4. Rada na základě obecných směrů Evropské rady rozhodne o společné akci členských států. 5. Rada při rozhodování o uskutečnění společné akce rozhoduje kvalifikovanou většinou. 6. Všechny společné akce jsou dopředu oznámeny, aby bylo možné připravit se na ně v rámci národních politik. 7. SZBP nekoliduje s jinými bezpečnostními politikami členských států EU (např. s NATO). 8. SZBP slaďuje svůj postup s Radou bezpečnosti OSN a také ji plně informuje. (Romancov, Romancovová 2002, ) (pozn. 1) &trid=1&prsl=&pocc1= 18

21 Nyní se blíže podívejme na jednotlivé aktéry SZBP. Hlavními aktéry jsou Evropská rada, Rada Evropské unie, Předsednictví Evropské unie, Generální tajemník Rady, Vysoký komisař pro SZBP (nyní Javier Solana), Evropská komise, Evropský parlament, členské státy EU, Zvláštní zmocněnci Evropské unie a v neposlední řadě také Útvar pro politické plánování a včasné varování. Jednotlivými aktéry se nyní nebudu blíže zabývat, protože to hlavní si řekneme v souvislosti s jednotlivými smlouvami o EU. Nejdůležitější a v hierarchii nejvýše postavený aktér, který určuje hlavní směr a je nejvyšší rozhodovací instancí, iniciátor reformních návrhů a mluvčí společných postojů EU, je Evropská rada. (Kol. autorů 1997, 288) Jak již bylo řečeno, v roce 1970 vznikla EPS. Současně s jejím vznikem byly také vytvořeny a schváleny funkční nástroje EPS. Tyto nástroje později v roce 1992 přejímá také EU. Nástroje jsou dále rozvíjeny v rámci dalších smluv o EU. Hlavními nástroji SZBP EU je přijímání společné strategie, postojů a akcí celou sedmadvacítkou, dále uzavírání mezinárodních smluv, prohlašování deklarací a udržování kontaktů se zeměmi tzv. třetího světa. Za poslední bod své charakteristiky jsem si vytkl cíle SZBP. Jedním z hlavních cílů je ochrana společných hodnot, základních zájmů a nezávislosti EU. Dále upevňování bezpečnosti EU a jejích členů ve všech směrech, obrana míru a mezinárodní bezpečnosti v souladu s Chartou OSN, Helsinským závěrečným protokolem a Pařížskou smlouvou, podpora mezinárodní spolupráce, rozvoj a upevňování demokracie, práva, respektování lidských práv a základních svobod. (Keřkovský, Keřkovská 1999, ) Maastrichtská smlouva Maastrichtská smlouva Smlouva o Evropské unii (SEU) byla podepsána 7. února Po ratifikaci všemi členskými státy vstoupila v platnost 1. listopadu Smlouva o Evropské unii je nejrozsáhlejší reformou Římských smluv, které patří k základům evropské integrace. Členské státy nově vzniklé Evropské unie si v Maastrichtské smlouvě stanovily určité cíle mj. v článku B se uvádí, že Unie má v úmyslu prosazovat svou identitu na mezinárodní scéně, zejména prováděním společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Za tímto účelem byla V. hlava SEU věnována nově vytvořené společné zahraniční a bezpečnostní politice EU. Hlava V. SEU nahradila hlavu III. Jednotného evropského aktu (JEA) o evropské spolupráci v oblasti zahraniční politiky. 19

22 SEU stanovila, že společná zahraniční a bezpečnostní politika bude zahrnovat všechny otázky, které mají vztah k bezpečnosti Unie, včetně eventuálního formování společné obranné politiky, což by mohlo časem vést ke společné obraně. Tato formulace přesahuje úpravu, kterou obsahoval JEA, kde smluvní strany JEA byly pouze ochotny úžeji koordinovat svá stanoviska k politickým a ekonomickým aspektům bezpečnosti. Dohoda o SZBP umožnila, aby EU vystupovala v mezinárodní oblasti jedním hlasem a aby se mohla vyjadřovat ke všem zahraničním a bezpečnostním otázkám, které jsou z jejího pohledu důležité. SEU přehledně určovala role jednotlivých institucí EU při rozhodování a provádění SZBP v jejím rámci působily jak orgány Unie, tak orgány, které byly vytvořeny speciálně pro SZBP. Poprvé v historii evropské integrace byl jasně definován vztah EU a Západoevropské unie. Časem se ukázalo, že ustanovení, která byla v rámci II. pilíře přijata, byla sice pokrokem oproti předcházejícímu stavu, ale nevyhovovala novým podmínkám v mezinárodním dění. K posouzení veškerých nedostatků dosavadní úpravy a zkvalitnění právního rámce SZBP využila Unie mezivládní konferenci členských států v Amsterodamu. (pozn. 2) Amsterodamská smlouva Mezivládní konference byla zahájena 29. března 1996 a ukončena 18. června Změny ve Smlouvě o EU, které byly dohodnuty, byly zahrnuty do tzv. Amsterodamské smlouvy, podepsané dne 2. října Amsterodamská smlouva posílila akční schopnost SZBP zavedením nových nástrojů a účinnějších rozhodovacích postupů. Smlouva vstoupila v platnost 1. května Mezi nejvýznamnější inovace v oblasti SZBP patřilo: A) Zavedení tzv. konstruktivní abstence, která umožňuje pružnější rozhodování EU. B) Vytvoření nového nástroje SZBP společné strategie. Evropská rada rozhoduje o společných strategiích, které Unie uskutečňuje v oblastech, kde mají členské státy důležité společné zájmy. Strategie vyžaduje jednomyslné přijetí ze strany Evropské rady, ale jakákoliv jiná rozhodnutí přijatá v rámci strategie (společné akce, společné pozice) jsou přijímána kvalifikovanou většinou. C) Zavedení nové funkce Vysokého představitele pro SZBP, kterou spojila s funkcí (pozn. 2) &trid=1&prsl=&pocc1= 20

23 Generálního tajemníka Rady. Zřízení Útvaru pro politické plánování a včasné varování pod vedením Vysokého představitele sleduje a hodnotí vývoj v oblastech důležitých pro SZBP. D) Možnost budoucího začlenění Západoevropské unie (ZEU) do EU. Podle čl. 17 SEU Unie napomáhá užším institucionálním vztahům se ZEU se zřetelem na možnost začlenění ZEU do EU, rozhodne-li tak Evropská rada. (pozn. 3) Jak již bylo řečeno Amsterodamská smlouva ve snaze posílit koordinaci a prezentaci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU vytvořila funkci Vysokého představitele pro SZBP, který pomáhá Radě s koordinací SZBP a může Unii zastupovat navenek. Od roku 1999 tento post zastává bývalý generální tajemník NATO Javier Solana. (pozn. 4) Při přípravě Amsterodamské smlouvy se Unie pokoušela o realizaci poměrně zásadní reformy SZBP. V průběhu mezivládní konference se však ukázalo, že není možné dosáhnout kompromisu mezi členskými státy v celé řadě otázek. Význam změn, které nakonec byly zakotveny v Amsterodamské smlouvě, je proto spíše sporný. (Fiala, Pitrová 2003, 567) Smlouva z Nice Další změny se SZBP dočkala na summitu v Nice. Ten se konal v prosinci roku Na tomto summitu byla opět revidována smlouva o EU. Smlouva z Nice byla podepsána dne 26. února 2001 a po ratifikaci všemi členskými státy EU vstoupila v platnost dne 1. února Nejdůležitější změny týkající se SZBP, které přináší smlouva z Nice, jsou: Za prvé, zavedení možnosti nastolit v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky užší spolupráci z hlediska implementace společné akce nebo společného postoje. Užší spolupráci tohoto druhu nelze uplatnit ve věcech, které mají vojenský charakter nebo mohou mít vliv na záležitosti obrany. Užší spolupráci schvaluje Rada EU po obdržení stanoviska Komise, která se vyjadřuje především k otázce souladu užší spolupráce s politikami Unie. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou, ale každý členský stát si může vyžádat, aby věc byla předána Evropské radě k jednomyslnému rozhodnutí (pozn. 3) &trid=1&prsl=&pocc1= (pozn. 4) 21

24 (tzv. záchranná brzda). Za druhé, úprava čl. 17 Smlouvy o EU v tom smyslu, že se odstraňuje ustanovení definující vztahy mezi Evropskou unií a Západoevropskou unií, neboť se předpokládá, že otázky obrany SZBP jsou záležitostí samotné EU. A konečně za třetí, možnost Rady EU udělit Politickému a bezpečnostnímu výboru (PSC) nové označení pro Politický výbor pověření k řešení určité krize. Na základě tohoto pověření může PSC v rámci druhého pilíře sám činit vhodná rozhodnutí s cílem zajistit politickou kontrolu a strategické vedení operací na zvládnutí dané krize. (pozn. 5) Podle článku 17 Smlouvy o EU Evropská unie postupně vytváří společnou obrannou politiku (EBOP) nebo také Evropskou bezpečnostní a obranou politiku (EBOI). Šedesátitisícové Síly rychlé reakce EU budou plnit tzv. Petersberské úkoly, definované jako humanitární a záchranné mise, mise k udržení míru a mise bojových jednotek k řešení krize, včetně nastolování míru. Cílem EU je, aby se její Evropská bezpečnostní a obranná politika co nejlépe doplňovala s NATO. (pozn. 6) Závěry ze summitu v Nice specifikovaly také podobu, funkce a vzájemný vztah nových stálých orgánů EBOP. Těmito hlavními orgány EBOP jsou: Politicko-bezpečnostní výbor, Vojenský výbor a Vojenský štáb. Důležitým závěrem smlouvy z Nice bylo také zapojení třetích zemí do fungování EBOP. (Khol 2002, 14) Lisabonská smlouva 13. prosince 2007 došlo k podpisu nové smlouvy o EU, tj. Lisabonské smlouvy. Nová Lisabonská smlouva umožní institucím EU pracovat efektivněji a ukončí šest let trvající debatu o reformě institucí. Konsensus ohledně konečného znění textu Lisabonské smlouvy umožní EU věnovat se konkrétním tématům. Jedním z nich je například i SZBP. K významným změnám, které Lisabonská smlouva přináší a jistě se SZBP dotýká, patří funkce předsedy Rady EU. Ten bude předsedat summitům, podílet se na jejich přípravě a reprezentovat Unii na mezinárodní scéně. Nahradí tak princip rotujícího předsednictví, který zůstane zachován v radě ministrů. Bude volen kvalifikovanou (pozn. 5) &trid=1&prsl=&pocc1= (pozn. 6) 22

25 většinou na dva a půl roku s možností jednoho znovuzvolení. Již nyní se spekuluje o možných kandidátech na tento post. Mohl by jím být např. bývalý premiér Velké Británie Tony Blair či jeho lucemburský protějšek Jean-Claude Juncker. Také pozice Vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku bude na základě Lisabonské smlouvy posílena, a proto je otázkou, zda Javier Solana, který je v úřadě od roku 1999, zůstane ve své funkci. Nově by měl představitel pro SZBP mimo jiné předsedat zasedání rady pro zahraniční záležitosti, v níž se budou setkávat ministři zahraničí členských států Unie. Mezi jmény, o nichž se v souvislosti s tímto prestižním postem ministra zahraničí EU hovoří, najdeme současnou komisařku pro vnější vztahy Benitu Ferrero-Waldner nebo švédského ministra zahraničí Carla Bildta. (pozn. 7) Na závěr ještě jednou shrnu nejdůležitější reformy, které by s sebou měla Lisabonská smlouva přinést. Pro SZBP jsou nejdůležitější především tyto dva body: 1. Na 2,5 roku bude volen předseda Evropské rady, který bude Unii reprezentovat navenek a řídit její summity. 2. V rámci Komise EU bude jakýsi ministr zahraničních věcí, který bude diplomaticky zastupovat Unii a řídit její diplomatický servis. (pozn. 8) Aby však všechny změny, které předpokládá ve svém textu Lisabonská smlouva, vstoupily v platnost, je nutné, aby ji všechny členské státy ratifikovaly. Zda-li nastíněné reformy skutečně vstoupí v platnost a nabudou reálného světla, nám ovšem ukáže až ratifikační proces. Prioritní oblasti předsednictví České republiky v SZBP EU Zahraničně-politická dimenze bývá tradičně zařazována mezi priority předsednictví. Předsednická země v jejím rámci zohledňuje aktuální vývoj v zahraniční politice Unie, zvýšené pozornosti se však logicky dostává těm aspektům vnějších vztahů či oblastem, v nichž se daná země výrazněji angažuje zejména s ohledem na svou geografickou polohu, historickou zkušenost, vlastní zahraničně-politickou orientaci, bezpečnostní a ekonomické zájmy. V oblasti vnějších vztahů je pozornost ČR zaměřena zejména na jí blízké regiony, (pozn. 7) (pozn. 8) 23

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Exkurze do institucí Evropské unie Brno, Olomouc 2011 HISTORIE EVROPSKÉ UNIE: CHRONOLOGIE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ, SMLUV A ROZŠIŘOVÁNÍ OD 60. LET DO DNEŠKA Petr Svoboda, Jan Šťásek

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004 ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Budoucnost Evropské unie a zelená politika

Budoucnost Evropské unie a zelená politika Budoucnost Evropské unie a zelená politika Budoucnost Evropské unie a zelená politika Budoucnost Evropské unie a zelená politika Editor: Václav Nekvapil Redakce: Eva Jelínková Grafická úprava: Tomáš Barčík

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu. Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací

Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu. Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací Obsah: I. Úvod 2 II. Konvent a příprava ústavní smlouvy.. 2 III. Mezivládní

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2006 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2007 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

Jak učit o Evropské unii

Jak učit o Evropské unii Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol WWW.AMO.CZ 1 ASOCIACE PRO MEZIN RODNÕ OT ZKY Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol 1 Jak učit o Evropské unii Příručka

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Téma:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Téma: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Téma: Sociálně patologické jevy spojené s migrací cizinců do ČR se zaměřením na uprchlíky

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 Evropa?

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK, IVETA FRÍZLOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2009 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A

Více

s b o r n í k příspěvků

s b o r n í k příspěvků sborník příspěvků sborník příspěvků Vydáno v rámci projektu Integrace cizinců na úrovni samosprávy řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo

Více

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Evropy diskriminace na evropských hranicích, amnestie pro nelegálně pobývající cizince, migrační trendy, podněty pro českou migrační politiku www.migraceonline.cz

Více

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Praha 2008 Tato publikace vznikla v rámci projektu Evropská integrace a zájmy České

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

V otázce Kosova není EU jednotná

V otázce Kosova není EU jednotná INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský

Více