č.10 Dnes v listech: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! ROČNÍK XIX.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.10 Dnes v listech: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA www.zamberk.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! ROČNÍK XIX."

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY 1 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! foto: Josef Kvičera ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č května 2008

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY Zprávy z radnice Město Žamberk VYHLAŠUJE DRAŽBU NÁJMU BYTU I. kolo dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka Adresa bytu: Žamberk, Masarykovo nám. 61 číslo bytu: 5, velikost bytu: 1+1 Nadzemní podlaží: 3 Podlahová plocha vč. sklepa: 44,90 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 1 600,- Kč Vratná kauce na byt: 5 000,- Kč Vyvolávací cena: ,- Kč Dražební jistina: 5 000,- Kč PROHLÍDKA BYTU JE MOŽNÁ v pondělí od do hod. DRAŽBA SE BUDE KONAT ve čtvrtek 19. června 2008 ve hod. v jednací síni MěÚ Žamberk (budova radnice - přízemí) Poslední možnost podání přihlášky do dražby: středa do hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, č. dveří 203 (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy přihlášky do dražby i příslušná pravidla, která dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům 1. Adresa bytu: Žamberk, ul. ČSA 457 číslo bytu: 9, Velikost bytu: 0+1 Nadzemní podlaží: 3 Podlahová plocha vč. dřevníku: 34,28 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 1 300,- Kč Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši 5 000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. PROHLÍDKA BYTU JE MOŽNÁ v pondělí od do hod. Poslední možnost podání žádosti: středa do hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách www. zamberk.cz ( městský úřad formuláře ) nebo v sekretariátu starosty. (podrobné informace: úřední deska města) PARKOVACÍ KARTY v prodeji na finančním oddělení radnice u pí Hany Matějíčkové. Cena karty 500,- Kč. Karta je přenosná. Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: REFERENT - REFERENTKA správy pozemních komunikací platová třída 9 Požadujeme: min. vyšší odborné vzdělání stavebního, strojírenského nebo dopravního zaměření, řidičský průkaz sk. B, dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, umění jednat s lidmi, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Word, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat. Výhodou: znalost správního řízení, znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 9. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu onejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: IHNED, příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT/REFERENTKA SPDO Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu Základní škola 28. října 581 Žamberk a Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDIKO a DDM ANIMO Vás zvou na I. ročník humanitární akce který se koná ve čtvrtek od hod. u Divišova divadla v Žamberku. Běh naděje volně navazuje na úspěšnou tradici běhů organizovaných v letech na podporu výzkumu rakoviny (Běh Terryho Foxe). Jedná se již o 12. ročník běhu s tímto cílem, pořádaný v Žamberku. Pro účastníky je připraven bohatý doprovodný program a zajímaví hosté: hod. soutěž dětí v malování na asfalt hod. vystoupí lídr skupiny -123 min. Zdeněk Bína, mažoretky, roztleskávačky, karatisté, capoeira, TS NEON hod. - start cyklistů, běžců, chodců, kočárků, vozíků Bližší informace naleznete na plakátech. Zuzana Žváčkova kultura, vzdělávání a sport POPLATKY Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. DNE SKONČILA PRVNÍ SPLATNOST, ZKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE UHRAZENO!!! Poplatek pro letošní rok je stanoven na 492,- Kč za osobu, osoby starší 70 let mají 50% snížení tedy 246,- Kč, druhá splatnost končí Poplatek můžete uhradit: v hotovosti na Městském úřadě (budova radnice), Masarykovo nám. 166 v Žamberku, na finančním odboru, a to v úřední dny: Po hod. St hod. Čt :00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Iveta Dytrtová, referent finančního odboru

3 ŽAMBERSKÉ LISTY 3 Protipovodňová opatření Vážení čtenáři, chci Vás seznámit s návrhem připravovaných protipovodňových opatření na toku Divoká Orlice v centrální části Žamberka, reagovat a hlavně pak předejít různým fámám a veřejně prezentovaným mnohdy laickým názorům a dezinformacím. Objasnění se týká opatření stavebního rázu v rámci Programu (MZe ČR) Podpora prevence před povodněmi II pro léta Nechci tedy rekapitulovat a připomínat provedená opatření v rámci možností města z let předchozích, každý všímavý občan je jistě registruje či využívá. A jak ukazuje vývoj posledních let, je jednou ze základních priorit vedení města povodňová ochrana občanů a majetku. Vedení města koncem r nechalo vypracovat dokumentaci pro územní řízení na výstavbu ochranných hrází a zdí podél toku a požádalo o dotaci. Bez finanční podpory státu a případných dalších zdrojů není město samo schopno tato opatření realizovat. Rozhodli jsme se řešit ochranu záplavového území města, za podpory Povodí Labe,s.p., proti 20leté vodě (Q 20 ), což odpovídá průtoku m 3 /s v korytě řeky. Rozhodnutí pro ochranu Q 20 oproti Q 50 bylo hlavně z hlediska nižších zásahů do přírody a krajiny, do urbanistického rázu této části města, do majetkoprávních vztahů vlastníků nemovitostí, přijatelnému vzhledovému faktoru, jistě i negativním postojům některých osob a hlavně z hlediska průchodnosti daného řešení u dotčených, vyjadřujících se a posuzujících osob, složek, orgánů a skupin.opatření pozůstávají z vybudování zemních hrází na pravém břehu (s komunikací v koruně hráze) v prostoru výše a níže lávky v ul. Orlická a na louce za střediskem Povodí Labe,s.p., zčásti i na levém břehu Pod Skalami. V dalších břehových částech předpokládáme vybudovat buď betonové zdi (š=30 cm, v=do 1 m), a to podél chodníku u kluziště a na pravém břehu pod Železným mostem nebo navýšit stávající břehové zdi (včetně úpravy zábradlí). Rovněž je navržena ochrana autocampingu Pod Černým lesem a příslušná opatření na náhonu do Zámeckého rybníka. Řešení předpokládá zásah do vlastnických práv několika osob, s kterými jednáme. V současné době probíhá posouzení předložených žádostí o dotaci na MZe ČR a zatím tedy nelze říci: Je přiklepnuto, začneme stavět. Jen pro Vaši informaci, cena těchto opatření se předpokládá ve výši téměř 40 mil korun. Po realizaci těchto stavebních opatření se značně sníží rozsah aktivní zóny záplavového území, což bude mít jistě pozitivní dopad na provádění staveb a pravděpodobně i na ceny nemovitostí a jejich pojištění. Chci Vás ujistit, že projekt nepočítá s demolicemi a výraznými zásahy do soukromého majetku, nepředpokládá použití gabionů (drátěné koše naplněné kamenivem nebo zeminou) nebo dokonce se scestným návrhem provedení těchto opatření pomocí mobilních hrazení uložených na pozemcích občanů připravovaných k jejich stavbě v celé délce toku. Závěrem chci poukázat i na stávající realitu, že ochrana proti povodním nebude nikdy absolutní, připravená opatření sníží míru rizika, ale nadále musí platit provázanost plošné ochrany území s ochranou jednotlivých nemovitostí ze strany vlastníků a hlavně vzájemná spolupráce mezi dotčenými subjekty a osobami. O dalším vývoji a případné konkretizaci situace Vás budeme informovat a po přidělení dotace svoláme k této věci besedu a jednání. Ing.Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany Vážení turisté, příznivci Orlických hor a cykloturistiky! Po šesti úspěšných sezonách působení cyklobusů na našich horách Vám i letos nabízíme aktualizovaný jízdní řád těchto mimořádných autobusů rozšířený o turistickou mapu. Tento materiál bude k dispozici v Informačních centrech, u starostů obcí patřících do DSO Region Orlické hory a v kanceláři Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou. Po loňském úspěšném rozšíření linky přes Holice, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnici v Orl.h. do Deštného v Orl.h. jsme i v letošním roce pro Vás připravili novou, a to mezinárodní linku, která povede z Nového Města nad Metují přes Náchod, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Zieleniec na Orlické Záhoří a dorazíte až na Šerlich. Nadále budou v provozu turisty již prověřené linky nabízející celou řadu možností k lepšímu poznání krás Orlických hor. Od Vrchmezí, přes Velkou Deštnou, Zemskou bránu až po Bukovou horu se před Vámi otevírají nádherné výhledy, jak na českou, tak na polskou stranu. Mnozí jistě ocení klid, ticho a pohodu našich hor, stejně tak jako krásné přírodní scenérie. Jiní zase naopak vyhledají malebnost roubených chaloupek a ocení fortel našich předků nebo jim učaruje výstavnost bývalých feudálních sídel při návštěvě hradů a zámků v podhůří. Jistě se ale najdou i turisté, kteří využijí služeb našich cyklobusů pouze k dopravě svého vlastního těla a po horách se budou pohybovat pěšky. Při svých cestách nejen díky nové mezinárodní lince (v mapě zakreslená jako hnědá linka) ať již na svém kovovém oři, či pouze po svých, máte možnost navštívit i sousední Polsko, popřípadě zajet i na Králický Sněžník. Z polské strany se Vám pak nabídnou zcela nové pohledy na naše hory a současně zjistíte, kolik krásných míst u našich sousedů najdete. Ať už se rozhodnete jakkoli, přejeme Vám na Vašem vandrování, a to nejen naší Kačenčinou pohádkovou říší, krásné počasí, dostatek sil, hodně kilometrů bez nehody a spoustu krásných zážitků. A všem vyznavačům turistiky, ať již cyklo, či pěší, pak přejeme: zdraví dojeli, či došli. Zahájení provozu cyklobusů u ČSAD Ústí nad Orlicí nastává dnem u Audisbus s.r.o. a Orlobus a.s. Ukončení provozu IS nabízí: v předprodeji vstupenky na festival JAM ROCK ÓČKO, června 2008 Žamberk, cena víkendové vstupenky: 250,-Kč V PRODEJI Vlaječky se znakem města Žamberka Keramické zvonky s logem Žamberka Cyklomapy DVD Pardubický kraj Knihy o Orlických horách Velký výběr pohledů KONTAKT: tel , Zdenka Kroulíková,vedoucí IS Policie ČR informuje Úvodem dnešního článku Vás, všechny motoristy a další účastníky silničního provozu, žádám o maximální opatrnost při účasti na silničním provozu, neboť s přibližujícím se koncem školního roku se samozřejmě zvýší počet cestujících na dovolené, ale i různých výletů a školních akcí. Následně Vás seznámím s některými případy oznámenými na Obvodním oddělení Policie České republiky v Žamberku, evidovanými v měsíci květnu: byla zadokumentována krádež batohu s osobními doklady a platební kartou v Žamberku a dále policisté vyjížděli k havárii cyklisty, kde došlo ke zranění. Případ na místě předán Skupině dopravních nehod PČR Ústí nad Orlicí byl v Žamberku ve spolupráci s MěP Žamberk kontrolován řidič osobního motorového vozidla, u kterého byla zjištěna pozitivní dechová zkouška na alkohol. Podezřelému řidiči bylo sděleno obvinění pro podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle 201 odst. 1 trestního zákazu ve zkráceném přípravném řízení. Řidiči hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti. 12. května 2008 policisté ze Žamberka zadokumentovali oznámení o krádeži smrkové vlákniny v Žamberku v celkové hodnotě ,- Kč. 13. května 2008 došlo k dopravní nehodě v Žamberku v ul. Nádražní a následně policisté vyjížděli na oznámenou dopravní nehodu na silnici I/11 ze směru Žamberk - Líšnice. V obou případech nebylo zjištěno zranění a případy na místě převzala Skupina dopravních nehod PČR Ústí nad Orlicí. 14. května 2008 bylo přijato oznámení o krádeži finanční hotovosti v celkové hodnotě cca ,- Kč ve školním zařízení v Žamberku policisté vyjížděli k případu oznámení o vloupání do prodejny v Žamberku, kde předběžná škoda na odcizených a poškozených věcech činí cca ,- Kč. Policisté po pachatelích shora uvedených činů pátrají. Zároveň žádáme spoluobčany, kteří by mohli přispět k objasnění uvedených případů, aby kontaktovali Obvodní oddělení PČR Žamberk nebo linku 158. npor. Robert Tomáš, vedoucí oddělení SKP-CENTRUM, o.s. Intervenční centrum Erno Košťála 980, Pardubice, Detašované pracoviště: Králíky, GSM: tel , fax: http: Intervenční centrum je odborné pracoviště, které nabízí pomoc osobám ohroženým násilným chováním ze strany těch, kteří s nimi bydlí ve společném obydlí. Od 1. ledna 2007 je dle zákona č. 135/2006 Sb. v pravomoci Policie ČR vykázat osobu podezřelou z páchání domácího násilí ze společného obydlí na dobu 10 dnů. Intervenční centrum následně kontaktuje osobu ohroženou s nabídkou okamžité pomoci řešit tíživou situaci. Jde především o sociálně právní poradenství, psychologickou podporu, sociální poradenství, zprostředkování krizového ubytování a jiných potřebných služeb. Intervenční centrum poskytuje služby ambulantně na pracovišti v Pardubicích nebo telefonicky. Pracovnice Intervenčního centra působí jeden den v týdnu v Králíkách, kde jsou k dispozici občanům, kteří řeší problém domácího násilí. Zájemci o službu si mohou domluvit schůzku telefonicky na tel.číslech Intervenčního centra , Petra Toušková, vedoucí Intervenčního centra

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY CESTUJETE NA DOVOLENOU aneb - Česká republika v Schengenu se Česká republika stala součástí tzv.schengenského prostoru a zrušila kontroly osob na hranicích, které ji dělí od sousedních států. Rozšířením schengenského prostoru o Českou republiku a dalších 8 států Evropské unie (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) vzrostl počet schengenských států z 15 na 24. Rozšíření schengenského prostoru ještě více ulehčí cestování po Evropě. Vstup České republiky do Schengenu neznamená pouze možnost překračovat hranice se sousedními státy bez kontrol i mimo současné hraniční přechody a jejich provozní dobu, i když právě to je nejviditelnějším znakem Schengenu. Členství ČR v Schengenu se odrazí i v práci policejních a justičních orgánů, ve vízové politice ČR či ve způsobu zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. CO ZNAMENÁ SCHENGEN? Schengen je nejčastěji používán jako zkrácené označení tzv. schengenského prostoru území států, na jejichž společných hranicích nejsou vykonávány hraniční kontroly a které chybějící hraniční kontroly vyvažují komplexně pojatým systémem opatření v mnoha oblastech. Hranice je možné překračovat na jakémkoliv místě a v kteroukoli denní či noční hodinu. Ochrana hranic se soustředí na tzv. vnější schengenské hranice (pozemní hranice, mezinárodní letiště a mořské přístavy) a je doprovázena úzkou spoluprací členských států v policejních, justičních, vízových a dalších záležitostech včetně přísných pravidel ochrany osobních údajů. Dějiny schengenské spolupráce se začaly psát v roce 1985 v Schengenu, do té doby neznámém městečku v Lucemburku v blízkosti francouzských a německých hranic. Právě zde podepsali představitelé pěti států (Německo, Francie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko) tzv. Schengenskou dohodu. Svou iniciativou tak rozhodli o postupném zrušení kontrol na svých společných státních hranicích a položili základní kámen pro postupně se prohlubující schengenskou spolupráci. Cíl schengenské spolupráce byl dosažen v březnu 1995, kdy se otevřel schengenský prostor volného pohybu bez kontrol na vnitřních hranicích pro sedm států Evropského společenství. K pěti původním signatářům se totiž mezitím připojilo Španělsko s Portugalskem. V následujících letech se přidávaly další státy. Kontrolní stanoviště na hraničních přechodech uvnitř zvětšujícího se společného prostoru tak postupně zrušilo Rakousko s Itálií, Řecko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Island. ČR V SCHENGENU: CO TO ZNAMENÁ? Po vstupu ČR do schengenského prostoru nedošlo ke zrušení hranic, jak se někdy mylně uvádí, ale nejsou pouze prováděny hraniční kontroly na stávajících hraničních přechodech ani jiná opatření zaměřená proti nedovolenému překračování státních hranic mimo hraniční přechody (tzv. zelené hranice). Absence kontrol na vnitřních hranicích umožní prakticky volný pohyb osob přes pozemní hranice se sousedními státy. Boj s přeshraniční kriminalitou a nelegální migrací se opírá o posílené prostředky mezinárodní policejní spolupráce. České orgány využívají Schengenský informační systém obsahující záznamy vkládané všemi 24 schengenskými státy. ČR V SCHENGENU: HLAVNÍ ZMĚNY překračování pozemních hranic bez hraničních kontrol a bez zastavení Hranice ČR se sousedními státy můžeme překračovat v jakémkoli místě a v jakoukoli denní či noční hodinu, tedy i mimo současné hraniční přechody a jejich provozní dobu. Musíme však stále dodržovat pravidla týkající se povinnosti prokázat v případě potřeby svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem během pobytu v jiném státě EU. Při projíždění státními hranicemi v autě, autobuse, vlaku není nutné zastavit ani snižovat rychlost (pokud nebude doprava omezena místní úpravou). Ze silničních hraničních přechodů postupně mizí všechny překážky bránící plynulému provozu. Na komunikacích protínajících státní hranice a v blízkosti stávajících hraničních přechodů jsou provedena odpovídající opatření spočívající zejména v instalaci nového dopravního značení a v odstranění zátarasů, závor nebo odbavovacích buněk. volné cestování po 24 státech Schengenu Odstranění hraničních kontrol se týká všech vnitřních hranic rozšířeného schengenského prostoru, tj. všech hranic mezi starými a novými schengenskými státy a mezi novými schengenskými státy navzájem. Volné překračování hranic bez hraničních kontrol tak je možné na česko-polské či česko-německé hranici nebo na rakousko-slovinské či litevsko-lotyšské hranici. Odstraněním kontrol došlo ke zkrácení doby pro cestování po Evropě ať už autem, autobusem, vlakem, letadlem či trajektem. ukončení přítomnosti policistů na hraničních přechodech podél celé hranice se sousedními státy Po celnících, kteří opustili pozemní hraniční přechody v souvislosti se vstupem ČR do EU v květnu 2004, tak hraniční přechody opustili i policisté. zachování přítomnosti policie v příhraničí Policie sice přestala provádět hraniční kontroly na celém úseku pozemních hranic, její zastoupení v příhraničních regionech však zůstalo zachováno. bezvízové cestování po Schengenu pro cizince s povoleným pobytem na území ČR Občané třetích zemí, kteří jsou držiteli platného povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území ČR, mohou až 3 měsíce cestovat po území Schengenu bez toho, aby museli žádat o vízum. ČR V SCHENGENU: CO SE NEZMĚNILO? Vstupem ČR do Schengenu se řada současných pravidel i povinností nemění. Patří mezi ně například: cestování s platným cestovním dokladem (platný průkaz/doklad totožnosti nebo cestovní pas), u občanů třetích zemí cestovní pas a příp. vízum, ponechání hraničních kontrol osob a zboží na mezinárodních letištích při letech z/do zemí mimo Schengen, absolvování hraniční kontroly při cestování do států Evropské unie, které nejsou součástí Schengenu (Velká Británie, Irsko, Kypr, Bulharsko a Rumunsko), omezení pohybu přes hranice v národních parcích a v národních přírodních rezervacích (např. zákaz pohybu mimo vyznačené stezky apod.), množstevní omezení pro převoz alkoholických nápojů a tabákových výrobků mezi jednotlivými státy EU a při cestování do/ze třetích zemí, ohlašovací povinnost v jiných státech EU/Schengenu při pobytu přesahujícím daným státem stanovené období, podmínky pro vydávání pracovních povolení pro cizince v ČR i pro občany ČR v jiných státech, podmínky pro vydávání dlouhodobých víz a povolení k pobytu na území ČR, pravidla pro cestování se psy, kočkami a fretkami, pravidla pro převoz veterinárního zboží, předmětů kulturní hodnoty, zbraní, střeliva a výbušnin, návykových látek a léků, odpadu a finančních prostředků. Z publikace vydané Ministerstvem vnitra vybrala Věra Dittertová Z redakční pošty PODĚKOVÁNÍ Děkuji panu učiteli Čečetkovi a studentům z Odborného učiliště a Praktické školy v Žamberku, kteří nám zpestřili stěny tělocvičny v Centru sociální péče města Žamberka (penzionu) svými kresbami. Tělocvična je nyní pestřejší, navozuje příjemnou atmosféru, pochvalně se vyjadřují i naši obyvatelé a já věřím, že v ní budou o to raději cvičit. Mgr. Marie Grombířová, ředitelka O víkendu jsem po delší době projížděl Žamberkem, a ač nejsem jeho rodilým občanem, prožil jsem v tomto podorlickém městečku kus svého mládí a pojí mne s ním řada pěkných vzpomínek. Mile mne překvapilo, jak se město vypořádalo s areálem kasáren a našlo opravdu reálnou formu, jak objekt využít. Vskutku elegantní řešení! Žamberk skutečně vzkvétá, musím říci, že se řada projektů opravdu podařila. Se zájmem jsem si při této příležitosti přečetl také Žamberské listy a obzvlášť mne zaujal článek pana Mergance Sen o Žamberku, vskutku zajímavé čtení! Na druhé straně jsem se ale také dozvěděl o dalším projektu, a to, že má údajně na kraji Žamberka vyrůst velkokapacitní kravín se záborem asi tří hektarů lesa. To by se asi pan prof. MUDr. Eduard Albert podivoval, jak okolí jeho pozůstalosti vzkvétá. Léčebný ústav zde byl vybudován pro léčbu respiračních chorob na místě se zdravým horským vzduchem, který pomáhá léčit. A tak začínají ústav obklopovat z východu vůně vepřového a nyní, aby se to vylepšilo ve směru převládajících větrů, bude ze severní strany na město útočit vůně hovězího. Opravdu skvělá budoucnost pro malebné městečko v podhůří Orlických hor. Otázkou zůstává, jak se to bude líbit občanům. PhDr. Milan Havel, Praha CESTOVNÍ AGENTURA CENTAURUS OZNAMUJE ZMĚNU SÍDLA Vážení zákazníci současní i budoucí, oznamujeme Vám, že cestovní agenturu Centaurus můžete navštívit od června 2008 v nových prostorách, a to na nám.gen.knopa čp společný vchod s firmou Rolety, žaluzie a markýzy - za pojišťovnou Kooperativa v Žamberku. Informace na tel , nebo Těšíme se na Vaši návštěvu! Anna Černá, majitelka agentury

5 ŽAMBERSKÉ LISTY 5 VIOLA zahájila oslavy 20 let od svého založení slavnostním koncertem Ve čtvrtek 15.května 2008 v podvečer se v Divišově divadle uskutečnil vzpomínkový koncert k 20.výročí založení pěveckého sboru VIOLA. Ten, kdo přišel, se určitě nenudil. Režijně dobře připravený program, podrobně zpracovaná publicita uplynulých 20 let souboru formou videoprojekce, vtipné vystoupení bývalých členek dnes už maminek, představení nové kapely, vystoupení taneční skupiny Cheerleaders, křest nového CD a skvěle zazpívané písně současným sborem VIOLA nenechaly chladným žádného z diváků posluchačů. Z rukou starosty města Mgr.Tomáše Kalouse, převzal umělecký vedoucí, dirigent a zakladatel pěveckého sboru Jaroslav Žejdlík šek ve výši Kč na zakoupení nového pianina. Tuto částku věnovalo VIOLE Město Žamberk jako formu poděkování za skvělou reprezentaci města Žamberka mnoha koncerty jak v republice, tak i za hranicemi našeho státu. Mgr.Jaroslav Tajbr, ředitel školy ZŠ 28.října 581, ocenil dvacetiletou práci Jaroslava Žejdlíka i činnost souboru, poté předal dárek v podobě jednodenního zájezdu dle vlastního výběru - pro celý sbor. A pak se děkovalo a tleskalo sponzorům a všem, kteří činnost VIOLY podporují. Přítomní posluchači si vyslechli koncert na profesionální úrovni a sbor a jeho vedoucí byli právem odměněni bouřlivým potleskem. Celý program vtipně a s přehledem moderovala Zuzana Šiffelová. Děkujeme za příjemný zážitek a do dalších let přejeme mnoho vydařených koncertů a spokojených posluchačů. Vlasta Pavlousková NÁŠ ROZHOVOR... Vzhledem k významnému výročí, které v letošním roce dětský pěvecký soubor VIOLA slaví, jsem položila několik otázek jeho vedoucímu, sbormistru Mgr.Jaromíru Žejdlíkovi. zpěváků. Počet zpěváků za celou historii sboru jsem nikdy nesledoval, až díky Vaší otázce jsem si prošel všechny seznamy a vychází to kolem 350 dětí za těch dvacet let. Průměrná doba působení jednoho zpěváka ve sboru je pak 4-6 let. ŽL: Svými koncerty těšíte své posluchače nejen v místě bydliště. Řekněte nám alespoň rámcově, kde jste koncertovali a vyjmenujte úspěchy, kterých si nejvíc vážíte. JŽ: Kromě koncertů v Žamberku a blízkém okolí jezdíme každým rokem na Přehlídku školních pěveckých sborů do Holic a také rádi navštěvujeme naše hlavní město Prahu, především v předvánoční době, kdy se na Staroměstském náměstí odehrávají Adventní zpěvy. Každý rok se též účastníme oblastní přehlídky dětských pěveckých sborů. Dříve v Ústí nad Orlicí a v posledních letech v Holicích a pravidelně získáváme některé z medailových míst.velkou váhu jsem od samého počátku přikládal zahraničním zájezdům. Je krásné předvést svůj zpěv v cizích krajích, reprezentovat své město, českou hudbu, svoji vlast. Kromě toho se rozvíjejí mezi mladými lidmi kontakty, jazykové dovednosti atd. Zazpívali jsme si již v celé řadě zemí: 1991 Rakousko (Vídeň), 1992 Dánsko (Helsingør), 1993 Švédsko (Oskarshamn), Německo (Senftenberg), 1994 Francie a Německo (Dietzenbach, Cuiseaux, Tübingen), 1995Holandsko (Arnhem, Wassenaar), 1996 Řecko (Atény), 1998 Anglie (Canterbury), 1999 Německo (Mnichov), 2000 Německo (Walldürn), 2002 Itálie (Fornace), 2004 Slovensko (Košice) 2007 Litva (Šiauliai, Klajpéda). Každý zájezd a každé vystoupení jsou něčím jedinečné, ale nejvíc si asi vzpomínám na koncert ve francouzském Cuiseaux, kde Viola předvedla nejúžasnější koncert ve své historii. Za velký úspěch považuji také natočení prvního profesionálního CD v březnu letošního roku. ŽL: Máte dostatečnou podporu vedení města, ředitele školy? JŽ: To je nejjednodušší otázka, kterou jste mi položila. Po celou dobu naší existence jsem se ze strany města vždy setkával s velkou podporou a také vedení školy vždy stálo věrně při nás. Bez dobrého zázemí by to asi ani nešlo A ještě bych rád dodal, že mám to ště stí, že mohu pracovat v kolektivu se skvělými kolegy, kteří vždy dokáží ochotně pomoci. Za podporu Violy všem patří moje hluboká úcta a velký dík! ŽL: Jaké plány máte pro příští období a co byste si přál? JŽ: Plánů je spousta. Hned po rozdání vysvědčení odjíždíme zpívat do německého Senftenbergu na svátky Petra a Pavla a máme také pozvání do německého Coburgu, kam plánujeme cestu o Vánocích. Příští rok bychom se rádi podívali do italského partnerského města Fresa Grandinaria. A co bych si přál? Asi abych měl před sebou na podiu i za sebou v hledišti pokaždé co nejvíce milých a příjemných lidí Děkuji za rozhovor. Pro ŽL se ptala Vlasta Pavlousková ŽL: Jak, kdy a proč Vás napadlo dětský sbor založit? JŽ: Na vysoké škole jsem během studia hudební výchovy povinně navštěvoval sbor a sborový zpěv byl také jedním z předmětů, ze kterého se skládala zkouška. Byli jsme tedy na dráhu sbormistrů cíleně připravováni. A když jsem pak nastoupil na ZŠ 28.října, přišlo mi to vlastně jako samozřejmé, že se o založení pěveckého sboru pokusím. Měl jsem ště stí, že v té době tady byla spousta prima slečen s hezkým hlasem a chutí do zpěvu. ŽL: A proč právě název Viola? JŽ: Najít správné jméno nebylo vůbec jednoduché. Ale nechtěl jsem, abychom se jmenovali třeba Dětský pěvecký sbor Základní školy v Žamberku nebo nějak podobně. Sbor prostě jméno potřebuje, a tak jsme to udělali zcela demokraticky: Každá členka napsala svůj návrh na lístek a pak jsme vybírali a posuzovali a nakonec vybrali Violu. Myslím, že to byla dobrá volba, vždyť symbolizuje tolik krásných věcí: něžné dívčí jméno, květinu a sametový hudební nástroj. ŽL: Kolik dětí zpívá v současném sborovém seskupení a máte představu kolik zpěváků tímto sborem za uplynulá léta prošlo? JŽ: V současnosti zpívá ve sboru něco málo přes 40

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY CHRÁNĚNÉ DÍLNY SDRUŽENÍ NERATOV - KOPEČEK V BARTOŠOVICÍCH V ORLICKÝCH HORÁCH nabízí skupinám EXKURZE V DÍLNÁCH s ukázkami řemesel (výroba keramiky, zpracování ovčí vlny praní, česání, spřádání na kolovrátku) Doba exkurze je cca.40 min. Vstupné 10,- Kč/osoba. Možnost nákupu výrobků dílen. Informace tel SENFTENBERG Základní škola 28.října Žamberk pořádala pro své žáky pětidenní výměnný pobyt do svého partnerského města, německého Senftenbergu. Do Německa odjelo 22 žáků a dva učitelé, pan učitel Žejdlík a paní učitelka Kohoutová. Odjezd byl ve středu v 8 hodin od školy. Nakonec jsme odjížděli až v 9 hodin. Cestou jsme se několikrát stavovali na benzinových pumpách. Do Německa jsme dorazili kolem 17. hodiny. Když jsme konečně zastavili, vystoupili jsme na dvoře velké cihlové stavby, senftenbergské školy Dr. Otto Rindta. Potom, co nás uvítal ředitel školy, jsme se seznámili se studenty, kteří se o nás budou starat. Po krátké svačině nás studenti provedli po škole. Byla veliká a její prohlížení zabralo dost času. Po prohlídce přijeli rodiče našich německých kamarádů, aby nás odvezli do našeho dočasného domova. Zbytek dne jsme strávili ubytováváním a povídáním si s rodinami. Ve čtvrtek ráno jsme se šli podívat do atletické haly na výběr budoucího povolání. Představovala se tam policie a záchranná služba. Kolem desáté hodiny jsme vyrazili k moderní radnici, před kterou jsme se společně vyfotografovali. Poté nás přijal pan starosta. Po krátkém úvodu, který nám pan učitel Žejdlík přeložil, jsme zhlédli prezentaci fotek ze Senftenbergu. Když prezentace skončila, mohli jsme panu starostovi pokládat otázky. Jelikož už byli všichni hladoví, šli jsme do školní jídelny na oběd. Po obědě jsme měli krátkou pauzu. Všichni se už moc těšili na odpoledne, na které byl naplánován výlet do lyžařské haly Snowtropolis a bowling. Jen co přijel autobus, všichni se naskládali dovnitř. Po vystoupení z autobusu jsme uviděli obrovitánskou halu. Několik lidí si mohlo půjčit lyže nebo snowbord. Bylo zvláštní je vidět, jak lyžují jen v mikinách. Po lyžování jsme se přesunuli do asi dvě stě metrů vzdáleného bowlingu. Všichni si ho užívali. Na pátek byla naplánována projížďka na kolech kolem senftenbergských jezer. Kvůli nepříznivému počasí jsme ale jeli autobusy. První zastávka byla u 80 metrů vysokého a tun těžkého železného těžebního stroje. Druhá zastávka byla u informačního centra s názvem Senftenberg See. Velmi moderní budova postavená u nedokončeného jezera nám poskytla přístřeší před deštěm. Poté jsme odjeli na oběd jak jinak než do restaurace k jezeru. Po výtečném obědě jsme se chvíli kochali jezerem a pak jsme odjeli na poslední zastávku naší cesty - obrovskou farmu. Prohlídku farmy jsme spojili s příjemnou procházkou po lese a zastávkou u rozhledny. Procházka byla dlouhá, ale příjemná a všichni se těšili na další den. V sobotu jsme jeli vlakem do Drážďan. Nejprve jsme měli společnou prohlídku historických památek. Viděli jsme Semperoper, což je drážďanská opera, nebo Frauenkirche, což je kostel, který byl za války zničen a znovu zrekonstruován. Poté jsme byli v muzeu, kde byly staré automobily, vlaky a také letadla. Během asi 3,5 hodinového rozchodu se skoro všechny dívky nahrnuly do obchodů na nákupní třídě. Zpátky do Senftenbergu jsme se vrátili taktéž vlakem. Všem se výlet moc líbil a nikomu se nechtělo v neděli odjíždět. V neděli jsme měli sraz u školy o půl desáté. Všichni jsme dostali společnou fotku. Nikomu se nechtělo loučit. Nakonec jsme si přeci jen sedli do autobusu a odjížděli směr Česká republika. Cestou jsme se ještě stavili v Praze v Tescu a potom hurá domů. Do Žamberka jsme přijeli chvíli po osmnácté hodině. Celý výměnný pobyt se moc vydařil. Všechno bylo perfektní a myslím, že jsme si to všichni užili. Příští rok by měli Němci přijet k nám, takže doufám, že se jim u nás bude líbit stejně jako nám u nich. Zuzana Dvořáková, žákyně 7.B TVOŘIVĚ NA KOPEČKU Chráněné dílny Kopeček Bartošovice v O.h. pořádají v sobotu v prostorách svých dílen tyto tvořivé kurzy: HOD. - NAMALUJ SI HRNEČEK Vlastnoručně namalovaný hrnek a zvonek bude radostí pro každého. Fantazii se meze nekladou. Cena kurzu 220,- Kč HOD. - HEDVÁBNÉ DOPOLEDNE Mandala či obrázek namalovaný na napnutém hedvábí, šátek vytvořený formou šibory napařovacími barvami. Předlohy a inspiraci máme připraveny. Zvládne i naprostý začátečník. Cena kurzu 250,- Kč HOD. - PLETENÍ Z PEDIGU Podle zkušeností si každý uplete podnos nebo košík. Cena dle velikosti výrobku 180,- až 250,- Kč HOD. - TRIČKOVÁNÍ Vyrobený originál se nosí nejlépe. S sebou 2-3 vlastní tmavá trika. Na místě možnost dokoupení tmavých trik. Velký výběr šablon, textilních barev. Cena kurzu 250,- Kč. Zvolte si jeden nebo dva kurzy a můžete strávit příjemnou sobotu u nás na Kopečku. S sebou pohodlnou obuv na přezutí, oblečení k umazání. K dispozici kuchyňka a drobné občerstvení. Maximální počet účastníků na jednom kurzu je 12 osob, prosíme o přihlášení na tel nebo MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA JAZYKŮ Vážení čtenáři, rodiče, přátelé školy, dne 23. dubna 2008 byla na Základní škole 743 v Žamberku otevřena nová multimediální učebna jazyků. Otevřením nové učebny získává škola a především žáci novou, vyšší úroveň vzdělávacích postupů, které přinesou kreativitu a nový směr ve výuce jazyků. Na otevření nové multimediální učebny jazyků se podílelo Město Žamberk a zejména ředitel ZŠ 743 Mgr.Křečan s kolektivem. Ing.Ryan Strnad, 2.místostarosta za ODS DARUJI KOŤÁTKA DO DOBRÝCH RUKOU, nejlépe k rodinnému domu. Odběr během července Tel (Žamberk)

7 ŽAMBERSKÉ LISTY Klíč 2008 NÁRODNÍ JAMBOREE MAJÁLES Tak máme šťastně za sebou další ročník Majálesu. Letos se průvod s estrádou přesunul do odpoledních hodin. Zaplněné náměstí mohlo vidět dechovku ZUŠ,mažoretky ZŠ 28.října, taneční skupinu Neon, nejzajímavější vystoupení studentů gymnázia z volby krále a královny, například Kvintet rozkoše Dana Nekonečného,- srbskou pohádku Martina Pavláta, taneční vystoupení Muzikál z gymplu a Ruská Máša nebo operku Uhlíře a Svěráka v podání sboru Korálky. Potom následoval Mafest, na kterém se představily kapely Dolly Bus Band, Gauri Shankar, Melmac Space Orchestra a vrcholem večera byl koncert pražské kapely -123 minut. Organizátory letošního Majálesu bylo kromě Gymnázia Žamberk také Fidiko, akce se uskutečnila za podpory Pardubického kraje. Děkujeme dále městu Žamberku, Pivovaru Holba a.s. a společnosti Illu-Zion s.r.o. za finanční podporu. Poděkování si také zaslouží firma Bravo a pan Macháček. Děkujeme také všem studentům a účinkujícím, kteří se na programu podíleli, protože připravili divákům podívanou, kterou by Žamberku mohla závidět i televize Nova! Vendula Hebrová a Iva Mimrová 7 dovedete si představit country bál s lidmi? Nebo 6 barevných kruhů na plzeňském náměstí? Já už ano. Zúčastnila jsem se totiž národního jamboree, pořádaného v Plzni A že to byly mimořádně nabité dny, posuďte sami. Už v Plzni na nádraží nebylo možno se ztratit, všude pobíhali skauti s obrovskými krosnami a dobrovolníci v oranžových vestách je posílali správným směrem. A co pak teprve na tábořišti, kde se jen hemžilo lidmi, teď už v pestrobarevných šátcích, které určovaly jejich příslušnost k jedné ze šesti stanových vesnic. My jsme se přidaly k davu hnědých šátků a po krátkém nácviku předvedly úvodní scénku na zahajovacím ceremoniálu. Snad se naše provedení včelky Máji líbilo ff. Celý večer probíhal jako jedno velké otvírání dveří a pak už Klíč mohl začít. Během čtvrtka a pátku jsme měly možnost vyzkoušet si spoustu tradičních i netradičních aktivit, které spojovalo jedno téma - nový program Junáka, který se právě rozbíhá a má za cíl zmodernizovat a přiblížit naši organizaci lidem. Myslím, že můžu hovořit za všechny, když řeknu, že jsme si to užily - ať už na programech zaměřených na spolupráci v týmu a zodpovědnost jedince, nebo na přírodu. Zvláštním druhem pak byly ticket aktivity, sloužící čistě zábavě, a tak jsme si mohly vyzkoušet obří trampolíny nebo živý stolní fotbal. Mezitím byl čas na jídlo i odpočinek, takže jsme navštívily čajovnu, českou krčmu nebo skautské muzeum. Celou sobotu jsme měly možnost strávit v Plzni. A rozhodně jsme se nenudily. Na náměstí byl pro veřejnost připraven bohatý program a pro nás úvodní show, na které došlo k předání adopce vlka z plzeňské zoo. Poté jsme se přes Akvateru (akvárium a terárium dohromady) vydaly do samotné ZOO, kde byly nejen pro veřejnost, ale i pro nás připraveny další aktivity, tentokrát výlučně na spolupráci v týmu. Posledním bodem před odjezdem zpět byla hra na bodyguardy a paparazzi, při které jsme se snažily provést filmovou hvězdu po Plzni a přitom ji ukrýt před dotěrnými novináři. Večer nás čekal poslední koncert a ráno jen balení a závěrečný ceremoniál, jemuž předcházela hra Stratego, která v tom 2000 davu neměla chybu. Poslední rozloučení proběhlo veselou formou s balonky v barvě našich subcampů a pak už jen trochu smutný odchod. Cesta domů proběhla v pohodě, a tak trochu spánkovém režimu, ale nic to neměnilo na tom, jak skvěle jsme těch 5 dní prožily. Odvezly jsme si spoustu zážitků, kontaktů a zkušeností a přijely nabité energií do další činnosti. Takže Klíč splnil svůj účel a troufám si říct, že překonal očekávání. Za družinu Vichřic Káťa Šmajzrová

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY 4. června středa ve hod. Sweeney Tod: Ďábelský holič z Fleet Street USA thriller Pochmurná atmosféra Londýna devatenáctého století. Příběh nespravedlivě odsouzeného člověka posedlého pomstou vůči celému světu. Johnny Deep jako pomstychtivý holič podřezávač, který těly mrtvých zásobuje pekařku výborných masových bochánků. titulky 117 min. od 15 let 70,- Kč 8. června neděle v a ve hod. Bobule aneb Nevinně o víně ČR komedie Letní melancholická komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že nejen u moře se dá prožít fantastická dovolená. Hrají: Kryštof Hádek (typický městský floutek) a Lukáš Langmajer (moc rozumu nepobral, ale umí geniálně oblbnout ženské). česky 98 min. přístupný 70,- Kč 11. června středa v hod. Lovci draků Francie, Německo, Lucembursko animovaný, dobrodružný Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na palubě! Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem, na setkání s draky, kteří mohou být větší než ostrov, nebo malinkatí jako květák česky 80 min. přístupný 60,- Kč 14. června sobota ve hod. 15. června neděle ve hod. Hranice smrti Francie, Švýcarsko horor Filmový masakr, krutá podívaná jen pro silné žaludky, téměř dvě hodiny napětí a strachu Parta zlodějů na útěku narazí na podivínského chlapíka a na jeho rodinu se sklony ke kanibalismu. Boj na život a na smrt začíná. širokoúhlý titulky 108 min. od 18 let 65,- Kč FILMOVÝ KLUB 12. června čtvrtek v hod. Ztracená dovolená ČR dokumentární Český cestovatel objevil ve Švédsku kufr, v němž byly pouze negativy. Z těch vzniklo 756 fotografií neznámých turistů z Asie, čímž začal detektivní esej pátrání po tajemných Asiatech a po možné povaze člověka. Fotografie ožívají a vracejí se na místa svého vzniku. česky 85 min. přístupný pro členy FK 35,- Kč, ostatní 45,- Kč Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! To nejlepší z českých kapel, obří pódium a laserová show. Čtyřicet nejlepších kapel zahraje na prestižním festivalu TV Óčko ve dnech června 2008 v krásném podhorském městečku Žamberk nad letištěm. Kapely Chinaski, Kryštof, Eastpark, Divokej Bill, Support Lesbiens, Wohnout, Vypsaná Fixa, ale i skáčkoví Melmac Space Orchestra, The Chancers, Švihadlo nebo místní pohodovka Gauri Shankar a dalších třicet uměleckých seskupení vystoupí na dvou pódiích. Hlavní obří stage bude vyhrazená již zavedeným hvězdám hudebního nebe, na druhé se pak prostřídají kapely a zpěváci jak známí, tak i méně známí, ale přesto kvalitní. Výhodou dramaturgie JAM ROCKu je řazení všech kapel tak, aby se nepřekrývaly. Tedy v době, kdy bude hrát jedno pódium, na druhém bude klid. Diváci si tak mohou, pokud se jim bude chtít, opravdu vyslechnout všech více než čtyřicet kapel! Hlavní pódium bude patřit mezi největší v ČR a čím vynikne celý festival z již zavedených zvyklostí, je efektní laserová show!!! Trojrozměrně doplní obří světelný park. To celé bude natáčet TV Óčko pro svůj pořad a jeho reprízu. Zároveň se bude celé dění přenášet na dosud největší LED obrazovku, která kdy byla u nás na koncertu použita 12m dlouhou! Obří je i výkon hudební aparatury, který dosáhne hodnoty W. Vzniklé rezervy výkonu pak zaručují nebývale čistý zvuk a příjemný poslech. Coca Cola Stage je název druhého pódia, které je tvořeno známým kamionem Coca Coly, ale je zvětšeno speciálními nástavbami na podstatně větší rozměr. V pátek zde bude většina kapel SKA, které vystřídají některé rockové, a v hlavním čase vystoupí Michal Hrůza. Nápojový gigant navíc přiveze svůj zbrusu nový adrenalinový park, který je tvořen z množství nafukovadel pro dospělé, a kde si budete moci zpestřit čas relaxu. Nad letištěm v Žamberku vznikne opravdové městečko. Bude tvořeno krom pódií i množstvím stanů, ve kterých se bude čepovat pivo Gambrinus, různými nápojovými bary, z nichž některé nabídnou speciální míchané nápoje Coca Cola Bar, stánky s jídlem, které budou v jednotném stylu a s důrazem na čistotu nabídnou kromě grilovaných masitých pochoutek východní kuchyni doplněnou ještě o alternativní jídla. Nezapomnělo se ani na cukrovinky, zmrzlinu a další pochoutky, které zpříjemní celý pobyt. V areálu se bude prodávat také množství suvenýrů, triček atd Celý festival stojí v předprodeji jen 250,- Kč a prvních předplatitelů dostane navíc festivalový balíček. Část výnosu bude předána Ústavu pro postižené civilizačními chorobami. Za pořadatele Libor Pavlata, ředitel festivalu Zveme Vás do divadla 1. června neděle v hod. DS Diviš Žamberk Setkání v poušti Co je silnější, láska, boj nebo pohádka? To řeší hlavní postavy hry, vše je podbarveno orientálními rytmy. Můžete se těšit na tři sólové tanečnice, pět tanečních skupin a na malé překvapení na závěr. Vstupné 70,- Kč Zveme Vás na koncert 13. června pátek v hod. Divišovo divadlo ZUŠ Petra Ebena v Žamberku - Závěrečný koncert ZUŠ Vstupné 50,- Kč, důchodci sleva

9 ŽAMBERSKÉ LISTY Síň slávy rytířů XX. století Síň slávy rytířů XX. století má Brandýs nad Labem v zámku. Jedna místnost je věnována třem generálům - účastníkům zahraničního odboje za druhé světové války. V malé místnosti jsou vystaveny portréty a vyznamenání generálů Aloise Lišky, velitele čs. obrněné brigády v Anglii, Jaroslava Selnera, posledního velitele 3. čs. brigády na východní frontě, a Emila Strankmüllera, zpravodajského důstojníka ze skupiny plukovníka Moravce. 9 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Anna Páchová 87 let Albertova Anděla Knopová 87 let Albertova Věra Pražáková 83 let U Polikliniky Otto Leber 83 let 28. října Anna Kolářová 83 let Masarykovo náměstí Květuše Kecová 83 let Fučíkova Marta Jansová 83 let Krátká Vladimír Pešek 82 let Nádražní Anna Šponarová 81 let 28. října Jindřiška Kovářová 80 let Macharova Ludmila Řepková 80 let Husovo nábřeží 598 VZPOMÍNÁME Františka Řezáčová 70 let Pionýrů Jindřich Riesner 64 let 28. října 646 Edita Pálková, evidence obyvatel Děkujeme lékařům a ošetřujícímu personálu LDN Albertinum v Žamberku za obětavý přístup a péči o manžela pana Stanislava Bureše. Náš dík patří i všem, kteří se s ním přišli rozloučit dne do kostela v Líšnici. Též děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Manželka Hana s rodinou Zástupcem velitele 3. čs. brigády - tehdy podplukovníka Selnera - byl od konce února do poloviny dubna 1945 žamberský rodák major Josef Knop. Malé rozměry místnosti nedovolují pořídit slušný celkový snímek. Pro představu snad postačí snímek panelu, věnovaného generálu Selnerovi. Pavel Svědiroh 1.ČERVEN Mezinárodní den dětí Světových, evropských či státních dnů je plný kalendář. Tak plný, že se v nich vlastně ani neorientujeme. Svůj den má např. slunce, mléko, koupání, žonglování, koně, jód, mozek, divadlo, poezie, zdravý spánek, voda, ptactvo, tanec, cyklistika, překladatelé, stromy, páteř, pozdravy. Jejich data si většina z nás nejenže nepamatuje, ale obvykle o těchto dnech nemáme ani tušení. Ale je několik dní, které většina z nás vzala takříkajíc za své. K nim patří určitě i Mezinárodní den dětí. převzato z internetu -pavvl- BLAHOPŘEJEME panu Pavlu Sochorovi, který v červnu oslaví své významné životní jubileum, a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví. Za MO SPCCH Miroslav Vondřich, předseda PROSBA Prosím poctivého nálezce o vrácení listu 1. a 2. orig. a 1. a 2. kopie ze spisu, které jsem vytrousila v Hlubokánu před Alberonem a výš v Žamberku. Kontaktujte mne, prosím, na tel Srdečně Vás zveme na ZÁMECKOU SLAVNOST - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v Domově pod hradem Žampachem 31.května 2008 od hod. U příležitosti Mezinárodního dne dětí proběhne v sobotu v Domově pod hradem Žampachem zámecká slavnost. Děti si zde jako každoročně užijí spoustu atrakcí, např. jízdy na koních, lanovou dráhu nebo jízdu v elektromobilech, pro dospělé jsou připraveny prohlídky nově modernizovaných a otevřených oddělení. PaedDr. Luděk Grätz, ředitel domova

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY DDM Žamberk Haló, haló, páni, dámy, všichni od 4 do 99 let nezapomeňte, že do Žamberka do Zámeckého parku zavítá v SOBOTU se svým barevným šapitó světoznámý brněnský CIRKUS Le GRANDO! Co v cirkusu Le GRANDO uvidíte a co si můžete sami vyzkoušet? Ukázky cirkusových umění žonglování s míčky, talířky a diaboly, balancování na kouli a na rola bola, chůzi po laně, jízdu na jednokolkách, fakírské dovednosti plivání ohně, chůze po hřebících a po střepech, Vstup (ukončení v hodin) A co ještě? - soutěž o nejlepší klaunský převlek (v hodin) - další cirkusová stanoviště s úkoly a sladkou odměnou (krotitel šelem, medvědi na koloběžkách, drezúra koní, hadí žena, ) Vstupné? ZDARMA Cirkus Le GRANDO Vám věnuje Rieter,a.s. Žamberk a Dům dětí a mládeže ANIMO Žamberk jako dárek ke Dni dětí. Občerstvení zajištěno! Akce se koná za každého počasí. POSLEDNÍ MÍSTA NA LETNÍ ČINNOST : RELAXAČNĚ - SPORTOVNÍ TÁBOR (7 dní) Slovensko Mlynčeky, podhůří Vysokých Tater 4 300,- Kč Počet volných míst: 5. Tento tábor organizuje naše partnerské Středisko volného času v Popradu. Program tábora je zaměřen na relaxaci, sportovní a zábavné hry a soutěže, výlety, diskotéky, karneval, Výlety: Vodní svět - Aquapark Tatralandia u Liptovského Mikuláše, Tatranská Lomnice, Starý Smokovec, výlet pozemní lanovkou na Hrebienok. Návštěva středověkého města Kežmarok s prohlídkou městského hradu Věk účastníků: 9-13 let Ubytování: v chatkách v rekreačním středisku Mlynček s hřišti, společenskou místností a jídelnou. Sociální zařízení je společné. Český vedoucí: Vladimíra Valdová, DiS. V ceně zahrnuto: strava 5 x denně, pitný režim, doprava, pojištění do zahraničí, výlety, pedagogický dozor, program. HOROLEZECKÝ TÁBOR (8 dní) Ostaš u Police nad Metují 3 800,- Kč Počet volných míst: 5 Základy lezení na pískovcových skalách a správné techniky jištění, slaňování, horolezecké výpravy, spolupráce se Skalní záchrannou službou CHKO Broumovsko (techniky vyproštění, přeprava raněných ). Vhodné i pro začátečníky. Doplňkový program koupání, sportovní hry a hry v přírodě, Věk účastníků: let Ubytování: v chatkách v kempu pod skalním městem Hlavní vedoucí: Pavel Veverka V ceně zahrnuto: strava, ubytování, doprava, pojištění, program, výlety, pedagogický a zdravotnický dozor. EMA Life in the Street ČT a PÁ od hodin Velkolepá hudební show taneční skupiny NEON a jejich hostů... aneb možná přijde i Stripty... Vstupné 50,- Kč Podrobné informace na plakátech a v příštích ŽL. Za DDM ANIMO Lucie Kluková Dámský klub Dne se uskutečnila cestopisná přednáška z expedice po Novém Zélandu. Téměř dvouhodinová zajímavá a autentická přednáška a osobní komentář účastníka expedice, pana RNDr. Petra Rybáře z Hradce Králové, oslovila tentokrát také muže. Videoprojekce nám přiblížila krásu a jedinečnost tamní přírody a života lidí. Dozvěděli jsme se, že expedice Kiwi na Nový Zéland byla úspěšná, hlavní cíl byl naplněn, pták kiwi, symbol Nového Zélandu, byl nalezen. Nádražní 22, Žamberk, tel , POZVÁNKA NA ČERVEN Exkurze do botanické zahrady v Hradci Králové návštěva botanické zahrady při Farmaceutické fakultě, bude zaměřena na léčivé rostliny,ukázku zpracování bylin, odborný výklad. Sraz na vlakovém nádraží v Žamberku, odjezdu vlaku 7.45 hodin Výlet na kole do čajovny MC v Letohradě sraz účastnic (účastníků) před brankou do zámeckého parku u DDM Animo v 17 hodin, návštěva čajovny při mateřském centru Letohrad, možnost dopravy do Letohradu autobusem v hodin ze Žamberka, nebo vlastní dopravou. Čajovna se nachází v Letohradě v Taušlově ulici. Za Dámský klub Rosalie Zdenka Kroulíková Rodinné centrum POHODA PLETENÍ Z PEDIGU V pondělí od 17 hodin se koná v RC Pohoda kurz pletení výrobků z pedigu. Přibližná doba trvání jsou 3 hodiny. S sebou si vezměte štípací kleště, ostatní materiál je v ceně kurzu. Kurzovné je 100,-Kč. Počet míst je omezen, proto se hlaste osobně v RC, telefonicky na čísle nebo em na adrese DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Ve čtvrtek 5.6. od do hod. pořádá RC Pohoda dopravní soutěž na dopravním hřišti Žamberk (u Penny marketu). Soutěž je určena dětem do 12 let, připraveny jsou různé disciplíny pro odstrkovala, tříkolky, kola, koloběžky, kolečkové brusle každý závodník si musí přivézt své vlastní. Startovné je 20,- Kč. BESEDA NA TÉMA ŘEČOVÝ VÝVOJ DÍTĚTE Ve čtvrtek od hod. Vás RC Pohoda zve na besedu s klinickou logopedkou Mgr. Kateřinou Fritzlovou Řečový vývoj dítěte aneb včasné zahájení logopedické péče. Vstupné je 35,- Kč. LETNÍ PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA Jako každoročně pořádá RC POHODA spolu s Městem Žamberkem LETNÍ PRÁZDNINOVOU DRUŽINU. Družina je určena dětem ve věku 6 12 let. V provozu bude v pěti týdnech od od 7.30 do hod. Cena je 80,-Kč/den (včetně oběda). Hlaste se do konce června osobně v RC nebo telefonicky na čísle Nově pořádá RC POHODA VÝTVARNOU DRUŽINU. Pod vedením Jany Gajdošové budou děti vytvářet keramické výrobky, batikovaná trička, vitrážové šperky, malované hodiny apod. Družina bude probíhat v termínech od 7.7. do pro děti 6 10 let a od do pro děti 10 a více let a bude v provozu od 8 do 16 hod. Cena je 800,- až 1000,- Kč/týden (podle počtu dětí). Hlaste se do konce června osobně v RC nebo telefonicky na čísle NABÍDKA PRAXE RC Pohoda nabízí praxi práce s dětmi po dobu letní prázdninové družiny, která se koná v těchto týdnech: ; ; ; Provoz družiny bude od 8 do 16 hodin. Studentům hradíme oběd, vstupné a jízdné na výlety, napíšeme potvrzení o vykonané praxi. Bližší informace na adrese: Nádražní 22, Žamberk, tel.: , e- mail: LETNÍ PRÁZDNINOVÝ POBYT Rodinné centrum Pohoda připravuje již tradiční PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO RODINY S DĚTMI. Konat se bude od 18. do 22. srpna 2008 na CHATĚ ORLICI v Nové Vsi v Bartošovicích v Orlických horách. Chata se nachází v příjemném prostředí Orlických hor. K objektu patří venkovní bazén, tenisový kurt, sauna a dětské hřiště. Ubytování je v 3 až 6 lůžkových pokojích. Na každém pokoji je sociální zařízení. Cena ubytování a plné penze je 360,-/osobu. Děti do 2 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. Doprava individuální. V případě zájmu se hlaste na tel. čísle nebo osobně v RC Pohoda, kde získáte i další informace. Závazné přihlášky přijímáme do 13. června. Program Klubu bez klíče 2. června 6. června OBRÁZKY ZE SEMÍNEK A ZRNÍČEK 9. června 13. června TVOŘÍME Z KOLÍČKŮ Klára Brejtrová

11 ŽAMBERSKÉ LISTY 11 Písařky ze Žamberka Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk Vás srdečně zve na KONCERT KOMORNÍ HUDBY Ve středu v 17 hod. v Kapli Panny Marie Bolestné v Žamberku Uslyšíte: zobcové flétny, kytary, housle, klarinet Vstupné dobrovolné Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk Vás srdečně zve na ZÁVĚREČNÝ KONCERT VŠECH OBORŮ Pátek 13.června 2008 v hod. v Divišově divadle Vstupné: 50,- Kč - důchodci sleva Na ilustrační fotografii zleva Jana Štěpánková a Lucie Reslerová. Taneční obor Základní umělecké školy Petra Ebena Žamberk Vás srdečně zve na LETNÍ TANEČNÍ FESTIVAL POD SUTICÍ Sobota 14.června 2008 od hod. v areálu MS Hůrka Pod Suticí Vystoupí taneční soubory a dechovka ZUŠ Petra Ebena Žamberk Vstupné dobrovolné Naši maturanti oboru Obchodník se mohou mimo jiných úspěchů chlubit i vykonáním Státní zkoušky z psaní na klávesnici. Připravovali se ráno před vyučováním a v odpoledních hodinách po vyučování pod vedením paní učitelky Turkové a Ing. Stejskala, poté ještě sami trénovali doma. Zkouška se skládala ze 3 disciplín rychlost v opisu textů, sestavování obchodních dopisů a sestrojení tabulek. Vše podle norem na vykonání státní zkoušky. Na tuto zkoušku se začalo připravovat 7 žáků, z nichž někteří postupně vzdávali. Díky své obrovské píli, vytrvalosti a houževnatosti úspěšně absolvovaly 2 naše maturantky, Reslerová Lucie a Štěpánková Jana. OA v Kostelci nad Orlicí tyto státní zkoušky pravidelně pořádá se zkušebními komisaři z NUOVu Praha. Blahopřejeme. Za SŠ obchodu, řemesel a služeb Zámek Žamberk Ing. Petr Stejskal AKORDEONISTÉ V OTTWEILERU 22. dubna 2008 uspořádala naše škola - Základní škola Žamberk, 28. října 581 PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ. Luděk Holeček Živé čarodějnice s Živou se konal sraz čarodějnic v Domově pod hradem Žampachem, hlavní sletové místo bylo v altánu na horní straně areálu, kde nám muzikoterapeutka Petra Vinšová hrála na kytaru a muzikální čarodějnice také přiložily ruku k dílu a hudba se linula opravdu čarodějná, kdo nehrál, ten tancoval, došlo i na přeskakování a rejdění, jak se na filipojakubský den i noc sluší. Každý byl odměněn díky firmě Živa Klášterec nad Orlicí, která poskytla čepice, kloboučky, přívěsky, propisky a jiné drobnosti, které naši ježidědci a ježibabky přijali s velkou radostí. Za čarodějný slet děkuje Bc.Brůnová Gabriela Druhý den poté, co akordeonový kvartet zvítězil v národním kole soutěže a co první akordeonista tohoto kvarteta Ivan Jeník vybojoval tamtéž druhou příčku, odjeli mladí akordeonisté do sárského Ottweileru. O soutěžích a všech výsledcích si povíme příště. Dnes tedy článek účastníků mezinárodního setkání akordeonistů v rámci programu Hudba jako řeč evropské mládeže, kde pět zástupců ze Žamberka reprezentovalo Českou republiku. V neděli 4. května v 6 hodin ráno se naše výprava ve složení Petra Břízová, Nikola Divoká, Ivan Jeník a Šimon Skala, paní učitelka Eva Steffková, překladatel Jaroslav Rendl a řidič Petr Divoký vydala směrem do sárského Ottweileru. Tady jsme se nestačili divit, do jak luxusního střediska jsme se dostali. Ale na prohlížení a obdivování Akademie pro hudební a kulturní vzdělávání nebyl čas. Hned první večer jsme strávili několik hodin zkouškou na sále, a tak to pokračovalo až do samého konce. Akordeonům jsme věnovali až 8 hodin denně. Náš dirigent byl milý, trpělivý a klidný pán, kterého měli všichni v oblibě. Hráči neobyčejně dobrá parta 23 mladých lidí z pěti evropských zemi (BRD, Lucembursko, Francie, Polsko, Česko), zažili mnoho práce, ale i legrace mnohdy pramenící i z jazykových problémů. Naště stí jsme měli ruce, nohy a překladatele p.uč.rendla. Po třech dnech cvičení se konal koncert v lucemburském Echternachu, další den nás navštívili ředitelé 40 českých ZUŠ, kteří byli právě v Sársku na odborné stáži a kterým jsme také zahráli. Udělali jsme si i čas na výlet k Saarschleife, místu, kde se řeka Sára otáčí o 180, a do muzea porcelánu firmy Villeroy & Boch v Mettlachu. V pátek ráno jsme se plni nových zážitků a zkušeností vydali domů a už po cestě se nám začalo stýskat. Snad se do Ottweileru zase někdy vrátíme! Petra Břízová, Nikola Divoká, Ivan Jeník, Šimon Skala

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY Pražský maraton PIM 2008 Opět jsme i letos doklopýtali do májových dnů a mne čekal den D. Přihlásil jsem se již na svůj čtvrtý Pražský mezinárodní maraton, velký svátek vytrvalostních běžců, který se letos konal v neděli se startem a cílem na Staroměstském náměstí. A protože registrace, doprovodné programy a další zajímavosti probíhaly na výstavišti v Holešovicích již o den dříve, vypravil jsem se do Prahy již v sobotu. Poprvé se mnou nevyjela rodina (přijela až večer) a měl jsem tedy větší volnost. V rámci přípravy na neděli jsem stihl navštívit na Letné i prvoligový fotbal Sparta Ostrava, ale konečný výsledek mne na zítřejší běh moc nepovzbudil, snad to dopadne pro mne lépe než pro Sparťany. V neděli ráno jsem byl v 7.30 hod. na místě, do startu zbývalo 1.5 hodiny, ale atmosféra již pomalu narůstala a někteří nedočkavci již zde pobíhali v dresech a se startovním číslem. Procházím si start a v 8.00 hod. se jdu připravovat na vlastní závod promazat určité části těla indulonou, pojíst a popít něco energetického a hlavně se rozcvičit. Abych získal dobré místo na startu, stál jsem 15 minut před startem mezi množstvím dalších závodníků v daném koridoru. Chvíle nervozity a pak už následuje výstřel - start a za velkého rachotu a povzbuzování diváků se přes 4 tisíce běžců dává do pohybu. Trvá mi to 8s, nežli probíhám startovní metou a aktivuji osobní čip pro měření časů, ale pro zadní závodníky to dělá i několik minut, nežli se jim rozběhne reálný čas. Trať, špalíry diváků i vlastní proud běžců na čele s desítkami špičkových běžců z celého světa mne vede Pařížskou ulicí na Karlův most a dále po levém břehu do Holešovic a Libně. Na Malé Straně mne dobíhá běžec, který je úplným dvojníkem filmové postavy Forrest Gumpa (dlouhé vlasy a vousy, nevšední vzhled) se 2 žlutými balonky na triku s nápisem 3:00 (vodič, který udává tempo na konečný čas v cíli 3 hodiny tj. 4:15 min. na kilometr) a na něm doslova visí roj závodníků, kteří by rádi dosáhli tohoto dobrého času. Přestože jsem měl představu dosáhnout času 3:10-3:15 hod., zahákl jsem se za něj také. Říkám si, možná ses nepoučil z loňska, kdy jsi to zpočátku přepískl a pak ses trápil, ale závod je závod. Zdá se, že tempo mi zatím vyhovuje, ale jak dál? V průběhu 12. až 14. kilometru běžíme opět centrem: Staromák Prašná brána Můstek Národní divadlo a tady nás přímo postrkují svými hlasivkami tisíce diváků, hudební kapely a bubny. A právě některé běžce tato atmosféra vyblbne a pak je následně čekají problémy. Ale to už běžíme 2 x pod Nuselským mostem, kde srovnávám pojem času já se trápím přes 3 hodiny na trati a ti skokani z mostu to mají za sebou za 3 sekundy. To už dobíhám na půlku (21,09 km) v Bráníku v dobrém čase 1:30, slova o tom, že první půlku maratonu nesmíš cítit, se u mne plně nepotvrzují, proto trochu zvolňuji a Forrest Gumpa a pár jeho následovníků nechávám běžet a beru si své tempo. Na 25 km dobíhám Forresta, který ze sebe strhává balonky a nápis 3:00 a na moji otázku zda běží na 3 hodiny, odpovídá: Už to nedopadne. Chvíli se za něj schovávám, dost fouká, ale pak jej předbíhám a pokračuji kolem Smíchovského pivovaru, ale pivo nám na ulici nečepují, škoda. Na další otáčce na 28. km už to není ten úvodní běh, ale jde to. Pravidelně využívám občerstvovací stanice matonka, iontový nápoj, banán, později jej i namáčím do soli (proti křečím) a mokrou houbičkou se osvěžuji, všude kolem se válí množství umělohmotných kelímků a houbiček, a to je většina běžců ještě za mnou. Slunko docela pere a spolu s protivětrem další síly bere. V Libni před námi protínají ulici a zpomalují nás 4 houkající požární vozidla, ale vodní clonu nám nedělají, nevadí, asi mají něco důležitějšího. Do cíle ještě 2 km, průběh Těšnovským tunelem, teď už to dopadne. Vbíhám osamocen do cílové roviny (Pařížská ulice), velký rachot, bubny a hlasivky diváků mne fascinují, tak se snažím přidat, alespoň se mi to zdá. Cílem probíhám v čase 3:12 hod. a dostávám masivní medaili, každý je vítězem, protože maraton je i o psychice a velké vůli. Pak už jen uspokojení, občerstvení (žaludek ale moc nepřijímá), odpočinek a gratulace pod orlojem. Je zajímavé sledovat některé tváře běžců, jak na ně tato atletická disciplína zapůsobila. I letos mne maraton v Praze nezklamal, nejen ta úžasná jen jedenkrát za rok opakující se atmosféra, ale i dosažený výsledek. Končím na celkovém 243. místě, přede mnou bylo jen 96 Čechů, a ve své kategorii M50 jsem na 19. místě, resp. 9. mezi českými padesátníky. Takže opravdu mezinárodní maraton. Ing. Vladimír Fikejs Pekelný kilometr v Č.Třebové Ve středu 7. května se v České Třebové uskutečnil první závod pětidílného seriálu Pekelný kilometr. Závod se běží do sjezdovky, měří 1 000m a převýšení je opravdu pekelné 150 m. Další díly se konají každý měsíc až do října, kdy se výsledky nejlepších tří závodů sečtou a vyhlásí se vítěz seriálu. Inspirací pořadatele pro uspořádání závodu byl náš závod Běh na Rozálku, který se vlastně taky běhá po zrušené sjezdovce. Závod je umístěn do velmi pěkného prostředí, obzvlášť pro diváky velmi zajímavého. Sedíte v bufetu, nebo před ním, popíjíte nabízené nápoje, sjezdovku máte před sebou a sledujete průběh závodu. Pokud někdo nezapomene dalekohled, pozná i změnu barvy v obličeji jednotlivých závodníků v průběhu závodu.termíny závodů a propozice si můžete stáhnout z internetu na adrese: wz.cz. Ze Žamberka se závodu zúčastnil Petr Kalous, skončil na 8.místě v čase 6:27,11 min. -vkal- Volejbalový oddíl žen Žamberk pořádá v sobotu TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC VE VOLEJBALE Prezentace: Na volejbalových kurtech u sokolovny od hod. Startovné: 100,- Kč za dvojici Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny Registrovaným hráčům povolen start pouze do výše krajských přeborů! Všichni příznivci volejbalu jsou srdečně zváni. Za VO Dana Černá FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: 1.FC Žamberk-Jiskra Králíky 0:3 Starší žáci: 1.FC Žamberk-Jiskra Králíky 0:7 Dorost: 1.FC Žamberk-Pomezí 3:0(Jírů 2,Pecháček) Muži: Morašice-1.FC Žamberk 2:0 Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: Litomyšl-1.FC Žamberk 12:0 Starší žáci: Litomyšl-1.FC Žamberk 5:0 Dorost: Č.Voda-1.FC Žamberk 5:0 Muži:1.FC Žamberk-Titanic Srch 2:1(Huška,Kos) -kor- Běh na Rozálku i s anketou Ještě několika slovy bych se chtěl vrátit k Běhu na Rozálku. V roce 1999 se pořádal 0.ročník tohoto závodu. Tento rok v nás uzrála několikaletá touha uspořádat závod s cílem u dominanty města u Tyršovy rozhledny na Rozálce. Nabízely se různé možnosti se startem v Kotli problém zorané pole; se startem u řeky problém přeběh státní silnice; nakonec se našla varianta se startem u další dominanty města u městského muzea. Pouze start z důvodu výstavby ne pěkně vypadajícího oploceného prostoru pro slepice byl posunut na jiné místo beze změny délky závodu. Závod je dlouhý 900 m s výškovým rozdílem startu a cíle 40 m. Na trati na začátku parku jsou schody, které běžcům nahánějí hrůzu. Dokážou pěkně rozhodit rytmus běhu. Všech 10 ročníků se zúčastnili dva závodníci Bielčik Jindra z Lichkova a Tobiška Vašek ze Žamberka. Ještě jedna perlička o závodě by se dala napsat. Za 10 roků se uskutečnilo 10 ročníků závodu, přesto nikdy se neuskutečnil 1. ročník. Jak se to mohlo stát? Pokuste se správně odpovědět viz anketa. ANKETA!!! Z jakého důvodu se nepořádal 1.ročník? Důvody zasílejte na kontaktní adresu uvedenou na internetových stránkách: Výsledek ankety uveřejníme na stránkách Žamberských listů. Děkuji pracovnicím Domu dětí a mládeže ANIMO paní Valdové Vlaďce, nové ředitelce závodu, a paní Klukové Lucii za perfektní uspořádání závodu. Po devíti letech jsem se rozhodl předat akci. Podařilo se mi najít instituci - ANIMO, kterému se podařilo udržet a dalšími doprovodnými akcemi (zařazením mažoretek) ještě zvýšit nastavenou laťku. Ještě jednou dík. Bývalý ředitel závodu Vladimír Kalous ATLETICKÝ ODDÍL letos poprvé na dráze! se na tartanové dráze v Ústí nad Orlicí konaly Župní přebory Sokola.Organizátoři připravili pro všechny kategorie závody ve čtyřech disciplínách: sprintu, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na delší trať. Náš oddíl reprezentovalo 6 závodníků, kteří vybojovali celkem 4 medaile! V kategorii žáci I skončil na 2. místě Pavel Sviták (1999) a na 3. místě Jan Divíšek (2000). Tomáš Neugebauer (1996) zvítězil v kategorii žáci III a Pavlína Tomanová (1993) vyhrála kategorii žákyně IV. Celé dopoledne se vydařilo i díky počasí a pohodě v průběhu závodu. Pro naše mladé atlety to byla první zkušenost s kvalitním povrchem na dráze, a tak doufáme, že si to brzy zopakujeme! Více informací a fotografií na Blanka Vanická

13 ŽAMBERSKÉ LISTY TENIS 2.kolo mistrovských zápasů a Bilance: 7 zápasů 3 výhry, 4 prohry DOSPĚLÍ: Perštýn Pardubice B TOSK A 8 : 1 Jediný bod proti favoritovi soutěže získala bystrickoklodská posila družstva Ag.Šrutowa. TOSK B TK Hlinsko 2 : 7 Ani Béčku se dařilo, jediné dva body získali Adam Jindra a debl Špindler-Havel. DOROST: TOSK OTK Žamberk 8 : 1 Hladké vítězství v derby zápase. Body získali: J.Junek, J.Opletal, T.Linhartová, J.Hlaváč, R.Bečička, Stehlíková-Linhartová, Junek-Opletal a Bečička-Spurný. STARŠÍ ŽACTVO: TOSK A - TC Hradec Králové B 6 : 3 Bodovali: J.Hlaváč, L.Šilar, R.Bečička, P.Opletal, Šilar -Opletal a Hlaváč-Bečička. TK Hlinsko TOSK B 0 : 9 Bodovali: D.Lom, V.Muthsam, N.Neugebauerová, K.Sokolová, A.Škorpík, D.Rabas a všichni ve čtyřhrách. MLADŠÍ ŽACTVO: TOSK - OTK Žamberk 3 : 6 Pravděpodobně rozhodující zápas o postup na přebor republiky družstev proti sebranému mezinárodnímu týmu (ze Žamberka je jediný Tomáš Neugebauer). Bodoval Petr Opletal (porazil Ruprechta 6:4,7:6), dva body byly skrečí za neúčast čtvrtého hráče OTK). BABYTENIS: USSPA Dolní Dobrouč TOSK B 4 : 2 Body získali A. Faltusová a Manučarjan-Faltusová. 3.kolo mistráků 17. a 18.května 2008 Bilance: 6 zápasů 3 vítězství, 2 porážky a jeden odložený zápas DOSPĚLÍ: TOSK A TK Jevíčko 8 : 1 Bodovali: Ra.Neugebauer, J.Malý, K.Kaleta, P.Kaleta, P.Blažková, I.Stehlíková, obě ve čtyřhře a Ra.Neugebauer-K.Kaleta. Sn Morav.Třebová - TOSK B 1 : 8 Body získali: J.Špinler, A.Jindra, A.Hrubešová, Bl.Blažková, obě ve čtyřhře, M.Havel, Jindra-Junek a Špindler-Havel. DOROST: TOSK - TK Hlinsko 8 : 1 Body: K.Kaleta, J.Junek, T.Linhartová, J.Opletal, P.Kaleta, Stehlíková-Linhartová, K.Kaleta-Opletal a P.Kaleta-Junek. STARŠÍ ŽACTVO: TOSK A - Tenis-c. H.Král. A 2 : 7 Jediné dva body získali: L.Šilar a Bečička-P.Opletal. TC Chrudim A - TOSK B 7 : 2 Bodovali: A.Oros a Oros-Rabas. MLADŠÍ ŽACTVO: LTC Vysoké Mýto A TOSK odloženo pro nepřízeň počasí -mcva- BASEBALL METEORS BASEBALL TEAM ŽAMBERK STÁLE PŘIJÍMÁME HRÁČE do Meteors Teamu (věk nerozhoduje rozhoduje zájem a chuť hrát). Tréninky jsou každý čtvrtek od hod. Sraz před DDM Animo Žamberk. Případné dotazy zodpovím na tel nebo na Přihlášku možno vyzvednout v DDM Animo Žamberk. Pravidla baseballu 5. Pálkař + Hra v poli: Odpal provádí pálkař z prostoru domácí mety. Má za úkol zasáhnout pálkou nadhozený míč a poslat jej do prostoru vymezeného pomezními čarami. Po kontaktu pálky s míčem odhazuje okamžitě pálku a stává se z něj běžec. Musí dosáhnout první(průběžné) mety, popřípadě doběhnout na druhou nebo třetí metu, či dokonce doběhnout až na domácí metu a tímto doběhem získat pro své družstvo bod. Odpal, který pálkaři umožnil oběhnout všechny mety (většinou odpal až za oplocení hřiště), se nazývá homerun ( houmran ). Po odpalu se pálkař snaží doběhnout na jednu z met, a tím se stát běžcem v útoku. Hráči v obraně (poli) mají za úkol zabránit pálkaři nebo běžci v prostoru po metách dosažení bodu tím, že ho vyautují (vyřadí ze hry), což je možné několika způsoby. Příště: strike ( strajk ) aut. M.Džurban 15 km po Divoké Orlici V sobotu 10.května 2008 byl odstartován již 37. ročník závodu 15 km po Divoké Orlici. Letos nám přály jak úřady, tak i počasí. Schválení závodu proběhlo díky pracovnicím Městského úřadu úplně bez problémů. Dařilo se od prezentace, přes vlastní závod až po vyhodnocení. Osvědčilo se i zřízení internetových stránek kde byly umístěny propozice závodu, bylo zde možno stáhnout přihlášku k závodu, tak i po ukončení, tam jsou výsledky podnikových pramic, kajaků a kánoí kategorie, které nejvíce zajímají žamberskou veřejnost. Na vlastní závod bylo vypouštěno z přehrady dostatečné množství vody. Od 4 hodin ráno až do 13 hodin odpoledne bylo vypouštěno 11,8 m 3 /sec. Turisté tak měli možnost využít vodu od rána do 9.30 hod, potom probíhal vlastní závod a po skončení závodu opět od do 13 hodin. Přesto mnoho nezodpovědných turistů i po dobu závodu, který trval pouze 1 hodinu, se pletlo mezi závodníky a znehodnocovalo nám závod. Je to hlavně záležitost slušnosti spoluobčanů, která bohužel v současné době mnoha lidem chybí. V podnikových pramicích si stále vedoucí pozici drží firma NO+BL. Podařilo se jí pouze s jedním přerušením, kdy byli druzí 9 x vyhrát. Velmi dobré závodníky dodává i Klášterec nad Orlicí. Buď pod firmou ŽIVA I, letos i ŽIVA II, nebo pod hlavičkou AGROSTAV si drží delší dobu čelní umístění, letos to bylo 2. až 4.místo. Dobrý výkonnostní standard má i posádka z Lukavice startující pod názvem PYŽAMÁ- CI. Letos páté místo. VÝSLEDKY PODNIKOVÝCH PRAMIC: 1. NO+BL 52,17 Suchodol Josef, Jedlička Václav, Jedlička Radek, Doleček Martin, Moravec Jar. 2. ŽIVA I 52,48 Kalous Jiří, Kristejn Zdeněk, Kristejn David, Ramba Daniel, Kristejn Lukáš 3. AGROSTAV 53,04 Šroler Zdeněk, Šroler Zdeněk ml., Šroler, Daniel, Habr Václav, Poláček Luděk 4. ŽIVA II 55,21 Faltus František, Rous Jan, Breitr Michal, Mazurkiewicz M., Hovad František 5. PYŽAMÁCI 55,37 Paďour Leopold, Martínek Martin, Hubálek, Milan, Bednář Jaroslav, Čech Michal. VÝSLEDKY KAJAKŮ A KÁNOÍ: C2 1. Gymnázium Letohrad 59,57 Paďour Jiří, Kubů Matouš 2. Gymnázium Letohrad 68,09 Bendl Pavel, Kristl V. 3. Gymnázium Letohrad 68,41 Šembera Jiří, Vlček Jan C2mix 1. X-Sports Žamberk 59,28 Fikejzová Radana, Mencák Jiří 2. Žamberk 61,02 Zdobnická Lenka, Zdobnický Mirek 3. Lukavice 61,11 Hubálková, Hubálek K1 1. Lukavice 55,07 Paďourová Klára 2. Lukavice 55,07 Paďour Jiří 3. SK Žamberk 55,08 Kalous Petr Ostatní výsledky naleznete na internetu Vladimír Kalous, ředitel závodu KANOISTIKA Závod krajem Pernštýnů Pardubice Prvního kanoistického závodu našeho kraje se zúčastnili naši závodníci. Závod se konal 26.dubna v Pardubicích na trati před zimním stadionem.výborně reprezentovaly sestry Jedličkovy Zuzka a Veronika dojely na prvních místech. Výsledky: ml.žákyně MK1 2 km 1. místo Jedličková Veronika ml.žáci MK1 2 km 2. místo Stejskal Jakub ml.žáci MK1 2 km 2. místo Prachař Daniel st.žáci K1 4 km 6. místo Stejskal Filip dorostenky K1 6 km 1. místo Jedličková Zuzana muži C1 6 km 2. místo Jedlička Václav 13 Mistrovství republiky na dlouhé tratě v Ústí n. L. Prvního pohárového závodu, který se jel jako mistrovství republiky, se naši závodníci zúčastnili ve dnech 3.-4.května v Ústí nad Labem. Nejlépe zajeli naši veteráni a Slávka Paďourová. Zejména celému závodnímu poli exeloval Vašek Jedlička. VÝSLEDKY: MK1 ml.žáci 2 km 13. Stejskal Jakub 13,24 K1 žáci 5 km 22. Stejskal Filip 28,17 K1 dorostenky 5 km 15. Jedličková Zuzana 25,51 K2 dorostenky 5 km 8. Jedličková Zuzana 23,52 K1 dorostenci 5 km 28. Exler Libor 24,43 K1 juniorky 5 km 6. Paďourová Zdisl. 23,47 K1 juniorky 5 km 15. Kačenová Klára 26,34 K2 juniorky 5 km 5. Paďourová Zdisl. 22,00 K2 juniorky 5 km 7. Kačenová Klára 24,44 K1 veteráni 5 km 1. Paďour Jiří 24,52 C1 veteráni 5 km 1. Jedlička Václav 28,55 C1 veteráni 5 km 1. Exler Libor st. 30,45 -vkal- Rekordní účast na tradiční akci Pochod přes 3 hrady Rozšiřuje se možnost tras pro pěší i cykloturisty, přibývá účastníků, ale navíc přibyl i hrad, přes který pochod vedl. Pořadatelé pochodu přes 3 hrady jsou právem spokojeni akci, kterou pro milovníky turistiky a cykloturistiky připravili již po 36. navštívilo letos rekordních účastníků! K tomuto číslu přispělo zajisté počasí jako stvořené na kratší i celodenní pobyt v rozkvetlé přírodě a také další novinky, které byly připraveny v místě 2.startu, v Domově pod hradem Žampachem. Letošní ročník obohatily cyklotrasy, které využily cyklostezky okolím Žampachu a díky nevelkým vzdálenostem a nenáročnosti terénu byly vhodné pro dětské účastníky. Dalším překvapením na trati pro pěší na 5 a 15 km byl nový hrad, který vyrostl na kontrole v Písečné říká Monika Dušková, hlavní pořadatel za Domov. Abychom dostáli názvu pochodu, zpestřili jsme malým účastníkům trasu nafukovacím skákacím hradem.tato atrakce patřila k nejoblíbenějším, ale děti se nenudily po celou dobu pochodu mohly navštívit starobylý mlýn u Maarů v Písečné a v cíli na ně čekala historická družina hradních pánů a zbrojnošů, se kterými se mohly vyfotit i ve stylovém kostýmku, malý zookoutek nebo například prolézačky a skluzavka, které jsou součástí našeho zámeckého parku. Nezbývá, než podotknout, že se akce opět vydařila a pořadatelé z Domova pod hradem Žampachem Vás zvou na Den otevřených dveří a zámeckou slavnost v sobotu 31. května od 13 hodin. PaedDr. Luděk Grätz, ředitel domova

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce Prodejna Žamberk Spojovací a kotevní materiál od května 2008 VÝRAZNÉ ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU A SNÍŽENÍ CEN Chladící boxy CZ s.r.o. - provozovna Žamberk PŘIJMOU ZAMĚSTNANCE na práci s plechem u ohýbacího stroje. Práce na zaučení v dílně dvousměnný provoz, placená úkolem cca ,-Kč hrubého /hod. Znalost klempířiny vítána! Nástup možný ihned! Kontaktní osoba: pí Stejskalová, tel tel/fax: mobil: Po - Pá So Řádková inzerce TAXISLUŽBA Žamberk - NONSTOP Kontakt: tel PRÁCE Z DOMOVA, připojení k internetu podmínkou! Bližší informace: Kontakt: tel PRODÁM byt 3+1 v Žamberku, Dukelská 889, přízemní, zděný, v osobním vlastnictví, u domu zahradní parcela 120 m 2. Kontakt: tel FIRMA Jaroslav APPL umělecká kovovýroba, z důvodů stěhování firmy do nových menších prostor vyhlašuje PRODEJNÍ BURZU NEPOTŘEBNÝCH ZÁSOB včetně nářadí, regálů, ponku apod. Burza se uskuteční od do hod a od 9.00 do hod. v objektu firmy Appl, Ke střelnici 1200, Žamberk (za hřbitovem) Ohledně burzy je možné se mimo oficiální termíny dohodnout individuálně na tel PŘIJMEME všestranného pracovníka v oboru kovo Požadujeme: - řidičský průkaz skupiny B, sváření není podmínkou, ale výhodou - flexibilitu a zodpovědnost Nabízíme: - dobré platové podmínky - malý kolektiv zajímavou zakázkovou práci Nástup možný IHNED! Informace na tel NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, NEJKVALITNĚJŠÍ AUTOŠKOLA V ŽAMBERKU AUTOŠKOLA TRANS Žamberk provádí výuku skupin A, B, B+E kondiční jízdy držitelů řidičského oprávnění a školení. Kontakt: , Žamberk, Masarykovo nám. 171 tel.: Otevřeno denně dle telefonických objednávek KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY,OBÁLKY, POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel PRODÁM nebo dlouhodobě pronajmu podkrovní byt nad restaurací Na Jatkách v Žamberku (108 m 2 ), volný od července - srpna Cena ,- Kč včetně vybavení (nadstandardní kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, vestavěná skříň atp.) Kontakt: tel SLUŠNÁ, SPOLEHLIVÁ DÍVKA hledá garsonku 1+1 nebo pronájem v RD v Žamberku a okolí. Nájem do 3 000,-Kč. Kontakt: tel Prodej vstupenek v síti Ticketstream. Jam rock Žamberk již v prodeji. Dvoudenní vstupné 250,- Kč.

15 ŽAMBERSKÉ LISTY 15 PRONAJMU EXLUZIVNÍ NEBYTOVÝ PROSTOR 73m 2 u Polikliniky v Žamberku. BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP. Volný od Informace na tel nebo v prodejně obuvi pí Kastnerové (naproti Poliklinice). AUTOOPRAVNA VESELÝ sdružení Josef Veselý, Nádražní 945, Žamberk, tel IČO , DIČ CZ Č.živn.listu: 230/009146/101 Tel. fax.: mob.: , kromě stálého provozu AUTOLAKOVNY nabízíme pro motoristy a jejich miláčky od tyto nové rozšířené služby : KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE MECHANICKÉ PRÁCE opravy motorů, převodovek, brzd, výměny olejů, filtrů, rozvodů, výfuků, čelních skel DEMONTÁŽE A MONTÁŽE KAROSERIÍ A JEJICH ČÁSTÍ PRO LAK PŘÍPRAVA NA STK A ZAJIŠTĚNÍ STK A EMISÍ ODTAH NEPOJÍZDNÝCH VOZIDEL VLASTNÍ NONSTOP ODTAHOVOU SLUŽBOU DOVOZ VOZIDEL ZE SRN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU NEBO NA OBJEDNÁVKU VČETNĚ PŘÍPADNÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ STK A PŘIHLÁŠENÍ U HAVAROVANÝCH VOZIDEL ZAJISTÍME VYŘÍZENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI S LIKVIDÁTOREM POJIŠŤOVNY VOZIDLO NA OPRAVU VYZVEDNEME U VÁS DOMA NEBO VE FIRMĚ A PO OPRAVĚ VÁM HO DOVEZEME PRODEJ: autobaterie VARTA včetně bezplatné výměny a slevy 100,- Kč za starou baterii lakýrnický materiál ( plniče, barvy, brusivo, maskovací pásky, ochranné nástřiky na spodky karoserií, tmely, spreje, čističe ) spreje naplníme barvou požadovaného odstínu Těšíme se na Vaši návštěvu s nabídkou seriozního a profesionálního přístupu Josef Veselý ČISTĚNÍ AUTOMOBILŮ Najdete nás nově v Havlenově ul. Pivovarský dvůr (bývalé ČSAD) v Žamberku PROVÁDÍME: kompletní vyčištění interiéru a odborné ošetření karoserie Vašeho automobilu NABÍZÍME: možnost vyčištění koberců i sedací soupravy ve Vašem bytě. Informace na tel

16 16 ŽAMBERSKÉ LISTY GE Money Bank Vidíte splátky všude, kam se podíváte? Nechte si převést všechny své půjčky do GE Money Bank, kde vám je sloučíme do jediné a vy tak budete splácet výrazně méně! Veškeré formality spojené s převodem vašich finančních závazků zajistíme za vás, a to zcela zdarma. Je to rychlé a jednoduché. Spočítejte si, kolik můžete ušetřit, na infolince nebo navštivte kteroukoli z našich poboček. GE Money Bank adresa telefon GE Money Bank adresa telefon GE Money Bank GE Money Bank Masarykovo adresa náměstí 146, Žamberk adresa telefon telefon A6 sirka radio.indd :41:32 LINIE-R s.r.o. Nádražní 688 Žamberk VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB DÁMSKÝCH ODĚVŮ a TEXTIU do 20. června 2008 PRONAJMU zateplené prostory v Žamberku, ul.polní (za kasárny) k podnikání 150 m 2 + kancelář, šatna + soc.zařízení. Vhodné jako dílna. Možnost manipulace s vysokozdvižným vozíkem. Volné od května Kontakt: Petra Vojtová, DiS. textilní výtvarnice a oděvní návrhářka STYLING, KONZULTACE, NÁVRH, REALIZACE ODĚVŮ A DOPLŇKŮ Pionýrů 1334, Žamberk mobil: Uzávěrka č června 2008 do hod., vyjdou 16. června 2008 ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Šetření proběhne na vhodných místech v blízkosti těchto silničních hraničních přechodů: Aš Břeclav

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec NEDĚLĚ 21.9.2014 * odlet Praha Luton * transfer z letiště Luton Victoria * schůzka s organizátorkou (předání

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu).

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. ve spolupráci s TJ Sokol Plzeň Letná pořádají příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). 24. 28. července

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná č.j.: KHSMS/26850/2016 Datum: 1. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park Škola v přírodě Hotel Jef, České Švýcarsko Termín: 5. 9. 6. 2017 Cena 3.390 Kč / dítě Co vše najdete v ceně školy v přírodě: Ubytování Doprava Program Hotel Jef (3-hvězdičkový) v malebné obci Doubice v

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

CES - Kurz pro juniory

CES - Kurz pro juniory Jazykové kurzy CES - Kurz pro juniory Dublin - Irsko Chtějí Vaše děti zlepšit angličtinu již v útlém věku a zároveň zažít i báječné léto v prostředí Irska? Dublin je tím pravým místem! Letos máme v nabídce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více