SPEKTRUM Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k aktualizované státní energetické koncepci ČR České firmy mají zájem o export svých výrobků a služeb do Asie Nový kohezní balíček: smíšené pocity členských států

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) 1600 subjektů 113 členských firem 31 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o. s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a.s., ŠKODA AUTO a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a.s., OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 Vážení čtenáři Spektra, Svaz průmyslu a dopravy České republiky na každé své valné hromadě schvaluje strategické dokumenty, které stručně a jasně ukazují, jakým směrem by se podle našeho názoru mělo ubírat podnikatelské prostředí naší země. Smutnou pravdou je, že tyto dokumenty nečte téměř nikdo z těch, jimž jsou určeny. Proto se z našich vizí o zkvalitnění podnikatelského prostředí prosadí občas jen malý střípek. Naše dlouhodobé volání po zjednodušení legislativy a po tom, abychom si sami zde v České republice nezpřísňovali přejímané evropské směrnice, je bohužel voláním nevyslyšeným. Přesto jsem přesvědčen, že ze svých strategických postojů nesmíme nikdy ustoupit a musíme své obecné pravdy hlásat znovu a znovu. Mimo tyto zásadní postoje nám zbývá ještě jedno. Snažit se v záplavě zákonných norem, zaplevelujících naše legislativní prostředí, bojovat proti zjevným nesmyslům a snažit se tak otevírat oči těm, kteří nejsou zřejmě schopni vidět a číst naše strategické návrhy. Kultivace a zejména stabilizace právního prostředí byla, je a bude jedním ze stěžejních úkolů Svazu. Nemůžeme se spokojit se současným stavem legislativního procesu, kdy ještě před účinností právního předpisu je tento novelizován. Množství novelizací je alarmující, pro ilustraci uvádím několik případů: Zákon č. 455/1991 Sb., (živnostenský zákon) jeden ze stěžejních zákonů pro podnikání 118 novelizací, zákon č. 586/1992 Sb., (o daních z příjmů) 110 novelizací, zákon č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce) za 5 let existence byl již novelizován 23x, v současné době je projednávána další novela. Paradoxní je, že mnoho novelizací je navrhováno ještě před účinností již schválené právní normy. Nelze se proto divit i tomu, že od roku 2000 je ročně projednáno a schváleno přes 400 zákonů, nepočítaje v to prováděcí právní předpisy. Proto v rámci dlouhodobé strategie Svazu se neustále objevují požadavky na zkvalitnění legislativního procesu, na zvýšení úrovně státní administrativy a na zkvalitnění a tím i urychlení soudních jednání, zejména v oblasti podnikání. Pravdou je, že se nám pravidelně daří prosadit jednotlivosti, z nichž mají prospěch všechny podnikatelské subjekty. Kdyby se však podařilo realizovat naše strategické návrhy, měla by z toho prospěch celá Česká republika. Věnujme proto, prosím, všichni rozhodující část svých sil tomu, aby naše dlouhodobé vize došly realizace. Josef Holub viceprezident SP ČR pro daně a legislativu Úvodní slovo

4 Úvodní slovo...03 Téma Valná hromada SP ČR Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...05 Programové prohlášení Svazu pro rok Usnesení...12 Otázky pro Luboše Pavlase...20 Jana Rýdla Podpora exportu České firmy mají zájem o export svých výrobků a služeb do Asie Globální a evropský rozměr Nový kohezní balíček: smíšené pocity členských států...30 Události, stanoviska, lobby Svaz oslovil dopisem předsedu vlády...13 Stanovisko SP ČR k Aktualizované státní energetické koncepci ČR...14 Změny v zákoně o DPH...16 Z jednání expertního týmu pro legislativu...18 Změny Zákoníku práce v roce Česko-vietnamský seminář na téma Biotechnologie a ochrana životního prostředí Podpora českých projektů ve Vietnamu...24 Finanční podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích Pohled médií Říjen ve znamení kritiky vlády i dohod...26 Gratulace Zbyňkovi Frolíkovi...27 Fotopohlednice Akce SP ČR nejen na MSV Kovohutě Příbram nástupnická, a. s Závěry Rady EU...32 Setkání s norskou delegací...32 Být či nebýt v Schengenu aneb oč tu vlastně běží?...33 Projektové aktivity Regionální manažeři SP ČR chtějí v soutěži Firma roku prosazovat více členských firem...34 Zaměstnavatelé přípravu a proces kolektivního vyjednávání vůbec nepodceňují...35 Příběh firmy ZDM Aš začala v garáži, po dvaceti letech se stala Firmou roku Karlovarského kraje...36 Představujeme nové členy Svazu průmyslu a dopravy ČR BELFOR Czechia, spol. s r. o KFD Makléři, s. r. o Inzerce: Manažer roku; ČEZ, a. s.; Czech Coal, a. s.; Topvision; Fórum Zlaté koruny Obsah

5 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet Hlavní síň Červeného Zámku v Hradci nad Moravicí se stala 6. října svědkem jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR a posílení představenstva třemi novými členy. Valná hromada schválila totiž do vedení Svazu kooptaci Vladimíra Hlavinky, ředitele divize výroba ČEZ, Luboše Pavlase, generálního ředitele Czech Coal a.s. a Jana Rýdla, prezidenta Svazu strojírenské technologie a předsedu představenstva TOS VARNSDORF. Oba prvně jmenovaní se přirozeně chtějí zaměřovat zejména na oblast energetiky. Myslím si, že česká a také evropská energetika se nachází na určité křižovatce: můžeme se vydat cestou regulace a politických zásahů do vývoje energetiky nebo půjdeme cestou racionálních rozhodnutí založených na zkušenosti, fyzikálních zákonech a uplatňování přiměřených tržních principů. Rád bych přispěl k tomu, abychom se vydali cestou druhou, uvedl Vladimír Hlavinka k působení v představenstvu. A Luboš Pavlas poznamenal: Chci přispět k formulování a prosazování stanovisek Svazu ke státní energetické a surovinové strategii i k navrhované novele horního zákona, uvedl k působení v představenstvu. Záměrem Jana Rýdla je zapojit se do činnosti Svazu v oblasti výzkumu a vývoje a podpory technického vzdělání. Bez výrazné podpory v oblasti aplikovaného výzkumu a systémových změn v našem technickém školství, které by zajistilo dostatek vzdělaných a kvalitních odborníků pro výrobní praxi a výzkumně-vývojové instituce, se nedá udržet naše konkurenceschopnost, uvedl Jan Rýdl. Přítomní delegáti přijali také návrh představenstva, aby se čestným členem Svazu stal jeho dřívější prezident Jaroslav Míl. Po některých připomínkách delegátů bylo schváleno Programové prohlášení pro rok 2012, které vychází z dokumentu Agenda priorit pro budoucnost ČR. Strukturováno je do oblastí, které Svaz považuje za klíčové. K veřejným financím poznamenal viceprezident Svazu Radek Špicar, který návrh předkládal, že vláda má podporu zaměstnavatelů ve snaze snižovat deficit veřejných financí. Snížení deficitu Pavel Juříček, viceprezident SP ČR zaměstnavatelská oblast a kolektivní vyjednávaní, spolupráce se sociálními partnery, předseda představenstva BRANO GROUP, a. s. Karel Hanák starosta města Hradce nad Moravicí Radek Špicar viceprezident SP ČR pro oblast hospodářská politika a konkurenceschopnost (včetně ICT) Téma Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 na 3,5 procenta HDP pro příští rok považujeme za cíl realistický, uvedl. Současně poukázal na připomínky Svazu ke struktuře státního rozpočtu pro příští rok, který je postaven na růstu HDP 2,5 procenta a zmínil to, že vláda musí začít pracovat na alternativních scénářích. Připomenul, že v oblasti korupce jsou zaměstnavatelé stále kritičtější vůči jejímu nedostatečnému potírání. Budeme se aktivně vyjadřovat k materiálům typu novela zákona o veřejných zakázkách, poznamenal Radek Špicar. Co také nadále trápí podniky je kvalita státní správy. Proto se Svaz výrazněji soustředí na vyhodnocování dopadů na podnikatelské prostředí (RIA) u přijímaných norem. Klíčovou oblastí zájmu Svazu je i infrastruktura a snaha, aby v této oblasti, co nejméně škrtala. Svaz poměrně příznivě přijal vládou schválenou Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, po jejímž zpracování jsme dlouho volali a podíleli jsme se na její přípravě. Podstatné bude však její zavedení do praxe. Budeme muset velmi pečlivě sledovat implementaci strategie, podotknul Radek Špicar. V této souvislosti poukázal na to, že vláda musí daleko výrazněji obhajovat český průmysl a národní pozice v Bruselu. V neposlední řadě připomenul chronický neduh nedostatku technicky vzdělaných absolventů. Chceme-li přežít v globální konkurenci světových ekonomických center, musí český průmysl projít kvalitativní změnou, cestou nižší Radek Špicar, viceprezident SP ČR pro oblast hospodářská politika a konkurenceschopnost (včetně ICT); Pavel Juříček, viceprezident SP ČR - zaměstnavatelská oblast a kolektivní vyjednávaní, spolupráce se sociálními partnery, předseda představenstva BRANO GROUP, a.s.; Karel Hanák, starosta města Hradce nad Moravicí; Josef Holub, viceprezident SP ČR pro oblast daně a legislativa energetické náročnosti, cestou inovací, výzkumu a vývoje, poznamenal na závěr. Co se týká rozdělení oblastí a funkcí v rámci představenstva, k čemuž prezidenta Svazu zmocnila jarní valná hromada, tyto byly určeny následovně: Daně a legislativa Josef Holub Doprava a dopravní infrastruktura Jaroslav Hanák Hospodářská politika a konkurenceschopnost (včetně ICT) Radek Špicar Výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání Jiří Cienciala Zahraniční vztahy a EU Stanislav Kázecký Zaměstnavatelská oblast a kolektivní vyjednávaní, spolupráce se sociálními partnery Pavel Juříček Životní prostředí, energetika a oblast evropských regulací Jan Rafaj. Účastníci valné hromady schválili rozpočet Svazu na rok Tomu předcházela informace generálního ředitele o stavu financí. Jak uvedl, podstatné pro vyrovnané finance Svazu bylo, že na období se podařilo získat projekt Udržitelnost sociálního dialogu. Ten je zaměřen na zvýšení kvality a výkonnosti Svazu, zejména jeho odborných útvarů. Kromě toho byly uzavřeny smlouvy na veřejné zakázky Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací. Významná část těchto aktivit je plněna odbornými útvary Svazu. Celkový objem projektů a veřejných zakázek představuje zhruba 55 procent výnosů a nákladů předloženého rozpočtu. Díky projektům, ale i řadě úsporných opatření, se daří poměrně úspěšně překonat ekonomicky obtížné období posledních let, řekl Zdeněk Liška. Zdeněk Liška generální ředitel SP ČR Josef Holub viceprezident SP ČR pro oblast daně a legislativa Jiří Cienciala viceprezident SP ČR pro oblast výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání 06 Téma

7 Současně informoval přítomné o tom, že se podařilo stabilizovat příjmy od členských firem, které odvádějí příspěvek z mezd v souladu se zákonem o daních z příjmů. Tento způsob výpočtu však nevyhovoval většině členských subjektů. Proto byla přijata změna platebního řádu na rok 2009, která znamenala pro tyto organizace snížení členských příspěvků. Dalším důsledkem tohoto vývoje je změna poměru delegátů členských subjektů a členských firem na valných hromadách Svazu ve prospěch členských firem. Již delší dobu se jedná o navýšení základního členského příspěvku a úpravě platebního řádu. Antonín Šípek, tajemník Sdružení automobilového průmyslu a vedoucí expertního týmu Rady členů na úpravu platebního řádu, v této souvislosti uvedl, že na základě diskuse a konzultací byl rozeslán návrh úpravy platebního řádu, kterým se členským subjektům zvyšuje základní členský příspěvek ze 100 tisíc korun na 110 tisíc korun. Výpočet a sazby ostatních složek, navyšujících tento členský příspěvek, zůstávají beze změny. Touto úpravou dojde k navýšení celkových členských příspěvků od členských subjektů o 5 až 7 procent. K plnění rozpočtu a k hospodářské situaci Svazu se vyjádřili i zástupci Dozorčí rady. Z jejích závěrů vyplynulo, že díky schválení interní půjčky valnou hromadou 21. října 2010 byl eliminován negativní vliv předfinancovaní projektů. Pozitivní bilanci mají letos podnikatelské mise, které jsou členskou základnou oceňovanou službou a kladně se projevují i z hlediska cash flow Svazu. Dozvuky krize vyvolávají však problémy v členské základně, což se projevuje na výši příspěvků i platební kázni některých členů. Dozorčí rada ovšem předpokládá, že v hlavních ukazatelích bude rozpočet splněn, a to jako vyrovnaný. Co se týká vývoje členské základny, od jarní valné hromady ukončily členství 3 členské firmy na vlastní žádost, 1 je v konkursním řízení. Ve stejném období bylo přijato 7 nových členských firem. Účastníci valné hromady byli informováni o tom, že proběhl personální audit sekretariátu Svazu. Slibujeme si od něho, že Svaz bude flexibilnější, uvedl Pavel Juříček, viceprezident Svazu, který byl hostitelem valné hromady. Podle jeho slov audit doporučil vytvořit čtyři základní sekce: hospodářskou, zaměstnavatelskou, podpory exportu a zahraničních vztahů a PR. Personální audit sekretariátu, který z rozhodnutí představenstva proběhl, zmínili i zástupci Dozorčí rady. V expertním týmu pro audit ji zastupoval 1. místopředseda dozorčí rady Petr Kašík. Na valné hromadě byli přítomni a její delegáty pozdravili náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomír Recman, primátor města Opavy prof. Zdeněk Jirásek a starosta města Hradce nad Moravicí Karel Hanák. Hostitel Pavel Juříček, který je předsedou představenstva BRANO GROUP, připravil po skončení oficiální části jednání pro zájemce návštěvu svého podniku, která byla účastníky vysoce hodnocena. Část delegátů se vydala na prohlídku Červeného zámku, původně královského přemyslovského hradu, který byl opakovaně přestavěn renesančně, barokně i empírově. Milan Mostýn tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Adamec prezident Českomoravské elektrotechnické asociace Jan Wiesner člen představenstva, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok 2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru roku Jeho struktura vychází ze zásadního dokumentu Svazu Agenda priorit pro budoucnost ČR. Představuje jeho rozpracování ve formě konkrétně formulovaných úkolů. Vedle zmíněného dokumentu jeho obsah ovlivňuje i aktuální hospodářská situace a politika vlády. Významnou skutečností je, že vláda připravila Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, která by se měla stát jedním z pilířů celkové hospodářské politiky vlády. Veřejné finance Provést audit výdajových položek státního rozpočtu z hlediska jejich hospodárnosti a účelnosti, včetně prověření objektivnosti cen veřejných zakázek. Vypracovat střednědobý program zajišťující udržitelnost veřejných financí tak, aby v roce 2013 byl deficit pod úrovní 3%. Zakotvit do zákonné podoby rozpočtovou odpovědnost. Připravit program změny struktury státního rozpočtu tak, aby odpovídal závěrům Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a doporučení Evropské komise tzv. country recommendation. Vypracovat program vytvářející podmínky pro snížení míry daňových a odvodových úniků s cílem posílit příjmy a redukovat nekalé praktiky v podnikání. Legislativa Důsledně dbát na dodržování pravidel legislativního procesu tak, aby: činnosti vlády a zákonodárných orgánů byly systémové a směřovaly k přehlednému a uspořádanému právnímu řádu; byla odstraněna formálnost v provádění systému RIA. K tomu vytvořit systémové a kapacitní podmínky, a to za účasti podnikatelské sféry; byly naplněny výše uvedené požadavky i pro projednávání návrhů právních předpisů v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Vytvořit veřejně přístupný informační systém o právních normách platných v ČR i v EU v autorizovaném překladu. Provázat registry vedené státní správou a zajistit jejich veřejnou přístupnost. Vyřešit náklady zaměstnavatelů spojené s exekucí na mzdu jejich zaměstnanců. V rámci protikorupčního programu: 08 Téma

9 důsledně aplikovat systém CIA při procesu zpracování a přijímání legislativy; důsledně dodržovat ustanovení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, o účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při vynakládání veřejných prostředků; zajistit přísný dohled nad prováděním rozsáhlých finanční operací; zvýšit roli interních kontrol a interního auditu; vytvořit podmínky pro rychlé a předvídatelné rozhodování soudů. Vzdělávání Projednat a přijmout novou legislativní úpravu terciárního vzdělávání vycházející ze základních principů Bílé knihy. Připravit změny v systému financování školství tak, aby nebyl výhradně závislý na počtu žáků nebo studentů. Vytvořit systém hodnocení úrovně vysokých škol podle úrovně absolventů (odborné znalosti, schopnost adaptability a míra použitelnosti). S využitím nástrojů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací dopracovat základ systému celoživotního vzdělávání pro inovace rámcových vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů a programů dalšího profesního vzdělávání. Vytvořit podmínky pro zpracování novely zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání, s využitím zkušeností podnikatelské sféry. Realizací Akčního plánu podpory odborného školství podpořit učňovské školství, změnit financování tak, aby byly podpořeny technické obory. Připravit systém podpory středního a vysokého školství daňovým zvýhodněním, finančními podporami ze strany podniků, diferencovaným školným a stipendii. Podporovat zakladatele technických středních a vysokých škol. Výzkum, vývoj, inovace Vypracovat a schválit novou politiku výzkumu, vývoje a inovací s cílem definice prioritních oborů VaVaI, které v úzké spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) mohou být zařazeny do nově vzniklých expertních panelů s cílem získávání státních dotací na VaVaI činnosti vedoucí k růstu konkurenceschopnosti průmyslu v ČR. Rekonstruovat složení RVVI tak, aby v ní vedle statutárních zástupců institucí poskytujících výzkum, vývoj a inovace byli zastoupeni i zástupci průmyslu, případně zapojit tyto zástupce do spolupráce s RVVI. Zajistit podmínky pro spolupráci podnikatelské sféry s RVVI při definici budoucích priorit VaVaI za účelem zařazení vybraných odvětví průmyslu do národní strategie. Zainteresovat akademické pracovníky a instituce nejen z ČR do spolupráce s veřejným sektorem, formou státních nebo EU projektů pro dosažení vyšší úrovně znalostí a potenciálu prosazování průmyslových výrobků v celosvětovém měřítku. Cílem je řešení VaVaI projektů s průmyslovou praxí. Prioritně řešit a prosazovat čerpání dotací na problematiku materiálového výzkumu. Trh práce Připravit model kurzarbeitu, který by byl rozpočtově neutrální. Provést změny v úpravě kont pracovní doby, které by byly obdobné s úpravami v členských státech EU a přispěly k vyšší Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 využitelnosti institutu zejména ve firmách, které jsou úzce propojeny se zahraničními firmami. Zavést v systému tzv. III. pilíře možnost důchodového spoření na tzv. předdůchod pro občany, kteří nemohou z důvodu náročných profesí setrvat v zaměstnání do vzniku nároku na starobní důchod. Při změnách v sociálních systémech dbát, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů zaměstnavatelů, ať už přímých odvody, daně z úhrnu mezd, náhrady mezd nebo nepřímých, v podobě administrativních nákladů. Nahradit zpřísňování právních předpisů v oblasti trhu práce za účelem zabránění jejich obcházení, potírání nelegálního zaměstnávání, atd. zefektivněním kontrolní činnosti příslušných úřadů (inspektorátů práce, úřadů práce). Pokračovat v programu obnovy vozového parku osobní veřejné dopravy. Vypracovat konečnou vizi české železnice se zahájením prací na návrhu nového moderního zákona o drahách. Doprava Zpracovat a přijmout střednědobou strategii financování dopravní infrastruktury státu obsahující závazné stanovení priorit a finančních limitů na dobu 5 7 let. V souvislosti s tím intenzivně jednat o posílení podílu Fondu soudržnosti na celkovém objemu kohezní politiky v období Schválit konkrétní stavby dopravní infrastruktury pro roky včetně zabezpečení jejich financování. Rozhodnout o způsobu zdrojového krytí dopravní infrastruktury (dotace, úvěry, dluhopisy apod.). Nastavit administrativní struktury tak, aby přijetí úvěrů, příp. emitace dluhopisů, bylo maximálně efektivní, včetně případné transformace relevantních institucí. Rozhodnout o realizaci projektů PPP (či jiného zdroje mimo státní rozpočet), a to zejména z hlediska celkového rozsahu. Vypracovat strategii podílu dopravy (především vodní a železniční) na zajišťování energetické a surovinové bezpečnosti státu zpřístupněním dalších zdrojových teritorií a přepravních tras. Podporovat kombinovanou dopravu spolu s výstavbou veřejných logistických center. Přijmout program podpory vodní dopravy jako ekologicky šetrného dopravního oboru. Pokud by nebyl přijat, rozhodnout o přijetí útlumového programu pro tento obor. Energetika Schválit Státní energetickou koncepci, která: nediskriminuje žádné energetické zdroje; předpokládá další investice do jaderných zdrojů; zpřístupňuje a využívá domácí primární energetické zdroje; zohledňuje princip bezpečnosti a spolehlivosti; zajišťuje cenovou konkurenceschopnost v porovnání s ostatními zeměmi EU; využívá obnovitelné zdroje energie ve struktuře a podílu, které jsou ekonomicky racionální a zajišťují spolehlivost a bezpečnost; podporuje úspory energie v míře odpovídající ekonomicky přijatelným podmínkám. Zpracovat program zajišťují závaznost Státní energetické koncepce k orgánům státní správy ve formě příslušných změn legislativy. Připravit Koncepci surovinové a energetické bezpečnosti ČR. Vytvořit podmínky včetně legislativních pro posílení investic do přenosových a distribučních sítí a přeshraničních profilů. Náklady na posílení přenosových sítí sdílet na mezinárodní úrovni s ohledem na účast stran, které zvýšené nároky na přenos vyvolávají. Vypracovat a přijmout program spolupráce s ostatními zeměmi regionu na využití nových primárních energetických zdrojů (např. břidlicový zemní plyn). K podpoře investic na snižování emisí CO 2 v plné míře uplatnit možnosti výjimky dle článku 10 c) směrnice 2009/29/ES pro ČR (výjimka pro elektrosektor). Příděl bezplatných povolenek vázat na investice, nikoliv směrovat do posílení příjmů státního rozpočtu formou zdanění či jiné formy zpoplatnění. 10 Téma

11 posilovat diverzifikaci vývozu na trhy mimo EU a tím snižovat závislost na vývozu na trhy EU; podporovat vývoz výrobků a služeb s vysokou mírou přidané hodnoty a inovativní úrovně; Zpracovat analýzu efektivnosti systému podpory exportu. Na jejím základě vytvořit systém hodnocení činnosti jednotlivých zahraničních kanceláří a zastoupení. V rámci uzavírání bilaterálních obchodních dohod EU s třetími zeměmi podporovat vstup firem na trhy třetích zemí. Informační a komunikační technologie V rámci přípravy podmínek pro začlenění do jednotného digitálního trhu: V procesu rozvoje digitální infrastruktury zajistit, aby rozhodování o přidělení digitální dividendy (využití volné kapacity) vytvořilo podmínky pro silné konkurenční prostředí a rychlý rozvoj broadbandového připojení. Realizací projektů egovernment, eeducation a ehealth stimulovat poptávku po broadbandových službách ze strany státních institucí. Zajistit odpovídající legislativu pro účinnou ochranu osobních dat. Při přípravě mezinárodní legislativy zastávat důsledně stanovisko vedoucí k odstraňování regulačních bariér e-businessu. Zajistit podporu rozvoje ICT (informační a komunikační technologie) prostřednictvím projektů VaVaI při vytvoření vhodných podmínek pro účast i malých a středních podniků. Při zavádění ICT služeb urychlit standardizaci a interoperabilitu při respektování technologické neutrality tak, aby byly vytvořeny podmínky pro technologicky kompatibilní řešení. Podpora exportu společná obchodní politika EU Vypracovat a přijmout strategii podpory exportu, která bude: zohledňovat implementaci nového systému koordinace činnosti Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu; Ekologie Sladit environmentální politiky (například politiku ochrany klimatu) se Státní energetickou koncepcí, Koncepcí státní surovinové a energetické bezpečnosti a Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti. Pokračovat v projednávání agendy ekoauditu environmentální legislativy. Revidovat právní předpisy v oblasti životního prostředí zákon na ochranu přírody, zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci znečištění a další. Uvalit minimálně sedmileté embargo na růst environmentálních daní a poplatků s přihlédnutím k potřebě nezatěžovat nákladově firemní sféru. Zajistit spoluúčast průmyslu na využití výnosu z povinného nákupu emisních povolenek v aukcích od počátku roku 2013 a orientovat část tohoto výnosu na podporu inovací v českém průmyslu a tím zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Při implementaci Směrnice o emisním obchodování prosadit na národní úrovni pro odvětví ohrožená únikem uhlíku spravedlivé zacházení s příděly bezplatných povolenek na základě benchmarku nejlepších dostupných technik a pro energeticky náročná odvětví kompenzace nárůstu cen energií, vyvolaných implementací ETS (trh s emisními povolenkami) Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

12 Prosazování zájmů ČR v EU Zajistit podmínky pro deklaraci a prosazování národních zájmů ČR v EU za tímto účelem: využít dohod, zejména s novými členskými zeměmi, které mají podobné problémy a zájmy; posílit zastoupení ČR v odborném aparátu EU; zajistit odpovídající systémové podmínky v domácí administrativě. Prosazovat strukturu rozpočtového rámce EU po roce 2013 tak, aby výdaje směřovaly především do kapitol podporujících konkurenceschopnost EU a budoucí struktura vlastních zdrojů ještě více nezatížila podnikatelskou sféru. Zajistit aktivní účast ČR při formulování pravidel pro fungování společné měny a její dodržování. Podílet se na tvorbě sytému pro koordinaci hospodářských politik zemí EU. Zajistit podmínky pro realizaci Aktu pro vnitřní trh (jde o směrnici o službách, evropský patent a uznávání kvalifikací atd.). USNESENÍ z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 6. října 2011 v Hradci nad Moravicí Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 6. října 2011 v Hradci nad Moravicí 1. Schválila: Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 ve znění doplněném o návrhy schválené v diskusi rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2012 Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2012 postup pro určení jednoho auditora pro celkový audit Svazu i pro projekt Udržitelnost sociálního dialogu Kohezní politika a fondy EU Provést revizi operačních programů a uskutečnit realokaci z programů, které nejsou čerpány na programy bezprostředně navazující na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. Při uplatnění klientského přístupu zjednodušit administrativní a ekonomické podmínky pro čerpání prostředků z fondů EU. Připravit novou kohezní politiku v návaznosti na priority stanovené ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti při výrazném snížení počtu programů pro období po roce V Hradci nad Moravicí dne 6. října 2011 kooptaci Mgr. Ing. Vladimíra Hlavinky, Ing. Luboše Pavlase a Ing. Jana Rýdla za členy představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslava Míla, MBA za čestného člena Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. Vzala na vědomí: zprávu dozorčí rady. 3. Uložila: 1. představenstvu a všem členům Svazu prosazovat Programové prohlášení Svazu pro rok členům, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o způsobu úhrady členského příspěvku v roce 2011, aby tak učinili nejpozději do Za správnost členové návrhové komise: doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Ing. Boris Dlouhý, CSc. JUDr. Boris Kučera Usnesení Programové prohlášení pro rok Platební řád pro rok Zápis 12 Téma fota Jan Hanzálek

13 Svaz oslovil dopisem předsedu vlády Snaha o řešení příčin hospodářské recese vyúsťuje v nejrůznější návrhy na opatření, která mají vzniku krizových situací předcházet. Často jde o opatření, která jsou problematická nejen svými dopady na podnikatelské prostředí, ale i z hlediska naplnění očekávaných pozitivních výsledků. Mezi taková náleží i daň z finančních transakcí, jejíž zavedení je diskutováno v EU. Proto jsme adresovali premiérovi čs. vlády, ministrovi financí a ministrovi průmyslu a obchodu dopis, který uvádíme v plném znění. Vážený pane předsedo vlády, obracíme se na Vás v souvislosti s Vaší účastí na mimořádném jednání ECOFINu. Domníváme se, že v otázce případného zavedení daně z finančních transakcí by Evropská Komise měla postupovat obezřetně a vzít v úvahu všechny možné důsledky navrhovaného opatření. Zejména vzhledem k tomu, že břemeno navrhované daně bude velmi pravděpodobně finančními institucemi přeneseno na jejich klienty, včetně průmyslových korporací. Nemusíme ani zdůrazňovat, že průmyslové korporace používají finanční transakce výhradně k zajišťování proti kurzovým a jiným rizikům, v rámci běžného průběhu svých aktivit. Předpoklad přenesení důsledků daně potvrzuje i sama Evropská Komise ve své důvodové zprávě, stejně jako ho potvrzuje i Evropská centrální banka. Podle prvních odhadů České národní banky se dopady na české finanční ústavy pohybují kolem 10 mld. Kč. Obáváme se, že tato částka by dopadla na české podniky a dále snížila jejich konkurenceschopnost. Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že zavedení této daně by mělo být ponecháno na národní diskreci jednotlivých členských zemí a v této fázi by se nemělo přistupovat k zavádění daně na úrovni Evropské unie. Vážený pane předsedo vlády, dovolujeme si Vás požádat o laskavé tlumočení našeho názoru na jednání ECOFINu Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

14 Stanovisko SP ČR k Aktualizované státní energetické koncepci ČR V závěru letošního roku probíhají velmi intenzivní jednání o podobě Aktualizované státní energetické koncepce ČR (ASEK). Záměrem vlády je dokument přijmout do konce roku. Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil na jednání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR své stanovisko. Pro informaci ho zveřejňujeme v plném znění. Oceňujeme, že probíhají práce na dlouho požadované aktualizaci SEK. Nicméně uplatňujeme však své doplňující požadavky a stanoviska. Cílem našich připomínek je vytvoření dokumentu, který je pro nejbližších 10 až 15 let konkrétní a na ekonomických dopadech zpracovanou realistickou informací především pro spotřebitele, investory a úředníky státní správy. Základním cílem ASEK je vytvořit předpoklady pro fungování nedeformovaného trhu s energiemi tak, aby byla zajištěna bezpečnost, spolehlivost a ekonomická dostupnost dodávek všech forem energie. K naplnění tohoto cíle ASEK musí: definovat zájem státu v oblasti energetiky a surovinových zdrojů, určit minimální úroveň fungování energetiky v krizových stavech, obsahovat hodnocení navržených variant z hlediska vlivu na cenu pro spotřebitele včetně přímých a nepřímých poplatků a daní, formulovat podmínky pro to, aby náklady hradil ten, kdo je vyvolal. (Výstavba přenosových sítí z titulu přetoků z offshore větrných elektráren v Německu by neměla být hrazena českou stranou), vycházet z demografického vývoje země a rozvoje krajů, respektovat mezinárodní závazky, mezinárodní situaci a politická rizika (jaderná energetika pokrývající 85 % spotřeby, renesance uhelné energetiky v SRN), opírat se o propočty reálných nákladů a zjistitelnosti zdrojů energie (podpora biomasy, která může být exportovaná do SRN). 14 Události, stanoviska, lobby

15 Požadujeme: Rozdělit ASEK na dvě části. Propracovanější výhled do roku 2025, (sloužící jako orientace pro investory v energetice a vládu při tvorbě státního rozpočtu tak masivní přechod na elektromobily se bez masivní účasti státního rozpočtu v nejbližších letech neobejde) a na návaznou vizi po roce 2025 (včetně zaměření energetického výzkumu, školství a vzdělávání). Výhodou takového rozdělení mimo jiné je, že můžeme bez jakýchkoliv rizik z vytvoření mezinárodního tlaku proti reaktorům VVER 440 trvat na provozu Dukovan do roku 2025 a neuvádět datum Detailnější výhled do roku 2025 by měl: mít podobu programu (věcný a časový harmonogram rozhodujících akcí, definice nástrojů včetně legislativních), doložit ekonomickou efektivnost a bilanci potřebných finančních zdrojů na tyto akce, být předpokladem pro stabilizaci podnikatelského prostředí pro investory, obsahovat jako nedílnou součást odstranění administrativních překážek v realizaci investic (zrušení blokace přístupu k primárním energetickým surovinám, investic do energetických zdrojů a distribučních a přenosových sítí). Zpracovat oponenturu, která prověří reálnost použitých dat v oblasti spotřeby elektřiny (viz ambiciózní představa o růstu HDP a nereálná představa o nárůstu podílu elektromobilů) a výroby tepla (zejména penetrace do výroby tepla) s doplněním opomenutých, přitom existujících dat (např. sociálně-ekonomické a demografické predikce), a to vzhledem k velké odlišnosti projekcí v ASEK od aktuálních prognóz spotřeby elektřiny (EGÚ Brno, OTE) a od předcházejících scénářů MPO. Objektivizovat potřeby centrálně vyráběného tepla (již dlouhodoběji probíhající trend poklesu potřeb tepla se má podle ASEK změnit na jejich růst, navzdory sílící všestranné stimulaci úspor tepla). Definovat přístup státu k připravovaným majetkovým změnám v plynárenské přenosové soustavě. Ve scénářích s takto prověřenými vstupy počítat s diverzifikovanějším energetickým mixem (s preferencí využití domácích zdrojů energie v kombinaci s dalším rozvojem jaderné energetiky). Doložit průchodnost jednotlivých scénářů elektrizační soustavou, k tomu používanými metodami - testováním spolehlivosti ES a průchodnosti sítěmi, ale i soustavami CZT včetně akumulace elektrotepla (jaderná energetika pokrývající 85 % spotřeby v ČR je bez součinnosti okolních zemí v rámci ČR neprovozovatelná takový záměr nelze uskutečnit bez toho, že by Evropa vybudovala dostatečnou kapacitu v přenosových linkách o napětí 700 kv a více, což bez vyvlastňování v obecném zájmu není reálné. Upozorňujeme na situaci v ČR např. kolem novely tzv. horního zákona). Podložit zamýšlenou strategii energetické a surovinové bezpečnosti, která je uváděna jako jeden z nástrojů, analýzou. Ta musí definovat základní požadavky na energetické zdroje včetně jejich struktury a infrastrukturu tak, aby stát byl schopen zabezpečit své základní funkce i v krizových situacích v různých časových sekvencích. Odstranit nástroje, které diskriminují vybrané zdroje oproti ostatním např. formou křížových dotací či různých daňových výjimek. Dopracovat ASEK o vysvětlení nových pojmů a institutů včetně konkrétních nástrojů, kterými mají být realizovány a financovány (např. demand side management, přerušení těžební činnosti, vágně a často používaný termín podpora ). Doplnit důsledné hodnocení připravovaných variant z hlediska dopadu na konkurenceschopnost energetického sektoru a národního hospodářství obecně včetně nákladů na energii pro konečného spotřebitele. Závěr Požadujeme upřednostnit kvalitu zpracování před termíny. Hrozí riziko přijetí dokumentu, který bude vycházet z nereálných předpokladů. Kvalitní dokument musí vycházet z věrohodných vstupních dat, respektovat fyzikální zákony a technické a technologické zákonitosti a zkušenosti českého hospodářství. Dokument by měl snižovat riziko cenových šoků, které by mohly vzniknout. Všichni máme v paměti například nezvládnutý vývoj podpory obnovitelných zdrojů, kdy tehdejší vláda na základě politického zadání a v rozporu s názorem odborné veřejnosti (minimálně SP ČR) tvrdila, že obnovitelné zdroje nebudou mít dopad do cen elektrické energie. Proto každé navržené opatření musí být doloženo vyčíslením celkových nákladů pro spotřebitele v korunách na kwh (včetně daní a poplatků). Tento požadavek je zcela nezbytné naplnit a to minimálně pro opatření do roku Pro potřeby komunikace s veřejností doporučujeme materiál zpřehlednit, zestručnit a používat srozumitelné termíny. Jan Rafaj viceprezident SP ČR pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

16 Změny v zákoně o DPH Novela zákona o DPH je připravovaná s účinností od Z hlediska fáze projednávání v současnosti platí, že ji odmítl Senát, ale vzhledem k rozložení sil v Poslanecké sněmovně (a kromě toho také vzhledem ke snadnosti, s jakou návrhy předkladatele včetně návrhů garančního výboru byly přijaty), lze oprávněně očekávat, že bude platit v podobě schválené právě Poslaneckou sněmovnou. Původní vládní návrh novely řešil v podstatě pouze změny sazeb daně. V průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně byl návrh rozšířen o další oblasti. Pokusme se tedy v krátkosti shrnout očekávané změny: Změna sazeb daně Snížená sazba DPH se zvyšuje na 14 %. Tato změna se předpokládá s účinností od Základní sazba daně ve výši 20 % novela pro rok 2012 nemění. Zároveň se předpokládá, že od roku 2013 bude pouze zavedena jednotná sazba DPH ve výši 17,5 %. Novela obsahuje speciální přechodná ustanovení pro poskytované vyjmenované služby (dodání vody, zneškodňování odpadních vod, dodání tepla aj.) tak, aby se vyřešil přechod roků i zúčtování záloh přijatých před na zdanitelná plnění uskutečněná po v případech, kdy se u zdanitelného plnění aplikuje snížená sazba daně. Opravy základu daně a výše daně Pro plátce daně (dodavatele) se v určitých případech zavádí možnost opravit základ daně a výši daně vyjádřené v cizí měně použitím kurzu platného první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy. Jinými slovy dodavatel by si mohl vybrat ze dvou variant tu výhodnější. Buď použije pro účely přepočtu cizí měny na české koruny měnový kurz původního zdanitelného plnění, nebo kurz platný první pracovní den kalendářního roku. Jde o výrazné zjednodušení zejména v situaci, kdy je opravováno více zdanitelných plnění v cizí měně, u kterých byly využity pro účely přepočtu cizí měny na českou měnu různé měnové kurzy (obratové bonusy). Dále v oblasti oprav základu daně a výše daně dojde ke zpřesnění náležitostí opravného daňového dokladu. Objevují se i některá zjednodušení týkající se více zdanitelných plnění za určité zdaňovací období. (Za zákonem stanovených podmínek nemusí opravný daňový doklad obsahovat konkrétní evidenční čísla původních daňových dokladů, dále jsou dány podmínky, za kterých může plátce uvést na dokladu pouze souhrnné rozdíly). Změny v oblasti nároku na odpočet Nejvýraznější změnou je nová možnost prokázat nárok na odpočet i v případě, že doklad postrádá některé rozhodné údaje tím, že lze tyto náležitosti nově prokázat jiným způsobem /např. smlouvou/. Jinými slovy: pokud tedy po (po dni účinnosti novely) nebude přijatý doklad obsahovat např. IČO dodavatele nebo odběratele, popř. skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, lze tyto chybějící náležitosti nahradit jinak - např. smlouvou. V návrhu se objevuje nové ustanovení o podmínkách nároku na odpočet v případech tzv. samovyměření při uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání, pokud bude plátce tento majetek používat pro tzv. smíšené účely, tj. částečně pro účely s nárokem na odpočet daně a částečně pro účely bez nároku na odpočet daně. Doposud zákon žádné podmínky neobsahoval. Novela dále vyřešila nesrovnalosti současného znění zákona o DPH týkající se technického zhodnocení nemovitostí (staveb, bytů a nebytových prostor). Novela jasně stanovuje tuto lhůtu jako desetiletou. Zároveň pro technické zhodnocení nemovitosti pořízené před stanovuje postup podle předpisů platných do Zajišťovací příkaz Nová úprava znamená také přitvrdit v případech, kdy hrozí, že daň nebude daňovým subjektem zaplacena. Do zákona o DPH bylo zakomponováno speciální ustanovení týkající se zajišťovacího příkazu. Ten bude nově účinný a zároveň vykonatelný již okamžikem jeho vydání. Tato úprava vychází z praxe přestože má správce daně povinnost učinit pokus vyrozumět daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu, nelze vyloučit situaci, kdy se daňový subjekt o jeho vydání nemusí dozvědět (dosud platí, že se zajišťovací příkaz vykonatelným oznámením daňovému subjektu.) Stále platí, že vykonatelný zajišťovací příkaz se automaticky stává i exekučním titulem, na jehož podkladě může správce daně okamžitě zahájit daňovou exekuci. Ručení za nezaplacenou DPH dodavatelem V oblasti ručení za nezaplacenou daň dochází k rozšíření okruhu případů, kdy bude odběratel ručit za nezaplacenou daň dodavatelem. Od se bude ručení vztahovat i na případy, kdy odběratel zaplatí dodavateli zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem za zdanitelné plnění na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko a dodavatel DPH uvedenou na faktuře nezaplatí správci daně. Ludmila Nutilová poradce pro legislativní proces 16 Události, stanoviska, lobby

17 MANAŽER ROKU 2011 MANAŽER ROKU 2011 Spektrum.indd :44:40 Zlatá koruna si Vás dovoluje pozvat na XI. Fórum Zlaté koruny Pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase a ministra financí ČR Miroslava Kalouska Z dluhové pasti do propasti? Přednášející: Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí ČR prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK Ing. Jan Mühlfeit, Microsoft Corporation RNDr. Luděk Niedermayer, Deloitte ČR prof. Ing. Milan Zelený, M. S., Ph.D., ekonom Ing. Aleš Michl, Raiffeisenbank Ing. Miloš Zeman, ekonom a prognostik prof. Ing. Valtr Komárek, DrSc., ekonom a prognostik TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha listopadu 2011, 9:30 hod. Diskutovaná témata: Jak je Česká republika a její ekonomika připravena na zpomalení ekonomického růstu v příštím roce? Udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky jako obrana před dopady budoucí krize Představa variant řešení úsporného státního rozpočtu v roce 2012 Rizika pro další vývoj ekonomiky Partneři: V diskusi vystoupí další významní ekonomové, zástupci akademickésféry, podnikatelé. Podrobnější program Fóra Zlaté koruny bude průběžně aktualizován na stránkách Účastnický poplatek za 1 osobu: 3.900,- Kč bez DPH (4.680,- Kč s DPH) Registrace: pomocí webového formuláře Vzhledem k omezenému počtu míst v sále se prosím registrujte co nejdříve, nejpozději do 23. listopadu Hlavní mediální partneři: Odborní partneři: Mediální partneři: Organizátor: pdmedia s.r.o., K Rybníčkům 26, Praha 10, tel.: ,

18 Z jednání expertního týmu pro legislativu Před jednáním valné hromady Svazu se uskutečnilo zasedání části expertního týmu pro legislativu (účastníků valné hromady). Na svém zasedání tým zejména projednal následující body. Návrh změny zákona o omezení plateb v hotovosti V této souvislosti tým doporučil uvádět v textu novely částku ,- Euro nikoliv ,- Kč, neboť i navazující předpisy používají vyčíslení v Eurech a je v zájmu přehlednosti právní úpravy sjednotit i používané jednotky. V diskusi přítomní členové vyslovili názor nad nutností existence tohoto předpisu, neboť je jednak administrativně náročný nejen na podnikatele, ale i občany, nehledě k tomu, že tato právní úprava není příliš rozšířená a není to předpis, jehož zavedení je v požadavku Evropské unie. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (tisk č. 221) a změnový zákon (tisk č. 206) Tým se shodl v názoru, který Svaz vyslovil již dříve, že navrhovaná právní úprava ve své aplikaci zřejmě přinese řadu problémů zejména v oblasti orgánů činných v trestním řízení (nárůst trestních oznámení v rámci zostření konkurenčního boje). Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Po schválení v Poslanecké sněmovně byl návrh této normy postoupen do Senátu, kde je veden pod číslem tisku 210. V této souvislosti tým negativně hodnotil délku legislativního procesu (více než rok). Novela obchodního zákoníku Pokud se jedná zejména úpravy tzv. souběhu funkcí, tým konstatoval, že účast Svazu na legislativním procesu a spolupráce s ministerstvem spravedlnosti umožnila úpravu souběhu funkcí podle požadavků členů Svazu. Návrh je schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen do Senátu (tisk č. 207). Na tuto úpravu navazují i změny dalších právních předpisů v gesci MPSV a MF. Jedná se zejména o rozšíření okruhu osob, které budou účastny na nemocenském a důchodovém pojištění a to o: společníky a jednatele společností s ručením omezeným komandisty komanditních společností ředitele obecně prospěšných společností, kteří vykonávají pro společnost činnost mimo pracovně právní vztah členy kolektivních orgánů právnické osoby, pokud jsou za tuto činnost odměňováni prokuristy likvidátory, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které mají sídlo ve státě, se kterým ČR neuzavřela smlouvu o sociálním pojištění, pokud je složka zapsána v obchodním rejstříku a pokud má vedoucí složky místo výkonu práce trvale v ČR. Zároveň s tím se navrhuje, aby od byl změněn zákon o daních z příjmů tak, že odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob budou považovány za daňově uznatelné. Cílem těchto změn je sjednocení přístupu k odměnám členů kolektivních orgánů a mzdě z pracovněprávního vztahu z hlediska odvodů pojistného i daňové uznatelnosti. Tým v krátkosti projednal i novelu zákona o veřejných zakázkách, která je předmětem široké mediální diskuse (sněmovní tisk č. 370) a je k ní předložena řada pozměňovacích návrhů. 18 Události, stanoviska, lobby

19 Členové týmu se na závěr seznámili a diskutovali o některých rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR a to: 9 Afs81/ absolutně neplatná smlouva a její dopady na daň z příjmů 25 Cdo 4147/2008 odpovědnost za škodu z neuzavřené budoucí smlouvy 29 Cdo 4356/2009 obcházení 196a odst.3 Obch. zákoníku částečnými převody majetku 30 Cdo 4280/2009 nabytí nemovitosti od nevlastníka 23 Cdo 2192/2009 okolnosti rozhodné pro přiměřenost smluvní pokuty 21 Cdo 41234/2010 právnická osoba jako osoba blízká Tým se dále zabýval i situací v rekodifikaci soukromého práva s tím, že projednávání nového občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů budou členové týmu sledovat a o stavu a případných změnách se budou navzájem informovat. Jedná se zejména o vazbách na zákon o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) a Zákoník práce. Stanislav Klimeš legislativní sekce Svaz průmyslu a dopravy České republiky a PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář si Vás dovolují pozvat na seminář Změny Zákoníku práce v roce 2012 Co nového pro praxi přinese a je třeba začít již teď měnit pracovní smlouvy? dne od do hodin v konferenčních prostorách Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9 Program semináře: 1. Klady a zápory prodloužení pracovního poměru na dobu určitou a zkušební doby 2. Pružnější rozvrhování pracovní doby, čerpání dovolené 3. Paušalizace práce přesčas, další změny v odměňování 4. Konkurenční doložka za méně peněz 5. Změny ve výpovědích, odstupňované odstupné 6. Zpojistnění dohody o provedení práce 7. Dočasné přidělení zaměstnance i bez licence 8. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a jeho dopady na akvizice 9. Jak vykládat zákoník práce po novele 10. Co dalšího je dobré v roce 2012 o pracovním právu vědět Přednášející: JUDr. Adéla Krbcová, advokátka PETERKA & PARTNERS Účast na semináři je bezplatná. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity sálu podle data jejich obdržení. Registrujte se, prosím, na adrese: https://im.spcr.cz/regform/regform.php?actionid=725&lang=cz Bližší informace: JUDr. Stanislav Klimeš, tel.: , Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

20 Otázky pro Vážení čtenáři měsíčníku Spektrum, představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR posílili 6. října 2011 tři noví členové, a to Ing. Luboš Pavlas - generální ředitel a místopředsedu představenstva Czech Coal a.s., Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka - ředitel divize výroba ČEZ, a. s. a Ing. Jan Rýdl - prezident Svazu strojírenské technologie a předseda představenstva TOS VARNSDORF a. s. Rozhodli o tom delegáti valné hromady. V tomto vydání vám přinášíme odpovědi na otázky dvou zástupců Svazu, v prosincovém čísle vás seznámíme s názory Vladimíra Hlavinky. Luboš Pavlas 1. Co si kladete za cíl v rámci vašeho působení v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy ČR? Samozřejmě pomoci formulovat a prosazovat stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR ke státní energetické a surovinové strategii i k navrhované novele horního zákona. Uvedené dokumenty považuji za naprosto klíčové, a to nejen pro energetiku. Mají dopad na konkurenceschopnost tuzemského průmyslu, zaměstnanost i bezpečnost země. Navrhované změny by proto měly projít důkladnou analýzou, s oceněním a posouzením všech dopadů. Upozorňují na to nejen zaměstnavatelé, ale také zástupci obcí a odborů. Za nezbytnou proto v první řadě považuji analýzu dopadů novely horního zákona. Tu vláda měla předložit tripartitě do konce října. Očekávám, že dopadová analýza bude podkladem pro další jednání o podobě novely horního zákona. A Svaz, spolu s dalšími svazy a asociacemi, by podle mě v tomto jednání měl hrát jednu z hlavních rolí. 2. Co považujete za největší problémy v odvětví, v němž působíte? Otázka se dotýká jak vývoje samotného odvětví, tak i podnikatelského prostředí i legislativy. Už jsme se toho dotkli. Česká energetika nutně potřebuje životaschopnou a realizovatelnou koncepci. Příprava tak zásadního dokumentu není snadná a jednotlivé kroky by na sebe měly logicky navazovat. Není správné, pokud je například malá novela horního zákona předložena dříve, než je schválena energetická koncepce a surovinová politika státu. Návrh tak postrádá oporu v koncepčních dokumentech a hrozí riziko dalších legislativních úprav. Problémem navrhované novely horního zákona je také to, že práva soukromých vlastníků upřednostňuje na úkor vlastnických práv státu. Navíc se tím velmi posiluje pozice případných spekulantů. Novela totiž ruší možnost vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu. Stát tím do budoucna ztrácí možnost přístupu ke svým surovinovým zásobám, zatímco se snaží takovou možnost prosadit do jiné legislativy, např. pro zjednodušení výstavby infrastruktury. Dalším úskalím je fakt, že připraveným materiálům chybí nástin, kolik nás při uplatnění zvolené energetické koncepce bude stát zajištění energetické a surovinové bezpečnosti. Proto také Svaz doporučil zapracovat kvalifikovaný odhad finanční náročnosti a následné nároky na stát promítnout do výhledu státního rozpočtu. Dalším doporučením je stanovit, jaký vliv by mělo navržené využití dřevní hmoty pro energetické účely na dřevozpracující, nábytkářský a papírenský průmysl. Nyní záleží na postoji vlády. Tyto i další připomínky má v rukou. Záleží na tom, jak na ně zareaguje, nakolik je bude akceptovat a zapracuje je do znění jednotlivých dokumentů. 3. Můžete porovnat plusy a mínusy tuzemského odvětví, v němž působíte, se zahraniční konkurencí? Hlavním plusem české energetiky je určitě dostatek vlastních zdrojů fosilních paliv, tedy hnědého uhlí, které státu dokážou zajistit surovinovou soběstačnost na mnoho desítek let. Nevýhodou, dokonce bych řekl ohrožením, je nejasný dlouhodobý postoj státu k těmto zdrojům a jejich případné náhradě. To udržuje českou energetiku a zejména teplárenství v nejistotě, brání jejímu rozvoji a snižuje konkurenceschopnost. Osobně také jako určité ohrožení do budoucna vnímám nedostatek mladých odborníků v energetice. 4. Jaké jsou vaše životní priority či motto? Třeba, že očekávám, že to lepší je ještě přede mnou. A oblíbené motto či citát? Nikdo není dokonalý. Ale vzpomínám i na otcovo: Když se rozhodneš něco dělat, tak pořádně. 5. Čím se zabýváte ve volném čase? Rád čtu detektivky, lyžuji, hraji squash a golf. Mám také rád dobré víno, ale těžko odolávám i produktům z české zabíjačky. Rád to vše absolvuji mezi svými nejbližšími, jsem pyšný na svoji rodinu. 20 Otázky pro...

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu........................................................................... Připravované změny v legislativě

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu 2009 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen> O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E ČASOPIS SVAZU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Svět strojírenské techniky září 2013 www.sst.cz Muž, který zůstává věrný své firmě /str. 4/ ŽĎAS značka s dobrou tradicí /str. 14/ Tisková konference k veletrhu EMO

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce SPEKTRUM 09 2014 TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce Úvodní slovo...03 Trendy České firmy hlásí: trendy nás nezaskočily...04 Život Svazu Dagmar Kuchtová novou generální ředitelkou

Více

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje Ročník Roãník 12 17 č. ã.7 8/2013 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový PrÛmysl

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více