Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května Vinařský věstník Obsah: Hlavní zprávy 2 Z MZe 3 Z ČSÚ 6 Z AK ČR 7 Z PK ČR 9 Ze zpráv K. Matouška (COPA/COGECA) 11 Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA 16 Tisková zpráva z jednání XXII. valného shromáždění AREV v Remich v Lucembursku 17 Z MONITORINGU EU europoslance Hynka Fajmona 18 Ze zahraničí 22 FOTO: MARTIN PŮČEK 1

2 HLAVNÍ ZPRÁVY Odborná konference Oenoforum 2014 Svaz vinařů České republiky pořádá dne při příležitostí 8. ročníku mezinárodní soutěže vín Oenoforum 2014, Czech International Wine Competition, odbornou konferenci s mezinárodní účastí. 19. června 2014 Loucký klášter, Znojmo Jak na velká terroirová vína (včetně praktických poznatků) Klíčové faktory při výrobě velkých vín v regionech Alsasko a Champagne Aurore Jeudy (FRA) Enolog-konzultantka pro východní Evropu, Institut Oenologique de Champagne Příprava velkých vín začíná už na vinici Brett A. Crittenden (AUS) Předseda International Wine Challenge, manažer The Guigal estate, zastupující i mnoho jiných velkých vinařství po celém světě Srovnání rakouských terroir z pohledu sklepního hospodářství Hof-Rat Dipl.-Ing. Robert Steidl (AUT) učitel technologií pro zpracování hroznů, vína a kultury, Vyšší odborná škola v Klosterneuburgu, vedoucí institutu vinařství/sklepní hospodářství, vedoucí oddělení sklepního hospodářství Odpověď vinařů a státu na rakouský vinařský skandál v roce 1985 Ök.-Rat Dipl.-HLFL-Ing. Josef Pleil (AUT) Emeritní prezident rakouského svazu vinařů Cena konference: Kč (60 ) bez DPH Cena konference pro člena SV ČR: 490 Kč bez DPH V ceně: konference, tlumočení do českého jazyka, odborné materiály, občerstvení. Autobusová doprava na těchto trasách: Trasa 1: Bzenec Veselí nad Moravou Hodonín Břeclav Valtice Mikulov Znojmo Trasa 2: Čejkovice Velké Bílovice Velké Pavlovice Hustopeče Znojmo Zájem o účast potvrzujte em na adresu: null.cz Do přihlášky uveďte tyto údaje IČ, člen/nečlen SV ČR, počet vstupenek + jména účastníků. Následně vám zašleme daňový doklad s výzvou k úhradě. Harmonogram konference, , Loucký klášter Znojmo: 8:00 až 9:30 registrace 9:30 zahájení 16:00 závěr Jak to bude s výsadbovými právy? V prosinci minulého roku se dohodl Evropský parlament s Radou EU na novém nařízení (č. 1308/) o společné organizaci trhů zemědělskými produkty a tím i na novém systému povolování výsadeb révy. V zásadě bude od platit: Na jakoukoliv výsadbu vinice bude zapotřebí povolení (bezplatné) a výsadba bez předcházejícího klučení bude omezena na 1 % plochy vinic státu ročně. V praxi to v případě předcházejícího vyklučení vinice bude znamenat, že stejný pěstitel získá povolení vysadit stejně velkou plochu vinice. Povolení se nebude vztahovat na konkrétní parcelu, jenom na pěstitele. Povolení nebude přenositelné na jiného pěstitele a nebude možné je zahrnovat ani do státní rezervy v případě nevyužití. Tzn., že nebude ani obchodovatelné. Povolení k výsadbě musí být využito během tří let. Pokud chce pěstitel vysadit vinohrad bez předcházejícího klučení, spadá do režimu max. 1 % z celkové plochy vinic ČR, tedy přibližně 170 ha ročně. Zde bude záviset na státu, jaký postoj k rozdělení této možné plochy přijme. Předpis EU umožňuje jednoduchý způsob krácení žádostí o příslušné procento všem žadatelům v případě překročení možností státu. To ale není vhodná metoda, vedla by buď k tomu, že připravovaný pozemek by byl využit pro vinici 2

3 jen na určité části nebo k loterijním sázkám na kolik zvýšit plochu v žádosti, aby mi to vyšlo, což by zase v konečném důsledku vedlo v některých letech k nevyčerpání celé plochy určené pro stát. Proto se jako nejvhodnější jeví možnost daná státu rovněž nařízením EU: stanovit objektivní kritéria, která budou zvýhodňovat vybrané skupiny pěstitelů a teprve pak přijdou na řadu ostatní. Ta zatím nejsou ze strany Komise taxativně vyjmenována, ale určitě k nim budou patřit mladí začínající pěstitelé, pěstitelé, kteří chtějí vysadit vinohrad na svahu, ekologicky hospodařící pěstitelé atd. Druhou možností pro pěstitele je koupit někde existující vinici a tu případně vyklučit a vysadit, třeba jinde, novou o stejné výměře. Stávající systém výsadbových práv tedy končí rokem 2015 a do konce toho roku půjde převést stávající práva na povolení s tím, že jejich platnost bude podle dosavadního výsadbového práva, max. však 3 roky. Tolik tedy základní schéma, na detailech se zatím pracuje jak v orgánech EU, tak se budou muset začít projednávat v ČR. JIŘÍ SEDLO Informace o vývoji jednání ohledně novely zákona o potravinách Ministři zdravotnictví a zemědělství se dohodli, že kompetence hygienické služby zůstanou zachovány a navíc se posílí kontrola v oblasti kvality potravin také o dozor zemědělských orgánů v oblasti společného stravování. To znamená, že hygienická služba nepřijde o žádné kompetence, budou dále vykonávat dozor podle potravinového práva a podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Orgány zemědělské pak budou vykonávat dozor podle potravinového práva. Orgány budou koordinovat své kontrolní plány tak, aby nedocházelo k nadměrné zátěži podnikatelského sektoru, tedy by nemělo dojít například k tomu, že budou pracovníci obou orgánů kontrolovat souběžně jednu provozovnu. Plánuje se propojení informačních systémů a koordinace kontrolních plánů. Celá dohoda bude znovu projednána na zemědělském výboru PS a předložena jako další pozměňovací návrh. (Zřejmě opět paní poslankyní Balaštíkovou.) Potřebné úpravy již upřesňují v těchto chvílích pracovníci obou ministerstev. MUDR. VLADIMÍR VALENTA, PH.D.; HLAVNÍ HYGIENIK ČR; Z MZe Jurečka: Potravinářský zákon pomůže spotřebitelům při nákupu potravin a zvýší jejich ochranu Poslanci včera schválili novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích navrženou Ministerstvem zemědělství. Novela zvyšuje pokuty pro nepoctivé výrobce a obchodníky, zavádí lepší označování potravin a pomůže zvýšit informovanost zákazníků. Jedná se o největší úpravu potravinářské legislativy od vstupu České republiky do Evropské unie. Ukládá například obchodním řetězcům povinnost zveřejnit, ze kterých pěti zemí pochází největší podíl nabízeného sortimentu. Naším cílem bylo zlepšit informovanost, a tím i ochranu spotřebitelů. Podle schváleného zákona budou mít lidé více údajů o potravinách, a díky tomu se mohou lépe rozhodovat při nákupu. Například u nebalených potravin budou muset obchodníci viditelně uvést informaci o výrobci potraviny, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Za porušení kvalitativních požadavků nebo za špatně označené potraviny hrozí peněžitý trest až 10 milionů korun, doposud to byly jen 3 miliony. Za nebezpečné a zdravotně závadné potraviny mohou dostat výrobci sankci až do výše 50 milionů korun. Novela také vymezuje kompetence dozorových orgánů při kontrolách veřejného stravování. Kvalitu jídla v restauracích a jídelnách budou nově prověřovat i inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy. Dosavadní dozor tak bude významně posílen zejména o kontrolu bezpečnosti, kvality a původu surovin a pokrmů, včetně zvěřiny, které se podávají v jídelnách a restauracích, zdůraznil ministr Jurečka. Hygienická služba a inspektoři Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce budou při kontrolách spolupracovat a koordinovat své aktivity tak, aby zbytečně nezatěžovali obchodníky a prodejce. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Vinařský věstník 03/2014 3

4 Pančované víno se k zákazníkům nedostane, po odhalení bude zničeno Novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci zlepší situaci na trhu s vínem. Pokud inspektoři odhalí pančované víno, budou mít pravomoc přikázat jeho likvidaci. Novelu tento týden přijala poslanecká sněmovna. Víno, do kterého výrobce přidá nelegálně vodu, alkohol, syntetická barviva nebo hrozny a hroznový mošt ze zemí mimo Evropskou unii, už neskončí v lihovaru, octárně nebo na využití pro průmyslové účely, jak to bylo doposud možné. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nařídí jeho likvidaci. Likvidace pančovaného vína zlepší situaci na trhu. Nepoctiví výrobci už totiž nebudou moci spoléhat na to, že zpracováním vína na ocet nebo líh získají aspoň částečný zisk. Naopak, budou muset uhradit náklady na likvidaci vína, které nebylo vyrobeno podle povolených postupů, uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka. Přísnější pravidlo zamezí šíření nekvalitních nebo falešných vín neznámého původu na českém trhu. Dozorové orgány budou mít pravomoc nařídit zákonné zničení falšovaných vín, likérových vín, šumivých vín a částečně zkvašeného hroznového moštu. V roce odebrala SZPI ke kontrole celkem 1056 vzorků vína, z nichž u 402 inspekce zjistila nedodržení zákonných požadavků v oblasti jakosti, falšování a bezpečnosti. Za pančování vína může být nepoctivý výrobce potrestán podle zákona o vinohradnictví a vinařství pokutou až 5 milionů korun. ZDROJ: HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Kdo zabíjí včely? Pro používání pesticidů a fungicidů, které jsou nebezpečné pro včely, platí přísné předpisy. A přesto krajské veterinární správy, v součinnosti s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ, dříve Státní rostlinolékařská správa), řeší řadu případů úhynů včel v souvislosti s podezřením na otravu po aplikaci těchto látek. Je třeba zemědělce upozorňovat, že chemické přípravky je možné aplikovat pouze v souladu s předpisy a informacemi udávanými výrobci. Například na přípravku proti blýskáčkovi řepkovému stojí: aplikujte pouze ve fázi zeleného až žlutého poupěte. Jednoznačně je tedy zakázáno použít na květ. Chovatelé včel pak mají povinnost hlásit podezření na otravu neprodleně po jeho zjištění. Pozdní vyšetření odebraných vzorků uhynulých včel a ošetřeného porostu značně snižuje laboratorní průkaz účinné látky, která je ve většině případů odbourána po 72 hodinách od jejího vstřebání (zejména v porostu). A nejde jen o včely, ale i o ostatní hmyz, včely samotářky, čmeláky, pestřenky, motýly aj. Ohrožení včel se věnují i bruselské orgány. Na posledním semináři v Bruselu na dané téma, který se konal 7. dubna, byla prezentována nejen přímá nebezpečí otrav včel létavek, tedy těch, které přijdou přímo do kontaktu s ošetřovaným porostem, ale i ostatních včel v úlech, kam právě létavky přinášejí kontaminovaný pyl, což má negativní vliv na výživu matek, plodu a na odolnost včelstev vůči chorobám a ostatním škůdcům. Může pak docházet k chronickým otravám, které trvají delší dobu a včelař zpravidla ani nezjistí, že ve včelstvu tato otrava probíhá. Důsledkem může být až úhyn včelstva, kdy je chronická otrava jedním ze závažných faktorů, vedle napadení včelstva roztoči a s nimi spojenými virovými onemocněními. Včelstvo totiž vyčerpá všechny možnosti kompenzovat nepříznivé životní podmínky a celý organismus se postupně zhroutí vlivem kumulace všech nepříznivých vlivů. Problémy bývají především s ošetřováním porostů řepky. Zemědělci mají povinnost vyrozumět včelaře, kteří jsou v dosahu do 5 km, 48 hodin předem. Ale i pak mohou ošetřovat porost až poté, když už jsou včely doma, a to nejpozději do 23. hodiny. Včelaři zase mají povinnost oznámit obci vždy do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev a nové umístění, včetně kočovných 5 dnů před jejich přemístěním. Dnešní odrůdy pěstované řepky se bez chemického ošetření prakticky neobejdou, je tedy třeba najít konsenzus, aby ohrožení včelstev bylo minimální. Řešením by bylo pěstovat GMO odrůdy, to však EU nepovoluje. Je tedy nutné pečlivě dodržovat předpisy, které možná rizika mohou zásadně snížit. Bohužel se však ukazuje, že problémů s otravami včelstev v poslední době zásadně neubývá. Touha po stále vyšších a vyšších výnosech způsobuje velké ohrožení nejen včel, ale i ostatních druhů hmyzu. A že problém není malý, o tom svědčí fakt, že v ČR je podle údajů ČZU (České zemědělské univerzity) oseto řepkou téměř hektarů orné půdy. Jak může situace vypadat, o tom je možné si učinit představu například po zhlédnutí krátkého filmu More than honey, který byl představen na zmíněném semináři v Bruselu. Známý dokumentarista Markus Imhoof za něj získal řadu ocenění. JOSEF DUBEN, TISK. MLUVČÍ SVS Potraviny na pranýři Původní sklepmistr, víno polosladké bílé Kagorie: Falšované potraviny Nevyhovující parametr: přídavek syntetického glycerolu; přídavek vody Výrobek byl falšován přídavkem 95 % vody a přídavkem syntetického glycerolu. Přídavek vody do vína je nepovolený enologický (vinařský) postup. Glycerol je přirozenou součástí vína, ve kterém vzniká jako vedlejší produkt při kvašení. Množství glycerolu je závislé na použitých kvasinkách a na teplotě během kvašení. Jeho přítomnost vínu dodává hladkost a plnost. Přídavek syntetického glycerolu do vína není povolen. Šarže: L1834W130/12 Obal: skleněná lahev, uzávěr Množství výrobku v balení: 1 l Výrobce: Plněno v: Vinium a.s., Hlavní 666, Velké Pavlovice Země původu: Moldova Země výroby: Czech Republic Datum odběru vzorku: ZDROJ: SZPI Pozor na rozinky z Iránu Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila přítomnost nepovolené látky v rozinkách Dried Raisins LTC, v balení 200 g, s označením data minimální trvanlivosti , šarže L /2S, země původu: Írán. Potravina obsahovala minerální olej, který není potravinářskou látkou a nesmí být tudíž v potravinářském výrobku obsažen. Množství použitého nepovoleného oleje činilo 567 mg/kg a výrobce tak po- 4

5 rušil nařízení č. 1333/2008 Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách. Pokud mají spotřebitelé uvedenou šarži doma, rozhodně ji nedoporučujeme ke konzumaci. SZPI nařídila stažení předmětné šarže z trhu. Předmětná šarže rozinek byla uváděna do oběhu u prodejce Globus ČR, k.s., Sárská 5/133, Praha 5, Tento případ byl notifikován do systému RASFF. ZDROJ: SZPI; Zhodnocení Národního programu genetických zdrojů za rok Řešení Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen Národní program ) vychází z nutnosti dlouhodobě zachovat genetické zdroje, neboť jsou nepostradatelnou součástí genetické diverzity a nezbytným základem nejen pro šlechtění a zemědělskou produkci, ale i pro biologický a zemědělský výzkum. Ministerstvo zemědělství podpořilo v roce aktivity Národního programu finančními prostředky ve výši 62 mil. Kč. Národní program rostlin Rokem oslavil Národní program rostlin již 20 let své činnosti. K tomuto výročí vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s národním koordinátorem a kurátory jednotlivých sbírek publikaci 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Tato publikace je ke stažení na webových stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz) v sekci Zemědělství -> Genetické zdroje. V rámci Národního programu rostlin v roce spolupracovalo 16 pracovišť, včetně Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (dále jen VÚRV ), který jeho činnost v rámci ČR koordinuje. Řešení programu probíhalo podle platné Rámcové metodiky schválené na rok. Všemi pracovišti je používán jednotný informační systém EVIGEZ provozovaný genovou bankou ve VÚRV Praha-Ruzyně, který mj. slouží i jako zdroj informací pro veřejnost. V centrální databázi je nyní uchováváno zhruba záznamů dostupných genetických zdrojů rostlin. Vzorky genetického materiálu jsou každoročně poskytovány uživatelům bezplatně, a to pro potřeby šlechtění, výzkumu a vzdělávání, nikoli pro přímé komerční využití. V roce bylo poskytnuto uživatelům celkem 4846 vzorků, z toho 3574 domácím a 1272 zahraničním uživatelům. Nejčastějším uživatelem bývají tradičně výzkumná pracoviště. Nejrozsáhlejší kolekce jsou shromážděny ve VÚRV Praha (celkem , položek, tj. 50,4 % z celkového rozsahu národních kolekcí). Část aktivit se také soustředila na rozšiřování kolekcí o nové genetické zdroje. Při jejich získávání se zaměřuje zejména na monitorování, shromáždění a záchranu genetických zdrojů domácího původu a rozšíření genetické diverzity kolekcí. Celkem bylo v roce nově získáno 1186 vzorků od domácích dárců i ze zahraničí. Během roku bylo uskutečněno 7 sběrových expedic, z toho 6 v zahraničí (Argentina, Východní Srbsko, Rusko, Kamčatka atd.) a 1 v ČR (Nízký Jeseník). V letošním roce byla zahájena příprava pro zaslání bezpečnostní duplikace vybraných genetických zdrojů rostlin do globálního úložiště semen v norských Špicberkách. Více informací naleznete na webových stránkách VÚRV. Národní program rostlin se v rámci daných finančních a technologických možností snaží udržet krok s rychlým mezinárodním vývojem, zejména v používání molekulárních metod charakterizace a hodnocení genetických zdrojů rostlin a bezpečných metod konzervace. V roce pokračoval převod současného informačního systému na platformu programu GRIN GLOBAL (mezinárodní varianta národního informačního systému genetických zdrojů rostlin v USA), díky němuž je možné očekávat rozšíření uživatelských možností,mezinárodní kompatibilitu a povědomí o genetických zdrojích rostlin v České republice. Klíčové postavení měl projekt budování Evropské sítě genových bank v rámci projektu AEGIS. Cílem projektu je přejít od spolupráce k efektivní dělbě práce a integraci kapacit při dodržování standardů kvality. Pro Národní programy genetických zdrojů rostlin v Evropě je projekt AEGIS příležitostí a výzvou aktivně se podílet na zajištění bezpečné konzervace, dostupnosti a efektivního využívání genetických zdrojů rostlin v Evropě. Národní program mikroorganismů Národní program mikroorganismů sdružuje 12 organizací včetně VÚRV, který jeho činnost v rámci ČR koordinuje. Sbírky v rámci Národního programu mikroorganismů udržovaly v roce celkem kmenů genetických zdrojů. Do tohoto podprogramu jsou zahrnuty fytopatogenní a zoopatogenní viry, bakterie a houby, užitečné mikroorganismy jako jsou rhizobia, průmyslově využitelné bakterie, kvasinky, askomycety, oomycety a basidiomycety. Součástí podprogramu jsou také dvě sbírky škůdců, a to hmyzích rostlinných škůdců a jejich nepřátel a škůdců skladovaných komodit a potravin. V průběhu roku probíhaly sbírkové práce v souladu s Metodikou a plánem aktivit schválených na rok. Úkoly v tomto směru byly orientovány především na uchovávání, shromažďování a rozvoj sbírek. V některých sbírkách byla potřebná revize, tj. vyřazení sbírek s dlouhodobě sníženou životaschopností, doplnění a charakterizace nových kmenů. Průběžně probíhala také charakterizace uchovávaných kmenů, zejména dle morfologických a biochemických kritérií. Za účelem zisku nových terénních kmenů, a to nejen v zemědělských a potravinářských provozech, byla provedena řada průzkumných akcí. Sbírky byly využívány také pro účely výzkumu a výuky jak domácími, tak zahraničními pracovištěmi základního i aplikovaného výzkumu, šlechtitelskými institucemi, univerzitami, středními školami i orgány státní správy. Celkem bylo v roce poskytnuto 874 kmenů, z toho 214 do zahraničí. Sbírky se poskytnutím genetického materiálu podílely na vypracování 140 původních vědeckých publikací, odborných publikací, metodik a příspěvků do sborníků. Pro evidenci a údaje o jednotlivých položkách všech sbírek je na internetových stránkách VÚRV k dispozici centrální databáze. Tato databáze slouží i jako zdroj informací 5

6 pro širokou veřejnost. V rámci sbírek mikroorganismů byl v roce získán jeden patent. Sbírky mikroorganismů jsou již dlouhodobě zapojeny do řady mezinárodních struktur a jsou členy národních (National Library of Medicine Database Maintenance Project) a mezinárodních organizací sdružujících sbírky genových zdrojů mikroorganismů (World Federation for Culture Collection, Federation of European Microbiological Societies, European Brewery Convention, International Bremia Evaluation Board atd.). Mezinárodní aktivity spočívají v poskytování a výměně kmenů a informací, v účasti na specializovaných konferencích a workshopech. ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR; Z ČSÚ Ze zprávy ČSÚ Česká republika od roku 1989 v číslech Počet obyvatel se příliš nemění, pohybuje se kolem 10,5 mil., ale obyvatelstvo stárne. V roce 1989 tvořili občané nad 65 let 12,5 % obyvatel, v roce už 17,4 %. Ubylo sňatků téměř o polovinu, z 81 tisíc v roce 1989 na 43 tisíc v roce. Ale rozvodů jen z 31 tisíc na 27 tisíc. Jsme zemí, o kterou mají cizinci přibližně stejný zájem jako místní obyvatelé ji opustit; meziročně se to značně liší. Celkově však vzrostl počet cizinců žijících v ČR z 36 tisíc na 436 tisíc. Rodí se asi o 20 % méně dětí. Nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci krevního oběhu s trendem mírného poklesu, asi na polovině se pohybuje rakovina, za to je stabilní. Vzdělání v % obyvatelstva (1980/2011): základní 45/18, střední odborné 33/33, úplné střední odborné 13/20, úplné střední všeobecné 3,5/6,8, vysokoškolské 5/12,5. V populaci převažují v případě základního vzdělání po celou dobu ženy nad muži, kdežto u vysokoškolského je tomu opačně, ale rozdíly mezi ženami a muži se snižují. V roce 1989/1990 bylo v ČR 113 tisíc studentů vysokých škol, v roce 2012/ jich bylo 381 tisíc (337 %). Hospodářství ČR Podíl hrubé přidané hodnoty zemědělství v rámci celého národního hospodářství se snížil z 8,3 % v roce 1990 na 2,4 % v roce ; v posledních sedmi letech se prakticky nemění. Počet pracovníků v zemědělství klesl z 298 tisíc v roce 1993 na 94 tisíc v roce Tak výrazný propad nezaznamenalo žádné jiné odvětví národního hospodářství. Průměrná hrubá mzda v zemědělství dosahovala v roce 2009 měsíčně Kč a byla tak druhá nejnižší ze všech odvětví národního hospodářství, hned po uby- Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret na 1 obyvatele v České republice Měřicí jednotka Alkoholické nápoje alkoholické nápoje celkem v hodnotě čistého litru litry 170,8 177,2 169,9 186,3 176,7 180,0 180,2 181,1 185,6 185,3 184,2 184,3 181,3 184,4 186,4 184,6 188,1 184,3 185,8 183,2 177,6 170,9 168,8 175,2 litry 8,2 8,9 9,1 9,4 9,2 9,4 9,4 9,5 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 10,0 10,2 9,8 10,2 10,2 10,4 10,4 10,4 9,8 9,81 9,9 Lihoviny (40 %) litry 6,3 7,2 8,2 8,0 7,8 7,9 7,9 8,0 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3 8,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,1 8,2 7,0 6,9 6,7 v hodotě čistého litru litry 2,5 2,9 3,3 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,0 3,1 3,2 3,3 3,2 3,3 2,8 2,8 2,7 Víno litry 13,5 14,8 14,8 15,0 15,3 15,4 15,4 15,8 15,9 16,0 16,1 16,1 16,2 16,2 16,3 16,5 16,8 17,2 18,5 18,5 18,7 19,4 19,4 19,8 v hodnotě čistého litru litry 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 víno hroznové litry 11,3 12,5 12,6 12,7 12,9 13,1 13,0 13,3 13,4 13,5 13,5 13,5 13,6 13,7 13,9 14,1 14,4 14,8 16,1 16,3 16,5 17,3 17,3 17,5 víno ostatní litry 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,3 Pivo litry 151,0 155,2 146,9 163,3 153,6 156,7 156,9 157,3 161,4 161,1 159,8 159,9 156,9 159,9 161,7 160,5 163,5 159,1 159,1 156,6 150,7 144,4 142,5 148,6 v hodnotě čistého litru litry 4,1 4,3 4,1 4,5 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,8 4,9 4,9 5,2 5,0 5,0 5,2 5,0 4,8 4,8 5,0 Cigarety Cigarety celkem ks

7 tování a stravování (tam se ale počítá se zpropitným). Průměrná mzda v NH byla Kč, takže v zemědělství dosahovala jen 73 % průměru; nejvyšší byla u finančního zprostředkování Kč. ZDROJ: ČSÚ/JS Zemědělská produkce V roce činila zemědělská produkce v běžných cenách ,2 mil. Kč, což představuje nárůst proti roku 2012 o 4,7 %. Rostlinná produkce proti minulému roku vzrostla o 4,7 % na ,8 mil. Kč, a to především díky vyšší sklizni pšenice, řepky či ovoce a růstu cen některých technických plodin, veškerých pícnin a brambor. Produkce hroznů se tak podílela v ČR na zemědělské produkci téměř 1,2 % a na rostlinné produkci rovnými 2 %. ZDROJ: ČSÚ A JS Výběr z měsíčníku STATISTIKA & MY Roste prodej přes internet, tržby za takto prodané zboží přesáhl v roce 2012 již 8,5 % veškerého prodeje. V ČR mělo v roce přístup na internet 67 % domácností. Potraviny tvoří pouze 1 % nákupů přes internet počítače a telefony domácnost knihy a hračky oděvy a obuv kosmetika potraviny stavebniny elektro sport zdraví ostatní Zdroj: ČSÚ turista služby CK/CA stravování zboží (vč. PHM) 1 7 jednodenní návštěvník ubytování doprava ostatní Zdroj: ČSÚ Zahraniční turisté v ČR Potraviny, nápoje, tabákové výrobky, oděvy a drogistické zboží. To vše nejčastěji nakupují nerezidenti při návštěvě České republiky. Za zboží v maloobchodním prodeji v roce 2012 utratili celkově téměř 40 mld. Kč. Každý rok navštíví Českou republiku za účelem cestovního ruchu kolem 25 mil. zahraničních návštěvníků. Převládají výdaje za zboží (33 % v roce 2012) zahrnující rovněž útratu za pohonné hmoty. Celkové útraty v této kategorii vzrostly meziročně o devět procent. Turisté vynaložili značné obnosy také na služby osobní dopravy (21 %), ubytování (18 %) a stravování v restauracích (18 %). Jednodenní návštěvníci v letech nejvíce utráceli za potraviny a nápoje zakoupené v obchodech (34 %), za nimi následoval s pětinovým podílem nákup pohonných hmot Z AK ČR Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR Z obsahu: SZP, Monitoring a prognóza sucha, Státní pozemkový úřad, aktuální úkoly 1. Byl projednán vývoj v implementaci SZP do národních předpisů za účasti náměstkyně ministra zemědělství Ing. Jaroslavy Beneš Špalkové a vrchního ředitele MZe Ing. Pavla Sekáče. Po obsáhlé diskusi bylo dohodnuto trvat na Stanovisku AK ČR k otázkám z kulatého stolu ministra Mariana Jurečky ze dne 7. března K prosazení požadavků byla přijata opatření v medializaci se zapojením členstva komory. 2. Profesor Miroslav Trnka Ph.D. z Mendelovy univerzity prezentoval výzkumný úkol Monitoring a prognóza sucha a požádal o zapojení AK ČR a jejího členstva. Bylo dohodnuto, že prezident komory spolu s tajemníkem připraví další postup, který bude následně rozeslán. 3. Ředitel Státního pozemkového úřadu Ing. Martin Vrba se představil členům představenstva a dozorčí rady, charakterizoval zaměření úřadu na církevní restituce, přepracování nájemních smluv a pozemkové úpravy. Chce spolupracovat s AK ČR. Byla mu vyslovena podpora. 4. Byla projednána práce AK ČR v novém volebním období a aktuální úkoly. Prezident AK ČR: požádal členy představenstva, aby zabezpečili včasné zaplacení členských příspěvků a aktualizaci členské základny, oznámil, že Českomoravská drůbežářská unie žádá, aby za D. Tůmovou mohla mít zastoupení v dozorčí radě AK ČR Ing. Gabrielou Dlouhou, Ph.D. možnost a postup se ponechá na do- 7

8 zorčí radě v souladu s řády AK ČR, místo dosavadního předsedy Komoditní rady pro mléko a hovězí maso J. Šnejdrly, který se stal náměstkem ministra zemědělství, navrhl Pavla Novotného, místo dosavadního předsedy Myslivecké komise J. Šnejdrly navrhl J. Neudörfla, dosavadního místopředsedu komise. Do Monitorovacího výboru PRV navrhl místo L. Burkoně K. Surovíka a za J. Šnejdrlu V. Hlaváčka, představenstvo návrhy schválilo, oznámil, že 5.6. bude další jednání představenstva AK ČR v Jihlavě, budou jednat obě sněmovny ve Žďáru nad Sázavou, další jednání představenstva bude ve středu odpoledne v Českých Budějovicích, tisková konference AK ČR spolu s ČSÚ na výstavě Země živitelka bude v pátek 29.8., sdělil, že proběhla schůzka s řediteli KAK a RAK s cílem vyjasnit činnost a systém práce OAK a KAK KAK a RAK byly požádány o monitoring sucha a monitoring zatížení VDJ s ohledem na horní limit AGROENVI oba úkoly urychlit do na sekretariát AK ČR, poděkoval za dosavadní práci předsedovi Ekonomické komise AK ČR J. Ptáčkovi a požádal jej, aby i přes podanou resignaci vedl komisi dále návrh byl přijat, do komoditní rady pro cukrovku navrhl za V. Drhlíka M. Nováka, návrh byl přijat, oznámil, že činnosti komoditních rad se bude věnovat na některém z příštích jednánípředstavenstva, oznámil, že v tisku vyjdou články s upozorněním na SZP, je důležité zapojení členstva AK ČR, sdělil záměr přestěhovat úřad AK ČR do sídla PK ČR v Malešicích a to k Návrh byl hlasováním schválen. Mediálně bude AK ČR a PK ČR zastupovat D. Večeřová v poměru 50:50, V. Suchan bude ředitelem úřadu komory pro vnitřní řízení s pracovním úvazkem 80 %, návrh byl hlasováním schválen. T. Kreutzer bude mít v AK ČR na starost zahraničí a analytiku s úvazkem 50 %. Pracovní poměr ukončil P. Říha, H. Volešáková a J. Kratochvíl, ostatní pracovníci úřadu zatím zůstávají. Hospodářský výsledek AK ČR je ve ztrátě, byl zadán ekonomický audit, uvedl, že je dobrá spolupráce mezi AK a PK, stejná stanoviska k SZP, jsou společná témata a vše lze pořídit za jedny peníze, požádal členy představenstva, aby si připravili názor na pořádání akcí AK ČR včetně Agrárního plesu a to do příštího jednání představenstva, informoval, že je domluven s Ing. Martinem Hlaváčkem na práci poradce pro AK ČR a na spolupráci ve Strategické skupině, rozhodl zaslat ministrovi dopis k implementaci SZP a zasílat dopady na jednotlivé podniky a dávat je přes média. 5. Dále bylo projednáno: K. Horák oznámil, že probíhá kampaň na distribuci veterinárních léčiv za nižší ceny přes Českomoravskou společnost chovatelů a.s. v Hradišťku pod Medníkem. Požádal členy představenstva a dozorčí rady, aby se do této akce zapojili a působili v tomto smyslu na členstvo. Prezident AK ČR požádal zástupce chovatelů o účast na schůzce s Komorou veterinárních lékařů o kterou prezidenta žádají. J. Zelenka navrhl, aby se připravilo otevření zákona o veterinární službě tak, aby se dosáhlo srovnatelných podmínek s okolními zeměmi zejména v provádění veterinárních úkonů. M. Drs požadoval obnovení okresních Agentur pro zemědělství a venkov. Prezident AK ČR odpověděl, že obnovení je již nereálné, z hlediska politické nejistoty nemají pracovníci o návrat už ani zájem, k udržení krajských článků je nutná podpora hejtmanů, poradenství u lidí, kteří přešli pod SZIF zůstává. R. Erlebach požádal, aby se SZIF pro Liberecký a Královehradecký kraj rozdělil. ZDROJ: AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY; ZPRACOVAL:ING. JAN ZÁHORKA Zemědělci na vstupu do EU vydělali, zhoršila se struktura odvětví Čeští zemědělci si za deset let od vstupu země do Evropské unie díky evropským dotacím finančně přilepšili a mohou více investovat. Struktura českého zemědělství se však výrazně změnila a to spíše negativním směrem. Klesla živočišná výroba, především produkce drůbežího a vepřového masa. Na čím dál menších plochách se pěstují brambory nebo pícniny, naopak roste produkce řepky. Přibývá bioplynových stanic. Vyplývá z údajů Českého statistického úřadu a vyjádření odborníků. Základním průvodním jevem bylo snižování počtu hospodářských zvířat s narůstajícím dovozem potravin, řekl bývalý prezident Agrární komory Jan Veleba. S poklesem živočišné výroby podle něj souvisí snížení zaměstnanosti na venkově. Proti tomu na polích došlo k výrazné změně zastoupení jednotlivých plodin ve prospěch pěstování obilí a zejména ozimé řepky, podotkl. Naopak česká pole v uplynulé dekádě opouštěly tradiční plodiny jako brambory, cukrovka nebo pícniny. Zatímco v roce 2004, kdy Česko do EU vstupovalo, se pěstovala v Česku řepka na zhruba hektarech, do loňského roku se žlutě kvetoucí pole této olejniny postupně rozšířily na rekordních hektarů. Růst ploch řepky souvisí především s povinným přidáváním rostlinné složky do pohonných hmot. Tato skutečnost má mnoho kritiků. Naopak brambory se loni pěstovaly proti době vstupu do unie pouze na dvou třetinách plochy. Osevní plochy pícnin na orné půdě klesly zhruba o hektarů na Ve stejném období ubylo krav, drůbeže, ale především prasat, jejichž stavy klesly za deset let na polovinu. Podle statistiky MZe pocházelo v roce 2012 už 59 procent v tuzemsku snězeného vepřového masa z dovozu. Loni měla soběstačnost státu ještě klesnout a podíl dovozů se přiblížit 62 procentům. Vepřové přitom zůstává dlouhodobě nejoblíbenějším tuzemským masem. České zemědělství si určitě po vstupu do EU, co se týká finančních příjmů, rozhodně polepšilo, také odbyt většiny zemědělskýchkomodit, vyjma krizový rok 2008, byl většinou bezproblémový, podotkl předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík. Spolu se zlepšenou platební morálkou odběratelů, vystavených působení evropské konkurence je finanční stabilita sektoru, i podle vyjádření bank, dobrá, dodal. Zároveň upozornil, že díky dotacím se za posledních deset let několikanásobně zvýšily investice zemědělců, kteří jsou 8

9 připraveni masivně investovat i nadále. Po roce 2007 došlo také k oživení existence minoritních chovů přežvýkavců, nabídky produktů ze dvora a od malých lokálních výrobců, ubytování na venkově a zájmu o venkov jako takový vůbec, uvedl Stehlík. Jako pozitivní hodnotí také rozsáhlé investice v krajině, protipovodňová a protierozní opatření či pozemkové úpravy. Kromě poklesu živočišné výroby hodnotí jako negativní dopad členství ČR v EU na zemědělce výrazný růst byrokratické zátěže a zpřísnění ekologických předpisů. Podle šéfa zemědělských statistik ČSÚ Jiřího Hrbka si zemědělci po roce 2004 přilepšili nejen díky dotacím, ale také rostoucím cenám komodit, zejména rostlinných. Dnes se tím krmí betonové krávy bioplynové stanice a to doma i v zahraničí a to v roce 2004 nebylo, podotkl s tím, že v loňském roce bylo v Česku evidováno zhruba 350 zemědělských bioplynových stanic. Za velký problém Hrbek označuje úbytek obhospodařované zemědělské půdy, které v posledních letech denně ubývá v průměru 15 hektarů. ZDROJ: ČTK Svaz PRO-BIO chce víc peněz na rozvoj venkova, požaduje přesunout 15 % do II. pilíře Ministerstvo zemědělství by podle ekologických zemědělců mělo zvýšit dotace určené do Programu rozvoje venkova (PRV) na úkor peněz, které budou v tzv. prvním pilíři dotací vypláceny zemědělcům podle plochy obhospodařované půdy. Přesunout je třeba 15 procent finančních prostředků, řekla manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová. Pro naše ekologické sedláky je klíčové, aby ministr (zemědělství) přesunul maximální množství prostředků z prvního pilíře do druhého (PRV), uvedla Nesrstová. V prvním pilíři zemědělci podle Nesrstové dostávají platbu na hektar půdy a nemusí k tomu mít ani zvířata či plnit nějaké zvláštní podmínky. V druhém pilíři naopak musí plnit podmínek mnoho, chovat určitý počet zvířat na hektar a starat se o půdu a krajinu, podotkla manažerka, podle které by MZe mělo o přesunu peněz rozhodnout v následujících dnech. České zemědělství a venkov budou moci v letech 2014 až 2020 čerpat v přepočtu o více než devět miliard korun vyšší částku, než bylo původně navrhováno. Vláda totiž ve středu schválila navýšení národního spolufinancování PRV. Namísto původně předpokládaných 15 procent vzroste částka, kterou se na projektech financovaných převážně z unijních peněz podílí stát, na 25 procent. Celkem tak rozpočet programu dosáhne téměř 2,9 miliardy eur (takřka 80 miliard korun). Nesrstová ale upozornila, že toto navýšení nemusí stačit, protože z Bruselu na stejnou činnost přijde zhruba o miliardu eur (27,5 miliardy korun) méně. Ekologické zemědělství se podle Nesrstové bez finanční podpory, stejně jako v okolních státech, neobejde. Hrozí tak, že sedláci si nebudou moci dovolit hospodařit ekologicky, chovat extenzivně zvířata a pečovat o krajinu. Řada našich sedláků začala uvádět na trh bioprodukty v podobě masa, mléčných výrobků či moštů. To vše by skončilo, spotřebitelé by dvojnásobně dražší produkty nebyli schopní zaplatit, míní Nesrstová. Podle předsedy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Zdeňka Perlingera hrozí, že čeští sedláci začnou hospodařit jen za dotace vyplácené na plochu. Přestanou plnit podmínky jednotlivých managementů podle PRV a budou ekonomicky donuceni chovat se tržně, tedy například místo krmiv pro zvířata začnou dělat plodiny pro bioplynové stanice a zvířata vybijí, varoval. Přesun 15 procent finančních prostředků z prvního do druhého pilíře podle Nesrstové podporuje i Národní síť Místních akčních skupin ČR, Společnost mladých agrárníků a Svaz marginálních oblastí. Proti je naopak Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR. My stojíme na druhé straně oproti řepce, kukuřici a bioplynovým stanicím, podotkla. ZDROJ: PROBIO Z PK ČR Poslanci neschválili zpřísnění zákona o významné tržní síle Sněmovna dnes při schvalování rozsáhlé novely zákona o potravinách odmítla schválit současně s tím i zpřísnění zákona o významné tržní síle, který má především chránit dodavatele obchodních řetězců. Zpřísnění obsahoval pozměňovací návrh zemědělského výboru, který ale poslanci při závěrečném schvalování nepřijali. Odpůrci návrhu argumentovali tím, že jde o přílepek, tedy o změnu nesouvisejícího zákona. Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) navrhovaná změna vadila a tvrdil, že přílepek jednostranně zvýhodňuje dodavatelské společnosti, mezi nimiž prý hrají hlavní roli firmy přímo napojené na vládní činitele. Za přílepek dnes označil navrhovanou změnu i předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Naopak zpravodaj k novele zákona o potravinách Pavel Kováčik (KSČM) odmítl, že by šlo o přílepek. Plně za tím návrhem stojím a podporuji jej, řekl dnes. Jediný, kdo může rozhodnout, zda jde o přílepek, je podle něj Ústavní soud. Již dříve řekl, že jde jen o to, aby měl zákon větší účinnost. První ze změn se týkala samotné definice významné tržní síly. Nově měla ze zákona zmizet podmínka, aby byl dodavatel v důsledku situace na trhu na odběrateli závislý v případě prodeje svého zboží. Nově mělo také platit to, že o významnou sílu jde jen tehdy, když si v důsledku situace na trhu může odběratel jednostranně vynutit výhodně obchodní podmínky. Změna zákona o významné tržní síle by však podle svazu přinesla maloobchodníkům hrozbu pokut, které by mohly dosahovat až stamilionů korun. Tento přílepek navíc bezprecedentním způsobem vychyluje rovnováhu doda- 9

10 vatelsko-odběratelských vztahů pouze ve prospěch dodavatelů zemědělských a potravinářských výrobků a na úkor nejen odběratelů, ale zejména na úkor spotřebitelů a státu. Ve většině demokratických systémů jsou přílepky zakázané, uvedl již dříve tehdejší prezident svazu Zdeněk Juračka. ZDROJ: ČTK; Tisková zpráva PK ČR Nekalé praktiky řetězců mají zastání v Poslanecké sněmovně Novela zákona o významné tržní síle a jejím zneužití je patrně trnem oku nejen většině pravicových, ale také nemalé části levicových poslanců PSP ČR. Jak jinak si totiž vysvětlit, že proti schválení tohoto zákona hlasovala velká většina poslanců ČSSD. Zdá se, že o tom, jak pokřivené jsou v České republice dodavatelsko-odběratelské vztahy a že je nutná jejich náprava, mají povědomí pouze poslanci ANO 2011, KSČM a pouhých 7 poslanců ČSSD. Ostatním poslancům zřejmě, i přes rozsáhlé diskuse a předložené důkazy, vůbec nevadí nehorázné praktiky obchodních řetězců, které si vynucují na svých dodavatelích různé bonusy z fakturovaných částek, které se v mnoha případech pohybují přibližně od 39 do 69 %, což v praxi znamená, že firma musí vrátit tuto procenticky vyjádřenou finanční částku řetězci, což je už pro řadu potravinářských a zemědělských společností naprosto neúnosné. Novelizace zákona o významné tržní síle měla právě postihovat tyto další praktiky v dodavatelsko- odběratelských vztazích, které dosud nebyly v zákoně uvedeny i dále zpřesnit stávající zákon. Navíc si zřejmě někteří poslanci vládní ČSSD dostatečně nepřečetli Programové prohlášení Vlády České republiky, kde se píše: Vláda zavede přísná pravidla pro obchodní řetězce, aby došlo ke zlepšení kvality prodávaných potravin a vytvoření většího prostoru pro kvalitní české potraviny. Tento postoj při hlasování nelze chápat jinak, než že tito poslanci svým hlasováním poškozují zcela úmyslně české zemědělství a potravinářství. Je více než zřejmé, že veškeré tyto praktiky, které vyžadují od výrobců další a další finance, ve svém důsledku silně omezují potravinářský průmysl a zemědělskou výrobu v ČR. Žádný výrobce není dlouhodobě schopen unést tlak na co nejnižší cenu, vysoké né finanční odvody i dodávání výrobků řetězcům pod nákladovými cenami. Potravinářská komora ČR již několikrát důrazně upozorňovala, že dlouhodobé neřešení této situace může ve svém důsledku vést až k likvidaci potravinářského průmyslu v České republice. Paradoxem je, že den před tímto hlasovacím debaklem, se konala v Bratislavě mezinárodní konference za účasti zástupců řady evropských zemí, například Velké Británie, Španělska, Nizozemska, Maďarska, Slovenska či České republiky, ale i zástupců Evropského hospodářského a sociálního výboru, kteří se jednoznačně shodli na tom, že nekalé obchodní praktiky mají nejen likvidační dopad zejména na malé a střední podniky, ale jsou ve svém důsledku nepříznivé i pro spotřebitele. Účastníci konference rovněž uvedli, že velké obchodní řetězce stále zneužívají svoji nákupní a ekonomickou sílu, daný stav jim zcela vyhovuje, což vede k tomu (a děje se to stabilně i v České republice), že zástupci řetězců veškeré kritiky relativizují a systematicky zpochybňují. Z konference zazněl jasný požadavek směrovaný na Evropskou komisi, aby byl neprodleně zahájen legislativní proces vytvoření právního předpisu, který by zakazoval uplatňování identifikovaných nekalých praktik, ale také aby se připravila zásadní novelizace právního systému zaměřeného na ochranu hospodářské soutěže tak, aby bylo regulované i reálné dominantní postavení velkých obchodních řetězců. AUTOR: PK ČR; SZPI bude moci rychleji reagovat na krizové situace Praha 14. května (ČTK) Státní zemědělská a potravinářská inspekce bude moci reagovat rychleji v případě krizových situací, jako byla například předloňská metanolová kauza. Umožnit jí to má novela, kterou dnes poslanci schválili a odeslali do Senátu. Inspekce má mít nově možnost například zakázat užívání prostor osobě, která odmítne vpustit její inspektory do provozu. Nyní může být podnikatel, který kontrolu inspektorům neumožní, opakovaně pokutován. SZPI mu však nemůže zakázat vstup do výrobny či skladu, v němž může vyrábět či přechovávat nebezpečné produkty. Územní inspektoráty SZPI budou smět nově ukládat opatření i mimo svoji územní působnost. Půjde o případy, kdy budou mít podezření, že obchodní řetězec prodával nebezpečnou potravinu v dalších regionech. Podobně má být regionálním pobočkám inspekce umožněno vydávat opatření přesahující územní působnost v případech, kdy mají podezření, že stejnou nebezpečnou potravinu prodává více různých subjektů. Novela má inspekci nově umožnit také zastavení prodeje potravinářských výrobků v případě, že jsou nejakostní nebo klamavě označené. Rozšířena na nejakostní či klamavě označené produkty má být také možnost provádět rozbory výrobku v laboratoři na náklady výrobce či prodejce. Toto opatření bylo dosud využitelné jen u nebezpečných výrobků. Na návrh poslance ANO Josefa Vozdeckého Sněmovna vložila do zákona opatření proti pančování vína. Inspektoři budou mít právo nařídit jeho likvidaci. Týkat se to má vína s nepovoleným přídavkem vody, cukru, syntetického barviva nebo hroznového moštu ze třetích zemí. Opatření je namířeno i proti falšování geografického původu vína. Podle Vozdeckého je klamáním spotřebitele vydávat levné zahraniční víno za dražší české či moravské. ZDROJ: PK ČR, ČTK;

11 Ze zpráv K. Matouška (COPA/COGECA) Pracovní skupina Potravinový řetězec Komise nenašla odvahu udělat něco pro narovnání velmi špatných vztahů v řetězci. Od počátku roku 2014 je obchod v Anglii ještě daleko agresivnější než byl dosud. Komise neudělala prakticky nic. Skupina se musí nyní soustředit na tlak na novou Komisi, ale především na EP, kterému musí připomenout závazek odstupujícího EP, že pokud distribuce nebude plnit dobrovolné závazky, přejde se po roce k legislativním úpravám ve vztazích v řetězci. DG Markt měla udělat dopadovou studii na UTP (neférové obchodní praktiky) v řetězci. Bohužel se ani zde nic nestalo, od loňského června, kdy byl vznesen požadavek, ale nyní po víc než 6 měsících čekání na odpověď od Komise musí C/C přejít do ofenzívy a připravit reakce pro novou Komisi a pro nový EP. DG Markt předložila již 2x upravené reakce, ale kolegium Komise je pokaždé odmítlo. A nyní pracuje DG Markt na 3. verzi, která ale nebude připravena dříve než koncem června. U celého kolegia Komise nemá tento projekt podporu, většina komisařů si myslí, že není třeba vztahy nijak upravovat. C/C naopak chce nařízení EU. Řada členských zemí začala zavádět národní legislativu, která částečně pokrývá neférové praktiky. Pekka se sešel kvůli problémům s Komisařem Barnier, který dal sic částečně pozitivní odpověď, ale bez konkrétních závazků. Pro nastávají EP volby je vidět stále větší frustraci, populistické strany jsou všechny proti jakýmkoliv dalším regulacím. C/C musí pokračovat, její iniciativy mají váhu, musí se co nejvíce soustředit na potenciální spojence v EP i v Komisi (španělský zástupce řekl, že jejich ministr zemědělství je kandidátem na komisaře pro zemědělství. Ale není to nijak potvrzeno. Paulo Gouveia zde informoval o nové iniciativě FC, která začala sice již loni v září a přinesla celou řadu formálních závazků a omezení, ale bohužel nedala žádné konkrétní výsledky. Do této iniciativy je zapojeno 74 společností (březen 2014) a dalších 141 má o účast zájem. Komise dala na tento projekt celkem a má sledovat především zapojení na dodávkách do řetězců. C/C tento postup kritizovala, že tam nebyly žádné konkrétní návrhy na opatření či změny chování, větší ohlas to má v EP. C/C jde nyní o jakékoliv zlepšení. Finsko má již určitou dobu Výbor pro dodávkový řetězec, došlo k určitému zlepšení. Španělsko má zájem na zlepšení vztahů, jejich coops jsou většinou malé spolky a tato forma jim vyhovuje. Ale zároveň říkají, že nikde dobrovolný systém nefunguje. Iniciativy z členských zemí: Tentokrát jsme měli velmi podrobný přehled zákona Konkurence a zákon na ochranu spotřebitele z , který publikoval ministr Bruton. Cílem této legislativy podle ministra je: propojit Národní agenturu spotřebitelů s úřadem pro konkurenci a připravit tak očekávané zlepšení v konkurenčních vztazích a předložit je Dohlížecímu výboru a vytvořit tak skutečného hlídacího psa, který má skutečnou moc a sílu. Je to součástí širší reformy společně s ministerstvem práce a podniků a inovací, a celkový počet fungujících agentur bude v průběhu příštích měsíců výrazně zeštíhlen. regulovat určité praktiky v sektoru obchodu a zlepšit tak rovnováhu a férovost jednání mezi všemi hráči sektoru, dodavatelů, obchodu a spotřebitelů. aktualizovat a modernizovat zákon a propojování medií. Tato ministerská iniciativa, jak říká irský zástupce, přichází po dlouhých měsících diskusí a tlaku především od farmářské organizace IFA. Vše vychází z faktu, že distribuce (4 společnosti) kontroluje přes 80% obchodu v zemi. V zákonu jsou ale také stále určité nedostatky, jako není tam zahrnut článek o zákazu prodejen za ceny nižší než produkční náklady, společnosti nejsou povinny zveřejňovat ani zisky ani marže. Jen částečně jsou zde ošetřeny kontrakty, vyjednávání cen i podmínky včetně příspěvků na promoci. Také tam není nic o možnosti kolektivního vyjednávání, které požadují především družstva. Bude zde nezávislý ombudsman a to je velmi pozitivní zpráva a zlepšení pro dosavadní opatření. Norská zástupkyně k projektu v Norsku řekla, že 4 společnosti kontrolují absolutně celý trh v zemi. Za poslední 2 roky dva nové vládní výbory kontrolují provádění zákona o dobrém chování ve FC a regulaci kontraktů. Dále mají dohlížecí orgány, které jsou nezávislé na konkurenčních úřadech. Výsledky jsou povzbudivé, ale vše funguje zatím krátce, nebyly řešeny veškeré možné problémy, ale výsledky jsou celkově pozitivní. Španělsko má zavedený monitoring v sektoru. Ale ani v zákonu, který má vztahy ošetřovat není jeho provádění uděláno všude na stejné úrovni. Stále existuje řada sektorů, kde nejsou ani psané kontrakty. Jsou tam sice termíny plateb, ale ne postihy. A jelikož Španělsko hodně své produkce exportuje, chybí zde také spolupráce na úrovni EU. Portugalsko: Nová legislativa od loňského roku, kde se upravily články uvádějící sankce za neplnění, ale dali by přednost legislativním opatřením EU. Belgie prošla procesem vzájemného uznání, zlepšení jde jen velmi pomalu. Anglie: v červnu bude udělán první roční přehled o fungování, ten předloží NFU spolu s ministerstvem 22.června. Také Finsko má nový zákon od ledna, je to odpověď na koncentraci distribuce (2 společnosti ovládají 85% trhu. U koncentrace se stále nedaří prosadit potřebné změny. Slovenský zástupce zde mluvil o monopolu distribuce a dále pozval všechny na květnovou konferenci do Bratislavy, která se má těmito otázkami velmi podrobně zabývat. Francie: Již druhý rok existuje určitý dialog okolo vytváření cen, ale vazby v FC jsou velmi tvrdé a silové. Podařilo se prosadit nový zákon. Zákon o spotřebě z března 2014, kde je uveden proces jak možno trestat bez toho, aby byl celý případ projednán soudem. Nový typ kontrolorů, mohou trestat přestupky bez nutnosti dělat kolem toho soudní proces. To má být odpověď na obavy ze ztráty anonymity u dodavatelů. Další novinkou je možnost otevřít jednání o cenách v případech, že dojde k náhlé změně v cenách vstupů. Další novinkou jsou zprávy, že celá řada zemí již připravila nebo připravuje dlouhodobé plány pro rozvoj sektoru. 11

12 Seminář Komunikace Tento seminář, který pořádá C/C každý rok se normálně zabývá různými formami komunikace jak Komise, tak EP a Rady a dále konkrétními příklady z celé řady členských zemí. Xavier Pavard, vedoucí tiskový tajemník Rady, měl úvodní příspěvek, kde se zabýval právě změnami rozdělení poměru sil mezi Radou, Komisí a EP po lisabonské dohodě. Komise: připravuje agendu, legální akty, články pro kompromis a komunikaci o technických aspektech. EP: jako třetí rovnocenný hráč s novou strategii, která vyžaduje daleko rychlejší reakce ke každému kroku jak od Komise tak od Rady. Komise má nyní také za úkol hledat možnosti provázanosti mezi institucemi. Rada: dříve se debatovalo až po předložení návrhu, nyní je debata mnohem dříve, zásadně se zrychlilo tempo, což ale neznamená, že výsledky jsou rychlejší, vzhledem k hledání rovnováhy mezi třemi institucemi. Rada stále více dbá na politický obsah, snaží se o lepší čitelnost. Rada má určitá omezení pro vnější komunikaci, mluvčí je vázán dodržovat určitá pravidla pro poskytování detailních zpráv. Komunikace zde má také problémy technického rázu: praktický přístup, zaveden Twitter a vlastní administrativa co dávat do veřejných materiálů. Které debaty jsou veřejné? Nyní slouží Twitter k šíření většiny dokumentů, a možnost debaty v reálném čase. Jak jsou zde nyní informace rozděleny a komu slouží? 8% samotným farmářům, 20% farmářským organizacím, 27% novinářům, nevládním organizacím 9%. Reforma SZP změny komunikace nárůst komunikací Rady o víc než 75 % měsíčně, se špičkami okolo 120 zpráv. Největší frekvence byla u komunikace okolo rozpočtu a konečné verze reformy SZP, kde bylo 6 10 zpráv za den. Xavier zde upozornil, že již dnes se začíná mluvit o přípravách na příští reformu SZP, která se začne zpracovávat od roku Ta začne již od příštího roku hodnocením výsledků současné reformy. Podle rozložení sil se již dnes ukazuje, že příští jednání budou daleko tvrdší a právě media v něm budou hrát větší roli, tudíž komunikace musí být velmi dobře zvládnuta. Farmáři musí být nejen informováni, ale také propojeni, aby mohli včas a dobře reagovat. Pierre Pinault, z francouzské družstevní aliance InVivo, zde následně ukázal na francouzské národní kampani komunikace, jak se zde projevuje snaha zlepšit národní uznání sektoru, spolupráce s institucemi a vylepšení obrazu sektoru, který se stává pro většinu populace, neznámým. Role celého sektoru agrifood, posílení znalostí, zlepšit veřejné mínění, vyvolat znovu hrdost nad národním bohatstvím. Určeno musí být nejen veřejnost ale i všem politickým stranám a zastoupením, i nevládním organizacím. Družstevní aliance k tomuto účelu připravila financování, na kterém se podílí jak farmáři tak coops ve výši 0, 017 % z příjmů (od 500 až po strop ), se závazkem na 3 roky účasti. Celkem je zahrnuto nyní do spolupráce 600 coops, letošní rozpočet je 4,2 m, ale ten se má zvýšit na 6 7 m v příštích letech. Nástroje propagace: identifikace, projekce, mobilizace a demonstrace. Stimulace zájmů, vytvořit speciální paměť propojení nových nástrojů komunikace (internet, Facebook, Twitter). Coops představa teritoriální, zaměstnanost, ekonomika, diversita prostředí, kvalita, inovace, řízení, mezinárodní spolupráce. Využití televize (nákladné) 30 vteřinové šoty vloni viděno 43 mil. diváky. Speciální programy v rámci zemědělského Salónu, digitální obrazovky na všech nádražích TGV. Následně měla krátký referát Amanda Cheesley, tisková atašé C/C. Ta zde informovala o změnách, které byly v rámci sekretariátu provedeny v průběhu minulého roku. K informacím přes Twitter se přidaly nedávno také informace pro agribusiness (obchod). Větší množství akcí v EP včetně promoce. Další velký seminář v Bruselu na počátek října. Letošní konference C/C (kongres) bude v Square Brusel, kde budou tématem především reforma SZP a zaměstnanost. Příklady, které zde uvedl Roger Waite, mluvčí Komisaře Ciolos jsou vcelku velmi dobře známé, Roger zde, kromě výsledků komunikace s veřejností zdůraznil hlavně rychlé propojení a následně rychlé reakce od farmářských organizací. Zástupce španělské UPA, Diego Juste Finesa, měl příspěvek týkající se dosahu medií na venkov. Venkov je z velké části dost špatně propojen přes internet, i když samotná UPA se snaží posledních 15 tento handicap snížit a nabízí svým členům rychlejší připojení a vlastní website, kde byl za poslední rok nárůst o 40%. Pravidelné výměny mezi organizacemi a každý pátek pravidelné zemědělské zpravodajství v národní televizi. Sama se rozhodla použít tuto metodu, protože podle mluvčího normální media zemědělství prakticky nezajímá a organizace si dala za úkol změnit tento obraz. 8 lidí z 10 dnes užívá Facebook, Twitter je užíván především mladými. Na Facebook, který je pravidelně aktualizován, jsou také oznamovány příležitosti pro farmáře. Snaha také omezeně užívat audiovizuální media, kde je dopad rychlý, problém je zde spojen s vysokými náklady. Starší farmáři internet prakticky nevyužívají, většinu zpráv přijímají přes mobily. Německý zástupce Michael Lose z DBV se věnoval především intenzivním kampaním v mediích, doplněk k Facebook a Twitter jsou přímé kontakty se spotřebiteli. Na červen letošního roku připravují novou propagační kampaň Cítit zemědělství, která je soustředěna především na mladé, kteří toho o zemědělství moc nevědí, starší vědí, ale nemají většinou IT. Úkolem je zvýšit politický profil agri, využít všechny zdroje včetně nových mediálních prostředků. Průvodce Facebook pro začátečníky překonat bariéry znalostí. Pro asociace pak speciální expertní skupiny, koordinace a přímé propojení farmářů na parlament. Cynthia Kari z FNSEA zde měla příspěvek o digitální komunikaci. FNSEA si dává za úkol kontrolovat komunikaci o zemědělství, říká, že farmáři posledních 30 let nekomunikovali příliš úspěšně. Komunikace jako výměna názorů, dialog, kde ale nesmí být ponechán prostor pro negativní vlivy. FNSEA chce tak kontrolovat celou síť. Změny a aktualizace se provádějí každý den. 80 % členů FNSEA používá internet denně, 45 % také sociální media. Odbory mají nyní tým 300 trenérů pro propojení. 59 francouzských departmentů má Facebook a 53 Twitter. Využití on-line komunikace při manifestacích. Studijní případy ofenziva především u otázek prostředí, zdraví a ochrany zvířat předávat pozitivní obrazy veřejnosti. V průběhu loňského roku byly udělány diskuse přes Twitter o SZP a budoucnosti EU, otázky a odpovědi jsou zde v reálném čase, a je o ně velký zájem. Podobně byla úspěšná kampaň Tour de France, kde 14 místních federací udělalo velmi dobrou propagaci francouzského venkova a zemědělství. Nyní se dělá rozbor, které z novým prostředků fungují nejlépe a co je třeba zlepšit. 12

13 POCC-CCC měsíční Obchod: v jednáních s USA jde především o přístup na trh. Modality mají být podle prohlášení delegáta USA hotovy do konce roku. Pro Mercosur má být nový návrh připraven v průběhu května. Začaly rovněž předběžné výměny návrhů s Japonskem, včetně zeměpisných označení. Problém zde trvá v přístupu Japonska, které neuznává stále EU jako státní útvar. POCC-CCC 7.5. Schůze byla hned po zahájení, věnována novému kolu vysvětlení delegovaných aktů, které zde za DG Agri vedl Pierre Bascou. Zde byla především otázka jak se počítá chyba, ukazuje se, že velké farmy mají daleko méně chyb než malé. Příklady, které zde zástupci Komise uvedli sice vysvětlují celou řadu dotazů, úplně jasné ale nebyly, především propočty snížení plateb a důvody k tomuto snížení. Pro většinu členských zemí je tu především otázka kontrol a jak často se budou provádět. Všichni zástupci se zde shodli na tom, že propočty jsou velmi komplikované. Detaily jsou uvedeny v prováděcích aktech, ale ty nejsou ještě na 100% finalizovány. Všichni se shodují na tom, že zde bude dost komplikovaná administrativa a zástupci DG Agri přiznávají, že to potrvá 3 4 roky, než bude systém fungovat bezchybně. U ozelenění se doposud nevyskytovalo příliš chyb, ale nyní, jak se díváme na propočty a aplikaci, jsou rizika chyb daleko větší. Prováděcí akta mají být schválena v průběhu června a publikace ještě před letní přestávkou v červenci. Je zde rovněž dohoda, že pro otázky ZSP bude nutné udělat ještě nejméně jednu speciální schůzku, ta by se měla týkat jak mléka, tak vína. Většina organizací vidí celý návrh jako příliš komplikovaný, a tyto komplikace se týkají především specifických vysvětlení a podle Anglie Komise příliš váhá, jestli vůbec může všechno dokonale vysvětlit. Otázky kontrol jsou u všech na prvním místě, nikdo si nedovede představit, jak to bude vypadat v praxi. Obchod Pekka zde upozornil na velmi negativní postup předsedy Komise Barroso co se týče přístupu k jednání s Mercosur. Podobný postoj má i Komisař obchodu De Guchte, ale většina ministrů je proti pokračování těchto jednání, dokud se nevyřeší dohoda s USA. Farm Bill Zástupce americké ambasády zde udělal nový přehled o zemědělském zákonu v USA. Vysvětlení o politické motivaci všichni znají, proč došlo k tak dlouhému zpoždění schvalování a kde došlo ke škrtům ve srovnání s předchozím zákonem. Tyto škrty se týkají jak komodit, tak konzervace i potravinové pomoci (známky), a ochranná síť pro zemědělství je nyní přesunuta do pojištění, kde je vyčleněna dvojnásobná částka než do komodit. Pro období je na potravinovou pomoc vyčleněno 756 mld dolarů (79%), na pojištění 89,8mld (9%), na konzervaci 56 mld (6%), a na komodity 44,4 mld (5%). Letos se budou farmáři také muset rozhodnout, jaké komoditní programy budou plnit, a toto rozhodnutí ovlivní jejich jednání po celou dobu platnosti zákona. Price Loss Coverage (PLC) dává platby farmářům, když ceny klesnou pod referenční cenu. Jsou vyšší než stanovené v předchozím zákoně z roku Agriculture Risk Coverage. Je to asistence pro případy, když poklesnou příjmy, vztahuje se k 85 % základní rozlohy. A platby začnou, pokud příjmy za kultury klesnou pod 86 % referenčních příjmů. Platebním limitem je dolarů na farmu. Pro farmy, které mají příjmy nad dolarů, nejsou tyto programy aplikovatelné. Pojištění a sociální otázky v zemědělství Paola Grossi, která tuto skupinu vede, po schválení programu skupiny vyzvala holandského zástupce van der Wal k prezentaci přesného řízení přes satelitní systémy v rámci Galileo a Copernicus programů. Aerovision BV je společnost, kterou v Holandsku zastupuje a která má členy jak v Holandsku tak v Dánsku. GNSS Global navigation satelit system je nyní využíván jednak pro přesné zaměření farem a stále více také pro kontroly. Při uvádění celého systému řekl, že v první dekádě června má být třídenní konference v Praze, kde se kromě dopravy, klimatu budou týkat dvě půldenní konference zemědělství. Slíbil, že příští týden pošle rozpis programu do sekretariátu C/C a ten rozešle všem zájemcům. Konference s názvem Space solution 14 Má přispět k urychlení inovací, zlepšit znalosti. Jedná se o komunikaci přes satelity, které již dnes zahrnuje telefony, přenosy dat, TV. Navigace (GPS, Galileo), pozorování Země ( meteo, přesné foto). EGNOSS systém fungující v Evropě, letos se má rozšířit i do Afriky (USA, Japonsko a Čína mají vlastní systémy). Je již rozsáhle využíván pro polní operace s přesností až na 2 cm, u jiných operací je rozlišení do 1m. Sleduje se také pohyb stád / elektronický obojek pro krávy). Tam je rozlišení 2 6 m, které je dostatečné. Celé Holandsko je systémem pokryto a průměrně 47% všech farem tento systém používá (u farem nad 100 ha je užití téměř 100 %, u malých podstatně méně. Ziskovost užití: úspora paliv (10 15%) vyšší produktivita lepší využití zdrojů, systém pracuje 24 hodin denně, zaručuje tak lepší kultivační praxi. Copernicus slouží zatím spíš jako monitorování prostředí pozorování. Pro Risk management slouží přený obraz, sledování různých fází sklizní, nyní především pro pastviny a cukrovku. V USA podobný systém sleduje nejen všechny plochy, ale slouží také k odhadu škod. K přesnosti v Evropě dělají určité problémy mraky, proto se celé měření musí často opakovat. Na rozdíl od Holandska a Dánska, se systém příliš neosvědčil v Německu, i když se pracuje na zlepšení. Vláda v Holandsku dává podpory na užití systému, je to podpora na investice na farmách, kde návratnost investic tohoto druhu se zkrátila na 3 roky. Optické satelity jsou dnes doplňovány radarem (pro deštivé dny), kombinace zdrojů pozorování se ukazuje jako prospěšná. Řízení rizik v členských zemích. Anglie zatím neužívá nic, jen pár opatření v rámci rozvoje venkova. Německo nepoužívá na federální úrovni, ale některé spolkové země systém užívají. 13

14 Rumunsko systém byl zahrnut do rozvoje venkova a chtějí ho rozšířit o pojištění příjmů. Uvažují zde o propojení na vzájemné fondy se státní zárukou. Polsko málo prostředků, organizace se spojují a vytvářejí Mutuals. Itálie Ministerstvo rozhodlo o propojení, kam nyní směřuje 8 % z prostředků II. pilíře. Celý systém je rozdělen mezi státní sektor a pojišťovny. Pro loňský rok bylo takto pojištěno 7 mld.. Většinou se jedná o kombinované pojištění. Francie vzájemné fondy. Nová SZP se ukazuje jako dobrá příležitost, ale bohužel omezené finance nezaručují pokrytí celého sektoru. Vláda sem vyčlenila letos jen 100 mld., což zdaleka nestačí. Z toho je vyčleněno 80 mld. pro pojištění a 20 mld. pro vzájemné fondy. Oba zástupci se shodují na tom, že tento přístup není dobrý pro farmáře a to se odrazí ve snížení počtu celkový pojistek. Finsko: propojení státní podpory a soukromého pojištění. Trvá zde problém pro zdanění právě soukromé části (které je 20 %) což velmi komplikuje spolupráci. Očekává se, že vláda zde dá určité záruky. Litva není rozhodnuto Švédsko zatím není nic rozhodnuto, v rámci rozvoje venkova se to má soustředit především na ochranu a nemoci zvířat a LFA. Portugalsko systém funguje, uvažuje se o jeho posílení. Rakousko analýza pokračuje, ale zatím nerozhodnuto. Státní podpory na spolufinancování, víc prostředků především na vzdělání a tréninky. Španělsko země má tradičně již léta nejpropracovanější systém pojištění a řízení rizik. Národní program a 17 regionálních funguje dobře, co chybí poslední 2 roky, jsou prostředky. Krize omezila všechny výdaje a letos byla na pojištění vydána jen polovina prostředků než před začátkem krize. Zástupce německé pojišťovny Thomas Gehrke k tomu řekl, že prakticky každá země má určitou formu pojištění, ale její úroveň je velmi rozdílná ve všech zemích. Thomas zde měl dále krátký příspěvek o pojištění v USA. Fondy na pojištění se opět zvýšily, vláda dává přednost tomuto řízení rizik. Pro pojišťovací programy platí nyní také požadavky na plnění konzervace, tedy několik základních pravidel, aby farma dostala státní podporu na pojištění kultur. Není zde žádný platební limit ani omezení kvůli výši příjmů. Pro začínající farmáře je zde program NAP (nonisured crop assistance program) pro první 4 roky fungování, ten platí zatím jen ve státech Iowa, Minnesota, Nevraska, a severní a jižní Dakota. Pro sektor bavlny je zde nový program STAX, pro ostatní sektory je zde nový program SCO (supplemental Coverage Option, který je určen na ztráty příjmů na úrovni států. Vláda zahájila rovněž další výzkum pojištění příjmů farem, který má zlepšit současný systém pojištění komodit a zahrnout i specifické kultury a bioprodukci. Tyto studie se týkají dále: bezpečnosti potravin a kontaminace pro speciální kultury pojištění pro sektor vepřového a drůbeže pro případy epidemií nemocí pojištění marží pro některé rybáře pojištění obilí, které je určeno na krmiva a na obnovitelnou energii pojištění produkce vojtěšky. Ochrana před potenciálními škrty přes standardní systém připojištění, kdy vláda stanovuje tento typ vztahů mezi pojišťovnami. Thomas k tomu dodal, že dnes je v USA pojištěno přes 65 % ploch (v roce 2000 to bylo jen 40 %. Uvažuje se také u některých komodit o snížení propočtů škod ze současných 30 % na 10 %, pro speciální případy. V USA je ve vládním programu pojištění zahrnuto 18 pojišťovacích společností. Vláda počátkem tohoto měsíce přišla s prohlášením o pojištění týkajícím se klimatických výkyvů. Tento návrh přišel po sérii tornád na středozápadě USA. Rizika a inovace struktura zde má být zcela změněna oproti dosavadnímu přístupu. Problém se zde týká především měřitelnosti výsledků. Pojištění a platforma Velcí dravci. Tato kapitola pokračuje, problém má většina zemí především s vlky a sektorem ovcí. Ale jsou zde i jiné druhy škod, které působí třeba v lesích severních zemí losi nebo sobi, kteří likvidují mladé stromky. Ani jedna země zde nemá žádnou formu kompenzací. Pro Italy ani různé formy ochrany nefungují, zvířata jsou považována za majetek státu, takže zde žádné kompenzace nejsou. Některé země tyto problémy řeší formou státní pomoci, ale tato pravidla jsou většinou velmi komplikovaná a často se mění, jejich plné využití v praxi je proto sporadické. Nové směrnice: Sezónní pracovníci a detašovaní pracovníci Bylo konstatováno, že každá země může rozhodnout, ze kterých zemí mimo EU může povolit vstup pracovníkům. Jedná se především o pracovníky z Afriky a z Asie. Ale chybí zde jasný rámec pro úpravu jak pracovních podmínek, legálního zabezpečení těchto pracovníků a další úpravy. Po více než 3,5 letech velmi dlouhých jednání se konečně letos připravila dohoda. Provádění má být legálně zahájeno Směrnice je opět kompromisem, dohoda o propojení 10 bývalých směrnic vyjasňuje celou řadu dříve sporných bodů, jako je dočasný pobyt. Tento termín se dává často do protikladu k pobytu trvalému, ale velmi často se zde může jednat o opakované povolení pro dočasný pobyt. Rozsah směrnice zde byly problémy především v definici rozsahu a pro které sektory se má uplatňovat. Členské státy musely udělat seznam oborů. Vyjasňuje se i pojem sezóna, předmětem debaty byla délka a také jakých aktivit by se měla týkat. EP zde chtěl jít dále než Rada, ta chtěla definici pro pracovníky mimo EU a u opakovaných vstupů snazší přístup. Vstupy: Krátkodobé (do 3 měsíců Shengen umožňuje práci do 3 měsíců), a dlouhodobé nad 3 měsíce, kde je třeba pracovní povolení. Stejné zacházení musí být prokazatelně stejné i u sociálního zabezpečení, uznání kvalifikace, přístupu ke vzdělání. Na jednání byla vznesena kritika s ohledem na krizi v Itálii a ve Španělsku, kde je také vysoká nezaměstnanost (přes 20%) a dnes sezónní pracovníci představují nebezpečí pro domácí trh. Byla debatována také otázka firem, které dováží pracovníky za platy pod minimální mzdou. Bulharská zástupkyně kritizovala omezení pohybu svých spoluobčanů po dobu 10 let, kteří mají tak určitý handicap vůči sezónním pracovníků ze třetích zemí. Chybí zde kontrola kvalifikace a také se neví, zda budou pro jednotlivé země stanoveny kvóty vstupů. Do EU přichází ročně minimálně lidí jen z Ukrajiny. Zástupkyně Komise k tomu řekla, že Komise nemůže určovat kolik lidí vstoupí, to záleží na každé členské zemi. Komise se snaží jen 14

15 harmonizovat podmínky vstupu a procedury a podmínky fungování. Byl kritizován postup Komise, které chybí přehledy o evidenci počtů pracovníků. DG Home Affaires nemá dostatečný přehled o víc než 2 miliónech sezónních pracovníků, především z Rumunska a Bulharska, měla by mít přehled jak o vstupech, tak o platech. Komise by zde měla daleko lépe spolupracovat se sociálními partnery. Německý zástupce kritizuje postup Komise, že většina dokumentů existuje jen v angličtině, to nezajišťuje dobrý základ pro přípravy a projednání. Žádná organizace nemá dostatek lidí s jazykovým vybavením a vlastní překlady jsou příliš drahé. Pracovní inspekce a nedeklarovaná práce Sekretariát rozešle dotazníky, které se budou týkat nákladů na práci v členských státech. Finové by k tomu rádi udělali srovnání národních legislativ, jakým způsobem se provádějí kolektivní dohody, regulace zdraví a bezpečnosti, stav bezpečnosti v sektoru v porovnání s jinými sektory. Italové k svému návrhu dali i zdůvodnění, problémy nedeklarované práce, a nedostatečných inspekcí. Je to problémem především v jižních zemí EU, ale jak se ukazuje i v Německu a Belgii, i když jde o problémy jiného rázu. Evropa, která se potýká s následky krize a historicky nejvyšší mírou nezaměstnanosti musí řešit problémy nelegální práce, které sužují sektory jako zemědělství, stavebnictví a dopravu. Je jasné, že Komise chce řešit otázku nákladů na práci, ale mít také možnost tuto otázku aktualizovat a doplňovat v průběhu dalších let. Další dotazník se má týkat fungování inspekcí v členských státech, to představuje dost velký problém, protože jen Belgie má 14 různých inspekcí na federální úrovni. Zde se má zkoumat jaké jsou jejich pravomoci, komplexní, nebo striktně vymezené a jak jsou tyto inspekce v každé zemi organizovány. Pracovní skupina životní prostředí Energetická politika a prostředí cíle snížení emisí a 20% energie z obnovitelných zdrojů. Komise sice připravila dopadovou analýzu, ale nejsou v ní zahrnuty všechny problémy a nyní se ještě dělá dodatek týkající se zemědělských strojů. Rakousko: mají cíl 27 %, chtějí povinné cíle pro každou členskou zemi. Dánsko: vláda oznámila snížení emisí o 40 % (organizace nebyly konzultovány). V zemědělském sektoru se chtějí soustředit především na faktory, které dělají největší rozdíly. Německo oznámili, že ve spolupráci s FNSEA (F) připravují společný projekt. Ministři a organizace se na nedávné schůzce dohodli na společném postupu. 27% je podle německé zástupkyně nedostatečné, mělo by se udělat víc především u paliv. Nepodporují irský návrh na vytvoření nového pilíře Agri-klima. Švédové zatím nevybrali žádnou alternativu. Jejich cíl je v roce 2050 nula emisí včetně zemědělství (je to realistické?). Uvažují o ekonomické stimulaci a myslí si, že pobídky jsou lepší forma než postihy. Uvažují o zahrnutí emisí také do spotřeby. Úvahy jdou rovněž směrem změn spotřeby (maso), kde již probíhá určitá diskuse. Dalším bodem jsou emise z rašelinišť (představují 20% půdy), které by neměly být zahrnovány do zemědělské půdy, ale do země jako celek a měly by být financovány z jiných zdrojů než ze zemědělství. Francie potvrdili společnou pozici s Německem, jen přiznali, že mají dost problémů s určením cílů a realizací plnění. Irové mají velmi silný podíl emisí právě ze zemědělského sektoru. Organizace (především mlékaři a sektor hovězího) jsou proti vládnímu postoji. Argumentují tím, že absorbování CO 2 do pastvin má mít jiný koeficient než u lesů. Problém země je také strategické navýšení právě živočišné produkce do roku Uvažují o prosazení propočtu emisí na kg produkce, stanovit jaká je výkonnost. Rakouský zástupce tento postup podporuje, ale dodává, že by se k těmto diskusím měl přizvat sektor průmyslu a dopravy. Švédové již dnes dělají propočty CO 2 na osobu (okolo 8 kg je EU průměr), ale Švédsko má nyní 12 kg. Na potravu je to propočítáno jako 2,5 kg chtějí zahrnout nejen kila ze zemědělské produkce, ale z celého řetězce. Připravili údaje na sledování výkonnosti při snižování emisí do roku Žádná produkce není možná bez emisí, jen, jak říkají Irové, se musí hledat rozumné cesty ke snižování, v jejich plánu je i při intenzitě produkce cíl do roku 2020 snížit zemědělské emise o 12 %. Komise by se neměla soustřeďovat jen na emise, ale racionálně vše propojit jak produkci, tak kvalitu a bezpečnost a prostředí. Následně se probírala výkonnost zdrojů. Zpráva o udržitelnosti produkce má být zveřejněna v červnu a zde bude také rozebrán dopad sektoru na prostředí. Komise v této otázce není příliš aktivní, ale skupina musí být připravena, protože tam bude maso a mléko cíleno jako hlavní sektory pro zkoumání dopadů. Otázka cirkulární ekonomiky je jiným názvem této studie, kde je zahrnuta: produkce, spotřeba, využití, ztráty, vytváření nových pracovních míst. Vedle toho je zde ještě zkoumání fosforu, podobně jako dříve nitrátová směrnice. Ale zatím to nevypadá, že by měla Komise v úmyslu zde připravit nějaké legislativní úpravy, bude to spíš zahrnuto do revize užití hnojiv. Dopady extrémního počasí tyto problémy mají prakticky všechny země v daleko větší míře než dříve. Zatím se o nich začalo uvažovat jen v rámci Řízení rizik a také v rámci programů rozvoje venkova ale to je zatím naprosto nedostatečné. Pesticidy Udržitelné užití průzkumy byly provedeny nebo jsou ještě prováděny v několika členských státech, DG Sanco již začalo analyzovat výsledky a chce na základě akčních plánů jednotlivých států připravit určitá opatření. Konzultace nejsou ještě dokončeny a Komise nemá zatím žádnou oficiální pozici. Také mezi členskými státy jsou rozdíly v přístupu, je zde užíváno zhruba 2/3 chemických a třetina biologických prostředků. Zhruba třetina zemí je pro chemické, třetina pro biologické a třetina pro kombinaci obou. Akční plány členských států jsou v různých formách rozpracovanosti. Německo má již akční plán určitou dobu. Minoritní užití je zde dohoda, že Francie, Německo a Nizozemsko budou společně koordinovat akce, již připravili vytvoření diskusní platformy. Za sekretariát C/C je zde doplněk, že v roce 2015 má dojít k určitému doplnění směrnice o vodě. Integrovaná ochrana rostlin Francouzi zde připravují vlastní dopadovou studii, hlavně ekonomický dopad. Spolu s výzkumnými ústavy a průmyslem musí zde být konkrétní závěry a výsledky. Švédové se přimlouvají na rozšíření výzkumu nových druhů ochrany a také nové šlechtění na odolnost. 15

16 Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA proběhlo v Bruselu zasedání pracovní skupiny pro víno při COPA/ COGECA. Jednání započalo pod vedením předsedy Thierry Coste standardně, přijetím programu jednání a přijetím zápisu z minulého jednání Následovala diskuse týkající se současné situace na trhu. Podle prognózy USDA (Ministerstvo zemědělství USA) se produkce vína v pěti hlavních vinařských státech jižní polokoule (Chile, Argentina, Jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland) plošně snížila ve srovnání s rokem o 13,5%, tj. pokles o 7 milionů hektolitrů. Další bod pojednával o bilaterálních dohodách a vinařské situaci. Sekretariát představil hlavní body dohody mezi Čínou a Evropskou unií na ochranu zeměpisných označení. Byl předložen seznam obsahující 100 evropských míst označení původu, stejně tak si může i Čína zažádat o ochranu svých zeměpisných označení, pokud dohoda vstoupí v platnost. Projednávala se i ochrana zeměpisných označení míst, která nebyla na seznamu uvedena. Sekretariát informoval o možnosti podání žádosti na ochranu označení původu na čínské úřady v rámci stávajících právních předpisů. 4. kolo jednání TTIP (transatlantické obchodní a investiční partnerství) bylo naplánováno na konec května ve Washintgtonu. Evropská komise chtěla počkat na americké protějšky s cílem zlepšit nabídku, a to především v oblasti netarifních překážek. Vinařská dokumentace a ochrana označení původu se zdála být pro americké vyjednavače problematickým bodem. Další téma k projednání se týkalo dohody mezi čínským a evropským odvětvím vína v souvislosti s čínským antidumpingovým a protidotačním vyšetřováním proti evropským vínům. José Ramón Fernandez (CEEV Výbor evropských a vinařských firem) se vyjádřil ve prospěch rychlého řešení pro minimalizaci hospodářských škod v odvětví kvůli čínskému nedostatečnému řízení výroby a marketingu. Výměnou za odstoupení od stížnosti a navrácení se k tématu ochrany zeměpisného označení vín z EU byla Číně nabídnuta technická pomoc. Obě strany zamýšlí v budoucnu spolupráci na třetích trzích a skupina Víno tuto dohodu vítá a zdůrazňuje její dlouhodobý význam. Pátý bod jednání se týkal výsledků reforem evropské politiky ohledně propagace produktů a implementace programu. Sekretariát představil vývoj propagace zemědělských produktů. Možnosti podpory vín s CHOP, CHZO a uváděnou odrůdou, pokud se jedná o společné programy více členských států. Nadále nebude možné kofinancování členským státem, ale podpora EU byla navýšena. Úkolem Evropské komise potom je v ročním pracovním programu stanovit priority odvětví. Dále byla přednesena informace o návrhu Komise na reformu legislativy ekologického zemědělství. Komise po několika letech v květnu 2014 předložila svůj návrh legislativy ohledně ekologického zemědělství, který ukončí platnost dosavadní výjimky. V příloze návrhu jsou definována pravidla pro výrobu vína, která vedla k diskuzi o kontraproduktivitě pro vyplynutí povinnosti mít 100% ekologickou farmu, což se nezdálo italské straně. Skupina Víno poté zřídila podskupinu, která by analyzovala nový návrh pro odvětví vína. Diskuze o realizaci společné zemědělské politiky se týkala povolení systému pro výsadbu vinic. Jako první si vzal slovo předseda, který informoval o budoucím systému povolování a o vyjednávání, která tomu předcházela. Dle jeho analýzy by otázka měla být řešena na nejvyšší politické úrovni. Dokument k zaslání jednotlivým ministrům zemědělství členských států byl již připraven. Zaměřil se na tři oblasti: Kritéria nové výsadby Kritéria opětovné výsadby Přechodná opatření výsadbových práv Dále se přihlásili o slovo Italové, Španělé nebo Němci a řešili praktické otázky ohledně přenechání co nejvíce manévrovacího prostoru pro členské státy, vyjasnění si některých odstavců, aby nedocházelo ke zmatkům atp. nebo žádosti o další setkání s kabinetem komisaře a GŘ AGRI (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova). Podle předsedy T. Coste by mělo být vše hotovo, připraveno a uvedeno v chod ve všech členských státech do roku Osmý bod programu pojednával o přizpůsobení strategie agendy 2014/2015, kterou má na starost Pracovní skupina pro víno. Na posledním zasedání skupiny Víno sekretariát přidal další témata udržitelný rozvoj výroby vína, bilaterální dohody a zjednodušení vinařské legislativy. Doporučení na použití arsenidu sodného bylo vyjmuto. Dialog s občanskou společností pojednával o novém mechanismu komunikace mezi Komisí a nevládními organizacemi. Otázky týkající se vinařského sektoru budou řešeny samostatně a COPA/CO- GECA žádá o zohlednění přistoupení Chorvatska do EU a tedy navýšení z 18 na 20 odborníků v Poradní skupině pro víno při Komisi. Další část diskuze se týkala reformy rostlinného rozmnožovacího materiálu. Členové sektoru Víno byli informováni, že EP zamítl původní návrhy Komise. Nový návrh bude předložen na podzim Komise již přizvala členské státy k vytvoření nového návrhu. Vzhledem k vlastním právním předpisům pro reprodukční materiál lesních dřevin skupina víno vyjádřila přání mít vlastní právní předpisy týkající se reprodukčního materiálu révy. Závěr jednání se věnoval diskusi ICANN (internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel). Sekretariát COPA/ COGECA poskytuje aktuální informace o jednání v rámci ICANN o přidělování doménových jmen.vin a.vino. Kandidující společnosti mají na nátlak EU a Francie pouze 60-ti denní lhůtu pro nalezení řešení. Skupina Víno v souvislosti s touto ICANN záležitostí vyjadřuje určité obavy. Příští zasedání proběhne VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH

17 Tisková zpráva z jednání XXII. valného shromáždění AREV Prezidentem AREV byl již potřetí zvolen Jean-Paul Bachy, prezident regionu Champagne Ardenne. V rezoluci přijaté všemi hlasy podporují evropské vinařské regiony instituce EU, které jednají o dohodě s USA o volném obchodu v tom, aby byly zohledněny zájmy evropského vinařství, které po desetiletí staví na systému označení zaručujícím spotřebiteli kvalitu a jistotu. AREV upozorňuje na nebezpečné šíření choroby révy Flavescence dorée, jejíž šíření již lze přirovnat k epidemii révokazu a vyzývá Komisi k řešení tohoto problému. Političtí a odborní zástupci vinařství Evropy se dohodli na následující rezoluci: 1. Dohoda o volném obchodu s USA: Takto ne! Víno je nejdůležitějším zemědělským exportním produktem EU Úvod Po zkušenostech s bilaterální dohodou o víně mezi EU a USA uzavřenou Komisí v roce 2005, vyzývá AREV Komisi k podpoře specifik odvětví vína. V tomto duchu apeluje i na Evropský parlament a Radu a varuje před degradací zákonů a předpisů, které vznikly v rámce více desetiletí trvajících jednání uvnitř Evropy. V první řadě je v dohodě o volném obchodu nebezpečný směnný kurz mezi dolarem a Eurem. Z tohoto pohledu je snížení nebo úplné odstranění cel nepodstatným kladem, ve srovnání k jednostranné manipulaci se směnným kurzem, který pak deformuje trh. Oproti průmyslové výrobě, která se může přesouvat po různých státech světa, je produkce vína vázána na Evropu, nelze ji z Eurozóny přemístit jinam. Celní sazby AREV upozorňuje, že celní sazby na víno jsou již na obou stranách poměrně nízké a nemohou tedy být hlavním bodem jednání. Tím by měla být pravidla a předpisy právního, finančního, zdravotního a kulturního charakteru a také ochrana životního prostředí. Pro vinařský obor vzniká nebezpečí, že evropské normy (podle OIV) budou v rámci dohody o volném obchodu obětovány jako obchodní zábrany. USA v roce 2001 vystoupily z OIV a založily organizaci World Wine Trade Group právě proto, aby nemusely být vázány předpisy, na kterých se dohodlo 45 členských států OIV. Právní předpisy AREV vyzývá Evropskou komisi a její vyjednavače za odvětví vína k připojení podpisu pod smlouvou v závislosti na tom, zda USA schválí následující: definitivní zákaz používání na národním trhu USA i při exportu následujících 17 evropských zeměpisných údajů, tzv. semigenerika; a to i ve spojení s výrazy způsob, typ atd.: Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut-Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry a Tokaj, definitivní zákaz používání na národním trhu USA i při exportu tradičních evropských výrazů jako například: Château, classic, clos, cream, crusted/crusting, Eiswein, fine, late bottled vintage, noble, ruby, superior, sur lie, tawny, vintage a vintage character, povinnost USA dodržovat enologické předpisy OIV pro všechna vína vyvážená na evropský trh, osvobození od schvalovacího procesu pro etikety (COLA) pro evropská vína, uznání evropského označení biovíno podle nařízení (EU) č. 834/2007 případně č. 889/2008. Internetová kontrola zeměpisných údajů AREV připomíná, že Světová obchodní organizace (WTO) odpovídá za provádění dohody o ochraně duševního vlastnictví (TRIPS), kde je upravena (čl. 22 a 23) i ochrana zeměpisných údajů. Vítá, že Evropská komise, Evropský parlament a OIV nedávno pozastavili u americké organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) registrace nových internetových domén označovaných.wine nebo.vin, kde mělo jít o registrace bez ohledu na ochranu zeměpisného označení. Opuštění evropských cílů Tato dohoda o volném obchodu s USA má za cíl posunout hospodářsky, sociálně a ekologicky evropské zemědělství v duchu udržitelného modelu. Právě naopak se zvýší proces koncentrace podniků s cílem udržet alespoň minimální konkurenceschopnost, počet pracovníků v zemědělství se drasticky zmenší, zvýší se nezaměstnanost, pustošení venkova a životního prostředí. Dojde k redukci druhové mnohotvárnosti a definitivně se vytratí cíl o krátké cestě mezi producentem a spotřebitelem. Opuštění multilaterálních cílů Vzhledem k obrovskému přírůstku bilaterálních a regionálních dohod se oslabují multilaterální systémy WTO, OIV, Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO). AREV je toho názoru, že bez dodržování dohod TRIPS organizace WTO ze strany USA a bez návratu USA do OIV (definice vína, enologické postupy) je jakýkoliv pokrok ve výše uvedených bodech odsouzen k nezdaru. AREV urgentně apeluje na Komisi, aby se snažila o vlastní status uvnitř OIV a aby nemohly být zpochybňována doporučení a základní principy zásadních mezinárodních organizací WTO, OIV a WIPO (mimo jiné doložka o nejvyšších výhodách a postupech mimosoudního vyrovnání). Jde o hodnověrnost Evropy a udržení jejího vlivu na vývoj mezinárodních pravidel, norem a standardů bez ohledu na nebezpečí prudké reakce třetích zemí a dalších regionálních 17

18 hospodářských uskupení, které jsou z této dohody vyloučeny. Opuštění svrchovanosti: Grémium pro mimosoudní vyrovnání Mimo volného obchodu zásadně odmítá AREV obě témata jednání, ochranu zahraničních investorů a narovnávání rozepří mimořádným soudem. Tím by přecházel část suverenity národních států na soukromý sektor a všeobecně by se upřednostňovalo obchodní právo. Oba tyto prvky by vedly k základní změně smlouvy o Evropské unii a k omezení svrchovanosti států. Jakékoliv smírčí řízení musí probíhat podle pravidel WTO pro grémia pro urovnávání sporů, kdy jsou jen svrchované státy oprávněny svolávat tato grémia podle vlastní ústavy, evropských smluv a lidských práv. 2. Harmonizace metod ochrany před Flavescence dorée (fytoplazmové zlaté žloutnutí révy) na evropské úrovni Flavescence dorée (zlaté žloutnutí) je nakažlivá choroba révy vinné s katastrofálním rozsahem, kterou přenáší cikáda Scaphoideus titanus. S ohledem na to, že v řadě regionů Evropy existuje enormní infekční tlak této choroby, která je velkým rizikem pro existenci evropského vinařství, rozhodlo AREV na svém valném shromáždění 9. května 2014 o vytvoření odborné skupiny. Tato skupina by měla Evropské komisi poskytnout návod na harmonizaci metod boje a prevence vůči Flavescence dorée ve vinicích a v révových školkách. Za tím účelem bylo vedení AREV vyzváno k navržení rezoluce, kterou předloží představenstvu na jeho příštím zasedání. Z TISKOVÉ ZPRÁVY AREV PŘELOŽIL JIŘÍ SEDLO Z MONITORINGU EU EUROPOSLANCE HYNKA FAJMONA Získání víz pro vstup do Schengenu bude snazší Komise předložila soubor legislativních návrhů, jejichž cílem je vytvoření jednodušších a pružnějších pravidel vízové politiky EU (při zajištění stejné úrovně bezpečnosti) s cílem zvýšit počet cestujících do Schengenu. Kontext Komise chce navázat na současnou podobu vízových pravidel, která vedla k 68 % nárůstu počtu žádostí o víza mezi roky 2009 a. V současnosti upravuje společnou vízovou politiku EU zejména tzv. vízový kodex (neboli nařízení č. 810/2009 ), který vstoupil v platnost v roce 2010 a upravuje procedury Monitoring EU europoslance Hynka Fajmona duben 2014 a podmínky pro udělení víz, konzulární spolupráci a jednotný přístup k žadatelům o víza prostřednictvím harmonizace právních norem. Podle realizované studie Komise až 6,6 mil. potenciálních turistů z 6 zemí (Čína, Indie, Rusko, Saudská Arábie, Jižní Afrika a Ukrajina), ze kterých nejčastěji cestují do EU, bylo odrazeno složitostí administrativních procedur pro obdržení víz do EU. Podoba návrhů navazuje na veřejnou konzultaci, kterou Komise realizovala v roce, a sdělení Komise z roku 2012, ve kterém zdůraznila potřebu zaměřit nastavení vízové politiky rovněž směrem k podpoře ekonomického růstu. Součástí schengenského prostoru jsou v současnosti všechny členské státy EU vyjma Bulharska, Chorvatska, Irska, Kypru, Rumunska a Velké Británie. Na společné vízové politice EU se podílejí i 4 země přidružené k Schengenu Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Obsah Záměrem Komise je vyřešit dosavadní komplikace při udělování víz, kdy dosavadní procedury např. nezohledňují u jednotlivců jejich historii žádostí o víza, či nedostatečný přístup ke kompetentním konzulátům v některých zemích, které nutí žadatele cestovat kvůli podání žádosti do zahraničí. K navrhovaným opatřením patří zkrácení lhůty pro zpracování žádosti a vydání rozhodnutí z 15 na 10 dnů; zavedení možnosti podat žádost o víza na konzulátech jiných zemí EU, pokud zde není zastoupen členský stát oprávněný zpracovat vízovou žádost; usnadnění pravidel pro pravidelné cestující do EU (např. povinné vydávání vícenásobných víz platných po dobu 3 let); zjednodušený formulář žádosti a možnost podávat žádosti on- -line; možnost, aby členské státy vytvořily zvláštní režim pro vydávání víz na hranicích (nejvýše 15 dní v 1 členském státě schengenského prostoru); možnost usnadnění vydávání víz pro návštěvníky, kteří se účastní významných událostí (např. v souvislosti s výstavou EXPO v příštím roce v Miláně); nový typ tzv. cestovního víza umožňující cestování v rámci Schengenu po dobu nejvýše 1 roku (s omezením pobytu o délce ne vyšší než 90 dní během půlročního období) s možností prodloužení na 2 roky. K nárůstu pravidelných návštěv má napomoci zavedení Vízového informačního systému (VIS), který má být funkční pravděpodobně v příštím roce a má zjednodušit vydávání vícenásobných víz. Komise si slibuje od těchto opatření i ekonomický přínos a vytvoření nových pracovních míst díky rozsáhlejšímu cestovnímu ruchu. Jen ve vybraných šesti zemích s nejvyšší mírou návštěvnosti EU by aplikace těchto pravidel mohla způsobit % navýšení počtu cest do Schengenu, které by během 5 let mohly přinést 130 mld. a vznik 1,3 mil. pracovních míst. K tomu mají přispět i prodloužené maximální lhůty pro podání žádosti (z 3 na 6 měsíců) pro usnadnění plánování cest nebo snížení požadavků doplňujících žádost o vízum (např. zrušení povinnosti cestovní zdravotní pojištění). Další vývoj Vedle zprávy Komise a přehledu vízových statistik jsou součástí iniciativy Komise i dva návrhy nařízení, které budou součástí legislativního procesu Rady a EP. Jejich přijetí je nasnadě nejdříve v roce

19 EU bojuje proti nehlášené práci Komise navrhla vytvořit evropskou platformu, která by zabraňovala nehlášené práci prostřednictvím sdružování různých donucovacích orgánů členských států zapojených do boje proti nehlášené práci. Kontext Nehlášenou práci jednotlivé členské státy definují různě, ovšem na úrovni EU je nehlášená práce definována jako placená činnost, která je v souladu s právem pokud jde o její obecnou povahu, avšak není nahlášená orgánům veřejné moci. Pod tuto definici spadají pouze legální činnosti. Eurobarometr za rok přinesl data týkající nehlášené práce. Nehlášená práce představuje v EU široce rozšířený problém. 11 % Evropanů přiznává, že v minulém roce nakoupili zboží nebo služby vytvořené v rámci nehlášené práce, přičemž 4 % dotázaných přiznalo, že za svou práci obdrželi nenahlášenou mzdu. Ohromný nárůst poptávky po nehlášené práci byl zaznamenán v Řecku, na Kypru a ve Slovinsku, tedy v zemích, které významně postihla hospodářská krize. Již balík týkající se zaměstnanosti z dubna 2012 zdůraznil, že transformace neformální nebo nehlášené práce v legální zaměstnání by mohla napomoci ke snížení nezaměstnanosti, a také zdůraznil potřebu zlepšit spolupráci mezi členskými státy. V polovině roku Komise provedla první fázi konzultací se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni EU týkajících se možné budoucnosti opatření EU ke zvýšení spolupráce mezi donucovacími orgány jednotlivých členských států. Na začátku roku 2014 následovala druhá fáze konzultací. Nehlášená práce připravuje pracovníky o sociální ochranu, ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost a oslabuje pracovněprávní normy. Rovněž narušuje korektní hospodářskou soutěž mezi podniky a ohrožuje udržitelnost veřejných financí a systémů sociálního zabezpečení. Obsah Navrhovaná platforma by měla sdružovat všechny donucovací orgány podílející se na řešení nehlášené práce, jako jsou inspektoráty práce, inspektoráty sociálního zabezpečení a daňové a migrační orgány, jakož i ostatní zúčastněné strany jako např. zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni EU. Návrh předpokládá, že členy platformy by měly být všechny členské státy, jelikož nehlášená práce se týká jich všech a společná účast všech zemí EU je zásadní pro řešení přeshraničních situací. Nová platforma by měla být fórem, kde se mohou odborníci podělit o informace a osvědčené metody, a zároveň rozšířit dosavadní kontakty; zjistit, jak mohou nástroje na vnitrostátní úrovni a úrovni EU řešit sdílené problémy, jako je související nepravá samostatná výdělečná činnost a nehlášená práce v subdodavatelských řetězcích; řešit přeshraniční aspekty například tím, že prozkoumá způsoby, jak zlepšovat výměnu údajů mezi vnitrostátními správami; posilovat operativní spolupráci, např. prostřednictvím společných školení, výměny pracovníků a společných kontrol; vypracovat společné zásady a pokyny pro provádění kontrol v zájmu boje proti nehlášené práci; zvyšovat informovanost o problému prostřednictvím společných aktivit. Další vývoj Návrh rozhodnutí, kterým se evropská platforma zřizuje, bude nyní předložen ke schválení EP a Radě. Instituce EU podpořily plán Komise na propagaci zemědělských produktů z EU Zástupci EP a Rady uzavřeli politickou dohodu o návrhu nařízení týkajícího se propagační strategie zemědělských produktů z EU nejen na vnitřním trhu, ale i ve třetích zemích. Dohodu posléze potvrdil Zvláštní výbor Rady pro zemědělství a ji schválil zemědělský výbor. Plénum EP následně schválilo návrh v prvním čtení. Kontext Pravidla týkající se informování spotřebitele o zemědělských a potravinářských produktech vyrobených ve Společenství a jejich propagace vznikla v rámci SZP již v 80. letech 20. století. V souladu s existujícím nařízením č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích je kupř. od roku 2007 poskytována na propagaci produktů z EU každoroční finanční podpora pohybující se okolo 50 mil.. I v roce 2014 Komise vybrala dalších 20 zpravidla tříletých programů podpory zemědělských produktů v rámci EU i mimo ní, které EU podpoří celkovou částkou 23,3 mil.. V červenci 2011 zahájila Komise diskusi o budoucí strategii k propagaci evropských zemědělských výrobků zveřejněním zelené knihy doprovázenou veřejnou konzultací. Na tu navázala sdělením v březnu K vytvoření koherentní evropské strategie v této oblasti vyzval Komisi i EÚD. Nyní přichází Komise s konkrétními legislativními návrhy, které předkládá Radě a EP. Komise představila návrh nařízení, které obsahuje konkrétní nástroje na vytvoření strategie EU zaměřené na podporu zemědělských produktů pocházejících z EU na trzích třetích zemí. Cílem je přesunout propagaci primárně zaměřenou na domácí trh za hranice EU a podpořit projekty z více členských států. Komise má v úmyslu využít světového trendu rostoucí poptávky po bezpečných a kvalitních potravinách a podpořit evropské zemědělské produkty dodržující přísné normy na světovém trhu. Chce tak přesunout důraz propagační politiky EU za její hranice na nové trhy ze třetích zemí zejména těch, které uzavřely či uzavřou dohodu o volném obchodu s EU a obrátit tak dosavadní poměr, kdy dvě třetiny podpory propagace evropských potravin byly určeny na domácí trh a pouze zbylá část na propagaci mimo EU. Komise dokonce zvažovala adresovat 100 % podpory na zahraniční propagaci, to však odmítli poslanci z výboru AGRI. EP deklaroval zájem poskytnout svoje stanovisko ještě před vypršením svého mandátu na jaře roku Nakonec se dokonce podařilo sladit postoje s Radou během necelých pěti měsíců od předložení návrhu Komisí, a uzavřít tak politickou dohodu. Obsah Komise navrhla rozšířit příjemce podpory místo individuálních projektů členských států na mezinárodní programy evropských organizací z více členských tátů. Projekty zaměřené na trhy ve třetích zemích a předkládané více členskými státy získají rovněž vyšší míru kofinancování. Oproti navrhovanému 19

20 rozmezí Komise % je míra kofinancování ze strany EU na základě dohody institucí EU vyšší, a to 70 % pro projekty realizované v rámci jednoho členského státu se zaměřením na vnitřní trh EU, 80 % pro mezinárodní projekty v rámci EU a všechny typy projektů určených pro trhy třetích zemí, v případě krize dokonce 85 % (o 5 % více v situaci, kdy se dotyčná organizace nachází ve finančně tíživé situaci). Členské státy spolu s EP podpořily návrh Komise, která navrhla rovněž zrušit dosavadní možnost členských států doplnit finanční prostředky z národních rozpočtů, protože řada z nich nepřispívala dostatečnou měrou. Finanční prostředky EU tak budou doplněny výhradně zdroji producentských organizací, což vedlo EP k požadavku na zvýšení míry kofinancování, neboť v opačném případě by jejich prostředky nemusely být postačující. Propagační politika EU by měla získat rozpočet 883 mil. v letech , roční alokace by se měla postupně zvyšovat z 60 mil. v roce 2014 až na 200 mil. v roce Jedním z nových nástrojů se mají stát pravidelné zahraniční podnikatelské mise představitelů institucí EU spolu se zástupci evropského zemědělského průmyslu. K dalším opatřením patří administrativní zjednodušení výběrového řízení z dvoustupňového na jednostupňové, rozšíření způsobilých příjemců o organizace producentů a produktů i na oblast zpracovaných zemědělsko- -potravinářských produktů. Další vývoj Nyní je na řadě formální schválení Radou. Nová strategie by měla vejít v platnost v lednu Konec roamingových poplatků nadosah Plénum EP schválilo návrhy obsažené v tzv. telekomunikačním balíčku. Poslanci podpořili konec roamingových poplatků a poskytovatelé přístupu k internetu by již neměli mít možnost blokovat či zpomalovat vybrané služby. Konkrétně chce EP zrušit maloobchodní poplatky za roaming pro hlasové, textové a datové služby do 15 prosince 2015 a zlepšit řízení radiového spektra s cílem rozšířit 4G a 5G napříč EU. Poslanci požadují jasná pravidla, která by zabránila společnostem poskytujícím přístup k internetu upřednostňovat některé služby na úkor jiných, nadále by však mohli nabízet specializované služby vyšší kvality, ovšem pouze tehdy, pokud tyto služby nenarušují dostupnost nebo kvalitu služeb přístupu k internetu nabízených jinými společnostmi či službami. Mimořádné případy, ve kterých bude možno blokovat přístup k internetu či jej zpomalovat, by měly být povoleny pouze za účelem provedení rozhodnutí soudu, zachování bezpečnosti sítě či prevence dočasného přetížení sítě. Pokud budou přijata opatření týkající se řízení provozu, pak musí být transparentní, nediskriminační, přiměřená, nezbytná a smí být uplatňována pouze po nezbytně nutnou dobu. Schválené návrhy budou předány nově zvolenému parlamentu, který však může začít úplně od začátku. ESD rozhodl, že směrnice o uchovávání údajů je neplatná Soudní dvůr EU vydal rozsudek, dle kterého je směrnice o uchovávání údajů neplatná. Tato směrnice (jež byla přijata v reakci na teroristické útoky v Madridu 2004 a v Londýně v roce 2005) požaduje, aby telefonní operátoři povinně uchovávali lokalizační a doprovodná data (tzn. kdo komu telefonoval, odkud a jak dlouho; nikoliv však obsah hovorů), a to minimálně po dobu 6 měsíců (nejdéle však 2 roky). Data poté mohou sloužit při vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů, které jsou vymezeny vnitrostátními právními předpisy. Směrnice se vztahuje na pevné sítě, mobilní telefony, přístup k internetu, internetovou elektronickou poštu a internetové volání. Dle rozsudku ESD je však směrnice v rozporu s Listinou základních práv EU a příliš zasahuje do soukromí a osobních práv občanů. Již Ústavní soud ČR v roce 2011 došel k závěru, že je směrnice v rozporu se základními právy občanů. Proto česká úprava této normy stanovila, že policisté mohou získat telekomunikační data pouze při vyšetřování úmyslného trestného činu, jehož horní hranice trestní sazby je aspoň tři roky. Komise nyní verdikt ESD posoudí, není však jisté, zda předloží novou legislativu. Volný pohyb pracovníků bude snazší Rada formálně schválila návrh směrnice, který by měl zajistit lepší uplatňování práv občanů EU pracovat v jiném státě. Členským státům ukládá směrnice povinnost zajistit podporu a právní poradenství migrujícím pracovníkům EU, které souvisí s výkonem jejich práv. Dále jim ukládá povinnost zajistit účinnou právní ochranu práv a snadnou dostupnost informací ve vícero jazycích EU o právech, která mají migrující pracovníci EU a osoby hledající práci. Směrnice by neměla přinášet výhody pouze pro zaměstnance, nýbrž i pro zaměstnavatele. Ti by měli být lépe informováni při náboru nových zaměstnanců. Volný pohyb pracovníků není pouze základní složkou jednotného trhu EU, ale rovněž záležitostí prospěšnou pro všechny země EU. V některých členských státech může mobilita pomoci řešit vysokou míru nezaměstnanosti, v jiných zase nedostatek dovedností a pracovní síly. Komise bude nadále oblast monitorovat a iniciovat případná řízení o porušení Smlouvy s členskými státy, jejichž vnitrostátní předpisy nejsou v souladu s jejich povinnostmi podle práva EU. Konec plastových tašek v EU Plénum EP přijalo v poměru 539:51:72 zprávu Margrete Aukenové k návrhu směrnice o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek do tloušťky 50 mikronů (což je převážná část nákupních tašek používaných v EU). Tyto tašky jsou méně vhodné k opětovnému použití, čímž se rychleji stávají odpadem a častěji jsou pak roztrušovány do životního prostředí. Členské státy by proto měly do roku 2017 snížit jejich spotřebu alespoň o 50 % a do roku 2019 o 80 %. S cílem zajistit, aby obchody neposkytovaly plastové nákupní tašky zdarma, by měly členské státy využívat nástroje, jako jsou daně a poplatky, jakož i omezení týkající se uvádění na trh či zákazy. Zdarma by měly být poskytovány pouze velmi lehké tašky určené k balení potravin, jako je syrové maso, ryby či mléčné výrobky. Plastové tašky používané k balení suchých nebalených potravin, jako je ovoce, zelenina a cukrovinky, by měly být do roku 2019 nahrazeny taškami 20

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z března Vinařský věstník 4 2014 Obsah: Agroenvironmentální opatření zpoždění výplat a finanční zajištění v roce 2014 2 Z Výroční zprávy SZPI 2013 2 Soutěže vín 7

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z června. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z června. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z června Vinařský věstník 06 2015 Obsah: Hlavní zprávy 2 Potraviny na pranýři (květen) 7 Zprávy z domova 9 Ze zahraničí 16 FOTO: JIŘÍ HLOUŠEK X PRODUCTION 1 Hlavní

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Příloha v tomto vydání Číslo 2 Ročník XIV 5. března 2013 Cena 28 Kč Kvůli konině se testuje na DNA V polovině ledna, kdy několik supermarketů ve Velké Británii zjistilo, že prodávají

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč 27. mezinárodní potravinářský veletrh 2. 5. 3. 2010 Brno Česká republika www.salima.cz Nezapomeňte se přihlásit!!! Školy mají zájem o

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 1 Ročník XII 25. ledna 2011 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 1 Ročník XII 25. ledna 2011 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 1 Ročník XII 25. ledna 2011 Cena 24 Kč Vážení čtenáři, na stranách 8 9 odpovídá na aktuálních 5 otázek předseda SČMSD a prezident SOCR ČR Ing. Zdeněk Juračka. Kontroly a zase

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

Úvodní slovo ministra

Úvodní slovo ministra MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ číslo vydání 3 2015 Úvodní slovo ministra První týdny nového roku jsou každoročně ve znamení významných potravinářských veletrhů. Ať už to bylo lednové GrüneWoche v Berlíně, Gulfood

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z února Vinařský věstník 02 2015 Obsah: Návrhy opatření schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky, které budou dále prosazovány v rámci aktivit proti

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 6 Ročník X 1. září 2009 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 6 Ročník X 1. září 2009 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 6 Ročník X 1. září 2009 Cena 24 Kč 27. mezinárodní potravinářský veletrh 2. 5. 3. 2010 Brno Česká republika www.salima.cz Výjimečné ceny pro přihlášení do 30. září 2009! GMO

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května 2013 Obsah: Stručné zprávy 2 Zemědělství v EU 6 Ruský trh s vínem 7 Agrární komora podporuje strategii pro růst českého zemědělství 8 Studie o vinařské turistice

Více

Vlády zemí eura musí zastavit plýtvání v příznivých dobách

Vlády zemí eura musí zastavit plýtvání v příznivých dobách L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 10 Ročník V 12. října 2004 Cena

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 3 Potraviny

Více

Jednak proto, že letošní ročník vzhledem k proběhlému veletrhu MBK při Salimě v Brně byl pouze jednodenní a takový má především

Jednak proto, že letošní ročník vzhledem k proběhlému veletrhu MBK při Salimě v Brně byl pouze jednodenní a takový má především Číslo 7 Ročník VII 11. července 2006 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 7 Vám přinášíme zpravodajství ze Dnů chleba 2006. Společně Andrej Babiš, majitel společnosti Agrofert Holding, a. s., hovořil

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace ze srpna. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace ze srpna. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace ze srpna Vinařský věstník 8 2014 Obsah: Informace pro žadatele o podporu v rámci opatření RESTRUKTURALIZACE A PŘEMĚNA VINIC a INVESTICE V RÁMCI SOT S VÍNEM 2 Tisková

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Dovozy některých potravin jsou zbytečné Dovozy potravin do Česka vzrostly po vstupu země do Evropské unie až několikanásobně. Dováží se například stále více mléčných výrobků či

Více

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006 Číslo 1 Ročník VIII 9. ledna 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 5 Vám přinášíme odpovědi na 2 aktuální otázky od Ing. Františka Sládka, CSc., vrchního ředitele úseku potravinářských výrob MZe

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více