PŘÍPRAVA NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT"

Transkript

1 PŘÍPRAVA NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT Zpravodaj MNĚ NA ÁLE Ž Í Z 1. vydání. Září 2009

2 2 Zpravodaj Odchod z péče OBSAH 03 Editorial, Helmut Kutin 04 Na mně záleží: Mezinárodní kampaň zaměřená na odchod z náhradní péče, Véronique Lerch 08 Zvyšování odolnosti mladých lidí opouštějících péči, Mike Stein 12 MLADÍ LIDÉ ODCHÁZEJÍCÍ Z PÉČE: JAK VÝBOR OSN PRO PRÁVA DÍTĚTE CHRÁNÍ JEJICH PRÁVA, Maria Herzog 14 ÚSPĚŠNÉ HÁJENÍ PRÁV PROSTŘEDNICTVÍM sítě mladých LIDÍ v náhradní péči, Renathe Arevoll 16 Co o následné péči říkají mladí lidé a poskytovatelé péče 17 Polozávislé bydlení: Úspěšný model následné péče v CEE/CIS/Pobaltí, Sandra Kukic 19 Dobré zkušenosti z polozávislého bydlení ve Francii 20 Informační zdroje k tématu odcházení z péče 22 Užitečné termíny týkající se odchodu z péče IMPRESUM Zpravodaj Na mně záleží je publikace zabývající se problémy mladých lidí, kteří dospěli do věku, kdy opouštějí náhradní péči. Bude vydáván dvakrát ročně v angličtině, až do roku Nepovoluje se komerční použití. Články se smí reprodukovat v případě, že se uvede zdroj. Datum vydání: září VYDAVATEL: SOS Children s Villages International Za obsah odpovídá: Christian Posch Šéfredaktor: Véronique Lerch Redakční tým: Jenessa B. Bryan, Alan Kikuchi- White, Orlaith King, Annemarie Schlack Příspěvky: Sylvie Delcroix, Maria Herczog, Orlaith King, Magdalena Krenn, Sandra Kukic, Véronique Lerch, Mike Stein Překladatel: Eva Leňová Grafická úprava: Nakladatelství Jalna Fotografie na obálce: archiv SOS

3 Na mně záleží 3 EDITORIAL Pouť, v jejímž průběhu se z dítěte stává nezávislý dospělý, je dobrodružná všichni si dobře pamatujeme, jak jsme byli rozrušení, když jsme se odstěhovali z domova nebo dostali svůj první plat. Jisté aspekty nezávislého života, jako je hledání bytu, shánění práce, navazování vztahů a založení rodiny, mohou po mladého člověka představovat složitou situaci. V této přechodové fázi pro něj bývá životně důležitá pomoc rodiny. Rodinní příslušníci mu poradí, nabídnou místo k bydlení, když je třeba, nebo ho v době studií finančně podporují. Ale co když mladý člověk nemá rodinné zázemí, jež mu může nabídnout pomoc? Co když nemohl z nejrůznějších důvodů vyrůstat v rodině a žil v náhradní péči? Mladí lidé se při odchodu z náhradní péče často ocitnou bez pomoci, kterou by v tomto přechodném období potřebovali. Až příliš často jsou nuceni péči opouštět velmi brzy v 18 nebo i 14 letech, a příliš náhle. Bez pomoci člověka, který by je vedl, vyslechnul nebo jim i finančně vypomohl, se snaží dokončit si odborné vzdělání, najít práci nebo obstarat byt. Různé výzkumy potvrdily, že mladí lidé opouštějící náhradní péči jsou vystaveni vyššímu riziku ztráty domova a nezaměstnanosti nebo si najdou zaměstnání, jež neodpovídá jejich kvalifikaci, neukončí odborné vzdělání a jsou závislí na sociální podpoře. SOS dětské vesničky, v souladu se svým programovým prohlášením, pomáhají dětem utvářet si vlastní budoucnost a budovat odolnost. Mladé lidi ve své péči podporují finančně i morálně ve všech oblastech života: Nabízejí jim vzdělávací programy jako učební obory, podporují je v době vysokoškolského studia, poskytují jim poradenské služby a prostřednictvím programu polozávislého bydlení je připravují na odchod do samostatného života. SOS dětské vesničky chtějí zajistit, aby tyto služby byly přístupné pro všechny mladé lidi v systému náhradní péče, proto započaly tříletou kampaň za zlepšení služeb v Evropě a Střední Asii. Všichni mladí lidé musí být odpovídajícím způsobem připraveni na nezávislý život a měli by mít možnost využít pomoc, kterou budou potřebovat po odchodu z náhradní péče. KONEC KONCŮ, KAŽDÝ MLADÝ ČLOVĚK BY MĚL MÍT MOŽNOST ŘÍCI: NA MNĚ ZÁLEŽÍ! HELMUT KUTIN PRESIDENT

4 4 Zpravodaj Odchod z péče NA MNĚ ZÁLEŽÍ: MEZINÁRODNÍ KAMPAŇ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK ZAMĚŘENÁ NA ODCHOD Z NÁHRADNÍ PÉČE GERMANY Odchod z domova a převzetí role nezávislého dospělého může být jedním z nejnáročnějších kroků v životě mladého člověka. Vstup do nezávislého života po odchodu z náhradní péče bývá velmi složitý. V mnoha případech se od mladých lidí, kteří opouštějí náhradní péči, očekává nezávislost ve velmi mladém věku, výrazně nižším než u jejich vrstevníků, kteří vyrůstají v původních rodinách. Mladí lidé v náhradní péči čelí často různým problémům bez obvyklé záchytné sítě, na niž se mohou spolehnout. Pro mladé lidi, kteří odcházejí z pevně organizovaných ústavních zařízení, bývá krok k nezávislosti a zapojení do společnosti jako nezávislých dospělých zvlášť náročný. V lednu 2009 zahájily SOS dětské vesničky kampaň za sociální začlenění mladých lidí, kteří dosáhli věku, kdy musí odejít z náhradní péče. Kampaň se obrací na mladé lidi, kteří zažili náhradní péči, akademiky a odborníky z 15 zemí v Evropě a Střední Asii. Výzkumy koordinované Mikem Steinem (viz str. 8) ukazují, že přechod k dospělosti bývá v bývalých komunistických zemích náhlý a často je prožíván jako situace druhého opuštění. ČEHO CHCEME TOUTO KAMPANÍ DOSÁHNOUT Naším cílem je, aby se mladým lidem v náhradní péči v Evropě a Střední Asii dostalo odpovídající přípravy pro odchod z péče a aby měli přístup k další následné péči a pomoci podle svých individuálních potřeb. V průběhu následujících tří let budou SOS dětské vesničky zapojovat mladé lidi do procesu rozhodování, dokumentovat problémy, jimž musí po dosažení věkové hranice pro odchod z náhradní péče čelit (když si musí najít zaměstnání, bydlení, dokončit vzdělání a získat emocionální stabilitu), zaznamenávat a vyměňovat si dobré zkušenosti z oblasti pomoci mladým při přechodu do samostatného života a zvyšování odolnosti a v případě potřeby budou lobovat za změny ve společenské politice i praxi. CO ROZUMÍME POD POJMEM ODCHÁZENÍ Z PÉČE Odcházení z péče označuje proces přípravy mladých lidí na úspěšný přechod ze systému náhradní péče do samostatného života, stejně jako služby následné péče. Naše kampaň se zaměřuje na všechny formy náhradní péče od pěstounské péče až po péči institucionální. Hlavním cílem kampaně je vytváření rovných příležitostí pro mladé lidi, kteří dospěli do věku, kdy musí odejít ze systému náhradní péče. KDE SE KAMPAŇ USKUTEČNÍ Kampaně se účastní 15 zemí z Evropy a Střední Asie: Albánie, Ázerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Kyrgyzstán, Německo, Polsko, Rakousko, Ruská federace a Uzbekistán. PROČ SE ANGAŽUJEME V OBLASTI ZLEPŠOVÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE SOS dětské vesničky mají dlouholeté zkušenosti s přípravou mladých lidí na nezávislý život a poskytováním následné péče a jako partneři podobně zaměřených organizací mohou sehrát důležitou roli při zajišťování lepších podmínek a norem pro následnou péči. FRANCE

5 Na mně záleží 5 ESTONIA POLAND RUSSIA 1 CZECH REPUBLIC UZBEKISTAN KYRGYZSTAN AUSTRIA CROATIA BOSNIA HERZEGOVINA ALBANIA BULGARIA KAMPAŇ MÁ tři CÍLE: 1) PŘEDÁVAT SI ZKUŠENOSTI A ZVYŠOVAT POVĚDOMÍ GEORGIA AZERBAIJAN Proč chceme zvyšovat povědomí a dělit se o zkušenosti Mladí lidé, kteří dosáhli věku, kdy musí odejít z náhradní péče, čelí mnoha problémům a o výsledcích jejich dalšího životního snažení neexistují žádné výzkumy. Proto potřebujeme mít oficiálnější údaje o problémech, s nimiž se mladí lidé během odchodu z péče setkávají, abychom jim mohli lépe pomáhat. Jak to děláme Sbíráme data o situaci mladých po odchodu z péče SOS dětské vesničky provedly analýzu situace mladých lidí, kteří dosáhli věku, kdy opouští náhradní péči, v 11 zemích a na základě výsledků jednotlivých národních analýz připravují rozbor mezinárodní situace. NĚKTERÁ FAKTA A ČÍSLA O MLADÝCH LIDECH Z EVROPY A STŘEDNÍ ASIE, KTEŘÍ ODCHÁZEJÍ Z NÁHRADNÍ PÉČE -- V Albánii je pro odchod z náhradní péče zákonem stanoven věk dětí na 14 let. -- V České Republice chybí jasně definovaný systém služeb následné péče: Za systém náhradní péče nese zodpovědnost pět různých ministerstev. -- V Estonsku existují obrovské místní rozdíly v kvalitě služeb následné péče. Organizujeme konference a besedy u kulatého stolu SOS dětské vesničky spolu s dalšími partnery organizují sérii konferencí a besed u kulatého stolu, jež poskytnou zainteresovaným osobám prostor k diskuzím o záležitostech spojených s odchodem z náhradní péče. Jedna z prvních konferencí se konala v červnu 2009 v Praze, v České Republice. Setkali se na ní mladí lidé se zkušenostmi z péče, akademici, vládní úředníci z příslušných ministerstev, zástupci místních úřadů, poskytovatelé péče a nevládní organizace. V říjnu 2009 zorganizují SOS dětské vesničky spolu s Radou Pobaltských států, litevskou vládou a Radou Evropy ve Vilniusu v Litvě mezinárodní konferenci Necháme dveře otevřené: Podpora mladých lidí při odchodu z náhradní péče. Dělíme se o zkušenosti V průběhu následujících let budeme vydávat řadu zpravodajů (tento je první), jež budou sloužit jako platforma pro výměnu zkušeností, novinky z oblasti legislativy a praxe a rozhovory se zainteresovanými osobami.

6 6 Zpravodaj Odchod z péče 2) PARTICIPACE A ZMOCŇOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ Proč chceme, aby se hlavními aktéry kampaně stali mladí lidé Mladí lidé se zkušeností z náhradní péče jsou hlavními odborníky a aktéry systému náhradní péče. Mají právo, abychom s nimi konzultovali všechny postupy, které mají vliv na jejich život. Jak zajistíme, aby se hlavními činiteli změny stali mladí lidé Mladí lidé jsou členy mezinárodní a národních řídících skupin projektu; Podporujeme a pomáháme vytvářet národní sítě mladých lidí se zkušenostmi z náhradní péče (viz rámeček o vytváření sítě mladých v Ázerbajdžánu); Podporujeme participaci mladých lidí se zkušenostmi z náhradní péče a umožňujeme jim účastnit se schůzí a konferencí, na nichž se přijímají rozhodnutí týkající se náhradní péče a sociálních služeb. 2VYTVÁŘENÍ SÍTĚ PÉČE O MLÁDEŽ V ÁZERBAJDŽÁNU V Ázerbajdžánu jsou členy týmu, který má na starosti plánování a realizaci národní kampaně věnované odchodu z náhradní péče, čtyři mladí lidé. Zajistili jsme rovnováhu pohlaví, někteří z nich jsou z ústavní výchovy a jiní z náhradní péče v SOS dětských vesničkách. Každý člen týmu zodpovídá za některou z projednávaných oblastí. V únoru 2009 se sami mladí lidé rozhodli vytvořit první síť mládeže v náhradní péči v Ázerbajdžánu, Most důvěry mladých. V síti Most důvěry mladých diskutují mladí lidé, kteří odešli z náhradní péče, a ti, kdo dosáhli věku, kdy budou muset odejít, o problémech, kterým čelí. Cílem sítě je také zajistit participaci mladých lidí na přijímání rozhodnutí, výměna nápadů a hledání řešení různých problémů. K nejběžnějším z nich patří: zařazení do společnosti, zdravotní problémy, zaměstnání, vzdělání a bydlení. V současné době má Most důvěry mladých 80 členů.

7 Na mně záleží 7 3STÁVAJÍCÍ MEZINÁRODNÍ NORMY TÝKAJÍCÍ SE ODCHODU Z PÉČE 3) ZLEPŠENÍ POLITIKY A PRAXE Proč chceme zlepšit politiku a praxi odchodu z péče Bez odpovídajícího právního rámce není možné poskytovat při odchodu z péče skutečnou pomoc. Jak ukazuje příklad z Norska (viz str. 14), nezahrnuje-li legislativa jasný návod týkající se následné péče, bude tato problematika zanedbávána. V případě dětí v náhradní péči je poručníkem stát a má povinnost je chránit a zajistit, aby byla přijatá rozhodnutí v nejlepším zájmu dítěte. Proto je důležité posilovat roli státu ve všech záležitostech týkajících se péče. Jak napomáháme zlepšování politiky a praxe Prosazujeme normy kvality péče (jako Quality4Children a Směrnice pro náhradní péči o děti Organizace spojených národů).. Sledujeme provádění legislativních opatření. Účastníme se pracovních skupin s cílem navrhnout nové zákony. Dělíme se o své dobré zkušenosti s rozhodujícími činiteli a odborníky. Zajištění lepších podmínek pro odchod z péče jde ruku v ruce s nastavením norem kvality péče. Prosazujeme normy kvality péče pro Evropu, které vytvořily FICE (Fédération Internationale des Communautés Educatives), IFCO (International Foster Care Organisation) a SOS dětské vesničky v rámci projektu Quality4Children. Odchodu z péče se týkají čtyři normy: Norma 15: Proces odchodu z péče je třeba svědomitě plánovat a důsledně provádět Norma 16: Během odchodu z péče je důležitá odpovídající komunikace Norma 17: Dítě / mladý dospělý je zmocňováno účastnit se procesu odchodu z péče Norma 18: Je zajištěno sledování celého procesu, průběžná podpora dítěte a možnost kontaktu Více informací o Quality4Children najdete na: Véronique Lerch je projektový manažer kampaně I matter, mezinárodního projektu zabývajícího se odchodem z náhradní péče v Evropě a Střední Asii. Pracuje pro Programme Development Unit v SOS Children s Villages International.

8 8 Zpravodaj Odchod z péče ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI MLADÝCH LIDÍ OPOUŠTĚJÍCÍCH PÉČI: ZPRÁVY Z VÝZKUMU Mike SteinCO JE

9 Na mně záleží 9 ODOLNOST Odolnost lze definovat jako schopnost, díky níž dokáží někteří mladí lidé najít uplatnění v životě, přestože pocházejí ze znevýhodňujícího prostředí, prodělali různé problémy nebo museli čelit nepřízni osudu, a navzdory tlakům, pod nimiž se nachází. Odolnost znamená překonávat překážky, zvládat problémy a zotavit se z nepřízně osudu. Ve vztahu k různým rizikovým zkušenostem je však pouze relativní relativní odolnost, ne nezranitelnost podobně v poměru k věku a kulturnímu kontextu; v průběhu času se vyvíjí. Jaká jsou nejdůležitější zjištění výzkumů zabývajících se zvyšováním odolnosti mladých lidí odcházejících z náhradní péče? STABILITA Mladí lidé, kteří byli umístěni ve stabilním prostředí s dobrou kvalitou péče, dosahují pozitivních výsledků s větší pravděpodobností než jedinci, kteří se často stěhovali, a péče o něž byla přerušovaná. Stabilita prostředí zvyšuje odolnost ve dvou směrech. Zaprvé mladému člověku umožní navázat pevné citové vztahy s pečující osobou nebo kompenzované bezpečné přilnutí, jež samo o sobě může snižovat pravděpodobnost selhání péče a přispívá k pocitu pohody dítěte. Zadruhé, a nezávisle na první podmínce, znamená stabilita v životě mladých lidí někdy kontinuitu péče, jež jim dává pocit jistoty a přispívá k dosahování pozitivních výsledků v oblasti vzdělávání a později v zaměstnání. POZITIVNÍ POCIT IDENTITY Mladým lidem odcházejícím z náhradní péče pomáhá rozvinout si kladnou identitu: Zaprvé kvalita péče a vazby, které si mladí lidé s pečující osobou vytvořili jedná se o významný faktor zvyšující také odolnost, jak bylo vysvětleno výše. Zadruhé jejich znalost a pochopení rodinného prostředí a vlastní minulosti. Zatřetí jejich zkušenosti s tím, jak je vnímají druzí lidé a jak na ně reagují. A konečně, jak vidí sami sebe a své možnosti ovlivnit a utvářet vlastní životní cestu. VZDĚLÁNÍ A PŘELOMOVÉ OKAMŽIKY Výzkumy a studie týkající se mladých lidí, kteří odcházejí z náhradní péče, trvale ukazují nižší úroveň dosahovaného vzdělání a využití možnosti dalšího vzdělání po ukončení minimální povinné školní docházky ve srovnání s jinými mladými lidmi. Dobré výsledky v oblasti vzdělávání souvisí se stabilitou umístění, pohlavím (mladé ženy mají lepší výsledky než muži), pevným odhodláním pečující osoby mladému člověku s jeho vzděláním pomoci a podporou a povzbuzením ke studiu ze strany nejbližších. Mezi ně patří i vlastní děti pěstounských rodin, které dětem v náhradní péči pomáhají a slouží jim jako vzory či modely. Výzkumy předložily i důkazy o tom, že mladí lidé, kteří prošli několika místy péče, dokáží dosáhnout úspěchu ve vzdělání, pokud zůstanou ve stejné škole a udrží si kladné přátelské vztahy a kontakty s učiteli, kteří jim pomáhají. Příležitost ke změně může nabídnout i škola či samo zařízení poskytující péči otevřít dítěti dveře k účasti v různých volnočasových nebo nepovinných školních aktivitách, které mu mohou přinést nová přátelství a další možnosti jako rozvoj kompetencí a emoční zralosti a tak zlepšují jeho odolnost. PŘÍPRAVA NA ODCHOD Příprava na odchod z péče mladým lidem nabízí příležitost plánovat, řešit problémy a získat nové kompetence všechno faktory zvyšující odolnost. Může se jednat o rozvoj schopnosti postarat se sám o sebe osobní hygiena, strava a zdraví, nakupování, vaření a úklid; a interpersonální dovednosti zvládání celého rozsahu formálních a neformálních vztahů. K přípravě by se mělo přistupovat z celostního hlediska a stejnou důležitost přikládat praktickým, emočním a interpersonálním dovednostem.

10 10 Zpravodaj Odchod z péče PŘECHOD MLADÝCH LIDÍ Z PÉČE Ve srovnání s vrstevníky z většinové populace se musí většina mladých lidí odcházejících z náhradní péče mnohem dříve vypořádat s problémy a převzít zodpovědnost za velké změny ve svém životě jako je odchod z pěstounské nebo internátní péče či dětského domova, odchod ze školy a nástup do světa práce, vyššího vzdělání nebo odborného výcviku po dosažení věku 16 let, případně rodičovství. Zkrátka, u mnoha dochází ke komprimaci a zrychlení přechodu k dospělosti. To představuje překážku v procesu získávání odolnosti, protože je jim tak odepřena psychologická příležitost a prostor na něco se zaměřit zabývat se problémy postupně, v době, kdy přicházejí, tak, jak se s problémy přechodu vyrovnává většina ostatních mladých lidí. Získání odolnosti v procesu přechodu napomáhá: Když mají mladí lidé možnost odcházet z náhradní péče pozvolna, dostává se jim emoční a praktické podpory, kterou budou potřebovat ještě ve věku kolem dvaceti let, a poskytuje dostatek prostoru k tomu, aby se se změnami psychicky vyrovnávali postupně. ŽIVOT MLADÝCH LIDÍ PO ODCHODU Z NÁHRADNÍ PÉČE Mezinárodní výzkumy ukázaly, že mladí lidé po odchodu z náhradní péče představují skupinu s nejvyšší pravděpodobností sociálního vyloučení ze společnosti. Avšak aplikace konceptu odolnosti zároveň ukazuje, že mezi výsledky jednotlivých skupin existují rozdíly, někteří úspěšně postupují, jiní přežívají nebo se prostě protloukají a další se snaží. Obecně řečeno poskytly výzkumy důkazy, že tyto rozdíly jsou způsobeny kvalitou poskytované péče, typem přechodu z péče do samostatného života a faktem, zda se jim během odchodu a později dostává odpovídající pomoci. Osobní a odborná podpora, které se mladým lidem po odchodu z péče dostává, může v jejich životě znamenat významný rozdíl a zvýšit jejich odolnost. Odborní zaměstnanci následné péče jsou pro mladé lidi velkou pomocí a oporou, zvlášť pomohou-li jim získat ubytování, finanční pomoc, vzdělání, zaměstnání, zdravotní služby a duševní pohodu. Na cestě k dospělosti pomáhá mladým lidem také služba poradenství, někdy zprostředkovaná těmi, kdo již z péče odešli, která jim nabízí jiný typ vztahů než odborná pomoc či problémová rodina. ZÁVĚREM Zvyšování odolnosti mladých lidí, kteří odcházejí z péče, bude vyžadovat komplexní přístup v průběhu celého jejich života: Od zajištění vysoké kvality péče, která jim bude kompenzovat poškození zkušenostmi předcházejícími péči, přes stabilitu a kontinuitu, až po pomoc při rozvíjení pozitivního pocitu identity a překonávání deficitů ve vzdělání prostřednictvím odborné péče o mladé lidi s poruchami mentálního zdraví a komplexními potřebami, umožnění postupnějšího odchodu z péče, jenž se bude více podobat normálnímu přechodu a poskytování následné dlouhodobější podpory až do dospělosti.

11 Na mně záleží 11 PROFESOR MIKE STEIN Mike Stein je profesorem na University of York a vědeckým pracovníkem Social Policy Research Unit (Jednotka pro výzkum sociální politiky). Výzkumům problematiky a problémů, jimž čelí mladí lidé při odchodu z náhradní péče, se věnuje již 25 let. Zkoumá také zážitky mladých lidí, kteří utíkají z domova, z náhradní péče a pracuje jako poradce pro ty, kdo péči opouštějí. Vedl první výzkum o mladých lidech opouštějících náhradní péči v Anglii a Skotsku. Zabývá se přípravou nejlepších postupů a výcvikových materiálů a pracuje jako mezinárodní konzultant rozvoje služeb následné péče a legislativy týkající se následné péče ve Velké Británii. Vydal řadu publikací z tohoto oboru (viz MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÁ SÍŤ ZABÝVAJÍCÍ SE ODCHODEM Z NÁHRADNÍ PÉČE Mike Stein, profesorka Harriet Wardová a Emily Munroová pracují jako koordinátoři mezinárodní výzkumné sítě zabývající se přechodem z náhradní péče do dospělosti INTRAC (International Research Network on Transitions to Adulthood from Care) a jsou autory knihy Přechod mladých lidí z náhradní péče do dospělosti, mezinárodní výzkumy a praxe, (Young People s Transitions from Care to Adulthood, International Research and Practice; Stein a Munro (Eds), která obsahuje výzkumy z 16 zemí a vloni ji vydala Jessica Kingsley. Síť má v současné době 25 členů ze 17 zemí z celého světa. INTRAC má tři cíle: Podělit se o výsledky výzkumů problémů, překážek a výsledků mladých lidí na cestě z náhradní péče k dospělosti; Prozkoumat sociální, politické a právní struktury, jež napomáhají nebo brání přechodu k dospělosti, rozvinout společné výzkumné iniciativy a formulovat doporučení, která pomohou rozvíjet politiku v této oblasti; Prozkoumat, jak lze výsledků výzkumů využít k utváření politiky na národní a mezinárodní úrovni. Chcete-li se o INTRAC dozvědět víc, podívejte se prosím na jejich internetovou stránku: info.lut.ac.uk/research/ccfr/intrac/websitel/ about.html

12 12 Zpravodaj Odchod z péče MLADÍ LIDÉ ODCHÁZEJÍCÍ Z PÉČE: JAK VÝBOR OSN PRO PRÁVA DÍTĚTE CHRÁNÍ JEJICH PRÁVA Maria Herczog V poslední době věnuje Výbor OSN pro práva dítěte stále větší pozornost situaci dětí a mladých lidí bez rodičovské péče. Výbor také prosazoval zpracování norem pro realizaci Úmluvy OSN o právech dítěte (dále jen Úmluva) u těchto dětí. Proto lze také říci, že Úmluva poskytuje rámec pro zavádění celostního modelu následné péče, ačkoliv to v ní není explicitně vyjádřeno. Je důležité, že Výbor OSN chápe termín následná péče v širším smyslu, a to včetně dětí odcházející ze systému péče zpět do své biologické rodiny nebo při adopci apod. Co se týče přípravy na odchod z náhradní péče je Úmluva zásadním materiálem, protože poskytuje ochranu dítěti až do 18 let věku. Pro ochranu a obranu práv osob opouštějících péči jako mladých dospělých lze potom používat jiné nástroje. PROČ VĚNUJE VÝBOR OSN PRO PRÁVA DÍTĚTE STÁLE VĚTŠÍ POZORNOST SITUACI OSOB OPOUŠTĚJÍCÍCH NÁHRADNÍ PÉČI? Mnoho mladých lidí odchází ze systému náhradní péče před dosažením věku 18 let, někdy již ve věku 14 let (jako v Albánii). Ve Velké Británii odchází téměř polovina mladých lidí z místa péče před 18. narozeninami. Výzkumy naznačují, že mladí lidé, kteří opouštějí náhradní péči, jsou vystaveni zvýšenému riziku sociálního vyloučení. Mezi skupinami opouštějícími péči existují výrazné rozdíly (viz článek Mika Steina). Někteří mladí lidé jsou velmi úspěšní a odolní, což je výsledkem mnoha faktorů. Ačkoliv se toho o těchto faktorech ješ- tě příliš neví, ve většině případů jsou výsledky mladých lidí silně ovlivněny zkušenostmi z raného dětství, prvních let života, povahou problémů, které je přivedly do náhradní péče a časem, který v péči stráví. Výbor se všem těmto faktorům (tzn. stálost umístění, kontakt s původní rodinou) věnuje při projednávání zpráv z jednotlivých států. V sociální práci je kvalita přípravy na odchod z náhradní péče stejně důležitá jako problematika uchování rodiny, prevence oddělení apod. a je důležitou složkou kvality poskytované péče. Není-li systém péče jako celek, jeho kvalita a odbornost dobře navržený a řízený, jak by mohli být mladí lidé dobře připraveni na odchod? Při mnoha příležitostech doporučili také členové výboru používat manuál OSN pro lidská práva a sociální práci (UN Human Rights and Social Work Manual), aby se zajistilo, že si odborníci uvědomují potřeby osob v systému náhradní péče, včetně plánování a přípravy na odchod. JEDEN DEN VĚNOVANÝ DĚTEM V NÁHRADNÍ PÉČI Výbor pro práva dítěte rozhodnul věnovat v roce 2005 den své všeobecné diskuze tématu Děti bez péče rodičů, a napomoci tak lepší realizaci Úmluvy s ohledem na práva dětí v náhradní péči a identifikaci nejdůležitějších problémů s tím spojených: právní rámce, pomoc rodinám, politika náhradní péče a způsoby, jak zvýšit účast dětí.

13 Na mně záleží 13 Směrnice například doporučuje vypracovat jasný plán s dobrým časovým rozvrhem, který bude přizpůsobený specifickým potřebám, schopnostem a aspiracím mladého člověka odcházejícího z náhradní péče. Tento plán se připravuje ve spolupráci s mladým člověkem, s nímž se každý krok probírá, a měl by být zaměřený na to, aby mu nebo jí dodal odvahu spolehnout se sám na sebe a plně se zapojit do života společnosti jako mladý dospělý. Po odchodu z péče by měla být mladým lidem také nabídnuta pomoc při hledání vhodného bydlení, zaměstnání, možnosti dalšího odborného výcviku a příležitostí ke vzdělání a další odpovídající služby následné péče. Jedním z výsledků diskuse bylo doporučení Výboru zorganizovat schůzi odborníků, jež by připravila normy týkající se náhradní péče. Stejné doporučení formuloval již dříve také projekt UNICEF a International Social Services (ISS) a předložený návrh projednával Výbor ve spolupráci se skupinou odborníků. V procesu příprav příslušné směrnice hrála důležitou roli brazilská vláda. V červnu 2009 doporučil Výbor pro lidská práva, aby Valné shromáždění OSN tyto směrnice schválilo. NOVÝ NÁSTROJ BUDE K DISPOZICI BRZY: SMĚRNICE PRO NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Po přijetí bude směrnice upravovat zvláštní ochranu dětí a mladých lidí v náhradní péči. Přijetí směrnice má zabezpečit, aby se o předání dítěte do náhradní péče rozhodovalo jen v nutných případech a poskytovaná péče byla pro dítě správná. Součástí kvality péče je přípravný kurz na odchod z péče a praktický obraz toho, jak by měl vypadat, nastínila směrnice v odstavcích Směrnice si klade za cíl ukotvit hlavní odborné, etické a procedurální zásady v souladu se zájmem Úmluvy o všechny relevantní problémy týkající se dětí bez rodičovské péče. Podle členů Výboru pomáhá příprava směrnice a debaty týkající se této problematiky mimořádně při zvyšování povědomí a zajistí, aby jim byla věnovaná odpovídající pozornost také během diskuze se státními orgány, nestátními organizacemi, odborníky a dětmi. Směrnice by měla dále sloužit k rozšíření úhlu pohledu zpráv předávaných Výboru. Maria Herczog je socioložka a zabývá se hlavně výzkumem péče o dítě a ochrany dítěte. Je autorkou několika knih a statí s touto tématikou a od roku 1992 šéfredaktorkou maďarského odborného časopisu Rodina, dítě, mládež a předsedkyní sdružení stejného jména. Zastává místo odborného asistenta na univerzitě Eszterhazy Karoly Teacher s College, katedra sociální pedagogiky. Kromě akademické práce je Maria Herczog národním koordinačním orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO) při prevenci násilí a od roku 2008 členkou předsednictva Eurochild a od roku 2004 členkou Ekonomického a sociálního výboru EU. Od února 2007 je členkou Výboru OSN pro práva dítěte Příručka pro zavádění CRC, UNICEF, Ženeva, 2008, str www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/ discussion/recommendations2005.doc

14 14 Zpravodaj Odchod z péče ÚSPĚŠNÉ HÁJENÍ PRÁV PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ MLADÝCH LIDÍ V SYSTÉMU NÁHRADNÍ PÉČE Renathe Arevoll

15 Na mně záleží 15 V roce 1998 přijal parlament nový zákon. V případě, že s tím dítě souhlasí, je možnost pokračovat v opatřeních realizovaných před jeho 18. narozeninami nebo je nahradit jinými jako je podpora ze strany sociální práce, finanční pomoc, pomoc při hledání bydlení, vzdělání a práce, terapie a podpůrné kontakty (befriending) až do věku 23 let. Kromě toho mají místní úřady povinnost provádět hodnocení potřeb mladého člověka ve stádiu, kdy je ještě čas ho nebo ji připravit na život po odchodu z náhradní péče. Tento nový zákon však neříká nic konkrétního o druhu přípravy: Proto musí pracovníci bez formálního vedení rozhodnout, co je v průběhu přípravy na odchod z péče vhodné a dobré. VRÁTIT SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE ZPĚT DO PROGRAMU PÉČE O DÍTĚ v norsku První norský zákon o péči o dítě z roku 1953 obsahoval nařízení o následné péči do věku 23 let. Od tohoto opatření bylo upuštěno poté, co se veřejné mínění přiklonilo k tomu, že systém péče o dítě zasahuje příliš často a příliš brzy, a v roce 1992 byla přijata novela zákona, jež snížila jeho pravomoci. Mladí lidé se podle ní mohli rozhodnout, zda ve věku 18 let péči opustí a po odchodu z péče ztratili možnost změnit své rozhodnutí služby dále nevyužívat. V následujících letech nestanovila legislativa místním úřadům povinnost pomáhat mladým lidem po dosažení věku 18 let. Úřady měly možnost služby poskytovat až do dvacátých narozenin mladého člověka, ale jen tehdy, když o tom bylo rozhodnuto předtím, než dosáhnul 18. To vedlo k pasivnímu přístupu úřadů a termín následná péče ze slovníku norského systému péče o dítě zcela zmizel. SILNÝ HLAS MLADÝCH V DISKUZI Po uplynutí několika let začali pracovníci a organizace diskutovat o problémech spojených s odchodem mladých lidí z náhradní péče bez přípravy a potřebné pomoci. Výsledkem této diskuze bylo v roce 1997 zřízení sítě mládeže Lfb (Landsforeningen for barnevernsbarn), která slouží zájmům mladých lidí v náhradní péči. Prvním cílem sítě bylo přispět k navrácení služeb následné péče do norského systému péče o dítě. Navzdory důkazům, že se mladým lidem daří lépe, když služeb následné péče využívají, odmítají někteří, jakmile dosáhnout 18 let věku, další služby. Důvodem bývá skutečnost, že jsou unaveni systémem nebo chtějí stát na vlastních nohou hned. Ve spolupráci s Ministerstvem pro dítě a rodinné záležitosti zpracoval Lfb návrh znovu zavést právo mladých lidí požádat o pomoc, i když ji předtím odmítli, který bude zaslán parlamentu. PÉČE O DÍTĚ SMĚŘUJE KE KULTURNÍ ZMĚNĚ V letech, kdy legislativa nespecifikovala povinnost tuto práci vykonávat, tato praxe mezi norskými sociálními pracovníky bez formálního vedení téměř zmizela. Nyní, když se legislativa soustřeďuje na potřeby mladých lidí v době odchodu z náhradní péče, by měli pracovníci péče o dítě znovu objevit a rozvinout své zkušenosti s pomocí při přechodu k dospělosti. V současné době zůstává asi 80% mladých lidí v Norsku v náhradní péči i po dosažení 18 let věku. Renathe Arevoll je předsedkyní Landsforeningen for barnevernsbarn v Norsku. Je jí 26 let a sama byla vychována v pěstounské péči. Více informací získáte přímo od Lfb na:

16 16 Zpravodaj Odchod z péče CO O ODCHODU Z NÁHRADNÍ PÉČE ŘÍKAJÍ MLADÍ LIDÉ A POSKYTOVATELÉ PÉČE MLADÍ LIDÉ SE SKUTEČNĚ BOJÍ, PROTOŽE AŽ JIM BUDE 18, BUDOU MUSET ODEJÍT. SLYŠELA JSEM, ŽE NĚKTEŘÍ I PROPADNOU, ABY MOHLI ZŮSTAT V DOMOVĚ O ROK DÉLE. DALIBORKA Z CHORVATSKA JE TO SKVĚLÝ POCIT, KDYŽ SE VÁS NĚKDO ZEPTÁ CO CHCEŠ? CO JE LEPŠÍ? CO SI MYSLÍŠ, ŽE JE PRO TEBE NEJLEPŠÍ? UDĚLÁME TO SPOLEČNĚ, JEN SI ŘEKNI. DALIBORKA Z CHORVATSKA ZAPOMENEME NA NĚ, KDYŽ ODEJDOU. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH JIM MOŽNOST VRÁTIT SE, TŘEBA JEN NA KRÁTKOU DOBU, DÁ STABILITU, KTEROU POTŘEBUJÍ. PEČOVATEL Z PORTUGALSKA PO ODCHODU Z DOMOVA BYLA PŘEKVAPENÁ, JAK JE TO TĚŽKÉ. OBČAS JÍ POMŮŽE OTEC NEBO NĚKDO JINÝ, ALE VĚTŠINOU TO MUSÍ ZVLÁDNOUT SAMA. ROZHOVOR S N., ČESKOU DÍVKOU, KTERÁ VYROSTLA V DĚTSKÉM DOMOVĚ MLADÍ LIDÉ POTŘEBUJÍ OD SPOLEČNOSTI HODNĚ POMÁHAT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A TAKÉ POTŘEBUJÍ PRÁCI, ABY VENKU PŘEŽILI. MLADÝ ČLOVĚK Z ALBÁNIE MNOHO DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V PĚSTOUNSKÝCH RODINÁCH UDRŽUJE KONTAKTY I PO ODCHODU. NĚKDY CHTĚJÍ PŘIJÍT NA NÁVŠTĚVU NEBO SE JEN PO TELEFONU PORADIT. PĚSTOUN ZE ŠVÉDSKA MNĚ NA ÁLE Ž Í Z

17 Na mně záleží 17 POLOZÁVISLÉ BYDLENÍ: ÚSPĚŠNÝ MODEL NÁSLEDNÉ PÉČE V CEE/CIS/POBALTÍ Sandra Kukic CO JE PROGRAM POLOZÁVISLÉHO BYDLENÍ? Program polozávislého bydlení je hlavní službou následné péče poskytovanou sdružením SOS dětských vesniček v regionu CEE/CIS/Pobaltí. Jeho cílem je usnadnit hladký přechod do nezávislého života a vytvářet schopnosti a dovednosti mladých lidí převzít plnou zodpovědnost za svou budoucnost. Délka pobytu obvykle činí maximálně tři roky, po nichž by měl být mladý člověk schopný vést nezávislý život bez další pomoci ze strany SOS dětských vesniček. U každého dítěte, jež potřebuje náhradní péči a na základě rozhodnutí zodpovědných orgánů bylo umístěno do péče SOS dětských vesniček, začíná proces odcházení již v rodině v SOS dětské vesničce. Zde jsou položeny základy budoucí nezávislosti a soběstačnosti. Dalším krokem je přechod z rodiny v SOS dětské vesničce do komunity mládeže, která má za úkol poskytnout mladému člověku pro přípravu na nezávislost jasnější rámec. Při odchodu z komunity mládeže existují různé služby následné péče, zvlášť program polozávislého bydlení, jenž má mladému člověku napomoci v přechodu k nezávislému životu. HLAVNÍM CÍLEM PROGRAMU POLOZÁVISLÉHO BYDLENÍ JE ZAJISTIT, ABY: -- Měl mladý člověk trvalé zaměstnání a dostával trvalý příjem; -- Měl mladý člověk odpovídající bydlení; -- Byl mladý člověk připraven převzít plnou kontrolu a zodpovědnost za svůj život odpovídajícím způsobem. KDO MÁ Z PROGRAMU POLOZÁVISLÉHO BYDLENÍ PROSPĚCH? Z programu polozávislého bydlení má prospěch většina mladých lidí v péči SOS dětských vesniček. Existuje ovšem pár výjimečných okolností, v nichž není program polozávislého bydlení vhodný, například, pokud je mladý člověk ženatý či vdaná, žije s partnerem nebo je rodičem samoživitelem nebo pokud mladý člověk nastoupil povinnou vojenskou službu.

18 18 Zpravodaj Odchod z péče Pro takové mladé lidi se před jejich odchodem z komunity mládeže definují nápomocná opatření podle individuálních potřeb, na dobu trvání jednoho roku. Hlavní pečující osoba dále slouží jako referenční osoba, jež zodpovídá za podporu v následné péči. Tato hlavní pečující osoba spolu s mladým člověkem určí potřebnou formu další pomoci v následné péči a zároveň ji vykonává. Je také třeba uvést, že mladí lidé mohou kdykoliv v průběhu prvního roku po odchodu z péče SOS dětských vesniček požádat o účast v programu polozávislého bydlení. Sandra Kukic je Poradce pro rozvoj péče o mládež v SOS dětských vesničkách pro region CEE/CIS/ Pobaltí. Vystudovala psychologii a systémovou rodinnou terapii. Pro SOS dětské vesničky pracuje od roku Předtím spolupracovala na programu léčby traumat a uzdravování na základě komunitní práce. Studenti vysokých škol a universit jsou v programu polozávislého bydlení SOS dětských vesniček zvláštní kategorií. V jejich případě závisí délka podpůrných služeb na délce jejich studia. Proto mohou studenti institucí vyššího vzdělávání využívat výhod programu polozávislého bydlení po dobu delší než 3 roky. JAKÝ JE ORGANIZAČNÍ RÁMEC V SOS DĚTSKÝCH VESNIČKÁCH? Celkový kontinentální rámec SOS dětských vesniček pro odchod z péče v regionu CEE/CIS Pobaltí prosazuje a definuje progresivní vedení a zmocňování dětí a mladých lidí odcházejících z péče k nezávislosti. V červnu 2006 byl jako hlavní model následné péče organizace pro CEE/CIS/Pobaltí oficiálně schválen program polozávislého bydlení. V kontinentálním rámci dostalo každé sdružení SOS dětských vesniček v regionu CEE/CIS/Pobaltí za úkol rozpracovat koncept následné péče všeobecně a zvlášť pro polozávislé bydlení. Tyto koncepty by samozřejmě měly být v souladu s národní legislativou, kulturními požadavky a socioekonomickou situací v zemi. Národní koncepty definují kritéria pro přestěhování do zařízení polozávislého bydlení, stanoví priority problémů spojených s bydlením a finanční pomocí, formy podpory a vedení a podrobněji určují práva a zodpovědnosti mladých lidí během jejich pobytu v programu polozávislého bydlení. Konečně se na národní úrovni také definují opatření ke sledování a vyhodnocování programů. Na základě nejlepších zkušenosti se program dále upravuje tak, aby co nejlépe odpovídal individuálním potřebám mladých lidí. JAK VYPADÁ POLOZÁVISLÉ BYDLENÍ VE SKUTEČNOSTI Z POHLEDU MLADÉHO ČLOVĚKA? Mariela z Bulharska se ze své rodiny v SOS dětské vesničce do komunity mládeže vystěhovala když jí bylo 14. V SOS rodině žila 11 let a se svou SOS matkou dále udržovala pravidelné kontakty, jezdí k ní o prázdninách. V komunitě mládeže byli 2 zaměstnanci a 15 mladých lidí. Měla vlastní pokoj v mládežnickém zařízení a každý týden dostávala kapesné, když si společně s ostatními uklidili byt. Koncem srpna letošního roku odešla z komunity mládeže a přestěhovala se do vlastního bytu ve městě. Brzy začne studovat, chce se specializovat na informační technologie. Také uvažuje o tom, že nastoupí na poloviční úvazek do zaměstnání.

19 Na mně záleží 19 DOBRÉ ZKUŠENOSTI Z POLOZÁVISLÉHO BYDLENÍ VE FRANCII Maison Claire Morandat Maison Claire Morandat (MCM) založily SOS dětské vesničky v roce 1986 v srdci staré hornické oblasti v severní Francii, v socioekonomickém prostředí, jež se výrazně zhoršovalo. Sdružení tvoří čtyři SOS dětské vesničky a v kraji Nord-Pas-de-Calais je dnes dobře zavedené. 1 V moderně zařízené ubytovně centra mládeže využívá vzdělávacích a sociálních služeb 37 dívek a chlapců ve věku od 16 do 21 let. Každý mladý člověk bydlí ve vlastním bytě, osm garsonek pro nejmladší je seskupeno v jedné budově a do sociální sítě v blízkém okolí je začleněno dalších 29 bytů pro starší mladé lidi. Podpůrné služby jsou založeny na individuální smlouvě o vzdělání, která na straně mladých lidí výslovně uvádí experiment polozávislého bydlení. Prostřednictvím služeb na ochranu dítěte nebo právního systému přichází dvě třetiny mladých z různých zařízení (pěstounská rodina, rodina v SOS dětské vesničce nebo internátní péče). Narůstající počet mladých lidí bylo před svým příchodem vyloučeno ze školního systému a různých projektů na zprostředkování zaměstnání. Mnoho z nich se vyznačuje komplexním souborem problémů: Potíže s učením, narušené vztahy, fyzické zneužívání v minulosti a v některých případech se jedná o neplnoleté cizince bez doprovodu dospělého. Proto vytvořila MCM v roce 2007 strukturu osmi garsonek, která umožňuje přímý dohled nad každodenními činnostmi umožňující lepší přípravu na polozávislý život. Mladí lidé využívají jistot strukturovaného prostředí, které jim pomáhá úspěšně plnit osobní plán a poskytuje podporu při postupném přechodu k nezávislosti a sociálnímu začlenění. Zpočátku jsou ubytovaní v budově s garsonkami nebo společném bydlení, potom přecházejí do bytů, v nichž zůstávají až do svého odchodu. Funguje tu systém přenosných nájemních smluv. Organizace podepíše s majitelem bytu dohodu a mladý člověk je ustanoven jako podnájemník, dokud po skončení podpory nepřejde nájem na jeho nebo její jméno. S přenosnými nájemními smlouvami se sice pojí značné množství přidružené práce, ukázaly se však jako flexibilní možnost reakce na problémy spojené se získáním bytu, zvlášť typické pro mladé lidi. Přesto však s ohledem na omezené možnosti získat zaměstnání existuje pro mladé lidi velké riziko, že se zadluží a budou vystěhováni. Zelená kniha o mladých lidech vydaná kanceláří Vysokého komisaře pro mládež v červnu 2009 hovoří o špatné situaci v oblasti zaměstnání mládeže ve Francii a relativní úrovni národní zaměstnanosti ve srovnání s všeobecnou populací, jež patří k nejhorším v OECD. Dokument uvádí několik faktorů, jež k situaci přispívají, zvláště: Špatně fungující systém středního odborného vzdělání v kombinaci s jeho nedostatečným sladěním s potřebami ekonomiky, nedostatek práce pro mladé lidi, dlouhý přechod mezi první prací a trvalým zaměstnáním a konečně chybějící podpora pro mladé lidi bez práce nebo vzdělání. Ve Francii se nástup do zaměstnání odehrává o mnoho let později než v jiných evropských zemích. Jen 46% mladých Francouzů mezi 20 a 24 roky je zaměstnaných, ve srovnání s 63% mladých lidí ve všech zemích OECD. Mladí lidé, kteří opouští systém ochrany dítěte v 18 nebo 21 letech nejpozději, platí příliš často vysokou cenu za špatnou koordinaci mezi sociální a rodinnou politikou a politikou ochrany mládeže. 1 Maison Claire Morandat má status Maison d Enfants à Caractére Social (dům sociálního bydlení)

20 20 Zpravodaj Odchod z péče INFORMAČNÍ ZDROJE K TÉMATU ODCHÁZENÍ Z PÉČE

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Ukazatel inkluze Rozvoj učení a zapojení ve školách Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Vydáno Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 57325/00) ROZSUDEK ŠTRASBURK 13. listopadu 2007 Tento rozsudek je pravomocný. Může být předmětem

Více