Výroční zpráva 2006/2007. Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006/2007. Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006/2007 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Identifikace školy Druhy školy a druhy školských zařízení jejichž činnost škola vykonává Přehled vzdělávací nabídky Vývoj počtu žáků Přehled tříd Žáci nově přijatí ke studiu ve školním roce 2006/ Výuka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty Nepovinné předměty Další vzdělávací a výchovné aktivity Odborný výcvik Studijní výsledky Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Výchovná činnost Zpráva o činnosti výchovného poradce Výchovná opatření Řízení a kontrola vzdělávací činnosti Garanti Třídní učitelé Pedagogická rada Kontrola vzdělávací činnosti Zaměstnanci Jmenný přehled pracovníků Školská rada Žákovská rada SRPDŠ Další vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Domov mládeže Organizace domova mládeže Sportovní aktivity Další aktivity Školní jídelna Sportovní a tělovýchovná činnost Mezinárodní aktivity Prezentace školy na veřejnosti Přehled akcí výtvarných oborů Módní přehlídky z výtvarné dílny oboru Modelářství a návrhářství oděvů Přehled dalších propagačních a informačních akcí Materiální vybavení, investiční činnost, opravy a údržba majetku Stroje a zařízení realizované z IF školy Stavby - realizované z IF školy Opravy a údržba - realizované z provozních prostředků a účelových dotací Drobný dlouhodobý majetek Projekt EPC - realizace opatření k úsporám energií ICT vybavení školy Bezpečnost práce Provedené kontroly Ekonomické údaje Jiná činnost Strojírenská výroba Ubytovací služby Hostinská činnost Výroba textilií Reklamní činnost Služby v informatice Závěr... 75

3 dsf dsf Základní údaje o škole

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy Název školy Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Adresa školy Zahradní 541, Ústí nad Orlicí IČ DIČ CZ IZO ředitelství Bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí, č.ú Telefon Fax WWW stránky Právní forma Přispěvková organizace Název zřizovatele Krajský úřad Pardubického kraje Zřizovací listina č.j.krú 18383/2005 OŠMS/15, Zařazení do sítě škol 1995 Součásti školy Střední odborná škola Střední odborné učiliště Domov mládeže Školní jídelna Vedoucí a hospodářští pracovníci RNDr. Jaroslav Demel ředitel (do ) Ing. Zdeněk Rőssler ředitel (od ) Mgr. Bohuslava Valová zástupce ředitele Ing. Zdeněk Salinger zástupce ředitele Ak. mal. Jaroslav Habrman zástupce ředitele (od ) Ladislav Skalický vedoucí učitel OV Ing. Dagmar Hodasová vedoucí vychovatelka Libuše Chytilová vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - poskytuje střední vzdělání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov mládeže poskytuje školské služby podle 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům stravování. Školní jídelna a školní jídelna - výdejna poskytuje školské služby podle 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní jídelna a školní jídelna - výdejna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 3

5 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení jejichž činnost škola vykonává Součásti školy Střední škola 670 Domov mládeže 190 Školní jídelna 600 Školní jídelna - výdejna 50 Kapacita 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) Charakteristika školy Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí poskytuje vzdělávání a výchovu žáků v souladu se schválenými předpisy. Místy poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb jsou budovy v ulicích Zahradní 541, a Špindlerova 1167 v Ústí nad Orlicí a v budově odbudova Zahradní ulice budova školní jídelny budova tělocvičny budova Domova mládeže budova Špindlerova ul. Hnátnice 4

6 borného výcviku v Hnátnici. V souladu s Výpisem z rejstříku škol a školských zařízení ze dne je součástí školy Školní jídelna v Nygrínově ulici č. p. 1397, Školní jídelna výdejna v Hnátnici a Domov mládeže, Nygrínova č. p Ve školním roce 2006/2007 oslavila škola 115. výročí založení a to již pod novým názvem Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí. Ten, po několika předchozích změnách názvu, asi nejlépe odpovídá současné vzdělávací nabídce školy (viz. tabulka Přehled vzdělávací nabídky ). 5

7 dsf dsf Přehled vzdělávací nabídky

8 2. Přehled vzdělávací nabídky Kód oboru Název oboru Studium Učební dokumenty 8241M/005 Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů 8241M/022 Modelářství a návrhářství oděvů 8241M/035 Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin 8241M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost denní čtyřleté s maturitou denní čtyřleté s maturitou denní čtyřleté s maturitou denní čtyřleté s maturitou denní čtyřleté s maturitou 3143M/003 Oděvnictví konstrukce oděvů denní čtyřleté s maturitou 2345L/001 Mechanik seřizovač denní čtyřleté s maturitou 2352H/001 Nástrojař denní tříleté s výučním listem 3158H/001 Krejčí denní tříleté s výučním listem 2351E/501 Strojírenská výroba denní dvouleté s výučním listem 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství dálkové pětileté s maturitou 3143M/001 Oděvnictví dálkové pětileté s maturitou č.j / , s platností od č.j / , s platností od č.j / , s platností od č.j / , s platností od č.j /98-23, s platností od (Phare) č.j /98-23, s platností od (Phare) č.j / , s platností od č.j /02-23, s platností od č.j /01-23, s platností od č.j /98-23, s platností od č.j /96-23, s platností od č.j /96-23, s platností od Schválil MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT Výuka ve všeobecně vzdělávacích předmětech v oborech, v nichž se nevyučuje podle osnov Phare, se řídí platnými osnovami daného předmětu. Požadavky těchto pedagogických dokumentů na schopnosti a dovednosti absolventů neodpovídají v některých předmětech rychle se měnícím požadavkům trhu práce, proto na doporučení garantů jednotlivých předmětů po předcházejících schůzkách s vyučujícími daného předmětu dochází k aktualizaci osnov především v předmětech, v nichž je ve 7

9 zvýšené míře využívána výpočetní technika. Stejný postup byl zvolen i pro změny v předmětech, které mají být součástí tzv. společné části maturitní zkoušky. V těchto předmětech jsou hlavním podkladem pro změny Katalogy požadavků. 8

10 maturitní práce oboru Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů maturitní práce oboru propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin 9

11 dsf dsf Vývoj počtu žáků

12 3. Vývoj počtu žáků Jak je patrné z tabulky vývoje počtu žáků a tříd školy, pokračoval trend mírného růstu počtu žáků. Z hlediska potřeb trhu práce a uplatnitelnosti absolventů je potěšitelný nárůst žáků ve strojírenských oborech. Naopak se prohluboval propad zájmu o textilní a oděvní obory v denním studiu. Výjimkou je obor Textilní výroba a podnikatelství se zaměřením na reklamní a propagační činnost, vyučovaný podle vzdělávacího programu zpracovaného v rámci programu Phare, kde počet uchazečů stále roste. Vývoj počtu žáků a tříd v posledních pěti letech Počet tříd / žáků 2003/ / / / /2008 Celkem tříd z toho denního studia SOŠ v tom umělecké z toho denního studia SOU v tom dvouleté z toho dálkového studia Celkový počet žáků z toho denního studia SOŠ v tom umělecké z toho denního studia SOU v tom dvouleté z toho dálkového studia Prům. počet žáků na třídu 22, ,4 23,2 23, Přehled tříd Přehled tříd a vyučovaných oborů 1. ročník Označení třídy Forma studia 1.MTV denní 8241M/ M/047 1.POB denní 8241M/035 Číslo oboru Název oboru Poznámka 8241M/005 Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví tkalcovská tvorba Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků 1.RA denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 1.RB denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 1.MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač 1.SV denní 2351E/001 Strojírenská výroba dvouoborová třída dvouoborová třída 11

13 Přehled tříd a vyučovaných oborů 2. ročník Označení třídy Forma studia 2.MTO denní 8241M/ M/ M/005 Číslo oboru Název oboru Poznámka Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků 2.R denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 2.MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač 2.DKN denní 2352H/ H/001 Nástrojař Krejčí 2.SV denní 2351E/001 Strojírenská výroba tříoborová třída dvouoborová třída Přehled tříd a vyučovaných oborů 3. ročník Označení třídy Forma studia 3.MTV denní 8241M/ M/047 3.POB denní 8241M/035 Číslo oboru Název oboru Poznámka 8241M/005 3.OR denní 3141M/ M/003 Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví tkalcovská tvorba Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost Oděvnictví - konstrukce oděvů 3.R denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 3.DKO dálková 3143M/ M/004 Oděvnictví Textilní výroba a podnikatelství, (profilace kancelářská a výpočetní technika) 3.MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač dvouoborová třída dvouoborová třída dvouoborová třída dvouoborová třída 12

14 Přehled tříd a vyučovaných oborů 4. ročník Označení třídy Forma studia 4.MOB denní 8241M/ M/047 Číslo oboru Název oboru Poznámka Modelářství a návrhářství oděvů Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků 4.PV denní 8241M/035 Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin 4.R denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 4.DKO 3143M/ M/004 4.MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač Oděvnictví Textilní výroba a podnikatelství, (profilace kancelářská a výpočetní technika) dvouoborová třída dvouoborová třída Přehled tříd a vyučovaných oborů 5. ročník Označení třídy 5.DKO dálková Forma studia dálková Číslo oboru Název oboru Poznámka 3143M/ M/004 Oděvnictví Textilní výroba a podnikatelství, (profilace kancelářská a výpočetní technika) dvouoborová třída Uměleckoprůmyslové obory SOŠ Průmyslové obory SOŠ Studijní obory SOU Učební obory SOU Dvouleté učební obory SOU* * Určené především žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku 13

15 Přehled stavu v oborech denního studia Kód oboru Název oboru Stav ke M/005 Tvarování průmyslových výrobků -tvarový a grafický design obalů Stav k M/022 Modelářství a návrhářství oděvů M/035 Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin 8241M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 3143M/003 Oděvnictví - konstrukce oděvů L/001 Mechanik seřizovač H/001 Nástrojař H/001 Krejčí E/501 Strojírenská výroba Celkem Přehled stavu v oborech dálkového studia Kód oboru Název oboru Stav ke Stav k M/004 Textilní výroba a podnikatelství M/001 Oděvnictví 6 4 Celkem Žáci nově přijatí ke studiu V tomto školním roce se uskutečnilo přijímací řízení do jednotlivých oborů denního studia. Ve dvou kolech přijímacího řízení s talentovou zkouškou a v pěti kolech přijímacího řízení bez talentových zkoušek bylo pro školní rok 2007/2008 přijato celkem 145 žáků denního studia. V červnu proběhlo též přijímací řízení do dálkového studia. Ke bylo po rozdílových zkouškách přijato do 3. ročníku 28 uchazečů. V průběhu měsíců července a srpna došlo k několika změnám vlivem přestupů. Počet žáků a jejich rozdělení podle oborů je uveden v následující tabulce podle zahajovacího výkazu k

16 Počet nově přijatých žáků dle zahajovacího výkazu k Počet žáků Forma studia denní 8241M/ M/047 denní 8241M/035 Číslo oboru Název oboru Poznámka 8241M/005 Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků 30 denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 29 dálková 3143M/ M/ denní 2345L/001 Mechanik seřizovač 21 denní 2352H/001 Nástrojař 11 denní 2351E/001 Strojírenská výroba Oděvnictví Textilní výroba a podnikatelství, zaměření kancelářská a výpočetní technika dvouoborová třída dvouoborová třída dvouoborová třída 15

17 dsf Výuka volitelných a nepovinných dsf předmětů

18 4. Výuka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízí takovou skladbu volitelných předmětů, aby zajistila přípravu žáků na nové pojetí maturitních zkoušek a jejich přípravu ke studiu na vysokých školách. 4.1 Volitelné předměty V tomto školním roce byly vyučovány následující volitelné předměty: Konverzace v německém jazyce; Konverzace v anglickém jazyce; Seminář z matematiky (pro maturanty); Seminář z matematiky (pro ročník žáků uměleckých oborů); Seminář z fyziky; Společenskovědní základ. 4.2 Nepovinné předměty V této oblasti vyhověla škola zájmu žáků zajištěním výuky těchto předmětů: Italština; Modelování; Litografie; Večerní kresba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ); Večerní malba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ). 4.3 Další vzdělávací a výchovné aktivity V souladu s učebními osnovami a tematickými plány byly realizovány následující činnosti: Lyžařský výcvikově vzdělávací kurz 1. ročníků; Turistickocyklistický kurz 3. ročníků; Vzdělávací exkurze a tematické prezentační akce; Výtvarné plenéry žáků 2. a 3. ročníků uměleckých oborů; Odborné praxe žáků 2. a 3. ročníků; Klauzurní práce žáků 1. až. 4. ročníků uměleckých oborů; Klauzurní práce žáků 3. až 4. ročníků oboru Textilní výroba a podnikatelství se zaměřením na propagační a reklamní činnost. 17

19 dsf Odborný výcvik

20 5. Odborný výcvik Na začátku školního roku zahájilo odborný výcvik 117 žáků rozdělených do dvanácti učebních skupin. Vzhledem k rozvrhové náročnosti byla výuka organizována ve čtrnáctidenním cyklu. Žáci třídy 4.MS vykonávali odbornou praxi na základě uzavřených smluvních vztahů na pracovištích vybavených CNC obráběcími stroji u následujících firem: Rieter CZ a.s. Ústí nad Orlicí; Rieter CZ a.s. Hnátnice; Rieter CZ a.s. Žamberk; SOMA spol. s r.o. Lanškroun; FOREZ s.r.o. Ostrov; KSK veřejná obchodní společnost Česká Třebová; J. Jindra s.r.o. Česká Třebová; T. F. A. Alfa s.r.o. Kostelec nad Orlicí. Výuka ve třídě 3.MS byla doplněna tematickou exkurzí ve firmě BRŰCK Zámrsk zaměřenou na výrobu rozměrných součástí pomocí klasických a CNC karuselů, na tepelné zpracování obrobků a jejich přesné měření. Tematická exkurze pro žáky třídy 1.SV ve firmě Spojené slévárny Hnátnice zahrnovala tlakové lití hliníku, odlévání litiny do kokil a pískových forem, výrobu jader a forem. V rámci odborného výcviků bylo vyrobeno 16 sad držáků panelů pro instalaci prací žáků na chodbě ve druhém poschodí školní budovy. Pro provoz školních dílen byly zajišťovány opravy strojů a zařízení včetně výroby náhradních dílů. V rámci produktivní práce žáků se také odborný výcvik podílel na realizaci zakázek v jiné činnosti. 19

21 Studijní výsledky

22 6. Studijní výsledky 6.1 Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Studijní výsledky členěné podle jednotlivých tříd jsou uvedeny v následující tabulce. Výsledky jsou díky lepším vstupním studijním předpokladům a vyšší motivaci žáků nejlepší v uměleckých třídách. Naopak nejslabší studijní výsledky vykazují žáci SOU. Zvýšená péče musela být věnována třídě 1.MTV. Ke spolupráci byli vyzváni rodiče na mimořádné schůzce. Přesto na konci roku neprospělo v této třídě šest žáků, z toho nebylo povoleno opakování třem žákům, jeden opakuje a tři o opakování nežádali. 6.2 Výsledky maturitních zkoušek Školní rok 2006/07 byl zakončen maturitními zkouškami ve čtyřech třídách denního a jedné třídě dálkového studia. Maturitními zkouškami v tomto školním roce poprvé dokončil čtyřletý studijní cyklus umělecký obor Tvarování průmyslových výrobků tvarový a grafický design obalů. Celkové výsledky maturitních zkoušek lze hodnotit velmi dobře, jak v řádném termínu, tak i v termínu podzimním, kdy se konaly odložené a opravné zkoušky. 6.3 Výsledky závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky se konaly v jedné třídě dvouletého učebního oboru. Rovněž jejich výsledky lze hodnotit velmi dobře. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek za rok 2006/2007 Třída Stav na konci šk. roku V 1. termínu konalo MZ/ZZ V 1.termínu neprospěli V 2. termínu konalo MZ/ZZ (včetně opravné zkoušky) Prospělo s vyznamenáním Výsledky za 1. a 2. termín Prospělo Neprospělo MZ/ZZ nekonalo (neukončili poslední ročník) 4.PV MOB R MS DKO SV Celkem

23 Přehled o třídách, oborech a výsledcích vzdělávání Třída Obor Stav ke na poč. roku Z toho opakuje ročník Přistoupili od do Ukon.stud. do Vyloučeni Z jiného důvodu * Počet ke na konci roku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprosp. 1-2 předměty Více než 2 předměty Neklas.a zárov. nepros. Z toho pouze neklasifikováni Z toho neklasifikováni a neprospěli Počet žáků ve třídě po oravných zkouškách Průměr třídy Procento docházky Počet neomluvených hodin 1.MTV MO TV ,46 88, POB PV OB ,40 89, RA R ,58 82, RB R ,42 87, MS MS ,85 93, SV SV ,44 78,40 0 MO MTO TV ,92 82,50 7 OB R R ,17 82, MS MS ,00 79,50 2.DKN N DK ,54 81, SV SV ,00 91,30 3.MTV MO TV ,76 83,66 3.POB PV OB ,04 81, R R ,40 87,25 3.OR R O ,00 81,50 3.MS MS ,63 85, PV PV ,65 81,05 4.MOB MO OB ,06 83,50 4.R R ,25 78,40 4.MS MS ,80 84,20 3.DKO TP ,35 79,00 O DKO TP ,10 88,00 O DKO TP O ,18 79,00 Celkem ,348 83, Vysvětlivky: * Z jiného důvodu = na vlastní žádost, z důvodu přestupu na jinou školu apod., přerušení studia, nepatří sem ti, kteří na konci roku odešli pro neprospěch 22

24 figurální kresba výtvarná příprava Plenér Červený Kláštor 23

25 dsf dsf Výchovná činnost

26 7. Výchovná činnost 7.1 Zpráva o činnosti výchovného poradce Základní osnova pro činnost výchovného poradce na střední škole vychází z Nařízení vlády ČR č. 68/1997 Sb. Ve smyslu uvedeného nařízení byla činnost výchovného poradce zaměřena na pět oblastí. Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jana Halbštátová, která je pro tuto funkci plně kvalifikována, disponuje mnohaletou praxí a své znalosti a zkušenosti trvale rozvíjí. a) Oblast výchovná Prioritami bylo působení na žáky v rámci předcházení výchovným problémům a prevence protidrogové závislosti. Na základě podnětu od pedagogických pracovníků výchovná poradkyně provedla individuální pohovory s žáky tříd 1.DKN, 1.POB, 1.MTV, 1.SV, 2.SV, 2.R, 2.MTO, 3.MTV, 3.POB, 3.R a 3.OR. Ty byly zaměřené především na naplňování školních povinností a řádné chování při výuce. Vůči některým žákům byla přijata výchovná opatření. Značnou pozornost věnovala výchovná poradkyně problematice protidrogové závislosti. Mimo běžné působení v rámci výuky občanské výchovy a práva zajišťovala propagaci zdravého životního stylu formou besed S tebou o tobě a besedou se zdravotní sestrou. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s vychovatelem domova mládeže panem Schánělem, který zastává funkci školního metodika protidrogové prevence. Základem spolupráce bylo naplňování protidrogového projektu. Výchovná poradkyně řešila i osobní potíže, se kterými se na ni obrátili žáci. Několik z nich mělo potíže takového rázu, že je bylo nutné řešit ve spolupráci s psychologem a kurátorem. b) Oblast dalšího uplatnění absolventů Velmi dobré studijní výsledky žáků třídy 4.PV se projevily značnou úspěšností uchazečů při přijímacím řízení na VŠ. Náročné talentové zkoušky na ZČU - VUD v Plzni, obor Výtvarné umění a design složila a byla přijata jedna absolventka. Na UJEP FUVD V Ústí nad Labem, obor Fotografie byla přijata také jedna žákyně. Do Ostravy na obor Malba byla přijata též jedna žákyně. Animované tvorbě v Ostravě, Olomouci a ve Zlíně se budou věnovat od záři tři naše maturantky. V Uherském Hradišti na oboru Vizuální tvorba bude pokračovat jedna dívka. Dějiny umění v Olomouci, Brně a Opavě, si vybraly čtyři žákyně, z nichž jedna nastoupí od září v Olomouci do prvního ročníku. Dva zájemci o multimediální tvorbu se hlásí na Hradeckou univerzitu. Pedagogickou fakultu v Olomouci a Hradci Králové, obor Výtvarná výchova studovat tři absolventky. Na soukromou VOŠ do Prahy na obor Propagační výtvarnictví nastoupí jeden maturant. Také ve třídě 4.MOB převažoval zájem o výtvarné obory. Dva žáci podali přihlášky do Plzně na Západočeskou univerzitu a to na Fakultu designu. Byli přijati a nastoupí do prvního ročníku. Dvě dívky byly přijaty na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (obor Design obuvi). Tři absolventky si zvolily Univerzitu v Hradci Králové (obor Textilní tvorba) a dvě Technickou univerzitu v Liberci (obor Módní tvorba). Tři maturantky se rozhodly studovat Palackého univerzitu (PF obor Výtvarná výchova) a byly přijaty. Studiu VŠPG v Litomyšli (obor Pedagogika volného času) se chtějí věnovat tři dívky. O VOŠ Obalové techniky ve Štětí projevily zájem tři žákyně. 25

27 Několik děvčat v této třídě se zajímala i o studium filozofie a sociální práce. Úspěšnost uchazeček při přijímacím řízení ve vybraném oboru se dosud nepodařilo zjistit. Ve třídě 4.R studenti volili UTB ve Zlíně obor Multimediální komunikace, UJEP v Ústí nad Labem (obor Design), Univerzitu v Hradci Králové a v Pardubicích, kam na obor Český jazyk byla přijata jedna dívka. Na soukromou Vysokou moravskou školu v Olomouci se prokazatelně dostala také jedna absolventka. Ve třídě 4.MS chce jedna dívka studovat Báňskou univerzitu v Ostravě (Strojní fakultu) a jeden chlapec univerzitu v Pardubicích (obor Filozofie), tři maturanti by rádi pokračovali ve strojařských oborech na VOŠ v Jičíně nebo Šumperku. Velkou pozornost byla věnována studentům vycházejících ročníků, kteří neprojevovali zájem o další studium a hledali uplatnění v praktickém životě. Již v průběhu studia absolvovali několik exkurzí v místních firmách a podnicích, v kterých by mohli výhledově nalézt zaměstnání. V zájmu jejich lepší orientace na trhu práce po ukončení studia jsme zorganizovali pro tyto studenty besedu na Úřadu práce. c) Oblast studijní Zvláštní péče byla výchovnou poradkyní poskytována neprospívajícím žákům. V řadě případů byly problémy řešeny s rodiči. Tento způsob se v praxi jeví jako nejúčinnější. Zvláštní kapitolu tvořila péče o studentky a studenty s vývojovými poruchami učení, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. d) Oblast organizační V letošním roce prohloubila výchovná poradkyně spolupráci s výchovnými poradci ZŠ s cílem objektivizovat informace o škole, o její vzdělávací nabídce a možnostech uplatnění absolventů, včetně možností dalšího studia. Na základě jejich podnětů byly organizovány účasti našich pedagogů na informačních schůzkách těchto škol, za účasti žáků a jejich rodičů. Výchovná poradkyně se přímo podílela s dalšími kolegy na průběhu několika burz škol. Považuje účast na těchto burzách za nezbytnou, protože zde žáci ZŠ získávají prvotní informace o školách, Tyto podněty sehrávají významnou roli při volbě budoucího studijního, či učebního oboru. Do gesce výchovné poradkyně patřila i práce devíti žákyň školy v Dobrovolnickém centru Světlo. Naši žáci pomáhali také při organizaci sportovního dne ve Zvláštní škole v Ústí nad Orlicí. Výchovná poradkyně využila zájmu žáků a pomohla jim zorganizovat Vánoční akademii. Jedno vystoupení bylo věnováno žákům školy, při druhém zcela zaplnili hlediště žáci základních škol. Část představení věnovali žáci osazenstvu domova důchodců. e) Oblast prevence záškoláctví Na základě metodického pokynu MŠMT a pokynu ředitele školy o prevenci záškoláctví věnovala výchovná poradkyně této problematice zvýšenou pozornost. Nejvíce neomluvených hodin se vyskytlo u žáků SOU. Při řešení této problematiky byla využívána spolupráce s kurátory sociálně-právní ochrany dětí, rodiči a třídními učiteli. Celkem byly v uplynulém 26

28 roce řešeny čtyři případy kdy přesáhly neomluvené hodiny hranici 25 hodin, pět případů kdy přesáhly hranici 10 hodin a šest případů s počtem neomluvených hodin nižším. 7.2 Výchovná opatření Během školního roku byla udělena následující výchovná opatření. V 1. pololetí bylo chování tří žáků hodnoceno jako uspokojivé a šesti žáků jako neuspokojivé. Ve 2. pololetí bylo chování devíti žáků hodnoceno jako uspokojivé a jednoho žáka jako neuspokojivé. 27

29 dsf Řízení a kontrola dsf vzdělávací činnosti

30 8. Řízení a kontrola vzdělávací činnosti Řízení vzdělávacího procesu ve škole provádí ředitel školy mimo jiné prostřednictvím zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, garantů vyučovacích předmětů, komise třídních učitelů a pedagogické rady školy. 8.1 Garanti Garanti se s ostatními vyučujícími daných předmětů scházejí průměrně pětkrát ročně a řeší podle potřeby aktuální problémy (témata pro maturitní zkoušky, zadání přijímacích zkoušek, účast v programu Maturita nanečisto, účast v soutěžích, výběr učebnic, výukové programy, návštěva kulturních akcí, aktivní účast žáků na akcích, zájezdy a exkurze, další vzdělávání pedagogů, kvalitu a výsledky vzdělávání, inovace vzdělávacích programů apod.) Pokud je předmět vyučován v nižší hodinové dotaci nebo pouze v některých ročnících, je vyučující garantem pro více příbuzných předmětů. 8.2 Třídní učitelé Komise třídních učitelů se sešla v uplynulém roce celkem šestkrát. Předmětem činnosti byla především příprava školního roku, vedení pedagogické dokumentace, jednotné výchovné působení, dodržování školního řádu, náměty na exkurze, zavádění školní matriky, vyžití možností informačních technologií v práci třídního, informační systém školy, příprava rodičovských schůzek. 8.3 Pedagogická rada Pedagogická rady školy měla v souladu s organizačním zabezpečení školního roku celkem 24 řádných jednání. Mimo prospěchových a kázeňských záležitostí žáků řešila organizační zabezpečení školních akcí (exkurze, plenéry, klauzurní práce, lyžařský a turistický kurz apod.). Dále se zabývala jednotným vedením pedagogické dokumentace, novými vzdělávacími metodami a využitím multimediálních technologií ve výuce, přípravou nových maturitních zkoušek, přípravou, realizací a výsledky Maturity nanečisto a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. 8.4 Kontrola vzdělávací činnosti V průběhu školního roku 2006/2007 byla prováděna hospitační činnost ředitelem školy, zástupci ředitele, učitelem odborného výcviku, vedoucím vychovatelem DM a garanty vyučovacích předmětů. Po hospitacích byly provedeny pohospitační pohovory. Případné nedostatky měly takový charakter, že je bylo možné vyřešit při těchto pohovorech a nebylo nutné přijímat další opatření. 29

31 dsf dsf Zaměstnanci

32 9. Zaměstnanci Škola měla k celkem 97 fyzických, v přepočtu na plně zaměstnané 91,58 pracovníků. Z počtu přepočtených pracovníků bylo 41,10 učitelů (včetně ředitele a 2,5 zástupců ředitele), 6,07 učitelů odborného výcviku (včetně vedoucího učitele odborného výcviku), 6,5 vychovatelů, 4,49 provozních zaměstnanců domova mládeže, 12,24 provozních zaměstnanců SOŠ, 9,25 provozních zaměstnanců SOU, 4,5 provozních zaměstnanců školní jídelny. V jiné činnosti školy bylo zaměstnáno 7,43 přepočtených pracovníků. 9.1 Jmenný přehled pracovníků Jmenný přehled pracovníků je uveden na webových stránkách školy. 31

33 Školská rada

34 10. Školská rada V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je na škole ustavena Školská rada. Pracuje ve složení: Ing. Vladimír Malý předseda (člen jmenovaný zřizovatelem) Jozef Bartakovič člen (volený zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků) Mgr. Karel Škarka člen (volený pedagogickými pracovníky školy) V minulém období Rada školy projednala a schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2005/2006, rozpočet školy na rok Dále zvolila zástupce do konkurzní komise na výběr nového ředitele školy, který byl následně jmenován členem konkurzní komise. 33

Výroční zpráva školní rok 2012/13

Výroční zpráva školní rok 2012/13 Výroční zpráva školní rok 2012/13 Obsah 1. Základní údaje o škole... 5 1.1 Identifikace školy... 5 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává... 5 2. Přehled vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Předkládá Počet listů: 35

Předkládá Počet listů: 35 Předkládá Počet listů: 35 Mgr. Štefan Klíma V Mladé Boleslavi ředitel ISŠ 20. října 2014 Obsah: 1.1 Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 4 1.2 Kontakty: 4 1.3 Datum posledního zařazení

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více