Výroční zpráva 2006/2007. Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006/2007. Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006/2007 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Identifikace školy Druhy školy a druhy školských zařízení jejichž činnost škola vykonává Přehled vzdělávací nabídky Vývoj počtu žáků Přehled tříd Žáci nově přijatí ke studiu ve školním roce 2006/ Výuka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty Nepovinné předměty Další vzdělávací a výchovné aktivity Odborný výcvik Studijní výsledky Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Výchovná činnost Zpráva o činnosti výchovného poradce Výchovná opatření Řízení a kontrola vzdělávací činnosti Garanti Třídní učitelé Pedagogická rada Kontrola vzdělávací činnosti Zaměstnanci Jmenný přehled pracovníků Školská rada Žákovská rada SRPDŠ Další vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Domov mládeže Organizace domova mládeže Sportovní aktivity Další aktivity Školní jídelna Sportovní a tělovýchovná činnost Mezinárodní aktivity Prezentace školy na veřejnosti Přehled akcí výtvarných oborů Módní přehlídky z výtvarné dílny oboru Modelářství a návrhářství oděvů Přehled dalších propagačních a informačních akcí Materiální vybavení, investiční činnost, opravy a údržba majetku Stroje a zařízení realizované z IF školy Stavby - realizované z IF školy Opravy a údržba - realizované z provozních prostředků a účelových dotací Drobný dlouhodobý majetek Projekt EPC - realizace opatření k úsporám energií ICT vybavení školy Bezpečnost práce Provedené kontroly Ekonomické údaje Jiná činnost Strojírenská výroba Ubytovací služby Hostinská činnost Výroba textilií Reklamní činnost Služby v informatice Závěr... 75

3 dsf dsf Základní údaje o škole

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy Název školy Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Adresa školy Zahradní 541, Ústí nad Orlicí IČ DIČ CZ IZO ředitelství Bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí, č.ú Telefon Fax WWW stránky Právní forma Přispěvková organizace Název zřizovatele Krajský úřad Pardubického kraje Zřizovací listina č.j.krú 18383/2005 OŠMS/15, Zařazení do sítě škol 1995 Součásti školy Střední odborná škola Střední odborné učiliště Domov mládeže Školní jídelna Vedoucí a hospodářští pracovníci RNDr. Jaroslav Demel ředitel (do ) Ing. Zdeněk Rőssler ředitel (od ) Mgr. Bohuslava Valová zástupce ředitele Ing. Zdeněk Salinger zástupce ředitele Ak. mal. Jaroslav Habrman zástupce ředitele (od ) Ladislav Skalický vedoucí učitel OV Ing. Dagmar Hodasová vedoucí vychovatelka Libuše Chytilová vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - poskytuje střední vzdělání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov mládeže poskytuje školské služby podle 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům stravování. Školní jídelna a školní jídelna - výdejna poskytuje školské služby podle 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní jídelna a školní jídelna - výdejna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 3

5 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení jejichž činnost škola vykonává Součásti školy Střední škola 670 Domov mládeže 190 Školní jídelna 600 Školní jídelna - výdejna 50 Kapacita 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) Charakteristika školy Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí poskytuje vzdělávání a výchovu žáků v souladu se schválenými předpisy. Místy poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb jsou budovy v ulicích Zahradní 541, a Špindlerova 1167 v Ústí nad Orlicí a v budově odbudova Zahradní ulice budova školní jídelny budova tělocvičny budova Domova mládeže budova Špindlerova ul. Hnátnice 4

6 borného výcviku v Hnátnici. V souladu s Výpisem z rejstříku škol a školských zařízení ze dne je součástí školy Školní jídelna v Nygrínově ulici č. p. 1397, Školní jídelna výdejna v Hnátnici a Domov mládeže, Nygrínova č. p Ve školním roce 2006/2007 oslavila škola 115. výročí založení a to již pod novým názvem Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí. Ten, po několika předchozích změnách názvu, asi nejlépe odpovídá současné vzdělávací nabídce školy (viz. tabulka Přehled vzdělávací nabídky ). 5

7 dsf dsf Přehled vzdělávací nabídky

8 2. Přehled vzdělávací nabídky Kód oboru Název oboru Studium Učební dokumenty 8241M/005 Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů 8241M/022 Modelářství a návrhářství oděvů 8241M/035 Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin 8241M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost denní čtyřleté s maturitou denní čtyřleté s maturitou denní čtyřleté s maturitou denní čtyřleté s maturitou denní čtyřleté s maturitou 3143M/003 Oděvnictví konstrukce oděvů denní čtyřleté s maturitou 2345L/001 Mechanik seřizovač denní čtyřleté s maturitou 2352H/001 Nástrojař denní tříleté s výučním listem 3158H/001 Krejčí denní tříleté s výučním listem 2351E/501 Strojírenská výroba denní dvouleté s výučním listem 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství dálkové pětileté s maturitou 3143M/001 Oděvnictví dálkové pětileté s maturitou č.j / , s platností od č.j / , s platností od č.j / , s platností od č.j / , s platností od č.j /98-23, s platností od (Phare) č.j /98-23, s platností od (Phare) č.j / , s platností od č.j /02-23, s platností od č.j /01-23, s platností od č.j /98-23, s platností od č.j /96-23, s platností od č.j /96-23, s platností od Schválil MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT Výuka ve všeobecně vzdělávacích předmětech v oborech, v nichž se nevyučuje podle osnov Phare, se řídí platnými osnovami daného předmětu. Požadavky těchto pedagogických dokumentů na schopnosti a dovednosti absolventů neodpovídají v některých předmětech rychle se měnícím požadavkům trhu práce, proto na doporučení garantů jednotlivých předmětů po předcházejících schůzkách s vyučujícími daného předmětu dochází k aktualizaci osnov především v předmětech, v nichž je ve 7

9 zvýšené míře využívána výpočetní technika. Stejný postup byl zvolen i pro změny v předmětech, které mají být součástí tzv. společné části maturitní zkoušky. V těchto předmětech jsou hlavním podkladem pro změny Katalogy požadavků. 8

10 maturitní práce oboru Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů maturitní práce oboru propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin 9

11 dsf dsf Vývoj počtu žáků

12 3. Vývoj počtu žáků Jak je patrné z tabulky vývoje počtu žáků a tříd školy, pokračoval trend mírného růstu počtu žáků. Z hlediska potřeb trhu práce a uplatnitelnosti absolventů je potěšitelný nárůst žáků ve strojírenských oborech. Naopak se prohluboval propad zájmu o textilní a oděvní obory v denním studiu. Výjimkou je obor Textilní výroba a podnikatelství se zaměřením na reklamní a propagační činnost, vyučovaný podle vzdělávacího programu zpracovaného v rámci programu Phare, kde počet uchazečů stále roste. Vývoj počtu žáků a tříd v posledních pěti letech Počet tříd / žáků 2003/ / / / /2008 Celkem tříd z toho denního studia SOŠ v tom umělecké z toho denního studia SOU v tom dvouleté z toho dálkového studia Celkový počet žáků z toho denního studia SOŠ v tom umělecké z toho denního studia SOU v tom dvouleté z toho dálkového studia Prům. počet žáků na třídu 22, ,4 23,2 23, Přehled tříd Přehled tříd a vyučovaných oborů 1. ročník Označení třídy Forma studia 1.MTV denní 8241M/ M/047 1.POB denní 8241M/035 Číslo oboru Název oboru Poznámka 8241M/005 Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví tkalcovská tvorba Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků 1.RA denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 1.RB denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 1.MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač 1.SV denní 2351E/001 Strojírenská výroba dvouoborová třída dvouoborová třída 11

13 Přehled tříd a vyučovaných oborů 2. ročník Označení třídy Forma studia 2.MTO denní 8241M/ M/ M/005 Číslo oboru Název oboru Poznámka Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků 2.R denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 2.MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač 2.DKN denní 2352H/ H/001 Nástrojař Krejčí 2.SV denní 2351E/001 Strojírenská výroba tříoborová třída dvouoborová třída Přehled tříd a vyučovaných oborů 3. ročník Označení třídy Forma studia 3.MTV denní 8241M/ M/047 3.POB denní 8241M/035 Číslo oboru Název oboru Poznámka 8241M/005 3.OR denní 3141M/ M/003 Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví tkalcovská tvorba Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost Oděvnictví - konstrukce oděvů 3.R denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 3.DKO dálková 3143M/ M/004 Oděvnictví Textilní výroba a podnikatelství, (profilace kancelářská a výpočetní technika) 3.MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač dvouoborová třída dvouoborová třída dvouoborová třída dvouoborová třída 12

14 Přehled tříd a vyučovaných oborů 4. ročník Označení třídy Forma studia 4.MOB denní 8241M/ M/047 Číslo oboru Název oboru Poznámka Modelářství a návrhářství oděvů Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků 4.PV denní 8241M/035 Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin 4.R denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 4.DKO 3143M/ M/004 4.MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač Oděvnictví Textilní výroba a podnikatelství, (profilace kancelářská a výpočetní technika) dvouoborová třída dvouoborová třída Přehled tříd a vyučovaných oborů 5. ročník Označení třídy 5.DKO dálková Forma studia dálková Číslo oboru Název oboru Poznámka 3143M/ M/004 Oděvnictví Textilní výroba a podnikatelství, (profilace kancelářská a výpočetní technika) dvouoborová třída Uměleckoprůmyslové obory SOŠ Průmyslové obory SOŠ Studijní obory SOU Učební obory SOU Dvouleté učební obory SOU* * Určené především žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku 13

15 Přehled stavu v oborech denního studia Kód oboru Název oboru Stav ke M/005 Tvarování průmyslových výrobků -tvarový a grafický design obalů Stav k M/022 Modelářství a návrhářství oděvů M/035 Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin 8241M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 3143M/003 Oděvnictví - konstrukce oděvů L/001 Mechanik seřizovač H/001 Nástrojař H/001 Krejčí E/501 Strojírenská výroba Celkem Přehled stavu v oborech dálkového studia Kód oboru Název oboru Stav ke Stav k M/004 Textilní výroba a podnikatelství M/001 Oděvnictví 6 4 Celkem Žáci nově přijatí ke studiu V tomto školním roce se uskutečnilo přijímací řízení do jednotlivých oborů denního studia. Ve dvou kolech přijímacího řízení s talentovou zkouškou a v pěti kolech přijímacího řízení bez talentových zkoušek bylo pro školní rok 2007/2008 přijato celkem 145 žáků denního studia. V červnu proběhlo též přijímací řízení do dálkového studia. Ke bylo po rozdílových zkouškách přijato do 3. ročníku 28 uchazečů. V průběhu měsíců července a srpna došlo k několika změnám vlivem přestupů. Počet žáků a jejich rozdělení podle oborů je uveden v následující tabulce podle zahajovacího výkazu k

16 Počet nově přijatých žáků dle zahajovacího výkazu k Počet žáků Forma studia denní 8241M/ M/047 denní 8241M/035 Číslo oboru Název oboru Poznámka 8241M/005 Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design výrobků 30 denní 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 29 dálková 3143M/ M/ denní 2345L/001 Mechanik seřizovač 21 denní 2352H/001 Nástrojař 11 denní 2351E/001 Strojírenská výroba Oděvnictví Textilní výroba a podnikatelství, zaměření kancelářská a výpočetní technika dvouoborová třída dvouoborová třída dvouoborová třída 15

17 dsf Výuka volitelných a nepovinných dsf předmětů

18 4. Výuka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízí takovou skladbu volitelných předmětů, aby zajistila přípravu žáků na nové pojetí maturitních zkoušek a jejich přípravu ke studiu na vysokých školách. 4.1 Volitelné předměty V tomto školním roce byly vyučovány následující volitelné předměty: Konverzace v německém jazyce; Konverzace v anglickém jazyce; Seminář z matematiky (pro maturanty); Seminář z matematiky (pro ročník žáků uměleckých oborů); Seminář z fyziky; Společenskovědní základ. 4.2 Nepovinné předměty V této oblasti vyhověla škola zájmu žáků zajištěním výuky těchto předmětů: Italština; Modelování; Litografie; Večerní kresba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ); Večerní malba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ). 4.3 Další vzdělávací a výchovné aktivity V souladu s učebními osnovami a tematickými plány byly realizovány následující činnosti: Lyžařský výcvikově vzdělávací kurz 1. ročníků; Turistickocyklistický kurz 3. ročníků; Vzdělávací exkurze a tematické prezentační akce; Výtvarné plenéry žáků 2. a 3. ročníků uměleckých oborů; Odborné praxe žáků 2. a 3. ročníků; Klauzurní práce žáků 1. až. 4. ročníků uměleckých oborů; Klauzurní práce žáků 3. až 4. ročníků oboru Textilní výroba a podnikatelství se zaměřením na propagační a reklamní činnost. 17

19 dsf Odborný výcvik

20 5. Odborný výcvik Na začátku školního roku zahájilo odborný výcvik 117 žáků rozdělených do dvanácti učebních skupin. Vzhledem k rozvrhové náročnosti byla výuka organizována ve čtrnáctidenním cyklu. Žáci třídy 4.MS vykonávali odbornou praxi na základě uzavřených smluvních vztahů na pracovištích vybavených CNC obráběcími stroji u následujících firem: Rieter CZ a.s. Ústí nad Orlicí; Rieter CZ a.s. Hnátnice; Rieter CZ a.s. Žamberk; SOMA spol. s r.o. Lanškroun; FOREZ s.r.o. Ostrov; KSK veřejná obchodní společnost Česká Třebová; J. Jindra s.r.o. Česká Třebová; T. F. A. Alfa s.r.o. Kostelec nad Orlicí. Výuka ve třídě 3.MS byla doplněna tematickou exkurzí ve firmě BRŰCK Zámrsk zaměřenou na výrobu rozměrných součástí pomocí klasických a CNC karuselů, na tepelné zpracování obrobků a jejich přesné měření. Tematická exkurze pro žáky třídy 1.SV ve firmě Spojené slévárny Hnátnice zahrnovala tlakové lití hliníku, odlévání litiny do kokil a pískových forem, výrobu jader a forem. V rámci odborného výcviků bylo vyrobeno 16 sad držáků panelů pro instalaci prací žáků na chodbě ve druhém poschodí školní budovy. Pro provoz školních dílen byly zajišťovány opravy strojů a zařízení včetně výroby náhradních dílů. V rámci produktivní práce žáků se také odborný výcvik podílel na realizaci zakázek v jiné činnosti. 19

21 Studijní výsledky

22 6. Studijní výsledky 6.1 Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Studijní výsledky členěné podle jednotlivých tříd jsou uvedeny v následující tabulce. Výsledky jsou díky lepším vstupním studijním předpokladům a vyšší motivaci žáků nejlepší v uměleckých třídách. Naopak nejslabší studijní výsledky vykazují žáci SOU. Zvýšená péče musela být věnována třídě 1.MTV. Ke spolupráci byli vyzváni rodiče na mimořádné schůzce. Přesto na konci roku neprospělo v této třídě šest žáků, z toho nebylo povoleno opakování třem žákům, jeden opakuje a tři o opakování nežádali. 6.2 Výsledky maturitních zkoušek Školní rok 2006/07 byl zakončen maturitními zkouškami ve čtyřech třídách denního a jedné třídě dálkového studia. Maturitními zkouškami v tomto školním roce poprvé dokončil čtyřletý studijní cyklus umělecký obor Tvarování průmyslových výrobků tvarový a grafický design obalů. Celkové výsledky maturitních zkoušek lze hodnotit velmi dobře, jak v řádném termínu, tak i v termínu podzimním, kdy se konaly odložené a opravné zkoušky. 6.3 Výsledky závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky se konaly v jedné třídě dvouletého učebního oboru. Rovněž jejich výsledky lze hodnotit velmi dobře. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek za rok 2006/2007 Třída Stav na konci šk. roku V 1. termínu konalo MZ/ZZ V 1.termínu neprospěli V 2. termínu konalo MZ/ZZ (včetně opravné zkoušky) Prospělo s vyznamenáním Výsledky za 1. a 2. termín Prospělo Neprospělo MZ/ZZ nekonalo (neukončili poslední ročník) 4.PV MOB R MS DKO SV Celkem

23 Přehled o třídách, oborech a výsledcích vzdělávání Třída Obor Stav ke na poč. roku Z toho opakuje ročník Přistoupili od do Ukon.stud. do Vyloučeni Z jiného důvodu * Počet ke na konci roku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprosp. 1-2 předměty Více než 2 předměty Neklas.a zárov. nepros. Z toho pouze neklasifikováni Z toho neklasifikováni a neprospěli Počet žáků ve třídě po oravných zkouškách Průměr třídy Procento docházky Počet neomluvených hodin 1.MTV MO TV ,46 88, POB PV OB ,40 89, RA R ,58 82, RB R ,42 87, MS MS ,85 93, SV SV ,44 78,40 0 MO MTO TV ,92 82,50 7 OB R R ,17 82, MS MS ,00 79,50 2.DKN N DK ,54 81, SV SV ,00 91,30 3.MTV MO TV ,76 83,66 3.POB PV OB ,04 81, R R ,40 87,25 3.OR R O ,00 81,50 3.MS MS ,63 85, PV PV ,65 81,05 4.MOB MO OB ,06 83,50 4.R R ,25 78,40 4.MS MS ,80 84,20 3.DKO TP ,35 79,00 O DKO TP ,10 88,00 O DKO TP O ,18 79,00 Celkem ,348 83, Vysvětlivky: * Z jiného důvodu = na vlastní žádost, z důvodu přestupu na jinou školu apod., přerušení studia, nepatří sem ti, kteří na konci roku odešli pro neprospěch 22

24 figurální kresba výtvarná příprava Plenér Červený Kláštor 23

25 dsf dsf Výchovná činnost

26 7. Výchovná činnost 7.1 Zpráva o činnosti výchovného poradce Základní osnova pro činnost výchovného poradce na střední škole vychází z Nařízení vlády ČR č. 68/1997 Sb. Ve smyslu uvedeného nařízení byla činnost výchovného poradce zaměřena na pět oblastí. Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jana Halbštátová, která je pro tuto funkci plně kvalifikována, disponuje mnohaletou praxí a své znalosti a zkušenosti trvale rozvíjí. a) Oblast výchovná Prioritami bylo působení na žáky v rámci předcházení výchovným problémům a prevence protidrogové závislosti. Na základě podnětu od pedagogických pracovníků výchovná poradkyně provedla individuální pohovory s žáky tříd 1.DKN, 1.POB, 1.MTV, 1.SV, 2.SV, 2.R, 2.MTO, 3.MTV, 3.POB, 3.R a 3.OR. Ty byly zaměřené především na naplňování školních povinností a řádné chování při výuce. Vůči některým žákům byla přijata výchovná opatření. Značnou pozornost věnovala výchovná poradkyně problematice protidrogové závislosti. Mimo běžné působení v rámci výuky občanské výchovy a práva zajišťovala propagaci zdravého životního stylu formou besed S tebou o tobě a besedou se zdravotní sestrou. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s vychovatelem domova mládeže panem Schánělem, který zastává funkci školního metodika protidrogové prevence. Základem spolupráce bylo naplňování protidrogového projektu. Výchovná poradkyně řešila i osobní potíže, se kterými se na ni obrátili žáci. Několik z nich mělo potíže takového rázu, že je bylo nutné řešit ve spolupráci s psychologem a kurátorem. b) Oblast dalšího uplatnění absolventů Velmi dobré studijní výsledky žáků třídy 4.PV se projevily značnou úspěšností uchazečů při přijímacím řízení na VŠ. Náročné talentové zkoušky na ZČU - VUD v Plzni, obor Výtvarné umění a design složila a byla přijata jedna absolventka. Na UJEP FUVD V Ústí nad Labem, obor Fotografie byla přijata také jedna žákyně. Do Ostravy na obor Malba byla přijata též jedna žákyně. Animované tvorbě v Ostravě, Olomouci a ve Zlíně se budou věnovat od záři tři naše maturantky. V Uherském Hradišti na oboru Vizuální tvorba bude pokračovat jedna dívka. Dějiny umění v Olomouci, Brně a Opavě, si vybraly čtyři žákyně, z nichž jedna nastoupí od září v Olomouci do prvního ročníku. Dva zájemci o multimediální tvorbu se hlásí na Hradeckou univerzitu. Pedagogickou fakultu v Olomouci a Hradci Králové, obor Výtvarná výchova studovat tři absolventky. Na soukromou VOŠ do Prahy na obor Propagační výtvarnictví nastoupí jeden maturant. Také ve třídě 4.MOB převažoval zájem o výtvarné obory. Dva žáci podali přihlášky do Plzně na Západočeskou univerzitu a to na Fakultu designu. Byli přijati a nastoupí do prvního ročníku. Dvě dívky byly přijaty na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (obor Design obuvi). Tři absolventky si zvolily Univerzitu v Hradci Králové (obor Textilní tvorba) a dvě Technickou univerzitu v Liberci (obor Módní tvorba). Tři maturantky se rozhodly studovat Palackého univerzitu (PF obor Výtvarná výchova) a byly přijaty. Studiu VŠPG v Litomyšli (obor Pedagogika volného času) se chtějí věnovat tři dívky. O VOŠ Obalové techniky ve Štětí projevily zájem tři žákyně. 25

27 Několik děvčat v této třídě se zajímala i o studium filozofie a sociální práce. Úspěšnost uchazeček při přijímacím řízení ve vybraném oboru se dosud nepodařilo zjistit. Ve třídě 4.R studenti volili UTB ve Zlíně obor Multimediální komunikace, UJEP v Ústí nad Labem (obor Design), Univerzitu v Hradci Králové a v Pardubicích, kam na obor Český jazyk byla přijata jedna dívka. Na soukromou Vysokou moravskou školu v Olomouci se prokazatelně dostala také jedna absolventka. Ve třídě 4.MS chce jedna dívka studovat Báňskou univerzitu v Ostravě (Strojní fakultu) a jeden chlapec univerzitu v Pardubicích (obor Filozofie), tři maturanti by rádi pokračovali ve strojařských oborech na VOŠ v Jičíně nebo Šumperku. Velkou pozornost byla věnována studentům vycházejících ročníků, kteří neprojevovali zájem o další studium a hledali uplatnění v praktickém životě. Již v průběhu studia absolvovali několik exkurzí v místních firmách a podnicích, v kterých by mohli výhledově nalézt zaměstnání. V zájmu jejich lepší orientace na trhu práce po ukončení studia jsme zorganizovali pro tyto studenty besedu na Úřadu práce. c) Oblast studijní Zvláštní péče byla výchovnou poradkyní poskytována neprospívajícím žákům. V řadě případů byly problémy řešeny s rodiči. Tento způsob se v praxi jeví jako nejúčinnější. Zvláštní kapitolu tvořila péče o studentky a studenty s vývojovými poruchami učení, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. d) Oblast organizační V letošním roce prohloubila výchovná poradkyně spolupráci s výchovnými poradci ZŠ s cílem objektivizovat informace o škole, o její vzdělávací nabídce a možnostech uplatnění absolventů, včetně možností dalšího studia. Na základě jejich podnětů byly organizovány účasti našich pedagogů na informačních schůzkách těchto škol, za účasti žáků a jejich rodičů. Výchovná poradkyně se přímo podílela s dalšími kolegy na průběhu několika burz škol. Považuje účast na těchto burzách za nezbytnou, protože zde žáci ZŠ získávají prvotní informace o školách, Tyto podněty sehrávají významnou roli při volbě budoucího studijního, či učebního oboru. Do gesce výchovné poradkyně patřila i práce devíti žákyň školy v Dobrovolnickém centru Světlo. Naši žáci pomáhali také při organizaci sportovního dne ve Zvláštní škole v Ústí nad Orlicí. Výchovná poradkyně využila zájmu žáků a pomohla jim zorganizovat Vánoční akademii. Jedno vystoupení bylo věnováno žákům školy, při druhém zcela zaplnili hlediště žáci základních škol. Část představení věnovali žáci osazenstvu domova důchodců. e) Oblast prevence záškoláctví Na základě metodického pokynu MŠMT a pokynu ředitele školy o prevenci záškoláctví věnovala výchovná poradkyně této problematice zvýšenou pozornost. Nejvíce neomluvených hodin se vyskytlo u žáků SOU. Při řešení této problematiky byla využívána spolupráce s kurátory sociálně-právní ochrany dětí, rodiči a třídními učiteli. Celkem byly v uplynulém 26

28 roce řešeny čtyři případy kdy přesáhly neomluvené hodiny hranici 25 hodin, pět případů kdy přesáhly hranici 10 hodin a šest případů s počtem neomluvených hodin nižším. 7.2 Výchovná opatření Během školního roku byla udělena následující výchovná opatření. V 1. pololetí bylo chování tří žáků hodnoceno jako uspokojivé a šesti žáků jako neuspokojivé. Ve 2. pololetí bylo chování devíti žáků hodnoceno jako uspokojivé a jednoho žáka jako neuspokojivé. 27

29 dsf Řízení a kontrola dsf vzdělávací činnosti

30 8. Řízení a kontrola vzdělávací činnosti Řízení vzdělávacího procesu ve škole provádí ředitel školy mimo jiné prostřednictvím zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, garantů vyučovacích předmětů, komise třídních učitelů a pedagogické rady školy. 8.1 Garanti Garanti se s ostatními vyučujícími daných předmětů scházejí průměrně pětkrát ročně a řeší podle potřeby aktuální problémy (témata pro maturitní zkoušky, zadání přijímacích zkoušek, účast v programu Maturita nanečisto, účast v soutěžích, výběr učebnic, výukové programy, návštěva kulturních akcí, aktivní účast žáků na akcích, zájezdy a exkurze, další vzdělávání pedagogů, kvalitu a výsledky vzdělávání, inovace vzdělávacích programů apod.) Pokud je předmět vyučován v nižší hodinové dotaci nebo pouze v některých ročnících, je vyučující garantem pro více příbuzných předmětů. 8.2 Třídní učitelé Komise třídních učitelů se sešla v uplynulém roce celkem šestkrát. Předmětem činnosti byla především příprava školního roku, vedení pedagogické dokumentace, jednotné výchovné působení, dodržování školního řádu, náměty na exkurze, zavádění školní matriky, vyžití možností informačních technologií v práci třídního, informační systém školy, příprava rodičovských schůzek. 8.3 Pedagogická rada Pedagogická rady školy měla v souladu s organizačním zabezpečení školního roku celkem 24 řádných jednání. Mimo prospěchových a kázeňských záležitostí žáků řešila organizační zabezpečení školních akcí (exkurze, plenéry, klauzurní práce, lyžařský a turistický kurz apod.). Dále se zabývala jednotným vedením pedagogické dokumentace, novými vzdělávacími metodami a využitím multimediálních technologií ve výuce, přípravou nových maturitních zkoušek, přípravou, realizací a výsledky Maturity nanečisto a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. 8.4 Kontrola vzdělávací činnosti V průběhu školního roku 2006/2007 byla prováděna hospitační činnost ředitelem školy, zástupci ředitele, učitelem odborného výcviku, vedoucím vychovatelem DM a garanty vyučovacích předmětů. Po hospitacích byly provedeny pohospitační pohovory. Případné nedostatky měly takový charakter, že je bylo možné vyřešit při těchto pohovorech a nebylo nutné přijímat další opatření. 29

31 dsf dsf Zaměstnanci

32 9. Zaměstnanci Škola měla k celkem 97 fyzických, v přepočtu na plně zaměstnané 91,58 pracovníků. Z počtu přepočtených pracovníků bylo 41,10 učitelů (včetně ředitele a 2,5 zástupců ředitele), 6,07 učitelů odborného výcviku (včetně vedoucího učitele odborného výcviku), 6,5 vychovatelů, 4,49 provozních zaměstnanců domova mládeže, 12,24 provozních zaměstnanců SOŠ, 9,25 provozních zaměstnanců SOU, 4,5 provozních zaměstnanců školní jídelny. V jiné činnosti školy bylo zaměstnáno 7,43 přepočtených pracovníků. 9.1 Jmenný přehled pracovníků Jmenný přehled pracovníků je uveden na webových stránkách školy. 31

33 Školská rada

34 10. Školská rada V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je na škole ustavena Školská rada. Pracuje ve složení: Ing. Vladimír Malý předseda (člen jmenovaný zřizovatelem) Jozef Bartakovič člen (volený zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků) Mgr. Karel Škarka člen (volený pedagogickými pracovníky školy) V minulém období Rada školy projednala a schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2005/2006, rozpočet školy na rok Dále zvolila zástupce do konkurzní komise na výběr nového ředitele školy, který byl následně jmenován členem konkurzní komise. 33

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole...3 1.1 Identifi kace školy...3 2 Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2008/2009...7 3 Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010...9

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva 2009/10

Výroční zpráva 2009/10 Výroční zpráva 2009/10 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Identifikace školy... 3 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává... 4 2 Přehled vzdělávacích programů realizovaných

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov. 664 32 Vranov 85. Identifikátor školy: 600 111 229

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov. 664 32 Vranov 85. Identifikátor školy: 600 111 229 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov 664 32 Vranov 85 Identifikátor školy: 600 111 229 Termín konání inspekce: 5. 6.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více