MANUÁL PRO STUDUJÍCÍ DÁLKOVÉHO STUDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO STUDUJÍCÍ DÁLKOVÉHO STUDIA"

Transkript

1 2010/2011 MANUÁL PRO STUDUJÍCÍ DÁLKOVÉHO STUDIA PROGRAMU SOCIÁLNÍ ČINNOST V PROSTŘEDÍ ETNICKÝCH MINORIT Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 OBSAH 1. Úvod Důležité údaje o škole O zřizovateli školy Českobratrské církvi evangelické Vedení školy Koordinátorka dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit Další zaměstnanci školy Vyučující v oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit na EA Knihovna Evangelické akademie Kopírka a tiskárna Omluvenky Pozdní příchody Doklasifikace Mám na vysvědčení nedostatečnou čili 5? Nejste spokojeni se známkou, kterou jste dostali Další pravidla Možnosti dalšího vzdělávání na EA Stipendia Studijní poradenství Doučování a volitelné předměty Přílohy Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 1

4

5 1. ÚVOD Vážené studentky, vážení studenti, gratulujeme vám k přijetí na Evangelickou akademii Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu. Váš obor vzdělání je Sociální činnost (75-41-M/01), název školního vzdělávacího programu je Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Jsme připraveni vám pomoci k úspěšnému průběhu i zakončení studia, společně s vámi si přejeme, abyste ve škole strávili dobu, na kterou budete později vzpomínat s láskou a s úsměvem. Buďte si jisti, že skutečně máme zájem na vašem úspěšném studiu, a to je také jeden z důvodů, proč vznikl tento manuál pro studující dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Manuál obsahuje ty nejdůležitější informace, které by měly předejít nedorozuměním a také zde najdete odpovědi na vaše nejčastější otázky. Pokud budete mít nějaké problémy (rodinné, pracovní, zdravotní nebo jiného rázu), které by případně mohly ohrozit vaši docházku do školy, kontaktujte včas koordinátorku, ev. ty vyučující, kterých se to týká, budeme se společně snažit nalézt řešení. 2. DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa: Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola (je možné zkrátit na Evangelická akademie VOŠ a SOŠ, v nutných případech na EA VOŠ a SOŠ) Hrusická 2537/7 Praha 4 Spořilov, PSČ: IČO: IZO: Evangelická akademie je profesionální a kvalitní škola, která vyznává hodnoty pomoci a křesťanské lásky k bližnímu. Na Evangelické akademii byl úspěšně zaveden systém managementu jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO Evangelická akademie usiluje o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a studentek svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 3

6 3. O ZŘIZOVATELI ŠKOLY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ Zřizovatelem Evangelické akademie je Českobratrská církev evangelická stručně Evangelická církev. Podmínkou studia na Evangelické akademii není aktivní účast v Evangelické církvi, ale předpokládá se, že naši studující počítají s tím, že se s věřícími lidmi mohou ve škole setkat a budou je respektovat a tolerovat. Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. O tomto spojení rozhodl generální sněm obou církví konaný 17. a 18. prosince 1918 v Praze. O rok později byl schválen a přijat název nově vzniklé církve: Českobratrská církev evangelická. Jejím symbolem byl kalich stojící na Bibli, který vyjadřoval spojení s tradicí české reformace a reformací kalvínskou a luterskou. První ustavující synod Českobratrské církve evangelické zasedal 21. až 25. února Církev se řídila při správě a organizaci zásadami presbyterně-synodními. Více informací o ČCE můžete získat na internetových stránkách synodní rady (www.srcce.cz). Od vzniku myšlenky Evangelické akademie (počátkem 90.let), zakladatelé těchto škol považovali za důležité, aby ve všech školách působili také českobratrští faráři. Ti měli mít především za úkol pastorační práci mezi studenty a studentkami, ale také v profesorských sborech. Školní farářkou naší školy je Mgr. Irena Škeříková. Má pravidelné konzultační hodiny, které může využít každý, kdo má zájem, je otevřená diskusím o víře i o věcech, které se víry týkají jen okrajově. Spojit se s ní můžete em nebo ji kontaktovat v jejím domovském sboru Školní bohoslužby jsou určeny všem studujícím, jak denním, tak i dálkovým studentům a studentkám na střední i vyšší odborné škole. Datum konání vždy najdete v organizaci školního roku, která je k nahlédnutí na internetových stránkách Evangelické akademie (www.eapraha.cz). V letošním školním roce (2010/2011) se bohoslužby v kostele v Praze 4, v ulici Žateckých 1169/11, kousek od stanice metra C Vyšehrad, konají v těchto termínech: Zahajovací: v 9.00 Vánoční: v 9.00 Velikonoční: v 9.00 Závěrečné: v Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

7 4. VEDENÍ ŠKOLY Ředitelkou školy je Mgr. Jitka Jarošová. Koordinátorkou dálkového studia Sociální činnost v prostředí etnických minorit je Bc. Jana Bednářová. S ředitelkou školy přijdete do kontaktu pouze při oficiálních příležitostech, veškeré záležitosti vyřizujete přes vaši koordinátorku Bc. Bednářovou. Ředitelce školy adresujete písemné žádosti o prodloužení klasifikačního období. Tyto žádosti odevzdáte třídní učitelce (Bc. Jana Bednářová), která musí vaši žádost doporučit a poté ji ředitelce předá. Dále ředitelce školy adresujete písemné individuálně formulované žádosti o odložení platby školného, o přerušení studia atd. Postup je stejný jako u předchozí žádosti. Bez třídní učitelky se obejdete v případě, že budete ředitelce školy podávat písemné stížnosti vztahující se ke studiu. 5. KOORDINÁTORKA DÁLKOVÉHO STUDIA OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST V PROSTŘEDÍ ETNICKÝCH MINORIT Koordinátorka dálkového studijního programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit je zároveň třídní učitelkou ve všech ročnících (v letošním školním roce 2010/2011 tedy v 1R, 3R a 5R). Jmenuje se Bc. Jana Bednářová, ve škole je přítomna vždy v pátek a v sobotu od do cca Pro spojení s ní je možné využít konzultačních hodin, u, telefonního spojení pouze v nutných případech. Mezi její činnosti patří evidence omluvenek (podrobněji viz kapitola omluvenky), kontroluje docházku (podrobněji viz docházka), řeší individuální problémy studentů týkající se studia výjimky pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, event. rodinné problémy. 6. DALŠÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Další významná osoba pro vaše studium na Evangelické akademii je paní Eva Havlínová, vedoucí sekretariátu EA. V kanceláři sekretariátu je přítomna každý pracovní den od 8.00 do Vedoucí sekretariátu vybírá poplatky týkající se studia, tj. školné, event. poplatky za doklasifikaci atd. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 5

8 7. VYUČUJÍCÍ V OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST V PROSTŘEDÍ ETNICKÝCH MINORIT NA EA Jméno Předmět Bednářová Jana MSP, SPX Beran Aleš FYZ Dolejšová Kabelová Kristýna třídní učitelka ZPR externistka Doležal Luděk DĚJ externista Gangusová Pavlína VS externistka Hošková Lejla RJ externistka Krajáková Helena ČJ 1R Mašát Vladimír SKOM Schmidová Kateřina Skřivánková Magdaléna Syslová Hana Veselá Jana Wagenknecht Tomáš Wagenknechtová Alice Wernischová Helena knihovna Mrzílková Emilie - jen SKOM externistka SPO,VSP, SPX AJ, ROM, MS ČJ jen 3R a 5R ZEM,VTA BIO, CHEM ON tlumočnice do ZJ, kurz ZJ externistka Na konzultační hodiny jednotlivých vyučujících je NUTNÉ se předem objednat. V sekretariátu školy (úřední hodiny Po Pá 8 15 hod.) mají učitelé přihrádky, kde je možné jim nechávat dokumenty v době nepřítomnosti. Další užitečné kontakty najdete na stránkách školy 6 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

9 8. KNIHOVNA EVANGELICKÉ AKADEMIE Knihovna Evangelické akademie se nachází v hlavní budově má samostatný vchod, vedle počítačové učebny. Je velmi dobře vybavená jak odbornou literaturou, tak celou řadou odborných a tematických periodik. Naleznete zde i beletrii, zejména tu doporučenou v hodinách českého jazyka. Výpůjční řád knihovny EA naleznete na stránkách EA (http://www.eapraha.cz, sekce Knihovna), zde jsou i další informace o provozu knihovny. V manuálu tedy uvádíme pouze ty základní: Od je v knihovně EA otevřeno: Po: 08:30-14:00 Út: 08:30-15:00 St: 08:30-14:00 Čt: 10:30-13:00 13:30-16:30 Pá: 10:30-13:00 13:30-16:30 V knihovně pracuje pan Martin Sadílek, DiS. a paní Lenka Svozilová. 9. KOPÍRKA A TISKÁRNA Někteří vyučující si přejí, abyste odevzdávali domácí úkoly a seminární práce em, někteří vyučující si přejí, abyste je nosili vytisknuté. Chápeme, že každý nemá doma nebo v zaměstnání možnost tisknout nebo kopírovat dokumenty, proto tuto službu nabízíme i na Evangelické akademii. Kopírka i tiskárna jsou k dispozici v knihovně v běžných otevíracích hodinách. Ve zcela mimořádných případech je možné se dohodnout s třídní učitelkou a využít i kopírku a tiskárnu ve sborovně či kabinetu, ovšem tuto mimořádnou situaci je třeba řešit včas a nespoléhat na to, že vždy bude přítomen někdo, kdo bude mít čas vám vaše dokumenty vytisknout nebo okopírovat. Ceník kopií/výtisků 1 str. A4 1,50 (tisk i kopírování). Studující se zdravotním postižením mají 50% slevu, tedy za 1 stranu platí 0,75 Kč. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 7

10 10. OMLUVENKY Každému se někdy může stát, že zamešká konzultaci ve škole. Můžete být nemocní, mít závažné rodinné důvody, musíte zůstat v práci. Přesto, i když jde o dálkové studium, je nutné respektovat pravidla střední školy a školní řád tzn., musíte mít 50% docházky. 100% je 220 hodin za rok. Ovšem nestačí si pouze spočítat, že jste si již svých 110 hodin odchodili a dál chodit nemusíte, je třeba také sledovat, že jednotliví učitelé mohou mít individuální požadavky na docházku například maturitní předměty mají docházku 75%. Současně s tímto opatřením nesmíte v jednom předmětu mít menší docházku než 50%, není tedy možné na některé předměty nechodit a myslet si, že pokud dodržíte 50% celkové docházky, je všechno v pořádku. Celkovou docházku eviduje třídní učitelka, docházku do svých předmětů si obvykle evidují sami vyučující. Pokud se jedná o jednorázovou absenci a chybíte málo, tak nemusíte zajišťovat potvrzení od lékaře a hradit zbytečné poplatky. Od spolužáků si zjistíte, co se ve škole probíralo, zda se psal test apod. Po návratu do školy neprodleně řešíte dopsání testů s učitelem/ učitelkou daného předmětu. Omlouvat se můžete POUZE na níže uvedeném formuláři, který odevzdáte na následující konzultaci, při delší absenci odešlete poštou. Omluvenky em nebo telefonicky nebudou akceptovány. Akceptovatelné důvody pro omluvu z konzultací jsou zároveň zákonné důvody: tj. pracovní neschopnost, porod, pohřeb, ošetřovné atd., dále je možné zcela mimořádně akceptovat i důvody pracovní, event. osobní. Vyučující průběžně informují koordinátorku studia o problematické docházce jednotlivých studujících, která poté docházku řeší na povinném individuálním pohovoru. 11. POZDNÍ PŘÍCHODY Chápeme, že někteří z vás dojíždějí do školy zdaleka. Ovšem pozdní příchody ruší jak vyučující, tak i vaše spolužáky. Tolerovaná doba příchodu do vyučování je 10 minut po začátku vyučování tj. začíná-li se v 8.55, můžete do třídy vejít ještě v Poté již čekáte venku před třídou na další přestávku a účastníte se až další hodiny. 8 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

11 Zejména u předmětů, které se vyučují v blocích, dejte pozor na včasnou docházku. Je možné, že pozdními příchody (vždy přijdete o první hodinu) nasbíráte povolenou absenci, jednou budete nemocní a rázem klesnete v docházce pod stanovených 50%, což automaticky znamená doklasifikaci, která je mimo jiné zpoplatněna. 12. DOKLASIFIKACE Může se stát, že z nějakého důvodu nebudete mít uzavřenou známku z nějakého předmětu (nepsali jste testy, neodevzdali jste včas požadované domácí úkoly, byli jste nemocní ). Známky musí být uzavřené vždy v 1. pololetí do a v 2. pololetí do Je třeba ale také dávat pozor na požadavky vyučujících, kteří jsou oprávněni stanovit termín odevzdání seminární práce nebo jiného úkolu dříve. Musíte být doklasifikováni dle dále uvedených pravidel. Žádáte podle níže uvedeného vzoru a počkáte, až bude rozhodnuto o termínu, do kterého máte doklasifikaci vykonat a o výši úhrady. Rozhodnutí vydává třídní učitelka společně s nadepsaným doklasifikačním archem. V rozhodnutí zjistíte, zda máte uhradit poplatek (v některých případech vám může být poplatek odpuštěn zejména pokud jste chyběli z vážných zdravotních důvodů), poté uhradíte tento poplatek v sekretariátu školy, kde vám vydají potvrzení o uhrazení poplatku. Poplatek je stanoven dle ceníku poplatků škole, v letošním školním roce je to 300,- Kč za každý předmět, ze kterého budete doklasifikováni. Doklasifikace musí být vykonána do jasně daného termínu, který najdete v organizaci školního roku není tedy možné protahovat uzavření předmětů příliš dlouho. Poté si domluvíte VČAS termín zkoušení s vyučujícím toho předmětu, který vám chybí (viz. příloha č. 3) a ten oznámíte koordinátorce J. Bednářové. Ke zkoušce si přinesete: 1. nadepsaný doklasifikační arch (vydává třídní učitelka) - zde zapisuje učitel/ka známku 2. potvrzení o prodloužení doklasifikace a uhrazení poplatku (na jednom papíře) - bez těchto dokladů vás učitel/ka nebude přezkušovat. POZOR: Doklasifikací můžete mít nejvíce 4 za rok!!! Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 9

12 13. MÁM NA VYSVĚDČENÍ NEDOSTATEČNOU ČILI 5? V prvním pololetí (pokud je předmět vyučován i v II. pololetí) se nic neděje - pokud se vám na vysvědčení nesejde více jak čtyři 5 nebo neklasifikace - pak dochází k vyloučení ze studia z důvodů neplnění studijních povinností. Pokud předmět ve druhém pololetí již není vyučován, vykonáte opravnou zkoušku dle rozpisu. 14. NEJSTE SPOKOJENI SE ZNÁMKOU, KTEROU JSTE DOSTALI Samozřejmě můžete mít pocit, že si na vás někdo zasedl, má na vás náročnější požadavky než na ostatní vaše spolužáky, dal vám jinou známku, než jste si zasloužili. Jste-li nespokojeni se známkou, kterou jste dostali a domníváte se, že při přezkoušení se ukáže, že jste nebyli dobře oklasifikování, máte právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení. Toto patří do zvláštních žádostí a písemně žádáte přímo ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení (tj. žádost dáváte přímo jí, nemusíte ji dávat předtím třídní učitelce). Žádost však musíte podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jste se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. 15. DALŠÍ PRAVIDLA - během vyučování máte vypnuté mobilní telefony, ev. máte nastavené tiché zvonění. Nepíšete ani neodpovídáte na sms, ani když máte pocit, že vás nikdo nevidí. Vzhledem k tomu, že většina z vás pracuje, a velká část v sociálních službách, víme, že někteří mohou čekat naléhavé hovory, ev. mohou mít u sebe služební telefon. Tyto případy VČAS tj. před přednáškou konzultujte přímo s vyučujícím konkrétního předmětu, je velmi pravděpodobné, že v těchto výjimečných případech si můžete nechat telefon zapnutý i během vyučování, případně potichu ze třídy odejít vyřídit nutný hovor. 10 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

13 - kouřit je povoleno ve vzdálenosti 100 metrů od školy Byť jste dospělí, tak musíte přijmout pravidla školního řádu na EA. Škola sídlí na sídlišti, kde chce udržovat dobré vztahy s nejbližším okolím, proto máme popelníky či popelnice, kam odhazujeme nedopalky. Užívání alkoholických nápojů a návykových látek je upraveno ve školním řádu, který naleznete na 16. MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA EA Z nejrůznějších důvodů vám doporučujeme sledovat internetové stránky Evangelické akademie (www.eapraha.cz). Mimo jiné zde najdete aktuální informace o dalších možnostech vzdělávání. Škola pořádá kurzy pro pracovníky v sociálních službách (možná někteří z vás potřebují z pracovních důvodů tuto kvalifikaci získat dříve, než dokončí potřebný počet roků studia), dále specializační kurzy pro pomáhající pracovníky a jazykové kurzy. Některé kurzy bývají pro současné studující na Evangelické akademii cenově zvýhodněné, v některých případech zdarma. 17. STIPENDIA Finanční odměna ve výši Kč bude udělována vždy jednou ročně (na konci školního roku) nejlepšímu studentovi každého ročníku střední školy. Zvláštním typem prospěchového stipendia bude tzv. Skokan roku. Toto stipendium ve výši Kč bude udělováno také jednou ročně (na konci školního roku) jednomu studentovi z denního a jednomu studentovi z dálkového studia. Skokanem roku se stane student, jehož studijní průměr ze všech známek na závěrečném vysvědčení se nejvíce zlepšil oproti studijnímu průměru ze všech známek na závěrečném vysvědčení z předchozího školního roku. Podmínka: student musí být klasifikován v řádném období a nesmí mít neomluvené hodiny. Stipendia jsou poskytována v rámci projektu Cesta ke kvalitě inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii, projekt je na škole realizován od do a je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy v rámci operačního programu OPPA. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 11

14 18. STUDIJNÍ PORADENSTVÍ Ve škole pracuje školní psycholožka Mgr. Zuzana Nováková, která je zároveň studijní poradkyní. Její poradenská činnost je určena i pro studenty dálkového studia. V tomto i příštím školním roce jsou náklady na poradenství hrazeny v rámci projektu Cesta ke kvalitě. 19. DOUČOVÁNÍ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Škola pravidelně studentům nabízí doučovací kurzy, jejichž cílem je zvýšit šanci na úspěch při studiu a jeho úspěšném ukončení maturitní zkouškou. Pro tento a příští školní rok je nabídka součástí projektu Cesta ke kvalitě, bude li dostatečný počet zájemců, výuka začne ve 2.pololetí školního roku. 12 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

15 20. PŘÍLOHY Omluvenka Žádost o doklasifikaci Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 13

16 OMLUVENKA Jméno a p íjmení studenta/ studentky:. Ro ník: Termín konzultace:. D vod nep ítomnosti: Datum:.. Podpis:.. P íp. razítko zam stnavatele: 14 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

17 ÁDOST O DOKLASIFIKACI Jméno a p íjmení studenta/ky ádám vedení koly o doklasifikaci za.. pololetí kolního roku z p edm tu:..... D vod neklasifikace v ádném termínu:... ádám neádám*) o osvobození platby poplatku, který ur uje p íkaz editelky. 51/ Podpis studenta/ studentky Kontaktní adresa studenta/ studentky:.... V Praze dne.. *********************************************************************************** VYJÁD ENÍ EDITELKY KOLY: SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM*) Bez poplatku - S poplatkem*) ve výi K Student/ studentka vykoná doklasifikaci do termínu: Podpis editelky *********************************************************************************** POTVRZENÍ PLATBY: Student/ka. uhradil/a ástku ve výi.. Podpis sekretá ky koly *) nehodící se krtn te Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 15

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin Elektronická komunikace s rodiči a žáky Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 www.spss-mel.cz Obor studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví zaměření: Pozemní stavitelství Stavitelství a architektonická tvorba Kontakty na

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.3. Pravidla hodnocení, chování a prospěchu žáků střední škola Platný a účinný od 1.9. 2015 Schválen Školskou radou střední

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Základní škola nám. Curieových ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Řád: 02/2015 Účinnost: od 1.9.2015 Číslo jednací: Skartační znak: A5 Datum revize: 28.8.2015 Po revizi dokumentu a jeho schválení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona

Více

Informáček školní rok 2015/2016

Informáček školní rok 2015/2016 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2015/2016 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Pro přijímací řízení stanoví ředitel střední školy termíny jeho konání, kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Toto zveřejní

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Adresa školy: Praha 1, Panská

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKA A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKA A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKA A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1. Pravidla hodnocení na Křesťanském gymnáziu příloha Školního řádu Křesťanského gymnázia Praha Hostivař (KG) Obsah: A. Obecná ustanovení I. Cíle hodnocení II.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2014 / 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD 2014 / 2015 Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o. Václavkova 1040, Mladá Boleslav 293 01 ŠKOLNÍ ŘÁD 2014 / 2015 1) Jsme rádi, že jste žákem (žákyní) SŠ gastronomie a hotelnictví s.r.o., kterou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Provoz a režim školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Provoz a režim školy Základní škola Brno, Antonínská č.3, 602 00 Brno příspěvková organizace tel., fax: 541213142, 549253755, e-mail:zsantoninska@zsantoninska.cz IČO: 48512711, bankovní spojení: UCB 37285046/2700 ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více