MANUÁL PRO STUDUJÍCÍ DÁLKOVÉHO STUDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO STUDUJÍCÍ DÁLKOVÉHO STUDIA"

Transkript

1 2010/2011 MANUÁL PRO STUDUJÍCÍ DÁLKOVÉHO STUDIA PROGRAMU SOCIÁLNÍ ČINNOST V PROSTŘEDÍ ETNICKÝCH MINORIT Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 OBSAH 1. Úvod Důležité údaje o škole O zřizovateli školy Českobratrské církvi evangelické Vedení školy Koordinátorka dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit Další zaměstnanci školy Vyučující v oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit na EA Knihovna Evangelické akademie Kopírka a tiskárna Omluvenky Pozdní příchody Doklasifikace Mám na vysvědčení nedostatečnou čili 5? Nejste spokojeni se známkou, kterou jste dostali Další pravidla Možnosti dalšího vzdělávání na EA Stipendia Studijní poradenství Doučování a volitelné předměty Přílohy Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 1

4

5 1. ÚVOD Vážené studentky, vážení studenti, gratulujeme vám k přijetí na Evangelickou akademii Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu. Váš obor vzdělání je Sociální činnost (75-41-M/01), název školního vzdělávacího programu je Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Jsme připraveni vám pomoci k úspěšnému průběhu i zakončení studia, společně s vámi si přejeme, abyste ve škole strávili dobu, na kterou budete později vzpomínat s láskou a s úsměvem. Buďte si jisti, že skutečně máme zájem na vašem úspěšném studiu, a to je také jeden z důvodů, proč vznikl tento manuál pro studující dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Manuál obsahuje ty nejdůležitější informace, které by měly předejít nedorozuměním a také zde najdete odpovědi na vaše nejčastější otázky. Pokud budete mít nějaké problémy (rodinné, pracovní, zdravotní nebo jiného rázu), které by případně mohly ohrozit vaši docházku do školy, kontaktujte včas koordinátorku, ev. ty vyučující, kterých se to týká, budeme se společně snažit nalézt řešení. 2. DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa: Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola (je možné zkrátit na Evangelická akademie VOŠ a SOŠ, v nutných případech na EA VOŠ a SOŠ) Hrusická 2537/7 Praha 4 Spořilov, PSČ: IČO: IZO: Evangelická akademie je profesionální a kvalitní škola, která vyznává hodnoty pomoci a křesťanské lásky k bližnímu. Na Evangelické akademii byl úspěšně zaveden systém managementu jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO Evangelická akademie usiluje o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a studentek svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 3

6 3. O ZŘIZOVATELI ŠKOLY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ Zřizovatelem Evangelické akademie je Českobratrská církev evangelická stručně Evangelická církev. Podmínkou studia na Evangelické akademii není aktivní účast v Evangelické církvi, ale předpokládá se, že naši studující počítají s tím, že se s věřícími lidmi mohou ve škole setkat a budou je respektovat a tolerovat. Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. O tomto spojení rozhodl generální sněm obou církví konaný 17. a 18. prosince 1918 v Praze. O rok později byl schválen a přijat název nově vzniklé církve: Českobratrská církev evangelická. Jejím symbolem byl kalich stojící na Bibli, který vyjadřoval spojení s tradicí české reformace a reformací kalvínskou a luterskou. První ustavující synod Českobratrské církve evangelické zasedal 21. až 25. února Církev se řídila při správě a organizaci zásadami presbyterně-synodními. Více informací o ČCE můžete získat na internetových stránkách synodní rady (www.srcce.cz). Od vzniku myšlenky Evangelické akademie (počátkem 90.let), zakladatelé těchto škol považovali za důležité, aby ve všech školách působili také českobratrští faráři. Ti měli mít především za úkol pastorační práci mezi studenty a studentkami, ale také v profesorských sborech. Školní farářkou naší školy je Mgr. Irena Škeříková. Má pravidelné konzultační hodiny, které může využít každý, kdo má zájem, je otevřená diskusím o víře i o věcech, které se víry týkají jen okrajově. Spojit se s ní můžete em nebo ji kontaktovat v jejím domovském sboru Školní bohoslužby jsou určeny všem studujícím, jak denním, tak i dálkovým studentům a studentkám na střední i vyšší odborné škole. Datum konání vždy najdete v organizaci školního roku, která je k nahlédnutí na internetových stránkách Evangelické akademie (www.eapraha.cz). V letošním školním roce (2010/2011) se bohoslužby v kostele v Praze 4, v ulici Žateckých 1169/11, kousek od stanice metra C Vyšehrad, konají v těchto termínech: Zahajovací: v 9.00 Vánoční: v 9.00 Velikonoční: v 9.00 Závěrečné: v Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

7 4. VEDENÍ ŠKOLY Ředitelkou školy je Mgr. Jitka Jarošová. Koordinátorkou dálkového studia Sociální činnost v prostředí etnických minorit je Bc. Jana Bednářová. S ředitelkou školy přijdete do kontaktu pouze při oficiálních příležitostech, veškeré záležitosti vyřizujete přes vaši koordinátorku Bc. Bednářovou. Ředitelce školy adresujete písemné žádosti o prodloužení klasifikačního období. Tyto žádosti odevzdáte třídní učitelce (Bc. Jana Bednářová), která musí vaši žádost doporučit a poté ji ředitelce předá. Dále ředitelce školy adresujete písemné individuálně formulované žádosti o odložení platby školného, o přerušení studia atd. Postup je stejný jako u předchozí žádosti. Bez třídní učitelky se obejdete v případě, že budete ředitelce školy podávat písemné stížnosti vztahující se ke studiu. 5. KOORDINÁTORKA DÁLKOVÉHO STUDIA OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST V PROSTŘEDÍ ETNICKÝCH MINORIT Koordinátorka dálkového studijního programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit je zároveň třídní učitelkou ve všech ročnících (v letošním školním roce 2010/2011 tedy v 1R, 3R a 5R). Jmenuje se Bc. Jana Bednářová, ve škole je přítomna vždy v pátek a v sobotu od do cca Pro spojení s ní je možné využít konzultačních hodin, u, telefonního spojení pouze v nutných případech. Mezi její činnosti patří evidence omluvenek (podrobněji viz kapitola omluvenky), kontroluje docházku (podrobněji viz docházka), řeší individuální problémy studentů týkající se studia výjimky pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, event. rodinné problémy. 6. DALŠÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Další významná osoba pro vaše studium na Evangelické akademii je paní Eva Havlínová, vedoucí sekretariátu EA. V kanceláři sekretariátu je přítomna každý pracovní den od 8.00 do Vedoucí sekretariátu vybírá poplatky týkající se studia, tj. školné, event. poplatky za doklasifikaci atd. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 5

8 7. VYUČUJÍCÍ V OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST V PROSTŘEDÍ ETNICKÝCH MINORIT NA EA Jméno Předmět Bednářová Jana MSP, SPX Beran Aleš FYZ Dolejšová Kabelová Kristýna třídní učitelka ZPR externistka Doležal Luděk DĚJ externista Gangusová Pavlína VS externistka Hošková Lejla RJ externistka Krajáková Helena ČJ 1R Mašát Vladimír SKOM Schmidová Kateřina Skřivánková Magdaléna Syslová Hana Veselá Jana Wagenknecht Tomáš Wagenknechtová Alice Wernischová Helena knihovna Mrzílková Emilie - jen SKOM externistka SPO,VSP, SPX AJ, ROM, MS ČJ jen 3R a 5R ZEM,VTA BIO, CHEM ON tlumočnice do ZJ, kurz ZJ externistka Na konzultační hodiny jednotlivých vyučujících je NUTNÉ se předem objednat. V sekretariátu školy (úřední hodiny Po Pá 8 15 hod.) mají učitelé přihrádky, kde je možné jim nechávat dokumenty v době nepřítomnosti. Další užitečné kontakty najdete na stránkách školy 6 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

9 8. KNIHOVNA EVANGELICKÉ AKADEMIE Knihovna Evangelické akademie se nachází v hlavní budově má samostatný vchod, vedle počítačové učebny. Je velmi dobře vybavená jak odbornou literaturou, tak celou řadou odborných a tematických periodik. Naleznete zde i beletrii, zejména tu doporučenou v hodinách českého jazyka. Výpůjční řád knihovny EA naleznete na stránkách EA (http://www.eapraha.cz, sekce Knihovna), zde jsou i další informace o provozu knihovny. V manuálu tedy uvádíme pouze ty základní: Od je v knihovně EA otevřeno: Po: 08:30-14:00 Út: 08:30-15:00 St: 08:30-14:00 Čt: 10:30-13:00 13:30-16:30 Pá: 10:30-13:00 13:30-16:30 V knihovně pracuje pan Martin Sadílek, DiS. a paní Lenka Svozilová. 9. KOPÍRKA A TISKÁRNA Někteří vyučující si přejí, abyste odevzdávali domácí úkoly a seminární práce em, někteří vyučující si přejí, abyste je nosili vytisknuté. Chápeme, že každý nemá doma nebo v zaměstnání možnost tisknout nebo kopírovat dokumenty, proto tuto službu nabízíme i na Evangelické akademii. Kopírka i tiskárna jsou k dispozici v knihovně v běžných otevíracích hodinách. Ve zcela mimořádných případech je možné se dohodnout s třídní učitelkou a využít i kopírku a tiskárnu ve sborovně či kabinetu, ovšem tuto mimořádnou situaci je třeba řešit včas a nespoléhat na to, že vždy bude přítomen někdo, kdo bude mít čas vám vaše dokumenty vytisknout nebo okopírovat. Ceník kopií/výtisků 1 str. A4 1,50 (tisk i kopírování). Studující se zdravotním postižením mají 50% slevu, tedy za 1 stranu platí 0,75 Kč. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 7

10 10. OMLUVENKY Každému se někdy může stát, že zamešká konzultaci ve škole. Můžete být nemocní, mít závažné rodinné důvody, musíte zůstat v práci. Přesto, i když jde o dálkové studium, je nutné respektovat pravidla střední školy a školní řád tzn., musíte mít 50% docházky. 100% je 220 hodin za rok. Ovšem nestačí si pouze spočítat, že jste si již svých 110 hodin odchodili a dál chodit nemusíte, je třeba také sledovat, že jednotliví učitelé mohou mít individuální požadavky na docházku například maturitní předměty mají docházku 75%. Současně s tímto opatřením nesmíte v jednom předmětu mít menší docházku než 50%, není tedy možné na některé předměty nechodit a myslet si, že pokud dodržíte 50% celkové docházky, je všechno v pořádku. Celkovou docházku eviduje třídní učitelka, docházku do svých předmětů si obvykle evidují sami vyučující. Pokud se jedná o jednorázovou absenci a chybíte málo, tak nemusíte zajišťovat potvrzení od lékaře a hradit zbytečné poplatky. Od spolužáků si zjistíte, co se ve škole probíralo, zda se psal test apod. Po návratu do školy neprodleně řešíte dopsání testů s učitelem/ učitelkou daného předmětu. Omlouvat se můžete POUZE na níže uvedeném formuláři, který odevzdáte na následující konzultaci, při delší absenci odešlete poštou. Omluvenky em nebo telefonicky nebudou akceptovány. Akceptovatelné důvody pro omluvu z konzultací jsou zároveň zákonné důvody: tj. pracovní neschopnost, porod, pohřeb, ošetřovné atd., dále je možné zcela mimořádně akceptovat i důvody pracovní, event. osobní. Vyučující průběžně informují koordinátorku studia o problematické docházce jednotlivých studujících, která poté docházku řeší na povinném individuálním pohovoru. 11. POZDNÍ PŘÍCHODY Chápeme, že někteří z vás dojíždějí do školy zdaleka. Ovšem pozdní příchody ruší jak vyučující, tak i vaše spolužáky. Tolerovaná doba příchodu do vyučování je 10 minut po začátku vyučování tj. začíná-li se v 8.55, můžete do třídy vejít ještě v Poté již čekáte venku před třídou na další přestávku a účastníte se až další hodiny. 8 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

11 Zejména u předmětů, které se vyučují v blocích, dejte pozor na včasnou docházku. Je možné, že pozdními příchody (vždy přijdete o první hodinu) nasbíráte povolenou absenci, jednou budete nemocní a rázem klesnete v docházce pod stanovených 50%, což automaticky znamená doklasifikaci, která je mimo jiné zpoplatněna. 12. DOKLASIFIKACE Může se stát, že z nějakého důvodu nebudete mít uzavřenou známku z nějakého předmětu (nepsali jste testy, neodevzdali jste včas požadované domácí úkoly, byli jste nemocní ). Známky musí být uzavřené vždy v 1. pololetí do a v 2. pololetí do Je třeba ale také dávat pozor na požadavky vyučujících, kteří jsou oprávněni stanovit termín odevzdání seminární práce nebo jiného úkolu dříve. Musíte být doklasifikováni dle dále uvedených pravidel. Žádáte podle níže uvedeného vzoru a počkáte, až bude rozhodnuto o termínu, do kterého máte doklasifikaci vykonat a o výši úhrady. Rozhodnutí vydává třídní učitelka společně s nadepsaným doklasifikačním archem. V rozhodnutí zjistíte, zda máte uhradit poplatek (v některých případech vám může být poplatek odpuštěn zejména pokud jste chyběli z vážných zdravotních důvodů), poté uhradíte tento poplatek v sekretariátu školy, kde vám vydají potvrzení o uhrazení poplatku. Poplatek je stanoven dle ceníku poplatků škole, v letošním školním roce je to 300,- Kč za každý předmět, ze kterého budete doklasifikováni. Doklasifikace musí být vykonána do jasně daného termínu, který najdete v organizaci školního roku není tedy možné protahovat uzavření předmětů příliš dlouho. Poté si domluvíte VČAS termín zkoušení s vyučujícím toho předmětu, který vám chybí (viz. příloha č. 3) a ten oznámíte koordinátorce J. Bednářové. Ke zkoušce si přinesete: 1. nadepsaný doklasifikační arch (vydává třídní učitelka) - zde zapisuje učitel/ka známku 2. potvrzení o prodloužení doklasifikace a uhrazení poplatku (na jednom papíře) - bez těchto dokladů vás učitel/ka nebude přezkušovat. POZOR: Doklasifikací můžete mít nejvíce 4 za rok!!! Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 9

12 13. MÁM NA VYSVĚDČENÍ NEDOSTATEČNOU ČILI 5? V prvním pololetí (pokud je předmět vyučován i v II. pololetí) se nic neděje - pokud se vám na vysvědčení nesejde více jak čtyři 5 nebo neklasifikace - pak dochází k vyloučení ze studia z důvodů neplnění studijních povinností. Pokud předmět ve druhém pololetí již není vyučován, vykonáte opravnou zkoušku dle rozpisu. 14. NEJSTE SPOKOJENI SE ZNÁMKOU, KTEROU JSTE DOSTALI Samozřejmě můžete mít pocit, že si na vás někdo zasedl, má na vás náročnější požadavky než na ostatní vaše spolužáky, dal vám jinou známku, než jste si zasloužili. Jste-li nespokojeni se známkou, kterou jste dostali a domníváte se, že při přezkoušení se ukáže, že jste nebyli dobře oklasifikování, máte právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení. Toto patří do zvláštních žádostí a písemně žádáte přímo ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení (tj. žádost dáváte přímo jí, nemusíte ji dávat předtím třídní učitelce). Žádost však musíte podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jste se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. 15. DALŠÍ PRAVIDLA - během vyučování máte vypnuté mobilní telefony, ev. máte nastavené tiché zvonění. Nepíšete ani neodpovídáte na sms, ani když máte pocit, že vás nikdo nevidí. Vzhledem k tomu, že většina z vás pracuje, a velká část v sociálních službách, víme, že někteří mohou čekat naléhavé hovory, ev. mohou mít u sebe služební telefon. Tyto případy VČAS tj. před přednáškou konzultujte přímo s vyučujícím konkrétního předmětu, je velmi pravděpodobné, že v těchto výjimečných případech si můžete nechat telefon zapnutý i během vyučování, případně potichu ze třídy odejít vyřídit nutný hovor. 10 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

13 - kouřit je povoleno ve vzdálenosti 100 metrů od školy Byť jste dospělí, tak musíte přijmout pravidla školního řádu na EA. Škola sídlí na sídlišti, kde chce udržovat dobré vztahy s nejbližším okolím, proto máme popelníky či popelnice, kam odhazujeme nedopalky. Užívání alkoholických nápojů a návykových látek je upraveno ve školním řádu, který naleznete na 16. MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA EA Z nejrůznějších důvodů vám doporučujeme sledovat internetové stránky Evangelické akademie (www.eapraha.cz). Mimo jiné zde najdete aktuální informace o dalších možnostech vzdělávání. Škola pořádá kurzy pro pracovníky v sociálních službách (možná někteří z vás potřebují z pracovních důvodů tuto kvalifikaci získat dříve, než dokončí potřebný počet roků studia), dále specializační kurzy pro pomáhající pracovníky a jazykové kurzy. Některé kurzy bývají pro současné studující na Evangelické akademii cenově zvýhodněné, v některých případech zdarma. 17. STIPENDIA Finanční odměna ve výši Kč bude udělována vždy jednou ročně (na konci školního roku) nejlepšímu studentovi každého ročníku střední školy. Zvláštním typem prospěchového stipendia bude tzv. Skokan roku. Toto stipendium ve výši Kč bude udělováno také jednou ročně (na konci školního roku) jednomu studentovi z denního a jednomu studentovi z dálkového studia. Skokanem roku se stane student, jehož studijní průměr ze všech známek na závěrečném vysvědčení se nejvíce zlepšil oproti studijnímu průměru ze všech známek na závěrečném vysvědčení z předchozího školního roku. Podmínka: student musí být klasifikován v řádném období a nesmí mít neomluvené hodiny. Stipendia jsou poskytována v rámci projektu Cesta ke kvalitě inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii, projekt je na škole realizován od do a je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy v rámci operačního programu OPPA. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 11

14 18. STUDIJNÍ PORADENSTVÍ Ve škole pracuje školní psycholožka Mgr. Zuzana Nováková, která je zároveň studijní poradkyní. Její poradenská činnost je určena i pro studenty dálkového studia. V tomto i příštím školním roce jsou náklady na poradenství hrazeny v rámci projektu Cesta ke kvalitě. 19. DOUČOVÁNÍ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Škola pravidelně studentům nabízí doučovací kurzy, jejichž cílem je zvýšit šanci na úspěch při studiu a jeho úspěšném ukončení maturitní zkouškou. Pro tento a příští školní rok je nabídka součástí projektu Cesta ke kvalitě, bude li dostatečný počet zájemců, výuka začne ve 2.pololetí školního roku. 12 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

15 20. PŘÍLOHY Omluvenka Žádost o doklasifikaci Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 13

16 OMLUVENKA Jméno a p íjmení studenta/ studentky:. Ro ník: Termín konzultace:. D vod nep ítomnosti: Datum:.. Podpis:.. P íp. razítko zam stnavatele: 14 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

17 ÁDOST O DOKLASIFIKACI Jméno a p íjmení studenta/ky ádám vedení koly o doklasifikaci za.. pololetí kolního roku z p edm tu:..... D vod neklasifikace v ádném termínu:... ádám neádám*) o osvobození platby poplatku, který ur uje p íkaz editelky. 51/ Podpis studenta/ studentky Kontaktní adresa studenta/ studentky:.... V Praze dne.. *********************************************************************************** VYJÁD ENÍ EDITELKY KOLY: SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM*) Bez poplatku - S poplatkem*) ve výi K Student/ studentka vykoná doklasifikaci do termínu: Podpis editelky *********************************************************************************** POTVRZENÍ PLATBY: Student/ka. uhradil/a ástku ve výi.. Podpis sekretá ky koly *) nehodící se krtn te Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 15

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin Elektronická komunikace s rodiči a žáky Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. pro žáky kombinované formy vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. pro žáky kombinované formy vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD pro žáky kombinované formy vzdělávání Vydáno: 1. 9. 2015 I. PRÁVA ŽÁKŮ Žáci mají právo: Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav a) na vzdělání a školské služby,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN)

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek ŠKOLNÍ ŘÁD základní umělecké školy Výňatek ze školního řádu, který vychází ze školského zákona č. 561/2004

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Organizační směrnice č. 42/2015 STIPENDIJNÍ ŘÁD

Organizační směrnice č. 42/2015 STIPENDIJNÍ ŘÁD Organizační směrnice č. 42/2015 STIPENDIJNÍ ŘÁD Čl. 1 - Úvodní ustanovení Tento řád upravuje poskytování stipendií žákům střední školy SZŠ a VOŠ Cheb denní formy studia. Je vypracován na základě: I. Pravidel

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Adresa školy: Praha 1, Panská

Více

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru. Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11? 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 2. Na přihlášce si nechám potvrdit

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvková organizace se sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: ZSŠv4-170/2009 Vypracoval: Schválil:

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015 ŠKOLNÍ ŘÁD 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace Č.j.: 27ms/ 206 /2015 1 Údaje o zařízení: Název školy: 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace Adresa: Dvořákova

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Správní řád v oblasti správy školství

Správní řád v oblasti správy školství Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_16_CZSŘ_1.16_ Správní řád v oblasti správy školství Střední odborná škola a Střední

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Škola Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Č.j.: 07291007/ŘŠ Účinnost od: 29.10.2007. Změny:

Škola Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Č.j.: 07291007/ŘŠ Účinnost od: 29.10.2007. Změny: Příloha č.2 Škola Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Č.j.: 07291007/ŘŠ Účinnost od: 29.10.2007 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002-14

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více