MANUÁL PRO STUDUJÍCÍ DÁLKOVÉHO STUDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO STUDUJÍCÍ DÁLKOVÉHO STUDIA"

Transkript

1 2010/2011 MANUÁL PRO STUDUJÍCÍ DÁLKOVÉHO STUDIA PROGRAMU SOCIÁLNÍ ČINNOST V PROSTŘEDÍ ETNICKÝCH MINORIT Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 OBSAH 1. Úvod Důležité údaje o škole O zřizovateli školy Českobratrské církvi evangelické Vedení školy Koordinátorka dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit Další zaměstnanci školy Vyučující v oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit na EA Knihovna Evangelické akademie Kopírka a tiskárna Omluvenky Pozdní příchody Doklasifikace Mám na vysvědčení nedostatečnou čili 5? Nejste spokojeni se známkou, kterou jste dostali Další pravidla Možnosti dalšího vzdělávání na EA Stipendia Studijní poradenství Doučování a volitelné předměty Přílohy Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 1

4

5 1. ÚVOD Vážené studentky, vážení studenti, gratulujeme vám k přijetí na Evangelickou akademii Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu. Váš obor vzdělání je Sociální činnost (75-41-M/01), název školního vzdělávacího programu je Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Jsme připraveni vám pomoci k úspěšnému průběhu i zakončení studia, společně s vámi si přejeme, abyste ve škole strávili dobu, na kterou budete později vzpomínat s láskou a s úsměvem. Buďte si jisti, že skutečně máme zájem na vašem úspěšném studiu, a to je také jeden z důvodů, proč vznikl tento manuál pro studující dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Manuál obsahuje ty nejdůležitější informace, které by měly předejít nedorozuměním a také zde najdete odpovědi na vaše nejčastější otázky. Pokud budete mít nějaké problémy (rodinné, pracovní, zdravotní nebo jiného rázu), které by případně mohly ohrozit vaši docházku do školy, kontaktujte včas koordinátorku, ev. ty vyučující, kterých se to týká, budeme se společně snažit nalézt řešení. 2. DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa: Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola (je možné zkrátit na Evangelická akademie VOŠ a SOŠ, v nutných případech na EA VOŠ a SOŠ) Hrusická 2537/7 Praha 4 Spořilov, PSČ: IČO: IZO: Evangelická akademie je profesionální a kvalitní škola, která vyznává hodnoty pomoci a křesťanské lásky k bližnímu. Na Evangelické akademii byl úspěšně zaveden systém managementu jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO Evangelická akademie usiluje o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a studentek svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 3

6 3. O ZŘIZOVATELI ŠKOLY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ Zřizovatelem Evangelické akademie je Českobratrská církev evangelická stručně Evangelická církev. Podmínkou studia na Evangelické akademii není aktivní účast v Evangelické církvi, ale předpokládá se, že naši studující počítají s tím, že se s věřícími lidmi mohou ve škole setkat a budou je respektovat a tolerovat. Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. O tomto spojení rozhodl generální sněm obou církví konaný 17. a 18. prosince 1918 v Praze. O rok později byl schválen a přijat název nově vzniklé církve: Českobratrská církev evangelická. Jejím symbolem byl kalich stojící na Bibli, který vyjadřoval spojení s tradicí české reformace a reformací kalvínskou a luterskou. První ustavující synod Českobratrské církve evangelické zasedal 21. až 25. února Církev se řídila při správě a organizaci zásadami presbyterně-synodními. Více informací o ČCE můžete získat na internetových stránkách synodní rady (www.srcce.cz). Od vzniku myšlenky Evangelické akademie (počátkem 90.let), zakladatelé těchto škol považovali za důležité, aby ve všech školách působili také českobratrští faráři. Ti měli mít především za úkol pastorační práci mezi studenty a studentkami, ale také v profesorských sborech. Školní farářkou naší školy je Mgr. Irena Škeříková. Má pravidelné konzultační hodiny, které může využít každý, kdo má zájem, je otevřená diskusím o víře i o věcech, které se víry týkají jen okrajově. Spojit se s ní můžete em nebo ji kontaktovat v jejím domovském sboru Školní bohoslužby jsou určeny všem studujícím, jak denním, tak i dálkovým studentům a studentkám na střední i vyšší odborné škole. Datum konání vždy najdete v organizaci školního roku, která je k nahlédnutí na internetových stránkách Evangelické akademie (www.eapraha.cz). V letošním školním roce (2010/2011) se bohoslužby v kostele v Praze 4, v ulici Žateckých 1169/11, kousek od stanice metra C Vyšehrad, konají v těchto termínech: Zahajovací: v 9.00 Vánoční: v 9.00 Velikonoční: v 9.00 Závěrečné: v Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

7 4. VEDENÍ ŠKOLY Ředitelkou školy je Mgr. Jitka Jarošová. Koordinátorkou dálkového studia Sociální činnost v prostředí etnických minorit je Bc. Jana Bednářová. S ředitelkou školy přijdete do kontaktu pouze při oficiálních příležitostech, veškeré záležitosti vyřizujete přes vaši koordinátorku Bc. Bednářovou. Ředitelce školy adresujete písemné žádosti o prodloužení klasifikačního období. Tyto žádosti odevzdáte třídní učitelce (Bc. Jana Bednářová), která musí vaši žádost doporučit a poté ji ředitelce předá. Dále ředitelce školy adresujete písemné individuálně formulované žádosti o odložení platby školného, o přerušení studia atd. Postup je stejný jako u předchozí žádosti. Bez třídní učitelky se obejdete v případě, že budete ředitelce školy podávat písemné stížnosti vztahující se ke studiu. 5. KOORDINÁTORKA DÁLKOVÉHO STUDIA OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST V PROSTŘEDÍ ETNICKÝCH MINORIT Koordinátorka dálkového studijního programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit je zároveň třídní učitelkou ve všech ročnících (v letošním školním roce 2010/2011 tedy v 1R, 3R a 5R). Jmenuje se Bc. Jana Bednářová, ve škole je přítomna vždy v pátek a v sobotu od do cca Pro spojení s ní je možné využít konzultačních hodin, u, telefonního spojení pouze v nutných případech. Mezi její činnosti patří evidence omluvenek (podrobněji viz kapitola omluvenky), kontroluje docházku (podrobněji viz docházka), řeší individuální problémy studentů týkající se studia výjimky pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, event. rodinné problémy. 6. DALŠÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Další významná osoba pro vaše studium na Evangelické akademii je paní Eva Havlínová, vedoucí sekretariátu EA. V kanceláři sekretariátu je přítomna každý pracovní den od 8.00 do Vedoucí sekretariátu vybírá poplatky týkající se studia, tj. školné, event. poplatky za doklasifikaci atd. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 5

8 7. VYUČUJÍCÍ V OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST V PROSTŘEDÍ ETNICKÝCH MINORIT NA EA Jméno Předmět Bednářová Jana MSP, SPX Beran Aleš FYZ Dolejšová Kabelová Kristýna třídní učitelka ZPR externistka Doležal Luděk DĚJ externista Gangusová Pavlína VS externistka Hošková Lejla RJ externistka Krajáková Helena ČJ 1R Mašát Vladimír SKOM Schmidová Kateřina Skřivánková Magdaléna Syslová Hana Veselá Jana Wagenknecht Tomáš Wagenknechtová Alice Wernischová Helena knihovna Mrzílková Emilie - jen SKOM externistka SPO,VSP, SPX AJ, ROM, MS ČJ jen 3R a 5R ZEM,VTA BIO, CHEM ON tlumočnice do ZJ, kurz ZJ externistka Na konzultační hodiny jednotlivých vyučujících je NUTNÉ se předem objednat. V sekretariátu školy (úřední hodiny Po Pá 8 15 hod.) mají učitelé přihrádky, kde je možné jim nechávat dokumenty v době nepřítomnosti. Další užitečné kontakty najdete na stránkách školy 6 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

9 8. KNIHOVNA EVANGELICKÉ AKADEMIE Knihovna Evangelické akademie se nachází v hlavní budově má samostatný vchod, vedle počítačové učebny. Je velmi dobře vybavená jak odbornou literaturou, tak celou řadou odborných a tematických periodik. Naleznete zde i beletrii, zejména tu doporučenou v hodinách českého jazyka. Výpůjční řád knihovny EA naleznete na stránkách EA (http://www.eapraha.cz, sekce Knihovna), zde jsou i další informace o provozu knihovny. V manuálu tedy uvádíme pouze ty základní: Od je v knihovně EA otevřeno: Po: 08:30-14:00 Út: 08:30-15:00 St: 08:30-14:00 Čt: 10:30-13:00 13:30-16:30 Pá: 10:30-13:00 13:30-16:30 V knihovně pracuje pan Martin Sadílek, DiS. a paní Lenka Svozilová. 9. KOPÍRKA A TISKÁRNA Někteří vyučující si přejí, abyste odevzdávali domácí úkoly a seminární práce em, někteří vyučující si přejí, abyste je nosili vytisknuté. Chápeme, že každý nemá doma nebo v zaměstnání možnost tisknout nebo kopírovat dokumenty, proto tuto službu nabízíme i na Evangelické akademii. Kopírka i tiskárna jsou k dispozici v knihovně v běžných otevíracích hodinách. Ve zcela mimořádných případech je možné se dohodnout s třídní učitelkou a využít i kopírku a tiskárnu ve sborovně či kabinetu, ovšem tuto mimořádnou situaci je třeba řešit včas a nespoléhat na to, že vždy bude přítomen někdo, kdo bude mít čas vám vaše dokumenty vytisknout nebo okopírovat. Ceník kopií/výtisků 1 str. A4 1,50 (tisk i kopírování). Studující se zdravotním postižením mají 50% slevu, tedy za 1 stranu platí 0,75 Kč. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 7

10 10. OMLUVENKY Každému se někdy může stát, že zamešká konzultaci ve škole. Můžete být nemocní, mít závažné rodinné důvody, musíte zůstat v práci. Přesto, i když jde o dálkové studium, je nutné respektovat pravidla střední školy a školní řád tzn., musíte mít 50% docházky. 100% je 220 hodin za rok. Ovšem nestačí si pouze spočítat, že jste si již svých 110 hodin odchodili a dál chodit nemusíte, je třeba také sledovat, že jednotliví učitelé mohou mít individuální požadavky na docházku například maturitní předměty mají docházku 75%. Současně s tímto opatřením nesmíte v jednom předmětu mít menší docházku než 50%, není tedy možné na některé předměty nechodit a myslet si, že pokud dodržíte 50% celkové docházky, je všechno v pořádku. Celkovou docházku eviduje třídní učitelka, docházku do svých předmětů si obvykle evidují sami vyučující. Pokud se jedná o jednorázovou absenci a chybíte málo, tak nemusíte zajišťovat potvrzení od lékaře a hradit zbytečné poplatky. Od spolužáků si zjistíte, co se ve škole probíralo, zda se psal test apod. Po návratu do školy neprodleně řešíte dopsání testů s učitelem/ učitelkou daného předmětu. Omlouvat se můžete POUZE na níže uvedeném formuláři, který odevzdáte na následující konzultaci, při delší absenci odešlete poštou. Omluvenky em nebo telefonicky nebudou akceptovány. Akceptovatelné důvody pro omluvu z konzultací jsou zároveň zákonné důvody: tj. pracovní neschopnost, porod, pohřeb, ošetřovné atd., dále je možné zcela mimořádně akceptovat i důvody pracovní, event. osobní. Vyučující průběžně informují koordinátorku studia o problematické docházce jednotlivých studujících, která poté docházku řeší na povinném individuálním pohovoru. 11. POZDNÍ PŘÍCHODY Chápeme, že někteří z vás dojíždějí do školy zdaleka. Ovšem pozdní příchody ruší jak vyučující, tak i vaše spolužáky. Tolerovaná doba příchodu do vyučování je 10 minut po začátku vyučování tj. začíná-li se v 8.55, můžete do třídy vejít ještě v Poté již čekáte venku před třídou na další přestávku a účastníte se až další hodiny. 8 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

11 Zejména u předmětů, které se vyučují v blocích, dejte pozor na včasnou docházku. Je možné, že pozdními příchody (vždy přijdete o první hodinu) nasbíráte povolenou absenci, jednou budete nemocní a rázem klesnete v docházce pod stanovených 50%, což automaticky znamená doklasifikaci, která je mimo jiné zpoplatněna. 12. DOKLASIFIKACE Může se stát, že z nějakého důvodu nebudete mít uzavřenou známku z nějakého předmětu (nepsali jste testy, neodevzdali jste včas požadované domácí úkoly, byli jste nemocní ). Známky musí být uzavřené vždy v 1. pololetí do a v 2. pololetí do Je třeba ale také dávat pozor na požadavky vyučujících, kteří jsou oprávněni stanovit termín odevzdání seminární práce nebo jiného úkolu dříve. Musíte být doklasifikováni dle dále uvedených pravidel. Žádáte podle níže uvedeného vzoru a počkáte, až bude rozhodnuto o termínu, do kterého máte doklasifikaci vykonat a o výši úhrady. Rozhodnutí vydává třídní učitelka společně s nadepsaným doklasifikačním archem. V rozhodnutí zjistíte, zda máte uhradit poplatek (v některých případech vám může být poplatek odpuštěn zejména pokud jste chyběli z vážných zdravotních důvodů), poté uhradíte tento poplatek v sekretariátu školy, kde vám vydají potvrzení o uhrazení poplatku. Poplatek je stanoven dle ceníku poplatků škole, v letošním školním roce je to 300,- Kč za každý předmět, ze kterého budete doklasifikováni. Doklasifikace musí být vykonána do jasně daného termínu, který najdete v organizaci školního roku není tedy možné protahovat uzavření předmětů příliš dlouho. Poté si domluvíte VČAS termín zkoušení s vyučujícím toho předmětu, který vám chybí (viz. příloha č. 3) a ten oznámíte koordinátorce J. Bednářové. Ke zkoušce si přinesete: 1. nadepsaný doklasifikační arch (vydává třídní učitelka) - zde zapisuje učitel/ka známku 2. potvrzení o prodloužení doklasifikace a uhrazení poplatku (na jednom papíře) - bez těchto dokladů vás učitel/ka nebude přezkušovat. POZOR: Doklasifikací můžete mít nejvíce 4 za rok!!! Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 9

12 13. MÁM NA VYSVĚDČENÍ NEDOSTATEČNOU ČILI 5? V prvním pololetí (pokud je předmět vyučován i v II. pololetí) se nic neděje - pokud se vám na vysvědčení nesejde více jak čtyři 5 nebo neklasifikace - pak dochází k vyloučení ze studia z důvodů neplnění studijních povinností. Pokud předmět ve druhém pololetí již není vyučován, vykonáte opravnou zkoušku dle rozpisu. 14. NEJSTE SPOKOJENI SE ZNÁMKOU, KTEROU JSTE DOSTALI Samozřejmě můžete mít pocit, že si na vás někdo zasedl, má na vás náročnější požadavky než na ostatní vaše spolužáky, dal vám jinou známku, než jste si zasloužili. Jste-li nespokojeni se známkou, kterou jste dostali a domníváte se, že při přezkoušení se ukáže, že jste nebyli dobře oklasifikování, máte právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení. Toto patří do zvláštních žádostí a písemně žádáte přímo ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení (tj. žádost dáváte přímo jí, nemusíte ji dávat předtím třídní učitelce). Žádost však musíte podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jste se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. 15. DALŠÍ PRAVIDLA - během vyučování máte vypnuté mobilní telefony, ev. máte nastavené tiché zvonění. Nepíšete ani neodpovídáte na sms, ani když máte pocit, že vás nikdo nevidí. Vzhledem k tomu, že většina z vás pracuje, a velká část v sociálních službách, víme, že někteří mohou čekat naléhavé hovory, ev. mohou mít u sebe služební telefon. Tyto případy VČAS tj. před přednáškou konzultujte přímo s vyučujícím konkrétního předmětu, je velmi pravděpodobné, že v těchto výjimečných případech si můžete nechat telefon zapnutý i během vyučování, případně potichu ze třídy odejít vyřídit nutný hovor. 10 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

13 - kouřit je povoleno ve vzdálenosti 100 metrů od školy Byť jste dospělí, tak musíte přijmout pravidla školního řádu na EA. Škola sídlí na sídlišti, kde chce udržovat dobré vztahy s nejbližším okolím, proto máme popelníky či popelnice, kam odhazujeme nedopalky. Užívání alkoholických nápojů a návykových látek je upraveno ve školním řádu, který naleznete na 16. MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA EA Z nejrůznějších důvodů vám doporučujeme sledovat internetové stránky Evangelické akademie (www.eapraha.cz). Mimo jiné zde najdete aktuální informace o dalších možnostech vzdělávání. Škola pořádá kurzy pro pracovníky v sociálních službách (možná někteří z vás potřebují z pracovních důvodů tuto kvalifikaci získat dříve, než dokončí potřebný počet roků studia), dále specializační kurzy pro pomáhající pracovníky a jazykové kurzy. Některé kurzy bývají pro současné studující na Evangelické akademii cenově zvýhodněné, v některých případech zdarma. 17. STIPENDIA Finanční odměna ve výši Kč bude udělována vždy jednou ročně (na konci školního roku) nejlepšímu studentovi každého ročníku střední školy. Zvláštním typem prospěchového stipendia bude tzv. Skokan roku. Toto stipendium ve výši Kč bude udělováno také jednou ročně (na konci školního roku) jednomu studentovi z denního a jednomu studentovi z dálkového studia. Skokanem roku se stane student, jehož studijní průměr ze všech známek na závěrečném vysvědčení se nejvíce zlepšil oproti studijnímu průměru ze všech známek na závěrečném vysvědčení z předchozího školního roku. Podmínka: student musí být klasifikován v řádném období a nesmí mít neomluvené hodiny. Stipendia jsou poskytována v rámci projektu Cesta ke kvalitě inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii, projekt je na škole realizován od do a je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy v rámci operačního programu OPPA. Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 11

14 18. STUDIJNÍ PORADENSTVÍ Ve škole pracuje školní psycholožka Mgr. Zuzana Nováková, která je zároveň studijní poradkyní. Její poradenská činnost je určena i pro studenty dálkového studia. V tomto i příštím školním roce jsou náklady na poradenství hrazeny v rámci projektu Cesta ke kvalitě. 19. DOUČOVÁNÍ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Škola pravidelně studentům nabízí doučovací kurzy, jejichž cílem je zvýšit šanci na úspěch při studiu a jeho úspěšném ukončení maturitní zkouškou. Pro tento a příští školní rok je nabídka součástí projektu Cesta ke kvalitě, bude li dostatečný počet zájemců, výuka začne ve 2.pololetí školního roku. 12 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

15 20. PŘÍLOHY Omluvenka Žádost o doklasifikaci Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 13

16 OMLUVENKA Jméno a p íjmení studenta/ studentky:. Ro ník: Termín konzultace:. D vod nep ítomnosti: Datum:.. Podpis:.. P íp. razítko zam stnavatele: 14 Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit

17 ÁDOST O DOKLASIFIKACI Jméno a p íjmení studenta/ky ádám vedení koly o doklasifikaci za.. pololetí kolního roku z p edm tu:..... D vod neklasifikace v ádném termínu:... ádám neádám*) o osvobození platby poplatku, který ur uje p íkaz editelky. 51/ Podpis studenta/ studentky Kontaktní adresa studenta/ studentky:.... V Praze dne.. *********************************************************************************** VYJÁD ENÍ EDITELKY KOLY: SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM*) Bez poplatku - S poplatkem*) ve výi K Student/ studentka vykoná doklasifikaci do termínu: Podpis editelky *********************************************************************************** POTVRZENÍ PLATBY: Student/ka. uhradil/a ástku ve výi.. Podpis sekretá ky koly *) nehodící se krtn te Manuál pro studující dálkového studia programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit 15

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18.1.2002 Tel., fax: 233 542 325, tel.

Více

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová Strana: 1 Změna: Počet příloh: Škola: ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické č. j.: 10/2013 Školní rok: 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jiřina Uhrová, zástupkyně ředitelky školy Schválila: PhDr. Ivana

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014 EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: EDUPAR/473/2014 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu školy EDUCA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Zákon č. 561/2004 Sb.

ŠKOLNÍ ŘÁD Zákon č. 561/2004 Sb. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. E. Basse 1142/9, Most, Tel./Fax: 476 709 580 ŠKOLNÍ ŘÁD Zákon č. 561/2004 Sb. Žáci/žákyně se dobrovolně rozhodli ke studiu na naší škole

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Církevní gymnázium Plzeň se sídlem v Plzni, Mikulášské nám. 15, 326 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

Církevní gymnázium Plzeň se sídlem v Plzni, Mikulášské nám. 15, 326 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Církevní gymnázium Plzeň se sídlem v Plzni, Mikulášské nám. 15, 326 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Schválila Školská rada dne: 24. 10. 2013 Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SVATÉ ZDISLAVY PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SVATÉ ZDISLAVY PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SVATÉ ZDISLAVY PRAHA 2, JEČNÁ 33 právní forma: školská právnická osoba obor: sociální činnost veřejnosprávní činnost typ studia: odborná škola druh školy: střední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA Zavadilská 2472, 390 02 Tábor A. Základní ustanovení 1. Školní řád Táborského soukromého gymnázia, s.r.o. (dále jen školní řád) je jedním ze základních dokumentů,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr. Mária

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

2. Práva uvedená v odstavci 1 pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

2. Práva uvedená v odstavci 1 pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ ČÁST Školní řád (dále jen ŠŘ) je interním předpisem SOŠ a SOU (dále jen škola), jehož respektování a dodržování je závazné a povinné bez výjimky pro všechny žáky a pracovníky školy.

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Čl. I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. školní a klasifikační řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. II. Práva studentů

Školní řád. II. Práva studentů Školní řád I. Úvod Školní řád Gymnázia Roudnice n.l. je vytvořen na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 30 Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky

Více