UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

2 Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah Úvod Začínáme pracovat s aplikací Obecné zásady práce s aplikací Katalog Registrace a přihlášení Uživatelská podpora Help Desk Sekce pro registrované uživatele Přihlášení na vzdělávací akci Vzdělávání pojmy a vztahy Další základní pojmy... 65

3 1. Úvod ZEUS Tento dokument slouží jako jedna z uživatelských příruček systému ZEUS. ZEUS je informační systém pro vzdělávací akce realizované v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a Prohlubování vzdělávání nelékařů. Název je vytvořen z prvních písmen plného označení Zdravotnický evidenční a učební systém. Systém ZEUS je implementován jako webová aplikace, tj. všichni uživatelé pracují se systémem prostřednictvím portálu. V dalším textu budeme informační systém ZEUS označovat jako ZEUS, nebo IS ZEUS (kde IS znamená informační systém ) Komu je příručka určena Cílem tohoto dokumentu je seznámit běžného uživatele s možnostmi, principy a funkcionalitami tohoto systému v takovém rozsahu, aby mohl s tímto systémem bezproblémově pracovat. Primárně je tato příručka určena pro zájemce o účast na projektových vzdělávacích akcích a pro účastníky těchto akcí. Souhrnně označujeme v textu příručky zájemce o studium na projektových akcích jako veřejnost či neregistrované uživatele. Účastníky projektových vzdělávacích akcí většinou nazýváme podpořenými (ve smyslu podpoření v rámci Projektu vzdělávání ) Oblasti výkladu Systém ZEUS se skládá z více věcných subsystémů, pokrývá řadu agend a pracují s ním různé kategorie uživatelů. Pro zájemce o účast na projektových vzdělávacích akcích a pro účastníky těchto akcí je podstatné umět pracovat s těmito funkcionalitami systému ZEUS: Katalog vzdělávacích akcí Registrace nového uživatele v systému Přihlášení registrovaného uživatele do systému Studium vzdělávací akce od přihlášky až po absolvování Na tyto věcné oblasti se proto soustřeďuje výklad v této uživatelské příručce Jak používat příručku Příručka je rozsáhlá, protože popisuje relativně velký a složitý systém. Uvedeme proto strukturu příručky s doporučením, kdy je třeba příslušnou část prostudovat. Je pro vás ZEUS zcela neznámým systémem? o Přečtěte si kapitolu Začínáme pracovat s aplikací. Nemáte velké zkušenosti s webovými (internetovými) aplikacemi? o Přečtěte si kapitolu Obecné zásady práce s aplikací. Máte dostatečné zkušenosti s webovými aplikacemi?

4 4 o Přečtěte si z Obecných zásad alespoň Tipy a triky. Nerozumíte pojmům vzdělávací akce, termín, plán, běh apod.? o Přečtěte si kapitolu Vzdělávání pojmy a vztahy. Ostatní části příručky budete používat v případě potřeby jako zdroj informací, jestliže si budete prohlížet Katalog, přihlašovat se na zvolené vzdělávací akce, či kontrolovat stav svých již existujících přihlášek. Tyto ostatní části příručky obsahují popisy a postupy pro věcné oblasti, jejichž výčet jsme již uvedli v subkapitole Oblasti výkladu. Při studiu příručky věnujte prosím zvýšenou pozornost subkapitolám, které jsou nadepsány Důležité upozornění. 2. Začínáme pracovat s aplikací 2.1. ZEUS jako internetová webová - aplikace ZEUS je internetová (webová) aplikace. To znamená, že musíte mít na svém počítači připojení k Internetu. Dále musíte mít naistalován jakýkoli internetový prohlížeč. Ten zcela určitě na počítači s internetem nainstalován máte. Nejběžnějším internetovým prohlížečem je Internet Explorer, ale můžete používat také Mozillu (Fire Fox), Operu, či Google Chrome. K webové aplikaci se připojujete tím, že do prohlížeče zadáte tzv. adresu ( www ), z níž se aplikace spustí. Tuto adresu vám sdělí administrátor systému pokud ji neznáte, nebo pokud se měnila. Jestliže chcete pracovat s webovou aplikací, musíte být této aplikaci znám jako tzv. uživatel. Rozlišujeme mezi (anonymními) uživateli a registrovanými uživateli. Anonymní uživatelé nejsou zatím v systému registrováni. Budeme je proto dále označovat jako neregistrované uživatele. Neregistrovaný uživatel je kdokoli, kdo si aplikaci spustí a prohlíží si veřejně přístupné informace. Takové informace jsou v systému ZEUS obsaženy v Katalogu vzdělávacích akcí. Aby mohl uživatel v systému dělat cokoli dalšího, musí se nejprve sám, nebo prostřednictvím administrátora systému, v systému tzv. zaregistrovat. Postup registrace je popsán v samostatné subkapitole Uživatelské role v systému ZEUS Uživatelům slouží systém ZEUS k různým účelům. Účel je pojmenován a o skupině uživatelů využívající systém k tomuto účelu pak hovoříme jako o uživatelích pracujících se systémem v určité roli. Každé roli jsou přidělena tzv. přístupová práva. Přístupová práva určují, s jakými funkcemi a daty smí daná role v systému pracovat. Např. Katalog vzdělávacích akcí si můžete prohlížet jako neregistrovaný uživatel, ale před přihlášením na kteroukoli vzdělávací akci se nejprve musíte zaregistrovat a stát se tím registrovaným uživatelem v roli podpořený. V systému ZEUS rozlišujeme tyto role: Role neregistrovaný uživatel Role podpořený Role hlavní instruktor Role instruktor

5 5 Role koordinátor Role autor/lektor/tutor Role administrátor Každá role má v systému ZEUS připravenu tzv. domovskou stránku. Domovská stránka je rozcestník pro základní funkčnost a data, s nimiž daná uživatelská role nejčastěji pracuje. Domovské stránce pro podpořeného je věnován výklad v samostatné kapitole IS ZEUS - veřejná část Úvodní stránka systému ZEUS Úvodní stránka systému slouží jako základní rozcestník pro registrované i neregistrované uživatele. Registrovaný uživatel pokračuje přihlášením Katalog vzdělávacích akcí Obrázek 1. Úvodní stránka Neregistrovaný uživatel si může prohlížet Katalog vzdělávacích akcí. Katalog si může otevřít dvěma různými cestami:

6 6 1. Klikne myší na odkaz pro lékaře, či nelékaře v sekci Katalog vzdělávacích akcí (pouze na úvodní straně) 2. Klikne myší na položku Katalog v lištovém menu nahoře na stránce (volba je přístupná trvale) Katalog je podrobně popsán v kapitole Uživatelská podpora Jedná se o veřejně přístupnou část sytému, která je dostupná všem uživatelům (není tedy třeba, aby se uživatel nejprve registroval). Tato sekce slouží všem uživatelům, kteří si nevědí rady při vyhledávání vzdělávacích akcí, při přihlašování se na vzdělávací akce, či by je zajímaly nějaké další informace například o Projektu, které v Katalogu nenašli. Jak použít služby uživatelské podpory uvádí kapitola 6. Uživatelská podpora Help Desk Uživatelské postupy Níže je uveden konkrétní postup pro zadání nového požadavku na uživatelskou podporu. Postup Zadání nového požadavku na podporu - uživatel Popis Uživatel potřebuje zadat dotaz/specifikovat problém Postup Uživatel vybere z navigace položku Uživatelská podpora pro zadání nového požadavku IS zobrazí kontaktní formulář pro jeho zadání. Uživatel formulář vyplní (primárně povinné položky), případně doplní přílohy a formulář odešle tlačítkem Odeslat požadavek. IS nový požadavek uloží a v případě, že je uveden , je odeslána informace o zaevidování tohoto požadavku systémem uživateli. Systém dále odešle na pracovníka podpory dle kategorie požadavku (např. požadavek na technickou podporu, dotaz na konkrétní kurz apod.) Jak ovládat systém ZEUS jako aplikaci Jak pracovat s domovskou stránkou ( Moje ) Struktura a obsah domovské stránky se liší podle toho, v jaké uživatelské roli jste přihlášen. Domovská stránka je pro každou uživatelskou roli jejím vstupem do systému. Proto je práci s domovskou stránkou podpořeného věnována samostatná kapitola Moje studium Jak se aplikace ovládá OVLÁDACÍ PRVKY Pravděpodobně nemusíme vysvětlovat, co to znamená, když se řekne:

7 7 Menu Záložka Tlačítko, kliknout na tlačítko Odkaz, kliknout na odkaz Pokud je třeba vysvětlení, obraťte se prosím em na naši uživatelskou podporu. OBRAZOVKY A JEJICH TYPY To, co vidíte najednou v jednom otevřeném okně, označujeme v této dokumentaci jako obrazovku, nebo případně také formulář. V systému ZEUS používáme tři základní typy obrazovek: Přehled čili seznam datových záznamů Detail jednoho datového záznamu Formulář pro zadávání a editaci dat o o Hlavní formulář Podřízený formulář V situacích, kdy systém bezpodmínečně potřebuje, aby uživatel zadal, nebo potvrdil určitou konkrétní informaci, používá se další typ formuláře tzv. dialogové okno. ODKAZ NA PODROBNÝ VÝKLAD Vzhledem k důležitosti této problematiky je výkladu obecných zásad práce se systémem ZEUS věnována samostatná kapitola 3. Obecné zásady práce s aplikací Jak se aplikace ukončuje Aplikace se ukončuje kliknutím na tlačítko Odhlásit. Tlačítko je vždy viditelné a funkční. Najdete je v pravém horním rohu každé obrazovky viz ilustrativní obrázek. Obrázek 3. Umístění tlačítka Odhlásit

8 3. Obecné zásady práce s aplikací 8 Níže jsou zobrazeny a popsány standardní obrazovky IS ZEUS a jednotlivé jejich ovládací prvky Přehledy Ukázka standardního přehledu, který zobrazuje seznam záznamů, se kterými uživatel může dále pracovat (řadit, vyhledávat mezi nimi, zobrazovat detailní informace o záznamu). Obrázek 4. Přehled příklad tohoto typu obrazovky v Katalogu akcí Standardní možnosti přehledu: Řazení dle (i více) sloupců (kliknutím na záhlaví sloupce s názvem sloupce). o Po kliknutí na sloupec se vedle jeho názvu zobrazí šipka, určující způsob řazení sestupně / vzestupně.

9 9 Obrázek 5. Řazený sloupec Stránkování záznamů (kliknutím na šipku v zápatí přehledu, se přechází na další stránku), v případě, kdy má přehled více stránek. Obrázek 6. Seznam stránek Zobrazení detailu zvoleného záznamu (kliknutím na odkaz Detail nebo dvoj-klikem na konkrétní záznam). Obrázek 7. Přechod na formulář s detailní informací např. ke vzdělávací akci 3.2. Filtr Nad přehledem může být umístěn filtrační panel. Tyto panely se mohou svým obsahem lišit dle jednotlivých přehledů (evidencí), nad kterými jsou umístěny. Filtrační panel umožňuje uživateli vyhledávat (filtrovat) jednotlivé záznamy přehledu dle zadaných kritérií.

10 10 Obrázek 8. Filtrační panel Položky filtru mohou být tohoto typu: Výběr konkrétní nabízené hodnoty dle seznamu (v příkladu na obr. 8 je to Kraj a Typ vzdělávací aktivity ) Volný text - full-textové vyhledávání v rámci nadefinovaných položek ( Hledat text ). Zadaný výraz se vyhledává kdekoli v prohledávaném textu. Datumový interval (v příkladu na obr. 8 je to Konání od Konání do ) Nejprve uživatel zadá požadovaná kritéria a poté klikne na tlačítko Filtrovat. Systém v přehledu zobrazí pouze takové záznamy, které odpovídají zvoleným kritériím. Kritéria může uživatel libovolně měnit a opakovaně vybírat různé sady záznamů (tj. filtrovat z úplného seznamu záznamů tu podmnožinu, kterou právě potřebuje). Příklad uživatel chce vybrat akce konané od v Jihomoravském kraji. Vyplní tedy datem pole Konání od a datem pole Konání do. V poli Kraj vybere hodnotu Jihomoravský kraj. Potom stikne tlačítko Filtrovat. Systém v přehledu zobrazí pouze takové termíny, které odpovídají zvoleným kritériím. Jestliže uživatel bude chtít nastavit filtrační panel do původního nastavení (tj. na nastavení při příchodu na stránku s filtrem), stiskne tlačítko Výchozí Detail záznamu Poté, co uživatel klikne na přehledu na odkaz Detail nebo dvoj-klikem vybere požadovaný záznam, otevře se mu detail zvoleného záznamu.

11 11 Obrázek 9. Detail vzdělávací akce v Katalogu Tento detail pak obsahuje všechny dostupné informace daného záznamu, které jsou v informačním systému evidovány. Rozsah informací může být různý v závislosti na druhu záznamu (vzdělávací akce, termín, přihláška ). Detail může pak dále obsahovat odkazy na další evidence či záznamy. Mezi těmito detaily může uživatel dále libovolně přecházet. V příkladu na obr. 9 jsou takovým přechodem na další formuláře typu detail odkazy na všechny uvedené termíny vzdělávací akce AKK Radiologická technika a fyzika pro Královéhradecký kraj Formuláře Vkládání a editace dat Neregistrovaný uživatel a hlavně pak registrovaný uživatel v roli podpořený přijde v systému do styku také s formuláři pro vkládání a editaci dat. Jako příklad uvedeme formulář pro registraci nového uživatele. Po vyplnění formuláře uživatel data uloží tlačítkem Uložit.

12 12 Obrázek 10. Formulář pro vkládání dat Formulář může obsahovat různé typy položek: Textové vkládá se běžný text odpovídající délky ( Jméno, Příjmení ) Výběrové hodnota se vybírá z nabízeného seznamu hodnot ( Dosažené vzdělání ) Výběrové typu puntík volba z přesného výčtu hodnot kliknutím na vybranou hodnotu ( Pohlaví ) Potvrzovací zaškrtávátko pro volbu hodnot ANO/NE Soubory soubor z počítače ve formátu DOC, PDF, JPG do velikosti cca 10MB ( Příloha ) Obrázek 11. Příklad zaškrtávacího políčka pro hodnoty ANO/NE z přihlášky Jednotlivé položky formuláře mají pak nastavenou různou povinnost vyplnění. V rámci systému ZEUS jsou rozlišovány tyto dvě základní:

13 13 Povinné položky žlutě podbarvené, uživatel je musí zadat v případě, že bude chtít data do systému uložit (např. Státní příslušnost ) Nepovinné položky bíle podbarvené, není potřeba je před uložením dat vyplňovat (např. Místo narození ) V případě, kdy uživatel nevyplní povinnou položku a stiskne tlačítko pro uložení dat do systému, systém jej na tuto skutečnost upozorní a data neuloží. Upozornění má tuto formu: V záhlaví formuláře žlutý informační blok Dále u konkrétní nevyplněné položky žlutý vykřičník, jestliže na něj najedete myší, systém zobrazí detailní popis problému Tento žlutý informační blok + žlutý vykřičník jsou také zobrazeny v případě, kdy systém v položce zjistí chybný formát dat dané položky, či jinou rozpoznatelnou chybu. Obrázek 12. Formulář chybová hlášení při uložení nedostatečně či nesprávně vyplněných hodnot Uživatel pak musí data doplnit a uložení opakovat. Pro uložení dat se v systému používají dvě rovnocenná tlačítka: Uložit Odeslat Po úspěšném uložení dat do systému je uživateli vypsána zpráva Data byla uložena.

14 14 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ I Systém chyby na formuláři zjistí až po uložení formuláře tj. neinformuje vás průběžně při vyplňování, ale souhrnně až po uložení dat. Věnujte tedy patřičnou pozornost správnému a úplnému vyplnění formuláře jinak budete muset chybějící či chybné údaje opravit a formulář znovu uložit. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ II Pokud opustíte formulář bez uložení dat, ztratíte všechna data, která jste do formuláře vyplnili. ZEUS je webová aplikace a toto je jedna z vlastností webových aplikací. Nezapomínejte tedy vždy před odchodem z formuláře použít vědomě tlačítko Uložit samozřejmě s výjimkou případů, kdy vyplnění formuláře byl omyl Podřízené formuláře a dialogová okna Formulář pro zadávání a editaci dat je buď hlavní, nebo podřízený. Podřízený formulář se otvírá tlačítkem z hlavního formuláře. Slouží pro doplnění údajů patřících samostatné navázané entitě. V registračním formuláři je příkladem takového podřízeného formuláře okno pro zadání či editaci pracovního úvazku viz obr. 13. Obrázek 13. Podřízený formulář pro zadávání a editaci dat vyvolaný uživatelem z hlavního formuláře příklad V situacích, kdy systém bezpodmínečně potřebuje, aby uživatel zadal, nebo potvrdil určitou konkrétní informaci, používá se další typ formuláře tzv. dialogové okno. Ilustrativní příklad je na obr. 14

15 15 Obrázek 14. Dialogové okno příklad obrazovky, kterou systém zobrazí a uživatel musí vyplnit, aby mohl pokračovat 3.5. Navigační historie Na všech stránkách, kterými uživatel systémem prochází (přehledy, detaily, formuláře), je mu v záhlaví těchto stránek zobrazována navigační historie. Ta se automaticky vytváří při přecházení mezi jednotlivými stránkami. Uživatel má tedy kdykoli možnost se vrátit na stránku předchozí. Také má neustále přehled o tom, kde se v systému pohyboval a kde se aktuálně nachází. Kliknutím na konkrétní položku této historie automaticky přejde zpět na tuto předchozí navštívenou stránku. Obrázek 15. Navigační historie 3.6. Tipy a triky Formuláře jsou někdy velké Formuláře pro zadávání a editaci dat často obsahují velké množství potřebných údajů. Proto se nevejdou najednou do viditelného okna. Používejte pro pohyb po takových formulářích posuvník a tlačítko Uložit ve spodní části formuláře. Tlačítko Uložit je sice umístěno také nahoře na formuláři, ale povinné položky a další důležité nepovinné položky se mohou skrývat v dolní, zatím neviditelné části formuláře.

16 16 Doporučujeme tedy vždy používat k uložení dat spodní tlačítko Uložit ušetříte si tím jeden cyklus, kdy vám systém formulář vrátí, protože v něm chybí vyplnění nějakých povinných polí, která jste nevyplnili, protože jste je o nich nevěděli. Typickým příkladem takovéhoto formuláře je osobní karta, kterou vyplňujete při registraci Možnost vložit poznámku Symbol na kraji modrého pruhu na formuláři signalizuje možnost vložit poznámku k obsahu sekce na formuláři. Jedním klikem na tuto ikonu se otevře okno (formulář) pro zápis poznámky. Viz následující ilustrativní obrázky. Obrázek 16. Symbol pro vložení poznámky k sekci formuláře Obrázek 17. Formulář pro vložení poznámky k sekci nadřízeného formuláře Kouzlo tlačítka Editovat Do editačního režimu se přepnete tlačítkem Editovat na formuláři. V needitačním režimu je formulář při svém otevření a vrací se do tohoto režimu, když kliknete po skončení editace na tlačítko Uložit. Mezi tipy a triky uvádíme použití tlačítka Editovat z toho důvodu, že před klikem na tlačítko Editovat jsou na formulářích často přístupná jiná tlačítka, než při editaci. Důvody pro toto chování jsou dány programovým řešením a datovými strukturami a uživatel aplikace jim nemusí rozumět. Stačí si pamatovat, že když chcete něco udělat a tlačítko pro tuto záležitost je šedivé (tj. není aktivní), zkuste kliknout na tlačítko Editovat. Pokud má být vůbec vámi zvolená funkce v daném kontextu k dispozici, obvykle to pomůže. Nezapomeňte však, že musíte před opuštěním formuláře kliknout na tlačítko Uložit jinak o všechna vložená či změněná data přijdete.

17 3.6.4 Nejdříve něco uděláte a teprve potom se dozvíte, že to nejde. Je to dáno tím, že ZEUS je webová aplikace. U tohoto druhu aplikací totiž systém provádí většinu kontrol centrálně tj. vyplníte data na formuláři, data se pošlou ke zpracování na centrální počítač ( server ) a teprve část aplikace pracující v centru porovná tato data s ostatními uloženými údaji, provede před uložením do databáze kontrolu správnosti dat a v některých případech zjistí, že data jsou neúplná či nesprávná. Potom vám formulář s vyznačením všech chyb vrátí a vy chyby opravíte. Obdobná situace může nastat také s funkcemi vyvolávanými tlačítky. Důvod je stejný jako u formuláře, v němž byly některé údaje chybně zadány: teprve část programu pracující v centru zjistila, že funkci nelze nad aktuálními daty korektně provést. Systém neudělá nic, čím by způsobil chybu. V takové situaci si pouze musíte přečíst, proč nebylo příslušné zpracování provedeno a zachovat se podle toho Tlačítka se mění V systému ZEUS jsou tlačítka tzv. kontextově závislá. Výměna tlačítek na formulářích vždy za takovou sadu, v níž jsou všechna tlačítka aktivní (disponibilní), se dělá proto, že uživatelských funkcí v systému je opravdu mnoho. I aktivních tlačítek je často tolik, že je problém je na formulář přehledně a esteticky rozmístit. Při zobrazování všech tlačítek aktivních i neaktivních ( šedivých ) by se tlačítka na formuláře často prostě nevešla Aplikace spuštěná vícekrát Systém ZEUS můžete spustit v prohlížeči zároveň ve více záložkách. Využívání této vlastnosti není nutné a předpokládá se, že ji budou využívat uživatelé, kteří jsou zvyklí mít v prohlížeči puštěno více aplikací najednou např. na jedné záložce seznam a na druhé záložce google. Systém ZEUS si při otevření další záložky a spuštění ZEUS-u na této záložce pamatuje vaše přihlášení, a to včetně role např. podpořený. Jediné, co musíte zajistit, je zkopírování adresy ( www ), z níž je aplikace spuštěna na první záložce prohlížeče, na druhou a případně další záložky (na nichž chcete ZEUS spustit). Adresu kopírujte pomocí schránky ( Ctrl/C Ctrl/V ). Postup je tedy tento: 17 Uživatel má rozpracovaný formulář na první záložce. Na tomto formuláři zjistí, že potřebuje údaje z jiné části systému. Spustí si tedy systém ZEUS na další záložce, a to tak, že zkopíruje internetovou adresu z první záložky. Na další záložce do adresního prostoru vloží zkopírovanou adresu (tj. obsah stránky). Pracuje na této nové záložce, jak potřebuje. Potom záložku zavře a vrátí se pracovat na záložku původní. Pro lepší pochopení uvádíme několik ilustrativních obrázků.

18 18 Obrázek 18. Záložka v internetovém prohlížeči (červený rámeček), adresa v internetovém prohlížeči platí pro záložku (zelený rámeček) Obrázek 19. Na nově otevřené záložce se ZEUS otevře stejně jako na záložce původní Obrázek 20. Na nově otevřené záložce uživatel provádí potřebné paralelní zpracování

19 19 4. Katalog Jedná se o veřejně přístupnou část sytému (internetový portál), která je dostupná všem uživatelům (není potřeba, aby se uživatel nejprve registroval). Zde jsou dostupné všechny informace o aktuálních možnostech studia v rámci Projektů. Katalog se člení na Vzdělávací akce pro lékařské profese a Vzdělávací akce pro nelékařské profese. Pro pochopení katalogu je dobré vědět, co se rozumí pod označením vzdělávací aktivita, modul vzdělávací aktivity, vzdělávací akce, termín akce, běh akce atd. Toto věcné pojetí systému ZEUS je popsáno v kapitole Vzdělávání pojmy a vztahy Katalog úroveň akcí Obrázek 21. Katalog Nejprve si uživatel v katalogu zvolí/vyhledá danou vzdělávací akci a poté přejde na její detail, kde nalezne další, podrobnější informace o této akci. V rámci tohoto detailu jsou i zobrazeny konkrétní, aktuálně vypsané termíny pro tuto akci.

20 20 Aby se vzdělávací akce v katalogu zobrazila, musí být pořadatelem (realizátorem) akce publikována. Pokud je zároveň povoleno přihlašování (což je obvyklý stav), je ve sloupci Stav text Možno se přihlašovat. Uchazeči se mohou na akce on-line hlásit pouze v čase, kdy je akce publikována a je povoleno přihlašování. Jestliže již realizátor převedl vzdělávací akci do stavu Zrušena, Vyhodnocována, či Uzavřena, přihlašování na tyto akce není již možné Katalog úroveň termínu k akci Obrázek 22. Katalog detail vzdělávací akce Po kliknutí na tlačítko Detail nebo na odkaz s termínem se uživateli zobrazí detailní - podrobnější - informace o tomto konkrétním termínu.

21 21 Obrázek 23. Katalog detail termínu vzdělávací akce

22 Uživatelské postupy Níže jsou uvedeny konkrétní postupy pro zobrazení katalogu. Postup Prohlížení katalogu akcí vzdělávací akce pro lékařské profese Popis Uživatel si prohlíží katalog všech vzdělávacích akcí pro lékařské profese vypsaných v rámci Projektu. Postup Uživatel vybere z navigace položku Katalog - Vzdělávací akce pro lékařské profese. IS zobrazí přehled všech akcí tohoto typu. Uživatel dále pomocí filtru či řazení vyhledává požadovanou akci. IS zobrazí akce, které odpovídají daným kritériím. Uživatel si dvojklikem na konkrétní záznam o akci, či klikem na odkaz Detail u daného záznamu zobrazí detailní informace o zvolené akci. IS zobrazí detail příslušné akce, která dále může obsahovat konkrétní termíny dané akce. Postup Prohlížení katalogu akcí vzdělávací akce pro nelékařské profese Popis Uživatel si prohlíží katalog všech vzdělávacích akcí pro nelékařské profese vypsaných v rámci Projektu. Postup Uživatel vybere z navigace položku Katalog - Vzdělávací akce pro nelékařské profese. IS zobrazí přehled všech akcí tohoto typu. Uživatel dále pomocí filtru či řazení vyhledává požadovanou akci. IS zobrazí akce, které odpovídají daným kritériím. Uživatel si dvojklikem na konkrétní záznam o akci či klikem na odkaz Detail u daného záznamu zobrazí detailní informace o zvolené akci. IS zobrazí detail příslušné akce, která dále může obsahovat konkrétní termíny dané akce.

23 23 Postup Prohlížení katalogu akcí detail termínu vzdělávací akce Popis Uživatel si prohlíží katalog a termíny všech vzdělávacích akcí v rámci Projektu. Postup Uživatel vybere z navigace položku Katalog - Vzdělávací akce pro nelékařské profese nebo Katalog - Vzdělávací akce pro lékařské profese. IS zobrazí přehled všech akcí tohoto typu. Uživatel dále pomocí filtru či řazení vyhledává požadovanou akci. IS zobrazí akce, které odpovídají daným kritériím. Uživatel si dvojklikem na konkrétní záznam o akci či klikem na odkaz Detail u daného záznamu zobrazí detailní informace o zvolené akci. IS zobrazí detail příslušné akce. Uživatel klikne na tlačítko Detail u konkrétního termínu dané akce. IS zobrazí detail zvoleného termínu. 5. Registrace a přihlášení 5.1. Rozdíl mezi registrací a přihlášením Registrace je proces, kterým se neregistrovaný uživatel stává uživatelem registrovaným. Tento proces absolvuje uživatel pouze jednou. Registrovaný uživatel pak na úvodní obrazovce systému (viz níže uvedený obr.) vstupuje do systému tak, že se přihlásí. Každý registrovaný uživatel má systémem přidělenou roli. Podle této role se mu po přihlášení zpřístupní funkce a data pro jeho práci. Obrázek 24. Přihlášení do systému z úvodní obrazovky ZEUS

24 Postup při registraci Registrace je proces, který každý uživatel absolvuje pouze jednou. V procesu registrace uživatel (nebo ten, kdo registraci za uživatele provádí) zadá: ovou adresu uživatele Přihlašovací jméno (tzv. login) Heslo k přihlašovacímu jménu ová adresa je již existující adresa, např. Přihlašovací jméno a heslo si uživatel volí nově a platí jen pro systém ZEUS. Registrace se provádí pomocí dvou jednoduchých kroků ilustrace postupu je na následujících obrázcích. Obrázek 25. Provedení registrace v systému z úvodní obrazovky ZEUS

25 25 Obrázek 26. Ověřovací formulář pro zadání nového registrovaného uživatele Nejprve uživatel (zatím neregistrovaný) zadá své rodné číslo (číslo pasu je určeno pouze pro cizince). IS ověří, zda osoba se zadaným rodným číslem (či číslem pasu) v systému již není evidována. Pokud je osoba v systému nalezena, IS zobrazí tuto informaci a vyzve uživatele k dalšímu kroku, kterým může být nové zadání údajů, vytvoření uživatelského účtu k již evidované osobě, kontaktování uživatelské podpory apod. Obrázek 27. Osoba nalezena

26 Jestliže se zadané rodné číslo se žádným doposud evidovaným rodným číslem osoby v informačním systému neshoduje, zobrazí se formulář pro zadání informací o nové osobě. Uživatel primárně vyplní povinné položky. Pozor, že povinné je také zadávání pracovních úvazků povinně musí být vyplněn alespoň jeden pracovní úvazek u každé osoby. Věnujte pozornost tomu, že pracovní úvazky se definují na samostatném podřízeném formuláři, na který se přechází tlačítkem Přidat. 26 Obrázek 28. Formulář pro zadání nové registrované osoby

27 27 Obrázek 29. Tlačítko Přidat pro zadání úvazku na formuláři pro zadání nové registrované osoby Obrázek 30. Formulář pro zadání úvazku (podřízená součást formuláře pro zadání nové registrované osoby)

28 28 Když jsou uživatelem korektně vyplněna všechna data a formulář je odeslán na zpracování, IS na základě tohoto formuláře vytvoří uživatelský profil pro nového uživatele v roli podpořený. Uživatelský profil v tuto chvíli obsahuje pouze informace o uživateli jakožto osobě. Obrázek 31. Profil nového registrovaného uživatele IS Po této úspěšné registraci či při příštím přihlášení může registrovaný uživatel měnit a doplňovat svá osobní data, či měnit své přístupové údaje do IS. Další úkony v systému ZEUS závisí na roli, která bude tomuto registrovanému uživateli v systému přidělena.

29 Uživatelské postupy Níže jsou uvedeny konkrétní postupy pro registraci nového uživatele IS. Pokud nemá nově se registrující uživatel v systému osobní kartu, která by určovala jeho jinou roli, vytváří se nový registrovaný uživatel vždy v roli podpořený. Postup Vytvoření nového registrovaného uživatele Popis Uživatel se potřebuje zaregistrovat do IS. Postup Uživatel klikne na odkaz v pravém horním rohu Registrovat IS zobrazí formulář průvodce pro zadání rodného čísla (pro cizince čísla pasu) Uživatel vyplní rodné číslo a stiskne tlačítko Další IS provede kontrolu rodného čísla (čísla pasu), zda již toto číslo není v IS evidováno. * Jestliže evidováno je, zobrazí tuto informaci a nabídne uživateli další postup (znova rodné číslo zadat, nechat si poslat přihlašovací údaje na , kontaktovat Uživatelskou podporu, vytvořit osobě nový účet) * Jestliže evidováno ještě není, zobrazí formulář pro založení nové registrované osoby. Uživatel vyplní formulář (primárně povinné hodnoty) a stiskne tlačítko Registrovat IS data uloží, vytvoří nového registrovaného uživatele a zobrazí jeho nový profil. Postup Přihlášení se do IS Popis Uživatel se potřebuje přihlásit do IS. Postup Uživatel klikne na odkaz v pravém horním rohu Přihlásit IS zobrazí formulář pro přihlášení Uživatel vyplní jméno/ a heslo a stiskne tlačítko Přihlásit IS ověří jméno/ a heslo. * Jestliže je uživatel nalezen, zobrazí se jeho úvodní stránka uživatelského profilu. * Jestliže nalezen není, zobrazí se informace o tom, že přihlášení se nezdařilo. Uživatel pak může přihlášení opakovat, generovat nové heslo nebo kontaktovat uživatelskou podporu.

30 30 Postup Vytvoření nového účtu již registrované osobě Popis RČ osoby je již v systému evidováno, ale osoba nemá ještě vytvořen uživatelský účet tj. není registrovaným uživatelem (příklad této situace: podpořený se na první termín hlásil telefonicky přes instruktora, nyní je již chce hlásit on-line). Postup Uživatel klikne na odkaz v pravém horním rohu Registrovat IS zobrazí formulář průvodce pro zadání rodného čísla (pro cizince čísla pasu) Uživatel vyplní rodné číslo a stiskne tlačítko Další IS provede kontrolu rodného čísla (čísla pasu), zda již toto číslo není v IS evidováno. Jestliže evidováno je, zobrazí tuto informaci a nabídne uživateli další postupy. Uživatel zvolí Založit účet existující osobě. Uživatel klikne na tento odkaz, vyplní zobrazený formulář (primárně a uživatelské jméno) a stiskne tlačítko Registrovat IS ověří, zda daný odpovídá danému RČ. * Jestliže ano, IS vytvoří nový účet a na tento je odesláno přístupové heslo. * Jestliže ne, nový účet není vytvořen a uživatel musí kontaktovat uživatelskou podporu pro umožnění přístupu do IS. Postup Změna přístupových údajů Popis Uživatel potřebuje změnit své uživatelské heslo do IS - prozrazené. Postup Uživatel se přihlásí do IS a klikne na odkaz v pravém horním rohu Změna hesla. IS zobrazí formulář pro změnu hesla. Uživatel zadá původní a pak nové heslo a stiskne tlačítko Změnit heslo IS provede kontrolu původního hesla * Jestliže se shoduje, změní jej za nové a informuje o tom uživatele. * Jestliže ne, informuje o tom uživatele a změnu neprovede.

31 31 Postup Zapomenuté heslo Popis Uživatel potřebuje změnit své uživatelské heslo do IS - zapomenuté. Postup Uživatel klikne na odkaz v pravém horním rohu Přihlásit IS zobrazí formulář pro přihlášení Uživatel klikne na odkaz Zapomenuté heslo IS zobrazí formulář pro zadání uživatelského u. Uživatel formulář vyplní a stiskne tlačítko Vyžádat nové heslo IS ověří. * Jestliže není v systému nalezen, informuje uživatele o této skutečnosti. * Jestliže nalezen je, původní heslo pro daného uživatele se přepíše heslem novým a to je zasláno uživateli na uvedený . IS informuje uživatele o této skutečnosti. Postup Změna a doplnění osobních údajů Popis Uživatel potřebuje doplnit osobní údaje do svého profilu v IS. Postup Uživatel se přihlásí do IS a klikne na tlačítko Změnit. IS zobrazí formulář pro změnu / doplnění osobních údajů. Uživatel doplní / změní osobní údaje, bydliště, korespondenční adresu, kontaktní informace, pracovní úvazky, zájem o mailing. Po doplnění stiskne tlačítko Uložit IS aktualizovaná data uloží.

32 Registrace osoby již evidované v systému DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ V předchozím textu se vyskytují tyto pojmy: Uživatel Osoba Mezi uživateli a osobami je třeba z hlediska systému ZEUS rozlišovat. Osoba je každý, kdo má v systému založenu svoji osobní kartu s jednoznačnou identifikací provedenou buď rodným číslem, nebo výjimečně, tj. pro cizince bez přiděleného rodného čísla číslem pasu. Jako osoby v systému ZEUS figurují: Podpoření (tj. školenci) Instruktoři Autoři Lektoři a tutoři Koordinátoři Uživatel (ve smyslu registrovaný uživatel ) je osoba, která je v systému evidována jako uživatel, tj.: Má přidělenou svoji uživatelskou roli (např. podpořený, nebo instruktor) Má v systému evidovanou svoji ovou adresu Dále má v systému evidováno svoje přihlašovací jméno ( login ) a heslo. Registrovaným uživatelem se musí stát každá osoba, která má sama pracovat se systémem ZEUS (v jakékoli roli). Registrovanými uživateli se nemusejí stát podpoření, kteří se chtějí na akce přihlašovat pouze prostřednictvím instruktora zodpovědného za příslušnou akci Kroky Postup pro osobu, který ještě nemá v systému založenu svoji osobní kartu a sama si ji vyplňuje při registraci, jsme popsali v subkapitole Postup při registraci. Poměrně často může nastat i situace, že osoba má již v systému založenu osobní kartu, ale dosud není registrovaným uživatelem. To nastane například tehdy, když se uchazeč na svoji první účast na projektové vzdělávací akci přihlásil prostřednictvím instruktora. Potom je postup tento: 1. Instruktor založil podpořenému zároveň s přihláškou také osobní kartu. 2. Registraci si pak již provádí sám podpořený.

33 5.4.2 Uživatelské postupy Základní uživatelské postupy související s registrací a přihlášením registrovaného uživatele byly již uvedeny v kapitole Registrace a přihlášení. 33 Postup Registrace již evidované osoby Popis Osoba s existující osobní kartou se registruje v systému. Postup Úvodní obrazovka -> kliknout na tlačítko Registrovat v systému Systém vypíše formulář Registrace nového uživatele Uživatel vyplní svoje rodné číslo a klikne na tlačítko Další. Systém zobrazí formulář Registrace osoba již existuje. Uživatel klikne na volbu Založit účet existující osobě. Systém vypíše formulář Registrace nového uživatele. Uživatel vyplní údaje a klikne na tlačítko Registrovat. Systém ho založí jako registrovaného uživatele v roli podpořený. Poznámka Po dokončení registrace se již může tento uživatel kdykoli do systému přihlásit (svými přihlašovacími údaji) a sám se přihlašovat na vzdělávací akce. Ilustrace postupu je na následujících obrázcích.

34 34 Obrázek 32. Formulář pro registraci nového uživatele v tomto případě podpořeného Obrázek 33. Podpořený již má osobní kartu zvolí tedy Založit účet existující osobě

35 35 Obrázek 33. Podpořený vyplní svoje registrační údaje a zaregistruje se tlačítkem Registrovat Obrázek 34. Po registraci se může uživatel přihlásit do systému svými přihlašovacími údaji

36 36 6. Uživatelská podpora Help Desk 6.1. Uživatelská podpora Jedná se o veřejně přístupnou část sytému, která je dostupná všem uživatelům (i uživatelům dosud neregistrovaným). Tato sekce sloužící všem uživatelům, kteří si nevědí rady při vyhledávání vzdělávacích akcí, při přihlašování se na vzdělávací akce či by je zajímaly nějaké další informace například o Projektu, které v informačním systému nenašli. Obrázek 35. Formulář pro zadání požadavku na podporu

37 Uživatelské postupy Níže je uveden konkrétní postup pro zadání nového požadavku na Uživatelskou podporu Postup Zadání nového požadavku na podporu - uživatel Popis Uživatel potřebuje zadat dotaz/problém na uživatelskou podporu IS Postup Uživatel vybere z navigace položku Uživatelská podpora pro zadání nového požadavku IS zobrazí kontaktní formulář pro jeho zadání. Uživatel formulář vyplní (primárně povinné položky), případně doplní přílohy a formulář odešle tlačítkem Odeslat požadavek. IS nový požadavek uloží a v případě, že je uveden , je odeslána informace o zaevidování tohoto požadavku systémem uživateli. Systém dále odešle na pracovníka podpory dle kategorie. Příklad systémového potvrzovacího u: Dobrý den, potvrzujeme přijetí Vašeho požadavku číslo: 9. Vaše zpráva bude předána příslušnému pracovišti ke zpracování. Text vaší zprávy: Dotaz. Mohu se přihlásit na některý z kurzů, i když nejsem zdravotnický pracovník? S přátelským pozdravem, Realizační tým projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ruská Praha 10 Toto je automaticky generovaný mail, prosíme, neodpovídejte na něj.

38 7. Sekce pro registrované uživatele Moje studium - domovská stránka účastníka vzdělávacích akcí Domovská stránka podpořeného je členěna na tři záložky: Moje přihlášky Studované akce Osobní informace Důvodem rozčlenění je možný větší rozsah informací, který by při umístění na jedné záložce byl již nepřehledný. Bezprostředně po registraci jsou na domovské stránce podpořeného pouze vyplněny osobní informace a ty přihlášky, které za podpořeného zadal do systému instruktor příslušné akce či termínu. Obrázek 36. Domovská stránka podpořeného záložka Moje přihlášky pro nově registrovaného uživatele 7.2. Moje přihlášky Záložka Moje přihlášky slouží pro práci s jednotlivými druhy přihlášek (přihláška na akci typu plán, přihláška na termín k akci typu plán, přihláška na běh akce, přihláška na jednorázovou akci). Na přihlášku (na formulář s údaji přihlášky) přejdete pomocí tlačítka Přihláška na řádku s příslušnou akcí, či během, nebo termínem.

39 39 Obrázek 37. Domovská stránka podpořeného záložka Moje přihlášky s již jednou existující přihláškou Na existující přihlášce již podpořený může doplňovat či editovat pouze své kontaktní údaje platné pro přihlášku, nebo upravit požadavky na ubytování. Ostatní údaje na přihlášce může jen číst. Editace kontaktních údajů a údajů pro ubytování se vždy týká termínu. Cesta k těmto údajům se drobně liší podle typu akce: Pro jednorázovou akci se provádí na přihlášce na termín. Pro akci typu plán má smysl pouze na přihlášce na termín (akce pouze termíny zastřešuje). Viz obr. 40 a 41. U akce s běhy se uchazeč přihlašuje vždy na celý běh tvořený skupinou termínů. Proto se na termín dostává prostřednictvím přihlášky na běh. Viz obr. 38 a 39.

40 40 Obrázek 38. Přihláška na běh akce ubytování a kontakty se zadávají až na termínu: přechod tlačítkem Obrázek 39. Přihláška na běh akce editace kontaktních údajů a ubytování na podřízených přihláškách pro jednotlivé termíny běhu

41 41 Obrázek 40. Přihláška na akci typu plán a na termín k této akci

42 42 Obrázek 41. Editace kontaktních údajů a údajů pro ubytování pro akci typu plán pouze na termínech 7.3. Studované akce Záložka Studované akce zobrazuje seznam akcí a jejich termínů, na které již byl podpořený instruktorem zařazen tj. akcí, kde bude, je, či byl podpořený jejich účastníkem. Tj. když je přihláška podpořeného instruktorem dané vzdělávací akce schválena, změní se její stav na Zařazen a současně se v seznamu Studované akce zobrazí daná akce přístupná pro studium. U takto schválené akce se pak dále zobrazují tlačítka, která závisejí na tom, jak daný termín nastavil instruktor. Tlačítka pak slouží k následujícím účelům: E-kurz tlačítko pro vstup do e-learningové části studia studijní materiál E-test - tlačítko pro vstup do e-learningové části studia závěrečný test Diskuse diskuse k danému termínu vzdělávací akce pro účastníky této akce Anketa vyplnění hodnotící ankety po studiu

43 43 Obrázek 42. Studované akce po zařazení na akci, běh, či termín 7.4. Osobní informace Záložka Osobní informace zobrazuje základní identifikační údaje osoby. Tlačítkem Zobrazit / změnit údaje přejdeme na svoji osobní kartu a můžeme ji doplnit, či opravit. V Osobních informacích je dále sekce Projektový index. Přímo v osobních informacích se zobrazují souhrnné údaje o počtu úspěšně absolvovaných vzdělávacích akcích a o počtu kreditů tímto úspěšným studiem získaných. Detailní výpis indexu je pod tlačítkem Zobrazit index.

44 44 Obrázek 43. Domovská stránka podpořeného záložka Osobní informace

45 45 Obrázek 44. Osobní karta podpořeného

46 Uživatelské postupy Níže jsou uvedeny konkrétní postupy pro zobrazení informací o studiu v rámci Projektu Postup Zobrazení mých přihlášek Popis Uživatel si chce prohlédnout seznam svých on-line přihlášek na vzdělávací akce. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí úvodní stránku profilu registrovaného uživatele, na které je záložka Moje přihlášky Postup Zobrazení a editace detailu konkrétní přihlášky Popis Uživatel si chce prohlédnout svoji přihlášku na akci, běh, či termín. Případně může na této přihlášce doplnit či editovat kontaktní údaje a požadavky na ubytování. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí domovskou stránku registrovaného uživatele, na které je zobrazena záložka Moje přihlášky Uživatel si vybere přihlášku, s níž chce pracovat Tlačítko Přihláška Systém zobrazí detail přihlášky, tj. formulář s údaji přihlášky. Uživatel zadá kontaktní údaje platné pro daný termín, či zadá nebo upraví údaje o svých požadavcích na ubytování na daném termínu, případně provede obě úpravy. Tlačítko Uložit Systém se vrátí na domovskou stránku, na záložku Moje přihlášky Postup Zobrazení mých studovaných akcí Popis Uživatel si chce prohlédnout seznam svých studovaných vzdělávacích akcí, na které mu již byly schváleny přihlášky. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí úvodní stránku profilu registrovaného uživatele, na které je zobrazena záložka Moje přihlášky Uživatel klikne na záložku Studované akce

47 47 Postup Zobrazení či změna osobní karty Popis Uživatel si chce prohlédnout svoji osobní kartu a případně na ní změnit či doplnit údaje. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí úvodní stránku profilu registrovaného uživatele, na které je zobrazena záložka Moje přihlášky Uživatel klikne na záložku Osobní informace Systém zobrazí formulář s osobními informacemi Tlačítko Zobrazit / změnit osobní údaje Systém zobrazí formulář s osobní kartou Uživatel edituje a doplňuje údaje Tlačítko Uložit Uživatel se prostřednictvím navigace, nebo z lištového menu může vrátit na Moje studium Postup Zobrazení mého projektového indexu Popis Uživatel si chce prohlédnout svůj projektový index hodnocení proběhlých a vyhodnocených vzdělávacích akcí. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí úvodní stránku profilu registrovaného uživatele, na které je zobrazena záložka Moje přihlášky Uživatel klikne na záložku Osobní informace Systém zobrazí formulář s osobními informacemi Tlačítko Zobrazit index Systém zobrazí výpis projektového indexu Uživatel si index prohlédne Uživatel se prostřednictvím navigace, nebo z lištového menu může vrátit na Moje studium

48 48 8. Přihlášení na vzdělávací akci 8.1. Katalog a tlačítko Přihlásit IS zobrazuje všem uživatelům informace o aktuálně vypsaných vzdělávacích akcích v rámci Projektu (Katalog), a to zvlášť pro lékařské a zvlášť pro nelékařské profese. Abyste se mohli sami přihlašovat na vzdělávací akce, musíte se nejprve stát registrovanými uživateli a pak se pod svým uživatelským jménem a heslem přihlásit do systému. Obrázek 45. Detail akce s tlačítkem pro přihlášení

49 49 Pokud se nepřihlášený uživatel pokusí přihlásit v Katalogu, po kliknutí na tlačítko Přihlásit mu systém zobrazí informaci o tom, proč se nemůže přihlásit na vzdělávací akci viz ilustrativní obr. níže. Obrázek 46. Zpráva pro uživatele nepřihlášeného do systému ZEUS Jestliže se uživatel do IS přihlásí, místo zobrazení této textové informace se mu po kliknutí na tlačítko Přihlásit zobrazí on-line přihláška na tento termín či akci, kterou je potřeba před odesláním vyplnit. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Na termín také není možné se přihlásit, jestliže výuka již byla zahájena, nebo bylo přihlašování z jakéhokoli důvodu realizátorem akce aktuálně pozastaveno. Čtěte prosím pozorně informace publikované v Katalogu a také informativní hlášení vypisovaná systémem ZEUS Obecný postup přihlašování prostřednictvím Katalogu Uživatel se přihlásí do systému svým uživatelským jménem a heslem. Pak si najde v Katalogu akci, na niž se chce přihlásit. Pokud je u akce tlačítko Přihlásit, lze se na akci přihlašovat. Uživatel použije tlačítko Přihlásit. Systém zobrazí formulář s přihláškou, který musí uživatel vyplnit. Podpořený musí primárně potvrdit informaci, že se seznámil s podmínkami akce. Dále může na přihlášce doplnit kontaktní , na který budou zasílány kopie informací pro tuto akci (informace vždy chodí také na uvedený v osobních informacích uživatele, který se před-vyplní jako výchozí i pro tuto přihlášku). Jestliže odeslání přihlášky proběhlo v pořádku, je na uvedený zaslána systémová zpráva o jejím zaevidování v IS a informace o dalším postupu jejího zpracování.

50 50 Obrázek 47. Přihláška na jednorázovou akci O tom, že přihláška je evidována, se může podpořený přesvědčit také v rámci svého profilu na záložce Moje přihlášky (položka navigace Moje studium ). Zde podpořený může sledovat také schvalování svých přihlášek (změny jejich stavů sloupec Stav). Přihláška může obecně být v těchto stavech: Nová nově vytvořená přihláška zaevidována v systému Zařazen přihláška je schválena instruktorem dané akce Nezařazen přihláška nebyla schválena, dále je uveden důvod jejího neschválení (na žádost účastníka, z organizačních důvodů) Přeřazen přihláška na tento termín nebyla schválena (při přijetí či později) ze strany instruktora, ale účastníkovi je navržen nový termín, na který je také automaticky převeden. Nová přeřazením stav nové přihlášky, která vznikla přeřazením účastníka instruktorem na tento termín. Přihláška je automaticky schválena, jakmile účastník potvrdí, že mu tento termín (přihláška) vyhovuje nečeká na další schválení instruktorem. Uzavřena stav přihlášky po vyhodnocení a uzavření daného termínu či akce. Podpořený má také možnost svou přihlášku stornovat. Storno přihlášky uživatelem není automaticky možné pouze v těchto situacích:

51 51 Termín pro danou přihlášku již byl zahájen Termín náleží do akce typu běh, jehož některý termín již účastník absolvoval V těchto případech je potřeba kontaktovat realizátora dané vzdělávací akce a s ním dohodnout podmínky storna Přihlášení na jednorázovou akci Přihlášení na jednorázovou akci provedete ve třech krocích: Nejprve najdete v Katalogu detail akce. Na tomto detailu použijete tlačítko Detail, kterým přejdete na detailní formulář jediného termínu jednorázové akce. Na tomto formuláři pro termín použijete tlačítko Přihlásit. Obrázek 48. Tlačítko Detail u jediného termínu na formuláři pro jednorázovou akci

52 52 Obrázek 49. Přihlášení na jednorázovou vzdělávací akci z termínu této akce 8.4. Přihlášení na běh patřící do akce s běhy Uživatel si musí vybrat právě jeden běh a na ten se přihlásit jako na celek. U akce s běhy není možné, aby si uchazeč o studium vybral jeden termín například z běhu prvního a další termín z běhu čtvrtého běh musí absolvovat jako celek. Tomu odpovídá i postup přihlašování: Na formuláři s detailem akce jsou vypsány všechny disponibilní běhy. Přihlašovat se je možné pouze na běhy, které ještě nezačaly tj. nezačal ani jejich první termín. U běhu, na který je možné se přihlásit, je u názvu běhu tlačítko Přihlásit. Ve vedlejším sloupci je seznam termínů, které tento běh tvoří. Tlačítkem Přihlásit se uchazeč přihlašuje na běh jako na celek.

53 53 Povšimněte si na níže uvedeném ilustrativním obrázku přihlášky na běh, že zde se nezadávají požadavky na ubytování, ani kontaktní údaje pro termín. Pokud je chcete zadat, použijte postup pro editaci přihlášky uvedený v kapitole 7.5. Obrázek 50. Přihlášení na zvolený běh u akce s běhy

54 54 Obrázek 51. Přihláška na běh 8.5. Přihlášení na akci typu plán Akce typu plán reprezentuje vzdělávací program určité vzdělávací aktivity. Vzdělávací aktivita se skládá z výukových modulů, které jsou v rámci akce typu plán vyučovány v samostatných termínech. Účastník akce typu plán se nejprve přihlásí na akci kurz jako celek. Jednotlivé termíny si pak vybírá z vypsaných termínů sám, podle vlastního uvážení. Na termín se však může přihlásit až po té, kdy ho instruktor zařadí na akci typu plán, tj. až po schválení své účasti na akci jako na celku. Popíšeme proto také zvlášť přihlašování na akci typu plán a zvlášť přihlašování na jednotlivé termíny k této akci náležející. Na akci typu plán se uchazeč prostřednictvím Katalogu přihlašuje takto: Vybere si v Katalogu příslušnou akci Přejde na formulář s detailem této akce. Na tomto formuláři použije tlačítko Přihlásit.

55 55 Na přihlášce na akci typu plán se podobně jako u běhu - nezadávají požadavky na ubytování, ani kontaktní údaje pro termín. Tyto věci se specifikují až na přihlášce na termín. Obrázek 52. Přihlášení na akci typu plán 8.6. Přihlášení na termín k akci typu plán Na formuláři pro detail akce v Katalogu si vyberte termín, který chcete studovat. Přejděte na detail tohoto termínu kliknutím na odkaz ve sloupci Termíny. Na detailu termínu se přihlaste tlačítkem Přihlásit.

56 56 Obrázek 53. Detail akce typu plán, na niž je již uchazeč přihlášen

57 57 Obrázek 54. Detail termínu k akci typu plán s tlačítkem pro přihlášení na tento termín Pro přihlašování na termíny k akci typu plán je však mnohem obvyklejší cesta z domovské stránky: Záložka Moje přihlášky Najdete řádek s přihláškou na akci typu plán. Zkontrolujete, že stav této přihlášky je Zařazen. Na podřízených řádcích si vyberete termín a kliknutím se vám otevře formulář s přihláškou na tento termín.

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1 Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013 Autor RH SID, s.r.o. 1 Obsah: 1 Internetový informační portál Integri G5i... 3 2 Minimální konfigurace pro provoz G5i... 3 3 Přihlášení... 4 4 Struktura informačního

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více