UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

2 Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah Úvod Začínáme pracovat s aplikací Obecné zásady práce s aplikací Katalog Registrace a přihlášení Uživatelská podpora Help Desk Sekce pro registrované uživatele Přihlášení na vzdělávací akci Vzdělávání pojmy a vztahy Další základní pojmy... 65

3 1. Úvod ZEUS Tento dokument slouží jako jedna z uživatelských příruček systému ZEUS. ZEUS je informační systém pro vzdělávací akce realizované v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a Prohlubování vzdělávání nelékařů. Název je vytvořen z prvních písmen plného označení Zdravotnický evidenční a učební systém. Systém ZEUS je implementován jako webová aplikace, tj. všichni uživatelé pracují se systémem prostřednictvím portálu. V dalším textu budeme informační systém ZEUS označovat jako ZEUS, nebo IS ZEUS (kde IS znamená informační systém ) Komu je příručka určena Cílem tohoto dokumentu je seznámit běžného uživatele s možnostmi, principy a funkcionalitami tohoto systému v takovém rozsahu, aby mohl s tímto systémem bezproblémově pracovat. Primárně je tato příručka určena pro zájemce o účast na projektových vzdělávacích akcích a pro účastníky těchto akcí. Souhrnně označujeme v textu příručky zájemce o studium na projektových akcích jako veřejnost či neregistrované uživatele. Účastníky projektových vzdělávacích akcí většinou nazýváme podpořenými (ve smyslu podpoření v rámci Projektu vzdělávání ) Oblasti výkladu Systém ZEUS se skládá z více věcných subsystémů, pokrývá řadu agend a pracují s ním různé kategorie uživatelů. Pro zájemce o účast na projektových vzdělávacích akcích a pro účastníky těchto akcí je podstatné umět pracovat s těmito funkcionalitami systému ZEUS: Katalog vzdělávacích akcí Registrace nového uživatele v systému Přihlášení registrovaného uživatele do systému Studium vzdělávací akce od přihlášky až po absolvování Na tyto věcné oblasti se proto soustřeďuje výklad v této uživatelské příručce Jak používat příručku Příručka je rozsáhlá, protože popisuje relativně velký a složitý systém. Uvedeme proto strukturu příručky s doporučením, kdy je třeba příslušnou část prostudovat. Je pro vás ZEUS zcela neznámým systémem? o Přečtěte si kapitolu Začínáme pracovat s aplikací. Nemáte velké zkušenosti s webovými (internetovými) aplikacemi? o Přečtěte si kapitolu Obecné zásady práce s aplikací. Máte dostatečné zkušenosti s webovými aplikacemi?

4 4 o Přečtěte si z Obecných zásad alespoň Tipy a triky. Nerozumíte pojmům vzdělávací akce, termín, plán, běh apod.? o Přečtěte si kapitolu Vzdělávání pojmy a vztahy. Ostatní části příručky budete používat v případě potřeby jako zdroj informací, jestliže si budete prohlížet Katalog, přihlašovat se na zvolené vzdělávací akce, či kontrolovat stav svých již existujících přihlášek. Tyto ostatní části příručky obsahují popisy a postupy pro věcné oblasti, jejichž výčet jsme již uvedli v subkapitole Oblasti výkladu. Při studiu příručky věnujte prosím zvýšenou pozornost subkapitolám, které jsou nadepsány Důležité upozornění. 2. Začínáme pracovat s aplikací 2.1. ZEUS jako internetová webová - aplikace ZEUS je internetová (webová) aplikace. To znamená, že musíte mít na svém počítači připojení k Internetu. Dále musíte mít naistalován jakýkoli internetový prohlížeč. Ten zcela určitě na počítači s internetem nainstalován máte. Nejběžnějším internetovým prohlížečem je Internet Explorer, ale můžete používat také Mozillu (Fire Fox), Operu, či Google Chrome. K webové aplikaci se připojujete tím, že do prohlížeče zadáte tzv. adresu ( www ), z níž se aplikace spustí. Tuto adresu vám sdělí administrátor systému pokud ji neznáte, nebo pokud se měnila. Jestliže chcete pracovat s webovou aplikací, musíte být této aplikaci znám jako tzv. uživatel. Rozlišujeme mezi (anonymními) uživateli a registrovanými uživateli. Anonymní uživatelé nejsou zatím v systému registrováni. Budeme je proto dále označovat jako neregistrované uživatele. Neregistrovaný uživatel je kdokoli, kdo si aplikaci spustí a prohlíží si veřejně přístupné informace. Takové informace jsou v systému ZEUS obsaženy v Katalogu vzdělávacích akcí. Aby mohl uživatel v systému dělat cokoli dalšího, musí se nejprve sám, nebo prostřednictvím administrátora systému, v systému tzv. zaregistrovat. Postup registrace je popsán v samostatné subkapitole Uživatelské role v systému ZEUS Uživatelům slouží systém ZEUS k různým účelům. Účel je pojmenován a o skupině uživatelů využívající systém k tomuto účelu pak hovoříme jako o uživatelích pracujících se systémem v určité roli. Každé roli jsou přidělena tzv. přístupová práva. Přístupová práva určují, s jakými funkcemi a daty smí daná role v systému pracovat. Např. Katalog vzdělávacích akcí si můžete prohlížet jako neregistrovaný uživatel, ale před přihlášením na kteroukoli vzdělávací akci se nejprve musíte zaregistrovat a stát se tím registrovaným uživatelem v roli podpořený. V systému ZEUS rozlišujeme tyto role: Role neregistrovaný uživatel Role podpořený Role hlavní instruktor Role instruktor

5 5 Role koordinátor Role autor/lektor/tutor Role administrátor Každá role má v systému ZEUS připravenu tzv. domovskou stránku. Domovská stránka je rozcestník pro základní funkčnost a data, s nimiž daná uživatelská role nejčastěji pracuje. Domovské stránce pro podpořeného je věnován výklad v samostatné kapitole IS ZEUS - veřejná část Úvodní stránka systému ZEUS Úvodní stránka systému slouží jako základní rozcestník pro registrované i neregistrované uživatele. Registrovaný uživatel pokračuje přihlášením Katalog vzdělávacích akcí Obrázek 1. Úvodní stránka Neregistrovaný uživatel si může prohlížet Katalog vzdělávacích akcí. Katalog si může otevřít dvěma různými cestami:

6 6 1. Klikne myší na odkaz pro lékaře, či nelékaře v sekci Katalog vzdělávacích akcí (pouze na úvodní straně) 2. Klikne myší na položku Katalog v lištovém menu nahoře na stránce (volba je přístupná trvale) Katalog je podrobně popsán v kapitole Uživatelská podpora Jedná se o veřejně přístupnou část sytému, která je dostupná všem uživatelům (není tedy třeba, aby se uživatel nejprve registroval). Tato sekce slouží všem uživatelům, kteří si nevědí rady při vyhledávání vzdělávacích akcí, při přihlašování se na vzdělávací akce, či by je zajímaly nějaké další informace například o Projektu, které v Katalogu nenašli. Jak použít služby uživatelské podpory uvádí kapitola 6. Uživatelská podpora Help Desk Uživatelské postupy Níže je uveden konkrétní postup pro zadání nového požadavku na uživatelskou podporu. Postup Zadání nového požadavku na podporu - uživatel Popis Uživatel potřebuje zadat dotaz/specifikovat problém Postup Uživatel vybere z navigace položku Uživatelská podpora pro zadání nového požadavku IS zobrazí kontaktní formulář pro jeho zadání. Uživatel formulář vyplní (primárně povinné položky), případně doplní přílohy a formulář odešle tlačítkem Odeslat požadavek. IS nový požadavek uloží a v případě, že je uveden , je odeslána informace o zaevidování tohoto požadavku systémem uživateli. Systém dále odešle na pracovníka podpory dle kategorie požadavku (např. požadavek na technickou podporu, dotaz na konkrétní kurz apod.) Jak ovládat systém ZEUS jako aplikaci Jak pracovat s domovskou stránkou ( Moje ) Struktura a obsah domovské stránky se liší podle toho, v jaké uživatelské roli jste přihlášen. Domovská stránka je pro každou uživatelskou roli jejím vstupem do systému. Proto je práci s domovskou stránkou podpořeného věnována samostatná kapitola Moje studium Jak se aplikace ovládá OVLÁDACÍ PRVKY Pravděpodobně nemusíme vysvětlovat, co to znamená, když se řekne:

7 7 Menu Záložka Tlačítko, kliknout na tlačítko Odkaz, kliknout na odkaz Pokud je třeba vysvětlení, obraťte se prosím em na naši uživatelskou podporu. OBRAZOVKY A JEJICH TYPY To, co vidíte najednou v jednom otevřeném okně, označujeme v této dokumentaci jako obrazovku, nebo případně také formulář. V systému ZEUS používáme tři základní typy obrazovek: Přehled čili seznam datových záznamů Detail jednoho datového záznamu Formulář pro zadávání a editaci dat o o Hlavní formulář Podřízený formulář V situacích, kdy systém bezpodmínečně potřebuje, aby uživatel zadal, nebo potvrdil určitou konkrétní informaci, používá se další typ formuláře tzv. dialogové okno. ODKAZ NA PODROBNÝ VÝKLAD Vzhledem k důležitosti této problematiky je výkladu obecných zásad práce se systémem ZEUS věnována samostatná kapitola 3. Obecné zásady práce s aplikací Jak se aplikace ukončuje Aplikace se ukončuje kliknutím na tlačítko Odhlásit. Tlačítko je vždy viditelné a funkční. Najdete je v pravém horním rohu každé obrazovky viz ilustrativní obrázek. Obrázek 3. Umístění tlačítka Odhlásit

8 3. Obecné zásady práce s aplikací 8 Níže jsou zobrazeny a popsány standardní obrazovky IS ZEUS a jednotlivé jejich ovládací prvky Přehledy Ukázka standardního přehledu, který zobrazuje seznam záznamů, se kterými uživatel může dále pracovat (řadit, vyhledávat mezi nimi, zobrazovat detailní informace o záznamu). Obrázek 4. Přehled příklad tohoto typu obrazovky v Katalogu akcí Standardní možnosti přehledu: Řazení dle (i více) sloupců (kliknutím na záhlaví sloupce s názvem sloupce). o Po kliknutí na sloupec se vedle jeho názvu zobrazí šipka, určující způsob řazení sestupně / vzestupně.

9 9 Obrázek 5. Řazený sloupec Stránkování záznamů (kliknutím na šipku v zápatí přehledu, se přechází na další stránku), v případě, kdy má přehled více stránek. Obrázek 6. Seznam stránek Zobrazení detailu zvoleného záznamu (kliknutím na odkaz Detail nebo dvoj-klikem na konkrétní záznam). Obrázek 7. Přechod na formulář s detailní informací např. ke vzdělávací akci 3.2. Filtr Nad přehledem může být umístěn filtrační panel. Tyto panely se mohou svým obsahem lišit dle jednotlivých přehledů (evidencí), nad kterými jsou umístěny. Filtrační panel umožňuje uživateli vyhledávat (filtrovat) jednotlivé záznamy přehledu dle zadaných kritérií.

10 10 Obrázek 8. Filtrační panel Položky filtru mohou být tohoto typu: Výběr konkrétní nabízené hodnoty dle seznamu (v příkladu na obr. 8 je to Kraj a Typ vzdělávací aktivity ) Volný text - full-textové vyhledávání v rámci nadefinovaných položek ( Hledat text ). Zadaný výraz se vyhledává kdekoli v prohledávaném textu. Datumový interval (v příkladu na obr. 8 je to Konání od Konání do ) Nejprve uživatel zadá požadovaná kritéria a poté klikne na tlačítko Filtrovat. Systém v přehledu zobrazí pouze takové záznamy, které odpovídají zvoleným kritériím. Kritéria může uživatel libovolně měnit a opakovaně vybírat různé sady záznamů (tj. filtrovat z úplného seznamu záznamů tu podmnožinu, kterou právě potřebuje). Příklad uživatel chce vybrat akce konané od v Jihomoravském kraji. Vyplní tedy datem pole Konání od a datem pole Konání do. V poli Kraj vybere hodnotu Jihomoravský kraj. Potom stikne tlačítko Filtrovat. Systém v přehledu zobrazí pouze takové termíny, které odpovídají zvoleným kritériím. Jestliže uživatel bude chtít nastavit filtrační panel do původního nastavení (tj. na nastavení při příchodu na stránku s filtrem), stiskne tlačítko Výchozí Detail záznamu Poté, co uživatel klikne na přehledu na odkaz Detail nebo dvoj-klikem vybere požadovaný záznam, otevře se mu detail zvoleného záznamu.

11 11 Obrázek 9. Detail vzdělávací akce v Katalogu Tento detail pak obsahuje všechny dostupné informace daného záznamu, které jsou v informačním systému evidovány. Rozsah informací může být různý v závislosti na druhu záznamu (vzdělávací akce, termín, přihláška ). Detail může pak dále obsahovat odkazy na další evidence či záznamy. Mezi těmito detaily může uživatel dále libovolně přecházet. V příkladu na obr. 9 jsou takovým přechodem na další formuláře typu detail odkazy na všechny uvedené termíny vzdělávací akce AKK Radiologická technika a fyzika pro Královéhradecký kraj Formuláře Vkládání a editace dat Neregistrovaný uživatel a hlavně pak registrovaný uživatel v roli podpořený přijde v systému do styku také s formuláři pro vkládání a editaci dat. Jako příklad uvedeme formulář pro registraci nového uživatele. Po vyplnění formuláře uživatel data uloží tlačítkem Uložit.

12 12 Obrázek 10. Formulář pro vkládání dat Formulář může obsahovat různé typy položek: Textové vkládá se běžný text odpovídající délky ( Jméno, Příjmení ) Výběrové hodnota se vybírá z nabízeného seznamu hodnot ( Dosažené vzdělání ) Výběrové typu puntík volba z přesného výčtu hodnot kliknutím na vybranou hodnotu ( Pohlaví ) Potvrzovací zaškrtávátko pro volbu hodnot ANO/NE Soubory soubor z počítače ve formátu DOC, PDF, JPG do velikosti cca 10MB ( Příloha ) Obrázek 11. Příklad zaškrtávacího políčka pro hodnoty ANO/NE z přihlášky Jednotlivé položky formuláře mají pak nastavenou různou povinnost vyplnění. V rámci systému ZEUS jsou rozlišovány tyto dvě základní:

13 13 Povinné položky žlutě podbarvené, uživatel je musí zadat v případě, že bude chtít data do systému uložit (např. Státní příslušnost ) Nepovinné položky bíle podbarvené, není potřeba je před uložením dat vyplňovat (např. Místo narození ) V případě, kdy uživatel nevyplní povinnou položku a stiskne tlačítko pro uložení dat do systému, systém jej na tuto skutečnost upozorní a data neuloží. Upozornění má tuto formu: V záhlaví formuláře žlutý informační blok Dále u konkrétní nevyplněné položky žlutý vykřičník, jestliže na něj najedete myší, systém zobrazí detailní popis problému Tento žlutý informační blok + žlutý vykřičník jsou také zobrazeny v případě, kdy systém v položce zjistí chybný formát dat dané položky, či jinou rozpoznatelnou chybu. Obrázek 12. Formulář chybová hlášení při uložení nedostatečně či nesprávně vyplněných hodnot Uživatel pak musí data doplnit a uložení opakovat. Pro uložení dat se v systému používají dvě rovnocenná tlačítka: Uložit Odeslat Po úspěšném uložení dat do systému je uživateli vypsána zpráva Data byla uložena.

14 14 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ I Systém chyby na formuláři zjistí až po uložení formuláře tj. neinformuje vás průběžně při vyplňování, ale souhrnně až po uložení dat. Věnujte tedy patřičnou pozornost správnému a úplnému vyplnění formuláře jinak budete muset chybějící či chybné údaje opravit a formulář znovu uložit. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ II Pokud opustíte formulář bez uložení dat, ztratíte všechna data, která jste do formuláře vyplnili. ZEUS je webová aplikace a toto je jedna z vlastností webových aplikací. Nezapomínejte tedy vždy před odchodem z formuláře použít vědomě tlačítko Uložit samozřejmě s výjimkou případů, kdy vyplnění formuláře byl omyl Podřízené formuláře a dialogová okna Formulář pro zadávání a editaci dat je buď hlavní, nebo podřízený. Podřízený formulář se otvírá tlačítkem z hlavního formuláře. Slouží pro doplnění údajů patřících samostatné navázané entitě. V registračním formuláři je příkladem takového podřízeného formuláře okno pro zadání či editaci pracovního úvazku viz obr. 13. Obrázek 13. Podřízený formulář pro zadávání a editaci dat vyvolaný uživatelem z hlavního formuláře příklad V situacích, kdy systém bezpodmínečně potřebuje, aby uživatel zadal, nebo potvrdil určitou konkrétní informaci, používá se další typ formuláře tzv. dialogové okno. Ilustrativní příklad je na obr. 14

15 15 Obrázek 14. Dialogové okno příklad obrazovky, kterou systém zobrazí a uživatel musí vyplnit, aby mohl pokračovat 3.5. Navigační historie Na všech stránkách, kterými uživatel systémem prochází (přehledy, detaily, formuláře), je mu v záhlaví těchto stránek zobrazována navigační historie. Ta se automaticky vytváří při přecházení mezi jednotlivými stránkami. Uživatel má tedy kdykoli možnost se vrátit na stránku předchozí. Také má neustále přehled o tom, kde se v systému pohyboval a kde se aktuálně nachází. Kliknutím na konkrétní položku této historie automaticky přejde zpět na tuto předchozí navštívenou stránku. Obrázek 15. Navigační historie 3.6. Tipy a triky Formuláře jsou někdy velké Formuláře pro zadávání a editaci dat často obsahují velké množství potřebných údajů. Proto se nevejdou najednou do viditelného okna. Používejte pro pohyb po takových formulářích posuvník a tlačítko Uložit ve spodní části formuláře. Tlačítko Uložit je sice umístěno také nahoře na formuláři, ale povinné položky a další důležité nepovinné položky se mohou skrývat v dolní, zatím neviditelné části formuláře.

16 16 Doporučujeme tedy vždy používat k uložení dat spodní tlačítko Uložit ušetříte si tím jeden cyklus, kdy vám systém formulář vrátí, protože v něm chybí vyplnění nějakých povinných polí, která jste nevyplnili, protože jste je o nich nevěděli. Typickým příkladem takovéhoto formuláře je osobní karta, kterou vyplňujete při registraci Možnost vložit poznámku Symbol na kraji modrého pruhu na formuláři signalizuje možnost vložit poznámku k obsahu sekce na formuláři. Jedním klikem na tuto ikonu se otevře okno (formulář) pro zápis poznámky. Viz následující ilustrativní obrázky. Obrázek 16. Symbol pro vložení poznámky k sekci formuláře Obrázek 17. Formulář pro vložení poznámky k sekci nadřízeného formuláře Kouzlo tlačítka Editovat Do editačního režimu se přepnete tlačítkem Editovat na formuláři. V needitačním režimu je formulář při svém otevření a vrací se do tohoto režimu, když kliknete po skončení editace na tlačítko Uložit. Mezi tipy a triky uvádíme použití tlačítka Editovat z toho důvodu, že před klikem na tlačítko Editovat jsou na formulářích často přístupná jiná tlačítka, než při editaci. Důvody pro toto chování jsou dány programovým řešením a datovými strukturami a uživatel aplikace jim nemusí rozumět. Stačí si pamatovat, že když chcete něco udělat a tlačítko pro tuto záležitost je šedivé (tj. není aktivní), zkuste kliknout na tlačítko Editovat. Pokud má být vůbec vámi zvolená funkce v daném kontextu k dispozici, obvykle to pomůže. Nezapomeňte však, že musíte před opuštěním formuláře kliknout na tlačítko Uložit jinak o všechna vložená či změněná data přijdete.

17 3.6.4 Nejdříve něco uděláte a teprve potom se dozvíte, že to nejde. Je to dáno tím, že ZEUS je webová aplikace. U tohoto druhu aplikací totiž systém provádí většinu kontrol centrálně tj. vyplníte data na formuláři, data se pošlou ke zpracování na centrální počítač ( server ) a teprve část aplikace pracující v centru porovná tato data s ostatními uloženými údaji, provede před uložením do databáze kontrolu správnosti dat a v některých případech zjistí, že data jsou neúplná či nesprávná. Potom vám formulář s vyznačením všech chyb vrátí a vy chyby opravíte. Obdobná situace může nastat také s funkcemi vyvolávanými tlačítky. Důvod je stejný jako u formuláře, v němž byly některé údaje chybně zadány: teprve část programu pracující v centru zjistila, že funkci nelze nad aktuálními daty korektně provést. Systém neudělá nic, čím by způsobil chybu. V takové situaci si pouze musíte přečíst, proč nebylo příslušné zpracování provedeno a zachovat se podle toho Tlačítka se mění V systému ZEUS jsou tlačítka tzv. kontextově závislá. Výměna tlačítek na formulářích vždy za takovou sadu, v níž jsou všechna tlačítka aktivní (disponibilní), se dělá proto, že uživatelských funkcí v systému je opravdu mnoho. I aktivních tlačítek je často tolik, že je problém je na formulář přehledně a esteticky rozmístit. Při zobrazování všech tlačítek aktivních i neaktivních ( šedivých ) by se tlačítka na formuláře často prostě nevešla Aplikace spuštěná vícekrát Systém ZEUS můžete spustit v prohlížeči zároveň ve více záložkách. Využívání této vlastnosti není nutné a předpokládá se, že ji budou využívat uživatelé, kteří jsou zvyklí mít v prohlížeči puštěno více aplikací najednou např. na jedné záložce seznam a na druhé záložce google. Systém ZEUS si při otevření další záložky a spuštění ZEUS-u na této záložce pamatuje vaše přihlášení, a to včetně role např. podpořený. Jediné, co musíte zajistit, je zkopírování adresy ( www ), z níž je aplikace spuštěna na první záložce prohlížeče, na druhou a případně další záložky (na nichž chcete ZEUS spustit). Adresu kopírujte pomocí schránky ( Ctrl/C Ctrl/V ). Postup je tedy tento: 17 Uživatel má rozpracovaný formulář na první záložce. Na tomto formuláři zjistí, že potřebuje údaje z jiné části systému. Spustí si tedy systém ZEUS na další záložce, a to tak, že zkopíruje internetovou adresu z první záložky. Na další záložce do adresního prostoru vloží zkopírovanou adresu (tj. obsah stránky). Pracuje na této nové záložce, jak potřebuje. Potom záložku zavře a vrátí se pracovat na záložku původní. Pro lepší pochopení uvádíme několik ilustrativních obrázků.

18 18 Obrázek 18. Záložka v internetovém prohlížeči (červený rámeček), adresa v internetovém prohlížeči platí pro záložku (zelený rámeček) Obrázek 19. Na nově otevřené záložce se ZEUS otevře stejně jako na záložce původní Obrázek 20. Na nově otevřené záložce uživatel provádí potřebné paralelní zpracování

19 19 4. Katalog Jedná se o veřejně přístupnou část sytému (internetový portál), která je dostupná všem uživatelům (není potřeba, aby se uživatel nejprve registroval). Zde jsou dostupné všechny informace o aktuálních možnostech studia v rámci Projektů. Katalog se člení na Vzdělávací akce pro lékařské profese a Vzdělávací akce pro nelékařské profese. Pro pochopení katalogu je dobré vědět, co se rozumí pod označením vzdělávací aktivita, modul vzdělávací aktivity, vzdělávací akce, termín akce, běh akce atd. Toto věcné pojetí systému ZEUS je popsáno v kapitole Vzdělávání pojmy a vztahy Katalog úroveň akcí Obrázek 21. Katalog Nejprve si uživatel v katalogu zvolí/vyhledá danou vzdělávací akci a poté přejde na její detail, kde nalezne další, podrobnější informace o této akci. V rámci tohoto detailu jsou i zobrazeny konkrétní, aktuálně vypsané termíny pro tuto akci.

20 20 Aby se vzdělávací akce v katalogu zobrazila, musí být pořadatelem (realizátorem) akce publikována. Pokud je zároveň povoleno přihlašování (což je obvyklý stav), je ve sloupci Stav text Možno se přihlašovat. Uchazeči se mohou na akce on-line hlásit pouze v čase, kdy je akce publikována a je povoleno přihlašování. Jestliže již realizátor převedl vzdělávací akci do stavu Zrušena, Vyhodnocována, či Uzavřena, přihlašování na tyto akce není již možné Katalog úroveň termínu k akci Obrázek 22. Katalog detail vzdělávací akce Po kliknutí na tlačítko Detail nebo na odkaz s termínem se uživateli zobrazí detailní - podrobnější - informace o tomto konkrétním termínu.

21 21 Obrázek 23. Katalog detail termínu vzdělávací akce

22 Uživatelské postupy Níže jsou uvedeny konkrétní postupy pro zobrazení katalogu. Postup Prohlížení katalogu akcí vzdělávací akce pro lékařské profese Popis Uživatel si prohlíží katalog všech vzdělávacích akcí pro lékařské profese vypsaných v rámci Projektu. Postup Uživatel vybere z navigace položku Katalog - Vzdělávací akce pro lékařské profese. IS zobrazí přehled všech akcí tohoto typu. Uživatel dále pomocí filtru či řazení vyhledává požadovanou akci. IS zobrazí akce, které odpovídají daným kritériím. Uživatel si dvojklikem na konkrétní záznam o akci, či klikem na odkaz Detail u daného záznamu zobrazí detailní informace o zvolené akci. IS zobrazí detail příslušné akce, která dále může obsahovat konkrétní termíny dané akce. Postup Prohlížení katalogu akcí vzdělávací akce pro nelékařské profese Popis Uživatel si prohlíží katalog všech vzdělávacích akcí pro nelékařské profese vypsaných v rámci Projektu. Postup Uživatel vybere z navigace položku Katalog - Vzdělávací akce pro nelékařské profese. IS zobrazí přehled všech akcí tohoto typu. Uživatel dále pomocí filtru či řazení vyhledává požadovanou akci. IS zobrazí akce, které odpovídají daným kritériím. Uživatel si dvojklikem na konkrétní záznam o akci či klikem na odkaz Detail u daného záznamu zobrazí detailní informace o zvolené akci. IS zobrazí detail příslušné akce, která dále může obsahovat konkrétní termíny dané akce.

23 23 Postup Prohlížení katalogu akcí detail termínu vzdělávací akce Popis Uživatel si prohlíží katalog a termíny všech vzdělávacích akcí v rámci Projektu. Postup Uživatel vybere z navigace položku Katalog - Vzdělávací akce pro nelékařské profese nebo Katalog - Vzdělávací akce pro lékařské profese. IS zobrazí přehled všech akcí tohoto typu. Uživatel dále pomocí filtru či řazení vyhledává požadovanou akci. IS zobrazí akce, které odpovídají daným kritériím. Uživatel si dvojklikem na konkrétní záznam o akci či klikem na odkaz Detail u daného záznamu zobrazí detailní informace o zvolené akci. IS zobrazí detail příslušné akce. Uživatel klikne na tlačítko Detail u konkrétního termínu dané akce. IS zobrazí detail zvoleného termínu. 5. Registrace a přihlášení 5.1. Rozdíl mezi registrací a přihlášením Registrace je proces, kterým se neregistrovaný uživatel stává uživatelem registrovaným. Tento proces absolvuje uživatel pouze jednou. Registrovaný uživatel pak na úvodní obrazovce systému (viz níže uvedený obr.) vstupuje do systému tak, že se přihlásí. Každý registrovaný uživatel má systémem přidělenou roli. Podle této role se mu po přihlášení zpřístupní funkce a data pro jeho práci. Obrázek 24. Přihlášení do systému z úvodní obrazovky ZEUS

24 Postup při registraci Registrace je proces, který každý uživatel absolvuje pouze jednou. V procesu registrace uživatel (nebo ten, kdo registraci za uživatele provádí) zadá: ovou adresu uživatele Přihlašovací jméno (tzv. login) Heslo k přihlašovacímu jménu ová adresa je již existující adresa, např. Přihlašovací jméno a heslo si uživatel volí nově a platí jen pro systém ZEUS. Registrace se provádí pomocí dvou jednoduchých kroků ilustrace postupu je na následujících obrázcích. Obrázek 25. Provedení registrace v systému z úvodní obrazovky ZEUS

25 25 Obrázek 26. Ověřovací formulář pro zadání nového registrovaného uživatele Nejprve uživatel (zatím neregistrovaný) zadá své rodné číslo (číslo pasu je určeno pouze pro cizince). IS ověří, zda osoba se zadaným rodným číslem (či číslem pasu) v systému již není evidována. Pokud je osoba v systému nalezena, IS zobrazí tuto informaci a vyzve uživatele k dalšímu kroku, kterým může být nové zadání údajů, vytvoření uživatelského účtu k již evidované osobě, kontaktování uživatelské podpory apod. Obrázek 27. Osoba nalezena

26 Jestliže se zadané rodné číslo se žádným doposud evidovaným rodným číslem osoby v informačním systému neshoduje, zobrazí se formulář pro zadání informací o nové osobě. Uživatel primárně vyplní povinné položky. Pozor, že povinné je také zadávání pracovních úvazků povinně musí být vyplněn alespoň jeden pracovní úvazek u každé osoby. Věnujte pozornost tomu, že pracovní úvazky se definují na samostatném podřízeném formuláři, na který se přechází tlačítkem Přidat. 26 Obrázek 28. Formulář pro zadání nové registrované osoby

27 27 Obrázek 29. Tlačítko Přidat pro zadání úvazku na formuláři pro zadání nové registrované osoby Obrázek 30. Formulář pro zadání úvazku (podřízená součást formuláře pro zadání nové registrované osoby)

28 28 Když jsou uživatelem korektně vyplněna všechna data a formulář je odeslán na zpracování, IS na základě tohoto formuláře vytvoří uživatelský profil pro nového uživatele v roli podpořený. Uživatelský profil v tuto chvíli obsahuje pouze informace o uživateli jakožto osobě. Obrázek 31. Profil nového registrovaného uživatele IS Po této úspěšné registraci či při příštím přihlášení může registrovaný uživatel měnit a doplňovat svá osobní data, či měnit své přístupové údaje do IS. Další úkony v systému ZEUS závisí na roli, která bude tomuto registrovanému uživateli v systému přidělena.

29 Uživatelské postupy Níže jsou uvedeny konkrétní postupy pro registraci nového uživatele IS. Pokud nemá nově se registrující uživatel v systému osobní kartu, která by určovala jeho jinou roli, vytváří se nový registrovaný uživatel vždy v roli podpořený. Postup Vytvoření nového registrovaného uživatele Popis Uživatel se potřebuje zaregistrovat do IS. Postup Uživatel klikne na odkaz v pravém horním rohu Registrovat IS zobrazí formulář průvodce pro zadání rodného čísla (pro cizince čísla pasu) Uživatel vyplní rodné číslo a stiskne tlačítko Další IS provede kontrolu rodného čísla (čísla pasu), zda již toto číslo není v IS evidováno. * Jestliže evidováno je, zobrazí tuto informaci a nabídne uživateli další postup (znova rodné číslo zadat, nechat si poslat přihlašovací údaje na , kontaktovat Uživatelskou podporu, vytvořit osobě nový účet) * Jestliže evidováno ještě není, zobrazí formulář pro založení nové registrované osoby. Uživatel vyplní formulář (primárně povinné hodnoty) a stiskne tlačítko Registrovat IS data uloží, vytvoří nového registrovaného uživatele a zobrazí jeho nový profil. Postup Přihlášení se do IS Popis Uživatel se potřebuje přihlásit do IS. Postup Uživatel klikne na odkaz v pravém horním rohu Přihlásit IS zobrazí formulář pro přihlášení Uživatel vyplní jméno/ a heslo a stiskne tlačítko Přihlásit IS ověří jméno/ a heslo. * Jestliže je uživatel nalezen, zobrazí se jeho úvodní stránka uživatelského profilu. * Jestliže nalezen není, zobrazí se informace o tom, že přihlášení se nezdařilo. Uživatel pak může přihlášení opakovat, generovat nové heslo nebo kontaktovat uživatelskou podporu.

30 30 Postup Vytvoření nového účtu již registrované osobě Popis RČ osoby je již v systému evidováno, ale osoba nemá ještě vytvořen uživatelský účet tj. není registrovaným uživatelem (příklad této situace: podpořený se na první termín hlásil telefonicky přes instruktora, nyní je již chce hlásit on-line). Postup Uživatel klikne na odkaz v pravém horním rohu Registrovat IS zobrazí formulář průvodce pro zadání rodného čísla (pro cizince čísla pasu) Uživatel vyplní rodné číslo a stiskne tlačítko Další IS provede kontrolu rodného čísla (čísla pasu), zda již toto číslo není v IS evidováno. Jestliže evidováno je, zobrazí tuto informaci a nabídne uživateli další postupy. Uživatel zvolí Založit účet existující osobě. Uživatel klikne na tento odkaz, vyplní zobrazený formulář (primárně a uživatelské jméno) a stiskne tlačítko Registrovat IS ověří, zda daný odpovídá danému RČ. * Jestliže ano, IS vytvoří nový účet a na tento je odesláno přístupové heslo. * Jestliže ne, nový účet není vytvořen a uživatel musí kontaktovat uživatelskou podporu pro umožnění přístupu do IS. Postup Změna přístupových údajů Popis Uživatel potřebuje změnit své uživatelské heslo do IS - prozrazené. Postup Uživatel se přihlásí do IS a klikne na odkaz v pravém horním rohu Změna hesla. IS zobrazí formulář pro změnu hesla. Uživatel zadá původní a pak nové heslo a stiskne tlačítko Změnit heslo IS provede kontrolu původního hesla * Jestliže se shoduje, změní jej za nové a informuje o tom uživatele. * Jestliže ne, informuje o tom uživatele a změnu neprovede.

31 31 Postup Zapomenuté heslo Popis Uživatel potřebuje změnit své uživatelské heslo do IS - zapomenuté. Postup Uživatel klikne na odkaz v pravém horním rohu Přihlásit IS zobrazí formulář pro přihlášení Uživatel klikne na odkaz Zapomenuté heslo IS zobrazí formulář pro zadání uživatelského u. Uživatel formulář vyplní a stiskne tlačítko Vyžádat nové heslo IS ověří. * Jestliže není v systému nalezen, informuje uživatele o této skutečnosti. * Jestliže nalezen je, původní heslo pro daného uživatele se přepíše heslem novým a to je zasláno uživateli na uvedený . IS informuje uživatele o této skutečnosti. Postup Změna a doplnění osobních údajů Popis Uživatel potřebuje doplnit osobní údaje do svého profilu v IS. Postup Uživatel se přihlásí do IS a klikne na tlačítko Změnit. IS zobrazí formulář pro změnu / doplnění osobních údajů. Uživatel doplní / změní osobní údaje, bydliště, korespondenční adresu, kontaktní informace, pracovní úvazky, zájem o mailing. Po doplnění stiskne tlačítko Uložit IS aktualizovaná data uloží.

32 Registrace osoby již evidované v systému DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ V předchozím textu se vyskytují tyto pojmy: Uživatel Osoba Mezi uživateli a osobami je třeba z hlediska systému ZEUS rozlišovat. Osoba je každý, kdo má v systému založenu svoji osobní kartu s jednoznačnou identifikací provedenou buď rodným číslem, nebo výjimečně, tj. pro cizince bez přiděleného rodného čísla číslem pasu. Jako osoby v systému ZEUS figurují: Podpoření (tj. školenci) Instruktoři Autoři Lektoři a tutoři Koordinátoři Uživatel (ve smyslu registrovaný uživatel ) je osoba, která je v systému evidována jako uživatel, tj.: Má přidělenou svoji uživatelskou roli (např. podpořený, nebo instruktor) Má v systému evidovanou svoji ovou adresu Dále má v systému evidováno svoje přihlašovací jméno ( login ) a heslo. Registrovaným uživatelem se musí stát každá osoba, která má sama pracovat se systémem ZEUS (v jakékoli roli). Registrovanými uživateli se nemusejí stát podpoření, kteří se chtějí na akce přihlašovat pouze prostřednictvím instruktora zodpovědného za příslušnou akci Kroky Postup pro osobu, který ještě nemá v systému založenu svoji osobní kartu a sama si ji vyplňuje při registraci, jsme popsali v subkapitole Postup při registraci. Poměrně často může nastat i situace, že osoba má již v systému založenu osobní kartu, ale dosud není registrovaným uživatelem. To nastane například tehdy, když se uchazeč na svoji první účast na projektové vzdělávací akci přihlásil prostřednictvím instruktora. Potom je postup tento: 1. Instruktor založil podpořenému zároveň s přihláškou také osobní kartu. 2. Registraci si pak již provádí sám podpořený.

33 5.4.2 Uživatelské postupy Základní uživatelské postupy související s registrací a přihlášením registrovaného uživatele byly již uvedeny v kapitole Registrace a přihlášení. 33 Postup Registrace již evidované osoby Popis Osoba s existující osobní kartou se registruje v systému. Postup Úvodní obrazovka -> kliknout na tlačítko Registrovat v systému Systém vypíše formulář Registrace nového uživatele Uživatel vyplní svoje rodné číslo a klikne na tlačítko Další. Systém zobrazí formulář Registrace osoba již existuje. Uživatel klikne na volbu Založit účet existující osobě. Systém vypíše formulář Registrace nového uživatele. Uživatel vyplní údaje a klikne na tlačítko Registrovat. Systém ho založí jako registrovaného uživatele v roli podpořený. Poznámka Po dokončení registrace se již může tento uživatel kdykoli do systému přihlásit (svými přihlašovacími údaji) a sám se přihlašovat na vzdělávací akce. Ilustrace postupu je na následujících obrázcích.

34 34 Obrázek 32. Formulář pro registraci nového uživatele v tomto případě podpořeného Obrázek 33. Podpořený již má osobní kartu zvolí tedy Založit účet existující osobě

35 35 Obrázek 33. Podpořený vyplní svoje registrační údaje a zaregistruje se tlačítkem Registrovat Obrázek 34. Po registraci se může uživatel přihlásit do systému svými přihlašovacími údaji

36 36 6. Uživatelská podpora Help Desk 6.1. Uživatelská podpora Jedná se o veřejně přístupnou část sytému, která je dostupná všem uživatelům (i uživatelům dosud neregistrovaným). Tato sekce sloužící všem uživatelům, kteří si nevědí rady při vyhledávání vzdělávacích akcí, při přihlašování se na vzdělávací akce či by je zajímaly nějaké další informace například o Projektu, které v informačním systému nenašli. Obrázek 35. Formulář pro zadání požadavku na podporu

37 Uživatelské postupy Níže je uveden konkrétní postup pro zadání nového požadavku na Uživatelskou podporu Postup Zadání nového požadavku na podporu - uživatel Popis Uživatel potřebuje zadat dotaz/problém na uživatelskou podporu IS Postup Uživatel vybere z navigace položku Uživatelská podpora pro zadání nového požadavku IS zobrazí kontaktní formulář pro jeho zadání. Uživatel formulář vyplní (primárně povinné položky), případně doplní přílohy a formulář odešle tlačítkem Odeslat požadavek. IS nový požadavek uloží a v případě, že je uveden , je odeslána informace o zaevidování tohoto požadavku systémem uživateli. Systém dále odešle na pracovníka podpory dle kategorie. Příklad systémového potvrzovacího u: Dobrý den, potvrzujeme přijetí Vašeho požadavku číslo: 9. Vaše zpráva bude předána příslušnému pracovišti ke zpracování. Text vaší zprávy: Dotaz. Mohu se přihlásit na některý z kurzů, i když nejsem zdravotnický pracovník? S přátelským pozdravem, Realizační tým projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ruská Praha 10 Toto je automaticky generovaný mail, prosíme, neodpovídejte na něj.

38 7. Sekce pro registrované uživatele Moje studium - domovská stránka účastníka vzdělávacích akcí Domovská stránka podpořeného je členěna na tři záložky: Moje přihlášky Studované akce Osobní informace Důvodem rozčlenění je možný větší rozsah informací, který by při umístění na jedné záložce byl již nepřehledný. Bezprostředně po registraci jsou na domovské stránce podpořeného pouze vyplněny osobní informace a ty přihlášky, které za podpořeného zadal do systému instruktor příslušné akce či termínu. Obrázek 36. Domovská stránka podpořeného záložka Moje přihlášky pro nově registrovaného uživatele 7.2. Moje přihlášky Záložka Moje přihlášky slouží pro práci s jednotlivými druhy přihlášek (přihláška na akci typu plán, přihláška na termín k akci typu plán, přihláška na běh akce, přihláška na jednorázovou akci). Na přihlášku (na formulář s údaji přihlášky) přejdete pomocí tlačítka Přihláška na řádku s příslušnou akcí, či během, nebo termínem.

39 39 Obrázek 37. Domovská stránka podpořeného záložka Moje přihlášky s již jednou existující přihláškou Na existující přihlášce již podpořený může doplňovat či editovat pouze své kontaktní údaje platné pro přihlášku, nebo upravit požadavky na ubytování. Ostatní údaje na přihlášce může jen číst. Editace kontaktních údajů a údajů pro ubytování se vždy týká termínu. Cesta k těmto údajům se drobně liší podle typu akce: Pro jednorázovou akci se provádí na přihlášce na termín. Pro akci typu plán má smysl pouze na přihlášce na termín (akce pouze termíny zastřešuje). Viz obr. 40 a 41. U akce s běhy se uchazeč přihlašuje vždy na celý běh tvořený skupinou termínů. Proto se na termín dostává prostřednictvím přihlášky na běh. Viz obr. 38 a 39.

40 40 Obrázek 38. Přihláška na běh akce ubytování a kontakty se zadávají až na termínu: přechod tlačítkem Obrázek 39. Přihláška na běh akce editace kontaktních údajů a ubytování na podřízených přihláškách pro jednotlivé termíny běhu

41 41 Obrázek 40. Přihláška na akci typu plán a na termín k této akci

42 42 Obrázek 41. Editace kontaktních údajů a údajů pro ubytování pro akci typu plán pouze na termínech 7.3. Studované akce Záložka Studované akce zobrazuje seznam akcí a jejich termínů, na které již byl podpořený instruktorem zařazen tj. akcí, kde bude, je, či byl podpořený jejich účastníkem. Tj. když je přihláška podpořeného instruktorem dané vzdělávací akce schválena, změní se její stav na Zařazen a současně se v seznamu Studované akce zobrazí daná akce přístupná pro studium. U takto schválené akce se pak dále zobrazují tlačítka, která závisejí na tom, jak daný termín nastavil instruktor. Tlačítka pak slouží k následujícím účelům: E-kurz tlačítko pro vstup do e-learningové části studia studijní materiál E-test - tlačítko pro vstup do e-learningové části studia závěrečný test Diskuse diskuse k danému termínu vzdělávací akce pro účastníky této akce Anketa vyplnění hodnotící ankety po studiu

43 43 Obrázek 42. Studované akce po zařazení na akci, běh, či termín 7.4. Osobní informace Záložka Osobní informace zobrazuje základní identifikační údaje osoby. Tlačítkem Zobrazit / změnit údaje přejdeme na svoji osobní kartu a můžeme ji doplnit, či opravit. V Osobních informacích je dále sekce Projektový index. Přímo v osobních informacích se zobrazují souhrnné údaje o počtu úspěšně absolvovaných vzdělávacích akcích a o počtu kreditů tímto úspěšným studiem získaných. Detailní výpis indexu je pod tlačítkem Zobrazit index.

44 44 Obrázek 43. Domovská stránka podpořeného záložka Osobní informace

45 45 Obrázek 44. Osobní karta podpořeného

46 Uživatelské postupy Níže jsou uvedeny konkrétní postupy pro zobrazení informací o studiu v rámci Projektu Postup Zobrazení mých přihlášek Popis Uživatel si chce prohlédnout seznam svých on-line přihlášek na vzdělávací akce. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí úvodní stránku profilu registrovaného uživatele, na které je záložka Moje přihlášky Postup Zobrazení a editace detailu konkrétní přihlášky Popis Uživatel si chce prohlédnout svoji přihlášku na akci, běh, či termín. Případně může na této přihlášce doplnit či editovat kontaktní údaje a požadavky na ubytování. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí domovskou stránku registrovaného uživatele, na které je zobrazena záložka Moje přihlášky Uživatel si vybere přihlášku, s níž chce pracovat Tlačítko Přihláška Systém zobrazí detail přihlášky, tj. formulář s údaji přihlášky. Uživatel zadá kontaktní údaje platné pro daný termín, či zadá nebo upraví údaje o svých požadavcích na ubytování na daném termínu, případně provede obě úpravy. Tlačítko Uložit Systém se vrátí na domovskou stránku, na záložku Moje přihlášky Postup Zobrazení mých studovaných akcí Popis Uživatel si chce prohlédnout seznam svých studovaných vzdělávacích akcí, na které mu již byly schváleny přihlášky. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí úvodní stránku profilu registrovaného uživatele, na které je zobrazena záložka Moje přihlášky Uživatel klikne na záložku Studované akce

47 47 Postup Zobrazení či změna osobní karty Popis Uživatel si chce prohlédnout svoji osobní kartu a případně na ní změnit či doplnit údaje. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí úvodní stránku profilu registrovaného uživatele, na které je zobrazena záložka Moje přihlášky Uživatel klikne na záložku Osobní informace Systém zobrazí formulář s osobními informacemi Tlačítko Zobrazit / změnit osobní údaje Systém zobrazí formulář s osobní kartou Uživatel edituje a doplňuje údaje Tlačítko Uložit Uživatel se prostřednictvím navigace, nebo z lištového menu může vrátit na Moje studium Postup Zobrazení mého projektového indexu Popis Uživatel si chce prohlédnout svůj projektový index hodnocení proběhlých a vyhodnocených vzdělávacích akcí. Postup Uživatel se přihlásí do IS nebo vybere z navigace položku Moje studium IS zobrazí úvodní stránku profilu registrovaného uživatele, na které je zobrazena záložka Moje přihlášky Uživatel klikne na záložku Osobní informace Systém zobrazí formulář s osobními informacemi Tlačítko Zobrazit index Systém zobrazí výpis projektového indexu Uživatel si index prohlédne Uživatel se prostřednictvím navigace, nebo z lištového menu může vrátit na Moje studium

48 48 8. Přihlášení na vzdělávací akci 8.1. Katalog a tlačítko Přihlásit IS zobrazuje všem uživatelům informace o aktuálně vypsaných vzdělávacích akcích v rámci Projektu (Katalog), a to zvlášť pro lékařské a zvlášť pro nelékařské profese. Abyste se mohli sami přihlašovat na vzdělávací akce, musíte se nejprve stát registrovanými uživateli a pak se pod svým uživatelským jménem a heslem přihlásit do systému. Obrázek 45. Detail akce s tlačítkem pro přihlášení

49 49 Pokud se nepřihlášený uživatel pokusí přihlásit v Katalogu, po kliknutí na tlačítko Přihlásit mu systém zobrazí informaci o tom, proč se nemůže přihlásit na vzdělávací akci viz ilustrativní obr. níže. Obrázek 46. Zpráva pro uživatele nepřihlášeného do systému ZEUS Jestliže se uživatel do IS přihlásí, místo zobrazení této textové informace se mu po kliknutí na tlačítko Přihlásit zobrazí on-line přihláška na tento termín či akci, kterou je potřeba před odesláním vyplnit. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Na termín také není možné se přihlásit, jestliže výuka již byla zahájena, nebo bylo přihlašování z jakéhokoli důvodu realizátorem akce aktuálně pozastaveno. Čtěte prosím pozorně informace publikované v Katalogu a také informativní hlášení vypisovaná systémem ZEUS Obecný postup přihlašování prostřednictvím Katalogu Uživatel se přihlásí do systému svým uživatelským jménem a heslem. Pak si najde v Katalogu akci, na niž se chce přihlásit. Pokud je u akce tlačítko Přihlásit, lze se na akci přihlašovat. Uživatel použije tlačítko Přihlásit. Systém zobrazí formulář s přihláškou, který musí uživatel vyplnit. Podpořený musí primárně potvrdit informaci, že se seznámil s podmínkami akce. Dále může na přihlášce doplnit kontaktní , na který budou zasílány kopie informací pro tuto akci (informace vždy chodí také na uvedený v osobních informacích uživatele, který se před-vyplní jako výchozí i pro tuto přihlášku). Jestliže odeslání přihlášky proběhlo v pořádku, je na uvedený zaslána systémová zpráva o jejím zaevidování v IS a informace o dalším postupu jejího zpracování.

50 50 Obrázek 47. Přihláška na jednorázovou akci O tom, že přihláška je evidována, se může podpořený přesvědčit také v rámci svého profilu na záložce Moje přihlášky (položka navigace Moje studium ). Zde podpořený může sledovat také schvalování svých přihlášek (změny jejich stavů sloupec Stav). Přihláška může obecně být v těchto stavech: Nová nově vytvořená přihláška zaevidována v systému Zařazen přihláška je schválena instruktorem dané akce Nezařazen přihláška nebyla schválena, dále je uveden důvod jejího neschválení (na žádost účastníka, z organizačních důvodů) Přeřazen přihláška na tento termín nebyla schválena (při přijetí či později) ze strany instruktora, ale účastníkovi je navržen nový termín, na který je také automaticky převeden. Nová přeřazením stav nové přihlášky, která vznikla přeřazením účastníka instruktorem na tento termín. Přihláška je automaticky schválena, jakmile účastník potvrdí, že mu tento termín (přihláška) vyhovuje nečeká na další schválení instruktorem. Uzavřena stav přihlášky po vyhodnocení a uzavření daného termínu či akce. Podpořený má také možnost svou přihlášku stornovat. Storno přihlášky uživatelem není automaticky možné pouze v těchto situacích:

51 51 Termín pro danou přihlášku již byl zahájen Termín náleží do akce typu běh, jehož některý termín již účastník absolvoval V těchto případech je potřeba kontaktovat realizátora dané vzdělávací akce a s ním dohodnout podmínky storna Přihlášení na jednorázovou akci Přihlášení na jednorázovou akci provedete ve třech krocích: Nejprve najdete v Katalogu detail akce. Na tomto detailu použijete tlačítko Detail, kterým přejdete na detailní formulář jediného termínu jednorázové akce. Na tomto formuláři pro termín použijete tlačítko Přihlásit. Obrázek 48. Tlačítko Detail u jediného termínu na formuláři pro jednorázovou akci

52 52 Obrázek 49. Přihlášení na jednorázovou vzdělávací akci z termínu této akce 8.4. Přihlášení na běh patřící do akce s běhy Uživatel si musí vybrat právě jeden běh a na ten se přihlásit jako na celek. U akce s běhy není možné, aby si uchazeč o studium vybral jeden termín například z běhu prvního a další termín z běhu čtvrtého běh musí absolvovat jako celek. Tomu odpovídá i postup přihlašování: Na formuláři s detailem akce jsou vypsány všechny disponibilní běhy. Přihlašovat se je možné pouze na běhy, které ještě nezačaly tj. nezačal ani jejich první termín. U běhu, na který je možné se přihlásit, je u názvu běhu tlačítko Přihlásit. Ve vedlejším sloupci je seznam termínů, které tento běh tvoří. Tlačítkem Přihlásit se uchazeč přihlašuje na běh jako na celek.

53 53 Povšimněte si na níže uvedeném ilustrativním obrázku přihlášky na běh, že zde se nezadávají požadavky na ubytování, ani kontaktní údaje pro termín. Pokud je chcete zadat, použijte postup pro editaci přihlášky uvedený v kapitole 7.5. Obrázek 50. Přihlášení na zvolený běh u akce s běhy

54 54 Obrázek 51. Přihláška na běh 8.5. Přihlášení na akci typu plán Akce typu plán reprezentuje vzdělávací program určité vzdělávací aktivity. Vzdělávací aktivita se skládá z výukových modulů, které jsou v rámci akce typu plán vyučovány v samostatných termínech. Účastník akce typu plán se nejprve přihlásí na akci kurz jako celek. Jednotlivé termíny si pak vybírá z vypsaných termínů sám, podle vlastního uvážení. Na termín se však může přihlásit až po té, kdy ho instruktor zařadí na akci typu plán, tj. až po schválení své účasti na akci jako na celku. Popíšeme proto také zvlášť přihlašování na akci typu plán a zvlášť přihlašování na jednotlivé termíny k této akci náležející. Na akci typu plán se uchazeč prostřednictvím Katalogu přihlašuje takto: Vybere si v Katalogu příslušnou akci Přejde na formulář s detailem této akce. Na tomto formuláři použije tlačítko Přihlásit.

55 55 Na přihlášce na akci typu plán se podobně jako u běhu - nezadávají požadavky na ubytování, ani kontaktní údaje pro termín. Tyto věci se specifikují až na přihlášce na termín. Obrázek 52. Přihlášení na akci typu plán 8.6. Přihlášení na termín k akci typu plán Na formuláři pro detail akce v Katalogu si vyberte termín, který chcete studovat. Přejděte na detail tohoto termínu kliknutím na odkaz ve sloupci Termíny. Na detailu termínu se přihlaste tlačítkem Přihlásit.

56 56 Obrázek 53. Detail akce typu plán, na niž je již uchazeč přihlášen

57 57 Obrázek 54. Detail termínu k akci typu plán s tlačítkem pro přihlášení na tento termín Pro přihlašování na termíny k akci typu plán je však mnohem obvyklejší cesta z domovské stránky: Záložka Moje přihlášky Najdete řádek s přihláškou na akci typu plán. Zkontrolujete, že stav této přihlášky je Zařazen. Na podřízených řádcích si vyberete termín a kliknutím se vám otevře formulář s přihláškou na tento termín.

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., únor 2010 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Spisová služba ELISA

Spisová služba ELISA Spisová služba ELISA Rozsah: 8 hodin Anotace: Spisová služba ELISA je elearningový kurz, který studující seznamuje s prostředím elektronické spisové služby, jejími funkcemi a podává základní návod k používání.

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.5.112 B2B CENTRUM a.s. 7.2014 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz)

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz) Uživatelská příručka k Informačnímu systému Prevence rizikového chování MŠMT (http://is-prevence.msmt.cz) září 2012 (verze 1.1) 1/33 Obsah Popis úvodní obrazovky IS...3 Jak je řešena nápověda...4 Technická

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více