GOCLEVER TAB I101. Uživatelská příručka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GOCLEVER TAB I101. Uživatelská příručka. www.goclever.com"

Transkript

1 GOCLEVER TAB I101 Uživatelská příručka

2 Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER technologie prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 199/5/WE. Ochrana životního prostředí Přístroj je předmětem WEEE Směrnice 2002/96/EC. Symbol vedle znamená, že výrobek musí být likvidovány odděleně a měl by být odeslán na příslušný kolektor. To Vám umožní omezit znečištění a vliv na lidské zdraví. Také Vás informujeme, že povinností naší společnosti je podle zákona o odpadech elektronických zařízení, jeho sběru, zpracování, využití a recyklace podporovat KARAT ELECTRO-RECYCLING Ltd., Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete kontaktovat Karat volání Odpovědnost GOCLEVER Technology Company ani žádný z jejích licenčních poskytovatelů nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo zisků, stejně jako za jakoukoliv jinou následnou či nepřímé škody vyplývající z používání zařízení naší značky. GOCLEVER technologie není zodpovědná za jakékoli problémy spojené s poruchou operačního systému a aplikace pracující pod jejím řízením. Změny GOCLEVER Technology si vyhrazuje právo evidovat tento dokument a specifikace přístroje bez předchozího upozornění. Tyto funkce a obrázky se mohou lišit v závislosti na služby nabízené provozovatelem a verzí softwaru přístroje. Před použitím Pamatujte, že baterie není nabitá. Otevření nebo pokus o demontáž vnějšího pláště zařízení povede ke zrušení záruky. Google je registrovaná ochranná známka, a Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc. GOCLEVER Technology Company není zodpovědná za technické a redakční chyby nebo za opomenutí obsahu v tomto dokumentu dále není zodpovědný za náhodné nebo následné škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Informace jsou prezentovány v takovém stavu, v jakém jste je přijali a nevztahuje se na ně žádná záruka. Podléhají změnám bez předchozího upozornění. GOCLEVER Technology Company si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Tato příručka popisuje základní funkce přístroje. Zabezpečení Prosím prostudujte si tyto pokyny. Nedodržení s nimi může způsobit ohrožení života nebo zdraví, nebo může být i nezákonné. Pro další informace, si prosím přečtěte celou příručku. Zařízení bylo navrženo pro provoz z baterie a na napájení ze sítě nabíječkou. Použití zařízení jiným způsobem může být nebezpečné a ztrácíte záruku. Nabíjení baterie Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji elektrické energie v souladu s parametry stanovenými ve specifikaci. V případě pochybností, jestli se jedná o typ požadovaného napájecího zdroje, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. Pokud je výrobek napájen z baterie nebo jiného zdroje, postupujte podle pokynů dodaných s produktem. Vlivy vnějších činitelů a elektromagnetického pole Přístroj není vodotěsný. Ujistěte se, že je vždy suchý a chráněn před vlhkostí. Přístroj musí být také chráněn proti vysokým a nízkým teplotám, prachu, písku, nevystavujte ji nárazům a házení, protože může dojít k poškození tabletu nebo jeho součástí. Nenechávejte zařízení ve vozidle nebo v místech, kde teploty přesahují 50 stupňů Celsia. Nepoužívejte zařízení na palubě letadla a v oblastech, kde to není dovoleno používat vybavení, které může emitovat elektromagnetické pole například nemocnice, čerpací stanice a sklad výbušnin. Porušením těchto pravidel může vést k požáru nebo výbuchu. Nepoužívejte zařízení při řízení! Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, TV a rádio. Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem-, nebo příslušenství, které neobsahují kovy. Servis a opravy K opravě můžete využít autorizovaný servis a kvalifikovaný personál, jakýkoli pokus o samostatnou opravu, nebo neoprávněné služby povede ke zrušení záruky.

3 1. 1. Vizuální popis Viz obrázek níže: 2. Správa napájení 2.1 Vestavěná baterie Vestavěná baterie 3800mAh 7.4V, délka pracovní doby pro různé stavy je níže: Pracovní doba v režimu spánku 30 hodin Pracovní doba při pracující Wi-Fi 5 hodiny Pracovní doba při využítí multimedia 4 hodiny Pracovní doba při přehrávání online videí 3 hodiny

4 2.2 Napájecí adaptér a indikátor nabíjení Příkon je 9V/2A, prosím nepoužívejte s různými specifikacemi. Baterie se nabíjí - indikátor nabíjení svítí červeně Baterie dobita - indikátor vypnut. Doba nabíjení je 6 hodin, když je přístroj vypnutý, přístroj může být používán normálně, ale doba nabíjení bude delší. 2.3 Tlačítko ON/OFF Zapnutí: Dlouze stiskněte tlačítko napájení na 2s, až ucítíte krátké chvění, pusťte tlačítko. Po načtení systemu naběhne obrazovka lock-obraz, jak je uvedeno níže: Vytáhněte ikonu Unlock nahoru do zelené tečky k otevření hlavního menu, vytažením ikony Photo frame až na zelenou tečku otevřete prohlížeč fotek. Vypnutí: Dlouze stiskněte tlačítko napájení na 4s, až ucitíte krátké chvění, pusťte tlačítko a otevře se potvrzení vypnutí viz. níže. Vytáhněte ikonu vypnutí nahoru až na zelenou tečku pro vypnutí, stažením ikony cancel dolů až na zelenou tečku zrušíte vypnutí. Režim spánku: Krátkým stisknutím tlačítka napájení na 1s přejde system do režimu spánku, obrazovka zčerná a opětovným krátkým stiskem vypínače na 1s zařízení probudíte. Pokud nastavíte nízký výkon, při režimu spánku, tablet se bude automaticky uspávat. Vynucené vypnutí: Dlouhým stiskem tlačítka napájení na 7s přinutíte tablet se vypnout.

5 3. Vnitřní a vnější paměť 3.1 Klasifikace paměti Tablet podporuje 4 druhy pamětí: Vnitřní paměť 1, vnitřní paměť 2, USB typ externí úložiště, TF karty. Vnitřní paměť 1 má velikost 2gb a je na ní nainstalován operační systém Android a není přístupný pro běžné uživatele. Nainstalované soubory aplikace APK budou uloženy zde. Vnitřní paměť 2 má velikost 8gb a jmenuje se D disk ve správci složek. USB typ uložiště a TF karta podporují maximálně 32GB a jmenují se C/E/F disky. 3.2 Jak používat paměť Vložte uložiště do příslušného slotu, v levé horní části obrazovky se zobrazí "Příprava karty SD / USB device ". Pak spusťte OI File Explorer pro čtení těchto uložišť. Upozornění: Před vyndáním uložiště, ujistěte se, že jsou všechny složky v uložišti uzavřeny, jinak je možné, že uložiště poškodíte. 4. Shake funkce Haptická zpětná vazba můžete nastavit v nastavení/zvuk a displej. 5. Orientace Jednotka podporuje změnu orientace automaticky, když rotujete se zařízením. 6. Síť Wire-line síť: vložte síťový kabel do RJ45 portu, objeví se odpovídající ikona na status baru v horní části obrazovky. Jednotka si může najít IP adresu automaticky a připojit se k síti, nebo můžete zadat IP manuálně. Stiskněte pro nastavení statické IP adresy.

6 Wi-fi síť: Stiskněte pro nastavení Wi-Fi.

7 1. Zapněte Wi-Fi tlačítkem v pravé horní části obrazovky. 2. Vyberte Wifi síť v menu Nastavení. 3. Kliknutím na zašktávací políčko zapnete Wi-Fi. 4. Zadejte "Wi-Fi nastavení", pro kontrolu všech přístupových bodů, které by mohly být nalezeny a vyberte jednu. 5. Pokud je tento přístupový bod úspěšně připojen, tak se automaticky uloží podrobnosti, volbou "Odstranit" se odstraní všechny detail přístupového bodu. 6. Pokud je přístupový bod šifrován, prosím zadejte vstupní heslo přístupového bodu. 7. Ikona bezdrátové síťě se po úspěšném připojení zobrazí ve stavovém řádku. ADSL síť: Stiskněte připojení do sítě. pro nastavení ADSL, vložte Uživatelské jméno a heslo pro 3G síť: jako první si prosím pořiďte 3G dongle s internet kartou od vašeho lokálního operátora. Spojte dongle s USB portem a rozsvítí se dongle indikátor. Stiskněte pro nastavení 3G sítě. Vyberte pole s 3G sítí, na status baru se objeví 3G ikona a připojení je kompletní.

8 7. Vstupní operace 7.1 Vstup z klávesnice Pokud potřebujete zadat text nebo číslo, dotkněte se textu a zobrazí se na obrazovce klávesnice. Upozornění: Přístroj podporuje externí USB klávesnici, ale některé tlačítka na klávesnici nebudou použity normálně. 7.2 Vstup dotykové obrazovky Upozornění: Prosím, nedávejte těžké předměty na povrch dotykové obrazovky, hrozí rozlomení. Dlouhý stisk a přetáhnutí: Dlouhým stiskem na určitou ikonu, která se zvětší a rozsvítí, můžete přetáhnout ikonu kamkoliv na ploše. Tablet má také stylus pro snazší manipulaci. 7.3 Tablet podporuje připojení externí myši 8. Plocha 8.1 Status bar a Quick bar Nahoře na obrazovce je status bar, na něm je 5 softwarových tlačítek: Domů, Print screen, Vol-, Vol+, Menu, Zpět; Jiné funkce statusu typu: 3G signál, Wi-Fi signál, stav sítě, stav baterie, čas atd. Dole najdete řádek rychlých funkcí, zde je 6 pozic, na které si může uživatel přetáhnou libovolné ikony. 8.2 Hlavní menu Přepínání najdete v dvou módech: Základní obrazovce a v Aplikační obrazovce. Spustíte jej prostředními tlačítky. Pracovní plocha Aplikační menu Na pracovní plochu si můžete přetáhnout ikony na sousední stránky, jsou tam v tomto režimu tři po sobě jdoucí stránky. Aplikační menu je řešeno podobným způsobem. K dispozici je dostatek volného prostoru pro nainstalované aplikace. V tomto případě je zde jedna stránka, která se posouvá dolů bez omezení.

9 8.3 Nastavení plochy V pracovní ploše, můžete stisknout tlačítko menu a dostanete se do místní nabídky pop-up. Nabídka zahrnuje: Přidat, Tapety, Hledat, Oznámení a Nastavení systému. Tlačítkem přidat můžete přidat zástupce, widgety, gadgety apod. Tlačítkem Tapeta můžete vybrat tapetu z předinstalovaných tapet. 8.4 Upozornění Vytáhnutím stavového řádku dolů se dostanete do seznamu oznámení. Stiskem na něj se vrátíte zpět. 8.5 Ikony na ploše Dlouhým stiskem na ikonu, se tato ikona zesvětlí a můžete jí kamkoliv umístit. Také se zobrazí po pravé straně ikona odpadků, kam tahem můžete ikonu odstranit. 9. Webová stránka prohlížeče Klepněte na ikonu prohlížeče, zadejte adresu URL pro připojení k internetu. Poklepáním na menu otevřete menu s tlačítky: nové okno, záložky, okna, obnovit, následující, přidat záložku, najít na stránce, vyber text, info o stránce, sdílet stránku, stahování a nastavení. Stahování fotek: dlouhým stiskem na fotku spustíte podmenu, tady vyberte uložit obrázek. Pozor: soubory budou ukládány do složky nazvané download v hlavním uložišti. Prosím smažte jednou za čas historii stahování, jinak je možné, že se zpomalí rychlost stahování. 10. Správce aplikací a instalací 10.1 Instalace a odinstalace Máte možnost rozšířit systém Android o nainstalovaný soubor s příponou.apk. APK je soubor, který je možný stáhnout z internetu. Po stažení spusťte v menu Explorer, najděte soubor APK, klepněte na tlačítko pro instalaci, postupujte podle průvodce instalací pro dokončení instalace. Pak se vraťte na úvodní stránku a ikona nainstalované APK by se měla nacházet na ploše Správce aplikací Klepněte na nastavení, zvolte aplikace, dále možnost spravovat aplikace, vše o aplikacích naleznete zde. Také odinstalovat aplikace můžete zde Manažer spuštěných aplikací Klepněte na nastavení, zvolte aplikace, vyberte možnost spuštěné služby - všechny běžící aplikace naleznete zde. Pokud některá aplikace nemusí být spuštěna, můžete jí zastavit a uvolnit tak místo v paměti. Pozor: Ne všechny aplikace jsou kompatibilní s přístrojem. GOCLEVER technologie neručí za kompatibilitu se všemi aplikacemi nainstalované v přístroji.

10 11. Správce souborů Poklepáním na Správce složek otevřete prohlížeč, kde jsou 3 uložiště, viz. níže: Disk D je vnitřní paměť Nová složka Stiskem tlačítka menu a přidat složku, přidáte složku do stávajícího adresáře Operace se složkami Dlouhým stiskem na složku, zobrazíte podmenu:

11 11.3 Operace se soubory Dlouhým stiskem na ikonu souboru, zobrazíte toto podmenu: 12. Běžné aplikace 12.1 Multimédia Uvedené přehrávače jsou předinstalovány: CCPlayer audio/video přehrávač, Přehrávač hudby, Galerie, prohlížeč fotek a YouTube. Podporované video formáty: avi/mp4/rmvb/rm/flv/mov/mpg/mpeg/mkv/asf/wmv/mpe/3gp/dat/vob/ts/tp/m4v Podporované audio formáty: Mp3/wav/ac3/aac/ogg/ra/amr/m4a/wma Fotoaparát/kamera Stiskněte ikonu fotoaparátu. Stiskem uděláte obrázek/fotografii, která se uloží do složky DCMI/Camera folder; Pohybováním posuvné ikony nahoru se dostanete do natáčení videa.

12 Stiskem miniatury obrázku nahoře vpravo se podíváte na náhled fotografie. Stiskem tlačítka obrázku. můžete nastavit vyvážení bílé, barevné efekty, velikost nebo kvalitu 12.3 HDMI Jednotka podporuje HDMI výstup k HDMI zařízeními, podobně jako je to u TV s HDMI portem. Maximální rozlišení je 1080P. 1) Zapněte tablet. 2) Spojte jej s HDMI displejem pomocí HDMI kabelu, zapněte displej v zařízení, HDMI oznámení se objeví na stavovém řádku. 3) Pusťte video v tabletu. 4) Stiskněte tlačítko menu, tablet automaticky vypne obrazovku a video se automaticky změní zobrazí na HDMI displeji. Tento proces potřebuje přibližně 5s. 5) Zde jsou 4 metody jak vrátit obraz do tabletu. a) Až video skončí, displej se automaticky přepne zpět na tablet. b) Stiskněte tlačítko menu. c) Odpojte HDMI kabel. d) Stiskněte tlačítko zpět GPS lokace Pokud chcete lokalizovat ulici přesněji, prosím klikněte na pole pro použití GPS satelitů Kalibrace Můžete si navrhnout kalibrování displeje pravidelně. Tuto možnost naleznete v nastavení obrazu. 13. Důležité poznámky 13.1 Poznámka k baterii 7 displej má velkou spotřebu energie. Aby jste docílili větší výdrže baterie, redukujte používání některých funkcí: 1. Multimédia 2. Jas displeje: zredukujte jas displeje v nastavení/obraz a zvuk 3. Hledání přístupových bodů sítě: tuto optimalizaci najdete v nastavení/nastavení bezdrátového připojení a sítě/nastavení wifi/oznamování sítě 4. Wi-Fi: vypněte Wi-Fi 13.2 Uvolnění paměti Aplikace, které běží pořád berou část paměti. Velké množství běžících aplikací ovlivňuje rychlost tabletu. V tomto případě je nejlepší zastavit běžící aplikace pro úsporu paměti.

13 13.3 Vynucené vypnutí 1. Dlouhý stisk tlačítka power po dobu 7 sekund, vynutíte vypnutí tabletu. 2. Stiskem tlačítka reset zespoda zařízení se zařízení vynuceně vypne Obnovení továrního nastavení Toto nastavení najdete v Nastavení/Nastavení ochrany osobních údajů/obnovení továrních dat Upozornění: obnovením továrního nastavení naformátujete celou vnitřní paměť: nastavení Google účtu, data a nastavení systému a aplikací, stažené aplikace atd. Prosím použivejte opatrně Jak ušetřit cestu Fotografie a video z fotoaparátu se ukládají do složky /DCIM/Camera. Obrázky utvořené pomocí print screenu se ukládájí do složky /screenshot folder. Obrázky stáhnuté z internetu se ukládají do složky /download. Věnujte zvláštní pozornost: Příkon je 9V/2A, prosím nepoužívejte jiné zařízení, hrozní nenávratné poškození.

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Více

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku. Obsah Důležité

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2.

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. verze 1.1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ... - 6-1.1. POPIS SPODNÍCH KLÁVES TELEFONU... - 6-1.2. WIDGETY... - 6-2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ...

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino.

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. UŽIVATELSKÝ MANUÁL ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Uživatelská příručka UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Všeobecné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali tablet Prestigio MultiPad2 Ultra

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

Uživatelská příručka. www.htc.com

Uživatelská příručka. www.htc.com Uživatelská příručka www.htc.com Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON

Více

Vodafone 945. Uživatelská příručka

Vodafone 945. Uživatelská příručka Vodafone 945 Uživatelská příručka PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2010 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána ani převáděna

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Uživatelská příručka. ThinkPad Tablet

Uživatelská příručka. ThinkPad Tablet Uživatelská příručka ThinkPad Tablet Poznámky: Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte: Bezpečnostní pokyny a informace o záruce Regulatory Notice Důležité bezpečnostní informace a informace

Více

HUAWEI Y530. Uživatelská příručka

HUAWEI Y530. Uživatelská příručka HUAWEI Y530 Uživatelská příručka Obsah Předmluva... 1 Bezpečnostní opatření... 2 Příprava... 4 První pohled na telefon...4 Instalace SIM karty...5 Vložení karty micro-sd...6 Nabíjení baterie...6 Důležité

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67)

Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67) Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67) Инструкция по обслуживанию (68-81) XtraTab 7 QC Displej: 7 multikapacitní

Více

GT-S5620. Uživatelská příručka

GT-S5620. Uživatelská příručka GT-S5620 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

move Uživatelská příručka

move Uživatelská příručka move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení. Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za

Více

SM-G900F. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 8 Rozvržení zařízení 10 Tlačítka 11 Obsah balení 12 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Přehled... 6 Sestavení... 7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...

Více