Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán"

Transkript

1 Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán 1. ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY DPP Soulad s povodňovým plánem vyššího správního celku Evidenční list DPP v Editoru dat Aktivní odkaz na DPP v POVIS Uveřejnění DPP na Internetu Testování DPP Školení práce s DPP Možnost integrace DPP do Integrovaného záchranného systému (IZS Libereckého kraje i IZS ČR) 2. OBECNÉ POŽADAVKY NA APLIKACI výsledný systém musí obsahově odpovídat metodice MŽP pro tvorbu DPP-Digitální Povodňové Plány a naplňované databáze budou dostupné v systému POVIS podpora činnosti a rozhodování Povodňových Komisí při práci s digitálním povodňovým plánem podpora při vyhodnocování povodňových informací a při informování obyvatel v ohrožených lokalitách či obcích integrace a ovládání systémů zapojených do DPP vytváření výstupů pro evidenci a dokládání průběhu povodňové situace shromažďování údajů o průběhu povodňové situace možnost podpory práce krizových manažerů a osob, které se podílejí na krizovém řízení a plánování na úrovni krajského řešení Shromažďovat a rychle poskytovat informace potřebné k řešení mimořádných událostí na krajské úrovni a umožňuje zaznamenávat a sledovat průběh řešení těchto událostí a následně je vyhodnocovat Systém musí zohledňovat požadavky platné legislativy vztahující se k problematice krizového řízení a souvisejících zákonů Využití společné datové základny obcí a kraje nejen k tvorbě plánů, ale i jako zdroj aktuálních informací pro krizové řízení kraje Vzájemné sdílení dat uživatelů nebo kooperujících subjektů Efektivní aktualizace dat 1

2 Jednoduché doplňování dalších chybějících informací do datové základny uživatelem Podpora práce s různými datovými formáty (Word, Excel, HTML, mapy) Automatické zobrazování informací na mapě Shromažďovat a rychle poskytovat informace kraji potřebné k řešení mimořádných událostí a zaznamenávat a sledovat průběh řešení těchto událostí a následně je vyhodnocovat funkční podporu mimořádných událostí, sil a prostředků, opatření a úkolů, GIS, plánů a dokumentace systém musí mít vzorové řešení pro standardní krizové situace, které mohou během povodní nastat tak aby obsluha nebyla v případě nestandardní situace ve stresu naopak aby systém pro ni byl jediným zdrojem Integrovaných informací (Kontaktní osoby, sousední obce, státní orgány) Navrhovaný systém DPP musí umožňovat práci v OFF-LINE režimu. Navrhovaný systém DPP musí prokázat zátěžovými testy odolnost proti velkému množství přístupů v daný okamžik. Navrhovaný systém DPP musí logovat veškeré kroky v systému a podrobný časový průběh komunikace mezi všemi složkami Integrovaného záchranného systému, Krizového štábu Kraje, občany ohrožených oblastí včetně rozpisů časů kdy a jak byly použity prostředky Jednotného Systému Varování Veřejnosti (JSVV) a Místních informačních systémů (MIS.) Navrhovaný systém DPP musí mít možnost integrace s funkci tzv. Mobilního klienta. Cílem je komunikovat a sdílet data, fotodokumentaci, video-dokumentaci a všechny zbylé části digitálního povodňového plánu přímo v terénu včetně ovládání JSVV-Jednotného Systému Varování Veřejnosti a Místních informačních systémů. Navrhovaný systém DPP musí mít možnost integrace různých komunikačních kanálů do jednoho systému společné pracovní plochy ( , SMS, instant messaging, telefonování vč. záznamů hovorů) Navrhovaný systém DPP musí mít možnost přiřazení komunikace k tématům Navrhnout systém jak a kde evidovat Vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen VHI) a její klíčové prvky (odběrná místa pitné vody, zdroje PV, ČOV, ČS apod.), které jsou jedny z nejohroženějších povodňovými riziky a záplavami. Důležitá je kromě preventivních opatření také rychlá obnova funkčnosti VHI po odeznění přímého povodňového rizika tak, aby bylo možné včas odstranit a minimalizovat škody, vzniklé za povodňových událostí (k čemuž jsou dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních jednou z nejdůležitějších nutných podmínek). DALŠÍ POVINNÉ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. systém musí umožňovat nadřízeným složkám sdílet data a vidět do DPP podřízeným složkám, obrácený postup nesmí být bez souhlasu nadřízených složek umožněn systém musí obsluhu vést dle požadavků DPP Digitálního povodňového plánu, včetně rychlého vyhledávání v tomto DPP Navrhovaný systém DPP musí mít standardní výstup ve formě schválené digitální povodňové knihy včetně příloh dokladujících konkrétní průběh povodní formou : o Povodňového deníku o Foto dokumentace o Video dokumentace Nutno prokázat funkčnost těchto modulů formou sestav a konkrétní ukázky funkcionality jako součást písemné nabídky v podobě grafických logických výstupu tzn. printscreen z nabízené aplikace DPP. Navrhovaný systém DPP musí mít možnost napojení (integrace) na IZS, Krizový štáb Kraje. Tato funkce musí být popsána a bude součástí navrhované ceny řešení. 2

3 Uchazeč doloží podepsaným čestným prohlášením, že jeho navrhovaný systém DPP tuto funkci umožňuje. 3. POŽADOVANÉ MODULY DPP A. MODUL PROSTŘEDKŮ požadavek zaznamenat členy povodňové komise, dobrovolné hasiče, organizace, prostředky traktory, bagry, mobilní protipovodňové hráze, které je možno použít při řešení povodňových situací B. MODUL UDÁLOSTÍ Bude sloužit pro online evidenci událostí a to jak předpokládané, tak skutečná: místo události, ohrožené oblasti, zaplavené oblasti pro jednotlivé stupně povodňové aktivity, únikové trasy, které je ze zákona nutné pořizovat, zapisovat a dokumentovat bude vycházet z technické normy vodního hospodářství TNV ukládání informací do centrální databáze shromažďování informací ze všech systémů zapojených do DPP (rozhlasy, sirény, SMS systém, GPS) a evidenci jejich aktivity a fungování C. MODUL OPATŘENÍ definice veškerých opatření a postupů dle povodňových plánů pro řešení události. Jedná se protipovodňové opatření, operační postupy, zodpovědnosti vč. sledování časového sledu D. MODUL REALIZACE A SLEDOVÁNÍ požadavek na zajištění realizace obsluhy události pomocí definovaných algoritmů obsluhy události opatření dle povodňového plánu. E. MODUL PLÁNOVÁNÍ slouží ke shromažďování veškerých informací z ostatních částí aplikace a také okolí do výsledného dokumentu. Zde se definují krizové plány, havarijní plány, plány konkrétních činností, operační plány a další dokumentace ve struktuře definované uživatelem F. MODUL SMS integraci různých komunikačních kanálů do jednoho systému společné pracovní plochy ( , SMS, instant messaging, telefonování včetně možnosti záznamů hovorů), možnost přiřazení komunikace k tématům G. MODUL POVODŇOVÁ KNIHA Navrhovaný systém DPP musí mít standardní výstup ve formě schválené digitální povodňové knihy včetně příloh dokladujících konkrétní průběh povodní formou: Povodňového deníku Foto dokumentace Video dokumentace Záznamu a poznámek zasažených oblastí z GIS (Grafický Informační systém), pokud je tento k dispozici 3

4 H. VIZUALIZACE DAT požadavek zobrazit, zakreslit místopisnou informaci spravovanou informačním systémem na digitální mapě: na základě aktivity zařízení se bude zobrazovat jejich základní (neaktivní) nebo zvýrazněná (aktivní) symbologie (rozhlasy, sirény) zvýraznění vybraných a nalezených prvků data třetích stran zobrazovat na základě běžně používané symboliky poskytovatele případné další řešení vizualizace bude vycházet ze společných návrhů zpracovatele DPP a zadavatele Upozornění: Nutno prokázat funkčnost těchto modulů formou sestav a konkrétní ukázky funkcionality jako součást písemné nabídky v podobě grafických logických výstupu tzn. printscreen z nabízené aplikace DPP. 4. ŠKOLENÍ A. ŠKOLENÍ PRO ČLENY PK Součástí dodávky bude zajištěno školení pro členy PK obce na používání aplikace DPP a modulů uvedených v bodu 2. B. ŠKOLENÍ PRO ADMINISTRÁTORY Dále bude zajištěno certifikované školení pro administrátory systémy z důvodu nutné budoucí správy a údržby systému, dalšího nastavení systému v rozsahu 5x8 hodin pro 2 osoby. Předpokládané získané znalosti: instalace a konfigurace technologie, nad kterou bude postavena aplikace DPP optimalizace běhu systému a jednotlivých služeb správa přístupových práv ke službám a datovým zdrojům nastavení bezpečnostních omezení a přístupů k aplikacím a službám konfigurace zdrojů dat instalace, implementace a konfigurace konfigurace, vytváření, monitoring připojení vč. zálohování a obnovy dat 5. DIGITALIZACE PP Zpracovatel DPP bude mít za povinnost zdigitalizovat podklady vymezené zpracovatelem PP do prostředí DPP. Jevy, které se můžou v povodňových plánech vyskytnout, vychází z metodiky POVIS pro zpracování digitálních povodňových plánů. Bude se také vycházet z věcné části samotných povodňových plánů konkrétní obce. Může se jednat o jevy: povodňová komise důležité organizace evakuační místa ohrožené objekty 4

5 ohrožující (nebezpečné) objekty místa omezující odtokové poměry protipovodňová opatření ledové jevy 6. TESTOVÁNÍ A ÚPRAVY Součástí dodávky budou také další úpravy a ladění funkčních nedostatků všech výše popsaných částí systému, které budou odhaleny a připomínkovány během testování systémů. 5

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

www.dppcr.cz www.povis.cz www.dppcr.cz

www.dppcr.cz www.povis.cz www.dppcr.cz Povodňový informační systém www.povis.cz www.dppcr.cz Ministerstvo životního prostředí POVIS - Povodňovýodňo informační systémstém Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní základní

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Technická dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část Verze 2 Březen 2014 1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní orgán

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Standardy operačního řízení C421 Středočeského kraje Obsah Úvodní informace... 3 Výstupy podle smlouvy...

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

Upgrade účetního systému NAVISION

Upgrade účetního systému NAVISION Příloha č. 1 ZD Technická dokumentace Technická dokumentace nadlimitní veřejné zakázky s názvem Upgrade účetního systému NAVISION 1 Obsah: 1 OBSAH A CÍL PROJEKTU... 3 2 POPIS STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ A ZPŮSOBU

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

Technická dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK Čl. 1. Úvodní ustanovení

Technická dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK Čl. 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 výzvy a Rámcové smlouvy Technická dokumentace Technická dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK Čl. 1. Úvodní ustanovení Tento dokument je určen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více