OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5"

Transkript

1 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ 6 Tísňová péče 6 Osobní asistence 8 5 SEKCE DOBROVOLNÍKŮ 11 6 HODPODAŘENÍ 12 7 NAŠI DÁRCI 15 8 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 16 9 PERSONÁLNÍ ÚDAJE SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 19 2

3 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava Vážení přátelé, je za námi další rok, kdy naše sdružení poskytlo svoje služby tísňové péče a osobní asistence seniorům a zdravotně postiženým občanům. Poskytování těchto služeb není nijak lehký úkol. Práce s lidmi a pro lidi je náročná, mnohdy vyčerpávající, ale pořád uspokojuje naši duši a přináší pocit potřebnosti. Uvědomuji si, že tato práce vyžaduje velké srdce, aby zvládla vše, co je v jejich práci čeká. Každá bolest a žal jednou pominou a nastanou lepší časy. Dovolte mi, abych proto poděkovala všem zaměstnancům ŽIVOTa 90 Jihlava právě za tento lidský přístup k uživatelům služeb a vyjádřila neskonalý obdiv za jejich vytrvalost a píli. Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava 3

4 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL Název organizace: ŽIVOT 90 Jihlava Číslo registrace, datum: MVČR č. VSP/1-2890/90-R, Sídlo: Žižkova 98, Jihlava Infolinka ŽIVOTa 90 Jihlava: Telefon: Internetová stránka: IČ: Statutární zástupce: Ing. Zuzana Pěchotová Bankovní spojení: VOLSKBANK CZ a. s., Benešova 15, Jihlava Číslo účtu: /6800 Poslání: Jsme tady proto, abychom zlepšovali a prohlubovali kvalitu života celé společnosti tím, že budeme přispívat naší humanitární činností k řešení problémů seniorů a zdravotně postižených, kterým umožníme aktivně a smysluplně žít ve vlastním domově tak dlouho, jak jen to bude možné. Budeme je provádět podzimem života tak, aby se nikdo za své stáří a nemoc nemusel stydět. Cíl: Naším cílem je umožnit seniorům a zdravotně postiženým zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, tedy doma, a snažit se, aby je jejich nemoc či postižení díky naší pomoci co nejméně omezovaly v běžných, každodenních činnostech. Historie: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava vzniklo v roce 1995, zakládající organizací je ŽIVOT 90 v Praze. ŽIVOT 90 Jihlava je dnes samostatná právnická osoba, ale stále zůstává pobočkou Prahy. Služba Tísňová péče AREÍON je poskytována od roku 1995, služba osobní asistence od roku

5 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ Databáze informací Databáze informací spočívá v systematickém vyhledání, zpracování a ukládání dat, která jsou potřebná pro seniory a zdravotně postižené. Databáze obsahuje: adresáře organizací poskytující služby dávky státní sociální podpory důchodové zabezpečení praktické rady seznam ostatních organizací pro seniory, kluby seniorů a zdravotně postižených pořádající volnočasové aktivity Infolinka ŽIVOTa 90 Jihlava Infolinka ŽIVOTa 90 Jihlava poskytuje pomoc při jakékoli nesnázi. Senioři a zdravotně postižení ji mohou využívat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (výjimkou nejsou ani svátky). Na tomto telefonu poskytujeme seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám: a) informace a rady nejen ze sociální oblasti b) první pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a instituce c) kontakt pro osamělé seniory d) nabídka kulturních akcí e) má funkci podpůrnou ve vztahu k rodinám, které doma pečují o těžce nemocné seniory a hledají informace a pomoc f) informace k problému týraných seniorů a zdravotně postižených lidí Poradenství a styk s veřejností Jedná se o kontaktní službu, při které poskytujeme informace o činnosti ŽIVOTa 90 Jihlava, a to nejen v Jihlavě. Je to kontinuální pokračování Infolinky, kdy realizujeme předem telefonicky domluvené návštěvy s pracovníky centra a externisty. Zpravidla se to týká pomoci při zajišťování příspěvku na péči, sepsání žádosti o příspěvek na péči, zajištění a vyplnění formulářů, vyřizování korespondence uživatelům, poskytování odborných informací dle přání volajícího apod. Na tomto projektu s námi spolupracuje Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě. Studenti školy pravidelně (rozsah 2x týdně po 6 hodinách) vykonávají návštěvy u uživatelů, zajišťují pro ně nákupy, vyzvedávají léky, doprovází je při vycházkách, čtou jim nebo si s nimi povídají. Měsíční průměr návštěv u uživatelů: 25 5

6 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ Posláním o. s. ŽIVOTa 90 Jihlava je umožnit seniorům, zdravotně postiženým dětem a dospělým aktivní a smysluplné zapojení do společnosti a umožnit jim žít v jejich přirozeném prostředí, tedy doma. TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON AREÍON vybavuje domácnost staršího, zdravotně postiženého a osamělého občana terminální stanicí systému tísňové péče, která zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem. Stav uživatelů je 24 hodin denně monitorován, díky tomu je jim umožněn samostatný život v domovském prostředí. Při náhlém zhoršení jejich zdravotního stavu, pádu či napadení se uživatel pouhým stisknutím tlačítka zavěšeného na krku nebo na ruce spojí s dispečinkem, jehož pracovníci (kvalifikované zdravotní sestry) ihned zajistí potřebnou pomoc. Poslání Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením díky tísňové péče zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, tj. doma. Cíl Naším cílem je napojit do systému služby TP alespoň 15 zdravotně nebo tělesně postižených dospělých či seniorů kraje Vysočina a umožnit jim zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Cílová skupina lidé starší 18 let dospělí tělesně a zdravotně postižení senioři tělesně a zdravotně postižení, bydlící sami ve svém bytě/domě Komu neposkytujeme služby TP děti do 18 let neslyšící, kteří nemají naslouchací zařízení lidé s mentálním postižením a duševně nemocní dospělí a senioři, kteří jsou zdravotně nebo tělesně postižení a nežijí sami v bytě/domě Principy do systému služby TP napojujeme lidi, se kterými absolvujeme individuální pohovor, provedeme sociální šetření nikoho z žadatelů nediskriminujeme, je nutné splnit požadavky cílové skupiny s uživateli jednáme jako s rovnocennými partnery 6

7 oslovování všem uživatelům vykáme a oslovujeme pan/paní s přidáním jejich příjmení tuto praxi používáme při telefonické komunikaci s uživateli i při osobním šetření v případě žádosti o službu TP, dále v případě napojování uživatele do služby TP v jeho bytě/domě Počet nově nainstalovaných systémů TP v roce 2012: 17 Počet demontovaných terminálních stanic: 18 Počet oprav terminálních stanic: 13 Počet tísňových volání předaných: rychlé záchranné službě: 9 policii: 0 ostatním (příbuzní, sousedé): 256 s uživateli 1119 Organizace se řídí a přizpůsobuje poskytované služby platným a aktuálním Standardům kvality sociálních služeb Standardům Tísňové péče Každý kontakt s uživatelem včetně jeho řešení je zaznamenáván a archivován. Tyto záznamy si operátorky předávají vždy s končící službou a jsou také vyhodnocovány na poradách. Používaná kvalitativní kritéria kontrola zpětných vazeb poskytovaných služeb analýza komplexnosti poskytované pomoci uživateli analýza včasnosti poskytnutí služby nabídky spolupráce od ostatních renomovaných státních i nestátních subjektů v oblasti péče o seniory K vyhodnocení kvality poskytovaných služeb dále také slouží statistická data, počet a struktura uživatelů, počet výjezdů kvalita a kvantita zpětné vazby od uživatelů, rodinných příslušníků a obvodního lékaře rozsah, kvalita, aktuálnost a komplexnost služeb spolupráce s médii efektivitu služby zajišťujeme při osobních kontaktech s uživateli V neposlední řadě musíme uvést i fakt, že projekt tísňové péče AREÍON je zároveň prevencí proti kriminalitě. 7

8 OSOBNÍ ASISTENCE Sociální služba Osobní asistence ŽIVOTa 90 Jihlava je poskytována od Osobní asistence je terénní sociální služba určena lidem se sníženou schopností např. v oblastech osobní péče, péče o domácnost, kontaktu s rodinou a širší společností. Podstatou OA je pomoc se zvládnutím běžných každodenních činností, které člověk vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvládá. Služba je poskytována na základě aktuální potřeby uživatele v přirozeném prostředí uživatele, dále kde uživatel pracuje, vzdělává se apod. Poslání Snažíme se, aby uživatelé služby OA mohli žít stejně kvalitním způsobem života jako jejich vrstevníci. Podpora a pomoc osobní asistence vychází u individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, zachovává jejich lidskou důstojnost a podporuje je v sociální integraci. Cílem OA je uživatel, který 1) v průběhu poskytování OA mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle 2) s pomocí OA zvládne běžné každodenní činnosti, které by dělal sám nebýt jeho zdravotního postižení a setrvává v přirozeném sociálním prostředí 3) si během poskytování OA uchová stávající schopnosti a zachová si vlastní styl života 4) během poskytování OA udržuje a navazuje vztahy s přáteli, rodinou a jinými osobami a umí si vyhledat vhodné aktivity Cílová skupina 1) osoby s kombinovaným postižením 2) osoby s mentálním postižením 3) osoby s tělesným postižením 4) osoby s jinými zdravotními postiženími (ostatní zdravotní postižení mimo smyslová postižení) 5) rodiny s dětmi (rodiny, které mají alespoň jedno dítě s kombinovaným, mentálním, tělesným či jiným postižením) 6) senioři Komu neposkytujeme služby OA 1) osobám, které vyžadují stálý odborný dohled a provádění odborných ošetřovatelských úkonů 2) osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci 3) osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů pomoc druhé osoby 4) osobám se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách 5) osobám agresivním 6) osobám žijícím v takovém sociální prostředí, jež by mohlo zaměstnance jakýmkoli způsobem ohrozit zdraví 8

9 Podmínky pro zahájení poskytování služby OA splnění definované cílové skupiny věk min. 3 roky (vstup do mateřské školy) bydliště v Jihlavě a okolí souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu aktivní spolupráce uživatele při poskytování služby Principy poskytování OA Služba OA je poskytována v souladu s platnou právní úpravou, tedy na základě principu svobodné volby sociálních služeb (podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámení s Etickým kodexem pracovníka v sociálních službách pro OA. 1) ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti 2) individuální přístup k uživateli v souladu s jeho přáním, rozhodnutím 3) respektování soukromí uživatele 4) rovný přístup ke všem uživatelům 5) profesionální poskytování služby Nejmladší uživatel: 3 roky Nejstarší uživatel: 94 let Průměrný věk našich uživatelů: 31 let Uživatelé využívající současně služeb AREÍONu a OA: 4 Počet uživatelů celkem (školské i domácí prostředí za rok 2012): 67 Z toho: 36 mužů a 31 žen Osobní asistenti navštívili uživatele v průměru měsíčně 570 krát a na jedné návštěvě u uživatele strávili průměrně cca 1,7 hodin. Celkem osobní asistenti navštívili uživatelé krát. Vedoucí OA měla s uživateli 428 telefonních kontaktů a 40 osobních kontaktů. Učinila 10 kontrolních šetření a 21krát sama u uživatelů asistovala. Osobní asistenti splňují kvalifikační požadavky dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pracovník v sociálních službách. Služby OA poskytujeme v pracovní dny cca od 6:00 do 18:00 hodin (případně dle potřeb uživatele a možností organizace). Náplň práce osobního asistenta vychází z individuálních potřeb každého uživatele. Osobní asistenti pracují ve školských zařízeních a v domácím prostředí v Jihlavě a v blízkém okolí. Osobní asistenti strávili 65 % pracovní doby ve školách a 35 % v domácím prostředí. 9

10 Ceník OA Výše úhrady v domácím prostředí: do 20 hodin/měsíc 80,- Kč/hodinu (40,- Kč za každou započatou půlhodinu) od 21 do 40 hodin/měsíc 70,- Kč/h (35,- Kč za každou započatou půlhodinu) více než 40 hodin za měsíc 60,- Kč/h (30,- Kč za každou započatou půlhodinu) Výše úhrady ve školském nebo předškolním zařízení: 30 Kč/h (15 Kč za každou započatou půlhodinu) uživatel hradí 2/3 z této částky, 1/3 hradí poskytovatel Osobní asistenti působili v roce 2010 v těchto školských zařízeních: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (Demlova 27) Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava (Březinova 31) Základní škola Jihlava (Jungmannnova 6) Základní škola Jihlava (Demlova 32) Mateřská škola Mozaika Jihlava (Březinova 31) Střední odborná škol sociální (U Matky Boží Jihlava) Mateřská škola a Základní škola Dušejov (Dušejov) Základní škola Hradecká Telč (Hradecká 234) 10

11 5 SEKCE DOBROVOLNÍKŮ ŽIVOT 90 Jihlava jako celek spolupracuje s mnoha dobrovolníky, kteří pracují bez nároku na mzdu a pracují především se členskou základnou ŽIVOTa 90 Jihlava. Dalšími dobrovolníky jsou studenti ze SVOŠS Jihlava, SZŠ a VZŠ Jihlava, kterým patří náš velký dík. Počet odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky: 1270 Akce pro členy ŽIVOTa 90 Jihlava v roce 2012: Trénování paměti Malování na květináče Exkurze v Pivovaru Jihlava Den otevřených dveří Tvoření podzimních dekorací Beseda s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina Výroba dekorací na Dušičky Exkurze na Požární stanici HZS Kraje Vysočina Exkurze na KOPIS HZS Kraje Vysočina Výroba vánočních dekorací Výroba vánočních věnců Kreativní tvoření Dále pořádáme kurzy na počítači, jejichž náplň se odvíjí od individuálních potřeb a přání každého člena. Veškerých volnočasových aktivit se pravidelně zúčastňovali členové ŽIVOTa 90 Jihlava, kteří je hodnotili kladně a považovali je za velmi přínosné. Knihovna ŽIVOTa 90 Jihlava Knihovna v současné době čítá více než 2500 knih. Podmínky pro vypůjčení knih: předložení legitimace člena ŽIVOTa 90 Jihlava zaplacení poplatku 30 Kč lhůta na vrácení knih je 1 měsíc 11

12 6 HOSPODAŘENÍ Ekonomika ŽIVOTa 90 Jihlava Účet ŽIVOTa 90 Jihlava je vedený u VOLKSBANK a. s. Jihlava, Benešova 15 Č. ú /6 800 Roční uzávěrka pro rok 2012: Příjmy Výdaje ZŮSTATEK ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V účetnictví bylo použito časové rozlišení nákladů a výnosů. Důvodem byly přeplatky a nedoplatky AREÍONu a Osobní asistence. Daňové přiznání po roční uzávěrce bylo podáno na Finančním úřadě v Jihlavě v řádném termínu a v naprostém pořádku. Kontroly ŽIVOT 90 Jihlava: Celkové hodnocení kontroly projektu,,osobní asistence a projektu,,areíon tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany dopadlo kladně. Stav a pohyby majetku a závazku organizace Hodnota NHIM, HIM, DHIM Pohledávky Stav pokladní hotovosti Stav běžného účtu SOUČET MAJETKU ,00 Kč ,00 Kč 5.463,00 Kč ,57 Kč ,57 Kč Přehled o peněžních výdajích a příjmech Výdaje: 1. Materiálové výdaje ,00 Kč 2. Nájemné za prostory, provozní služby, školení, energie ,00 Kč 3. Telefonní poplatky a poštovné ,00 Kč 4. Cestovné ,00 Kč 5. Terminální stanice + DMH ,00 Kč 6. Opravy a údržba ,00 Kč 7. Pojistné a poplatky ,00 Kč 8. Mzdy, DPČ, DPP ,00 Kč 9. Sociální, zdravotní, zákonné pojištění ,00 Kč 10. Ostatní výdaje, daň z příjmu, příspěvky 0,00 Kč NÁKLADY CELKEM: ,00 Kč 12

13 Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Příspěvek na činnost z KÚ kraje Vysočina ,00 Kč 3. Příspěvek na činnost z Magistrátu města Jihlavy ,00 Kč 4. Úroky 59,00 Kč 5. Příspěvek na AREÍON, AO ,00 Kč 6. Ostatní, výnosy, tržby OA, TP, nadace ,00 Kč 7. Příspěvek občanů 5.905,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,00 Kč Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnosti (správu) organizace DDNM program TS 5.079,00 Kč DDHM terminální stanice ,00 Kč Služby a práce k terminálním stanicím ,00 Kč Nájemné a služby ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Mzdy ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč DPP CELKEM ,00 Kč ,00 Kč Sociální služba Tísňová péče AREÍON Režijní materiál Bankovní poplatky Materiální výdaje, energie Telefonní poplatky Poštovní poplatky Služby a pojištění, ostatní náklady, členské příspěvky CELKEM Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů: Zdroje příjmů: 1. Státní a obecní dotace: MPSV poštovní poplatky Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina ÚP CELKEM: ,00 Kč 8.114,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 520,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 13

14 2. Příjmy od sponzorů a dárců ,00 Kč Ostatní výnosy, služby, tržby TP ,00 Kč CELKEM: ,00 Kč Sociální služba Osobní asistence: Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Příspěvek na činnost, Krajský úřad Kraje Vysočina, Mag. m. J ,00 Kč 3. Osobní asistence, ostatní služby, tržby OA ,00 Kč 4. ÚP ,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,00 Kč Výdaje: 1. Mzdy ,00 Kč 2. Sociální a zdravotní pojištění ,00 Kč 3. Zdravotní pojištění 7.432,00 Kč 4. Ostatní ,00 Kč NÁKLAD CELKEM ,00 Kč Příjmy ÚP MMJ (refundace mezd) Mzdy OA KOMPLETNÍ NÁKLADY NA SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE: Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů: 1. Státní a obecní dotace: ÚP MPSV Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina CELKEM 2. Příjmy od sponzorů: Nadace CELKEM, tržby OA, služby, ostatní 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Objem nákladu v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb: Náklady pro plnění sociální službu osobní asistence: Mzdy ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč CELKEM: Ostatní náklady: ,00 Kč ,00 Kč

15 7 NAŠI DÁRCI STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE MPSV ÚP v Jihlavě Krajský úřad Kraje Vysočina Statutární město Jihlava DÁRCI Nadace Dětský mozek (finanční dar) Nadace Charty 77 (finanční dar) o. s. Pampeliška (finanční dar) MUDr. Zatloukalová (lékařka ŽIVOTa 90 Jihlava) Argo logistické centrum, s. r. o. (finanční dar) JYSK (věcný dar - stojan) paní Havlásková (finanční dar) paní Urbanová (finanční dar) Vlasta Zahálková (věcný dar - skleničky, hrníčky) Zuzana Křížová a Kristýna Kulíková (studentky SVOŠS Jihlava zorganizovaly sbírku knih do knihovny pro seniory) 15

16 8 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH SPOLUPRÁCE Benediktus o. s. Chotěboř (http://www.benediktus.org) Český rozhlas Region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal) Jihlavský deník (http://jihlavsky.denik.cz) Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz) Integrované centrum sociálních služeb (http://www.icss.cz) Liga za práva vozíčkářů Brno (http://www.ligavozic.cz/) Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.cz) Město Jindřichův Hradec (http://www.jh.cz) Město Třešť (http://www.trest.cz) Oblastní charita Havlíčkův Brod (http://www.charitahb.cz) Oblastní charita Jihlava (http://jihlava.charita.cz) Oblastní charita Pelhřimov (http://pelhrimov.charita.cz) Oblastní charita Třebíč (http://trebic.charita.cz) Oblastní charita Třeboň (http://trebon.charita.cz) OSPPMP LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz) Parola spol. s. r. o. (http://www.jihlavske-listy.cz) Rádio Vysočina (http://www.radiovysocina.cz) Sdružení ELZA Praha (http://www.elsa.cz) Sdružení Nové Město na Moravě (http://www.sdruzeninovemesto.cz) Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s. (http://www.svoss.cz) Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy Jihlava (http://www.szs-ji.cz) Svaz postižených civilizačními chorobami (http://www.spcch.cz) Klub důchodců Jihlava (http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz) Rada seniorů Jihlava (http://www.rscr.cz) Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 (http://jungzs.cz) Základní škola Jihlava (http://www.krizovazs.unas.cz) Základní škola speciální a základní škola praktická Jihlava (http://www.pomskola.cz) ŽIVOT 90 Hradec Králové (http://www.zivot90hk.cz) ŽIVOT 90 Kutná Hora ŽIVOT 90 Praha (http://www.zivot90.cz) ČLENSTVÍ ČRHO Česká rada humanitárních organizací Praha (http://www.crho.cz) KOUS Krajské koordinační uskupení NO kraje Vysočina (http://www.neziskovka.cz) APOA Asociace poskytovatelů osobní asistence (http://www.apoa.cz) Sociálně zdravotní sekce poskytovatelů sociálních služeb kraje Vysočina Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina 16

17 9 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Seznam členů výboru ŽIVOTa 90 Jihlava zvolených na valné hromadě Věra Šerá předsedkyně výboru sdružení Václav Plánka místopředseda výboru sdružení Ing. Zuzana Pěchotová členka výboru RNDr. Ivan Růžička člen výboru JUDr. Dana Táborská členka výboru Členky revizní komise zvolené valnou hromadou dne Dagmar Dubová Jana Hrevůšová Management ŽIVOTa 90 Jihlava Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka sdružení Vladimíra Bukáčková asistentka ředitelky Marcela Kinclová ekonomka sdružení Mgr. Lucie Burkoňonvá vedoucí tísňové péče Blanka Vrzáčková, DiS. manažerka aktivizačních programů (od ) Bc. Blanka Netolická, DiS. vedoucí osobní asistence (do ) Veronika Leupoldová, DiS. vedoucí osobní asistence (od ) Operátorky tísňové péče Eva Kučerová Marie Hrůzová Jarmila Špejtková Jana Stránská Zdena Sýkorová Dagmar Růžičková Jana Nosková Osobní asistenti Jarmila Haidous Dagmar Solarová Pavla Svobodová Tereza Kameníková Jaroslava Heřmánková Irena Veroňková Lucie Nováčková 17

18 Alena Ondráčková (do ) Jana Povolná (do ) Růžena Sobotková (do ) Marcela Kovandová (do ) Jaroslava Baštová (do ) Romana Mařatková (od ) Mátlová (od do ) Purová (od ) Anna Másilková (od ) Andrea Šimková (od ) Miroslava Nováková (od ) Petschenková (od ) Blanka Porvažníková (od ) Jana Doňková (od ) Božena Solařová (od ) Lékařka ŽIVOTa 90 Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová 18

19 10 SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura služba Tísňová péče Předsedkyně výboru Věra Šerá Ředitelka sdružení Ing. Zuzana Pěchotová Vedoucí tísňové péče a sociální pracovník Mgr. Lucie Burkoňová Pracovníci v sociálních službách (úvazek v hodinách) Kučerová Eva 1 Hrůzová Marie 1 Nosková Jana 0,5 Růžičková Dagmar 0,5 Stránská Jana 0,5 Sýkorová Zdeňka 0,5 Špejtková Jarmila 0,5 Ekonomka sdružení Marcela Kinclová Lékařka ŽIVOTa 90 Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová Asistentka ředitelky Vladimíra Bukáčková 0,25 Manažerka aktivizačních programů Blanka Vrzáčková, DiS. 19

20 Organizační struktura služba Osobní asistence Předsedkyně výboru Věra Šerá Ředitelka sdružení Ing. Zuzana Pěchotová Sociální pracovník a vedoucí osobní asistence Veronika Leupoldová, DiS. Ekonomka sdružení Marcela Kinclová Pracovníci v sociálních službách (úvazek v hodinách) Pavla Svobodová 1 Jarmila Haidous 1 Lucie Nováčková 1 Daniela Vašků 1 Dagmar Solarová 1 Blanka Porvažníková 1 Tereza Kameníková 1 Lenka Petschenková 1 Jana Doňková 0,88 Andrea Šimková - 0,75 Stanislava Štěpánková- 0,75 Božena Solařová 0,75 Romana Mařatková 0,75 Anna Másilková 0,75 Jaroslava Heřmánková 0,75 Miroslava Nováková 0,63 Irena Veroňková 0,56 Markéta Benešová 0,5 Lékařka ŽIVOTa 90 - Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová 20

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva 2014 ŽIVOT 90 Jihlava ÚVODNÍ SLOVO Vážení, letos to bude již 20 let, co poskytujeme pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. Doufám, že jsme udělali příjemnějším a lehčím život mnoha

Více

Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava

Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava VÝROČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽENÍ... 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI ORGANIZACE... 4 3 INFOMEDIÁLNÍ SEKCE... 5 4 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová Kontakty: 495 491 180 a 736 601 096

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 ze dne 29. 6. 2005 č. 8/05 1 Čl. 1 Vymezení působnosti Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Klub Výroční zpráva 2010 KLUB PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace. Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI LRS CHVALY I. Údaje o žadateli Název organizace

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou Název: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Registrace: Ministerstvo vnitra České republiky č. VSP/1 2890/90 - R Působnost v krajích: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Liberecký Poslání

Více

Ledax Holding s. r. o.

Ledax Holding s. r. o. Ledax Holding s. r. o. Společnost Ledax Holding s. r. o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální,

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více