OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5"

Transkript

1 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ 6 Tísňová péče 6 Osobní asistence 8 5 SEKCE DOBROVOLNÍKŮ 11 6 HODPODAŘENÍ 12 7 NAŠI DÁRCI 15 8 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 16 9 PERSONÁLNÍ ÚDAJE SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 19 2

3 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava Vážení přátelé, je za námi další rok, kdy naše sdružení poskytlo svoje služby tísňové péče a osobní asistence seniorům a zdravotně postiženým občanům. Poskytování těchto služeb není nijak lehký úkol. Práce s lidmi a pro lidi je náročná, mnohdy vyčerpávající, ale pořád uspokojuje naši duši a přináší pocit potřebnosti. Uvědomuji si, že tato práce vyžaduje velké srdce, aby zvládla vše, co je v jejich práci čeká. Každá bolest a žal jednou pominou a nastanou lepší časy. Dovolte mi, abych proto poděkovala všem zaměstnancům ŽIVOTa 90 Jihlava právě za tento lidský přístup k uživatelům služeb a vyjádřila neskonalý obdiv za jejich vytrvalost a píli. Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava 3

4 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL Název organizace: ŽIVOT 90 Jihlava Číslo registrace, datum: MVČR č. VSP/1-2890/90-R, Sídlo: Žižkova 98, Jihlava Infolinka ŽIVOTa 90 Jihlava: Telefon: Internetová stránka: IČ: Statutární zástupce: Ing. Zuzana Pěchotová Bankovní spojení: VOLSKBANK CZ a. s., Benešova 15, Jihlava Číslo účtu: /6800 Poslání: Jsme tady proto, abychom zlepšovali a prohlubovali kvalitu života celé společnosti tím, že budeme přispívat naší humanitární činností k řešení problémů seniorů a zdravotně postižených, kterým umožníme aktivně a smysluplně žít ve vlastním domově tak dlouho, jak jen to bude možné. Budeme je provádět podzimem života tak, aby se nikdo za své stáří a nemoc nemusel stydět. Cíl: Naším cílem je umožnit seniorům a zdravotně postiženým zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, tedy doma, a snažit se, aby je jejich nemoc či postižení díky naší pomoci co nejméně omezovaly v běžných, každodenních činnostech. Historie: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava vzniklo v roce 1995, zakládající organizací je ŽIVOT 90 v Praze. ŽIVOT 90 Jihlava je dnes samostatná právnická osoba, ale stále zůstává pobočkou Prahy. Služba Tísňová péče AREÍON je poskytována od roku 1995, služba osobní asistence od roku

5 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ Databáze informací Databáze informací spočívá v systematickém vyhledání, zpracování a ukládání dat, která jsou potřebná pro seniory a zdravotně postižené. Databáze obsahuje: adresáře organizací poskytující služby dávky státní sociální podpory důchodové zabezpečení praktické rady seznam ostatních organizací pro seniory, kluby seniorů a zdravotně postižených pořádající volnočasové aktivity Infolinka ŽIVOTa 90 Jihlava Infolinka ŽIVOTa 90 Jihlava poskytuje pomoc při jakékoli nesnázi. Senioři a zdravotně postižení ji mohou využívat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (výjimkou nejsou ani svátky). Na tomto telefonu poskytujeme seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám: a) informace a rady nejen ze sociální oblasti b) první pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a instituce c) kontakt pro osamělé seniory d) nabídka kulturních akcí e) má funkci podpůrnou ve vztahu k rodinám, které doma pečují o těžce nemocné seniory a hledají informace a pomoc f) informace k problému týraných seniorů a zdravotně postižených lidí Poradenství a styk s veřejností Jedná se o kontaktní službu, při které poskytujeme informace o činnosti ŽIVOTa 90 Jihlava, a to nejen v Jihlavě. Je to kontinuální pokračování Infolinky, kdy realizujeme předem telefonicky domluvené návštěvy s pracovníky centra a externisty. Zpravidla se to týká pomoci při zajišťování příspěvku na péči, sepsání žádosti o příspěvek na péči, zajištění a vyplnění formulářů, vyřizování korespondence uživatelům, poskytování odborných informací dle přání volajícího apod. Na tomto projektu s námi spolupracuje Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě. Studenti školy pravidelně (rozsah 2x týdně po 6 hodinách) vykonávají návštěvy u uživatelů, zajišťují pro ně nákupy, vyzvedávají léky, doprovází je při vycházkách, čtou jim nebo si s nimi povídají. Měsíční průměr návštěv u uživatelů: 25 5

6 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ Posláním o. s. ŽIVOTa 90 Jihlava je umožnit seniorům, zdravotně postiženým dětem a dospělým aktivní a smysluplné zapojení do společnosti a umožnit jim žít v jejich přirozeném prostředí, tedy doma. TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON AREÍON vybavuje domácnost staršího, zdravotně postiženého a osamělého občana terminální stanicí systému tísňové péče, která zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem. Stav uživatelů je 24 hodin denně monitorován, díky tomu je jim umožněn samostatný život v domovském prostředí. Při náhlém zhoršení jejich zdravotního stavu, pádu či napadení se uživatel pouhým stisknutím tlačítka zavěšeného na krku nebo na ruce spojí s dispečinkem, jehož pracovníci (kvalifikované zdravotní sestry) ihned zajistí potřebnou pomoc. Poslání Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením díky tísňové péče zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, tj. doma. Cíl Naším cílem je napojit do systému služby TP alespoň 15 zdravotně nebo tělesně postižených dospělých či seniorů kraje Vysočina a umožnit jim zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Cílová skupina lidé starší 18 let dospělí tělesně a zdravotně postižení senioři tělesně a zdravotně postižení, bydlící sami ve svém bytě/domě Komu neposkytujeme služby TP děti do 18 let neslyšící, kteří nemají naslouchací zařízení lidé s mentálním postižením a duševně nemocní dospělí a senioři, kteří jsou zdravotně nebo tělesně postižení a nežijí sami v bytě/domě Principy do systému služby TP napojujeme lidi, se kterými absolvujeme individuální pohovor, provedeme sociální šetření nikoho z žadatelů nediskriminujeme, je nutné splnit požadavky cílové skupiny s uživateli jednáme jako s rovnocennými partnery 6

7 oslovování všem uživatelům vykáme a oslovujeme pan/paní s přidáním jejich příjmení tuto praxi používáme při telefonické komunikaci s uživateli i při osobním šetření v případě žádosti o službu TP, dále v případě napojování uživatele do služby TP v jeho bytě/domě Počet nově nainstalovaných systémů TP v roce 2012: 17 Počet demontovaných terminálních stanic: 18 Počet oprav terminálních stanic: 13 Počet tísňových volání předaných: rychlé záchranné službě: 9 policii: 0 ostatním (příbuzní, sousedé): 256 s uživateli 1119 Organizace se řídí a přizpůsobuje poskytované služby platným a aktuálním Standardům kvality sociálních služeb Standardům Tísňové péče Každý kontakt s uživatelem včetně jeho řešení je zaznamenáván a archivován. Tyto záznamy si operátorky předávají vždy s končící službou a jsou také vyhodnocovány na poradách. Používaná kvalitativní kritéria kontrola zpětných vazeb poskytovaných služeb analýza komplexnosti poskytované pomoci uživateli analýza včasnosti poskytnutí služby nabídky spolupráce od ostatních renomovaných státních i nestátních subjektů v oblasti péče o seniory K vyhodnocení kvality poskytovaných služeb dále také slouží statistická data, počet a struktura uživatelů, počet výjezdů kvalita a kvantita zpětné vazby od uživatelů, rodinných příslušníků a obvodního lékaře rozsah, kvalita, aktuálnost a komplexnost služeb spolupráce s médii efektivitu služby zajišťujeme při osobních kontaktech s uživateli V neposlední řadě musíme uvést i fakt, že projekt tísňové péče AREÍON je zároveň prevencí proti kriminalitě. 7

8 OSOBNÍ ASISTENCE Sociální služba Osobní asistence ŽIVOTa 90 Jihlava je poskytována od Osobní asistence je terénní sociální služba určena lidem se sníženou schopností např. v oblastech osobní péče, péče o domácnost, kontaktu s rodinou a širší společností. Podstatou OA je pomoc se zvládnutím běžných každodenních činností, které člověk vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvládá. Služba je poskytována na základě aktuální potřeby uživatele v přirozeném prostředí uživatele, dále kde uživatel pracuje, vzdělává se apod. Poslání Snažíme se, aby uživatelé služby OA mohli žít stejně kvalitním způsobem života jako jejich vrstevníci. Podpora a pomoc osobní asistence vychází u individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, zachovává jejich lidskou důstojnost a podporuje je v sociální integraci. Cílem OA je uživatel, který 1) v průběhu poskytování OA mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle 2) s pomocí OA zvládne běžné každodenní činnosti, které by dělal sám nebýt jeho zdravotního postižení a setrvává v přirozeném sociálním prostředí 3) si během poskytování OA uchová stávající schopnosti a zachová si vlastní styl života 4) během poskytování OA udržuje a navazuje vztahy s přáteli, rodinou a jinými osobami a umí si vyhledat vhodné aktivity Cílová skupina 1) osoby s kombinovaným postižením 2) osoby s mentálním postižením 3) osoby s tělesným postižením 4) osoby s jinými zdravotními postiženími (ostatní zdravotní postižení mimo smyslová postižení) 5) rodiny s dětmi (rodiny, které mají alespoň jedno dítě s kombinovaným, mentálním, tělesným či jiným postižením) 6) senioři Komu neposkytujeme služby OA 1) osobám, které vyžadují stálý odborný dohled a provádění odborných ošetřovatelských úkonů 2) osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci 3) osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů pomoc druhé osoby 4) osobám se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách 5) osobám agresivním 6) osobám žijícím v takovém sociální prostředí, jež by mohlo zaměstnance jakýmkoli způsobem ohrozit zdraví 8

9 Podmínky pro zahájení poskytování služby OA splnění definované cílové skupiny věk min. 3 roky (vstup do mateřské školy) bydliště v Jihlavě a okolí souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu aktivní spolupráce uživatele při poskytování služby Principy poskytování OA Služba OA je poskytována v souladu s platnou právní úpravou, tedy na základě principu svobodné volby sociálních služeb (podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámení s Etickým kodexem pracovníka v sociálních službách pro OA. 1) ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti 2) individuální přístup k uživateli v souladu s jeho přáním, rozhodnutím 3) respektování soukromí uživatele 4) rovný přístup ke všem uživatelům 5) profesionální poskytování služby Nejmladší uživatel: 3 roky Nejstarší uživatel: 94 let Průměrný věk našich uživatelů: 31 let Uživatelé využívající současně služeb AREÍONu a OA: 4 Počet uživatelů celkem (školské i domácí prostředí za rok 2012): 67 Z toho: 36 mužů a 31 žen Osobní asistenti navštívili uživatele v průměru měsíčně 570 krát a na jedné návštěvě u uživatele strávili průměrně cca 1,7 hodin. Celkem osobní asistenti navštívili uživatelé krát. Vedoucí OA měla s uživateli 428 telefonních kontaktů a 40 osobních kontaktů. Učinila 10 kontrolních šetření a 21krát sama u uživatelů asistovala. Osobní asistenti splňují kvalifikační požadavky dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pracovník v sociálních službách. Služby OA poskytujeme v pracovní dny cca od 6:00 do 18:00 hodin (případně dle potřeb uživatele a možností organizace). Náplň práce osobního asistenta vychází z individuálních potřeb každého uživatele. Osobní asistenti pracují ve školských zařízeních a v domácím prostředí v Jihlavě a v blízkém okolí. Osobní asistenti strávili 65 % pracovní doby ve školách a 35 % v domácím prostředí. 9

10 Ceník OA Výše úhrady v domácím prostředí: do 20 hodin/měsíc 80,- Kč/hodinu (40,- Kč za každou započatou půlhodinu) od 21 do 40 hodin/měsíc 70,- Kč/h (35,- Kč za každou započatou půlhodinu) více než 40 hodin za měsíc 60,- Kč/h (30,- Kč za každou započatou půlhodinu) Výše úhrady ve školském nebo předškolním zařízení: 30 Kč/h (15 Kč za každou započatou půlhodinu) uživatel hradí 2/3 z této částky, 1/3 hradí poskytovatel Osobní asistenti působili v roce 2010 v těchto školských zařízeních: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (Demlova 27) Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava (Březinova 31) Základní škola Jihlava (Jungmannnova 6) Základní škola Jihlava (Demlova 32) Mateřská škola Mozaika Jihlava (Březinova 31) Střední odborná škol sociální (U Matky Boží Jihlava) Mateřská škola a Základní škola Dušejov (Dušejov) Základní škola Hradecká Telč (Hradecká 234) 10

11 5 SEKCE DOBROVOLNÍKŮ ŽIVOT 90 Jihlava jako celek spolupracuje s mnoha dobrovolníky, kteří pracují bez nároku na mzdu a pracují především se členskou základnou ŽIVOTa 90 Jihlava. Dalšími dobrovolníky jsou studenti ze SVOŠS Jihlava, SZŠ a VZŠ Jihlava, kterým patří náš velký dík. Počet odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky: 1270 Akce pro členy ŽIVOTa 90 Jihlava v roce 2012: Trénování paměti Malování na květináče Exkurze v Pivovaru Jihlava Den otevřených dveří Tvoření podzimních dekorací Beseda s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina Výroba dekorací na Dušičky Exkurze na Požární stanici HZS Kraje Vysočina Exkurze na KOPIS HZS Kraje Vysočina Výroba vánočních dekorací Výroba vánočních věnců Kreativní tvoření Dále pořádáme kurzy na počítači, jejichž náplň se odvíjí od individuálních potřeb a přání každého člena. Veškerých volnočasových aktivit se pravidelně zúčastňovali členové ŽIVOTa 90 Jihlava, kteří je hodnotili kladně a považovali je za velmi přínosné. Knihovna ŽIVOTa 90 Jihlava Knihovna v současné době čítá více než 2500 knih. Podmínky pro vypůjčení knih: předložení legitimace člena ŽIVOTa 90 Jihlava zaplacení poplatku 30 Kč lhůta na vrácení knih je 1 měsíc 11

12 6 HOSPODAŘENÍ Ekonomika ŽIVOTa 90 Jihlava Účet ŽIVOTa 90 Jihlava je vedený u VOLKSBANK a. s. Jihlava, Benešova 15 Č. ú /6 800 Roční uzávěrka pro rok 2012: Příjmy Výdaje ZŮSTATEK ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V účetnictví bylo použito časové rozlišení nákladů a výnosů. Důvodem byly přeplatky a nedoplatky AREÍONu a Osobní asistence. Daňové přiznání po roční uzávěrce bylo podáno na Finančním úřadě v Jihlavě v řádném termínu a v naprostém pořádku. Kontroly ŽIVOT 90 Jihlava: Celkové hodnocení kontroly projektu,,osobní asistence a projektu,,areíon tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany dopadlo kladně. Stav a pohyby majetku a závazku organizace Hodnota NHIM, HIM, DHIM Pohledávky Stav pokladní hotovosti Stav běžného účtu SOUČET MAJETKU ,00 Kč ,00 Kč 5.463,00 Kč ,57 Kč ,57 Kč Přehled o peněžních výdajích a příjmech Výdaje: 1. Materiálové výdaje ,00 Kč 2. Nájemné za prostory, provozní služby, školení, energie ,00 Kč 3. Telefonní poplatky a poštovné ,00 Kč 4. Cestovné ,00 Kč 5. Terminální stanice + DMH ,00 Kč 6. Opravy a údržba ,00 Kč 7. Pojistné a poplatky ,00 Kč 8. Mzdy, DPČ, DPP ,00 Kč 9. Sociální, zdravotní, zákonné pojištění ,00 Kč 10. Ostatní výdaje, daň z příjmu, příspěvky 0,00 Kč NÁKLADY CELKEM: ,00 Kč 12

13 Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Příspěvek na činnost z KÚ kraje Vysočina ,00 Kč 3. Příspěvek na činnost z Magistrátu města Jihlavy ,00 Kč 4. Úroky 59,00 Kč 5. Příspěvek na AREÍON, AO ,00 Kč 6. Ostatní, výnosy, tržby OA, TP, nadace ,00 Kč 7. Příspěvek občanů 5.905,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,00 Kč Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnosti (správu) organizace DDNM program TS 5.079,00 Kč DDHM terminální stanice ,00 Kč Služby a práce k terminálním stanicím ,00 Kč Nájemné a služby ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Mzdy ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč DPP CELKEM ,00 Kč ,00 Kč Sociální služba Tísňová péče AREÍON Režijní materiál Bankovní poplatky Materiální výdaje, energie Telefonní poplatky Poštovní poplatky Služby a pojištění, ostatní náklady, členské příspěvky CELKEM Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů: Zdroje příjmů: 1. Státní a obecní dotace: MPSV poštovní poplatky Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina ÚP CELKEM: ,00 Kč 8.114,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 520,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 13

14 2. Příjmy od sponzorů a dárců ,00 Kč Ostatní výnosy, služby, tržby TP ,00 Kč CELKEM: ,00 Kč Sociální služba Osobní asistence: Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Příspěvek na činnost, Krajský úřad Kraje Vysočina, Mag. m. J ,00 Kč 3. Osobní asistence, ostatní služby, tržby OA ,00 Kč 4. ÚP ,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,00 Kč Výdaje: 1. Mzdy ,00 Kč 2. Sociální a zdravotní pojištění ,00 Kč 3. Zdravotní pojištění 7.432,00 Kč 4. Ostatní ,00 Kč NÁKLAD CELKEM ,00 Kč Příjmy ÚP MMJ (refundace mezd) Mzdy OA KOMPLETNÍ NÁKLADY NA SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE: Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů: 1. Státní a obecní dotace: ÚP MPSV Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina CELKEM 2. Příjmy od sponzorů: Nadace CELKEM, tržby OA, služby, ostatní 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Objem nákladu v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb: Náklady pro plnění sociální službu osobní asistence: Mzdy ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč CELKEM: Ostatní náklady: ,00 Kč ,00 Kč

15 7 NAŠI DÁRCI STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE MPSV ÚP v Jihlavě Krajský úřad Kraje Vysočina Statutární město Jihlava DÁRCI Nadace Dětský mozek (finanční dar) Nadace Charty 77 (finanční dar) o. s. Pampeliška (finanční dar) MUDr. Zatloukalová (lékařka ŽIVOTa 90 Jihlava) Argo logistické centrum, s. r. o. (finanční dar) JYSK (věcný dar - stojan) paní Havlásková (finanční dar) paní Urbanová (finanční dar) Vlasta Zahálková (věcný dar - skleničky, hrníčky) Zuzana Křížová a Kristýna Kulíková (studentky SVOŠS Jihlava zorganizovaly sbírku knih do knihovny pro seniory) 15

16 8 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH SPOLUPRÁCE Benediktus o. s. Chotěboř (http://www.benediktus.org) Český rozhlas Region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal) Jihlavský deník (http://jihlavsky.denik.cz) Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz) Integrované centrum sociálních služeb (http://www.icss.cz) Liga za práva vozíčkářů Brno (http://www.ligavozic.cz/) Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.cz) Město Jindřichův Hradec (http://www.jh.cz) Město Třešť (http://www.trest.cz) Oblastní charita Havlíčkův Brod (http://www.charitahb.cz) Oblastní charita Jihlava (http://jihlava.charita.cz) Oblastní charita Pelhřimov (http://pelhrimov.charita.cz) Oblastní charita Třebíč (http://trebic.charita.cz) Oblastní charita Třeboň (http://trebon.charita.cz) OSPPMP LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz) Parola spol. s. r. o. (http://www.jihlavske-listy.cz) Rádio Vysočina (http://www.radiovysocina.cz) Sdružení ELZA Praha (http://www.elsa.cz) Sdružení Nové Město na Moravě (http://www.sdruzeninovemesto.cz) Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s. (http://www.svoss.cz) Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy Jihlava (http://www.szs-ji.cz) Svaz postižených civilizačními chorobami (http://www.spcch.cz) Klub důchodců Jihlava (http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz) Rada seniorů Jihlava (http://www.rscr.cz) Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 (http://jungzs.cz) Základní škola Jihlava (http://www.krizovazs.unas.cz) Základní škola speciální a základní škola praktická Jihlava (http://www.pomskola.cz) ŽIVOT 90 Hradec Králové (http://www.zivot90hk.cz) ŽIVOT 90 Kutná Hora ŽIVOT 90 Praha (http://www.zivot90.cz) ČLENSTVÍ ČRHO Česká rada humanitárních organizací Praha (http://www.crho.cz) KOUS Krajské koordinační uskupení NO kraje Vysočina (http://www.neziskovka.cz) APOA Asociace poskytovatelů osobní asistence (http://www.apoa.cz) Sociálně zdravotní sekce poskytovatelů sociálních služeb kraje Vysočina Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina 16

17 9 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Seznam členů výboru ŽIVOTa 90 Jihlava zvolených na valné hromadě Věra Šerá předsedkyně výboru sdružení Václav Plánka místopředseda výboru sdružení Ing. Zuzana Pěchotová členka výboru RNDr. Ivan Růžička člen výboru JUDr. Dana Táborská členka výboru Členky revizní komise zvolené valnou hromadou dne Dagmar Dubová Jana Hrevůšová Management ŽIVOTa 90 Jihlava Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka sdružení Vladimíra Bukáčková asistentka ředitelky Marcela Kinclová ekonomka sdružení Mgr. Lucie Burkoňonvá vedoucí tísňové péče Blanka Vrzáčková, DiS. manažerka aktivizačních programů (od ) Bc. Blanka Netolická, DiS. vedoucí osobní asistence (do ) Veronika Leupoldová, DiS. vedoucí osobní asistence (od ) Operátorky tísňové péče Eva Kučerová Marie Hrůzová Jarmila Špejtková Jana Stránská Zdena Sýkorová Dagmar Růžičková Jana Nosková Osobní asistenti Jarmila Haidous Dagmar Solarová Pavla Svobodová Tereza Kameníková Jaroslava Heřmánková Irena Veroňková Lucie Nováčková 17

18 Alena Ondráčková (do ) Jana Povolná (do ) Růžena Sobotková (do ) Marcela Kovandová (do ) Jaroslava Baštová (do ) Romana Mařatková (od ) Mátlová (od do ) Purová (od ) Anna Másilková (od ) Andrea Šimková (od ) Miroslava Nováková (od ) Petschenková (od ) Blanka Porvažníková (od ) Jana Doňková (od ) Božena Solařová (od ) Lékařka ŽIVOTa 90 Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová 18

19 10 SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura služba Tísňová péče Předsedkyně výboru Věra Šerá Ředitelka sdružení Ing. Zuzana Pěchotová Vedoucí tísňové péče a sociální pracovník Mgr. Lucie Burkoňová Pracovníci v sociálních službách (úvazek v hodinách) Kučerová Eva 1 Hrůzová Marie 1 Nosková Jana 0,5 Růžičková Dagmar 0,5 Stránská Jana 0,5 Sýkorová Zdeňka 0,5 Špejtková Jarmila 0,5 Ekonomka sdružení Marcela Kinclová Lékařka ŽIVOTa 90 Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová Asistentka ředitelky Vladimíra Bukáčková 0,25 Manažerka aktivizačních programů Blanka Vrzáčková, DiS. 19

20 Organizační struktura služba Osobní asistence Předsedkyně výboru Věra Šerá Ředitelka sdružení Ing. Zuzana Pěchotová Sociální pracovník a vedoucí osobní asistence Veronika Leupoldová, DiS. Ekonomka sdružení Marcela Kinclová Pracovníci v sociálních službách (úvazek v hodinách) Pavla Svobodová 1 Jarmila Haidous 1 Lucie Nováčková 1 Daniela Vašků 1 Dagmar Solarová 1 Blanka Porvažníková 1 Tereza Kameníková 1 Lenka Petschenková 1 Jana Doňková 0,88 Andrea Šimková - 0,75 Stanislava Štěpánková- 0,75 Božena Solařová 0,75 Romana Mařatková 0,75 Anna Másilková 0,75 Jaroslava Heřmánková 0,75 Miroslava Nováková 0,63 Irena Veroňková 0,56 Markéta Benešová 0,5 Lékařka ŽIVOTa 90 - Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová 20

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 IČO: 1900543 Telefon: 466934001 Email: info@dcveska.cz Definice Dětské centrum Veská (dále jen DC Veská) je: příspěvková

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více