OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5"

Transkript

1 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ 6 Tísňová péče 6 Osobní asistence 8 5 SEKCE DOBROVOLNÍKŮ 11 6 HODPODAŘENÍ 12 7 NAŠI DÁRCI 15 8 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 16 9 PERSONÁLNÍ ÚDAJE SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 19 2

3 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava Vážení přátelé, je za námi další rok, kdy naše sdružení poskytlo svoje služby tísňové péče a osobní asistence seniorům a zdravotně postiženým občanům. Poskytování těchto služeb není nijak lehký úkol. Práce s lidmi a pro lidi je náročná, mnohdy vyčerpávající, ale pořád uspokojuje naši duši a přináší pocit potřebnosti. Uvědomuji si, že tato práce vyžaduje velké srdce, aby zvládla vše, co je v jejich práci čeká. Každá bolest a žal jednou pominou a nastanou lepší časy. Dovolte mi, abych proto poděkovala všem zaměstnancům ŽIVOTa 90 Jihlava právě za tento lidský přístup k uživatelům služeb a vyjádřila neskonalý obdiv za jejich vytrvalost a píli. Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava 3

4 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL Název organizace: ŽIVOT 90 Jihlava Číslo registrace, datum: MVČR č. VSP/1-2890/90-R, Sídlo: Žižkova 98, Jihlava Infolinka ŽIVOTa 90 Jihlava: Telefon: Internetová stránka: IČ: Statutární zástupce: Ing. Zuzana Pěchotová Bankovní spojení: VOLSKBANK CZ a. s., Benešova 15, Jihlava Číslo účtu: /6800 Poslání: Jsme tady proto, abychom zlepšovali a prohlubovali kvalitu života celé společnosti tím, že budeme přispívat naší humanitární činností k řešení problémů seniorů a zdravotně postižených, kterým umožníme aktivně a smysluplně žít ve vlastním domově tak dlouho, jak jen to bude možné. Budeme je provádět podzimem života tak, aby se nikdo za své stáří a nemoc nemusel stydět. Cíl: Naším cílem je umožnit seniorům a zdravotně postiženým zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, tedy doma, a snažit se, aby je jejich nemoc či postižení díky naší pomoci co nejméně omezovaly v běžných, každodenních činnostech. Historie: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava vzniklo v roce 1995, zakládající organizací je ŽIVOT 90 v Praze. ŽIVOT 90 Jihlava je dnes samostatná právnická osoba, ale stále zůstává pobočkou Prahy. Služba Tísňová péče AREÍON je poskytována od roku 1995, služba osobní asistence od roku

5 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ Databáze informací Databáze informací spočívá v systematickém vyhledání, zpracování a ukládání dat, která jsou potřebná pro seniory a zdravotně postižené. Databáze obsahuje: adresáře organizací poskytující služby dávky státní sociální podpory důchodové zabezpečení praktické rady seznam ostatních organizací pro seniory, kluby seniorů a zdravotně postižených pořádající volnočasové aktivity Infolinka ŽIVOTa 90 Jihlava Infolinka ŽIVOTa 90 Jihlava poskytuje pomoc při jakékoli nesnázi. Senioři a zdravotně postižení ji mohou využívat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (výjimkou nejsou ani svátky). Na tomto telefonu poskytujeme seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám: a) informace a rady nejen ze sociální oblasti b) první pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a instituce c) kontakt pro osamělé seniory d) nabídka kulturních akcí e) má funkci podpůrnou ve vztahu k rodinám, které doma pečují o těžce nemocné seniory a hledají informace a pomoc f) informace k problému týraných seniorů a zdravotně postižených lidí Poradenství a styk s veřejností Jedná se o kontaktní službu, při které poskytujeme informace o činnosti ŽIVOTa 90 Jihlava, a to nejen v Jihlavě. Je to kontinuální pokračování Infolinky, kdy realizujeme předem telefonicky domluvené návštěvy s pracovníky centra a externisty. Zpravidla se to týká pomoci při zajišťování příspěvku na péči, sepsání žádosti o příspěvek na péči, zajištění a vyplnění formulářů, vyřizování korespondence uživatelům, poskytování odborných informací dle přání volajícího apod. Na tomto projektu s námi spolupracuje Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě. Studenti školy pravidelně (rozsah 2x týdně po 6 hodinách) vykonávají návštěvy u uživatelů, zajišťují pro ně nákupy, vyzvedávají léky, doprovází je při vycházkách, čtou jim nebo si s nimi povídají. Měsíční průměr návštěv u uživatelů: 25 5

6 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ Posláním o. s. ŽIVOTa 90 Jihlava je umožnit seniorům, zdravotně postiženým dětem a dospělým aktivní a smysluplné zapojení do společnosti a umožnit jim žít v jejich přirozeném prostředí, tedy doma. TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON AREÍON vybavuje domácnost staršího, zdravotně postiženého a osamělého občana terminální stanicí systému tísňové péče, která zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem. Stav uživatelů je 24 hodin denně monitorován, díky tomu je jim umožněn samostatný život v domovském prostředí. Při náhlém zhoršení jejich zdravotního stavu, pádu či napadení se uživatel pouhým stisknutím tlačítka zavěšeného na krku nebo na ruce spojí s dispečinkem, jehož pracovníci (kvalifikované zdravotní sestry) ihned zajistí potřebnou pomoc. Poslání Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením díky tísňové péče zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, tj. doma. Cíl Naším cílem je napojit do systému služby TP alespoň 15 zdravotně nebo tělesně postižených dospělých či seniorů kraje Vysočina a umožnit jim zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Cílová skupina lidé starší 18 let dospělí tělesně a zdravotně postižení senioři tělesně a zdravotně postižení, bydlící sami ve svém bytě/domě Komu neposkytujeme služby TP děti do 18 let neslyšící, kteří nemají naslouchací zařízení lidé s mentálním postižením a duševně nemocní dospělí a senioři, kteří jsou zdravotně nebo tělesně postižení a nežijí sami v bytě/domě Principy do systému služby TP napojujeme lidi, se kterými absolvujeme individuální pohovor, provedeme sociální šetření nikoho z žadatelů nediskriminujeme, je nutné splnit požadavky cílové skupiny s uživateli jednáme jako s rovnocennými partnery 6

7 oslovování všem uživatelům vykáme a oslovujeme pan/paní s přidáním jejich příjmení tuto praxi používáme při telefonické komunikaci s uživateli i při osobním šetření v případě žádosti o službu TP, dále v případě napojování uživatele do služby TP v jeho bytě/domě Počet nově nainstalovaných systémů TP v roce 2012: 17 Počet demontovaných terminálních stanic: 18 Počet oprav terminálních stanic: 13 Počet tísňových volání předaných: rychlé záchranné službě: 9 policii: 0 ostatním (příbuzní, sousedé): 256 s uživateli 1119 Organizace se řídí a přizpůsobuje poskytované služby platným a aktuálním Standardům kvality sociálních služeb Standardům Tísňové péče Každý kontakt s uživatelem včetně jeho řešení je zaznamenáván a archivován. Tyto záznamy si operátorky předávají vždy s končící službou a jsou také vyhodnocovány na poradách. Používaná kvalitativní kritéria kontrola zpětných vazeb poskytovaných služeb analýza komplexnosti poskytované pomoci uživateli analýza včasnosti poskytnutí služby nabídky spolupráce od ostatních renomovaných státních i nestátních subjektů v oblasti péče o seniory K vyhodnocení kvality poskytovaných služeb dále také slouží statistická data, počet a struktura uživatelů, počet výjezdů kvalita a kvantita zpětné vazby od uživatelů, rodinných příslušníků a obvodního lékaře rozsah, kvalita, aktuálnost a komplexnost služeb spolupráce s médii efektivitu služby zajišťujeme při osobních kontaktech s uživateli V neposlední řadě musíme uvést i fakt, že projekt tísňové péče AREÍON je zároveň prevencí proti kriminalitě. 7

8 OSOBNÍ ASISTENCE Sociální služba Osobní asistence ŽIVOTa 90 Jihlava je poskytována od Osobní asistence je terénní sociální služba určena lidem se sníženou schopností např. v oblastech osobní péče, péče o domácnost, kontaktu s rodinou a širší společností. Podstatou OA je pomoc se zvládnutím běžných každodenních činností, které člověk vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvládá. Služba je poskytována na základě aktuální potřeby uživatele v přirozeném prostředí uživatele, dále kde uživatel pracuje, vzdělává se apod. Poslání Snažíme se, aby uživatelé služby OA mohli žít stejně kvalitním způsobem života jako jejich vrstevníci. Podpora a pomoc osobní asistence vychází u individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, zachovává jejich lidskou důstojnost a podporuje je v sociální integraci. Cílem OA je uživatel, který 1) v průběhu poskytování OA mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle 2) s pomocí OA zvládne běžné každodenní činnosti, které by dělal sám nebýt jeho zdravotního postižení a setrvává v přirozeném sociálním prostředí 3) si během poskytování OA uchová stávající schopnosti a zachová si vlastní styl života 4) během poskytování OA udržuje a navazuje vztahy s přáteli, rodinou a jinými osobami a umí si vyhledat vhodné aktivity Cílová skupina 1) osoby s kombinovaným postižením 2) osoby s mentálním postižením 3) osoby s tělesným postižením 4) osoby s jinými zdravotními postiženími (ostatní zdravotní postižení mimo smyslová postižení) 5) rodiny s dětmi (rodiny, které mají alespoň jedno dítě s kombinovaným, mentálním, tělesným či jiným postižením) 6) senioři Komu neposkytujeme služby OA 1) osobám, které vyžadují stálý odborný dohled a provádění odborných ošetřovatelských úkonů 2) osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci 3) osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů pomoc druhé osoby 4) osobám se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách 5) osobám agresivním 6) osobám žijícím v takovém sociální prostředí, jež by mohlo zaměstnance jakýmkoli způsobem ohrozit zdraví 8

9 Podmínky pro zahájení poskytování služby OA splnění definované cílové skupiny věk min. 3 roky (vstup do mateřské školy) bydliště v Jihlavě a okolí souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu aktivní spolupráce uživatele při poskytování služby Principy poskytování OA Služba OA je poskytována v souladu s platnou právní úpravou, tedy na základě principu svobodné volby sociálních služeb (podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámení s Etickým kodexem pracovníka v sociálních službách pro OA. 1) ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti 2) individuální přístup k uživateli v souladu s jeho přáním, rozhodnutím 3) respektování soukromí uživatele 4) rovný přístup ke všem uživatelům 5) profesionální poskytování služby Nejmladší uživatel: 3 roky Nejstarší uživatel: 94 let Průměrný věk našich uživatelů: 31 let Uživatelé využívající současně služeb AREÍONu a OA: 4 Počet uživatelů celkem (školské i domácí prostředí za rok 2012): 67 Z toho: 36 mužů a 31 žen Osobní asistenti navštívili uživatele v průměru měsíčně 570 krát a na jedné návštěvě u uživatele strávili průměrně cca 1,7 hodin. Celkem osobní asistenti navštívili uživatelé krát. Vedoucí OA měla s uživateli 428 telefonních kontaktů a 40 osobních kontaktů. Učinila 10 kontrolních šetření a 21krát sama u uživatelů asistovala. Osobní asistenti splňují kvalifikační požadavky dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pracovník v sociálních službách. Služby OA poskytujeme v pracovní dny cca od 6:00 do 18:00 hodin (případně dle potřeb uživatele a možností organizace). Náplň práce osobního asistenta vychází z individuálních potřeb každého uživatele. Osobní asistenti pracují ve školských zařízeních a v domácím prostředí v Jihlavě a v blízkém okolí. Osobní asistenti strávili 65 % pracovní doby ve školách a 35 % v domácím prostředí. 9

10 Ceník OA Výše úhrady v domácím prostředí: do 20 hodin/měsíc 80,- Kč/hodinu (40,- Kč za každou započatou půlhodinu) od 21 do 40 hodin/měsíc 70,- Kč/h (35,- Kč za každou započatou půlhodinu) více než 40 hodin za měsíc 60,- Kč/h (30,- Kč za každou započatou půlhodinu) Výše úhrady ve školském nebo předškolním zařízení: 30 Kč/h (15 Kč za každou započatou půlhodinu) uživatel hradí 2/3 z této částky, 1/3 hradí poskytovatel Osobní asistenti působili v roce 2010 v těchto školských zařízeních: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (Demlova 27) Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava (Březinova 31) Základní škola Jihlava (Jungmannnova 6) Základní škola Jihlava (Demlova 32) Mateřská škola Mozaika Jihlava (Březinova 31) Střední odborná škol sociální (U Matky Boží Jihlava) Mateřská škola a Základní škola Dušejov (Dušejov) Základní škola Hradecká Telč (Hradecká 234) 10

11 5 SEKCE DOBROVOLNÍKŮ ŽIVOT 90 Jihlava jako celek spolupracuje s mnoha dobrovolníky, kteří pracují bez nároku na mzdu a pracují především se členskou základnou ŽIVOTa 90 Jihlava. Dalšími dobrovolníky jsou studenti ze SVOŠS Jihlava, SZŠ a VZŠ Jihlava, kterým patří náš velký dík. Počet odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky: 1270 Akce pro členy ŽIVOTa 90 Jihlava v roce 2012: Trénování paměti Malování na květináče Exkurze v Pivovaru Jihlava Den otevřených dveří Tvoření podzimních dekorací Beseda s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina Výroba dekorací na Dušičky Exkurze na Požární stanici HZS Kraje Vysočina Exkurze na KOPIS HZS Kraje Vysočina Výroba vánočních dekorací Výroba vánočních věnců Kreativní tvoření Dále pořádáme kurzy na počítači, jejichž náplň se odvíjí od individuálních potřeb a přání každého člena. Veškerých volnočasových aktivit se pravidelně zúčastňovali členové ŽIVOTa 90 Jihlava, kteří je hodnotili kladně a považovali je za velmi přínosné. Knihovna ŽIVOTa 90 Jihlava Knihovna v současné době čítá více než 2500 knih. Podmínky pro vypůjčení knih: předložení legitimace člena ŽIVOTa 90 Jihlava zaplacení poplatku 30 Kč lhůta na vrácení knih je 1 měsíc 11

12 6 HOSPODAŘENÍ Ekonomika ŽIVOTa 90 Jihlava Účet ŽIVOTa 90 Jihlava je vedený u VOLKSBANK a. s. Jihlava, Benešova 15 Č. ú /6 800 Roční uzávěrka pro rok 2012: Příjmy Výdaje ZŮSTATEK ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V účetnictví bylo použito časové rozlišení nákladů a výnosů. Důvodem byly přeplatky a nedoplatky AREÍONu a Osobní asistence. Daňové přiznání po roční uzávěrce bylo podáno na Finančním úřadě v Jihlavě v řádném termínu a v naprostém pořádku. Kontroly ŽIVOT 90 Jihlava: Celkové hodnocení kontroly projektu,,osobní asistence a projektu,,areíon tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany dopadlo kladně. Stav a pohyby majetku a závazku organizace Hodnota NHIM, HIM, DHIM Pohledávky Stav pokladní hotovosti Stav běžného účtu SOUČET MAJETKU ,00 Kč ,00 Kč 5.463,00 Kč ,57 Kč ,57 Kč Přehled o peněžních výdajích a příjmech Výdaje: 1. Materiálové výdaje ,00 Kč 2. Nájemné za prostory, provozní služby, školení, energie ,00 Kč 3. Telefonní poplatky a poštovné ,00 Kč 4. Cestovné ,00 Kč 5. Terminální stanice + DMH ,00 Kč 6. Opravy a údržba ,00 Kč 7. Pojistné a poplatky ,00 Kč 8. Mzdy, DPČ, DPP ,00 Kč 9. Sociální, zdravotní, zákonné pojištění ,00 Kč 10. Ostatní výdaje, daň z příjmu, příspěvky 0,00 Kč NÁKLADY CELKEM: ,00 Kč 12

13 Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Příspěvek na činnost z KÚ kraje Vysočina ,00 Kč 3. Příspěvek na činnost z Magistrátu města Jihlavy ,00 Kč 4. Úroky 59,00 Kč 5. Příspěvek na AREÍON, AO ,00 Kč 6. Ostatní, výnosy, tržby OA, TP, nadace ,00 Kč 7. Příspěvek občanů 5.905,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,00 Kč Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnosti (správu) organizace DDNM program TS 5.079,00 Kč DDHM terminální stanice ,00 Kč Služby a práce k terminálním stanicím ,00 Kč Nájemné a služby ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Mzdy ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč DPP CELKEM ,00 Kč ,00 Kč Sociální služba Tísňová péče AREÍON Režijní materiál Bankovní poplatky Materiální výdaje, energie Telefonní poplatky Poštovní poplatky Služby a pojištění, ostatní náklady, členské příspěvky CELKEM Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů: Zdroje příjmů: 1. Státní a obecní dotace: MPSV poštovní poplatky Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina ÚP CELKEM: ,00 Kč 8.114,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 520,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 13

14 2. Příjmy od sponzorů a dárců ,00 Kč Ostatní výnosy, služby, tržby TP ,00 Kč CELKEM: ,00 Kč Sociální služba Osobní asistence: Příjmy: 1. Dotace MPSV provoz ,00 Kč 2. Příspěvek na činnost, Krajský úřad Kraje Vysočina, Mag. m. J ,00 Kč 3. Osobní asistence, ostatní služby, tržby OA ,00 Kč 4. ÚP ,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,00 Kč Výdaje: 1. Mzdy ,00 Kč 2. Sociální a zdravotní pojištění ,00 Kč 3. Zdravotní pojištění 7.432,00 Kč 4. Ostatní ,00 Kč NÁKLAD CELKEM ,00 Kč Příjmy ÚP MMJ (refundace mezd) Mzdy OA KOMPLETNÍ NÁKLADY NA SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE: Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů: 1. Státní a obecní dotace: ÚP MPSV Magistrát města Jihlavy Krajský úřad Kraje Vysočina CELKEM 2. Příjmy od sponzorů: Nadace CELKEM, tržby OA, služby, ostatní 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Objem nákladu v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb: Náklady pro plnění sociální službu osobní asistence: Mzdy ,00 Kč Sociální pojištění organizace ,00 Kč Zdravotní pojištění organizace ,00 Kč CELKEM: Ostatní náklady: ,00 Kč ,00 Kč

15 7 NAŠI DÁRCI STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE MPSV ÚP v Jihlavě Krajský úřad Kraje Vysočina Statutární město Jihlava DÁRCI Nadace Dětský mozek (finanční dar) Nadace Charty 77 (finanční dar) o. s. Pampeliška (finanční dar) MUDr. Zatloukalová (lékařka ŽIVOTa 90 Jihlava) Argo logistické centrum, s. r. o. (finanční dar) JYSK (věcný dar - stojan) paní Havlásková (finanční dar) paní Urbanová (finanční dar) Vlasta Zahálková (věcný dar - skleničky, hrníčky) Zuzana Křížová a Kristýna Kulíková (studentky SVOŠS Jihlava zorganizovaly sbírku knih do knihovny pro seniory) 15

16 8 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH SPOLUPRÁCE Benediktus o. s. Chotěboř (http://www.benediktus.org) Český rozhlas Region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal) Jihlavský deník (http://jihlavsky.denik.cz) Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz) Integrované centrum sociálních služeb (http://www.icss.cz) Liga za práva vozíčkářů Brno (http://www.ligavozic.cz/) Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.cz) Město Jindřichův Hradec (http://www.jh.cz) Město Třešť (http://www.trest.cz) Oblastní charita Havlíčkův Brod (http://www.charitahb.cz) Oblastní charita Jihlava (http://jihlava.charita.cz) Oblastní charita Pelhřimov (http://pelhrimov.charita.cz) Oblastní charita Třebíč (http://trebic.charita.cz) Oblastní charita Třeboň (http://trebon.charita.cz) OSPPMP LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz) Parola spol. s. r. o. (http://www.jihlavske-listy.cz) Rádio Vysočina (http://www.radiovysocina.cz) Sdružení ELZA Praha (http://www.elsa.cz) Sdružení Nové Město na Moravě (http://www.sdruzeninovemesto.cz) Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s. (http://www.svoss.cz) Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy Jihlava (http://www.szs-ji.cz) Svaz postižených civilizačními chorobami (http://www.spcch.cz) Klub důchodců Jihlava (http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz) Rada seniorů Jihlava (http://www.rscr.cz) Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 (http://jungzs.cz) Základní škola Jihlava (http://www.krizovazs.unas.cz) Základní škola speciální a základní škola praktická Jihlava (http://www.pomskola.cz) ŽIVOT 90 Hradec Králové (http://www.zivot90hk.cz) ŽIVOT 90 Kutná Hora ŽIVOT 90 Praha (http://www.zivot90.cz) ČLENSTVÍ ČRHO Česká rada humanitárních organizací Praha (http://www.crho.cz) KOUS Krajské koordinační uskupení NO kraje Vysočina (http://www.neziskovka.cz) APOA Asociace poskytovatelů osobní asistence (http://www.apoa.cz) Sociálně zdravotní sekce poskytovatelů sociálních služeb kraje Vysočina Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina 16

17 9 PERSONÁLNÍ ÚDAJE Seznam členů výboru ŽIVOTa 90 Jihlava zvolených na valné hromadě Věra Šerá předsedkyně výboru sdružení Václav Plánka místopředseda výboru sdružení Ing. Zuzana Pěchotová členka výboru RNDr. Ivan Růžička člen výboru JUDr. Dana Táborská členka výboru Členky revizní komise zvolené valnou hromadou dne Dagmar Dubová Jana Hrevůšová Management ŽIVOTa 90 Jihlava Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka sdružení Vladimíra Bukáčková asistentka ředitelky Marcela Kinclová ekonomka sdružení Mgr. Lucie Burkoňonvá vedoucí tísňové péče Blanka Vrzáčková, DiS. manažerka aktivizačních programů (od ) Bc. Blanka Netolická, DiS. vedoucí osobní asistence (do ) Veronika Leupoldová, DiS. vedoucí osobní asistence (od ) Operátorky tísňové péče Eva Kučerová Marie Hrůzová Jarmila Špejtková Jana Stránská Zdena Sýkorová Dagmar Růžičková Jana Nosková Osobní asistenti Jarmila Haidous Dagmar Solarová Pavla Svobodová Tereza Kameníková Jaroslava Heřmánková Irena Veroňková Lucie Nováčková 17

18 Alena Ondráčková (do ) Jana Povolná (do ) Růžena Sobotková (do ) Marcela Kovandová (do ) Jaroslava Baštová (do ) Romana Mařatková (od ) Mátlová (od do ) Purová (od ) Anna Másilková (od ) Andrea Šimková (od ) Miroslava Nováková (od ) Petschenková (od ) Blanka Porvažníková (od ) Jana Doňková (od ) Božena Solařová (od ) Lékařka ŽIVOTa 90 Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová 18

19 10 SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura služba Tísňová péče Předsedkyně výboru Věra Šerá Ředitelka sdružení Ing. Zuzana Pěchotová Vedoucí tísňové péče a sociální pracovník Mgr. Lucie Burkoňová Pracovníci v sociálních službách (úvazek v hodinách) Kučerová Eva 1 Hrůzová Marie 1 Nosková Jana 0,5 Růžičková Dagmar 0,5 Stránská Jana 0,5 Sýkorová Zdeňka 0,5 Špejtková Jarmila 0,5 Ekonomka sdružení Marcela Kinclová Lékařka ŽIVOTa 90 Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová Asistentka ředitelky Vladimíra Bukáčková 0,25 Manažerka aktivizačních programů Blanka Vrzáčková, DiS. 19

20 Organizační struktura služba Osobní asistence Předsedkyně výboru Věra Šerá Ředitelka sdružení Ing. Zuzana Pěchotová Sociální pracovník a vedoucí osobní asistence Veronika Leupoldová, DiS. Ekonomka sdružení Marcela Kinclová Pracovníci v sociálních službách (úvazek v hodinách) Pavla Svobodová 1 Jarmila Haidous 1 Lucie Nováčková 1 Daniela Vašků 1 Dagmar Solarová 1 Blanka Porvažníková 1 Tereza Kameníková 1 Lenka Petschenková 1 Jana Doňková 0,88 Andrea Šimková - 0,75 Stanislava Štěpánková- 0,75 Božena Solařová 0,75 Romana Mařatková 0,75 Anna Másilková 0,75 Jaroslava Heřmánková 0,75 Miroslava Nováková 0,63 Irena Veroňková 0,56 Markéta Benešová 0,5 Lékařka ŽIVOTa 90 - Jihlava MUDr. Zuzana Zatloukalová 20

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva 2014 ŽIVOT 90 Jihlava ÚVODNÍ SLOVO Vážení, letos to bude již 20 let, co poskytujeme pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. Doufám, že jsme udělali příjemnějším a lehčím život mnoha

Více

Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava

Občanské sdružení. ŽIVOT 90 Jihlava Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava VÝROČÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽENÍ... 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI ORGANIZACE... 4 3 INFOMEDIÁLNÍ SEKCE... 5 4 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Ledax Holding s. r. o.

Ledax Holding s. r. o. Ledax Holding s. r. o. Společnost Ledax Holding s. r. o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální,

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Potravinová banka Vysočina, o. s.

Potravinová banka Vysočina, o. s. Potravinová banka Vysočina, o. s. Sídlo: Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sklad: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou www.potravinovabanka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Podpořili nás STAVONA Jihlava, spol.

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Zpráva o činnosti za rok 2010 generální sponzor Ústí nad Labem 31.5..2011 Květoslava Votrubcová 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytování služby Tísňové péče

Smlouva o poskytování služby Tísňové péče MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče Smlouva o poskytování služby Tísňové péče poskytovatel: Městská charita Plzeň IČ:45334692 Francouzská tř.40/a 326 00 Plzeň zastoupená Mgr. Pavlem Janouškovcem

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V. DĚKUJEME VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1. DOBROVOLNÍKŮM SPOLEČNOSTI FOSA. Náklady Částka v Kč 2. SPOLEČNOSTI PRIMAGAS, s. r. o. za umožnění tréninkových pohovorů pro uživatele služby

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Náklady Částka v Kč 1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 6 839 156 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10)

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10) Výroční zpráva 2013 Organizace - byla založena Městem Chlumec nad Cidlinou zakládací listinou ze dne 17. 9. 2003. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více