Štítkovač Dymo Rhino 4200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štítkovač Dymo Rhino 4200"

Transkript

1 Štítkovač Dymo Rhino 4200 Obrázek 1: Štítkovač Dymo Rhino Napájecí konektor 2. Výstupní slot štítku 3. LCD displej 4. Tlačítko řezačky 5. Tisk 6. OK 7. Navigace 8. Backspace (mazání) 9. Zpět 10. Oblíbené 11. Přidat/odebrat 12. Nastavení 13. Serial/Feed 14. Knihovna/uložit 15. Velikost/styl 16. Velká písmena 17. Mezerník 18. Alt 19. Zkratky 20. Escape 21. Vymazat 22. Napájení 23. Podsvícení O vašem novém štítkovači S tímto štítkovašem budeme moct vytvářet neuvěřitelné množství štítků. Můžete si vybrat štítky v mnoha různých velikostech a stylech. Štítkovač využívá cartridge RHINO Industrial v šířkách 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm. Můžete je také koupit vyrobené z různých materiálů jako flexibilní nylon, pevný polystyren, vinyl nelepivé štítky a smršťovací trubičky. Navštivte pro informace o štítcích a příslušenství pro váš štítkovač. Registrace záruky. Navštivte pro online registraci vašeho štítkovače. Během registrace budete potřebovat sériové číslo, které je umístěno uvnitř krytu baterií. Začínáme Následujte instrukce v této části, abyste spustili poprvé váš štítkovač. Připojení napájení Štítkovač lze napájet pomocí baterií nebo AC proudu. Navštivte pro informace o tom, jak získat volitelné dobíjecí baterie nebo AC napájecí adaptér. Poznámka: pro optimální napájení použijte volitelné dobíjecí lithium-ion baterii nebo AC napájecí adaptér. Abyste ušetřili elektřinu, štítkovač se automaticky přepne do režimu standby po dvou minutách neaktivity a po pěti minutách neaktivity se automaticky vypne. Zapojení baterií Štítkovač lze napájen šesti AA alkalickými bateriemi. 1. Stiskněte palcem západku na zadní straně štítkovače pro odpojení krytu baterií. Viz obrázek 2: Obrázek 2

2 2. Vložte baterie podle vyznačené polarity + a -. Viz obrázek Dejte zpět kryt baterií. Poznámka: Pokud nebudete štítkovač delší bodu používat, vyndejte z něj baterie. Připojení volitelného napájecího adaptéru Štítkovač může používat volitelný napájecí adaptér (DYMO Switching Adapter 9V DC 2A). Připojením adaptéru, když je ve štítkovači vložena volitelná dobíjecí baterie, tuto baterii dobijete. Ujistěte se, že je adaptér odpojen, než budete manipulovat s lithium-ion baterií. Připojení napájecího adaptéru 1. Zapojte napájecí adaptér do napájecího konektoru na vršku štítkovače. Viz obrázek 3. Obrázek 3 2. Zapojte druhý konec napájecího adaptéru do zásuvky. Zapojení volitelné dobíjecí baterie Štítkovač může pracovat s pomocí volitelné dobíjecí lithium-ion baterie (DYMO Li-ion Battery 7.4V 1400mAh). Ujistěte se, že je napájecí adaptér odpojený, než budete manipulovat s lithium-ion baterií. Zapojení baterie 1. Stiskněte palcem západku na zadní straně štítkovače pro odpojení krytu baterií. Viz obrázek 4: Obrázek 4 2. Zapojte baterii do slotu a dávejte přitom pozor na správnou polaritu. Viz obrázek Dejte zpět kryt baterií. Přečtěte si bezpečnostní upozornění ohledně tohoto typu baterie dále v návodu. Odpojení volitelné baterie Pokud nebudete štítkovač delší dobu používat, odpojte baterii. Ujistěte se, že je napájecí adaptér odpojený, než budete manipulovat s lithium-ion baterií. 1. Odpojte nabíjecí adaptér. 2. Stiskněte palcem západku na zadní straně štítkovače pro odpojení krytu baterií. 3. Vyndejte baterii ven. Přečtěte si bezpečnostní upozornění ohledně tohoto typu baterie dále v návodu. Dobíjení baterie Dobíjecí baterie se automaticky dobíjí, když je štítkovač připojen k napájení pomocí adaptéru. První nabití baterie bude trvat zhruba osm hodin. Další dobíjení budou trvat zhruba dvě hodiny. Vložení a vyjmutí cartridge se štítky Váš štítkovač má počítačení catrridge. Navštivte pro více informací o zakoupení dalších.

3 Vložení cartridge se štítky 1. Opatrně zvedněte kryt cartridge na zadní straně štítkovače. 2. Ujistěte se, že štítek a páska jsou natažené před ústí cartridge a že štítek ptochází mezi zarážkami. Pokud je to třeba, přetočte pásek po směru hodinových ručiček pro utažení. 3. Vložte cartridge se štítky a pásku mezi zarážky. Viz obrázek 5. Obrázek 5 4. Pevně zatlačte na cartridge, dokud nezapadne na místo. Abyste zabránili shrnutí štítků, ujistěte se, že cartridge zapadne na místo. 5. Zavřete kryt. Vyndání cartridge se štítky 1. Opatrně zvedněte dvířka cartridge na zadní straně štítkovače. 2. Opatrně vyndejte cartridge. 3. Zapojte novou cartridge podle návodu výše. 4. Vyberte šířku nové cartridge, až budete vyzváni. Nastavení šířky štítku Pokaždé, když zapojíte cartridge do štítkovače, budete vyzváni k nastavení šířky, aby štítkovač věděl, jakou šířku štítku právě používáte. Některé funkce, které používáte pro návrhy štítků, závisí na šířce štítku. Nastavení šířky štítku můžete změnit kdykoliv v menu Settings. 1. Stiskněte ALT + SETTINGS CUSTOM. 2. Vyberte Print options a stiskněte OK. 3. Vyberte Label width a stiskněte OK. 4. Vyberte šířku nyní vloženého štítku a stiskněte OK. Výběr jazyka Když poprvé zapnete štítkovač, budete vyzváni k výběru jazyka. Základně je nastavena angličtina. Některé funkce štítkovače související s jazykem, jako speciální znaky, text menu a další jsou ovlivněny nastavením jazyka. Jazyk můžete změnit kdykoliv v menu Settings. 1. Stiskněte ALT + SETTINGS CUSTOM. 2. Vyberte System a stiskněte OK. 3. Vyberte Language a stiskněte OK. 4. Vyberte jazyk a stiskněte OK. Výběr jednotek měření Když poprvé zapnete štítkovač, budete vyzváni pro volbu požadovaných jednotek měření. Můžete si vybrat milimetry nebo palce. Jednotky můžete změnit kdykoliv v menu Settings. 1. Stiskněte ALT + SETTINGS CUSTOM. 2. Vyberte System a stiskněte OK. 3. Vyberte Units a stiskněte OK. 4. Vyberte mm nebo inches ('') a stiskněte OK.

4 Seznámení se štítkovačem Seznamte se s umístěním kláves a dalších prvků vašeho přístroje. Viz obrázek 1 na první stránce. Následující část popíše do detailu všechny funkce. Zapnutí Tlačítko zapne nebo vypne přístroj. Aby se šetřila elektřina, štítkovač se automaticky vypne po pěti minutách nečinnosti. Když je štítkovač vypnut, zapamatuje si aktuální štítek a nastavení pro chvíli, kdy bude opět zapnut. Pokud jsou v tu samou dobu vypojeny baterie a adaptér, některá nastavení jsou zapamatována, nicméne aktuální štítek je ztracen a budete muset znovu nastavit šířku štítku, když příště štítkovač zapnete. LCD displej LCD displej má lištu zobrazující aktuální typ štítku a indikátory právě vybraných funkcí nahoře a napravo. Když jsou zvolené, jsou indikátory černé. Viz obrázek 6. Obrázek 6 1. Lišta s textem 2. Indikátor otočení 3. Indikátor zarovnání 4. Indikátor velkých písmen 5. Indikátor ALT 6. Indikátor chyby 7. Indikátor baterie 8. Indikátory velikosti textu 9. Indikátory stylu textu Pokud se vámi napsaný text nevejde na aktuálně definovaný štítek, část textu, která se nevejde, bude zastíněná. Když se pokusíte vytisknout štítek pöbsahující text, který se nevejde, text navíc se nevytiskne. Použití podsvícení V případě nedostatečného osvětlení můžete zapnout podsvícení displeje. Kvůli šetření elektřiny se podsvícení automaticky vypne po patnácti sekundách nečinnosti. Stisknutím jakéhokoliv tlačítla podsvícení opět zapnete. Tlačítko podsvícení funguje jako přepínač pro zapnutí a vypnutí světla. Dobu podsvícení můžete prodloužit nebo zkrátit v menu Settings. Zapnutí a vypnutí podsvícení Stiskněte Nastavení časovače podsvícení 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte System a stiskněte OK. 3. Vyberte Backlight timer a stiskněte OK. 4. Stiskněte nebo pro prodloužení nebo zkrácení času podsvícení. 5. Stiskněte OK. Nastavení kontrastu displeje 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte System a stiskněte OK. 3. Vyberte Screen contrast a stiskněte OK. 4. Stiskněte nebo pro navýšení nebo snížení kontrastu. 5. Stiskněte OK.

5 Lišta s textem Tato lišta ukazuje aktuální typ štítku. U některých typů štítků také další informace jako velikost nebo typ čárového kódu. Typ štítku Typ čárového kódu Mód velkých písmen Tlačítko CAPS zapíná a vypíná velká písmena. Když je mód velkých písmen zapnut, na displeji se zobrazí indikátor CAPS a všechna napsaná písmena jsou velká. Základní nastavení je takové, že je tento mód zapnut. Když je vypnut, všechna písmena jsou malá. Zapnutí a vypnutí módu velkých písmen Stiskněte CAPS. Tlačítko ALT Tlačítko ALT se používá pro výběr alternativní funkce nebo symbolu. Například když stisknete 9*, objeví se na displeji číslice 9, nicméne pokud stisknete ALT a poté 9*, objeví se displeji (*). Tlačítko Excape Tlačítko ESC ukončí akci nebo opustí menu, aniž by byla učiněna nějaká volba. Navigační tlačítka Navigační tlačítka fungují následovně: : pohyb o jeden znak na displeji doleva. Návrat do předchozího menu (také můžete použít ESC). ALT+ : pohyb o jednu buňku doleva u štítku s více buňkami. Pohne se na displeji o jeden štítek doleva. : pohyb o jeden znak na displeji doprava. Posun do další úrovně menu (také můžete použít OK). ALT+ : pohyb o jednu buňku doprava u štítku s více buňkami. Pohne se na displeji o jeden štítek doprava. : pohyb nahoru v seznamu položek. : pohyb dolů v seznamu položek. OK: vybere položku menu. Tlačítko Backspace (mazání) Tlačítko vymaže znak nalevo od kurzoru. Tlačítko Clear (vymazat) Tlačítko CLR vymaže veškerý aktuální text a nastavení formátu a navrátí displej na typ základního štítku. Tlačítko stříhání Tlačítko ustřihne štítek. Když tisknete více štítků, štítkovač vždy zastaví po vytištění každého štítku, abyste mohli štítek ustříhnout. Tuto funkci můžete vypnout, aby se vytisklo nepřetržitě více štítků. Viz Pauzy mezi štíty dále v návodu. Zkratky K dispozici je několik zkratkových kláves pro tvorbu specifických typů štítků, přidání čárových kódů a formátování textu. Tyto klávesy jsou popsány detailně dále v tomto návodu. Práce se štítky Můžete vytvořit jednotlivý štítek nebo skupinu štítků. Skupinu štítků lze vytvořit ručně přidáním štítků k aktuálnímu štítku nebo automaticky pomocí serializace. Viz Tvorba sérií štítků dále v návodu pro informace o použití serializace. Tvorba štítku Štítkovač si pamatuje poslední štítek, s nímž jste pracovali, když byl vypnut. Musíte vymazat text a formátování tohoto štítku, než vytvoříte nový štítek. Vytvoření nového štítku 1. Pokud je to potřeba, stiskněte CLR pro vymazání předchozího štítku a formátování z displeje. 2. Pomocí klávesnice napište nový text. 3. Naformátujte velikost a styl textu. Viz Formátování štítku dále v návodu. 4. Také můžete uložit štítek do knihovny. Viz Ukládání štítků dále v návodu.

6 Přidání štítku Před nebo po aktuálním štítku můžete vložit další štítek. 1. Stiskněte Remove Add. 2. Vyberte jedno z následujícího: - Left pro přidání štítku nalevo od pozice kurzoru. - Right pro přidání štítku napravo od pozice kurzoru. 3. Stiskněte OK. Nový prázdný štítek je vložen na displej nalevo nebo napravo od aktuálního štítku. Mezi štítky se můžete pohybovat pomocí a. Odstranění štítku Můžete odstranit z aktuální skupiny štítek. 1. Stiskněte ALT + Remove Add. 2. Vyberte jedno z následujícího: - All pro odstranění všech štítků ve skupině. - Current pro odstranění štítku na aktuálním umístění kurzoru. 3. Stiskněte OK. Vybrané štítky jsou odstranění z displeje. Tisknutí štítků Když tisknete skupinu štítků, vyberete, zda vytisknout všechny štítky nebo pouze aktuální štítek ve skupině. 1. Stiskněte Copy Print. Pokud tisknete skupinu štítků, zobrazí se menu Print. 2. Vyberte jedno z následujícího: - All pro tisk všech štítků ve skupině. - Current pro tisk štítku na aktuálním umístění kurzoru. 3. Stiskněte OK. 4. Stiskněte tlačítko a vezměte si štítky. Formátování štítku Můžete si vybrat z množství možností formátování pro zlepšení vzhledu vašich štítků. Změna velikosti textu Můžete tisknout text na váš štítek v několika velikostech: 6, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 32, 50 bodů a MAX. Velikost se týká veškerého textu na všech štítcích ve skupině štítků. Velikost textu, kterou můžete použít, závisí na nastavení šířky a typu štítku, který chcete vytvořit. Také můžete vybrat jako velikost textu Auto. V takovém případě bude automaticky zvolena nejlepší velikost textu pro výšku a šířku štítku, který vytváříte. Při volbe Auto není použit font MAX. - Stiskněte Styles Size. Pokaždé, když stisknete Styles Size, je vybrána další velikost textu. Změna stylu textu Text můžete na štítky vytisknout v několika stylech: tučně, kurzívou, podtrženě, v rámečku a těsně. Vybraný styl textu je pro veškerý text na všech štítcích ve skupině štítků, včetně většiny symbolů. 1. Stiskněte ALT + Styles Size. 2. Vyberte požadovaný styl textu a stiskněte OK. 3. Vyberte On nebo Off pro zapnutí nebo vypnutí vybraného stylu. 4. Stiskněte OK. Vložení podtrženého znaku 6 nebo 9 - Stiskněte a přidržte 6: nebo 9*, dokud se na displeji neobjeví 6 nebo 9 a poté stiskněte OK. Otočení textu Můžete tisknout text na štítek v jednom ze čtyř otočení: horizontálně, vertikálně, 90 stupňů a zrcadlově. Následující tabulka ukazuje možná otočení textu pro různé typy štítků. Typ štítku Horizontálně Vertikálně 90 stupňů Zrcadlově General x x x x Fixed x x x x Flag x x Wire/Cable x x Module Breaker x x

7 Poznámka: Čárový kód se tiskne pouze horizontálně. - Stiskněte Align Rotate. Pokaždé, když stisknete Align Rotate, je vybrána další možná volba otočení textu. Zarovnání textu Text můžete zarovnat doleva nebo doprava v závislosti na štítku. Základní zarovnání je doprostřed. - Stiskněte ALT + Align Rotate. Pokaždé, když stisknete ALT + Align Rotate, je vybrána další volba zarovnání. Poznámka: Štítky Module a Breaker mají pouze zarovnání doprostřed. Tvorba štítků o více řádcích Na štítek můžete vytisknout maximálně pět řádků. Počet řádků, které můžete vytisknout, závisí na zvolené šířce štítku. Šířka štítku 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm Počet řádků Displej zobrazí vždy jen jeden řádek textu. Pro procházení dalších řádků použijte navigační tlačítka. 1. Napište text pro první řádek a stiskněte 2. Napište text pro další řádek. 3. Opakujte tyto kroky pro každý další řádek. Použití mezinárodních symbolů Štítkovač podpouje díky technologii RACE rozšířenou abecedu. Podobně jako u klávesnice mobilního telefonu, když přidržíte klávesu, zobrazí se všechny varianty daného písmene. Pořadí závisí na zvoleném jazyku. Tvorba průmyslových štítků Můžete vytvářet rychle štítky pro speciální průmyslová použití jako například obaly kabelů, vlaječky, štítek k pojistkám nebo modulům. Také můžete vytvořit pevnou délku štítku. K dispozici jsou pro každý typ štítku zkratkové klávesy. Aktuální typ štítku je zobrazen v liště s textem. Základně je typ štítku nastaven na General bez speciálního formátování, s textem zarovnaným na střed a délkou automaticky zvolenou podle množství textu. Stisk zkratkové klávesy vždy změní aktuální typ štítku na zvolený. Pokud například vyberete Flag a později chcete General, stiskněte tlačítko General pro odstranění nastavení Flag a návrat k typu štítku General. Poznámka: Přečtěte si Použití vlastních nastavení dále v návodu o nastavení vlastních nastavení pro každý typ štítku. Tvorba štítků o pevné délce Normálně je o délce štítku rozhodnuto podle délky vloženého textu. Nicméně můžete chtít vytvořit štítek pro specifické použití, které je určeno pro určitou délku bez ohledu na délku textu. Základní pevná délka je 25 mm. Jakákoliv změna, kterou provedete u nastavení pevné délky zůstane, dokud nastavení nezměníte. 1. Stiskněte ALT 9 Fixed General. 2. Vyberte délku štítku a stiskněte OK. Jakýkoliv text, který se nevejde na štítek, se objeví na displeji zastíněný a nebude vytištěn. Tvorba štítků na kabely Štítky na kabely jsou umístěny kolem kabelu. Text štítku se opakuje tolikrát, kolikrát je to možné v závislosti na velikosti textu a šířce nebo délce štítku. 1. Stiskněte Flag Wire/Cable. 2. Vložte průměr kabelu a stiskněte OK. Pro rychlou tvorbu více štítků se podívejte dále v návodu na část Tvorba sérií štítků. Tvorba vlaječkových štítků Vlaječkové štítky se obtočí kolem kabelu a jejich text zůstane na štítku vystupujícím od kabelu. Text na vlaječce se automaticky vytiskne na obou koncích štítku a nechá volný prostor v prostředí části, která se obtočí kolem kabelu. Když je štítek nalepen na kabel, oba konce se k sobě přiletí zadními stranami a vytvoří tak vlaječku. Výsledkem je štítek, který lze přečíst z obou stran. 1. Stiskněte Flag Wire/Cable. 2. Vyberte typ vlaječky a stiskněte OK. 3. Proveďte jednu z následujících voleb: - Vyberte délku části štítku s vlaječkou. - Vyberte AUTO pro automatické rozhodnutí o délce části s vlaječkou v závislosti na množství textu. 4. Stiskněte OK. Pro rychlou tvorbu více štítků se podívejte dále v návodu na část Tvorba sérií štítků. Tvorba štítků na pojistky Tento typ štítků je určen pro označení řady pojistek. Vyberte výšku pojistky a počet pojistek. Napište text pro každou

8 pojistku a tiskněte. Výsledkem je dlouhý štítek s textem pro každou pojistku. 1. Stiskněte Module Breaker. 2. Vyberte výšku pojistky a stiskněte OK. Základní výška pojistky je 25mm. 3. Vyberte počet pojistek a stiskněte OK. 4. Vyberte počet sloupků pro každou pojistku a stiskněte OK. 5. Vyberte jedno z následujícího: - On pro tisk prázdných pojistek na konci štítku. - Off pro netisknutí prázných pojistek na konci štítku. 6. Stiskněte OK. Každá pojistka je oddělena na displeji linkou. 7. Napište text pro každou pojistku na štítku. Poznámka: Stiskněte a pro pohyb mezi pojistkami. Základním nastavením je, že je rozdělující linka vytištěna mezi všemi buňkami na štítku pojistky. Pro vypnutí oddělujících linek viz Tisknutí rozdělujících linek mezi buňkami dále v návodu. Pro automatickou tvorbu údajů pro pojistky viz Tvorba sérií štítků dále v návodu. Tvorba štítků na moduly Štítek na moduly je vícebuňkový štítek použitý pro řadu modulů o různých šířkách. Nastavíte šířku modulu a počet modulů, napíšete text pro každý modul a tisknete. Můžete použít násobitele pro nastavení šířky jednotlivých modulů, pokud je to potřeba. 1. Stiskněte ALT + Module Breaker. 2. Vyberte délku modulu a stiskněte OK. Vyberte délku, které odpovídá nejmenšímu modulu. Můžete poté použít násobitele pro navýšení velikosti jednotlivých modulů, které jsou větší. Základní délka modulu je 17.5 mm. 3. Vyberte počet modulů a stiskněte OK. 4. Vyberte násobitel pro každý modul a stiskněte OK. 5. Vyberte jedno z následujícího: - On pro tisk prázdných modulů na konci štítku. - Off pro netisknutí prázdných modulů na konci štítku. 6. Stiskněte OK. Každý modul je oddělen na displeji linkou. 7. Vložte text pro každý modul. Poznámka: Stiskněte a pro pohyb mezi moduly. Základním nastavením je, že je rozdělující linka vytištěna mezi všemi buňkami na štítku modulu. Pro vypnutí oddělujících linek viz Tisknutí rozdělujících linek mezi buňkami dále v návodu. Pro automatickou tvorbu údajů pro pojistky viz Tvorba sérií štítků dále v návodu. Změna typu štítku Jakmile vytvoříte štítek pomocí jednoho typu štítku, můžete snadno změnit typ štítku, aniž byste ztrátili data. Pokud se data z jednoho typu štítku nevejdou do nového typu štítku, text, který se nevejde, bude na displeji zastíněný. Když změníte typ z vícebuňkového štítku jako štítek na pojistky na štítek s jednou buňkou, například základní nebo vlaječku, každá buňka se stane novým štítkem. Všechny prázdné buňky jsou vymazány. Poznámka: Když měníte z jednoho typu vícebuňkového štítku na jiný typ vícebuňkového štítku, ujistěte se, že nový typ štítku obsahuje stejný počet buněk. 1. Stiskněte zkratkové tlačítko pro nový typ štítku. 2. Proveďte jakákoliv nezbytná nastavení pro nový typ štítku. Použití čárových kódů Štítkovač může generovat čárové kódy Code 39 a Code 128. Čárové kódy můžete přidat na následující typy štítků: General, Fixed length, Flag, Module. Poznámka: Čárové kódy nelze tisknout na štítky 6 mm. Čárové kódy se tisknout horizontálně na štítek. Můžete si vybrat tisk textu čárového kódu malým písmem buď pod nebo nad čárový kód. Volitelně také můžete přidat text před a za čárový kód a serializovat čárové kódy. Přidání čárového kódu Čárový kód se objeví na štítku na displeji, stejně jako jakýkoliv jiný text. Pokud je kurzor umístěn v textu čárového kódu, typ čárového kódu a umístění čárového kódu je zobrazeno v liště textu. 1. Proveďte jedno z následujícího: - Pro přidání čárového kódu Code 39 stiskněte Code 128 Code Pro přidání čárového kódu Code 128 stiskněte ALT + Code 128 Code Napište text pro čárový kód do čárového kódu na displeji a stiskněte OK. 3. Vyberte, zda má být zobrazen text čárového kódu a stiskněte OK. 4. Pokud je to nezbytné, vyberte umístění pro čárový kód a stiskněte OK. Čárový kód se objeví jako text na displeji.

9 Editace čárového kódu Můžete editovat text u existujícího čárového kódu. 1. Stiskněte Code 128 Code 39. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete editovat čárový kód. 2. Stiskněte OK. Text na existujícím čárovém kódu je zobrazen. 3. Editujte text čárového kódu a stiskněte OK. Vymazání čárového kódu Čárový kód je na štítku brán jako jediný znak. 1. Umístěte na displeji kurzor na konec textu čárového kódu. 2. Stiskněte. Použití vlastních nastavení Pokaždé, když vytváříte štítek, projdete výběrem nastavení typu štítku, který vytváříte. Nicméně můžete nastavit vlastní nastavení pro každý typ štítku. Jakmile máte vytvořené vlastní nastavení pro typ štítku, můžete rychle vytvořit ten typ štítku pomocí těchto nastavení. Vlastní nastavení Můžete nastavit vlastní hodnoty pro každý typ štítku. 1. Stiskněte zkratkovou klávesu pro požadovaný typ štítku a vložte nezbytná nastavení pro typ štítku. 2. Stiskněte Settings Custom. 3. Proveďte jakákoliv nastavení pro daný typ štítku a stiskněte OK. 4. Stiskněte OK pro uložení nastavení jako vlastních hodnot tohoto typu štítku. Pokaždé, když vytvoříte tento typ štítku, budou použity tyto vámi vytvořené hodnoty. Změna vlastních nastavení Je možné měnit kdykoliv vlastní nastavení. Také můžete vybrat tvorbu štítku za pomoci nastavení, která jsou odlišná od vašich, aniž byste měnili vaše nastavení. 1. Stiskněte zkratkovou klávesu pro požadovaný typ štítku. 2. Stiskněte Settings Custom. 3. Proveďte jakákoliv potřeba nastavení pro typ štítku a stiskněte OK. 4. Proveďte jednu z následujících voleb: - Stiskněte ESC pro použití nastavení pouze na aktuální štítek. - Stiskněte OK pro uložení nastavení jako nového vlastního nastavení pro tento typ štítku. Vypnutí vlastních nastavení Můžete se rozhodnout pro zapnutí nebo vypnutí každého z typů štítků. 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte Custom defaults a stiskněte OK. 3. Vyberte typ štítku pro vypnutí vlastních nastavení a stiskněte OK. 4. Vyberte No a stiskněte OK. Tvorba sérií štítků Můžete automaticky generovat štítky tvorbou sérií. Vytvoříte počáteční vzor a poté nastavíte přírůstek a počet v sérii. Můžete serializovat jakékoliv číslo nebo písmeno výběrem znaku, který má být navýšen, například číslo 2 v 123 nebo písmeno B v ABC. Například když je vybráno 2 v 123 a navýšení je 3, výsledné štítky budou 123, 153, 183, atd. Písmena lze navyšovat od A do Z a od a do z a čísla od 0 do 9. Když je během navyšování dosaženo písmene Z nebo čísla 9, je přidáno písmeno nebo číslo pro navýšení kroku navýšení. Například Az se navýšá na Aaa, AZ na BA a A9 na A10. Použití serializace 1. Napište text svého štítku. 2. Stiskněte Feed Serial. Kolem znaku se objeví tabulka, v níž bude umístěn kurzor. 3. Stiskněte a pro pohyb kurzoru k znaku, který chcete navýšit, a stiskněte OK. 4. Vyberte množství, o které si přejete navýšit znak, a stiskněte OK. Můžete si vybrat navýšení po krocích až do Vyberte počet, kolikrát má dojít k navýšení a stiskněte OK. Nyní jsou štítky přidány na displeji pro dokončení série. Pro tisk více kopií stejného serializovaného štítku viz Tištění více kopií dál v návodu. Použití knihoven Knihovna obsahuje sadu symbolů a termínů pro použití na vašich štítcích. Navíc můžete uložit vaše vlastní termíny a často používané štítky do knihovny. Použití symbolů Štítkovač obsahuje sadu často používaných symbolů pro použití na vašich štítcích. Symboly jsou rozděleny do

10 následujících kategorií: Šipky/závorky Rizika/varování Profesionální audiovizuální technika/bezpečnost Čísla Měny Elektrické symboly Viz část se symboly dál v manuálu pro kompletní seznam symbolů. Některé z často používaných symbolů lze použít pomocí numerických kláves. Například stisknutím ALT + 4 vložíte hranatou závorku. Vkládání symbolů Symboly přidanéna štítek lze formátovat nebo mazat jako ostatní symboly. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte Symbols a stiskněte OK. 3. Vyberte kategorii symbolů a stiskněte OK. 4. Vyberte požadovaný symbol a stiskněte OK. Použití termínů Štítkovač obsahuje sadu často používaných termínů pro použití na štítcích. Termíny jsou rozděleny do následujících kategorií: Audio Video Bezpečnost Moje termíny Můžete také uložit vlastní termíny do kategorie Moje termíny (My terms). Kompletní seznam termínů je dále v návodu. Přidání termínu do knihovny Můžete uložit až 25 vlastních termínů do kategorie My terms. Poznámka: Text čárového kódu lze uložit jako termín. Můžete uložit text, který se objeví buď před nebo po čárovém kódu, ale ne oba dohromady. 1. Napište text, který chcete uložit do knihovny. Pokud váš štítek obsahuje čárový kód, umístěte kurzor do textu, který chcete uložit. 2. Stiskněte ALT + Save Library. 3. Vyberte Term a stiskněte OK. 4. Vyberte umístění pro termín a stiskněte OK. Termín je přidán do kategorie My terms. Vkládání termínů na štítky Termíny vložené na štítek jsou stejné jako text napsaný pomocí klávesnice. Termíny lze editovat, formátovat nebo mazat. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte Terms a stisknete OK. 3. Vyberte kategorii termínů a stiskněte OK. 4. Vyberte požadovaný termín a stiskněte OK. Mazání termínů z knihovny Z kategorie My terms můžete mazat dříve uložené termíny. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte Terms a stiskněte OK. 3. Vyberte My terms a stiskněte OK. 4. Vyberte termín, který chcete smazat a stiskněte CLR. 5. Stiskněte OK pro vymazání termínu. Poznámka: vymazáním termínu nebo štítku také vymažete daný termín nebo štítek z vašeho seznamu oblíbených. Použití mých štítků Váš štítkovač obsahuje sekci My Labels (mé štítky) pro ukládání vašich často použivaných štítků. Uložené štítky můžete kdykoliv rychle vyvolat. Ukládání mých štítků Můžete uložit až 25 často používaných štítků. Když uložíte štítek, je uložen jeho text a veškeré formátování. 1. Stiskněte ALT + Save Library. 2. Vyberte Label a stiskněte OK.

11 3. Vyberte umístění pro štítek a stiskněte OK. 4. Napište název štítku a stiskněte OK. Název štítku může obsahovat až 20 alfanumerických znaků. Poznámka: Do knihovny nelze uložit skupinu štítků. Pokud máte více štítků na obrazovce editace štítků, bude uložen pouze štítek, na němž je umístěn kurzor. Vyvolání štítků Jakmile je štítek uložen do knihovny, můžete jej vyvolat pro tisk nebo editaci. Vyvoláným štítkem nahradíte štítek, který je právě na displeji. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte My labels a stiskněte OK. 3. Vyberte štítek, který chcete vyvolat a stiskněte OK. Mazání štítků Když již nepotřebujete uložený štítek, můžete jej vymazat z knihovny. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte My Labels a stiskněte OK. 3. Vyberte štítek, který chcete vymazat, a stiskněte CLR. 4. Stiskněte OK pro vymazání štítku z knihovny. Poznámka: vymázáním štítku z knihovny jej také vymažete ze seznamu oblíbených položek Použití tlačítka oblíbené (Favorites) Své často používané symboly, termíny a štítky můžete přidat do seznamu oblíbených položek. Jakmile přidáte položku do tohoto seznamu, můžete se k ní dostat rychle bez procházení menu Library. Přidání položky do seznamu oblíbených Symbol, termín nebo štítek musí být nejprve uložen do knihovny, než jej můžete přidat do seznamu oblíbených. 1. Vyberte symbol, termín nebo štítek z knihovny. 2. Stiskněte Favorites a přidržte jej na tři sekundy. Objeví se zpráva, která váš informuje, že byla položka přidána do seznamu oblíbených. Vkládání položek ze seznamu oblíbených Ze seznamu oblíbených můžete rychle přidávat symboly nebo termíny na váš štítek nebo z něj vyvolávat štítky. 1. Stiskněte Favorites. 2. Vyberte symbol nebo termín pro přidání nebo štítek pro vyvolání a stiskněte OK. Mazání položek ze seznamu oblíbených Když již nepotřebujete položku v seznamu oblíbených, můžete ji ze seznamu vymazat. 1. Stiskněte Favorites. 2. Vyberte symbol, termín nebo štítek, který chcete vymazat, a stiskněte CLR. Objeví se potvrzující zpráva. 3. Stiskněte OK pro vymazání položky. Objeví se zpráva potvrzující vymazání položky. Poznámka: vymazáním termínu nebo štítku z knihovny také vymažete tento termín nebo štítek ze senamu oblíbených. Volby tisku Můžete si vybrat, zda chcete tisknout více kopií stejného štítku, srovnat kopie, tisknout rozdělující linky, dělat pauzy pro stříhání mezi štítky, posunout štítek a nastavovat kontrast tisku. Tištění více kopií Můžete tisknout až 10 kopií stejného štítku najednou. 1. Stiskněte ALT + Copy Print. 2. Vyberte počet kopií k tisku. Základní nastavení jsou dvě kopie. 3. Stiskněte OK pro spuštění tisku. Když je tisk u konce, počet kopií k tisku se vrátí na dvě. Srovnání více kopií Když tisknete více kopií skupiny štítků, můžete si vybrat, zda je chce tisknout normálně nebo srovnané. Pokud si vyberete, že je chcete tisknout normálně, všechny kopie prvního štítku jsou vytištěny, než se začne tisknout další štítek. Pokud vyberete, aby byly štítky srovnány, každá kompletní kopie skupiny štítků se vytiskne, než začne tisk druhé kopie. Následující příklad ukazuje tři kopie skupiny tří štítků vytištěné normálně a srovnaně. Normal A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103 Collated A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

12 Tištění a srovnání více kopií 1. Stiskněte ALT + Copy Print. 2. Vyberte počet kopií skupiny štítků k tisku a stiskněte OK. 3. Vyberte All k tisku všech štítků ve skupině. 4. Stiskněte OK. 5. Vyberte jedno z následujícího: - Yes pro tisk srovnaně. - No pro normální tisk. 6. Stiskněte OK pro začátek tisku. Tisk rozdělujících linek mezi buňkami Pro vícebuňkové štítky jako štítky na pojistky nebo moduly si můžete vybrat, zda tisknout rozdělující linky mezi buňkami. Základně je nastaveno, že se tisknou. Vypnutí tištění rozdělujících linek 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte Print Options a stiskněte OK. 3. Vyberte Separator lines a stisknete OK. 4. Vyberte No a stiskněte OK. Pauzy mezi štítky Když tiskneme více kopií, štítkovač dělá pauzy po vytištění každého štítku, abyste mohli štítek ustříhnout. Tuto funkci můžete vypnout, aby se štítky tiskly nepřetržitě. Postup je následující. 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte Print options a stiskněte OK. 3. Vyberte Pause to cut a stiskněte OK. 4. Vyberte No a stiskněte OK. Posouvání štítku Pro přidání prázdného místa na začátek nebo konec štítku můžete posouvat štítek po krocích o 6,5 mm. 1. Stiskněte ALT + Feed Serial. 2. Stiskněte OK pro posunutí štítku. Nastavení kontrastu tisku V závislosti na tom, jaký vyberete materiál štítku, můžete potřebovat světlejší nebo tmavší vytištěný text na štítku. 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte Print options a stiskněte OK. 3. Vyberte Print contrast a stiskněte OK. 4. Stiskněte nebo pro navýšení nebo snížení kontrastu tisku. 5. Stiskněte OK. 6. Opakujte, dokud nejste spokojení s kvalitou tisku. Čištění štítkovače Váš štítkovač je navržen, aby dlouho vydržel jen s minimální údržbou. Čas od času čistěte štítkovač, aby pracoval správně. Čištění stříhací čepele 1. Vyndejte štítkovou kazetu. 2. Stiskněte a přidržte tlačítko stříhání. Čepel se vysune. 3. Pomocí vaty a alkoholu vyčistěte obě strany čepele. Čepel je velmi ostrá. Při čištění si dávejte pozor. Čištění tiskové hlavy 1. Sundejte štítkovou cartridge. 2. Vyndejte čisticí nástroj zevnitř dvířek pro cartridge. 3. Opatrně vyčistěte pomocí měkké částinástroje tiskovou hlavu. Viz obrázek 7. Obrázek 7

13 Symboly Následují často používané symboly podle kategorií. Šipky a závorky Rizika a varování Profesionální audio a video technika a bezpečnost Čísla Měna Elektrické

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah O této tiskárně 5 Začínáme 5 Připojení napájení 5 Připojení síťového adaptéru 5 Vložení dobíjecího bateriového bloku 5 Dobíjení bateriového bloku 6 Vložení baterií 6 Vložení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL Obsah Úvod... 3 Přední strana... 3 Spodní část a spínač... 3 Kryt baterií... 4 Přepínač funkcí... 4 Popis testovacího režimu... 5

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více