Štítkovač Dymo Rhino 4200

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štítkovač Dymo Rhino 4200"

Transkript

1 Štítkovač Dymo Rhino 4200 Obrázek 1: Štítkovač Dymo Rhino Napájecí konektor 2. Výstupní slot štítku 3. LCD displej 4. Tlačítko řezačky 5. Tisk 6. OK 7. Navigace 8. Backspace (mazání) 9. Zpět 10. Oblíbené 11. Přidat/odebrat 12. Nastavení 13. Serial/Feed 14. Knihovna/uložit 15. Velikost/styl 16. Velká písmena 17. Mezerník 18. Alt 19. Zkratky 20. Escape 21. Vymazat 22. Napájení 23. Podsvícení O vašem novém štítkovači S tímto štítkovašem budeme moct vytvářet neuvěřitelné množství štítků. Můžete si vybrat štítky v mnoha různých velikostech a stylech. Štítkovač využívá cartridge RHINO Industrial v šířkách 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm. Můžete je také koupit vyrobené z různých materiálů jako flexibilní nylon, pevný polystyren, vinyl nelepivé štítky a smršťovací trubičky. Navštivte pro informace o štítcích a příslušenství pro váš štítkovač. Registrace záruky. Navštivte pro online registraci vašeho štítkovače. Během registrace budete potřebovat sériové číslo, které je umístěno uvnitř krytu baterií. Začínáme Následujte instrukce v této části, abyste spustili poprvé váš štítkovač. Připojení napájení Štítkovač lze napájet pomocí baterií nebo AC proudu. Navštivte pro informace o tom, jak získat volitelné dobíjecí baterie nebo AC napájecí adaptér. Poznámka: pro optimální napájení použijte volitelné dobíjecí lithium-ion baterii nebo AC napájecí adaptér. Abyste ušetřili elektřinu, štítkovač se automaticky přepne do režimu standby po dvou minutách neaktivity a po pěti minutách neaktivity se automaticky vypne. Zapojení baterií Štítkovač lze napájen šesti AA alkalickými bateriemi. 1. Stiskněte palcem západku na zadní straně štítkovače pro odpojení krytu baterií. Viz obrázek 2: Obrázek 2

2 2. Vložte baterie podle vyznačené polarity + a -. Viz obrázek Dejte zpět kryt baterií. Poznámka: Pokud nebudete štítkovač delší bodu používat, vyndejte z něj baterie. Připojení volitelného napájecího adaptéru Štítkovač může používat volitelný napájecí adaptér (DYMO Switching Adapter 9V DC 2A). Připojením adaptéru, když je ve štítkovači vložena volitelná dobíjecí baterie, tuto baterii dobijete. Ujistěte se, že je adaptér odpojen, než budete manipulovat s lithium-ion baterií. Připojení napájecího adaptéru 1. Zapojte napájecí adaptér do napájecího konektoru na vršku štítkovače. Viz obrázek 3. Obrázek 3 2. Zapojte druhý konec napájecího adaptéru do zásuvky. Zapojení volitelné dobíjecí baterie Štítkovač může pracovat s pomocí volitelné dobíjecí lithium-ion baterie (DYMO Li-ion Battery 7.4V 1400mAh). Ujistěte se, že je napájecí adaptér odpojený, než budete manipulovat s lithium-ion baterií. Zapojení baterie 1. Stiskněte palcem západku na zadní straně štítkovače pro odpojení krytu baterií. Viz obrázek 4: Obrázek 4 2. Zapojte baterii do slotu a dávejte přitom pozor na správnou polaritu. Viz obrázek Dejte zpět kryt baterií. Přečtěte si bezpečnostní upozornění ohledně tohoto typu baterie dále v návodu. Odpojení volitelné baterie Pokud nebudete štítkovač delší dobu používat, odpojte baterii. Ujistěte se, že je napájecí adaptér odpojený, než budete manipulovat s lithium-ion baterií. 1. Odpojte nabíjecí adaptér. 2. Stiskněte palcem západku na zadní straně štítkovače pro odpojení krytu baterií. 3. Vyndejte baterii ven. Přečtěte si bezpečnostní upozornění ohledně tohoto typu baterie dále v návodu. Dobíjení baterie Dobíjecí baterie se automaticky dobíjí, když je štítkovač připojen k napájení pomocí adaptéru. První nabití baterie bude trvat zhruba osm hodin. Další dobíjení budou trvat zhruba dvě hodiny. Vložení a vyjmutí cartridge se štítky Váš štítkovač má počítačení catrridge. Navštivte pro více informací o zakoupení dalších.

3 Vložení cartridge se štítky 1. Opatrně zvedněte kryt cartridge na zadní straně štítkovače. 2. Ujistěte se, že štítek a páska jsou natažené před ústí cartridge a že štítek ptochází mezi zarážkami. Pokud je to třeba, přetočte pásek po směru hodinových ručiček pro utažení. 3. Vložte cartridge se štítky a pásku mezi zarážky. Viz obrázek 5. Obrázek 5 4. Pevně zatlačte na cartridge, dokud nezapadne na místo. Abyste zabránili shrnutí štítků, ujistěte se, že cartridge zapadne na místo. 5. Zavřete kryt. Vyndání cartridge se štítky 1. Opatrně zvedněte dvířka cartridge na zadní straně štítkovače. 2. Opatrně vyndejte cartridge. 3. Zapojte novou cartridge podle návodu výše. 4. Vyberte šířku nové cartridge, až budete vyzváni. Nastavení šířky štítku Pokaždé, když zapojíte cartridge do štítkovače, budete vyzváni k nastavení šířky, aby štítkovač věděl, jakou šířku štítku právě používáte. Některé funkce, které používáte pro návrhy štítků, závisí na šířce štítku. Nastavení šířky štítku můžete změnit kdykoliv v menu Settings. 1. Stiskněte ALT + SETTINGS CUSTOM. 2. Vyberte Print options a stiskněte OK. 3. Vyberte Label width a stiskněte OK. 4. Vyberte šířku nyní vloženého štítku a stiskněte OK. Výběr jazyka Když poprvé zapnete štítkovač, budete vyzváni k výběru jazyka. Základně je nastavena angličtina. Některé funkce štítkovače související s jazykem, jako speciální znaky, text menu a další jsou ovlivněny nastavením jazyka. Jazyk můžete změnit kdykoliv v menu Settings. 1. Stiskněte ALT + SETTINGS CUSTOM. 2. Vyberte System a stiskněte OK. 3. Vyberte Language a stiskněte OK. 4. Vyberte jazyk a stiskněte OK. Výběr jednotek měření Když poprvé zapnete štítkovač, budete vyzváni pro volbu požadovaných jednotek měření. Můžete si vybrat milimetry nebo palce. Jednotky můžete změnit kdykoliv v menu Settings. 1. Stiskněte ALT + SETTINGS CUSTOM. 2. Vyberte System a stiskněte OK. 3. Vyberte Units a stiskněte OK. 4. Vyberte mm nebo inches ('') a stiskněte OK.

4 Seznámení se štítkovačem Seznamte se s umístěním kláves a dalších prvků vašeho přístroje. Viz obrázek 1 na první stránce. Následující část popíše do detailu všechny funkce. Zapnutí Tlačítko zapne nebo vypne přístroj. Aby se šetřila elektřina, štítkovač se automaticky vypne po pěti minutách nečinnosti. Když je štítkovač vypnut, zapamatuje si aktuální štítek a nastavení pro chvíli, kdy bude opět zapnut. Pokud jsou v tu samou dobu vypojeny baterie a adaptér, některá nastavení jsou zapamatována, nicméne aktuální štítek je ztracen a budete muset znovu nastavit šířku štítku, když příště štítkovač zapnete. LCD displej LCD displej má lištu zobrazující aktuální typ štítku a indikátory právě vybraných funkcí nahoře a napravo. Když jsou zvolené, jsou indikátory černé. Viz obrázek 6. Obrázek 6 1. Lišta s textem 2. Indikátor otočení 3. Indikátor zarovnání 4. Indikátor velkých písmen 5. Indikátor ALT 6. Indikátor chyby 7. Indikátor baterie 8. Indikátory velikosti textu 9. Indikátory stylu textu Pokud se vámi napsaný text nevejde na aktuálně definovaný štítek, část textu, která se nevejde, bude zastíněná. Když se pokusíte vytisknout štítek pöbsahující text, který se nevejde, text navíc se nevytiskne. Použití podsvícení V případě nedostatečného osvětlení můžete zapnout podsvícení displeje. Kvůli šetření elektřiny se podsvícení automaticky vypne po patnácti sekundách nečinnosti. Stisknutím jakéhokoliv tlačítla podsvícení opět zapnete. Tlačítko podsvícení funguje jako přepínač pro zapnutí a vypnutí světla. Dobu podsvícení můžete prodloužit nebo zkrátit v menu Settings. Zapnutí a vypnutí podsvícení Stiskněte Nastavení časovače podsvícení 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte System a stiskněte OK. 3. Vyberte Backlight timer a stiskněte OK. 4. Stiskněte nebo pro prodloužení nebo zkrácení času podsvícení. 5. Stiskněte OK. Nastavení kontrastu displeje 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte System a stiskněte OK. 3. Vyberte Screen contrast a stiskněte OK. 4. Stiskněte nebo pro navýšení nebo snížení kontrastu. 5. Stiskněte OK.

5 Lišta s textem Tato lišta ukazuje aktuální typ štítku. U některých typů štítků také další informace jako velikost nebo typ čárového kódu. Typ štítku Typ čárového kódu Mód velkých písmen Tlačítko CAPS zapíná a vypíná velká písmena. Když je mód velkých písmen zapnut, na displeji se zobrazí indikátor CAPS a všechna napsaná písmena jsou velká. Základní nastavení je takové, že je tento mód zapnut. Když je vypnut, všechna písmena jsou malá. Zapnutí a vypnutí módu velkých písmen Stiskněte CAPS. Tlačítko ALT Tlačítko ALT se používá pro výběr alternativní funkce nebo symbolu. Například když stisknete 9*, objeví se na displeji číslice 9, nicméne pokud stisknete ALT a poté 9*, objeví se displeji (*). Tlačítko Excape Tlačítko ESC ukončí akci nebo opustí menu, aniž by byla učiněna nějaká volba. Navigační tlačítka Navigační tlačítka fungují následovně: : pohyb o jeden znak na displeji doleva. Návrat do předchozího menu (také můžete použít ESC). ALT+ : pohyb o jednu buňku doleva u štítku s více buňkami. Pohne se na displeji o jeden štítek doleva. : pohyb o jeden znak na displeji doprava. Posun do další úrovně menu (také můžete použít OK). ALT+ : pohyb o jednu buňku doprava u štítku s více buňkami. Pohne se na displeji o jeden štítek doprava. : pohyb nahoru v seznamu položek. : pohyb dolů v seznamu položek. OK: vybere položku menu. Tlačítko Backspace (mazání) Tlačítko vymaže znak nalevo od kurzoru. Tlačítko Clear (vymazat) Tlačítko CLR vymaže veškerý aktuální text a nastavení formátu a navrátí displej na typ základního štítku. Tlačítko stříhání Tlačítko ustřihne štítek. Když tisknete více štítků, štítkovač vždy zastaví po vytištění každého štítku, abyste mohli štítek ustříhnout. Tuto funkci můžete vypnout, aby se vytisklo nepřetržitě více štítků. Viz Pauzy mezi štíty dále v návodu. Zkratky K dispozici je několik zkratkových kláves pro tvorbu specifických typů štítků, přidání čárových kódů a formátování textu. Tyto klávesy jsou popsány detailně dále v tomto návodu. Práce se štítky Můžete vytvořit jednotlivý štítek nebo skupinu štítků. Skupinu štítků lze vytvořit ručně přidáním štítků k aktuálnímu štítku nebo automaticky pomocí serializace. Viz Tvorba sérií štítků dále v návodu pro informace o použití serializace. Tvorba štítku Štítkovač si pamatuje poslední štítek, s nímž jste pracovali, když byl vypnut. Musíte vymazat text a formátování tohoto štítku, než vytvoříte nový štítek. Vytvoření nového štítku 1. Pokud je to potřeba, stiskněte CLR pro vymazání předchozího štítku a formátování z displeje. 2. Pomocí klávesnice napište nový text. 3. Naformátujte velikost a styl textu. Viz Formátování štítku dále v návodu. 4. Také můžete uložit štítek do knihovny. Viz Ukládání štítků dále v návodu.

6 Přidání štítku Před nebo po aktuálním štítku můžete vložit další štítek. 1. Stiskněte Remove Add. 2. Vyberte jedno z následujícího: - Left pro přidání štítku nalevo od pozice kurzoru. - Right pro přidání štítku napravo od pozice kurzoru. 3. Stiskněte OK. Nový prázdný štítek je vložen na displej nalevo nebo napravo od aktuálního štítku. Mezi štítky se můžete pohybovat pomocí a. Odstranění štítku Můžete odstranit z aktuální skupiny štítek. 1. Stiskněte ALT + Remove Add. 2. Vyberte jedno z následujícího: - All pro odstranění všech štítků ve skupině. - Current pro odstranění štítku na aktuálním umístění kurzoru. 3. Stiskněte OK. Vybrané štítky jsou odstranění z displeje. Tisknutí štítků Když tisknete skupinu štítků, vyberete, zda vytisknout všechny štítky nebo pouze aktuální štítek ve skupině. 1. Stiskněte Copy Print. Pokud tisknete skupinu štítků, zobrazí se menu Print. 2. Vyberte jedno z následujícího: - All pro tisk všech štítků ve skupině. - Current pro tisk štítku na aktuálním umístění kurzoru. 3. Stiskněte OK. 4. Stiskněte tlačítko a vezměte si štítky. Formátování štítku Můžete si vybrat z množství možností formátování pro zlepšení vzhledu vašich štítků. Změna velikosti textu Můžete tisknout text na váš štítek v několika velikostech: 6, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 32, 50 bodů a MAX. Velikost se týká veškerého textu na všech štítcích ve skupině štítků. Velikost textu, kterou můžete použít, závisí na nastavení šířky a typu štítku, který chcete vytvořit. Také můžete vybrat jako velikost textu Auto. V takovém případě bude automaticky zvolena nejlepší velikost textu pro výšku a šířku štítku, který vytváříte. Při volbe Auto není použit font MAX. - Stiskněte Styles Size. Pokaždé, když stisknete Styles Size, je vybrána další velikost textu. Změna stylu textu Text můžete na štítky vytisknout v několika stylech: tučně, kurzívou, podtrženě, v rámečku a těsně. Vybraný styl textu je pro veškerý text na všech štítcích ve skupině štítků, včetně většiny symbolů. 1. Stiskněte ALT + Styles Size. 2. Vyberte požadovaný styl textu a stiskněte OK. 3. Vyberte On nebo Off pro zapnutí nebo vypnutí vybraného stylu. 4. Stiskněte OK. Vložení podtrženého znaku 6 nebo 9 - Stiskněte a přidržte 6: nebo 9*, dokud se na displeji neobjeví 6 nebo 9 a poté stiskněte OK. Otočení textu Můžete tisknout text na štítek v jednom ze čtyř otočení: horizontálně, vertikálně, 90 stupňů a zrcadlově. Následující tabulka ukazuje možná otočení textu pro různé typy štítků. Typ štítku Horizontálně Vertikálně 90 stupňů Zrcadlově General x x x x Fixed x x x x Flag x x Wire/Cable x x Module Breaker x x

7 Poznámka: Čárový kód se tiskne pouze horizontálně. - Stiskněte Align Rotate. Pokaždé, když stisknete Align Rotate, je vybrána další možná volba otočení textu. Zarovnání textu Text můžete zarovnat doleva nebo doprava v závislosti na štítku. Základní zarovnání je doprostřed. - Stiskněte ALT + Align Rotate. Pokaždé, když stisknete ALT + Align Rotate, je vybrána další volba zarovnání. Poznámka: Štítky Module a Breaker mají pouze zarovnání doprostřed. Tvorba štítků o více řádcích Na štítek můžete vytisknout maximálně pět řádků. Počet řádků, které můžete vytisknout, závisí na zvolené šířce štítku. Šířka štítku 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm Počet řádků Displej zobrazí vždy jen jeden řádek textu. Pro procházení dalších řádků použijte navigační tlačítka. 1. Napište text pro první řádek a stiskněte 2. Napište text pro další řádek. 3. Opakujte tyto kroky pro každý další řádek. Použití mezinárodních symbolů Štítkovač podpouje díky technologii RACE rozšířenou abecedu. Podobně jako u klávesnice mobilního telefonu, když přidržíte klávesu, zobrazí se všechny varianty daného písmene. Pořadí závisí na zvoleném jazyku. Tvorba průmyslových štítků Můžete vytvářet rychle štítky pro speciální průmyslová použití jako například obaly kabelů, vlaječky, štítek k pojistkám nebo modulům. Také můžete vytvořit pevnou délku štítku. K dispozici jsou pro každý typ štítku zkratkové klávesy. Aktuální typ štítku je zobrazen v liště s textem. Základně je typ štítku nastaven na General bez speciálního formátování, s textem zarovnaným na střed a délkou automaticky zvolenou podle množství textu. Stisk zkratkové klávesy vždy změní aktuální typ štítku na zvolený. Pokud například vyberete Flag a později chcete General, stiskněte tlačítko General pro odstranění nastavení Flag a návrat k typu štítku General. Poznámka: Přečtěte si Použití vlastních nastavení dále v návodu o nastavení vlastních nastavení pro každý typ štítku. Tvorba štítků o pevné délce Normálně je o délce štítku rozhodnuto podle délky vloženého textu. Nicméně můžete chtít vytvořit štítek pro specifické použití, které je určeno pro určitou délku bez ohledu na délku textu. Základní pevná délka je 25 mm. Jakákoliv změna, kterou provedete u nastavení pevné délky zůstane, dokud nastavení nezměníte. 1. Stiskněte ALT 9 Fixed General. 2. Vyberte délku štítku a stiskněte OK. Jakýkoliv text, který se nevejde na štítek, se objeví na displeji zastíněný a nebude vytištěn. Tvorba štítků na kabely Štítky na kabely jsou umístěny kolem kabelu. Text štítku se opakuje tolikrát, kolikrát je to možné v závislosti na velikosti textu a šířce nebo délce štítku. 1. Stiskněte Flag Wire/Cable. 2. Vložte průměr kabelu a stiskněte OK. Pro rychlou tvorbu více štítků se podívejte dále v návodu na část Tvorba sérií štítků. Tvorba vlaječkových štítků Vlaječkové štítky se obtočí kolem kabelu a jejich text zůstane na štítku vystupujícím od kabelu. Text na vlaječce se automaticky vytiskne na obou koncích štítku a nechá volný prostor v prostředí části, která se obtočí kolem kabelu. Když je štítek nalepen na kabel, oba konce se k sobě přiletí zadními stranami a vytvoří tak vlaječku. Výsledkem je štítek, který lze přečíst z obou stran. 1. Stiskněte Flag Wire/Cable. 2. Vyberte typ vlaječky a stiskněte OK. 3. Proveďte jednu z následujících voleb: - Vyberte délku části štítku s vlaječkou. - Vyberte AUTO pro automatické rozhodnutí o délce části s vlaječkou v závislosti na množství textu. 4. Stiskněte OK. Pro rychlou tvorbu více štítků se podívejte dále v návodu na část Tvorba sérií štítků. Tvorba štítků na pojistky Tento typ štítků je určen pro označení řady pojistek. Vyberte výšku pojistky a počet pojistek. Napište text pro každou

8 pojistku a tiskněte. Výsledkem je dlouhý štítek s textem pro každou pojistku. 1. Stiskněte Module Breaker. 2. Vyberte výšku pojistky a stiskněte OK. Základní výška pojistky je 25mm. 3. Vyberte počet pojistek a stiskněte OK. 4. Vyberte počet sloupků pro každou pojistku a stiskněte OK. 5. Vyberte jedno z následujícího: - On pro tisk prázdných pojistek na konci štítku. - Off pro netisknutí prázných pojistek na konci štítku. 6. Stiskněte OK. Každá pojistka je oddělena na displeji linkou. 7. Napište text pro každou pojistku na štítku. Poznámka: Stiskněte a pro pohyb mezi pojistkami. Základním nastavením je, že je rozdělující linka vytištěna mezi všemi buňkami na štítku pojistky. Pro vypnutí oddělujících linek viz Tisknutí rozdělujících linek mezi buňkami dále v návodu. Pro automatickou tvorbu údajů pro pojistky viz Tvorba sérií štítků dále v návodu. Tvorba štítků na moduly Štítek na moduly je vícebuňkový štítek použitý pro řadu modulů o různých šířkách. Nastavíte šířku modulu a počet modulů, napíšete text pro každý modul a tisknete. Můžete použít násobitele pro nastavení šířky jednotlivých modulů, pokud je to potřeba. 1. Stiskněte ALT + Module Breaker. 2. Vyberte délku modulu a stiskněte OK. Vyberte délku, které odpovídá nejmenšímu modulu. Můžete poté použít násobitele pro navýšení velikosti jednotlivých modulů, které jsou větší. Základní délka modulu je 17.5 mm. 3. Vyberte počet modulů a stiskněte OK. 4. Vyberte násobitel pro každý modul a stiskněte OK. 5. Vyberte jedno z následujícího: - On pro tisk prázdných modulů na konci štítku. - Off pro netisknutí prázdných modulů na konci štítku. 6. Stiskněte OK. Každý modul je oddělen na displeji linkou. 7. Vložte text pro každý modul. Poznámka: Stiskněte a pro pohyb mezi moduly. Základním nastavením je, že je rozdělující linka vytištěna mezi všemi buňkami na štítku modulu. Pro vypnutí oddělujících linek viz Tisknutí rozdělujících linek mezi buňkami dále v návodu. Pro automatickou tvorbu údajů pro pojistky viz Tvorba sérií štítků dále v návodu. Změna typu štítku Jakmile vytvoříte štítek pomocí jednoho typu štítku, můžete snadno změnit typ štítku, aniž byste ztrátili data. Pokud se data z jednoho typu štítku nevejdou do nového typu štítku, text, který se nevejde, bude na displeji zastíněný. Když změníte typ z vícebuňkového štítku jako štítek na pojistky na štítek s jednou buňkou, například základní nebo vlaječku, každá buňka se stane novým štítkem. Všechny prázdné buňky jsou vymazány. Poznámka: Když měníte z jednoho typu vícebuňkového štítku na jiný typ vícebuňkového štítku, ujistěte se, že nový typ štítku obsahuje stejný počet buněk. 1. Stiskněte zkratkové tlačítko pro nový typ štítku. 2. Proveďte jakákoliv nezbytná nastavení pro nový typ štítku. Použití čárových kódů Štítkovač může generovat čárové kódy Code 39 a Code 128. Čárové kódy můžete přidat na následující typy štítků: General, Fixed length, Flag, Module. Poznámka: Čárové kódy nelze tisknout na štítky 6 mm. Čárové kódy se tisknout horizontálně na štítek. Můžete si vybrat tisk textu čárového kódu malým písmem buď pod nebo nad čárový kód. Volitelně také můžete přidat text před a za čárový kód a serializovat čárové kódy. Přidání čárového kódu Čárový kód se objeví na štítku na displeji, stejně jako jakýkoliv jiný text. Pokud je kurzor umístěn v textu čárového kódu, typ čárového kódu a umístění čárového kódu je zobrazeno v liště textu. 1. Proveďte jedno z následujícího: - Pro přidání čárového kódu Code 39 stiskněte Code 128 Code Pro přidání čárového kódu Code 128 stiskněte ALT + Code 128 Code Napište text pro čárový kód do čárového kódu na displeji a stiskněte OK. 3. Vyberte, zda má být zobrazen text čárového kódu a stiskněte OK. 4. Pokud je to nezbytné, vyberte umístění pro čárový kód a stiskněte OK. Čárový kód se objeví jako text na displeji.

9 Editace čárového kódu Můžete editovat text u existujícího čárového kódu. 1. Stiskněte Code 128 Code 39. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete editovat čárový kód. 2. Stiskněte OK. Text na existujícím čárovém kódu je zobrazen. 3. Editujte text čárového kódu a stiskněte OK. Vymazání čárového kódu Čárový kód je na štítku brán jako jediný znak. 1. Umístěte na displeji kurzor na konec textu čárového kódu. 2. Stiskněte. Použití vlastních nastavení Pokaždé, když vytváříte štítek, projdete výběrem nastavení typu štítku, který vytváříte. Nicméně můžete nastavit vlastní nastavení pro každý typ štítku. Jakmile máte vytvořené vlastní nastavení pro typ štítku, můžete rychle vytvořit ten typ štítku pomocí těchto nastavení. Vlastní nastavení Můžete nastavit vlastní hodnoty pro každý typ štítku. 1. Stiskněte zkratkovou klávesu pro požadovaný typ štítku a vložte nezbytná nastavení pro typ štítku. 2. Stiskněte Settings Custom. 3. Proveďte jakákoliv nastavení pro daný typ štítku a stiskněte OK. 4. Stiskněte OK pro uložení nastavení jako vlastních hodnot tohoto typu štítku. Pokaždé, když vytvoříte tento typ štítku, budou použity tyto vámi vytvořené hodnoty. Změna vlastních nastavení Je možné měnit kdykoliv vlastní nastavení. Také můžete vybrat tvorbu štítku za pomoci nastavení, která jsou odlišná od vašich, aniž byste měnili vaše nastavení. 1. Stiskněte zkratkovou klávesu pro požadovaný typ štítku. 2. Stiskněte Settings Custom. 3. Proveďte jakákoliv potřeba nastavení pro typ štítku a stiskněte OK. 4. Proveďte jednu z následujících voleb: - Stiskněte ESC pro použití nastavení pouze na aktuální štítek. - Stiskněte OK pro uložení nastavení jako nového vlastního nastavení pro tento typ štítku. Vypnutí vlastních nastavení Můžete se rozhodnout pro zapnutí nebo vypnutí každého z typů štítků. 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte Custom defaults a stiskněte OK. 3. Vyberte typ štítku pro vypnutí vlastních nastavení a stiskněte OK. 4. Vyberte No a stiskněte OK. Tvorba sérií štítků Můžete automaticky generovat štítky tvorbou sérií. Vytvoříte počáteční vzor a poté nastavíte přírůstek a počet v sérii. Můžete serializovat jakékoliv číslo nebo písmeno výběrem znaku, který má být navýšen, například číslo 2 v 123 nebo písmeno B v ABC. Například když je vybráno 2 v 123 a navýšení je 3, výsledné štítky budou 123, 153, 183, atd. Písmena lze navyšovat od A do Z a od a do z a čísla od 0 do 9. Když je během navyšování dosaženo písmene Z nebo čísla 9, je přidáno písmeno nebo číslo pro navýšení kroku navýšení. Například Az se navýšá na Aaa, AZ na BA a A9 na A10. Použití serializace 1. Napište text svého štítku. 2. Stiskněte Feed Serial. Kolem znaku se objeví tabulka, v níž bude umístěn kurzor. 3. Stiskněte a pro pohyb kurzoru k znaku, který chcete navýšit, a stiskněte OK. 4. Vyberte množství, o které si přejete navýšit znak, a stiskněte OK. Můžete si vybrat navýšení po krocích až do Vyberte počet, kolikrát má dojít k navýšení a stiskněte OK. Nyní jsou štítky přidány na displeji pro dokončení série. Pro tisk více kopií stejného serializovaného štítku viz Tištění více kopií dál v návodu. Použití knihoven Knihovna obsahuje sadu symbolů a termínů pro použití na vašich štítcích. Navíc můžete uložit vaše vlastní termíny a často používané štítky do knihovny. Použití symbolů Štítkovač obsahuje sadu často používaných symbolů pro použití na vašich štítcích. Symboly jsou rozděleny do

10 následujících kategorií: Šipky/závorky Rizika/varování Profesionální audiovizuální technika/bezpečnost Čísla Měny Elektrické symboly Viz část se symboly dál v manuálu pro kompletní seznam symbolů. Některé z často používaných symbolů lze použít pomocí numerických kláves. Například stisknutím ALT + 4 vložíte hranatou závorku. Vkládání symbolů Symboly přidanéna štítek lze formátovat nebo mazat jako ostatní symboly. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte Symbols a stiskněte OK. 3. Vyberte kategorii symbolů a stiskněte OK. 4. Vyberte požadovaný symbol a stiskněte OK. Použití termínů Štítkovač obsahuje sadu často používaných termínů pro použití na štítcích. Termíny jsou rozděleny do následujících kategorií: Audio Video Bezpečnost Moje termíny Můžete také uložit vlastní termíny do kategorie Moje termíny (My terms). Kompletní seznam termínů je dále v návodu. Přidání termínu do knihovny Můžete uložit až 25 vlastních termínů do kategorie My terms. Poznámka: Text čárového kódu lze uložit jako termín. Můžete uložit text, který se objeví buď před nebo po čárovém kódu, ale ne oba dohromady. 1. Napište text, který chcete uložit do knihovny. Pokud váš štítek obsahuje čárový kód, umístěte kurzor do textu, který chcete uložit. 2. Stiskněte ALT + Save Library. 3. Vyberte Term a stiskněte OK. 4. Vyberte umístění pro termín a stiskněte OK. Termín je přidán do kategorie My terms. Vkládání termínů na štítky Termíny vložené na štítek jsou stejné jako text napsaný pomocí klávesnice. Termíny lze editovat, formátovat nebo mazat. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte Terms a stisknete OK. 3. Vyberte kategorii termínů a stiskněte OK. 4. Vyberte požadovaný termín a stiskněte OK. Mazání termínů z knihovny Z kategorie My terms můžete mazat dříve uložené termíny. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte Terms a stiskněte OK. 3. Vyberte My terms a stiskněte OK. 4. Vyberte termín, který chcete smazat a stiskněte CLR. 5. Stiskněte OK pro vymazání termínu. Poznámka: vymazáním termínu nebo štítku také vymažete daný termín nebo štítek z vašeho seznamu oblíbených. Použití mých štítků Váš štítkovač obsahuje sekci My Labels (mé štítky) pro ukládání vašich často použivaných štítků. Uložené štítky můžete kdykoliv rychle vyvolat. Ukládání mých štítků Můžete uložit až 25 často používaných štítků. Když uložíte štítek, je uložen jeho text a veškeré formátování. 1. Stiskněte ALT + Save Library. 2. Vyberte Label a stiskněte OK.

11 3. Vyberte umístění pro štítek a stiskněte OK. 4. Napište název štítku a stiskněte OK. Název štítku může obsahovat až 20 alfanumerických znaků. Poznámka: Do knihovny nelze uložit skupinu štítků. Pokud máte více štítků na obrazovce editace štítků, bude uložen pouze štítek, na němž je umístěn kurzor. Vyvolání štítků Jakmile je štítek uložen do knihovny, můžete jej vyvolat pro tisk nebo editaci. Vyvoláným štítkem nahradíte štítek, který je právě na displeji. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte My labels a stiskněte OK. 3. Vyberte štítek, který chcete vyvolat a stiskněte OK. Mazání štítků Když již nepotřebujete uložený štítek, můžete jej vymazat z knihovny. 1. Stiskněte Save Library. 2. Vyberte My Labels a stiskněte OK. 3. Vyberte štítek, který chcete vymazat, a stiskněte CLR. 4. Stiskněte OK pro vymazání štítku z knihovny. Poznámka: vymázáním štítku z knihovny jej také vymažete ze seznamu oblíbených položek Použití tlačítka oblíbené (Favorites) Své často používané symboly, termíny a štítky můžete přidat do seznamu oblíbených položek. Jakmile přidáte položku do tohoto seznamu, můžete se k ní dostat rychle bez procházení menu Library. Přidání položky do seznamu oblíbených Symbol, termín nebo štítek musí být nejprve uložen do knihovny, než jej můžete přidat do seznamu oblíbených. 1. Vyberte symbol, termín nebo štítek z knihovny. 2. Stiskněte Favorites a přidržte jej na tři sekundy. Objeví se zpráva, která váš informuje, že byla položka přidána do seznamu oblíbených. Vkládání položek ze seznamu oblíbených Ze seznamu oblíbených můžete rychle přidávat symboly nebo termíny na váš štítek nebo z něj vyvolávat štítky. 1. Stiskněte Favorites. 2. Vyberte symbol nebo termín pro přidání nebo štítek pro vyvolání a stiskněte OK. Mazání položek ze seznamu oblíbených Když již nepotřebujete položku v seznamu oblíbených, můžete ji ze seznamu vymazat. 1. Stiskněte Favorites. 2. Vyberte symbol, termín nebo štítek, který chcete vymazat, a stiskněte CLR. Objeví se potvrzující zpráva. 3. Stiskněte OK pro vymazání položky. Objeví se zpráva potvrzující vymazání položky. Poznámka: vymazáním termínu nebo štítku z knihovny také vymažete tento termín nebo štítek ze senamu oblíbených. Volby tisku Můžete si vybrat, zda chcete tisknout více kopií stejného štítku, srovnat kopie, tisknout rozdělující linky, dělat pauzy pro stříhání mezi štítky, posunout štítek a nastavovat kontrast tisku. Tištění více kopií Můžete tisknout až 10 kopií stejného štítku najednou. 1. Stiskněte ALT + Copy Print. 2. Vyberte počet kopií k tisku. Základní nastavení jsou dvě kopie. 3. Stiskněte OK pro spuštění tisku. Když je tisk u konce, počet kopií k tisku se vrátí na dvě. Srovnání více kopií Když tisknete více kopií skupiny štítků, můžete si vybrat, zda je chce tisknout normálně nebo srovnané. Pokud si vyberete, že je chcete tisknout normálně, všechny kopie prvního štítku jsou vytištěny, než se začne tisknout další štítek. Pokud vyberete, aby byly štítky srovnány, každá kompletní kopie skupiny štítků se vytiskne, než začne tisk druhé kopie. Následující příklad ukazuje tři kopie skupiny tří štítků vytištěné normálně a srovnaně. Normal A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103 Collated A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

12 Tištění a srovnání více kopií 1. Stiskněte ALT + Copy Print. 2. Vyberte počet kopií skupiny štítků k tisku a stiskněte OK. 3. Vyberte All k tisku všech štítků ve skupině. 4. Stiskněte OK. 5. Vyberte jedno z následujícího: - Yes pro tisk srovnaně. - No pro normální tisk. 6. Stiskněte OK pro začátek tisku. Tisk rozdělujících linek mezi buňkami Pro vícebuňkové štítky jako štítky na pojistky nebo moduly si můžete vybrat, zda tisknout rozdělující linky mezi buňkami. Základně je nastaveno, že se tisknou. Vypnutí tištění rozdělujících linek 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte Print Options a stiskněte OK. 3. Vyberte Separator lines a stisknete OK. 4. Vyberte No a stiskněte OK. Pauzy mezi štítky Když tiskneme více kopií, štítkovač dělá pauzy po vytištění každého štítku, abyste mohli štítek ustříhnout. Tuto funkci můžete vypnout, aby se štítky tiskly nepřetržitě. Postup je následující. 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte Print options a stiskněte OK. 3. Vyberte Pause to cut a stiskněte OK. 4. Vyberte No a stiskněte OK. Posouvání štítku Pro přidání prázdného místa na začátek nebo konec štítku můžete posouvat štítek po krocích o 6,5 mm. 1. Stiskněte ALT + Feed Serial. 2. Stiskněte OK pro posunutí štítku. Nastavení kontrastu tisku V závislosti na tom, jaký vyberete materiál štítku, můžete potřebovat světlejší nebo tmavší vytištěný text na štítku. 1. Stiskněte ALT + Settings Custom. 2. Vyberte Print options a stiskněte OK. 3. Vyberte Print contrast a stiskněte OK. 4. Stiskněte nebo pro navýšení nebo snížení kontrastu tisku. 5. Stiskněte OK. 6. Opakujte, dokud nejste spokojení s kvalitou tisku. Čištění štítkovače Váš štítkovač je navržen, aby dlouho vydržel jen s minimální údržbou. Čas od času čistěte štítkovač, aby pracoval správně. Čištění stříhací čepele 1. Vyndejte štítkovou kazetu. 2. Stiskněte a přidržte tlačítko stříhání. Čepel se vysune. 3. Pomocí vaty a alkoholu vyčistěte obě strany čepele. Čepel je velmi ostrá. Při čištění si dávejte pozor. Čištění tiskové hlavy 1. Sundejte štítkovou cartridge. 2. Vyndejte čisticí nástroj zevnitř dvířek pro cartridge. 3. Opatrně vyčistěte pomocí měkké částinástroje tiskovou hlavu. Viz obrázek 7. Obrázek 7

13 Symboly Následují často používané symboly podle kategorií. Šipky a závorky Rizika a varování Profesionální audio a video technika a bezpečnost Čísla Měna Elektrické

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah O této tiskárně 5 Začínáme 5 Připojení napájení 5 Připojení síťového adaptéru 5 Vložení dobíjecího bateriového bloku 5 Dobíjení bateriového bloku 6 Vložení baterií 6 Vložení

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků.

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská User Guidepříručka

Uživatelská User Guidepříručka Uživatelská User Guidepříručka Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD...9 Váš nový Smartphone...11 Co obsahuje balení...11 Co potřebujete...12 Kde najít další informace...12 KAPITOLA 2: NASTAVENÍ...15 Palm Treo 500 Smartphone

Více

Uživatelská příručka. Váš Palm Centro Smartphone

Uživatelská příručka. Váš Palm Centro Smartphone Uživatelská příručka Váš Palm Centro Smartphone Obsah VÍTEJTE... 7 Co je v krabici?... 9 Co potřebuji ke startu?... 10 Kde se naučit více... 11 NASTAVENÍ... 13 Souhrn funkci? Centro... 15 Vložení SIM

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC.

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1 Začínáme V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1.1 Základní popis Pocket PC Na obrázku dole máte zakresleny a blíže popsány

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...5 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...10 Pohled zepředu 10 Pohled z boku 11 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...12 ZAČÍNÁME...13 Nabití baterie 13 Řízení spotřeby 14 Ukládání souborů

Více

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart

Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart základní příručka Obsah Začínáme 1...1 Vítejte!...1 Části tiskárny...3 Přední část...3 Zadní část...4 Ovládací panel...5 Sloty pro paměťové karty...6 Informace o papíru...6 Informace o papíru...7 Založení

Více

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC.

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. Návod k obsluze 1 Začínáme V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1.1 Základní popis Pocket PC Na obrázku dole máte zakresleny

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Černobílá laserová multifunkční tiskárna

Černobílá laserová multifunkční tiskárna Černobílá laserová multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Červen 2011 Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6,

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou.

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou. VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM ČESKY VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ Logo DV je registrovanou obchodní známkou. Toto zařízení splňuje požadavky směrnic 89/336/EEC a 73/23/EEC v platném znění směrnic 93/68/EEC.

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 VZHLED A OVLÁDÁNÍ... 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI... 11 ZAČÍNÁME... 12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů 14 Tahy ovládání 15 Operace s

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Návod k použití 3000267958_01 Vážený uživateli, Pro vaši bezpečnost a komfort vám před použitím doporučujeme pečlivě přečíst kapitolu Bezpeènost, stránka 1. Koupením tohoto

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více