IMPORTANT INFORMATION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMPORTANT INFORMATION"

Transkript

1 IMPORTANT INFORMATION The following text constitutes a non-binding translation of English User's Manual for digital pen. The translation has been provided by following authorised distributor of Wacom Europe GmbH: AMOS Software s.r.o., Patočkova 61, Praha 6, fill in your company name and address Please note that translation has not yet been reviewed by Wacom Europe in full detail and is issued for your convenience only. Wacom Europe GmbH is not liable for any mistranslation, false statements or false illustration within translation provided by above mentioned authorised distributor. The relationship between any or person and Wacom Europe GmbH is solely governed by English version of manual to exclusion of information reproduced in translation. Hence, every matter addressed in translation of manual and any written information - including any legal information - is solely governed by applicable English version of manual which is contained inside packaging toger with product, in printed form or on CD or available via download linked in product driver. Please insert a translation of above-mentioned important information and also add a proper translation of DŮLEŽITÁ INFORMACE heading "Without prejudice" nezávazný at beginning of anglické translation. Následující text představuje překlad uživatelské příručky digitálního pera.

2 1 Uživatelská příručka pro User s manual for Windows & Macintosh Windows & Macintosh (model (model MDP-123) MDP-123) Beforenež youzačnete start Dříve Setting up Nastavení Sketching Skicování Saving your work Ukládání práce Sketch management Správa skic Troubleshooting Řešení problémů 1

3 2 TM User s Manual for Windows & Macintosh Editable version, 2011; based on English version 1.0, Rev K1010 Copyright Wacom Co., Ltd., 2011 All rights reserved. No part of this manual may be reproduced except for your express personal use. Wacom reserves right to revise this publication without obligation to provide notification of such changes. Wacom does its best to provide current and accurate information in this manual. However, Wacom reserves right to change any specifications and product configurations at its discretion, without prior notice and without obligation to include such changes in this manual. The above year indicates when this manual was prepared. However, date of release to users of manual is simultaneous with introduction into market of applicable Wacom product. is a trademark, and Wacom is a registered trademark of Wacom Co., Ltd. Adobe, Photoshop, and Illustrator are eir registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in United States and/or or countries. Microsoft, Windows, and Vista are eir registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in United States and/or or countries. Apple, Apple logo, and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc., registered in U.S. and or countries. Any additional company and product names mentioned in this documentation may be trademarked and/or registered as trademarks. Mention of third-party products is for information purposes only and constitutes neir an endorsement nor a recommendation. Wacom assumes no responsibility with regard to performance or use of se products. 2

4 3 OBSAH CONTENTS O manuálu About manual VÁŠ INKLING YOUR INKLING Digitální pero pen digital Přijímač receiver Nabíjecí pouzdrocase charging Baterie a řízení spotřeby Battery and power management Instalace baterie pera Battery installation for pen Informacebattery o baterii přijímače Receiver information Nabíjení baterií Charging batteries Informace životnosti baterie Battery life oinformation Funkcesaving úsporyfeatures energie Power Stavové diody Status lights Výměna náplně pera Replacing pen cartridge PRÁCE S INKLINGEM WORKING WITH INKLING Příprava na Preparing to skicování sketch Uchycení přijímače k papíru Attaching receiver to paper Skicování Sketching Držení pera Holding pen Skicování with s přítlakem a náklonem Sketching pressure and tilt Adding layers Přidávání vrstev Changing pages Výměna stránek Viewing and uploading a sketch Zobrazení a nahrání skic INKLING SKETCH MANAGER Instalace software Installing software Práce sewith Sketch Working Managerem Sketch Manager Panel nástrojů Toolbar options Volby pravého kliknutí Right-click options Ovládací prvky Control buttons Identifikace a otevření Identifying and openingskici a sketch file Editace a práce s vrstvami Editing and working with layers Uložení Saving askici sketch Převedení Convertingsouboru a sketchskici file Exporting layers Exportování vrstev Sharingskici a sketch Sdílení Managing settings Správa nastavení u Uninstalling software Odinstalování software TROUBLESHOOTING ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Test your váš Otestujte Troubleshooting tables Tabulky řešení problémů General problems Obecné problémy Technical technické support options Možnosti podpory Možnosti softwaru Obtaining aktualizace software downloads DODATEK APPENDIX Péče o Care for Online Online režim mode Produktové informace Product information Náhradní díly příslušenství Available partsaand accessories Objednávání náhr. a příslušenství Ordering parts and dílů accessories

5 4 O ABOUT MANUÁLU THE MANUAL Tento This manual manuál provides nabízí rychlý quick přístup access k to informacím information o about u.. Informace The information jsou společné is common pro Windows to Windows a Macintosh and Macintosh počítače, computers zobrazeny and Windows jsou obrazovky screen z captures Windows, are pokud shown, není unless uvedeno orwise jinak. noted. V Go obsahu directly klikněte to contents na požadovanou topics by clicking kapitolu, on nemusíte m. listovat celým dokumentem. Váš Your je is úvodní introductory část. Popisuje chapter. jednotlivé It describes části u a dostupné components funkce. and available features. Práce Working s em with vám will pomůže help you pochopit to understand jak vytvářet how digitální to create skici digital prostřednictvím sketches with u.. Použijte Use Sketch Manager pro to work práci with s vašimi your soubory files and a customize přizpůsobení settings nastavení for. u. Odpovědi See Troubleshooting na nejčastější for dotazy answers najdete to most v části common Řešení questions. problémů. Dodatek The appendix poskytuje provides informace information o péči o on produkt, product dostupné care, available části a parts příslušenství and accessories, a další užitečné and more. informace. Průvodce See Important "Důležité Product produktové Information informace" guide (najdete for jej v (found paměti in přijímače same, location stejně as this jako manual, anglický and also manuál, accessed ale from je přístupný také Sketch v aplikaci Manager HELP Sketch menu). Manager It includes v menu product HELP), safety zahrnuje precautions, také informace o bezpečném specifications, užívání, and your specifikace, license and vaši warranty. licenci a záruku. Pro Use pohyb navigation v manuálu controls využijte to navigační move through ikony. manual. Na Go úvodní to front stránku. page. Stránka Page back, zpět, or nebo page stránka forward. vpřed. Zpátky Go back na to předchozí previous view. náhled. Téma Topic continued. pokračuje. Zvětšit You can zobrazení use your manuálu.pdf viewer na vašem zoom-in monitoru tool to increase můžete provést size nástrojem of manual Lupa on ve your vašem display PDF screen. prohlížeči. Většina Most.pdf PDF viewers prohlížečů include zahrnuje additional doplňkové tools for nástroje using and pro printing používání a manual. tisknutí manuálu. See viewer Bližší informace application najdete help for v more nápovědě information. vašeho PDF prohlížeče. VELKÁ CAPITAL PÍSMENA LETTERS are identifikují used to názvy identify klávesových names zkratek, of keyboard dialogových keys, dialog oken boxes, a voleb and aplikací. software options. Následující The following informace information tento is produkt not included neobsahuje: with this informace product: information o specifikacích about vašeho your specific počítače computer nebo operačního hardware or systému, operating informace system, o or aplikacích information nainstalovaných about your application ve vašem software. počítači. Your Nejlepším best source zdrojem for this informací information o výše is uvedeném set of manuals by měla and být discs dokumentace that came a with CD/DVD, your hardware, které jste operating obdrželi s system, vaším počítačem, or operačním application. systémem nebo aplikacemi. Filozofií Wacom s Wacomu philosophy je neustále is to continually vylepšovat improve své výrobky. all of its V products. čehož důsledku As a result, občas engineering dochází k changes technickým and improvements are made from time to time. Therefore, some changes, modifications, and improvements změnám a vylepšením. Proto nemusí být některé změny, modifikace a vylepšení uvedeny v tomto manuálu. may not be covered in this manual. 4

6 5 YOUR VÁŠ INKLING můžete can be used používat anywhere všude, you kde might byste use jinak a použili regular obyčejnou pencil, pen, tužku, and paper. pero a papír. As you Během sketch on kreslení any kind na of jakýkoliv paper, druh papíru, digitally zachytává captures your přijímač sketches and vaše saves skici m a ukládá for uploading je, aby mohly to your být computer později přeneseny at a later time. do vašeho počítače. consists of two basic elements: digital pen and receiver. The pen works with receiver se skládá to digitally ze dvou capture základních your sketches. částí: digitální Toger, pero pen a and přijímač receiver. act like Pero a portable komunikuje digital s přijímačem sketchbook. a dochází tak k digitálnímu zaznamenávání vašich skic. Pero a přijímač společně fungují jako digitální zápisník, poznámkový blok a skicák. saves your information in one place for quick access. Use Sketch Manager to organize and prepare ukládá your pro snazší work for přístup editing vaše in vector- informace raster-based na jedno místo. applications. Pro organizaci vaší práce použijte Sketch Manager. Připravte si svá díla k editaci ve vektorových nebo bitmapových aplikacích. Digitální Digitally zaznamenání capture your sketches. vašich skic. Přenos Transfer vašich your skic sketches pro další for furr úpravy. editing. Nejrychlejší způsob, jak se naučit pracovat s em, vede přes seznámení se se vzhledem a funkcemi. The quickest way to learn about is to become familiar with its appearance and features. Digitální pero digital pen Přijímač receiver Nabíjecí pouzdro charging case Baterie a řízení spotřeby Battery and power management Stavové diody Status lights Výměna náplně pera Replacing pen cartridge 5

7 6 INKLING DIGITÁLNÍ DIGITAL PERO INKLING PEN Use digital pen to write and sketch on regular paper. See sketching. As you work, receiver Použijte digitální pero k psaní a skicování na běžný papír. Viz. skicování. Během práce, přijímač digitally captures your sketches and saves m for uploading to your computer at a later time. digitálně zachytává vaše skici a ukládá je, aby mohly být později přeneseny do vašeho počítače. Kontakty Charging nabíjení contacts Viz. See nabíjení charging baterie. batteries. LED Pen pera LED Viz. See stavové status lights. diody. Uchopení Grip area pera Část Battery pro compartment baterii Viz. See instalace battery installation baterie pera. for pen. Kónus Pen tip hrotu cone See holding pen. Viz. držení pera. Vyměnitelná Replaceable náplň cartridge (hrot pera) (pen tip) Jsou Uses použity standard standardní Mini Ballpoint minikuličkové Ink refills. See inkoustové available parts náplně. and Viz. accessories. dostupné části a příslušenství. 6

8 7 INKLING PŘIJÍMAČ RECEIVER INKLING The Přijímač receiver může can uložit digitally v digitální store hundreds podobě stovky of multiple-layer skic (včetně sketches vrstev), které that you vytvoříte create pomocí with digitálního digital pera pen.. The Přijímač receiver zároveň also functions funguje as jako a standardní USB USB flash flash drive. disk. See Viz. working práce s with em.. Tlačítko Power button zapnutí Stiskněte Press to turn pro on zapnutí or off. nebo See also vypnutí. power saving Viz. také features. funkce úspory energie. Tlačítko New layer Nová button vrstva Stiskněte, Press to create pokud a chcete new layer. vytvořit See adding novou layers. vrstvu. Viz. přidání vrstev. Stavové Power, status, LED pro and napájení, new layer stav LEDs a novou See status vrstvu. lights. Viz. stavové diody. Snímač Sensor lens Během As you sketch, skicování keep udržujte a clear přímou line of sight between lens and pen viditelnost mezi snímačem a hrotem tip cone. See holding pen. pera. Viz. držení pera. USB port Viz. See nabíjení charging baterií batteries a and zobrazení viewing and a nahrání uploading skic. a sketch. Spona Receiver uchycení clip (with new file button located beneath (s tlačítkem clip) nový soubor umístěným pod sponou) A new sketch file is created when you Otevřením open and close a zavřením clip. spony See vytvoříte attaching nový soubor. receiver Viz. to paper. připevnění přijímače k papíru. Část Battery pro compartment baterii umístěná v zadní části Located jednotky. at back of unit. Viz. See informace receiver battery o baterii information. přijímače. Tlačítko Reset button resetování Je Located umístěno on bottom na spodní of receiver. straně přijímače. Use end Použijte of a kancelářskou paper clip or or sponku pointed anebo object jiný podobný to press button. předmět pro This zmáčknutí returns tohoto receiver tlačítka. to factory Stisknutím default tlačítka vrátíte conditions. přijímač do původního výrobního nastavení. Příklady Examples toho, of when kdy se you může may tlačítko need to reset use hodit reset najdete button are v části described obecné under problémy. general problems. 7

9 8 INKLING NABÍJECÍCHARGING POUZDRO CASE INKLING Store your components within charging case. The case is used to charge pen and receiver. Skladujte jednotlivé části u v nabíjecím pouzdře. Pouzdro slouží k nabíjení pera a přijímače Pen cartridges Náplně pera USB kabel cable Connectsjej Použijte k propojení receiver or charging case to přijímače a USBnabíjecího port located directly nebo pouzdra s on your computer, or USB portem vašeho to a powered nebo USB hub. počítače napájeným USB hubem. Pen extractor Otvorcartridge pro výměnu náplní See replacing pen cartridge. Viz. výměna náplní pera. Pen receiver Peroand a přijímač USB USB port port Power input and data connection. See charging Vstup pro napájení a přenos dat. Viz. nabíjení batteries and viewing and uploading a sketch. baterií a zobrazení a nahrání skic. Pen charging status LED Stavová LED nabíjení pera See stavové status lights.. Viz. diody can work with sketch files when a Tip: Tip: You Zatímco je nabíjecí pouzdro připojeno k počítači charging case is connected to your computer and přijímač je umístěn v pouzdře, vy můžete receiver is located within case. pracovat s vašimi skicami v počítači. 8

10 9 BATTERY BATERIE A AND ŘÍZENÍ POWER SPOTŘEBY MANAGEMENT The Digitální pero digital pen používá uses a rechargeable dobíjecí Nikl Metal Nickel Hydrid Metal (Ni-MH) Hydride baterii. (Ni-MH) Přijímač battery. The používá receiver dobíjecí uses a Lithium-Ion rechargeable Polymer Lithium-Ion (Li-Ion Polymer) (Li-Ion baterii. Polymer) Baterie battery. má dlouhou The batteries životnost, have ale měla a long by life být span, vyměněna, but should be pokud replaced překročí when svou y životnost have exceeded a již neudrží ir adekvátní life span and nabití no anebo longer ji hold již nelze an adequate nabít. Viz. charge dostupné or cannot části a be charged. příslušenství. See available parts and accessories. Important: Důležité: ujistěte Be sure se, to že use používáte only pouze correct správné Wacom baterie batteries od specified firmy Wacom for your určené product. tento produkt. Many Mnoho communities společenství offer nabízí voluntary volitelné or nebo mandatory povinné recycling recyklační programs programy. for batteries. Staré baterie Promptly recyklujte recycle okamžitě. old batteries. Recyklujte Recycle v souladu m s příslušnými properly by zákony following a také all applicable bezpečnostními laws, and pokyny in accordance uvedenými with v průvodci safety "Důležité precautions produktové informace", listed within který Important je k dispozici Product v aplikaci Information guide, Sketch accessed Manager from v menu HELP. Sketch Manager HELP menu. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Keep batteries out of reach of children. Battery Instalace installation baterie pera for pen Receiver Informace battery o baterii information přijímače Charging Nabíjení baterií batteries Battery life information Informace o životnosti baterie Power Funkce saving úspory features energie BATTERY INSTALACE INSTALLATION BATERIE PERA FOR PEN You Před will použitím need to pera install je nutné pen nainstalovat battery before baterii using pen. To Instalace install or nebo replace výměna pen baterie battery: pera: Prstem Use your otevřete finger to kryt flip pera. open pen cap. Buďte Be careful opatrní, not abyste to over-extend přílišným cap otevřením when opening neodlomili it. kryt pera. 2. Pokud If replacing, provádíte carefully výměnu remove baterie, old opatrně battery. vyjměte starou baterii Vložte Insert baterii battery do bateriového into battery oddílu. Pól compartment. + by měl směřovat The + terminal ven k zadní should části face pera. outward toward rear of pen Zavřete Close kryt pen pera cap a and přitlačte, press abyste to snap jej it zaklapli into place. na původní místo. Varování: Warnings: Nebezpečí Choking hazard. udušení. Prevent Zabraňte children dětem from ve swallowing spolknutí baterie. battery. See Viz. bezpečnostní battery safety pokyny precautions baterie uvedené listed within v průvodci Important "Důležité Product produktové Information informace", guide, které accessed jsou dostupné from přes aplikaci Sketch Manager Sketch HELP Manager, menu. menu HELP. 9

11 10 RECEIVER INFORMACE BATTERY O BATERII INFORMATION PŘIJÍMAČE Your Váš přijímač receiver je comes vybaven with předinstalovanou battery pre-installed. baterií. Important: Důležité: před Fully prvním charge použitím receiver nabijte battery baterii before přijímače using na maximum. for Viz. first nabíjení time. See baterií. charging batteries. Under normal conditions rechargeable receiver battery will have a long life span. If battery fails unexpectedly V normálních or podmínkách has outlived bude its useful mít dobíjecí life and baterie must be přijímače replaced, dlouhou please životnost. contact your Pokud local baterie Wacom service provider. neočekávaně vypoví službu anebo překročí svou životnost a musí být vyměněna, kontaktujte prosím lokální Wacom servis. Varování: Warnings: nebezpečí Choking hazard. udušení. Prevent Zabraňte children dětem from ve swallowing spolknutí baterie. battery. See Viz. bezpečnostní battery safety pokyny precautions baterie uvedené listed within v průvodci Important "Důležité Product produktové Information informace", guide, které accessed jsou dostupné from Sketch Manager HELP menu. přes aplikaci Sketch Manager, menu HELP. 10

12 11 CHARGING NABÍJENÍ BATERIÍ BATTERIES Important: Důležité: před Before prvním using použitím for u first byste time, měli you zcela should nabít fully baterie charge pera a pen přijímače. and receiver batteries. The Pero pen a přijímač and receiver můžete can nabíjet be charged samostatně, separately, nebo or zároveň toger prostřednictvím within nabíjecího charging pouzdra case. The. receiver can Přijímač be charged můžete independently nabíjet nezávisle of na charging dobíjecím case, pouzdře and a will bude charge se nabíjet whenever vždy, it is když connected jej pomocí to your USB computer kabelu připojíte or or k počítači. powered Během USB source. nabíjení When může charging, být pouzdro nebo case or přijímač receiver připojen can be k connected počítači, to a computer, napájenému powered USB hubu USB anebo hub, or k napájecímu AC adapter with adaptéru USB vybavenému connector. USB konektorem. To Nabíjení charge baterií pen pera and a přijímače: receiver batteries: Pokud If charging nabíjíte through přes a počítač, computer, zapněte turn it jej on a and počkejte wait until dokud system has fully loaded. se systém zcela nespustí Vložte Insert pero pen a přijímač and receiver do nabíjecího into charging pouzdra. case Propojte Attach nabíjecí provided pouzdro USB cable a primární between USB port charging vašeho case and a primary USB port located directly on your počítače pomocí přiloženého USB kabelu. computer, or or powered USB source. Stavová LED nabíjení pera se rozsvítí červeně, The pen charging status LED will glow red to znamená to, že je pouzdro připojeno k USB portu a indicate case is connected to powered USB baterie source pera and se nabíjí. pen battery is charging. Stavová The power LED LED napájení on na receiver přijímači will se glow rozsvítí red to červeně. indicate Znamená receiver to, battery že se baterie is charging. přijímače nabíjí. Viz. See také also stavové status lights. diody. 4. V závislosti na stavu baterie: 4. Depending on battery charge: Plné nabití baterie pera může trvat přibližně dvě It may take approximately 2 hours for pen hodiny. Když je baterie plně nabitá, stavová LED pera battery to fully charge. When fully charged, pen se charging rozsvítí status zeleně. LED glows green. Plné It may nabití take baterie approximately přijímače 3 hours může for trvat přibližně receiver tři hodiny. battery to Když fully je charge. baterie When plně nabitá, fully charged, stavová LED na přijímači power LED se rozsvítí on receiver zeleně. glows green Když When je charged: nabíjení dokončeno: Vyjměte pero z pouzdra. Remove pen from case. Vyjměte přijímač z pouzdra. Po vyjmutí se přijímač vypne Remove automaticky. receiver from case. The receiver will turn off automatically when removed. Pokud chcete, můžete odpojit pouzdro od počítače. If you like, disconnect case from your computer. Před vyjmutím přijímače z pouzdra nebo jeho odpojením Before removing receiver from charging case or od disconnecting počítače použijte case funkci from systému BEZPEČNĚ ODEBRAT your computer, use HARDWARE SAFELY REMOVE (Windows) HARDWARE nebo (Windows) funkci EJECT or (Macintosh). EJECT (Macintosh) system option. Varování: Warning: See viz. bezpečnostní battery safety pokyny listed baterie uvedené within v Important průvodci Důležité produktové guide, accessed informace, které jsou e Sketch Manager HELP dostupné z Sketch Manager. u. Note: Poznámka: To charge pokud chcete receiver nabít battery baterii while přijímače you are během sketching, skicování, connect připojte receiver přijímač to k adaptéru, an AC adapter který that poskytuje provides 500 napájení ma USB USB power. 500 ma. 11

13 12 BATTERY INFORMACE LIFE O INFORMATION ŽIVOTNOSTI BATERIE All Všechny batteries baterie age over časem time ztrácejí and gradually svou kapacitu lose ir a schopnost ability to hold udržet a charge. maximální nabití. Když When dokončíte you are done práci, working, vypněte turn přijímač off u, receiver abyste ušetřili to conserve energii battery baterie. power. Nabijte Always přijímač charge vždy, receiver když stavová when LED receiver svítí červeně. power LED Rovněž glows nabijte red. Always vždy pero, charge když stavová pen when LED pera pen svítí LED červeně. glows Viz. red. nabíjení See charging baterií. batteries. Vyměňte When a battery baterii is v momentě, no longer capable kdy již není of holding schopná an udržet adequate adekvátní charge, úroveň it should nabití. be replaced. Viz. instalace See baterie battery installation pera nebo informace pen o receiver baterii přijímače. battery information. Baterii The digitálního digital pera pen battery can můžete be purchased objednat přímo from u Wacomu or is anebo available by měla at most být major dostupná electronics v outlets. jakémkoliv The dobrém obchodě receiver s battery elektronikou. is a custom Baterie battery, přijímače and can only je be speciální replaced a by může Wacom. být vyměněna See pouze available Wacomem. parts and accessories. Lithium-Ion Viz. dostupné Polymer části (Li-Ion a příslušenství. Polymer) and Nickel Metal Hydride (Ni-MH) batteries: Lithium-Ion Battery life Polymer and performance (Li-Ion Polymer) is not a improved Nikl Metal by Hydrid cycling (Ni-MH) (discharging baterie: and recharging). Životnost Elevated temperatures a výkon baterie can se reduce procesem service nabíjení life a vybíjení of batteries. nezlepšuje. For example, placing batteries near heat Zvýšené sources or teploty prolonged mohou exposure snížit životnost to direct baterie. sunlight Například may shorten umístění battery baterie life blízko span. zdrojů tepla nebo Cool dlouhodobější storage when vystavení not in přímému use can slow slunečnímu aging světlu process mohou of batteries. zkrátit životnost baterie. Umístění v chladném místě může zpomalit proces stárnutí baterie. Varování: Warning: See viz. bezpečnostní battery safety pokyny precautions baterie uvedené listed within v průvodci Important "Důležité Product produktové Information informace", guide, který je přístupný přes Sketch Manager Sketch Manager, HELP menu. HELP menu. POWER FUNKCE SAVING ÚSPORY FEATURES ENERGIE uses používá funkce below power pro úsporu saving energie features uvedené to conserve níže. Zachovává battery charge tak maximální levels: nabití baterie na stejné úrovni: Pero Pen Přijímač Receiver Enters Přejde sleep do režimu mode spánku after 30 po seconds 30 vteřinách without nečinnosti. use. Pen Pero wakes se probudí as soon v momentě, as you begin kdy začnete sketching. skicovat. Saves last opened file and shuts down when any of following occur: Uloží naposledy otevřený soubor a vypne se, když nastane něco z následujícího: 30 minutes without pen activity 30 minut bez aktivity pera Battery is in low charge state for 10 minutes Baterie je nabitá na kratší dobu používání než 10 minut Memory is full. Paměť přijímače je plná. 12

14 13 STAVOVÉ STATUS LIGHTS DIODY LEDs indikují indicate provozní operational stav vašeho status u: of your : LED Pen LED pera Stavová Receiver LED power nabití LED přijímače status is visible je vidět through přes horní část charging nabíjecího case top. pouzdra. LED Power napájení LED LED Status stavu LED LED Pen charging stavu nabití status peraled LED New nové layer vrstvy LED DIGITÁLNÍ INKLING DIGITAL PERO INKLING PEN Pen LED LED pera PŘIJÍMAČ INKLING RECEIVER INKLING Power LED LED napájení Stavová Status LED LED LED New nové layer vrstvy LED LED JE INDICATIONS Off: Pen not in use, in sleep mode, or battery has fully drained. Vypnutá: pero se nepoužívá, je v režimu spánku nebo je baterie zcela Green: vybitá. Pen in use, battery charge okay. Zelená: Red: Low pero battery se používá, charge. baterie je nabitá. Červená: nízký stav nabití baterie. LED JE INDICATIONS Vypnutá: Off: Receiver přijímač is powered je vypnutý off, nebo or battery je baterie has fully zcela drained. vybitá. Bliká: Blinking: během During úvodního initial power-up, zapnutí bude power LED napájení LED will blikat, blink until dokud nebude receiver is přijímač ready. připraven k činnosti. Zelená: Green: Receiver přijímač je is zapnutý powered a on připravený and ready k použití. for use. Když When je connected připojen k USB to USB indikuje, source, indicates že je baterie battery plně is nabitá. fully charged. Červená: Red: Battery baterie charge je téměř is low. vybitá. When Když connected je připojen to a k powered USB tak USB indikuje, source, že se baterie indicates nabíjí. battery is charging. Vypnutá: Off: Pen not pero in není use používáno or pen reception. anebo nepřijímá signál z pera. Zelená: Green: Pen pero in se use používá and data a příjem reception dat je is dobrý. good. Zelená Green (1 (trvání second 1 vteřinu): duration): Rozsvítí Lights when se po new stisknutí layer button tlačítka is nová pressed. vrstva. Indicates Oznamuje creation vytvoření of new nové layer. vrstvy. Rozsvítí Lights when se, když paper je is papír clipped přichycen into receiver. k přijímači. Indicates Oznamuje creation vytvoření of new nového sketch file. souboru se skicou. NABÍJECÍ INKLING CHARGING POUZDRO CASE INKLING LED JE INDICATIONS Pen charging status LED Stavová LED nabíjení pera Off: Not connected to powered USB source or pen is not in charging Vypnutá: není připojeno k napájenému USB zdroji nebo pero není v pouzdře. case. If both pen and receiver are in case and it is connected to a lowpower Pokud jsou USB pero port i (100 přijímač ma or v pouzdře less), y a je will připojeno not charge k USB and portu LED s nízkým will be off. napětím (100 ma nebo méně), nebudou se nabíjet a LED bude vypnutá. Green: Pen fully charged. Zelená: pero je zcela nabito. Red: Pen charging. Červená: pero se nabíjí. 13

15 14 REPLACING VÝMĚNA NÁPLNĚ THE PEN PERA CARTRIDGE The Inkoust pen v cartridge náplni pera will jednou eventually dojde run a out musí of ink být with vyměněna. normal Viz. use and dostupné need to části be replaced. a příslušenství. See available parts and accessories. Náhradní Replacement náplně cartridges Otvor Pen cartridge pro výměnu extractor náplní 1. Remove Vyjměte náplň pen pera cartridge zastrčením by first hrotu placing pera do pen otvoru tip in pro výměnu cartridge náplně. extractor. Lehce Lever nakloňte pen pero slightly na to one stranu. side. Jakmile When ucítíte you feel tlak tension na hrot on pera, pen potáhněte tip, lift pero pen směrem away nahoru. from (Náplň charging pera case můžete to remove rovněž z pen cartridge. (You can also clasp cartridge tip with a pair of tweezers and pull it out of pen.) pera vytáhnout pinzetou) Select Vyberte a si replacement náhradní náplň. cartridge. Odstraňte Remove z hrotu náplně small end malou cap čepičku. from cartridge tip. 3. Slide Vsuňte novou new cartridge náplň kolmo straight do pera. into Náplň barrel silně of zatlačte, pen. dokud Firmly se push nezastaví. cartridge until it stops. Varování: Warning: Choking nebezpečí hazard. udušení. Prevent Udržujte children mimo from dosah swallowing dětí, zabraňte pen náhodnému cartridge. The spolknutí. cartridge may accidentally be pulled out if children are biting on m. 14

16 15 WORKING PRÁCE S WITH INKLINGEM INKLING gives vám dává you sílu power vytvářet to create skici na sketches papír a zároveň on paper je and digitálně digitally zaznamenávat. capture m at same time. You Pro can zobrazení, use organizaci Sketch a přípravu Manager vašich to view, skic organize, před samotnou and prepare úpravou your můžete sketches použít before exporting Sketch and editing Manager. m Potom in your stačí favorite skici exportovat applications. do vašich oblíbených aplikací. Tato kapitola popisuje, jak používat. Obsahuje informace, které vám pomohou pracovat pohodlněji a This lépe chapter pochopit, describes jak how spolupracuje to use. s vaším It includes počítačem. information to help you work more comfortably, and to better understand how interacts with your computer. Preparing to sketch Příprava na skicování Attaching receiver to paper Uchycení přijímače k papíru Sketching Skicování Adding layers Přidání vrstev Changing pages Výměna stránek Viewing and uploading a sketch Zobrazení a nahrání skic 15

17 16 PREPARING PŘÍPRAVA NA TO SKICOVÁNÍ SKETCH It Skicovat is easy em to create sketches je jednoduché: with : Start by attaching receiver to paper. Začněte uchycením přijímače k papíru. Turn on receiver. The power LED blinks briefly, n glows green when receiver is ready. Zapněte přijímač. Stavová LED začne rychle blikat a v momentě, kdy je přijímač připraven k použití, se rozsvítí Begin zeleně. sketching with pen. Začněte Whenever perem you feel skicovat. like adding layers to sketch, press new layer button (located on receiver). Continue to sketch, adding new layers as you desire. Kdykoliv To create budete a new chtít sketch, přidat remove do vaší skici finished novou page vrstvu, from stiskněte receiver tlačítko and add nová a vrstva new page. (je umístěno A new sketch na přijímači). file is created Pokračujte each time ve you skicování open and a přidávejte close vrstvy receiver dle clip. libosti See a potřeby. changing pages. Pokud When you chcete are vytvořit done sketching, novou vrstvu, turn off odejměte receiver. dokončenou Then connect stránku z klipsny receiver přijímače to your a computer vložte nový in list. Nový preparation soubor for se viewing vytvoří and vždy, uploading jakmile otevřete a sketch. a zavřete klipsnu přijímače. Viz. výměna stránek. For Po best dokončení results, be skicování sure to adjust vypněte přijímač. click threshold. Pokud chcete skici zobrazit a nahrát do počítače, připojte přijímač k počítači pomocí USB kabelu. Tips: Pro dosažení lepších výsledků se ujistěte, že jste nastavili hranici kliknutí. can be used on most relatively smooth, flat surfaces. Use a gentle grip when working with pen. Tipy: As you draw, maintain a direct line of sight between pen tip cone and receiver. Digital recording will not occur můžete if your používat fingertips, na hand, většině or relativně or object hladkých, blocks plochých line of povrchů. sight. Při kreslení držte pero jemně. Rovněž can dbejte used během in kreslení most environments. na přímou viditelnost Although mezi uncommon, přijímačem an exceptionally a vysílačem pera noisy umístěném environment nad hrotem may interfere pera. Pokud with budou ability vaše of ruka, to prsty accurately nebo jiné record objekty your blokovat sketches. přímou viditelnost, může dojít k přerušení digitálního zaznamenávání vašich skic. If you are in a group setting where or people are using an, you can still sit beside each or and not můžete interfere používat with one ve anor s většině prostředí. work. Ačkoli výjimečně může velmi hlučné prostředí narušit schopnost u nahrávat přesně vaše skicy. Pokud jste v místě, kde více lidí používá, můžete sedět vedle sebe, bez vzájemného rušení vaší práce. Note regarding RSI: Wacom makes no representation, promise or guarantee that Wacom products will cure or prevent, in whole or in part, mouse-induced repetitive stress symptoms, injuries or conditions. Individual results may vary. Always obtain competent medical advice to determine most appropriate treatment for your specific situation. Poznámka ohledně RSI: Wacom nedělá žádná prohlášení, sliby nebo garance toho, že Wacom produkty vyléčí anebo zabrání zcela či částečně myší vyvolaným problémům, tzv. repetitive strain injury symptomům, zraněním anebo podmínkám. Individuální výsledky se mohou lišit. Vždy vyhledejte vhodnou lékařskou pomoc pro řešení těchto problémů a pro nalezení správné léčby vašich specifických problémů. 16

18 17 ATTACHING UCHYCENÍ PŘIJÍMAČE THE RECEIVER K PAPÍRU TO PAPER A Když new přichytíte sketch file přijímač is created whenever k papíru, vytvoří receiver se clip nový is soubor opened (po and každé n když closed otevřete as you a attach zavřete klipsnu receiver přijímače). to a Připojte sheet of přijímač paper. k Attach volným listům, receiver nebo to stránkám loose sheets, v poznámkovém or to pages in bloku a notebook anebo k or podložce drawing pad. na The kreslení. receiver Přijímač can accept zvládne up najednou to 10 pages až deset (1 mm stránek or 0.04 (1 inch mm total nebo thickness) 0,04 palce at celková a time. tloušťka). The Výchozí podmínkou default condition u is je for umístění placement přijímače of uprostřed receiver at horní hrany top center papíru of an o velikosti A4/letter stránky sized page A4 na in portrait výšku. Nicméně orientation. můžete However, umístit you přijímač can orient na jakoukoliv receiver stranu on any papíru, side v of závislosti paper, na depending tom, jakou on rukou your kreslíte preferred nebo jakým handedness způsobem or kreslíte. sketching Detaily style. viz. See správa managing nastavení u. settings for details. 1. Squeeze Jemně stiskněte receiver klipsnu clip slightly přijímače and a do insert otvoru paper vsuňte into papír. opening. Uvolněte Release stisk clip. klipsny. Be Ujistěte sure to center se, že je receiver přijímač umístěn on page uprostřed edge. 2. Press okraje papíru. receiver power 2. button. Stiskněte Wait tlačítko until napájení power LED přijímače. stops Počkejte blinking and až glows green. přestane LED napájení 3. Begin blikat a sketching. rozsvítí se zeleně. 3. Začněte skicovat. Přijímač Receiver Papír Paper Pod There přijímačem is a limited je performance oblast, kterou zone je doporučeno below vzhledem receiver. k Within omezené this narrow přesnosti zone vynechat. receiver V této úzké cannot zóně reliably nedokáže record přijímač your pen nahrát strokes. tahy pera spolehlivě. Always write or sketch below this zone. Vždy The limited pište nebo performance skicujte pod zone touto is approximately oblastí. 2.0 cm (0.8 inch) on A4/letter size paper. It may Oblast vary slightly této omezené for larger přesnosti or smaller je paper cca. 2 sizes. cm (0,8 palce) od přijímače (A4). U papíru jiné velikosti se může tato oblast trochu odlišná. Tips: Tipy: After you attach receiver, leave it in place until you are done sketching. If you remove and n replace Po receiver, uchycení new přijímače pen strokes jej nechte you make na stejném on paper místě will be papíru mis-aligned dokud with nedokončíte previous skicu. strokes Pokud when jej recorded odejmete in a potom digital přemístíte, form. další tahy perem nebudou navazovat v digitální podobě na tahy provedené před přemístěním When you change přijímače. pages and receiver is on, new layer LED lights momentarily to indicate creation of Pokud a new změníte sketch file. stránky a přijímač je zapnutý, krátkodobě se rozsvítí LED nové vrstvy, a dá tak najevo, že byl vytvořen nový soubor se skicou. 17

19 18 SKETCHING SKICOVÁNÍ The Digitální pero digital pen je is bezdrátové cordless and a tlakově pressure citlivé. sensitive. Zatímco As kreslíte you write a skicujete and sketch na on běžný regular papír paper perem, with pen, přijímač receiver digitálně digitally zachycuje captures vaše skici your a sketches ukládá je, and aby saves mohly m být for později uploading převedeny to your do computer počítače. at a later time. Držení pera Skicování s přítlakem a náklonem Holding pen Sketching with pressure and tilt HOLDING DRŽENÍ PERA THE PEN Hold Držte pero pen v pohodlném at a comfortable úhlu, angle jako byste like you drželi would běžnou a normal tužku. pen or pencil. Správná Proper position pozice je shown, zobrazena. with fingers Prsty on mějte nad grip oblastí area kolem above hrotu pen pera, tip abyste cone. nebránili komunikaci s přijímačem. Během skicování vždy zachovávejte přímou When sketching, always maintain direct line of viditelnost mezi oblastí hrotu pera a přijímačem. V sight between pen tip cone and receiver. Digital případě recording bránění will not přímé occur viditelnosti if your fingertips, prsty anebo hand, jinými or předměty or object může blocks docházet line k přerušení of sight. digitálního zaznamenání skic. As you draw, apply pressure to pen tip on paper. Při The kreslení status LEDs využívejte on přítlak pen and hrotu receiver pera na will papír. glow Stavová green to LED indicate pera a přijímače pen strokes se rozsvítí are being zeleně v momentě, recorded. kdy jsou tahy pera nahrávány. Tipy: Tips: Pamatujte, Remember že that v okolí re přijímače is a limited existuje performance zóna, ve zone které below není přijímač receiver schopen where spolehlivě receiver zaznamenávat cannot reliably tahy record pera. Viz. your uchycení pen strokes. přijímače See attaching k papíru. receiver to paper. Pro For optimální optimum výsledek performance, se vyhněte avoid sketching skicování on na uneven nepevném surfaces. povrchu.. Během As you skicování sketch, be by sure vaše your ruka hand neměla does bránit not block v přímé viditelnosti line of sight mezi between oblastí hrotu pen tip pera cone a přijímačem. and receiver. Pokud You cannot je přijímač record u sketches připojen when k počítači, nebudou receiver is tahy connected perem zaznamenávány. to your computer. Important: Důležité: pro To zachování maintain životnosti battery charge baterie and a hrotu click pera, threshold umístěte of your pero, pen, pokud place jej právě pen nepoužíváte in charging do case or nabíjecího lay it flat pouzdra on your desk anebo when jej položte not in use. na plocho Do not na place stůl. Nedávejte it in a container je do where běžného it will stojánku rest on na its tužky, tip. kde by stálo na hrotu. 18

20 19 SKETCHING SKICOVÁNÍ S WITH PŘÍTLAKEM PRESSURE A NÁKLONEM AND TILT As Zatímco you sketch skicujete on paper, na papír, will digitálně digitally capture zaznamenává variations obměny in v pen přítlaku tip pressure a náklonu and hrotu tilt. pera. Tip: Přijímač The receiver se automaticky will automatically vypne a uloží turn itself právě off otevřený and save soubor, currently pokud je open pero file neaktivní after minutes minut. without Viz. také stavové pen activity. diody. See also status lights. Pokud jste udělali chybu, můžete nechtěné tahy vymazat v aplikaci Sketch Manager nebo provést export do jiné aplikace a tam vše opravit. If Důležité: you make pro a zachování mistake you životnosti can delete baterie unwanted a hrotu strokes pera, umístěte in pero, Sketch pokud Manager jej právě nepoužíváte or export to anor do application nabíjecího pouzdra and make anebo changes jej položte re. na plocho na stůl. Nedávejte je do běžného stojánku na tužky, kde by stálo na hrotu. Important: To maintain battery charge and click threshold of your pen, place pen in charging case or lay it flat on your desk when not in use. Do not place it in a container where it will rest on its tip. ADDING PŘIDÁNÍ LAYERS VRSTEV As Během you write psaní or nebo sketch, skicování press stiskněte new layer tlačítko button nová (located vrstva on na přijímači. receiver). LED The nové new vrstvy layer se LED rozsvítí glows na chvíli momentarily zeleně a dá vám to indicate tak na vědomí, creation že byla of a new vytvořena layer in nová your vrstva sketch. vaší Continue skici. Pokračujte to sketch, ve adding skicování, layers přidávání as you desire. vrstev podle vašich potřeb. Vrstvy Layers mohou can be být used použité to segment pro rozdělení a sketch skici into na discrete samostatné pieces. části. Vytvořte Create many mnoho small malých thinking skic na sketches jeden papír on a single přidáním page nové by vrstvy creating po a dokončení new layer after části you skici. complete each Pokud item. děláte větší skicu, vytvořte novou vrstvu pro jednodušší editování v počítači. Anebo vyzkoušejte různé When styly working v rámci on a stejné larger skici. sketch, create layers to simplify editing process later, or to try different Vylepšete approaches své or workflow styles in vytvořením same sketch. rozvrstvených skic připravených k zobrazení a nahrání do vašeho počítače. Enhance your work flow by creating layered sketches ready for viewing and upload to your computer. Po After nahrání uploading, skic použijte use aplikaci Sketch Manager Sketch Manager for editing pro and úpravu working a práci with s layers. vrstvami. Your Vaše layered rozvrstvené skici sketches (anebo (or jednotlivé individual vrstvy) layers) mohou can be být quickly rychle saved uložené to different v různých formats, formátech exported nebo exportované your favorite do vaší oblíbené applications aplikace for furr pro další editing. úpravu. Experimentujte. Objevte jednoduchost vytváření vrstev během kreslení a mnoho způsobů, jak mohou být Experiment. Discover how easy it is to create layers as you draw, and many ways in which y can be used. využité. CHANGING ZMĚNA STRÁNEK PAGES Squeeze Stiskněte klipsnu receiver přijímače, clip to otevře open and se a remove vy můžete finished odebrat page. dokončenou Add a new stránku. page Potom and release přidejte stránku clip over novou paper. a uvolněte See attaching stisk klipsny receiver přijímače. to paper. Viz. uchycení When you přijímače change k papíru. pages, Po new výměně layer stránek LED lights se krátce momentarily to indicate creation of a new sketch file. zeleně rozsvítí LED nové vrstvy, což znamená,že byl vytvořen nový soubor pro skicování. 19

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A5000 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací EN Quick start guide DE Schnellstartanleitung NL Snelgids FR Guide de mise en route IT Guida rapida ES Guía de arranque rápido RU Руководство по быстрому запуску PL Podręcznik szybkiej instalacji Rychlý

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

SIGMA Optimization Pro. Návod k použití programu a dokovací stanice

SIGMA Optimization Pro. Návod k použití programu a dokovací stanice SIGMA Optimization Pro Návod k použití programu a dokovací stanice OBSAH ÚVOD... 3 MOŽNOSTI PROGRAMU SIGMA OPTIMIZATION PRO... 3 POZNÁMKY A OBCHODNÍ ZNAČKA... 4 POZNÁMKY... 4 OBCHODNÍ ZNAČKY... 4 INSTALACE

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business RV320/RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router Obsah balení Router RV320/RV325 Napájecí adaptér Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS O tomto návodu Tento návod je zkrácenou verzí Návodu k obsluze V níže uvedené tabulce najdete informace o obsahu Návodu k obsluze a o částech, které byly

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Thor VM3. Stručný návod k použití. Počítač do vozidla. VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16

Thor VM3. Stručný návod k použití. Počítač do vozidla. VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16 Thor VM3 Počítač do vozidla Stručný návod k použití VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16 Součásti - přední P1 P8 P2 P9 P3 P10 P4 P11 P5 P12 P6 P13 P7 P14 Systémo vé LED diody Tlačítko napájení LED diody připojení Součásti

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Xenon 1900/1910. Stručný návod k použití. Kabelový skener. NG2D-CZ-QS Rev C 10/12

Xenon 1900/1910. Stručný návod k použití. Kabelový skener. NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Xenon 1900/1910 Kabelový skener Stručný návod k použití NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu ( Installation Guide ), který je součástí

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Dolphin 60s Stručný návod k použití

Dolphin 60s Stručný návod k použití Dolphin 60s Stručný návod k použití 60s-CZ-QS Rev A 9/13 Po vybalení Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní terminál Dolphin 60s Nabíjecí baterie 3,7 V Li-Ion Nabíjecí a komunikační

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Praktický stylový obal pro iphone je díky bezdrátové bluetooth

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

USB Mouse / Trackball. Manual

USB Mouse / Trackball. Manual USB Mouse / Trackball Manual Úvodem Děkujeme vám za zakoupení Macally myši a trackballu. Tento ovladač podporuje všechny Macally myši a trackbally včetně imousepro, iballpro, imousejr, isweetnet, ioptinet,

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

Granit 1980i. Stručný návod k použití. Průmyslový Full Range Area-Imaging skener. GRNT1980-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1980i. Stručný návod k použití. Průmyslový Full Range Area-Imaging skener. GRNT1980-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1980i Průmyslový Full Range Area-Imaging skener Stručný návod k použití GRNT1980-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Mid Android M001, M002, M003

Mid Android M001, M002, M003 Mid Android M001, M002, M003 Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka...1 1. Obrázek zařízení...4 2. Základní informace...5 2.1 Nabíjení baterie...5 2.2 Použití SD karty...5 2.3 Vypnutí a zapnutí...5

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Vítej ve světě PlayStation

Vítej ve světě PlayStation Vítej ve světě PlayStation Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou. Stručná příručka Česky CUH-1116B 7026822 Začínáme Připoj systém k televizoru. Podle kroků až níže připoj svůj

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Příručka aplikace KNetWalk. Fela Winkelmolen Eugene Trounev

Příručka aplikace KNetWalk. Fela Winkelmolen Eugene Trounev Fela Winkelmolen Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 6 2 Jak hrát 7 3 Herní pravidla, strategie a tipy 8 3.1 Pravidla........................................... 8 3.2 Strategie a tipy........................................

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business WAP121, WAP321, WAP551 a WAP561 Obsah balení Bezdrátový přístupový bod WAP Montážní kit Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

USB elektronický přepínač 2:1 / 4:1, USB elektronický přepínač 2:1 / 4:1, s portem IEEE1284

USB elektronický přepínač 2:1 / 4:1, USB elektronický přepínač 2:1 / 4:1, s portem IEEE1284 elektronický 2:1 / 4:1, elektronický 2:1 / 4:1, s portem IEEE1284 Katalogové číslo: 14.02.5032, 14.02.5034 Úvod ( Share Switch) umožňuje více počítačům sdílet jedno zařízení. Pracuje na bázi FIFO počítače

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Voyager 1202g BF. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202BF-CSCZ-QS Rev A 6/15

Voyager 1202g BF. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202BF-CSCZ-QS Rev A 6/15 Voyager 1202g BF Bezdrátový laserový snímač čárových kódů Stručný návod k použití VG1202BF-CSCZ-QS Rev A 6/15 Poznámka: Začínáme Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Před připojením

Více

Xenon 1902/1912. Stručný návod k použití. Bezdrátový skener. Crdlss-NG2D-CZ-QS Rev C 10/12

Xenon 1902/1912. Stručný návod k použití. Bezdrátový skener. Crdlss-NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Xenon 1902/1912 Bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více