Průběžná zpráva o realizaci projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o realizaci projektu"

Transkript

1 Identifikační číslo projektu: 1P OK 459 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR Mgr. Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Průběžná zpráva o realizaci projektu Obsah Úvod...1 Složení řešitelského týmu...2 Hlavní cíle projektu...2 Hlavní nástroje...3 Plnění dílčích cílů projektu pro rok Akce uskutečněné nad rámec plánu dílčích úkolů pro rok Dílčí cíle pro rok Úvod Projekt Národní kontaktní centrum ženy a věda (NKC-ŽV, 1P OK 459) úspěšně pokračoval v druhém roce řešení v souladu s plánem prací. Na národní úrovni byly dále rozvíjeny kontakty se zástupci státní správy (Rada pro výzkum a vývoj) a pokračovala spolupráce s MŠMT ČR (zejména členkami Helsinské skupiny za ČR). Rozvíjeny byly i vztahy s Evropskou komisí a evropskými organizacemi. Koordinátorka centra byla jmenována členkou External Advisory Group Science in Society a byla pozvána, aby přednesla přednášku na workshopu Science, Society and You?, který pořádala Evropská komise, a dále na network event Evropské platformy pro ženy ve vědě. Členky centra byly zvány či předkládaly články na národní a mezinárodní konference s příspěvky na téma postavení žen ve vědě, harmonizace vědecké kariéry a rodiny, postavení mladých lidí ve vědě, mobility mladých lidí ve vědě z genderového hlediska a dále za účelem představení aktivit NKC-ŽV na domácí a mezinárodní úrovni. NKC-ŽV v průběhu roku 2006 nabízelo tréninky a přednášky týkající se managementu projektů 6. RP a zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů. Tato forma spolupráce probíhá ve formě přednášek, tréninkových modulů či přípravy celého Gender Action Plan pro dané konsorcium (projekt imera). Na mezinárodní úrovni pokračuje úzká spolupráce s Evropskou komisí, o čemž svědčí jak koordinace dvou projektů 6. RP (KNOWING, CEC-WYS), tak neformální konzultace mezi koordinátorkou a zástupci sekce Women and Science (v současné době Scientific Culture and Gender Issues). Centrum nadále spolupracuje s podobně orientovanými organizacemi na mezinárodní úrovni (financovanými státem či neziskovými organizacemi) a komunikuje s Evropskou platformou pro ženy ve vědě. Od října 2006 se NKC-ŽV účastní jako partner projektu WS Debate, který koordinují maďarské spolupracovnice z Hungarian Science and Technology Foundation. Koncepce centra se dle projektu rozvíjí po dvou základních liniích: 1. podpůrné a infrastrukturní a 2. teoreticko-výzkumné. První oblast aktivit se zaměřuje zejména na posílení vnímání důležitosti problematiky rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v rámci vědecké komunity, státní správy i společnosti jako celku a na prosazení opatření směřujících ke zlepšení postavení žen v české vědě. V rámci druhé oblasti dochází k budování znalostní báze členek NKC-ŽV v oblasti feministických epistemologií a vědních studií. V roce 2006 se NKC-ŽV začalo výzkumně zaměřovat i na otázky týkající se utváření vědních politik v globálním a evropském kontextu a na vztahy mezi vědou a společností včetně komunikace vědy a společnosti. 1

2 Složení řešitelského týmu Marcela Linková je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu a hlavní řešitelkou projektu. V Sociologickém ústavu AV ČR působí od roku Její výzkumný zájem se soustřeďuje na postavení žen ve vědě, konstrukci vědeckých institucí a vědění z genderového hlediska a na feministická vědní studia. Na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda v roce 2006 pracovala na poloviční úvazek. V rámci projektu NKC-ŽV je odpovědná za management a administrativu projektu, komunikaci s veřejností, styky se státní správou (MŠMT ČR, Helsinky Group) a Evropskou komisí, spolupráci se sítí NINET, organizaci akcí, tréninkové moduly a školení (management projektů 6. RP a zahrnutí genderové dimenze do projektů 6. RP) a za projekt ženy evaluátorky. Alice Červinková je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala v roce 2006 na plný úvazek. V roce 2002 ukončila magisterská studia na Filozofické fakultě UK. V NKC-ŽV pracuje od roku Alice Červinková je v současné době také doktorandkou studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci projektu je odpovědná za časopis Kontext, projekt INFOMAT, semináře pro studující Bod zlomu, ženy v IT a za projekt analýza, koordinaci projektů vědkyně za komunismu a Noc vědců. Zabývá se tematizací bariér, se kterými se setkávají začínající vědečtí pracovníci a pracovnice v akademické oblasti. Kateřina Šaldová je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala v roce 2006 na 0,8 úvazku. V roce 2006 ukončila studium sociologie na FSV UK v Praze ve specializaci Sociální konstrukce identit. V NKC-ŽV pracuje od dubna 2002, podílí se na rozvíjení koncepce projektu, připravuje newsletter NKC-ŽV a koordinuje projekt Harmonizace vědecké práce a kariéry. Barbora Tupá je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala v roce 2006 na poloviční úvazek. Studuje na FF UK obor sociální práce, v rámci kterého se specializuje na práci s oběťmi sexuálního násilí. Absolvovala dvouletou stáž v terapeutickém centru pro oběti zneužívání a znásilnění. V rámci NKC-ŽV, kde pracuje od května 2003, se podílí na rozvíjení koncepce projektu, připravuje newsletter NKC-ŽV a je odpovědná za projekt Mladé talentky. Dana Řeháčková je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala na poloviční úvazek do září Je doktorandkou mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK. V rámci NKC-ŽV byla odpovědná za správu webových stránek a pracovala na projektu INFOMAT. Magdalena Górska studuje na Fakultě humanitních studií UK. Na projektu NKC-ŽV pracovala od října 2005 do října 2006 a podílela se na projektu INFOMAT a na zajištění Noci vědců. Hlavní cíle projektu Hlavními cíli projektu na celé období řešení projektu je přispívat: a) k dosahování větší genderové rovnosti v oblasti VaV v ČR, b) ke zvyšování genderové citlivosti akademické komunity v ČR, c) ke zvyšování účasti žen na mezinárodních výzkumných projektech a jejich zapojení do mezinárodních evaluačních a dalších sítí, d) k budování dovedností nutných pro dosahování vyšších pozic v rámci výzkumné hierarchie, e) k porozumění genderovým zatížením v oblasti VaV, f) k analýze bariér, se kterými se setkávají mladí vědečtí pracovníci a pracovnice, g) k propojení aktivit stávajících kontaktních organizací, zejména v oblasti zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů, h) k budování spolupráce mezi státními orgány odpovědnými za oblast VaV a vyššího vzdělávání a NKC- ŽV, i) k teoretickému poznání na poli sociologie vědy a feministických epistemologií. V roce 2006 centrum naplňovalo tyto cíle v rámci dílčích cílů (viz níže) formou příspěvků na konferencích, organizací akcí a školení i vystoupeními v médiích. 2

3 Hlavní nástroje Hlavními nástroji pro dosahování cílů projektu jsou: 1. webová stránka a (viz níže) 2. semináře, publikace, workshopy a konference Organizace domácích akcí Věda jako poznávání, věda jako podnikání, věda jako zábava Evropská noc vědců paměť míst/místa paměti Bod zlomu Bod zlomu Vystoupení na domácích akcích Červinková, A. Národní kontaktní centrum ženy a věda: gender a věda ve vzdělávání, seminář Gender ve škole, MŠMT ČR, Linková, M. A right or an obligation? Or is there a gender dimension to mobility of researchers. Mobility and Free Movement: a Right for All. Organizátor: The Greens / EFA in the European Parliament Ve spolupráci se Stranou zelených. Praha, Česká republika Vystoupení na mezinárodních akcích Červinková, A. Researchers in Motion. Science Policies Meet Reality conference: gender, women, youth and science in Central and Eastern Europe. Praha, ČR, Červinková, A. Young Scientists Mobilities. Seminar of the European Graduate School of Social Science. Brno, ČR Červinková, A Reporting on conference section: Mobility: Perils and Possibilities. Praha, ČR, Linková, M National Contact Centre - Women in Science: combining integrationist and agenda setting approaches to gender mainstreaming. 15 th Helsinki Group meeting. Helsinki, Finsko Linková, M The moving target: science, women and East-West dialogues. European Platform for Women Scientists Network Event. Brusel, Belgie, (keynote speech). Linková, M Can policy assist in dreams dominy true: Working towards gender equality in European research. Science and Society and You?. Brusel, Belgie (pozvaná přednáška). Šaldová, K Reporting on conference section: Is science inspirational? Is life inspirational? Work life balance in science and education. Praha, ČR, publikace 2006 Hašková, H., A. Křížková, M. Linková (eds.) Mnohohlasem Vyjednávání ženských prostorů po roce Praha: Sociologický ústav AV ČR, 331 s. ISBN Čada, K., A. Červinková, M. Linková, D. Řeháčková, T. Stöckelová Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Sociologické studie/sociological Studies SS 06:11, 70 s. ISBN leták NKC-ŽV v anglickém jazyce 4. akce pro veřejnost Křest sborníku Science Studies Opens the Black Box Veřejné promítání a diskuse Mlha a moc, aneb Nechoďte za Knížákem! Diskusní vstup: Alice Červinková a Marcela Linková 3

4 5. školení školení Marcela Linková: Rovnost příležitostí gender ve VaV Rozvoj manažerských dovedností pro řízení vědeckovýzkumných aktivit Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu, Univerzita Pardubice Marcela Linková: Jak se účastnit projektů 6. RP a nezešílet při tom Workshop Zkušenosti českých koordinátorů s projekty 6. RP EU RKO pro Jižní Moravu, VUTBR, Brno Marcela Linková: Gender dimension in research: the issue of numbers and the issue of kontent TRACE 2nd Annual Meeting, Prague Marcela Linková: Jak se účastnit projektů 6. RP a nezešílet při tom Infoden Možnosti podpory zdravotnictví z evropských finančních zdrojů Medicínské informační centrum pro evropské projekty 6. vystoupení v médiích, spolupráce s médii ČRo6: studio STOP Poslanecká sněmovna schválila nové sociální zákony Marcela Linková 4

5 Plnění dílčích cílů projektu pro rok Rozvoj webových stránek V roce 2006 nadále fungovaly webové stránky jako hlavní komunikační kanál projektu NKC-ŽV. Stránky byly průběžně aktualizovány. V sekci projekty je možné nalézt aktuální informace k jednotlivým projektům NKC-ŽV (viz níže), publikacím a akcím. Příloha: printscreen nových sekcí internetových stránek a 5

6 2 Mladé talentky Projekt Mladé talentky probíhal v roce 2006 a v první polovině roku 2007 bude uzavřen vydáním publikace. V průběhu trvání tohoto projektu jsme na webových stránkách NKC představily 14 mladých, talentovaných badatelek, které stojí na začátku své vědecké dráhy. Naším cílem bylo seznámit návštěvníky a návštěvnice webových stránek s prací a talentem těchto mladých žen. V rozhovorech získaných v průběhu roku se viditelně objevuje zaujetí mladých žen pro daný vědní obor i chuť a síla k budování vědecké kariéry. Zároveň je zřetelná obava z konfrontace vědeckých aspirací a osobních cílů každé z nich. Jak je z rozhovorů zřetelné, jsou obavy z přerušení budování kariérní dráhy v důsledku mateřství a péče o rodinu aktuální otázkou pro mnohé mladé vědecké pracovnice. Strategie, které zvolily či plánují, jsou velmi zajímavým příkladem snahy harmonizovat osobní a pracovní život, a naplnit tak obě tyto potřeby. V rozhovorech tyto mladé ženy mluví mimo jiné i o podpoře, které se jim více či méně v rámci jejich mateřských institucí dostává, stálým tématem je i financování vědy a odměňování vědeckých pracovnic a pracovníků. Velmi nás zajímá i jejich pohled na srovnání české a zahraniční vědy, který vychází z jejich zkušeností ze zahraničních vědeckých stáží a studijních pobytů. V roce 2006 byly započaty práce na přípravě publikace (výběr a editace rozhovorů, fotografické práce), které budou zakončeny tiskem publikace v první polovině roku Příloha: printscreen webové sekce projektu Mladé talentky 6

7 3 Projekt newsletter V roce 2006 NKC-ŽV nadále vydávalo pravidelný newsletter a informovalo čtenáře a čtenářky o dění ve vědě a výzkumu. Podařilo se nám udržet koncepci z minulých let, navázat hlubší spolupráci s vědkyněmi a vytvořit nové sekce v podobě příloh (zejména letní vydání). Obecně projekt newsletter navazuje na dlouhodobější koncepci, vytvořenou v minulých letech činnosti Centra, a setkává se na veřejnosti se širokou a pozitivní odezvou. Kromě pravidelného rozesílání tohoto bulletinu na cca 6000 adres se ke čtenářům/kám dostává i prostřednictvím našich webových stránek. Hlavním cílem projektu zůstalo informování o dění v oblasti vědy a výzkumu a přibližování kulturněhistorických souvislostí postavení žen ve vědě a výzkumu. Funguje zde několik pravidelných rubrik například Slavná žena nebo Okénko Evropské unie. Na stránkách newsletteru jsme i nadále prezentovaly jednotlivé země v Evropě z hlediska situace žen ve vědě a vědní politiky obecně, představujeme konkrétní aktivity a akce NKC-ŽV (například křest sborníku Science Studies Opens the Black Box či konferenci Science Policies Meet Reality) a upozorňujeme na inspirativní a zajímavé aktivity související s projektem NKC-ŽV. Nedílnou součástí newsletteru je také krátké představování projektu Mladé talentky a představování různých aspektů 7. rámcového programu. Tento sloupek představuje užitečný zdroj pro vědkyně při podávání projektů do rámcových programů EU. Z reakcí, které se k nám v roce 2006 dostávaly, usuzujeme, že newsletter je úspěšnou komunikační cestou mezi námi a vědeckou komunitou a vědkyně vyjadřují radost nad periodikem tohoto druhu. V následujícím roce plánujeme proměnu magazínu, protože jsme již více méně vyčerpaly koncepci, která fungovala v uplynulých letech. Nadále se ale budeme snažit především vytvořit prostor pro vědkyně samotné. Příloha: výtisky newsletteru printscreen webové sekce s newsletterem ke stažení ve formátu PDF 7

8 3 Projekt harmonizace vědecké kariéry a rodiny V návaznosti na aktivity NKC-ŽV v oblasti tematizace slaďování pracovního a soukromého života ve vědě v předchozích letech jsme ve druhé polovině roku zahájily práci na vypracování odborné publikace o této problematice. Téma harmonizace vědecké kariéry a rodiny není pro český kontext neznámé a NKC-ŽV se velkou měrou podílelo na jeho zviditelnění, zejména konferencí Cesty labyrintem, která proběhla na půdě Parlamentu ČR na konci roku V návaznosti na tuto konferenci, opatření předložená odpovědným orgánům VaV dne i vypracovanou publikaci NKC-ŽV v roce 2005 jsme v roce 2006 vytvořily koncepci pro novou, výslednou publikaci, jejíž vydání plánujeme v polovině roku Ukazuje se, že problematika slaďování soukromého a pracovního života bývá poměrně často zpracovávaná jako papírové téma, tedy takové, které se pěkně popíše, ale kde se málo skutečně změní. Rozhodly jsme se proto na základě našich zkušeností sestavit publikaci, jejíž cílové publikum budou především a zejména vědkyně samotné. Zahájily jsme práce na několika základních kapitolách, které podle nás představují stěžejní témata, která vědkyně řeší. Kromě teoretického ukotvení tématu work-life balance, zmapování biografických momentů i institucionální analýzy bariér, které ztěžují zvládání vědecké práce i soukromého života, jsme se rozhodly provést výzkumnou sondu. Jejím cílem je zmapovat, jaké konkrétní kroky a opatření používají vedoucí oddělení/institucí/společností pro to, aby svým vědeckým pracovníkům/nicím vytvořili co nejlepší podmínky pro slaďování zmíněných sfér. Na stránkách newsletteru NKC-ŽV, webových stránkách Centra a FHS UK, i cestou osobních ů jsme oslovily různé vědecké pracovníky/nice a na sklonku roku uskutečnily několik rozhovorů s vedoucími pracovníky/cemi. Vzhledem k obtížnosti získávání respondentů/tek jsme se rozhodly v této činnosti pokračovat až do poloviny roku 2007, abychom získaly ucelenější přehled o best practice opatřeních a přístupech, které se v České republice uplatňují. 8

9 Součástí publikace je také podrobné zmapování stavu po zmíněné konferenci Cesty labyrintem, která otevřela černou skříňku a nastartovala další vyjednávání o změnách ve fungování vědeckých institucí. Cílem poslední kapitoly je proto vytvořit nejen monitorovací, ale i lobovací dokument, který poslouží jako podkladový materiál pro vyvíjení dalších aktivit a tlaků na státní orgány a instituce. V současné době je publikace k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách NKC-ŽV, její prohloubení a konečné vydání plánujeme v polovině roku Projekt spolupráce s kontaktními organizacemi v rámci sítě NINET V roce 2006 byly aktualizovány informace o síti NINET na webových stránkách v rámci sekce Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Stránky budou nadále průběžně aktualizovány v návaznosti na výsledky soutěže V průběhu roku 2006 byla dále rozvíjena spolupráce s kontaktními organizacemi se zájmem o otázky genderové rovnosti ve vědě a výzkumu a ve spolupráci s nimi budou pořádány další tréninky v oblasti genderového tréninku (se specifickým zaměřením na zahrnutí genderové dimenze do Rámcových projektů). Specificky šlo o RKO pro Jižní Moravu, RKO Pardubice a RKO Liberec. 6 Projekt INFOMAT V roce 2006 došlo k přeorganizování webových stránek Infomat. V tuto chvíli obsahují sekce Mobilita, Věda a výzkum, Studovna a sekci Projekty, ve které je umístěn projekt Gender a IT a odkazy z oblasti produkce vědění a genderových studií. Na rozdíl od studovny jsou odkazy v těchto dvou oblastech rozšířeny o konající se workshopy a semináře a dále informace o vycházejících publikacích v českém jazyce. Genderu a produkci vědění tak je, stejně jako v projektu NKC ŽV, věnován větší prostor. V sekci Mobilita a věda a výzkum byla zavedena podsekce pracovní a studijní příležitosti, ve které se nacházejí informace nejen o příležitostech v zahraničí, ale i v ČR. Kontaktovaly jsme ústavy AV ČR s informací o této možnosti. Stránky Infomatu nadále poskytovaly prostor pro virtuální diskusní fórum Bod zlomu, které je součástí dlouhodobého projektu setkávání se studenty pořádaného NKC-ŽV. Projekt Infomat byl zařazen také do internetových vyhledávačů a mezi odkazy na webových stránkách s podobným zaměřením. Došlo tak ke zviditelnění a k lepší dostupnosti informačního portálu Infomat. 9

10 Infomat: domovská stránka Infomat: Sekce Věda a výzkum 10

11 7 Projekt vědkyně evaluátorky V souvislosti s koncem 6. Rámcového programu jsme provedly analýzu zapojení českých vědců a vědkyň mezi experty Evropské komise a jejich zastoupení v databázi Exces. Jak je vidět z tabulky 1, procentní zastoupení žen v evropské databázi expertů mezi lety 2004 a 2006 pokleslo ve Slovinsku a ČR, zatímco v Maďarsku a na Slovensku vzrostlo, a to i přes informační kampaň NKC-ŽV o důležitosti zaregistrovat se do expertní databáze EK. Tento trend budeme v dalších letech monitorovat a dále upozorňovat na možnost registrace v databázi EK komunikačními kanály NKC-ŽV (newsletter, webové stránky), tak i informačními kampaněmi na jednotlivých výzkumných ústavech. Tabulka 1 Zastoupení žen v expertní databázi EK v roce 2004 a % žen v roce 2004 % žen v roce SI HU SK CZ Zdroj: Evropská komise Tabulka 2 ukazuje další trend: v Maďarsku a na Slovensku je míra nárůstu zastoupení žen v expertní databázi rychlejší než v případě mužů, ve Slovinsku a ČR je tomu naopak. Tabulka 2 Procentní nárůst počtu mužů a žen v expertní databázi EK mezi lety 2004 a ,00 90,00 Nárůst počtu mužů mezi roky 2004 a 2006, v % Nárůst počtu žen mezi roky 2004 a 2006, v % 89,47 80,00 70,00 60,00 61,15 60,92 51,95 71,53 64,23 68,90 57,81 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SI HU SK CZ Zdroj: Evropská komise 11

12 7 Kontext: časopis pro gender a vědu V roce 2006 byla plánována dvě čísla. První je věnované genderu a produkci vědění v průběhu tzv. komunistického režimu. Tematické zaměření tohoto čísla je navázáno na projekt, který NKC ŽV v tomto roce zahájilo a který se zaměřuje na vědkyně a genderové souvislosti v průběhu komunismu v akademickém prostředí. Druhé číslo je navázáno na mezinárodní konferenci Science Policies Meet Reality projektu Central European Centre for Women and Youth in Science, která proběhla v prosinci 2006 v Praze. Toto číslo vychází anglicky a představuje zajímavé příspěvky přednesené v rámci této konference. V současné době autorky a autoři články přepracovávají v návaznosti na komentáře, které získali na konferenci, do podoby odborného článku. 9 Projekt Ženy v IT V roce 2006 byl průběžně aktualizován přehled studijních programů IT Cesty do IT v České republice a zejména rozšiřování množství odkazů na studijní programy informačních technologií, tak aby byly pokryty všechny studijní příležitosti nabízené českými univerzitami. 10 Analýza a tematizace bariér, se kterými se setkávají začínající vědečtí pracovníci a pracovnice V roce 2005 se členky týmu NKC-ŽV podílely na výzkumu Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni, kde se specificky zaměřily na studující postgraduálních programů a začínající vědce a vědkyně. NKC-ŽV použilo tyto výstupy pro tematizaci této problematiky v kontextu akademické komunity. Mezi konkrétní výstupy patří konferenční příspěvek na mezinárodní konferenci Science Policies Meet Reality projektu Central European Centre for Women and Youth in Science. V rámci této konference byl v sekci Mobilita přednesen příspěvek Researchers in Motion. Dále byly výstupy z tohoto projektu využity při napsání textu v rámci podprojektu NKC-ŽV Harmonizace práce a rodiny. Akce uskutečněné nad rámec plánu dílčích úkolů pro rok 2006 Případ sexuálního obtěžování V roce 2006 se na NKC-ŽV obrátily se žádostí o pomoc studentky vysoké školy, které se v rámci studia byly nuceny potýkat s formou sexuálního obtěžování ze strany člena pedagogického sboru. Na základě této skutečnosti byl na popud členek NKC-ŽV vypracován právnický a psychologický posudek výpovědí studentek a bylo započato jednání s vedením katedry o okamžitém řešení této alarmující situace. Se svolením děkana fakulty byla sestavena nezávislá komise odborníků a odbornic na problematiku sexuálního obtěžování a vzdělávání, která po posouzení výpovědí obou stran rozhodla ve prospěch studentek, uznala jejich výpovědi za pravdivé, pobídla vedení katedry k okamžitému řešení situace a navrhla rozvázání pracovního poměru s daným pedagogem. Řešení případu sexuálního obtěžování bylo příkladem osobní asistence a zároveň naznačilo cestu dalších možných intervencí členek NKC-ŽV v rámci terciárního vzdělávání. Vědkyně za komunismu Projekt, který NKC-ŽV zahájilo v průběhu roku 2006, se zaměřuje na zmapování zkušenosti starší generace vědkyň, které svou vědeckou kariéru z velké části prožívaly v prostředí komunistického režimu. Naším cílem je zachytit nejen samotnou podobu vědecké práce v podmínkách ovlivněných komunistickou ideologií a režimními opatřeními, ale také každodennost vědkyň a očekávání, která na ně byla kladena v jejich povolání i v běžném životě. Projekt se zaměřuje jak na biografie žen, které ve vědě působily, tak těch, které akademické prostředí opustily nebo byly nuceny opustit. Cílem je zmapovat specifika postavení žen ve vědě po roce 1948, omezení, která režim vědě i ženám v ní kladl, ale také způsoby, jak samy ženy své místo ve vědě vyjednávaly, jakým způsobem tato omezení překračovaly, nebo se jim naopak podvolovaly. 12

13 Evropská noc vědkyň a vědců: Paměť míst / Místa paměti Jako v minulém roce i letos organizovalo NKC-ŽV 22. září 2006 Noc vědkyň a vědců neformální večerní posezení a debatu s vědkyněmi a vědci. Projekt byl financován z 6.RP a personálně částečně z projektu NKC-ŽV. Večer se konal v pražské kavárně Lucerna a tématem byla paměť míst / místa paměti a otázky jako: Mají místa svou paměť? Kdo a jak ji utváří a proč jsou z ní některé věci vyloučeny? Jak se proměňuje paměť našich míst? Co prozrazuje podoba krajiny o lidech, kteří ji obývají? Svá uchopení nejen těchto otázek představili literární teoretička Daniela Hodrová, geolog a esejista Václav Cílek, socioložka Hana Librová, filozofové Miroslav Petříček a Petr Rezek a sociální antropolog Jakub Grygar. Večer moderoval redaktor Hospodářských novin Josef Greš. V závěru večera byl promítán film Lucie Králové Nadtrpaslík. Večera se zúčastnilo přibližně 140 osob. V rámci večera byly také prezentovány a distribuovány publikace NKC-ŽV a letáky informující o aktivitách centra. Další aktivitou byla prezentace projektu NKC-ŽV v Náprstkově muzeu, které organizovalo Noc vědců na téma ženy ve vědě. V Náprstkově muzeu byly prezentovány 2 postery představující projekty Žena měsíce a Mladé talentky a dále publikace NKC-ŽV, které byly k dispozici veřejnosti. 13

14 Spolupráce s nakladatelstvím Academia V roce 2006 pokračovala jednání mezi NKC-ŽV a nakladatelstvím Academia AV ČR o možnostech spolupráce. S odpovědnými redaktorkami byl vypracován předběžný koncept edice Žena a věda a pracovnice NKC-ŽV byly přizvány ke konzultacím během přípravy grafické podoby edice. Marcela Linková spolupracovala jako redaktorka překladu na publikaci Karolína Herschelová. Žena, která objevila kometu. Na konci roku 2006 došlo k reorganizaci v nakladatelství Academia a odpovědné redaktorky v nakladatelství již nepracují. NKC-ŽV bude v roce 2007 kontaktovat nové odpovědné redaktory s cílem zjistit budoucí možnosti spolupráce. V tuto chvíli ovšem není jisté, zda bude edice zachována. Podpora mladých lidí ve vědě Bod zlomu semináře pro studující vysokých škol se zaměřením na genderová studia V průběhu roku proběhly dva semináře Bod zlomu zaměřené na studující vysokých škol, kteří se ve své práci zaměřují na tematiku genderu. Formou studentského fóra byly diskutovány nejen odborné otázky vztahující se k genderovým studiím, ale především otázky zaměřené na reflexi odborné práce / probíhajících výzkumů v rámci bakalářských a diplomových prací v průběhu vysokoškolského studia. Semináře jsou založené na myšlence vzájemné diskuse a pomoci od studujících vyšších stupňů vůči mladším kolegům. Konkrétním příkladem může být dohoda mezi dvěma studenty o vedení bakalářské práce. Tato setkávání slouží k výměně zkušeností, diskusi a reflexi nad vlastní odbornou prací. Studentské stáže V roce 2006 se NKC-ŽV zapojilo do projektu studentských stáží ve spolupráci s katedrou genderových studií Fakulty humanitních studií UK a katedrou sociologie (obor genderová studia) Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Celkem se stáží zúčastnili čtyři studující (Alena Ortenová, Jaroslava Marhánková, Hana Tenglerová a Filip Cwierecz). 14

15 Dílčí cíle pro rok 2007 V roce 2007 bude pokračovat rozvoj aktivit NKC-ŽV z předcházejícího období, bude dále budována spolupráce se sekcí Science in Society Evropské komise a specificky Helsinskou skupinou, Evropskou platformou pro ženy ve vědě a v rámci ČR s OKO a RKO a Technologickým centrem AV ČR. 1 Rozvoj webových stránek V roce 2007 bude pokračovat další rozvoj webových stránek NKC-ŽV, které nadále zůstanou hlavním komunikačním nástrojem NKC-ŽV. Webové stránky budou i nadále sloužit k prezentaci výsledků aktivit a projektů NKC-ŽV. 2 Mladé talentky Projekt Mladé talentky bude v roce 2007 završen vydáním publikace výběru rozhovorů s mladými úspěšnými vědkyněmi v ediční řadě s předchozí publikací Vlastní pokoj: 10 pohledů (Tupá, B., A. Červinková, M. Linková, D. Řeháčková, K. Šaldová: Vlastní pokoj: 10 pohledů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 93 s.). V první polovině roku bude dokončen výběr rozhovorů, budou provedeny textové korektury, publikace bude zpracována do finální grafické podoby a bude vytištěna a představena veřejnosti. 3 Projekt newsletter V roce 2007 bude nadále vycházet pravidelný newsletter a informovat čtenáře a čtenářky o dění ve vědě a výzkumu v souvislosti s genderovou problematikou. Budeme nadále udržovat pravidelný sloupek věnovaný 7. rámcovému programu, na němž spolupracujeme s Technologickým centrem AV ČR. I nadále budeme spolupracovat s vědkyněmi s cílem jim umožnit projevit své názory přímo na stránkách newsletteru. Grafická podoba newsletteru bude pravděpodobně změněna. 4 Projekt harmonizace vědecké kariéry a rodiny V roce 2007 plánujeme završení dosavadních aktivit na toto téma ze strany NKC-ŽV. Budeme pokračovat ve výzkumné sondě mapující best practice aktivity v České republice a pokusíme se vytvořit relevantní teoretický rámec, který by pomohl nahlédnout téma slaďování pracovního a rodinného života v širší perspektivě, ne jen skrze politiky a podpůrné programy. Důležitou součástí bude příprava podkladů pro další lobovací strategie NKC-ŽV. Zaměříme proto pozornost také na mapování stavu po konferenci Cesty Labyrintem, z níž vzešly konkrétní návrhy a opatření určené příslušným orgánů VaV. Celý projekt bychom rády ukončily vydáním publikace určené především vědkyním. 5 Projekt spolupráce s kontaktními organizacemi v rámci sítě NINET V roce 2007 budou dle potřeby aktualizovány informace o síti NINET na webových stránkách Dále bude rozvíjena spolupráce s kontaktními organizacemi se zájmem o otázky genderové rovnosti ve vědě a výzkumu a ve spolupráci s nimi budou pořádány další tréninky v oblasti genderového tréninku (se specifickým zaměřením na zahrnutí genderové dimenze do Rámcových projektů či na téma managementu projektů 6. RP). Na základě zájmu Kanceláře AV ČR se NKC-ŽV bude podílet na plánované přípravě manuálu v českém jazyce, jenž se věnuje otázce managementu projektů RP. 6 Projekt INFOMAT V roce 2007 bude pokračovat aktualizace jednotlivých sekcí webových stránek Infomat (http://www.nkc.cz/), především její stěžejní sekce Mobilita. Plánujeme pokračovat ve spolupráci s ústavy AV ČR na rozvoji sekce Pracovní příležitosti, v rámci které mají akademická pracoviště možnost inzerovat volná místa pro stážisty/ky a začínající vědce a vědkyně. 15

16 7 Kontext: časopis pro gender a vědu V roce 2007 bude pokračovat vydávání online časopisu Kontext: časopis pro gender a vědění podle nové koncepce vytvořené v roce Přestože získávání příspěvků do českého, neimpaktovaného, sociálněvědního časopisu zaměřeného na genderová studia je poměrně obtížné, považujeme vydávání tohoto časopisu za důležité. Nejen přinášení převzatých a původních textů, ale i informování o konferencích a workshopech zabývajících se problematikou žen ve vědě a genderu a vědění může stimulovat diskusi a otevírat nová témata v kontextu českého akademického prostředí. Nadále se soustředíme na publikování původních článků, zpráv z konferencí, recenzí atd. z českého akademického prostředí. Vedle toho bychom chtěly pokračovat v představování zásadních genderových textů ze západoevropské akademické komunity. 8 Analýza a tematizace bariér, se kterými se setkávají začínající vědečtí pracovníci a pracovnice NKC-ŽV bude pokračovat v tematizaci problematiky začínajících vědců a vědkyň tedy studujících doktorských programů a postdoktorandů a postdoktorandek. Současné změny v organizaci vysokého školství a akademické oblasti se promítají do kariérních i biografických drah začínajících vědců a vědkyň. Na toto téma bude zadán odborný text do recenzního řízení do odborného sociálněvědního časopisu. Tematizace této oblasti na odborné úrovni bude přispívat k reflexi těchto procesů v akademickém kontextu. 9 Projekt Ženy ve vědě za komunismu V příštím roce bude pokračovat projekt, který NKC-ŽV zahájilo v průběhu roku Projekt se zaměřuje na zmapování zkušenosti starší generace vědkyň, které svou vědeckou kariéru z velké části prožívaly v prostředí komunistického režimu. V rámci tohoto projektu se bude pokračovat ve sběru rozhovorů s vědkyněmi, rozhovory budou průběžně analyzovány. Vzhledem k metodologické náročnosti projektu předpokládáme ustavení spolupráce s Centrem pro orální historii, především pro potřeby metodologických konzultací. 10 Bod zlomu: studentské fórum V průběhu roku 2007 bude NKC-ŽV pokračovat ve vedení seminářů pro studující. Tyto semináře v sobě zahrnují jak podporu zvyšování genderové citlivosti u studujících, tak podporu mladých lidí v akademické oblasti. Vzhledem k zájmu studujících z regionů budou semináře časově intenzivní. Předpokládá se konání jednoho celodenního semináře v jarním a jednoho v podzimním semestru. V Praze dne 11. ledna 2007 Podpis řešitele: Mgr. Marcela Linková 16

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV.

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: LE 12003 Název projektu: Národní kontaktní

Více

Periodická zpráva. Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr.

Periodická zpráva. Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr. Periodická zpráva 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum ženy a věda Zkratka projektu: NKC-ŽV Řešitelské období projektu:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Identifikační číslo projektu: OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum ženy a věda V roce

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU

PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU Marcel Kraus Technologická agentura ČR 11. 2. 2015 1. Část: Více profesorek! 2. Část: Více žen do aplikovaného výzkumu! 1. Více profesorek!

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Na podporu odstraňování slabých stránek vysoké školy Podprogram:

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Obecné informace o projektu S ambasadorkami k samostatnému podnikání

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET

1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET PLÁN PRÁCE NA ROK 2012 PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2012 PROSINEC 2012 NÁRODNÍ KONSORCIUM SÍTĚ REFERNET ČESKÁ REPUBLIKA 1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET (a) Řídící, koordinační a informační

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

A. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET

A. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET PLÁN PRÁCE NA ROK 2015 PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2015 PROSINEC 2015 NÁRODNÍ KONSORCIUM SÍTĚ REFERNET ČESKÁ REPUBLIKA A. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET (a) Řídící, koordinační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Martin Štorkán, ředitel martin.storkan@institut sp.cz 2009 Institut Svazu průmyslu ČR 1 Fórum průmyslu a vysokých

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014 Výroční zpráva 2014 Change it! v kostce Členové Spolupracujeme Aktivity v roce 2014 Nenech sebou zametat! Batohy po Praze Účastnili jsme se Mezinárodní projekty Národní projekty Fotogalerie Finanční zpráva

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více