Průběžná zpráva o realizaci projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o realizaci projektu"

Transkript

1 Identifikační číslo projektu: 1P OK 459 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR Mgr. Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Průběžná zpráva o realizaci projektu Obsah Úvod...1 Složení řešitelského týmu...2 Hlavní cíle projektu...2 Hlavní nástroje...3 Plnění dílčích cílů projektu pro rok Akce uskutečněné nad rámec plánu dílčích úkolů pro rok Dílčí cíle pro rok Úvod Projekt Národní kontaktní centrum ženy a věda (NKC-ŽV, 1P OK 459) úspěšně pokračoval v druhém roce řešení v souladu s plánem prací. Na národní úrovni byly dále rozvíjeny kontakty se zástupci státní správy (Rada pro výzkum a vývoj) a pokračovala spolupráce s MŠMT ČR (zejména členkami Helsinské skupiny za ČR). Rozvíjeny byly i vztahy s Evropskou komisí a evropskými organizacemi. Koordinátorka centra byla jmenována členkou External Advisory Group Science in Society a byla pozvána, aby přednesla přednášku na workshopu Science, Society and You?, který pořádala Evropská komise, a dále na network event Evropské platformy pro ženy ve vědě. Členky centra byly zvány či předkládaly články na národní a mezinárodní konference s příspěvky na téma postavení žen ve vědě, harmonizace vědecké kariéry a rodiny, postavení mladých lidí ve vědě, mobility mladých lidí ve vědě z genderového hlediska a dále za účelem představení aktivit NKC-ŽV na domácí a mezinárodní úrovni. NKC-ŽV v průběhu roku 2006 nabízelo tréninky a přednášky týkající se managementu projektů 6. RP a zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů. Tato forma spolupráce probíhá ve formě přednášek, tréninkových modulů či přípravy celého Gender Action Plan pro dané konsorcium (projekt imera). Na mezinárodní úrovni pokračuje úzká spolupráce s Evropskou komisí, o čemž svědčí jak koordinace dvou projektů 6. RP (KNOWING, CEC-WYS), tak neformální konzultace mezi koordinátorkou a zástupci sekce Women and Science (v současné době Scientific Culture and Gender Issues). Centrum nadále spolupracuje s podobně orientovanými organizacemi na mezinárodní úrovni (financovanými státem či neziskovými organizacemi) a komunikuje s Evropskou platformou pro ženy ve vědě. Od října 2006 se NKC-ŽV účastní jako partner projektu WS Debate, který koordinují maďarské spolupracovnice z Hungarian Science and Technology Foundation. Koncepce centra se dle projektu rozvíjí po dvou základních liniích: 1. podpůrné a infrastrukturní a 2. teoreticko-výzkumné. První oblast aktivit se zaměřuje zejména na posílení vnímání důležitosti problematiky rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v rámci vědecké komunity, státní správy i společnosti jako celku a na prosazení opatření směřujících ke zlepšení postavení žen v české vědě. V rámci druhé oblasti dochází k budování znalostní báze členek NKC-ŽV v oblasti feministických epistemologií a vědních studií. V roce 2006 se NKC-ŽV začalo výzkumně zaměřovat i na otázky týkající se utváření vědních politik v globálním a evropském kontextu a na vztahy mezi vědou a společností včetně komunikace vědy a společnosti. 1

2 Složení řešitelského týmu Marcela Linková je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu a hlavní řešitelkou projektu. V Sociologickém ústavu AV ČR působí od roku Její výzkumný zájem se soustřeďuje na postavení žen ve vědě, konstrukci vědeckých institucí a vědění z genderového hlediska a na feministická vědní studia. Na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda v roce 2006 pracovala na poloviční úvazek. V rámci projektu NKC-ŽV je odpovědná za management a administrativu projektu, komunikaci s veřejností, styky se státní správou (MŠMT ČR, Helsinky Group) a Evropskou komisí, spolupráci se sítí NINET, organizaci akcí, tréninkové moduly a školení (management projektů 6. RP a zahrnutí genderové dimenze do projektů 6. RP) a za projekt ženy evaluátorky. Alice Červinková je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala v roce 2006 na plný úvazek. V roce 2002 ukončila magisterská studia na Filozofické fakultě UK. V NKC-ŽV pracuje od roku Alice Červinková je v současné době také doktorandkou studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci projektu je odpovědná za časopis Kontext, projekt INFOMAT, semináře pro studující Bod zlomu, ženy v IT a za projekt analýza, koordinaci projektů vědkyně za komunismu a Noc vědců. Zabývá se tematizací bariér, se kterými se setkávají začínající vědečtí pracovníci a pracovnice v akademické oblasti. Kateřina Šaldová je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala v roce 2006 na 0,8 úvazku. V roce 2006 ukončila studium sociologie na FSV UK v Praze ve specializaci Sociální konstrukce identit. V NKC-ŽV pracuje od dubna 2002, podílí se na rozvíjení koncepce projektu, připravuje newsletter NKC-ŽV a koordinuje projekt Harmonizace vědecké práce a kariéry. Barbora Tupá je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala v roce 2006 na poloviční úvazek. Studuje na FF UK obor sociální práce, v rámci kterého se specializuje na práci s oběťmi sexuálního násilí. Absolvovala dvouletou stáž v terapeutickém centru pro oběti zneužívání a znásilnění. V rámci NKC-ŽV, kde pracuje od května 2003, se podílí na rozvíjení koncepce projektu, připravuje newsletter NKC-ŽV a je odpovědná za projekt Mladé talentky. Dana Řeháčková je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala na poloviční úvazek do září Je doktorandkou mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK. V rámci NKC-ŽV byla odpovědná za správu webových stránek a pracovala na projektu INFOMAT. Magdalena Górska studuje na Fakultě humanitních studií UK. Na projektu NKC-ŽV pracovala od října 2005 do října 2006 a podílela se na projektu INFOMAT a na zajištění Noci vědců. Hlavní cíle projektu Hlavními cíli projektu na celé období řešení projektu je přispívat: a) k dosahování větší genderové rovnosti v oblasti VaV v ČR, b) ke zvyšování genderové citlivosti akademické komunity v ČR, c) ke zvyšování účasti žen na mezinárodních výzkumných projektech a jejich zapojení do mezinárodních evaluačních a dalších sítí, d) k budování dovedností nutných pro dosahování vyšších pozic v rámci výzkumné hierarchie, e) k porozumění genderovým zatížením v oblasti VaV, f) k analýze bariér, se kterými se setkávají mladí vědečtí pracovníci a pracovnice, g) k propojení aktivit stávajících kontaktních organizací, zejména v oblasti zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů, h) k budování spolupráce mezi státními orgány odpovědnými za oblast VaV a vyššího vzdělávání a NKC- ŽV, i) k teoretickému poznání na poli sociologie vědy a feministických epistemologií. V roce 2006 centrum naplňovalo tyto cíle v rámci dílčích cílů (viz níže) formou příspěvků na konferencích, organizací akcí a školení i vystoupeními v médiích. 2

3 Hlavní nástroje Hlavními nástroji pro dosahování cílů projektu jsou: 1. webová stránka a (viz níže) 2. semináře, publikace, workshopy a konference Organizace domácích akcí Věda jako poznávání, věda jako podnikání, věda jako zábava Evropská noc vědců paměť míst/místa paměti Bod zlomu Bod zlomu Vystoupení na domácích akcích Červinková, A. Národní kontaktní centrum ženy a věda: gender a věda ve vzdělávání, seminář Gender ve škole, MŠMT ČR, Linková, M. A right or an obligation? Or is there a gender dimension to mobility of researchers. Mobility and Free Movement: a Right for All. Organizátor: The Greens / EFA in the European Parliament Ve spolupráci se Stranou zelených. Praha, Česká republika Vystoupení na mezinárodních akcích Červinková, A. Researchers in Motion. Science Policies Meet Reality conference: gender, women, youth and science in Central and Eastern Europe. Praha, ČR, Červinková, A. Young Scientists Mobilities. Seminar of the European Graduate School of Social Science. Brno, ČR Červinková, A Reporting on conference section: Mobility: Perils and Possibilities. Praha, ČR, Linková, M National Contact Centre - Women in Science: combining integrationist and agenda setting approaches to gender mainstreaming. 15 th Helsinki Group meeting. Helsinki, Finsko Linková, M The moving target: science, women and East-West dialogues. European Platform for Women Scientists Network Event. Brusel, Belgie, (keynote speech). Linková, M Can policy assist in dreams dominy true: Working towards gender equality in European research. Science and Society and You?. Brusel, Belgie (pozvaná přednáška). Šaldová, K Reporting on conference section: Is science inspirational? Is life inspirational? Work life balance in science and education. Praha, ČR, publikace 2006 Hašková, H., A. Křížková, M. Linková (eds.) Mnohohlasem Vyjednávání ženských prostorů po roce Praha: Sociologický ústav AV ČR, 331 s. ISBN Čada, K., A. Červinková, M. Linková, D. Řeháčková, T. Stöckelová Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Sociologické studie/sociological Studies SS 06:11, 70 s. ISBN leták NKC-ŽV v anglickém jazyce 4. akce pro veřejnost Křest sborníku Science Studies Opens the Black Box Veřejné promítání a diskuse Mlha a moc, aneb Nechoďte za Knížákem! Diskusní vstup: Alice Červinková a Marcela Linková 3

4 5. školení školení Marcela Linková: Rovnost příležitostí gender ve VaV Rozvoj manažerských dovedností pro řízení vědeckovýzkumných aktivit Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu, Univerzita Pardubice Marcela Linková: Jak se účastnit projektů 6. RP a nezešílet při tom Workshop Zkušenosti českých koordinátorů s projekty 6. RP EU RKO pro Jižní Moravu, VUTBR, Brno Marcela Linková: Gender dimension in research: the issue of numbers and the issue of kontent TRACE 2nd Annual Meeting, Prague Marcela Linková: Jak se účastnit projektů 6. RP a nezešílet při tom Infoden Možnosti podpory zdravotnictví z evropských finančních zdrojů Medicínské informační centrum pro evropské projekty 6. vystoupení v médiích, spolupráce s médii ČRo6: studio STOP Poslanecká sněmovna schválila nové sociální zákony Marcela Linková 4

5 Plnění dílčích cílů projektu pro rok Rozvoj webových stránek V roce 2006 nadále fungovaly webové stránky jako hlavní komunikační kanál projektu NKC-ŽV. Stránky byly průběžně aktualizovány. V sekci projekty je možné nalézt aktuální informace k jednotlivým projektům NKC-ŽV (viz níže), publikacím a akcím. Příloha: printscreen nových sekcí internetových stránek a 5

6 2 Mladé talentky Projekt Mladé talentky probíhal v roce 2006 a v první polovině roku 2007 bude uzavřen vydáním publikace. V průběhu trvání tohoto projektu jsme na webových stránkách NKC představily 14 mladých, talentovaných badatelek, které stojí na začátku své vědecké dráhy. Naším cílem bylo seznámit návštěvníky a návštěvnice webových stránek s prací a talentem těchto mladých žen. V rozhovorech získaných v průběhu roku se viditelně objevuje zaujetí mladých žen pro daný vědní obor i chuť a síla k budování vědecké kariéry. Zároveň je zřetelná obava z konfrontace vědeckých aspirací a osobních cílů každé z nich. Jak je z rozhovorů zřetelné, jsou obavy z přerušení budování kariérní dráhy v důsledku mateřství a péče o rodinu aktuální otázkou pro mnohé mladé vědecké pracovnice. Strategie, které zvolily či plánují, jsou velmi zajímavým příkladem snahy harmonizovat osobní a pracovní život, a naplnit tak obě tyto potřeby. V rozhovorech tyto mladé ženy mluví mimo jiné i o podpoře, které se jim více či méně v rámci jejich mateřských institucí dostává, stálým tématem je i financování vědy a odměňování vědeckých pracovnic a pracovníků. Velmi nás zajímá i jejich pohled na srovnání české a zahraniční vědy, který vychází z jejich zkušeností ze zahraničních vědeckých stáží a studijních pobytů. V roce 2006 byly započaty práce na přípravě publikace (výběr a editace rozhovorů, fotografické práce), které budou zakončeny tiskem publikace v první polovině roku Příloha: printscreen webové sekce projektu Mladé talentky 6

7 3 Projekt newsletter V roce 2006 NKC-ŽV nadále vydávalo pravidelný newsletter a informovalo čtenáře a čtenářky o dění ve vědě a výzkumu. Podařilo se nám udržet koncepci z minulých let, navázat hlubší spolupráci s vědkyněmi a vytvořit nové sekce v podobě příloh (zejména letní vydání). Obecně projekt newsletter navazuje na dlouhodobější koncepci, vytvořenou v minulých letech činnosti Centra, a setkává se na veřejnosti se širokou a pozitivní odezvou. Kromě pravidelného rozesílání tohoto bulletinu na cca 6000 adres se ke čtenářům/kám dostává i prostřednictvím našich webových stránek. Hlavním cílem projektu zůstalo informování o dění v oblasti vědy a výzkumu a přibližování kulturněhistorických souvislostí postavení žen ve vědě a výzkumu. Funguje zde několik pravidelných rubrik například Slavná žena nebo Okénko Evropské unie. Na stránkách newsletteru jsme i nadále prezentovaly jednotlivé země v Evropě z hlediska situace žen ve vědě a vědní politiky obecně, představujeme konkrétní aktivity a akce NKC-ŽV (například křest sborníku Science Studies Opens the Black Box či konferenci Science Policies Meet Reality) a upozorňujeme na inspirativní a zajímavé aktivity související s projektem NKC-ŽV. Nedílnou součástí newsletteru je také krátké představování projektu Mladé talentky a představování různých aspektů 7. rámcového programu. Tento sloupek představuje užitečný zdroj pro vědkyně při podávání projektů do rámcových programů EU. Z reakcí, které se k nám v roce 2006 dostávaly, usuzujeme, že newsletter je úspěšnou komunikační cestou mezi námi a vědeckou komunitou a vědkyně vyjadřují radost nad periodikem tohoto druhu. V následujícím roce plánujeme proměnu magazínu, protože jsme již více méně vyčerpaly koncepci, která fungovala v uplynulých letech. Nadále se ale budeme snažit především vytvořit prostor pro vědkyně samotné. Příloha: výtisky newsletteru printscreen webové sekce s newsletterem ke stažení ve formátu PDF 7

8 3 Projekt harmonizace vědecké kariéry a rodiny V návaznosti na aktivity NKC-ŽV v oblasti tematizace slaďování pracovního a soukromého života ve vědě v předchozích letech jsme ve druhé polovině roku zahájily práci na vypracování odborné publikace o této problematice. Téma harmonizace vědecké kariéry a rodiny není pro český kontext neznámé a NKC-ŽV se velkou měrou podílelo na jeho zviditelnění, zejména konferencí Cesty labyrintem, která proběhla na půdě Parlamentu ČR na konci roku V návaznosti na tuto konferenci, opatření předložená odpovědným orgánům VaV dne i vypracovanou publikaci NKC-ŽV v roce 2005 jsme v roce 2006 vytvořily koncepci pro novou, výslednou publikaci, jejíž vydání plánujeme v polovině roku Ukazuje se, že problematika slaďování soukromého a pracovního života bývá poměrně často zpracovávaná jako papírové téma, tedy takové, které se pěkně popíše, ale kde se málo skutečně změní. Rozhodly jsme se proto na základě našich zkušeností sestavit publikaci, jejíž cílové publikum budou především a zejména vědkyně samotné. Zahájily jsme práce na několika základních kapitolách, které podle nás představují stěžejní témata, která vědkyně řeší. Kromě teoretického ukotvení tématu work-life balance, zmapování biografických momentů i institucionální analýzy bariér, které ztěžují zvládání vědecké práce i soukromého života, jsme se rozhodly provést výzkumnou sondu. Jejím cílem je zmapovat, jaké konkrétní kroky a opatření používají vedoucí oddělení/institucí/společností pro to, aby svým vědeckým pracovníkům/nicím vytvořili co nejlepší podmínky pro slaďování zmíněných sfér. Na stránkách newsletteru NKC-ŽV, webových stránkách Centra a FHS UK, i cestou osobních ů jsme oslovily různé vědecké pracovníky/nice a na sklonku roku uskutečnily několik rozhovorů s vedoucími pracovníky/cemi. Vzhledem k obtížnosti získávání respondentů/tek jsme se rozhodly v této činnosti pokračovat až do poloviny roku 2007, abychom získaly ucelenější přehled o best practice opatřeních a přístupech, které se v České republice uplatňují. 8

9 Součástí publikace je také podrobné zmapování stavu po zmíněné konferenci Cesty labyrintem, která otevřela černou skříňku a nastartovala další vyjednávání o změnách ve fungování vědeckých institucí. Cílem poslední kapitoly je proto vytvořit nejen monitorovací, ale i lobovací dokument, který poslouží jako podkladový materiál pro vyvíjení dalších aktivit a tlaků na státní orgány a instituce. V současné době je publikace k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách NKC-ŽV, její prohloubení a konečné vydání plánujeme v polovině roku Projekt spolupráce s kontaktními organizacemi v rámci sítě NINET V roce 2006 byly aktualizovány informace o síti NINET na webových stránkách v rámci sekce Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Stránky budou nadále průběžně aktualizovány v návaznosti na výsledky soutěže V průběhu roku 2006 byla dále rozvíjena spolupráce s kontaktními organizacemi se zájmem o otázky genderové rovnosti ve vědě a výzkumu a ve spolupráci s nimi budou pořádány další tréninky v oblasti genderového tréninku (se specifickým zaměřením na zahrnutí genderové dimenze do Rámcových projektů). Specificky šlo o RKO pro Jižní Moravu, RKO Pardubice a RKO Liberec. 6 Projekt INFOMAT V roce 2006 došlo k přeorganizování webových stránek Infomat. V tuto chvíli obsahují sekce Mobilita, Věda a výzkum, Studovna a sekci Projekty, ve které je umístěn projekt Gender a IT a odkazy z oblasti produkce vědění a genderových studií. Na rozdíl od studovny jsou odkazy v těchto dvou oblastech rozšířeny o konající se workshopy a semináře a dále informace o vycházejících publikacích v českém jazyce. Genderu a produkci vědění tak je, stejně jako v projektu NKC ŽV, věnován větší prostor. V sekci Mobilita a věda a výzkum byla zavedena podsekce pracovní a studijní příležitosti, ve které se nacházejí informace nejen o příležitostech v zahraničí, ale i v ČR. Kontaktovaly jsme ústavy AV ČR s informací o této možnosti. Stránky Infomatu nadále poskytovaly prostor pro virtuální diskusní fórum Bod zlomu, které je součástí dlouhodobého projektu setkávání se studenty pořádaného NKC-ŽV. Projekt Infomat byl zařazen také do internetových vyhledávačů a mezi odkazy na webových stránkách s podobným zaměřením. Došlo tak ke zviditelnění a k lepší dostupnosti informačního portálu Infomat. 9

10 Infomat: domovská stránka Infomat: Sekce Věda a výzkum 10

11 7 Projekt vědkyně evaluátorky V souvislosti s koncem 6. Rámcového programu jsme provedly analýzu zapojení českých vědců a vědkyň mezi experty Evropské komise a jejich zastoupení v databázi Exces. Jak je vidět z tabulky 1, procentní zastoupení žen v evropské databázi expertů mezi lety 2004 a 2006 pokleslo ve Slovinsku a ČR, zatímco v Maďarsku a na Slovensku vzrostlo, a to i přes informační kampaň NKC-ŽV o důležitosti zaregistrovat se do expertní databáze EK. Tento trend budeme v dalších letech monitorovat a dále upozorňovat na možnost registrace v databázi EK komunikačními kanály NKC-ŽV (newsletter, webové stránky), tak i informačními kampaněmi na jednotlivých výzkumných ústavech. Tabulka 1 Zastoupení žen v expertní databázi EK v roce 2004 a % žen v roce 2004 % žen v roce SI HU SK CZ Zdroj: Evropská komise Tabulka 2 ukazuje další trend: v Maďarsku a na Slovensku je míra nárůstu zastoupení žen v expertní databázi rychlejší než v případě mužů, ve Slovinsku a ČR je tomu naopak. Tabulka 2 Procentní nárůst počtu mužů a žen v expertní databázi EK mezi lety 2004 a ,00 90,00 Nárůst počtu mužů mezi roky 2004 a 2006, v % Nárůst počtu žen mezi roky 2004 a 2006, v % 89,47 80,00 70,00 60,00 61,15 60,92 51,95 71,53 64,23 68,90 57,81 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SI HU SK CZ Zdroj: Evropská komise 11

12 7 Kontext: časopis pro gender a vědu V roce 2006 byla plánována dvě čísla. První je věnované genderu a produkci vědění v průběhu tzv. komunistického režimu. Tematické zaměření tohoto čísla je navázáno na projekt, který NKC ŽV v tomto roce zahájilo a který se zaměřuje na vědkyně a genderové souvislosti v průběhu komunismu v akademickém prostředí. Druhé číslo je navázáno na mezinárodní konferenci Science Policies Meet Reality projektu Central European Centre for Women and Youth in Science, která proběhla v prosinci 2006 v Praze. Toto číslo vychází anglicky a představuje zajímavé příspěvky přednesené v rámci této konference. V současné době autorky a autoři články přepracovávají v návaznosti na komentáře, které získali na konferenci, do podoby odborného článku. 9 Projekt Ženy v IT V roce 2006 byl průběžně aktualizován přehled studijních programů IT Cesty do IT v České republice a zejména rozšiřování množství odkazů na studijní programy informačních technologií, tak aby byly pokryty všechny studijní příležitosti nabízené českými univerzitami. 10 Analýza a tematizace bariér, se kterými se setkávají začínající vědečtí pracovníci a pracovnice V roce 2005 se členky týmu NKC-ŽV podílely na výzkumu Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni, kde se specificky zaměřily na studující postgraduálních programů a začínající vědce a vědkyně. NKC-ŽV použilo tyto výstupy pro tematizaci této problematiky v kontextu akademické komunity. Mezi konkrétní výstupy patří konferenční příspěvek na mezinárodní konferenci Science Policies Meet Reality projektu Central European Centre for Women and Youth in Science. V rámci této konference byl v sekci Mobilita přednesen příspěvek Researchers in Motion. Dále byly výstupy z tohoto projektu využity při napsání textu v rámci podprojektu NKC-ŽV Harmonizace práce a rodiny. Akce uskutečněné nad rámec plánu dílčích úkolů pro rok 2006 Případ sexuálního obtěžování V roce 2006 se na NKC-ŽV obrátily se žádostí o pomoc studentky vysoké školy, které se v rámci studia byly nuceny potýkat s formou sexuálního obtěžování ze strany člena pedagogického sboru. Na základě této skutečnosti byl na popud členek NKC-ŽV vypracován právnický a psychologický posudek výpovědí studentek a bylo započato jednání s vedením katedry o okamžitém řešení této alarmující situace. Se svolením děkana fakulty byla sestavena nezávislá komise odborníků a odbornic na problematiku sexuálního obtěžování a vzdělávání, která po posouzení výpovědí obou stran rozhodla ve prospěch studentek, uznala jejich výpovědi za pravdivé, pobídla vedení katedry k okamžitému řešení situace a navrhla rozvázání pracovního poměru s daným pedagogem. Řešení případu sexuálního obtěžování bylo příkladem osobní asistence a zároveň naznačilo cestu dalších možných intervencí členek NKC-ŽV v rámci terciárního vzdělávání. Vědkyně za komunismu Projekt, který NKC-ŽV zahájilo v průběhu roku 2006, se zaměřuje na zmapování zkušenosti starší generace vědkyň, které svou vědeckou kariéru z velké části prožívaly v prostředí komunistického režimu. Naším cílem je zachytit nejen samotnou podobu vědecké práce v podmínkách ovlivněných komunistickou ideologií a režimními opatřeními, ale také každodennost vědkyň a očekávání, která na ně byla kladena v jejich povolání i v běžném životě. Projekt se zaměřuje jak na biografie žen, které ve vědě působily, tak těch, které akademické prostředí opustily nebo byly nuceny opustit. Cílem je zmapovat specifika postavení žen ve vědě po roce 1948, omezení, která režim vědě i ženám v ní kladl, ale také způsoby, jak samy ženy své místo ve vědě vyjednávaly, jakým způsobem tato omezení překračovaly, nebo se jim naopak podvolovaly. 12

13 Evropská noc vědkyň a vědců: Paměť míst / Místa paměti Jako v minulém roce i letos organizovalo NKC-ŽV 22. září 2006 Noc vědkyň a vědců neformální večerní posezení a debatu s vědkyněmi a vědci. Projekt byl financován z 6.RP a personálně částečně z projektu NKC-ŽV. Večer se konal v pražské kavárně Lucerna a tématem byla paměť míst / místa paměti a otázky jako: Mají místa svou paměť? Kdo a jak ji utváří a proč jsou z ní některé věci vyloučeny? Jak se proměňuje paměť našich míst? Co prozrazuje podoba krajiny o lidech, kteří ji obývají? Svá uchopení nejen těchto otázek představili literární teoretička Daniela Hodrová, geolog a esejista Václav Cílek, socioložka Hana Librová, filozofové Miroslav Petříček a Petr Rezek a sociální antropolog Jakub Grygar. Večer moderoval redaktor Hospodářských novin Josef Greš. V závěru večera byl promítán film Lucie Králové Nadtrpaslík. Večera se zúčastnilo přibližně 140 osob. V rámci večera byly také prezentovány a distribuovány publikace NKC-ŽV a letáky informující o aktivitách centra. Další aktivitou byla prezentace projektu NKC-ŽV v Náprstkově muzeu, které organizovalo Noc vědců na téma ženy ve vědě. V Náprstkově muzeu byly prezentovány 2 postery představující projekty Žena měsíce a Mladé talentky a dále publikace NKC-ŽV, které byly k dispozici veřejnosti. 13

14 Spolupráce s nakladatelstvím Academia V roce 2006 pokračovala jednání mezi NKC-ŽV a nakladatelstvím Academia AV ČR o možnostech spolupráce. S odpovědnými redaktorkami byl vypracován předběžný koncept edice Žena a věda a pracovnice NKC-ŽV byly přizvány ke konzultacím během přípravy grafické podoby edice. Marcela Linková spolupracovala jako redaktorka překladu na publikaci Karolína Herschelová. Žena, která objevila kometu. Na konci roku 2006 došlo k reorganizaci v nakladatelství Academia a odpovědné redaktorky v nakladatelství již nepracují. NKC-ŽV bude v roce 2007 kontaktovat nové odpovědné redaktory s cílem zjistit budoucí možnosti spolupráce. V tuto chvíli ovšem není jisté, zda bude edice zachována. Podpora mladých lidí ve vědě Bod zlomu semináře pro studující vysokých škol se zaměřením na genderová studia V průběhu roku proběhly dva semináře Bod zlomu zaměřené na studující vysokých škol, kteří se ve své práci zaměřují na tematiku genderu. Formou studentského fóra byly diskutovány nejen odborné otázky vztahující se k genderovým studiím, ale především otázky zaměřené na reflexi odborné práce / probíhajících výzkumů v rámci bakalářských a diplomových prací v průběhu vysokoškolského studia. Semináře jsou založené na myšlence vzájemné diskuse a pomoci od studujících vyšších stupňů vůči mladším kolegům. Konkrétním příkladem může být dohoda mezi dvěma studenty o vedení bakalářské práce. Tato setkávání slouží k výměně zkušeností, diskusi a reflexi nad vlastní odbornou prací. Studentské stáže V roce 2006 se NKC-ŽV zapojilo do projektu studentských stáží ve spolupráci s katedrou genderových studií Fakulty humanitních studií UK a katedrou sociologie (obor genderová studia) Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Celkem se stáží zúčastnili čtyři studující (Alena Ortenová, Jaroslava Marhánková, Hana Tenglerová a Filip Cwierecz). 14

15 Dílčí cíle pro rok 2007 V roce 2007 bude pokračovat rozvoj aktivit NKC-ŽV z předcházejícího období, bude dále budována spolupráce se sekcí Science in Society Evropské komise a specificky Helsinskou skupinou, Evropskou platformou pro ženy ve vědě a v rámci ČR s OKO a RKO a Technologickým centrem AV ČR. 1 Rozvoj webových stránek V roce 2007 bude pokračovat další rozvoj webových stránek NKC-ŽV, které nadále zůstanou hlavním komunikačním nástrojem NKC-ŽV. Webové stránky budou i nadále sloužit k prezentaci výsledků aktivit a projektů NKC-ŽV. 2 Mladé talentky Projekt Mladé talentky bude v roce 2007 završen vydáním publikace výběru rozhovorů s mladými úspěšnými vědkyněmi v ediční řadě s předchozí publikací Vlastní pokoj: 10 pohledů (Tupá, B., A. Červinková, M. Linková, D. Řeháčková, K. Šaldová: Vlastní pokoj: 10 pohledů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 93 s.). V první polovině roku bude dokončen výběr rozhovorů, budou provedeny textové korektury, publikace bude zpracována do finální grafické podoby a bude vytištěna a představena veřejnosti. 3 Projekt newsletter V roce 2007 bude nadále vycházet pravidelný newsletter a informovat čtenáře a čtenářky o dění ve vědě a výzkumu v souvislosti s genderovou problematikou. Budeme nadále udržovat pravidelný sloupek věnovaný 7. rámcovému programu, na němž spolupracujeme s Technologickým centrem AV ČR. I nadále budeme spolupracovat s vědkyněmi s cílem jim umožnit projevit své názory přímo na stránkách newsletteru. Grafická podoba newsletteru bude pravděpodobně změněna. 4 Projekt harmonizace vědecké kariéry a rodiny V roce 2007 plánujeme završení dosavadních aktivit na toto téma ze strany NKC-ŽV. Budeme pokračovat ve výzkumné sondě mapující best practice aktivity v České republice a pokusíme se vytvořit relevantní teoretický rámec, který by pomohl nahlédnout téma slaďování pracovního a rodinného života v širší perspektivě, ne jen skrze politiky a podpůrné programy. Důležitou součástí bude příprava podkladů pro další lobovací strategie NKC-ŽV. Zaměříme proto pozornost také na mapování stavu po konferenci Cesty Labyrintem, z níž vzešly konkrétní návrhy a opatření určené příslušným orgánů VaV. Celý projekt bychom rády ukončily vydáním publikace určené především vědkyním. 5 Projekt spolupráce s kontaktními organizacemi v rámci sítě NINET V roce 2007 budou dle potřeby aktualizovány informace o síti NINET na webových stránkách Dále bude rozvíjena spolupráce s kontaktními organizacemi se zájmem o otázky genderové rovnosti ve vědě a výzkumu a ve spolupráci s nimi budou pořádány další tréninky v oblasti genderového tréninku (se specifickým zaměřením na zahrnutí genderové dimenze do Rámcových projektů či na téma managementu projektů 6. RP). Na základě zájmu Kanceláře AV ČR se NKC-ŽV bude podílet na plánované přípravě manuálu v českém jazyce, jenž se věnuje otázce managementu projektů RP. 6 Projekt INFOMAT V roce 2007 bude pokračovat aktualizace jednotlivých sekcí webových stránek Infomat (http://www.nkc.cz/), především její stěžejní sekce Mobilita. Plánujeme pokračovat ve spolupráci s ústavy AV ČR na rozvoji sekce Pracovní příležitosti, v rámci které mají akademická pracoviště možnost inzerovat volná místa pro stážisty/ky a začínající vědce a vědkyně. 15

16 7 Kontext: časopis pro gender a vědu V roce 2007 bude pokračovat vydávání online časopisu Kontext: časopis pro gender a vědění podle nové koncepce vytvořené v roce Přestože získávání příspěvků do českého, neimpaktovaného, sociálněvědního časopisu zaměřeného na genderová studia je poměrně obtížné, považujeme vydávání tohoto časopisu za důležité. Nejen přinášení převzatých a původních textů, ale i informování o konferencích a workshopech zabývajících se problematikou žen ve vědě a genderu a vědění může stimulovat diskusi a otevírat nová témata v kontextu českého akademického prostředí. Nadále se soustředíme na publikování původních článků, zpráv z konferencí, recenzí atd. z českého akademického prostředí. Vedle toho bychom chtěly pokračovat v představování zásadních genderových textů ze západoevropské akademické komunity. 8 Analýza a tematizace bariér, se kterými se setkávají začínající vědečtí pracovníci a pracovnice NKC-ŽV bude pokračovat v tematizaci problematiky začínajících vědců a vědkyň tedy studujících doktorských programů a postdoktorandů a postdoktorandek. Současné změny v organizaci vysokého školství a akademické oblasti se promítají do kariérních i biografických drah začínajících vědců a vědkyň. Na toto téma bude zadán odborný text do recenzního řízení do odborného sociálněvědního časopisu. Tematizace této oblasti na odborné úrovni bude přispívat k reflexi těchto procesů v akademickém kontextu. 9 Projekt Ženy ve vědě za komunismu V příštím roce bude pokračovat projekt, který NKC-ŽV zahájilo v průběhu roku Projekt se zaměřuje na zmapování zkušenosti starší generace vědkyň, které svou vědeckou kariéru z velké části prožívaly v prostředí komunistického režimu. V rámci tohoto projektu se bude pokračovat ve sběru rozhovorů s vědkyněmi, rozhovory budou průběžně analyzovány. Vzhledem k metodologické náročnosti projektu předpokládáme ustavení spolupráce s Centrem pro orální historii, především pro potřeby metodologických konzultací. 10 Bod zlomu: studentské fórum V průběhu roku 2007 bude NKC-ŽV pokračovat ve vedení seminářů pro studující. Tyto semináře v sobě zahrnují jak podporu zvyšování genderové citlivosti u studujících, tak podporu mladých lidí v akademické oblasti. Vzhledem k zájmu studujících z regionů budou semináře časově intenzivní. Předpokládá se konání jednoho celodenního semináře v jarním a jednoho v podzimním semestru. V Praze dne 11. ledna 2007 Podpis řešitele: Mgr. Marcela Linková 16

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Multikulturní. Praha. Výroční zpráva 2011. Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012.

Multikulturní. Praha. Výroční zpráva 2011. Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012. Multikulturní centrum Praha Výroční zpráva 2011 Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012. OBSAH I. O MULTIKULTURNÍM CENTRU PRAHA...6 NAŠE PROJEKTY V ROCE 2011...7 DÁRCI A SPONZOŘI...9 ORGANIZAČNÍ

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Praha 2014 Zpracovali: Petr Kratochvíl, Michal Kořan Vydal: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: 251

Více

newsletter GENDER A GRANTOVÁ PODPORA ženy a věda LEDEN 2011

newsletter GENDER A GRANTOVÁ PODPORA ženy a věda LEDEN 2011 newsletter ženy a věda GENDER A GRANTOVÁ PODPORA LEDEN 2011 OBSAH GENDER A GRANTOVÁ PODPORA SLOUPEK ANNY ARC ROK CHEMIE A SNÍDANĚ VĚDKYŇ KNIŽNÍ AKTUALITY NOVINKY Z INFOMATU AKADEMICKÉ PÁRY ROZHOVOR S PAVLÍNOU

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 Obsah 1 Úvodní slovo...2 6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání... 4 6.3 Mimoškolní oblast... 16 7 Projekty v roce 2005...17 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 3.1 Zkušenost

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ:

(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ: Výroční zpráva 2008 Datum první registrace: 11. 05. 1990 Právní forma: Sdružení IČ: 00539708 Bankovní spojení: ČSOB Praha 1 Číslo účtu: 108 433 / 0300 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21,

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více