Průběžná zpráva o realizaci projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o realizaci projektu"

Transkript

1 Identifikační číslo projektu: 1P OK 459 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR Mgr. Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Průběžná zpráva o realizaci projektu Obsah Úvod...1 Složení řešitelského týmu...2 Hlavní cíle projektu...2 Hlavní nástroje...3 Plnění dílčích cílů projektu pro rok Akce uskutečněné nad rámec plánu dílčích úkolů pro rok Dílčí cíle pro rok Úvod Projekt Národní kontaktní centrum ženy a věda (NKC-ŽV, 1P OK 459) úspěšně pokračoval v druhém roce řešení v souladu s plánem prací. Na národní úrovni byly dále rozvíjeny kontakty se zástupci státní správy (Rada pro výzkum a vývoj) a pokračovala spolupráce s MŠMT ČR (zejména členkami Helsinské skupiny za ČR). Rozvíjeny byly i vztahy s Evropskou komisí a evropskými organizacemi. Koordinátorka centra byla jmenována členkou External Advisory Group Science in Society a byla pozvána, aby přednesla přednášku na workshopu Science, Society and You?, který pořádala Evropská komise, a dále na network event Evropské platformy pro ženy ve vědě. Členky centra byly zvány či předkládaly články na národní a mezinárodní konference s příspěvky na téma postavení žen ve vědě, harmonizace vědecké kariéry a rodiny, postavení mladých lidí ve vědě, mobility mladých lidí ve vědě z genderového hlediska a dále za účelem představení aktivit NKC-ŽV na domácí a mezinárodní úrovni. NKC-ŽV v průběhu roku 2006 nabízelo tréninky a přednášky týkající se managementu projektů 6. RP a zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů. Tato forma spolupráce probíhá ve formě přednášek, tréninkových modulů či přípravy celého Gender Action Plan pro dané konsorcium (projekt imera). Na mezinárodní úrovni pokračuje úzká spolupráce s Evropskou komisí, o čemž svědčí jak koordinace dvou projektů 6. RP (KNOWING, CEC-WYS), tak neformální konzultace mezi koordinátorkou a zástupci sekce Women and Science (v současné době Scientific Culture and Gender Issues). Centrum nadále spolupracuje s podobně orientovanými organizacemi na mezinárodní úrovni (financovanými státem či neziskovými organizacemi) a komunikuje s Evropskou platformou pro ženy ve vědě. Od října 2006 se NKC-ŽV účastní jako partner projektu WS Debate, který koordinují maďarské spolupracovnice z Hungarian Science and Technology Foundation. Koncepce centra se dle projektu rozvíjí po dvou základních liniích: 1. podpůrné a infrastrukturní a 2. teoreticko-výzkumné. První oblast aktivit se zaměřuje zejména na posílení vnímání důležitosti problematiky rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v rámci vědecké komunity, státní správy i společnosti jako celku a na prosazení opatření směřujících ke zlepšení postavení žen v české vědě. V rámci druhé oblasti dochází k budování znalostní báze členek NKC-ŽV v oblasti feministických epistemologií a vědních studií. V roce 2006 se NKC-ŽV začalo výzkumně zaměřovat i na otázky týkající se utváření vědních politik v globálním a evropském kontextu a na vztahy mezi vědou a společností včetně komunikace vědy a společnosti. 1

2 Složení řešitelského týmu Marcela Linková je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu a hlavní řešitelkou projektu. V Sociologickém ústavu AV ČR působí od roku Její výzkumný zájem se soustřeďuje na postavení žen ve vědě, konstrukci vědeckých institucí a vědění z genderového hlediska a na feministická vědní studia. Na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda v roce 2006 pracovala na poloviční úvazek. V rámci projektu NKC-ŽV je odpovědná za management a administrativu projektu, komunikaci s veřejností, styky se státní správou (MŠMT ČR, Helsinky Group) a Evropskou komisí, spolupráci se sítí NINET, organizaci akcí, tréninkové moduly a školení (management projektů 6. RP a zahrnutí genderové dimenze do projektů 6. RP) a za projekt ženy evaluátorky. Alice Červinková je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala v roce 2006 na plný úvazek. V roce 2002 ukončila magisterská studia na Filozofické fakultě UK. V NKC-ŽV pracuje od roku Alice Červinková je v současné době také doktorandkou studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci projektu je odpovědná za časopis Kontext, projekt INFOMAT, semináře pro studující Bod zlomu, ženy v IT a za projekt analýza, koordinaci projektů vědkyně za komunismu a Noc vědců. Zabývá se tematizací bariér, se kterými se setkávají začínající vědečtí pracovníci a pracovnice v akademické oblasti. Kateřina Šaldová je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala v roce 2006 na 0,8 úvazku. V roce 2006 ukončila studium sociologie na FSV UK v Praze ve specializaci Sociální konstrukce identit. V NKC-ŽV pracuje od dubna 2002, podílí se na rozvíjení koncepce projektu, připravuje newsletter NKC-ŽV a koordinuje projekt Harmonizace vědecké práce a kariéry. Barbora Tupá je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala v roce 2006 na poloviční úvazek. Studuje na FF UK obor sociální práce, v rámci kterého se specializuje na práci s oběťmi sexuálního násilí. Absolvovala dvouletou stáž v terapeutickém centru pro oběti zneužívání a znásilnění. V rámci NKC-ŽV, kde pracuje od května 2003, se podílí na rozvíjení koncepce projektu, připravuje newsletter NKC-ŽV a je odpovědná za projekt Mladé talentky. Dana Řeháčková je projektovou manažerkou a na projektu Národní kontaktní centrum ženy a věda pracovala na poloviční úvazek do září Je doktorandkou mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK. V rámci NKC-ŽV byla odpovědná za správu webových stránek a pracovala na projektu INFOMAT. Magdalena Górska studuje na Fakultě humanitních studií UK. Na projektu NKC-ŽV pracovala od října 2005 do října 2006 a podílela se na projektu INFOMAT a na zajištění Noci vědců. Hlavní cíle projektu Hlavními cíli projektu na celé období řešení projektu je přispívat: a) k dosahování větší genderové rovnosti v oblasti VaV v ČR, b) ke zvyšování genderové citlivosti akademické komunity v ČR, c) ke zvyšování účasti žen na mezinárodních výzkumných projektech a jejich zapojení do mezinárodních evaluačních a dalších sítí, d) k budování dovedností nutných pro dosahování vyšších pozic v rámci výzkumné hierarchie, e) k porozumění genderovým zatížením v oblasti VaV, f) k analýze bariér, se kterými se setkávají mladí vědečtí pracovníci a pracovnice, g) k propojení aktivit stávajících kontaktních organizací, zejména v oblasti zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů, h) k budování spolupráce mezi státními orgány odpovědnými za oblast VaV a vyššího vzdělávání a NKC- ŽV, i) k teoretickému poznání na poli sociologie vědy a feministických epistemologií. V roce 2006 centrum naplňovalo tyto cíle v rámci dílčích cílů (viz níže) formou příspěvků na konferencích, organizací akcí a školení i vystoupeními v médiích. 2

3 Hlavní nástroje Hlavními nástroji pro dosahování cílů projektu jsou: 1. webová stránka a (viz níže) 2. semináře, publikace, workshopy a konference Organizace domácích akcí Věda jako poznávání, věda jako podnikání, věda jako zábava Evropská noc vědců paměť míst/místa paměti Bod zlomu Bod zlomu Vystoupení na domácích akcích Červinková, A. Národní kontaktní centrum ženy a věda: gender a věda ve vzdělávání, seminář Gender ve škole, MŠMT ČR, Linková, M. A right or an obligation? Or is there a gender dimension to mobility of researchers. Mobility and Free Movement: a Right for All. Organizátor: The Greens / EFA in the European Parliament Ve spolupráci se Stranou zelených. Praha, Česká republika Vystoupení na mezinárodních akcích Červinková, A. Researchers in Motion. Science Policies Meet Reality conference: gender, women, youth and science in Central and Eastern Europe. Praha, ČR, Červinková, A. Young Scientists Mobilities. Seminar of the European Graduate School of Social Science. Brno, ČR Červinková, A Reporting on conference section: Mobility: Perils and Possibilities. Praha, ČR, Linková, M National Contact Centre - Women in Science: combining integrationist and agenda setting approaches to gender mainstreaming. 15 th Helsinki Group meeting. Helsinki, Finsko Linková, M The moving target: science, women and East-West dialogues. European Platform for Women Scientists Network Event. Brusel, Belgie, (keynote speech). Linková, M Can policy assist in dreams dominy true: Working towards gender equality in European research. Science and Society and You?. Brusel, Belgie (pozvaná přednáška). Šaldová, K Reporting on conference section: Is science inspirational? Is life inspirational? Work life balance in science and education. Praha, ČR, publikace 2006 Hašková, H., A. Křížková, M. Linková (eds.) Mnohohlasem Vyjednávání ženských prostorů po roce Praha: Sociologický ústav AV ČR, 331 s. ISBN Čada, K., A. Červinková, M. Linková, D. Řeháčková, T. Stöckelová Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Sociologické studie/sociological Studies SS 06:11, 70 s. ISBN leták NKC-ŽV v anglickém jazyce 4. akce pro veřejnost Křest sborníku Science Studies Opens the Black Box Veřejné promítání a diskuse Mlha a moc, aneb Nechoďte za Knížákem! Diskusní vstup: Alice Červinková a Marcela Linková 3

4 5. školení školení Marcela Linková: Rovnost příležitostí gender ve VaV Rozvoj manažerských dovedností pro řízení vědeckovýzkumných aktivit Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu, Univerzita Pardubice Marcela Linková: Jak se účastnit projektů 6. RP a nezešílet při tom Workshop Zkušenosti českých koordinátorů s projekty 6. RP EU RKO pro Jižní Moravu, VUTBR, Brno Marcela Linková: Gender dimension in research: the issue of numbers and the issue of kontent TRACE 2nd Annual Meeting, Prague Marcela Linková: Jak se účastnit projektů 6. RP a nezešílet při tom Infoden Možnosti podpory zdravotnictví z evropských finančních zdrojů Medicínské informační centrum pro evropské projekty 6. vystoupení v médiích, spolupráce s médii ČRo6: studio STOP Poslanecká sněmovna schválila nové sociální zákony Marcela Linková 4

5 Plnění dílčích cílů projektu pro rok Rozvoj webových stránek V roce 2006 nadále fungovaly webové stránky jako hlavní komunikační kanál projektu NKC-ŽV. Stránky byly průběžně aktualizovány. V sekci projekty je možné nalézt aktuální informace k jednotlivým projektům NKC-ŽV (viz níže), publikacím a akcím. Příloha: printscreen nových sekcí internetových stránek a 5

6 2 Mladé talentky Projekt Mladé talentky probíhal v roce 2006 a v první polovině roku 2007 bude uzavřen vydáním publikace. V průběhu trvání tohoto projektu jsme na webových stránkách NKC představily 14 mladých, talentovaných badatelek, které stojí na začátku své vědecké dráhy. Naším cílem bylo seznámit návštěvníky a návštěvnice webových stránek s prací a talentem těchto mladých žen. V rozhovorech získaných v průběhu roku se viditelně objevuje zaujetí mladých žen pro daný vědní obor i chuť a síla k budování vědecké kariéry. Zároveň je zřetelná obava z konfrontace vědeckých aspirací a osobních cílů každé z nich. Jak je z rozhovorů zřetelné, jsou obavy z přerušení budování kariérní dráhy v důsledku mateřství a péče o rodinu aktuální otázkou pro mnohé mladé vědecké pracovnice. Strategie, které zvolily či plánují, jsou velmi zajímavým příkladem snahy harmonizovat osobní a pracovní život, a naplnit tak obě tyto potřeby. V rozhovorech tyto mladé ženy mluví mimo jiné i o podpoře, které se jim více či méně v rámci jejich mateřských institucí dostává, stálým tématem je i financování vědy a odměňování vědeckých pracovnic a pracovníků. Velmi nás zajímá i jejich pohled na srovnání české a zahraniční vědy, který vychází z jejich zkušeností ze zahraničních vědeckých stáží a studijních pobytů. V roce 2006 byly započaty práce na přípravě publikace (výběr a editace rozhovorů, fotografické práce), které budou zakončeny tiskem publikace v první polovině roku Příloha: printscreen webové sekce projektu Mladé talentky 6

7 3 Projekt newsletter V roce 2006 NKC-ŽV nadále vydávalo pravidelný newsletter a informovalo čtenáře a čtenářky o dění ve vědě a výzkumu. Podařilo se nám udržet koncepci z minulých let, navázat hlubší spolupráci s vědkyněmi a vytvořit nové sekce v podobě příloh (zejména letní vydání). Obecně projekt newsletter navazuje na dlouhodobější koncepci, vytvořenou v minulých letech činnosti Centra, a setkává se na veřejnosti se širokou a pozitivní odezvou. Kromě pravidelného rozesílání tohoto bulletinu na cca 6000 adres se ke čtenářům/kám dostává i prostřednictvím našich webových stránek. Hlavním cílem projektu zůstalo informování o dění v oblasti vědy a výzkumu a přibližování kulturněhistorických souvislostí postavení žen ve vědě a výzkumu. Funguje zde několik pravidelných rubrik například Slavná žena nebo Okénko Evropské unie. Na stránkách newsletteru jsme i nadále prezentovaly jednotlivé země v Evropě z hlediska situace žen ve vědě a vědní politiky obecně, představujeme konkrétní aktivity a akce NKC-ŽV (například křest sborníku Science Studies Opens the Black Box či konferenci Science Policies Meet Reality) a upozorňujeme na inspirativní a zajímavé aktivity související s projektem NKC-ŽV. Nedílnou součástí newsletteru je také krátké představování projektu Mladé talentky a představování různých aspektů 7. rámcového programu. Tento sloupek představuje užitečný zdroj pro vědkyně při podávání projektů do rámcových programů EU. Z reakcí, které se k nám v roce 2006 dostávaly, usuzujeme, že newsletter je úspěšnou komunikační cestou mezi námi a vědeckou komunitou a vědkyně vyjadřují radost nad periodikem tohoto druhu. V následujícím roce plánujeme proměnu magazínu, protože jsme již více méně vyčerpaly koncepci, která fungovala v uplynulých letech. Nadále se ale budeme snažit především vytvořit prostor pro vědkyně samotné. Příloha: výtisky newsletteru printscreen webové sekce s newsletterem ke stažení ve formátu PDF 7

8 3 Projekt harmonizace vědecké kariéry a rodiny V návaznosti na aktivity NKC-ŽV v oblasti tematizace slaďování pracovního a soukromého života ve vědě v předchozích letech jsme ve druhé polovině roku zahájily práci na vypracování odborné publikace o této problematice. Téma harmonizace vědecké kariéry a rodiny není pro český kontext neznámé a NKC-ŽV se velkou měrou podílelo na jeho zviditelnění, zejména konferencí Cesty labyrintem, která proběhla na půdě Parlamentu ČR na konci roku V návaznosti na tuto konferenci, opatření předložená odpovědným orgánům VaV dne i vypracovanou publikaci NKC-ŽV v roce 2005 jsme v roce 2006 vytvořily koncepci pro novou, výslednou publikaci, jejíž vydání plánujeme v polovině roku Ukazuje se, že problematika slaďování soukromého a pracovního života bývá poměrně často zpracovávaná jako papírové téma, tedy takové, které se pěkně popíše, ale kde se málo skutečně změní. Rozhodly jsme se proto na základě našich zkušeností sestavit publikaci, jejíž cílové publikum budou především a zejména vědkyně samotné. Zahájily jsme práce na několika základních kapitolách, které podle nás představují stěžejní témata, která vědkyně řeší. Kromě teoretického ukotvení tématu work-life balance, zmapování biografických momentů i institucionální analýzy bariér, které ztěžují zvládání vědecké práce i soukromého života, jsme se rozhodly provést výzkumnou sondu. Jejím cílem je zmapovat, jaké konkrétní kroky a opatření používají vedoucí oddělení/institucí/společností pro to, aby svým vědeckým pracovníkům/nicím vytvořili co nejlepší podmínky pro slaďování zmíněných sfér. Na stránkách newsletteru NKC-ŽV, webových stránkách Centra a FHS UK, i cestou osobních ů jsme oslovily různé vědecké pracovníky/nice a na sklonku roku uskutečnily několik rozhovorů s vedoucími pracovníky/cemi. Vzhledem k obtížnosti získávání respondentů/tek jsme se rozhodly v této činnosti pokračovat až do poloviny roku 2007, abychom získaly ucelenější přehled o best practice opatřeních a přístupech, které se v České republice uplatňují. 8

9 Součástí publikace je také podrobné zmapování stavu po zmíněné konferenci Cesty labyrintem, která otevřela černou skříňku a nastartovala další vyjednávání o změnách ve fungování vědeckých institucí. Cílem poslední kapitoly je proto vytvořit nejen monitorovací, ale i lobovací dokument, který poslouží jako podkladový materiál pro vyvíjení dalších aktivit a tlaků na státní orgány a instituce. V současné době je publikace k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách NKC-ŽV, její prohloubení a konečné vydání plánujeme v polovině roku Projekt spolupráce s kontaktními organizacemi v rámci sítě NINET V roce 2006 byly aktualizovány informace o síti NINET na webových stránkách v rámci sekce Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Stránky budou nadále průběžně aktualizovány v návaznosti na výsledky soutěže V průběhu roku 2006 byla dále rozvíjena spolupráce s kontaktními organizacemi se zájmem o otázky genderové rovnosti ve vědě a výzkumu a ve spolupráci s nimi budou pořádány další tréninky v oblasti genderového tréninku (se specifickým zaměřením na zahrnutí genderové dimenze do Rámcových projektů). Specificky šlo o RKO pro Jižní Moravu, RKO Pardubice a RKO Liberec. 6 Projekt INFOMAT V roce 2006 došlo k přeorganizování webových stránek Infomat. V tuto chvíli obsahují sekce Mobilita, Věda a výzkum, Studovna a sekci Projekty, ve které je umístěn projekt Gender a IT a odkazy z oblasti produkce vědění a genderových studií. Na rozdíl od studovny jsou odkazy v těchto dvou oblastech rozšířeny o konající se workshopy a semináře a dále informace o vycházejících publikacích v českém jazyce. Genderu a produkci vědění tak je, stejně jako v projektu NKC ŽV, věnován větší prostor. V sekci Mobilita a věda a výzkum byla zavedena podsekce pracovní a studijní příležitosti, ve které se nacházejí informace nejen o příležitostech v zahraničí, ale i v ČR. Kontaktovaly jsme ústavy AV ČR s informací o této možnosti. Stránky Infomatu nadále poskytovaly prostor pro virtuální diskusní fórum Bod zlomu, které je součástí dlouhodobého projektu setkávání se studenty pořádaného NKC-ŽV. Projekt Infomat byl zařazen také do internetových vyhledávačů a mezi odkazy na webových stránkách s podobným zaměřením. Došlo tak ke zviditelnění a k lepší dostupnosti informačního portálu Infomat. 9

10 Infomat: domovská stránka Infomat: Sekce Věda a výzkum 10

11 7 Projekt vědkyně evaluátorky V souvislosti s koncem 6. Rámcového programu jsme provedly analýzu zapojení českých vědců a vědkyň mezi experty Evropské komise a jejich zastoupení v databázi Exces. Jak je vidět z tabulky 1, procentní zastoupení žen v evropské databázi expertů mezi lety 2004 a 2006 pokleslo ve Slovinsku a ČR, zatímco v Maďarsku a na Slovensku vzrostlo, a to i přes informační kampaň NKC-ŽV o důležitosti zaregistrovat se do expertní databáze EK. Tento trend budeme v dalších letech monitorovat a dále upozorňovat na možnost registrace v databázi EK komunikačními kanály NKC-ŽV (newsletter, webové stránky), tak i informačními kampaněmi na jednotlivých výzkumných ústavech. Tabulka 1 Zastoupení žen v expertní databázi EK v roce 2004 a % žen v roce 2004 % žen v roce SI HU SK CZ Zdroj: Evropská komise Tabulka 2 ukazuje další trend: v Maďarsku a na Slovensku je míra nárůstu zastoupení žen v expertní databázi rychlejší než v případě mužů, ve Slovinsku a ČR je tomu naopak. Tabulka 2 Procentní nárůst počtu mužů a žen v expertní databázi EK mezi lety 2004 a ,00 90,00 Nárůst počtu mužů mezi roky 2004 a 2006, v % Nárůst počtu žen mezi roky 2004 a 2006, v % 89,47 80,00 70,00 60,00 61,15 60,92 51,95 71,53 64,23 68,90 57,81 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 SI HU SK CZ Zdroj: Evropská komise 11

12 7 Kontext: časopis pro gender a vědu V roce 2006 byla plánována dvě čísla. První je věnované genderu a produkci vědění v průběhu tzv. komunistického režimu. Tematické zaměření tohoto čísla je navázáno na projekt, který NKC ŽV v tomto roce zahájilo a který se zaměřuje na vědkyně a genderové souvislosti v průběhu komunismu v akademickém prostředí. Druhé číslo je navázáno na mezinárodní konferenci Science Policies Meet Reality projektu Central European Centre for Women and Youth in Science, která proběhla v prosinci 2006 v Praze. Toto číslo vychází anglicky a představuje zajímavé příspěvky přednesené v rámci této konference. V současné době autorky a autoři články přepracovávají v návaznosti na komentáře, které získali na konferenci, do podoby odborného článku. 9 Projekt Ženy v IT V roce 2006 byl průběžně aktualizován přehled studijních programů IT Cesty do IT v České republice a zejména rozšiřování množství odkazů na studijní programy informačních technologií, tak aby byly pokryty všechny studijní příležitosti nabízené českými univerzitami. 10 Analýza a tematizace bariér, se kterými se setkávají začínající vědečtí pracovníci a pracovnice V roce 2005 se členky týmu NKC-ŽV podílely na výzkumu Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni, kde se specificky zaměřily na studující postgraduálních programů a začínající vědce a vědkyně. NKC-ŽV použilo tyto výstupy pro tematizaci této problematiky v kontextu akademické komunity. Mezi konkrétní výstupy patří konferenční příspěvek na mezinárodní konferenci Science Policies Meet Reality projektu Central European Centre for Women and Youth in Science. V rámci této konference byl v sekci Mobilita přednesen příspěvek Researchers in Motion. Dále byly výstupy z tohoto projektu využity při napsání textu v rámci podprojektu NKC-ŽV Harmonizace práce a rodiny. Akce uskutečněné nad rámec plánu dílčích úkolů pro rok 2006 Případ sexuálního obtěžování V roce 2006 se na NKC-ŽV obrátily se žádostí o pomoc studentky vysoké školy, které se v rámci studia byly nuceny potýkat s formou sexuálního obtěžování ze strany člena pedagogického sboru. Na základě této skutečnosti byl na popud členek NKC-ŽV vypracován právnický a psychologický posudek výpovědí studentek a bylo započato jednání s vedením katedry o okamžitém řešení této alarmující situace. Se svolením děkana fakulty byla sestavena nezávislá komise odborníků a odbornic na problematiku sexuálního obtěžování a vzdělávání, která po posouzení výpovědí obou stran rozhodla ve prospěch studentek, uznala jejich výpovědi za pravdivé, pobídla vedení katedry k okamžitému řešení situace a navrhla rozvázání pracovního poměru s daným pedagogem. Řešení případu sexuálního obtěžování bylo příkladem osobní asistence a zároveň naznačilo cestu dalších možných intervencí členek NKC-ŽV v rámci terciárního vzdělávání. Vědkyně za komunismu Projekt, který NKC-ŽV zahájilo v průběhu roku 2006, se zaměřuje na zmapování zkušenosti starší generace vědkyň, které svou vědeckou kariéru z velké části prožívaly v prostředí komunistického režimu. Naším cílem je zachytit nejen samotnou podobu vědecké práce v podmínkách ovlivněných komunistickou ideologií a režimními opatřeními, ale také každodennost vědkyň a očekávání, která na ně byla kladena v jejich povolání i v běžném životě. Projekt se zaměřuje jak na biografie žen, které ve vědě působily, tak těch, které akademické prostředí opustily nebo byly nuceny opustit. Cílem je zmapovat specifika postavení žen ve vědě po roce 1948, omezení, která režim vědě i ženám v ní kladl, ale také způsoby, jak samy ženy své místo ve vědě vyjednávaly, jakým způsobem tato omezení překračovaly, nebo se jim naopak podvolovaly. 12

13 Evropská noc vědkyň a vědců: Paměť míst / Místa paměti Jako v minulém roce i letos organizovalo NKC-ŽV 22. září 2006 Noc vědkyň a vědců neformální večerní posezení a debatu s vědkyněmi a vědci. Projekt byl financován z 6.RP a personálně částečně z projektu NKC-ŽV. Večer se konal v pražské kavárně Lucerna a tématem byla paměť míst / místa paměti a otázky jako: Mají místa svou paměť? Kdo a jak ji utváří a proč jsou z ní některé věci vyloučeny? Jak se proměňuje paměť našich míst? Co prozrazuje podoba krajiny o lidech, kteří ji obývají? Svá uchopení nejen těchto otázek představili literární teoretička Daniela Hodrová, geolog a esejista Václav Cílek, socioložka Hana Librová, filozofové Miroslav Petříček a Petr Rezek a sociální antropolog Jakub Grygar. Večer moderoval redaktor Hospodářských novin Josef Greš. V závěru večera byl promítán film Lucie Králové Nadtrpaslík. Večera se zúčastnilo přibližně 140 osob. V rámci večera byly také prezentovány a distribuovány publikace NKC-ŽV a letáky informující o aktivitách centra. Další aktivitou byla prezentace projektu NKC-ŽV v Náprstkově muzeu, které organizovalo Noc vědců na téma ženy ve vědě. V Náprstkově muzeu byly prezentovány 2 postery představující projekty Žena měsíce a Mladé talentky a dále publikace NKC-ŽV, které byly k dispozici veřejnosti. 13

14 Spolupráce s nakladatelstvím Academia V roce 2006 pokračovala jednání mezi NKC-ŽV a nakladatelstvím Academia AV ČR o možnostech spolupráce. S odpovědnými redaktorkami byl vypracován předběžný koncept edice Žena a věda a pracovnice NKC-ŽV byly přizvány ke konzultacím během přípravy grafické podoby edice. Marcela Linková spolupracovala jako redaktorka překladu na publikaci Karolína Herschelová. Žena, která objevila kometu. Na konci roku 2006 došlo k reorganizaci v nakladatelství Academia a odpovědné redaktorky v nakladatelství již nepracují. NKC-ŽV bude v roce 2007 kontaktovat nové odpovědné redaktory s cílem zjistit budoucí možnosti spolupráce. V tuto chvíli ovšem není jisté, zda bude edice zachována. Podpora mladých lidí ve vědě Bod zlomu semináře pro studující vysokých škol se zaměřením na genderová studia V průběhu roku proběhly dva semináře Bod zlomu zaměřené na studující vysokých škol, kteří se ve své práci zaměřují na tematiku genderu. Formou studentského fóra byly diskutovány nejen odborné otázky vztahující se k genderovým studiím, ale především otázky zaměřené na reflexi odborné práce / probíhajících výzkumů v rámci bakalářských a diplomových prací v průběhu vysokoškolského studia. Semináře jsou založené na myšlence vzájemné diskuse a pomoci od studujících vyšších stupňů vůči mladším kolegům. Konkrétním příkladem může být dohoda mezi dvěma studenty o vedení bakalářské práce. Tato setkávání slouží k výměně zkušeností, diskusi a reflexi nad vlastní odbornou prací. Studentské stáže V roce 2006 se NKC-ŽV zapojilo do projektu studentských stáží ve spolupráci s katedrou genderových studií Fakulty humanitních studií UK a katedrou sociologie (obor genderová studia) Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Celkem se stáží zúčastnili čtyři studující (Alena Ortenová, Jaroslava Marhánková, Hana Tenglerová a Filip Cwierecz). 14

15 Dílčí cíle pro rok 2007 V roce 2007 bude pokračovat rozvoj aktivit NKC-ŽV z předcházejícího období, bude dále budována spolupráce se sekcí Science in Society Evropské komise a specificky Helsinskou skupinou, Evropskou platformou pro ženy ve vědě a v rámci ČR s OKO a RKO a Technologickým centrem AV ČR. 1 Rozvoj webových stránek V roce 2007 bude pokračovat další rozvoj webových stránek NKC-ŽV, které nadále zůstanou hlavním komunikačním nástrojem NKC-ŽV. Webové stránky budou i nadále sloužit k prezentaci výsledků aktivit a projektů NKC-ŽV. 2 Mladé talentky Projekt Mladé talentky bude v roce 2007 završen vydáním publikace výběru rozhovorů s mladými úspěšnými vědkyněmi v ediční řadě s předchozí publikací Vlastní pokoj: 10 pohledů (Tupá, B., A. Červinková, M. Linková, D. Řeháčková, K. Šaldová: Vlastní pokoj: 10 pohledů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 93 s.). V první polovině roku bude dokončen výběr rozhovorů, budou provedeny textové korektury, publikace bude zpracována do finální grafické podoby a bude vytištěna a představena veřejnosti. 3 Projekt newsletter V roce 2007 bude nadále vycházet pravidelný newsletter a informovat čtenáře a čtenářky o dění ve vědě a výzkumu v souvislosti s genderovou problematikou. Budeme nadále udržovat pravidelný sloupek věnovaný 7. rámcovému programu, na němž spolupracujeme s Technologickým centrem AV ČR. I nadále budeme spolupracovat s vědkyněmi s cílem jim umožnit projevit své názory přímo na stránkách newsletteru. Grafická podoba newsletteru bude pravděpodobně změněna. 4 Projekt harmonizace vědecké kariéry a rodiny V roce 2007 plánujeme završení dosavadních aktivit na toto téma ze strany NKC-ŽV. Budeme pokračovat ve výzkumné sondě mapující best practice aktivity v České republice a pokusíme se vytvořit relevantní teoretický rámec, který by pomohl nahlédnout téma slaďování pracovního a rodinného života v širší perspektivě, ne jen skrze politiky a podpůrné programy. Důležitou součástí bude příprava podkladů pro další lobovací strategie NKC-ŽV. Zaměříme proto pozornost také na mapování stavu po konferenci Cesty Labyrintem, z níž vzešly konkrétní návrhy a opatření určené příslušným orgánů VaV. Celý projekt bychom rády ukončily vydáním publikace určené především vědkyním. 5 Projekt spolupráce s kontaktními organizacemi v rámci sítě NINET V roce 2007 budou dle potřeby aktualizovány informace o síti NINET na webových stránkách Dále bude rozvíjena spolupráce s kontaktními organizacemi se zájmem o otázky genderové rovnosti ve vědě a výzkumu a ve spolupráci s nimi budou pořádány další tréninky v oblasti genderového tréninku (se specifickým zaměřením na zahrnutí genderové dimenze do Rámcových projektů či na téma managementu projektů 6. RP). Na základě zájmu Kanceláře AV ČR se NKC-ŽV bude podílet na plánované přípravě manuálu v českém jazyce, jenž se věnuje otázce managementu projektů RP. 6 Projekt INFOMAT V roce 2007 bude pokračovat aktualizace jednotlivých sekcí webových stránek Infomat (http://www.nkc.cz/), především její stěžejní sekce Mobilita. Plánujeme pokračovat ve spolupráci s ústavy AV ČR na rozvoji sekce Pracovní příležitosti, v rámci které mají akademická pracoviště možnost inzerovat volná místa pro stážisty/ky a začínající vědce a vědkyně. 15

16 7 Kontext: časopis pro gender a vědu V roce 2007 bude pokračovat vydávání online časopisu Kontext: časopis pro gender a vědění podle nové koncepce vytvořené v roce Přestože získávání příspěvků do českého, neimpaktovaného, sociálněvědního časopisu zaměřeného na genderová studia je poměrně obtížné, považujeme vydávání tohoto časopisu za důležité. Nejen přinášení převzatých a původních textů, ale i informování o konferencích a workshopech zabývajících se problematikou žen ve vědě a genderu a vědění může stimulovat diskusi a otevírat nová témata v kontextu českého akademického prostředí. Nadále se soustředíme na publikování původních článků, zpráv z konferencí, recenzí atd. z českého akademického prostředí. Vedle toho bychom chtěly pokračovat v představování zásadních genderových textů ze západoevropské akademické komunity. 8 Analýza a tematizace bariér, se kterými se setkávají začínající vědečtí pracovníci a pracovnice NKC-ŽV bude pokračovat v tematizaci problematiky začínajících vědců a vědkyň tedy studujících doktorských programů a postdoktorandů a postdoktorandek. Současné změny v organizaci vysokého školství a akademické oblasti se promítají do kariérních i biografických drah začínajících vědců a vědkyň. Na toto téma bude zadán odborný text do recenzního řízení do odborného sociálněvědního časopisu. Tematizace této oblasti na odborné úrovni bude přispívat k reflexi těchto procesů v akademickém kontextu. 9 Projekt Ženy ve vědě za komunismu V příštím roce bude pokračovat projekt, který NKC-ŽV zahájilo v průběhu roku Projekt se zaměřuje na zmapování zkušenosti starší generace vědkyň, které svou vědeckou kariéru z velké části prožívaly v prostředí komunistického režimu. V rámci tohoto projektu se bude pokračovat ve sběru rozhovorů s vědkyněmi, rozhovory budou průběžně analyzovány. Vzhledem k metodologické náročnosti projektu předpokládáme ustavení spolupráce s Centrem pro orální historii, především pro potřeby metodologických konzultací. 10 Bod zlomu: studentské fórum V průběhu roku 2007 bude NKC-ŽV pokračovat ve vedení seminářů pro studující. Tyto semináře v sobě zahrnují jak podporu zvyšování genderové citlivosti u studujících, tak podporu mladých lidí v akademické oblasti. Vzhledem k zájmu studujících z regionů budou semináře časově intenzivní. Předpokládá se konání jednoho celodenního semináře v jarním a jednoho v podzimním semestru. V Praze dne 11. ledna 2007 Podpis řešitele: Mgr. Marcela Linková 16

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV.

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: LE 12003 Název projektu: Národní kontaktní

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: 1P OK 459 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR Mgr. Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Projekt

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE SHRNUTÍ PRVNÍHO ROČNÍKU PROGRAMU Martina Fucimanová Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2017 ÚČASTNICE A ÚČASTNÍCI PRVNÍHO

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Sociologický ústav AV ČR Řešitel : PhDr. Marie Čermáková Název projektu : Národní kontaktní centrum ženy a věda Úvod

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Identifikační kód projektu programu EUPRO: 1P OK 459

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Identifikační kód projektu programu EUPRO: 1P OK 459 Identifikační kód projektu programu EUPRO: 1P OK 459 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Příjemce účelové podpory: Řešitel projektu: Název projektu: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Mgr. Marcela Linková

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Periodická zpráva. Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr.

Periodická zpráva. Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr. Periodická zpráva 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum ženy a věda Zkratka projektu: NKC-ŽV Řešitelské období projektu:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Identifikační číslo projektu: OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum ženy a věda V roce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika, 3. prosince 2014, Praha Michaela Vlková CZELO: historie a cíle Česká

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Women Taking Chances A Collection of Female Biographies. Chopily se šance Sbírka ženských biografií

Women Taking Chances A Collection of Female Biographies. Chopily se šance Sbírka ženských biografií Women Taking Chances A Collection of Female Biographies Chopily se šance Sbírka ženských biografií 1 DOMOVSKÁ INSTITUCE Masarykova univerzita sídlí v Brně a v současnosti je: jednou z nejrychleji rostoucích

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Služby TC AV ČR Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Informační den zaměřený na Advanced Grants ERC 21. listopadu 2011, Praha Adéla Vožechová, TC AV ČR (vozechova@tc.cz) CZELO A NICER Co

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

PRVNÍ SETKÁNÍ PRAHA

PRVNÍ SETKÁNÍ PRAHA PRVNÍ SETKÁNÍ 5. 10. 2016 PRAHA Jak jsme se k tomu dostali. Káča Cidlinská Sociologie FSV UK NKC gender a věda SOÚ AV ČR Lukáš Dvořáček Biologie PřF UK Fórum Věda žije! Proč měnit doktorské studium v ČR

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

Proškolování cílové skupiny

Proškolování cílové skupiny Podklady k 7. MZ říjen - prosinec 2014 1. Klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 09 Název klíčové aktivity Proškolování cílové skupiny Příští období realizace aktivity 09/2012 12/2014 Popis realizace

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

1. VEDENÍ NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET

1. VEDENÍ NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET PLÁN PRÁCE NA ROK 2009 PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2009 PROSINEC 2009 NÁRODNÍ KONSORCIUM SÍTĚ REFERNET ČESKÁ REPUBLIKA 1. VEDENÍ NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET 1.1 Vedení Národního konsorcia Instituce Národního

Více

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO)

Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Konference: Řízení mezinárodních výzkumných projektů Horizont 2020: první zkušenosti s programem z pohledu účastníků (dotazník IGLO) Kateřina Slavíková CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Služby Technologického centra AV ČR pro podporu projektů VaV Táňa Perglová CZELO, Technologické centrum AV ČR Projekty NICER a CZELO Projekty Technologického centra AV ČR, financované z z programu EUPRO

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD)

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Zkušenosti z realizace projektu Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Nositel projektu: Partneři projektu: APRA Praha asociace PR agentur M&J Consulting s.r.o., Pardubice První regionální

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály Bibliotheca academica 2012, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012 Mgr. Anna Vyčítalová IFLA camp 2012

Více