MC350/MC360. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MC350/MC360. Uživatelská příručka"

Transkript

1 MC350/MC360 Uživatelská příručka

2 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit, že změny softwaru a zařízení produkovaných jinými výrobci a zmíněných v této příručce neovlivní platnost uvedených informací. Uvedení softwarových produktů dodávaných jinými společnostmi nutně neznamená, že je výrobce doporučuje. I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby byl tento dokument co nejpřesnější a nejužitečnější, neposkytujeme na přesnost a úplnost zde uvedených informací žádnou záruku, ať přímou či nepřímo vyjádřenou. Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webu: iss.01 Copyright OKI Europe Ltd. Všechna práva vyhrazena. OKI je registrovaná ochranná známka společnosti OKI Electric Industry Company, Ltd. Tisková řešení společnosti OKI je registrovaná ochranná známka společnosti OKI Data Corporation. Energy Star je ochranná známka úřadu United States Enviromental Protection Agency (úřad pro ochranu životního prostředí USA). Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Apple, Macintosh, Mac a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer. Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Jako účastník programu Energy Star výrobce zaručuje, že tento výrobek splňuje směrnice Energy Star pro energetickou účinnost. MC350 MC360 Tento výrobek splňuje požadavky směrnic Rady EU č. 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD) a 1999/5/EC (R&TTE), ve znění pozdějších předpisů, o sblížení zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, nízkonapěťových zařízení a rádiových a telekomunikačních koncových zařízení. K ověření elektromagnetické kompatibility tohoto produktu dle směrnice 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě byly použity následující kabely. Jiné konfigurace, než je tato, mohou mít na kompatibilitu vliv. TYP KABELU DÉLKA (V METRECH) JÁDRO STÍNĚNÍ Napájecí 1,8 USB 2,0 (1 závit) LAN 15,0 (3 závity) Telefonní 2,1 (2 závity) Modulární 15,0 Předmluva > 2

3 První pomoc S práškovým tonerem zacházejte opatrně: V případě požití podávejte postižené osobě malé dávky studené vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. NEPOKOUŠEJTE se vyvolat zvracení. V případě vdechnutí dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí do očí vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a snažte se je mít po tuto dobu otevřené. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vysypání toneru omyjte potřísněná místa vodou a mýdlem. Snížíte tak riziko znečištění kůže nebo oděvu. Výrobce OKI Data Corporation, Shibaura, Minato-ku, Tokyo , Japan Dovozce do EU nebo autorizovaný zástupce OKI Europe Limited (nabízí jako Tisková řešení společnosti OKI) Blays House Wick Road Egham Surrey, TW20 0HJ United Kingdom V případě dotazů ohledně prodeje, podpory nebo všeobecných dotazů se obraťte na místního prodejce. Informace o životním prostředí První pomoc > 3

4 Obsah Předmluva První pomoc Výrobce Dovozce do EU nebo autorizovaný zástupce Informace o životním prostředí Obsah Poznámky, upozornění a varování O této příručce Dokumentace Použití online Tisk stránek Úvod Přehled víceúčelového zařízení Pohled zepředu Pohled zezadu Ovládací panel Změna jazyka displeje Začínáme Uvolnění zámku skeneru Vypnutí Instalace ovladačů a nástrojů Ovladače tiskárny a protokolu TWAIN v systému Windows Ovladač tiskárny v systému Mac Ovladač faxu (pouze řada MC360) Nástroj Hotkey (pouze v systému Windows) Nástroj pro nastavení víceúčelového zařízení (pouze v systému Windows) Doporučené typy papíru Zásobník Víceúčelový zásobník Zásobník pro listy lícem dolů Odkládací zásobník pro listy lícem nahoru Vkládání papíru Zásobník Víceúčelový zásobník Konfigurace zařízení Požadavky na minimální konfiguraci Informace před konfigurací Obecné informace Nastavení faxu (MC360) Nastavení sítě Funkce pro komunikaci po Internetu Konfigurace z webové stránky z nástroje pro nastavení z ovládacího panelu Nastavení faxového příslušenství Počáteční nastavení Pokročilé nastavení Použití adresáře Přidání ové adresy do adresáře Odstranění ové adresy z adresáře Úprava ové adresy z adresáře Obsah > 4

5 Přidání skupinové položky do adresáře Odstranění skupiny adres z adresáře Úprava skupiny adres v adresáři Řízení přístupu Povolení řízení přístupu Přihlášení Odhlášení Vypršení časového limitu operace Provoz Provádění více úloh současně Vkládání dokumentů Kopírování Základní použití Pokročilé použití Skenování Základní použití Skenování do u Skenování do paměti USB Skenování do počítače v síti Skenování do počítače Faxování (MC360) Základní použití Vyhledávání v telefonním seznamu Odeslání faxu Pokročilé použití Změna kvality faxu Nastavení hustoty Velikost dokumentu Ruční odeslání Opožděné odeslání Příjem faxu Tisk zprávy o aktivitě faxu Tisk zpráv o přenosu Odeslání faxu z počítače Přidání čísel faxu do telefonního seznamu Přidání nových skupin do telefonního seznamu Import a export čísel faxu Nastavení tisku v systému Windows Předvolby tisku v aplikacích systému Windows Karta Setup (Nastavení) Karta Job Options (Volby úlohy) Karta Colour (Barva) Nastavení pomocí ovládacího panelu systému Windows Karta General (Obecné) Karta Advanced (Pokročilý) Oboustranný tisk Nastavení tisku v systému Mac OS X Nastavení možností tisku Nastavení možností tisku uložení nastavení ovladače Změna výchozí tiskárny a rozměru papíru Možnosti nastavení stránky Možnosti tisku Kopie a stránky Rozvržení Manipulace s papírem ColorSync Obsah > 5

6 Cover page (Titulní stránka) Paper source (Zdroj papíru) Kvalita tisku Barvy Možnosti nastavení tiskárny Možnosti tiskárny Řízení tisku Summary (Souhrn) Běžný tisk Tisk na různá média Tisk na papír formátu Legal Tisk na obálky Nastavení dalších možností tisku Tisk s přizpůsobením na stránku Tisk více stránek na jeden list Tisk barevných dokumentů černobíle Zrušení tiskové úlohy Barevný tisk Faktory ovlivňující vzhled tisku Tipy pro barevný tisk Tisk fotografií Tisk z aplikací sady Microsoft Office Tisk určitých barev (např. loga společnosti) Nastavení jasu a intenzity výtisku Přístup k volbám přizpůsobení barev Nastavení možností přizpůsobení barev Používání funkce Colour Swatch (Vzorník barev) Používání nástroje Colour Correct (Korekce barvy) Údržba Výměna spotřebních částí Podrobnosti objednávky spotřebních částí Výměna tonerové kazety Výměna obrazového válce Výměna transportního pásu Výměna zapékací jednotky Čištění hlavy s diodami LED cesty papíru v automatickém podavači dokumentů spodní strany automatického podavače dokumentů desky dokumentu Instalace přídavné paměti Odstraňování potíží Odstranění zaseknutého papíru V automatickém podavači dokumentů skeneru V tiskárně Řešení neuspokojivých výsledků tisku Řešení neuspokojivých výsledků kopírování Kontrolní seznam problémů s faxem (MC360) Technické údaje Rejstřík Informace o kontaktování společnosti OKI Obsah > 6

7 Poznámky, upozornění a varování Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text. UPOZORNĚNÍ! Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení. VAROVÁNÍ! Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění. Aby nedošlo k poškození výrobku a aby byla zajištěna jeho úplná funkčnost, byl tento model navržen tak, aby fungoval pouze při použití originálních tonerových kazet. Jiná tonerová kazeta pravděpodobně nebude vůbec fungovat, přestože bude označena jako kompatibilní. Bude-li však fungovat, pravděpodobně bude snížena kvalita tisku a výkon výrobku. Použití neoriginálních výrobků může mít za následek neplatnost záruky. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechny ochranné známky jsou registrovány. Poznámky, upozornění a varování > 7

8 O této příručce Dokumentace Tato příručka je součástí dokumentace online a tištěné dokumentace, která je uživateli k dispozici, aby mohl co nejlépe využívat všech dostupných funkcí výrobku. Níže naleznete přehled dokumentace, která je uložena na disku DVD, pokud není uvedeno jinak: > Brožura o bezpečné instalaci: Obsahuje informace o bezpečném použití produktu. Tento tištěný dokument dodávaný v krabici s produktem byste měli přečíst před nastavením a přípravou zařízení k použití. > Průvodce nastavením tiskárny: Popisuje, jak produkt vybalit, připojit a zapnout. Tento tištěný dokument je přibalený k produktu. > Uživatelská příručka: Slouží k seznámení s produktem a pomáhá naučit se co nejlépe využívat jeho rozmanité funkce. Obsahuje také pokyny pro řešení potíží a údržbu, které napomohou k zajištění maximálního výkonu tiskárny. > Průvodce pro práci v síti: Seznámí vás s funkcemi vestavěné síťové karty. > Instalační příručky: Dodávají se se spotřebním materiálem a s volitelným příslušenstvím a popisují, jak je nainstalovat. Tyto tištěné dokumenty jsou přibaleny ke spotřebnímu materiálu a k volitelnému příslušenství. > Online nápověda: Informace přístupné online z ovladače tiskárny a ze softwarových nástrojů. O této příručce > 8

9 Použití online Tato příručka je k dispozici v aplikaci Adobe Reader. Používejte nástroje pro navigaci a zobrazení, které jsou v této aplikací dostupné. Příručka obsahuje mnoho křížových odkazů, které jsou zvýrazněny jako modrý text. Klepnete-li na křížový odkaz, zobrazí se část příručky s odkazovaným materiálem. Pomocí tlačítka v aplikaci Adobe Reader můžete přejít přímo zpět na předchozí místo. Požadovanou informaci můžete vyhledat dvěma způsoby: > Najděte požadované téma v seznamu záložek na levé straně obrazovky. Klepnutím na toto téma na ně přejdete. (Pokud nejsou záložky k dispozici, použijte Obsah na straně 4.) > Přejděte do rejstříku klepnutím na nadpis Rejstřík v seznamu záložek. (Pokud nejsou záložky k dispozici, použijte Obsah na straně 4.) V abecedně řazeném rejstříku vyhledejte požadovaný termín a klepnutím na přiřazené číslo stránky přejděte na stránku, která hledaný termín obsahuje. Tisk stránek Celou příručku nebo její jednotlivé stránky či části lze vytisknout. K vytištění použijte následující postup: 1. Na panelu nástrojů vyberte možnosti File (Soubor) > Print (Tisk) (nebo stiskněte klávesy Ctrl + P). 2. Vyberte stránky, které chcete vytisknout: (a) Možnost All pages (Všechny stránky) (1) umožňuje vytisknout celou příručku. (b) Výběrem možnosti Current page (Platná stránka) (2) vytisknete právě zobrazenou stránku (c) (d) Možnost Pages from a to (Stránky od/do) (3) umožňuje určit rozsah stránek zadáním jejich čísel. Klepněte na tlačítko OK (OK). O této příručce > 9

10 Úvod Blahopřejeme vám ke koupi tohoto víceúčelového zařízení. Jeho pokročilé funkce umožňují čistý tisk živými barvami a ostrý černobílý tisk vysokou rychlostí na celou řadu kancelářských tiskových médií. Pomocí tohoto víceúčelového zařízení můžete snadno skenovat papírové dokumenty a vzniklý elektronický obraz odesílat na různá místa, například ové adresy, tiskárny, servery FTP, faxová zařízení, paměťové jednotky USB nebo do počítačů v síti. Úvod > 10

11 Přehled víceúčelového zařízení Pohled zepředu Plocha skeneru. 6. Výstupní zásobník pro listy lícem dolů. Standardní místo pro výstup vytištěných kopií. Pojme až 150 listů papíru s gramáží 80 g/m Jednotka automatického podavače dokumentů. 3. Zásobník papíru automatického podavače. Maximálně 50 listů papíru A4 s gramáží g/m Standardní zásobník papíru s ukazatelem stavu. Pojme až 250 listů papíru s gramáží 80 g/m Zásobník víceúčelového podavače (na obrázku zavřený). Používá se k podávání těžšího papíru, obálek a jiných zvláštních médií. V případě potřeby slouží také pro ruční vkládání jednotlivých listů a tisk plakátů. 4. Kryt dokumentu. 9. Port pro připojení paměti USB. 5. Ovládací panel obsluhy. Přehled víceúčelového zařízení > 11

12 Pohled zezadu Tento pohled ukazuje propojovací panel a zadní výstupní zásobník. 7 8 LAN TEST TEL LINE Konektor USB. 5. Konektor napájecího kabelu IEC (CE22). 2. Konektor pro připojení k místní síti (LAN). 6. Hlavní vypínač. 3. MC360: Konektor pro připojení k pevné telefonní lince. 7. Automatický podavač dokumentů. 4. MC360: Připojení k telefonní lince. 8. Zadní výstupní zásobník (zavřený). Je-li zadní výstupní zásobník sklopen dolů, potištěný papír vychází ze zadní části tiskárny a je skládán lícem nahoru. Odkládací zásobník se používá zejména pro těžká tisková média. Používá-li se společně s víceúčelovým zásobníkem papíru, je cesta papíru tiskárnou v podstatě přímá. Tento způsob použití zabraňuje ohýbání papíru v tiskárně a umožňuje tisk na média o gramáži až 203 g/m 2. Přehled víceúčelového zařízení > 12

13 Ovládací panel Done a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 8a b 1. Numerická klávesnice Slouží k zadávání čísel, velkých a malých písmen a symbolů na vstupní řádek. 2. Tlačítko šipka vlevo V režimu přepínání: Přejde z pohotovostní obrazovky zpět k obrazovce pro výběr funkce nebo obrazovce pro výběr vedlejší funkce skenování. V režimu nastavení: Zvýší hodnotu ve stromové struktuře. 3. Tlačítko šipka nahoru V režimu nastavení nebo přepínání: Přesune kurzor nahoru. 4. Tlačítko šipka dolů V režimu nastavení nebo přepínání: Přesune kurzor dolů. 5. Tlačítko Zadat V režimu přepínání: Slouží k potvrzení vybraného režimu. Slouží ke spuštění skenování (je-li spuštěno skenování, zobrazí se obrazovka Executing Push Scan (Spouští se skenování)). V režimu nastavení: Sníží hodnotu ve stromové struktuře. Zvýší hodnotu ve stromové struktuře a potvrdí nastavenou hodnotu. V režimu zadávání identifikačního čísla PIN: Slouží k potvrzení zadaného identifikačního čísla PIN. 6. Tlačítko šipka vpravo V režimu přepínání: Slouží k potvrzení vybraného režimu. Slouží ke spuštění skenování (je-li spuštěno skenování, zobrazí se obrazovka Executing Push Scan (Spouští se skenování)). V režimu nastavení: Sníží hodnotu ve stromové struktuře. Zvýší hodnotu ve stromové struktuře a potvrdí nastavenou hodnotu. 7. Displej LCD 128 x 64 bodů 8. Tlačítko Start (a = barevný tisk; b = černobílý tisk) Slouží k potvrzení zadaného identifikačního čísla PIN. Spustí vybranou funkci. Spustí kopírování. Spustí skenování do u, paměti USB nebo počítače v síti. Spustí odeslání faxu. Spustí ruční přijetí faxu. Opraví stav chyby nebo varování. Je-li tlačítko stisknuto na obrazovce Screen Entry (Vstup z obrazovky), potvrdí vybrané znaky nebo funkce. Přehled víceúčelového zařízení > 13

14 3 5 9 Done a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 8a b 9. Tlačítko Stop Zastaví prováděnou funkci. Zastaví kopírování. Zastaví skenování do u, paměti USB nebo počítače v síti. Zastaví odesílání faxu. Zruší tiskovou úlohu. Oprava stavu chyby nebo varování: Slouží k potvrzení chybové zprávy (pokud chyba nevyžaduje nápravu). Opraví stav chyby nebo varování. Docílí návratu na obrazovku Mode Selection (Výběr režimu) z jakékoliv pohotovostní obrazovky (všechna nastavení na pohotovostní obrazovce se vrátí na výchozí uživatelské hodnoty). Změna jazyka displeje Výchozí jazyk používaný víceúčelovým zařízením k zobrazování zpráv je angličtina. Jazyk lze změnit pomocí nástroje Panel Language Setup (Nastavení jazyku panelu). Přehled víceúčelového zařízení > 14

15 Začínáme Uvolnění zámku skeneru UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda je skener před zahájením provozu v ODEMKNUTÉ pozici. 1. Otevřete kryt dokumentu. 2. Uzamykací páčku skeneru přesuňte do ODEMKNUTÉ pozice. Potřebujete-li víceúčelové zařízení z jakéhokoliv důvodu přepravit nebo přemístit, postupujte takto: 1. Přesuňte skenovací hlavu do pozice úplně vlevo a vypněte víceúčelové zařízení. 2. Přesuňte uzamykací páčku skeneru do ZAMKNUTÉ pozice. Vypnutí UPOZORNĚNÍ! Nevypínejte zařízení hlavním vypínačem bez přípravy, mohlo by dojít k poškození zařízení. 1. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů na ovládacím panelu zvýrazněte možnost Menu (Menu) a vyberte ji stisknutím tlačítka Zadat. 2. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů na ovládacím panelu zvýrazněte možnost System Shutdown (Menu vypnutí) a vyberte ji stisknutím tlačítka Zadat. 3. Stisknutím tlačítka Zadat proveďte akci. 4. Až budete vyzváni, přepněte hlavní vypínač do polohy VYPNUTO. Začínáme > 15

16 Instalace ovladačů a nástrojů Nainstalujte vhodné ovladače pro použitý typ připojení: > Používáte-li připojení k síti, nainstalujte ovladač tiskárny. > Používáte-li připojení USB, nainstalujte ovladač tiskárny a ovladač TWAIN. V systému Mac OS X nainstalujte pouze ovladač tiskárny. Tento postup může provést pouze uživatel, který je přihlášen jako správce nebo člen skupiny Administrators. Je-li počítač připojen k síti, mohou provedení tohoto postupu bránit nastavení síťových zásad. Připojujete-li tiskárnu k počítači Power Mac G5, musí být použitý kabel USB kompatibilní s rozhraním USB 2.0. Použijete-li kabel USB kompatibilní pouze s rozhraním USB 1.1, může dojít k potížím, například k chybám nebo nepřijetí úlohy tiskárnou. Níže uvedené pokyny pro instalaci se týkají připojení USB. Podrobnosti o připojení k síti naleznete vpříručce pro práci v síti. Používáte-li systém Windows Server 2003 nebo Server 2008, pravděpodobně budete muset následujícím postupem zajistit spouštění služby WIA při použití ovladače TWAN a nástroje Hotkey: Používáte-li systém Windows Server 2008, musíte nainstalovat produkt Desktop Experience. 1. Klepněte postupně na možnosti Start > Nástroje pro správu > Služby. 2. Poklepejte na možnost Služby. 3. Poklepejte na položku Windows Image Acquisition (WIA). 4. V nabídce Typ spouštění vyberte možnost Automaticky. 5. V části Stav služby klepněte na tlačítko Spustit. 6. Klepněte na tlačítko OK. Ovladače tiskárny a protokolu TWAIN v systému Windows Ovladač TWAIN se používá ke skenování typu pull, tj. ke spuštění skenování z počítače prostřednictvím softwaru. Opakem je skenování typu push, při kterém se skenování spouští stisknutím tlačítka na ovládacím panelu víceúčelového zařízení. Ovladač TWAIN funguje pouze s připojením USB. To znamená, že skener nelze z počítače ovládat přes síť. Ovladače TWAIN a tiskárny lze nainstalovat dvěma různými způsoby: 1. Nepřipojit tiskárnu (zatím), ale spustit instalační program ovladačů OKI z disku DVD-ROM. Tím se nainstaluje ovladač TWAIN (ovladač skeneru) a ovladače tiskárny. Po zapnutí tiskárny a jejím připojení je instalace dokončena. 2. Nejdříve připojit tiskárnu a provést instalaci typu Plug and play. V tomto případě musíte nejdříve nainstalovat ovladač TWAIN. > Doporučeným způsobem instalace je použití instalačního programu ovladačů OKI. > Instalace typu Plug and play se týká pouze tiskárny připojené kabelem USB. Začínáme > 16

17 Instalace typu Plug and play Víceúčelové zařízení je duální zařízení systém Windows ho považuje za skener a tiskárnu. To znamená, že po připojení víceúčelového zařízení do počítače pomocí kabelu USB budete vyzváni k instalaci dvou různých ovladačů nejdříve ovladače TWAIN (skeneru) a poté ovladače tiskárny. 1. Připojte tiskárnu k portu USB počítače. 2. Zapněte tiskárnu. 3. Vložte disk DVD. Pokud se disk DVD automaticky spustí, zavřete zobrazené dialogové okno. Zobrazí se dialogové okno Nalezen nový hardware. Pokud se dialogové okno Nalezen nový hardware nezobrazí, zkontrolujte, zda je kabel USB a napájecí kabel správně připojen a zda je tiskárna zapnutá. 4. Nejdříve nainstalujte ovladač TWAIN. a b c d Začínáme > 17

18 5. Potom nainstalujte ovladač tiskárny. a b c d Ovladač tiskárny v systému Mac Informace v této části jsou založeny na systému Mac OS X Leopard (10.5). Dialogová okna v jiných verzích systému se mohou mírně lišit. 1. Vložte disk DVD-ROM a spusťte instalační program ovladačů OKI. 2. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač tiskárny. 3. Připojte tiskárnu k portu USB počítače. 4. Zapněte tiskárnu. 5. Vyberte možnosti Apple Menu (Nabídka Apple) > System Preferences (Předvolby systému) > Print & Fax (Tisk a fax). 6. Je-li tiskárna již v seznamu tiskáren, klepnutím na symbol - ji odeberte. Tento postup je nezbytný, protože systém Leopard nemusí používat správné soubory ovladače tiskárny OKI. 7. Klepnutím na symbol + přidejte novou tiskárnu. 8. Klepněte na tlačítko More Printers (Další tiskárny). 9. V rozvírací nabídce vyberte možnost OKI USB (Rozhraní USB OKI). Začínáme > 18

19 10. Vyberte model tiskárny a klepněte na tlačítko Add (Přidat). Tiskárna bude přidána do seznamu tiskáren. 11. Restartujte počítač. Ovladač faxu (pouze řada MC360) Faxový ovladač umožňuje odeslat faxy přímo z počítače bez jejich předchozího vytisknutí. V systému Windows XP je vestavěná podpora faxů, která umožňuje odesílat faxy přímo z počítače pomocí počítačového modemu. S faxovým ovladačem OKI jsou faxovaná data odeslána z počítače do víceúčelového zařízení, které dokument automaticky odešle. Instalace faxového ovladače Instalace tohoto ovladače je zahrnuta v průvodci instalací ovladačů OKI. Začínáme > 19

20 Nástroj Hotkey (pouze v systému Windows) Nástroj Hotkey funguje pouze prostřednictvím připojení USB. Nástroj Hotkey umožňuje víceúčelovému zařízení přijímat příkazy aktivované stisknutím kláves zmístně připojeného počítače ( spuštění skenování ze softwaru ). Instalace nástroje Hotkey je volitelná. Nástroj lze nalézt na disku DVD ve složce Utilities. Informace o používání nástroje Hotkey naleznete v části Skenování do počítače na straně 47. Nastavení nástroje Hotkey 1. Nainstalujte nástroj Hotkey z disku DVD: Instalační program umístí na plochu ikonu Hotkey. 2. Poklepáním na tuto ikonu spustíte konzolu nástroje Hotkey. 3. Vyberte možnost Settings (Nastavení). Zobrazí se následující obrazovka V části (1) vyberte funkci, kterou chcete nastavit. 5. V části (2) nastavte pro tuto funkci parametry. 6. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko OK (3). Nástroj se vrátí ke konzole Hotkey. 7. Chcete-li použít nástroj Hotkey v režimu počítače (tj. vynucené skenování, tzv. push), musí být nastaven jako program pro manipulaci s událostmi skeneru: V následujícím příkladu je použit systém Windows XP. V jiných operačních systémech se může postup lišit, princip je však stejný. (a) (b) (c) (d) Klepněte na příkazy Start > Ovládací panely. Poklepejte na možnost Skenery a fotoaparáty. Pravým tlačítkem klepněte na ikonu víceúčelového zařízení a klepněte na možnost Vlastnosti. Klepněte na kartu Události. Začínáme > 20

21 (e) (f) (g) (h) (i) V rozvírací nabídce Vyberte událost zvolte událost. V poli Akce klepněte na příkaz Spustit tento program a v rozvírací nabídce vyberte možnost HotKey. Klepněte na tlačítko Použít. Opakujte kroky e až g pro každou událost, např. Skenování do aplikace, , Složka a PC-Fax. Potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK. Nástroj pro nastavení víceúčelového zařízení (pouze v systému Windows) Instalace nástroje pro nastavení víceúčelového zařízení je volitelná. Nástroj lze nalézt na disku DVD ve složce Utilities. Nástroj pro nastavení víceúčelového zařízení umožňuje vyhledat zařízení MC350/MC360 prostřednictvím připojení USB nebo síťových připojení. Vyhledání provedete výběrem možností File (Soubor) > Printer Discovery (Vyhledání tiskárny). Nástroj pro nastavení víceúčelového zařízení umožňuje nakonfigurovat víceúčelové zařízení. Podrobné pokyny naleznete v části Informace před konfigurací na straně 28. Začínáme > 21

22 Doporučené typy papíru Víceúčelové zařízení pracuje s mnoha různými typy médií, včetně papírů různých gramáží a formátů. Tato část poskytuje obecné rady ohledně výběru média a vysvětluje, jak každý typ média používat. Nejlepšího výkonu tiskárny dosáhnete při používání standardního papíru o gramáži 75 až 90 g/m 2, který je určen pro kopírky a laserové tiskárny. Vhodný typ je papír Color Copy od výrobce Mondi. Použití papíru s výrazným reliéfem nebo velmi hrubého papíru s texturou se nedoporučuje. Mohou se používat předtištěné formuláře, ale inkoust se nesmí rozmazávat, je-li vystaven vysoké zapékací teplotě během procesu tisku. Obálky nesmí být zkroucené, zvlněné ani jinak zdeformované. Jejich chlopeň musí mít obdélníkový tvar a musí být opatřena lepidlem, které zůstává neporušené i při vystavení tlaku válce a vysoké zapékací teplotě (používané v tomto typu tiskárny). Obálky s okénky nejsou vhodné. Rovněž štítky musejí být určeny pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Fólie, na které jsou štítky nalepeny, musí být štítky zcela pokrytá. Štítky jiného typu mohou tiskárnu poškodit, protože se při tiskovém procesu mohou odlepit. Vhodným typem jsou štítky Avery White Laser Label typu 7162, 7664, 7666 (formát A4) nebo 5161 (formát Letter). Doporučujeme vizitky vyrobené společností OKI (objednací číslo ). Použití fólií není doporučeno. UPOZORNĚNÍ! Fólie se v zapékací jednotce roztaví a způsobí poškození zařízení. Zásobník Do zásobníku lze vkládat papír o gramáži 64 g/m 2 až 176 g/m 2. Zásobník je ideální pro tisk dokumentů o formátu A4 a o délce více než jedna stránka. FORMÁT ROZMĚRY GRAMÁŽ (G/M 2 ) A6 A5 B5 Executive A4 Letter Legal 13" Legal 13,5" Legal 14" 105 x 148 mm 148 x 210 mm 182 x 257 mm 184,2 x 266,7 mm 210 x 297 mm 215,9 x 279,4 mm 216 x 330 mm 216 x 343 mm 216 x 356 mm Lehký g/m 2 Střední g/m 2 Těžký g/m 2 Víceúčelový zásobník Ve víceúčelovém zásobníku lze použít papír stejných rozměrů jako ve standardním zásobníku, ale s gramáží od 75 do 203 g/m 2. Pro velmi těžký papír používejte zadní výstupní odkládací zásobník pro listy lícem nahoru. Dráha papíru tiskárnou tak bude téměř rovná. Z víceúčelového zásobníku je možné podávat papír o šířce nejméně 105 mm a délce až 1200 mm (tisk plakátů pouze řada MC360). Při používání papíru o délce větší než 356 mm (Legal 14") používejte papír s gramáží 90 až 128 g/m 2 a zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru. Začínáme > 22

23 Používáte-li víceúčelový zásobník, vkládejte raději jednotlivé listy nebo obálky než celý balík najednou. Zamezíte tím uvíznutí papíru. Papír s vodoznakem a hlavičkový papír musíte vkládat tiskovou stranou nahoru a horní hranou směrem k tiskárně. MC350 FORMÁT ROZMĚRY GRAMÁŽ (G/M 2 ) A6 A5 B5 Executive A4 Letter Legal 13" Legal 13,5" Legal 14" Vlastní formáty 105 x 148 mm 148 x 210 mm 182 x 257 mm 184,2 x 266,7 mm 210 x 297 mm 215,9 x 279,4 mm 216 x 330 mm 216 x 343 mm 216 x 356 mm 216 x 356 mm Lehký g/m 2 Střední g/m 2 Těžký g/m 2 Velmi těžký g/m 2 MC360 FORMÁT ROZMĚRY GRAMÁŽ (G/M 2 ) A6 A5 B5 Executive A4 Letter Legal 13" Legal 13,5" Legal 14" Vlastní formáty Plakáty Obálka COM-9 Obálka COM-10 Obálka Monarch C5 105 x 148 mm 148 x 210 mm 182 x 257 mm 184,2 x 266,7 mm 210 x 297 mm 215,9 x 279,4 mm 216 x 330 mm 216 x 343 mm 216 x 356 mm 216 x 356 mm 210 x 900 mm 215 x 900 mm 215 x 1200 mm 98,4 x 225,4 mm 104,7 x 241,3 mm 98,4 x 190,5 mm 162 x 229 mm Lehký g/m 2 Střední g/m 2 Těžký g/m 2 Velmi těžký g/m 2 Zásobník pro listy lícem dolů Zásobník pro listy lícem dolů umístěný v horní části tiskárny pojme až 150 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m 2. Maximální gramáž vkládaného papíru je 120 g/m 2. Stránky tištěné ve vzestupném pořadí (strana 1 jako první) budou v odkládacím zásobníku seřazeny rovněž vzestupně (poslední stránka nahoře) a lícem dolů. Začínáme > 23

24 Odkládací zásobník pro listy lícem nahoru Chcete-li používat zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru, je nutné jej otevřít a vytáhnout podpěru papíru. Papír pak bude z tiskárny vycházet do tohoto odkládacího zásobníku, bez ohledu na nastavení ovladače. Výstupní zásobník pro listy lícem nahoru pojme až 10 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m 2. Maximální gramáž vkládaného papíru je 203 g/m 2. Odkládací zásobník a víceúčelový podavač používejte pro stohy papíru s gramáží větší než 120 g/m 2. Vkládání papíru Zásobník 1. Vyjměte zásobník papíru ze zařízení. 2. Papíry, které chcete vložit, uvolněte podle obrázku, tj. na hranách (a) a uprostřed (b), aby byly jednotlivé listy řádně odděleny, a potom je znovu zarovnejte sklepáním o rovnou podložku (c). a b c Začínáme > 24

25 3. Naplňte zásobník papírem. Jako vodítko použijte značky výšky balíku (a a b). Hlavičkový papír vkládejte lícem dolů a horním okrajem směrem k přední části tiskárny. b a 4. Upravte zadní zarážku (a) a vodítka papíru (b) podle rozměru používaného papíru. Papír formátu A6 využívá oblast (c). a c 5. Používáte-li papír formátu A6, znovu přisuňte zadní vodítko papíru k přednímu otvoru. b Začínáme > 25

26 6. Opatrně zavřete zásobník. Ochrana před uvíznutím papíru: > Nenechávejte volné místo mezi papírem a zadní zarážkou a mezi papírem a bočními vodítky papíru. > Nepřeplňujte zásobník papíru. Kapacita zásobníku závisí na typu papíru. > Nevkládejte poškozený papír. > Nevkládejte současně papír různých rozměrů a typů. > Během tisku nevytahujte zásobník. > Zásobník papíru zavírejte jemně. > Při tisku lícem dolů zajistěte, aby byl zadní zásobník pro odkládání lícem nahoru uzavřen (papír vystupuje z tiskárny nahoře). Kapacita odkládacího zásobníku je asi 150 listů v závislosti na gramáži papíru. > Při tisku lícem nahoru zajistěte, aby byl zásobník (zadní) pro odkládání lícem nahoru otevřený a aby byla vysunutá podpěra papíru. Papír se odkládá v obráceném pořadí stránek a kapacita odkládacího zásobníku je přibližně 10 listů v závislosti na gramáži papíru. > Pro těžký papír (vizitky apod.) používejte vždy zásobník pro odkládání lícem nahoru (zadní). UPOZORNĚNÍ! Neotvírejte ani nezavírejte zadní výstup papíru při tisku. Papír by mohl uvíznout. Začínáme > 26

27 Víceúčelový zásobník Víceúčelový zásobník slouží k tisku na média, jako jsou obálky, nestandardní média, papíry A5, A6 a těžké papíry (viz část Víceúčelový zásobník na straně 22). 1. Otevřete víceúčelový zásobník. 2. Pomocí značek na desce pro papír upravte polohu vodítek papíru (a) podle rozměru papíru, na který budete tisknout. a 3. Umístěte list na desku pro papír tak, aby byl přichycený. > Vybraná média vkládejte po jednotlivých listech. > Při tisku na hlavičkové papíry vkládejte papír do víceúčelového zásobníku předtištěnou stranou nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny. > Obálky vkládejte lícem nahoru, horní hranou doleva a kratší stranou do tiskárny. 4. V nabídce Printer Menu (Menu tiskárny) nastavte správný rozměr papíru pro víceúčelový zásobník papíru. Začínáme > 27

28 Konfigurace zařízení... Požadavky na minimální konfiguraci Toto víceúčelové zařízení vyžaduje k dosažení nejlepších výsledků následující konfiguraci: Pro odesílání faxů (MC360): Připojení k veřejné telefonní lince Odesílání ů > Síť TCP/IP. > Server SMTP a volitelně server POP3. > Výchozí adresa odesílajícího zařízení (adresa tohoto víceúčelového zařízení). Archivace dokumentů prostřednictvím intranetu > Prostředí protokolu FTP nebo CIFS. > Windows 2000, Windows XP, Windows Vista nebo server FTP. Informace před konfigurací Obecné informace Nejprve se ujistěte, že máte potřebná oprávnění a kódy PIN. Výchozí výrobní nastavení hesel a kódu PIN jsou tato: Správce aaaaaa Kód PIN Síť (webová stránka) posledních 6 číslic adresy MAC Heslo správce by měl měnit a uchovávat správce systému. Nastavení faxu (MC360) Aby bylo možné z víceúčelového zařízení faxovat, je třeba ho nejprve správně nastavit. Před použitím funkce faxu je třeba nastavit následující parametry: > Datum a čas > Kód země > Místní telefonní číslo > ID odesílatele Podrobnosti naleznete v části Počáteční nastavení na straně 33. Pokud jste spustili instalační program ovladačů OKI z disku DVD-ROM, možná jste již nastavili datum, čas a časové pásmo pomocí nástroje Panel Language Setup (Nastavení jazyka panelu). Konfigurace zařízení... > 28

29 Nastavení sítě Chcete-li pomocí víceúčelového zařízení odesílat naskenované soubory em nebo pomocí jiných funkcí, musíte ho v síti správně nakonfigurovat. Chcete-li, aby ostatní zařízení rozpoznala víceúčelové zařízení v síti, musíte nastavit následující síťové parametry: Vysvětlení: 1. IP Address Set (Nastavení IP adresy): Chcete-li, aby zařízení získávalo adresu IP, masku podsítě a adresu brány automaticky ze serveru DHCP, vyberte možnost Auto (Auto). Po změně nastavení z možnosti Manual (Manuál) na Auto (Auto) víceúčelové zařízení automaticky restartuje síťovou kartu. 2. IP Address (IP adresa): Toto je adresa internetového protokolu (IP) přiřazená zařízení správcem sítě. Adresa IP (Internet Protocol) jednoznačně identifikuje připojení hostitele k síti IP. Adresu IP přiřazuje správce systému nebo návrhář sítě. Adresa IP se skládá ze dvou částí. Jedna z nich označuje síť a druhá označuje daný uzel. Adresa IP je obvykle udávána jako posloupnost čtyř čísel oddělených tečkami. Každé číslo může být v rozsahu 0 až 255. Například Subnet Mask (Maska podsítě): Toto je maska podsítě přiřazená správcem sítě. 4. Gateway IP (Adresa brány): Toto je adresa IP brány přiřazená správcem sítě. 5. SMTP Server (SMTP server): SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je hlavním komunikačním protokolem pro odesílání a přijímání ů na Internetu. Toto je adresa IP poštovního serveru SMTP přiřazená správcem sítě. 6. SMTP Port (SMTP port): Číslo portu poštovního serveru SMTP. 7. DNS Server (DNS server): Server systému DNS (Domain Name System). Server DNS identifikuje hostitele pomocí názvů namísto adres IP. Je-li v síti k dispozici server DNS, můžete místo číselného názvu serveru SMTP či POP3 zadávat název domény. Například: Pegasus.com.tw místo Toto je adresa IP serveru DNS přiřazená správcem sítě. 8. POP3 Server (POP server): Adresa IP serveru POP3. 9. POP3 Port (POP3 port): Číslo portu serveru POP3. Konfigurace zařízení... > 29

30 Pokud poštovní server vyžaduje před odesíláním ů ze zařízení ověřování protokolem POP3, zadejte název nebo adresu IP serveru DNS a číslo portu serveru POP3. POP3 (Post Office Protocol3) je služba, která ukládá a zpřístupňuje y pro různé klientské počítače, které nemají přístup k Internetu 24 hodin denně. y jsou na serveru POP3 uloženy do doby, než se uživatel přihlásí. Funkce pro komunikaci po Internetu Skenování do u Víceúčelové zařízení umožňuje odeslat naskenovaný dokument na ové adresy v síti. Nastavení serveru SMTP V této části je popsáno nastavení serveru. 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Admin Setup (Nastavení admin.) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte heslo správce. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Network Setup (Nastavení sítě) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte nabídku Mail Server Setup (Nast. pošt. serveru). 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku SMTP Server (SMTP server) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Zadejte adresu IP. K zadávání čísel slouží klávesnice. Při zadávání čísla na klávesnice se aktuálně zobrazené číslo vymaže a právě zadané číslo se zobrazí jako první číslo. Zadáním dalšího čísla se první zadané číslo posune vlevo atd. Číslice můžete zvýšit nebo snížit pomocí tlačítek šipka nahoru nebo dolů. 8. K potvrzení použijte tlačítko Zadat. Chcete-li zrušit adresu IP, tiskněte tlačítko Stop, dokud nezavřete nabídku bez uložení změn. Konfigurace zařízení... > 30

31 Konfigurace K dispozici je celá řada možností konfigurace, které umožňují upravit nastavení skeneru, faxu a tiskárny podle vašich potřeb. Konfiguraci víceúčelového zařízení můžete provést třemi způsoby: > Z webové stránky víceúčelového zařízení. > Z nástroje pro nastavení víceúčelového zařízení. > Z ovládacího panelu víceúčelového zařízení. Na následující obrázcích jsou pro ilustraci ukázány konfigurační volby, jak vypadají při přístupu z ovládacího panelu....z webové stránky Zadejte adresu IP víceúčelového zařízení v poli pro adresu URL prohlížeče a stiskněte tlačítko Zadat. Zobrazí se webová stránka víceúčelového zařízení. Například: Nastavení správce jsou chráněna heslem. Další informace naleznete v části Informace před konfigurací na straně z nástroje pro nastavení Pokud jste to ještě neudělali, nainstalujte nástroj pro nastavení, jak je popsáno v části Nástroj pro nastavení víceúčelového zařízení (pouze v systému Windows) na straně 21. Nastavení správce jsou chráněna heslem. Další informace naleznete v části Informace před konfigurací na straně 28. Konfigurace zařízení... > 31

32 ...z ovládacího panelu 1. Tiskněte tlačítko šipka dolů (1) na ovládacím panelu, dokud se nezvýrazní možnost Menu (Menu). Potom stiskněte tlačítko Zadat (2). 2. Tiskněte tlačítko šipka dolů (1), dokud se nezvýrazní možnost Admin Setup (Nastavení admin.). Potom stiskněte tlačítko Zadat (2). 2 Done a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 Nabídka Admin Setup (Nastavení admin.) je chráněna heslem. Další informace naleznete v části Informace před konfigurací na straně 28. Konfigurace zařízení... > 32

33 Nastavení faxového příslušenství Počáteční nastavení Před použitím funkce faxu je třeba na víceúčelovém zařízení nastavit následující parametry: > Datum a čas > Kód země > Místní telefonní číslo > ID odesílatele K dispozici jsou také další parametry, které je v případě potřeby později možné nastavit podle vlastních požadavků (viz část Pokročilé nastavení na straně 34). Postup nastavení parametrů faxu: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Admin Setup (Nastavení admin.) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte heslo správce. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Setup (Nastavení faxu) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte nabídku Clock Adjustment (Nastavení hodin). 6. Pomocí tlačítek se šipkami a klávesnice zadejte čas a datum. K procházení mezi číslicemi použijte tlačítko šipka vpravo a vlevo. 7. Potvrďte stisknutím tlačítka Zadat. 8. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Basic Setup (Základní nastavení) a stiskněte tlačítko Zadat. 9. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Country Code (Kód země) a stiskněte tlačítko Zadat. 10. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na zemi, ve které je víceúčelové zařízení nainstalováno, a potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Zadat. 11. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Local Phone No. (Číslo lokálního tel.) a stiskněte tlačítko Zadat. 12. Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte místní telefonní číslo. 13. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 14. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Sender ID (Ident. odesílatele) a stiskněte tlačítko Zadat. 15. Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte ID odesílatele. 16. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 17. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. V případě potřeby nastavte typ volby ve vaší oblasti (pulzní nebo tónovou). Pokud je zařízení připojeno k místní lince, je třeba zadat také předvolbu, která před vytočením umožní zařízení získat přístup k vnější lince. Další informace naleznete v části Připojení k pobočkové ústředně na straně 35. Konfigurace zařízení... > 33

34 Pokročilé nastavení Zařízení nabízí řadu funkcí, které zkracují čas potřebný k ruční obsluze a zvyšují efektivitu faxové komunikace. Přidání položky rychlé volby do telefonního seznamu Zařízení pojme v telefonním seznamu až 100 čísel rychlé volby. Postup přidání nového čísla rychlé volby do telefonního seznamu: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Menu (Menu fax) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Phone Book (Telefonní seznam) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Speed Dial (Rychlá volba). 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou pozici položky rychlé volby a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Fax No. (Číslo faxu). 7. Pomocí klávesnice zadejte cílové faxové číslo a stiskněte tlačítko Zadat. Pokud cílové číslo faxu zahrnuje klapku, vložte mezi čísla pauzu (znak - ) stisknutím tlačítka # třikrát. Zařízení při vytáčení vloží pauzu. Viz část Změna jazyka displeje na straně 14. Maximální délka čísla je 32 číslic. 8. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Name (Jméno). 9. Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte jméno. Maximální délka jména je 16 znaků. 10. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 11. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na možnost Done (Hotovo). Potom stisknutím tlačítka Zadat potvrďte volbu a přidejte položku do telefonního seznamu. 12. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Přidání položky skupinové volby do telefonního seznamu Zařízení pojme až 10 nastavení skupinové volby. Postup přidání nového čísla skupinové volby do telefonního seznamu: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Menu (Menu fax) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Phone Book (Telefonní seznam) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Group Dial (Skupinová volba) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou pozici položky skupinové volby a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Speed Dial List (Seznam rychlé volby). 7. Projděte seznam položek rychlé volby a stisknutím tlačítka Zadat proveďte označení položek (znakem *). Jakmile jsou vybrány všechny požadované položky, stiskněte tlačítko šipka vlevo. Konfigurace zařízení... > 34

35 8. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Group Name (Název skupiny). 9. Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte název. Maximální délka názvu je 16 znaků. 10. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 11. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na možnost Done (Hotovo). Potom stisknutím tlačítka Zadat potvrďte volbu a přidejte položku do telefonního seznamu. 12. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Odstranění položky rychlé volby z telefonního seznamu Postup odstranění položky rychlé volby z telefonního seznamu: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Menu (Menu fax) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Phone Book (Telefonní seznam) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Speed Dial List (Seznam rychlé volby). 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou položku rychlé volby a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Clear (Smazat) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Pomocí tlačítka šipka nahoru přejděte na položku Yes (Ano) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Odstranění položky skupinové volby z telefonního seznamu Postup odstranění položky skupinové volby z telefonního seznamu: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Menu (Menu fax) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Phone Book (Telefonní seznam) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Group Dial (Skupinová volba) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou položku skupinové volby a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Clear (Smazat) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Pomocí tlačítka šipka nahoru přejděte na položku Yes (Ano) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Připojení k pobočkové ústředně Pobočkové ústředny jsou soukromé telefonní systémy používané ke směrování vnitřních hovorů, například v podniku. Pokud je při vytáčení telefonního čísla třeba pro přístup k vnější lince zadat předvolbu, je linka připojena k pobočkové ústředně. Pokud bude víceúčelové zařízení připojeno k pobočkové ústředně, stisknutím tlačítka # třikrát vložte znak - (pauza) a zadejte cílové číslo faxu. Tím bude zajištěno, že víceúčelové zařízení před vytočením zbytku čísla počká, dokud nebude k dispozici vnější linka. Konfigurace zařízení... > 35

36 Automatické opakované vytáčení Fax můžete nastavit tak, aby bylo v případě selhání prvního přenosu faxu číslo znovu automaticky vytočeno. Zařízení provede opakované vytáčení v těchto případech: > Je-li obsazená linka > Volané zařízení neodpovídá > Dojde k chybě komunikace Postup nastavení automatického opakovaného vytáčení: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Admin Setup (Nastavení admin.) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte heslo správce. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Setup (Nastavení faxu) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Line Setup (Nastavení linky) a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Redial Tries (Opak. vyt. pokusů). 7. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovaný počet pokusů o opakované vytočení čísla (0 až 10) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Redial Interval (Opak. vyt. interval) a stiskněte tlačítko Zadat. 9. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovaný interval opakovaného vytáčení (1 až 6 minut) a stiskněte tlačítko Zadat. 10. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Režim příjmu Můžete změnit způsob, jak víceúčelové zařízení zpracovává příchozí faxové přenosy a telefonní hovory (když je připojeno telefonní sluchátko), podle potřeb své kanceláře. Vyberte z možností: > Fax (Fax), > Manual (Manuál), > Tel/Fax (TEL/FAX), > TAD (TAD). Změna režimu příjmu: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Menu (Menu fax) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Auto Receive (Aut. přijetí). 4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovaný režim příjmu a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Konfigurace zařízení... > 36

37 Přidání telefonního sluchátka Pokud chcete k víceúčelovému zařízení přidat telefonní sluchátko, připojte ho k telefonnímu konektoru (v některých zemích může být nutné použít adaptér). Také bude potřeba aktualizovat nastavení telefonu a nastavit počet vyzvánění před odezvou: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Admin Setup (Nastavení admin.) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte heslo správce. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Setup (Nastavení faxu) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Basic Setup (Základní nastavení) a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Ring Response (Odpověď zvonek) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadované nastavení zvonění před odezvou (od 1 zvonění po 20 sekund) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Musíte také nastavit příslušný režim příjmu. Viz Režim příjmu na straně 36. Pokud je použito telefonní sluchátko (je vyvěšeno), není možné vytáčet hlasové hovory pomocí klávesnice víceúčelového zařízení nebo tlačítek rychlé volby. Konfigurace zařízení... > 37

38 Použití adresáře V této části je popsán postup přidání, odebrání a úpravy ových adres v adresáři. Přidání ové adresy do adresáře Zařízení pojme v adresáři až 100 ových adres. Přidání nové ové adresy do adresáře: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scanner Menu (Menu skener) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Address Book (Adresář) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Address ( ová adresa). 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou ovou adresu a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Address (Adresa). 7. Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte novou ovou adresu. Maximální délka adresy je 80 znaků. 8. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 9. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Name (Jméno). 10. Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte jméno. Maximální délka jména je 16 znaků. Nezadáte-li jméno, zůstane tento sloupec prázdný. 11. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 12. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na možnost Done (Hotovo). Potom stisknutím tlačítka Zadat potvrďte volbu a přidejte položku do adresáře. 13. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Odstranění ové adresy z adresáře Postup odstranění ové adresy z adresáře: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scanner Menu (Menu skener) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Address Book (Adresář) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Address ( ová adresa). 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou ovou adresu a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Clear (Smazat) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Pomocí tlačítka šipka nahoru přejděte na položku Yes (Ano) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Konfigurace zařízení... > 38

39 Úprava ové adresy z adresáře Postup úpravy ové adresy z adresáře: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scanner Menu (Menu skener) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Address Book (Adresář) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Address ( ová adresa). 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou ovou adresu a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Je-li to potřebné, stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Address (Adresa). Aktualizujte podrobnosti: (a) Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji upravte ovou adresu. (b) Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Je-li to potřebné, pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Name (Jméno) a stiskněte tlačítko Zadat. Aktualizujte podrobnosti: (a) Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji upravte jméno pro ovou adresu. (b) Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 9. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Přidání skupinové položky do adresáře Zařízení pojme až 20 adres ve skupině. Přidání nové skupiny adres do adresáře: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scanner Menu (Menu skener) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Address Book (Adresář) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Group Address (Skupina adres) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou skupinu adres a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Address List (Seznam adres). 7. Projděte seznam položek ových adres a stisknutím tlačítka Zadat proveďte označení (znakem *). Jakmile jsou vybrány všechny požadované položky, stiskněte tlačítko šipka vlevo. 8. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Group Name (Název skupiny). 9. Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte název. Maximální délka názvu je 16 znaků. Nezadáte-li název skupiny, zůstane sloupec s názvem skupiny prázdný. 10. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 11. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na možnost Done (Hotovo). Potom stisknutím tlačítka Zadat potvrďte volbu a přidejte položku do adresáře. 12. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Konfigurace zařízení... > 39

40 Odstranění skupiny adres z adresáře Postup odstranění skupiny adres z adresáře: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scanner Menu (Menu skener) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Address Book (Adresář) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Group Address (Skupina adres) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou skupinu adres a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Clear (Smazat) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Pomocí tlačítka šipka nahoru přejděte na položku Yes (Ano) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Úprava skupiny adres v adresáři Postup úpravy skupiny adres v adresáři: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scanner Menu (Menu skener) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Address Book (Adresář) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Group Address (Skupina adres) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou skupinu adres a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Je-li to potřebné, stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost Address List (Seznam adres). Aktualizujte podrobnosti: (a) Pomocí tlačítek se šipkami projděte seznam a podle potřeby jej upravte. Chcete-li ze seznamu skupiny odebrat adresu, stiskněte tlačítko Zadat. Z adresy bude odebrán znak *. (b) Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete seznam. 7. Je-li to potřebné, pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Group Name (Název skupiny) a stiskněte tlačítko Zadat. Aktualizujte podrobnosti: (a) Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji upravte jméno pro ovou adresu. (b) Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 9. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Konfigurace zařízení... > 40

41 Řízení přístupu Činnost a funkce zařízení může snadno omezit oprávněný uživatel použitím čtyř až devítimístného číselného kódu PIN (osobního identifikačního čísla). Tento způsob se nazývá řízení přístupu. Čím více číslic kód PIN tvoří, tím je kód bezpečnější. Víceúčelové zařízení podporuje tyto typy kódu PIN: > Kód PIN správce. Tento kód PIN je určen pro správce systému. Je-li kód PIN uložen jako kód správce, zobrazí se obrazovka pro zadání hesla správce a po zadání hesla správce získá uživatel oprávnění správce. > Kód PIN uživatele. Tento kód PIN je určen pro běžné uživatele. Je-li kód PIN uložen jako kód běžného uživatele, zobrazí se obrazovka pro výběr funkce. Obrazovka pro výběr funkce se zobrazí také po zadání kódu PIN. Od uživatele se očekává, že se po použití zařízení odhlásí a ponechá jej v režimu řízení přístupu, aby jej nemohly použít nepovolané osoby. Povolení řízení přístupu Řízení přístupu lze povolit nebo zakázat v nabídce Menu (Menu) > Admin Setup (Nastavení admin.) > System Setup (Nastavení systému) > Access Control (Řízení přístupu). Pokud správce povolil v zařízení řízení přístupu, bude zařízení automaticky spouštěno v režimu řízení přístupu. Dokud nezadáte platné přihlašovací údaje, nebudete moci zařízení používat. Je-li povoleno řízení přístupu, ihned po provedení změny nastavení se na displeji zobrazí obrazovka System Setup (Nastavení systému). Je-li však spuštěn tisk, odesílání faxu nebo skenování do počítače, zobrazí se obrazovka System Setup (Nastavení systému) až po dokončení probíhající úlohy. Přihlášení 1. Zobrazí-li se obrazovka Enter PIN (Zadejte PIN), pomocí klávesnice zadejte kód PIN. 2. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka Zadat (nebo tlačítka Start). > Platný kód PIN je tvořen 4 až 9 číslicemi. > Zadané číslice se na displeji nezobrazují, jsou nahrazeny znakem *. > Je-li zadaný kód PIN neplatný, na 3 sekundy se zobrazí zpráva Incorrect Password (Nesprávné heslo) a na displeji se zobrazí obrazovka Enter PIN (Zadejte PIN). 3. Na obrazovce Enter Password (Zadejte heslo) zadejte heslo pomocí klávesnice na displeji. 4. Pomocí tlačítka šipka nahoru zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. Řízení přístupu > 41

42 Odhlášení Po skončení práce se zařízením se odhlaste: Je-li povoleno řízení přístupu, jsou možnosti odhlášení zobrazeny v nabídce na obrazovce pro výběr režimu. 1. Pomocí tlačítka šipka dolů zvýrazněte položku Logout (Odhlásit) a stiskněte tlačítko Zadat. Zobrazí se obrazovka Confirm Logout (Potvrdit odhlášení). 2. Pomocí tlačítka šipka dolů zvýrazněte položku Yes (Ano) a stiskněte tlačítko Zadat. Na displeji se opět zobrazí obrazovka Enter PIN (Zadejte PIN). Je-li povoleno řízení přístupu a ovládací panel víceúčelového zařízení je ponechán vnečinnosti po předem stanovenou dobu, na displeji se automaticky zobrazí obrazovka Enter PIN (Zadejte PIN). Vypršení časového limitu operace > Je-li zakázáno řízení přístupu a ovládací panel víceúčelového zařízení je ponechán v nečinnosti po předem stanovenou dobu (vyprší časový limit operace), na displeji se automaticky zobrazí pohotovostní obrazovka. > V případě chybového stavu je funkce vypršení časového limitu operace zakázána. > Je-li povoleno řízení přístupu, po uplynutí časového limitu operace se na displeji automaticky zobrazí obrazovka Enter PIN (Zadejte PIN). > Doba časového limitu operace závisí na nastavení v nabídce Menu Mode (Režim Menu) > Admin Setup (Nastavení admin.) > System Setup (Nastavení systému) > Return to Standby Time (Čas návr. do def. m.). Řízení přístupu > 42

43 Provoz Díky intuitivnímu ovládacímu panelu je používání tohoto víceúčelového zařízení snadné. Pokud bylo povoleno řízení přístupu, bude třeba nejprve zadat heslo nebo kód PIN. Provádění více úloh současně Zařízení může zpracovat najednou více úloh. V následující tabulce jsou uvedeny kombinace úkolů, které lze provádět. 2. AKCE KOPÍROVÁNÍ SKENOVÁNÍ DO U NEBO PAMĚTI FAX (SKENOVÁNÍ) FAX (ODESLÁNÍ) FAX (PŘÍJEM) TISK (FAX) TISK (USB/SÍŤ) 1. AKCE Kopírování - Ne Ne Ne Ano Ano a Ano a Skenování do u nebo paměti Ne - Ne Ne Ano Ano a Ano a Fax (skenování) Ne Ne - Ne Ano Ano a Ano a Fax (odeslání) Ano b Ano b Ano - Ne Ano a Ano a Fax (příjem) Ano Ano Ano Ne - Ano Ano Tisk (fax) Ano b Ano b Ano Ne - Ano a Ano a Tisk (USB/síť) Ano b Ano b Ano Ne Ano Ano a Ano a a. Data jsou přijata, ale tisk je pozdržen až do dokončení první akce. b. Operace je přijata, ale skenování je pozdrženo až do dokončení první akce. Fyzicky nemožné Vkládání dokumentů Víceúčelové zařízení může skenovat, kopírovat a odesílat dokumenty vložené do automatického podavače dokumentů a dokumenty umístěné na skle skeneru. Chcete-li odeslat více stránek, vložte listy dokumentu do automatického podavače dokumentů. Do podavače se vejde až 50 stránek. Potřebujete-li skenovat, kopírovat či odeslat stránky z knih, novin nebo z pomačkaného či zkrouceného papíru, položte předlohu na sklo skeneru. Provoz > 43

44 Kopírování Výchozí výrobní nastavení je režim Copy (Kopie). Základní použití 1. Vložte dokumenty do automatického podavače textem nahoru nebo na sklo snímanou stranou dolů. 2. Nastavte možnosti skenování podle potřeby. 3. Stiskněte tlačítko Start (černobíle nebo barevně). Pokud používáte automatický podavač dokumentů a chcete při zrušení kopírování zabránit uvíznutí papíru, postupujte takto: Prvním stisknutím tlačítka Stop/Zrušit zastavte kopírování a druhým stisknutím tohoto tlačítka vysuňte papír. Pokročilé použití Pomocí dostupných možností můžete změnit výstup kopírování podle potřeby: 1. Stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů vyberte požadovaný parametr a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka nahoru nebo dolů vyberte hodnotu a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Stisknutím tlačítka šipka vlevo se vraťte do počáteční nabídky. Kopírování > 44

45 Skenování Základní použití 1. Vložte dokumenty do automatického podavače textem nahoru nebo na sklo snímanou stranou dolů. 2. Vyberte režim skenování pomocí tlačítka šipka dolů na ovládacím panelu. 3. Stiskněte tlačítko Zadat. 4. Stiskněte tlačítko šipka dolů a vyberte cíl skenování z následujících možností: > ( ), > USB memory (Paměť USB), > Network PC (Server), > PC (PC). 5. Nastavte možnosti skenování podle potřeby. Podrobnosti naleznete v následujících částech. 6. Stiskněte tlačítko Start (černobíle nebo barevně). Pokud používáte automatický podavač dokumentů a chcete při zrušení kopírování zabránit uvíznutí papíru, postupujte takto: Prvním stisknutím tlačítka Stop/Zrušit zastavte kopírování a druhým stisknutím tohoto tlačítka vysuňte papír. Skenování do u 1. Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scan (Sken) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost ( ). 4. Pomocí tlačítka šipka nahoru přejděte na položku Reply To (Odpověď) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Nastavte adresu pro odpověď. Budete-li k tomu vyzváni, vyberte možnost Continue (Pokračovat) a změňte adresu. V opačném případě vyberte možnost Done (Hotovo). 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Destination (Cíl) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Nastavte cílové adresy. Budete-li k tomu vyzváni, vyberte možnost Continue (Pokračovat) a přidejte další adresy. V opačném případě vyberte možnost Done (Hotovo). 8. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Subject (Předmět) a stiskněte tlačítko Zadat. 9. Nastavte předmět. 10. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku File Name (Jméno souboru) a stiskněte tlačítko Zadat. 11. Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte název souboru. 12. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 13. Je-li to potřebné, nastavte hustotu. 14. Je-li to potřebné, nastavte velikost dokumentu. 15. Je-li to potřebné, nastavte formát souboru. 16. Stiskněte tlačítko Start. Skenování > 45

46 Skenování do paměti USB Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je k portu USB na přední straně zařízení připojena paměť USB. Výchozí formát souboru, stupeň komprese a rozlišení lze podle potřeby změnit. 1. Připojte paměť USB do portu USB na přední straně zařízení. 2. Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scan (Sken) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku USB Memory (Paměť USB) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost File Name (Jméno souboru). 6. Pomocí klávesnice nebo tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte název. Lze zadat až 64 znaků (jednobajtových). Nezadáte-li název souboru, bude použit výchozí název souboru. Nezadáte-li název souboru a nezadali jste ani výchozí název souboru, je výchozí název použitý zařízením image (obraz) (každý následující soubor bude mít v názvu o jedničku vyšší číslo, např. image00001, image00002 atd.). 7. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Je-li to potřebné, můžete změnit nastavení hustoty nebo velikosti dokumentu. 9. Stiskněte tlačítko Start pro barevné nebo černobílé zpracování. 10. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost OK nebo použijte tlačítko šipka dolů a stisknutím tlačítka Zadat proveďte zrušení operace (vyberte možnost Cancel (Zrušit)). Pokud název souboru určeného k zapsání do paměti USB již existuje, zobrazí se otázka Save File? (Uložit soubor?). > OK. Bude nahrazen existující soubor (omezeno na jeden soubor). > Rename (Přejmenovat). Umožňuje přejmenovat soubor. > Cancel (Zrušit). Zruší zápis souboru. 11. Chcete-li skenovat další listy, vložte dokumenty do automatického podavače dokumentů stranou s textem nahoru nebo na sklo lícem dolů. Pokračujte stisknutím tlačítka Start nebo dokončete akci stisknutím tlačítka Zadat. Pokud skenujete více dokumentů z automatického podavače dokumentů nebo deskového skeneru pomocí funkce Job Build Scanning (Sestav. skenování) s možností File Format (Formát souboru) nastavenou na hodnotu JPEG, bude soubor obrazu rozdělen na stránky a poté uložen. Název souboru je zadaný název souboru-###, kde ### je číslo od 000 do 999, které je automaticky přiděleno každé stránce. Dokument bude naskenován do kořenového adresáře v paměti USB. Po dokončení se zobrazí potvrzující zpráva. 12. Vyjměte paměť USB ze zařízení. Skenování > 46

47 Skenování do počítače v síti Před odesláním dokumentu na souborový server je vhodné nejprve nastavit profily pro urychlení procesu. Profil obsahuje seznam parametrů, například protokol, adresář, název souboru a další parametry skenování. Nový profil můžete přidat z webové stránky zařízení nebo instalací a spuštěním nástroje Network Setup Tool (Nástroj pro nastavení sítě) na dodaném disku DVD-ROM. Lze vytvořit až 20 profilů. 1. Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scan (Sken) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Network PC (Server) a stiskněte tlačítko Zadat. Zobrazí se seznam profilů souborových serverů. Neexistuje-li žádný profil, je seznam profilů prázdný. 4. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovaný profil (cíl ukládání souborů) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Stiskněte tlačítko Start pro barevné nebo černobílé zpracování. Skenování do počítače Nejdříve zkontrolujte, zda je nainstalován a nastaven nástroj Hotkey. Další informace naleznete v části Nástroj Hotkey (pouze v systému Windows) na straně 20. Funkci skenování lze ovládat z víceúčelového zařízení (skenování typu push ) nebo z počítače (skenování typu pull ). Skenování ze zařízení (push) 1. Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Scan (Sken) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku PC (PC) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Zobrazí se obrazovka Push Scan (Skenuj) se čtyřmi možnostmi. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovanou funkci a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Stiskněte tlačítko Start pro barevné nebo černobílé zpracování. Skenování > 47

48 Skenování z počítače (pull) Poklepejte na ploše na ikonu nástroje Hotkey. Zobrazí se konzola Hotkey (na následujícím obrázku). Z počítače lze nyní ovládat následující funkce: > Scan to Application1 (Skenování do aplikace 1) > Scan to Application2 (Skenování do aplikace 2) > Scan to (Skenování do u) > Scan to Folder (Skenování do složky) > Scan & Print (Skenování a tisk) > Scan to PCFax (Skenování do PC faxu) > Settings (Nastavení) Skenování > 48

49 Faxování (MC360) Základní použití Vyhledávání v telefonním seznamu Postup vyhledávání v telefonním seznamu: > Pomocí tlačítek se šipkami projděte seznam a zvýrazněte požadovanou položku. Seznam rychlých voleb a skupinových voleb, které byly přidány do telefonního seznamu, se zobrazí v pořadí skupinová volba (G00~09) a rychlá volba (#00~#99). > Pomocí klávesnice zadejte hledaný znak, například první písmeno jména. Na obrazovce se zobrazí cíle, které odpovídají zadanému počátečnímu znaku. Stisknutím stejného tlačítka vícekrát můžete přepnout mezi čísly, velkými a malými písmeny a symboly. Opakované stisknutí musí následovat nejpozději 2 sekundy po předchozím stisknutí. Odeslání faxu 1. Vložte dokumenty do automatického podavače textem nahoru nebo na sklo snímanou stranou dolů. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax (Fax) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Zadejte cílové číslo faxu jedním z následujících způsobů: (a) Výběrem možnosti Fax. No. (Číslo faxu) a zadáním čísla pomocí numerické klávesnice. Můžete zadat celé číslo cíle nebo číslo rychlé volby či skupinové volby. > Chcete-li zadat rychlou volbu, stiskněte tlačítko # a potom dvoumístné číslo rychlé volby, například #29. > Chcete-li zadat skupinovou volbu, stiskněte tlačítko * a potom jednomístné číslo skupinové volby, například *3. Zobrazí se číslo faxu a ID uložené ve vybraném čísle volby. (i) (ii) Stiskněte tlačítko Zadat. Když se zobrazí možnost Continue (Pokračovat), vyberte možnost More (Více) apřidejte další čísla, nebo potvrďte akci výběrem možnosti Done (Hotovo). (b) Výběrem možnosti Phone Book (Telefonní seznam) a výběrem čísla z položek telefonního seznamu. (i) Vyhledejte položky telefonního seznamu podle pokynů v části Vyhledávání v telefonním seznamu na straně 49. (ii) Opakujte akci, dokud nejsou vybrány všechny požadované položky. (iii) Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete seznam. 4. Je-li to potřebné, stiskněte tlačítko šipka nahoru a výběrem možnosti Check Dest. (Zkontrolovat cíl) zobrazte nebo upravte seznam čísel faxu: > Chcete-li odebrat položku ze seznamu (vedle položky se nebude zobrazovat znak *), stiskněte tlačítko Zadat. > Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete seznam. Faxování (MC360) > 49

50 5. Odešlete dokumenty stisknutím tlačítka Start. Pokud chcete faxování zrušit, ukončete operaci stisknutím tlačítka Stop. Faxové přenosy se odesílají pouze černobíle. Pokročilé použití Změna kvality faxu Zařízení má předem nastavenu standardní kvalitu. Je-li třeba, lze kvalitu faxu zlepšit výběrem možnosti Fine (Kvalitní), Extra Fine (Velmi kvalitní) nebo Photo (Foto). Postup změny kvality faxu: 1. Postupujte podle kroků 1 až 4 v části Odeslání faxu. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku *Standard (Standard) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na požadované nastavení kvality a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Odešlete dokumenty stisknutím tlačítka Start. Po skončení operace faxování se nastavení zařízení vrátí zpět na přednastavenou hodnotu. Nastavení hustoty Zařízení má přednastavenu úroveň hustoty Normal (Normální). Pokud má původní dokument světlejší nebo tmavší kontrast, můžete zlepšit kvalitu nastavením hustoty. Změna hustoty: 1. Postupujte podle kroků 1 až 4 v části Odeslání faxu. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Density: 0 (Hustota: 0) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na požadované nastavení hustoty a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Odešlete dokumenty stisknutím tlačítka Start. Po skončení operace faxování se nastavení zařízení vrátí zpět na přednastavenou hodnotu. Faxování (MC360) > 50

51 Velikost dokumentu Zařízení je přednastaveno na formát A4. Postup změny velikosti dokumentu: 1. Postupujte podle kroků 1 až 4 v části Odeslání faxu. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku *A4 (A4) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na požadovanou velikost dokumentu a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Odešlete dokumenty stisknutím tlačítka Start. Po skončení operace faxování se nastavení zařízení vrátí zpět na přednastavenou hodnotu. Ruční odeslání Funkce ručního odeslání umožňuje odeslat faxové dokumenty okamžitě, bez předchozího naskenování do paměti. Tato funkce je užitečná tehdy, pokud již používáte telefonní sluchátko pro hlasový hovor nebo pokud se v paměti zařízení nashromáždil velký počet faxových úloh. 1. Vložte dokumenty do automatického podavače textem nahoru nebo na sklo snímanou stranou dolů. 2. Pomocí externího telefonu vytočte požadované číslo faxu. 3. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax (Fax) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Odešlete dokumenty stisknutím tlačítka Start. Během skenování se zobrazuje zpráva Manual TX Start (Start manuálního TX). Během přenosu se tato zpráva změní na Sending (Posílání). Opožděné odeslání Musí být nainstalováno externí telefonní sluchátko. Viz část Přidání telefonního sluchátka na straně 37. Funkce opožděného odeslání umožňuje odeslat faxové dokumenty v určitém datu a čase. Postup nastavení opožděného odeslání faxu: 1. Postupujte podle kroků 1 až 4 v části Odeslání faxu. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Delayed Time (Opožděné odeslání) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí klávesnici a tlačítek se šipkami zadejte požadované datum a čas a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Stisknutím tlačítka Start dokumenty naskenujte a uložte k odeslání v zadaný čas. Faxování (MC360) > 51

52 Příjem faxu Víceúčelové zařízení je nastaveno tak, aby faxy přijímalo automaticky. Pokud chcete změnit režim příjmu, přečtěte si část Režim příjmu na straně 36. Automatické přijetí faxu (výchozí režim) Je-li víceúčelové zařízení v režimu automatického přijetí faxu: > Během vyzvánění na displeji se zobrazí zpráva Receiving Start (Přijímání Start). > Během přijímání faxu dokud není dokončen příjem dat všech stránek, zobrazuje se na displeji zpráva Fax Receiving (Přijímání faxu), číslo faxu odesílatele a počet přijatých stran. > Po dokončení přijetí faxu na 3 sekundy se zobrazí číslo faxu odesílatele, celkový počet přijatých stran a zpráva Receiving OK (Přijímání OK). Potom se na displeji zobrazí obrazovka pro výběr režimu. > Když zařízení tiskne faxované obrazy, zobrazují se na displeji stejné položky jako při tisku. Pokud se příjem faxu nezdaří, zobrazí se chybová zpráva, dokud nestisknete tlačítko Stop: > Dojde-li k chybě během příjmu faxu, zobrazí se chyby týkající se komunikace. > Dojde-li k chybě během tisku faxu, jsou zobrazené chybové zprávy stejné jako v režimu tisku. Ruční příjem Během příjmu faxu je možnost zrušení zakázána. Před použitím funkce ručního příjmu musí být připojeno telefonní sluchátko. Při příchozím hovoru bude telefonní sluchátko vyzvánět: 1. Zvedněte telefonní sluchátko. 2. Stiskněte tlačítko Start na víceúčelovém zařízení. 3. Položte telefonní sluchátko. Vytiskne se fax. Podrobnosti o povolení režimu ručního přijetí naleznete v části Režim příjmu na straně 36. Automatické přepnutí mezi telefonem a faxem Režim Telefon/Fax: Pokud jsou některé příchozí hovory faxové a jiné telefonní, je vhodné použít režim Telefon/Fax. V tomto režimu zařízení rozpozná, zda je příchozí hovor fax nebo hlasový hovor. Pokud hovor přichází z jiného faxu, zařízení se přepne do režimu faxu a přijme zprávu. Pokud je příchozí hovor hlasový, bude zařízení vyzvánět jako telefon. Pokud hovor nepřijmete, přepne se zařízení zpět do režimu faxu a umožní volanému ruční odeslání faxu. Podrobnosti o povolení režimu Telefon/Fax naleznete v části Režim příjmu na straně 36. Faxování (MC360) > 52

53 Rozhraní TAD Režim TAD (Telephone Answering Device Mode): Tento režim použijte, pokud chcete, aby zařízení a telefonní záznamník používaly stejnou telefonní linku. Podobně jako režim Telefon/Fax, režim TAD rozpozná, zda je příchozí hovor fax nebo hlasový hovor. Další informace naleznete v části Přidání telefonního sluchátka na straně 37. Nastavení režimu TAD: 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Admin Setup (Nastavení admin.) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte heslo správce. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Setup (Nastavení faxu) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Basic Setup (Základní nastavení) a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku TAD Mode (TAD mód) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Vyberte příslušné nastavení: Typ1, Typ2, Typ3. 8. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Podrobnosti o povolení režimu TAD naleznete v části Režim příjmu na straně 36. Vzdálené přijetí Máte-li externí telefonní sluchátko připojené k faxovému zařízení, můžete zadáním třímístného číselného kódu na klávesnici telefonu dát faxovému zařízení pokyn k zahájení příjmu. Tato funkce je užitečná, pokud přijmete hovor na externím telefonu, ale musíte přepnout linku na faxové zařízení. 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Admin Setup (Nastavení admin.) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte heslo správce. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Setup (Nastavení faxu) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Basic Setup (Základní nastavení) a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Remote Receive No. (Č. vzdál. přij.) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Vyberte příslušné nastavení: Off (Vypnuto), 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, ***, ###. 8. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Faxování (MC360) > 53

54 Tisk zprávy o aktivitě faxu 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Admin Setup (Nastavení admin.) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte heslo správce. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Stisknutím tlačítka Zadat vyberte možnost System Setup (Nastavení systému). 5. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Report Full Print (Tisk všech reportů) a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Pomocí tlačítka šipka nahoru přejděte na položku On (Zapnuto) a stiskněte tlačítko Zadat. 7. Stisknutím tlačítka šipka vlevo dvakrát zavřete nabídku. 8. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na možnost Print Information (Informace o tiskárně) a stiskněte tlačítko Zadat. 9. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku FAX Actvity Report (Zpráva o aktivitě) a stiskněte tlačítko Zadat. 10. Stisknutím tlačítka Zadat proveďte akci. Tisk zpráv o přenosu 1. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Menu (Menu) a stiskněte tlačítko Zadat. 2. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Admin Setup (Nastavení admin.) a stiskněte tlačítko Zadat. 3. Pomocí tlačítek se šipkami a klávesnice na displeji zadejte heslo správce. Zvýrazněte možnost Done (Hotovo) a stiskněte tlačítko Zadat. 4. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Fax Setup (Nastavení faxu) a stiskněte tlačítko Zadat. 5. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na položku Basic Setup (Základní nastavení) a stiskněte tlačítko Zadat. 6. Pomocí tlačítka šipka dolů přejděte na požadovanou zprávu a proveďte výběr stisknutím tlačítka Zadat. Vyberte z možností: > MCF(Single Location) (MCF (Jedno umístění)). Zpráva o přenosu bude vytištěna po každém faxu. > MCF(Multi Location) (MCF (Více umístění)). Vytiskne shrnující zprávu s informacemi o tom, na která čísla se podařilo dokument doručit a na která nikoliv. > Error MCF (Chyba MCF). Vytiskne zprávu po každém neúspěšném přenosu faxu. > Image in MCF (Náhled v MCF). Zahrne do zprávy o přenosu náhled faxu. 7. Pomocí tlačítka šipka nahoru přejděte na položku On (Zapnuto) a stiskněte tlačítko Zadat. 8. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zavřete nabídku. Faxování (MC360) > 54

55 Odeslání faxu z počítače V počítači musíte mít nainstalovaný ovladač faxu. Stáhněte si nejnovější ovladač faxu z webu 1. V nabídce File (Soubor) v aplikaci vyberte příkaz Print (Tisk). 2. V okně Select Printer (Vybrat tiskárnu) zvýrazněte možnost ovladače faxu. 3. Klepněte na tlačítko Preferences (Předvolby). Zobrazí se okno ovladače faxu. 4. Na kartě Setup (Nastavení): (a) V rozvírací nabídce vyberte příslušnou velikost média. (b) Nastavte kvalitu rozlišení na možnost Fine (Jemné), Normal (Normální) nebo Fast (Rychlé). (c) Nastavte orientaci na možnost Portrait (Na výšku) nebo Landscape (Na šířku). 5. Na kartě Cover Sheet (Krycí list): (a) Nastavte možnost použití krycího listu podle potřeby. (b) Vyberte formát krycího listu. 6. Na kartě Sender (Odesílatel): (a) Zadejte své jméno. (b) Zadejte číslo faxu. (c) Zadejte případné další poznámky. (d) Je-li třeba, zaškrtněte políčko Add an outside call number (Přidat číslo volání ven) a zadejte požadované číslo pro volání ven. Faxování (MC360) > 55

56 7. Na kartě Recipient (Příjemce): (a) Klepněte na tlačítko Recipient... (Příjemce...). (b) Vyberte číslo faxu na panelu Phone book (Telefonní seznam) vpravo. Další informace naleznete v části Přidání čísel faxu do telefonního seznamu na straně 57. (c) Stisknutím tlačítka Add (Přidat) přidejte dané číslo do seznamu příjemců. (d) Vytvořte seznam příjemců opakováním kroků b a c. (e) Pokud potřebujete odebrat číslo ze seznamu příjemců, zvýrazněte příslušné jméno a stiskněte tlačítko Delete (Odstranit). (f) Když je seznam dokončen, stiskněte tlačítko OK (OK). Zavře se okno Select Recipients (Vybrat příjemce). 8. Stisknutím tlačítka OK (OK) zavřete okno ovladače faxu. 9. Stisknutím tlačítka OK (OK) zahájíte odesílání faxu. Faxování (MC360) > 56

57 Přidání čísel faxu do telefonního seznamu Postup přidání cílového čísla faxu do telefonního seznamu: 1. V nabídce File (Soubor) v aplikaci vyberte příkaz Print (Tisk). 2. V okně Select Printer (Vybrat tiskárnu) zvýrazněte možnost ovladače faxu. 3. Stiskněte tlačítko Preferences (Předvolby). Zobrazí se okno ovladače faxu. 4. Klepněte na tlačítko Phone book... (Telefonní seznam...). Zobrazí se obrazovka telefonního seznamu. 5. Vyberte položky FAX number (Číslo faxu) -> New (FAX number) (Nové (číslo faxu)). 6. Zadejte hodnotu Name (Jméno) daného cílového čísla faxu. 7. Zadejte požadovanou hodnotu FAX number (Číslo faxu). 8. Je-li třeba, vyplňte pole Comment (Komentář). 9. Uložte číslo stisknutím tlačítka OK. Přidání nových skupin do telefonního seznamu Přidání nové skupiny do telefonního seznamu: 1. V nabídce File (Soubor) v aplikaci vyberte příkaz Print (Tisk). 2. V okně Select Printer (Vybrat tiskárnu) zvýrazněte možnost ovladače faxu. 3. Stiskněte tlačítko Preferences (Předvolby). Zobrazí se okno ovladače faxu. 4. Klepněte na tlačítko Phone book... (Telefonní seznam...). Zobrazí se obrazovka telefonního seznamu. 5. Vyberte položky FAX number (Číslo faxu) -> New (Group) (Nová (skupina)). 6. Zadejte hodnotu Group name (Název skupiny). 7. Je-li třeba, vyplňte pole Comment (Komentář). Faxování (MC360) > 57

58 8. Přidání příjemců do seznamu skupiny: V jedné skupině může být maximálně 100 příjemců. (a) Vyberte číslo faxu na panelu Phone book (Telefonní seznam) vpravo. Nové číslo faxu můžete přidat přímo klepnutím na tlačítko Nové (číslo faxu)... a přidáním položky na panel telefonního seznamu. (b) Stisknutím tlačítka Add-> (Přidat->) přidejte dané číslo do seznamu skupiny. (c) Vytvořte seznam skupiny opakováním kroků a a b. (d) Pokud potřebujete odebrat číslo ze seznamu příjemců, zvýrazněte příslušné jméno astiskněte tlačítko <-Delete (<-Odstranit). 9. Po dokončení seznamu stiskněte tlačítko OK. Zavře se okno New Group (Nová skupina). Import a export čísel faxu Pomocí funkcí exportu a importu můžete spravovat faxová čísla v telefonním seznamu vytvořeném v jiném počítači. 1. V systému Windows: XP: Vyberte položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tiskárny a faxy. Server 2003: Vyberte položky Start > Tiskárny a faxy. 2000: Vyberte položky Start > Nastavení > Tiskárny. 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu svého zařízení a vyberte příkaz Předvolby tiskárny. 3. Na kartě Setup (Nastavení) klepněte na tlačítko Phone Book (Telefonní seznam). 4. V rozvírací nabídce klepněte na položky Tool (Nástroj) > Export (Export). 5. Na obrazovce Export File (Exportovat do souboru) zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Save (Uložit). Telefonní seznam je uložen. 6. Import uloženého souboru telefonního seznamu z jiného počítače: (a) V ovladači faxu nainstalovaném v počítači, kde chcete importovat soubor, otevřete telefonní seznam normálním způsobem a v nabídce klepněte na položky Tool (Nástroj) > Import (Import). (b) Na obrazovce Import File (Importovat ze souboru) vyberte soubor telefonního seznamu, který chcete importovat. Po klepnutí na tlačítko Open (Otevřít) jsou data naimportována do telefonního seznamu. Registraci skupin nelze exportovat. (Cíle zahrnuté ve skupině exportovány jsou.) Pokud v telefonním seznamu ovladače faxu již existuje název, který se importuje, je přeskočen. Faxování (MC360) > 58

59 Nastavení tisku v systému Windows Nabídky na displeji ovládacího panelu tiskárny poskytují přístup k mnoha možnostem nastavení. Nastavení pro mnohé z těchto položek jsou obsažena také v ovladači tiskárny pro systém Windows. Když jsou položky v ovladači tiskárny a v nabídce ovládacího panelu stejné, budou při tisku dokumentu ze systému Windows položky v nabídce ovládacího panelu přepsány nastavením v ovladači tiskárny. Obrázky v této kapitole zobrazují systém Windows XP. Jiné verze systému Windows se mohou mírně lišit, principy použití jsou však stejné. Předvolby tisku v aplikacích systému Windows Zadáte-li příkaz k tisku dokumentu z aplikace systému Windows, zobrazí se dialogové okno tisku. V tomto okně je obvykle určena tiskárna, která bude dokument tisknout. Vedle názvu tiskárny je umístěné tlačítko Vlastnosti. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete nové okno se stručným seznamem nastavení tiskárny, která jsou dostupná v ovladači a která lze pro daný dokument zvolit. V aplikaci jsou dostupné pouze ty změny, které může být pro konkrétní aplikaci nebo dokumenty vhodné změnit. Změny nastavení provedené v tomto dialogovém okně obvykle trvají, dokud je aplikace spuštěna. Karta Setup (Nastavení) Po klepnutí na tlačítko Vlastnosti v dialogovém okně tisku se otevře okno ovladače tiskárny, které umožňuje zadat předvolby tisku pro aktuální dokument Rozměr papíru by měl být stejný jako rozměr stránky dokumentu (pokud ovšem nechcete rozměry tiskového výstupu přizpůsobit jiné velikosti). Měl by být také stejný jako rozměr papíru vloženého do tiskárny. 2. Můžete vybrat zdroj podávání papíru, kterým může být zásobník 1 (standardní zásobník papíru) nebo víceúčelový zásobník. Zásobník papíru můžete vybrat také klepnutím na požadovaný díl tiskárny na obrazovce. 3. Nastavení gramáže papíru by mělo odpovídat typu papíru, na který chcete tisknout. 4. Je možné vybírat z řady možností koncových úprav dokumentu, jako je normální tisk jedné stránky na jeden list papíru nebo nastavení tisku N stránek zmenšených na jeden list (kde N je libovolné číslo od 1 do 16). Při tisku brožury se vytisknou dvě stránky na každou stranu listu papíru tak, aby složením vytištěných listů vznikla brožura. Další informace naleznete v části Oboustranný tisk na straně 63. Při tisku plakátů se rozsáhlé plochy vytisknou jako dlaždice rozložené na několika listech. Nastavení tisku v systému Windows > 59

60 5. Při oboustranném tisku můžete stránky papíru překlopit podle dlouhé nebo krátké hrany. Další informace naleznete v části Oboustranný tisk na straně Pokud jste dříve změnili některé předvolby tisku a uložili jste je jako sadu nastavení, můžete je později načíst. Nemusíte je pokaždé znovu nastavovat. 7. Výchozí nastavení lze obnovit jedním tlačítkem na obrazovce. Karta Job Options (Volby úlohy) 1. Rozlišení vytištěné stránky může být nastaveno takto: > Nastavení ProQ2400 tiskne s rozlišením 600 x 600 dpi a barevnou hloubkou 2 bity. Tato možnost vyžaduje největší množství paměti tiskárny a tisk trvá nejdéle. > Nastavení Fine/Detail (Jemné/detaily) tiskne s rozlišením 1200 x 600 dpi. Toto nastavení je dostačující pro běžné potřeby, není však vhodné pro velmi náročné aplikace. > Nastavení Normal (Normální) je 600 x 600 dpi a je vhodné pro tisk většiny konceptů, kdy jakost tisku není tak důležitá. 2. Jako podklad hlavního obsahu stránky můžete vytisknout text vodoznaku. To je užitečné, chcete-li dokumenty označit jako koncept, důvěrné atd. 3. Můžete vytisknout až 999 kopií za sebou. Během tak dlouhého tisku však budete muset doplnit zásobník papíru. 4. Orientaci stránky lze nastavit na výšku nebo na šířku. 5. Můžete změnit měřítko tištěných stránek, aby se vešly na větší nebo menší rozměr papíru. 6. Po klepnutí na tlačítko Advanced (Pokročilý) jsou k dispozici další nastavení. Můžete například určit, aby se černé oblasti tiskly pomocí 100% černého toneru (matnější vzhled). 7. Výchozí nastavení lze obnovit jedním tlačítkem na obrazovce. 8. Je možné vylepšit kvalitu fotografií. Nastavení tisku v systému Windows > 60

61 Karta Colour (Barva) Řízení barevného výstupu tiskárny lze provést automaticky nebo ručním upřesněním nastavení. Ve většině případů je vhodné automatické nastavení. Ostatní možnosti v tomto okně se zobrazí pouze tehdy, pokud vyberete jiné než automatické nastavení. 2. V závislosti na obrazovém zdroji dokumentu můžete vybrat z řady možností k dosažení shody barev. Fotografie z digitálního fotoaparátu může například vyžadovat jiný druh přizpůsobení barev než obchodní grafika vytvořená v tabulkovém programu. Také v tomto případě je pro většinu aplikací nejvhodnější automatické nastavení. 3. Tiskový výstup lze podle potřeby zesvětlit nebo ztmavit a lze upravit sytost a živost barev. 4. Černé oblasti mohou být ze 100% vytvářeny kombinací barev azurové, purpurové a žluté (složená černá barva), čímž se docílí lesklejšího vzhledu, nebo pouze pomocí černé barvy (skutečná černá barva), čímž se docílí matnějšího vzhledu. Volbou automatického nastavení umožníte, aby ovladač provedl nejvhodnější nastavení podle obsahu obrazu. 5. Výchozí nastavení lze obnovit jedním tlačítkem na obrazovce. Nastavení tisku v systému Windows > 61

62 Nastavení pomocí ovládacího panelu systému Windows Pokud otevřete okno vlastností ovladače přímo ze systému Windows (ne z aplikace), poskytuje toto okno více možností nastavení. Zde provedené změny obecně ovlivní všechny dokumenty tisknuté z aplikací systému Windows a budou platné i v dalších relacích systému Windows. Karta General (Obecné) V této části jsou k dispozici některé hlavní funkce tiskárny. 2. Klepnutím na toto tlačítko otevřete stejná okna, která už byla popsána dříve v této příručce v části o předvolbách tisku v aplikacích systému Windows. Zde provedené změny však představují nová výchozí nastavení pro všechny aplikace systému Windows. 3. Stisknutím tohoto tlačítka vytisknete testovací stránku pro ověření správné činnosti tiskárny. Karta Advanced (Pokročilý) Zde můžete určit, ve kterých denních hodinách bude tiskárna dostupná. 2. Označuje aktuální prioritu, od 1 (nejnižší) do 99 (nejvyšší). Dokumenty s nejvyšší prioritou se budou tisknout jako první. 3. Určuje, že dokumenty budou před vytištěním zařazeny v zařazovací službě (uloženy ve speciálním tiskovém souboru). Dokument se potom tiskne na pozadí a aplikace je tak dříve dostupná. Nastavení tisku v systému Windows > 62

63 4. Určuje, že tisk nezačne, dokud se nedokončí zařazování poslední stránky tisku. Pokud aplikace vyžaduje během tisku hodně času pro výpočet, tisková úloha se zastaví na delší dobu a tiskárna by mohla předčasně předpokládat, že tisk dokumentu je dokončen. Výběr této možnosti by měl takové situaci zabránit, ale tisk skončí později, protože jeho začátek bude zpožděn. 5. To je opačná možnost než v předchozím bodě. Tisk začne ihned po zahájení zařazování dokumentu. 6. Určuje, že dokument nebude zařazován do zařazovací služby, ale bude se tisknout přímo. Aplikace obvykle nebude připravena k dalšímu použití, dokud tisk neskončí. Vyžaduje méně místa na disku počítače, protože se nevytváří zařazovací soubor. 7. Nastavuje zařazovací službu tak, aby před odesláním dokumentu k vytištění prověřila shodu nastavení dokumentu s nastavením tiskárny. Zjistí-li služba nesoulad, uchová dokument v tiskové frontě tiskárny a nevytiskne ho, dokud se nezmění nastavení tiskány a dokud tisk dokumentu není znovu spuštěn z tiskové fronty. Dokumenty v tiskové frontě, které mají neshodná nastavení, nebrání tisku správně nastavených dokumentů. 8. Určuje, že zařazovací služba při rozhodování, který dokument vytisknout jako první, dává přednost dokumentům, které již ukončily zařazování, a to i tehdy, mají-li nižší prioritu než dokumenty, které se ještě zařazují. Pokud ještě žádný dokument neukončil zařazování, bude zařazovací služba dávat přednost větším zařazovaným dokumentům před menšími. Tuto možnost použijte, chceteli maximalizovat efektivitu práce tiskárny. Je-li tato možnost vypnutá, vybírá zařazovací služba dokumenty pouze na základě nastavení jejich priority. 9. Určuje, že zařazovací služba vytištěné dokumenty neodstraní. Díky tomu lze dokumenty znovu odeslat do tiskárny přímo ze zařazovací služby (není nutné je znovu tisknout z aplikace). Pokud tuto možnost používáte často, bude vyžadovat mnoho místa na disku počítače. 10. Určuje, zda jsou v závislosti na vaší tiskárně k dispozici pokročilé funkce, jako tisk brožur, pořadí stránek a počet stránek na listu papíru. Používáte-li normální tisk, nechte tuto funkci povolenu. Vpřípadě potíží s kompatibilitou ji můžete vypnout. Tyto pokročilé funkce pak mohou být nedostupné, i když je tiskárna podporuje. 11. Toto tlačítko poskytuje přístup ke stejným dialogovým oknům nastavení jako při tisku z aplikací. Změny provedené v ovládacím panelu systému Windows se stanou výchozím nastavením v systému Windows. Oboustranný tisk Chcete-li provést ruční oboustranný (duplexní) tisk, musí papír projít tiskárnou dvakrát. Oboustranný tisk můžete provádět pomocí zásobníku papíru nebo víceúčelového zásobníku. Oboustranný tisk je podporován pouze v systému Windows. Nastavení tisku v systému Windows > 63

64 Ruční oboustranný tisk pomocí zásobníku papíru 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek papíru pro provedení tiskové úlohy. 2. Klepněte na možnosti Soubor > Tisk a potom na tlačítko Vlastnosti. V závislosti na předvolbách tisku vyberte v rozvírací nabídce oboustranného tisku buď možnost Long Edge (Dlouhá hrana), nebo Short Edge (Krátká hrana). Další informace získáte klepnutím na tlačítko Duplex Help (Nápověda k oboustrannému tisku). Potom klepněte na tlačítko Print (Tisk). 3. Nejprve se vytiskne každá druhá strana dokumentu. Po dokončení tisku se na displeji tiskárny zobrazí tato výzva: Print (Tiskni)/Install paper (Vložte papír)/tray 1 (Zásobník 1)/Duplex request (Požadavek na duplex)/ Press START button (Stiskněte Start). 4. Otevřete zásobník. 5. Vyjměte potištěný papír z výstupního odkládacího zásobníku, otočte jej tak, aby byla potištěná strana NAHORU, a potom papír vložte do zásobníku. a b c 6. Zavřete zásobník a stiskněte tlačítko START, jak je uvedeno na displeji tiskárny. Okno zprávy na obrazovce se zavře a dokončí se tisk zbývajících stran. Nastavení tisku v systému Windows > 64

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

MB400 Series MB460 MB470 MB480

MB400 Series MB460 MB470 MB480 MB400 Series MB460 MB470 MB480 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit.

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

C3300/C3400. Uživatelská příručka. C3300n/C3400n C3000

C3300/C3400. Uživatelská příručka. C3300n/C3400n C3000 C3300/C3400 Uživatelská příručka C3300n/C3400n C3000 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

C5000 Series. Uživatelská příručka C5550 MFP C5000

C5000 Series. Uživatelská příručka C5550 MFP C5000 C5000 Series Uživatelská příručka C5550 MFP C5000 Předmluva Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Společnost Oki nenese žádnou zodpovědnost za

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

MC560. Uživatelská příručka

MC560. Uživatelská příručka MC560 Uživatelská příručka Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Vaše uživatelský manuál OKI MC860 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633869

Vaše uživatelský manuál OKI MC860 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C3200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633766

Vaše uživatelský manuál OKI C3200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633766 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Rychlý průvodce konfigurací 602LAN SUITE 2004

Rychlý průvodce konfigurací 602LAN SUITE 2004 602LAN SUITE 2004 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 KONTROLA FUNKČNOSTI PROTOKOLU TCP/IP... 4 INSTALACE 602LAN

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C5400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633859

Vaše uživatelský manuál OKI C5400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více