Upozornění a informace Ochranné známky Licenční upozornění Bezpečnostní informace Konvence... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění a informace... 7. Ochranné známky... 8. Licenční upozornění... 10. Bezpečnostní informace... 10. Konvence... 11"

Transkript

1

2 Obsah Upozornění a informace... 7 Ochranné známky... 8 Licenční upozornění Bezpečnostní informace Konvence Informace k elektronickým emisím The United Kingdom Telecommunications Act Hladina hlukových emisí Standard ENERGY STAR Informace k použití laseru Informační štítek laseru Prohlášení o laseru Třída Záruční prohlášení Kapitola 1: Přehled Základní model Konfigurovaný model Kapitola 2: Tisk Tipy pro úspěšný tisk Tipy pro skladování médií Prevence ucpání tiskárny Odeslání úlohy k tisku Tisk důvěrné úlohy Zadání osobního identifikačního čísla (PIN) Stornování tiskové úlohy Storno z ovládacího panelu tiskárny Storno úlohy z počítače s OS Windows Tisk stránky s konfigurací menu Tisk seznamu adresářů Tisk seznamu vzorů písem Tisk stránek pro vyhodnocení kvality tisku

3 Obsah Kapitola 3: Specifikace médií Pokyny k médiím Papír Fólie Obálky Štítky Karty Skladování médií Identifikace zdrojů a specifikace médií Propojení zásobníků Použití funkce oboustranného tisku Oboustranný tisk na hlavičkový papír Oboustranný vázaný tisk Použití výstupního zásobníku Plnění zásobníků Vkládání obálek do standardního zásobníku Použití podpěry médií ve výstupním zásobníku Použití zarážky médií Kapitola 4: Odstranění nahromaděného papíru Tipy pro prevenci ucpání tiskárny Identifikace dráhy média Přístup k prostoru s nahromaděným papírem Kapitola 5: Údržba Údržba tiskárny Zjištění stavu spotřebního materiálu Šetrné zacházení se spotřebním materiálem Objednávání spotřebního materiálu nebo údržbových dílů Objednávání tonerových kazet Objednávání fixační jednotky Objednávání odpadní nádoby na toner Objednávání foto kazety Údržba tiskárny pro dlouhodobé skladování Skladování spotřebního materiálu Skladování médií Skladování tonerových kazet Výměna tonerových kazet

4 Obsah Recyklace výrobků Lexmark Výměna fixační jednotky Výměna odpadní nádoby na toner Výměna foto kazety Nastavení ovládacího panelu v případě výměny spotřebního materiálu Změna výtěžnosti tonerové kazety Specifikace vyměněného spotřebního materiálu Čištění čočky tiskové hlavy Kapitola 6: Odstranění problémů Řešení základních problémů s tiskárnou Kontrola nereagující tiskárny Řešení problémů s displejem Řešení problémů s tiskem Řešení problémů s kvalitou tisku Řešení problémů s kvalitou barev Časté otázky týkající se barevného tisku Řešení problémů s volitelným příslušenstvím Řešení problémů s podáváním médií Řešení problémů se síťovým tiskem Řešení ostatních problémů Telefonický kontakt na servisní služby Kapitola 7: Správa Požadavky na paměť Deaktivace menu ovládacího panelu Aktivace menu Obnovení výchozích továrních nastavení Nastavení režimu Power Saver Konfigurace výstrah tiskárny Použití Setup Menu Písma (fonty) Typy písma a fonty Bitmapové a škálovatelné fonty Rezidentní fonty Prohlášení k čitelnosti Znakové sady

5 Obsah Fonty s možností stažení Použití funkce Print and Hold Volba uživatelského jména Tisk a smazání podržených úloh Přístup k podrženým úlohám z ovládacího panelu Výskyt chyby formátu Opakování tisku Rezervace tisku Ověření tisku Důvěrné úlohy Vyjmutí volitelných karet Vyjmutí systémové desky Vyjmutí volitelných paměťových karet tiskárny Vyjmutí volitelné firmwarové karty nebo volitelné flash paměťové karty Vrácení systémové desky zpět na místo Vyjmutí volitelného příslušenství Vyjmutí tiskárny z volitelného zásobníku na 530 listů Vyjmutí volitelné jednotky oboustranného tisku Kapitola 8: Použití menu tiskárny Popis ovládacího panelu tiskárny Kontrolka stavu Tlačítka Použití ovládacího panelu ke změně nastavení tiskárny Menu deaktivována Color Menu (Menu Barva) Menu Konfigurace Menu Dokončení Menu Nápověda Menu Úlohy Menu Síť Menu Paralelně Menu PCL Emulace Menu Papír Menu PostScript Menu Sériově" Menu Nastavení Menu Supplies (Spotřební materiál)

6 Obsah Menu USB Menu Obslužné programy" Kapitola 9: Vysvětlení zpráv tiskárny Index

7 Upozornění a informace Informace k vydání Ochranné známky Licenční upozornění Bezpečnostní informace Konvence Informace k elektronickým emisím Hladina hlukových emisí Standard ENERGY STAR Informace k použití laseru Záruční prohlášení Upozornění a informace 7

8 Upozornění a informace Vydání: Prosinec 2003 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedená ustanovení v rozporu s místními zákony: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UVEDENÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V některých zemích není odepření uvedených nebo implicitních záruk při určitých transakcích přípustné. Z toho důvodu se na Vás uvedené prohlášení nemusí vztahovat. Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Uvedené informace se pravidelně mění, provedené změny jsou zohledněny v dalších vydáních. Zlepšení nebo změny popsaného výrobku nebo programů mohou být aplikovány kdykoli. Vaše případné komentáře k této publikaci můžete adresovat na Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Ve Spojeném království a Irsku je adresujte na Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Firma Lexmark může použít nebo distribuovat kteroukoli Vámi dodanou informaci jakoukoli formou, pokud ji k tomu shledá vhodnou, aniž by jí tím vznikaly jakékoli povinnosti vůči Vám. Další publikace týkající se tohoto výrobku je možné zakoupit na telefonní lince Ve Velké Británii a Irsku volejte telefonní číslo +44 (0) V ostatních zemích prosím kontaktujte prodejní místo. Uvedením odkazů na výrobky, programy nebo služby v této publikaci nepřebírá výrobce žádnou záruku za jejich dostupnost ve všech zemích, kde působí. Jakýkoli odkaz na výrobek, program nebo službu nemá v úmyslu stanovit nebo naznačit, že lze použít pouze jmenovaný výrobek, program nebo službu. Je možné použít jakýkoli funkčně ekvivalentní výrobek, program nebo službu, jestliže se jeho užitím nedostanete do konfliktu se stávajícím intelektuálním vlastnictvím. Vyhodnocení a ověření funkce ve spojení s jinými výrobky, programy nebo službami, kromě těch, které jsou výslovně určeny výrobcem, jsou plně v odpovědnosti uživatele Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Tento software a veškerá dodaná doplňující dokumentace, pro které platí toto ujednání, je komerční počítačový software a dokumentace, které jsou určené výlučně pro soukromé použití. Ochranné známky Lexmark, Lexmark se symbolem červeného diamantu, MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních zemích. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company. PCL je označení společnosti Hewlett-Packard Company pro sadu tiskových příkazů (jazyk) a funkcí použitých v jejích tiskárenských výrobcích. Tato tiskárna byla navržena tak, aby byla kompatibilní s PCL jazykem. To znamená, že identifikuje PCL příkazy použité v různých aplikačních programech a že emuluje funkce korespondující s těmito příkazy. PostScript je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 je označení společnosti Adobe Systems pro sadu tiskových příkazů (jazyk) a funkcí použitých v jejích softwarových výrobcích. Tato tiskárna byla navržena tak, aby byla kompatibilní s jazykem PostScript 3. To znamená, Ochranné známky 8

9 Upozornění a informace že identifikuje příkazy PostScript 3 použité v různých aplikačních programech a že emuluje funkce korespondující s těmito příkazy. Podrobnosti ke kompatibilitě jsou obsaženy v příručce Technical Reference. Následující termíny jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky těchto společností: Albertus Antique Olive Apple-Chancery Arial Candid CG Omega CG Times Chicago Clarendon Eurostile Geneva GillSans Helvetica Hoefler ITC Avant Garde Gothic ITC Bookman ITC Lubalin Graph ITC Mona Lisa ITC Zapf Chancery Joanna Marigold Monaco New York Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times New Roman TrueType The Monotype Corporation plc Monsieur Marcel OLIVE Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Agfa Corporation Produkt společnosti Agfa Corporation Podle písma Times New Roman v souladu s licencí společnosti The Monotype Corporation plc, produkt společnosti Agfa Corporation Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG nebo její pobočky Nebiolo Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Linotype-Hell AG nebo její pobočky Jonathan Hoefler Type Foundry International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation The Monotype Corporation plc Arthur Baker Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. Arthur Baker Linotype-Hell AG nebo její pobočky Linotype-Hell AG nebo její pobočky Agfa Corporation The Monotype Corporation plc Apple Computer, Inc. Ochranné známky 9

10 Upozornění a informace Univers Wingdings Linotype-Hell AG nebo její pobočky Microsoft Corporation Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Licenční upozornění Rezidentní software tiskárny obsahuje: Software vyvinutý a chráněný autorským právem společnosti Lexmark Software modifikovaný společností Lexmark, který je licencovaný podle ustanovení GNU General Public License version 2 a GNU Lesser General Public License version 2.1 Software licencovaný podle BSD license and warranty statements Klikněte na název dokumentu, do kterého chcete nahlédnout: Prohlášení o licenci a záruce BSD Licence GNU General Public License Software modifikovaný společností Lexmark a licencovaný podle GNU je volný software, můžete ho redistribuovat a/nebo modifikovat při dodržení podmínek výše uvedených licencí. Tyto licence Vám neposkytují žádná práva na software použitý v této tiskárně, který je chráněn autorským právem společnosti Lexmark. Protože je software, na kterém je založena modifikace společnosti Lexmark na základě GNU licence, dodáván výlučně bez záruk, je i použití této verze modifikované společností Lexmark poskytováno bez záruky. Další podrobnosti k odepření záruky najdete v uvedených licencích. Chcete-li získat soubory zdrojového kódu k softwaru, který byl modifikován společností Lexmark, spusťte CD dodané s tiskárnou a klikněte na Kontaktovat Lexmark. Bezpečnostní informace Není-li Vaše tiskárna označena tímto symbolem, musí být připojena do správně uzemněné elektrické zásuvky. POZOR: Instalaci tiskárny, stejně jako i jakákoli elektrická nebo kabelová propojení, např. zapojení napájecího nebo telefonního kabelu, neprovádějte během bouřky. Napájecí kabel musí být zastrčen do elektrické zásuvky v blízkosti tiskárny a musí být snadno přístupný. Údržbu a opravy, které nejsou popsané v přiloženém návodu k použití, přenechejte odborníkovi. Licenční upozornění 10

11 Bezpečnostní informace Tento výrobek a ostatní příslušenství je navrženo, vyzkoušeno a schváleno tak, aby splňovalo globální bezpečnostní standardy. Bezpečnostní prvky některých součástí nemusí být vždy zřejmé. Lexmark neodpovídá za použití náhradních dílů jiných výrobců. Tento výrobek pracuje s laserovou technologií. POZOR: Nastavení, úpravy a ostatní činnosti v rozporu s instrukcemi uvedenými v této příručce mohou způsobit uvolnění nebezpečného záření, hrozí nebezpečí expozice. Během tisku dochází k zahřívání tiskového média, vysoká teplota může způsobit uvolňování par z média. Je nutné, abyste v rámci prevence úniku škodlivých par porozuměli té části příručky, ve které jsou shrnuty principy a pokyny pro výběr tiskových médií. Konvence POZOR: Toto slovo označuje okolnosti, které Vám mohou způsobit tělesnou újmu. Varování: Toto slovo označuje okolnosti, při kterých může dojít k poškození výrobku nebo softwaru. Upozornění! Tento symbol označuje díly citlivé na elektrostatický náboj. Nedotýkejte se oblastí v blízkosti těchto symbolů, aniž se nejprve dotknete kovového rámu tiskárny. Konvence 11

12 Informace k elektronickým emisím FCC prohlášení o shodě Upozornění a informace Základní a síťová tiskárna Lexmark C510, typy a , byla testována a vyhovuje požadavkům pro digitální přístroje třídy B, ve shodě s částí 15 předpisů FCC. Zařízení smí být provozováno při dodržení následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat žádná rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijímané interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí provozní stavy. Mezní hodnoty FCC třídy B jsou navrženy tak, aby poskytovaly přijatelnou ochranu proti rušivé interferenci při instalacích v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může rušivě interferovat s radiovými komunikacemi. Přesto není možné zaručit, že u konkrétní instalace k rušivé interferenci nedojde. Dojde-li k rušení příjmu radiového nebo televizního vysílání, které lze identifikovat zapnutím a opětovným vypnutím zařízení, pokuste se eliminovat rušivý účinek provedením některého z následujících kroků: Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než na kterém je připojen přijímač. Zkonzultujte další možná řešení se servisním pracovníkem nebo prodejcem zařízení. Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení radiového nebo televizního příjmu, které vzniká v důsledku použití jiných než doporučených kabelů nebo v důsledku nepovolených změn a úprav na zařízení. Nepovolené změny nebo úpravy na zařízení mohou zbavit uživatele oprávnění k používání tohoto zařízení. Poznámka: Pro zajištění shody s FCC předpisy o elektromagnetické interferenci pro zařízení třídy B použijte řádně stíněný a uzemněný kabel, jako např. Lexmark díl číslo pro paralelní připojení nebo 12A2405 pro USB připojení. Použití náhradního kabelu, který není dostatečně stíněný a uzemněný, může vést k porušení FCC předpisů. Jakékoli dotazy týkající se informací k prohlášení o shodě adresujte na: Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Informace k elektronickým emisím 12

13 Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le matériel brouilleur du Canada. ES prohlášení o shodě Upozornění a informace Tento výrobek je ve shodě s ochrannými požadavky směrnic Evropské komise 89/336/EEC a 73/23/EEC k harmonizaci zákonů členských států, které se týkají elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických zařízení navržených pro použití v daných napěťových mezích. Prohlášení o shodě s požadavky příslušných směrnic bylo podepsáno ředitelem oddělení Výroby a technické podpory, Lexmark International, S.A., Boigny, Francie. Tento výrobek splňuje mezní hodnoty pro třídu B dle EN a bezpečnostní požadavky dle EN Prohlášení o shodě Korejská republika Jestliže je výrobek označen uvedeným symbolem: pak pro tento výrobek platí následující prohlášení. Tento výrobek je podle podmínek EMC registrován jako výrobek pro použití v domácnosti. Lze ho instalovat na kterémkoli místě, včetně obytných prostor. Prohlášení pro Japanese VCCI Jestliže je výrobek označen uvedeným symbolem: pak pro tento výrobek platí následující prohlášení. Informace k elektronickým emisím 13

14 Upozornění a informace The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. Hladina hlukových emisí Následující měření byla provedena ve shodě s normou ISO 7779 a zpráva byla vypracována ve shodě s normou ISO Průměrný akustický tlak, 1 metr, dba * C510 Tisk 53 Volnoběh 42 Energy Star EPA ENERGY STAR pro kancelářská zařízení je partnerský program výrobců zmíněných zařízení na podporu zavádění energeticky úsporných výrobků a následného snížení znečištění ovzduší způsobovaného výrobou energií. Společnosti, které se programu účastní, uvádějí na trh takové výrobky, které se během své nečinnosti vypínají. Tímto způsobem je možné snížit energetickou spotřebu až o 50 procent. Společnost Lexmark je hrdým účastníkem tohoto programu. Jako partner programu ENERGY STAR se společnost Lexmark International, Inc. zavazuje k tomu, že její výrobky splní požadavky ENERGY STAR na energetickou hospodárnost provozu. Informace k elektronickým emisím 14

15 Informace k použití laseru Informační štítek laseru Upozornění a informace Štítek s informacemi o laseru může být připevněn, jak je znázorněno na obrázku: Prohlášení o laseru Třída 1 Ve Spojených státech byl tiskárně udělen certifikát dokládající shodu s požadavky předpisů DHHS 21 CFR, podkapitola J, pro laserové produkty třídy I (1). V dalších místech je certifikován jako laserový produkt třídy I, který splňuje požadavky normy IEC Laserové výrobky třídy I nejsou považovány za nebezpečné. Uvnitř tiskárny se nachází laser třídy 1Mb (3b), jmenovitě 5 mw galium-arsenidový laser pracující v rozmezí vlnových délek nanometrů. Laserový systém a tiskárna jsou navržené tak, aby za normálních provozních podmínek, během uživatelské údržby nebo ostatní předepsané údržby nedošlo za žádných okolností k vystavení osob laserovému záření překračujícímu mezní hodnoty třídy I. Záruční prohlášení Lexmark International, Inc., Lexington, KY Tato záruka platí pro USA a Kanadu. Pro zákazníky mimo USA a Kanadu platí záruční informace v jednotlivých zemích tak, jak byla poskytnuta s dodanou tiskárnou. Informace k použití laseru 15

16 Upozornění a informace Tiskárna C510 Toto záruční prohlášení se vztahuje na tento výrobek, jestliže byl původně zakoupen pro osobní potřebu, nikoli za účelem dalšího prodeje, u společnosti Lexmark nebo jejího prodejního reprezentanta, v tomto prohlášení označovaného jako prodejce. Záruka Společnost Lexmark zaručuje, že tento výrobek: je vyroben z nových dílů, nebo z nových a provozně způsobilých použitých dílů, jejichž výkon je shodný s díly novými, je bez závad materiálu a zpracování, odpovídá oficiálně publikovaným specifikacím společnosti Lexmark, je v dobrém provozním stavu. Jestliže tento výrobek ztratí funkčnost v rozsahu záruky v průběhu záruční doby, kontaktujte prodejce nebo společnost Lexmark pro provedení bezplatné opravy. Je-li tento výrobek příslušenstvím nebo opcí, lze uplatnit nárok na poskytnutí záruky pouze v případě, že je jako příslušenství nebo opce použitý v kombinaci s výrobkem, pro který byl určen. K poskytnutí záručního servisu můžete být vyzváni k předložení příslušenství nebo opce spolu s výrobkem. Postoupíte-li tento výrobek dalšímu uživateli, je záruční servis v rámci tohoto prohlášení k dispozici i tomuto uživateli po zbývající dobu záruční doby. Tomuto uživateli byste spolu s tímto prohlášením měli předat také originál dokladu o koupi. Záruční servis Záruční doba je 12 měsíců a začíná dnem, kdy byl výrobek zakoupen, jak je vyznačeno na dokladu o koupi. K poskytnutí záručního servisu můžete být vyzváni k předložení originálního dokladu o koupi. Záruční servis bude proveden na společností Lexmark stanoveném místě. Vyžaduje-li záruční servis výměnu výrobku nebo dílu, stává se vyměněný díl vlastnictvím prodejce nebo společnosti Lexmark. Náhradní díl může být nový nebo opravený díl. Na náhradní díl se vztahuje zbývající záruční doba originálního výrobku. Výměnu není možné provést v případě, že výrobek předložený k výměně je deformovaný, upravený, vyžaduje opravu, na kterou se nevztahuje záruční servis, nebo je neopravitelný. Zároveň nesmí být tento výrobek předmětem jakéhokoli právního závazku nebo omezení, které by bránilo výměně. Než předložíte tento výrobek k záručnímu servisu, odstraňte všechny programy, data a vyjímatelná média. Pro další vysvětlení záručních alternativ a pro informace o nejbližším autorizovaném servisním místě společnosti Lexmark kontaktujte Lexmark na telefonním čísle , nebo navštivte webovou stránku Záruční prohlášení 16

17 Vzdálená technická podpora je na tento výrobek poskytována po dobu trvání záruky. Společnost Lexmark nabízí mnoho rozšířených záručních programů, které zahrnují i prodloužení technické podpory. Technická podpora výrobků, na které se již nevztahuje záruka společnosti Lexmark, je poskytována pouze za úhradu. Rozsah záruky Nezaručujeme nepřetržitou a bezporuchovou funkci tohoto výrobku. Záruční servis nezahrnuje opravy poruch způsobených: úpravou nebo jinou modifikací nehodami nebo nevhodným použitím nepřiměřeným fyzikálním nebo provozním prostředím údržbou provedenou jinou osobou, než je společnost Lexmark nebo její autorizovaný servis funkcí výrobku za hranicí jeho životnosti neprovedenou instalací údržbové sady podle pokynu (v případě použitelnosti) použitím tiskového média nespecifikovaného společností Lexmark použitím jiného spotřebního materiálu, než materiálu Lexmark (tonery, inkoustové náplně a pásky) použitím výrobků a dílů jiných výrobců VŠECHNY UVEDENÉ A IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATEL- NOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY. PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY NELZE UPLATNIT ŽÁDNÝ NÁROK NA POSKYTNUTÍ ZÁRUKY, UVEDENÉ ČI IMPLICITNÍ. Omezení odpovědnosti Záruční prohlášení Jediná možná cesta pro vyrovnání na základě tohoto prohlášení je shrnuta v této sekci. V případě vznesení jakéhokoli nároku týkajícího se funkce výrobku v souladu s tímto záručním prohlášením můžete získat náhradu vzniklých škod až do výše stanovené v následujícím odstavci. Společnost Lexmark je povinna plněním vzniklé škody do částky 1) 5000 USD nebo 2) do výše částky, která byla za výrobek, který škody způsobil, zaplacena. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na Vaše nároky týkající se tělesných zranění nebo škod na nemovitém majetku nebo hmotném osobním majetku, vůči kterým je společnost Lexmark odpovědná ze zákona. V žádném případě není společnost Lexmark odpovědná za ztrátu zisku, úspor, nahodilé škody nebo škody v důsledku ekonomických vlivů. To platí i v případě, že společnost Lexmark nebo prodejce upozorníte na možnost vzniku takových škod. Společnost Lexmark není povinna k plnění škod, které uplatňují třetí osoby. Toto omezení náhrad se také vztahuje na každého dodavatele materiálů dodávaných společnosti Lexmark. Záruční omezení společnosti Lexmark a dodavatelů nejsou kumulativní. Dodavatel je oprávněnou osobou v souvislosti s tímto omezením. Záruční prohlášení 17

18 Záruční prohlášení Další práva V některých zemích není omezení délky trvání záruky nebo vyloučení nebo omezení záruky pro případ nahodilých nebo následných škod přípustné. Jestliže mají takové zákony platnost, nemusí omezení a vyloučení záruky jmenované v tomto prohlášení ve Vašem případě platit. Tato záruka Vám poskytuje specifická zákonná práva. Zároveň můžete mít další práva, která jsou různá v různých zemích. Záruční prohlášení 18

19 Přehled Základní model Následující obrázek znázorňuje základní model a prvky tiskárny Lexmark C510. Ovládací panel Výstupní zásobník Standardní zásobník (Zásobník 250) Konfigurovaný model Následující obrázek znázorňuje volitelné příslušenství dostupné pro tiskárnu Lexmark C510. Volitelné příslušenství je vystínované. Ohledně informací o pořadí instalace volitelného příslušenství nahlédněte do Průvodce instalací. Volitelná jednotka oboustranného tisku Volitelný zásobník na 530 listù Přehled 19

20 Tisk V této kapitole jsou shrnuty tipy pro tisk, návody pro tisk seznamů s informacemi tiskárny a pro stornování tiskových úloh. Tipy pro úspěšný tisk Tipy pro skladování médií Tisková média vhodně skladujte. Více informací viz Skladování médií. Prevence ucpání tiskárny Volba vhodného papíru nebo speciálního média (fólie, štítky a karty) je podstatným krokem směrem k bezproblémovému tisku. Více informací viz Tipy pro prevenci ucpání tiskárny. Poznámka: Před zakoupením většího množství papíru nebo speciálních medií, které chcete v tiskárně používat, doporučujeme nejdříve vyzkoušet malý vzorek těchto médií. Volbou vhodného papíru nebo speciálního média a jejich správným vkládáním do tiskárny můžete předejít většině problémů s ucpáním tiskárny. Viz Plnění zásobníků ohledně instrukcí o vkládání papíru a speciálních médií do standardního zásobníku, volitelného zásobníku na 250 listů formátu legal a volitelného zásobníku na 530 listů. Dojde-li k ucpání tiskárny, nahlédněte do části Odstranění nahromaděného papíru. Pro tipy, které Vám pomohou předcházet ucpání tiskárny, nahlédněte do části Tipy pro prevenci ucpání tiskárny. Odeslání úlohy k tisku Tiskový ovladač je software, který umožňuje komunikaci počítače s tiskárnou. Jestliže v softwarové aplikaci zvolíte Tisk, otevře se okno tiskového ovladače. Zvolte vhodná nastavení pro danou úlohu, kterou chcete odeslat k tisku. Nastavení pro tisk provedená v tiskovém ovladači mají přednost před výchozími nastaveními zvolenými z ovládacího panelu tiskárny. Pro zobrazení všech natavení tiskárny, která jsou k dispozici a která lze změnit, budete možná muset kliknout na Vlastnosti nebo Nastavení v úvodního okně tisku. Pokud Vám některé z funkcí v okně tiskového ovladače nejsou jasné, otevřete online nápovědu pro další informace. Pro zajištění podpory všech funkcí tiskárny použijte vlastní tiskový ovladač Lexmark. Aktualizované ovladače, kompletní popis balíčků tiskových ovladačů a podporu k ovladači Lexmark najdete na Tisk 20

21 Tisk webové stránce Lexmark. Můžete použít i systémový ovladač integrovaný ve Vašem operačním systému. Pro více informací o volbě a instalaci ovladačů nahlédněte do Průvodce instalací. Tisk úlohy z typické aplikace ve Windows: 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout. 2 V menu Soubor zvolte Tisk. 3 Zkontrolujte, že je v dialogovém okně zvolena správná tiskárna. Upravte nastavení tiskárny podle potřeby (např. označení stran, které chcete vytisknout, nebo počet kopií). 4 Klikněte na Vlastnosti nebo Nastavení a upravte nastavení tiskárny, která nejsou přístupná z první obrazovky, potom klikněte na OK. 5 Klikněte na OK nebo Tisk, úloha se odešle do zvolené tiskárny. Tisk důvěrné úlohy Při odesílání úlohy do tiskárny můžete z ovladače zadat osobní identifikační číslo (PIN). Kód PIN musí být čtyřmístný a musí se skládat z číslic 1-6. Tisková úloha je potom podržena v paměti tiskárny, dokud nezadáte stejný čtyřmístný kód PIN na ovládacím panelu a nezvolíte tisk nebo smazání úlohy. Tímto způsobem je zajištěno, že se úloha nevytiskne dříve, než jste osobně přítomni jejímu vyzvednutí, nikdo z dalších uživatelů tiskárny tuto úlohu nemůže vytisknout. Tuto funkci lze použít pouze s vlastními tiskovými ovladači Lexmark obsaženými na CD, které bylo dodáno s tiskárnou. 1 V textovém editoru, tabulkovém procesoru, prohlížeči nebo jiné aplikaci zvolte Soubor Tisk. 2 Klikněte na Vlastnosti. (Jestliže není k dispozici tlačítko Vlastnosti, klikněte na Nastavení a potom klikněte na Vlastnosti.) 3 Klikněte na Nápověda a nahlédněte do tématu Důvěrný tisk nebo Print and Hold. Postupujte podle pokynů pro tisk důvěrných úloh. (viz Tisk důvěrné úlohy.) Přejděte k tiskárně, jestliže jste připraveni k vyzvednutí své důvěrné úlohy, a pokračujte těmito kroky: 4 Stiskněte tlačítko Menu, až se zobrazí Menu úloh, potom stiskněte tlačítko Zvolit. 5 Stiskněte tlačítko Menu, až se zobrazí Důvěrná úloha, potom stiskněte tlačítko Zvolit. 6 Stiskněte tlačítko Menu, až se zobrazí Vaše uživatelské jméno, potom stiskněte tlačítko Zvolit. 7 Viz následující část Zadání osobního identifikačního čísla (PIN). Pro tisk důvěrné úlohy pokračujte krokem 8 na straně 22. Tisk důvěrné úlohy 21

22 Zadání osobního identifikačního čísla (PIN) Jestliže v Menu úloh zvolíte Důvěrná úloha, zobrazí se na displeji po volbě Vašeho uživatelského jména následující obrazovka: Zadejte PIN: = Tisk 8 Pomocí tlačítek ovládacího panelu zadejte čtyřmístný kód PIN, který je přiřazen Vaší důvěrné tiskové úloze. Číslice vedle tlačítek označují, která tlačítka máte stisknout pro zadání jednotlivých číslic (1-6). V průběhu zadávání kódu PIN se na displeji pro zajištění utajení zobrazují pouze symboly hvězdiček. Zadáte-li chybný kód PIN, zobrazí se hlášení Nenalezeny žádné úlohy. Zobrazí se Zkusit znovu?. 9 Stiskněte tlačítko Jdi pro opětovné zadání PIN, nebo stiskněte tlačítko Stop pro opuštění menu Důvěrná úloha. 10 Stiskněte tlačítko Zvolit pro tisk důvěrných úloh. Vaše úlohy se vytisknou a smažou z paměti tiskárny. Pro více informací o důvěrných tiskových úlohách a úlohách Print and Hold nahlédněte do části Použití funkce Print and Hold. Stornování tiskové úlohy K dispozici máte několik postupů, jak stornovat tiskovou úlohu. Storno z ovládacího panelu tiskárny Jestliže probíhá tisk úlohy, kterou chcete stornovat, a na displeji je zobrazeno V procesu: 1 Stiskněte tlačítko Menu pro otevření Menu úloh. Storno úlohy se zobrazí na druhém řádku displeje. Stornování tiskové úlohy 22

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Vydání: Březen 2004 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

E120, E120n. Uživatelská příručka. www.lexmark.com. Červenec 2005

E120, E120n. Uživatelská příručka. www.lexmark.com. Červenec 2005 E120, E120n Uživatelská příručka Červenec 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se symbolem červeného diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark Inerntational, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DCP-L2500D Kompaktní mono laserový multifunkční model

DCP-L2500D Kompaktní mono laserový multifunkční model DCP-L2500D Kompaktní mono laserový multifunkční model až 26 str./min. Rozlišení tisku ve třídě HQ1200 Volitelná vysokokapacitní tonerová kazeta Specifikace: Rychlý tisk Dokáže zvýšit produktivitu kanceláře

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o.

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Platné od 1.6.2009 Tento dokument doplňuje popis Všeobecné podmínky prodeje pokladen a ostatního HW firmy AMAX COM s.r.o. Tyto všeobecné záruční podmínky

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

X125 All-In-One. Uživatelská příručka

X125 All-In-One. Uživatelská příručka X125 All-In-One Uživatelská příručka Červen 2002 Bezpečnostní informace Síťový kabel zapojte do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která je v dosahu zařízení Opravy a servis, které nejsou výslovně uvedené

Více

hp LaserJet 2400 series příručka uživatele

hp LaserJet 2400 series příručka uživatele hp LaserJet 2400 series příručka uživatele Tiskárna HP LaserJet 2400 series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více