Upozornění a informace Ochranné známky Licenční upozornění Bezpečnostní informace Konvence... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění a informace... 7. Ochranné známky... 8. Licenční upozornění... 10. Bezpečnostní informace... 10. Konvence... 11"

Transkript

1

2 Obsah Upozornění a informace... 7 Ochranné známky... 8 Licenční upozornění Bezpečnostní informace Konvence Informace k elektronickým emisím The United Kingdom Telecommunications Act Hladina hlukových emisí Standard ENERGY STAR Informace k použití laseru Informační štítek laseru Prohlášení o laseru Třída Záruční prohlášení Kapitola 1: Přehled Základní model Konfigurovaný model Kapitola 2: Tisk Tipy pro úspěšný tisk Tipy pro skladování médií Prevence ucpání tiskárny Odeslání úlohy k tisku Tisk důvěrné úlohy Zadání osobního identifikačního čísla (PIN) Stornování tiskové úlohy Storno z ovládacího panelu tiskárny Storno úlohy z počítače s OS Windows Tisk stránky s konfigurací menu Tisk seznamu adresářů Tisk seznamu vzorů písem Tisk stránek pro vyhodnocení kvality tisku

3 Obsah Kapitola 3: Specifikace médií Pokyny k médiím Papír Fólie Obálky Štítky Karty Skladování médií Identifikace zdrojů a specifikace médií Propojení zásobníků Použití funkce oboustranného tisku Oboustranný tisk na hlavičkový papír Oboustranný vázaný tisk Použití výstupního zásobníku Plnění zásobníků Vkládání obálek do standardního zásobníku Použití podpěry médií ve výstupním zásobníku Použití zarážky médií Kapitola 4: Odstranění nahromaděného papíru Tipy pro prevenci ucpání tiskárny Identifikace dráhy média Přístup k prostoru s nahromaděným papírem Kapitola 5: Údržba Údržba tiskárny Zjištění stavu spotřebního materiálu Šetrné zacházení se spotřebním materiálem Objednávání spotřebního materiálu nebo údržbových dílů Objednávání tonerových kazet Objednávání fixační jednotky Objednávání odpadní nádoby na toner Objednávání foto kazety Údržba tiskárny pro dlouhodobé skladování Skladování spotřebního materiálu Skladování médií Skladování tonerových kazet Výměna tonerových kazet

4 Obsah Recyklace výrobků Lexmark Výměna fixační jednotky Výměna odpadní nádoby na toner Výměna foto kazety Nastavení ovládacího panelu v případě výměny spotřebního materiálu Změna výtěžnosti tonerové kazety Specifikace vyměněného spotřebního materiálu Čištění čočky tiskové hlavy Kapitola 6: Odstranění problémů Řešení základních problémů s tiskárnou Kontrola nereagující tiskárny Řešení problémů s displejem Řešení problémů s tiskem Řešení problémů s kvalitou tisku Řešení problémů s kvalitou barev Časté otázky týkající se barevného tisku Řešení problémů s volitelným příslušenstvím Řešení problémů s podáváním médií Řešení problémů se síťovým tiskem Řešení ostatních problémů Telefonický kontakt na servisní služby Kapitola 7: Správa Požadavky na paměť Deaktivace menu ovládacího panelu Aktivace menu Obnovení výchozích továrních nastavení Nastavení režimu Power Saver Konfigurace výstrah tiskárny Použití Setup Menu Písma (fonty) Typy písma a fonty Bitmapové a škálovatelné fonty Rezidentní fonty Prohlášení k čitelnosti Znakové sady

5 Obsah Fonty s možností stažení Použití funkce Print and Hold Volba uživatelského jména Tisk a smazání podržených úloh Přístup k podrženým úlohám z ovládacího panelu Výskyt chyby formátu Opakování tisku Rezervace tisku Ověření tisku Důvěrné úlohy Vyjmutí volitelných karet Vyjmutí systémové desky Vyjmutí volitelných paměťových karet tiskárny Vyjmutí volitelné firmwarové karty nebo volitelné flash paměťové karty Vrácení systémové desky zpět na místo Vyjmutí volitelného příslušenství Vyjmutí tiskárny z volitelného zásobníku na 530 listů Vyjmutí volitelné jednotky oboustranného tisku Kapitola 8: Použití menu tiskárny Popis ovládacího panelu tiskárny Kontrolka stavu Tlačítka Použití ovládacího panelu ke změně nastavení tiskárny Menu deaktivována Color Menu (Menu Barva) Menu Konfigurace Menu Dokončení Menu Nápověda Menu Úlohy Menu Síť Menu Paralelně Menu PCL Emulace Menu Papír Menu PostScript Menu Sériově" Menu Nastavení Menu Supplies (Spotřební materiál)

6 Obsah Menu USB Menu Obslužné programy" Kapitola 9: Vysvětlení zpráv tiskárny Index

7 Upozornění a informace Informace k vydání Ochranné známky Licenční upozornění Bezpečnostní informace Konvence Informace k elektronickým emisím Hladina hlukových emisí Standard ENERGY STAR Informace k použití laseru Záruční prohlášení Upozornění a informace 7

8 Upozornění a informace Vydání: Prosinec 2003 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedená ustanovení v rozporu s místními zákony: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UVEDENÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V některých zemích není odepření uvedených nebo implicitních záruk při určitých transakcích přípustné. Z toho důvodu se na Vás uvedené prohlášení nemusí vztahovat. Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Uvedené informace se pravidelně mění, provedené změny jsou zohledněny v dalších vydáních. Zlepšení nebo změny popsaného výrobku nebo programů mohou být aplikovány kdykoli. Vaše případné komentáře k této publikaci můžete adresovat na Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Ve Spojeném království a Irsku je adresujte na Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Firma Lexmark může použít nebo distribuovat kteroukoli Vámi dodanou informaci jakoukoli formou, pokud ji k tomu shledá vhodnou, aniž by jí tím vznikaly jakékoli povinnosti vůči Vám. Další publikace týkající se tohoto výrobku je možné zakoupit na telefonní lince Ve Velké Británii a Irsku volejte telefonní číslo +44 (0) V ostatních zemích prosím kontaktujte prodejní místo. Uvedením odkazů na výrobky, programy nebo služby v této publikaci nepřebírá výrobce žádnou záruku za jejich dostupnost ve všech zemích, kde působí. Jakýkoli odkaz na výrobek, program nebo službu nemá v úmyslu stanovit nebo naznačit, že lze použít pouze jmenovaný výrobek, program nebo službu. Je možné použít jakýkoli funkčně ekvivalentní výrobek, program nebo službu, jestliže se jeho užitím nedostanete do konfliktu se stávajícím intelektuálním vlastnictvím. Vyhodnocení a ověření funkce ve spojení s jinými výrobky, programy nebo službami, kromě těch, které jsou výslovně určeny výrobcem, jsou plně v odpovědnosti uživatele Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Tento software a veškerá dodaná doplňující dokumentace, pro které platí toto ujednání, je komerční počítačový software a dokumentace, které jsou určené výlučně pro soukromé použití. Ochranné známky Lexmark, Lexmark se symbolem červeného diamantu, MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních zemích. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company. PCL je označení společnosti Hewlett-Packard Company pro sadu tiskových příkazů (jazyk) a funkcí použitých v jejích tiskárenských výrobcích. Tato tiskárna byla navržena tak, aby byla kompatibilní s PCL jazykem. To znamená, že identifikuje PCL příkazy použité v různých aplikačních programech a že emuluje funkce korespondující s těmito příkazy. PostScript je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 je označení společnosti Adobe Systems pro sadu tiskových příkazů (jazyk) a funkcí použitých v jejích softwarových výrobcích. Tato tiskárna byla navržena tak, aby byla kompatibilní s jazykem PostScript 3. To znamená, Ochranné známky 8

9 Upozornění a informace že identifikuje příkazy PostScript 3 použité v různých aplikačních programech a že emuluje funkce korespondující s těmito příkazy. Podrobnosti ke kompatibilitě jsou obsaženy v příručce Technical Reference. Následující termíny jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky těchto společností: Albertus Antique Olive Apple-Chancery Arial Candid CG Omega CG Times Chicago Clarendon Eurostile Geneva GillSans Helvetica Hoefler ITC Avant Garde Gothic ITC Bookman ITC Lubalin Graph ITC Mona Lisa ITC Zapf Chancery Joanna Marigold Monaco New York Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times New Roman TrueType The Monotype Corporation plc Monsieur Marcel OLIVE Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Agfa Corporation Produkt společnosti Agfa Corporation Podle písma Times New Roman v souladu s licencí společnosti The Monotype Corporation plc, produkt společnosti Agfa Corporation Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG nebo její pobočky Nebiolo Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Linotype-Hell AG nebo její pobočky Jonathan Hoefler Type Foundry International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation The Monotype Corporation plc Arthur Baker Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. Arthur Baker Linotype-Hell AG nebo její pobočky Linotype-Hell AG nebo její pobočky Agfa Corporation The Monotype Corporation plc Apple Computer, Inc. Ochranné známky 9

10 Upozornění a informace Univers Wingdings Linotype-Hell AG nebo její pobočky Microsoft Corporation Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Licenční upozornění Rezidentní software tiskárny obsahuje: Software vyvinutý a chráněný autorským právem společnosti Lexmark Software modifikovaný společností Lexmark, který je licencovaný podle ustanovení GNU General Public License version 2 a GNU Lesser General Public License version 2.1 Software licencovaný podle BSD license and warranty statements Klikněte na název dokumentu, do kterého chcete nahlédnout: Prohlášení o licenci a záruce BSD Licence GNU General Public License Software modifikovaný společností Lexmark a licencovaný podle GNU je volný software, můžete ho redistribuovat a/nebo modifikovat při dodržení podmínek výše uvedených licencí. Tyto licence Vám neposkytují žádná práva na software použitý v této tiskárně, který je chráněn autorským právem společnosti Lexmark. Protože je software, na kterém je založena modifikace společnosti Lexmark na základě GNU licence, dodáván výlučně bez záruk, je i použití této verze modifikované společností Lexmark poskytováno bez záruky. Další podrobnosti k odepření záruky najdete v uvedených licencích. Chcete-li získat soubory zdrojového kódu k softwaru, který byl modifikován společností Lexmark, spusťte CD dodané s tiskárnou a klikněte na Kontaktovat Lexmark. Bezpečnostní informace Není-li Vaše tiskárna označena tímto symbolem, musí být připojena do správně uzemněné elektrické zásuvky. POZOR: Instalaci tiskárny, stejně jako i jakákoli elektrická nebo kabelová propojení, např. zapojení napájecího nebo telefonního kabelu, neprovádějte během bouřky. Napájecí kabel musí být zastrčen do elektrické zásuvky v blízkosti tiskárny a musí být snadno přístupný. Údržbu a opravy, které nejsou popsané v přiloženém návodu k použití, přenechejte odborníkovi. Licenční upozornění 10

11 Bezpečnostní informace Tento výrobek a ostatní příslušenství je navrženo, vyzkoušeno a schváleno tak, aby splňovalo globální bezpečnostní standardy. Bezpečnostní prvky některých součástí nemusí být vždy zřejmé. Lexmark neodpovídá za použití náhradních dílů jiných výrobců. Tento výrobek pracuje s laserovou technologií. POZOR: Nastavení, úpravy a ostatní činnosti v rozporu s instrukcemi uvedenými v této příručce mohou způsobit uvolnění nebezpečného záření, hrozí nebezpečí expozice. Během tisku dochází k zahřívání tiskového média, vysoká teplota může způsobit uvolňování par z média. Je nutné, abyste v rámci prevence úniku škodlivých par porozuměli té části příručky, ve které jsou shrnuty principy a pokyny pro výběr tiskových médií. Konvence POZOR: Toto slovo označuje okolnosti, které Vám mohou způsobit tělesnou újmu. Varování: Toto slovo označuje okolnosti, při kterých může dojít k poškození výrobku nebo softwaru. Upozornění! Tento symbol označuje díly citlivé na elektrostatický náboj. Nedotýkejte se oblastí v blízkosti těchto symbolů, aniž se nejprve dotknete kovového rámu tiskárny. Konvence 11

12 Informace k elektronickým emisím FCC prohlášení o shodě Upozornění a informace Základní a síťová tiskárna Lexmark C510, typy a , byla testována a vyhovuje požadavkům pro digitální přístroje třídy B, ve shodě s částí 15 předpisů FCC. Zařízení smí být provozováno při dodržení následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat žádná rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijímané interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí provozní stavy. Mezní hodnoty FCC třídy B jsou navrženy tak, aby poskytovaly přijatelnou ochranu proti rušivé interferenci při instalacích v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může rušivě interferovat s radiovými komunikacemi. Přesto není možné zaručit, že u konkrétní instalace k rušivé interferenci nedojde. Dojde-li k rušení příjmu radiového nebo televizního vysílání, které lze identifikovat zapnutím a opětovným vypnutím zařízení, pokuste se eliminovat rušivý účinek provedením některého z následujících kroků: Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než na kterém je připojen přijímač. Zkonzultujte další možná řešení se servisním pracovníkem nebo prodejcem zařízení. Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení radiového nebo televizního příjmu, které vzniká v důsledku použití jiných než doporučených kabelů nebo v důsledku nepovolených změn a úprav na zařízení. Nepovolené změny nebo úpravy na zařízení mohou zbavit uživatele oprávnění k používání tohoto zařízení. Poznámka: Pro zajištění shody s FCC předpisy o elektromagnetické interferenci pro zařízení třídy B použijte řádně stíněný a uzemněný kabel, jako např. Lexmark díl číslo pro paralelní připojení nebo 12A2405 pro USB připojení. Použití náhradního kabelu, který není dostatečně stíněný a uzemněný, může vést k porušení FCC předpisů. Jakékoli dotazy týkající se informací k prohlášení o shodě adresujte na: Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Informace k elektronickým emisím 12

13 Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le matériel brouilleur du Canada. ES prohlášení o shodě Upozornění a informace Tento výrobek je ve shodě s ochrannými požadavky směrnic Evropské komise 89/336/EEC a 73/23/EEC k harmonizaci zákonů členských států, které se týkají elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických zařízení navržených pro použití v daných napěťových mezích. Prohlášení o shodě s požadavky příslušných směrnic bylo podepsáno ředitelem oddělení Výroby a technické podpory, Lexmark International, S.A., Boigny, Francie. Tento výrobek splňuje mezní hodnoty pro třídu B dle EN a bezpečnostní požadavky dle EN Prohlášení o shodě Korejská republika Jestliže je výrobek označen uvedeným symbolem: pak pro tento výrobek platí následující prohlášení. Tento výrobek je podle podmínek EMC registrován jako výrobek pro použití v domácnosti. Lze ho instalovat na kterémkoli místě, včetně obytných prostor. Prohlášení pro Japanese VCCI Jestliže je výrobek označen uvedeným symbolem: pak pro tento výrobek platí následující prohlášení. Informace k elektronickým emisím 13

14 Upozornění a informace The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. Hladina hlukových emisí Následující měření byla provedena ve shodě s normou ISO 7779 a zpráva byla vypracována ve shodě s normou ISO Průměrný akustický tlak, 1 metr, dba * C510 Tisk 53 Volnoběh 42 Energy Star EPA ENERGY STAR pro kancelářská zařízení je partnerský program výrobců zmíněných zařízení na podporu zavádění energeticky úsporných výrobků a následného snížení znečištění ovzduší způsobovaného výrobou energií. Společnosti, které se programu účastní, uvádějí na trh takové výrobky, které se během své nečinnosti vypínají. Tímto způsobem je možné snížit energetickou spotřebu až o 50 procent. Společnost Lexmark je hrdým účastníkem tohoto programu. Jako partner programu ENERGY STAR se společnost Lexmark International, Inc. zavazuje k tomu, že její výrobky splní požadavky ENERGY STAR na energetickou hospodárnost provozu. Informace k elektronickým emisím 14

15 Informace k použití laseru Informační štítek laseru Upozornění a informace Štítek s informacemi o laseru může být připevněn, jak je znázorněno na obrázku: Prohlášení o laseru Třída 1 Ve Spojených státech byl tiskárně udělen certifikát dokládající shodu s požadavky předpisů DHHS 21 CFR, podkapitola J, pro laserové produkty třídy I (1). V dalších místech je certifikován jako laserový produkt třídy I, který splňuje požadavky normy IEC Laserové výrobky třídy I nejsou považovány za nebezpečné. Uvnitř tiskárny se nachází laser třídy 1Mb (3b), jmenovitě 5 mw galium-arsenidový laser pracující v rozmezí vlnových délek nanometrů. Laserový systém a tiskárna jsou navržené tak, aby za normálních provozních podmínek, během uživatelské údržby nebo ostatní předepsané údržby nedošlo za žádných okolností k vystavení osob laserovému záření překračujícímu mezní hodnoty třídy I. Záruční prohlášení Lexmark International, Inc., Lexington, KY Tato záruka platí pro USA a Kanadu. Pro zákazníky mimo USA a Kanadu platí záruční informace v jednotlivých zemích tak, jak byla poskytnuta s dodanou tiskárnou. Informace k použití laseru 15

16 Upozornění a informace Tiskárna C510 Toto záruční prohlášení se vztahuje na tento výrobek, jestliže byl původně zakoupen pro osobní potřebu, nikoli za účelem dalšího prodeje, u společnosti Lexmark nebo jejího prodejního reprezentanta, v tomto prohlášení označovaného jako prodejce. Záruka Společnost Lexmark zaručuje, že tento výrobek: je vyroben z nových dílů, nebo z nových a provozně způsobilých použitých dílů, jejichž výkon je shodný s díly novými, je bez závad materiálu a zpracování, odpovídá oficiálně publikovaným specifikacím společnosti Lexmark, je v dobrém provozním stavu. Jestliže tento výrobek ztratí funkčnost v rozsahu záruky v průběhu záruční doby, kontaktujte prodejce nebo společnost Lexmark pro provedení bezplatné opravy. Je-li tento výrobek příslušenstvím nebo opcí, lze uplatnit nárok na poskytnutí záruky pouze v případě, že je jako příslušenství nebo opce použitý v kombinaci s výrobkem, pro který byl určen. K poskytnutí záručního servisu můžete být vyzváni k předložení příslušenství nebo opce spolu s výrobkem. Postoupíte-li tento výrobek dalšímu uživateli, je záruční servis v rámci tohoto prohlášení k dispozici i tomuto uživateli po zbývající dobu záruční doby. Tomuto uživateli byste spolu s tímto prohlášením měli předat také originál dokladu o koupi. Záruční servis Záruční doba je 12 měsíců a začíná dnem, kdy byl výrobek zakoupen, jak je vyznačeno na dokladu o koupi. K poskytnutí záručního servisu můžete být vyzváni k předložení originálního dokladu o koupi. Záruční servis bude proveden na společností Lexmark stanoveném místě. Vyžaduje-li záruční servis výměnu výrobku nebo dílu, stává se vyměněný díl vlastnictvím prodejce nebo společnosti Lexmark. Náhradní díl může být nový nebo opravený díl. Na náhradní díl se vztahuje zbývající záruční doba originálního výrobku. Výměnu není možné provést v případě, že výrobek předložený k výměně je deformovaný, upravený, vyžaduje opravu, na kterou se nevztahuje záruční servis, nebo je neopravitelný. Zároveň nesmí být tento výrobek předmětem jakéhokoli právního závazku nebo omezení, které by bránilo výměně. Než předložíte tento výrobek k záručnímu servisu, odstraňte všechny programy, data a vyjímatelná média. Pro další vysvětlení záručních alternativ a pro informace o nejbližším autorizovaném servisním místě společnosti Lexmark kontaktujte Lexmark na telefonním čísle , nebo navštivte webovou stránku Záruční prohlášení 16

17 Vzdálená technická podpora je na tento výrobek poskytována po dobu trvání záruky. Společnost Lexmark nabízí mnoho rozšířených záručních programů, které zahrnují i prodloužení technické podpory. Technická podpora výrobků, na které se již nevztahuje záruka společnosti Lexmark, je poskytována pouze za úhradu. Rozsah záruky Nezaručujeme nepřetržitou a bezporuchovou funkci tohoto výrobku. Záruční servis nezahrnuje opravy poruch způsobených: úpravou nebo jinou modifikací nehodami nebo nevhodným použitím nepřiměřeným fyzikálním nebo provozním prostředím údržbou provedenou jinou osobou, než je společnost Lexmark nebo její autorizovaný servis funkcí výrobku za hranicí jeho životnosti neprovedenou instalací údržbové sady podle pokynu (v případě použitelnosti) použitím tiskového média nespecifikovaného společností Lexmark použitím jiného spotřebního materiálu, než materiálu Lexmark (tonery, inkoustové náplně a pásky) použitím výrobků a dílů jiných výrobců VŠECHNY UVEDENÉ A IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATEL- NOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY. PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY NELZE UPLATNIT ŽÁDNÝ NÁROK NA POSKYTNUTÍ ZÁRUKY, UVEDENÉ ČI IMPLICITNÍ. Omezení odpovědnosti Záruční prohlášení Jediná možná cesta pro vyrovnání na základě tohoto prohlášení je shrnuta v této sekci. V případě vznesení jakéhokoli nároku týkajícího se funkce výrobku v souladu s tímto záručním prohlášením můžete získat náhradu vzniklých škod až do výše stanovené v následujícím odstavci. Společnost Lexmark je povinna plněním vzniklé škody do částky 1) 5000 USD nebo 2) do výše částky, která byla za výrobek, který škody způsobil, zaplacena. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na Vaše nároky týkající se tělesných zranění nebo škod na nemovitém majetku nebo hmotném osobním majetku, vůči kterým je společnost Lexmark odpovědná ze zákona. V žádném případě není společnost Lexmark odpovědná za ztrátu zisku, úspor, nahodilé škody nebo škody v důsledku ekonomických vlivů. To platí i v případě, že společnost Lexmark nebo prodejce upozorníte na možnost vzniku takových škod. Společnost Lexmark není povinna k plnění škod, které uplatňují třetí osoby. Toto omezení náhrad se také vztahuje na každého dodavatele materiálů dodávaných společnosti Lexmark. Záruční omezení společnosti Lexmark a dodavatelů nejsou kumulativní. Dodavatel je oprávněnou osobou v souvislosti s tímto omezením. Záruční prohlášení 17

18 Záruční prohlášení Další práva V některých zemích není omezení délky trvání záruky nebo vyloučení nebo omezení záruky pro případ nahodilých nebo následných škod přípustné. Jestliže mají takové zákony platnost, nemusí omezení a vyloučení záruky jmenované v tomto prohlášení ve Vašem případě platit. Tato záruka Vám poskytuje specifická zákonná práva. Zároveň můžete mít další práva, která jsou různá v různých zemích. Záruční prohlášení 18

19 Přehled Základní model Následující obrázek znázorňuje základní model a prvky tiskárny Lexmark C510. Ovládací panel Výstupní zásobník Standardní zásobník (Zásobník 250) Konfigurovaný model Následující obrázek znázorňuje volitelné příslušenství dostupné pro tiskárnu Lexmark C510. Volitelné příslušenství je vystínované. Ohledně informací o pořadí instalace volitelného příslušenství nahlédněte do Průvodce instalací. Volitelná jednotka oboustranného tisku Volitelný zásobník na 530 listù Přehled 19

20 Tisk V této kapitole jsou shrnuty tipy pro tisk, návody pro tisk seznamů s informacemi tiskárny a pro stornování tiskových úloh. Tipy pro úspěšný tisk Tipy pro skladování médií Tisková média vhodně skladujte. Více informací viz Skladování médií. Prevence ucpání tiskárny Volba vhodného papíru nebo speciálního média (fólie, štítky a karty) je podstatným krokem směrem k bezproblémovému tisku. Více informací viz Tipy pro prevenci ucpání tiskárny. Poznámka: Před zakoupením většího množství papíru nebo speciálních medií, které chcete v tiskárně používat, doporučujeme nejdříve vyzkoušet malý vzorek těchto médií. Volbou vhodného papíru nebo speciálního média a jejich správným vkládáním do tiskárny můžete předejít většině problémů s ucpáním tiskárny. Viz Plnění zásobníků ohledně instrukcí o vkládání papíru a speciálních médií do standardního zásobníku, volitelného zásobníku na 250 listů formátu legal a volitelného zásobníku na 530 listů. Dojde-li k ucpání tiskárny, nahlédněte do části Odstranění nahromaděného papíru. Pro tipy, které Vám pomohou předcházet ucpání tiskárny, nahlédněte do části Tipy pro prevenci ucpání tiskárny. Odeslání úlohy k tisku Tiskový ovladač je software, který umožňuje komunikaci počítače s tiskárnou. Jestliže v softwarové aplikaci zvolíte Tisk, otevře se okno tiskového ovladače. Zvolte vhodná nastavení pro danou úlohu, kterou chcete odeslat k tisku. Nastavení pro tisk provedená v tiskovém ovladači mají přednost před výchozími nastaveními zvolenými z ovládacího panelu tiskárny. Pro zobrazení všech natavení tiskárny, která jsou k dispozici a která lze změnit, budete možná muset kliknout na Vlastnosti nebo Nastavení v úvodního okně tisku. Pokud Vám některé z funkcí v okně tiskového ovladače nejsou jasné, otevřete online nápovědu pro další informace. Pro zajištění podpory všech funkcí tiskárny použijte vlastní tiskový ovladač Lexmark. Aktualizované ovladače, kompletní popis balíčků tiskových ovladačů a podporu k ovladači Lexmark najdete na Tisk 20

21 Tisk webové stránce Lexmark. Můžete použít i systémový ovladač integrovaný ve Vašem operačním systému. Pro více informací o volbě a instalaci ovladačů nahlédněte do Průvodce instalací. Tisk úlohy z typické aplikace ve Windows: 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout. 2 V menu Soubor zvolte Tisk. 3 Zkontrolujte, že je v dialogovém okně zvolena správná tiskárna. Upravte nastavení tiskárny podle potřeby (např. označení stran, které chcete vytisknout, nebo počet kopií). 4 Klikněte na Vlastnosti nebo Nastavení a upravte nastavení tiskárny, která nejsou přístupná z první obrazovky, potom klikněte na OK. 5 Klikněte na OK nebo Tisk, úloha se odešle do zvolené tiskárny. Tisk důvěrné úlohy Při odesílání úlohy do tiskárny můžete z ovladače zadat osobní identifikační číslo (PIN). Kód PIN musí být čtyřmístný a musí se skládat z číslic 1-6. Tisková úloha je potom podržena v paměti tiskárny, dokud nezadáte stejný čtyřmístný kód PIN na ovládacím panelu a nezvolíte tisk nebo smazání úlohy. Tímto způsobem je zajištěno, že se úloha nevytiskne dříve, než jste osobně přítomni jejímu vyzvednutí, nikdo z dalších uživatelů tiskárny tuto úlohu nemůže vytisknout. Tuto funkci lze použít pouze s vlastními tiskovými ovladači Lexmark obsaženými na CD, které bylo dodáno s tiskárnou. 1 V textovém editoru, tabulkovém procesoru, prohlížeči nebo jiné aplikaci zvolte Soubor Tisk. 2 Klikněte na Vlastnosti. (Jestliže není k dispozici tlačítko Vlastnosti, klikněte na Nastavení a potom klikněte na Vlastnosti.) 3 Klikněte na Nápověda a nahlédněte do tématu Důvěrný tisk nebo Print and Hold. Postupujte podle pokynů pro tisk důvěrných úloh. (viz Tisk důvěrné úlohy.) Přejděte k tiskárně, jestliže jste připraveni k vyzvednutí své důvěrné úlohy, a pokračujte těmito kroky: 4 Stiskněte tlačítko Menu, až se zobrazí Menu úloh, potom stiskněte tlačítko Zvolit. 5 Stiskněte tlačítko Menu, až se zobrazí Důvěrná úloha, potom stiskněte tlačítko Zvolit. 6 Stiskněte tlačítko Menu, až se zobrazí Vaše uživatelské jméno, potom stiskněte tlačítko Zvolit. 7 Viz následující část Zadání osobního identifikačního čísla (PIN). Pro tisk důvěrné úlohy pokračujte krokem 8 na straně 22. Tisk důvěrné úlohy 21

22 Zadání osobního identifikačního čísla (PIN) Jestliže v Menu úloh zvolíte Důvěrná úloha, zobrazí se na displeji po volbě Vašeho uživatelského jména následující obrazovka: Zadejte PIN: = Tisk 8 Pomocí tlačítek ovládacího panelu zadejte čtyřmístný kód PIN, který je přiřazen Vaší důvěrné tiskové úloze. Číslice vedle tlačítek označují, která tlačítka máte stisknout pro zadání jednotlivých číslic (1-6). V průběhu zadávání kódu PIN se na displeji pro zajištění utajení zobrazují pouze symboly hvězdiček. Zadáte-li chybný kód PIN, zobrazí se hlášení Nenalezeny žádné úlohy. Zobrazí se Zkusit znovu?. 9 Stiskněte tlačítko Jdi pro opětovné zadání PIN, nebo stiskněte tlačítko Stop pro opuštění menu Důvěrná úloha. 10 Stiskněte tlačítko Zvolit pro tisk důvěrných úloh. Vaše úlohy se vytisknou a smažou z paměti tiskárny. Pro více informací o důvěrných tiskových úlohách a úlohách Print and Hold nahlédněte do části Použití funkce Print and Hold. Stornování tiskové úlohy K dispozici máte několik postupů, jak stornovat tiskovou úlohu. Storno z ovládacího panelu tiskárny Jestliže probíhá tisk úlohy, kterou chcete stornovat, a na displeji je zobrazeno V procesu: 1 Stiskněte tlačítko Menu pro otevření Menu úloh. Storno úlohy se zobrazí na druhém řádku displeje. Stornování tiskové úlohy 22

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com Od instalace po tisk Z45 Color Jetprinter Od instalace po tisk Leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com Uživatelská příručka Z55 Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec 2001 www.lexmark.com Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

E450dn. Uživatelská příručka

E450dn. Uživatelská příručka E450dn Uživatelská příručka Červen 2006 www.lexmark.cz Lexmark a Lexmark se symbolem červeného diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark Inerntational, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter pro systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 až 9.2 a Mac OS X 10.0.3 až 10.1 leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného pevného disku 3 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení přenosného pevného disku 5 Technická podpora 6 Podmínky omezené

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Vydání: Březen 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Podrobné specifikace CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C32 Colour na obrázku s oboustranným automatickým podavačem dokumentů a volitelným dvouzásobníkovým modulem. RYCHLOST KOPÍROVÁNÍ Digitální kopírka

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Vydání: Březen 2004 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225 Datový list Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional S touto všestrannou a cenově dostupnou stolní tiskárnou ve formátu A3 pokryjete všechny své potřeby barevného pracovního tisku od pohlednic po dokumenty

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

E120, E120n. Uživatelská příručka. www.lexmark.com. Červenec 2005

E120, E120n. Uživatelská příručka. www.lexmark.com. Červenec 2005 E120, E120n Uživatelská příručka Červenec 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se symbolem červeného diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark Inerntational, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Začínáme s myší Mighty Mouse

Začínáme s myší Mighty Mouse Mighty Mouse Začínáme s myší Mighty Mouse Gratulujeme k zakoupení myši Mighty Mouse. Použijte prosím následující informace pro rychlé nastavení a začátek používání vaší nové myši. Vaše myš Mighty Mouse

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

uživatelská p íručka výrobky hp LaserJet ady 1200

uživatelská p íručka výrobky hp LaserJet ady 1200 uživatelská p íručka výrobky hp LaserJet ady 1200 HP LaserJet řady 1200 Tiskárna a výrobky Print Copy Scan Uživatelská příručka Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Všechna práva vyhrazena. Reprodukce,úpravy

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

3x rychlejší herní klávesnice

3x rychlejší herní klávesnice 3x rychlejší herní klávesnice Uživatelská příručka Model: G800MU http://www.a4tech.cz/ Seznámení s klávesnicí A4TECH X7 G800MU 3x rychlejší herní klávesnice je produkt ušitý na míru pro hráče. Nabízí nepřekonatelný

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Pohodlný multifunkční stolní partner!

Pohodlný multifunkční stolní partner! TISK AŽ 23 STR./MIN. KOPÍROVÁNÍ SÍŤ Řada Lexmark X200 Lexmark X203n Lexmark X204n SKENOVÁNÍ FAX Pohodlný multifunkční stolní partner! Tiskněte méně. Ušetřete více. Tisknout méně? To se může zdát jako poněkud

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard Flexible Tastatur Nimble Flexible keyboard 1 Návod k obsluze Mini Bluetooth klávesnice Nimble Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Hama. Zastavte se na chvíli a přečtěte si následující kompletní

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více