Upozornění a informace Ochranné známky Licenční upozornění Bezpečnostní informace Konvence... 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění a informace... 7. Ochranné známky... 8. Licenční upozornění... 10. Bezpečnostní informace... 10. Konvence... 11"

Transkript

1

2 Obsah Upozornění a informace... 7 Ochranné známky... 8 Licenční upozornění Bezpečnostní informace Konvence Informace k elektronickým emisím The United Kingdom Telecommunications Act Hladina hlukových emisí Standard ENERGY STAR Informace k použití laseru Informační štítek laseru Prohlášení o laseru Třída Záruční prohlášení Kapitola 1: Přehled Základní model Konfigurovaný model Kapitola 2: Tisk Tipy pro úspěšný tisk Tipy pro skladování médií Prevence ucpání tiskárny Odeslání úlohy k tisku Tisk důvěrné úlohy Zadání osobního identifikačního čísla (PIN) Stornování tiskové úlohy Storno z ovládacího panelu tiskárny Storno úlohy z počítače s OS Windows Tisk stránky s konfigurací menu Tisk seznamu adresářů Tisk seznamu vzorů písem Tisk stránek pro vyhodnocení kvality tisku

3 Obsah Kapitola 3: Specifikace médií Pokyny k médiím Papír Fólie Obálky Štítky Karty Skladování médií Identifikace zdrojů a specifikace médií Propojení zásobníků Použití funkce oboustranného tisku Oboustranný tisk na hlavičkový papír Oboustranný vázaný tisk Použití výstupního zásobníku Plnění zásobníků Vkládání obálek do standardního zásobníku Použití podpěry médií ve výstupním zásobníku Použití zarážky médií Kapitola 4: Odstranění nahromaděného papíru Tipy pro prevenci ucpání tiskárny Identifikace dráhy média Přístup k prostoru s nahromaděným papírem Kapitola 5: Údržba Údržba tiskárny Zjištění stavu spotřebního materiálu Šetrné zacházení se spotřebním materiálem Objednávání spotřebního materiálu nebo údržbových dílů Objednávání tonerových kazet Objednávání fixační jednotky Objednávání odpadní nádoby na toner Objednávání foto kazety Údržba tiskárny pro dlouhodobé skladování Skladování spotřebního materiálu Skladování médií Skladování tonerových kazet Výměna tonerových kazet

4 Obsah Recyklace výrobků Lexmark Výměna fixační jednotky Výměna odpadní nádoby na toner Výměna foto kazety Nastavení ovládacího panelu v případě výměny spotřebního materiálu Změna výtěžnosti tonerové kazety Specifikace vyměněného spotřebního materiálu Čištění čočky tiskové hlavy Kapitola 6: Odstranění problémů Řešení základních problémů s tiskárnou Kontrola nereagující tiskárny Řešení problémů s displejem Řešení problémů s tiskem Řešení problémů s kvalitou tisku Řešení problémů s kvalitou barev Časté otázky týkající se barevného tisku Řešení problémů s volitelným příslušenstvím Řešení problémů s podáváním médií Řešení problémů se síťovým tiskem Řešení ostatních problémů Telefonický kontakt na servisní služby Kapitola 7: Správa Požadavky na paměť Deaktivace menu ovládacího panelu Aktivace menu Obnovení výchozích továrních nastavení Nastavení režimu Power Saver Konfigurace výstrah tiskárny Použití Setup Menu Písma (fonty) Typy písma a fonty Bitmapové a škálovatelné fonty Rezidentní fonty Prohlášení k čitelnosti Znakové sady

5 Obsah Fonty s možností stažení Použití funkce Print and Hold Volba uživatelského jména Tisk a smazání podržených úloh Přístup k podrženým úlohám z ovládacího panelu Výskyt chyby formátu Opakování tisku Rezervace tisku Ověření tisku Důvěrné úlohy Vyjmutí volitelných karet Vyjmutí systémové desky Vyjmutí volitelných paměťových karet tiskárny Vyjmutí volitelné firmwarové karty nebo volitelné flash paměťové karty Vrácení systémové desky zpět na místo Vyjmutí volitelného příslušenství Vyjmutí tiskárny z volitelného zásobníku na 530 listů Vyjmutí volitelné jednotky oboustranného tisku Kapitola 8: Použití menu tiskárny Popis ovládacího panelu tiskárny Kontrolka stavu Tlačítka Použití ovládacího panelu ke změně nastavení tiskárny Menu deaktivována Color Menu (Menu Barva) Menu Konfigurace Menu Dokončení Menu Nápověda Menu Úlohy Menu Síť Menu Paralelně Menu PCL Emulace Menu Papír Menu PostScript Menu Sériově" Menu Nastavení Menu Supplies (Spotřební materiál)

6 Obsah Menu USB Menu Obslužné programy" Kapitola 9: Vysvětlení zpráv tiskárny Index

7 Upozornění a informace Informace k vydání Ochranné známky Licenční upozornění Bezpečnostní informace Konvence Informace k elektronickým emisím Hladina hlukových emisí Standard ENERGY STAR Informace k použití laseru Záruční prohlášení Upozornění a informace 7

8 Upozornění a informace Vydání: Prosinec 2003 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedená ustanovení v rozporu s místními zákony: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UVEDENÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V některých zemích není odepření uvedených nebo implicitních záruk při určitých transakcích přípustné. Z toho důvodu se na Vás uvedené prohlášení nemusí vztahovat. Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Uvedené informace se pravidelně mění, provedené změny jsou zohledněny v dalších vydáních. Zlepšení nebo změny popsaného výrobku nebo programů mohou být aplikovány kdykoli. Vaše případné komentáře k této publikaci můžete adresovat na Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Ve Spojeném království a Irsku je adresujte na Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Firma Lexmark může použít nebo distribuovat kteroukoli Vámi dodanou informaci jakoukoli formou, pokud ji k tomu shledá vhodnou, aniž by jí tím vznikaly jakékoli povinnosti vůči Vám. Další publikace týkající se tohoto výrobku je možné zakoupit na telefonní lince Ve Velké Británii a Irsku volejte telefonní číslo +44 (0) V ostatních zemích prosím kontaktujte prodejní místo. Uvedením odkazů na výrobky, programy nebo služby v této publikaci nepřebírá výrobce žádnou záruku za jejich dostupnost ve všech zemích, kde působí. Jakýkoli odkaz na výrobek, program nebo službu nemá v úmyslu stanovit nebo naznačit, že lze použít pouze jmenovaný výrobek, program nebo službu. Je možné použít jakýkoli funkčně ekvivalentní výrobek, program nebo službu, jestliže se jeho užitím nedostanete do konfliktu se stávajícím intelektuálním vlastnictvím. Vyhodnocení a ověření funkce ve spojení s jinými výrobky, programy nebo službami, kromě těch, které jsou výslovně určeny výrobcem, jsou plně v odpovědnosti uživatele Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Tento software a veškerá dodaná doplňující dokumentace, pro které platí toto ujednání, je komerční počítačový software a dokumentace, které jsou určené výlučně pro soukromé použití. Ochranné známky Lexmark, Lexmark se symbolem červeného diamantu, MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních zemích. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company. PCL je označení společnosti Hewlett-Packard Company pro sadu tiskových příkazů (jazyk) a funkcí použitých v jejích tiskárenských výrobcích. Tato tiskárna byla navržena tak, aby byla kompatibilní s PCL jazykem. To znamená, že identifikuje PCL příkazy použité v různých aplikačních programech a že emuluje funkce korespondující s těmito příkazy. PostScript je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 je označení společnosti Adobe Systems pro sadu tiskových příkazů (jazyk) a funkcí použitých v jejích softwarových výrobcích. Tato tiskárna byla navržena tak, aby byla kompatibilní s jazykem PostScript 3. To znamená, Ochranné známky 8

9 Upozornění a informace že identifikuje příkazy PostScript 3 použité v různých aplikačních programech a že emuluje funkce korespondující s těmito příkazy. Podrobnosti ke kompatibilitě jsou obsaženy v příručce Technical Reference. Následující termíny jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky těchto společností: Albertus Antique Olive Apple-Chancery Arial Candid CG Omega CG Times Chicago Clarendon Eurostile Geneva GillSans Helvetica Hoefler ITC Avant Garde Gothic ITC Bookman ITC Lubalin Graph ITC Mona Lisa ITC Zapf Chancery Joanna Marigold Monaco New York Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times New Roman TrueType The Monotype Corporation plc Monsieur Marcel OLIVE Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Agfa Corporation Produkt společnosti Agfa Corporation Podle písma Times New Roman v souladu s licencí společnosti The Monotype Corporation plc, produkt společnosti Agfa Corporation Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG nebo její pobočky Nebiolo Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Linotype-Hell AG nebo její pobočky Jonathan Hoefler Type Foundry International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation The Monotype Corporation plc Arthur Baker Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. Arthur Baker Linotype-Hell AG nebo její pobočky Linotype-Hell AG nebo její pobočky Agfa Corporation The Monotype Corporation plc Apple Computer, Inc. Ochranné známky 9

10 Upozornění a informace Univers Wingdings Linotype-Hell AG nebo její pobočky Microsoft Corporation Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Licenční upozornění Rezidentní software tiskárny obsahuje: Software vyvinutý a chráněný autorským právem společnosti Lexmark Software modifikovaný společností Lexmark, který je licencovaný podle ustanovení GNU General Public License version 2 a GNU Lesser General Public License version 2.1 Software licencovaný podle BSD license and warranty statements Klikněte na název dokumentu, do kterého chcete nahlédnout: Prohlášení o licenci a záruce BSD Licence GNU General Public License Software modifikovaný společností Lexmark a licencovaný podle GNU je volný software, můžete ho redistribuovat a/nebo modifikovat při dodržení podmínek výše uvedených licencí. Tyto licence Vám neposkytují žádná práva na software použitý v této tiskárně, který je chráněn autorským právem společnosti Lexmark. Protože je software, na kterém je založena modifikace společnosti Lexmark na základě GNU licence, dodáván výlučně bez záruk, je i použití této verze modifikované společností Lexmark poskytováno bez záruky. Další podrobnosti k odepření záruky najdete v uvedených licencích. Chcete-li získat soubory zdrojového kódu k softwaru, který byl modifikován společností Lexmark, spusťte CD dodané s tiskárnou a klikněte na Kontaktovat Lexmark. Bezpečnostní informace Není-li Vaše tiskárna označena tímto symbolem, musí být připojena do správně uzemněné elektrické zásuvky. POZOR: Instalaci tiskárny, stejně jako i jakákoli elektrická nebo kabelová propojení, např. zapojení napájecího nebo telefonního kabelu, neprovádějte během bouřky. Napájecí kabel musí být zastrčen do elektrické zásuvky v blízkosti tiskárny a musí být snadno přístupný. Údržbu a opravy, které nejsou popsané v přiloženém návodu k použití, přenechejte odborníkovi. Licenční upozornění 10

11 Bezpečnostní informace Tento výrobek a ostatní příslušenství je navrženo, vyzkoušeno a schváleno tak, aby splňovalo globální bezpečnostní standardy. Bezpečnostní prvky některých součástí nemusí být vždy zřejmé. Lexmark neodpovídá za použití náhradních dílů jiných výrobců. Tento výrobek pracuje s laserovou technologií. POZOR: Nastavení, úpravy a ostatní činnosti v rozporu s instrukcemi uvedenými v této příručce mohou způsobit uvolnění nebezpečného záření, hrozí nebezpečí expozice. Během tisku dochází k zahřívání tiskového média, vysoká teplota může způsobit uvolňování par z média. Je nutné, abyste v rámci prevence úniku škodlivých par porozuměli té části příručky, ve které jsou shrnuty principy a pokyny pro výběr tiskových médií. Konvence POZOR: Toto slovo označuje okolnosti, které Vám mohou způsobit tělesnou újmu. Varování: Toto slovo označuje okolnosti, při kterých může dojít k poškození výrobku nebo softwaru. Upozornění! Tento symbol označuje díly citlivé na elektrostatický náboj. Nedotýkejte se oblastí v blízkosti těchto symbolů, aniž se nejprve dotknete kovového rámu tiskárny. Konvence 11

12 Informace k elektronickým emisím FCC prohlášení o shodě Upozornění a informace Základní a síťová tiskárna Lexmark C510, typy a , byla testována a vyhovuje požadavkům pro digitální přístroje třídy B, ve shodě s částí 15 předpisů FCC. Zařízení smí být provozováno při dodržení následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat žádná rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijímané interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí provozní stavy. Mezní hodnoty FCC třídy B jsou navrženy tak, aby poskytovaly přijatelnou ochranu proti rušivé interferenci při instalacích v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může rušivě interferovat s radiovými komunikacemi. Přesto není možné zaručit, že u konkrétní instalace k rušivé interferenci nedojde. Dojde-li k rušení příjmu radiového nebo televizního vysílání, které lze identifikovat zapnutím a opětovným vypnutím zařízení, pokuste se eliminovat rušivý účinek provedením některého z následujících kroků: Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než na kterém je připojen přijímač. Zkonzultujte další možná řešení se servisním pracovníkem nebo prodejcem zařízení. Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení radiového nebo televizního příjmu, které vzniká v důsledku použití jiných než doporučených kabelů nebo v důsledku nepovolených změn a úprav na zařízení. Nepovolené změny nebo úpravy na zařízení mohou zbavit uživatele oprávnění k používání tohoto zařízení. Poznámka: Pro zajištění shody s FCC předpisy o elektromagnetické interferenci pro zařízení třídy B použijte řádně stíněný a uzemněný kabel, jako např. Lexmark díl číslo pro paralelní připojení nebo 12A2405 pro USB připojení. Použití náhradního kabelu, který není dostatečně stíněný a uzemněný, může vést k porušení FCC předpisů. Jakékoli dotazy týkající se informací k prohlášení o shodě adresujte na: Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Informace k elektronickým emisím 12

13 Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le matériel brouilleur du Canada. ES prohlášení o shodě Upozornění a informace Tento výrobek je ve shodě s ochrannými požadavky směrnic Evropské komise 89/336/EEC a 73/23/EEC k harmonizaci zákonů členských států, které se týkají elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických zařízení navržených pro použití v daných napěťových mezích. Prohlášení o shodě s požadavky příslušných směrnic bylo podepsáno ředitelem oddělení Výroby a technické podpory, Lexmark International, S.A., Boigny, Francie. Tento výrobek splňuje mezní hodnoty pro třídu B dle EN a bezpečnostní požadavky dle EN Prohlášení o shodě Korejská republika Jestliže je výrobek označen uvedeným symbolem: pak pro tento výrobek platí následující prohlášení. Tento výrobek je podle podmínek EMC registrován jako výrobek pro použití v domácnosti. Lze ho instalovat na kterémkoli místě, včetně obytných prostor. Prohlášení pro Japanese VCCI Jestliže je výrobek označen uvedeným symbolem: pak pro tento výrobek platí následující prohlášení. Informace k elektronickým emisím 13

14 Upozornění a informace The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. Hladina hlukových emisí Následující měření byla provedena ve shodě s normou ISO 7779 a zpráva byla vypracována ve shodě s normou ISO Průměrný akustický tlak, 1 metr, dba * C510 Tisk 53 Volnoběh 42 Energy Star EPA ENERGY STAR pro kancelářská zařízení je partnerský program výrobců zmíněných zařízení na podporu zavádění energeticky úsporných výrobků a následného snížení znečištění ovzduší způsobovaného výrobou energií. Společnosti, které se programu účastní, uvádějí na trh takové výrobky, které se během své nečinnosti vypínají. Tímto způsobem je možné snížit energetickou spotřebu až o 50 procent. Společnost Lexmark je hrdým účastníkem tohoto programu. Jako partner programu ENERGY STAR se společnost Lexmark International, Inc. zavazuje k tomu, že její výrobky splní požadavky ENERGY STAR na energetickou hospodárnost provozu. Informace k elektronickým emisím 14

15 Informace k použití laseru Informační štítek laseru Upozornění a informace Štítek s informacemi o laseru může být připevněn, jak je znázorněno na obrázku: Prohlášení o laseru Třída 1 Ve Spojených státech byl tiskárně udělen certifikát dokládající shodu s požadavky předpisů DHHS 21 CFR, podkapitola J, pro laserové produkty třídy I (1). V dalších místech je certifikován jako laserový produkt třídy I, který splňuje požadavky normy IEC Laserové výrobky třídy I nejsou považovány za nebezpečné. Uvnitř tiskárny se nachází laser třídy 1Mb (3b), jmenovitě 5 mw galium-arsenidový laser pracující v rozmezí vlnových délek nanometrů. Laserový systém a tiskárna jsou navržené tak, aby za normálních provozních podmínek, během uživatelské údržby nebo ostatní předepsané údržby nedošlo za žádných okolností k vystavení osob laserovému záření překračujícímu mezní hodnoty třídy I. Záruční prohlášení Lexmark International, Inc., Lexington, KY Tato záruka platí pro USA a Kanadu. Pro zákazníky mimo USA a Kanadu platí záruční informace v jednotlivých zemích tak, jak byla poskytnuta s dodanou tiskárnou. Informace k použití laseru 15

16 Upozornění a informace Tiskárna C510 Toto záruční prohlášení se vztahuje na tento výrobek, jestliže byl původně zakoupen pro osobní potřebu, nikoli za účelem dalšího prodeje, u společnosti Lexmark nebo jejího prodejního reprezentanta, v tomto prohlášení označovaného jako prodejce. Záruka Společnost Lexmark zaručuje, že tento výrobek: je vyroben z nových dílů, nebo z nových a provozně způsobilých použitých dílů, jejichž výkon je shodný s díly novými, je bez závad materiálu a zpracování, odpovídá oficiálně publikovaným specifikacím společnosti Lexmark, je v dobrém provozním stavu. Jestliže tento výrobek ztratí funkčnost v rozsahu záruky v průběhu záruční doby, kontaktujte prodejce nebo společnost Lexmark pro provedení bezplatné opravy. Je-li tento výrobek příslušenstvím nebo opcí, lze uplatnit nárok na poskytnutí záruky pouze v případě, že je jako příslušenství nebo opce použitý v kombinaci s výrobkem, pro který byl určen. K poskytnutí záručního servisu můžete být vyzváni k předložení příslušenství nebo opce spolu s výrobkem. Postoupíte-li tento výrobek dalšímu uživateli, je záruční servis v rámci tohoto prohlášení k dispozici i tomuto uživateli po zbývající dobu záruční doby. Tomuto uživateli byste spolu s tímto prohlášením měli předat také originál dokladu o koupi. Záruční servis Záruční doba je 12 měsíců a začíná dnem, kdy byl výrobek zakoupen, jak je vyznačeno na dokladu o koupi. K poskytnutí záručního servisu můžete být vyzváni k předložení originálního dokladu o koupi. Záruční servis bude proveden na společností Lexmark stanoveném místě. Vyžaduje-li záruční servis výměnu výrobku nebo dílu, stává se vyměněný díl vlastnictvím prodejce nebo společnosti Lexmark. Náhradní díl může být nový nebo opravený díl. Na náhradní díl se vztahuje zbývající záruční doba originálního výrobku. Výměnu není možné provést v případě, že výrobek předložený k výměně je deformovaný, upravený, vyžaduje opravu, na kterou se nevztahuje záruční servis, nebo je neopravitelný. Zároveň nesmí být tento výrobek předmětem jakéhokoli právního závazku nebo omezení, které by bránilo výměně. Než předložíte tento výrobek k záručnímu servisu, odstraňte všechny programy, data a vyjímatelná média. Pro další vysvětlení záručních alternativ a pro informace o nejbližším autorizovaném servisním místě společnosti Lexmark kontaktujte Lexmark na telefonním čísle , nebo navštivte webovou stránku Záruční prohlášení 16

17 Vzdálená technická podpora je na tento výrobek poskytována po dobu trvání záruky. Společnost Lexmark nabízí mnoho rozšířených záručních programů, které zahrnují i prodloužení technické podpory. Technická podpora výrobků, na které se již nevztahuje záruka společnosti Lexmark, je poskytována pouze za úhradu. Rozsah záruky Nezaručujeme nepřetržitou a bezporuchovou funkci tohoto výrobku. Záruční servis nezahrnuje opravy poruch způsobených: úpravou nebo jinou modifikací nehodami nebo nevhodným použitím nepřiměřeným fyzikálním nebo provozním prostředím údržbou provedenou jinou osobou, než je společnost Lexmark nebo její autorizovaný servis funkcí výrobku za hranicí jeho životnosti neprovedenou instalací údržbové sady podle pokynu (v případě použitelnosti) použitím tiskového média nespecifikovaného společností Lexmark použitím jiného spotřebního materiálu, než materiálu Lexmark (tonery, inkoustové náplně a pásky) použitím výrobků a dílů jiných výrobců VŠECHNY UVEDENÉ A IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATEL- NOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY. PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY NELZE UPLATNIT ŽÁDNÝ NÁROK NA POSKYTNUTÍ ZÁRUKY, UVEDENÉ ČI IMPLICITNÍ. Omezení odpovědnosti Záruční prohlášení Jediná možná cesta pro vyrovnání na základě tohoto prohlášení je shrnuta v této sekci. V případě vznesení jakéhokoli nároku týkajícího se funkce výrobku v souladu s tímto záručním prohlášením můžete získat náhradu vzniklých škod až do výše stanovené v následujícím odstavci. Společnost Lexmark je povinna plněním vzniklé škody do částky 1) 5000 USD nebo 2) do výše částky, která byla za výrobek, který škody způsobil, zaplacena. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na Vaše nároky týkající se tělesných zranění nebo škod na nemovitém majetku nebo hmotném osobním majetku, vůči kterým je společnost Lexmark odpovědná ze zákona. V žádném případě není společnost Lexmark odpovědná za ztrátu zisku, úspor, nahodilé škody nebo škody v důsledku ekonomických vlivů. To platí i v případě, že společnost Lexmark nebo prodejce upozorníte na možnost vzniku takových škod. Společnost Lexmark není povinna k plnění škod, které uplatňují třetí osoby. Toto omezení náhrad se také vztahuje na každého dodavatele materiálů dodávaných společnosti Lexmark. Záruční omezení společnosti Lexmark a dodavatelů nejsou kumulativní. Dodavatel je oprávněnou osobou v souvislosti s tímto omezením. Záruční prohlášení 17

18 Záruční prohlášení Další práva V některých zemích není omezení délky trvání záruky nebo vyloučení nebo omezení záruky pro případ nahodilých nebo následných škod přípustné. Jestliže mají takové zákony platnost, nemusí omezení a vyloučení záruky jmenované v tomto prohlášení ve Vašem případě platit. Tato záruka Vám poskytuje specifická zákonná práva. Zároveň můžete mít další práva, která jsou různá v různých zemích. Záruční prohlášení 18

19 Přehled Základní model Následující obrázek znázorňuje základní model a prvky tiskárny Lexmark C510. Ovládací panel Výstupní zásobník Standardní zásobník (Zásobník 250) Konfigurovaný model Následující obrázek znázorňuje volitelné příslušenství dostupné pro tiskárnu Lexmark C510. Volitelné příslušenství je vystínované. Ohledně informací o pořadí instalace volitelného příslušenství nahlédněte do Průvodce instalací. Volitelná jednotka oboustranného tisku Volitelný zásobník na 530 listù Přehled 19

20 Tisk V této kapitole jsou shrnuty tipy pro tisk, návody pro tisk seznamů s informacemi tiskárny a pro stornování tiskových úloh. Tipy pro úspěšný tisk Tipy pro skladování médií Tisková média vhodně skladujte. Více informací viz Skladování médií. Prevence ucpání tiskárny Volba vhodného papíru nebo speciálního média (fólie, štítky a karty) je podstatným krokem směrem k bezproblémovému tisku. Více informací viz Tipy pro prevenci ucpání tiskárny. Poznámka: Před zakoupením většího množství papíru nebo speciálních medií, které chcete v tiskárně používat, doporučujeme nejdříve vyzkoušet malý vzorek těchto médií. Volbou vhodného papíru nebo speciálního média a jejich správným vkládáním do tiskárny můžete předejít většině problémů s ucpáním tiskárny. Viz Plnění zásobníků ohledně instrukcí o vkládání papíru a speciálních médií do standardního zásobníku, volitelného zásobníku na 250 listů formátu legal a volitelného zásobníku na 530 listů. Dojde-li k ucpání tiskárny, nahlédněte do části Odstranění nahromaděného papíru. Pro tipy, které Vám pomohou předcházet ucpání tiskárny, nahlédněte do části Tipy pro prevenci ucpání tiskárny. Odeslání úlohy k tisku Tiskový ovladač je software, který umožňuje komunikaci počítače s tiskárnou. Jestliže v softwarové aplikaci zvolíte Tisk, otevře se okno tiskového ovladače. Zvolte vhodná nastavení pro danou úlohu, kterou chcete odeslat k tisku. Nastavení pro tisk provedená v tiskovém ovladači mají přednost před výchozími nastaveními zvolenými z ovládacího panelu tiskárny. Pro zobrazení všech natavení tiskárny, která jsou k dispozici a která lze změnit, budete možná muset kliknout na Vlastnosti nebo Nastavení v úvodního okně tisku. Pokud Vám některé z funkcí v okně tiskového ovladače nejsou jasné, otevřete online nápovědu pro další informace. Pro zajištění podpory všech funkcí tiskárny použijte vlastní tiskový ovladač Lexmark. Aktualizované ovladače, kompletní popis balíčků tiskových ovladačů a podporu k ovladači Lexmark najdete na Tisk 20

21 Tisk webové stránce Lexmark. Můžete použít i systémový ovladač integrovaný ve Vašem operačním systému. Pro více informací o volbě a instalaci ovladačů nahlédněte do Průvodce instalací. Tisk úlohy z typické aplikace ve Windows: 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout. 2 V menu Soubor zvolte Tisk. 3 Zkontrolujte, že je v dialogovém okně zvolena správná tiskárna. Upravte nastavení tiskárny podle potřeby (např. označení stran, které chcete vytisknout, nebo počet kopií). 4 Klikněte na Vlastnosti nebo Nastavení a upravte nastavení tiskárny, která nejsou přístupná z první obrazovky, potom klikněte na OK. 5 Klikněte na OK nebo Tisk, úloha se odešle do zvolené tiskárny. Tisk důvěrné úlohy Při odesílání úlohy do tiskárny můžete z ovladače zadat osobní identifikační číslo (PIN). Kód PIN musí být čtyřmístný a musí se skládat z číslic 1-6. Tisková úloha je potom podržena v paměti tiskárny, dokud nezadáte stejný čtyřmístný kód PIN na ovládacím panelu a nezvolíte tisk nebo smazání úlohy. Tímto způsobem je zajištěno, že se úloha nevytiskne dříve, než jste osobně přítomni jejímu vyzvednutí, nikdo z dalších uživatelů tiskárny tuto úlohu nemůže vytisknout. Tuto funkci lze použít pouze s vlastními tiskovými ovladači Lexmark obsaženými na CD, které bylo dodáno s tiskárnou. 1 V textovém editoru, tabulkovém procesoru, prohlížeči nebo jiné aplikaci zvolte Soubor Tisk. 2 Klikněte na Vlastnosti. (Jestliže není k dispozici tlačítko Vlastnosti, klikněte na Nastavení a potom klikněte na Vlastnosti.) 3 Klikněte na Nápověda a nahlédněte do tématu Důvěrný tisk nebo Print and Hold. Postupujte podle pokynů pro tisk důvěrných úloh. (viz Tisk důvěrné úlohy.) Přejděte k tiskárně, jestliže jste připraveni k vyzvednutí své důvěrné úlohy, a pokračujte těmito kroky: 4 Stiskněte tlačítko Menu, až se zobrazí Menu úloh, potom stiskněte tlačítko Zvolit. 5 Stiskněte tlačítko Menu, až se zobrazí Důvěrná úloha, potom stiskněte tlačítko Zvolit. 6 Stiskněte tlačítko Menu, až se zobrazí Vaše uživatelské jméno, potom stiskněte tlačítko Zvolit. 7 Viz následující část Zadání osobního identifikačního čísla (PIN). Pro tisk důvěrné úlohy pokračujte krokem 8 na straně 22. Tisk důvěrné úlohy 21

22 Zadání osobního identifikačního čísla (PIN) Jestliže v Menu úloh zvolíte Důvěrná úloha, zobrazí se na displeji po volbě Vašeho uživatelského jména následující obrazovka: Zadejte PIN: = Tisk 8 Pomocí tlačítek ovládacího panelu zadejte čtyřmístný kód PIN, který je přiřazen Vaší důvěrné tiskové úloze. Číslice vedle tlačítek označují, která tlačítka máte stisknout pro zadání jednotlivých číslic (1-6). V průběhu zadávání kódu PIN se na displeji pro zajištění utajení zobrazují pouze symboly hvězdiček. Zadáte-li chybný kód PIN, zobrazí se hlášení Nenalezeny žádné úlohy. Zobrazí se Zkusit znovu?. 9 Stiskněte tlačítko Jdi pro opětovné zadání PIN, nebo stiskněte tlačítko Stop pro opuštění menu Důvěrná úloha. 10 Stiskněte tlačítko Zvolit pro tisk důvěrných úloh. Vaše úlohy se vytisknou a smažou z paměti tiskárny. Pro více informací o důvěrných tiskových úlohách a úlohách Print and Hold nahlédněte do části Použití funkce Print and Hold. Stornování tiskové úlohy K dispozici máte několik postupů, jak stornovat tiskovou úlohu. Storno z ovládacího panelu tiskárny Jestliže probíhá tisk úlohy, kterou chcete stornovat, a na displeji je zobrazeno V procesu: 1 Stiskněte tlačítko Menu pro otevření Menu úloh. Storno úlohy se zobrazí na druhém řádku displeje. Stornování tiskové úlohy 22

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Vydání: Březen 2004 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

E120, E120n. Uživatelská příručka. www.lexmark.com. Červenec 2005

E120, E120n. Uživatelská příručka. www.lexmark.com. Červenec 2005 E120, E120n Uživatelská příručka Červenec 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se symbolem červeného diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark Inerntational, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních

Více

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné změny, přímé či nepřímé, vyplývající nebo

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Řada Lexmark E360d a E360dn

Řada Lexmark E360d a E360dn Řada Lexmark E360d a E360dn Uživatelská příručka Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Informace FCC o emisích. Vydání: Prosinec 2003

Informace FCC o emisích. Vydání: Prosinec 2003 Instalační příručka Vydání: Prosinec 2003 Ustanovení následujícího odstavce se nevztahují na země, kde jsou takováto ustanovení v rozporu s místními zákony: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Uživatelská příručka NPD3415-00

Uživatelská příručka NPD3415-00 NPD3415-00 Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 8 2 Informace o tiskárně... 12 Vyhledání informací o tiskárně... 12 Výběr umístění tiskárny... 13 Konfigurace tiskárny...

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Řada X54x Uživatelská příručka August 2009 www.lexmark.com Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Obsah Bezpečnostní informace...11 Poučení o

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT. Laserová tiskárna Brother. Pro zrakově postižené uživatele

PŘÍRUČKA UŽIVATELE HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT. Laserová tiskárna Brother. Pro zrakově postižené uživatele Laserová tiskárna Brother PŘÍRUČKA UŽIVATELE HL-440CN HL-450CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete přečíst programem Screen Reader pro převod textu z

Více

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití Použitím tohoto elektronického dokumentu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy Autorská práva a licence. Copyright 2003 společnost Hewlett-Packard.

Více

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Příručka uživatele 253107569-A_CZE Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více