OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce"

Transkript

1

2 OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění.

3 Obsah ÚVOD ZNAČENÍ ZAČÍNÁME PŘÍPRAVA POČÍTAČE K POUŽÍVÁNÍ SEZNÁMENÍ S POČÍTAČEM DALŠÍ POSTUP PRÁCE S POČÍTAČEM ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ POČÍTAČE POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE POUŽÍVÁNÍ TOUCHPADU POUŽÍVÁNÍ FLOPPY MECHANIKY POUŽÍVÁNÍ HARD DISKU POUŽÍVÁNÍ CD/DVD MECHANIKY POUŽÍVÁNÍ VIDEO VLASTNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ ZVUKOVÝCH VLASTNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ KOMUNIKACE ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ADAPTÉR STŘÍDAVÉHO PROUDU BATERIE ŘÍZENÍ SPOTŘEBY TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE ROZŠÍŘENÍ POČÍTAČE PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO MONITORU PŘIPOJENÍ TELEVIZORU

4 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ USB PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ IEEE 1394A POUŽÍVÁNÍ KARET PC POUŽITÍ OBSLUŽNÉHO PROGRAMU BIOS KDY A JAK POUŽÍT OBSLUŽNÝ PROGRAM BIOS HLAVNÍ MENU (MAIN MENU) ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA (ADVANCED MENU) BEZPEČNOSTNÍ NABÍDKA (SECURITY MENU) NABÍDKA BOOT NABÍDKA UKONČENÍ (EXIT MENU) INSTALACE SOFTWAROVÝCH OVLADAČŮ JAK POUŽÍVAT CD S OVLADAČI PÉČE O POČÍTAČ OCHRANA POČÍTAČE PÉČE O POČÍTAČ CESTOVÁNÍ S POČÍTAČEM ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH PŘÍPRAVNÝ KONTROLNÍ SEZNAM ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ RESETOVÁNÍ POČÍTAČE TECHNICKÉ ÚDAJE REGULAČNÍ INFORMACE ZÁRUKA A SERVIS

5 Úvod Tato uživatelská příručka Vám pomůže při práci s Vaším počítačem. Je rozdělena do 8 kapitol, následují 2 přílohy a rejstřík. Kapitola 1, Začínáme, popisuje sestavení počítače a seznámí Vás s jeho vnějšími částmi. Kapitola 2, Práce s počítačem, popisuje používání počítače a jeho jednotlivých částí. Kapitola 3, Řízení spotřeby, se věnuje spotřebě počítače a jejímu efektivnímu řízení. Kapitola 4, Rozšíření počítače, poskytuje informace o instalaci a používání periferních zařízení. Kapitola 5, Použití obslužného programu BIOS, popisuje program SCU, který je určen pro nastavení systému BIOS. Kapitola 6, Instalace softwarových ovladačů, popisuje instalaci softwarových ovladačů dodávaných s počítačem. Kapitola 7, Péče o počítač, se zabývá údržbou počítače. Kapitola 8, Odstraňování poruch, popisuje řešení běžných problémů, se kterými se při práci s počítačem můžete setkat

6 Dodatek A, Technické údaje, stručně popisuje technické parametry počítače. Dodatek B, Regulační informace, popisuje regulační ustanovení a bezpečnostní upozornění, která se týkají Vašeho počítače

7 Značení Kvůli odlišení jednotlivých částí textu budeme v této příručce používat následující značení: UPOZORNĚNÍ: k tomuto nadpisu se váže dodatečná informace, která vyžaduje zvláštní pozornost. VAROVÁNÍ: k tomuto nadpisu se váže důležitá informace, jejíž nerespektování by mohlo vest ke ztrátě dat nebo k poškození počítače. Klávesy na klávesnici počítače jsou v této příručce značeny tučným písmem. Například: Pro dokončení operace stiskněte Enter. Jestliže je označení kláves spojeno znaménkem (+), stiskněte první klávesu a pak, zatímco je první klávesa stale stisknutá, stiskněte druhou klávesu. Nakonec obě klávesy povolte. Pokud je to nutné, jsou klávesy zobrazeny graficky. Název, příkaz, položka nebo tlačítko, viditelné na obrazovce, bude značeno tučně. Hodnota nebo volba, kterou lze vybrat v nějaké položce, bude značena kurzívou.například: Zvolte Power Schemes, nastavte na Portable/Laptop, a potom klikněte na tlačítko OK

8 KAPITOLA 1 Začínáme Gratulujeme ke koupi tohoto přenosného počítače s praktickými rozměry, který zachovává schopnosti a výkonnost stolního počítače při velikosti, srovnatelné například s diářem. Může tak podstatně zvýšit produktivitu Vaší práce, ať již na pracovišti, či doma. A zejména, je velmi snadné použít jej kdykoli. V této kapitole se krok za krokem dozvíte, jak počítač zapojit a spustit. Naleznete zde informace k těmto krokům: Vybalení počítače Připojení do elektrické sítě Otevření počítače Zapnutí počítače Vypnutí počítače Dále vám stručně představíme vnější části počítače a poskytneme informace, které budete potřebovat po zapnutí počítače

9 Příprava počítače k používání V této části vás seznámíme s kroky, které je třeba učinit před přípravou počítače k používání. Vybalení počítače V přepravní krabici byste měli nalézt tyto položky: Notebook Příslušenství: AC adaptér Síťová šňůra CD mechanika Feritové jádro volitelné Zkontrolujte všechny položky. Pokud je některá z nich poškozená nebo chybí, informujte neprodleně svého prodejce. Uschovejte balící materiály. V případě potřeby je můžete použít pro opětovné zabalení počítače. Připojení do elektrické sítě Počítač může být napájen buď ze síťového zdroje, nebo pomocí baterií. Pro první zapnutí počítače doporučujeme napájení z elektrické sítě. VAROVÁNÍ: Použijte pouze síťový adaptér, který byl dodán s Vaším počítačem. Použití jiného adaptéru by mohlo vest k poškození počítače

10 Před prvním použitím baterií v počítači doporučujeme provést jejich inicializaci. Více v kapitole Zkontrolujte, zda je počítač vypnutý. 2. Zapojte kabel stejnosměrného napětí (DC kabel) vedoucí z adaptéru, do konektoru pro napájení, umístěného na zadní straně počítače. ( ). 3. Zasuňte jeden konec síťové šňůry (samice) do síťového adaptéru a její druhý konec (samec) zastrčte do elektrické zásuvky. ( ) 4. Po připojení síťového adaptéru je elektrický proud veden ze zásuvky do adaptéru a odtud do vašeho počítače. Nyní je možno počítač zapnout. VAROVÁNÍ: Pokud chcete odpojit síťový adaptér, vypojte jej nejdříve z elektrické zásuvky a potom od počítače. Opačný postup by mohl způsobit poškození adaptéru nebo počítače. Při odpojování síťového adaptéru od počítače nikdy netahejte za šňůru, vždy uchopte zástrčku a tu nejprve opatrně vysuňte ze zásuvky

11 POZNÁMKA: Pokud je síťový adaptér připojen, dochází také k nabíjení baterie. (Podrobnější informace, viz kapitola č. 3) Otevření počítače VAROVÁNÍ: Vrchní víko otvírejte a zavírejte velmi opatrně. Násilné otvírání nebo přibouchnutí by mohlo poškodit počítač. Vrchní víko otevřete posunutím západky směrem doprava ( ) a zvednutím víka.( ).Nastavte sklon víka tak, abyste jasně viděli na celou obrazovku. Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí počítače 1. Zkontrolujte, zda je počítač zapojený do elektrické sítě

12 2. Stiskněte vypínač. 3. Po každém zapnutí počítače se automaticky spustí test počítače (POST) a mělo by dojít ke spuštění operačního systému Windows. Vypnutí počítače Pokud chcete vypnout počítač, použijte příkaz Vypnout ( Shut Down ) ve vašem operačním systému. POZNÁMKA: Činnost počítače lze ukončit takovým způsobem, který po opětovném zapnutí umožňuje návrat do stavu, ve kterém byla činnost počítače přerušena. (viz, část Zastavení chodu počítače v kapitole 2). Varování:. Pokud musíte počítač zapnout bezprostředně po jeho vypnutí, vyčkejte nejméně 5 sekund. Rychlé zapínání a vypínání může počítač poškodit

13 Seznámení s počítačem V této části se budeme věnovat popisu počítače. Pravá strana Č. Část Popis Viz také Optická mechanika Combo/ DVD +RW/ DVD RW/ DVD Dual/ Port USB Konektor pro napájení Jednotka, která pracuje s kompaktními disky (CD), pomocí kterých lze instalovat a nahrávat software, přistupovat k datům nebo přehrávat hudbu a video. Port pro připojení USB zařízení, například disketové mechaniky, tiskárny, digitální kamery nebo pákového ovladače (joysticku) Str. 41 Str. 68 Konektor pro připojení AC adaptéru. Str

14 Levá strana Č. Část Popis Viz také Zdířka S-video Konektor pro zvukový vstup Zdířka S/PDIF Zdířka pro mikrofon IEEE 1394a Port Zdířka pro připojení video zařízení, podporujícího vstup S-video (například televizoru) Konektor pro připojení Hi-Fi soupravy, radia, syntetizéru, walkmana, atd. Zdířka pro připojení S/PDIF zařízení, např. soupravy digitálních reproduktorů pro digitální zvukový výstup Str. 68 Str. 47 Str. 47 Zdířka pro připojení mikrofonu Str. 46 Port pro připojení 1394 zařízení, např. scanneru, tiskárny, DVCAM, VCR, a dalších. Str. 71 Zdířka RJ-11 Zdířka pro připojení telefonní linky. Str. 49 Zdířka RJ-45 Slot pro PC kartu Zdířka pro připojení kabelu počítačové sítě LAN Str. 51 Slot pro PC kartu Str

15 Zadní strana Č. Část Popis Viz také Zdířka zamykání Kensington USB Porty Zdířka pro zamknutí počítače pomocí kabelu Str. 88 Dva porty pro připojení USB zařízení, např. disketové mechaniky, tiskárny, digitální kamery nebo pákového ovladače (joysticku) Str. 68 VGA Port Port pro připojení CRT monitoru Str

16 Přední strana Č. Část Popis Viz také Západka Západka k otevření víka počítače Str

17 Spodní část Č. Část Popis Viz také Baterie Napájení počítače, není-li připojen do elektrické sítě Kryt hard disku Uvnitř je hard disk (pevný disk) Vašeho počítače Společný kryt několika částí Uvnitř jsou: Slot paměti, pro rozšíření paměti počítače Slot Mini PCI pro použití volitelné karty Mini PCI. U některých modelů je nainstalována karta Mini PCI wireless LAN CPU (procesor) počítače Str. 57 Str. 40 Str. 52 Modemová karta počítače. Str

18 Otevřený počítač zepředu Č. Část Popis Viz také LCD displej Na displeji se zobrazuje výstup počítače Str. 44 Souprava reproduktorů Zvukový výstup počítače Str. 46 Klávesnice Zařízení pro zadávání dat do počítače Str

19 Mikrofon Zvukový vstup počítače Str. 46 Indikátory stavu Touchpad Ukazují aktuální stav součástí počítače Indikátor jednotky DVD Str. 42 Indikátor hard disku Str. 40 Indikátor numerické klávesnice (Num Lock) Str. 28 Indikátor velkých písmen (Caps Lock) Indikátor zámku skrolování (Scroll Lock) Ukazovací zařízení. Slouží k ovládání počítače. Skládá se z dotekové podložky ve tvaru obdélníka a z levého a pravého tlačítka Str. 26 Str. 26 Str. 33 Vypínač Slouží k vypnutí a zapnutí počítače Str. 11 Indikátor nabíjení baterie Indikátor stavu počítače Svítí stálé zelené světlo, je-li baterie úplně nabitá a počítač je připojen k elektrické síti Svítí stálé zelenožluté světlo, jestliže právě probíhá nabíjení baterie. Bliká červené světlo, je-li baterie téměř vybitá Svítí stálé zelené světlo, je-li počítač zapnutý Bliká zeleně, je-li počítač v režimu Standby Str. 57 Str. 56 Indikátor funkce Wireless LAN Svítí stálé zelené světlo, je-li počítač připraven k propojení prostřednictvím funkce WLAN Str

20 Další postup Počítač je nyní připraven k používání.můžete pokračovat některou z následujících činností: Jestliže chcete Dozvědět se o počítači více Provést instalaci operačního systému (pokud ji neprovedl prodejce) Dozvědět se více o operačním systému. Nainstalovat ovladače (pokud tak neučinil prodejce). Nastavit přístupové heslo. Poprvé nabít baterii Postupujte takto Prostudujte si další kapitolu. Viz příručka k operačnímu systému. Prostudujte si příručku pro operační systém. Viz kapitola č. 6. Viz Bezpečnostní nabídka v kapitole č. 5. Viz část Nabíjení baterie v kapitole č

21 KAPITOLA 2 Práce s počítačem Tato kapitola nabízí informace, které vám pomohou při práci s počítačem.pokud nemáte příliš zkušeností s používáním počítačů, pročtěte si tuto kapitolu, ve které se seznámíte se základními kroky jejich obsluhy. Pokud již zkušenosti s počítači máte, ale notebook je pro vás novinkou, zaměřte se v této kapitole zejména na informace, které se vztahují k příslušnému typu Vašeho počítače. V této kapitole je popsáno použití těchto zařízení: Klávesnice Touchpad Floppy mechanika Pevný disk Jednotka CD/DVD Zapnutí a vypnutí počítače. Video vlastnosti Zvukové (audio) vlastnosti

22 Zapínání a vypínání počítače Popíšeme několik způsobů, jak uvést počítač do chodu a jak jeho chod zastavit. Zapnutí počítače K uvedení počítače do chodu slouží vypínač. Počítač po zapnutí automaticky nahrává operační systém, který je uložen na záznamovém médiu (například pevném či pružném disku). Tento proces se nazývá bootování. POZNÁMKA: Operační systém je základem pro všechny ostatní počítačové programy. Nejrozšířenějším operačním systémem je dnes Microsoft Windows

23 Vypnutí počítače Pro vypnutí počítače v režimu... Vypnuto Postupujte takto... Proveďte všechny kroky pro ukončení operačního systému. Předejdete tak ztrátě neuložených dat nebo poškození počítačových programů. Jestliže je systém zablokovaný následkem hardwarových nebo softwarových problémů, vypněte počítač pomocí vypínacího tlačítka. Pro nové zapnutí počítače Stiskněte vypínač Pohotovostní Záleží na nastavení v systému Windows. Pohotovostní režim může být zapnut: Zavřením víka počítače Stiskem Fn+F12 Vypínačem Stiskněte libovolnou klávesu

24 Pro vypnutí počítače v režimu... Spánek Postupujte takto... Záleží na nastavení v systému Windows. Režim spánku může být zapnut: Zavřením víka počítače Stiskem kláves Fn+F12 Vypínačem Pro nové zapnutí počítače Stiskněte vypínač Po ukončení práce s počítačem jej lze vypnout vypínačem nebo ho ponechat v pohotovostním režimu (Standby) nebo v režimu spánku (Hibernation): Pokud se rozhodnete pro vypnutí počítače v pohotovostním režimu nebo v režimu spánku, můžete se při novém zapnutí počítače vrátit tam, kde jste práci s počítačem přerušili. (Viz kapitola Řízení spotřeby v kapitole č. 3)

25 Používání klávesnice Vaše klávesnice má k dispozici všechny stejné funkce jako klávesnice stolního počítače a navíc klávesu Fn pro speciální funkce. Podle obvyklé funkce jednotlivých kláves můžeme klávesnici rozdělit do čtyř hlavních kategorií: Klávesy psacího stroje Kurzorové klávesy Numerické klávesy Funkční klávesy Klávesy psacího stroje Tyto klávesy jsou podobné klávesám psacího stroje. Klávesy Ctrl, Alt, Esc a takzvané zamykací klávesy (lock klávesy) jsou zde navíc a mají speciální funkce. Po stisknutí klávesy se rozsvítí příslušný světelný indikátor

26 Klávesa Popis Klávesa Control (Ctrl) je obyčejně používána v kombinaci s jinými klávesami pro specifické funkce v programech. Klávesa Alternate (Alt) je obyčejně používána v kombinaci s jinými klávesami pro specifické funkce v programech. Klávesa Escape (Esc) je obyčejně používána pro zastavení nějakého procesu, například pro opuštění programu nebo zrušení příkazu. Funkce této klávesy závisí na programu, ve kterém ji použijete. Klávesa Shift je používána s klávesami písmen abecedy pro napsání příslušného velkého písmena. Také se používá v kombinaci s jinými klávesami pro specifické funkce v programech. Klávesa Backspace posune kurzor doleva o délku jedné mezery a vymaže znak na tomto místě. Stisknutím této klávesy a klávesy Fn zamknete/odemknete numerickou klávesnici (Num Lock). Pokud je odemčená ( indikátor svítí), pak jsou aktivovány numerické klávesy. Stisknutím této klávesy a klávesy Fn odemknete/zamknete funkci Scroll Lock. Pokud je zapnutá ( indikátor svítí), pak se obsah obrazovky pohybuje o řádek nahoru/dolů. Skrolování nefunguje ve všech programech. Stisknutím této klávesy zamknete/odemknete funkci velkých písmen. Pokud je zapnutá ( indikátor svítí ), pak se psaná malá písmena objeví na obrazovce jako velká. Klávesa Pause dočasně zastavuje funkci skrolování obrazovky. Tato klávesa nefunguje ve všech programech. Klávesa Print Screen tiskne obsah obrazovky. Tato klávesa nefunguje ve všech programech

27 Kurzorové klávesy POZNÁMKA: Slovo kurzor se vztahuje k indikátoru, který se na obrazovce vždy vyskytuje v místě, kde se má objevit vše, co napíšete. Může být zobrazen v podobě svislé nebo vodorovné čárky, obdélníku nebo může mít I jiný tvar. Kurzorové klávesy jsou běžně používané pro editaci. Jsou to:

28 Klávesa Popis Posune kurzor o jednu pozici doleva Posune kurzor o jednu pozici doprava Posune kurzor o jeden řádek nahoru Posune kurzor o jeden řádek dolů Posune kurzor na začátek stránky Posune kurzor na konec stránky Posune kurzor na začátek řádku nebo dokumentu Posune kurzor na konec řádku nebo dokumentu Přepíná mezi režimem vkládání a režimem přepisování. Režim vkládání znamená, že právě psaný znak bude vložen na místo, kde se nachází kurzor. Režim přepisování znamená, že právě psaný znak přepíše znak, který se nachází na pozici kurzoru. Vymaže znak napravo od kurzoru a posune následující text o jednu mezeru doleva. Numerická klávesnice Numerická klávesnice se skládá z patnácti kláves a je vnořena do kláves psacího stroje způsobem, jaký ukazuje následující obrázek:

29 Numerické klávesy usnadňují zadávání čísel a počítaní. Jakmile je funkce numerické klávesnice (Num Lock) odemčená, numerické klávesy jsou aktivovány, takže je lze použít pro zadávání čísel. POZNÁMKA: Pokud jsou aktivovány numerické klávesy, a vy potřebujete použít písmenné klávesy, můžete buď vypnout funkci Num Lock, nebo stisknout tlačítko Fn a psát bez vypnutí numerické klávesnice.. Symbol Euro SystémWindows podporuje symbol Euro -. Na klávesnicích typu US (klávesnice pro Spojené státy americké) a UK (klávesnice pro Velkou Británii), stačí pro napsání symbolu Euro stisknout příslušný znak. Pro napsání symbolu Euro na klávesnici typu United States International, stiskněte libovolnou klávesu s označením Alt zároveň klávesu 5 (je označena symbolem Euro ). Pro napsání symbolu Euro na klávesnici typu United States 101 podržte stisknutou libovolnou

30 klávesu s označením Alt a zároveň napište číslice 0128 na numerické klávesnici. Pro napsání symbolu Euro na klávesnici typu UK podržte stisknutou klávesu Alt Gr a zároveň stiskněte klávesu 4 (je označena symbolem Euro). Windows klávesy Na klávesnici se nacházejí dvě klávesy, které umožňují provést specifické funkce v systému Windows: klávesa s logem Windows (Windows Logo) a klávesa aplikace (Application) Klávesa s logem Windows otevírá nabídku Start a má speciální funkce, je-li použita v kombinaci s jinými klávesami. Klávesa aplikace má stejný efekt jako kliknutí pravým tlačítkem myši.. (Podrobnější informace naleznete v příručce k systému Windows). Funkční klávesy V horní řadě klávesnice se nacházejí funkční klávesy : F1 až F12. Jsou to multifunkční klávesy, které provádí funkce definované jednotlivými programy. Funkce tzv. Horkých kláves (Hot key) jsou přiřazeny klávesám F1, F3, F4, F5, F6, F7, F10, F11, a F12. (Podrobnější informace o horkých klávesách naleznete v části Horké klávesy v této kapitole)

31 Klávesa Fn Klávesa Fn se nachází v levém dolním rohu klávesnice a v kombinaci s jinými klávesami se používá k provedení alternativních funkcí těchto kláves. Písmena Fn a značky alternativních funkcí jsou vyznačeny na klávesách modrou barvou.k provedení alternativní funkce klávesy nejprve stiskněte a podržte klávesu Fn a zároveň příslušnou klávesu. Horké klávesy Horké klávesy jsou kombinací kláves, které mohou být stisknuty kdykoliv a aktivují speciální funkce počítače.většina horkých kláves pracuje v cyklu. Kdykoliv je horká klávesa stisknuta, příslušná funkce se posouvá k následujícímu nebo jinému výběru. Horké klávesy lehce poznáte podle jejich označení. Jejich funkce jsou popsány dále

32 Klávesa Popis Zapíná a vypíná wireless LAN. POZNÁMKY: Tato funkce je aktivní pouze v případě, že je nainstalována Mini PCI wireless LAN karta. Ztlumení zvuku. Zesílení zvuku Pokud je připojeno vnější zobrazovací zařízení, přepíná obrazový výstup. Po bootování je nastaveno CRT: LCD CRT LCD & CRT POZNÁMKY: Je-li zobrazovací režim nastaven na 256 a méně barev, nebo v režimu DOS, pak budou na výběr pouze režimy CRT a LCD & CRT. Tato funkce je aktivní pouze pro monitory Plug & Play CRT. Zeslabení jasu LCD displeje (8 stupňů). Zesílení jasu LCD displeje (8 stupňů). Zapíná/Vypíná zvukovou signalizaci (pípnutí), upozorňující na vybíjející se baterii. Zapíná/Vypíná displej Slouží jako uspávací tlačítko, jehož funkci lze definovat v systému Windows ve složce Řízení spotřeby. (Podrobněji viz kapitola č. 3 - Řízení spotřeby )

33 Používání Touchpadu (Ovládacího dotekového zařízení) VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se Touchpadu ostrými předměty, například tužkou. Mohlo by dojít k poškození jeho povrchu. POZNÁMKA: Při používání Touchpadu mějte ruce čisté a suché. Udržujte jej v čistotě. Klepejte na něj jemně, nepoužívejte sílu. Touchpad je dotekové zařízení, které umožňuje komunikaci s počítačem. Řídí pohyb kurzoru na obrazovce a provádí výběry pomocí tlačítek. Touchpad se skládá z obdélníkové podložky a z pravého a levého tlačítka. Ovládá se ukazováčkem nebo palcem. Obdélníková podložka představuje zmenšeninu obrazovky. Kurzor na obrazovce se pohybuje podle toho, jak pohybujete prstem po podložce. Pokud

34 narazíte prstem na hranu podložky, jednoduše prst zvedněte a přemístěte ho na protilehlou stranu podložky. Zde je několik pojmů, které byste při používání touchpadu měli zná: POZNÁMKA: Jestliže prohodíte levé a pravé tlačítko, nebude již klepání na podložku fungovat jako alternativa ke stisknutí levého tlačítka

35 Pojem Ukázat Kliknout Dvakrát kliknout Táhnout a pustit Skrolovat Postup Posunujte prst po podložce, dokud kurzor neukáže na vybrané místo na obrazovce. Stiskněte a uvolněte levé tlačítko. nebo Jemně klepněte kamkoliv na podložku. 2x rychle za sebou stiskněte a uvolněte levé tlačítko. nebo Klepněte dvakrát rychle za sebou na podložku. Stiskněte a držte levé tlačítko, potom posunujte prst na podložce, až se dostanete kurzorem na vybrané místo (táhni). Nakonec tlačítko uvolněte (pusť). Přesunovaný objekt se dostane na nové místo. nebo Dvakrát jemně klepněte na touchpad. Při druhém klepnutí ponechejte prst na podložce. Potom posunujte prst po podložce a táhněte vybraný objekt do cílového místa. Po zvednutí prstu se vybraný objekt bude nacházet na novém místě. Skrolovat, znamená posouvat se v pracovní části obrazovky doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Použijte skrolovací tlačítko, které je umístěno mezi levým a pravým tlačítkem, a to tak, že ho stisknete v tom rohu, který se nachází příslušném směru. Pro svislý pohyb položte prst na pravý okraj podložky a prstem pohybujte nahoru a dolů podél okraje. Pro vodorovný pohyb položte prst na dolní okraj podložky a pohybujte prstem vlevo a vpravo podél okraje. Tato funkce je aktivní, pouze v případě, že jste nainstalovali ovladač Touchpadu, který je dodáván s počítačem. Tato funkce nemusí být aktivní ve všech programech

36 Nastavení Touchpadu Touchpad je možné nastavit podle Vašich potřeb. Jste-li například levák, můžete tlačítka prohodit tak, že, stisknete-li pravé tlačítko, je to jako byste použili levé tlačítko a naopak. Je také možné nastavit velikost kurzoru na obrazovce, jeho rychlost atd. Pokud používáte systém Windows, můžete pro nastavení dotekové podložky použít standardní ovladač PS/2 firmy Microsoft nebo IBM. Můžete také nainstalovat ovladač dotekového zařízení, dodávaný s počítačem, a využít jeho výkonnějších vlastností. (Více informací o instalaci ovladače naleznete v kapitole 6, v části Jak používat CD s ovladači )

37 Používání floppy mechaniky Externí floppy mechanika je dodávána jen k některým modelům počítače. Je označována písmenem A Floppy mechanika umožňuje instalovat na počítači nové programy nebo ukládat data na přenosný disk (disketu), a z ní je převést na jiný počítač. Floppy mechanika je 3.5 palcová a může číst a zapisovat data na přenosné disky (diskety) typu 2DD o kapacitě 720 kb nebo typu 2HD o kapacitě 1,44 MB. Oba typy přenosných disků mají v horní části v levém předním rohu vylisovanou šipku (viz obr.) a v levém zadním rohu záklapku, která chrání disketu proti zápisu (write-protect tab). Je-li záklapka otevřená, nelze data z diskety mazat, ani je na disketu zapisovat. Zapojení floppy mechaniky Jednotku pružného disku připojíte tak, že kabel z jednotky zapojíte do libovolného USB portu počítače

38 Kabel do počítače zapojíte tak, aby značka USB byla směrem nahoru (správně k přečtení). POZNÁMKY: V závislosti na modelu počítače, může být na kabelu floppy mechaniky, jádro. Nepřevracejte floppy mechaniku. Nepokládejte síťový adaptér floppy mechaniku. Vkládání a vysunování přenosných disků Disketu zasunujte do mechaniky ve směru šipky, vyznačené na vrchní části diskety. Zasuňte disketu do mechaniky. Pokud správně dosedla na místo, ozve se klapnutí

39 Tlačítko Eject Indikátor provozu Dříve než vysunete disketu z mechaniky, ujistěte se, že není používána. Stiskněte vysouvací tlačítko (eject) na mechanice. Když se disketa vysune, vyndejte ji a řádně uložte. VAROVÁNÍ: Nikdy nevypínejte ani neresetujte počítač v době, kdy pracujete s disketou. Disketu vždy uchovávejte v čistém, chráněném obalu, aby nedošlo k poškození vlivem magnetického pole nebo nečistot. Disketa musí být před použitím formátována. ( Chcete-li se o formátování diskety dozvědět více, prostudujte si příručku k operačnímu systému)

40 Používání hard disku V počítači se nachází mechanika hard disku, která je označena písmenem C. Hard disk je záznamové médium, uvnitř kterého se nachází magnetický rotující záznamový kotouč. Na pevném disku je uložen operační systém a programy. Hard disk je 2,5 palcový, typu IDE (Integrated Drive Electronics). Tento typ mechaniky je spojením nejvyšší rychlosti a spolehlivosti záznamu, protože ovládací obvody, které řídí mechaniku, jsou integrovány přímo v ní samotné. To umožňuje výrobci pečlivě optimalizovat výkon mechaniky. VAROVÁNÍ: Pravidelně zálohujte data z hard disku na diskety nebo jiná záznamová media. Nikdy s pevnou mechanikou nemanipulujte při zapnutém počítači. Mohlo by dojít ke ztrátě dat, poškození počítače a příslušných obvodů pevné mechaniky. Nikdy nevypínejte nebo neresetujte počítač, svítí-li kontrolka, která signalizuje práci hard disku (indikátor hard disku) Ve vašem počítači se nachází mechanika DVD/DVD RW/Combo, která je označena písmenem D.. Mechanika používá 5,25 palcové disky, které vypadají jako standardní kompaktní disky (CD). Vzhledem k obrovskému množství dat, která lze na disk uložit, jsou tato média ideální pro práci s multimédii. Podle modelu počítače je Vaše mechanika jedna z následujících:

41 Používání CD/DVD mechaniky Ve vašem počítači se nachází mechanika DVD/DVD RW/Combo, která je označena písmenem D. V závislosti na modelu Vašeho počítače se bude jednat o jeden z těchto typů mechaniky: Combo mechanika pracuje jako DVD mechanika a CD-RW mechanika. DVD Dual mechanika pracuje jako DVD mechanika a také zapisuje na DVD disky VAROVÁNÍ: Nevkládejte CD silou. Ujistěte se, že CD je správně vloženo do výsuvného slotu. Nenechávejte výsuvný slot otevřený. Nedotýkejte se čočky ve slotu. Pokud by se čočka znečistila, došlo by k ohrožení DVD mechaniky. K čištění čočky nepoužívejte materiály s hrubým povrchem ( jako např. Papírový kapesník). K tomuto účelu dobře poslouží např. vatový tampon. Podle předpisů FDA by měla být při manipulaci s laserovými zařízeními dodržována zvýšená opatrnost, protože hrozí nebezpečí ozáření. POZNÁMKY: DVD mechanika je klasifikována jako laserový produkt 1. třídy (Class 1 laser product) a je označena touto nálepkou

42 Tento produkt obsahuje technologii, která podléhá ochraně autorských práv. Používání této technologie musí být autorizováno společností Macrovision a je určeno pro domácí a ostatní účely, které neumožňují podrobné zkoumání této technologie. Jiné použití musí být povoleno společností Macrovision. Vkládání a vyjímání CD POZNÁMKA: Následující postup lze aplikovat I na disky DVD. Pro vložení nebo vyjmutí CD dodržujte následující postup: 1. Zapněte počítač. 2. Stiskněte vysouvací tlačítko a slot pro DVD se částečně vysune. Jemně jej povytáhněte, až se vysune. 3. Chcete-li vložit CD, umístěte jej do slotu, nálepkou nahoru. Jemně zatlačte na střed CD, dokud nezaklapne na místo

43 Chcete-li vyjmout CD, uchopte jej za vnější okraj a zvedněte. 4. Jemně zatlačte výsuvný slot do mechaniky. POZNÁMKA: Je málo pravděpodobné, že se, po stisknutí vysunovacího tlačítka (eject), nevysune slot s CD. Pokud se to přece jen stane, můžete CD vyjmout ručně. (Viz kapitola č. 8 Problémy s mechanikou CD ) Indikátor chodu Tlačítko vyjmutí

44 Používání Video vlastností Video systém počítače má následující vlastnosti: 14.1/15-palcový TFT (Thin-Film Transistor) barevný LCD displej s rozlišením XGA. Současné zobrazování na LCD displeji a na vnějším monitoru. Při prezentaci můžete ovládat obrazovku počítače a zároveň vystupovat k posluchačům čelem. Podpora systému S-video umožňuje připojení televizoru a současné zobrazení výstupu na televizoru a na vnějším monitoru.. Schopnost Multi-displej, která umožňuje rozšíření pracovní plochy na jiné zobrazovací zařízení, čímž získáte větší prostor. Řízení spotřeby. POZNÁMKY: Před použitím režimu Multi-displej musí být nainstalovaný video ovladač, který je dodávaný s počítačem. Počítač vstupuje do pohotovostního režimu nebo do režimu spánku, jestliže je víko s LCD displejem zavřené. Chcete-li používat počítač se zavřeným víkem, nastavte v menu Možnosti řízení (Power options) ve volbě Jestliže zavřu víko svého přenosného počítače ( When I close the lid of my portable computer ) položku Nedělat nic (Do Nothing). Pak počítač po zavření víka nevstoupí do pohotovostního režimu ani do režimu spánku. Nastavení režimů zobrazení POZNÁMKY: Pro plné využití všech možností video systému musí být nainstalován video ovladač, který je dodáván s počítačem

45 Používáte-li pouze obrazový výstup CRT, pak bude kvalita rozlišení obrazu záviset na zobrazovacím zařízení CRT. Pokud se přehrávají soubory AVI v režimu full screen (zobrazení na celou obrazovku) V systému Windows Media Player, stiskněte horké klávesy Fn+F5 pro přepnutí obrazového výstupu z LCD na CRT, a poté opět přepněte na režim full screen. Počítač je původně nastaven na výchozí hodnoty rozlišení a počtů barev. Nastavené zobrazení můžete zjistit a změnit v operačním systému. Podrobné informace získáte v dokumentaci k operačnímu systému. Pro zobrazování ve vyšších rozlišeních zapojte externí CRT monitor, který podporuje vyšší rozlišení. (Více informací získáte v kapitole č. 4, v části Připojení externího monitoru )

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi elegantní design s možností výměny skel za dioptrická; Skvělý poměr výkon/cena Snadné ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění.

UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Part Number: OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Obsah

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 15 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství.

Zkontrolujte dodané příslušenství. Gratulujeme ke koupi tabletu od společnosti Gigabyte. Tato instalační příručka nabízí informace které vám pomohou se spuštěním a nastavením notebooku Gigabyte. Konfigurace Vašeho zařízení záleží na zakoupeném

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více