Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál"

Transkript

1 Ventilační systémy AVEA Uživatelský manuál

2 ii Uživatelský manuál Tento dokument je chráněn zákony USA a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument jako celek ani žádná jeho část nesmí být kopírován, reprodukován, překládán, ukládán do paměťového systému, přenášen jakoukoli formou ani redukován do jakékoli podoby, včetně elektronických médií nebo strojem čitelné podoby, bez písemného souhlasu společnosti CareFusion. Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit. Tento dokument slouží výhradně pro informační účely a nemůže být považován za náhradu nebo doplněk podmínek licenční smlouvy CareFusion Corporation nebo její přidružená společnost. Všechna práva vyhrazena. Avea je registrovaná ochranná známka společnosti CareFusion Corporation nebo jedné z jejích přidružených společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. USA CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA Autorizovaný zástupce pro Evropu CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg Německo Telefon: Telefon: Fax: carefusion.com Číslo dokumentu: L Revision J

3 Ventilační systémy AVEA iii Přehled revidovaných vydání Datum Revize Změny Září 2005 A Vydání Květen 2006 B Odstraněny odkazy na model Plus Odstraněno není funkční z obr Přidána poznámka týkající se nastavení Špičkového inspiračního tlaku Přidán Ppeak do seznamu výstražných hlášení Prosinec 2006 C Aktualizována tabulka Primárních ovladačů Přidáno NCPAP do tabulky Řešení provozních problémů Aktualizovány specifikace frekvence Přidána kapitola Kojenecký NCPAP Únor 2007 D Aktualizace obrázku a přidán text výběru velikosti a typu balónku Přidána poznámka týkající se datumu a času Přidané dodatky Filtry/kondenzační nádobky, Pokyny pro zpracování, Sterilizace, L , L3004A, L3082A, L2889A, L3031A Září 2008 E Výtisk volumetrické kapnografie Upravená příručka v souladu s upravenými směrnicemi o zdravotnických prostředcích Únor 2010 F 2007/42/EC Únor 2010 G Značka změněna podle stylu společnosti CareFusion. Červen 2010 H Revize testu rezistance okruhu s ohledem na využití ET trubic. Přidána odrážka pod oddíl Varování: V době, kdy je pacient na podpůrném dýchání, je třeba provádět rutinní sledování hodnot saturace krve kyslíkem (oxygenace) a parametrů ventilace. Červen 2011 J Doplněný obsah ke garanci objemu a nazální přerušované zástupové ventilaci.

4 iv Uživatelský manuál Záruka Na ventilátory AVEA se poskytuje záruka na závady materiálu a technického provedení a na to, že přístroj bude splňovat udávané technické parametry, po dobu dvou (2) let nebo provozních hodin, podle toho, která lhůta nastane dříve. Povinnost firmy CareFusion (dále jen Společnost ) vyplývající z této záruky je omezena na výměnu nebo opravu částí přístroje nebo vystavení dobropisu, a to na vlastní zvážení Společnosti, na části přístroje, které budou porušeny nebo nebudou splňovat dané specifikace během záručního období; Společnost bude zodpovědná za tuto záruku jen v tom případě, že: (A) bude kupujícím ihned písemně obeznámena o zjištění vady nebo selhání, které splňuje dané specifikace; (B) chybná část nebo zařízení bude vráceno Společnosti a výdaje na dopravu budou hrazeny kupujícím; (C) chybnou část nebo zařízení Společnost obdrží k opravě nejpozději do čtyř týdnů od posledního dne záruční doby; (D) při kontrole reklamované součásti nebo zařízení Společnost ke své spokojenosti zjistí, že poškození nebylo způsobeno špatným zacházením, zanedbáním, nesprávnou instalací, neodbornými opravami nebo nehodou. Požadavek kupujícího na uplatnění záruční opravy nebo výměny u Společnosti musí být proveden písemnou formou, jinak záruka pozbývá platnost. Za žádných okolností Společnost nebude zodpovídat kupujícímu za ztrátu zisku, ztrátu vzniklou z nemožnosti užívat přístroj, za následné škody nebo škody jakéhokoli druhu uplatňované na základě vzniku nároku na uplatnění záruky, vyjma nákupní ceny jakéhokoli poškozeného výrobku, na který se zde zmíněné záruční podmínky vztahují. V případě poskytnutí technického poradenství nebo servisní služby ze strany Společnosti se tyto záruční podmínky zde vydané nebudou rozšiřovat, zužovat nebo jinak měnit a Společnosti tím nevzniknou ani pro ni nevyplynou žádné povinnosti nebo závazky. Omezení odpovědnosti Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu jako je čištění, seřizování a nastavení zařízení nebo jeho částí. Tato záruka pozbude platnosti tehdy, bude-li se zařízení používat s doplňky nebo náhradními díly, které nebyly vyrobeny Společností nebo jejichž užívání nebylo Společností písemně schváleno, anebo v případě, že zařízení nebylo pravidelně a správně kontrolováno dle uvedeného harmonogramu údržby. Výše uvedená záruka je platná po dobu dvou (2) let nebo provozních hodin od data dodávky, podle toho, která lhůta nastane dříve, s následujícími výjimkami: 1. Na součástky sloužící pro monitorování fyzikálních veličin jako teplota, tlak, saturace kyslíku nebo průtok, je záruka 90 dnů ode dne dodání. 2. Na plastové součástky a komponenty, které obecně podléhají postupnému opotřebovávání, na což Společnost nemá žádný vliv, je záruka 60 dnů ode dne dodání. 3. Záruka na interní baterie je 90 dnů ode dne dodání. Výše uvedené informace nahrazují jakoukoli jinou záruku, vyjádřenou i vyplývající včetně, nikoli však pouze omezeně, jakékoli záruky na prodejnost s výjimkou vlastnického práva a lze je doplnit pouze písemnou formou prostřednictvím řádně zplnomocněného zástupce Společnosti. Rozbalení a instalace Garance objemu (VG) Primární ovladače dechového cyklu Neinvazívní ventilace kojenců Nazální CPAP (ncpap) Nazální přerušovaná zástupová ventilace (nimv) Alarmy nazální CPAP / nazální IMV Alarmy garance objemu

5 Ventilační systémy AVEA v Obsah Kapitola 1: Úvod... 1 Kapitola 2: Rozbalení a instalace... 7 Sestavení ventilátoru a fyzické nastavení... 7 Sestavení přední části ventilátoru... 9 Ovladače předního panelu Nastavení na zadní straně ventilátoru Uživatelský verifikační test Kontrolní záznam Uživatelského verifikačního testu AVEA Řešení provozních problémů Kapitola 3: Provoz ventilátoru Membránová tlačítka a LED Nastavení pacienta Nastavení ventilace Nastavení ventilačního režimu a typu dechových cyklů Garance objemu (VG) Primární ovladače dechového cyklu Rozšířené nastavení Nezávislá plicní ventilace (ILV) Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry Grafické displeje Digitální displeje Stránka Hlavního zobrazení (Main Screen) Kapitola 5: Volumetrická kapnografie Teorie činnosti Nastavení Nastavení a monitorované hodnoty Alarmy Postupy Vynulování čidla CAPNOSTAT Kontrola přesnosti čidla CAPNOSTAT Kapitola 6: Neinvazívní ventilace kojenců Nazální CPAP (ncpap) Nazální přerušovaná zástupová ventilace (nimv)

6 vi Uživatelský manuál Kapitola 7: Alarmy a indikátory Indikátory stavu Hlášení Alarmy Ovladače alarmů Typy alarmů Alarmy nazální CPAP / nazální IMV Alarmy garance objemu Kapitola 8: Údržba a čištění Čištění a sterilizace Doporučené pravidelné prohlídky Péče o baterii Pojistky Příloha A Kontakt a informace pro objednávání Jak kontaktovat servis Objednávání dílů Příloha B Technické parametry Pneumatický systém Elektrické napájení Vstup / výstup dat Specifikace prostředí Fyzikální vlastnosti Příslušenství Příloha C Schéma pneumatického systému Příloha D Rozmezí a přesnost monitorace Příloha E Specifikace snímačů a rezistence okruhu Specifikace snímače VarFlex Specifikace snímače na principu vyhřívaného drátu Test odporu okruhu Specifikace volumetrické kapnografie Příloha F Hlášení na textovém řádku AVEA Příloha G Monitorované parametry rozšířené plicní mechaniky Příloha H Odstranění závad kapnometrie Příloha I Volumetrické výpočty CO Příloha J Prohlášení o elektromagnetickém prostředí Příloha K Glosář

7 Ventilační systémy AVEA vii Obecné informace Elektromagnetická slučitelnost (EMC) Vybavení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční (RF) energii. Pokud zařízení není instalováno a používáno v souladu s pokyny v této příručce, může dojít k elektromagnetické interferenci. Vybavení bylo testováno a zjištěno jako vyhovující limitům uvedeným v normě EN pro lékařské produkty. Tyto limity poskytují smysluplnou ochranu proti elektromagnetické interferenci (EMC), pokud jsou obsluhovány v určeném prostředí popsaném v této příručce. Ventilátor je také navržen a vyroben v souladu s bezpečnostními požadavky normy EN , IEC , CAN/CSA-C22.2 No M90 a UL Ventilátor může být ovlivněn přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními přístroji. Ventilátor nepokládejte na jiné přístroje ani nepokládejte jiné přístroje na ventilátor. Následující kabely byly použity při hodnocení ventilátoru Normálně otevřený kabel pro přivolání personálu (délka 1,7 metru) Normálně uzavřený kabel pro přivolání personálu (délka 1,7 metru) Kabel, komunikace (délka 1 metr) Kabel, komunikace (délka 3 metry) Standardní kabel k tiskárně Centronics (délka 2 metry) Standardní kabel monitoru SVGA (délka 2 metry) Používání kabelů může mít za následek zvýšení vyzařovaného rušení nebo snížení odolnosti. Další informace o ventilátorech AVEA a EMC naleznete v tabulkách 201, 202, 203 a 205. Slučitelnost MRI Přístroj obsahuje elektromagnetické prvky, jejichž funkčnost může být ovlivněna intenzitou magnetického pole. Nepoužívejte proto ventilátor v prostředí magnetické rezonance (MRI) nebo v blízkosti vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů pro diatermii, defibrilátorů nebo přístrojů využívajících k léčbě oblast krátkovlnného pásma. Případné elektromagnetické rušení může přerušit činnost ventilátoru. Účel použití Účelem přístroje AVEA je poskytovat nepřetržitou podporu dýchání v prostředí lékařských zařízení (např. v nemocnicích). Může být používán u všech pacientů od novorozenců po dospělé. Obsluhovat jej smějí pouze dostatečně vyškolení kliničtí pracovníci pod vedením ošetřujícího lékaře. Zákonné omezení prodeje Podle federálního zákona USA se tento přístroj smí prodávat pouze lékařům nebo na jejich objednávku. Přínos léčby pomocí lékařských podpůrných respiračních přístrojů vyvažuje určitou možnost vlivu ftalátů.

8 viii Uživatelský manuál Klasifikace přístroje dle směrnic IEC Typ přístroje: lékařský přístroj, třída 1 typ B, Prohlášení o shodě plicní ventilátor pro dospělé, děti a novorozence Tento lékařský přístroj vyhovuje směrnici 93/42/EEC pro lékařské přístroje a následujícím technickým normám, na které se odvolává Prohlášení o shodě: BS EN :2006 EN EN ISO UL CAN / CSA C22.2 n (R99) Notifikovaný orgán EU: BSI (Reg. No. 0086) Obchodní název: Výrobce: AVEA ventilační systém CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA V případě jakýchkoli dotazů ohledně Prohlášení o shodě k tomuto výrobku kontaktujte, prosím, zplnomocněného distributora pro ČR, tzn. firmu Cheirón s.r.o.

9 Ventilační systémy AVEA ix Bezpečnostní informace Dříve než začnete používat ventilátor, věnujte prosím pozornost následujícím bezpečnostním informacím. Při pokusu pracovat s ventilátorem bez plného pochopení jeho funkcí se může stát, že provoz přístroje nebude bezpečný. V tomto oddílu jsou vypsány všechny výstrahy a upozornění obecně platné pro provoz ventilátoru za všech podmínek. Některé výstrahy a upozornění jsou vloženy uvnitř manuálu tam, kde to má největší význam. Za účelem poskytnutí doplňujících informací ke konkrétním tématům jsou v manuálu průběžně umístěny patřičné poznámky. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se instalace, nastavení, provozu nebo údržby ventilátoru, obraťte se na autorizovaného distributora pro ČR, tzn. Cheirón s.r.o., nebo přímo na výrobce, společnost CareFusion (viz příloha A). Termíny VÝSTRAHA UPOZORNĚNÍ POZNÁMKA Označuje situace nebo postupy, které by mohly vést k závažným nežádoucím reakcím nebo k případně nebezpečným situacím. Označuje situace nebo postupy, při kterých by mohlo dojit k poškození ventilátoru, jeho částí nebo jiného zařízení. Označuje doplňkové informace sloužící uživateli k tomu, aby zařízení lépe porozuměl. Výstrahy Výstrahy a upozornění se objevují v tomto manuálu všude, kde to situace vyžaduje. Výstrahy a upozornění zde uvedené je třeba mít všeobecně stále na paměti, kdykoliv s ventilátorem pracujete. Ventilátory AVEA jsou určeny k používání pro vyškolený kvalifikovaný nemocniční personál pracující pod dohledem kvalifikovaného lékaře. Po dobu připojení ventilátoru k pacientovi musí být vždy v dosahu (přítomen) vyškolený kvalifikovaný zdravotnický personál, aby mohl reagovat na alarmy přístroje či jiné přístrojem ohlašované problémy. Hlasitost alarmů se musí nastavit nad úroveň okolního hluku aby byly alarmy dostatečně slyšitelné. Kdykoli používáte ventilátor, mějte připraven náhradní způsob zajištění ventilace. Obsluhující personál se nesmí dotýkat zároveň pacienta a elektrických konektorů na ventilátoru či příslušenství. Nepoužívejte ventilátor v prostředí, kde se vyskytují hořlavá anestetika nebo výbušné plyny, hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. Akustické alarmy indikují nenormální situaci a nikdy nesmí být ponechány bez povšimnutí. V pacientském okruhu se nesmí používat antistatické a elektricky vodivé hadice. Pokud se v průběhu Uživatelského testu nebo během provozu ventilátoru objeví mechanická nebo elektrická závada, musí se přístroj vyřadit z provozu a předat k opravě kvalifikovanému servisnímu personálu. Používání vadného ventilátoru může vést k poškození pacienta. Aktivovaný alarm nedostatečného přívodu plynů signalizuje, že koncentrace dodávaného O 2 se liší od původně nastavené hodnoty na ovládacím panelu. Závada na zdroji přívodu plynu změní hodnotu FIO 2 a může vést k poškození pacienta.

10 x Uživatelský manuál Provoz jiných zařízení, jako např. vysokofrekvenčních (diatermických) chirurgických přístrojů, defibrilátorů, krátkovlnných terapeutických zařízení, přenosných radiových vysílaček a přijímačů, mobilních telefonů apod., v blízkosti tohoto přístroje může negativně ovlivnit jeho funkčnost. Voda v přívodu vzduchu může způsobit poruchu v přístroji a vyřadit jej z činnosti. Neucpávejte ani nijak neomezujte výstup odpadního kyslíku na zadní straně přístroje. Může to způsobit poruchu přístroje a vyřadit jej z činnosti. Neodstraňujte kryty ventilátoru: nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přenechejte všechny servisní zásahy odbornému servisnímu personálu vašeho distributora, nebo společnosti CareFusion. Pro bezpečný provoz přístroje je nutné zapojení ochranného zemnícího vodiče uvnitř napájecího kabelu. Při přerušení ochranného uzemnění všechny vodivé komponenty včetně ovládacích prvků zdánlivě izolovaných mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Aby tedy nedošlo k úrazu elektrickým proudem, napájecí kabel připojujte pouze ke správně zapojenému výstupu napájecí sítě, používejte výhradně napájecí kabel dodávaný s přístrojem a kontrolujte, zda napájecí kabel není poškozený. CareFusion obz. Konstrukce ventilátoru AVEA dle platných norem (UL2601 & UL IEC ) zajišťuje, že ani pacient ani uživatel nejsou vystavováni nadměrnému úniku elektrického proudu. Toto nelze zaručit, když jsou k ventilátoru připojena další externí elektrická zařízení. Riziku nadměrného úniku svodového proudu z přídavných zařízení připojených k portu RS-232, tiskárny a videa předejdete tím, že správné propojení zajistíte izolací zemnících obvodů. Tato izolace by měla být dostatečná zejména na periferních koncích kabelových plášťů. V době, kdy je pacient na podpůrném dýchání, je třeba provádět rutinní sledování hodnot saturace krve kyslíkem (oxygenace) a parametrů ventilace. Dodávaný a monitorovaný průtok i nastavení tlaku a objemu a hodnoty podléhají specifikacím přesnosti přístroje uvedeným v tomto dokumentu. Upozornění Při práci s ventilátorem dodržujte následující upozornění. Ujistěte se že zvolené napětí a instalované pojistky odpovídají svým nastavením hodnotám napětí v zásuvce síťového rozvodu ve zdi, jinak může dojít k poškození přístroje. Úplně vybitá (tzn. neumožňující nové nabití) baterie může poškodit přístroj a je třeba ji vyměnit. Všechna přídavná zařízení a příslušenství připojená k ventilátoru musí splňovat požadavky normy CSA/IEC601/UL2601. Pravidelně čistěte vzduchový filtr, předejdete poškození přístroje. Při čištění ventilátoru a sterilizaci jeho příslušenství dodržujte následující upozornění. Ventilátor nesterilizujte. Vnitřní součásti nejsou stavěny na čištění sterilizačními metodami. Hadicové adaptéry a spoje při sterilizaci nenechávejte k hadicím připojené a nesterilizujte je ani pomocí plynů ani v autoklávu. Hadice by se časem přizpůsobila tvarem a velikostí adaptéru, a to by způsobilo netěsnosti a únik tlaku v obvodu. Neponořujte ventilátor do čistících tekutých prostředků a nelijte tyto prostředky na ani dovnitř přístroje.

11 Ventilační systémy AVEA xi Symboly použité na přístroji Na zařízení i v přiložené dokumentaci se mohou vyskytovat (odkazy) na následující symboly: Symbol Norma / shoda Význam IEC Symbol # POZOR, odkaz na průvodní dokumentaci. IEC Symbol # 5016 POJISTKA. IEC60417 Symbol # 5034 IEC60878 Symbol # IEC Symbol # 5035 IEC Symbol # IEC Symbol # 5031 IEC Symbol # 5019 IEC Symbol # IEC Symbol # 5021 IEC Symbol # IEC Symbol # 5333 IEC Symbol # IEC Symbol # 5032 IEC Symbol # IEC Symbol # 5007 IEC Symbol # IEC Symbol # 5008 EC Symbol # DATOVÝ VSTUP DATOVÝ VÝSTUP Stejnosměrný proud (DC) Ochranné uzemnění. Symbol ekvipotenciálního pospojování znázorňuje propojení různých částí přístroje nebo systému na stejný potenciál. Uzemnění není podmínkou (tj. pro místní propojení). Přístroj KLASIFIKACE BF; znamená, že přístroj má zvláštní stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem, obzvláště s ohledem na dovolený svodový proud a spolehlivost ochranného zemnění. Tento znak umístěný na informačním štítku přístroje znázorňuje, že přístroj je určen pro napájení ze zdroje střídavého proudu. Síťové napájení ZAPNUTO. Síťové napájení VYPNUTO.

12 xii Uživatelský manuál Symbol Norma / shoda Význam ACCEPT ISO 7000 Symbol #0651 Posun kursoru na displeji na nový řádek k levému okraji (Line Feed). Symbol pro úkon PŘIJMOUT hodnoty zadané v operačním poli displeje. Symbol CareFusion Tento znak znázorňuje DECHOVÉ ÚSILÍ PACIENTA Symbol CareFusion Tento znak znázorňuje MANUÁLNÍ VENTILACI Symbol CareFusion Hlavní (základní) obrazovka IEC Symbol # 5102 Znázorňuje, že probíhá záznam události (EVENT) Symbol CareFusion Tento znak znázorňuje pracovní režim přístroje (MODE). Symbol CareFusion Rozšířené nastavení (ADVANCED SETTINGS) Symbol CareFusion Vyvolá displej nastavení velikostní kategorie pacienta (PATIENT SETUP) Směrnice MDD 93/42/EEC Symbol CE IEC Symbol # 5307 Tento znak znázorňuje OBNOVENÍ nastavení (reset) ALARMU. IEC Symbol # 5319 Tento znak znázorňuje ZTIŠENÍ AKUSTICKÉHO ALARMU.

13 Ventilační systémy AVEA xiii Symbol Norma / shoda Význam Symbol CareFusion Dospělý pacient Symbol CareFusion Dětský pacient Symbol CareFusion Novorozenecký pacient CANCEL Grafický symbol obecného významu mezinárodně používaný pro nečiň tak Tento znak znázorňuje úkon ZRUŠIT. Nepřijímat zadané hodnoty. Ventilátor pokračuje v provozu s předešle nastavenými hodnotami. Symbol CareFusion Stisknutím tohoto tlačítka se volí zobrazení na displeji IEC Symbol # 5467 Stisk tlačítka s tímto znakem způsobí zmrazení obrazu displeje. Symbol CareFusion Stiskem tlačítka s tímto znakem se zobrazí displej alarmových limitů (ALARM LIMITS), kde lze nastavit horní a dolní mez alarmových hodnot. Symbol CareFusion Tento znak znázorňuje UZAMKNUTÍ (funkce) ovladače (CONTROL LOCK). Symbol CareFusion Tento znak znázorňuje výstup pro NEBULIZÁTOR. Symbol CareFusion Zvýšení frakce kyslíku. Symbol CareFusion Tento znak označuje tiskárnu

14 xiv Uživatelský manuál Symbol Norma / shoda Význam Symbol CareFusion Tento znak označuje sání/odsávání Symbol CareFusion Tento znak znázorňuje snímače průtoku s proměnnou clonou Symbol CareFusion Tento znak znázorňuje průtokový senzor na principu vyhřívaného drátu Symbol CareFusion Analogový spoj - vstup/výstup (IN/OUT) Symbol CareFusion Zobrazení HLAVNÍ STRÁNKY DISPLEJE Symbol CareFusion Neblokujte port (vstup/výstup) Symbol CareFusion Zapojení externí baterie Symbol CareFusion Znázorňuje port připojení plynu Symbol CareFusion Připojení kyslíkového čidla (OXYGEN SENSOR) Symbol CareFusion Pojistný přetlakový ventil Symbol CareFusion Připojení systému vzdáleného alarmu ( přivolání sestry ) Symbol CareFusion Připojení monitoru uživatelského rozhraní

15 Ventilační systémy AVEA xv Symbol Norma / shoda Význam Symbol CareFusion Tento znak znázorňuje pojistku interní baterie Symbol CareFusion Tento znak znázorňuje hlasitost alarmu Symbol CareFusion Tento symbol indikuje, že je aktivní konfigurace pro HELIOX Symbol CareFusion Tento symbol indikuje, že ventilátor AVEA je napájen pouze interní baterií Symbol CareFusion Tento symbol značí, že výrobek obsahuje ftaláty.

16 xvi Uživatelský manuál Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

17 Ventilační systémy AVEA 1 Kapitola 1: Úvod Ventilátor AVEA je softwarově řízený servoventilátor čtvrté generace. Je vybaven dynamickým rozsahem objemů dodávané směsi dýchacích plynů pro celé věkové spektrum pacientů od novorozenců až po dospělé pacienty. Revoluční řešení modulu uživatelského rozhraní (UIM) poskytuje maximální flexibilitu a jednoduchost při obsluze přístroje. Přístroj je vybaven plochou barevnou LCD obrazovkou umožňující vytváření grafů v reálném čase a digitální monitoring, dotykovými ovladači pro snadnou obsluhu, membránovými tlačítky a ovládacím kolečkem, kterým se mění nastavení hodnot a provozní parametry. Přesná turbina pro podávání dýchací směsi s aktivním posilovačem řízeným systémem nádechu a výdechu výrazně zdokonaluje výkon přístroje ve srovnání s předešlými generacemi ventilátorů. Ventilátor AVEA byl navržen pro provoz s běžně dostupným příslušenstvím. Přístroj lze snadno čistit a jeho konstrukce nedovoluje, aby se na jeho povrchu usazovaly kapaliny, čímž se snižuje riziko, že se kapaliny dostanou dovnitř agregátu přístroje. V nabídce jsou dva modely ventilátoru AVEA: Comprehensive a Standard. Následující tabulka uvádí standardní a volitelné funkce pro jednotlivé modely. Funkce & Příslušenství Standard Comprehensive Režimy Všechny Všechny Snímání proximálního průtoku vyhřívaným drátem Synchronizovaný nebulizer 24 hodinový trend Interní baterie Barevný grafický displej Smyčky a křivky Standardní vozík Snímání průtoku pomocí proměnné clony Monitorování proximálního tlaku Tracheální katétr Esofageální balon Interní kompresor Dodávání směsi Heliox

18 2 Úvod Uživatelský manuál Volitelné funkce & příslušenství Standardní Komplexní Vozík na zakázku Volitelně Obsaženo Externí baterie (pouze u vozíku na zakázku) Volitelně Volitelně Držák nádob stlačeného plynu (na každém vozíku) Volitelně Volitelně Interní kompresor Volitelně Obsaženo Manévr Pflex Volitelně Obsaženo Dodávání směsi Heliox Volitelně Obsaženo ncpap Volitelně Obsaženo VCO2 Volitelně Možnost Některé funkce AVEA Kompenzace endotracheální kanyly 1 Je-li funkce automatické kompenzace endotracheální kanyly zapnutá, ventilátor automaticky propočítává pokles tlaku přes endotracheální kanylu a upravuje tlak v dýchacích cestách tak, aby dodávaný inspirační tlak na distálním konci tracheální kanyly (v úrovni cariny) odpovídal nastaveným hodnotám. Při tomto propočítávání bere ventilátor v úvahu hodnotu průtoku, složení směsi plynů (Heliox nebo Kyslík/Dusík), frakci kyslíku (FIO 2 ), průměr a délku trubice a různost zakřivení hltanu v závislosti na velikosti pacienta (novorozenec, dětský a dospělý pacient). K této kompenzaci dochází pouze při inspiriu. Funkci kompenzace tracheální kanyly lze aktivovat u všech tlakově řízených (Pressure Control) a průtokově cyklovaných tlakově řízených (Flow Cycled Pressure Control) dechových cyklů. VÝSTRAHA! Spuštění funkce automatické kompenzace tracheální kanyly během ventilace pacienta způsobí náhlý nárůst hodnot maximálního tlaku v dýchacích cestách s následným nárůstem hodnoty dechového objemu. Pokud se rozhodnete aktivovat tuto funkci v době, kdy je k ventilátoru připojen pacient, je nutno dodržovat všechna související bezpečností opatření, abyste tak minimalizovali nebezpečí dodání příliš velkého dechového objemu (Tidal Volume). Při spuštěné funkci automatické kompenzace endotracheální kanyly budou měřené hodnoty tlaku v dýchacích cestách (Airway Pressures) vyšší než hodnoty na přístroji nastavené. I v případech, kdy je inspirační tlak nastaven na nulovou hodnotu, bude funkce kompenzace endotracheální kanyly nadále zajišťovat zvýšení tlaku v dýchacích cestách, aby se kompenzoval odpor endotracheální kanyly. 1 Estimation of Inspiratory Pressure Drop in Neonatal and Pediatric Endotracheal Tubes, by Perre-Henri Jarreau, American Physiological Society 1999

19 Ventilační systémy AVEA Úvod 3 Pokud je funkce kompenzace tracheální kanyly zapnutá, objeví se ve všech ventilačních režimech na displeji indikátor, i kdyby funkce momentálně nebyla aktivní (např. u objemově řízené ventilace). To má za úkol upozornit vás na to, že funkce automatické kompenzace tracheální kanyly se spustí jakmile se vybere pracovní režim ventilace s tlakovou podporou nebo kombinovaný ventilační režim (např. objemově řízená SIMV ventilace Volume Control SIMV). Rozsah nastavení: Standardní nastavení: vypnuto (OFF) / zapnuto (ON) vypnuto (OFF) Lze aktivovat u pacientů všech velikostních kategorií. Všechny věkové kategorie pacientů Pro ventilaci lze zvolit tyto velikostní kategorie pacienta: dospělý (ADULT), dětský (PEDIATRIC), novorozenecký (NEONATAL). Po provedeném výběru velikosti pacienta ventilátor nabízí pouze parametry, které jsou pro danou velikost pacienta dostupné. Neinvazívní ventilace S ventilátorem lze provádět neinvazívní ventilaci se standardním dvouramenným dýchacím okruhem. Ventilátor má v sobě zabudovaný systém kompenzace bazálních netěsností pro vyrovnání ztrát okolo masky na obličeji pacienta. Chcete-li spustit tuto funkci kompenzace netěsností, použijte ovladače zobrazené na dotykové obrazovce v menu Nastavení přístroje (SET UP). Režim neinvazívní ventilace vyžaduje použití těsně přiléhavé obličejové masky bez postranních průduchů. Nadměrný únik okolo masky může vést k falešnému spouštění ventilátoru nebo k aktivaci či naopak přerušení alarmů. Kompenzace netěsností Funkce kompenzace netěsností slouží ke kompenzaci bazálních ztrát, které mohou vznikat okolo pacientské masky nebo pacientovy endotracheální kanyly. Poskytuje pouze kompenzaci základních netěsností a během dodávání dechového cyklu není aktivní. Během výdechu se udržuje hodnota PEEP v dýchacím okruhu pomocí vzájemné spolupráce průtokového ventilu (FCV) a výdechového ventilu (ExV). Servoovládání tlaku na výdechovém ventilu (ExV) je nastaveno na cílovou hodnotu PEEP a servoovládání tlaku na průtokovém ventilu (FCV) je nastaveno na cílovou hodnotu PEEP-0,4 cm H 2 O. Servo na ExV se otevře, pokud je hodnota tlaku vyšší než cílová, a jakmile tlak klesne pod svou cílovou hodnotu, FCV dodá průtok až na maximální průtokovou rychlost příslušně dle velikosti pacienta. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: vypnuto (OFF) / zapnuto (ON) vypnuto (OFF

20 4 Úvod Uživatelský manuál Kompenzace kompliance dýchacího okruhu Jestliže je funkce kompenzace kompliance okruhu aktivní, objem dodávané plynné směsi během objemově řízeného nebo cíleného dechového cyklu se zvýší na nastavený objem plus hodnota objemové ztráty způsobené účinkem kompliance dýchacího okruhu. Kompenzace kompliance dýchacího okruhu je aktivní u nastaveného dechového objemu při objemově řízené ventilaci, u cíleného dechového objemu v režimu PRVC a u řízeného objemu. Funkce je aktivní pouze při aplikaci v režimu dospělých (ADULT) a dětských (PEDIATRIC) pacientů. Monitorování vydechovaného objemu pro všechny režimy a typy dechových cyklů se také upravuje podle kompenzace kompliance objemů. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: 0.0 až 7.5 ml/cmh 2 O 0.0 ml/cmh 2 O Ventilátor automaticky měří poddajnost dýchacího okruhu během Rozšířeného systémového testu (EST). Hodnotu není možné vložit ručně. Přesto že se kompliance dýchacího okruhu v okně Nastavení zobrazuje, u novorozeneckých pacientů není aktivní. Vysoká kompliance při malých dechových objemech může vést k prodloužení inspiračních časů. Je to v důsledku dodávání objemů pro kompenzaci kompliance okruhu při nastaveném průtoku. Při nastavení extrémně malých dodávaných dechových objemů při neaktivní kompenzaci kompliance okruhu a při použití proximálního průtokového snímače může vést k aktivaci alarmu Rozpojení pacientského okruhu. Zvlhčování Můžete si vybrat mezi aktivním a pasivním zvlhčováním ( ON /aktivní nebo OFF /pasivní). Při aktivním zvlhčování se předpokládá 99% relativní vlhkosti, při pasivním 60% relativní vlhkosti za použití technologie HME. Tato funkce upravuje faktor korekce BTPS na správné hodnoty vydechovaných objemů jednotlivých dechů. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: On/Off Aktivní (On) Chybné nastavení funkce zvlhčování negativně ovlivní přesnost měření monitorovaných vydechnutých objemů. Dodávání směsi Heliox (Pouze Comprehensive, u modelu Standard jen jako volitelný doplněk) Při použití patentovaných konektorů SMART lze u modelu AVEA Comprehensive místo medicinálního vzduchu dodávat do dýchacího okruhu směs helia a kyslíku (Heliox). Pouhou změnou konektoru na zadní straně přístroje dokáže ventilátor rozpoznat přívod plynu a přizpůsobit se této změně. Pro přesné zobrazení na displeji se všechny objemy (numerické a grafické) podle toho automaticky kompenzují. Klinické výhody směsi helium/kyslík jsou založené na signifikantně nižší denzitě této plynů oproti směsi kyslík/dusík. Tato nižší denzita plynu umožňuje dodávat pacientovi stejné dechové objemy při výrazně nižším tlaku v dýchacích

21 Ventilační systémy AVEA Úvod 5 cestách. Mimoto vlastnosti plynu s nižší denzitou umožňují plynu difundovat za místa obstrukce nebo restrikce dýchacích cest mnohem snadněji než je tomu u směsi kyslík/dusík. Konektor pro směs Heliox, typ SMART je určen pouze pro použití s tlakovou lahví směsi Heliox s poměrem koncentrací 80/20. Pro přívod do systému lze jako plynnou směs Heliox použít pouze směs o koncentraci 20% kyslíku a 80% helia. Pokud je připojen k ventilátoru Heliox, v pravém dolním rohu displeje se zobrazí ikona. Pro nastavení směsi helium/kyslík během aplikace pacientovi stačí jednoduše nastavit požadovanou frakci kyslíku FIO 2, přičemž vyrovnávacím plynem ve vdechované směsi plynů bude helium. Např.: VÝSTRAHA! Při nastavení FIO 2 na 35% bude pacientovi dodávána směs Heliox s poměrem 65/35. Pokud se ke vstupu pro plynnou směs kyslík/helium napojí přívod plynné směsi o koncentrací O 2 nižší než 20%, může to způsobit hypoxické poškození nebo smrt pacienta. Ačkoliv se směs helia a kyslíku v koncentračním poměru 80:20 na trhu oficielně prodává jako medicinální plyn, tato směs helia a kyslíku není klasifikována pro žádné konkrétní lékařské užití (je tzv. off-label ). Průtokový snímač na principu vyhřívaného drátu není při použití směsi Heliox funkční. Při aplikaci směsi Heliox se musí proto pro monitorování dodávaných objemů v proximálních dýchacích cestách použít průtokový snímač s proměnnou clonou. Během aplikace směsi Heliox je nezbytné pečlivě monitorovat činnost zvlhčovačů s aktivním vyhříváním. Helium má signifikantně vyšší tepelnou vodivost než směs plynů kyslík/dusík a může to u některých vyhřívaných zvlhčovačů způsobovat těžkosti. Febrilní pacienti mohou přenášet teplo přes sloupec plynu k proximálnímu teplotnímu čidlu, čímž se může ovlivnit výkon zvlhčovače a snížit jeho výdej. V důsledku pak může dojít k vysychání sekretu v dýchacích cestách. Naopak při aplikacích používajících dýchací okruhy s vyhřívacím drátem může toto teplo přenášené od pacienta ovlivnit výkon zvlhčovače a zvýšit kondenzaci tekutiny v dýchacím okruhu. Pro snížení rizika přehřátí dýchacího plynu bývá nezbytné snížení nastavení relativního výkonu některých typů zvlhčovačů. Při aplikaci směsi Heliox není možné vypnout alarm kyslíku. Při aplikaci směsi Heliox nepoužívejte nebulizaci léků.

22 6 Úvod Uživatelský manuál Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

23 Ventilační systémy AVEA 7 Kapitola 2: Rozbalení a instalace Sestavení ventilátoru a fyzické nastavení Vybalení ventilátoru Ventilátor AVEA je konstruován tak, aby jeho provoz a nastavení bylo co nejjednodušší. Na místě instalace vyžaduje minimální sestavování. Položky nutné pro sestavení ventilátoru Pro sestavení ventilátoru AVEA budete potřebovat následující položky: Zdroj napájení. Ventilátor lze napájet ze zdroje standardního střídavého napětí 100 V, 110 V, 220 V nebo 240 V AC a nebo z volitelné externí baterie 24 V DC (stejnosměrný proud). S přístrojem se dodává standardně interní baterie s kapacitou postačující pokrýt krátkodobý provoz přístroje (viz Kapitola 8: Údržba a čištění ). UPOZORNĚNÍ Ventilátor musí být připojen ke zdroji AC napájení nejméně 4 hodiny před přepnutím na napájení z interní baterie. Pro napájení z externí baterie musí být ventilátor připojen k AC napájecí síti alespoň 12 hodin při svítícím zeleném LED indikátoru, aby se zajistilo nabití baterie na plnou kapacitu. Přívod stlačených plynů (Kyslík, Vzduch, Heliox). Zdroj stlačených plynů musí poskytovat čistý, suchý medicinální plyn s nominálním přívodním tlakem v rozmezí 20 až 80 psig (1.4 až 5.6 bar). Přívod vzduchu nebo směsi Heliox Rozmezí tlaku: 20 až 80 psig (1.4 až 5.5 bar) (přívod vzduchu) 20 až 80 psig (1.4 až 5.5 bar) (přívod směsi Heliox 80%/20%) 3 až 10 psig (0.2 až 0.7 bar) (vzduch z kompresoru) Teplota: 5 až 40 C (41 až 104 F) Minimální průtok: 80 l/min při 20 psig (1.4 bar) Osazení přívodu vzduchu: konektor typu CGA DISS, číslo 1160 (vzduch). K dispozici je též konektor typu NIST podle BS-5682:1984 (Air). Osazení přívodu Heliox: konektor typu CGA DISS, číslo 1180 (Heliox). Kyslíkové a vzduchové koncovky NIST jsou k dispozici při objednávce na vyžádání od společnosti CareFusion. Přívod kyslíku Rozmezí tlaku: 20 až 80 psig (1.4 až 5.5 bar) (přívod kyslíku) Teplota: 5 až 40 C (41 až 104 F) Vlhkost: Rosný bod plynu musí být nejméně 1.7 C (3 F) pod teplotou okolí. Minimální průtok: 80 l/min při 20 psig (1.4 bar) Osazení přívodu kyslíku: konektor typu CGA DISS, číslo K dispozici je též konektor typu NIST podle BS-5682:1984 (O 2 ).

24 8 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Sestavení ventilátoru Pojízdný stojan ventilátoru AVEA smontujte podle pokynů uvedených v příbalovém letáku dodaném se zbožím. Tělo ventilátoru lze snadno přimontovat k nosné desce stojanu pomocí 4 příchytných šroubků, viz obrázek 2.1. Podrobný návod naleznete v pokynech pro instalaci v servisní příručce AVEA (Obrázek 2-1). Obrázek 2-1: Montážní deska stojanu Standard a Comprehensive UPOZORNĚNÍ Tělo ventilátoru a Modul uživatelského rozhraní (UIM) váží dohromady přibližně 80 lbs. (36 kg). Během montáže a zejména při zvedání ventilátoru postupujte opatrně a bezpečně. Volitelná externí baterie Pokud jste si objednali volitelnou externí baterii, informace potřebné pro instalaci naleznete v servisní příručce AVEA. Externí baterie nainstalujte podle pokynů v příbalovém letáku dodaném se zbožím (P/N 11372).

25 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 9 Sestavení přední části ventilátoru Montáž výdechového ventilu a kondenzační nádobky Při montáži a připojení výdechového filtru a kondenzační nádobky postupujte následovně: Sběrnou nádobku zašroubujte do objímky kondenzační nádobky. Obrázek 2-2: Připojení sběrné nádoby ke kondenzační nádobce Výdechový filtr zatlačte do horní části sestavené kondenzační nádobky, jak je patrné na obrázku. Obrázek 2-3: Připojení výdechového filtru

26 10 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Natočte polohovací výstupek na objímce kondenzační nádobky s polohovacím žlábkem uvnitř pouzdra výdechového flitru proti sobě (Obrázek 2-4). Žlábek odpovídající výstupku na pouzdru kondenzační nádobky Obrázek 2-4: Polohovací štěrbina v pouzdru výdechového filtru Zasuňte sestavu kondenzační nádobky s výdechovým filtrem do pouzdra (Obrázek 2-5). Obrázek 2-5: Sestava výdechového filtru a kondenzační nádobky vložená do pouzdra

27 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 11 Otočením vpřed uvolněte kovovou pojistnou páčku pod pravým spodním okrajem ventilátoru. Obrázek 2-6: Otevření pojistné páčky Vložte celou sestavu i s pouzdrem do otvoru na ventilátoru. Ujistěte se, že sestava je dobře usazená. Obrázek 2-7: Vložení výdechového filtru Umístění sestavy kondenzační nádobky/výdechového filtru bez pouzdra filtru může způsobit špatné přiložení těsnění filtru s následnou netěsností pacientského dýchacího okruhu. Zavřete pojistnou páčku. Obrázek 2-8: Zavřená pojistná páčka

28 12 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Jednorázový exspirační filtr/kondenzační nádobka AVEA Návod k použití Instalace Jednorázové exspirační filtry/kondenzační nádobky AVEA jsou dodávány nesterilní. Lze je použít jako alternativu k opakovaně použitelné sestavě filtrů (filtr k opakovanému použití, sběrná nádobka, kondenzační nádobka a součást zásobníku). Opakovaně použitelná sestava filtrů AVEA se nevyžaduje při použití jednorázového exspiračního filtru/kondenzační nádobky. Obrázek 2-9: Jednorázový exspirační filtr/kondenzační nádobka AVEA 1. Umístěte kovovou pojistnou páčku na přední spodní levé straně ventilátoru, poté ji otočte ven do zcela otevřené polohy. Obrázek 2-10: Vložení kombinace filtr/kondenzační nádobka 2. Vložte jednorázový exspirační filtr AVEA do filtrové prohloubeniny, jak je zobrazeno na Obrázek Než páčku zavřete, ujistěte se, že filtr je do filtrové prohloubeniny zcela vložen.

29 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace Pojistnou páčku zcela uzavřete, aby byl filtr ve ventilátoru dobře zajištěn. Obrázek 2-11: Zavřete pojistnou páčku Po uzavření pojistné páčky je filtr připraven k použití. Obrázek 2-12: Instalace kombinace filtr/kondenzační nádobka dokončena VAROVÁNÍ Neúplné vložení jednorázového exspiračního filtru AVEA může způsobit špatné přiložení těsnění filtru s následnou netěsností dýchacího okruhu pacienta. Je-li filtr zcela vložen do filtrové prohloubeniny, páčku lze zavřít bez větších obtíží. VAROVÁNÍ Pojistná páčka musí být zcela zavřena, aby bylo zajištěno řádné vložení a bezpečné uzamčení filtru. 4. Drenážní hadička a zaškrcovací svorka. Zkontrolujte, zda nevykazují viditelné známky poškození, a ujistěte se, že jsou řádně vloženy. 5. Pravidelně kontrolujte hladinu vody na tubě filtru a vyprázdněte ji, než dosáhne maxima.

30 14 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál 6. Tekutinu ve sběrné tubě vyprázdněte do vhodné nádoby uvolněním zaškrcovací svorky. Poté zaškrcovací svorku uzavřete. Obrázek 2-13: Vypouštění kondenzační nádobky VAROVÁNÍ Drenážní hadička musí být zcela připevněna k filtru a zaškrcovací svorka musí být v uzavřené pozici. UZAVŘENO Obrázek 2-14: Uzavřená zaškrcovací svorka OTEVŘENO Obrázek 2-15: Otevřená zaškrcovací svorka ČIŠTĚNÍ: Čistit lze pouze vnějšek filtru. Čištění se provádí jemným setřením s použitím pouze mírných čistících prostředků, které jsou kompatibilní s polystyrénovými plasty jako isopropylalkoholem a chlórovými sloučeninami. Čistící sloučeniny je třeba zředit vodou, doporučená maximální koncentrace je 1:10.

31 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 15 UPOZORNĚNÍ Nepokoušejte se čistit filtrační médium. Nepokoušejte se filtr sterilizovat či opakovaně použít. VAROVÁNÍ Nenamáčejte filtry dýchacího okruhu do žádné tekutiny; zabráníte tak zvýšenému odporu toku filtru. Nepokoušejte se filtrační médium uvnitř filtru čistit ani se jej nedotýkejte; zabráníte tak snížení výkonnosti filtru. KONTROLA: Před použitím zkontrolujte jakékoli viditelné poškození plastového krytu či filtračního média. Pokud je přístroj poškozen, vyřaďte jej. NÁHRADA: Jednorázový exspirační filtr AVEA včetně drenážní hadičky a zaškrcovací svorky jsou předměty na jedno použití. S každou výměnou okruhu použijte nový nepoužitý filtr. VAROVÁNÍ Nepokoušejte se filtr sterilizovat či opakovaně použít. Použité filtry zlikvidujte v souladu s protokolem vaší instituce. Před nedestruktivní likvidací je sterilizujte. Řiďte se místními nařízeními vlády a recyklačními plány ohledně likvidace a recyklování částí lékařských přístrojů. Dodatečné informace: Podrobné informace o parametrech tohoto zařízení naleznete v Příloze B, Parametry.

32 16 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Připojení pacientského okruhu Dospělý okruh s aktivním zvlhčovačem Při použití aktivního zvlhčovače sestavte pacientský okruh dle Obrázek Aktivní zvlhčovač připojte ke svislé tyči na spodní straně ventilátoru AVEA. Upravte výšku zvlhčovače a délku propojovací hadice tak, aby vedení hadice bylo poměrně přímé a bez zalomení. Obrázek 2-16: Dospělý okruh s aktivním zvlhčovačem Dospělý okruh bez aktivního zvlhčovače Sestavení okruhu s pasivním zvlhčováním nebo HME je znázorněno na Obrázek Inspirační rameno pacientského okruhu se připojuje přímo k výstupu plynné směsi na ventilátoru. Systém pasivního zvlhčování se připojí in-line (za sebou) k pacientskému okruhu dle pokynů výrobce. Obrázek 2-17: Dospělý okruh bez aktivního zvlhčovače

33 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 17 Novorozenecký pacientský okruh Novorozenecký pacientský okruh se připojuje podle nákresu na Obrázek Obrázek 2-18: Novorozenecký pacientský okruh Ovladače předního panelu Obrázek 2-19: Konfigurace předního panelu ventilátoru AVEA v konfiguracích Standard a Comprehensive

34 18 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Připojení průtokových snímačů Ventilátor AVEA může používat buď průtokový snímač s vyhřívaným drátem a nebo proximální průtokový snímač s proměnnou clonou. Doplňují tak interní snímač inspiračního průtoku a vyhřívaný snímač expiračního průtoku. Tyto tři průtokové snímače dodává společnost AVEA. Standardní průtokový snímač s vyhřívaným drátem je vhodný pro novorozenecké a pediatrické aplikace, kde špičkový inspirační průtok je menší než 30 l/min. Tento průtokový snímač není aktivní u dospělých aplikací. Průtokový snímač s vyhřívaným drátem Snímač s vyhřívaným drátem se připojuje do světle modře označeného konektoru na předním panelu ventilátoru přímo pod konektorem snímače s proměnno clonou. Konektor je označen následující ikonou: Koncovka snímače je opatřena pojistkou. Při jejím připojování nejdříve zatáhněte jistící plastovou objímku a poté pevně zatlačte koncovku do konektoru na ventilátoru. Při odpojování nejdříve zatáhněte jistící plastovou objímku a poté táhnutím odpojte koncovku z ventilátoru. Netahejte za koncovku vzhůru ani dolů, můžete konektor poškodit. Obrázek 2-20: Připojení průtokového snímače s vyhřívaným drátem UPOZORNĚNÍ Řádný chod přístroje AVEA zajistíte připojením senzoru toku jak k y-spojce pacienta, tak k přípojce ventilátoru. Průtokové snímače s vyhřívaným drátem nejsou funkční při použití směsi Heliox. Během aplikace směsi Heliox musíte k monitorování dodaných objemů v proximálních dýchacích cestách použít průtokové snímače s proměnnou clonou. Vynulování tepelného senzoru toku Doporučuje se vynulovat tepelný senzor toku při instalaci nového tepelného senzoru toku a jako možnou nápravu odchylky křivky základní čáry. Tento standardní tepelný senzor toku je vhodný pro použití u novorozenců a větších dětí, u nichž je hodnota vrcholu inspiračního toku menší než 30 l/min. Při použití u dospělých tento senzor tlaku není aktivní. Následující návod popisuje, jak resetovat nebo znovu vynulovat kompenzaci tepelného senzoru. Resetování nebo opětovné vynulování kompenzace tepelného senzoru: 1. Z nabídky obrazovky vyberte Utility (Utilita). 2. Z obrazovky Utility vyberte záložku Monitoring (Monitorování). 3. Stiskněte tlačítko Zero Sensor (Vynulovat senzor) pod částí Hot Wire Flow Sensor (Tepelný senzor toku). 4. Odstraňte tepelný senzor toku z pacientova oběhu. 5. Zablokujte oba konce senzoru toku prsty v rukavicích tak, aby k žádnému toku nedocházelo.

35 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace Při pevném držení senzoru (bez pohybu) stiskněte tlačítko Continue (Pokračovat). 7. Počkejte, dokud se neobjeví hlášení ukončení vynulování senzoru. 8. Znovu umístěte tepelný senzor toku do pacientova oběhu. 9. Pokud se senzor toku dál odchyluje nebo odečítá nepřesně, opakujte proceduru nebo vyměňte senzor toku. Výše uvedené kroky musí být provedeny ve správném pořadí. Pokud se test opakuje, zůstává uložena pouze poslední měřená hodnota. Uložená hodnota bude poté použita pro všechna další měření toku a objemu na senzoru toku. Tato procedura neselže, ale je omezena množstvím kompenzací, jež může opravit. Pokud se tepelný senzor toku po dokončení této procedury dále odchyluje nebo odečítá nepřesně, hodnota kompenzace je omezena a senzor by se měl vyčistit nebo vyměnit. Na některých modelech ventilátoru AVEA jsou též k dispozici průtokové snímače s proměnnou clonou. Novorozenecký průtokový snímač Neonatal VarFlex je kompatibilní pro novorozenecké a pediatrické aplikace, kde špičkový inspirační průtok nepřevyšuje 30 l/min a v dospělých aplikacích není aktivní. Pro použití u dospělých pacientů a u větších dětí je k dispozici průtokový snímač Pediatric / Adult VarFlex umožňující aplikaci v rozmezí průtoků od 1.2 do 180 l/min. Podrobné informace o specifikacích jednotlivých průtokových snímačů naleznete v Příloze E: Specifikace snímačů a rezistence okruhu.

36 20 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Průtokový snímač s proměnnou clonou Snímač se připojuje do tmavě modře označeného konektoru na předním panelu ventilátoru opatřeného symbolem Koncovka snímače je opatřena pojistkou. Při jejím připojování nejdříve zatáhněte jistící plastovou objímku a poté pevně zatlačte koncovku do konektoru na ventilátoru. Při odpojování nejdříve zatáhněte jistící plastovou objímku a poté táhnutím odpojte koncovku z ventilátoru. Netahejte za koncovku vzhůru ani dolů, můžete konektor poškodit. Stahovací plastová objímka Obrázek 2-21: Připojení průtokového snímače s proměnnou clonou Při odpojování nejdříve odsuňte plastovou objímku, pak silou vytáhněte koncovku z ventilátoru. Netahejte koncovku vzhůru ani dolů, abyste nepoškodili konektor. UPOZORNĚNÍ! Ochrannou jistící plastovou objímku je třeba před zapojením těchto koncovek úplně stáhnout. V opačném případě se konektor může poškodit. Připojení nebulizátoru K ventilátoru AVEA lze připojit in-line nebulizaci (viz Kapitola 3: Provoz ventilátoru ). Nebulizátor je synchronizován s inspirační fází, plynnou směs dodává po dobu 20 min dle nastavené hodnoty FIO 2. Připojte propojovací hadici nebulizátoru k výstupu na spodním okraji předního panelu, jak je znázorněno na Obrázek Výstup je označen zde uvedenou ikonou:

37 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 21 Obrázek 2-22: Připojení hadičky nebulizace Při používání interního nebulizátoru musí být k ventilátoru AVEA připojen zdroj vysokotlakého vzduchu. Nebulizátor nefunguje, je-li ventilátor poháněn interním kompresorem. Ventilátor má implementovaný interní pneumatický kompresor, který vytváří hnací tlak nezbytný pro provoz nebulizátoru. Nebulizátor ke svému spuštění potřebuje inspirační průtok minimálně 16 l/min a je průtokově kompenzován tak, aby udržoval nastavené hodnoty dechových objemů. UPOZORNĚNÍ! Při použití interního nebulizátoru ventilátor snižuje rychlost průtoku o 6 L/min, aby tak kompenzoval výstup z nebulizátoru. Nicméně vlivem možného kolísání průtoku přicházejícího z interního nebulizátoru může používání interního nebulizátoru ovlivňovat jednotlivé dechové objemy dodávané pacientovi. Nebulizátor nepoužívejte současně s aplikací směsi Heliox. K portu nebulizátoru lze připevnit volitelný filtr pro filtraci průtoku plynu do nebulizátoru.

38 22 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Připojení snímače proximálního tlaku K modelu Comprehensive ventilátoru AVEA je možné připojit snímač proximálního tlaku, který může monitorovat tlak v proximálních dýchacích cestách. Na ventilátoru AVEA Comprehensive je tento konektor označen AUX, viz Obrázek 2-23, a je fialově zakroužkován. Pokud je aktivní, tato funkce umožní zobrazovat tlaky v proximálních dýchacích cestách včetně činnosti příslušných alarmů. Obrázek 2-23: Připojení snímače proximálního tlaku u ventilátoru AVEA Comprehensive U aplikací, které vytvářejí vysoký odpor v monitorovaném dýchacím systému, může být proximální tlak v dýchacích cestách vyšší než aktuálně nastavený inspirační tlak.

39 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 23 Jícnový balónek (pouze Comprehensive) Konektor pro balónkový snímač jícnového tlaku má zelené okruží a je umístěn v horní části předního panelu. Je označen popiskem P ES. Obrázek 2-24: Konektor pro připojení jícnového balónku Jak umístit esofageální balónky se podívejte v Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry. Tracheální katétr Tracheální katétr se připojuje k ventilátoru AVEA do konektoru na předním panelu označeného popiskem AUX. Tento konektor je zobrazen na Obrázek Jak umístit jícnové katétry se podívejte v Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry. VÝSTRAHA! Ventilátor AVEA je konstruován podle platných norem (UL2601 & UL IEC ) a zajišťuje, že ani pacient ani uživatel nejsou vystavováni nadměrnému svodovému proudu. Toto však nelze zaručit, jsou-li k ventilátoru připojena další externí elektrická zařízení. Riziku nadměrného úniku svodového proudu z přídavných zařízení připojených k portu RS-232, tiskárny a videa předejdete tím, že správné propojení zajistíte izolací zemnících obvodů. Tato izolace by měla být dostatečná zejména na obou koncích plášťů kabelů. Pokud jde o připojení a komunikace, podívejte se do Příloha B: Technické parametry.

40 24 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Nastavení na zadní straně ventilátoru A B J C K I E D F G H Obrázek 2-25: Zadní panel A Modul napájení ze sítě H Připojení přívodu kyslíku B Připojení UIM I Konektor externí baterie C Analogový vstup/výstup/ilv J Pojistka externí baterie D Spínač zap./vyp. napájení K Pojistka interní baterie E Konektor funkce pro přivolání sestry F Air/Heliox smart konektor G Kyslíkové čidlo

41 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 25 Připojení kyslíkového čidla Galvanický článek kyslíkového snímače se nachází na zadní straně přístroje mezi dvěma konektory pro přívod plynů. Kabel snímače vystupuje ze zadní stěny přístroje přímo nad snímačem. Opatrně přiložte kyslíkový snímač ke konektoru a poté snímač jemně vtlačte do konektoru až na doraz. Poté sejměte kryt snímače a překlopte přes snímač. Obrázek 2-26: Zapojení kyslíkového čidla Připojení přívodu plynů Smart konektor pro vzduch Na zadní stěně přístroje jsou dva vstupy pro připojení plynů k ventilátoru.vstup slouží pro připojení vzduchu nebo směsi Heliox. Zde zobrazený smart konektor pro vzduch má osazení typu No.1160 dle normy CGA DISS s integrovaným filtrem a kondenzační nádobkou. Aby nedošlo k proniknutí vlhkosti do nitra ventilátoru z centrálního rozvodu stlačeného vzduchu, mezi hadici přívodu vzduchu a smart konektor je vložena externí kondenzační nádobka. Přiložte a vyrovnejte koncovku proti konektoru, lehce jej do konektoru vložte a zašroubujte na doraz dle citu ruky. (Obrázek 2-27). Společnost CareFusion dodává pro připojení přívodu vzduchu též osazení typu Air NIST a Air Liquide. Obrázek 2-27: Připojení vzduchu ke konektoru Smart s kondenzační nádobkou

42 26 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Smart připojení směsi Heliox Pro připojení přívodu směsi plynů Heliox 80/20 je k dispozici smart konektor typu DISS, No.1180 (Obrázek 2-28). Postupujte podle instrukcí obsažených v soupravě pro instalaci uvázaného konektoru Heliox. Tento konektor neobsahuje žádnou integrovanou kondenzační nádobku s filtrem. Všechny smart konektory AVEA s integrovanou kondenzační nádobkou a filtrem nebo bez nich se připojují stejným způsobem. Vyrovnejte koncovku (Obrázek 2-27 a Obrázek 2-28) vložte lehce do konektoru a dotažením závitu rukou zajistěte upínací okruží. Obrázek 2-28: Připojení uvázaného konektoru Heliox Konektory SMART používané u ventilátoru AVEA signalizují přístroji, jaký typ je k přístroji připojen, a tudíž a ovladače které plynné směsi se mají aktivovat. Konektor pro připojení přívodu O 2 je na pravé straně zadní stěny přístroje. Konektor je typu No.1240 dle normy CGA DISS. (Osazení pro kyslíkový konektor dle normy NIST nebo Air Liquide pro kyslík může společnost CareFusion dodat také). Připojení hadic přívodu plynů Připojení kyslíku Hadici přívodu kyslíku připojte do konektoru na pravé straně zadního panelu ventilátoru (Obrázek 2-29). Připojení přívodu směsi Heliox Obrázek 2-29: Připojení přívodu kyslíku Pokud máte ventilátor uzpůsoben i pro připojení směsi plynů Heliox, připojte hadici pro přívod směsi Heliox na uvázaný vstup Smart na levé straně zadní stěny přístroje, jak je znázorněné na Obrázek Vzduchovou hadici se směsí Heliox nepřipojujte na vsup určený pro hadici se směsí Heliox a naopak. Obrázek 2-30: Připojení hadice přívodu směsi Heliox

43 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 27 VÝSTRAHA! Před zahájením ventilace pacienta směsí plynů Heliox počkejte asi 90 sekund, než se ze systému pročistil od předchozího plynu. VÝSTRAHA! Pokud se ke vstupu pro plynnou směs kyslík/helium připojí přívod plynné směsi o koncentrací O 2 nižší než 20%, může to způsobit hypoxii nebo smrt pacienta. Ačkoliv se směs helia a kyslíku v koncentračním poměru 80:20 na trhu oficielně prodává jako medicinální plyn, tato směs helia a kyslíku není klasifikována pro žádné konkrétní lékařské užití. Připojení přívodu vzduchu Hadici přívodu vzduchu připojte ke Smart konektoru s integrální kondenzační nádobkou a filtrem na levé straně zadního panelu ventilátoru, jak je znázorněné na Obrázek Zde znázorněný konektor je osazen vstupem typu DISS, nicméně společnost CareFusion dodává i konektory osazené vstupy NIST a Air Liquide. Vzduchovou hadici se směsí Heliox nepřipojujte na vsup určený pro hadici se směsí Heliox a naopak. Obrázek 2-31: Připojení hadice se vzduchem ke kondenzační nádobce s filtrem Osazení pro vzduch nepřijme připojení směsi Heliox a naopak.

44 28 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Stránka zobrazení Utility Záložka konfigurace Obrázek 2-32: Stránka zobrazení Utility Hlasitost alarmů (Alarm Loudness) Pro změnu úrovně hlasitosti akustických alarmů stiskněte a podržte funkční tlačítko Increase (zvýšit) nebo Decrease (snížit), až dosáhnete požadované úrovně. Během nastavování se zobrazí transparent Alarm Test. Zapnutí / vypnutí alarmu O2 Alarmy Vysoké a Nízké koncentrace kyslíku je možné vypnout pro případ závady kyslíkového čidla, když je ventilátor v provozu. Alarm vypnete stisknutím tlačítka Enable / Disable O 2, znovu jej zapnete dalším stisknutím téhož tlačítka. Alarmy kyslíku není možné vypnout při aplikaci směsi Heliox. Vypnutím a novým zapnutím ventilátoru se automaticky alarmy kyslíku opět zapnou. VÝSTRAHA! Přestože vypnutí alarmů kyslíku nebude mít vliv na titraci kyslíku, do dýchacího okruhu je třeba paralelně umístit externí analyzátor, dokud kyslíkové čidlo nebude vyměněno.

45 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 29 Korekce průtoku (Flow Correction) Vyberte korekci průtoku podle BTPS (tělesná teplota a tlak, saturovaný tlak) nebo ATPD (okolní teplota a tlak, suchý plyn). Režim ILV (ILV Mode) Nezávislou ventilaci plic (Independent Lung Ventilation, ILV) aktivujete a primární (Master) a sekundární (Slave) ventilátor definujete pomocí nabídky na displeji stránky Utility (Obrázek 2-32). Režim ILV vyžaduje použití soupravy speciálně konfigurovaného příslušenství, kterou nabízí společnost CareFusion (číslo dílu 16246). Při obou ventilátorech vypnutých připojte ILV kabel (kat. číslo 16124) do analogových portů obou ventilátorů. Zapněte ventilátor, který bude označován jako Sekundární ( Slave ). Proveďte podle potřeby všechna hlavní i rozšířená nastavení. Zapněte primární (Master) ventilátor. Na stránce zobrazení Utility vyberte Master. Proveďte podle potřeby všechna hlavní i rozšířená nastavení. Připojte pacienta. Ventilace nebude zahájena, dokud nezapnete ventilátor určený jako Primární ( Master ). Každý ventilátor udržuje během nezávislé ventilace plic nezávislé nastavení FIO 2. Doporučuje se pečlivé monitorování nastavené úrovně FIO 2 na každém ventilátoru. Překontrolujte nastavení alarmů na obou ventilátorech. Každý ventilátor bude aktivovat alarmy nezávisle podle nastavení alarmů provedeného na daném ventilátoru. Záložní ventilace při apnoe na Sekundárním ( Slave ) ventilátoru se bude řídit pouze podle frekvence záložní ventilace při apnoe nastavené na Primárním ( Master ) ventilátoru. Pokud dojde během ILV k rozpojení ventilátorů, alarm rozpojení ILV se bude aktivovat pouze na Primárním ( Master ) ventilátoru. Sekundární ( Slave ) ventilátor aktivuje alarm Apnoe podle jeho vlastního nastavení. VÝSTRAHA! Do tohoto konektoru nepřipojujte standardní kabel DB-25. Mohlo by to poškodit ventilátor. Specielně nakonfigurovaný kabel je nutný pro všechny funkce a programy spojené s touto zásuvkou. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Nastavení Nezávislé plicní ventilace ILV Ventilátor AVEA je vybaven 25-kolíkovým konektorem umístěným na zadním panelu (Obrázek 2-33), který umožňuje provedení Nezávislé plicní ventilace ILV s jiným ventilátorem AVEA. Výstup pro ILV poskytuje 5 VDC logický signál synchronizovaný s dechovou fází na Primárním ventilátoru. Tabulka 2-1 na konci této kapitoly podrobně popisuje kolíky pro přenos signálu v tomto konektoru. Tento konektor též přenáší vstup a výstup analogového signálu. Blíže viz Příloha B, Specifikace s konverzemi analogového výstupu tlaku (cmh 2 O/mV), průtoku ((ml/min)/mv) a Objemu (ml/mv).

46 30 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Konfigurace kolíků konektoru ILV Při propojování dvou ventilátorů AVEA za účelem nezávislé plicní ventilace se musí propojovací kabel zapojit mezi oba ventilátory tak, aby se výstup ILV na primárním ( Master ) ventilátoru propojil se vstupem na ventilátoru sekundárním ( Slave ). Jak je znázorněno na Obrázek 2-33, sekundárnímu ventilátoru odpovídá pro ILV kolík č. 18, primárnímu ventilátoru při ILV odpovídá kolík č. 6. Navíc je třeba propojení uzemnit propojením alespoň na jeden analogový zemnící kolík (tj. kolík č. 5, 9, 10, 11, 12 nebo 13). Doporučujeme použít stíněný kabel. Pro provoz ILV je třeba: Propojit analogové uzemnění na ventilátoru 1 s uzemněním na ventilátoru 2 (Obrázek 2-34). Propojit kolík č.6 na primárním ventilátoru (1) s kolíkem č.18 na sekundárním ventilátoru (2). Propojit kolík č.18 na primárním ventilátoru s kolíkem č. 6 na sekundárním ventilátoru. Obrázek 2-33: Konfigurace kolíků připojení ILV Obrázek 2-34: Kolíky analogového uzemnění

47 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 31 Pro přesný přenos vstupních a výstupních signálů je třeba alespoň jednoho analogového uzemnění. Jedno analogové uzemnění je postačující pro přenos jakéhokoliv signálu. Volba komunikačního jazyka (Language) Dotkněte se rámečku Language a pomocí otočného ovladače vyberte požadovaný komunikační jazyk. Pomocí tlačítka Accept vybranou možnost potvrďte. Veškeré texty zobrazené na LCD displeji se automaticky změní podle nastaveného jazyka. Pro snadnější použití všech komunikačních jazyků se zobrazí jejich původní text textovém rámečku na stránce Utility. Senzitivita alarmu Nízkého Vte (Low Tte Alarm) Nastavte počet po sobě následujících dechových cyklů s vydechnutým dechovým objemem pod nastavením alarmu Nízkého Vte, který bude potřebný k aktivaci alarmu. Výchozím nastavením jsou 3 dechový cykly, rozmezí je 1-5 dechových cyklů. Zvýšení FIO2 (Increase FIO2) Konfiguruje krokové zvýšení použité během manévru zvyšování kyslíku. Nastaví se množství kyslíku na ventilátoru, které ventilátor navýší nad aktuální nastavené FIO 2. Příklad: Pokud je parametr Increase FIO 2 nastaven na 20% A Nastavené FIO 2 je 40%, Pak Při aktivaci manévru Zvýšení FIO 2 se hodnota FIO 2 zvýší na 60% a po uplynutí 2 minut se vrátí zpět na původních 40%. Výchozím nastavením pro kojence je 20% a pro děti a dospělé pacienty 79%. Pro dosažení 100% dodávaného FIO 2 během manévru Zvýšení FIO 2 nastavte parametr Increase FIO 2 na maximum, tzn. 79%. Pokud v menu nastavení vyberete nového pacienta, nastavení se vynuluje na výchozí hodnotu.

48 32 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Záložka Vstup/Výstup (Input/Output) Obrázek 2-35: Obrazovka Utility, tabulka vstupu / výstupu

49 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 33 Konfigurace Analogového vstupu Pod záhlavím Set Analog Input Scale jsou dvě tlačítka představující dvě možná rozmezí napětí. Pokud je celý rozsah výstupu zařízení, které připojujete, menší než 1 Volt, vyberte tlačítko rozsahu 0-1 Volt. Jestliže je rozsah 5 V nebo méně, vyberte tlačítko rozsahu 0-5 Volt. Vyberte patřičný rozsah analogového vstupu a stisknutím tlačítka ACCEPT konfiguraci potvrdíte. Analogový vstup je konfigurován na stejném konektoru jako je ILV. Konfigurace kolíků pro kabely použitelné pro tuto funkci je znázorněna na Obrázek 2-36 dole. Konfigurace kolíků konektoru pro připojení k jinému zařízení musí dodat výrobce daného zařízení. VÝSTRAHA! Všechny aplikace používající tento konektor vyžadují speciálně vyrobené kabely. NEPŘIPOJUJTE standardní kabel DB25 do tohoto konektoru; mohlo by dojít k poškození ventilátoru. Obraťte se na pracovníky technické podpory na číslech uvedených v Příloze A. Obrázek 2-36: Zapojení analogového vstupu

50 34 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Analogové výstupy Nastavte typ analogového výstupu Analogový signál průtoku můžete vybrat mezi Wye Flow (průtok u Y -spojky, vypočtený průtok do pacienta) nebo Machine Flow (průtok přístroje, měřený snímačem inspiračního průtoku uvnitř ventilátoru). Obrázek 2-37: Konfigurace kolíků analogových výstupů Konfigurace kolíků pro tlak, průtok, objem a dechovou fázi analogových výstupů je znázorněna na obrázku nahoře. Viz též přílohu B, Specifikace, kde jsou uvedené konverze pro analogový výstup tlaku (cmh 2 O/mV), průtoku ((ml/min)/mv) a Objemu (ml/mv). Obrázek 2-38: Kolíky analogového uzemnění Pro bezpečný a přesný výstup a vstup analogového signálu je nezbytné alespoň jedno analogové uzemnění. Jedno analogové uzemnění je dostačující pro kterýkoli i všechny ostatní signály.

51 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 35 Tabulka 2-1: ILV a konfigurace kolíků analogového vstupu / výstupu KOLÍK FUNKCE 1 Analogový vstup, kanál 0 14 Analogový vstup, kanál 1 18 Vstup pro ILV 6 Výstup pro ILV 20 Pouze pro tovární využití. NEPŘIPOJOVAT. 22 Analogový výstup, TLAK 23 Analogový výstup, PRŮTOK 24 Analogový výstup, OBJEM 25 Analogový výstup, FÁZE DECHU 5,9,10,11,12,13 Uzemnění, analogové Pro bezpečný a přesný přenos vstupních a výstupních signálů je třeba alespoň jedno analogové uzemnění. Jedno analogové uzemnění je dostačující pro přenos jakéhokoli a zároveň všech signálů. Výstup RS-232 Nastavuje formát výstupu RS-232 pro digitální komunikaci přes port označený MIB. Konfigurace výstupu RS-232 poskytuje následující možnosti nastavení: Všeobecné Vyberte 8, N, 1 a přenosové rychlosti: 9600, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, či nebo Vyberte CR/LF či pouze CR Obrázek 2-39: Obrazovka Utility, tabulka vstupu / výstupu, všeobecný výstup RS-232

52 36 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál VueLink Výstup RS-232: Výběr vypnut Obrázek 2-40: Obrazovka Utility, tabulka vstupu / výstupu, Vuelink výstup RS-232 nebo VOXP Vyberte VOXP a 8, N, 1 / 7,N, 1 / 7, E, 1 nebo 7, 0, 1 a přenosové rychlosti: 9600, 19200, 38400, 57600, Obrázek 2-41: Obrazovka Utility, tabulka vstupu / výstupu, VOXP výstup RS-232

53 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 37 Připojení vzdáleného alarmu (Přivolání sestry) Ventilátor AVEA je možné připojit k systému vzdáleného alarmu (tzv. funkce Přivolání sestry) přes modulární konektor znázorněný na Obrázek 2-25 pod písmenem E. Konektor typu jack je konfigurován pro propojení se signály normálně zavřeno (NC, při alarmu se otevírá) nebo normálně otevřeno (NO, při alarmu se zavírá). Kabely pro oba systémy jsou k dispozici u obchodního zástupce společnosti CareFusion. Záložka Datum/Čas (Date/Time) Obrázek 2-42: Obrazovka Utility, tabulka čas / datum Nastavení datumu Před použitím ventilátoru pomocí techniky doteku-otočení-doteku použijte datový ovladač k nastavení správného měsíce, dne a roku. Nastavení času Před použitím ventilátoru pomocí techniky doteku-otočení-doteku použijte datový ovladač k nastavení správného času v hodinách a minutách. Po provedení změny datumu nebo času ventilátor vypněte a poté znovu zapněte a vyberte NEW PT (nový pacient), abyste tak zaručili koordinaci událostí (EVENTS) a trendů (TRENDS) s novým nastavením datumu a času.

54 38 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Napájení ventilátoru AVEA Napájecí kabel ventilátoru nejprve připojte do vhodného výstupu napájecí AC sítě a poté zapněte spínač napájení umístěný na zadním panelu ventilátoru, viz následující obrázek. ON OFF Obrázek 2-43: Spínač napájení Doba spouštění a bootování (spuštění řídícího software) u tohoto přístroje trvá přibližně 7 sekund. VÝSTRAHA! Ochranné připojení uzemnění cestou zemnícího vodiče v napájecím kabelu je základním předpokladem pro bezpečný provoz. Pokud ochranné uzemnění chybí, všechny vodivé součásti, včetně ovládacích prvků, které se mohou zdát být izolovanými, mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Aby proto nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zapojujte napájecí kabel pouze do správně instalovaného výstupu napájecí sítě, používejte výhradně napájecí kabel, který byl dodán spolu s ventilátorem, a kontrolujte, je-li napájecí kabel v dobrém stavu. VÝSTRAHA! Pokud máte pochybnosti o integritě zemnícího vodiče externího napájení, odpojte ventilátor z napájecí AC sítě a napájejte jej z jeho interní baterie nebo z volitelné externí baterie.

55 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 39 Uživatelský verifikační test VÝSTRAHA! Uživatelský verifikační test musíte provádět vždy při odpojení od pacienta! Uživatelský verifikační test se skládá z následujících tří dílčích testů a musí být proveden vždy před připojením nového pacienta. Test POST Test POST (Power On Self Test, vnitřní test po zapnutí) je pro uživatele jasný a zobrazí pouze hlášení v případě, že ventilátor zjistil chybu. Po dokončení testu POST bude zahájena normální ventilace. Test EST (Extended Systems Test, rozšířený systémový test). Během tohoto testu ventilátor provede: Testování těsnosti pacientského okruhu Měření kompliance pacientského okruhu Dvoubodovou kalibraci kyslíkového čidla Test alarmů se skládá z verifikace následujících alarmů: UPOZORNĚNÍ Alarm vysokého Ppeak Alarm vysokého O 2 Alarm Ext High Ppeak Alarm nízkého Ppeak Alarm nízkého Ve Alarm ztráty AC napájení Alarm vysokého Ve Rozpojení okruhu Alarm vysokého Vt Alarm vysoké dechové frekvence Alarm nízkého O2 Alarm intervalu apnoe Alarm nízkého Vt Alarm nízkého PEEP Ačkoli selhání kteréhokoli z výše uvedených testů nebude bránit ve funkci ventilátoru, musí být před použitím u pacienta překontrolován, zda jeho provoz bude bezpečný. Test po zapnutí (POST) Tento test probíhá automaticky a provádí se následující kontroly: Vnitřní test funkce procesoru Kontrolní součet ROM Test RAM Test POST též zkontroluje funkci akustických alarmů a LED tím, že se ozve akustický signál alarmu a bliknou LED na Modulu uživatelského rozhraní (UIM). Po ukončení testu POST se zahájí normální ventilace.

56 40 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Rozšířený systémový test (EST) Funkce EST je přístupná ze stránky Setup (nastavení), jak je znázorněno na následujícím obrázku. Tuto stránku otevřete stisknutím membránového tlačítka SETUP v levém dolním rohu UIM. Obrázek 2-44: Obrazovka Nastavení Pro zvolení stiskněte dotykové tlačítko EST. Zobrazí se hlášení, které vás vyzve k odpojení pacienta a zaslepení pacientské vidlice. Po potvrzení, že pacient byl odpojen a pacientská vidlice byla zaslepena, stiskněte tlačítko CONT (pokračovat). Ventilátor provede test EST a zobrazí odpočítávání času. V průběhu tohoto testu ventilátor provede: test těsnosti pacientského okruhu měření kompliance pacientského okruhu dvoubodovou kalibraci kyslíkového čidla Měření kompliance pacientského okruhu a test těsnosti probíhají současně s kalibrací kyslíkového čidla. Maximální doba, jakou může test EST trvat, je 90 sekund. test EST můžete kdykoli přerušit a vrátit se zpět na stránku Nastavení (setup) stisknutím tlačítka CANCEL. Po dokončení každého dílčího testu ventilátor zobrazí, zda test prošel ( Passed ) nebo selhal ( Failed ) pomocí hlášení zobrazeného vedle odpovídajícího testu. Po dokončení testu stiskněte tlačítko CONTINUE, kterým se vrátíte zpět na stránku nastavení. Aby si ventilátor AVEA zapamatoval měření kompliance okruhu, musíte stisknout tlačítko SET UP ACCEPT. V tomto okamžiku při každém cyklu vypnutí a zapnutí, pokud vyberete SAME PT, budou nadále zachovány uložené údaje z měření kompliance okruhu. Pokud vyberete NEW PT, test EST bude požadovat spuštění této funkce. Obrázek 2-45: Obrazovky EST

57 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 41 Pokud nepřipojíte ventilátor k přívodu kyslíku, kalibrace kyslíkového čidla se neprovede a test neprojde. Test alarmů Pro zajištění správné kalibrace kyslíkového čidla musíte vždy provést test EST před provedením Manuálního testování alarmů. VÝSTRAHA! Uživatelský verifikační test musí být vždy prováděn po odpojení pacienta od ventilátoru. UPOZORNĚNÍ Po provedení každého testu verifikace alarmů před zahájením testu následujícího zkontrolujte, zda se limity alarmu vrátily na doporučené hodnoty uvedené v této kapitole. Požadavky pro nastavení testu Nastavení pro: dospělé pacienty pediatrické pacienty novorozence Tlak přívodu vzduchu > 30 psig (2.1 bar) Stejné Stejné Tlak přívodu kyslíku > 30 psig (2.1 bar) Stejné Stejné Napětí AC napájení 115 ± 10 VAC Stejné Stejné Pacientský okruh 6 (2 m) Dospělý 6 (2 m) Dospělý Dětský Kompliance 20 ml/cmh 2 O 20 ml/cmh 2 O N/A Resistence 5 cmh 2 O/L/sec 5 cmh 2 O/L/sec N/A Pro testování alarmů u ventilátoru AVEA pomocí standardního nastavení proveďte následující kroky (Tabulka popisující výchozí nastavení pro dospělé, pediatrické a novorozenecké pacienty je uvedena na konci podkapitoly Test alarmů). 1. Patřičným způsobem proveďte připojení přívodu vzduchu a kyslíku. Napájecí kabel připojte do příslušného výstupu napájecí sítě. Připojte k ventilátoru pacientský okruh patřičné velikosti opatřený testovací plící. 2. Zapněte ventilátor a jakmile se zobrazí Stránka výběru pacienta, vyberte NEW PATIENT. Potvrďte tuto volbu stisknutím tlačítka PATIENT ACCEPT. Tím se umožní výchozí nastavení pro manuální test alarmů. 3. V menu na stránce Volby velikosti pacienta vyberte patřičnou velikost pacienta pro váš test (dospělý, pediatrický, novorozenecký). Volbu potvrďte stisknutím SIZE ACCEPT. Aktivní zvlhčovač vypněte. 4. Proveďte všechny potřebné úpravy nebo zadání na stránce Nastavení ventilace a potvrďte stisknutím SETUP ACCEPT. 5. Stiskněte tlačítko Alarm Limits v pravém horním rohu uživatelského rozhraní. 6. Zkontrolujte, zda nejsou aktivní žádné alarmy a stisknutím tlačítka reset alarmu v pravém horním rohu uživatelského rozhraní vymažte veškeré alarmové indikace. 7. Ovladač %O 2 nastavte na 100%. Odpojte kyslíkové čidlo ze zadního panelu ventilátoru a zkontrolujte, zda se aktivuje alarm Nízkého O 2. Vraťte nastavení ovladače O 2 na 21% při stále odpojeném kyslíkovém čidle ze zadního panelu ventilátoru. Vyjměte čidlo ze zadního panelu. Proveďte profouknutí čidla z externího přívodu kyslíku. Přesvědčte se, zda

58 42 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál se aktivoval alarm Vysokého O 2. Vraťte ovladač %O 2 a zapojte kyslíkové čidlo zpět do zadního panelu ventilátoru. Vymažte všechna alarmová hlášení stisknutím tlačítka resetu alarmů. 8. Nastavte PEEP na 0. Alarm Nízkého PEEP nastavte na 0. Odpojte pacientskou vidlici od testovací plíce. Přesvědčte se, zda se aktivuje alarm Nízkého Ppeak následovaný alarmem Rozpojení okruhu. Druhý alarm by se měl spustit během 15 vteřin nebo během jednoho dechového cyklu. Připojte zpět testovací plíci a stisknutím tlačítka resetu alarmů vymažte alarmová hlášení. 9. Odpojte napájecí kabel z napájecí AC sítě. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm Ztráty AC napájení. Připojte zpět napájecí kabel. Stisknutím tlačítka resetu alarmů vymažte alarmová hlášení. 10. Ucpěte výdechový port. Zkontrolujte, zda se aktivoval alarm vysokého Ppeak a po pěti sekundách také alarm Ext High Peak. 11. Ovladač dechové frekvence nastavte na 1 d/min. Zkontrolujte, zda se po uplynutí výchozího intervalu 20 sekund aktivuje alarm Apnoe. Vraťte zpět ovladač na jeho výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů. 12. Limit alarmu Nízkého PEEP nastavte nad úroveň nastavení ovladače PEEP na ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm Nízkého PEEP. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů. 13. Limit alarmu Vysokého Ppeak nastavte na úroveň pod měřený špičkový tlak nebo v novorozenecké aplikaci pod nastavení ovladače inspiračního tlaku na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm vysokého Ppeak. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů. 14. Limit alarmu Nízkého Ve nastavte na úroveň nad naměřenou Ve na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm Nízkého Ve. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů. 15. Limit alarmu Vysokého Ve nastavte na úroveň pod naměřenou Ve na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm Vysokého Ve. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů. 16. Limit alarmu Nízkého Vt nastavte na úroveň nad naměřenou Vt na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm Nízkého Vt. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů. 17. Limit alarmu Low Vt nastavte na úroveň nad nastavenou hodnotu Vt na vašem ventilátoru. Zkontrolujte, zda se alarm Low Vt po počtu dechů nastavených pomocí obrazovky Utility pro citlivost VTE aktivuje. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů. 18. Limit alarmu Vysoké frekvence nastavte pod výchozí hodnotu ovladače dechové frekvence na ventilátoru. Zkontrolujte, zda se aktivuje alarm. Vraťte nastavení alarmu na výchozí hodnotu a alarmové hlášení vymažte tlačítkem reset alarmů. 19. Ucpěte inspirační větev pacientského okruhu. Ověřte, zda se aktivoval alarm okluze okruhu. UPOZORNĚNÍ Ačkoli selhání kteréhokoli z výše uvedených testů nebude bránit ve funkci ventilátoru, musí být před použitím u pacienta překontrolován, zda jeho provoz bude bezpečný.

59 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 43 Výchozí nastavení pro dospělé, pediatrické a novorozenecké pacienty Výchozí nastavení jsou provozní nastavení, která se zaktivují při každém stisknutí tlačítka New Patient po zapnutí přístroje. Nastavení ventilace Nastavení pro: dospělé pacienty pediatrické pacienty novorozence Průměr ET kanyly 7.5 mm 5.5 mm 3.0 mm Délka ET kanyly 30 cm 26 cm 15 cm Kompenzace ztrát tracheální kanyly Off Off Off Kompenzace netěsnosti Off Off Off Kompenzace kompliance okruhu (Circ Comp) 0.0 ml/cmh 2 O 0.0 ml/cmh 2 O 0.0 ml/cmh 2 O NENÍ aktivní u novorozenců Zvlhčování Aktivní On Aktivní On Aktivní On Hmotnost pacienta 1 kg 1 kg 1 kg Primární ovladače Nastavení pro: dospělé pacienty pediatrické pacienty novorozence Ventilační režim Volume A/C Volume A/C TCPL A/C Dech. frekvence (Rate) 12 d/min 12 d/min 20 d/min Dechový objem (Volume) 500 ml 100 ml 2.0 ml Špičkový průtok (Peak Flow) 60 L/min 20 L/min 8 L/min Inspirační tlak (Insp Pres) 15 cmh 2 O 15 cmh 2 O 15 cmh 2 O Inspirační Pauza (Insp Pause) 0.0 sec 0.0 sec 0.0 sec Inspirační čas (Insp Time) 1.0 sec 0.75 sec 0.35 sec PSV 0 cmh 2 O 0 cmh 2 O 0 cmh 2 O PEEP 6 cmh 2 O 6 cmh 2 O 3 cmh 2 O Inspirační průtokový Trigger 1.0 L/min 1.0 L/min 0.5 L/min (Flow Trig) %O 2 40% 40% 40% Rozšířená nastavení Nastavení pro: dospělé pacienty pediatrické pacienty novorozence Vsync 0 (off) 0 (off) N/A Rychlost náběhu Vsync (Vsync Rise) 5 5 N/A Prohloubený vzdech (Sigh) 0 (off) 0 (off) N/A Křivka (Waveform) 1 (Decelerační) 1 (Decelerační) 1 (Decelerační) Klidový průtok (Bias Flow) 2.0 L/min 2.0 L/min 2.0 L/min Inspirační tlakový Trigger 3.0 cmh 2 O 3.0 cmh 2 O 3.0 cmh 2 O (Pres Trig) Rychlost náběhu PSV (PSV Rise) Cyklus PSV (PSV Cycle) 25% 25% 10%

60 44 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Nastavení pro: dospělé pacienty pediatrické pacienty novorozence Max. doba trvání PSV 5 sec 0.75 sec 0.35 sec (PSV Tmax) Řízený objem (Mach Vol) 0 L 0 ml 0 ml Objemový limit (Vol Limit) 2.50 L 500 ml ml Rychlost náběhu tlaku (Insp Rise) Průtokový cyklus (Flow Cycle) 0% (off) 0% (off) 0% (off) T High PSV Off Off N/A T High Sync 0% 0% N/A T Low Sync 0% 0% N/A Požadovaný průtok (Demand Flow) On On On Nastavení alarmů Nastavení pro: dospělé pacienty pediatrické pacienty novorozence Horní limit frekvence 75 d/min 75 d/min 75 d/min (High Rate) Horní limit dech. objemu 3.00 L 1000 ml 300 ml (High Vt) Dolní limit dech. objemu 0.0 L 0.0 ml 0.0 ml (Low Vt) Dolní limit minutového objemu 1.0 L 0.5 L 0.5 L (Low Ve) Horní limit minutového objemu 30.0 L/min 30.0 L/min 5.0 L/min (High Ve) Dolní limit inspiračního tlaku 8 cmh 2 O 8 cmh 2 O 5 cmh 2 O (Low Ppeak) Horní limit inspiračního tlaku (High Ppeak) 40 cmh 2 O 40 cmh 2 O 30 cmh 2 O Dolní limit PEEP (Low PEEP) 3 cmh 2 O 3 cmh 2 O 1 cmh 2 O Trvání apnoe (Apnea Interval) 20 sec 20 sec 20 sec Nastavení pomocných parametrů Nastavení pro: dospělé pacienty pediatrické pacienty novorozence Manuální ventilace (Manual Breath) Odsávání (Suction) O2 79% 79% 20% Nebulizer --- Inspirační prodleva (Insp Hold) Expirační prodleva (Exp Hold)

61 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 45 Kontrolní záznam Uživatelského verifikačního testu AVEA Sériové číslo přístroje: Datum testu: Automatizované testy Vnitřní test po zapnutí (POST) Test těsnosti pacientského okruhu Měření kompliance pacientského okruhu Dvoubodová kalibrace kyslíkového čidla TEST PASS FAIL Manuální testy alarmů Alarm vysoké dechové frekvence Alarm nízkého dechového objemu Alarm vysokého dechového objemu Alarm nízkého minutového objemu Alarm vysokého minutového objemu Alarm nízkého Ppeak Alarm vysokého Ppeak Alarm nízkého PEEP Alarm intervalu apnoe Alarm dlouhodobě vysokého Ppeak Alarm rozpojení okruhu Alarm okluze okruhu Alarm ztráty AC napájení Alarm vysokého O 2 Alarm nízkého O 2 Podpis testující osoby: Jméno a funkce:

62 46 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Řešení provozních problémů Při vzniklém problému odpojte pacienta od ventilátoru Příznak Příčina Řešení Neprojde testem EST - selhal test těsnosti. Vidlice okruhu není zcela zavřena. Zkontrolujte, je-li vidlice zcela zavřena. Netěsnost v pacientském okruhu. Překontrolujte těsnost okruhu a přezkoušejte veškerá připojení okruhu k ventilátoru. V případě potřeby okruh vyměňte. Vložka filtru není správně usazena. Vyjměte výdechový blok a překontrolujte stav všech spojení. Znovu zapojte a překontrolujte. V případě potřeby vyměňte. Netěsnost ve výdechovém ventilu. Vyměňte membránu výdechového ventilu. Neprojde testem EST - selhala Konektor čidla O 2 není správně Zkontrolujte připojení čidla. kalibrace O 2 připojen. Příliš nízký tlak přívodu plynu. Zkontrolujte, je-li přívodní tlak vzduchu i kyslíku nad 20 psig. Defekt čidla O 2. Vyměňte čidlo O 2. Nejsou žádné hodnoty ze snímače proximálního průtoku. Vti > Vte při provozu bez snímače proximálního průtoku. Vte > Vti Nekompatibilní snímač / velikost pacienta. Snímač není připojen. Uvolnění externího připojení. Vadný senzor. Došlo k vnitřní chybě. Normální stav při provozu s testovací plící. Viz uživatelský manuál, kde je uveden správný postup pro konfiguraci snímače / režimu. Zkontrolujte správné připojení snímače jak k y-spojce pacienta, tak k přípojce ventilátoru. Zkontrolujte externí připojení. Vyměňte senzor. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Opatření nejsou nutná. Normální stav, pokud jsou specifikace Opatření nejsou nutná, pokud je přesnosti ventilátoru ±10 %. ventilátor ve specifikovaném rozmezí. Defekt snímače exspiračního Vyčistěte / vyměňte snímače průtoku. exspiračního průtoku. Netěsnost v pacientském okruhu, Překontrolujte testem těsnosti. kondenzační nádobce nebo výdechovém bloku. Normální stav, pokud jsou Opatření nejsou nutná, pokud je specifikace přesnosti ventilátoru ventilátor ve specifikovaném ±10 %. rozmezí. Defekt snímače exspiračního Vyčistěte / vyměňte snímače průtoku. exspiračního průtoku. Netěsnost v pacientském okruhu, Překontrolujte testem těsnosti. kondenzační nádobce nebo výdechovém bloku. Došlo k vnitřní chybě. Obraťte se na pracovníky technické podpory.

63 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 47 Příznak Příčina Řešení Křivka objemu je u pacienta s interním snímačem nad nebo pod základní linií. Nesprávné nastavení zvlhčovače Active on/off. Objemy jsou postupem času nepřesné. Normální stav, pokud jsou specifikace přesnosti ventilátoru ±10 %. Defekt snímače exspiračního průtoku. Došlo k vnitřní chybě. Cizí materiál ve snímači průtoku. Pro zvlhčovač nastavte Active on, pro HME nastavte Active off. Opatření nejsou nutná, pokud je ventilátor ve specifikovaném rozmezí. Vyčistěte / vyměňte snímače exspiračního průtoku. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Snímač vyčistěte nebo vyměňte. Chybí výdej z nebulizátoru. Došlo k vnitřní chybě. Ventilátor běží s přívodem z kompresoru. Průtok je menší než 15 l/min. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Připojte přívod vzduchu z centrálního rozvodu. Zvyšte průtok na patřičnou hodnotu. Monitor FIO 2 zobrazuje nepřesně nebo zobrazuje ***. PEEP je příliš vysoký. Došlo k vnitřní chybě. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Čidlo O 2 vyžaduje kalibraci. Proveďte test EST. Čidlu O 2 se blíží konec životnosti. Vyměňte čidlo O 2. Vložka výdechového filtru je ucpaná Vložku filtru vyměňte. nebo saturovaná. Defektní membrána výdechového ventilu. Vyměňte membránu výdechového ventilu. Jednotka nepracuje při napájení ze sítě. Spálená pojistka ve vstupním napájecím modulu. Napájecí kabel není zapojen do zásuvky. Vyměňte pojistku napájení. Zkontrolujte připojení. Jednotka nepracuje správně při napájení z baterie. Nesprávný indikátor úrovně nabití interní baterie. Baterie není dostatečně dobitá. Baterie je nadměrně vybitá. Interní baterie vyžaduje pro nabití na plnou kapacitu alespoň 4 hodiny. Externí baterie může vyžadovat až 12 hodin se svítící zelenou LED pro nabití na plnou kapacitu. Baterie vyžaduje pro úplné nabití alespoň 4 hodiny. Interní baterie nevydrží v provozu po uvedenou dobu. Indikátor úrovně nabití baterie svítí zeleně, ale provozní doba baterie je kratší, než indikátor udává. Baterie si zřejmě nedokáží uchovat dostatečné nabití. Je nutné provést údržbu a testy. Proveďte resetování sledování úrovně dobití interní baterie.

64 48 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Příznak Příčina Řešení Nesprávný indikátor úrovně nabití externí baterie. Baterie je nadměrně vybitá. Baterie vyžaduje pro úplné nabití alespoň 12 hodin. Připojení je uvolněné. Zkontrolujte připojení. Doba provozu na baterii je nižší. Baterie není plně dobitá. Interní baterie vyžaduje pro nabití na plnou kapacitu alespoň 4 hodiny. Externí baterie vyžaduje pro úplné nabití minimálně 12 hodin. Baterie je vadná. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Přístroj nepracuje s kompresorem. Došlo k vnitřní chybě. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Automatické cyklování Nesprávné nastavení senzitivity. Zkontrolujte nastavení průtokového i tlakového triggeru. Netěsnost okruhu Proveďte test EST a dle potřeby opravte netěsnosti. Klidový průtok Bias Flow musí být nastaven přibližně o 1,5 l/min vyšší, než je nastavení průtokového triggeru. Požadavkový průtok byl vypnut. Zapněte požadavkový průtok. Zobrazení Vent INOP. Závada systému. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Alarm nízkého tlaku plynu na Minutový objem překročil 40 l/min. Redukujte minutový objem. kompresoru. Alarm Loss of gas. Konektor Air/Heliox není správně zapojen. Zajistěte správné zapojení konektoru. Došlo k vnitřní chybě. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Indikátor hlásí chybu zařízení. Vadný senzor. Vyměňte senzor. Výdechový senzor průtoku není zapojen. Zkontrolujte připojení. Konektor senzoru O 2 není zapojen. Zkontrolujte čidlo O 2. Defekt čidla O 2. Vyměňte čidlo O 2. Došlo k vnitřní chybě. Pořadí zapojování nebylo správné. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Externí baterie by měla být zapojována, když je odpojeno napájení ze sítě.

65 Ventilační systémy AVEA Rozbalení a instalace 49 Příznak Příčina Řešení Tlaková limitace NCPAP. Okluze exspiračního ramene pacientského okruhu. Okluze exspiračního filtru. Zkontrolujte, zda exspirační rameno není zalomené či ucpané kondenzovanou vodou. Vyměňte exspirační filtr. Nízký tlak NCPAP. Vysoký tlak NCPAP. Rozpojení okruhu. Netěsnost okruhu. Netěsnost pacientského rozhraní. Okluze pacientského okruhu. Voda v okruhu. Pacient interferuje s ventilátorem. Zkontrolujte okruh. Zkontrolujte pacientské rozhraní. Zkontrolujte pacientský okruh. Zkontrolujte nosní koncovky. Rozpojení okruhu. Rozpojení pacientského okruhu. Zkontrolujte pacientský okruh. Nepřesné hodnoty barometrického tlaku. Barometr může vyžadovat kalibraci. Obraťte se na pracovníky technické podpory společnosti CareFusion.

66 50 Rozbalení a instalace Uživatelský manuál Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

67 Ventilační systémy AVEA 51 Kapitola 3: Membránová tlačítka a LED Provoz ventilátoru Obrázek 3-1a: Modul Uživatelského Rozhraní (UIM) mezinárodní verze se znázorněnými ikonami tlačítek

68 52 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Obrázek 3-1b: Modul Uživatelského Rozhraní (UIM) anglická verze se znázorněnými popisy tlačítek Obrázek 3-1: Modul uživatelského rozhraní Membránová tlačítka jsou ovladače, které na UIM obklopují dotykový displej. Ve směru hodinových ručiček jsou po obvodu UIM od pravého horního rohu (viz šipka) následující tlačítka: A LED Ztišení alarmů Stisknutím tohoto tlačítka se potlačí akustická složka alarmů na dobu 2 minut (±1 sekunda) nebo do dalšího stisknutí tohoto tlačítka Ztišení alarmů. Toto tlačítko není funkční pro alarm VENT INOP. Stisknutí tlačítka Ztišení alarmů nezabrání u některých alarmů opětovnému rozezvučení akustických alarmů později. B Zrušení (reset) alarmů Zrušení vizuální indikace alarmů, které již nejsou aktivní.

69 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 53 C Limity alarmů Otevření stránky limitů alarmů pro zadávání dat nebo jejich úpravu. Zapíná a vypíná zobrazení stránky. Stisknutím tlačítka Zmrazení při otevřeném okně Limitů alarmů se okno automaticky zavře a zastaví se pohyb grafů na displeji. D Manuální dechový cyklus Stisknutím tohoto tlačítka během exspirační fáze dechového cyklu ventilátor dodá jednotlivý řízený dechový cyklus podle aktuálního nastavení ventilátoru. Pokud tlačítko stisknete během inspirační fáze, žádný dechový cyklus nebude dodán. Tlačítko manuálního dechového cyklu není aktivně během režimu APRV / BIPHASIC. E Odsávání (LED) Stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje sekvence přípravy pro odpojení před odsáváním z dýchacích cest. Ventilátor poté: Spustí proces nárůstu %O 2 na dobu 2 min (viz popis tlačítka Nárůst O 2 níže) Pokud je alarm rozpojení okruhu aktivní, ventilátor přeruší cyklování a nastaví klidový průtok. Ventilátor automaticky rozpozná nové připojení pacienta a obnoví normální průtok. Ztiší alarmy na dobu 120 s. Stisknete -li tlačítko ODSÁVÁNÍ znovu během aktivní 2 minutové sekvence pro odsávání, tato sekvence se vypne. F Zvýšení O 2 Při stisknutí tohoto tlačítka ventilátor bude po dobu 2 minut dodávat pacientovi zvýšenou koncentraci O 2. Dojde-li ke stisknutí tlačítka nárůstu O 2, během tohoto 2 minutového období, funkce se vypne a ventilátor se vrátí k původně nastaveným hodnotám. Standardní nastavení: Dospělí: +20% novorozenci; 79% dospělí a děti Dospělí / děti: 79% nad nastavenou hodnotu %O 2 Novorozenci: 20% nad nastavenou hodnotu nebo 100% O 2 dle toho, která hodnota je menší.

70 54 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Provedení konfigurace Zvýšení FIO 2 : Přístup na záložku Konfigurace na stránce Utility: Zvýšení FIO 2 : Konfiguruje krokové zvýšení použité během manévru Zvýšení kyslíku. Nastavuje množství kyslíku, které ventilátor navýší nad aktuálně nastavenou úroveň FIO 2. Příklad: Pokud je Zvýšení FIO 2 nastavené na 20% A Nastavená úroveň FIO 2 je 40%, POTÉ Při aktivaci manévru Zvýšení FIO 2 se hodnota FIO 2 zvýší po dobu 2 minut na 60% a po uplynutí tohoto intervalu se vrátí zpět na 40%. Výchozím nastavením pro novorozence je 20% a pro děti a dospělé pacienty 79%. Nastavení bude resetováno na výchozí hodnoty, jakmile v Nastavení vyberete Nového pacienta (New Patient). Pro dosažení 100% dodávaného FIO 2 během manévru Zvýšení FIO 2 můžete zvýšit nastavení na maximální hodnotu, tzn. 79%. VÝSTRAHA! Stisknutím tlačítka Odsávání nebo tlačítka Nárůstu O2 během podávání směsi Heliox může dojít k přerušení dodávky této směsi. Následkem toho po uplynutí 2-minutového přerušení nebo po stisknutí tohoto tlačítka může dojít ke značnému nárůstu dechového objemu vlivem vyplavení plynu ze zásobníku. G H I Otočný ovladač Mění hodnoty ve zvolených polích na dotykové obrazovce. Přijetí dat Stisknutím toho tlačítka přistroj akceptuje hodnoty zadané do příslušného pole na dotykové obrazovce. Zrušení dat (Cancel) Stisknutím tohoto tlačítka se vymažou data zadané do příslušného pole na dotykové obrazovce. Ventilátor bude pokračovat ve ventilaci s předchozím nastavením.

71 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 55 J K L Exspirační prodleva Po stisknutí a přidržení tlačítka EXP HOLD ventilátor pacientovi neumožní na začátku dalšího dechového cyklu nádech ani výdech po dobu 20 sekund (u dospělých a dětí) pro dechovou frekvenci 20 a méně, 25 sekund pro dechovou frekvenci vyšší než 20, nebo 3 sekundy (u novorozenců). Funkce exspirační prodlevy NENÍ aktivní v režimu TCPL. Inspirační prodleva (Manuál) Po stisknutí a přidržení tlačítka INSP HOLD ventilátor pacientovi po dodání nastaveného dechového objemu neumožní výdech po dobu až 3.0 s (± 0,1 s). Nebulizace Je-li připojen vřazený nebulizátor, po stisknutí tlačítka ventilátor dodává pacientovi plyn o tlaku 10 ±1,5 psig (0,7 baru) do nebulizátoru, pokud vypočítaný celkový průtok plynu dodávaného pacientovi je 15 l/min. Podávání směsi plynů nebulizátoru je synchronizováno s inspirační fází dechu a trvá 20 min. Dalším stisknutím tlačítka Nebulizátor se ukončí aplikace ještě před uplynutím zmíněného 20-minutového intervalu. UPOZORNĚNÍ! Pro napájení nebulizátoru se nedoporučuje používat externí zdroje plynů. VÝSTRAHA! Používání nebulizátoru může ovlivnit dechové objemy pacienta. Nebulizátor nepoužívejte při používání směsi plynů Heliox. M Velikost pacienta Indikátory velikosti pacienta (novorozenec, dítě, dospělý) se nacházejí na dolním okraji čelního panelu a ukazují, která kategorie pacientů je aktuálně vybrána. Pro tyto LED indikátory nejsou na UIM přiřazena žádná membránová tlačítka. Ventilátor nedovolí změnit kategorii pacienta v případě, že aktivní režim ventilace není pro nově požadovanou kategorii pacienta dostupný. V takovém případě přístroj zobrazí pokyn nejprve změnit ventilační režim. Např. při neonatální ventilaci se spuštěnou funkcí TCPL nelze změnit kategorii pacienta na dospělou nebo dětskou, aniž byste předtím změnili režim ventilace na některý režim dostupný pro tyto kategorie pacienta. Ventilátor taktéž nedovolí změnit velikost pacienta, pokud je aktivní funkce MACHINE VOLUME. V tom případě se zobrazí pokyn, aby operátor před změnou kategorie pacienta nejprve funkci MACHINE VOLUME vypnul.

72 56 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál N O P Zámek ovladačů (LED) Stisknutím tlačítka PANEL LOCK se uzamknou, tj. vyřadí z provozu, všechny ovladače umístěné na přední panelu a v jednotlivých oknech obrazovky, s výjimkou tlačítek: Manuální Ventilace, Odsávání, Nárůst %O 2, Reset Alarmu, Ztišení Akustického Alarmu A Zámku. Tiskárna Stisknutím tlačítka PRINT ventilátor předá na displeji právě zobrazovaná data pro tisk na řádně připojenou paralelní tiskárnu. Nastavení (Setup) Po stisknutí tohoto membránového tlačítka se zobrazí okno nastavení ventilátoru. Dalším stisknutím tlačítka v okně nastavení ventilátoru bez předchozího potvrzení zadaných hodnot se okno zavře a obnoví se předešlé nastavení ventilátoru. Okno nastavení ventilátoru používá k potvrzení zadaných dat dotykové tlačítko ACCEPT zobrazené na displeji. Chcete-li změnit kategorii pacienta bez volby zadání nového pacienta (NEW PATIENT), je nutné po provedené změně kategorie potvrdit nové nastavení tlačítkem ACCEPT. Q Rozšířené nastavení (LED) Toto tlačítko otevírá okno rozšířených nastavení (Advanced), kde lze zadávat či upravovat data. Tímto tlačítkem se okno zapíná a vypíná. Stisknutím tlačítka ZMRAZENÍ OBRAZU (FREEZE) při otevřeném okně rozšířených nastavení (Advanced) se okno automaticky zavře a zastaví se pohyb křivek na displeji. R Režim (Mode) Otevírá okno pro nastavení pracovního režimu, kde lze změnit či upravovat hodnoty jednotlivých parametrů, zapínat a vypínat zobrazení okna. Okno se otevře také po stisknutí indikátoru MODE v horním okraji dotykové obrazovky. Dalším stisknutím tlačítka bez předchozího potvrzení zadaných hodnot se okno zavře a obnoví se předešlé platné nastavení. Okno MODE využívá funkce pro potvrzení zadaných dat tlačítka ACCEPT zobrazené na displeji. S Událost (Event) Záznam příhody (Event) pro budoucí reference. Některé události se zaznamenávají automaticky, jiné je třeba označit manuálně na této obrazovce. Blíže viz Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry, kde je uveden úplný seznam událostí.

73 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 57 T Zmrazení Tlačítkem FREEZE se znehybní právě probíhající obrazu a současně se zastaví aktualizace zobrazovaných hodnot probíhající v reálném čase až do dalšího stisknutí. Při zmrazení obrazu se objeví na obrazovce kursor. Kurzorem je možné pohybovat otáčením ovladače po datových bodech na křivce, smyčce nebo v trendech. Dalším stisknutím tlačítka se displej opět zaktivuje (rozpohybuje). Obrázek 3-2 ukazuje obraz smyčky průtok/objem během zmrazení. Kurzor obkresluje zmrazenou smyčku podél os X-Y. Hodnoty parametru na smyčce se zobrazují v praporkách, jak je patrné na Obrázek 3-2. Obrázek 3-2: Smyčka Průtok/Objem ve zmrazeném stavu U Okna zobrazení (Screens) Stisknutím se otevře nabídka zobrazení dostupných oken (Obrázek 3-3). Tuto nabídku lze též otevřít stisknutím indikátoru volby oken v horní části dotykové obrazovky přístroje. Dalším stisknutím tlačítka SCREENS se okno zavře. Obrázek 3-3: Nabídka oken zobrazení

74 58 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál V Hlavní zobrazení Návrat do hlavního zobrazení. W LED stavu alarmu Indikátory alarmů se nacházejí v pravém horním rohu předního panelu UIM a blikají červeně u alarmů s vysokou prioritou nebo žlutě u alarmů se střední prioritou (viz Kapitola 5: Volumetrická kapnografie ). Nastavení pacienta Stránky volby pacienta Okno volby pacienta umožňuje zvolit mezi obnovou ventilace současného pacienta (RESUME CURRENT) nebo úpravou konfigurace ventilace pro nového pacienta (NEW PATIENT). Obrázek 3-4: Stránka volby pacienta Pokud stisknete tlačítko RESUME CURRENT, ventilátor zahájí ventilaci s parametry, které byly nastaveny pro posledního ventilovaného pacienta. Stisknutím tlačítka NEW PATIENT se vymažou z paměti ventilátoru všechny smyčky a trendy, všechny nastavené parametry se vynulují a obnoví se standardní nastavení přístroje. Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka Přijetí pacienta. Stránka volby kategorie pacienta Okno výběru kategorie pacienta se zobrazí jako první krok v sekvenci nastavení nového pacienta (NEW PATIENT). Volba kategorie nového pacienta nebude aktivní, pokud nestisknete tlačítko SIZE ACCEPT.

75 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 59 Obrázek 3-5: Stránka volby kategorie pacienta Ventilátor nedovolí změnit kategorii pacienta, pokud aktuální režim ventilace není pro nově požadovanou kategorii pacienta přístupný. V takovém případě přístroj zobrazí pokyn, aby operátor nejprve změnil ventilační režim. Např. při neonatální ventilaci se spuštěnou funkci TCPL nelze změnit kategorii pacienta na dospělou nebo dětskou, aniž byste předtím změnili režim ventilace na některý typ dostupný pro tyto kategorie pacientů. Nastavení ventilace Stránka nastavení ventilace Obrázek 3-6: Nastavení ventilace V okně Nastavení ventilace lze jednotlivými ovládacími prvky nastavit následující parametry: Automatická kompenzace tracheální kanyly (AAC) Možnosti nastavení: ON/OFF Standardní nastavení: OFF

76 60 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Při zapnuté funkci automatické kompenzace tracheální kanyly ventilátor automaticky propočítává pokles tlaku přes endotracheální kanylu a upravuje tlak v dýchacích cestách tak, aby dodávaný inspirační tlak na distálním konci (na carině) odpovídal nastaveným hodnotám. Při tomto propočítávání bere ventilátor v úvahu hodnotu průtoku, složení směsi plynů (Heliox nebo kyslík/dusík), průměr a délku kanyly a odlišnost jednotlivých zakřivení hltanu podle věkové kategorie pacienta [novorozenec (neonatal); dítě (pediatric) a dospělý (adult)]. Tato kompenzace je aktivní pouze při inspiriu. Funkci automatické kompenzace tracheální kanyly lze aktivovat u všech ventilačních režimů s tlakovou podporou a průtokem cyklovaných tlakově řízených dechových cyklů. Monitorovaný inspirační tlak v dýchacích cestách bude při zapnuté funkce kompenzace tracheální kanyly vyšší než nastavená hodnota. VÝSTRAHA! Spuštění funkce automatické kompenzace tracheální kanyly během ventilace pacienta způsobí náhlý nárůst hodnot maximálního tlaku v dýchacích cestách s následným nárůstem dechového objemu. Pokud se rozhodnete aktivovat tuto funkci v době, kdy je k ventilátoru připojen pacient, je nutné dodržet všechna související bezpečností opatření a minimalizovat tak nebezpečí dodání příliš velkého dechového objemu. I když je inspirační tlak nastaven na nulu, funkce automatické kompenzace tracheální kanyly bude nadále udržovat zvýšený tlak v dýchacích cestách, aby se kompenzoval odpor endotracheální kanyly. Pokud je funkce automatické kompenzace tracheální kanyly AAC zapnuta, objeví se ve všech ventilačních režimech na displeji příslušný indikátor, i když funkce momentálně není aktivní (např. u objemově řízených dechů). To má za úkol upozornit vás na to, že funkce automatické kompenzace tracheální kanyly se spustí, jakmile se vybere pracovní režim ventilace s tlakovou podporou nebo kombinovaný ventilační režim (např. objemově řízená SIMV ventilace). Průměr trubice (Diameter): Rozmezí: Výchozí nastavení: Délka trubice (Length): Rozmezí: Výchozí nastavení: Kompenzace tlakových ztrát (Leak Comp) Rozmezí: Výchozí nastavení: 2.0 až 10.0 mm 7.5 mm dospělí 5.5 mm děti 3.0 mm novorozenci 2.0 až 30.0 cm - dospělí 2.0 až 26.0 cm - děti 2.0 až 15.0 cm - novorozenci 30.0 cm - dospělí 26.0 cm - děti 15.0 cm - novorozenci ON/OFF OFF Během výdechu se udržuje hodnota PEEP v dýchacím okruhu pomocí vzájemné spolupráce průtokového ventilu (FCV) a výdechového ventilu (ExV). Servoovládání tlaku na výdechovém ventilu (ExV) je nastaveno na cílovou hodnotu PEEP a servoovládání tlaku na průtokovém ventilu (FCV) je nastaveno na cílovou hodnotu PEEP-0,4 cmh 2 O. Servo na ExV se otevře, pokud je hodnota tlaku vyšší než cílová, a jakmile tlak klesne pod svou cílovou hodnotu, FCV dodá průtok až na maximální průtokovou rychlost příslušně dle velikosti pacienta. Tato funkce v průběhu podávání dechového cyklu není aktivní.

77 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 61 Kompliance dýchacího okruhu (Circ Comp) Při spuštěné funkci kompenzace kompliance okruhu se objem dodávané směsi plynů během objemově řízeného nebo cíleného dechového cyklu zvýší na nastavený objem zvýšený o hodnotu ztráty objemu vlivem kompliance dýchacího okruhu. Podle objemů kompenzace kompliance se ve všech ventilačních režimech také upravuje monitorace vydechovaných objemů. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: 0.0 až 7.5 ml/cmh 2 O 0.0 ml/cmh 2 O Komplianci dýchacího okruhu ventilátor měří automaticky během Rozšířeného systémového testu (Extended Systems Test - EST). Hodnotu není možné vložit ručně. Kompenzace kompliance okruhu je funkční pro nastavený dechový objem u objemově řízené ventilace, cílového dechového objemu v režimu PRVC a ve funkci Machine Volume pouze u dospělých pacientů a u dětí. Přestože se v okně nastavení kompliance okruhu zobrazuje, v režimu novorozeneckých pacientů není tato kompenzace aktivní. Zvlhčovač (Humidifier) Můžete nastavit používání aktivního zvlhčování (ON aktivní zvlhčování zapnuto) nebo pasivní zvlhčování (OFF aktivní zvlhčování vypnuto) při ventilaci. Při aktivním zvlhčování se předpokládá 99% relativní vlhkost, při pasivním způsobu zvlhčování 60% relativní vlhkost za použití technologie HME (umělého nosu). Tato funkce upravuje faktor korekce BTPS (Body Temperature Pressure Saturated) ke korekci vydechovaných dechových objemů. Rozsah nastavení: ACTIVE ON (aktivní zvlhčování zapnuto) / OFF (vypnuto) Standardní nastavení: ACTIVE ON (aktivní zvlhčování zapnuto) Chybné nastavení funkce zvlhčování negativně ovlivní přesnost měření vydechovaných objemů. Hmotnost pacienta (Pt Weight) Hmotnost pacienta můžete nastavit v následujících rozsazích. Dospělý: 1 až 300 kg Dětský: 1 až 75 kg Novorozenec: 0.1 až 16 kg Výchozí: 1 kg Váha pacienta je proměnná určená lékařem, které slouží pro zobrazení naměřeného objemu na jednotku hmotnosti. Identifikace pacienta (Identification) ID pacienta. Můžete zadat celkem 24 alfanumerických znaků (2 12 znaků) pro identifikaci pacienta. Pro vytvoření pacientova identifikačního čísla (ID) stiskněte dotekovou obrazovku přímo nad zobrazením pole Identifikace pacienta. Pomocí otáčení otočného ovladače v dolní části UIM (Obrázek 3-7) budete kurzorem procházet nabídkou jednotlivých písmen. Každé písmeno, které chcete vybrat k vytvoření identifikačního čísla pacienta, potvrďte stisknutím membránového tlačítka ACCEPT (Potvrdit). Zkontrolujte ostatní nastavené parametry a pokud nastavení odpovídá požadovaným hodnotám, stiskněte tlačítko SETUP ACCEPT (přijmout nastavení).

78 62 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Obrázek 3-7: Otočný ovladač, tlačítka Accept a Cancel Ty primární ovladače ventilačních parametrů, které jsou aktivní pro nastavený (kurzorem zvýrazněný) režim ventilace, jsou vidět na dolním okraji dotekové obrazovky. Během procesu nastavení jsou přístupná i dialogová okna pro rozšířená nastavení a pro nastavení limitů alarmů. Při otevřeném okně nastavení jsou aktivní všechny ovládací prvky a lze je upravovat. Tlačítko Nastavení je během manévrů Pflex, MIP/P100 a AutoPEEP zakázáno. Během esofageálního manévru je aktivní. Rozšířený systémový test EST Na obrazovce Nastavení (Setup) stiskněte tlačítko EST. Obrázek 3-8: Obrazovka Nastavení, tlačítko EST.

79 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 63 Zobrazí se hlášení, které vás vyzve k odpojení pacienta a zaslepení pacientské vidlice. Po potvrzení, že pacient byl odpojen a pacientská vidlice byla zaslepena, stiskněte tlačítko CONT (pokračovat). Ventilátor provede test EST a zobrazí odpočítávání času. V průběhu tohoto testu ventilátor provede: test těsnosti pacientského okruhu měření kompliance pacientského okruhu dvoubodovou kalibraci kyslíkového čidla Měření kompliance pacientského okruhu a test těsnosti probíhají současně s kalibrací kyslíkového čidla. Maximální doba, jakou může test EST trvat, je 90 sekund. test EST můžete kdykoli přerušit a vrátit se zpět na stránku Nastavení (setup) stisknutím tlačítka CANCEL. Po dokončení každého dílčího testu ventilátor zobrazí, zda test prošel ( Passed ) nebo selhal ( Failed ) pomocí hlášení zobrazeného vedle odpovídajícího testu. Aby si ventilátor AVEA zapamatoval měření kompliance okruhu, musíte stisknout tlačítko SET UP ACCEPT. V tomto okamžiku při každém cyklu vypnutí a zapnutí, pokud vyberete SAME PT, budou nadále zachovány uložené údaje z měření kompliance okruhu. Pokud vyberete NEW PT, test EST bude požadovat spuštění této funkce. Obrázek 3-9: Stránky Rozšířeného systémového testu EST Po dokončení testu stiskněte tlačítko CONTINUE, kterým se vrátíte zpět na stránku nastavení. Pokud nepřipojíte ventilátor k přívodu kyslíku, kalibrace kyslíkového čidla se neprovede a test neprojde. UPOZORNĚNÍ Ačkoli selhání kteréhokoli z výše uvedených testů nebude bránit ve funkci ventilátoru, musí být před použitím u pacienta překontrolován, zda jeho provoz bude bezpečný.

80 64 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Nastavení ventilačního režimu a typu dechových cyklů Stisknutím membránového tlačítka MODE vlevo od LCD displeje se otevře okno pro volbu ventilačního režimu. Obrázek 3-10: Stránka nastavení režimu pro dospělé a pro dětské pacienty Obrázek 3-11: Stránka nastavení režimu pro novorozence Možnosti zobrazené v okně pro volbu ventilačního režimu jsou vždy kombinací typu dechového cyklu a režimu provedení ventilačního cyklu (např. objemově limitovaný dechový cyklus při řízené ventilaci se na displeji znázorní jako VOLUME A/C). Při volbě režimů CPAP a APRV se zobrazí možnost nastavení záložní ventilace při apnoe. Funkce záložní ventilace při apnoe je aktivní ve všech ventilačních režimech Assist/Control, SIMV, APRV / BIPHASIC a CPAP/PSV. Pokud jste vybrali režimy CPAP/PSV nebo APRV / BIPHASIC (ventilace uvolněním tlaku v dýchacích cestách), pak MUSÍTE: 1. Nastavit ovladače primárního a rozšířeného nastavení pro CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC. 2. Zvolit typ dechového cyklu pro záložní ventilaci při apnoe stisknutím klávesy APNEA SETTINGS. 3. Nastavit ovladače primárního a rozšířeného nastavení na dolním okraji displeje podle zvoleného dechového typu pro apnoe před stisknutím tlačítka MODE ACCEPT. Po stisknutí klávesy MODE ACCEPT nebudou ovladače pro záložní ventilaci na displeji patrné. Zůstanou pouze ty ovladače, které jsou aktivní a potřebné pro režim CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC. Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení záložní ventilace při apnoe, stiskněte tlačítko pracovních režimů MODE a vyberte APNEA Settings.

81 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 65 Garance objemu (VG) Funkce garance objemu je k dispozici pouze pro nastavení velikosti pro novorozence v režimech ventilace TLAK a TCPL v dechových vzorcích SIMV i asistovaného ovládání dechu. Tato funkce poskytuje obsluze další nastavení pro cílový objem dechu. Ventilátor poté nastaví kontrolní tlak pro zástupové dechy, aby se exspirovaný objem dechu udržel blízko přednastavené cílové úrovně. Garance objemu je k dispozici pouze u nastavení velikosti pro novorozence a vyžaduje použití senzoru proximálního průtoku. Specifické pokyny k připojení senzorů proximálního průtoku najdete v návodu k obsluze přístroje AVEA. Typy dechu Postup garance objemu dechu je následující: Je-li vybrána možnost Garance objemu, ovládací tlačítko Insp. tlak bude patřit pokročilému nastavení, Nastavení objemu se zobrazí jako primární ovládací tlačítko a ventilátor poskytne testovací dech podle nastavení inspiračního tlaku. Ventilátor upraví inspirační tlak pro následné dechy podle jednotlivých dechů. Tlak bude upravován samostatně pro časově spouštěné dechy, pacientem spouštěné dechy, pomocné dechy při apnoe a manuální dechy za účelem zachování monitorovaného objemu vydechovaného dechu blížícího se nastavené cílové hodnotě. Specifická ovládací tlačítka Cyklus průtoku Inspirační fáze dechu garance objemu v režimu TCPL bude ukončena, kdykoli průtok k pacientovi klesne na procento maximálního průtoku nastavené obsluhou (Cyklus průtoku). Když je garance objemu aktivní a cyklus průtoku je nastaven na hodnotu vyšší než 0, monitorované procento úniku se zprůměruje za předchozích 30 sekund a přičte se k nastavené hodnotě cyklu průtoku (na maximální nastavení kontrolního rozsahu cyklu průtoku). Tak se určí práh průtoku pro pacienta. Je-li aktivní garance objemu, není cyklus průtoku v ovládání tlaku k dispozici. Cyklování průtoku dechu může způsobit snížení objemu prováděného dechu. Funkce garance objemu se pokusí provést kompenzaci zvýšením aplikovaného tlaku až na 3 cmh 2 O pod limitem vysokého inspiračního tlaku. Pokud exspirační objem klesne pod prahovou hodnotu alarmu, bude aktivován alarm výdechového objemu. Limit objemu Je-li aktivní garance objemu, limit objemu není k dispozici pro zástupné dýchání.

82 66 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Objem přístroje Je-li aktivní garance objemu, není objem přístroje k dispozici. Cílový objem Výchozí: Citlivost: 0,1 ml Monitorovaný exspirovaný objem dechu (je-li ke stávajícímu režimu ventilace přidána garance objemu a byl-li proveden dech při aktuálně nastaveném tlaku) nebo 2 ml (bez předchozího dechu ve stejném režimu a o stejném tlaku) Přesnost: ± (0,1 ml +10 % nastavení) Rozsah: 2 až 300 ml (režimy Tlak+VG) 2 až 100 ml (TCPL+VG) Úniky větší než 30 % mohou snížit schopnost dosáhnout požadovaného cílového objemu. Kvůli některým vlastnostem režimu TCPL může dojít ke snížení dodaného objemu, pokud není inspirační čas a/nebo průtok dostatečný k dosažení cílového objemu. Funkce garance objemu se pokusí provést kompenzaci zvýšením aplikovaného tlaku až na 3 cmh 2 O pod limitem vysokého inspiračního tlaku. Pokud exspirační objem klesne pod prahovou hodnotu alarmu, bude aktivován alarm výdechového objemu. Inspirační tlak Inspirační tlak v přístroji VG již není hlavní řídicí veličinou. Inspirační tlak nastavený obsluhou je rozšířená řídicí veličina objemu, která se používá při testovacím dýchání a při některých nouzových stavech slouží jako záložní nastavení tlaku. Rozsah: 0 80 cmh 2 O Výchozí: Nastavení tlaku v režimu Tlak nebo TCPL používaném před zapnutím přístroje VG. VAROVÁNÍ! Hodnotu inspiračního tlaku na obrazovce Rozšířené řídicí veličiny je třeba nastavit na úroveň vhodnou pro pacienta, aby se zabránilo příliš nízkému nebo vysokému objemu dechu při testovacím dýchání a při některých nouzových stavech. Dodaný tlak U ventilace s garancí objemu se dodaný tlak neřídí nastavením obsluhou; jedná se o tlak, který poskytuje ventilátor, tak aby se udržel nastavený objem. Výchozí: Inspirační tlak plus PEEP Minimum: PEEP + 2 cmh 2 O Maximum: Vysoký špičkový tlak 3 cmh 2 O

83 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 67 Rozdíl dodaného tlaku mezi jednotlivými dechy nebude u po sobě jdoucích dechů stejného typu spuštění (časově spuštěné vs. pacientem spuštěné) vyšší než 3 cmh 2 O. Dodávaný tlak bude omezen, když dosáhne nastavené hodnoty limitu vysokého tlaku 3 cmh 2 O. Když se tak stane, zobrazí se zpráva Tlak garance objemu je omezený. Mohou se spustit alarmy nízké hodnoty Vte nebo Ve. Alarmy a bezpečnostní systémy Senzor odpojení vidlice Pokud nastanou všechny následující situace, aktivuje se zvukový/vizuální alarm a zobrazí se zpráva CHYBA SENZ. PRŮT.: 1) používá se senzor průtoku pro novorozence, 2) funkce garance objemu je aktivní a 3) monitorované Vti klesne pod 20 % čistého dodávaného objemu. V tomto případě se systém vrátí k inspiračnímu tlaku nastavenému obsluhou. Zpoždění alarmu: 3 dechy, nebo 10 s (pokud je tento čas delší) nebo 30 s (pokud je tento čas kratší) Priorita alarmu: Střední VAROVÁNÍ! Odpojení senzoru proximálního průtoku nebo chybový stav senzoru průtoku v době, kdy je aktivní garance objemu, způsobí, že bude ventilátor vytvářet tlak ventilace podle nastavení inspiračního tlaku. Nízká hodnota Ppeak Rozsah: 1 až 80 cmh 2 O Výchozí: 5 cmh 2 O Vysoká hodnota Ppeak Rozsah: 10 až 85 cmh 2 O Výchozí: 30 cmh 2 O

84 68 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Nízký vydechovaný objem Kdykoli je aktivní garance objemu a monitorovaný exspirovaný objem dechu je menší než nastavená prahová hodnota z cílového objemu, aktivuje se zvukový/vizuální alarm a zobrazí se zpráva NÍZKÁ HODNOTA Vte. Práh objemu: 90 % cílového objemu Zpoždění alarmu: 30 s nebo 10 dechů (podle toho, co trvá déle) Priorita alarmu: Střední Limit objemu Všechny dechy VG budou cyklovány podle objemu, pokud inspirační objem překročí práh založený na nastaveném cílovém objemu a úniku (je vyjádřen jako zlomek) zprůměrovaném za předchozích 30 sekund. Výpočet limitu objemu se liší podle stupně úniku: Střední únik < 63 %: limit objemu = (cílový objem x 1,3) x ((1,1 x únik) + 1) Střední únik >= 63 %: limit objemu = cílový objemu x 2,2 Aktivace alarmu Během aktivace následujících alarmů bude dodávané dýchání pozastaveno a algoritmus ovládacího tlačítka VG bude neaktivní. Po odstranění příčiny nouzového stavu se řídicí algoritmus přístroje VG resetuje a testovací dýchání bude dodáváno na hodnotě inspiračního tlaku nastavené obsluhou. Rozpojení okruhu Bezpečnostní ventil je otevřený Ventilační otvor INOP Při uvedených nouzových stavech se řídicí algoritmus přístroje VG nastaví zpět na inspirační tlak nastavený obsluhou a znovu se spustí po odstranění příčiny nouzového stavu. Nízká hodnota Ppeak Nízká hodnota PEEP Chyba senz. průt. Je-li aktivní alarm ucpání okruhu, řídicí algoritmus VG bude pozastaven. Po odstranění příčiny stavu se řídicí algoritmus přístroje VG znovu spustí na hodnotě inspiračního tlaku nastavené obsluhou. Nastavení citlivosti položek Nízký objem dechu, Vysoký objem dechu a Alarm nízké hodnoty Vte nejsou k dispozici, je-li aktivní garance objemu.

85 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 69 Zahájení garance objemu 1. Chcete-li zahájit garanci objemu, vyberte na displeji UIM membránové tlačítko režimů nebo se dotkněte oblasti obrazovky pro zobrazení aktuálního režimu. Zobrazí se rámeček s nabídkou volby režimu. 2. Vyberte požadovaný režim (TCPL nebo Tlak) a vyberte také garanci objemu. Jakmile je vybrána garance objemu, primární ovládací tlačítko inspiračního tlaku automaticky přejde do okna Pokročilá nastavení a na jeho místě se objeví primární ovládací tlačítko objemu. Je-li do existujícího režimu ventilace přidána garance objemu a je-li proveden dech při aktuálně nastaveném tlaku, bude výchozím nastavením pro objem aktuální monitorovaný exspirovaný objem dechu. Pokud není při současném nastavení inspiračního tlaku k dispozici předchozí dech, bude výchozí objem 2 ml. 3. Nastavte dostupné ovládací prvky na předepsaná nastavení a zvolte možnost Přijmout režim. VAROVÁNÍ! Nastavení inspiračního tlaku v okně pokročilého ovládání by se mělo nastavit na úroveň vhodnou pro pacienta, aby se zabránilo příliš nízkému nebo vysokému objemu dechu při testovacím dýchání nebo odpojení senzoru průtoku. VAROVÁNÍ! Odpojení senzoru proximálního průtoku nebo jeho odstranění z okruhu v době, kdy je aktivní garance objemu, způsobí, že bude ventilátor vytvářet tlak ventilace podle nastavení inspiračního tlaku.

86 70 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Bude-li únik vyšší než 99 %, u hodnoty VTe se zobrazí ***. Algoritmus VG za takového stavu nebude upravovat tlak a ventilace bude pokračovat na předchozí úrovni. Zprávy Text na informačním panelu AVEA Garance obj. deaktivována Garance objemu je k dispozici pouze v režimech TLAK a TCPL Nast. cíl. objem zvýší dodávaný tlak a objem Nast. cíl. objem sníží dodávaný tlak a objem Limit vys. tlaku < PEEP + 7 cmh2o" Tlak garance objemu je omezený Příčina Při odpojení senzoru proximálního průtoku, pokud je garance objemu je aktivní, AAC neaktivní, pokud není senzor průtoku připojen zpět předtím, než se zavře okno upozornění. Výběr garance objemu na obrazovce volby režimů, když primární zvolený režim není TLAK ani TCPL; výběr režimu kromě režimů TLAK a TCPL, když je funkce garance objemu již aktivována. Cílový objem nastaven více než 20 % nad aktuální nastavení. Cílový objem nastaven více než 20 % pod aktuální nastavení. Je-li režim nazálního CPAP/IMV aktivní a rychlost dechu není nastavena na hodnotu VYPNUTO, pokuste se nastavit limit alarmu Ppeak nebo ncpap tak, aby nastavení limitu alarmu Ppeak bylo nižší než ncpap +2 cmh 2 O. Tlak potřebný k dosažení požadovaného objemu dechu je větší než limit alarmu Ppeak -3 cmh 2 O.

87 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 71 Odstraňování závad Alarm Priorita Možné příčiny Opatření NÍZKÁ HODNOTA Vte Střední Inspirační čas nebo průtok není v režimu TCPL adekvátní. Zvyšte inspirační čas a/nebo průtok. Inspirační čas je příliš krátký z důvodu cyklování průtoku v režimu TCPL. Dodávaný tlak se zvýšil na horní limit limit vysokého tlaku 3 cmh 2 O (±2 cmh 2 O) z důvodu změn nastavení ventilátoru, odporu a/nebo poddajnosti. Zvyšte nastavení cyklu průtoku. Zvyšte limit vysokého tlaku nebo zkontrolujte stav pacienta.

88 72 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Typy dechových cyklů Tento oddíl obsahuje stručný popis kombinací typů dechových cyklů a ventilačních režimů, které lze pro dospělé, dětské a novorozenecké pacienty na přístroji nastavit. Existují dva základní typy dechových cyklů: Zástupové (mandatory) (dodávané dle na ventilátoru nastavených parametrů) Vyžádané (demand) (spuštěné dechovou aktivitou pacienta) Všechny typy dechů jsou definovány 4 proměnnými 1), kterými jsou: Trigger - zahájení dechového cyklu Řízení- řízení dodávky směsi plynů Limitace- ukončení dechového cyklu Cyklování- určuje frekvenci, jak často se bude směs plynů dodávat Mandatorní (zástupové) dechové cykly Mandatorní dechové cykly může spustit přístroj sám, pacient svým dechovým úsilím nebo obsluhující operátor. AVEA disponuje 4 typy mandatorních dechů: 1. Objemově řízené dechové cykly (Volume Controlled), což jsou: Dechové cykly řízené inspiračním průtokem Dechové cykly limitované přednastaveným objemem nebo maximálním inspiračním tlakem Dechové cykly cyklované objemem, průtokem a časem Objemově řízený dechový cyklus je nastaven na přístroji jako standardní typ dechových cyklů pro ventilaci dospělých a dětských pacientů. Systém vyžádaných dechových cyklů u Objemové ventilace Ventilátor AVEA je vybaven unikátním systémem vyžádaných dechových cyklů při Objemové ventilaci, který je vyvinut pro poskytování přídatného průtoku pacientovi během periody vyžádání. Ventilátor AVEA měří každé 2 milisekundy špičkový inspirační tlak (Ppeak) během celého dechového cyklu a vytvoří virtuální Cílovou tlakovou podporu o velikosti: PEEP + 2 cmh 2 O nebo Ppeak 2 cmh 2 O. Minimální úroveň virtuální Tlakové podpory je nastaven na PEEP + 2 cmh 2 O. Maximální úroveň je dvojnásobek nastaveného PEEP (2 PEEP). Současně ventilátor monitoruje a porovnává naměřený tlak Ppeak s jeho předchozí hodnotou. Pokud se Ppeak sníží o 2 cmh 2 O, ventilátor rozpozná požadavek (dechové úsilí) pacienta a automaticky přepne na dodání dechového cyklu s Tlakovou podporou podle virtuální Cílové tlakové podpory. Tím se umožní průtoku překročit nastavený Maximální průtok Peak Flow tak, aby splnil pacientovy ventilační požadavky. Jakmile byl dodán nastavený dechový objem, ventilátor sleduje inspirační průtok. Pokud Špičkový inspirační průtok je větší než nastavený maximální průtok, ventilátor determinuje, že pacient pokračuje ve vyžádaném průtoku a dechový cyklus přepne, jakmile inspirační průtok klesne na 25% špičkového inspiračního průtoku. Pokud se Špičkový inspirační průtok rovná nastavenému průtoku, ventilátor determinuje, že pacientův požadavek již nepokračuje a ukončí dechový cyklu jako Objemově řízený.

89 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 73 Výchozím nastavením je ON (zapnuto). Vypnout funkce (OFF) je možné po otevření Rozšířeného nastavení Špičkového průtoku v Objemově řízené ventilaci. 2. Tlakově řízené dechové cykly, což jsou: Dechové cykly řízené tlakem (inspiračním + PEEP) Dechové cykly limitované tlakem (nastavením PSV + PEEP + marginálního tlaku) Dechové cykly cyklované časově nebo průtokem 3. Časově cyklované tlakově limitované dechy (TCPL), (pouze pro novorozence), což jsou: Dechové cykly řízené inspiračním průtokem Dechové cykly limitované tlakem (inspiračním + PEEP) Dechové cykly cyklované časově, průtokem (inspiračním) nebo objemem (objemový limit) Dechový cyklus TCPL je dostupný pouze pro ventilaci novorozenců a je na přístroji nastaven jako standardní typ ventilace pro novorozence. Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu APRV/BiPhasic) větší než 90 cmh 2 O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmh 2 O. Uživatel musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmh 2 O. VÝSTRAHA! Celkový odpor inspiračního i exspiračního ramene dýchacího okruhu včetně veškerého příslušenství nesmí překročit 4 cmh 2 O při průtoku 5 l/min, pakliže je ve ventilačním režimu TCPL inspirační průtok 15 l/min. Instrukce pro provedení testu rezistence dýchacího okruhu jsou uvedené v Příloha E: Specifikace snímačů a rezistence okruhu. 4. Tlakem regulované objemově řízené dechy (PRVC) jsou dechové cykly tlakové ventilace, kde úroveň tlaku se automaticky moduluje tak, aby byl dosažen předem nastavený dechový objem. Dechové cykly PRVC jsou: Dechové cykly řízené tlakem (inspiračním + PEEP) a objemem Dechové cykly limitované tlakem (inspiračním + PEEP + marginálním tlakem) Dechové cykly cyklované časově Ventilace PRVC probíhá následovně: Když přepnete ventilátor na PRVC, bude se pacientovi dodávat testovací objemově řízený dechový cyklus s deceleračním průtokem, přednastaveným dechovým objemem a s pauzou 40 ms. Během tohoto testovacího dechového cyklu je aktivní systém vyžádání. Ventilátor nastaví cílový tlak na konci inspiračního tlaku testovacího dechového cyklu pro první tlakově řízený dechový cyklus. Další dech a všechny následující dechové cykly jsou dodávány jako tlakově řízené dechové cykly. Nastavení inspiračního tlaku je založeno na dynamické komplianci předchozího dechového cyklu a nastaveného dechového objemu.

90 74 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Inspirační tlak ventilátor automaticky upraví tak, aby byla zachována hodnota cílového objemu. Maximální kroková změna mezi dvěma po sobě následujícími dechy je 3 cmh 2 O. Maximální dechový objem dodaný během jednotlivého dechu je dán nastavením objemového limitu. Sekvence testovacího dechového cyklu je iniciována vždy, kdy dojde k následujícím situacím: Otevření stránky režim Mode (PRVC) Změnou nastavení dechového objemu v režimu PRVC Dosažení nastaveného Objemového limitu (Volume limit) Dodání dechového objemu 1.5-násobek nastaveného objemu Ukončení průtoku testovacího dechového cyklu Ukončení Pohotovostního režimu (Standy) Aktivace některého z následujících alarmů: Alarmu vysokého špičkového tlaku (High Peak Pressure) Alarmu nízkého špičkového tlaku (Low Peak Pressure) Alarmu nízkého PEEP (Low PEEP) Alarmu rozpojení pacientského okruhu (Disconnection) Limitu inspiračního času (I-Time Limit) Limitu poměru I:E (I:E Limit) Pokud je cyklování průtoku aktivní během PRVC nebo Vsync dechových cyklů, může k cyklování průtoku dechových cyklů dojít pouze tehdy, jestliže byl dodán cílový dechový objem. To umožní exspirační synchronizaci při zajištění dodaných dechových objemů. Funkce vyžádaného průtoku je činná u všech mandatorních dechů. Maximální dosažitelný inspirační tlak je omezen nastavenou hodnotou alarmu horní meze maximálního inspiračního tlaku. Vyžádané dechy (demand breaths) Všechny vyžádané dechy spouští pacient svým dechovým úsilím, jsou řízené tlakem a cyklovány podle průtoku nebo času. Vyžádané dechové cykly jsou buď s tlakovou podporou (PSV) nebo spontánní. Všechny vyžádané dechové cykly doprovází bliknutí žlutého indikátoru dechové aktivity pacienta v levém horním rohu obrazovky.

91 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru Ventilace s tlakovou podporou (PSV) Dechový cyklus PSV je vyžádaný, přičemž úroveň tlaku během inspirační fáze se rovná součtu nastavené hodnoty PSV a úrovně PEEP. Minimální hodnota PSV u dospělých a dětských aplikací odpovídá součtu PEEP +2 cmh 2 O nezávisle na předem nastavené hodnotě PSV. U neonatálních aplikací je minimální hodnota PSV rovna nule. Cykly PSV jsou: Řízené tlakem (= nastavené hodnotě PSV + PEEP) Limitované tlakem (= nastavené hodnotě PSV + PEEP) Cyklované časem (PSV T max ) nebo průtokem (PSC cyklus) Tlaková podpora je aktivní při volbě ventilačního režimu CPAP/PSV, SIMV nebo APRV/BiPhasic. Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu APRV/BiPhasic) větší než 90 cmh 2 O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmh 2 O. Uživatel musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmh 2 O. 2. Spontánní dech Při aplikacích u dospělých a dětských pacientů je spontánní dech vyžádaný dechový cyklus, při kterém je hodnota inspiračního tlaku nastavena předem na hodnotu PEEP + 2 cmh 2 O. U neonatálních aplikací je spontánní dech vyžádaný dechový cyklus, při kterém je hodnota inspiračního tlaku rovna pouze předem nastavené hodnotě PEEP. Pokud je úroveň PSV nedostatečná ke splnění pacientových požadavků, může dojít k předčasnému ukončení dechového cyklu s automatickým cyklováním. V těchto případech je nezbytné úroveň PSV lehce navýšit. Obrázek 3-12: Křivka PSV Na Obrázek 3-12 dechový cyklus číslo 1 představuje průběh průtoku, ke kterému dojde při nedostatečné úrovni PSV pro pokrytí potřeb pacienta. Dechový cyklus číslo 2 prezentuje průběh po mírném navýšení úrovně PSV (Průběh tlaku bude mít obdobný tvar).

92 76 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Ventilační režimy Kompenzace netěsností Ventilátor je vybaven systémem kompenzace netěsností. Tento systém kompenzuje bazální únik na rozhraní u pacienta. Pro aktivaci kompenzace netěsnosti použijte ovladač na dotykovém displeji zobrazený na stránce Nastavení (Setup). Režim asistované / řízené ventilace Assist Control Tento ventilační režim je pro všechny typy pacientů nastaven jako výchozí (default). Ve ventilačním režimu A/C všechny dechové cykly iniciované a dodané jsou dechy mandatorními (řízenými). Iniciace dechového cyklu je spuštěna jedním z následujících způsobů: pacientovo úsilí aktivuje mechanismus inspiračního triggeru, uplynul dechový interval podle nastavení ovladače dechové frekvence (RATE), uživatel stisknul tlačítko Manuálního dechového cyklu MANUAL BREATH. Iniciace dechového cyklu kterýmkoli ze způsobů resetuje časovací mechanismus dechového intervalu. Pro pacienta je možné iniciovat každý dechový cyklus, pokud má spontánní dechovou frekvenci vyšší než je přednastavená dechová frekvence přístroje. Pokud pacient nedýchá sám spontánně, ventilátor automaticky dodá dechové cykly podle přednastaveného intervalu (nastavené dechové frekvence). Vyžádané dechové cykly nejsou v režimu A/C možné. Obrázek 3-13: Křivka průběhu asistované/řízené ventilace (Assist/Control)

93 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 77 Synchronizovaná intermitentní mandatorní ventilace (SIMV) V režimu SIMV (Synchronized Intermittend Mandatory Ventilation) ventilátor může dodávat buď mandatorní nebo vyžádané typy dechových cyklů. Mandatorní jsou dodávány v případě, kdy je otevřené časové okno a přitom dojde k některé z následujících situací: je detekováno pacientovo dechové úsilí; uplynul dechový interval bez detekce pacientova úsilí; uživatel stisknul tlačítko Manuálního dechového cyklu MANUAL BREATH. Tlak Čas Otevřené časové okno SIMV Pacientem spuštěný dechový cyklus Spontánní dech s tlakovou podporou Obrázek 3-14: Křivka režimu SIMV Dechový interval je stanoven podle přednastavené dechové frekvence. Resetuje se ihned po uplynutí časového intervalu nebo po stisknutí tlačítka Manuálního dechového cyklu MANUAL BREATH.

94 78 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Ventilace střídáním tlaku v dýchacích cestách (APRV / BiPhasic) Ventilace APRV/BiPhasic (Airway Pressure Release Ventilation) je časově cyklovaný tlakový režim, při němž ventilátor cyklicky přepíná mezi dvěma různými úrovněmi základního tlaku podle času, který je možné synchronizovat s dechovým úsilím pacienta. Řízenou ventilaci lze udržovat časově cyklovaným přepínáním mezi dvěma základními tlaky. Mimoto pro zlepšení komfortu u spontánně dýchajících pacientů je možné přidat tlakovou podporu. V tomto režimu je pacientovi dovoleno spontánně dýchat na některé ze dvou přednastavených úrovní základního tlaku. Tyto se stanovují pomocí ovladačů Pres High (Vyšší tlak) a Pres Low (Nižší tlak). Maximální trvání každého z tlaků během časového cyklování se nastavuje pomocí ovladačů Time High (Vyšší čas) a Time Low (Nižší čas). Uživatel může mimoto upravit délku trvání okna příslušného triggeru (Sync) pomocí ovladačů synchronizace Time High a Time Low, které jsou rozšířeným nastavením parametrů Vyššího času a Nižšího času. Okno synchronizace (Sync) je nastavitelné v rozmezí od 0 do 50% v 5% rozlišení nastaveného Vyššího a Nižšího času. Ventilátor synchronizuje změny z Nižšího tlaku na Vyšší tlak s detekcí inspiračního průtoku nebo prvním inspiračním úsilím detekovaným v rámci synchronizačního okna T Low Sync. Přepnutí z Vyššího tlaku na Nižší tlak nastane při prvním konci inspiria detekovaného po otevření synchronizačního okna T High Sync. Vyšší čas a Nižší čas jsou nastavení maximálního času pro časově cyklované přepnutí. Aktuální časy se mohou lišit v závislosti na spontánním dechovém úsilí pacienta a na nastavení synchronizačního okna Sync. Nastavení Sync na 0% přepne mezi tlakovými úrovněmi pouze podle času a nebude poskytovat synchronizaci s pacientovým dechovým úsilím. Tlačítko Manuálního dechového cyklu není v režimu APRV/BiPhasic aktivní. Monitorovaný PEEP v režimu APRV/BIPHASIC je vztažen k typu dechového cyklu. Při absenci spontánního dýchání bude monitorovaný PEEP na úrovni Nižšího tlaku. V přítomnosti spontánní dechové aktivity pacienta bude monitorovaný PEEP odrážet bazální tlak, který se vytvořil nad spontánním dechovým cyklem. Nastavitelná tlaková podpora PSV v režimu APRV/BiPhasic Režim APRV/BiPhasic je možné doplnit o funkci nastavitelné tlakové podpory PSV. Tato PSV je dodávána nad aktuální fázi základního tlaku. Dechové cykly s tlakovou podporou jsou možné též během fáze Vyššího času aktivací ovladače T High PSV (rozšířeným nastavením pro Time High). Pokud je T High PSV aktivováno, během Vyššího času ventilátor dodá stejnou úroveň tlakové podpory PSV pro obě tlakové úrovně Vyšší tlak i Nižší tlak. Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu APRV/BiPhasic) větší než 90 cmh 2 O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmh 2 O. Uživatel musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmh 2 O. Varování o limitu 90 cmh 2 O není aktivní, když není aktivní T High PSV.

95 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 79 Záložní ventilace při apnoe v režimu APRV/BiPhasic V režimu APRV/BiPhasic je dostupná funkce záložní ventilace při apnoe. Pokud pacient nezahájí spontánní dechové úsilí nebo ventilátor nepřepne mezi tlakovými úrovněmi před uplynutím intervalu apnoe, ventilátor spustí alarm apnoe a zahájí záložní ventilaci při apnoe podle provedeného nastavení. Detekce spontánního dechového úsilí pacienta nebo přepnutí úrovní základního tlaku provede reset alarmu apnoe i jeho časovače a ventilátor se vrátí zpět do režimu APRV/BiPhasic. Ventilace střídáním tlaku v dýchacích cestách (APRV / BiPhasic) Vyšší čas (Time High) Vyšší tlak (Pressure High) Tlak Tlak Nižší čas (Time Low) Nižší tlak (Pressure Low) Čas Čas Vyžádaný Vyžádaný dechový cyklus Spontánní dechový cyklus dechový cyklus spustí přepnutí na vyšší tlakovou úroveň Spontánní dechový cyklus spustí přepnutí na nižší tlakovou úroveň Obrázek 3-15: Režim APRV/BiPhasic

96 80 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Kontinuální pozitivní tlak v d. cestách (CPAP) / Ventilace s tlakovou podporou (PSV) Obrázek 3-16: Křivka CPAP V režimu CPAP/PSV (Continuous Positive Airway Pressure / Pressure Support Ventilation) jsou všechny dechové cykly iniciované pacientem, pakliže uživatel nestiskne tlačítko Manuálního dechového cyklu MANUAL BREATH k dodání mandatorního dechového cyklu. Pokud stisknete tlačítko Manuální dechový cyklus, dodá se jednotlivý dechový cyklus podle aktuálního nastavení ovladačů pro zálohovou ventilaci při apnoe. Tlaková podpora je v režimu ventilace CPAP aktivní (blíže viz Vyžádané dechy (demand breaths) na straně 74). UPOZORNĚNÍ: Pokud vyberete ventilační režim CPAP/PSV, musíte 1. vybrat typ dýchání pro záložní režim při apnoe A 2. nastavit primární ovladače znázorněné na spodním řádku dotykového displeje pro vybraný typ záložní ventilace ještě předtím, než stisknete Mode Accept. Jakmile stisknete tlačítko Mode Accept, ovladače pro typ záložní ventilace nebudou zobrazené. Zůstanou pouze ty ovladače, které jsou aktivní a potřebné pro CPAP/PSV. Kdykoli však můžete ovladače pro záložní typ ventilace při apnoe otevřením nabídky režimů a zde vybrat Apnea Settings. Pokud je úroveň PSV nedostatečná ke splnění pacientových požadavků, může dojít k předčasnému ukončení dechového cyklu s automatickým cyklováním. V těchto případech je nezbytné úroveň PSV lehce navýšit.

97 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 81 Obrázek 3-17: Křivka PSV Na Obrázek 3-18 dechový cyklus číslo 1 představuje průběh průtoku, ke kterému dojde při nedostatečné úrovni PSV pro pokrytí potřeb pacienta. Dechový cyklus číslo 2 prezentuje průběh po mírném navýšení úrovně PSV (Průběh tlaku bude mít obdobný tvar). Neinvazívní ventilace Ventilátor je schopen provádět neinvazívní ventilaci pomocí standardního okruhu se dvěma rameny. Při použití této funkce je nezbytné zapnout kompenzaci netěsností. Pro aktivaci kompenzace netěsností použijte ovladač na dotykovém displeji zobrazený na stránce Nastavení ventilátoru (Ventilátor Setup). Neinvazívní ventilace kojenců viz kapitola 6. Režim neinvazívní ventilace vyžaduje použití utěsněné obličejové masky bez výdechových průduchů. Nadměrné úniky netěsnostmi mohou vést k falešnému spouštění ventilátoru nebo k iniciaci alarmu rozpojení okruhu. Záložní ventilace při apnoe Záložní ventilace při apnoe je dostupná ve ventilačních režimech Assist Control, SIMV, CPAP/PSV a APRV/BIPHASIC. Záložní ventilace při apnoe v režimech Assist Control nebo SIMV V režimech Assist Control nebo SIMV je frekvence záložní ventilace při apnoe determinována uživatelem stanovené mandatorní dechové frekvence nebo nastavením Intervalu Apnoe (podle toho, co poskytne vyšší dechovou frekvenci). Pokud záložní frekvenci determinuje nastavení Intervalu apnoe (Apnea Interval, nachází se v okně Alarm Limits), ventilátor bude pokračovat ve ventilaci s touto frekvencí až do doby, kdy bude apnoe vyřešena. Všechny ostatní ovladače pro záložní ventilaci při apnoe v režimech Assist Control a SIMV jsou nastavené při volbě primárních parametrů pro tyto ventilační režimy. Záložní ventilace při apnoe se ukončí, jestliže bude splněno některé z následujících kriterií: Pacient zahájí spontánní dechový cyklus Je dodán manuální dechový cyklus Mandatorní dechová frekvence je zvýšena nad nastavení intervalu apnoe Časovač intervalu apnoe je potlačen při iniciaci alarmu Rozpojení pacientského okruhu.

98 82 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Záložní ventilace při apnoe v režimech CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC Vyberete-li ventilační režimy CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC, potom musíte: 1. Nastavit primární a rozšířené nastavení pro režimy CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC. 2. Stisknutím tlačítka Apnea Settings nastavit typ dýchání pro záložní ventilaci při apnoe (Objemovou Volume nebo Tlakovou Pressure pro dospělé nebo pediatrické pacienty); Volume, Pressure nebo TPCL pro novorozence. 3. Nastavit primární a rozšířené parametry, které se zobrazí v dolní části dotekového displeje, podle vybraného typu dechových cyklů, a to ještě před stisknutím tlačítka MODE ACCEPT. Jakmile stisknete tlačítko, ovladače pro záložní ventilaci při apnoe nebudou po stisknutí tlačítka MODE ACCEPT zobrazené. Zůstanou zde pouze ty ovladače, které jsou aktivní a nezbytné pro ventilační režimy CPAP/PSV nebo APRV/BIPHASIC. Na obr. Obrázek 3-19 až Obrázek 3-22 jsou znázorněné ovladače pro nastavení záložní ventilace při apnoe pro jednotlivé ventilační režimy. Obrázek 3-18: Nastavení objemové (Volume) záložní ventilace pro režim APRV/BIPHASIC

99 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 83 Obrázek 3-19: Nastavení tlakové (Pressure) záložní ventilace pro režim APRV/BIPHASIC Obrázek 3-20: Nastavení objemové (Volume) ventilace pro režim CPAP

100 84 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Obrázek 3-21: Nastavení záložního tlaku při apnoe pro režim CPAP Záložní ventilace při apnoe se ukončí, pokud bude splněno některé z následujících kriterií: Pacient zahájí spontánní dechový cyklus Je dodán manuální dechový cyklus Časované přepnutí mezi tlakovými úrovněmi v režimu APRV/BiPhasic. Pro prohlížení nastavení parametrů záložní ventilace při apnoe kdykoliv stiskněte tlačítko Mode a zde vyberte nastavení APNEA Settings. Při změně z režimu řízené ventilace na CPAP/PPS nebo APRV/BiPhasic, výchozí nastavení pro apnoe jsou stejná jako nastavené hodnoty pro režim řízené ventilace. Pokud vyberete nového pacienta (New Patient), výchozí nastavení pro apnoe jsou stejná jako výrobcem stanovená nastavení pro jednotlivé řízené ventilační režimy. Během záložní ventilace při apnoe se bude dodávat plyn s aktuálně nastavenou hodnotou FIO 2.

101 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 85 Pohotovostní režim standby Pro zahájení pohotovostního režimu stiskněte membránové tlačítko Screens (Stránky) zobrazení na UIM, které je identifikováno následující ikonou. nebo Mezinárodní angličtina Zobrazí se rámeček s nabídkou volby stránky zobrazení Screen Select (Obrázek 3-23). Obrázek 3-22: Výběr zobrazení Stiskněte tlačítko STANDBY. Zobrazí se následující hlášení: Obrázek 3-23: Hlášení pohotovostního režimu Standby

102 86 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Pokud vyberete YES, ventilátor zastaví ventilaci, zavře se bezpečnostní ventil a ventilátor začne do pacientského okruhu přivádět plyn s průtokem 2 l/min, přičemž se zobrazí hlášení zobrazené na Obrázek Obrázek 3-24: Pohotovostní režim (Standby) Pro obnovení ventilace pacienta stiskněte tlačítko RESUME. Ventilátor obnoví provoz podle nejposlednějšího nastavení ovladačů. Pacienta k ventilátoru nepřipojujte, dokud nestisknete tlačítko Resume a dokud se ventilace neobnoví. UPOZORNĚNÍ! Klidový průtok (BIAS FLOW) 2 l/min, který přístroj během pohotovostního stavu udržuje v dýchacím okruhu, má za cíl snížit riziko přehřátí okruhu v případě, kdy je používán aktivní zvlhčovač a byl ponechán zapnutý. Pro zajištění průtoku v celém dýchacím okruhu ventilátoru napojte pacientskou Y-spojku přímo na exspirační rameno dýchacího okruhu. Pokud tak neučiníte a aktivní zvlhčovač zůstane zapojen a zapnutý, může to vést k poškození okruhu ventilátoru. Poraďte se s výrobcem vámi používaného dýchacího okruhu, zda klidový průtok 2 l/min je pro prevenci přehřátí okruhu dostatečný. Některé alarmy jako Přerušení přívodu AC napájení, Přerušení přívodu O 2, Přerušení přívodu vzduchu a Přerušení přívodu plynů budou v pohotovostním režimu aktivní.

103 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 87 Dostupné typy dechových cyklů a ventilační režimy podle kategorie pacienta Dospělé a pediatrické ventilační režimy Pro dospělé a dětské pacienty jsou k dispozici následující režimy. Jakmile příslušný režim zvolíte, v levém horním rohu dotykové obrazovky se objeví jeho popis. Tabulka 3-1: Ventilační režimy pro dospělé a dětské pacienty, které se zobrazují na displeji Zobrazený režim Popis Volume A/C Objemový dechový cyklus s řízenou/asistovanou ventilací (výchozí pro dospělé a dětské pacienty) Pressure A/C Tlakový dechový cyklus s řízenou/asistovanou ventilací Volume SIMV Objemový dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy Pressure SIMV Tlakový dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy CPAP/PSV Kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (vyžádaný dechový cyklus) s ventilací s tlakovou podporou PRVC A/C Tlakem regulovaný objemově řízený dechový cyklus s řízenou / asistovanou ventilací PRVC SIMV Tlakem regulovaný objemově řízený dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechové cykly APRV/BiPhasic Vyžádaný spontánní dechový cyklus probíhající na dvou vzájemně se střídajících základních tlakových úrovních Ventilační režimy pro novorozenecké pacienty Pro novorozence jsou k dispozici následující režimy. Tabulka 3-2: Ventilační režimy pro novorozenecké pacienty, které se zobrazují na displeji Zobrazený režim Popis Volume A/C Objemový dechový cyklus s řízenou / asistovanou ventilací ( výchozí pro dospělé a dětské pacienty) Pressure A/C Tlakový dechový cyklus s řízenou / asistovanou ventilací Volume SIMV Objemový dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy Pressure SIMV Tlakový dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy TCPL A/C Časově cyklovaný tlakem omezený dechový cyklus s řízenou / asistovanou ventilací (standardní pro novorozenecké pacienty) TCPL SIMV Časově cyklovaný tlakem omezený dechový cyklus se synchronizovanou intermitentní mandatorní ventilací (SIMV) a nastavitelnou úrovní tlakové podpory pro spontánní dechy CPAP/PSV Kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (vyžádaný dechový cyklus) s ventilací s tlakovou podporou Nasal CPAP / IMV Kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (vyžádaný dechový cyklus) s přerušovanou zástupovou ventilací nebo bez ní. Pressure A/C + VG Tlakový dechový cyklus s asistovanou ventilací (asistované ovládání) s nastavitelným cílovým objemem (garance objemu). Pressure SIMV + VG Tlakový dechový cyklus se synchronizovanou přerušovanou zástupovou ventilací (SIMV) a nastavitelným cílovým objemem. Pressure TCPL + VG Tlakový dechový cyklus se synchronizovanou přerušovanou zástupovou ventilací (SIMV) a nastavitelným cílovým objemem.

104 88 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Primární ovladače dechového cyklu Primární ovladače dechového cyklu, které nastavuje obsluhující personál, přímo ovlivňují způsob, jak bude směs plynů pacientovi dodávána. Zobrazují se na dolním okraji dotykové obrazovky AVEA LCD. Vždy se zobrazí pouze ty parametry, které jsou aktivní v aktuálně zvoleném režimu ventilace. Tabulka 3-3: Primární ovladače dechového cyklu Zobrazovaný ovladač Popis Rozsah hodnot Přesnost bpm Rate ml Objem cmh2o Insp. tlak l/min Vrchol toku s Insp. čas s Insp. pauza cmh2o PSV cmh2o PEEP L/min Flow Trig % %O2 cmh2o Pres High sec Time High sec Time Low cmh2o Pres Low Dechová frekvence zobrazena v počtu dechů za minutu (bpm, d/min). Dechový objem v mililitrech Inspirační tlak v centimetrech vodního sloupce Vrchol inspiračního toku v litrech za minutu Inspirační čas v sekundách Slouží k nastavení inspirační pauzy, která bude platit pro všechny dodávané dechové objemy. Tlaková podpora v centimetrech vodního sloupce Pozitivní tlak na konci výdechu (Positive End Expiratory Pressure) v cm vodního sloupce. Nastavuje bod spuštění pro průtokový trigger v litrech za minutu. Určuje procentuální podíl (koncentrace) kyslíku v dodávaném směsi plynů. Horní úroveň tlaku, v režimu APRV bazální tlak, se kterým ventilátor pracuje během doby trvání horní úrovně (Time High) Dolní úroveň tlaku, v režimu APRV bazální tlak, se kterým ventilátor pracuje během doby trvání dolní úrovně (Time Low) Doba trvání horní úrovně, v režimu APRV nastavuje minimální dobu, po kterou bude udržována tlak na horní úrovni. Doba trvání dolní úrovně, v režimu APRV nastavuje minimální dobu, po kterou bude udržována tlak na dolní úrovni. 1 až 150 bpm (novorozenci/děti) 1 až 120 bpm (dospělí) 0,10 až 2,50 l (dospělí) 25 až 500 ml (děti) 2,0 až 300 ml (novorozenci) 0 až 90 cmh2o (dospělí/děti) 0 až 80 cmh2o (novorozenci) 3 až 150 l/min (dospělí) 1 až 75 l/min (děti) 0,4 až 30,0 l/min (novorozenci) 0,20 až 5,00 s (dospělí/děti) 0,15 až 3,00 s (novorozenci) ± 1 bpm 0,0 až 3,0 s ± 0,10 s 0 až 90 cmh2o (dospělí/děti) 0 až 80 cmh2o (novorozenci) ± (0,2 ml + 10 % nastavení) Dospělí/děti: ±4 cmh2o +5 % Novorozenci: ±3 cmh2o +2,5 % (měřeno na pacientské vidlici, konečný inspirační tlak po 0,3 sekundy) ± 10 % nastavení nebo ± (0,2 l/min + 10 % nastavení), podle toho, která hodnota je vyšší ± 0,10 s ± 3 cmh2o nebo ±10 %, podle toho, která hodnota je vyšší 0 až 50 cm H2O ± 2 cm H2O nebo ±5%, větší z obou L/min +1.0/ -2.0 L/min (pro PEEP 30 cmh2o; +2.0 / -3.0 L/min (pro PEEP >30 cmh2o); ± (0.2 L/min + 10% )nastavené hodnoty) (pouze u průtokového čidla v Y-spojce) 21% až 100% ± 3% 0 až 90 cm H2O ± 3 cm H2O 0,2 až 30,0 s ± 1 s 0,2 až 30,0 s ± 1 s 0 až 45 cm H2O ± 2 cm H2O nebo ± 5% nastavené hodnoty, větší z obou

105 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 89 Primární ovladače dechového cyklu lze aktivovat stisknutím dotykového displeje přímo nad ovladačem. Ovladač se zvýrazní (změní svoji barvu), čímž indikuje, že je aktivní. Obrázek 3-25: Zvýrazněný ovladač Pro změnu nastavení zvýrazněného ovladače otáčejte otočným ovladačem umístěným pod dotykovým displejem (Obrázek 3-27). Otáčením ovladače směrem doprava (po směru hodinových ručiček) se bude vybraná hodnota zvyšovat, otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) se hodnota bude snižovat. POTVRDIT ZRUŠIT Obrázek 3-26: Otočný ovladač Pro potvrzení zobrazené hodnoty buď stisknete dotykový displej přímo nad zvýrazněným ovladačem nebo stisknete membránové tlačítko ACCEPT vlevo od otočného displeje. Barva ovladače se vrátí zpět na normální a ventilátor začne pracovat podle nového nastavení. Pokud stisknete tlačítko CANCEL nebo během 15 sekund aktivně neakceptujete nové nastavení, ventilátor bude pokračovat podle předchozího nastavení.

106 90 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Popis primárních ovladačů dechového cyklu Dechová frekvence (Rate) Ovladač dechové frekvence ovládá intervaly jednotlivých dechových cyklů. Jeho funkce i způsob, jak dechový cyklus ovlivňuje, závisí na zvoleném režimu ventilace. Rozsah nastavení: 1 až 150 d/min (novorozenci/děti) 1 až 120 d/min (dospělí) Interval dechového cyklu: (60/dech.frekvence) s Standardní nastavení: 12 d/min (dospělí) 12 d/min (děti) 20 d/min (novorozenci) Dechový objem (Volume) Dechový objem stanoví objemové množství plynné směsi dodávané pacientovi v jednom objemově řízeném dechovém cyklu. Nastavení dechového objemu (TIDAL VOLUME) společně s nastavením inspiračního průtoku (INSP FLOW) a nastavením dechové křivky (WAVEFORM) určuje způsob dodávky objemu plynů pacientovi. Rozsah nastavení: 0.10 až 2.50 L (dospělí) 25 až 500 ml (děti) 2.0 až 300 ml (novorozenci) Standardní nastavení: 0.50 L (dospělí) 100 ml (děti) 2.0 ml (novorozenci) Prohloubený dech (Sigh): 1,5 x objem (pouze v režimu dospělí/dětí) Pokud ventilátor pracuje s pohonem interního kompresoru, pak maximální hodnota dechového objemu (TIDAL VOLUME), kterou přístroj může dosáhnout, je 2.0 L. Maximální hodnota minutového objemu, kterou ventilátor může dodávat, činí nejméně 60 L při připojení na centrální rozvod medicinálních plynů a nejméně 40 L při použití interního kompresoru. Inspirační tlak (Insp Pres) Během mandatorního tlakového dechového cyklu ovládá ventilátor inspirační tlak v dýchacím obvodu. U tlakových a TCPL dechových cyklů je výsledný tlak dán součtem nastavené úrovně inspiračního tlaku a hodnoty PEEP. Rozsah nastavení: 0 až 90 cmh 2 O dospělí/děti) 0 až 80 cmh 2 O (novorozenci) Maximální průtok: > 200 L/min (dospělí) 120 L/min (děti) 50 L/min (novorozenci) Standardní nastavení: 15 cmh 2 O Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu APRV/BiPhasic) větší než 90 cmh 2 O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmh 2 O. Uživatel musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmh 2 O.

107 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 91 Maximální (špičkový) inspirační průtok (Peak Flow) Ovládá velikost průtoku mandatorního dechového cyklu nebo dechového cyklu TCPL dodávaného ventilátorem během inspirační fáze objemově řízené ventilace. Rozsah nastavení: 3 až 150 L/min (dospělí) 1 až 75 L/min (děti) 0.4 až 30.0 L/min (novorozenci) Standardní nastavení: 60 L/min (dospělí) Inspirační čas (I-Time) 20 L/min (děti) 8.0 L/min (novorozenci) Pomocí tohoto ovladače se nastavuje parametr trvání inspirační fáze dechového cyklu pro všechny mandatorní tlakově řízené, TCPL nebo PRVC dechové cykly. Rozsah nastavení: 0.20 s až 5.00 s (dospělí/děti) 0.15 s až 3.00 s (novorozenci) Standardní nastavení: 0.50 s (dospělí/děti) 0.35 s (novorozenci) Pokud je nastavený inspirační čas I-Time delší než skutečná doba nádechu (determinovaná parametry V T, F P a průběhem křivky), přidá se k dodávanému dechu navíc inspirační prodleva rovna nastavenému inspiračnímu času zkrácenému o aktuální inspirační čas. Inspirační prodleva (Insp Pause) Nastavuje inspirační prodlevu, která bude účinná u každého objemově řízeného dechového cyklu. Přednastavená inspirační prodleva bude dodána u každého objemově řízeného dechového cyklu. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: 0.00 s až 3.00 s 0.00 s Tlaková podpora (PSV, Pressure Support) Ovladač tlakové podpory (PSV) určuje velikost tlaku přítomného v dýchacím obvodu během ventilace s tlakovou podporou. Rozsah nastavení: 0 až 90 cmh 2 O (dospělí/děti) 0 až 80 cmh 2 O (novorozenci) Maximální průtok: > 200 L/min (dospělí) 120 L/min (děti) 50 L/min (novorozenci) Standardní nastavení: 0 cmh 2 O

108 92 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Pres nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu APRV/BiPhasic) větší než 90 cmh 2 O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmh 2 O. Uživatel musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmh 2 O. Při ventilaci dospělých a dětských pacientů se aplikuje minimální tlak 2 cmh 2 O tlakové podpory nad úrovní PEEP i tehdy, kdy je ovladač nastaven na nulu. Pokud je úroveň PSV nedostatečná ke splnění pacientových požadavků, může dojít k předčasnému ukončení dechového cyklu s automatickým cyklováním. V těchto případech je nezbytné úroveň PSV lehce navýšit. Obrázek 3-27: Křivka PSV Na Obrázek 3-28 dechový cyklus číslo 1 představuje průběh průtoku, ke kterému dojde při nedostatečné úrovni PSV pro pokrytí potřeb pacienta. Dechový cyklus číslo 2 prezentuje průběh po mírném navýšení úrovně PSV (Průběh tlaku bude mít obdobný tvar). Pokud je spuštěna funkce automatické kompenzace ztrát tracheální kanylou (AAC), monitorované inspirační tlaky budou vyšší než jejich původní nastavení. V režimech pro dospělé a děti s nastavením inspiračního tlaku na nule bude tato funkce přesto udržovat zvýšenou hladinu tlaku, aby se tak kompenzovaly ztráty tracheální kanylou. Pozitivní tlak na konci výdechu (PEEP, Positive End Expiratory Pressure) PEEP je tlak, který zůstane v dýchacím okruhu pacienta na konci výdechu. Rozsah nastavení: 0 až 50 cmh 2 O Standardní nastavení: 6 cmh 2 O (dospělí/děti) 3 cmh 2 O (novorozenci) Ventilátor nedovolí uživateli nastavit Špičkový inspirační tlak (Insp Přes nebo PSV+PEEP, nebo bazální tlak v režimu APRV/BiPhasic) větší než 90 cmh 2 O. Ventilátor vydá hlášení na displeji oznamující, že tlak Ppeak >90 cmh 2 O. Uživatel musí změnit inspirační tlak nebo nastavení PEEP, aby Ppeak byl nižší nebo rovný hodnotě 90 cmh 2 O.

109 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 93 Ventilátor může spustit alarm okluze okruhu v situacích, kdy je naměřená hodnota PEEP podstatně vyšší než hodnota PEEP nastavená obsluhou Inspirační průtokový trigger (Flow Trig) Mechanismus spuštění nádechového průtoku* (FLOW TRIG) se aktivuje v případě, kdy čistý průtok je větší než nastavená hodnota průtokového triggeru. Čistý průtok (NET FLOW) je definován jako [dodaný průtok vydechnutý průtok] (nebo jako inspirační průtok na Y-spojce při použití průtokového čidla na Y-spojce). Je-li inspirační průtokový trigger aktivní, do pacientského okruhu se exspirační fázi dechového cyklu dodává nízký klidový průtok (bias flow). Rozsah nastavení: 0.1 až 20.0 L/min Standardní nastavení: 1.0 L/min (dospělí/děti) *Viz také Tlakový trigger (Pres Trig) v 100. UPOZORNĚNÍ 0.5 L/min (novorozenci) Řádný chod přístroje AVEA zajistíte připojením senzoru proximálního toku jak k y-spojce pacienta, tak k přípojce ventilátoru. Pro zajištění adekvátního klidového průtoku pro spuštění inspiračního průtoku musí být klidový průtok (BIAS FLOW) o 0,5 L/min vyšší než je prahová hodnota průtokového triggeru. %O2 Ovladač %O 2 nastavuje % koncentrace kyslíku v dodávané směsi plynů. Rozsah nastavení: 21% až 100% Standardní nastavení: 40% (okolní vzduch) Při aplikaci směsi plynů Heliox tento ovladač určuje procento kyslíku v dodávané směsi. Vyrovnávacím plynem je zde Helium. Horní úroveň tlaku (Pres High) Tento ovladač je dostupný pouze v režimu APRV/BIPHASIC. Ovládá bazální tlak, se kterým ventilátor pracuje během doby trvání horní úrovně tlaku. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: 0 až 90 cmh 2 O 15 cmh 2 O Doba trvání horní úrovně tlaku (Time High) Tento ovladač je dostupný pouze v režimu APRV/BIPHASIC. Nastavuje minimální dobu, po kterou bude udržován tlak na své horní úrovni.

110 94 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Rozsah nastavení: Standardní nastavení: 0.2 až 30.0 s 4 s Doba trvání dolní úrovně tlaku (Time Low) Tento ovladač je dostupný pouze v režimu APRV/BIPHASIC. Nastavuje minimální dobu, po kterou bude udržována tlak na své dolní úrovni. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: 0.2 až 30.0 s 2 s Dolní úroveň tlaku (Pres Low) Tento řídí parametr je dostupný pouze v režimu APRV/BIPHASIC. Ovládá bazální tlak, se kterým ventilátor pracuje během doby trvání dolní úrovně tlaku. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: Rozšířené nastavení 0 až 45 cm H 2 O 6 cm H 2 O Jakmile máte na ventilátoru nastavený pracovní režim a primární ovladače dechového cyklu, můžete pokračovat v jemném nastavení ventilace prostřednictvím okna rozšířeného nastavení (ADVANCED SETTINGS). Otevření Rozšířeného nastavení Pro přístup k oknu rozšířených nastavení stiskněte tlačítko ADV SETTINGS umístěné v levém dolním rohu mezi tlačítkem ventilačních režimů (MODE) a tlačítkem nastavení ventilátoru (SETUP). Na tlačítku se rozsvítí indikátor (LED) a na obrazovce se otevře okno rozšířeného nastavení. Volbou primárního ovladače dotekem tlačítka následovaným jeho zvýrazněním vyberte na dolním okraji dotekového displeje konkrétní primární ovladač, pro vybraný ovladač se objeví dostupné ovladače rozšířeného nastavení. Obrázek 3-28: Indikátor Rozšířeného nastavení Primární ovladač, u něhož lze provádět rozšířené nastavení, má vedle svého názvu zobrazený žlutý trojúhelník. Obrázek 3-29: Indikátor Rozšířeného nastavení Funkce rozšířená nastavení není přiřazena všem primárním ovladačům.

111 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 95 Tabulka 3-4: Ovladače a Rozšířená nastavení přidružená typům cyklů a režimům Typ a režim dýchání VOL A/C VOL SIMV PRES A/C PRES SIMV PRVC A/C PRVC SIMV CPAP / PSV Primární ovladače Rate * d/min * * * * * * Apnea Volume ml * * * * Insp Pres cmh2o * * Peak Flow l/min * * Insp Time sec * * * * Insp Pause sec * * PSV cmh2o PEEP cmh2o FlowTrig l/min Mode * Apnea Mode * Apnea Mode * Apnea Mode * Apnea Mode * Apnea Mode APRV / BiPhasic * Apnea Mode * Apnea Mode * Apnea Mode * Apnea Mode * Apnea Mode * Apnea Mode * * * * * TPCL A/C TPCL SIMV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * %O2 * * * * * * * * * * Pres High cmh2o * TimeHigh sec * TimeLow sec * Pres Low cmh2o * Rozšíření nastavení dostupné pro každý ventilační režim Mach Vol, Vol limit, Insp rise, Flow cycle, Bias flow, Pres Trig Insp rise, Bias flow, Pres Trig, Vol limit, Flow cycle Vol limit, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow, Pres Trig, Vol limit, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Pres Trig, Bias flow Vol limit, Flow cycle, Bias flow, Pres Trig, Flow cycle Vsync*, Vsync rise*, Sigh**, Waveform, Bias Flow, Pres Trig, Vol limit (je-li Vsync=on) Flow Cycle, Demand Flow Vsync*, Vsync rise*, Sigh**, Waveform Vol limit* PSV rise, PSV cycle PSV Tmax, Bias flow Pres Trig, Flow Cycle* Demand Flow Mach Vol, Vol limit, Insp rise, Flow cycle, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow, Pres Trig * Dostupné pouze při aktivované funkci Vsync a pouze u dospělých a dětských pacientů. ** Dostupné pouze pro dospělé a dětské pacienty. Vol limit, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow T High Sync, T High PSV, T Low Sync Vol limit, Flow cycle, PSV rise, PSV cycle, PSV Tmax, Bias flow, Pres Trig,

112 96 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Charakteristiky a rozmezí Rozšířeného nastavení Objemový limit (Vol Limit) Tento parametr nastavuje hodnotu omezeni objemu pro tlakově limitované dechové cykly. Pokud objem dodávaný pacientovi je rovný nebo větší než přednastavená hodnota objemového limitu (VOL LIMIT), inspirační fáze dechového cyklu se ukončí. Normální rozsah: 0.10 až 2.50 L (dospělí) 25 až 750 ml (děti) 2.0 až 300 ml (novorozenci) Standardní nastavení: 2.50 L (dospělí) 500 ml (děti) 300 ml (novorozenci) Funkce objemového limitu je aktivní pouze u tlakově řízených dechů, u ventilace PRVC/Sync, TCPL a PSV. Kdykoli se použije proximální průtokový snímač (u neonatálních, dětských a dospělých aplikací), funkce objemového limitu se aktivuje inspiračním dechovým objemem, který se měří průtokovým snímačem na Y-spojce. U dospělých a pediatrických aplikací, kde se nepoužívá průtokový snímač na Y-spojce, se objemový limit determinuje výpočtem inspiračního průtoku na Y-spojce. Jakmile se dosáhne limitní hodnoty, indikátor alarmu změní svoji barvu na žlutou a zobrazí se hlášení VOLUME LIMIT. Indikátor stavu alarmu nelze zrušit, dokud ventilátor nedodá dechový cyklus, při kterém se nedosáhne prahové hodnoty objemového limitu. Pro vynulování okna alarmu použijte tlačítko resetu alarmů. UPOZORNĚNÍ Řádný chod přístroje AVEA zajistíte připojením senzoru proximálního toku jak ke y-spojce pacienta, tak k přípojce ventilátoru. Příliš vysoká inspirační průtoková rychlost nebo použití pacientského okruhu s vysokou kompliancí mohou způsobit, že se dodá dechový objem překračující hodnotu objemového limitu. Příčinou jsou odrazy v okruhu ventilátoru, jejichž následkem se dodává pacientovi dodatečný dechový objem. Dodávané dechové objemy se musí přísně monitorovat, aby se zajistila přesnost funkce objemového limitu.

113 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 97 Minimální dodaný dechový objem (Machine Volume) Ovladač minimálního dechového objemu (Mach Vol) nastavuje hodnotu minimálního dodaného dechového objemu dodaného ventilátorem u tlakově řízených dechových cyklů v případě, že je funkce tohoto ovladače zapnuta. Tento ovladač se používá vždy spolu s kritériem časového cyklování u tlakově řízené ventilace. U dospělých a dětských aplikací je tato funkce doprovázena kompenzací kompliance dýchacího okruhu. Rozsah normální: 0.10 až 2.50 L (dospělí) 25 až 500 ml (děti) 2.0 až 300 ml (novorozenci) Standardní nastavení: 0 L (dospělí) 0 ml (děti) 0 ml (novorozenci) Jakmile jste již nastavili parametr minimálního dechového objemu, ventilátor vypočítá úroveň deceleračního inspiračního průtoku nutného pro zajištění řízeného objemu při daném inspiračním čase. Jakmile je dodán tlakově řízený dechový cyklus a maximální průtok klesá na hodnotu maximálního (špičkového) inspiračního průtoku (Peak Flow), pokud nebyl dodán tento řízený objem, ventilátor automaticky přepne na kontinuální průtok, dokud nebude dodán tento minimální dodaný dechový objem. Teprve po dodání nastaveného minimálního dechového objemu ventilátor přepne na exspirační fázi. Pokud se během tlakově řízené ventilace dosáhne nebo překročí hodnota MACH VOL, ventilátor takový dechový cyklus dokončí jako normální tlakově řízený dechový cyklus. Během této přeměny průtoků zůstává inspirační čas konstantní a maximální inspirační tlak vzroste, aby dosáhl nastavené hodnoty řízeného objemu. Nejvyšší hodnota maximálního (špičkového) inspirační tlaku je určena nastavením limitu alarmu Vysokého maximálního inspiračního tlaku. Při nastavené funkci minimálního dechového objemu je P MAX nefunkční. V případě, že je při tlakové řízené ventilaci spuštěno cyklování průtoku, nebude ventilátor průtok cyklovat, dokud se nedosáhne hodnoty minimálního dechového objemu. Ovladač MACH VOL musí být při změně věkové kategorie pacienta nastaven na nulovou hodnotu. U dospělých a dětských aplikací (při zapnuté funkci kompenzace kompliance v dýchacím okruhu) nastavíte MACH VOL jednoduše nastavením minimálního požadovaného dechového objemu. U novorozeneckých aplikací při používání proximálního průtokového snímače nastavíte MACH VOL následovně: upravte maximální (špičkový) inspirační tlak tak, aby bylo dosaženo požadovaného dechového objemu jako jeden z monitorovaných parametrů zvolte V del. Změřte hodnotu V del (= volume delivered, tj. přístrojem dodaný nekorigovaný dechový objem) během dodávaného tlakově řízeného dechového cyklu. Nastavte MACH VOL na hodnotu V del nebo lehce pod její úroveň. Tím se nastaví taková hodnota řízeného objemu, která zaručí stálejší a souvislejší dodávku dechového objemu pro případ, že by došlo k mírnému poklesu kompliance plic.

114 98 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál UPOZORNĚNÍ Řádný chod přístroje AVEA zajistíte připojením senzoru proximálního toku jak k y-spojce pacienta, tak k přípojce ventilátoru. Pro ochranu před většími změnami kompliance plic je nutné hodnotu řízeného objemu nastavit na vyšší hodnotu a připočítat objemový limit. Rychlost náběhu tlaku (Insp Rise) Nastavením hodnoty INSP RISE se určuje rychlost náběhu tlaku během mandatorního dechu. Tento řídící parametr má relativní charakter, tj. nastavení nejrychlejšího nárůstu odpovídá číslu 1, nejpomalejší nastavení odpovídá číslici 9. Rozsah nastavení: 1 až 9 Standardní nastavení: 5 Funkce není aktivní u dechových cyklů v režimu TCPL. Cyklování průtoku (Flow Cycle) Nastavuje procentuální podíl maximálního (špičkového) inspiračního průtoku (PEAK FLOW), při kterém se ukončí inspirační fáze tlakově řízeného dechového cyklu a v režimech TCPL nebo PRVC/Vsync. Rozsah nastavení: 0% (vypnuto) až 45% Standardní nastavení: 0% (vypnuto) Cyklování průtoku je aktivní pouze u tlakově řízených dechových cyklů Pressure Control a v režimech PRVC/Vsync nebo TCPL. Pokud je cyklování průtoku aktivní během PRVC nebo Vsync dechových cyklů, k cyklování může dojít pouze za předpokladu, že byl dodán cílový dechový objem. Tato skutečnost umožní exspirační synchronizaci při zaručení dodávání stanovených dechových objemů. Je-li během tlakově řízené ventilace zapnuto cyklování průtoku a pokud je aktivní funkce automatické kompenzace kompliance tracheální kanyly (AAC), monitorované hodnoty (inspiračního) tlaku v dýchacím okruhu budou vyšší než hodnoty nastavené. U ventilace dětských a dospělých pacientů automatická kompenzace kompliance tracheální kanyly automaticky zvýší hodnoty tlaku v dýchacím okruhu, čímž se vyrovnávají tlakové ztráty způsobené rezistencí endotracheální trubice. Průběh dechové křivky (Waveform) Během podávání objemového dechového cyklu si lze vybrat mezi dvěma druhy dodávaných průtoků charakterizovanými dvěma uživatelsky volitelnými dechovými křivkami: křivkou konstantní (SQUARE) a křivkou klesající (DECELERATING). Jako standardní je nastavena křivka klesající. Konstantní křivka (SQUARE, Sq)

115 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 99 Pokud je zvolena tato křivka, ventilátor dodává po celou dobu nádechu směs plynů s nastaveným maximálním průtokem. Klesající křivka (DECELERATING, Dec) Pokud je zvolena tato křivka, ventilátor dodává směs plynů tak, že začíná na špičkovém průtoku, který postupně snižuje, až aktuální průtok klesne na 50% původně nastavené hodnoty vrcholového průtoku. Vyžádaný průtok (Demand Flow) Tento ovladač zapíná a vypíná systém vyžádaného průtoku u objemově řízené ventilace. Výchozím nastavením je On (zapnuto). Pokud jsou pacientovy inspirační požadavky trvale za řízeným inspiračním časem plus minimálním exspiračním časem při vypnutém systému vyžádaného průtoku, může dojít k autocyklování nebo ke dvojitému cyklování. Dochází k tomu v důsledku pacientových požadavků na vyšší průtok než je dostupný vedoucí do spuštění dechového cyklu po uplynutí minimálního exspiračního času. Vyřešit je to možné zvýšením inspiračního průtoku tak, aby pokryl pacientovy požadavky nebo opětovným zapnutím systému vyžádaného průtoku. Prohloubený nádech (Sigh) Pokud je tato funkce zapnutá (nastavená na ON ), dodává ventilátor objemy prohloubeného nádechu. Prohloubený nádech bude každý 100. dechový cyklus a dodá se namísto normálně následujícího objemově řízeného dechu. Rozsah nastavení: Objem prohl. nádechu: Interval prohl. nádechu (s): Standardní nastavení: vypnuto (OFF); zapnuto (ON každý 100. dech. cyklus) 1.5 nastavený dechový objem Nastavený normální dechový interval 2 (režim Assist) nebo Nastavený normální dechový interval (režim SIMV) Vypnuto (OFF) Prohloubené nádechy lze podávat pouze u objemově řízených dechových cyklů v režimu asistované ventilace (Assist) nebo ve ventilačním režimu SIMV při aplikacích u dospělých a dětských pacientů. Klidový průtok (Bias flow) Ovladač Bias Flow nastavuje klidovou úroveň průtoku mezi dvěma dechovými cykly. Mimoto nastavuje též klidový průtok používaný pro průtokový trigger. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: 0.4 až 5.0 L/min 2.0 L/min Pro zajištění adekvátního klidového průtoku pro funkci průtokového triggeru ke spuštění inspiračního průtoku musí být klidový průtok alespoň o 0.5 L/min vyšší než je prahová hodnota pro průtokový trigger. Poraďte se s výrobcem vámi používaného dýchacího okruhu, zda nastavený klidový průtok je pro prevenci přehřátí okruhu dostatečný.

116 100 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Tlakový trigger (Pres Trig) Nastavuje úroveň tlaku pod hodnotou PEEP, při které se aktivuje spouštěcí mechanismus inspirační fáze. Pokud tlak v pacientském okruhu klesne pod hodnotu PEEP až na nastavenou hodnotu tlakového triggeru, ventilátor cyklicky přejde do inspirační fáze. Rozsah nastavení: Standardní nastavení: Vsync (Duální, adaptabilní ventilace) Dechové cykly Vsync jsou: 0.1 až 20.0 cmh 2 O 3.0 cmh 2 O cykly řízené tlakem (inspiračním + PEEP) a objemem; cykly tlakem limitované (nastavením PSV + PEEP + marginálním tlakem); cykly cyklované podle času. Inspirační čas je u Vsync je určen nepřímo nastavením maximálního inspiračního průtoku. Nastavený inspirační čas se zobrazí na liště hlášení. Ventilace Vsync funguje následovně: Když aktivujete funkci Vsync, ventilátor bude pacientovi dodávat testovací dechový cyklus s klesajícím průtokem a s nastaveným dechovým objemem s prodlevou 40 ms. Ventilátor poté nastaví cílový tlak na end-inspirační tlak testovacího dechového cyklu nebo prvního tlakově řízeného dechového cyklu. Další a všechny následující dechové cykly jsou dodávány jako tlakově řízená ventilace. Inspirační tlak ventilátor automaticky upraví tak, aby se udržoval cílový objem. Maximální kroková změna mezi dvěma po sobě následujícími dechy je 3 cmh 2 O. Maximální objem dodaného jednotlivého dechu je determinován nastavením Objemového limitu. Tato sekvence testovacího dechového cyklu poté probíhá následovně: Aktivujte režim Vsync. V režimu Vsync změňte nastavení dechového objemu. Dosáhne se nastaveného objemového limitu (Volume Limit). Dodaná dechový objem je 1.5 větší než nastavený objem. Ukončí se průtok testovacího dechového cyklu. Ukončí se pohotovostní režim (Standby) Aktivují se některé z následujících alarmů: Alarm vysokého špičkového tlaku (High Peak Pressure Alarm) Alarm nízkého špičkového tlaku (Low Peak Pressure Alarm) Alarm nízkého PEEP (Low PEEP Alarm) Alarm rozpojení pacientského okruhu (Patient Circuit Disconnection Alarm) Limit inspiračního tlaku (I-Time Limit) Limit poměru I:E (I:E Limit) Funkce Vsync je dostupná pouze pro dospělé a dětské pacienty. Pokud je cyklování průtoku aktivní během PRVC nebo Vsync dechových cyklů, k cyklování může dojít pouze za předpokladu, že byl dodán cílový dechový objem. Tato skutečnost umožní exspirační synchronizaci při zaručení dodávání stanovených dechových objemů.

117 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 101 Ovladač maximálního průtoku nastavuje rychlost průtoku používaného pouze u testovacích dechových cyklů. Ventilátor používá k určení maximální hodnoty inspiračního času během ventilace Vsync nastavenou rychlost průtoku a inspirační pauzu. Rychlost náběhu tlaku při Vsync (Vsync Rise) Tento ovladač při spuštěné ventilaci Vsync nastavuje rychlost náběhu tlaku během objemového dechového cyklu. Tento řídící parametr má relativní charakter, tj. nastavení nejrychlejšího nárůstu odpovídá číslu 1, nejpomalejší nastavení odpovídá číslici 9. Rozsah nastavení: 1 až 9 Standardní nastavení: 5 Rychlost náběhu tlakové podpory (PSV Rise) Tento parametr nastavuje strmost nárůstu tlaku při ventilaci s tlakovou podporou. Tento řídící parametr má relativní charakter, tj. nastavení nejrychlejšího nárůstu odpovídá číslu 1, nejpomalejší nastavení odpovídá číslici 9. Rozsah nastavení: 1 až 9 Standardní nastavení: 5 Cyklus PSV (PSV Cycle) Tento parametr nastavuje procento maximálního průtoku, při kterém se ukončí inspirační fáze při ventilaci s tlakovou podporou (PSV). Rozsah nastavení: 5 až 45% Standardní nastavení: Maximální doba trvání PSV (PSV Tmax) 25% (dospělí/děti) 10% (novorozenci) Tato funkce ovládá maximální inspirační čas u ventilace s tlakovou podporou. Rozsah nastavení: 0.20 až 5.00 s (dospělí/děti) Standardní nastavení: 0.15 až 3.00 s (novorozenci) 5.00 s (dospělí) 0.75 s (děti) 0.35 s (novorozenci) T High Sync T High Sync stanovuje délku trvání okna příslušného triggeru (Sync) pomocí ovladače synchronizace Vyššího času. Přepnutí z Vyššího tlaku na Nižší tlak nastane při prvním konci inspiria detekovaného po otevření synchronizačního okna T High Sync. Rozsah: 0-50 % v 5% krocích nastaveného T High. Výchozí: Dospělí a děti: 0% Novorozenci Neaplikovatelné

118 102 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál T High PSV Dechy s tlakovou podporou jsou dostupné během Vyššího času v režimu APRV/BiPhasic aktivací T High PSV. Když je T High PSV aktivováno během Vyššího času, ventilátor stanoví tutéž úroveň PSV pro Nižší i Vyšší tlak. Rozsah (tlaková podpora): Dospělí a děti 0-90 CcmH2O Novorozenci Neaplikovatelné Nepřekračujte PIP > 90 cmh 2 O. Výchozí: Dospělí a děti: Vypnuto Novorozenci: Neaplikovatelné T Low Sync T Low Sync stanovuje délku trvání okna příslušného triggeru (Sync) pomocí ovladače synchronizace Nižšího času. Ventilátor synchronizuje změny z Nižšího tlaku na Vyšší tlak s detekcí respiračního průtoku nebo prvním respiračním úsilím detekovaným v rámci synchronizačního okna T Low Sync. Rozsah: 0-50 % v 5% krocích nastaveného T Low. Výchozí: Dospělí a děti: 0% Novorozenci: Neaplikovatelné Parametry PSV Rise, PSV Cycle a PSV Tmax jsou aktivní i v případě, že úroveň PSV je nastavená na nulu.

119 Ventilační systémy AVEA Provoz ventilátoru 103 Nezávislá plicní ventilace (ILV) Tato funkce umožňuje synchronizovat dva ventilátory na stejné dechové frekvenci (pomocí řídícího parametru dechové frekvence (RATE) na primárním (master) ventilátoru), přičemž všechny ostatní primární i rozšířené ovladače lze nastavit na každém ventilátoru nezávisle na sobě. Oba ventilátory primární (master) a sekundární (slave) nemusí během této ventilace ILV pracovat ve stejných ventilačních režimech. Ventilátor AVEA je vybaven portem umožňujícím Nezávislou plicní ventilaci (ILV). Tento konektor je umístěn na zadním panelu (C). Výstup zajišťuje logický signál 5 V DC synchronizovaný podle dechové fáze primárního ventilátoru. Pro aplikaci ILV ventilace je nutný speciální komunikační kabel dodávaný společností CareFusion (kat. číslo 16246). VAROVÁNÍ Nepokoušejte se do tohoto konektoru zapojit standardní kabel DB-25. Mohlo by to poškodit ventilátor. Pro VŠECHNY funkce a programy spojené s tímto konektorem je nutný speciálně konfigurovaný kabel. Obraťte se na pracovníky technické podpory. Podrobnosti o zapojení ventilace ILV jsou uvedeny v kapitole 2, Vybalení, příprava a nastavení přístroje, oddíl Nezávislá plicní ventilace (ILV). Během ventilace ILV se musí alarmové limity nastavit u každého ventilátoru na patřičnou úroveň, aby se tak zajistila dostatečná ochrana pacienta. Potvrďte nastavení časomíry apnoe a nastavení záložní ventilace při apnoe na sekundárním (slave) ventilátoru. Tato nastavení se použijí v případě ztráty signálu z primárního (master) ventilátoru. VÝSTRAHA Protože primární (master) ventilátor ovládá dechovou frekvenci obou ventilátorů, je třeba při nastavování ostatních nezávislých řídících parametrů na sekundárním (slave) ventilátoru dbát zvýšené opatrnosti, aby se zajistila dostatečná doba pro umožnění výdechu. UPOZORNĚNÍ! Pokud dojde mezi oběma ventilátory k přerušení komunikace, sekundární (slave) ventilátor spustí alarm ztráty signálu (LOSS OF SIGNAL). V takovém případě bude pokračovat ve ventilaci pacienta podle původního nastavení pouze primární (master) ventilátor. Sekundární ventilátor (slave) po uplynutí intervalu apnoe stanoveného na tomto ventilátoru zahájí záložní ventilaci při apnoe.

120 104 Provoz ventilátoru Uživatelský manuál Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

121 Ventilační systémy AVEA 105 Kapitola 4: Monitory, displeje a manévry Grafické displeje Barvy křivek Křivky Grafické displeje na ventilátoru AVEA mohou zobrazovat křivky v červené, modré, žluté, zelené nebo fialové barvě. Tyto barvy mohou snadněji odlišit různé důležité informace o dodaném dechovém cyklu a jsou konzistentní pro křivky i pro smyčky. ČERVENĚ zvýrazněná část křivky znázorňuje inspirační část mandatorního dechového cyklu. ŽLUTÁ část představuje inspirační část asistovaného nebo spontánního dechového cyklu (pacientovy spontánní nebo asistované dechy jsou taktéž označeny žlutým indikátorem vyžádání, který se zobrazuje v levém horním rohu indikátoru režimu). MODŘE zvýrazněná část křivky představuje exspirační část řízeného, spontánního nebo asistovaného dechového cyklu. ZELENÁ část křivky během exspirační fáze jednotlivého dechového cyklu indikuje, že bylo provedeno propláchnutí exspiračního průtokového snímače nebo průtokového snímače na pacientské Y-spojce (pokud je připojen). FIALOVÁ část křivky indikuje bezpečnostní stav, při kterém je otevřený bezpečnostní ventil. Na hlavním displeji MAIN je možné vybrat a zobrazovat současně až 3 křivky, jak je patrné na Obrázek 4-1. Křivky jsou zobrazené po kompenzaci kompliance okruhu velikosti dospělých a dětí. Zobrazení záhlaví křivek Obrázek 4-1: Grafy křivek zobrazené na hlavním MAIN zobrazení

122 106 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Pokud stisknete a zvýrazníte záhlaví křivky zobrazené na dotykovém displeji, zobrazí se posuvné menu nabízející volby křivek (Obrázek 4-2). Obrázek 4-2: Volba křivky Pro posouvání v nabídce otáčejte otočným ovladačem umístěným pod dotykovým displejem. Pro potvrzení volby se dotkněte dotykového displeje znovu nebo stiskněte membránové tlačítko Akcept umístěné hned vedle otočného ovladače. Obrázek 4-3: Otočný ovladač Každá křivka bude nepřetržitě aktualizována až do stisknutí membránového tlačítka PRINT (tisk) nebo FREEZE (zmrazit). Tlačítkem PRINT se data křivky přenesou do připojené paralelní tiskárny.

123 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 107 Tlačítkem FREEZE se zmrazí aktuální zobrazení a potlačí se aktualizování displeje, dokud toto tlačítko nestisknete ještě jednou. Tabulka 4-1: Volby křivky Záhlaví zobrazované křivky Paw (cmh2o) Pinsp (cmh2o) Pes (cmh2o) Ptr (cmh2o) Ptp (cmh2o) Flow (L/min) Vt (ml) Fexp Finsp PCO2 Analog 0 Analog 1 PCO2 Zobrazovaná křivka znázorňuje Tlak v dýchacích cestách (Airway Pressure) Inspirační tlak (Airway Pressure on machina outlet) Esophageální tlak (Esophageal Pressure) Tracheální tlak (Tracheal Pressure) Transpulmonální tlak (Transpulmonary Pressure) Průtok (Flow) Dechový objem (AirwayTidal Volume) Exspirační průtok Inspirační průtok Hodnota CO2 v průběhu dýchacího cyklu Podle měřítka analogového vstupu Podle měřítka analogového vstupu Hladina CO2 v průběhu dýchacího cyklu Rozmezí os Pomocí dotekové obrazovky lze modifikovat rovněž měřítko vertikální osy (scale) a horizontální osy (sweep speed) zobrazovaných grafů. Pokud chcete změnit měřítko zobrazení v horizontálním nebo vertikálním směru, dotkněte se dané osy zobrazovaného grafu, tím ji zvýrazníte. Měřítko zobrazení ve směru zvýrazněné osy lze pak měnit pomocí otočného ovladače umístěného po dotekovou obrazovkou (Obrázek 4-3). Pokud chcete změnu potvrdit (přijmout), dotkněte se dané osy znovu nebo stiskněte membránové tlačítko ACCEPT. Rozmezí časové osy (Time ranges) 0 až 6 s 0 až 12 s 0 až 30 s 0 až 60 s

124 108 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Smyčky Otevření stránky smyček Pro přístup do okna smyček stiskněte membránové tlačítko volby displejů na předním panelu UIM na levém okraji dotykové obrazovky, viz následující ikona. Tlačítko je označeno následující ikonou. Mezinárodní nebo angličtina V zobrazené nabídce vyberte možnost LOOP. Obrázek 4-4: Výběr okna Výběr smyček Z následující nabídky může ventilátor zobrazovat najednou v reálném čase až 2 smyčky: V t Flow Smyčka pro inspirační/expirační průtok a objem. Pokud je připojen proximální průtokový senzor, zobrazované hodnoty odpovídají hodnotám naměřeným na proximálním průtokovém senzoru. Zobrazení je dostupné pro všechny kategorie velikostí pacientů. P AW V t Smyčka pro tlak v dýchacím okruhu a objem. Funkční pro všechny pacienty. P ES V t Smyčka pro jícnový tlak a objem. Pro tuto funkci je třeba použití jícnový katétr, je funkční pouze pro dospělé a dětské pacienty. P TR V t Smyčka pro tracheální tlak a objem. Pro tuto funkci je třeba použití tracheální katétr. Funkční je pouze pro dospělé a dětské pacienty. P INSP V t Smyčka pro inspirační tlak a objem. P TP Vt Smyčka pro transpulmonální tlak a objem. Vyžaduje použití volitelného jícnového katétru a je aktivní pouze pro dospělé a pediatrické pacienty. PCO 2 / Vte Smyčka vydechovaný CO 2 vs vydechovaný Vt Smyčky jsou zobrazené po kompenzaci kompliance okruhu velikosti dospělých a dětí.

125 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 109 Použití tlačítka FREEZE pro porovnávání smyček Stisknutím tlačítka FREEZE můžete probíhající aktualizaci obrazu smyček zmrazit (zastavit) a pro porovnávání smyček si zvolit tzv. smyčku referenční. Jakmile se opětovným stisknutím tlačítka FREEZE obnoví zobrazování v reálném čase, zvolená (referenční) smyčka zůstává na pozadí grafu v reálném čase. Postup vytvoření referenční smyčky, viz Obrázek 4-6, Obrázek 4-7 a Obrázek 4-8. Obrázek 4-5: Zmrazená smyčka Průtok/Objem Uložení smyčky K zastavení obrazu smyčky, kterou chcete později používat jako referenční, stiskněte tlačítko FREEZE, poté stiskněte tlačítko SAVE LOOP (ulož smyčku), které se zobrazuje v dialogovém okně pod zastaveným obrazem napravo (Obrázek 4-6). Obrázek 4-6: Tlačítka pro uložení referenční smyčky Tím se zvolená smyčka uloží do paměti a v dialogovém okně pod zobrazeným grafem nalevo (Obrázek 4-7) se objeví referenční časový údaj. Celkově lze uložit až 4 smyčky najednou. Jakmile uložíte pátou smyčku, nejstarší smyčka se z paměti vymaže. Vytvoření referenční smyčky Obrázek 4-7: Zobrazení uložených smyček Stisknutím dotekové obrazovky přímo nad polem v levém dialogovém okně představujícím smyčku, kterou chcete použít jako referenční, se požadovaná smyčka zvýrazní (změní barvu), Obrázek 4-7. Pole se zvýrazní (Obrázek 4-7). Stiskněte tlačítko Ref Loop ON/OFF v pravém dialogovém okně (Obrázek 4-6 a Obrázek 4-8). Tím referenční smyčku uvedete v činnost. Obrázek 4-8: Tlačítko Reference Loop ON/OFF (ON) Po opětovném stisknutí tlačítka FREEZE zůstane zvolená referenční smyčka na pozadí obnoveného zobrazovaní aktuálních smyček v reálném čase. Chcete-li tuto funkci vypnout, zastavte obraz opětovným stisknutím tlačítka FREEZE a stisknutím tlačítka Ref Loop On/Off na obrazovce funkci vypněte (přepněte do polohy OFF). Obrázek 4-8.

126 110 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Manévry Obrázek 4-9: Výběr manévrů Ventilátor AVEA je schopen provádět různé ventilační manévry. Tyto manévry jsou přístupné z menu displejů a volbou zobrazení MANEUVRES. V závislosti na modelu jsou dostupné následující manévry: Esophageal, MIP / P 100, Inflection Point (P flex ) a AutoPEEP AW. Každá stránka manévrů obsahuje všechny ovladače, monitory a křivky nebo smyčky, které k vybranému manévru patří. Manévry nejsou dostupné pro novorozence. Některé alarmy mohou být během manévrů potlačené. Zahájení manévru AutoPEEP či Pflex ukončí záložní ventilaci při apnoe.

127 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 111 Stránka manévru ESOPHAGEAL Ovladače Obrázek 4-10: Nastavení esofageálního manévru Obrázek 4-11: Zvolte velikost a typ esofageálního balónku

128 112 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Volba velikosti a typu balónku Po připojení prodlužovací hadičky balónku ventilátor zobrazí dialogové okno pro zadání velikosti a typu esofageálního balónku. Než budete moci provést Test balónku, musíte nejprve vybrat velikost a typ balónku, který budete při testu používat. Při odpojení prodlužovací hadičky balónku bude systém po vás vyžadovat nové zadání velikosti a typu balónku a nové provedení testu těsnosti balónku. Při odpojení prodlužovací hadičky balónku bude systém po vás vyžadovat nové zadání velikosti a typu balónku a nové provedení testu těsnosti balónku. Zadání nesprávných údajů o velikosti a typu balónku může vést k selhání balónkového testu. Test těsnosti / velikosti balónku (Ballon Leak / Size Test) Test balónku verifikuje integritu a velikost balónkového katétru. Ventilátor zobrazí na řádku hlášení na spodním okraji displeje zprávu Pass (prošel testem) nebo Fail (neprošel testem). Pokud balónkový test neprošel, překontrolujte znovu všechna spojení, jsou-li dostatečně těsná, a případně zhodnoťte integritu balónku. Balónkový test se musí provádět bez zavedení balónku do pacienta. Start / stop plnění balónku Jakmile aktivujete tlačítko Start, ventilátor dodá níže specifikovaný objem do katétru předtím, než začne měření jícnového tlaku. Katétr pro dospělé pacienty: Katétr pediatrický: 0.5 až 2.5 ml 0.5 až 1.25 ml Ventilátor bude vyhodnocovat a znovu plnit balónek každých 30 minut, aby se zachovala přesnost měření. Jakmile aktivujete tlačítko Stop, ventilátor vyprázdní balónek před vyjmutím katétru z pacienta. Nenaplňujte balónek, dokud není umístěn v pacientovi. Před vyjmutím z pacienta musí být balónek vyprázdněný. Kompliance hrudní stěny (Ccw) Přednastavenou funkci Kompliance hrudní stěny (C cw ) používá ventilátor k výpočtu dechové práce. Rozmezí: Rozlišení: Standardní nastavení: 0 až 300 ml/cmh 2 O 1 ml/cmh 2 O 200 ml/cmh 2 O

129 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 113 Alarmy Během manévru ESOPHAGEAL jsou aktivní všechny právě dostupné alarmy. Provedení manévrů ESOPHAGEAL Měření ESOPHAGEAL vyžaduje použití jícnového balónku, který je možné získat od obchodního zástupce firmy CareFusion. Na stránce zobrazení Manévry vyberte ESOPHAGEAL. Před zavedením balónku do pacienta je nutné provést test balónku. Prodlužovací hadičku jícnového balónku připojte k panelu EPM na ventilátoru AVEA, jak je popsáno v Kapitole 2. Vyjměte nový jícnový balónek z obalu a připojte jej ke kolíkovému konektoru na pacientském konci prodlužovací hadičky. Nechejte balónek volně viset a ani se jej nedotýkejte a na zobrazení manévru stiskněte funkční tlačítko Balloon Test. Ventilátor provede test těsnosti balónku jeho vyprázdněním, naplněním na specifikovaný správný objem, změřením tlaku v balónku a nakonec jeho vyprázdněním. Poté se na řádku hlášení na displeji zobrazí zpráva Pass (prošel testem) nebo Fail (neprošel testem). Pokud balónek neprošel testem těsnosti, prohlédněte jej, není-li poškozen a případně jej vyměňte. Pokud není balónek zjevně poškozen, překontrolujte všechna spojení na balónku a prodlužovací hadičce a test zopakujte. Pokud balónek po zdárně dokončeném balónkovém testu odpojíte, budete muset tento test zopakovat. Jakmile balónek prošel testem těsnosti, je připraven k zavedení do pacienta. Pro přesné měření je bezpodmínečně nutné správné umístění balónku. Během zavádění může vytvářená křivka poskytovat potřebné informace pro potvrzení správné lokalizace. Přibližnou úroveň zavedení můžete odvodit změřením vzdálenosti mezi špičkou nosu a ušním lalůčkem a poté mezi ušním lalůčkem a distálním konci mečovitého výběžku (xifoidu). 1. Tlaková křivka v jícnu koreluje s tlakem v dýchacích cestách, takže je pozitivní při dechovém cyklu s pozitivním tlakem a negativní při spontánním dechovém cyklu. 2. Obrys jícnu může vykazovat malé srdeční oscilace způsobené srdeční aktivitou. 3. Jakmile bude balónek podle výše uvedených kriterií zaveden, jeho správné umístění je možné potvrdit provedením okluzního testu. Tato technika vyžaduje, aby dýchací cesty byly uzavřeny a byly porovnávány tlaky v dýchacích cestách a v jícnu, jsou-li podobné. Po zavedení balónku a jeho otevření, ventilátor naplní balónek na patřičnou úroveň a začne monitorovat data. Ventilátor automaticky každých 30 minut balónek vyprázdní a znovu naplní pro kontrolu a zajištění přesnosti monitorovaných hodnot. VÝSTRAHA! Zavedení jícnového balónku pacientovi musí být provedeno pod dohledem a na příkaz lékaře, který zváží případné kontraindikace pro použití jícnového balónku. VÝSTRAHA! Nesprávné zavedení jícnového balónku může nepříznivě ovlivnit přesnost monitorovaných dat.

130 114 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Stránka manévru MIP / P 100 Obrázek 4-12: Nastavení manévru MIP Manévr Maximálního inspiračního tlaku (MIP) / P 100 měří negativní deflekci na křivce tlaku během pacientova aktivního úsilí provést dechový cyklus. Během manévru zůstane inspirační ventil zavřený a není dodán žádný inspirační průtok plynu. MIP slouží jako indikátor maximálního negativního tlaku, který je pacient schopen vyvinout, zatímco P 100 představuje indikaci poklesu tlaku, který vznikne během prvních 100 milisekund dechového cyklu. Ovladače Trvání (Duration) Přednastavený parametr DURATION (doba trvání) determinuje maximální dobu, jakou bude manévr trvat. Po dobu trvání manévru bude normální ventilace potlačená a obnoví se až po vypršení nastavené doby trvání. Rozmezí: Standardní nastavení: 5.0 až 30.0 sekund 10 sekund

131 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 115 Citlivost (Sensitivity) Senzitivita manévru určuje úroveň pod PEEP, pod kterou musí tlak v dýchacích cestách poklesnout, aby se determinoval nástup pacientova úsilí. To umožňuje lékaři upravit nastavení manévru podle možností pacienta. Rozmezí: Rozlišení: Standardní nastavení: 0.1 až 5.0 cmh 2 O 0.1 cmh 2 O 3.0 cmh 2 O Nastavení nadměrně vysoké citlivosti může ovlivnit přesnost načasování pro determinaci P 100. Start / Stop Manévr se zahájí aktivací tlačítka START. Probíhající manévr je možné kdykoli ihned ukončit stisknutím tlačítka STOP, čímž se okamžitě obnoví normální ventilace. Pokud tlačítko START stisknete během řízeného dechového cyklu, manévr nezačne, dokud ventilátor nepřepne na výdech a neuplyne minimální expirační doba v trvání 150 milisekund. Alarmy Během manévru MIP / P 100 jsou aktivní všechny aktuálně dostupné alarmy kromě alarmu Doby apnoe a Nízkého tlaku PEEP. Provedení manévru MIP / P 100 Manévr MIP / P100 umožňuje měřit maximální inspirační tlak (MIP) dosažený pacientem během manévru přidržením expiria. Ventilátor může taktéž změřit hodnotu P100, která znamená maximální inspirační tlak dosažený během prvních 100 milisekund od začátku manévru. Na stránce zobrazení Manévry vyberte tlačítko MIP P100. Stránka zobrazení MIP umožňuje uživateli nastavit: Duration (dobu trvání) Dobu trvání testu, kdy je ventilace potlačená pro provedení testu. Jakmile stisknete tlačítko Start, normální ventilace se potlačí až do oplynutí nastavené doby Duration nebo do stisknutí tlačítka Stop. Sensitivity (senzitivita) nastavení prahu citlivosti, který ventilátor použije k odměření intervalu při manévru P100. Standardní pozice jsou 3 cmh 2 O, ale tuto hodnotu může obsluha upravit k zajištění přesnosti u pacientů s minimálním dechovým úsilím. nastavení senzitivity manévru slouží pouze pro tento manévr a neovlivní citlivost triggeru. Start / Stop Zahájení / ukončení manévru. VÝSTRAHA! Po dobu trvání tohoto manévru je normální ventilace potlačená. Před zahájením manévru musí lékař zvážit indikace a kontraindikace pro provedení tohoto manévru. Během trvání manévru je bezpodmínečně nutné sledovat pacienta zkušeným zdravotnickým pracovníkem.

132 116 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál K provedení manévru MIP / P100 nastavte ovladače Duration a Sensitivity na požadované hodnoty. Stiskněte tlačítko Start na stránce zobrazení manévru. Ventilátor uzavře inspirační a expirační ventily a zahájí monitorování. Po dokončení manévru ventilátor zobrazí hodnoty MIP a P100 v patřičných oknech na stránce zobrazení manévru. Hodnoty MIP a P100 jsou též dostupné jako trend na stránce zobrazení trendů. Probíhající manévr je možné kdykoli přerušit stisknutím funkčního tlačítka Stop. Stránka manévru Inflection Point (P flex ) Obrázek 4-13: Nastavení manévru Pflex Manévr Inflection Point (P flex ) se provádí u pacienta během řízené ventilace. Na inspirační fázi smyčky Tlak/Objem (P aw /Vol) se automaticky označí horní a dolní inflekční body. Během trvání tohoto manévru bude normální ventilace potlačena. Manévr se přeruší, pokud ventilátor detekuje pacientovo úsilí a na řádku hlášení se objeví zpráva oznamující detekci pacientova dechového úsilí.

133 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 117 Ovladače Tidal Volume (dechový objem) Tímto ovladačem se nastaví objem dodaného plynu pacientovi v průběhu manévru. Rozmezí: 0.10 až 2.50 l (dospělí) 25 až 500 ml (děti) Rozlišení: 0.01 l (dospělí) 1 ml (děti) Standardní nastavení: 0.25 (dospělí) 25 ml (děti) Peak Flow (špičkový průtok) Maneuver PEEP Nastavte špičkový průtok plynu použitý během manévru. Pro tento manévr se používá profil průtoku čtvercového typu. Rozmezí: 0.5 až 5.0 l/min Rozlišení: 0.1 l/min Standardní nastavení: 1.0 l/min Tento parametr determinuje základní tlak (PEEP), ze kterého se manévr začne. manévr PEEP je možné nastavit nezávisle na PEEP použitém během normální ventilace. Rozmezí: 0 až 50 cmh 2 O Rozlišení: 1 cmh 2 O Standardní nastavení: 0 cmh 2 O PEEP Equilibration Time (PEEP T eq ) Vyrovnávací čas pro PEEP determinuje časový úsek pro umožnění vyrovnání tlaku v dýchacích cestách předtím, než se zahájí pomalý průtok. Po aktivaci manévru před zahájením manévru s pomalým průtokem ventilátor nastaví PEEP na úroveň Manévru PEEP pro Vyrovnávací čas PEEP. Rozmezí: 0.0 až 30.0 sekund Rozlišení: 0.1 sekundy Standardní nastavení: 1.0 sekunda Senzitivity Start/Stop Přednastavená senzitivita nastaví úroveň pod špičkovým tlakem v dýchacích cestách, na níž musí tlak poklesnout, aby se přerušil manévr P flex. Manévr Pflex bude ukončen, pokud se objeví netěsnost větší než 100 %. Rozmezí: 0.1 až 5.0 cmh 2 O Rozlišení: 0.1 cmh 2 O Standardní nastavení: 3.0 cmh 2 O Manévr se zahájí stisknutím tlačítka START. Manévr se okamžitě přeruší po stisknutí tlačítka STOP, po detekci pacientova dechového úsilí nebo po dodání dechového objemu a obnovení normální ventilace.

134 118 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Zahájení manévru Pflex je zpožděno dvěma faktory. Celkové zpoždění je rovno 25 % dechového intervalu plus nastavenému času ustavení rovnováhy PEEP. Čas ustavení rovnováhy PEEP má rozpětí 0 až 30 sekund. Pokud je rychlost řízeného dýchání 10 dechů/min, interval nádechů potom činí 6 sekund a zpoždění zahájení Pflex je 1,5 sekundy plus nastavený čas ustavení rovnováhy PEEP. Při výchozím času ustavení rovnováhy PEEP 1 sekunda je v tomto případě celkové zpoždění 2,5 sekundy. Pokud je rychlost řízeného dýchání nastavena na 1 dech/min, interval nádechů je 60 sekund a zpoždění zahájení Pflex je v tomto nejhorším případě 15 sekund plus čas ustavení rovnováhy PEEP. Determinace Horního P flex a Dolního P flex Jakmile bude dodán dechový objem manévru, ventilátor přepne na výdech. Na konci výdechu se smyčka P aw / Vol automaticky zmrazí a vypočítají a zobrazí se data horního a dolního inflekčního bodu i objem delta P flex. Ventilátor se vrátí do normální ventilace a aktuálního nastavení ventilátoru. Uživatel může (pokud si vybere možnost tak učinit) anulovat hodnoty P flex přemístěním indikátorů P flex do nového bodu podél smyčky PV a stisknutím patřičného tlačítka. Odpovídající hodnoty P flex a objemu delta P flex se změní tak, aby reprezentovaly hodnoty vycházející z hodnot založených na aktuálních pozicích indikátorů. Ventilátor uloží až čtyři smyčky PV a současně i jejich odpovídající inflekční body. Jakmile hodnoty uživatel předefinuje, původní hodnoty již nebude možné obnovit. Alarmy Během manévru P flex jsou aktivní všechny aktuálně dostupné alarmy kromě alarmu Doby apnoe a Limitu inspiračního času. Provedení manévru Pflex Manévr P flex umožňuje lékaři determinovat otevírací tlaky v plicích během řízeného dechového cyklu s pomalým průtokem objemu. Jelikož tento manévr se provádí s pomalým inspiračním průtokem, je vliv rezistence respiračního systému minimalizován. Průběh manévru Pflex vyžaduje pacientovu pasivitu. V případě detekce dechového úsilí pacienta ventilátor přeruší tento manévr a vrátí se zpět do normálního režimu ventilace s aktuálním nastavením parametrů, přičemž se na řádku hlášení na displeji zobrazí zpráva o detekci pacientova dechového úsilí. Na stránce zobrazení Manévry vyberte P flex. Na stránce manévru P flex může uživatel nastavit následující hodnoty: Tidal Volume (Vt) Velikost dechového objemu dodaného pacientovi během tohoto manévru. Toto nastavení nemá žádný vliv na nastavení během normální ventilace a může se zde nastavit jakýkoli potřebný dechový objem nezávisle na aktuálním režimu ventilace.

135 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 119 Nastavení dechového objemu není během manévru Pflex zobrazené po kompenzaci kompliance okruhu. Flow Nastavení je možné v rozmezí 0.5 až 5 l/min a určuje inspirační průtok použitý k dodání dechového objemu určeného pro tento manévr. PEEP Hodnota PEEP použitá pro tento manévr. Uživatel může nastavit libovolnou úroveň PEEP nezávisle na nastavení PEEP během normální ventilační podpory. PEEP Teq Tímto ovladačem se nastavuje doba pro ekvilibraci PEEP Manévru, po jejíž uplynutí začne manévr pomalého průtoku. Sensitivity Tímto ovladačem se nastavuje práh citlivosti, který ventilátor použije pro detekci pacientova úsilí během manévru pomalého průtoku. Standardní pozice jsou 3 cmh 2 O, ale tuto hodnotu může obsluha upravit k zajištění přesné senzitivity u všech aplikací. Standardním nastavením jsou 3 cmh 2 O, nicméně uživatel může hodnotu upravit, aby si zajistil přesnou citlivost při všech aplikacích. Start / Stop Zahájení a ukončení manévru. Všechna nastavení ovladačů pro tento manévr jsou nezávislá na nastavení ovladačů během normální ventilace. VÝSTRAHA! Po dobu trvání tohoto manévru je normální ventilace potlačena. Lékař musí před provedením manévru zvážit indikace a kontraindikace pro daného pacienta. Pacient musí být během trvání tohoto manévru přímo sledován zkušeným zdravotnickým pracovníkem. Před provedením manévru P flex nastavte dechový objem (Tidal Volume), průtok (Flow), PEEP manévru (Maneuver PEEP), dobu vyrovnání PEEP (PEEP Equilibration time) a senzitivitu (Sensitivity). Stisknutím Start se otevře stránka zobrazení manévru. Ventilátor potlačí normální ventilaci a začne dodávat nastavený dechový objem manévru podle nastaveného průtoku. Jakmile začne ventilátor dodávat dechový objem, bude snímat odpovídající křivku Tlak/Objem. Po dokončení manévru ventilátor automaticky obnoví normální ventilaci a zmrazí zobrazené grafy. Probíhající manévr je možné kdykoli okamžitě přerušit stisknutím funkčního tlačítka Stop. Kdykoli během probíhajícího manévru ventilátor detekuje dechové úsilí pacienta, ventilátor přepne na výdechovou fázi a obnoví normální ventilaci. Pokud je možné determinovat hodnoty Pflex, Pflex Lwr, Pflex Upr a Vdelta, se zobrazí na displeji. V tomto okamžiku se uživatel může rozhodnout, zda akceptuje inflekční body tak, jak byly determinovány ventilátorem, či zda nastaví inflekční body manuálně sám. Pro manuální nastavení inflekčních bodů stačí jednoduše posouvat kursor do požadované pozice pomocí ovladače Data Dial a stisknout funkční tlačítka Set Pflex Lwr a Set Pflex Upr. Hodnota Vdelta se automaticky přepočítá. Naměřená data je možné uložit v paměti ventilátoru stisknutím funkčního tlačítka Save Loop. Uložit lze až 4 smyčky, při ukládání páté křivky se automaticky nejstarší křivka vymaže. Pokud smyčku a odpovídající data uživatel neuloží, při ukončení stránky zobrazení manévru se všechna data vymažou.

136 120 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Stránka manévru AutoPEEP Obrázek 4-14: Nastavení manévru AutoPEEP AutoPEEP znamená tlak v dýchacích cestách na konci výdechu těsně před zahájením následujícího řízeného dechového cyklu. Během provádění tohoto manévru ventilátor provede expirační přidržení, při kterém se uzavře inspirační i expirační ventil. Jakmile se dosáhne vyrovnání tlaků v systému, ventilátor provede měření AutoPEEP buď při následujícím řízeném dechovém cyklu nebo po 6 sekundách podle toho, co je kratší.

137 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 121 Ovladače Sensitivity Start/Stop Přednastavená senzitivita určuje úroveň pod hodnotou PEEP, pod kterou musí tlak v dýchacích cestách klesnout, aby se manévr AutoPEEP přerušil. Rozmezí: Rozlišení: Standardní nastavení: 0.1 až 5.0 cmh 2 O 0.1 cmh 2 O 3.0 cmh 2 O Manévr se zahájí aktivací tlačítka START, je-li ventilátor v expirační fázi. Manévr se okamžitě přeruší a obnoví se normální ventilace stisknutím tlačítka STOP, po dokončení manévru nebo pokud je detekováno dechové úsilí pacienta. Manévr se přeruší, pokud ventilátor detekuje pacientovo úsilí, a na řádku hlášení se objeví zpráva oznamující detekci pacientova dechového úsilí. Alarmy Během manévru AutoPEEP jsou všechny aktuálně dostupné alarmy aktivní. Provedení manévru AutoPEEP Manévr AutoPEEP umožňuje měřit hodnotu PEEP vytvořenou v dýchacím systému (pacienta a okruhu) během manévru expiračního přidržení. Tento manévr vyžaduje pasivitu pacienta. Na stránce zobrazení Manévry vyberte tlačítko AutoPEEP. Na stránce manévru AutoPEEP může uživatel nastavit: Sensitivity Nastavení prahové senzitivity, kterou ventilátor použije pro detekci pacientova dechového úsilí během manévru AutoPEEP. Standardní pozice jsou 3 cmh 2 O, ale tuto hodnotu může obsluha upravit k zajištění přesné senzitivity u všech aplikací. Start / Stop Zahájení a ukončení manévru. Před zahájením manévru AutoPEEP uživatel nastaví patřičnou senzitivitu pro daného pacienta a stiskne funkční tlačítko Start. Ventilátor nyní uzavře inspirační i expirační ventil a umožní vyrovnání tlaků mezi pacientem a dýchacím okruhem. Po dokončení manévru ventilátor zobrazí v patřičných oknech na stránce zobrazení manévru hodnoty AutoPEEP a dautopeep. Hodnoty AutoPEEP a dautopeep budou též dostupné jako trend dat na stránce zobrazení Trendy. Manévr je možné kdykoli přerušit stisknutím funkčního tlačítka Stop. Hodnota AutoPEEP se nastaví při následujícím řízeném dechovém cyklu nebo po 5 sekundách podle toho, co nastane dříve.

138 122 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Obrazovka kapnometrie Obrázek 4-15: Obrazovka kapnometrie ve výběru manévrů Viz Kapitola 5: Volumetrická kapnografie. Umístění tracheálního katétru Některé modernější metody měření plicní mechaniky u ventilátoru AVEA vyžadují použití tracheálního katétru. Pro zajištění přesnosti měření a minimalizaci rizika nežádoucích příhod musí být tracheální katétr umístěn do endotracheální kanyly a nesmí přesahovat za její konec. Pro zajištění správného umístění změřte délku endotracheální kanyly a jejích příslušných adaptérů. Nezasouvejte tracheální katétr do endotracheální kanyly na vzdálenost větší, než kterou jste naměřili. VÝSTRAHA! Zasunutím tracheálního katétru za konec endotracheální kanyly může způsobit dráždění nebo vznik zánětlivé reakce na sliznici trachey a dýchacích cest nebo může u některých pacientů vyvolat vagové dráždění.

139 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 123 Digitální displeje Stránka Monitorování Pro přístup do monitorovacího okna se stiskněte membránové tlačítko volby displejů (Screens) na předním panelu UIM vlevo od dotykové obrazovky. Tlačítko je označeno následující ikonou: Mezinárodní nebo angličtina Ze zobrazené nabídky na displeji vyberte MONITOR. Obrázek 4-16: Výběr okna Monitorovací okno může zobrazit hodnoty celkem 15 různých sledovaných parametrů současně. Monitorované parametry jsou aktualizovány vždy na začátku následujícího dechového cyklu nebo každých 10 sekund, co nastane dříve. Každá hodnota může být nezávisle vybrána ze všech dostupných možností (Tabulka 4-2). 1. Pomocí dotekové obrazovky vyberte a označte monitorovaný parametr, který chcete nastavit. 2. Otáčením otočného ovladače umístěného pod dotekovou obrazovkou listujte v nabídce možností. 3. Výběr potvrdíte buď stisknutím zvýrazněného okénka, nebo stisknutím tlačítka Potvrdit umístěného hned vedle otočného ovladače (Obrázek 4-17). Obrázek 4-17: Stránka Monitorování

140 124 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Tabulka 4-2: Nabídka možností monitorovaných hodnot Úplný popis parametrů a výpočtů monitorovaných hodnot je uveden v Příloha D: Rozmezí a přesnost monitorace. V závislosti na modelu a instalovaných možnostech nemusí být dostupné všechna následující zobrazení. Zobrazení Vte (ml) Vte/kg (ml/kg) Vti (ml) Vti/kg (ml/kg) Spon Vte (ml) Spon Vte/Kg (ml/kg) Mand Vte (ml) Mand Vte/Kg (ml/kg) Vdel Leak Total Ve (L) Total Ve/kg (ml/kg) Spon Ve (L) Spon Ve/kg (ml/kg) Rate (bpm) Spon Rate (bpm) Mand Rate (bpm) Ti (sec) Te (sec) I:E f/vt (B 2 /Min/L) Ppeak (cmh2o) Význam Vydechnutý dechový objem Vydechnutý dechový objem vztažený na hmotnost pacienta Inspirovaný dechový objem Inspirovaný dechový objem vztažený na hmotnost pacienta Vydechnutý dechový objem při spontánním dýchání Vydechnutý dechový objem při spontánním dýchání vztažený na hmotnost pacienta Vydechnutý dechový objem při mandatorním dýchání Vydechnutý dechový objem při mandatorním dýchání vztažený na hmotnost pacienta Nekorigovaný dechový objem měřený snímačem inspiračního průtoku uvnitř ventilátoru. Procento netěsnosti systému Minutový objem Minutový objem vztažený na hmotnost pacienta. Minutový objem při spontánním dýchání Minutový objem při spontánním dýchání vztažený na hmotnost pacienta. Celková dechová frekvence (spontánní i mandatorní) (d/min) Dechová frekvence spontánního dýchání (d/min) Dechová frekvence mandatorního dýchání (d/min) Inspirační čas Exspirační čas Poměr inspiračního a exspiračního času Index rychlého mělkého dýchání Maximální (špičkový) inspirační tlak

141 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 125 Zobrazení Pmean (cmh2o) Pplat (cmh2o) Ptp Plat cmh2o PEEP Pbaro psig Air Inlet psig O2 Inlet % FIO2 Cdyn (ml/cmh2o) Cdyn/Kg (ml/cmh2o) Cstat (ml/cmh2o) Cstat/Kg (ml/cmh2o) C20/C F/Vt Rrs (cmh2o/lps) PIFR (L/min) PEFR (L/min) CCW Význam Střední inspirační tlak Hodnota tlakového plató Ventilátor je schopen vypočítat a zobrazit transpulmonální tlak během respiračního přidržení, což je rozdíl mezi tlakem plató v dýchacích cestách (Pplat aw) a odpovídajícím esofageálním tlakem. Pozitivní a exspirační tlak Barometrický tlak Vstupní tlak přívodu vzduchu Vstupní tlak přívodu kyslíku Procentuální podíl kyslíku Dynamická kompliance Dynamická kompliance vztažená na hmotnost pacienta Kompliance respiračního sytému (Statická kompliance) Kompliance respiračního sytému (Statická kompliance) vztažená na hmotnost pacienta Poměr dynamické kompliance během posledních 20 % respirační fáze (C20) k celkové dynamické komplianci (C). Index rychlého mělkého dýchání (f/vt), což představuje poměr spontánní dechové frekvence a dechového objemu. Rezistence respiračního systému Maximální (špičkový) inspirační průtok Maximální (špičkový) exspirační průtok Kompliance hrudní stěny (CCW), je to poměr dechového objemu (vydechnutého) ke změně (delta) esofageálního tlaku (dpes). CLUNG Kompliance plic (CLUNG), je to poměr dechového objemu (vydechnutého) ke změně (delta) transpulmonálního tlaku RRS Rezistence respiračního systému (RRS), je to celková rezistence během inspirační fáze dechového cyklu RPEAK RIMP RLUNG Maximální (špičková) exspirační rezistence (RPEAK) je definována jako rezistence v okamžiku Maximálního (špičkového) exspiračního průtoku (PEFR). Imponovaná rezistence (RIMP) je rezistence dýchacích cest mezi vidlicí (Y-spojkou) pacientského okruhu a tracheálním snímačem. Rezistence plic (RLUNG) je poměr diference tracheálního tlaku a inspiračního průtoku 12 ms před koncem inspirační fáze PIFR PEFR Aktuální maximální (špičkový) inspirační průtok pro inspirační fázi dechového cyklu. Aktuální maximální (špičkový) exspirační průtok pro exspirační fázi dechového cyklu.

142 126 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Zobrazení dpaw dpes WOBp WOBI WOBV AutoPEEP dautopeep Ptp PEEP AutoPEEPES CCW Význam Delta tlaku v dýchacích cestách (dpaw) je diference mezi maximálním (špičkovým) tlakem v dýchacích cestách a bazálním tlakem v dýchacích cestách. Delta esofageálního tlaku (dpes) je diference mezi maximálním (špičkovým) esofageálním tlakem a bazálním esofageálním tlakem. Dechová práce pacienta (WOBp) normalizovaná k celkovému respiračnímu dechovému objemu. Imponovaná dechová práce (WOBI) je definována jako práce provedená pacientem při spontánním dýchání přes dýchací pomůcky, tzn. ET kanylu, dýchací okruh a systém vyžádaného průtoku. Dechová práce ventilátoru (WOBV) je sumace tlaku v dýchacích cestách mínus bazální tlak v dýchacích cestách násobený změnou dechového objemu pacientovi během respirační fáze a normalizovaného respiračního dechového objemu. AutoPEEP je tlak v dýchacích cestách na konci manévru exspiračního přidržení. Delta AutoPEEP (dautopeep) je diference mezi tlakem v dýchacích cestách na konci manévru exspiračního přidržení a tlakem v dýchacích cestách na začátku následujícího řízeného dechového cyklu po manévru exspiračního přidržení. Transpulmonální tlak, AutoPEEP (PtpPEEP) je rozdíl mezi odpovídajícími tlaky v dýchacích cestách a esofageálními tlaky na konci exspiračního přidržení během manévru AutoPEEP. AutoPEEPES je diference mezi esofageálním tlakem měřeným na konci výdechu minus esofageální tlak měřený na začátku pacientem iniciovaného dechového cyklu a senzitivitou systému vyžádání dechu ventilátoru Kompliance hrudní stěny (CCW) je poměr vydechnutého dechového objemu k delta esofageálního tlaku (dpes). CLUNG Ptp Plat MIP Kompliance plic (CLUNG) je poměr vydechnutého dechového objemu a delta transpulmonálního tlaku. Transpulmonální tlak během manévru inspiračního přidržení Maximální inspirační tlak je maximální negativní tlak, kterého je dosaženo pacientem během manévru exspiračního přidržení. P100 Respirační Drive (P100) je negativní tlak, který vznikne 100 ms po detekci inspiračního úsilí ncpap Tok CPAP EtCO2 VCO2 VtCO2 Vdana Vdana/Vt Střední tlak v dýchacích cestách při módu ncpap Střední respirační průtok při módu ncpap Špičkový vydechovaný CO2 měřen a hlášen čidlem CO2 ve vzduchovodu. EtCO2 se měří u každého dechu. Zobrazeno je buď měření u každého dechu, nebo průměr z měření. Množství CO2vyloučeného každou minutu. Vypočítává se každou minutu a poté se vypočte průměr za nastavenou dobu pro výpočet průměru VCO2. Množství CO2 vydechnutého na jeden výdech. Vypočítává se každou minutu a poté se vypočte průměr za nastavenou dobu pro výpočet průměru VCO2. Objem mrtvého prostoru pacientových dýchacích cest. Anatomický mrtvý prostor se měří při každém dechu. Z této hodnoty se vypočte průměr za dobu nastavenou pro výpočet průměru VCO2. Z hodnot Vd / Vt ana se vypočte průměr za dobu nastavenou pro výpočet průměru VCO2.

143 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 127 Události Stisknutím membránového tlačítka EVENT vlevo od dotykové obrazovky se otevře dialogové okno s nabídkou označení příhod, které jsou spolu s 66 monitorovanými parametry umístěny v paměti přístroje vyhrazené pro trendy. Požadovaný záznam zvolíte otočným ovladačem, pomocí něhož kurzorem najdete a zvýrazníte požadované označení. Stisknutím tlačítka ACCEPT vedle otočného ovladače umístíte vybranou událost do paměti trendů. Události se objeví zapsané zeleným textem v tabulce označené hvězdičkou (*) vedle vyznačení časového údaje (viz Trendy dole). Obrázek 4-18: Menu pro záznam události Volitelné příhody zahrnují: Událost Odběr vzorku na vyšetření krevních plynů RTG vyšetření hrudních orgánů Diagnostické procedury Krmení Intubace Terapeutické procedury Odsávání Zkratka BG CXR Dx Feed ETT Rx Sxn Následující události jsou zaznamenávány automaticky v paměti přístroje: Událost Zkratka Změny primárního nebo rozšířeného nastavení Stas ovladačů Zapnutí ventilátoru Pon Vypnutí ventilátoru Poff Přepnutí do pohotovostního režimu (Standby) esby Ukončení pohotovostního režimu (Standby) xsby Aktivace nebulizátoru Neb Aktivace exspiračního přidržení ehold Aktivace inspiračního přidržení ihold Manuální dechový cyklus Man Aktivace tlačítka odsávání Sxn Aktivace tlačítka Zvýšení O 2 IncO 2 Aktivace Nového pacienta NwPt Nechtěné vypnutí a zotavení přístroje Prec

144 128 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Trendy Průběh monitorovaných parametrů popsaných v předchozích oddílech přístroj ukládá ve formě trendů jako jejich průměrné hodnoty z jednominutových intervalů po dobu 24 hodin. Informace o trendech jsou k dispozici po stisknutí membránového tlačítka výběru okna na levé straně od dotykového displeje nebo po stisknutí indikátoru zobrazení, který se nachází uprostřed horní části dotykové obrazovky. Na obrazovce se objeví dialogové okno s nabídkou zobrazení. Stiskněte dotykové tlačítko TRENDS a tím se otevře okno trendů. Obrázek 4-19: Okno Trendů Pokud necháte okno trendů otevřené, bude se aktualizovat každých 10 minut. Na obrazovce se zobrazují 4 histogramy a tabulka. Každý histogram a sloupec tabulky může být nakonfigurován ze seznamu monitorovaných parametrů a událostí. Stisknutím nadpisu histogramu nebo záhlaví sloupce se otevře okno s rozbalovací nabídkou dat. Zobrazený seznam dat prolistujete pohybem kurzoru pomocí otočného ovladače. Kurzorem zvýrazněte položku, již chcete zobrazit v okně trendů. Výběr potvrďte stisknutím membránového tlačítka ACCEPT, nebo dotykem na obrazovce v místě zobrazení zvýrazněného data. Měřítko zobrazení histogramů lze upravit dotekem podélné nebo svislé osy na obrazovce. Osa se zvýrazní a pomocí otočného ovladače můžete upravit velikost zobrazení této osy. Pro potvrzeni nově zadaného měřítka stiskněte buď opět tuto osu nebo membránové tlačítko ACCEPT. Chcete-li si prohlédnout, jak vypadají histogramy nebo data v tabulce trendů v různých časových úsecích, stiskněte tlačítko FREEZE a pomocí otočného ovladače prolistujte kurzorem sloupec na časové ose. Text ve sloupci časové osy se zobrazuje na displeji tabulkového procesoru žlutě. Označení příhod se zobrazují zeleně. Změnou nastavení datumu / času hodin systémového času přístroje se vymažou uložená data trendů.

145 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 129 Stránka Hlavního zobrazení (Main Screen) Vypočtený poměr I:E Ventilátor AVEA zobrazuje vypočtený poměr I:E (Calc I:E) na podkladě nastavené dechové frekvence, nastaveného dechového objemu a nastaveného maximálního průtoku pro Objemově řízené dechové cykly nebo podle nastavené dechové frekvence a nastaveného inspiračního času pro Tlakově řízené dechové cykly, TPCL a PRVC dechové cykly. Displej je umístěn vedle zobrazení Vypočteného minutového objemu v levé dolní části Hlavního zobrazení. Stránka je aktualizovaná před přijetím změn v primárním nastavení pacienta, které ovlivňuje tyto stránky. Aktualizace probíhá tak, že se rotuje otočným ovladačem, aby se při přijetí změn zobrazil vypočtený poměr I:E (Calc I:E). Obrazovka zobrazí původní hodnoty, když se změna nastavení zruší nebo vyprší její čas. Obrázek 4-20: Stránka vypočteného poměru I:E Rozmezí: 1:99.9 až 99.9:1 Limitace: Pro Objemově řízené dechové cykly se vypočtený poměr I:E změní pouze pokud změníte nastavení dechového objemu, nastavení dechové frekvence nebo nastavení maximálního průtoku. Pro Tlakově řízené dechové cykly, TPCL a PRVC se vypočtený poměr I:E změní pouze v případě, že změníte nastavení dechové frekvence nebo inspiračního času. Vypočtený poměr I:E není aktivní v režimu APRV / BIPHASIC. Vypočtený minutový objem (Calc Ve) Ventilátor zobrazuje Vypočtený minutový objem v levé dolní části Hlavního zobrazení jako následující údaj: Calc Ve = [(nastavený dechový objem) (nastavená dechová frekvence)] Stránka je aktualizovaná před přijetím změn v primárním nastavení pacienta, které ovlivňuje tyto stránky. Aktualizace probíhá tak, že se rotuje otočným ovladačem, aby se při přijetí změn zobrazil vypočtený minutový objem (Calc Ve). Obrazovka zobrazí původní hodnoty, když se změna nastavení zruší nebo vyprší její čas. Limitace: Pouze pro Objemově řízené dechové cykly. Zobrazený hodnota Calc Ve se změní pouze po změně nastaveného dechového objemu nebo nastavené dechové frekvence. Vypočtená Min/Max Doba Horní a Dolní úrovně tlaku (Time High & Time Low) AVEA zobrazuje vypočtenou minimální a maximální dobu trvání Horní úrovně a Dolní úrovně tlaku při ventilaci APRV / BiPhasic. Displej je umístěn bezprostředně pod primárními ovladači Time High a Time Low na Hlavním zobrazení.

146 130 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Poměr vypočteného Vyššího a Nižšího času Přístroj AVEA zobrazuje vypočtený poměr rovnající se poměru Vyššího času vyděleného Nižším časem při ventilaci v režimu APRV / BiPhasic. Stránka je umístěna mezi stránkami Vyššího a Nižšího času (kde jsou zobrazena minima a maxima) a pod stránkou nastavení Vyššího tlaku. Poměr je prezentován podobně jako poměr I:E, ale jedná se o poměr Vyššího a Nižšího času. Poměr je zobrazen ve stejném formátu jako poměr I:E s týmiž pravidly pro přepínání z poměrů nižších než jedna a poměrů vyšších než jedna (1:1.1 to 1.1:1). Stránka se také aktualizuje dynamicky, když se při měnění nastavení pacienta, které tuto stránku ovlivňují, rotuje otočným ovladačem. Obrazovka taktéž zobrazí původní hodnoty, když se změna nastavení zuší nebo vyprší její čas. Min Min Max Min Max Obrázek 4-21: Vypočtený T High / T Low Hodnoty Time High a Time Low jsou maximálním nastavením času pro časově cyklované přepínání. Aktuální časy se mohou lišit v závislosti na pacientově spontánním dýchání a na nastavení okna Sync.

147 Ventilační systémy AVEA Monitory, displeje a manévry 131 Monitorace Hlavního zobrazení Vlevo od grafického displeje je kontinuálně zobrazována pětice monitorovaných parametrů. Tyto parametry jsou vybírány stejným způsobem jako displeje na stránce Monitorace. 1. Pomocí dotykového displeje vyberte a označte monitor, který chcete nastavit. 2. Otáčením otočného ovladače pod dotykovým displejem listujte v nabízených možnostech. 3. Pro potvrzení vaší volby se buď dotkněte zvýrazněného označení nebo stiskněte membránové tlačítko Akcept poblíž otočného ovladače. Zvýrazněný parametr Nabídka monitorovaných parametrů Obrázek 4-22: Nabídka monitorovaných parametrů zobrazená na Hlavním zobrazení Hlavní zobrazení monitorovaných parametrů může být odlišná od monitorovaných parametrů na stránce zobrazení smyček nebo trendů.

148 132 Monitory, displeje a manévry Uživatelský manuál Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

149 Ventilační systémy AVEA 133 Kapitola 5: Volumetrická kapnografie Úvod Volumetrická kapnografie Vco 2 přístroji AVEA dodává nové monitorovací vlastnosti a možnost pokročilých výpočtů. Tato varianta vyžaduje zakoupení senzoru a aktivaci softwaru. Kromě tradičních ETCO 2 a kapnografie má vlastnosti, které lékaři pomáhají s hodnocením pacienta. Varování Pravidelně kontrolujte čidlo CO 2 z hlediska tvoření nadbytečné vlhkosti nebo sekrece. Měření volumetrickou kapnografií vyžadují přesná měření vydaných objemů. Z tohoto důvodu musí být použito proximální průtokové čidlo nebo kompenzace poddajnosti okruhu. Kromě toho, pokud je použita kompenzace poddajnosti okruhu a pokud se poddajnost okruhu mění, může dojít ke změně volumetrické přesnosti. Netěsnost systému, která může být způsobena např. endotracheální intubací bez manžety, může ovlivnit údaje závislé na průtoku. Mezi ně patří průtok, tlak, mrtvý prostor, tvorba CO 2 a jiné mechanicko-respirační parametry. Oxid dusný, nadměrná koncentrace kyslíku, helium a halogenované uhlovodíky mohou ovlivnit měření CO 2. Přístroj AVEA automaticky nahrazuje kyslík a helium. Nepoužívejte měření CO 2 jako jediný podklad pro změnu ventilačních parametrů, aniž byste zvážili klinický stav a nezávislé monitorování jako například monitorování krevních plynů. Měření CO 2 může být nepřesné, dojde-li k netěsnosti dýchacího okruhu, k sekreci anebo ke špatné funkci čidla. Neumísťujte čidlo CO 2 a kabel takovým způsobem, který by mohl způsobit zauzlení, zaškrcení nebo neúmyslnou extubaci. K upevnění kabelu čidla k dýchacímu okruhu použijte podle potřeby svorky. Nepoužívejte EtCO 2 jako podklad pro změnu ventilačních parametrů bez zvážení klinického stavu a nezávislého monitorování, jako je např. monitorování krevních plynů. Upozornění CAPNOSTAT 5 neobsahuje žádné části obsluhovatelné uživatelem. Nepoužívejte poškozená čidla či kabely. Čidla nesterilizujte ani nenamáčejte, pokud tak není uvedeno v této příručce. Na žádný kabel čidla nepůsobte nadměrným tahem. Doporučujeme, aby vždy při podávání léků ve formě aerosolu bylo čidlo CO 2 odstraněno z okruhu. To z důvodu zvýšené viskozity léků, které mohou znečistit okénka čidla a způsobit předčasné selhání čidla nebo zobrazení nesprávných údajů. Teorie činnosti CAPNOSTAT 5 měří CO 2 pomocí infračervené absorpční techniky, která se během minulých dvou dekád stále využívá a zdokonaluje v klinických podmínkách a zůstává nejoblíbenější a všestrannou technikou. Princip je založen na faktu, že molekuly CO 2 absorbují energii infračerveného (IR) světla o specifické vlnové délce, přičemž je množství absorbované energie přímo úměrné koncentraci CO 2. Když IR paprsek prochází vzorkem plynu obsahujícím CO 2, lze získat elektronický signál z fotodetektoru (který měří zbývající světelnou energii). Tento signál je pak srovnáván s energií IR zdroje a kalibrován, aby přesně vyjadřoval koncentraci CO 2 ve vzorku.

150 134 Volumetrická kapnografie Uživatelský manuál Nastavení 1. Připojte konec kabelu čidla CO 2 ke spojce na spodní straně AVEA UIM označené EtCO 2. Připojení EtCO 2 Obrázek 5-1: Spodní část systému AVEA UIM S přístrojem AVEA jsou kompatibilní pouze kapnografické kabely dodávané společností CareFusion. VAROVÁNÍ! Uložte kabel čidla tak, aby nepředstavoval nebezpečí zapletení pacienta a aby nemohl způsobit náhodnou extubaci. K upevnění kabelu k dýchacímu okruhu je možno podle potřeby použít dostupné svorky. 2. Nastavení a ovládací prvky technického vybavení jsou přístupné stisknutím tlačítka Obrazovky, pak volbou Utility a volbou záložky Monitorování. Funkční tlačítko obrazovek Obrázek 5-2: Funkční tlačítko Obrazovky

151 Ventilační systémy AVEA Volumetrická kapnografie Monitorování CO 2 aktivujte dotekem tlačítka Aktivovat/Deaktivovat. Obrázek 5-3: Záložka Monitorování, obrazovka Utility Kapnografie vyžaduje buď proximální průtokové čidlo, nebo kompenzaci poddajnosti okruhu. Pokud je monitorování CO 2 aktivováno, ale proximální průtokové čidlo nebo kompenzace poddajnosti okruhu nejsou aktivní, objeví se varovné dialogové okno. Obrázek 5-4: Varování Vco2 4. Pokud je potřeba volumetrická kapnografie, přidejte proximální průtokové čidlo nebo aktivujte kompenzaci poddajnosti okruhu (nebo obojí), a pak znovu aktivujte monitorování CO 2, jak je popsáno výše. Jinak bude moci být monitorována pouze křivka PCO 2 a EtCO Vyjměte příslušný adaptér vzduchovodu z obalu a ověřte si, že není poškozen a že je připraven k použití.

152 136 Volumetrická kapnografie Uživatelský manuál 6. Vložte adaptér vzduchovodu do čidla CO 2. Když je adaptér řádně vložen, zaklapne do místa. Obrázek 5-5a: Adaptér pro dospělé/děti Obrázek 5-5b: Adaptér pro děti/novorozence Obrázek 5-5: Adaptéry vzduchovodu 7. Proveďte postup vynulování čidla podle pokynů v oddíle Vynulování čidla CAPNOSTAT 5 na straně 144. Postup vynulování musí být proveden, také když měníte adaptér vzduchovodu pro jednorázové použití za adaptér pro opakované použití a naopak. 8. Poté, co je čidlo úspěšně vynulováno, umístěte adaptér vzduchovodu a čidlo do okruhu ventilátoru mezi y-spojku a endotracheální trubici (a jakékoli adaptory), jak je ukázáno na předešlém obrázku.

153 Ventilační systémy AVEA Volumetrická kapnografie 137 Nastavení a monitorované hodnoty Nastavení Nastavení a ovládací prvky technického vybavení jsou přístupné stisknutím tlačítka Obrazovky, volbou Utility a volbou záložky Monitorování. Obrázek 5-6: Záložka Monitorování, obrazovka Utility Kapnografie Povolit / Zakázat Když je monitorování CO 2 povoleno, je povoleno veškeré monitorování CO 2 a také výstražné funkce. Když je monitorování CO 2 zakázáno, je zakázáno veškeré monitorování CO 2 a výstražné funkce. Rozsah: Povolit nebo Zakázat Výchozí: Zakázat Výpočet průměru EtCO 2 EtCO 2 se měří u každého dechu. Můžete si zvolit počet dechů, z nichž je vypočten průměr zobrazeného EtCO 2. Rozsah: 1 nebo 8 dechů Výchozí: 8 dechů Výpočet průměru VCO 2 VCO 2 je aktualizován v jednominutových intervalech. Zvolte dobu, ze které je vypočten průměr zobrazeného VCO 2. Z této doby je vypočten také průměr hodnot Vd, Vd/Vt, VtCO 2 a VA. Rozsah: 3, 6, 9 nebo 12 minut Výchozí: 6 minut

154 138 Volumetrická kapnografie Uživatelský manuál Vynulování CO 2 Tento ovládací prvek začíná postup vynulování čidla. Postup se provádí, pouze pokud měníte typy adaptérů vzduchovodu (jednorázové nebo na více použití), a jako součást kontroly kalibrace. Viz oddíl Vynulování čidla CAPNOSTAT 5 na straně 144. Ovládací prvky vynulování CO 2 a kontroly kalibrace jsou dostupné, pouze když je povoleno CO 2 a čidlo je připojeno, a pokud byla dokončena inicializace. Inicializace může trvat až pět sekund. Kontrola kalibrace Tento ovládací prvek poskytuje přístup k postupu kontroly kalibrace. Postup se provádí pouze při roční preventivní kontrole při údržbě. Viz oddíl Kontrola přesnosti čidla CAPNOSTAT 5 na straně 146. Monitorované hodnoty CO 2 na konci výdechu (EtCO 2 ) Špičkový vydechovaný CO 2 pacienta, jak je měřen a hlášen čidlem CO 2 ve vzduchovodu. EtCO 2 se měří u každého dechu. Zobrazeno je buď měření u každého dechu, nebo průměr z měření. Rozsah: mmhg (0 20,0 kpa) Citlivost: 0,1 mmhg (0,01 kpa) nebo tři platné číslice (co je větší) Přesnost: ± 2 mmhg při 0 40 mmhg ± 5 % hodnoty při mmhg ± 8 % hodnoty při mmhg ± 10 % hodnoty při mmhg Minimální rozdíl mezi CO 2 při vdechu a při výdechu musí být 5 mmhg (0,7 kpa) nebo více. VAROVÁNÍ! Nepoužívejte EtCO 2 jako podklad pro změnu ventilačních parametrů bez zvážení klinického stavu a nezávislého monitorování, jako je např. monitorování krevních plynů. Eliminace CO 2 (VCO 2 ) Množství CO 2 vyloučeného každou minutu. Vypočítává se každou minutu a poté se vypočte průměr za nastavenou dobu pro výpočet průměru VCO 2. Rozsah: ml/min Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší)

155 Ventilační systémy AVEA Volumetrická kapnografie 139 CO 2 (VtCO 2 ) Množství CO 2 vydechnutého na jeden výdech. VtCO 2 se měří při každém dechu a pak se vypočte průměr po dobu nastavenou pro výpočet průměru VCO 2. Rozsah: ml Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší) Anatomický mrtvý prostor (Vd ana) Objem mrtvého prostoru pacientových dýchacích cest. Anatomický mrtvý prostor se měří při každém dechu. Z této hodnoty se vypočte průměr za dobu nastavenou pro výpočet průměru VCO 2. Rozsah: ml Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší) Poměr anatomický mrtvý prostor / dechový objem (Vd / Vt ana) Z hodnot Vd / Vt ana se vypočte průměr za dobu nastavenou pro výpočet průměru VCO 2. Rozsah: 0 99% Citlivost: 1% VCO 2, VtCO 2, Vd ana a Vd/Vt ana vyžadují, aby byl průtok měřen proximálním průtokovým čidlem na y-spojce nebo aby byla aktivní kompenzace poddajnosti okruhu. Pokud není použito proximální průtokové čidlo nebo kompenzace poddajnosti okruhu, AVEA zobrazí v příslušných polích ***. Pro výpočet VA, Vd phy, Vd/Vt phy, Vd alv, OI či P/F je potřebný vzorek arteriální krve. Tyto hodnoty jsou dostupné na obrazovce Postupy kapnografie. Alveolární ventilace (VA) Alveolární ventilace je objem vzduchu, který se podílí na výměně plynů za jednu minutu. Rozsah: 0 99,9 l/min Citlivost: 0,01 l/min nebo tři platné číslice (co je větší) Fyziologický mrtvý prostor (Vd phy) Rozsah: ml Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší)

156 140 Volumetrická kapnografie Uživatelský manuál Poměr fyziologický mrtvý prostor / dechový objem (Vd / Vt phy) Rozsah: 0 99% Citlivost: 1% Alveolární mrtvý prostor (Vd alv) Rozsah: ml Citlivost: 0,1 ml nebo tři platné číslice (co je větší) Index okysličení (OI) Index okysličení je bezrozměrné číslo často používané ke stanovení nároku okysličení na tlak. Rozsah OI: (při zadání PAO 2 v jednotkách mmhg); Rozsah OI: (při zadání PAO 2 v jednotkách kpa) Citlivost: 0,1 nebo tři platné číslice (co je větší) Poměr (P/F) PaO 2 / FIO 2 Poměr PAO 2 / FIO 2 je jednoduché zhodnocení výměny plynů. Rozsah: (PAO 2 zadané v mmhg) (PAO 2 zadané v kpa) Citlivost: 0,1 nebo tři platné číslice (co je větší) Křivky a smyčky Křivka PCO 2 (kapnogram) Zobrazí hodnotu CO 2 v průběhu dýchacího cyklu, jak je měřena a hlášena čidlem CO 2 na y-spojce. Maximální rozsah: mmhg (0 20 kpa) PCO 2 / Vte smyčka Zobrazí hodnotu vydechovaného CO 2 pacienta na vertikální ose a vydechovaného Vt na horizontální ose. Během vdechové fáze budou obě hodnoty nastaveny na nulu. Maximální rozsah (CO 2 ): mmhg (0 20 kpa) Maximální rozsah (Vte): 0 2,5 litru

157 Ventilační systémy AVEA Volumetrická kapnografie 141 Alarmy Obrázek 5-7: Kapnometrické alarmy Vysoký EtCO 2 Vytváří alarm nízké závažnosti, pokud monitorovaný EtCO 2 překročí toto nastavení (viz předešlý obrázek). Rozsah: 6 až 150 mmhg (0,8 20 kpa) nebo Vypnuto Citlivost: 1 mmhg (0,1 kpa) Výchozí: 60 mmhg (8 kpa) Alarm pro vysoký EtCO 2 musí být nastaven o nejméně 5 mmhg (0,7 kpa) nad nastavení alarmu pro nízký EtCO 2. Nízký EtCO 2 Vytváří alarm nízké závažnosti, pokud monitorovaný EtCO 2 překročí nastavení (viz předešlý obrázek). Rozsah: mmhg (0,1 19,3 kpa) nebo Vypnuto Citlivost: 1 mmhg (0,1 kpa) Výchozí: 30 mmhg (4 kpa) Alarm pro nízký EtCO 2 musí být nastaven nejméně o 5 mmhg (0,7 kpa) pod nastavení alarmu pro vysoký EtCO 2.

158 142 Volumetrická kapnografie Uživatelský manuál Postupy Lze vypočítat několik dalších fyziologických veličin (Vd/Vt phy, Vd phy, Vd alv, VA, OI a PF) získáním hodnot PaCO 2 a PAO 2 souběžně s měřeními vydechovaného CO 2 a objemu. 1. Bezprostředně před odebráním vzorku arteriální krve stiskněte tlačítko Událost a zvolte Plyny v arteriální krvi. Obrázek 5-8: Funkční tlačítko Událost Funkční tlačítko Událost Údaje objemu a CO 2 z předešlého období (nastavené doby výpočtu průměru VCO 2 ) jsou uloženy. VAROVÁNÍ! Před provedením kapnografických výpočtů musí být kardiorespirační stav pacienta stabilní, aby byly získány co nejpřesnější výsledky. Pokud nevytvoříte událost Arteriální krevní plyny, nebudou uloženy žádné údaje ani provedeny žádné výpočty. 2. Po analýze arteriálního vzorku stiskněte tlačítko Obrazovky, vyberte Postupy a zobrazí se obrazovka Kapnometrický postup.

159 Ventilační systémy AVEA Volumetrická kapnografie 143 Tato obrazovka znázorní data z posledních pěti postupů a zahrnuje následující: Kapnometrická data v digitálním zobrazení Kapnogram Datum a čas události arteriální krevní plyny Kapnografická data Kapnogram Datum a čas události arteriální krevní plyny Obrázek 5-9: Kapnometrie na obrazovce Postupy Když uzavřete obrazovku postupů, vrátí se digitální znázornění a křivka do původního nastavení. 3. Zadejte hodnoty PAO 2 a/nebo PaCO 2 pomocí volby čísel dotykem příslušných ovládacích prvků. Rozsah vstupu PAO 2 : mmhg Rozsah vstupu PaCO 2 : mmhg Pokud zadáte pouze hodnotu PCO 2, nebude poměr OI a P/F vypočten. Rovněž pokud zadáte pouze hodnotu PAO 2, bude poměr OI a P/F jediným provedeným výpočtem. Pokud nezadáte žádné hodnoty arteriálních krevních plynů, nebo pokud nevytvoříte událost Arteriální krevní plyny, zobrazí se varovné dialogové okno. 4. Po zadání arteriálních krevních plynů stiskněte Výpočet. Na obrazovce se zobrazí vypočtené hodnoty. 5. Ujistěte se, že jsou hodnoty arteriálních krevních plynů správné, a stiskněte Potvrdit. Pokud musíte provést změnu, stiskněte Zrušit a znovu zadejte hodnoty arteriálních krevních plynů. Po potvrzení je nový výpočet vložen do posledního řádku na obrazovce kapnometrických postupů.

160 144 Volumetrická kapnografie Uživatelský manuál Vynulování čidla CAPNOSTAT 5 Čidlo CAPNOSTAT 5 musí být vynulováno, když je připojeno k systému AVEA a je zahájeno monitorování. Rovněž musí být vynulováno při seřízení čidla na optické charakteristiky při výměně typu adaptéru vzduchovodu (pro použití u jednoho pacienta nebo pro opakované použití). VAROVÁNÍ! Nedojde-li k řádnému vynulování čidla CAPNOSTAT 5, mohou být zobrazena nesprávná data. Adaptér vzduchovodu a čidlo CO 2 nesmějí být během postupu vynulování připojeny k pacientskému okruhu. VAROVÁNÍ! Adaptér vzduchovodu a čidlo CO 2 nesmějí být během postupu vynulování připojeny k pacientskému okruhu. Čidlo Capnostat musí mít při vynulování provozní teplotu. Pokud je to nutné, systém AVEA vyčká až 120 sekund, než se čidlo zahřeje. Když probíhá postup vynulování, jsou všechny alarmy CO 2 vypnuty. Alarmy jsou znovu zapnuty, jakmile je postup dokončen. 1. Připojte konec kabelu čidla CO2 ke spojce na spodní části systému AVEA UIM. Obrázek 5-10: Spodní část systému AVEA UIM

161 Ventilační systémy AVEA Volumetrická kapnografie Připojte čidlo CO 2 k adaptéru vzduchovodu. 3. Stisknutím tlačítka Obrazovky otevřete Utility kapnografie, zvolte Utility a pak zvolte záložku Monitorování. Obrázek 5-11: Vynulování snímače CO 2 4. Ujistěte se, že je povoleno monitorování CO Stiskněte Vynulovat CO 2 a stiskněte Pokračovat. 6. Pokud je čidlo připraveno k vynulování, zobrazí se zpráva Vynulování čidla CO 2 a časovač začíná odpočítávání 30 sekund. Pokud se po stisknutí tlačítka Pokračovat zobrazí zpráva Čidlo CO 2 není připraveno k vynulování, začíná odpočítávání 120 sekund. Čidlo nebude připraveno na vynulování, pokud nemá provozní teplotu, pokud zjistí dechové pohyby anebo pokud dojde k poruše funkce čidla. Když je čidlo připraveno na vynulování, zobrazí se Vynulování čidla CO 2 a začíná odpočítávání 30 sekund. 7. Když je čidlo vynulováno, zobrazí se Vynulování CO 2 HOTOVO. Když čidlo CO 2 vyšle zprávu Neúspěšné vynulování, časovač se zastaví a objeví se zpráva Vynulování čidla CO 2 NEÚSPĚŠNÉ. Když časovač odpočítávání dospěje k nule, aniž by čidlo CO 2 oznámilo Vynulování hotovo nebo Neúspěšné, objeví se zpráva vynulování CO 2 PŘEKROČENÍ ČASOVÉHO LIMITU. V takovém případě může skutečný postup vynulování čidla pokračovat až do dokončení. Pokud by k tomu došlo před aktivací ovládacího prvku Konec, zpráva je nahrazena zprávou Vynulování CO 2 HOTOVO nebo Vynulování CO 2 NEÚSPĚŠNÉ, podle situace. 8. Ukončení zprávy provedete stisknutím tlačítka Konec. Když probíhá postup vynulování, lze zavřít překryvné tlačítko Vynulování CO 2, a získat tak přístup k jiným funkcím ventilátoru. V tomto případě může vynulování uspět nebo selhat. V případě selhání se zobrazí výstražná zpráva Nutné vynulování CO 2. Když probíhá vynulování CO 2, jsou všechny CO 2 alarmy zakázány. Po dokončení postupu vynulování jsou tyto alarmy znovu povoleny a všechny CO 2 monitory restartovány.

162 146 Volumetrická kapnografie Uživatelský manuál Kontrola přesnosti čidla CAPNOSTAT 5 Přesnost čidla CAPNOSTAT 5 by se měla zjišťovat proti kalibračnímu plynu každých dvanáct měsíců. 1. Připojte konec kabelu čidla CO2 ke spojce na spodní části systému AVEA UIM. Obrázek 5-12: Spodní část UIM 2. Připojte čidlo CO 2 k adaptéru vzduchovodu. 3. Otevřete Kapnografické utility stisknutím tlačítka Obrazovky, zvolte Utility a pak zvolte záložku Monitorování. Obrázek 5-13: Funkční tlačítko Obrazovky Funkční tlačítko Obrazovky

163 Ventilační systémy AVEA Volumetrická kapnografie 147 Záložka Monitorování Obrázek 5-14: Záložka Monitorování, obrazovka Utility 4. Dodržujte postup Vynulování čidla CAPNOSTAT 5 na straně 144. Když je postup dokončen, stiskněte tlačítko Pokračovat. 5. Stiskněte tlačítko Kontrola kalibrace a pak tlačítko Pokračovat. 6. Upravte nastavení teploty plynu na stejné nastavení jako u kalibračního plynu (obvykle na pokojovou teplotu). Obrázek 5-15: Kontrola kalibrace CO 2

164 148 Volumetrická kapnografie Uživatelský manuál 7. Připojte regulovaný průtok plynné směsi 5% CO 2 (± 0,03%) se zbytkem dusíku (N2) do adaptéru vzduchovodu. Nastavte průtok kalibračního plynu na 2 5 litrů za minutu. 8. Vyčkejte 10 sekund, až se odečet stabilizuje. Očekávaný výsledek je 5 % ± 0,26%. Když probíhá postup kontroly kalibrace, jsou všechny alarmy CO 2 pozastaveny. Alarmy jsou znovu zapnuty, jakmile je postup dokončen.

165 Ventilační systémy AVEA 149 Kapitola 6: Neinvazívní ventilace kojenců Nazální CPAP (ncpap) Přehled Kojenecký nasální CPAP je režim spontánní ventilace. V tomto režimu není dodávány žádné mechanické dechové cykly s pozitivním tlakem a nejsou nutné žádné inspirační spouštěče. Pacient dýchá spontánně při zvýšené úrovni bazálního tlaku nazývaného úroveň ncpap. Nasální CPAP je dostupným ventilačním režimem pouze při otevření kojeneckého režimu zobrazení. Kompatibilita okruhu AVEA ncpap používá standardní dvouramenný novorozenecký pacientský okruh a nasální odbočky jako pacientské rozhraní. Pro použití byly schváleny následující nasální odbočky CPAP: HUDSON Infant Nasální CPAP kanyla: velikosti 0 až 4 (Hudson RCI, Research Triangle NC) INCA Infant Nasální Kanyla: velikosti 7.5F, 9F, 10.5F, 12F, 15F (CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN) NEOTECH Binasal Airway: velikosti 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm (NEOTECH Products, Inc., Valencia CA) ARGYLE Infant nasální kanyla: velikosti Extra malá, Malá, Velká (Sherwood Medical; St. Louis MO) Obecné parametry Úroveň ncpap (ncpap Level) Rozmezí: Rozlišení: Výchozí: Přesnost: 2 až 10 cmh 2 O 1 cmh 2 O 5 cmh 2 O ±2 cmh 2 O Průtok ncpap (ncpap Flow) Dodávání průtoku je softwarově řízené a limitované na maximum 15 l/min. Rozšířená nastavení Pro primární Nasální CPAP nejsou žádná rozšířená nastavení. Alarmy V režimu Nasálního CPAP se neotevře stránka zobrazení pro nastavení alarmů.

166 150 Neinvazívní ventilace kojenců Uživatelský manuál Budou zachovávány stávající alarmy přístroje a bezpečnostní systémy. Během podpory ncpap budou některé alarmy potlačené. Alarmy potlačené během ncpap Časové alarmy Objemové alarmy Alarmy tlaku High Rate High Ve High Ppeak I-Time Limit High Vt Ext High Peak Alarm I:E Limit Low Vte Low PEEP Apnea Interval Low Ve Low Ppeak Volume Limit Occlusion Alarmy přidané během ncpap Vysoký tlak ncpap (High ncpap Pressure) Akustický a vizuální alarm s vysokou prioritou je aktivován vždy, pokud Tlak ncpap překročí práh po dobu delší než 15 sekund. Práh alarmu se automaticky aktualizuje podle přijatelnosti nastavení ovladačů. Práh: nastavená úroveň ncpap + 3 cmh 2 O nebo Tlakový limit Nízký tlak ncpap (Low ncpap Pressure) Akustický a vizuální alarm s vysokou prioritou je aktivován vždy, pokud Tlak ncpap klesne pod práh po dobu delší než 15 sekund. Práh alarmu se automaticky aktualizuje podle přijatelnosti nastavení ovladačů. Práh: nastavená úroveň ncpap 2 cmh 2 O (pokud je ncpap 3 cmh 2 O) nastavená úroveň ncpap 1 cmh 2 O (pokud je ncpap < 3 cmh 2 O) Tlakový limit ncpap (ncpap Pressure Limit) Akustický a vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován v případě, že tlak nasálního CPAP překročí hodnotu 11 cmh 2 O po dobu alespoň 3 sekund. Po aktivaci alarmu se otevře bezpečnostní ventil do atmosféry. Alarm se deaktivuje a bezpečnostní ventil se uzavře, jestliže tlak ncpap klesne pod hranici 4.5 cmh 2 O.

167 Ventilační systémy AVEA Neinvazívní ventilace kojenců 151 Inicializace nasálního CPAP 1. Pro inicializaci režimu Nasálního CPAP se dotkněte membránového tlačítka Modes na ovládacím panelu nebo se dotkněte oblasti pro zobrazení aktuálního režimu Current Mode. Zobrazí se stránka pro volbu režimu Mode Select: Obrázek 6-1: Volba režimu 2. Dotkněte se tlačítka Nasal CPAP. Zobrazí se následující hlášení: Obrázek 6-2: Hlášení o nutnosti provedení kalibrace 3. Odpojte zařízení pro aplikaci nasálního CPAP od pacienta a rozpojte exspirační rameno okruhu za pacientskou vidlicí. (Obrázek 6-3) Obrázek 6-3: Bod rozpojení pro kalibraci Nerozpojujte zařízení pro aplikaci nasálního CPAP ve vidlici a nenechávejte odbočky otevřené do atmosféry.

168 152 Neinvazívní ventilace kojenců Uživatelský manuál 4. Stiskněte Continue, tím se zobrazí následující hlášení: Obrázek 6-4: Hlášení procedury kalibrace Pokud je kalibrace úspěšná, zobrazí se následující hlášení. Obrázek 6-5: Hlášení úspěšně dokončené kalibrace Pokud se kalibrace nepodaří, proveďte následující kontroly: Zkontrolujte, jestli byl pacient během kalibrace odpojen. Překontrolujte bezpečnost všech spojení v okruhu. Zkontrolujte, zda během kalibrace nedochází k pohybům okruhu. Zkontrolujte, zda jsou odbočky během testu otevřené. Zkontrolujte, jestli exspirační rameno okruhu bylo před zahájením kalibrace odpojené. Pokud selhání kalibrace přetrvává i po provedení výše uvedených kontrol, vyřaďte ventilátor z provozu a kontaktujte autorizovaný servis. 5. Připojte zpět exspirační rameno pacientského okruhu za pacientskou vidlicí. 6. Připojte zařízení pro aplikaci nasálního CPAP k pacientovi a na displeji stiskněte Continue. Pacient bude zpočátku podporován výchozí hodnotou 2 cmh 2 O kontinuálního pozitivního tlaku v dýchacích cestách. 7. Nastavte předepsanou úroveň pro tlak ncpap a frakci kyslíku FIO 2 dotykem příslušných primárních ovladačů, otočením otočného ovladače k došažení patřičné hodnoty a buď dalším dotykem primárního ovladače nebo dotykem membránového tlačítka ACCEPT umístěného vedle otočného ovladače, aby se nové nastavení akceptovalo.

169 Ventilační systémy AVEA Neinvazívní ventilace kojenců 153 Prahy alarmů Nízkého tlaku nasálního CPAP a Vysokého tlaku nasálního CPAP jsou aktualizovány automaticky vždy poté, kdy byla akceptována nová hodnota primárních ovladačů ncpap. Obrázek 6-6: Primární ovladače ncpap a indikátory prahů alarmu UPOZORNĚNÍ! Záložní ventilace při apnoe je během režimu ncpap potlačená. AVEA během aplikace nasálního CPAP kontinuálně zobrazuje následující hlášení: Obrázek 6-7: Zobrazené upozorňující hlášení Monitorace Při aplikaci nasálního CPAP bude veškerá stávající monitorace potlačená, s výjimkou: Tlaku přívodu vzduchu (Air Inlet) Tlaku přívodu kyslíku (O 2 Inlet) Monitorace složení plynů (FIO 2 ) Procento netěsnosti Pro nasální CPAP pak byla přidána následující monitorace: Úroveň ncpap (střední tlak v dýchacích cestách) Rozmezí: 0 až 120 cmh 2 O Rozlišení: 1 cmh 2 O Přesnost: ±3.5% hodnoty nebo ±2 cmh 2 O, co je větší Průtok CPAP (střední inspirační průtok) Rozmezí: 0 až 300 l/min Rozlišení: 0.1 l/min Přesnost: ±10%

170 154 Neinvazívní ventilace kojenců Uživatelský manuál Grafika Všechny existující křivky budou zachovány kromě křivky objemu (Vt), která bude volitelná bez jakékoli funkčnosti, a tlačítka volby smyček budou nepřístupná. Zobrazené křivky Čistý průtok (Flow) Rozmezí: Minimum: Maximum: Výchozí: -2 až +2 l/min -300 až +300 l/min -40 až +40 l/min Inspirační průtok / průtok CPAP (Finsp) Rozmezí: Minimum: Maximum: Výchozí: Exspirační průtok (Fexp) Minimum: Maximum: -2 až +2 l/min -300 až +300 l/min -20 až +20 l/min -2 až +2 l/min -300 až +300 l/min Tlak v dýchacích cestách / Úroveň CPAP (Paw) Minimum: Maximum: Výchozí: Inspirační tlak (PINSP) Minimum: Maximum: -1 až +2 l/min -60 až +120 l/min -20 až +40 l/min -1 až +2 cmh 2 O -60 až +120 cmh 2 O

171 Ventilační systémy AVEA Neinvazívní ventilace kojenců 155 Nazální přerušovaná zástupová ventilace (nimv) Nazální CPAP představuje spontánní způsob dýchání. V tomto režimu nedochází k dýchání s využitím pozitivního tlaku. Nazální IMV je časově spouštěný a cyklovaný režim tlakově řízené ventilace přiváděné nosními koncovkami. Jedná se o rozšíření nazálního režimu CPAP. Když je rychlost nastavena na hodnotu vyšší než nula, je dodáváno časově spouštěné a časově cyklované asistované dýchání. Každý dech se skládá z inspirační fáze, během níž se dodávaný tlak zvyšuje ze základní hodnoty (PEEP) na PEEP + inspirační tlak, a z expirační fáze, během níž se dodávaný tlak vrací na hodnotu PEEP. Nazální dýchání IMV má tyto vlastnosti:: je regulováno tlakem; je omezeno tlakem; má časové cykly. Nazální CPAP/IMV je k dispozici jen u nastavení velikosti pro novorozence. Kompatibilita okruhu Tento režim využívá standardní okruhy pro kojence/novorozence se dvěma okruhy a nosními koncovkami pro pacientské rozhraní. K použití byly schváleny následující nazální koncovky CPAP: nazální kanyla HUDSON CPAP pro novorozence: velikosti 0 až 4 Hudson RCI, Research Triangle NC; nazální kanyla pro novorozence INCA : velikosti 7,5F, 9F, 10,5F, 12F, 15F; CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN; dvojitá nazální pomůcka NEOTECH pro dýchací cesty: velikosti 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm; NEOTECH Products, Inc., Valencia CA; nazální kanyla pro novorozence ARGYLE : velikosti extra malé, malé, velké; Sherwood Medical; St. Louis MO. Všeobecné technické údaje Úroveň ncpap Rozsah: 2 až 10 cmh 2 O Citlivost: 1 cmh 2 O Výchozí: 5 cmh 2 O Přesnost: ±2 cmh 2 O

172 156 Neinvazívní ventilace kojenců Uživatelský manuál Insp. tlak Rozsah: 0 až 30 cmh 2 O Citlivost: 1 cmh 2 O Výchozí: 5 cmh 2 O Přesnost: ±2 cmh 2 O Insp. nárůst Rozsah: 1 až 9 (relativní ovládání, přičemž 1 je rychlé nastavení a 9 pomalé nastavení) Výchozí: 5 Inspirační nárůst je k dispozici, pouze pokud je nastavena rychlost. Insp. čas Rozsah: 0,15 až 3,0 sekundy Výchozí: 0,35 sekundy Rychlost Rozsah: Vypnuto, 1 až 80 dechů za minutu Výchozí: Vypnuto (pouze ncpap) Tok ncpap Přívod vzduchu je ovládán softwarem a je omezen na maximální hodnotu 15 l/min. Pokročilá nastavení Je-li rychlost nastavena na hodnotu Vypnuto, nejsou pro primární nastavení k dispozici žádná pokročilá nastavení. Alarmy Je-li rychlost nastavena na hodnotu Vypnuto, není v tomto režimu k dispozici okno Nastavení alarmů. Stávající alarmy přístroje a bezpečnostní systémy se nezmění. Během podpory ncpap s rychlostí nastavenou na hodnotu Vypnuto budou některé alarmy deaktivovány.

173 Ventilační systémy AVEA Neinvazívní ventilace kojenců 157 Alarmy deaktivované během ncpap s rychlostí nastavenou na hodnotu Vypnuto Časové alarmy Objemové alarmy Alarmy tlaku Vysoká rychlost Limit insp. času Limit I:E Interval apnoe Vysoká hodnota Ve Vysoká hodnota Vt Nízká hodnota Vte Nízká hodnota Ve Limit objemu Vysoká hodnota Ppeak Alarm ext. vysokého tlaku Nízká hodnota PEEP Nízká hodnota Ppeak Okluze Nízká hodnota Ppeak Rozsah: 1 až 40 cmh 2 O (nastavení pro novorozence ncpap / IMV) Výchozí: 7 cmh 2 O Není v nazálním režimu CPAP k dispozici, pokud není nastavena rychlost na hodnotu jedna nebo vyšší. Změny nastavení prahu alarmů v průběhu ncpap/imv se pro další režimy ventilace po ukončení režimu CPAP nezachovají. Vysoká hodnota Ppeak Rozsah: 2 až 45 cmh 2 O (nastavení pro novorozence ncpap / IMV) Výchozí: 20 cmh 2 O Není v nazálním režimu CPAP k dispozici, pokud není nastavena rychlost na hodnotu jedna nebo vyšší. Změny nastavení prahu alarmů v průběhu ncpap/imv se pro další režimy ventilace po ukončení režimu CPAP nezachovají.

174 158 Neinvazívní ventilace kojenců Uživatelský manuál Citlivost odpojení ncpap/imv V režimu ncpap/imv závisí odpojení pacientského okruhu na charakterizaci nosních koncovek, která se provede během charakterizace dýchacího okruhu ncpap. V režimu ncpap/imv závisí alarm ROZPOJENÍ OKRUHU na průtoku v netěsnostech během výdechu (doby bazálního tlaku). Charakterizace okruhu poskytuje hodnotu pro průtok v netěsnostech u koncovek vyjmutých z nosu. Alarm se spustí v případě, že průtok v netěsnostech překročí procentuální hodnotu tohoto charakterizovaného průtoku v netěsnostech nastavenou obsluhou. Alarm se aktivuje do 15 sekund od rozpojení. Rozsah: % Citlivost: 5% Výchozí: 95 % Na informačním panelu se zobrazí okno s nastavením citlivosti rozpojení. Aktuální měřený únik se zobrazí na levé straně tohoto okna a na jeho pravé straně se zobrazí nastavení citlivosti rozpojení. V závislosti na nastavení citlivosti rozpojení zobrazují barvy v pozadí únik v modré barvě. Po dokončení postupu charakterizace nazální CPAP/IMV si poznamenejte naměřené procento úniku. Dokud jsou nosní koncovky ještě odpojené, nastavte hodnotu citlivosti na odpojení mírně pod naměřené procento úniku. To napomůže správné detekci odpojení, zejména při použití malých koncovek. Alarm citlivosti rozpojení je k dispozici, pouze pokud je rychlost nastavena na hodnotu jedna nebo více. Pokud je měřený únik nižší než 5 % hodnoty nastavení citlivosti rozpojení, zobrazí se hodnota měřeného úniku ČERVENĚ a upozorní obsluhu na blížící se alarm. Spustí-li se alarm rozpojení okruhu, okno nastavení citlivosti rozpojení zobrazí ČERVENĚ úroveň úniku nad hodnotou nastavení citlivosti rozpojení, dokud se situace alarmu nevyřeší. V případě ncpap/nimv není monitorování procenta úniku k dispozici. VAROVÁNÍ! Za určitých podmínek (např. v případě malých koncovek nebo vysoké rychlosti dýchání) nemusí alarm rozpojení okruhu rozpoznat, že se koncovky z nosních dírek v průběhu ncpap nebo nimv uvolnily. Ujistěte se, že se používá řádné fyziologické monitorování.

175 Ventilační systémy AVEA Neinvazívní ventilace kojenců 159 Vysoký tlak ncpap Zvukový/vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován vždy, když ncpap překročí práh vysokého tlaku v dýchacích cestách na dobu delší než 15 sekund. Práh: Nastavení úrovně CPAP + 3 cmh 2 O Tolerance: ±0,5 cmh 2 O Práh se automaticky aktualizuje po přijetí změny v nastavení ovládání ncpap. Nízký tlak ncpap Zvukový/vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován vždy, když ncpap klesne pod práh nízkého tlaku v dýchacích cestách na dobu delší než 15 sekund. Práh: Nastavení úrovně ncpap - 2 cmh 2 O (je-li nastavená hodnota ncpap 3 cmh 2 O) Tolerance: Nastavení úrovně ncpap - 1 cmh 2 O (je-li nastavená hodnota ncpap < 3 cmh 2 O) ±0,5 cmh 2 O Práh se automaticky aktualizuje po přijetí změny v nastavení ovládání ncpap. Limit tlaku ncpap Zvukový/vizuální alarm s vysokou prioritou bude aktivován vždy, když tlak ncpap překročí limit tlaku v dýchacích cestách po dobu 3 sekund. Alarm se deaktivuje, když tlak ncpap klesne pod 4,5 cmh 2 O. Limit tlaku: 11 cmh 2 O (pouze ncpap; rychlost nastavena na hodnotu Vypnuto) Nastavená úroveň CPAP + inspirační tlak + 3 cmh 2 O (ncpap/imv, nenulová rychlost) Tolerance: + 0,5 cmh 2 O

176 160 Neinvazívní ventilace kojenců Uživatelský manuál Zahájení nazálního CPAP/NIMV 1. Chcete-li zahájit nazální CPAP, vyberte na displeji UIM membránové tlačítko režimů nebo se dotkněte oblasti obrazovky pro zobrazení aktuálního režimu. Zobrazí se rámeček s nabídkou volby režimu. 2. Zvolte nazální CPAP/nIMV. Zobrazí se následující zpráva. 3. Odpojte pacienta od zařízení pro aplikaci nasálního CPAP a rozpojte exspirační rameno okruhu za pacientskou vidlicí. Neodpojujte nazální zařízení CPAP na vidlici a koncovky ponechejte otevřené do okolí.

177 Ventilační systémy AVEA Neinvazívní ventilace kojenců Stiskněte možnost Pokračovat; zobrazí se následující zpráva. Pokud byla kalibrace úspěšná, zobrazí se následující zpráva. Pokud se test kalibrace nezdaří, zkontrolujte následující: Ujistěte se, že byl pacient během kalibrace odpojen. 1. Ujistěte se, že jsou připojení okruhu zajištěna. 2. Ujistěte se, že v průběhu kalibrace nedošlo k pohybu okruhu. 3. Ujistěte se, že byly koncovky během testu otevřené. 4. Ujistěte se, že exspirační rameno okruhu bylo před zahájením kalibrace odpojeno. Pokud se kalibrace po zkontrolování výše uvedeného ani nadále nebude dařit, přestaňte ventilátor používat a nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem. 5. Ponechejte pacienta odpojeného a opět připojte exspirační rameno okruhu na vidlici pacienta.

178 162 Neinvazívní ventilace kojenců Uživatelský manuál 6. Vyberte možnost Pokračovat; zobrazí se následující zpráva. 7. Pokud byla charakterizace úspěšná, zobrazí se následující zpráva. 8. Zvolte možnost Pokračovat. 9. Nastavte úroveň předepsanou pro tlak ncpap a/nebo FIO 2 : stiskněte primární ovládací tlačítko, otočte číselným voličem na požadovanou hodnotu a buď opět stiskněte primární ovládací tlačítko, nebo stiskněte membránové tlačítko PŘIJMOUT vedle číselného voliče, a aktivujte tak nové nastavení. Pokud je předepsán objem NIMV, nastavte předepsanou úroveň inspiračního tlaku, inspiračního času a také rychlosti. 10. Připojte nazální zařízení CPAP k pacientovi.

179 Ventilační systémy AVEA Neinvazívní ventilace kojenců 163 Průběžné sledování Při aplikaci nazálního CPAP bude veškerá stávající monitorace potlačená, s výjimkou: tlaku přívodu vstupu (Air Inlet), přívodu kyslíku (O 2 Inlet), monitorace složení plynů (FIO 2 ). Je-li rychlost nastavena na hodnotu jedna nebo vyšší, budou k dispozici monitory sledující: celkovou rychlost dechu, zástupovou rychlost dechu, inspirační čas, výdechový čas, poměr I:E, maximální inspirační tlak, střední tlak v dýchacích cestách, PEEP. Specifické monitory nazálního CPAP Je-li přístroj v režimu ncpap/imv a je-li nastavena rychlost o hodnotě jedna nebo více, počítá se úroveň ncpap pouze pro ta období, kdy je kontrolní tlak roven nastavení ncpap (výdech, následující po konci rozpadu tlaku, jak určuje regulace inspiračního nárůstu). Úroveň ncpap Rozsah: 0 až 120 cmh 2 O Citlivost: 1 cmh 2 O Přesnost: ±3,5 % odečtu nebo ±2 cmh 2 O, podle toho, která hodnota je větší Tok CPAP (střední inspirační tok) Rozsah: l/min Citlivost: 0,1 l/min Přesnost: ±10 %

180 164 Neinvazívní ventilace kojenců Uživatelský manuál Grafika Zachovají se všechny stávající křivky, kromě křivky objemu (Vt). Křivku objemu bude možné vybrat bez funkce a tlačítko výběru křivek nebude funkční. Zobrazené křivky Čistý tok (Tok) Rozsah: Minimum: -2 až +2 l/min Maximum: -300 až +300 l/min Výchozí: -40 až +40 l/min Inspirační tok / tok CPAP (Finsp) Rozsah: Minimum: -2 až +2 l/min Maximum: -300 až +300 l/min Výchozí: -20 až +20 l/min Exspirační tok (Fexp) Minimum: -2 až +2 l/min Maximum: -300 až +300 l/min Tlak v dýchacích cestách / úroveň CPAP (Paw) Minimum: -1 až +2 cmh 2 O Maximum: -60 až +120 cmh 2 O Výchozí: -20 až +40 cmh 2 O Inspirační tlak (PINSP) Minimum: -1 až +2 cmh 2 O Maximum: -60 až +120 cmh 2 O

181 Ventilační systémy AVEA Neinvazívní ventilace kojenců 165 Zprávy Text na informačním panelu AVEA U nazálního CPAP se vyžaduje charakterizace. U nazálního CPAP nejsou k dispozici pokročilá nastavení. U nazálního CPAP nejsou k dispozici limity alarmu. U nazálního CPAP není k dispozici ruční dýchání. Rež. Nazální CPAP/IMV: poměr I:E mimo rozsah. V ncpap nedochází ke snímání proximálního průtoku. Příčina V průběhu charakterizace nazálního CPAP došlo ke stisknutí tlačítka režimu. Došlo ke stisknutí tlačítka obrazovky pokročilých nastavení, když byla rychlost dechu nastavena na hodnotu Vypnuto. Došlo ke stisknutí tlačítka obrazovky limitů alarmu, když byla rychlost dechu nastavena na hodnotu Vypnuto. Došlo ke stisknutí tlačítka ručního dýchání. Poměr I:E překračuje limit rozsahu I:E. Toto nastavení nebude přijato. Na základě detekce senzoru proximálního průtoku v režimu nazálního CPAP. Odstraňování závad Limit tlaku NCPAP Nízký tlak NCPAP Alarm Priorita Možné příčiny Opatření Vysoký tlak NCPAP Nízká hodnota P PEAK Vysoká hodnota P PEAK Rozpojení okruhu Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Okluze exspiračního ramene pacientského okruhu; okluze exspiračního filtru. Rozpojení okruhu; netěsnost okruhu; netěsnost pacientského rozhraní. Okluze pacientského okruhu; voda v okruhu; pacient interferuje s ventilátorem. Částečné nebo úplné odpojení; netěsnost okruhu; netěsnost pacientského rozhraní. Částečná nebo úplná okluze okruhu; voda v okruhu; zakašlání/kýchnutí pacienta. Zkontrolujte, zda exspirační rameno není zalomené a/nebo ucpané kondenzovanou vodou. Vyměňte exspirační filtr. Zkontrolujte okruh. Zkontrolujte nosní koncovky. Zkontrolujte pacientský okruh. Zkontrolujte nosní koncovky. Zkontrolujte pacientský okruh. Zkontrolujte nosní koncovky. Zkontrolujte pacientský okruh. Zkontrolujte nosní koncovky. Vysoká Rozpojení pacientského okruhu. Zkontrolujte pacientský okruh.

182 166 Neinvazívní ventilace kojenců Uživatelský manuál Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

183 Ventilační systémy AVEA 167 Kapitola 7: Alarmy a indikátory Indikátory stavu Ventilátor zobrazuje následující indikátory stavu. Kompresor aktivní Pokud je aktivní interní kompresor, ikona Kompresor aktivní znázorněná vlevo se zobrazí v dolní části dotykového displeje bez akustického doprovodu. Připojený zdroj Heliox Pokud je připojen plyn Heliox, tato zelená ikona se zobrazí v pravém dolním rohu dotykového displeje. Indikátory Napájecí síť / baterie Na předním panelu ventilátoru jsou umístěné vizuální indikátory pro napájení ze sítě a z externí a interní baterie (Obrázek 7-1). Pořadí, ve kterém se použijí jednotlivé zdroje napájení ventilátoru, jest: Napájení z AC sítě Externí baterie (pokud je instalována) Interní baterie Indikátor Zapnuto Zelený indikátor Zapnuto (Power On) svítí vždy, je-li zapnutý hlavní spínač napájení (do polohy I) a je připojené napájení z kteréhokoli dostupného zdroje napájení (AC, externí baterie nebo interní baterie). Při provozu s napájením z externí či interní baterie bude na indikátoru baterie v pravém dolním rohu displeje blikat ikona baterie. Indikátor AC napájení Zelený indikátor svítí, je-li ventilátor připojen k AC napájecí síti. Svítí bez ohledu na to, zda je spínač napájení zapnutý (I) nebo vypnutý (O). Indikátor Provoz na baterie Při provozu s napájením z baterie (interní nebo externí) se pravém dolním rohu LCD displeje objeví tento žlutý blikající indikátor. Indikátor napájení z Externí baterie Při napájení z volitelné externí baterie jako primárního zdroje napájení bude nad indikátorem stavu baterie svítit indikátor EXT.

184 168 Alarmy a indikátory Uživatelský manuál Indikátor napájení z Interní baterie Při napájení z interní baterie jako primárního zdroje napájení bude nad indikátorem stavu baterie svítit indikátor INT. Indikátory stavu baterie Indikátor stavu baterie znázorněný na Obrázek 7-1 pro INTerní nebo volitelnou EXTerní baterii bude rozsahem svého svícení znázorňovat dostupnou kapacitu zbývající v baterii. Pokud je ventilátor připojen do napájecí sítě a žádný indikátor stavu baterie pro interní baterii nebo volitelnou externí baterii (je-li instalována) nesvítí, je nezbytné baterii zkontrolovat a případně vyměnit. Výměnu interní baterie musí provádět pouze autorizovaný servisní technik. Barva indikátoru Interní baterie (NiMH) Externí baterie (SLA) ZELENÝ Baterie je nabitá alespoň na 90 %. Baterie je nabitá alespoň na 80 %. ŽLUTÝ Baterie je nabitá na 30 až 90 %. Baterie je nabitá na 20 % až 80 %. ČERVENÝ Baterie je nabitá na méně než 30 %. Baterie je nabitá na méně než 20 %. Pokud zbývá kapacita baterie jež jen přibližně na 2 minuty provozu, ventilátor spustí neztišitelný akustický alarm. Ventilátor je nezbytné neprodleně připojit k příslušnému zdroji AC napájení.

185 Ventilační systémy AVEA Alarmy a indikátory 169 Indikátor AC napájení Zelený Žlutý Červený Obrázek 7-1: Oblast displeje předního panelu. Zobrazen model Comprehensive

186 170 Alarmy a indikátory Uživatelský manuál Hlášení Ventilátor AVEA zobrazuje hlášení dvěma způsoby: Jako vyskakovaní (pop-up) dialogový rámeček Na řádku Hlášení v pravém dolním rohu dotykového displeje Výstražná hlášení, která vyžadují potvrzení uživatelem, se zobrazují ve vyskakovacím dialogovém rámečku spolu s tlačítkem OK nebo Continue (pokračuj). Pokud stisknete tlačítko pro potvrzení, hlášení zmizí a ventilátor bude pokračovat v normálním provozu. Vyskakovaní výstražná hlášení Následující hlášení budou vyžadovat vaše potvrzení, aby dialogový rámeček zmizel. Can't change Mode to APRV / BiPhasic when ILV is active. Nelze změnit režim na APRV/BiPhasic, je-li aktivní ILV. Can't set Pres Low higher than Pres High. Nelze nastavit Dolní úroveň tlaku výše než je Horní úroveň tlaku. Can't set Pres High lower than Pres Low. Nelze nastavit Horní úroveň tlaku níž než je Dolní úroveň tlaku. Stored Settings and Configuration Data lost. Uložená data nastavení a konfigurace byla ztracena. Settings restored to defaults. Check Barometric Pressure setting. Nastavení se obnovila na výchozích hodnotách. Zkontrolujte nastavení barometrického tlaku. Stored Settings lost. Settings restored to defaults. Uložená nastavení byla ztracena. Nastavení se obnovila na výchozích hodnotách. Stored Configuration Data lost. Check Barometric Pressure setting. Ztráta uložených dat konfigurace. Zkontrolujte nastavení barometrického tlaku. Can't change size to PED or ADULT when Mode is TCPL. Nelze změnit velikost pacienta na Dítě nebo Dospělý, pokud je aktivní režim TCPL. Can't change size to NEO when Mode is PRVC. Nelze změnit velikost pacienta na Novorozence, pokud je aktivní režim PRVC. Can't change size to NEO when Mode is APRV / BiPhasic. Nelze změnit velikost pacienta na Novorozence, pokud je aktivní režim APRV/BiPhasic. Can't change patient size when Machine Volume is active. Nelze změnit velikost pacienta, pokud je aktivní režim Machina Volume. ILV is not available when Mode is APRV / BiPhasic. Režim ILV není dostupný, pokud je aktivní režim APRV/Biphasic. Can't disable O 2 Alarms when Heliox is in use. Není možné vypnout alarm O 2, pokud se používá plyn Heliox. Ppeak > 90 cmh 2 O Špičkový tlak vyšší než 90 cmh 2 O Barometric pressure calibration invalid. Call service representative. Using 760mmHg. Neplatná kalibrace barometrického tlaku. Obraťte se na zástupce technické podpory. Použití 760mmHg. Řádek hlášení Hlášení nevyžadující potvrzení nebo odpověď uživatele, se zobrazují na řádku hlášení umístěném v pravém dolním rohu dotykového displeje. Kompletní seznam hlášení zobrazovaných na řádku hlášení i s jejich vysvětlením je uveden v Příloze F.

187 Ventilační systémy AVEA Alarmy a indikátory 171 Alarmy Kategorie alarmů Ventilátor AVEA má alarmy seskupeny do tří kategorií: Alarmy s vysokou prioritou (výstrahy) Alarmy s vysokou vyžadují okamžitou reakci. Indikátor alarmu má barvu ČERVENOU a rychle bliká v intervalu 2 Hz. Alarmy doprovází zvukový signál, sled 5 tónů, 3 hluboké a 2 vysoké, který se opakuje každých 6 sekund. Alarmy se střední prioritou (upozornění) Indikátor alarmů se střední prioritou má barvu žlutou a bliká pomalu - v intervalu 1 / 2 Hz. Alarmy středního stupně naléhavosti doprovází zvukový signál, sled 3 tónů o stejné výšce, který se opakuje každých 20 sekund. Alarmy s nízkou prioritou (doporučení) Indikátor alarmu s nízkou prioritou má také barvu žlutou, ale nebliká. Doprovází je zvukový signál jediného tónu, který se neopakuje. Vizuální indikace se týká všech kategorií alarmů. Text alarmového hlášení se zobrazí v poli indikátoru v pravém horním rohu dotekové obrazovky. Ikona alarmu bliká po celou dobu, dokud se neodstraní příčina příslušné alarmové situace. Alarmy s vysokou i střední prioritou po odstranění jejich příčiny změní zobrazení textu na žluté hlášení bez doprovodné ikony, které bude zobrazené až do stisknutí tlačítka Obnovení nastavení alarmů (Alarm Reset). (Alarmové situace viz Tabulka 7-1 na straně 180.) Zobrazit je možné i několik alarmů současně. Pokud jsou aktivní 2 a více alarmů najednou, objeví se vpravo od indikátoru/hlášení alarmu bílý trojúhelník. Dotykem tohoto trojúhelníku se na obrazovce otevře rozbalovací okno, ve kterém se může zobrazit najednou až 9 alarmových hlášení s nejvyšší prioritou. Opětovným dotykem trojúhelníku se rozbalovací okno zavře. Alarmová hlášení se zobrazují podle priorit v pořadí, jak vznikaly alarmové situace; přičemž alarmy s nejvyšší prioritou jsou vždy zobrazeny nahoře. Pokud není aktivní žádná alarmová situace, pole alarmového displeje má sytě zelenou barvu a neobsahuje žádné hlášení. Záložní (back up) alarm (doporučení) Kontinuální akustický signál alarmu se ozve v případě závažné poruchy ventilátoru, pokud elektronické okruhy záložního alarmu detekují, že primární alarmy nejsou funkční.

188 172 Alarmy a indikátory Uživatelský manuál Ovladače alarmů Nastavení limitu alarmů Nastavení limitů se u všech alarmů provádí stisknutím membránového tlačítka nastavení alarmů, které se nachází na pravém okraji uživatelského rozhraní, viz ikona vpravo. Objeví se obrazovka Limity alarmů (Obrázek 7-2). Pro nastavení limitní hodnoty daného alarmu stiskněte dotykovou obrazovku v místě zobrazení ovladače příslušného alarmu. Ovladač se na obrazovce zvýrazní (změní barvu). Obrázek 7-2: Stránka limitů alarmů POTVRDIT ZRUŠIT Obrázek 7-3: Ovládací kolečko a funkční tlačítka Potvrdit / Zrušit

189 Ventilační systémy AVEA Alarmy a indikátory 173 Nyní s takto zvýrazněným ovladačem otáčejte otočným ovladačem umístěným pod dotekovou obrazovkou, dokud nastavení ovladače nedosáhne požadovaného hodnoty. Nové nastavení potvrdíte buď opětovným dotykem obrazovky v místě zobrazení ovladače nebo stisknutím membránového tlačítka ACCEPT. Pokud nějaký alarm souvisí s příslušným primárním řídím parametrem, červené indikátory na těchto primárních řídících parametrech upozorňují na relativní nastavení příslušných alarmů. Ztišení akustického alarmu Stisknutím tohoto tlačítka se ztiší akustický alarm na dobu 2 min ± 1 s. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka před uplynutí tohoto intervalu se zvukový alarm opět aktivuje. Zvukový alarm lze vypnout za všech alarmových situací s výjimkou alarmového stavu VENT INOP, kdy se zvukový alarm vypnout nedá. Použití tlačítka ztišení akustických alarmů nezabrání následné aktivaci akustického alarmu pro některé alarmové situace. Obnovení nastavení (reset) Alarmu Tlačítko pro Obnovení nastavení alarmu (Alarm Reset) obnoví nastavení těch optických alarmů, které již nejsou v činnosti (jejich příčina byla odstraněna). Typy alarmů Alarmy přístroje Otevřený bezpečnostní ventil Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. S otevřením Bezpečnostního ventilu se zobrazí hlášení SAFETY VALVE OPEN a ozve se akustický signál s nejvyšší prioritou. Ventilátor nefunkční Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Při každém selhání ventilátoru vzniklém v důsledku nevratného stavu, jako např. přerušení přívodu plynů nebo napájení apod., se zobrazí hlášení VENT INOP. Ozve se akustický signál s vysokou prioritou. Otevře se bezpečnostní ventil, což bude současně indikováno hlášením SAFETY VALVE OPEN a pacient může dýchat vzduch místnosti. Během alarmového stavu VENT INOP a SAFETY VALVE OPEN se neudržuje PEEP. Když je bezpečnostní ventil ventilátoru otevřen, nachází se ventilátor v bezpečnostním stavu, což indikuje nachově červená (purpurová) barva grafického displeje.

190 174 Alarmy a indikátory Uživatelský manuál Neventiluje Jedná se o akustický / vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení NEVENTILUJE, když smíšený vnitřní systémový tlak poklesne pod 1 psi na dobu delší než 12 sekund. Časové zpoždění tohoto alarmu dovoluje přechodný pokles tlaku způsobený vysokým požadavkem pacienta. Alarm se spustí, když dojde k selhání součástky zabraňující ventilaci. Systémový tlak běžně drží bezpečnostní ventil uzavřený. Ventil by proto měl být otevřen, pokud se na tomto místě nevyskytuje žádný systémový tlak, jenž by jej držel uzavřený. Alarm se liší od alarmu Otevřený bezpečnostní ventil, jelikož software neumí bezpečnostní ventil otevřít ani určit jeho fyzický stav. Jedná se pouze o lokální alarm, který není přenášen komunikačním protokolem, ostatní alarmy by nicméně vždy měly být aktivní a přenášeny; tento nový alarm má primárně objasnit rozdíl mezi ním a alarmem Okruh rozpojen a oddělit ho od něj,aby si lékař uvědomil, že by přístroj mohl pracovat chybně. Jako první by měl lékař zkontrolovat zdroj stlačeného plynu. Pokud se zpráva Neventiluje zobrazí bez doprovodného alarmu Úbytek plynu, přístroj by se měl přestat používat. Závada chladícího větráku Jedná se o akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou. Při každém zastavení otáčení se chladícího větráku na zadní straně ventilátoru se zobrazí hlášení FAN FAILURE a ozve se i akustický alarm s nízkou prioritou. Alarm rozpojení okruhu Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Při poklesu celkového exspiračního průtoku včetně klidového průtoku o více než 10% oproti celkovému inspiračnímu průtoku včetně klidového průtoku po dobu 5 sekund se ozve alarm rozpojení okruhu. Mimoto v novorozeneckých aplikacích, kdy se používá proximální snímač průtoku, se alarm rozpojení okruhu ozve v případě, kdy je Procento Netěsnosti ((Vti-Vte)/Vti) větší než 95% po dobu trvání tří po sobě následujících dechových cyklů. Pokud jsou alarmy Úbytek plynu a Neventiluje aktivní spolu s alarmem Okruh rozpojen, byly spuštěny kvůli úbytku systémového tlaku, nikoliv z důvodů netěsnosti či rozpojení okruhu. Více informací o tomto stavu a jeho řešení viz Přerušení přívodu plynů na straně a 175 Neventiluje na straně 174. Pokud je alarm rozpojení okruhu aktivní, ventilátor přeruší cyklování a nastaví klidový průtok. Nové připojení pacienta ventilátor detekuje automaticky a průtok poté obnoví. Během alarmu rozpojení okruhu je potlačena časomíra trvání apnoe. Nastavení extrémně nízkých dechových objemů při vypnuté Kompenzaci kompliance okruhu a použití proximálního snímače průtoku může vést ke spuštění alarmu Rozpojení okruhu.

191 Ventilační systémy AVEA Alarmy a indikátory 175 Indikátory a alarmy přívodu plynů Přerušení přívodu vzduchu Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOSS, AIR a ozve se doprovodný akustický signál. Tento alarm se spustí při poklesu přívodu vysokotlakého vzduchu do přístroje pod hodnotu 18,0 psig (1.2 baru), jestliže ventilátor nemá funkční interní kompresor nebo jeho výkon je pro potřeby přístroje nedostatečný. Ventilace pacienta pokračuje dýcháním pouze z přívodu stlačeného O 2. Přerušení přívodu kyslíku Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj na alarmovém displeji hlásí LOSS, O 2 a ozve se doprovodný akustický signál. Tento alarm se spustí při poklesu přívodu vysokotlakého kyslíku do přístroje pod hodnotu 18,0 psig (1.2 baru) při nastavení %O 2 >21%. Ventilace pacienta pokračuje dýcháním pouze z přívodu stlačeného vzduchu (z centrálního rozvodu nebo z interního kompresoru). Přerušení přívodu plynů Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOSS, GAS SUPPLY a ozve se doprovodný akustický signál. Tento alarm se spustí při poklesu přívodu všech plynů (z centrálního rozvodu stlačeného vzduchu, interního kompresoru, je-li instalován, a z rozvodu kyslíku). Otevře se bezpečnostní ventil, což bude současně indikováno hlášením SAFETY VALVE OPEN a pacient může dýchat vzduch místnosti. Během alarmového stavu VENT INOP a SAFETY VALVE se neudržuje PEEP. Když je bezpečnostní ventil ventilátoru otevřen, nachází se ventilátor v bezpečnostním stavu, což indikuje nachově červená (purpurová) barva grafického displeje. Přerušení přívodu Heliox Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOSS, HELIOX a ozve se doprovodný akustický signál. Tento alarm se spustí při poklesu přívodu plynu Heliox do přístroje pod hodnotu 18,0 psig (1.2 baru). Ventilace pacienta pokračuje dýcháním pouze z přívodu stlačeného O 2. Alarmy tlaku Nízký maximální (špičkový) tlak Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW P PEAK a ozve se doprovodný akustický signál vysoké priority při poklesu maximálního inspiračního tlaku pro daný dechový cyklus pod přednastavený limit pro Low P PEAK. Rozmezí: Standardní nastavení: Limitace: 3 až 99 cmh 2 O 8 cmh 2 O (děti a dospělí) 5 cmh 2 O (novorozenci) Není aktivní pro spontánní dechové cykly.

192 176 Alarmy a indikátory Uživatelský manuál Vysoký maximální (špičkový) tlak Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH P PEAK a ozve se doprovodný akustický signál vysoké priority při vzestupu maximálního inspiračního tlaku pro daný dechový cyklus nad přednastavený limit pro High P PEAK. Inspirační fáze se ukončí a tlak v okruhu se vrátí na aktuální nastavený bazální tlak +5 cmh 2 O. Tlak v okruhu se musí vrátit na hodnotu bazální tlak +5 cmh 2 O dřív, než je možné dodat další dechový cyklus. Alarm Vysokého špičkového tlaku (High P PEAK ) pro normální cykly Alarm se spustí, pakliže inspirační tlak v dýchacím okruhu překročí nastavený limit pro alarm High Ppeak během inspirační fáze dechového cyklu vyjma cyklů prohloubeného nádechu. Rozmezí: Standardní nastavení: Limitace: 10 až 105 cmh 2 O (děti a dospělí) 10 až 85 cmh 2 O (novorozenci) 40 cmh 2 O (děti a dospělí) 30 cmh 2 O (novorozenci) Není aktivní pro prohloubené nádechy. Alarm Vysokého špičkového tlaku (High P PEAK ) pro prohloubené nádechy (Sigh) Alarm se spustí, pakliže inspirační tlak v dýchacím okruhu překročí nastavený limit pro alarm High P PEAK během inspirační fáze prohloubeného nádechu. Rozmezí: Platí pouze pro prohloubené nádechy. 1.5 (normální High P PEAK ) až do maxima 105 cmh 2 O Limit maximálního tlaku v okruhu: Ventilátor je vybaven nezávislým mechanickým pojistným přetlakovým ventilem, který omezuje maximální tlak na pacientské Y-spojce na 125 cmh 2 O. Trvající vysoký maximální (špičkový) tlak Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení EXT HIGH P PEAK a ozve se doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud alarm High P PEAK zůstává aktivní déle než 5 sekund (tzn. Tlak v okruhu se během 5 sekund nevrátí na hodnotu PEEP +5 cmh 2 O). Za tohoto alarmového stavu ventilátor nebude dodávat žádné dechové cykly. Otevře se Bezpečnostní i Výdechový ventil, čímž se umožní pacientovi dýchat vzduch místnosti, a aktivuje se alarm Bezpečnostního ventilu. Klidový průtok je při aktivním alarmu potlačen. PEEP se neudržuje. Tento alarm růstává aktivní (blikající) až do odstranění příčiny alarmu. Nízký PEEP Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW PEEP a ozve se doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud bazální tlak (PEEP) klesne pod hodnotu limitu pro alarm Low PEEP po dobu delší než 0.25 ± 0.05 sekundy. Rozmezí: 0 až 60 cmh 2 O Standardní nastavení: 3 cmh 2 O (dospělí/děti) 1 cmh 2 O (novorozenci) Pokud je nastaven na nulu, alarm je vypnut.

193 Ventilační systémy AVEA Alarmy a indikátory 177 Alarm okluze okruhu Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Vždy když dojde k okluzi inspirační nebo exspirační větve pacientského okruhu dostatečně velké pro spuštění alarmu, zobrazí se zpráva OKLUZE OKRUHU a zazní zvuky s vysokou prioritou. Okluze inspirační větve pravděpodobně nezpůsobí růst tlaku pacienta, ale vede k zastavení dýchání. Systém byl navržen tak, aby zabránil okluzi exspirační větve vyvolat zvýšení tlaku u pacienta měřeného na distálním konci hadičky ET nad následující limity: Novorozenci: 5 cmh 2 O nebo 15 % (podle toho, která hodnota je vyšší) nad cílový tlak. Dospělí/děti: 10 cmh 2 O nebo 15 % (podle toho, která hodnota je vyšší) nad cílový tlak. Vstupní průtok bude pozastaven, je-li alarm aktivní. Alarm se deaktivuje po odstranění okluze. Vysoký odpor pacientského okruhu může vyvolat falešné alarmy okluze okruhu. Falešné alarmy okluze okruhu se také mohou objevit, když vrchol inspiračního toku překročí hodnotu 150 l/min u dospělých, 75 l/min u dětí a 30 l/min u novorozenců. Doporučené testy na odpor okruhu novorozence najdete v části Příloha E Specifikace snímačů a rezistence okruhu na straně 219. Alarm není v režimu ncpap aktivní. Ventilátor může spustit alarm okluze okruhu v situacích, kdy je naměřená hodnota PEEP podstatně vyšší než hodnota PEEP nastavená obsluhou. Alarmy objemů Nízký vydechnutý minutový objem (Low Ve) Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW MINUTE VOLUME a ozve se doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud monitorovaný vydechnutý minutový objem klesne pod nastavený limit pro Low Exhaled Minute Volume. Rozmezí: Off (indikováno jako 0), 1 až 50 litru (dospělí) Off (indikováno jako 0), 0.1 až 30.0 litru Standardní nastavení: 1.00 litru (dospělí) Off (indikováno jako 0), 0.01 až 5.00 litru 0.50 litru (děti) 0.05 litru (novorozenci) (děti) (novorozenci)

194 178 Alarmy a indikátory Uživatelský manuál Vysoký vydechnutý minutový objem (High Ve) Jedná se o akustický/vizuální alarm se střední prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH MINUTE VOLUME a ozve se doprovodný akustický signál střední priority, pokud monitorovaný vydechnutý minutový objem překročí nastavený limit pro High Exhaled Minute Volume. Rozmezí: 0 až 75 litru (dospělí) 0.0 až 30.0 litru (děti) 0.00 až 5.00 litru (novorozenci) Standardní nastavení: 30.0 litru (dospělí/děti) 5.00 litru (novorozenci) Nízký vydechnutý dechový objem (Low Vt) Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW TIDAL VOLUME a ozve se doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud monitorovaný absolutní vydechnutý dechový objem nepřekročí nastavený limit pro Low Tidal Volume při daném nastavení citlivosti Low Vte Sensitivity. Rozmezí: Off (indikováno jako 0.00) až 3.00 litru (dospělí) Off (indikováno jako 0) až 1000 ml (děti) Off (indikováno jako 0.0) až ml (novorozenci) Rozlišení: 0.01 litru (dospělí) 1 ml (děti) 0.1 ml (novorozenci) Přesnost: Standardní nastavení: 0.00 litru (dospělí) ±0.01 litru monitorovaného dechového objemu (dospělí) ±1 ml monitorovaného dechového objemu (děti) ±0.1 ml monitorovaného dechového objemu (novorozenci) 0 ml (děti) 0.0 ml (novorozenci) Alarm Nízkého dechového objemu se uplatní při jednotlivém výskytu nízkého vydechnutého objemu. U pacientů, kteří mají nestejnoměrné dechové objemy, je možné alarm Nízkého dechového objemu vypnout (standardní nastavení) a k potlačení rušivých alarmů je možné použít alarm Nízkého minutového objemu.

195 Ventilační systémy AVEA Alarmy a indikátory 179 Vysoký dechový objem (High Vt) Jedná se o akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH Vt a ozve se doprovodný akustický signál nízké priority, pokud monitorovaný vydechnutý minutový objem překročí nastavený limit pro High Tidal Volume. Rozmezí: 0.10 až 3.00 litru (dospělí) 25 až 1000 ml (děti) 2.0 až ml (novorozenci) Standardní nastavení: 3.0 litru (dospělí) Alarmy frekvence / časů Interval apnoe 1000 ml (děti) 300 ml (novorozenci) Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení APNEA INTERVAL a ozve se doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud ventilátor nedetekuje zahájení dechového cyklu (jakéhokoli typu) během přednastaveného časového intervalu. Jakmile se spustí tento alarm, aktivuje se záložní ventilace při apnoe. Rozmezí: Standardní nastavení: Vysoká frekvence 6 až 60 sekund 20 sekund Jedná se o akustický/vizuální alarm se střední prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH RATE a ozve se doprovodný akustický signál střední priority, pokud monitorovaná dechová frekvence překročí nastavený limit alarmu High Rate. Rozmezí: Standardní nastavení: 1 až 200 bpm (d/min) 75 bpm (d/min) Limit maximálního inspiračního času (Max I-Time) Jedná se o akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení I-TIME LIMIT a ozve se doprovodný akustický signál nízké priority, pokud inspirační čas kteréhokoli typu dechového cyklu překročí maximální nastavený inspirační čas plus čas pauzy. Maximální inspirační čas je 5.0 sekund pro dospělé a dětské pacienty a 3.0 sekundy pro novorozence. Při spuštění tohoto alarmu se ukončí inspirační fáze dechového cyklu. Limit poměru I:E (I:E Limit) Jedná se o akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení I:E LIMIT a ozve se doprovodný akustický signál nízké priority, pokud poměr I:E pro mandatorní dechové cykly překročí hodnotu 4:1. Při spuštění tohoto alarmu se ukončí inspirační fáze dechového cyklu. Tento alarm není aktivní v režimu APRV/BIPHASIC.

196 180 Alarmy a indikátory Uživatelský manuál Alarmy kyslíku Nízká frakce kyslíku (Low FIO2) Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení LOW FIO 2 a ozve se doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud monitorovaná dodávaná koncentrace O 2 % klesne pod hodnotu nastaveného FIO 2 6% nebo pod FIO 2 18%, co je větší. Vysoká frakce kyslíku (High FIO2) Jedná se o akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou. Přístroj zobrazí hlášení HIGH FIO 2 a ozve se doprovodný akustický signál vysoké priority, pokud monitorovaná dodávaná koncentrace O 2 % překročí hodnotu nastaveného FIO 2 + 6%. Tabulka 7-1: Alarmové situace Hlášení Alarmová situace Rozmezí Priorita SAFETY VALVE Je otevřený bezpečnostní ventil nemá Vysoká OPEN VENT INOP Selhání ventilátoru v důsledku opravitelné nebo nemá Vysoká neopravitelné situace. Otevře se bezpečnostní ventil, což je indikováno hlášením SAFETY VALVE, a pacient může dýchat vzduch místnosti. PEEP není udržován. LOSS, AIR Tlak rozvodu vzduchu klesne pod 18.0 psig (1.2 bar) a není nemá Vysoká instalován funkční kompresor nebo kompresor není schopen pokrýt požadavky přístroje. Pacient bude pokračovat ve ventilaci pouze kyslíku. LOSS, O2 Tlak přívodu kyslíku do ventilátoru klesl pod 18.0 psig nemá Vysoká (1.2 bar) a %O2 je > 21%. Pacient bude pokračovat ve ventilaci pouze vzduchu (FIO2 21%). LOSS, HELIOX Alarm se aktivuje při aplikaci Heliox, pokud tlak přívodu nemá Vysoká Heliox klesne pod 18.0 psig (1.2 bar). Pacient bude pokračovat ve ventilaci pouze kyslíku. LOSS, GAS SUPPLY Selhání přívodu všech plynů; rozvodu vzduchu, interního kompresoru (je-li instalován) a kyslíku. Otevře se bezpečnostní ventil, což je indikováno hlášením SAFETY VALVE OPEN, a pacient může dýchat vzduch místnosti. PEEP není udržován. nemá Vysoká NEVENTILUJE LOW PPEAK HIGH PPEAK Smíšený vnitřní systémový tlak je nižší než 1 psi po dobu delší než 12 sekund, což signalizuje, že neprobíhá ventilace. Bezpečnostní ventil by v tomto stavu měl být otevřený, jelikož chybí tlak, který by jej držel zavřený. Alarm pouze monitoruje úroveň tlaku, nemění stav ventilátoru. Stav se dá obnovit, pokud se upraví tlak. Maximální inspirační tlak pro dechový cyklus je nižší než nastavený limit pro LOW PPEAK. Není aktivní pro spontánní dechové cykly. Maximální inspirační tlak je vyšší než nastavený limit pro HIGH PPEAK. Inspirační fáze se ukončí a tlak v okruhu se před zahájením nového dechového cyklu vrátí na bazální tlak + 5 ± 1.5 cmh2o. Tlak < 1 psi po dobu > 12 sekund. 3 až 99 cmh2o Standardní: 3 cmh2o Normální dechové cykly: Dospělí a Děti: 10 až 105 cmh2o Standardně: 40 cmh2o Novorozenci: 10 až 85 cmh2o Standardně: 30 cmh2o Prohloubené nádechy (Sigh): 1.5 x nastaveného normálního HIGH PPEAK Aktivní pouze pro prohloubené nádechy (Sigh) Vysoký Vysoká Vysoká

197 Ventilační systémy AVEA Alarmy a indikátory 181 Hlášení Alarmová situace Rozmezí Priorita EXT HIGH PPEAK Aktivuje se, pokud je alarm HIGH PPEAK aktivní déle než nemá Vysoká 5 sekund (tzn. Pokud se tlak v okruhu nevrátí zpět na PEEP + 5 cmh2o během 5 sekund). Otevře se bezpečnostní i výdechový ventil a nebude dodáván žádný dechový cyklus. Aktivuje se alarm SAFETY VALVE OPEN. Při tomto alarmu je vypnut i klidový průtok. PEEP nemusí být zachován. Alarm trvá až do vyřešení příčiny alarmové situace. LOW PEEP Bazální tlak (Positivní End-Expirační Tlak) je menší než nastavený limit alarmu LOW PEEP po dobu delší než 0.25 ± 0.05 sekundy. Pokud je nastaven na 0, je alarm vypnutý. 0 až 60 cmh2o Standardně: 3 cmh2o (Dospělí/Děti) 1 cmh2o (Novorozenci) Vysoká LOW Ve HIGH Ve HIGH Vt Low Vt Monitorovaný vydechnutý minutový objem (Ve) je menší než nastavený limit alarmu pro LOW Ve. Monitorovaný vydechnutý minutový objem (Ve) je větší než nastavený limit alarmu HIGH Ve. Absolutní monitorovaný dechový objem Vt je větší než nastavený limit alarmu HIGH Vt. Absolutní monitorovaný dechový objem Vt nepřekročí nastavený limit alarmu Low Tidal Volume. OFF (0), 1 až 50 L (Dospělí) OFF (0), 0.1 až 30 L (Děti) OFF (0), 0.01 až 5.00 L (Novoroz) Standardně: OFF 0 až 75 L (Dospělí) 0.0 až 30.0 L (Děti) 0.00 až 5.00 L (Novorozenci) Standardně: 30.0 L (Dospělí/Děti) 5.00 (Novorozenci) 0.10 až 3.00 L (Dospělí) 25 až 1000 ml (Děti) 2.0 až ml (Novorozenci) Standardně: 3.00 L (Dospělí) 1000 ml (Děti) ml (Novorozenci) Off až 3.00 L (Dospělí) Off až 1000 ml (Děti) Off až ml (Novorozenci) Střední Střední Vizuální výstraha Vysoká APNEA INTERVAL Aktivní v režimech A/C, SIMV, APRV / BIPHASIC a CPAP/PSV, pokud ventilátor nedetekuje dechový cyklus během přednastaveného intervalu trvání apnoe. 6 až 60 sekund Standardně 20 sekund Vysoká HIGH RATE Monitorovaná celková dechová frekvence překročila nastavený limit alarmu RATE. 1 až 200 bpm (d/min) Standardně: 75 bpm (d/min) Střední I-TIME LIMIT Inspirační čas pro dechový cyklus překročil MAX I-TIME plus dobu pauzy, což je 5.0 sekund pro dospělé a dětské pacienty a 3.0 sekundy pro novorozenecké pacienty. nemá Nízká I:E LIMIT Poměr inspiračního a exspiračního času pro mandatorní dechové cykly překročil 4:1. Inspirační fáze dechového cyklu se ukončí. Není aktivní v režimu APRV / BIPHASIC. Nízká LOW FIO2 Dodaná koncentrace kyslíku klesla pod nastavené FIO2 minus 6% nebo pod 18% FIO2, co je větší. nemá Vysoká HIGH FIO2 Dodaná koncentrace kyslíku překročila hodnotu nastaveného FIO2 plus 6%. nemá Vysoká

198 182 Alarmy a indikátory Uživatelský manuál Hlášení Alarmová situace Rozmezí Priorita CIRCUIT DISCONNECT Akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou spolu s hlášením CIRCUIT DISCONNECT se aktivuje při rozpojení pacientského okruhu od pacienta nebo od ventilátoru. nemá Vysoká LOW BATTERY LOSS, AC POWER ILV DISCONNECT INVALID GAS ID FAN FAILURE Akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou spolu s hlášením LOW BATTERY se aktivuje, pokud kapacita interní baterie klesne na úroveň, která zajistí již jen asi 2 minuty bezpečného provozu. Akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou spolu s hlášením LOSS, AC POWER se aktivuje, pokud je spínač napájení zapnutý a AC napájení bylo odpojeno od ventilátoru (tzn. Napájecí kabel byl odpojen nebo výpadek napájecí sítě). Akustický/vizuální alarm s vysokou prioritou spolu s hlášením ILV DISCONNECT se aktivuje, pokud se primární (master) ventilátor odpojí od sekundárního (slave) ventilátoru během ILV. Akustický/vizuální alarm se střední prioritou spolu s hlášením INVALID GAS I.D. se aktivuje, jestliže byl do ventilátoru instalován nesprávně kódovaný I.D. konektor plynu. Pokud je detekován nesprávně kódovaný I.D. konektor plynu, provede se korekce výchozího nastavení plynu na vzduchu. Akustický/vizuální alarm s nízkou prioritou spolu s hlášením FAN FAILURE se aktivuje při zastavení rotace chladícího větráku ventilátoru. nemá nemá nemá nemá nemá Vysoká Vysoká Vysoká Střední Nízká Vysoký EtCO2 Alarm s nízkou prioritou, pokud monitorovaný EtCO2 překročí nastavený práh alarmu mmhg nebo vypnuto Výchozí: 60 mmhg Nízký Nízký EtCO2 Alarm s nízkou prioritou, pokud monitorovaný EtCO2 nepřekročí nastavený práh alarmu mmhg nebo vypnuto Výchozí: 30 mmhg Nízký

199 Ventilační systémy AVEA Alarmy a indikátory 183 Alarmy nazální CPAP / nazální IMV Je-li rychlost nastavena na hodnotu Vypnuto, není v tomto režimu k dispozici okno Nastavení alarmů. Stávající alarmy přístroje a bezpečnostní systémy se nezmění. Během podpory ncpap s rychlostí nastavenou na hodnotu Vypnuto budou některé alarmy deaktivovány. Alarmy deaktivované během ncpap s rychlostí nastavenou na hodnotu Vypnuto Časové alarmy Objemové alarmy Alarmy tlaku Vysoká rychlost Limit insp. času Limit I:E Interval apnoe Vysoká hodnota Ve Vysoká hodnota Vt Nízká hodnota Vte Nízká hodnota Ve Limit objemu Vysoká hodnota Ppeak Alarm ext. vysokého tlaku Nízká hodnota PEEP Nízká hodnota Ppeak Okluze Nízká hodnota Ppeak Rozsah: 1 až 40 cmh 2 O (nastavení pro novorozence ncpap / IMV) Výchozí: 7 cmh 2 O Není v nazálním režimu CPAP k dispozici, pokud není nastavena rychlost na hodnotu jedna nebo vyšší. Změny nastavení prahu alarmů v průběhu ncpap/imv se pro další režimy ventilace po ukončení režimu CPAP nezachovají.

Dodatek k modelu T. Dodatek 1. Model e360t. a e360t+

Dodatek k modelu T. Dodatek 1. Model e360t. a e360t+ Dodatek 1 Model e360t Dodatek k modelu T a e360t+ Gratulujeme vám k nákupu ventilátoru Newport TM e360t. Balení obsahuje dodatek k uživatelské příručce k ventilátoru Newport e360, který popisuje funkce,

Více

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty 1 Aktualizace grafického uživatelského rozhraní a komunikace Úvod Kontrast a jas Sériové porty Tento dodatek doplňuje Uživatelskou a technickou referenční příručku k plicnímu ventilátoru 840 a poskytuje

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová

Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová Popis produktu a návod k použití Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová WM 28110 OBSAH 1 Popis přístroje... 4 1.1 Účel... 4 1.2 Oblast použití... 4 2 Bezpečnostní instrukce... 4 3 Připojení...

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com Podstavec Dell E-Monitor Uživatelská příručka www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ:

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod 4P359542-2G Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu PalmCare Plus Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu 2,8 TFT barevný displej LCD Zobrazí puls, SpO2, tepové vlny a Alarmové úrovně.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

www.agf-zavlahy.cz ORBIT Irrigation Products, Inc.

www.agf-zavlahy.cz ORBIT Irrigation Products, Inc. ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití PROGRAMOVATELNÝ BATERIOVÝ ČASOVÝ SPÍNAČ pro připojení na zahradní kohout Model: 94050 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely mají

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ NÁVOD K INSTALACI Skimmer Požadovaný průtok filtračního zařízení: 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY 1 Skimmer 082012 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady...str.

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více