Služeb prostředníků se využívá z důvodu vyšší efektivnosti. Snižuje se počet obchodních transakcí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služeb prostředníků se využívá z důvodu vyšší efektivnosti. Snižuje se počet obchodních transakcí."

Transkript

1 Distribuční politika Po této přednášce budete schopni: Vysvětlit, proč firmy používají distribuční cesty, a objasnit funkce, které plní Vysvětlit, jak členové distribuční cesty spolupracují při zajišťování funkcí celého distribučního systému Identifikovat hlavní alternativy tradičních distribučních cest Vysvětlit, jak firmy vybírají, motivují a hodnotí články distribučních cest Objasnit povahu a důležitost logistiky a integrovaného řízení distribučních cest Distribuce (Placement) je cesta výrobku od k zákazníkovi, tedy jeho umístění na trhu. Dealeři znalost místního trhu a úzké vztahy se zákazníky (kvalitní servis pro udržení zákazníků). Distribuční systémy = konkurenční výhoda. Pečlivá volba distribuční cesty - příklady dealeři přímý prodej internet franšíza maloobchodní prodejny Povaha distribučních cest Distribuční cesta je množina nezávislých organizací, které se podílejí na procesu zajištění dostupnosti výrobku nebo služby pro zákazníka (konečného spotřebitele nebo zákazníka na průmyslovém trhu). Služeb prostředníků se využívá z důvodu vyšší efektivnosti. Snižuje se počet obchodních transakcí. Tři výrobci, kteří používají přímý marketing, potřebují k dosažení tří zákazníků devět různých kontaktů. Tři výrobci, kteří spolupracují s distribuční firmou, snížili počet kontaktů na 6. 1

2 Vliv distribuce na snížení počtu obchodních transakcí distribuční firma 2

3 Funkce distribučních cest informace výzkum trhu podpora prodeje informace o nabídkách kontakt nalézání zákazníků nabídka přizpůsobení nabídky podle potřeb zákazníků jednání dosažení dohody o ceně Dalšími funkcemi jsou fyzická distribuce (funkce logistická doprava, skladování, manipulace), financování a převzetí rizika. Počet úrovní distribučního systému Úroveň distribuční cesty je počet prostředníků, kteří vyvíjejí aktivity s cílem dopravit výrobky co nejdříve kupujícímu. Přímá distribuční cesta je distribuční systém bez jakýchkoli prostředníků. Výhodou je přímý kontakt se zákazníkem, zpětná vazba, nevýhodou jsou horší podmínky při propagaci. Nepřímá distribuční cesta je distribuční systém zahrnující jednoho nebo více prostředníků. Výhodou je účinnější prodej zboží, nevýhodami nárůst ceny pro konečného spotřebitele, riziko platební neschopnosti zprostředkovatele, ztráta kontroly nad zbožím, malá zpětná vazba. 3

4 spotřebitel maloobchod spotřebitel velkoobchod maloobchod spotřebitel velkoobchod prostředník maloobchod spotřebitel Obrázek ukazuje obchodní metody využívané při prodeji spotřebního zboží. Výrobci průmyslového zboží používají vlastní prodejní zástupce, dále prodávají prostřednictvím distributorů či obchodních zástupců nebo obchodních oddělení. Fungování prvků v distribučním řetězci 1. Vertikální distribuční (marketingový) systém Tradiční distribuční systém se skládá z jednoho nebo více nezávislých výrobců a z článků velkoobchodní a maloobchodní sítě; protože každý článek je nezávislý, snaží se maximalizovat svůj zisk, někdy dokonce i na úkor zisku distribučního systému jako celku. Vertikální distribuční systém - výrobci, články velkoobchodní a maloobchodní sítě tvoří ucelenou jednotku; jeden člen vlastní ostatní nebo má s nimi smlouvy a je schopen vynutit si spolupráci ostatních. Uzavřený vertikální distribuční systém zahrnuje všechny fáze výroby a distribuce pod jednoho vlastníka, řízení celého systému je dosaženo vlastnickými vztahy. Smluvní vertikální distribuční systém nezávislé firmy spolupracují na základě uzavřených smluv; cílem je dosáhnout větší hospodárnosti a větších prodejů než při samostatném podnikání. 4

5 dobrovolné sdružení sponzorované velkoobchodní firmou družstvo maloobchodníků franšízingová organizace Administrativně řízený vertikální distribuční systém spolupráce mezi jednotlivými články výroby a distribuce není dána vlastnictvím nebo smluvním základem, ale velikostí a ekonomickým vlivem jednoho z členů systému. 2. Horizontální distribuční (marketingový) systém Horizontální distribuční systém dvě nebo více firem na stejné úrovni se spojuje s cílem využít nové marketingové příležitosti. Coca-Cola a Nestlé vytvořily společný podnik na distribuci instantní kávy a čaje po celém světě. 3. Hybridní (vícecestný) distribuční systém Hybridní (vícecestný) distribuční systém jedna firma zřídila dvě nebo více distribučních cest k dosažení jednoho nebo více segmentů. IBM. Vlastní prodejci velkých počítačových systémů pro firemní zákazníky. Osmnáct dalších distribučních cest pro segmenty a mikrosegmenty od velkých korporací přes malé firmy až po domácí uživatele. Distributoři a prostředníci, specializované obchody, maloobchodní řetězce, katalogy a telemarketing pro malé a střední firmy, internet. Poznámka: Telemarketing V praxi je telemarketing realizován ve dvou základních formách. Pasivní telemarketing služba zákazníkům, jejíž hlavním úkolem je: reagovat na potřeby, přání a připomínky zákazníků plnit funkci informační linky vyřizovat objednávky rezervovat služby a místa poskytnout technickou podporu (help desk) registrovat účastníky spotřebitelských soutěží evidovat ohlasy na probíhající reklamní akce 5

6 Aktivní telemarketing kontaktování klientů za konkrétním účelem, kterým může být: průzkum trhu a veřejného mínění přímý prodej pozvánka anketa tvorba a aktualizace databází sjednávání schůzek obchodním zástupcům telefonické vymáhání pohledávek zjišťování indexu loajality k produktům ověřování spokojenosti měření kvality poskytovaných služeb znovuzískání ztracených zákazníků Rychlý růst E-commerce (elektronické propojení se zákazníky, postihuje oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, marketing a servisování produktů prostřednictvím elektronických systémů, zejména pak internetu) a on-line prodeje. Rozhodnutí o tvorbě distribuční cesty 1. analýza požadované úrovně zásobovacích služeb rozbor potřeb zákazníků, správný poměr služeb k ceně 2. určení cílů a omezení distribučního systému zvolit pro každý segment nejlepší distribuční systém 3. identifikace hlavních distribučních alternativ typ mezičlánku, počet (intenzivní, výhradní a výběrová, selektivní distribuce) a odpovědnost každého člena distribučního systému 4. hodnocení hlavních alternativ distribučních cest mimo zisku zvažovat i hledisko kontroly Intenzivní distribuce je distribuce výrobků prostřednictvím co největšího počtu obchodů. Zboží každodenní spotřeby. Výhradní distribuce (exkluzivita) je poskytnutí výhradního práva na distribuci výrobku v daném teritoriu omezenému počtu prostředníků. Luxusní vozy. Důležitá je dobrá adresa prodejny. Pozn.: Pařížská ulice v Praze se stala symbolem luxusu. Dior, Gucci, hotel Intercontinental (Michael Jackson). Výběrová (selektivní) distribuce je použití více než jednoho, ale méně než všech prostředníků, kteří jsou ochotni nabízet výrobky dané firmy. Nábytek, elektrospotřebiče. Specializované prodejny s vyškoleným personálem. 6

7 Rozhodování o řízení distribučních systémů 1. výběr členů distribuční cesty 2. motivování členů distribuční cesty systém řízení vztahů s partnery (partner relationship management PRM). Příklad Hewlett-Packard. 3. hodnocení článků distribučního systému Právní otázky související s distribučními systémy Výlučná prodejní práva (exclusive distribution rights) - jen určitým firmám je povoleno prodávat dané výrobky. Pokud daný prodejce navíc nesmí nabízet konkurenční výrobky, jedná se o tzv. exclusive dealing. Smlouva pak osahuje tzv. konkurenční doložku. USA, 1914 Claytonův zákon tyto smlouvy jsou přípustné, pokud to podstatně neomezuje konkurenci nebo nevede k vytváření monopolu. I v ČR je chráněna hospodářská soutěž právními předpisy (zákon č. 143/01 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník upravující nekalosoutěžní chování). Logistika a řízení logistických řetězců Produkt by měl být k dispozici zákazníkovi v požadovaném sortimentu, ve správný čas a na správném místě. Logistika (fyzická distribuce) řeší úkoly spojené s plánováním, implementací a řízením fyzického toku surovin, hotových výrobků a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby s cílem uspokojit požadavky zákazníků a dosáhnout zisku. Hlavní funkce vyřizování objednávek systém řízení zásob, data v reálném čase skladování distribuční sklady, vysoce automatizované řízení zásob JIT (just-in-time) doprava Řízení integrovaného logistického řetězce je logistická koncepce zdůrazňující úlohu společných pracovních týmů, a to jak v rámci jedné firmy, tak v celém distribučním systému; cílem je maximalizovat jeho účinnost. Zdokonalení logistiky vyžaduje týmovou spolupráci jak v rámci firmy, tak i mezi různými firmami. 7

8 Maloobchodní a velkoobchodní síť Po této přednášce budete schopni: Vysvětlit roli maloobchodních a velkoobchodních prodejců v distribučních cestách Popsat hlavní typy maloobchodních prodejců a uvést příklady Popsat hlavní typy velkoobchodních prodejců a uvést příklady Vysvětlit marketingová rozhodnutí, která subjekty maloobchodní a velkoobchodní sítě přijímají Maloobchod zahrnuje veškeré činnosti související s prodejem zboží a služeb přímo konečným spotřebitelům pro jejich osobní, neobchodní užití. Maloobchodní prodejci jsou firmy, jejichž tržby plynou převážně z maloobchodního prodeje. Třídění podle sortimentu prodejna se zbožím denní potřeby převážně potravinářský sortiment, omezený sortiment drogistického zboží; vychází zákazníkovi vstříc časem a místem prodeje, vyšší ceny než v supermarketech (koloniály, večerky, potraviny, smíšené zboží) specializovaná prodejna široký sortiment v rámci úzké výrobkové řady (sportovní potřeby, knihy, potraviny), vyšší nároky na personál specializovaná velkoprodejna - vysoké nároky na personál, (nábytek, elektro, zahradní technika) hobbymarket specializovaná prodejna zaměřená na potřeby pro dům a zahradu obchodní dům široká nabídka výrobkových řad obchodní centrum obrovské komplexy skládající se z velkého množství obchodních jednotek v jednom areálu (Černý Most v Praze) supermarket rozsáhlé samoobslužné obchody, velké množství zboží, nízké marže, dlouhá otevírací doba hypermarket nabízí mnoho služeb (čištění oděvů, stravování) Pro některé maloobchodní prodejce je výrobkovou řadou služba (hotely, banky, školy, nemocnice, kina, kluby, restaurace ) Třídění podle cen diskontní prodejny větší objem zboží za nižší ceny, omezený zákaznický komfort prodejny 8

9 Třídění podle způsobu prodeje pultový prodej samoobslužný prodej ambulantní prodej pojízdná prodejna nebo stánky pochůzkový prodej dealeři, obchodní zástupci zásilkový prodej (1922 Quelle) internetový prodej Organizační struktury v maloobchodní síti firemní obchodní řetězce dva nebo více obchodů ve společném vlastnictví (Rossmann) dobrovolná sdružení maloobchodních firem nezávislí obchodníci se společnou obchodní politikou (Spar) maloobchodní družstva nezávislí obchodníci, kteří zakládají společnou nákupní centrálu (Coop) franšízingové organizace maloobchodní konglomeráty volné spojení různorodých subjektů, které podnikají v různých oblastech maloobchodu v rámci společné vlastnické struktury Franšízing je neobvyklá forma smluvního vztahu. Jedná se o způsob obchodní činnosti a marketing výrobků nebo služeb, který je používán v různých odvětvích průmyslu a obchodu. Franšízor poskytuje práva užívat obchodní známku a know-how. Podstatou je udělení licence majitelem, m nebo distributorem služby nebo produktu chráněného ochrannou známkou franšízantovi. Jedná se o exkluzivní práva k lokální distribuci. Odměnou franšízorovi je počáteční platba nebo průběžně hrazené licenční poplatky. Příklad: McDonald s. Firma založena 1940 bratry McDonaldovými, rozmachu dosáhla 1955 změnou majitele podnikatel českého původu Ray Kroc. V současnosti 100 zemí světa, restaurací, společná pravidla a zásady podnikání. Do ČR 1992, 71 restaurací. Zásady: kvalita, obsluha, čistota a přiměřené ceny. Výhody franšízy: umožňuje podnikat v daném oboru bez počátečních znalostí, zkušeností a praxe, snižuje riziko krachu. Dovoluje používat provozní systém a postupy, chráněné receptury a strategii marketingu franšízora. Nevýhody franšízy: vysoká vstupní cena (zařízení prodejny, uniformy). Malý prostor pro vlastní kreativitu. V ČR: McDonald s a KFC (USA), Marks&Spencer (Velká Británie), OBI (Německo), Yves Rocher (Francie), Agip (Itálie). 9

10 Maloobchodní řetězce v České republice Maloobchodní skupina Ahold Nizozemsko Tesco Stores Velká Británie Schwarz Německo Rewe Německo Název Typ Počet obchodu obchodu obchodů Charakteristika Albert supermarket 244 služba cashback Hypernova hypermarket 56 u velkých autobusy zdarma Tesco HP hypermarket 52 tašky zdarma, prodejní plocha 3-12 tis. m 2 Tesco OD obchodní 6 bývalé OD Prior dům Tesco SM supermarket 34 prodejní plocha m 2 Tesco malá 5 malé prodejny pro Express prodejna s rychlý nákup potravinami potravin Kaufland hypermarket 84 diskontní prodej Lidl diskont 170 prodejní plocha kolem 1000 m 2 Billa supermarket 172 zákaznická karta Penny diskont 168 omezený sortiment market a nízké ceny Globus hypermarket 12 důraz kladen na Globus Německo čerstvé potraviny Tenglemann Plus diskont 145 prémiová řada Německo privátních značek Spar Německo Interspar hypermarket 27 široký sortiment biopotravin Spar supermarket 2 široký sortiment biopotravin Maloobchodní mix a obchodnické triky Maloobchodní mix je tvořen šesti částmi, které výrazně ovlivňují úspěšnost obchodní jednotky na trhu. lokalizace prodejny velikost, prostorové uspořádání a vzhled prodejny personál prodejny cenová hladina obchodní sortiment služby splátky, rozvoz, hlídání dětí 10

11 Obchodnické triky letáky obrázky nemusejí být vypovídající slevy kupující reagují spontánně cedule upozorňující na slevy červená a žlutá barva upoutá dražší zboží ve výši očí a po pravé straně mimořádné nabídky zboží v uličkách regály s drobným a rychloobrátkovým zbožím u pokladen zrcadla zvětšující prostor nákupní trasa vedoucí od méně potřebného zboží k potravinám příjemné prostředí nasvícené zboží v regálech velké nákupní vozíky ochutnávky prodej stoupne až o 20% Velkoobchodní činnost zahrnuje veškeré aktivity spojené s prodejem zboží a služeb těm, kdo je kupují za účelem dalšího prodeje nebo pro použití při vlastním podnikání. Velkoobchodní firmy nakupují převážně od výrobců a prodávají většinou maloobchodním prodejcům, firmám a jiným velkoobchodníkům. Funkce velkoobchodu vytváří široký obchodní sortiment od různých výrobců slaďuje časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou poskytuje možnost obchodního úvěru na nakupované zboží přebírá riziko za nakoupené zboží pomáhá při podpoře zboží (reklama, podpora prodeje ) balí zboží a nechává je dozrát, zajišťuje přepravu informuje maloobchodní jednotky o nabízeném sortimentu Typy velkoobchodů nejčastější tradiční velkoobchod nakupuje zboží od výrobců, nejčastěji na fakturu, prodává maloobchodním jednotkám, zboží se stává vlastnictvím velkoobchodu velkoobchod s doplňkovými službami Cash & Carry prodává zboží drobným obchodníkům s vlastní dopravou, nákup v hotovosti agenti a komisionáři zprostředkování nákupu a prodeje, zboží nevlastní Příklad velkoobchod Makro 11

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Přednášky Obchodní nauka Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Obchodní nauka Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 Ing. Daniela Šálková, Ph. D. salkova@pef.czu.cz Literatura: Obchodní nauka (Hes, Šálková, Regnerová, Toth; ISBN 80-213-1155-x, nejstarší 2013) -v těchto skriptech jsou špatně obchodní společnosti hledat

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr MARKETING II - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: http://informator.stb.cz, e-mail: broli@seznam.cz, tel: 607 645874-1 - 4P MARKETINGOVÝ MIX 1. PRODUCT VÝROBEK

Více

Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková

Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketing vybrané maloobchodní firmy Marketing of chosen retail company Lenka Macháčková Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Podstatou marketingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu

Podstatou marketingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu MARKETING ZÁKLADNÍ POJMY Marketing = katalyzátor všeho, co se v podniku tvoří, mnohem komplexnější práce než prodej, strategie a filosofie firmy. Prodej = vytváří prodej jako takový, přímo generuje obrat

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Analýza marketingového mixu ve firmě ELEVEN SPORTSWEAR Jonáš Výbora Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

13) Marketing Podstata marketingu: Vývojová stádia marketingu Výrobní koncepce (nejstarší) Výrobková koncepce Prodejní koncepce

13) Marketing Podstata marketingu: Vývojová stádia marketingu Výrobní koncepce (nejstarší) Výrobková koncepce Prodejní koncepce 13) Marketing Podstata marketingu, vývojová stádia, marketingový informační systém, marketingové prostředí, marketingový mix produkt (úrovně produktu, životní cyklus), cena (metody stanovení ceny, cenové

Více

Franchising versus multilevel marketing

Franchising versus multilevel marketing Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Franchising versus multilevel marketing Referát do předmětu obchodní podnikání Knápková Jitka Rauš Tomáš ME ES, IV ME, IV 2002

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Českomoravská

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

Marketing v rybářství

Marketing v rybářství PWB h.b s.r.o. a Asociace pro rozvoj regionů o.s. Osnova přednášky: 1) Základní marketingové pojmy, definice rybářského marketingu 2) Marketingové prostředí 3) Analýza trhu v rybářství, chování zákazníků

Více

Obchodní podnikání ve 21. století

Obchodní podnikání ve 21. století Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv Obchodní podnikání ve 21. století obchod v tržní ekonomice maloobchod a velkoobchod mezinárodní obchod a vnější ekonomické vztahy spotřebitel a obchod výstavba obchodních

Více

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů:

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů: 1. Základní marketingové pojmy Definice: marketing je komplexní soubor činností s orientací na trh základním cílem je směna hodnot východiskem marketingového procesu je odhad spotřebitelských potřeb a

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí.

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí. doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Bankovní marketing 1. Podstata marketingu Řízení banky, podobně jako řízení podnikatelských subjektů vůbec, obsahuje marketing, což znamená chovat

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH Tento projekt je financován z programu Phare Evropské unie. Prosinec 2000 1 Autorský tým: Peter Bon Fontys University, Holandsko Dana Formánková PricewaterhouseCoopers

Více

T 1. Zásobovací logistika

T 1. Zásobovací logistika T 1. Zásobovací logistika A. Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika (opatřování) je nutné si vymezit jeho vztah k ostatním částem logistického řetězce [Obr.1 ]. Za objekty podnikové

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Tvorba a řízení hodnoty v obchodních řetězcích

Tvorba a řízení hodnoty v obchodních řetězcích Tvorba a řízení hodnoty v obchodních řetězcích Ing. Jana Vrbová jvrbova@crocodille.com 1 1 Úvod 4 2 Hodnototvorné proměnné a definování hypotéz 6 3 Metody vědecké práce 9 4 Zásady vědecké práce 11 5 Strategický

Více

o koloniál cukr, rýže, kakao, káva, čaj,... - zárodek obchodní společnosti o námořníci a rejdaři, už dříve - průmyslová revoluce o obchodník uváděl

o koloniál cukr, rýže, kakao, káva, čaj,... - zárodek obchodní společnosti o námořníci a rejdaři, už dříve - průmyslová revoluce o obchodník uváděl Úvod - retail = prodej v malém - vvv vymezení, význam, vývoj obchodu - obchod o činnost funkcionální pojetí obchodu o instituce, prodejna, soubor firem institucionální pojetí obchodu o širší pojetí všechna

Více

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka 7. INFRASTRUKTURA VNITŘNÍHO OBCHODU Cíl Podstatou infrastruktury vnitřního obchodu je vyjádření její potenciální poptávkové a nabídkové síly v prostorovém uspořádání. V současném rozšiřování tržních prostorů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lydia Marková Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce 2013 Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce Bc. Lydia Marková

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více