Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok Příjmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy"

Transkript

1 rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn DPPO, Daň z příjmů právnických osob DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce DPH, Daň z přidané hodnoty Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp Poplatek ze psů, Poplatek ze psů Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky) Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.přístroj Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky Spr. poplatek stavební, Správní poplatky Místní poplatek z VLT, Správní poplatky Rybářský lístek, Správní poplatky Územní rozhodnutí, Správní poplatky Živnostenské listy, Správní poplatky Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky Poplatky z matriky, Správní poplatky Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí Dotace rozšíření sb. dvorů, Poplatek za komunální odpad Dotace - Lesy-štěpkovač, Daň z přidané hodnoty 0 Daňové příjmy celkem

2 Skupina 2 - Nedaňové příjmy Finanční vypořádání minulých let, Příjmy z finančního vypořádání Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy hrobová místa, Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků Poplatek za separaci odpadu, Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních), Příjmy z poskytování služeb a výrobků Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (kolotoče) Ostatní drobné spr.poplatky, Činnost místní správy, Sankční platby přijaté Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (zábor VP) Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z poskytnut.služeb a výrobků Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Přeplatky OSV, Ostatní dávky sociální pomoci, Ostatní přijaté vratky transferů Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z reklamy BZ Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj Pult centrální ochrany, Bezpečnost a veř.pořádek, Ostatní nedaňové příjmy j.n Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nahodilé příjmy, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Spl. půjčky Lyž. klub, Splátky půj.prostř. od OPS Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od obyvatelstva Finanční vypoř.dotací min.r., Finanční vypořádání minul.let, Ost.př Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží Odvod odpisů CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Odvody PO 0 Nedaňové příjmy celkem

3 Skupina 3 - Kapitálové příjmy Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků Prodej nemovitostí (bytů), Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí Přísp.na ZTV Jabloňová, Činnost místní správy, Ostatní přijmy z prodeje FA POZIMOS- inv.příspěvek, Komun.služby a úz.rozvoj, Přij.přísp.na poř.dm 0 Kapitálové příjmy celkem Skupina 4 - Dotace Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace na pořízení plánů LHO Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR Projekt meziobecní spolupráce Dotace celkem Příjmy celkem

4 Provozní výdaje Oddělení kanceláře tajemníka ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; položky dle rozpisu Mzdy a odvody ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Mzdy org. sl. Místní hospodář. ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Výdaje ze soc. fondu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Mzdy Správa VO; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; položky dle rozpisu Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; položky dle rozpisu Modernizace PCO ; Bezpečnost a veřejný pořádek; položky dle rozpisu Platy a údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleně, Platy zaměst Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; položky dle rozpisu Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu OKT - provoz parkov.automatů Pořízení nových notebooků pro členy ZM Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru Rozpočet oddělení kanceláře tajemníka celkem Odbor správní Použití daru od pana Balšíka Volby do parlamentu ČR Rozpočet odboru správního celkem 0 Městská policie Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek Rozpočet městské policie celkem Odbor stavebního úřadu a úz. plánování Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; položky dle rozpisu Rozpočet odboru stavebního a úz. pl. celkem

5 Odbor finanční Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; položky dle rozpisu Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; položky dle rozpisu Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; položky dle rozpisu Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Finanční pomoc, Činnost místní správy, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ZK-dot.Restaurov.kříže r.1877, Zachování a obnova kult.památ Splátka úroků z úvěru na CPA ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 0 Rozpočet odboru finančního celkem Odbor životního prostředí Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; položky dle rozpisu Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; položky dle rozpisu Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; položky dle rozpisu Veterinární péče, péče o zvířata Sanace areálu ChPaČ ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Pořízení plánů LHO Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; položky dle rozpisu Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Zalesnění lokality Králov; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Dotace ZK meliorační dřeviny Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,nákup ost.služeb Rozpočet odboru životního prostředí celkem

6 Odbor majetku města Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Správa čp REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; položky dle rozpisu Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; položky dle rozpisu Demolice ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; položky dle rozpisu Rekonstr. budov města a ve SV ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba kašny OOVV ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu Strojní čištění MK ; Silnice; položky dle rozpisu Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Rozpočet odboru majetku města celkem Odbor školství a kultury Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Újezdec ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na plavecký výcvik žáků, Základní školy, Neinv.příspěvek zřizovatele Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; položky dle rozpisu

7 Městská knihovna ; Činnosti knihovnické; položky dle rozpisu Příspěvek ZŠ III. na provoz DH Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu Různé aktivity ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; položky dle rozpisu Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz DK ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu BESIP ; Silnice; položky dle rozpisu Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu Rezerva na VFP(pro sport, školství, kulturu a sociální věci) Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu Městské informační centrum, Cestovní ruch Rozpočet odboru školství a kultury celkem Odbor dopravy Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu 0 Rozpočet odboru dopravy celkem 0 Odbor sociálních věcí Sociální dávky; více paragrafů; Sociální dávky Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu Ostatní sociální pomoc ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu Prorodinná politika Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, Ost.neinv.transf Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, Dotace ZK převod Soc.Službám 0 Rozpočet odboru sociálních věcí celkem

8 Odbor rozvoje města Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy Příspěvek na provozování linky , Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu Drobné investiční výdaje Pořízení úz. plán.dokumentace, Územní plánování, Nákup ost.služeb Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Sanace zdiva Radnice čp.100 ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Provoz ČOV - prodloužení zkušebního provozu na rok Revitalizac význ. sídel.zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Projekt Šamorín - Uherský Brod, Ost.spr.v oblasti kriz.říz Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy Modernizace přírod.učeben ZŠ, Základní školy, DHDM Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n Výměna oken ZŠ Mariánské nám., Základní školy, Opravy a údržba Místní agenda Rozpočet odboru rozvoje města celkem Provozní výdaje celkem

9 Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Činnost místní správy, Činnost místní správy, Dopravní prostředky Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje Technologické centrum VFP, Ostatní záležitosti spojů, Stroje a přístroje Kamerový systém, Bezpečnosta veř.pořádek, Stroje a přístroje Nákup CAS pro JSDH Uh.Brod, Dopravní prostředky Úpravy prostor MH pro VPP, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,zařízení Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. transf. obyv Půjčka MěNP projekt zateplení, Činnost místní správy, Inv.půjč.prostř.práv.osobám Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby Lesy-štěpkovač, Celospolečenské funkce lesů, Stroje,přístroje,zařízení Digitální protipovodňové plány Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., Pozemky Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu Místní hospodářství, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Stroje a přístroje Nákup cisterny pro MH, Činnost místní správy, Dopravní prostředky OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, Umělecké předměty Rekonstrukce kotelny radnice, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby Rekonstr. soc. zař. MŠ Olšava, Předškolní zařízení, Budovy,haly,stavby Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby Drobné neinvestiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, nový Územní plán Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby Zateplení školských objektů, Základní školy, Budovy,haly,stavby Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby Rekonstrukce ZUŠ nedotační, Základní školy, Budovy,haly,stavby Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby RPS Pod Vinohrady nedotační, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby Rekonstr. komunikací Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby Deponie Králov - vjezd Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM etapa rekonstr.větrná, Silnice, Budovy,haly,stavby Rekonstr.soc.zaříz.ZŠ speciál., Speciální základní školy, Budovy,haly,stavby Výměna oken ZŠ Marianské nám. I. etapa Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby Splátka Rumpold odkanalizování Prakšice Rekonstrukce náměstí I. Máje I. etapa Rekonstrukce Masarykovo náměstí I. etapa

10 Rezerva na investiční výdaje - rekonstr. Lapač Zlepšení systému povodň.služby, Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Rekonstrukce kanalizace - ul. Rolnická Rekonstrukce palubky a vytápění sport.haly Parkoviště Havřice Sportoviště Těšov - Újezdec Spojení ZŠ + MŠ Újezdec Chodník Havřice Kapitálové výdaje celkem Financování Rozpis financování Oper.z peněž.účtů organizace Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Zapojení zůstatku z roku 2013 do rozpočtu Zapojení 2 x 5 mil. Kč úložky u J a T Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 0 Financování celkem Sumarizace Příjmy celkem Výdaje provozní Výdaje kapitálové VÝDAJE CELKEM Financování celkem Saldo rozpočtu celkem

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91 Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013 Text Příjmy Příjmy z daní 20 897,00 1111 DPFO - závislá činnost 4 530,00 1112 DPFO - podnikatelé FO 120,00 1113 DPFO - srážková 490,00 1122

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Odbor správní - celkem 857,000 607,000

Odbor správní - celkem 857,000 607,000 Město Jeseník Schválený rozpočet města na r. 2013 Schváleno ZM 18.12.2012 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.1 ORJ 1 - Odbor finanční 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod placené úroky k úvěrům

Více