Výroční hospodářská zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční hospodářská zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Výroční hospodářská zpráva za rok 2014 Právní subjekt: Sídlo: Ředitel společnosti: Číslo registrace: Kamarád Rožnov o.p.s. Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm Petr Jelínek oddíl O, vložka 1232 u KÚ Ostrava IČO: Číslo účtu: /0600 Tel: http:

2 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Kamarád Rožnov o.p.s. za rok 2014 I. Úvod, základní údaje Obecně prospěšná společnost Kamarád Rožnov o.p.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Volkova 523 IČ (dále jen společnost ), byla založena na valné hromadě všemi zakladateli dne 12.listopadu 2013 a následně zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 19. prosince 2013 Obecně prospěšná společnost Kamarád Rožnov o.p.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Volkova 523, vznikla na základě zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ustanovení 3050 se obecně prospěšné společnosti budou řídit dosavadními předpisy. Při změně právní formy dle uvedených právních předpisů nedochází ke změně IČ společnosti, mění se pouze právní poměry. Hlavním posláním a činností společnosti je: - poskytování sociální služby Doplňková činnost: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona II. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2014: Společnost Kamarád provozuje registrovanou sociální službu dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách: Název: Sociálně terapeutické dílny. Číslo registrace: Forma poskytování sociální služby: ambulantní Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením Věková kategorie klientů: dorost (15-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let) 2

3 Poslání Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. Jsme připraveni respektovat vaši individualitu. Kapacita: 28 osob v jeden okamžik Základní popis: Provozujeme Kamarád sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. Organizační struktura Kamarádu Rožnov - sociálně terapeutických dílen (k ) Vedení a administrativa sociální služby: - Petr Jelínek ředitel - Jarmila Ovčačíková - vedoucí sociálně terapeutických dílen Pracovníci v přímé práci s uživateli: - Jarmila Ovčačíková pracovník v sociálních službách - Bc.Helena Orságová - sociální pracovník, pracovník v sociálních službách - Hana Coufalová - pracovník v sociálních službách - Zuzana Pretáková - pracovník v sociálních službách - Ing. Ivana Trčková - pracovník v sociálních službách, přípravné práce Externí spolupracovníci - supervizor - účetní - údržbář Akce v roce 2014 Nová venkovní terasa se zvýšenými květináči Za finanční podpory nadačního fondu Siemens a grantu MěÚ Rožnov jsme vybudovali venkovní terasu, která tak bezbariérově navazuje na naši jídelnu : Veřejnoprávní kontrola vyúčtování grantu Byla vykonána veřejnoprávní kontrola tří grantů za rok 2013, které organizaci poskytlo město Rožnov pod Radhoštěm. Po kontrole všech účetních dokladů kontrolor konstatoval, že finančních prostředků bylo použito účelně a správně. Kamarád sociálně terapeutické dílny uspěl v hodnocení kvality Na základě komplexních údajů uvedených v aplikaci KISSOS (výkazy za období 2013) Krajský úřad Zlínského kraje provedl vyhodnocení efektivity sociálních služeb. 3

4 14. a : prodej na Josefovském jarmark V Kamarádu vzniká přírodní zahrada Po vysazení ovocného sadu byla zahájena revitalizace pozemků kolem budovy Kamarádu. Na základě vypracovaného projektu došlo k výměně zeminy a založení trávníku, byly vysazeny záhony trvalek, levandulí a desítek dalších rostlin. Finančně podpořil MěÚ Rožnov p.r. a jiní dárci. 12. a : Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny V Kamarádu proběhla kontrola odvádění plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Výsledek kontroly byl bez závad : Prodej na Velikonočním jarmarku : Klienti Kamarádu navštívili Valašskou dědinu Tato aktivita byla součástí projektu Tradiční strava na Valašsku Valašský rok poznání, který finančně podpořilo Město Rožnov pod Radh : Velikonoční zdobení v Kamarádu : V Kamarádu byl zahájen celoroční projekt Tradiční strava na Valašsku Valašský rok poznání, v rámci kterého absolvují poznávací programy a názornou formou se seznámí se životem Valachů a způsobem, jakým vyráběli své potraviny. Klienti navštíví samotné zemědělce, pekaře, mlynáře atd, kteří názorně představí svou oblast : Výlet a exkurze v Cyrilově pekárně : Prodej výrobků na Rožnovské valašce : Klienti Kamarádu navštívili vzdělávací program Valašského muzea v přírodě věnovaný včelařství a řemeslům s ním souvisejícím. Klienti Kamarádu jezdí na koních Za finanční podpory z grantu MěÚ Rožnov pod Radh. se nám podařilo zajistit pravidelné jízdy na koních. Na ranči na Prostřední Bečvě se naši klienti kromě jízdy samotné učí i péči o koně a během řízené jízdy provádí lehké cvičení : Hry na zahradě Kamarádu Tyto aktivity jsou nejenom o zábavě, ale přirozeným způsobem spojují nenáročné rehabilitační cvičení s trénováním motoriky a rozvíjí komunikaci a spolupráci : Benefice pro Kamarád Na náměstí v Rožnově pod Radh. proběhla skate exhibice. Výtěžek z benefice bude věnován našemu Kamarádu : Prodej na Zvonečkovém jarmarku : Výměna radiátorů 4

5 Celkem 18 plechových radiátorů z třiceti původních radiátorů, jsme vyměnili za nové : Prodej výrobků ve skanzenu Hejův nožík : Prodej výrobků na Pekařské sobotě : Prodej výrobků na Anenské pouti : Prodej výrobků na festivalu Jánošíkův dukát : Prodej výrobků na Starodávném jarmarku Starodávným jarmarkem jsme ukončili letošní pravidelný prodej ve stánku Valašského muzea v přírodě : Exkurze na kozí farmě : Návštěva Valašské dědiny a programu Co vařily naše babičky : Opékání špekáčků : Návštěva pohankového mlýna : Prodej výrobků na Všesvatském jarmarku : Prodej výrobků na akci Svazu žen : Prodej na Vánočním jarmarku Veřejná sbírka do kasičky pod vánočním stromem Zlínský kraj podpořil provoz Kamarádu Zlínský kraj poskytl Kamarádu účelovou neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč na zajištění činnosti sociální služby Sociálně terapeutické dílny pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová začleněného do Sociálních služeb Vsetín : Prodej zboží zaměstnancům fy. Siemens s.r.o a : Vánoční jarmark v ON Semiconductor III. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů Provozní granty a dotace za rok 2014 MPSV MěÚ Rožnov pod Radh MěÚ Zubří KÚ Zlín ÚP Kč Kč Kč Kč Kč 5

6 Sponzoři, firemní dárci za rok 2014 Firma Částka 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm 3 500,00 Balášová Lenka 1 200,00 Benefit 216,00 COMET SYSTEM, s.r.o ,00 CS CABOT, spol. s r. o ,00 Cvachová Marcela 2 400,00 Dary při prodeji 70,00 DEZA a.s ,00 Doležalová Ludmila 5 000,00 Drdová Marie 1 500,00 ENERGOAQUA a.s ,00 Finpro Financial ,00 Fusková Monika 1 200,00 Holčákocá Hana 6 000,00 Hradil Tomáš ,00 J.T.O. systém ,00 Janečková 1 000,00 Jaroslav Münster 3 000,00 Kitzbergerová Zdena 1 000,00 Kolečková Lucie 600,00 Krupa Miroslav 3 500,00 Křenková Božena 1 000,00 Kubáček Jan 1 000,00 Martinák Miroslav 1 000,00 Matějcová Jitka 2 000,00 Matějec Marek 300,00 Meros s.r.o ,00 MUDr. Libuše Rohanová ,00 MUDr. Iva Šebestová 5 500,00 MUDr. Iva Šebestová s.r.o ,00 Obec Dolní Bečva 2 000,00 ROBE Lighting s.r.o ,00 SCG Czech Design Center, s.r.o ,00 Smočková Jiřina 1 000,00 Solanský Ondřej 200,00 Solanský Petr 100,00 Stavinohová 600,00 Stavinohová Ludmila 1 500,00 Stavinohová Petra 4 800,00 STROZA s.r.o ,00 Šejstal Dalibor 3 000,00 Šejstalová Zdenka 204,00 Švecová Alena 1 200,00 Tomek Milan 1 000,00 Valašský soubor písní a tandů 2 320,00 Válková 1 000,00 Valová Pavlína 600,00 Veřejná sbírka pro Kamarád 1 926,00 Volková Jitka 1 000,00 Volná Silvie 1 100,00 6

7 Všetulová Pavla 6 000,00 Základní škola 5. května, Rožnov p.r ,00 ZŠ 5. května - sbírka 4 168,00 Žalmánek Martin 5 000,00 Žilková Petra 3 600,00 Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k pohledávky Kč závazky ,13Kč dlouhodobé závazky Kč Na realizaci kompletního zateplení budovy čerpal Kamarád Rožnov o.p.s. půjčku v celkové výši ,- z Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm Splacení půjčky se řídí splátkovým kalendářem takto: 1) Do ,- 2) Do ,- 3) Do ,- 4) Do ,- V. Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti Náklady 2014 IV. Materiál - dílny Kancelářské potřeby Pitný režim Vybavení DDHM do Pohonné hmoty Čistící a úklidové prostředky Materiál - ostatní Potraviny Spotřeba energie jiné Spotřeba energie - voda Spotřeba energie - el. energie Spotřeba energie - plyn Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Telefony PCO ostraha ,40 Kč ,55 Kč ,40 Kč ,20 Kč ,40 Kč ,31 Kč ,00 Kč 3 930,32 Kč 34,00 Kč 8 704,38 Kč ,46 Kč ,00 Kč ,15 Kč 7 921,00 Kč 4 004,24 Kč 9 365,80 Kč 4 664,00 Kč 7

8 Odpad Školení a kurzy Poštovné Propagace Právní a ekonomické služby Ostatní služby Pořízení DNM do ,00 Mzdové náklady Zákonné sociální náklady Zákonné pojištění Daň z nemovitostí Ostatní sociální náklady Ostaní daně a poplatky Úroky Pojištění - budova Pojištění - auto Jiné ostatní náklady Bankovní poplatky Ostatní náklady nedaňové 4 876,30 Kč 7 955,00 Kč 3 316,00 Kč 2 470,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 165,00 Kč 35,00 Kč ,00 Kč 2 360,50 Kč ,00 Kč 4 818,71 Kč ,00 Kč ,28 Kč 5 273,57 Kč 1 223,00 Kč Odpisy dlouhodobého hmotného ,00 Kč majetku Náklady celkem ,47 Kč Výnosy 2014 Tržby z prodeje služeb - reklama Tržby za prodej výrobků Tržby za pronájem Jiné ostatní výnosy Pitný režim Úroky z bankovního účtu Ostatní služby Jiné ostatní výnosy zelený bonus Přijaté příspěvky - dary Dotace ÚP Dotace MPSV Dotace Zubří Dotace Rožnov pod Radhoštěm 5 000,00 Kč ,00 Kč 9 201,00 Kč ,43 Kč ,00 Kč 6 214,98 Kč ,00 Kč ,29 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8

9 Dotace Zlínský kraj ,00 Kč Výnosy celkem ,70 Kč Hospodářský výsledek: ,77 Kč Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 2014 V průběhu roku 2014 nedošlo ke změnám zakládací listiny společnosti. VI. Správní rada: Jarmila Ovčačíková, předsedseda správní rady, Jan Kučera, člen správní rady Pavlína Valová, člen správní rady Eduard Malcher, člen správní rady Josefa Brňovjáková, člen správní rady Marie Válková, člen správní rady Danuška Grygarová, člen správní rady Tomáš Hradil, člen správní rady Jaroslav Polášek, člen správní rady Statutární orgán- ředitel: Petr Jelínek Dozorčí rada: Zdeněk Štekl, člen dozorčí rady Drahoslav Fusek, člen dozorčí rady Anna Vajdíková, člen dozorčí rady VII. Ostatní informace dle zákona o účetnictví 21 odst. 2 a 3 Po rozvahovém dni (tj. od do ) nenastaly žádné významné události mající zásadní význam pro výkonnost, činnost a hospodářské postavení o.p.s. Výroční hospodářskou zprávu sepsal dne Petr Jelínek ředitel o.p.s. předsedkyně správní rady. člen správní rady 9

Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Výroční hospodářská zpráva za rok 2010

Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Výroční hospodářská zpráva za rok 2010 Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Výroční hospodářská zpráva za rok 2010 1 Právní subjekt Kamarád - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Sídlo: Čs.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V. DĚKUJEME VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1. DOBROVOLNÍKŮM SPOLEČNOSTI FOSA. Náklady Částka v Kč 2. SPOLEČNOSTI PRIMAGAS, s. r. o. za umožnění tréninkových pohovorů pro uživatele služby

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov www.fosaops.org I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Sídlo: IČ: DIČ: Číslo bankovního účtu: Zápis do rejstříku obecně prospěšných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Úvodní slovo ředitele 3 Úvodní slovo ředitele 4 Základní informace 4 Charakteristika činnosti 6 Sociální péče v pěti registrovaných službách

Více

Výroční zpráva 2008. Obsah

Výroční zpráva 2008. Obsah Výroční zpráva 2008 Obsah I. Údaje o společnosti 3 II. Orgány společnosti 5 III. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 7 IV. Přehled činností vykonávaných v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S o b s a h úvodní slovo 3 poděkování 4 poslání CPPT, o. p. s. 6 historie společnosti 8 co se povedlo v

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6 OBSAH 1. ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH VE VZTAHU

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 a Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Výroční

Více

Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013 Sídlo společnosti: Na Červeném Hrádku 766 IČ: 25 09 55 44 Tato zpráva je vyhotovena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně

Více

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce.

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Výroční zpráva 2011 D e n n í c e n t r u m M a t e ř í d o u š k a, o. p. s. Prohlášení Obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007 Dukelská 145 379 01 Třeboň Email: info@tr-ops.cz www.tr-ops.cz www.tr-ops-nno.cz www.tdf.cz OBSAH ZÁKLADNÍÍ IINFORMACE O SPOLEČNOSTII... 3 NAŠE AKTIIVIITY... 4 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.ceskesvycarsko.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2013 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více