MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: , DIČ: CZ Rozpočet na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015"

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: , DIČ: CZ Rozpočet na rok 2015 (údaje v Kč) R Daňové příjmy ,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí ,00 2. Nedaňové příjmy ,90 3. Kapitálové příjmy ,00 4. Přijaté transfery PŘÍJMY celkem , ,97 5. Běžné výdaje ,00 nespecifikované rezervy ,37 6. Kapitálové výdaje V Ý D A J E celkem , ,25 SALDO , Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB , Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 FINANCOVÁNÍ celkem ,28 SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY R Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů , Odvod z výherních hracích přístrojů , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy od FÚ c e l k e m , Daň z příjmu právnických osob za obec , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (CÚ 676) 1447, Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ 1636) 5730, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Správní poplatky ,00 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , ,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY R Splátky půjčených prostředků 32000, Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 31000, Péče o odchycená zvířata 1876, Podpora ostatních produkčních činností: lesní hospodářství , Správa v lesním hospodářství: Lesní družstvo Vysoké Chvojno , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 65000, Silnice: prodej dlažebních žulových kostek , Ostatn í záležitosti kultury 1200, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška 9000, Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště 78000, Všeobecná ambulantní péče , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Lokální zásobování teplem: pronájem kotelen 19360, Komunální služby a územní rozvoj , Sběr a svoz komunálních odpadů: právnické osoby , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým , Bezpečnost a veřejný pořádek: Městská policie - pokuty 50000, Hasiči - náhrada za zásahy u dopravních nehod 44800, Činnost místní správy 50000, Obecné příjmy z finančních operací 35000, Finanční vypořádání minulých let: volby do Senátu PČR a volby do ZO 2014 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 10647, ,90 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY R Komunální služby: prodej pozemků ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M ,00 4. PŘIJATÉ TRANSFERY R 2015 PŘÍJMY 2

3 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 19440, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR; Ministerstvo vnitra ČR: dotace na rozvoj obce (ÚZ 14336) 24000,00 MV ČR: dotace na úhradu čistého nájemného, bydlení osoby s udělenou mezinárodní ochranou (ÚZ 14336) 48000, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) ,07 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M ,07 PŘÍJMY 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE R Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele ,00 účelový příspěvek zřizovatele na opravy, vybavení, pomůcky, ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Základní škola: příspěvek zřizovatele ,00 účelový příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu ,00 PD na stavební úpravy střešního pláště, oprava střechy ,00 monitorovací zpráva (IPI efekt) 7000,00 revize a služby PO + BOZP 84000, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 45000,00 výdaje za spotřebovaný plyn v kině - realizace výuky na bicí nástroje ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele ,00 příspěvek zřizovatele na vybavení učebny PC ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Městská knihovna: příspěvek zřizovatele ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele ,00 účelový příspěvek na pořádání 20. ročníku swingového festivalu ,00 účelový příspěvek na opravy, údržbu a dovybavení objektu 50000,00 opravy, údržba, dovybavení objektu, revize a služby PO + BOZP , Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Služby města: příspěvek zřizovatele ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Klub důchodců "Město" , Klub důchodců "Dub" 72500, Městská policie , Hasiči ,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m , Základní a mateřská škola Prointepo Hradec Králové 5000, Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko, o. s., Týniště nad Orlicí 5000, Galerie Jaroslava Dostála, Týniště nad Orlicí 5000, Sportovní klub Týniště nad Orlicí ,00 příspěvek na "Týnišťskou 10" 10000,00 účelový příspěvek na opravu schodů na atletickém stadionu , SK Ontario Týniště, o. s , SOKOL Týniště nad Orlicí 60000, SK Petrovice nad Orlicí 50000, TJ Sokol Křivice 50000, Klub dětí a mládeže Hradec Králové 8000, Český rybářský svaz, Místní organizace Týniště nad Orlicí 5000, Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000, Galamis Company s.r.o. (Rap- Air 2015) 5000, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 20000, Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000,00 účelový příspěvek na pořádání pouti 15000,00 účelový příspěvek na pořádání akce "vinobraní" 20000, Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 5000, Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá 1250, Místní akční skupina NAD ORLICÍ Kostelecké Horky: příprava dotačního systému - dar (10/občana) 61340, Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (20/občana) , Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí 1000, OS Orion Rychnov nad Kněžnou 5000, Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí 13000,00 účelový příspěvek na školení a výcvik členů SDH 10000,00 VÝDAJE 4

5 6171 Svaz měst a obcí Praha ,00 Příspěvky (+ půjčky) neziskovým a podobným organizacím c e l k e m , Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 60000, Lesní hospodářství - pěstební činnost , Lesní hospodářství - těžební činnost , Celospolečenské funkce lesů 22000, Správa v lesním hospodářství , Ostatní správa ve stavebnictví: projektová dokumentace, posudky znalce, 50000, Silnice: údržba, opravy, nákup materiálu , Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, podchod, cyklostezky ,00 oprava a udržování: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 24000, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Pitná voda: kašna 3000, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Ostatní záležitosti kultury: sbor pro občanské záležitosti , Sportovní zařízení v majetku obce - hala Dub: 55500, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška 45000, Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště , Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště 42000, Všeobecná ambulantní péče - poliklinika , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení + rozhlas , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: prosévání kompostu 40000, Ostatní ochrana půdy a spodní vody: likvidace černých skládek 50000, Chráněné části přírody: biocentrum 50000, Ochrana proti povodním 80000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým , Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 48000, Zastupitelstvo města , Činnost místní správy ,00 OV Petrovice ,00 OV Rašovice ,00 OV Křivice ,00 OV Štěpánovsko , Obecné výdaje z finančních operací , Pojištění , Ostatní finanční operace: daň z příjmu právnických osob za obec ,00 Daň z přidané hodnoty , Finanční vypořádání minulých let: volby do Evropského parlamentu 2865,00 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m , Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy 50000, Místní správa: nespecifikované rezervy ,37 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M ,37 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE R Silnice: Podboří - dostavba účelové komunikace ,00 projektová dokumentace a realizace stavby rekonstrukce komunikací Pod Stávkem , Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Tyršovo náměstí : smlouva o dílo č (Prima HK) ,89 VÝDAJE 5

6 rekonstrukce chodníků (5 lokalit - náměstí, Palackého, školní dvůr MŠM, Dukelská, U Hřbitova) ,00 rekonstrukce chodníků v Křivicích v rámci opravy komunikace Křivice - Lično ,00 studie cyklostezky Týniště - Křivice , Provoz veřejné silniční dopravy , Mateřská škola - Město: účelový investiční příspěvek na nákup sporáku 93654,00 investiční účelový příspěvek na nákup nerezové skříně 56900,00 Mateřská škola - U Dubu: účelový investiční příspěvek na nákup sporáku ,00 investiční příspěvek na nákup herního prvku 50000,00 Energetické úspory - MŠ U Dubu Týniště nad Orlicí , Základní škola: projektová dokumentace hřiště , Kulturní centrum - rekonstrukce , SK Týniště nad Orlicí: účelový investiční příspěvek na rekonstrukcifotbalové hřiště (spoluúčast dotace), ZM ,00 účelový investiční příspěvek na neuznatelné náklady související s rekonstrukcí hřiště , Územní plánování (pořízení územního plánu) ,00 Komunální služby a územní rozvoj: výkup pozemků , Služby města: investiční příspěvek na nákup traktoru , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů: PD na dovybavení sběrného dvora , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým: plynofikace a rekonstrukce vytápění objektu ubytovny , Geriatrické centrum: zastřešení vchodu , Městská policie: osobní automobil , Místní správa: multifunkční zařízení, klimatizace ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M ,88 Ing. Jana Galbičková v. r. starostka města VÝDAJE 6

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Příloha č. 2 k usnesení ZM 24.03.2014 Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč) R 2014 1. Daňové příjmy 65545967,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1144560,00

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více