Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T"

Transkript

1 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T 2009

2 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, aktiva,pasiva a další finanční operace: Rozpočet: schválený upravený skutečnost Příjmy ,00Kč ,00Kč ,66Kč Výdaje ,00Kč ,00Kč ,80Kč Financování ,00Kč Saldo příjmů a výdajů ,14Kč Rozpočtové změny za rok 2009 byly provedeny ve výši: příjmy : ,- rozp.schválený rozp. upr. změna daňové příjmy , , ,00 přijaté dotace , ,00 EKO-KOM , ,00-600,00 správní poplatky , , ,00 prodej pozemků , , ,00 příjmy z pronájmu , , ,00 příjmy z prodeje zboţí 2.000, ,00-600,00 příjmy z pron. pozemků , , ,00 poplatky za odpad , , ,00 splátky půjčky , , ,00 úroky splátky půjček 4.000, , ,00 poplatek ze psa 7.250, ,00-500,00 nájem voda 500,00 500,00 knihovna od čtenářů 400,00 400,00 poplatek z hrobu 3.800, , ,00 úroky banka 9.770, , ,00 dotace volby , ,00 dotace Czech POINT , , , , ,00 příjmy upraveny celkem o ,00Kč

3 výdaje : ,00Kč rozp.schválený rozp.upravený změna koupě pozemků , , ,00 silnice , , ,00 voda 6.000, , ,00 MŠ , , ,00 základní školy , , ,00 půjčky , ,00 oprava zvoniček , ,00 knihovny , , ,00 SPOZ , ,00-200,00 veřejné osvětlení , , ,00 pohřebnictví , , ,00 Mikroregion , ,00 nebezpečné odpady , , ,00 sběr a svoz odpadů , , ,00 VPP péče o vzhled obcí , , ,00 poţární ochrana 5.000, , ,00 zastupitelstvo , , ,00 volby , ,00 činnost místní správy , , ,00 poplatky bance , , ,00 čekárny Mikroregion , ,00 pojištění , , , , ,00 výdaje upraveny celkem o ,00Kč

4 Majetek obce a jeho pohyby v roce nehmotný majetek ,00 Kč soubor Profidata ,00Kč soubor Profidata stavby ,09 Kč VO Úţice ,00 Kč autobus. čekárna Čekánov ,00Kč autobus.čekárna Čekánov ,00 Kč autobus.čekárna Chrastná ,00 Kč autobus. čekárna Nechyba ,00 Kč autobus.čekárna Mělník ,00 Kč autobus.čekárna Smrk stroje ,00Kč mulčovač inventář ,00Kč kancelářská stěna DHM ,00Kč aut.čekárna Chrastná ,00Kč aut. čekárna Radvanice ,00Kč aut.čekárna Čekánov ,00Kč aut. čekárna Čekánov ,00Kč aut.čekárna Benátky ,00Kč aut. čekárna Smrk 4.150,00Kč obraz Benátky ,15Kč hasičské komplety 5 ks 3.844,00Kč ventilátor hasičárna Chrastná ,00Kč kancelářské stoly 2 ks 4.998,00Kč kancelářský stůl půlkulatý ,00Kč komody 3 ks 7.140,00Kč kuchyň police ,00Kč skříňka pro trezor ,00Kč skříňka na mapy 6.783,00Kč komoda šupl. pojezdová 4.680,00Kč pila OM 932/30 cm 8.874,00Kč svářečka + kabely 7.600,00Kč ohřívač vody MŠ ,30Kč počítač, tiskárna, obrazovky, čtečka,token( Czech POINT) ,00Kč bronzový zvon Mělník

5 16.000,00Kč bronzový zvon Benátky 3.650,00Kč obraz Františkov ,00Kč kontejnery na papír 2 ks 3.885,00Kč kompresor Proma 6.736,00Kč ohřívač vody OÚ ,00Kč el.ohřívač vody MŠ pozemky ,00Kč nákup od PF ( k.ú. Úţice) ,00Kč nákup od PF ( k.ú. Úţice) ,00Kč nákup od PF ( k.ú. Čekánov) ,00Kč nákup od PF ( k.ú. Čekánov) ,00Kč nákup od PF ( k.ú. Radvan.) ,00Kč nákup od PF ( k.ú. Smrk) 1.280,00Kč nákup od PF (k.ú. Čekánov) ,00 Kč prodej p. Uberlackerová ,00 Kč prodej p. Suková -175,00 Kč prodej p. Gabriel ,00Kč prodej p. Novák Josef ,00Kč prodej p. Novák Jaromír ,00 Kč odúčtování pozemku na základě kupní smlouvy z roku 1957 Ţák Jindřich Zůstatek bankovního účtu KB k ,20 Kč

6 Aktiva a pasiva: k k Stálá aktiva ,715,06Kč ,06Kč dlouhodobý nehmotný majetek ,00Kč ,00 Kč dlouhodobý hmotný majetek ,06Kč ,06 Kč dlouhodobý finanční majetek 303,262,00Kč ,00 Kč Oběţná aktiva ,34Kč ,35 Kč zásoby ,50Kč ,65 Kč pohledávky ,00Kč ,00 Kč finanční majetek 21,50Kč 307,50 Kč prostředkyrozp.hospodaření ,34Kč ,20 Kč Aktiva celkem: ,40Kč ,41 Kč Vlastní zdroje krytí st. a ob. aktiv ,65Kč ,42 Kč majetkové fondy ,06Kč ,06 Kč zdroje krytí prostř. rozp. hospod. 0,00Kč 0,00Kč hospodářský výsledek ,59Kč ,36 Kč Cizí zdroje krytí ,75Kč ,99 Kč krátkodobé závazky ,75Kč ,99 Kč Pasiva celkem: ,40Kč ,41 Kč

7 Dotace přijaté v roce 2009: pol.4112 neinv.dotace příjem : ,00Kč pol.4111 dotace volby : ,00 Kč pol 4116 dotace Czech POINT : ,00 Kč Poplatky a nájemné vybrané obcí v roce 2009 SR UR skutečnost - správní poplatky pol ,00Kč ,00Kč ,00Kč -poplatek za kom. odp ,00Kč ,00Kč ,00Kč -poplatek ze psů ,00Kč 6.750,00Kč 6.750,00Kč -hřbitovní popl. 3632/ ,00Kč 5.250,00Kč 5.250,00Kč -pronájem pozemků 1012/ ,00Kč ,00Kč ,00Kč -pronájem neb.prostor ,00Kč ,00Kč ,00Kč -voda 500,00Kč 500,00Kč 500,00Kč Příjmy z pronájmu jsou dány na základě podepsaných smluv.

8 Příspěvky poskytnuté v roce 2009 školy: ZŠ Uhlířské Janovice ZŠ Kouřim 026 ZŠ Sázava ZŠ Praha ZŠ Horní Kruty ZŠ Kutná Hora ,00Kč ,00Kč 6.402,00Kč ,00Kč 9.772,00 Kč ,00Kč ,00Kč Mikroregion ,00Kč Svaz měst a obcí 3.289,00Kč Město Uhl. Janovice-přestupky 300,00Kč Příspěvková organizace MŠ Radvanice příspěvek z rozpočtu obce : ,00Kč Výsledek hospodaření PO k je ,58Kč Součástí závěrečného zápisu jsou tyto sestavy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k Rozvaha k Bilance dotací za období Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu vyvěšen dne : Návrh závěrečného účtu sňat dne :

Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu obce Úžice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2013

Více

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2014 Rozpočet:

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok 2010.. Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, 544 54 Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OBEC MODRAVA, IČ 00573418

OBEC MODRAVA, IČ 00573418 OBEC MODRAVA, IČ 00573418 Závěrečný účet obce za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Obsah závěrečného účtu:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více