Návrh rozpočtu na rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu na rok 2007"

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287, Turnov Návrh rozpočtu na rok 2007 TURNOV Podklad pro první projednání v RS před vyvěšením - leden 2007 Č. ř. OdPa Pol. Org. PŘÍJMY Rozpočet Plnění Rozpočet POZNÁMKA Příjem vratky daňe z příjmu Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti Příjmy z úroků DPH Finanční operace celkem: Dotace a příspěvky na investice Investiční dotace od obcí ( nájem ) Investiční dotace od obcí Investiční dotace Město Turnov Kanalizace ul. Bezručova (sml. 148/06) Kanalizace ul. Palackého (sml. 148/06) Pozastávky Stavokomplet + SSŽ Součet účelových dotací Město Turnov Celkem Město Turnov Investiční příspěvky od státu, EÚ a LK SFŽP - Rohozec, Daliměrice ERDF - Rohozec, Daliměřice Dotace na ATS Ohrazenice SFŽP - Rohozec, Daliměrice - doplatek pozastávky Dotace LK Celkem investiční příspěvky od státu, EÚ a LK Příspěvky od fyzických a právnických osob Veřejná část přípojek Mašov, Pelešany Příspěvek na vodovod Rokytnice Příspěvek na přeložku vodovodu Vesecko - Svoboda Turnov - Kanal. Malý R. - Brigádnická, Družstevní Ostatní příspěvky Celkem příspěvky od fyzických a právnických osob

2 27 28 Dotace a příspěvky na investice celkem: PŘÍJMY CELKEM Č. ř. OdPa Pol. Org. VÝDAJE Rozpočet Skutečnost Rozpočet Běžné výdaje Sociální fond pro zaměstnance Poplatky bance Nákup čerpadel nad , Běžné výdaje celkem: Investiční výdaje - Město Turnov Pozemky - vše ČOV Turnov Veřejná č. přípojek kanal.mašov, Peleš Kanalizace Mašov, Pelešany TDI - kanal. Mašov Pelešany AD - kanal. Mašov, Pelešany Ostatní náklady VB - kanal. Mašov, Pelešany PD- kanal. Mašov, Pelešany - přípojky Vodovod Mašov posílení Vodovod Mašov II. etapa (Hamáčkův Kout) TDI - Vodovod Mašov posílení PD - vč. vícetisků vodovod Mašov Ostat. náklady - vodovod Mašov TDI Malý Rohozec AD Malý Rohozec Ostatní náklady - Malý Rohozec Kanal. Malý Rohozec - stavba Kanal. Malý Rohozec - Bezručova ul Kanal. Malý Rohozec - Palackého ul Kanal. Malý Rohozec - vícepráce (rezerva SoD) Kanal. Malý Rohozec - Brigádnická, Družstevní ul Kanal. Malý Rohozec - dešťová kanalizace PD Malý Rohozec - přípojky Ploty - VDJ Ohrazenice Vodovod Bukovina - Mlejnková Kanalizace Turnov - Děkanské nám Inv. příspěvek TJ Sokol Turnov (sml. 125/06) Kanalizace Nádražní ulice Příspěvek na vodovod Dědek - Mašov Nájemné kanalizace Mašov - Kolářová, Rakouš, Kmošťák Turnov Vesecko - přeložka vodovodu (pož. TU)

3 Turnov sítě Károvsko - vodovod + TDI Turnov sítě Károvsko - kanalizace + TDI Turnov - rekonstrukce vodovodu ul. Hrubor., U Lip Turnov - splašková kanalizace Ontex Turnov - prodl. vodovodu Přemysl. ul. - Cihelna ? Havárie kanalizace - Nádražní ul. - Latík ? Turnov Károvsko rozšíření vodovodu - Valenta ? Turnov Vrchhůra - 25% podíl na investice (Pravda) Turnov - kanalizace ke Smuteční síni II. etapa Investiční výdaje - Město Turnov celkem: Investiční výdaje - Obec Olešnice Vodovod u školy PD + realizace Investiční výdaje - Obec Olešnice celkem: Investiční výdaje - Čistá Jizera - pro všechny Zpracování VŘ na supervizora a dodovatele Regioplan - Kotasová Sjednocení rozpočtů, vícetisky PD Ostatní náklady + PD vše Turnov PD ? PD voda v trase kanalizace Semily PD Jilemnice PD Lomnice nad Popelkou PD - stoky PD - ČOV Rokytnice nad Jizerou PD Voda v trase kanalizace Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem: Investiční výdaje - Obec Přepeře Kanalizace Přepeře - hrazené z dot. obce (kom.) TDI - kanal. Přepeře AD - kanal. Přepeře

4 Ostatní náklady- kanal. Přepeře - VB Veřejná část přípojek kanal. Přepeře PD + příspěvek na vrt - vodovod za odpadním kanálem Studie odkanalizování Potůčku Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem: Investiční výdaje - Obec Malá Skála MS Filka - zásobení vodou - studie, PD ČOV sedimentační jímka PD + realizace Vrt - tlaková nádoba, zpětná klapka + příslušenství Prodloužení vodovodu Záborčí Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem: Investiční výdaje - Obec Kacanovy Vod. Kacanovy -přís. jen po poskytnutí dot. KÚLK Investiční výdaje - Obec Kananovy celkem: Investiční výdaje - Obec Ohrazenice ATS Ohrazenice Vodovod a kanal. II. etapa Studie zásobování vodou - Ohr. + TU, Vesecko Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem: Investiční výdaje - Obec Vyskeř Vodovod Poddoubí - příspěvek Vodovod Obročník Vodovod - Poddoubí Vodovod u hřiště Vodovod Lažany I. etapa Investiční výdaje - Obec Vyskeř celkem: Investiční výdaje - Obec Rakousy Příspěvek na PD - vodovod Investiční výdaje - Obec Rakousy celkem: Investiční výdaje - Obec Líšný Dostavba vodovodu Rekonstrukce kanalizace (dostavba) Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:

5 Investiční výdaje - Obec Troskovice Troskovice - rekonstrukce vodovodu ? Troskovice - rekonstrukce VDJ - PD Ostatní výdaje Troskovice celkem: Investiční výdaje - Město Jilemnice ? Vodovod Bátovka Technologie na úpravně vody - realizace % podíly na investice - 88 bytových jednotek ? 25% podíly na investice - vodovod ke Sportovní hale Vodovody - realizace Vodovod Dolní Štěpanice ? Prodloužení vodovodu k čp. 762, Investiční výdaje - Město Jilemnice celkem: Investiční výdaje - Město Lomnice nad Popelkou Navrtávací pasy Přivaděč Obora Rezerva na investice 25 % ? 25% podíly na inves. - prodloužení vodovodu ve Stružinci Vodovod Rváčovská Odkup Dědkovi Investiční výdaje - Město Lom.nad Pop. celkem: Investiční výdaje - Město Rokytnice nad Jizerou Vodovod od DPS - PD Odkupy kanalizací - rezerva Odkupy vodovodů - rezerva % podíly na investice (p. Kott) V+K Horní Rok. - pan Rýdl ( ) Studie zásobení vodovou - SčVK (pův. pasport) % podíly na investice - vodovod řad F % podíly na investice - kanalizace stoka F Kanalizace U Školy VDJ Tempo - přípojka elektro Odkup kanalizace pana Linka Rekonstrukce střechy ČS a VDJ Horní Ves Kanalizace u MÚ - PD Prodloužení kanalizace D. Rokytnice - p. Holec Odkup kanalizace EMBA Investiční výdaje - Město Rokytnice nad Jiz. celkem:

6 209 Investiční výdaje - Město Semily Kanalizace u Telecomu - příspěvek ČOV aerační elementy do AN Rezerva na investice Investiční dotace - akce Č. J. Semily (smlouva č. 45/06) ČOV lis na shrabky Kanalizace a ČOV Semily Investiční výdaje - Město Semily celkem: Investiční výdaje - Obec Loučky byly jen opravy Investiční výdaje - Obec Loučky celkem: Rezerva na investice celkem: Investiční výdaje + rezerva na investice celkem VÝDAJE CELKEM Financování Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměrice Půjčka od SFŽP ČR - Malý Rohozec ( ,-) Nový úvěr Změna stavu na bank. účtech ? Půjčka obci Rakousy na pozastávku dotace od LK Čerpání úvěrů celkem Financování celkem: REKAPITULACE 245 BÚ k Pohledávka DPH k Financování Příjmy celkem Výdaje celkem Vyrovnání rozpočtu 0 0 0

7 Nezařazené investice a opravy Malá Skála Mukařov - vodovod - výměna potrubí LT 0,5 m Malá Skála - rekonstrukce vodovodu - PD Přepeře - vodovod Potůček Vyskeř - oprava vodovodu Mladostov Troskovice - oprava vodovodu LT Celkem nezařažné investice a opravy

8 Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287, Turnov Návrh plánu výnosů a nákladů pro rok 2007 Podklad pro první projednání v RS před vyvěšením - leden 2007 Č. ř. SÚ AÚ Org. VÝNOSY Rozpočet Skutečnost Rozpočet DPH Kč POZNÁMKA 1 Výnosy z nájemného Nájem voda Nájem kanál Nájem byty Celkem výnosy z nájemného: Ostatní výnosy Prodej podkladů VŘ Úhrada pohonných hmot zam Úhrada telefonů - zaměstnanci Ostatní příjmy (poz. Mašov) Ostatní příjmy (poz. SSŽ) Ostatní výnosy z úroků u ČSOB Odkup telefonů + pojistné Penále od firem Ostatní výnosy celkem: VÝNOSY CELKEM Č. ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY Rozpočet Skutečnost Rozpočet DPH Kč 24 Běžné náklady kanceláře Platy zaměstnanců Odměny - dohoda Odměny RS + DR Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojistné za zaměstnance Nájemné - parkoviště Turnov Nájemné kancelář - Turnov Nájemné kancelář - Semily

9 Nájemné kancelář - Jilemnice poz. Materiál kanceláře Nákup počítačů Plyn Turnov Elektrická energie - Turnov Vodné kancelář Turnov Pohonné hmoty Opravy auta Opravy kancelář Cestovné Parkovné Pohoštění Odpady Služby Gordic, Helios, antivirové programy Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie) Správní poplatky, ověřování podpisů Právní služby, SOVAK, poplatky za rádia Programové vybavení Nákup knih a časopisů Poštovné Telefon - pevná linka Internet Turnov, webové stránky Dálniční známky Stravenky Školení Služby spojené s kanceláří Semily Daňové poradenství, (Kodap) Kontrola hospodaření (auditorka) Telefon - mobilní operátor Zpracování mezd (Auditex) Internet Semily Kolky Věcné dary Pojištění majetku Pojištění automobilů + povinné ručení Běžné náklady kanceláře celkem: Ostatní náklady Nákup vodoměrů Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Turnov Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Semily Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022) Geodetická zaměření, kamerové prohlídky - vše Znalecké posudky Deratizace Vratka Stavokomplet - Mašov

10 Vratka SSŽ - Rohozec Ostatní náklady 2006 (Loučky, Rokytnice) Ostatní náklady celkem: Nájemné Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. osobám Nájemné obcím Nájemné celkem: Č. ř. SÚ AÚ Org. 93 Opravy Opravy Město Turnov Rozpočet Skutečnost Rozpočet DPH Kč Turnov - VDJ Károvsko oprava střechy ? Turnov, Mašov - oprava vodovodu pan Kolář Turnov - ČS Nudvojovice + oprava elektroinst Turnov vodovod Metelka III. Etapa (Berzučova ul.) Turnov Pelešany - oprava vodovodu v Hamrech Turnov - vodovod ul. Palackého Turnov - oprava vodovodu Metelka II. etapa Turnov - oprava vodovodu Šlejferna Turnov - oprava kanalizace pod Sokolovnou Turnov - zateplení vodovodu Markova ul Turnov-oprava vodovodu v Nádražní ulici Turnov - ČOV oprava kalolisu Opravy Město Turnov celkem Opravy Město Semily Semily - ČOV aktivační nádrž ? Semily - oprava kanalizace ul. Nádražní Semily - oprava kanalizace u Lomu Opravy Město Semily celkem Opravy Město Rokytnice nad Jizerou Rokytnice - výměna hydrantů a trasových šoupat Stanovení OP vodních zdrojů Opravy Rokytnice celkem NÁKLADY 124 Opravy Město Lomnice nad Popelkou Lomnice - VDJ Karlov

11 Lomnice - vodovod Želechy Lomnice - výměna hydrantů a trasových šoupat Lomnice - výměna kanalizačních poklopů Opravy Lomnice celkem Opravy Město Jilemnice Jilemnice - výměna hydrantů a trasových šoupat Opravy Město Jilemnice celkem Opravy ostatní obce Líšný - oprava vodovodu ke hřišti Vyskeř - oprava vodovodu Rezerva na opravy objektů Opravy ostatní obce celkem Daně Opravy celkem: Daň z příjmu - doplatek zálohy Daňová záloha na rok Daň z nemovitostí Daň silniční Daně celkem: Úroky Cena, odměna za rezervaci zdrojů Úroky z půjčky KB, a.s Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec Úroky z půjčky (nová v roce mil. Kč) Úroky celkem: NÁKLADY CELKEM REKAPITULACE Rozpočet 2006 Skutečnost 2006 Rozpočet VÝNOSY CELKEM ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY NA ENERGIE Z ROKU ZÁVAZKY Z ROKU

12 164 NÁKLADY CELKEM ROZDÍL (POL V ROZPOČTU)

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku

81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram A. Příjmy (vč. DPH) účet číslo název 4121 2111 2131 2132 2141 2133 2310 2324 2329 členské příspěvky příjem z poskytovaných služeb

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. 1 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 2011 Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO Obsah Závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko rok 2011 Komentář k hospodaření Usnesení z jednání valné hromady schválení závěrečného

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 v přílohách: 1) Komentář k výsledku hospodaření města Nejdek za leden až prosinec 2008 2) Sumář - plnění schváleného, popř. upraveného rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více