MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015"

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

2 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,43 Kč 20,03 20, Kč Kč ,36 Kč 19,01 18, Kč Kč ,98 Kč 254,10 234, Kč Kč ,49 Kč 28,46 30, Kč Kč ,57 Kč 2,40 2, Kč Kč ,00 Kč 2188,00 97, Kč Kč Kč 46,52 46, Kč Kč ,00 Kč 14,43 14, Kč Kč ,68 Kč 28,47 28, Kč Kč ,00 Kč 23,85 23, Kč Kč ,99 Kč 20,36 20, Kč Kč ,26 Kč 233,20 83,48 Plnění / čerpání Kč Kč ,76 Kč 22,79 22,42

3 VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání Kč Kč ,10 Kč 20,50 20, Kč Kč ,34 Kč 23,27 23, Kč Kč ,35 Kč 25,90 25, Kč Kč ,72 Kč 19,34 19, Kč Kč ,58 Kč 41,12 32, Kč Kč ,38 Kč 41,14 28, Kč Kč ,00 Kč 23,15 23, Kč Kč ,54 Kč 12,33 4, Kč Kč ,15 Kč 22,44 22, Kč Kč ,00 Kč 6,88 6, Kč Kč ,00 Kč 18,29 18, Kč Kč ,60 Kč 53,84 23, Kč Kč ,76 Kč 25,40 21,07

4 FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie Plnění / čerpání Kč Kč Kč Kč Kč Kč 22,31 22,31 Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 92,50 92, Kč Kč ,00 Kč 3,32 0,49

5 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč omylové platby Kč Kč 60 Kč daňové příjmy Kč Kč ,13 Kč 19,76 19, místní a správní poplatky Kč Kč ,63 Kč 9,29 9, úroky z bankovních účtů Kč Kč ,62 Kč 5,57 5, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let Kč Kč 50 Kč 5,00 5, poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Kč ,75 Kč 8,73 8, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné Kč Kč Kč 22,75 22, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč ,30 Kč 38,51 38, odbor ekonomický Kč Kč ,43 Kč 20,03 20,03 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,40 Kč 45,83 45, příspěvek na výkon státní správy Kč Kč Kč 16,46 16, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč 100, odbor správní Kč Kč ,40 Kč 19,02 19, kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,96 Kč 14,41 14, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,96 Kč 14,41 14,41 02 odbor správní Kč Kč ,43 Kč 20,03 20, Kč Kč ,36 Kč 19,01 18,99 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,97 Kč 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč ,97 Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč ,30 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,30 Kč

6 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,67 Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,67 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,46 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,46 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,71 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč ,71 Kč 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,40 Kč přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč ,40 Kč 251,00 251, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury správní popl., pokuty, poj. náhr Kč Kč 3 60 Kč 12,00 12, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč 3 60 Kč 12,00 12, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,43 Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč ,43 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO nebytové prostory - nájemné Kč Kč Kč 41,64 41, odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,74 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,74 Kč 68,78 68, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč ,00 Kč 128,70 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče Kč Kč ,98 Kč 254,10 234,80 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,50 Kč 43,97 43, prodej pozemků a nemovitostí Kč Kč ,20 Kč 27,52 29, odbor správy majetku města a OSN Kč Kč ,70 Kč 28,80 30, odd. lesního hospodářství (OLH) prodej dřeva, myslivost, nájemné Kč Kč ,79 Kč 25,85 25, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,79 Kč 25,85 25,85

7 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 6 04 odbor správy majetku města OLH a OSN Kč Kč ,49 Kč 28,46 30,01 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm Kč Kč ,57 Kč 33,63 33, příspěvek na třídění sběru odpadu Kč Kč ,00 Kč 2,40 2, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč bioodpad Kč Kč Kč Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč 5 76 Kč 5,76 5, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí Kč Kč ,57 Kč 2,60 2, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč Kč Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč Kč 86, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč Kč 2,29 2,23 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,57 Kč 2,40 2,35 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč Kč odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč Kč Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční Kč Kč ,00 Kč 117, odbor SVaZ, sociální věci příjmy z činnosti sociálního odboru Kč Kč Kč 29,85 29, státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč Kč 100, účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 67,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,00 Kč 1413,00 95, Diecézní charita dobrovolnické centrum Kč Kč 7 109,00 Kč 6375 Diecézní charita Kč Kč 7 109,00 Kč

8 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 7 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kč Kč ,00 Kč 2188,00 97,69 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč Kč 46,52 46, odbor - stavební úřad Kč Kč Kč 46,52 46,52 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč 25,00 25, odbor územního rozvoje Kč Kč Kč 25,00 25, odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč Kč ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč 2 396,00 Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,00 Kč 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO TSM - ostat. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 2,27 2, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO Kč Kč ,00 Kč 2,27 2, odbor ÚR, místní komunikace el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 19,90 19, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz Kč Kč ,00 Kč 6,06 6, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,00 Kč 16,73 16,73 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie PCO a ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,68 Kč 28,47 28, městská policie Kč Kč ,68 Kč 28,47 28,47 09 městská policie Kč Kč Kč 46,52 46, Kč Kč ,00 Kč 14,43 14, Kč Kč ,68 Kč 28,47 28,47 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,00 Kč 23,85 23,85

9 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana odbor - obecní živnostenský úřad Kč Kč ,00 Kč 23,85 23,85 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,88 Kč 23,01 23, parkovací automaty Kč Kč ,11 Kč 20,10 20, parkovací karty Kč Kč ,00 Kč 9,91 9, BUS nádr. - provozování linkové dopravy Kč Kč Kč 17,72 17, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,99 Kč 20,36 20,36 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč ,00 Kč 61,31 61, projekt progressheat Kč Kč ,57 Kč účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč Kč účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,00 Kč 325,90 39, účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč Kč ,69 Kč 9100 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,26 Kč 233,20 83,48 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,00 Kč 23,85 23, Kč Kč ,99 Kč 20,36 20, Kč Kč ,26 Kč 233,20 83,48 Plnění / čerpání Kč Kč ,76 Kč 22,79 22,42

10 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 9 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí Kč Kč Kč TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč 25,00 25, omylové platby Kč Kč ,00 Kč TSM, PO - mandátní odměna Kč Kč Kč 18,75 18, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl Kč Kč ,10 Kč 12,53 12, dotace do pokladny MěÚ Kč Kč ,00 Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč ,10 Kč 20,50 20,50 01 odbor ekonomický Kč Kč ,10 Kč 20,50 20,50 02 odbor správní 2000 odbor správní příspěvky a poplatky sdružením Kč Kč ,33 Kč 80,10 80, hmotný investiční majetek Kč Kč ,00 Kč 11,91 11, náhrady škod Kč Kč 6 00 Kč Radniční zpravodaj Kč Kč ,00 Kč 18,19 18, informační technologie Kč Kč ,70 Kč 14,03 14, budova ul. Topolčianská Kč Kč Kč zaměstnanci úřadu - stravné Kč Kč ,00 Kč 13,15 13, propagační materiály pro město Kč Kč Kč spotřeb.mat., DHDM + opravy Kč Kč ,08 Kč 19,37 20, GIS Kč Kč ,00 Kč 11,86 11, pohonné hmoty, energie a voda Kč Kč ,52 Kč 24,21 24, placené práce a služby Kč Kč ,31 Kč 15,83 15, pojištění majetku města Kč Kč ,00 Kč 62,09 62, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 23,67 23, svatební obřady Kč Kč Kč 4,77 4, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč účel.dot. na volby do zastup. obcí Kč Kč ,55 Kč 101, účelové dotace na volby do EU Kč Kč ,39 Kč 99, odbor správní Kč Kč ,88 Kč 23,58 23, kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) Kč Kč ,80 Kč 10,29 10, sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,66 Kč 16,23 16, kulturní akce Kč Kč Kč 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,46 Kč 13,84 13,84

11 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana odbor správní Kč Kč ,34 Kč 23,27 23,28 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 32,47 30, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,06 25, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč Kč 27,10 26, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu různé výdaje na sport Kč Kč ,00 Kč 99,83 99, dot. na činn. a investice sport. odd Kč Kč Kč 97,96 97, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč ,00 Kč 97,97 97, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,01 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,01 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 25,02 25, odbor ŠKSaPP, oddělení školství společné provozní výdaje a příspěvky Kč Kč ,35 Kč 33,92 33, odbor ŠKSaPP, oddělení školství Kč Kč ,35 Kč 33,92 33, MŠ Masarykova 30, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,05 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,05 25, inv. přísp. PO Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,04 25, MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč Kč 26,32 26, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,11 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,16 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,22 25, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč 25,15 25, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,10 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,04 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč 25,08 25, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,00 25,00

12 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,19 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč 25,10 25, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,11 25, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč Kč 25,07 25, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč 25,10 25, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,19 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,15 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,11 25, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč Kč 25,15 25, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,50 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,24 25, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč Kč 25,33 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč Kč 25,00 25, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč 5,07 5, kulturní akce Kč Kč 7 20 Kč 5,71 5, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek Kč Kč ,00 Kč 8,82 8, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,00 Kč 5,93 5, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,30 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč Kč 25,04 25, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

13 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,04 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,20 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč Kč Kč 23,05 22, MKZ- Vinobraní Kč Kč Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč 22,47 22, odbor ŠKSaPP, stavební akce historické památky Kč Kč Kč MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO Kč Kč Kč ZŠ a MŠ Kč Kč ,00 Kč 1,99 1, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč Kč Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,00 Kč 0,23 0, zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Stránského 3a/ Kč Kč Kč 3501 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3502 zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Baarova 2/ Kč Kč Kč 3502 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3503 zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Plešivecká Kč Kč Kč 3503 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3504 zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč Kč 3504 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3505 zateplení a výměna oken ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč Kč 3505 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,10 25,10

14 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,20 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,00 25, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 30,14 28,68 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN odhady nemovitostí, právníci, výpisy Kč Kč ,88 Kč 22,48 22, nákup pozemků a nemovitostí Kč Kč Kč 23,65 23, daň z převodů nemovitostí Kč Kč ,00 Kč 32,02 32, energetické průkazy budov Kč Kč Kč Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha Kč Kč Kč 30,71 30, nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč Kč 49,87 49, výsledek hospodaření OSN Kč Kč Kč 4000 odbor správy majetku města a OSN Kč Kč ,88 Kč 21,20 21, odd. lesního hospodářství (OLH) provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč Kč ,84 Kč 13,15 12, platy, odměny a zák. pojistné Kč Kč ,00 Kč 21,08 21, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,84 Kč 16,28 15,57 04 odbor správy majetku města OLH a OSN Kč Kč ,35 Kč 25,90 25, Kč Kč ,72 Kč 19,34 19,00 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí nakládání s odpady Kč Kč ,60 Kč 20,07 20, příspěvky a ekologická výchova Kč Kč Kč ekologické služby (psi, deratizace) Kč Kč Kč 16,26 16, státní správa Kč Kč Kč poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr Kč Kč Kč projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč 1,25 1, Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,00 Kč 22,49 22, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí Kč Kč ,60 Kč 16,93 16, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč ,25 Kč 94, městská zeleň - údržba Kč Kč ,80 Kč 3,07 3, "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje Kč Kč Kč

15 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč ,05 Kč 130,20 62, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,88 Kč 109,00 75, účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,98 Kč 105,80 54,53 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,58 Kč 41,12 32,65 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč ,23 Kč 30, ústavní pohotovostní služba Kč Kč Kč MěN, PO - příspěvky Kč Kč Kč Hospic - příspěvek Kč Kč Kč odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,23 Kč 20,72 13, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční Kč Kč ,00 Kč 27,49 26, odbor SVaZ, sociální věci účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč Kč ,00 Kč 78, důchodci + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 13,26 13, Český červený kříž Kč Kč Kč příspěvek a charitativní činnost - granty Kč Kč Kč Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč Kč provoz služebního vozidla odboru SVaZ Kč Kč ,25 Kč 25,94 25, investiční výdaje a větší opravy Kč Kč Kč náhradní rodinná péče a pěstounská péče Kč Kč ,00 Kč 41,08 41, prevence kriminality Kč Kč 1 089,00 Kč 0,11 0, podpora terénní soc. práce - podíl města Kč Kč ,00 Kč 12,16 12, komunitní plán Kč Kč 1 794,00 Kč 0,40 0, Domov sv. Zdislavy Kč Kč Kč státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč ,00 Kč 10, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč ,90 Kč 91, Podpora prevence kriminality Kč 4 00 Kč 4 10 Kč 102, odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,15 Kč 66,33 22,28

16 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana Farní charita - přísp. PS, AD, DD neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 48,38 48, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Kč Kč Kč 48,38 48, Naděje - ubytovna Želetice neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 29,86 29, příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s Kč Kč Kč centrum d Oáza Kč Kč Kč Naděje - ubytovna Želetice Kč Kč Kč 34,15 34, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Kč Kč Kč Diecézní charita poradenství pro osoby v zadluženosti Kč Kč Kč šatník Kč Kč Kč dobrovolnické centrum Kč Kč Kč občanská poradna Kč Kč Kč Diecézní charita Kč Kč Kč 60,19 60, Klub důchodců + zdravotně postižení neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč ,00 Kč 11,94 11, Klub důchodců + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 11,94 11,94 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování Kč Kč ,00 Kč 23,15 23, odbor - stavební úřad Kč Kč ,00 Kč 23,15 23,15 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,38 Kč 41,14 28, Kč Kč ,00 Kč 23,15 23,15 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč ,35 Kč 13,73 13, projektové dokumentace Kč Kč ,00 Kč 50,03 48, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč ,35 Kč 43,59 42, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč ,00 Kč 14,58 12, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Kč Kč Kč recyklovaný materiál Kč Kč Kč autobusové nádraží Kč Kč 7 091,00 Kč 0,07 0,01

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Město Mnichovice. Závěrečný účet města za rok 2006. 1.Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006

Město Mnichovice. Závěrečný účet města za rok 2006. 1.Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006 Město Mnichovice Závěrečný účet města za rok 2006 1.Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006 2.Příloha k účetní závěrce a dodatek k příloze úč.uzávěrky 3.Výsledek hospodaření 4.Inventarizační zápis

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více