MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015"

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

2 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,43 Kč 20,03 20, Kč Kč ,36 Kč 19,01 18, Kč Kč ,98 Kč 254,10 234, Kč Kč ,49 Kč 28,46 30, Kč Kč ,57 Kč 2,40 2, Kč Kč ,00 Kč 2188,00 97, Kč Kč Kč 46,52 46, Kč Kč ,00 Kč 14,43 14, Kč Kč ,68 Kč 28,47 28, Kč Kč ,00 Kč 23,85 23, Kč Kč ,99 Kč 20,36 20, Kč Kč ,26 Kč 233,20 83,48 Plnění / čerpání Kč Kč ,76 Kč 22,79 22,42

3 VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání Kč Kč ,10 Kč 20,50 20, Kč Kč ,34 Kč 23,27 23, Kč Kč ,35 Kč 25,90 25, Kč Kč ,72 Kč 19,34 19, Kč Kč ,58 Kč 41,12 32, Kč Kč ,38 Kč 41,14 28, Kč Kč ,00 Kč 23,15 23, Kč Kč ,54 Kč 12,33 4, Kč Kč ,15 Kč 22,44 22, Kč Kč ,00 Kč 6,88 6, Kč Kč ,00 Kč 18,29 18, Kč Kč ,60 Kč 53,84 23, Kč Kč ,76 Kč 25,40 21,07

4 FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie Plnění / čerpání Kč Kč Kč Kč Kč Kč 22,31 22,31 Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 92,50 92, Kč Kč ,00 Kč 3,32 0,49

5 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč omylové platby Kč Kč 60 Kč daňové příjmy Kč Kč ,13 Kč 19,76 19, místní a správní poplatky Kč Kč ,63 Kč 9,29 9, úroky z bankovních účtů Kč Kč ,62 Kč 5,57 5, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let Kč Kč 50 Kč 5,00 5, poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Kč ,75 Kč 8,73 8, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné Kč Kč Kč 22,75 22, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč ,30 Kč 38,51 38, odbor ekonomický Kč Kč ,43 Kč 20,03 20,03 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,40 Kč 45,83 45, příspěvek na výkon státní správy Kč Kč Kč 16,46 16, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč 100, odbor správní Kč Kč ,40 Kč 19,02 19, kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,96 Kč 14,41 14, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,96 Kč 14,41 14,41 02 odbor správní Kč Kč ,43 Kč 20,03 20, Kč Kč ,36 Kč 19,01 18,99 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,97 Kč 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč ,97 Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč ,30 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,30 Kč

6 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,67 Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,67 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,46 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,46 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,71 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč ,71 Kč 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,40 Kč přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč ,40 Kč 251,00 251, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury správní popl., pokuty, poj. náhr Kč Kč 3 60 Kč 12,00 12, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč 3 60 Kč 12,00 12, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,43 Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč ,43 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO nebytové prostory - nájemné Kč Kč Kč 41,64 41, odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,74 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,74 Kč 68,78 68, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč ,00 Kč 128,70 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče Kč Kč ,98 Kč 254,10 234,80 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,50 Kč 43,97 43, prodej pozemků a nemovitostí Kč Kč ,20 Kč 27,52 29, odbor správy majetku města a OSN Kč Kč ,70 Kč 28,80 30, odd. lesního hospodářství (OLH) prodej dřeva, myslivost, nájemné Kč Kč ,79 Kč 25,85 25, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,79 Kč 25,85 25,85

7 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 6 04 odbor správy majetku města OLH a OSN Kč Kč ,49 Kč 28,46 30,01 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm Kč Kč ,57 Kč 33,63 33, příspěvek na třídění sběru odpadu Kč Kč ,00 Kč 2,40 2, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč bioodpad Kč Kč Kč Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč 5 76 Kč 5,76 5, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí Kč Kč ,57 Kč 2,60 2, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč Kč Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč Kč 86, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč Kč 2,29 2,23 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,57 Kč 2,40 2,35 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč Kč odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč Kč Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční Kč Kč ,00 Kč 117, odbor SVaZ, sociální věci příjmy z činnosti sociálního odboru Kč Kč Kč 29,85 29, státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč Kč 100, účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 67,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,00 Kč 1413,00 95, Diecézní charita dobrovolnické centrum Kč Kč 7 109,00 Kč 6375 Diecézní charita Kč Kč 7 109,00 Kč

8 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 7 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kč Kč ,00 Kč 2188,00 97,69 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč Kč 46,52 46, odbor - stavební úřad Kč Kč Kč 46,52 46,52 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč 25,00 25, odbor územního rozvoje Kč Kč Kč 25,00 25, odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč Kč ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč 2 396,00 Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,00 Kč 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO TSM - ostat. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 2,27 2, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO Kč Kč ,00 Kč 2,27 2, odbor ÚR, místní komunikace el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 19,90 19, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz Kč Kč ,00 Kč 6,06 6, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,00 Kč 16,73 16,73 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie PCO a ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,68 Kč 28,47 28, městská policie Kč Kč ,68 Kč 28,47 28,47 09 městská policie Kč Kč Kč 46,52 46, Kč Kč ,00 Kč 14,43 14, Kč Kč ,68 Kč 28,47 28,47 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,00 Kč 23,85 23,85

9 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana odbor - obecní živnostenský úřad Kč Kč ,00 Kč 23,85 23,85 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,88 Kč 23,01 23, parkovací automaty Kč Kč ,11 Kč 20,10 20, parkovací karty Kč Kč ,00 Kč 9,91 9, BUS nádr. - provozování linkové dopravy Kč Kč Kč 17,72 17, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,99 Kč 20,36 20,36 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč ,00 Kč 61,31 61, projekt progressheat Kč Kč ,57 Kč účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč Kč účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,00 Kč 325,90 39, účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč Kč ,69 Kč 9100 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,26 Kč 233,20 83,48 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,00 Kč 23,85 23, Kč Kč ,99 Kč 20,36 20, Kč Kč ,26 Kč 233,20 83,48 Plnění / čerpání Kč Kč ,76 Kč 22,79 22,42

10 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 9 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí Kč Kč Kč TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč 25,00 25, omylové platby Kč Kč ,00 Kč TSM, PO - mandátní odměna Kč Kč Kč 18,75 18, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl Kč Kč ,10 Kč 12,53 12, dotace do pokladny MěÚ Kč Kč ,00 Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč ,10 Kč 20,50 20,50 01 odbor ekonomický Kč Kč ,10 Kč 20,50 20,50 02 odbor správní 2000 odbor správní příspěvky a poplatky sdružením Kč Kč ,33 Kč 80,10 80, hmotný investiční majetek Kč Kč ,00 Kč 11,91 11, náhrady škod Kč Kč 6 00 Kč Radniční zpravodaj Kč Kč ,00 Kč 18,19 18, informační technologie Kč Kč ,70 Kč 14,03 14, budova ul. Topolčianská Kč Kč Kč zaměstnanci úřadu - stravné Kč Kč ,00 Kč 13,15 13, propagační materiály pro město Kč Kč Kč spotřeb.mat., DHDM + opravy Kč Kč ,08 Kč 19,37 20, GIS Kč Kč ,00 Kč 11,86 11, pohonné hmoty, energie a voda Kč Kč ,52 Kč 24,21 24, placené práce a služby Kč Kč ,31 Kč 15,83 15, pojištění majetku města Kč Kč ,00 Kč 62,09 62, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 23,67 23, svatební obřady Kč Kč Kč 4,77 4, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč účel.dot. na volby do zastup. obcí Kč Kč ,55 Kč 101, účelové dotace na volby do EU Kč Kč ,39 Kč 99, odbor správní Kč Kč ,88 Kč 23,58 23, kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) Kč Kč ,80 Kč 10,29 10, sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,66 Kč 16,23 16, kulturní akce Kč Kč Kč 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,46 Kč 13,84 13,84

11 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana odbor správní Kč Kč ,34 Kč 23,27 23,28 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 32,47 30, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,06 25, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč Kč 27,10 26, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu různé výdaje na sport Kč Kč ,00 Kč 99,83 99, dot. na činn. a investice sport. odd Kč Kč Kč 97,96 97, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč ,00 Kč 97,97 97, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,01 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,01 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 25,02 25, odbor ŠKSaPP, oddělení školství společné provozní výdaje a příspěvky Kč Kč ,35 Kč 33,92 33, odbor ŠKSaPP, oddělení školství Kč Kč ,35 Kč 33,92 33, MŠ Masarykova 30, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,05 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,05 25, inv. přísp. PO Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,04 25, MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč Kč 26,32 26, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,11 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,16 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,22 25, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč 25,15 25, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,10 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,04 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč 25,08 25, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,00 25,00

12 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,19 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč 25,10 25, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,11 25, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč Kč 25,07 25, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,13 25, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč 25,10 25, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,19 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,15 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,11 25, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč Kč 25,15 25, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,50 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,24 25, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč Kč 25,33 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč Kč 25,00 25, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč 5,07 5, kulturní akce Kč Kč 7 20 Kč 5,71 5, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek Kč Kč ,00 Kč 8,82 8, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,00 Kč 5,93 5, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,30 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč Kč 25,04 25, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

13 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,04 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,20 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč Kč Kč 23,05 22, MKZ- Vinobraní Kč Kč Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč 22,47 22, odbor ŠKSaPP, stavební akce historické památky Kč Kč Kč MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO Kč Kč Kč ZŠ a MŠ Kč Kč ,00 Kč 1,99 1, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč Kč Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,00 Kč 0,23 0, zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Stránského 3a/ Kč Kč Kč 3501 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3502 zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Baarova 2/ Kč Kč Kč 3502 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3503 zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Plešivecká Kč Kč Kč 3503 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3504 zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč Kč 3504 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3505 zateplení a výměna oken ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč Kč 3505 zateplení a výměna oken Kč Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,10 25,10

14 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,20 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,00 25, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 30,14 28,68 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN odhady nemovitostí, právníci, výpisy Kč Kč ,88 Kč 22,48 22, nákup pozemků a nemovitostí Kč Kč Kč 23,65 23, daň z převodů nemovitostí Kč Kč ,00 Kč 32,02 32, energetické průkazy budov Kč Kč Kč Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha Kč Kč Kč 30,71 30, nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč Kč 49,87 49, výsledek hospodaření OSN Kč Kč Kč 4000 odbor správy majetku města a OSN Kč Kč ,88 Kč 21,20 21, odd. lesního hospodářství (OLH) provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč Kč ,84 Kč 13,15 12, platy, odměny a zák. pojistné Kč Kč ,00 Kč 21,08 21, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,84 Kč 16,28 15,57 04 odbor správy majetku města OLH a OSN Kč Kč ,35 Kč 25,90 25, Kč Kč ,72 Kč 19,34 19,00 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí nakládání s odpady Kč Kč ,60 Kč 20,07 20, příspěvky a ekologická výchova Kč Kč Kč ekologické služby (psi, deratizace) Kč Kč Kč 16,26 16, státní správa Kč Kč Kč poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr Kč Kč Kč projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč 1,25 1, Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,00 Kč 22,49 22, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí Kč Kč ,60 Kč 16,93 16, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč ,25 Kč 94, městská zeleň - údržba Kč Kč ,80 Kč 3,07 3, "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje Kč Kč Kč

15 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč ,05 Kč 130,20 62, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,88 Kč 109,00 75, účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,98 Kč 105,80 54,53 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,58 Kč 41,12 32,65 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč ,23 Kč 30, ústavní pohotovostní služba Kč Kč Kč MěN, PO - příspěvky Kč Kč Kč Hospic - příspěvek Kč Kč Kč odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,23 Kč 20,72 13, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční Kč Kč ,00 Kč 27,49 26, odbor SVaZ, sociální věci účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč Kč ,00 Kč 78, důchodci + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 13,26 13, Český červený kříž Kč Kč Kč příspěvek a charitativní činnost - granty Kč Kč Kč Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč Kč provoz služebního vozidla odboru SVaZ Kč Kč ,25 Kč 25,94 25, investiční výdaje a větší opravy Kč Kč Kč náhradní rodinná péče a pěstounská péče Kč Kč ,00 Kč 41,08 41, prevence kriminality Kč Kč 1 089,00 Kč 0,11 0, podpora terénní soc. práce - podíl města Kč Kč ,00 Kč 12,16 12, komunitní plán Kč Kč 1 794,00 Kč 0,40 0, Domov sv. Zdislavy Kč Kč Kč státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč ,00 Kč 10, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč ,90 Kč 91, Podpora prevence kriminality Kč 4 00 Kč 4 10 Kč 102, odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,15 Kč 66,33 22,28

16 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana Farní charita - přísp. PS, AD, DD neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 48,38 48, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Kč Kč Kč 48,38 48, Naděje - ubytovna Želetice neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 29,86 29, příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s Kč Kč Kč centrum d Oáza Kč Kč Kč Naděje - ubytovna Želetice Kč Kč Kč 34,15 34, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Kč Kč Kč Diecézní charita poradenství pro osoby v zadluženosti Kč Kč Kč šatník Kč Kč Kč dobrovolnické centrum Kč Kč Kč občanská poradna Kč Kč Kč Diecézní charita Kč Kč Kč 60,19 60, Klub důchodců + zdravotně postižení neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč ,00 Kč 11,94 11, Klub důchodců + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 11,94 11,94 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování Kč Kč ,00 Kč 23,15 23, odbor - stavební úřad Kč Kč ,00 Kč 23,15 23,15 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,38 Kč 41,14 28, Kč Kč ,00 Kč 23,15 23,15 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč ,35 Kč 13,73 13, projektové dokumentace Kč Kč ,00 Kč 50,03 48, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč ,35 Kč 43,59 42, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč ,00 Kč 14,58 12, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Kč Kč Kč recyklovaný materiál Kč Kč Kč autobusové nádraží Kč Kč 7 091,00 Kč 0,07 0,01

17 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč ,19 Kč 4,03 4, ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč ,00 Kč 9,39 8, odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,19 Kč 5,21 1, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce sítí Kč Kč Kč el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč 11,05 11, ostatní služby (mimo TSM) Kč Kč Kč 22,42 22, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,00 Kč 11,96 11,96 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie provozní a ostatní neinvestiční náklady Kč Kč ,15 Kč 15,35 15, investice 1 00 Kč 1 00 Kč 1 048,00 Kč 104,80 104, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 23,38 23, městská policie Kč Kč ,15 Kč 22,44 22,44 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení protipožární ochrana - provozní výdaje Kč Kč ,00 Kč 7,40 7, odměny za údržbu hasící techniky Kč Kč 4 80 Kč 3,38 3, útvar obrany a krizového řízení Kč Kč ,00 Kč 6,88 6,88 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 4 00 Kč dopravní značení - změny a údržba Kč Kč ,00 Kč 3,80 3, městská hromadná doprava Kč Kč Kč 21,80 21, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,00 Kč 18,29 18,29 85 odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,54 Kč 12,33 4, Kč Kč ,15 Kč 22,44 22, Kč Kč ,00 Kč 6,88 6, Kč Kč ,00 Kč 18,29 18,29 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií inv. a neinv. výdaje Kč Kč Kč Zimní stadion - multifunkční hala Kč Kč Kč interní grantový systém Kč Kč Kč

18 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana Zdravé město a MA Kč Kč 1 697,00 Kč 0,74 0, příprava a realizace projektů Kč Kč 2 421,60 Kč 1,61 1, projekt MAESTRO - vlastní zdroje 5 00 Kč Kč ,10 Kč 2725,00 96, projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 8 00 Kč 8 00 Kč 6 804,00 Kč 85,05 85, projekt "READY 21"-vlastní zdroje Kč Kč ,77 Kč 4, energetický management Kč Kč ,00 Kč 14,50 14, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč Kč 53,84 39, projekt progressheat Kč Kč Kč účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč Kč 89,67 89, účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,13 Kč 2989,00 30, oddělení projektů a strategií Kč Kč ,60 Kč 53,84 23,90 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,60 Kč 53,84 23,90 Plnění / čerpání Kč Kč ,76 Kč 25,40 21,07

19 FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu Kč Kč Kč účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč Kč 22,31 22, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč Kč 22,31 22,31 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb autobusové nádraží Kč Kč Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč Kč 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie investice Kč Kč ,00 Kč 92,50 92, městská policie Kč Kč ,00 Kč 92,50 92,50 09 městská policie Kč Kč Kč Kč Kč Kč 22,31 22,31 Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 92,50 92,50 Plnění / čerpání Kč Kč ,00 Kč 3,32 0,49

20 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 19 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,51 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,05 Třída 3 - itálové příjmy ,20 Třída 4 - Přijaté transfery ,00 Příjmy celkem ,76 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,76 Třída 5 - Běžné výdaje ,39 Třída 6 - itálové výdaje ,37 Výdaje celkem ,76 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím 4330 oddíl IV. / 1

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 8.6.2015 Datum sejmutí: 26.6.2015 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2014 1. Schválený

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5. RO - (UZM 17.9.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 310 832,50 62 656,00 40 888,00 02 odbor správní 35 943,50 86 072,00 2 073,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 37 402,00 177 267,00 0,00 04

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2014 Datum sejmutí: 6.6.2014 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více