V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 OBSAH Základní údaje akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Zpráva dozorčí rady 14 Doplňující informace o společnosti 16 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 20 Nadace Sophia 24 Údaje o odpovědných osobách 26 Příloha: Účetní závěrka a výrok auditora 28 2

3 ZÁKLADNÍ OBSAHÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 3

4 Základní údaje Obchodní firma: Dimension, a.s. Sídlo: Londýnské nám. 2, Brno, Česká republika IČ: Datum založení: 30. prosince 1991 Doba trvání: na dobu neurčitou Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, Husova 15, Brno Spisová značka: oddíl B, vložka 618 Právní forma: akciová společnost Pokud se ve výroční zprávě dále používá termín společnost, nebo emitent je tím míněna Dimension, a.s. Pokud se v textu uvádí koncern, je tím míněn emitent včetně dceřiných společností v deklarovaném rozsahu. Údaje o základním kapitálu a akciích Základní kapitál: Počet akcií tvořících základní kapitál: Kč ks Hodnota upsaného a splaceného základního kapitálu společnosti činí 132 milionů Kč. V uplynulém roce nedošlo k žádné změně základního kapitálu. Kmenové akcie jsou vydány v listinné podobě na majitele, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100 korun. Společnost dle stanov vydává hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Emitent nevydal žádné zatímní listy, ani prioritní nebo vyměnitelné dluhopisy. Společnost Dimension, a.s. v roce 2007 nebyla držitelem žádných vlastních akcií. K datu zpracování výroční zprávy je společnost držitelem vlastních akcií v rozsahu dle sekce Doplňující informace o společnosti této výroční zprávy. Předmět podnikání: Předmět podnikání dle ustanovení čl. I. 2 Stanov společnosti Dimension, a.s. ze dne je: - obchodní živnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost - poradenská činnost v oblasti marketingu, reklamy a vnějších vztahů - činnost ekonomických a organizačních poradců - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 4

5 Informace o akcionářích Dimension, a.s. disponuje poměrně kumulovanou akcionářskou strukturou, kdy několik nejvýznamnějších akcionářů ovládá téměř 98 % akcií. Aktuální informace o podílu na hlasovacích právech emitenta společnost čerpá z uplynulých valných hromad či dle posledních prohlášení akcionářů za účelem výplaty dividend. Nicméně i následně může dojít ke změně akcionářů aniž byla společnost informována. S ohledem na listinnou podobu akcií na majitele společnost nemá každodenní přesné informace o akcionářích. Přehled akcionářů společnosti Dimension, a.s. s podílem nad 10% dle účasti na valné hromadě : Akcionáři s podílem >10% Podíl Dimension Financial Services N.V. 53 % PROXY - FINANCE, a.s. 23 % Mezi žádnou z těchto osob, ani mezi nimi a emitentem není uzavřena ovládací smlouva ani společnosti není známo jednání ve shodě mezi těmito osobami. Historie 2007 Konsolidovaný vlastní kapitál společnosti činí 282 mil. Kč 2006 Konsolidovaný vlastní kapitál společnosti činí 269 mil. Kč a konsolidovaný zisk z poskytování finančních služeb přesáhl 38 mil. Kč 2005 Konsolidovaný zisk z poskytnutých finančních služeb poprvé přesáhl 30 mil. Kč 2004 Konsolidovaný vlastní kapitál společnosti přesahuje 200 milionů Kč a tržby dle CAS jsou větší jak 1 miliarda Kč Společnost zvyšuje základní kapitál na 132 mil. Kč Společnost mění název na Dimension, a.s., rozšiřuje spektrum svých služeb a profiluje se na finanční služby, poskytované malým a středním podnikům, podnikatelům a běžné veřejnosti Společnost zvyšuje základní kapitál na 90 mil. Kč. Od tohoto roku pravidelně hodnocena Czech Rating Agency, (dnes afilace Moody s Investor Service pro střední Evropu) 1996 Společnost zvyšuje základní kapitál na 30 mil. Kč. Zahajuje spolupráci s renomovanými zahraničními auditory Společnost vlastní 100 % společnosti D.S. Leasing, a.s Založení společnosti v rámci první vlny kupónové privatizace jako Československý investiční privatizační fond Brno, a.s. V této době již rok na finančním trhu působí první společnost skupiny v oblasti poskytování služeb finančního leasingu. 5

6 Statutární orgány Představenstvo společnosti Ing. Ivo Hložánek (*1962) předseda Dozorčí rada Ing. Pavel Strašák (* 1968) předseda Ing. Bronislav Havel (* 1966) místopředseda Ing. Hanuš Šamánek (* 1946) člen Ing. Milan Koutský (* 1959) člen Ing. Peter Vajda (* 1947) člen 6

7 FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 7

8 Koncern Dimension, jakožto zkušený a silný finanční partner, již 16 let úspěšně působí na trhu. Je jednou z největších a nejvýznamnějších nebankovních finančních společností v České republice. Dimension, a.s. sjednocuje ve skupině obchodní, finanční a marketingové strategie, přičemž jsou klienti obsluhováni specializovanými dceřinými společnostmi, jejichž je Dimension, a.s. stoprocentním vlastníkem. Graf - Struktura finanční skupiny Dimension finanční služby (financial services) DS Leasing 100 % (VK tis. Kč) DS Leasing FS 100 % (VK 393 tis. Kč) DS Factoring 100 % (VK tis. Kč) Böhm & partner 100 % (VK tis. Kč) Pozn. Graf je sestaven výhradně z poskytovatelů finančních produktů koncernu Dimension VK = Vlastní kapitál k Široká nabídka služeb Prostřednictvím svých dceřiných společností skupina Dimension poskytuje široké spektrum služeb v oblasti financování firemní klientely i občanů a drobných podnikatelů. Firemní financování Financování firemních investic z cizích zdrojů, patří mezi oblíbené produkty, které jednoznačně urychlují realizaci investičních záměrů našich klientů. Společnosti D.S. Leasing a D.S. Leasing Full Service klientům poskytují služby jako jsou finanční leasing, operativní a full service leasing, zpětný leasing, odbytový leasing, spotřebitelské a investiční úvěry. Provozní financování oceňují především obchodníci, kteří potřebují získat okamžitou hotovost, finanční limity pro pokrytí výkyvů ve svém cash-flow nebo si jen chtějí pojistit své inkaso. Společnost D.S. Factoring úspěšně poskytující služby v oblasti provozního financování je na trhu již 16 let. Klientům nabízí regresní i bezregresní factoring, předfinancování zakázek či správu pohledávek. Spotřebitelské financování Spotřebitelské financování je určeno především občanům, nepodnikatelům, k pokrytí svých nejvýznamnějších investičních výdajů, souvisejících s nákupem automobilů či investicemi do bydlení. Společnost DS Leasing umožňuje klientům realizovat jejich přání jak pomocí finančního leasingu, tak i spotřebitelského úvěru. Řízení investic Řízení investic dnes jednoznačně zajímá každého, kdo myslí na budoucnost, či komu leží na bankovním účtu nevyužité finanční prostředky. Běžně se dnes využívají investiční alternativy v oblasti dluhopisů, podílových fondů, akcií či derivátů. Společnosti Böhm & partner, která je certifikovaným obchodníkem s cennými papíry, poskytuje poradenství a služby v oblasti obhospodařování aktiv jak pro občany, tak i podnikatele a městské úřady. 8

9 Přístup 24 hodin denně Cílem skupiny je poskytovat moderní finanční služby s maximálním využitím moderních technologií. Abychom svým klientům zajistili pohodlí, přehlednost a rychlost poskytovaných služeb, vyvinuli jsme internetové aplikace našim službám na míru. Tyto uživatelsky oblíbené IS jsou klientům zdarma k dispozici na internetu 24 hodin denně. Aplikace tak centralizují a spojují nejen naši centrálu s pobočkami a celorepublikovou obchodní sítí našich partnerů, ale zároveň umožňují všem našim klientům snadný přístup do databáze svých obchodních operací, jejich rychlou kontrolu a provedení i on-line plateb. Protože naší konkurenční výhodou je rychlost, jsou i informace dostupné našim klientům a partnerům bezkonkurenčně rychlé. Klienti vidí svá data on-line, tedy v řádech sekund po jejich zpracování v systému Dimension. 9

10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA DIMENSION O ČINNOSTI V ROCE

11 Zpráva představenstva Dimension, a.s. Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, dovolte, abychom Vám předložili výsledky naší činnosti za uplynulý rok 2007 Česká republika v uplynulém roce profitovala z růstu ekonomiky jejich sousedů, růstu ekonomiky zemí EU i celosvětového hospodářského růstu. Rok 2007 byl pro Dimension, a.s. a jeho dceřiné společnosti rokem řady změn. Především došlo k tomu, že na základě provedeného vytěsnění menšinových akcionářů se jediným majitelem stal holding Dimension Financial Services, N.V. se sídlem v Amsterdamu. Celý koncern také pokračoval ve zužování svých aktivit s cílem maximální koncentrace na finanční produkty leasingu, spotřebitelských úvěrů, faktoringu a dalších. V rámci této koncentrace rozhodli o odprodeji všech nepotřebných aktiv včetně majetkových účastí s cílem použít získané prostředky pro rozvoj klíčového bussinesu. V rámci obchodní činnosti došlo u většiny produktů nabízených dceřinými firmami k solidnímu růstu. Ten byl podpořen i některými změnami v legislativě, které začaly platit od 1.ledna Nejmasivnější nárůst byl zejména u všech druhů splátkového obchodu, kde podle hodnoty vstupního dluhu došlo k nárůstu obratu na 1.42 mld. Kč, což je o 23.1% více než v předchozím roce. Přes solidní obchodní růst pociťovala společnost zvyšující se tlak na marže, který byl způsoben jak rostoucí konkurencí na trhu, tak zvyšujícími se refinančními náklady v průběhu celého roku, zejména v závislosti na zvýšení úrokových sazeb ČNB v očekávání nárůstu inflace. Z hlediska finančních výsledků je možno hodnotit rok jako úspěšný. Bilanční suma konsolidovaného celku dále narostla, došlo však k mírnému poklesu zisku. Tento pokles byl ale kompenzován výrazným snížením rizikových aktiv v rámci skupiny. Jako další pozitivum je možno hodnotit i stabilizovanou pozici skupiny u refinancujích bank. Představenstvo se v průběhu roku sešlo celkem osmkrát. V rámci své činnosti se představenstvo zabývalo zejména strategickými záležitostmi a záležitostmi vyplývajícími z jeho zákonných povinností. Operativní řízení bylo svěřeno do rukou odborných ředitelů. V Brně dne 26 června

12 Konsolidované ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Bilanční suma (Balance sum) Vlastní kapitál (Equity) Tržby (Revenues) Zisk (Profit) Zisk/akcie (Profit/Share) 28,02 29,14 12,60 V rámci své činnosti se představenstvo zabývalo zejména strategickými záležitostmi a záležitostmi vyplývajícími z jeho zákonných povinností. Operativní řízení bylo svěřeno do rukou odborných ředitelů v sekci finanční, obchodní pro drobnou klientelu, obchodní pro firemní financování, řízení rizik a strategii, a v neposlední řadě také v sekci provozní. V Brně dne 13.srpna 2007 Představenstvo společnosti Dimension, a.s. 12

13 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 13

14 Dozorčí rada společnosti Dimension, a.s. v roce 2007 zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a Stanov akciové společnosti. Dané úkoly plnila jak na svých zasedání, tak i mezi jednotlivými schůzemi. Během uplynulého roku 2007 sledovala průběh a vývoj podnikatelských aktivit a plnění strategických cílů představenstva společnosti. V rámci své činnosti zabezpečovala také kontrolu vnitřních předpisů a procesů uvnitř celého koncernu Dimension, včetně všech jeho dceřiných společností. Představenstvo akciové společnosti poskytovalo dozorčí radě pravidelně veškeré zápisy ze svých jednání a všechny další informace nezbytné pro výkon kontrolní činnosti. V souladu s ustanoveními vyplývajícími ze Stanov akciové společnosti přezkoumala dozorčí rada roční účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2007 ověřenou auditorem MAIN AUDIT. Při posuzování věcné a formální správnosti roční účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběžně prováděné hodnocení a předložené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví akciových společností a rovněž v souladu se Stanovami společnosti. Závěrem dozorčí rada konstatovala, že roční účetní závěrka poskytuje úplné informace jak o majetkové a finanční situaci společnosti, tak o výši dosaženého běžného i konsolidovaného hospodářského výsledku. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit konsolidovanou účetní závěrku a roční účetní závěrku za rok 2007 Ing. Hanuš Šamánek člen dozorčí rady 13. srpna

15 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 15

16 Oblasti činnosti emitenta Hlavní oblasti činnosti emitenta Předmětem podnikání koncernu je poskytování finančních služeb, a to přímo společností Dimension, a.s., nebo prostřednictvím dceřiných společností. Předměty podnikání Dimension, a.s. jsou uvedeny v této výroční zprávě, v sekci základní údaje. Emitent nemá žádnou ze svých činností a žádným ze svých produktů monopolní ani dominantní postavení na trhu. Společnost Dimension, a.s. je nebankovní finanční společnost, mateřská společnost finančního koncernu. Společnost poskytuje v rámci koncernu služby jednotlivým dceřiným společnostem vedoucí ke sjednocení obchodní, finanční a marketingové strategie a obchodní činnosti koncernu. Dimension, a.s. není vlastníkem nemovitostí. Organizační složky podniku emitenta Emitent nemá žádné organizační složky. Dceřiné společnosti D.S. Leasing, a.s. a D.S. Factoring, s.r.o. mají organizační složku ve Slovenské republice, sídlem v Bratislavě. Patenty, licence, obchodní známky Emitent není závislý na žádných cizích patentech ani licencích, průmyslových či obchodních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta. Emitent je vlastníkem několika ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví. Registrovány jsou názvy společností a produktů a popř. jejich obrazová podoba. Ochranná doba zapsané ochranné známky je deset let. Číslo Spisová Znění ochranné Druh Stav Datum práva známky značka známky přednosti DS Leasing Kombinovaná Zapsaná Obrazová Zapsaná Českomoravská kapitálová Kombinovaná Zapsaná Obrazová Zapsaná Obrazová Zapsaná LEASING ON LINE Kombinovaná Zapsaná DS Factoring Kombinovaná Zapsaná DS Finance Kombinovaná Zapsaná dimension Slovní grafická Zapsaná Dimension Slovní Zapsaná DS Rent Kombinovaná Zapsaná DS Factoring Kombinovaná Zapsaná DS Finance Kombinovaná Zapsaná DS Leasing Kombinovaná Zapsaná Kombinovaná Zapsaná Kombinovaná Zapsaná DS Rent člen finanční skupiny Dimension Kombinovaná Zapsaná DS Factoring člen finanční skupiny Dimension Kombinovaná Zapsaná DS Leasing člen finanční skupiny Dimension Kombinovaná Zapsaná Dimension finanční služby Kombinovaná Zapsaná DS Leasing full service Kombinovaná Zapsaná factoring.cz Kombinovaná Zapsaná

17 Významná soudní, správní a rozhodčí řízení Společnost nevede a ani v předcházejících dvou účetních obdobích nevedla soudní ani jiné spory, rozhodčí řízení, správní řízení, které by mohly mít významný vliv na její finanční situaci. Dimension, a.s. vede dle potřeby soudní spory v záležitosti pohledávek společnosti. Sporné pohledávky jsou oceněny dle účetních směrnic. Hlavní uskutečněné investice v uplynulých třech letech Údaje o investicích v letech Investice Zůstatek Změna Zůstatek Změna Zůstatek Změna Akcie - dlouhodobé Akcie - krátkodobé Dluhopisy Software Ocenitelná práva Hlavní prováděné a budoucí investice Koncern Dimension dosahuje svých dobrých výsledků především díky kvalitní práci svých zaměstnanců, proto se vedení společnosti rozhodlo investovat nemalé finanční zdroje do personální oblasti a rozšířit tak vzdělávání a školení svých zaměstnanců v systematický program. Z důvodu expanze společnosti došlo ke změně jejího sídla. Společnost se přestěhovala do nových moderních kancelářských prostorů. Tímto krokem došlo nejen ke zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců, ale také ke komfortnější dostupnosti klientele vč. zlepšení a rozšíření poskytovaných služeb. Zároveň byl prodán komplex budov bývalého sídla společnosti na Údolní 33, což vedlo k uvolnění potřebných zdrojů z údržby areálu pro další rozvoj společnosti. Spolu se změnou sídla investovala společnost do obnovy technického vybavení kanceláří, jak v oblasti hardware tak i software, aby tak nadále mohla využívat své konkurenční výhody, kdy pomocí moderních technologií poskytuje kvalitní služby. Společnost zároveň neplánuje větší rozšiřování svých akvizic, ale naopak klade důraz na postupný rozvoj vlastních businessů založených na postupně rostoucím vlastním kapitálu. Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců Dimension, a.s Průměrný počet zaměstnanců koncernu Zaměstnanci vzhledem k povaze podnikání emitenta převážně zajišťují činnosti koncernu a poskytují služby pro jeho společnosti. Společnost nečlení zaměstnance podle jednotlivých druhů podnikatelské činnosti. Celkový počet zaměstnanců koncernu, ke dni vydání výroční zprávy, je

18 Konsolidace Níže uvedená tabulka uvádí: použité metody konsolidace, názvy obchodních firem zahrnutých do konsolidačního celku a výši podílů držených třetími osobami. Firma společnosti (Přímá účast) Sídlo společnosti Podíl třetích osob v % Metoda konsolidace D.S. Leasing, a.s. Londýnské nám. 2, Brno 0 % plná D.S. Factoring, s.r.o. Londýnské nám. 2, Brno 0 % plná Böhm & partner, a.s. Londýnské nám. 2, Brno 0 % ekvivalenční D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Londýnské nám. 2, Brno 0 % plná Dimension online, a.s. Londýnské nám. 2, Brno 0 % plná Výstavba Bosonohy, a.s. Rušná 7, Brno 25% plná 18

19 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRACOVANÉ STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI DIMENSION, A. S. 19

20 1. Popis společnosti Firma: Dimension, a. s. Sídlo: Brno, Londýnské nám. 2, PSČ: 63900, Okres: Brno-město IČ: Vznik: Právní forma: Akciová společnost Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl B,vložka 618 Účetní období: 1. leden až 31. prosinec 2007 Předmět podnikání: - obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost - obstarávání služeb spojených se správou majetku - poradenská činnost v oblasti marketingů, reklamy a vnějších vztahů - organizační zajištění vzdělávacích akcí - činnost ekonomických a organizačních poradců - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob Základní kapitál: Základní kapitál činí ,- a je plně splacen 2. Vztahy s propojenými osobami V účetním období došlo v rámci běžného obchodního styku k následujícím vztahům mezi společností Dimension, a. s. a níže uvedenými propojenými osobami: 2.a Poskytnuté finanční zdroje Společnost Dimension, a. s. neposkytla ve sledovaném období propojeným osobám žádné finanční zdroje. 2.b Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění Firma / jméno Popis poskytnutého Výše poskytnutého Popis protiplnění Výše protiplnění příjemce plnění plnění (Kč) (Kč) Böhm & partner, a.s. Poradenství, ext. služby (přefakturace) úhrada v Kč Böhm & partner, a.s. Nájemné nebyt. prostor, pronájem SW, mov. věcí úhrada v Kč Dimension Financial Services B.V. Prodej akcií* úhrada v Kč *pořizovací cena akcií (promítnuto v nákladech společnosti) 20

21 2.c Přijaté finanční zdroje Firma / jméno Popis přijatých Výše přijatých finančních Vyčíslená výše úroků Uhrazená výše příjemce finančních zdrojů zdrojů a úroků z nich (Kč) za účetní období (Kč)) úroků Böhm & partner, a.s. Krátkodobé směnky Počáteční stav: Zvýšení: Snížení: Konečný stav: Dimension Financial Services B.V. Půjčka Počáteční stav: Zvýšení: 0 Snížení: Konečný stav: 0 2.d Ostatní přijatá plnění a protiplnění Firma / jméno Popis přijatého Výše přijatého plnění (Kč) Popis protiplnění Výše příjemce plnění protiplnění (Kč) Dimension Financial Services B.V. Bankovní záruka úhrada v Kč Postavení osob uvedených v této zprávě vůči společnosti Dimension, a.s. 3a Ovládající osoby v postavení vůči společnosti Firma / jméno a sídlo / bydliště ovládající osoby Důvod statutu ovládající osoby*) Výše hlasovacích práv Dimension Financial Services B.V. A 100% *Možnosti A Většinový společník přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B C Většinový společník nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) Jedná ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě) 3.b Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou Firma / jméno ovládající osoby Böhm & partner, a.s.** Firma a sídlo dalších ovládající osobou ovládaných společností Londýnské nám. 2, Brno ** od prosince 2007; vztahy byly vyčísleny celoročně 21

22 3.c Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním období Nebyly učiněny. 3.d Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy Představenstvo společnosti Dimension, a. s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z pohledu společnosti Dimension, a. s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma. V Brně dne 27. března 2008 Koncern Dimension Dimension, a.s. je současně mateřskou společností faktického koncernu. Koncern Dimension se vymezuje v souladu s 66a odst. 7 obchodního zákoníku jako mateřská společnost Dimension a všechny společnosti, které jsou mateřskou společností ovládány. Ovládací smlouvy mezi mateřskou a dceřinými společnostmi z rozhodnutí valné hromady nejsou uzavírány. Složení koncernu k datu vypracování výroční zprávy: Firma společnosti IČ Sídlo společnosti Podíl D.S. Leasing, a.s Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % D.S. Factoring, s r.o Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % Böhm & partner, a.s Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % D.S. Leasing Full Service, s.r.o Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % Dimension online, a.s Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % Nadace Sophia Londýnské nám. 2, Brno 100,00 % Výstavba Bosonohy, a.s Rušná 7, Brno 75,00 % Emitent prohlašuje, že výše uvedené společnosti tvořící koncern (společnosti, na kterých má emitent přímý podíl přesahující 50 % základního kapitálu), nedrží ani nevlastní svoje vlastní akcie. Emitent je s výjimkou společnosti Výstavba Bosonohy jediným a tedy 100% akcionářem akciových společností tvořících koncern. 22

23 NADACE SOPHIA 23

24 Nadace byla zřízena v lednu roku 2002 akciovou společností Dimension, finanční služby. Dimension, a.s. jako silná a zisková privátní společnost v oblasti finančních služeb cítí svoji společenskou povinnost zpětně přispívat k rozvoji vzdělávacích aktivit i k individuální motivaci ke vzdělávání především u mládeže. Nadace vyvíjí svou činnost v oblasti vzdělávání. Všestranně podporuje vzdělávání mládeže, rozvoj, rozšiřování a zvyšování úrovně vzdělanosti. Od doby svého působení podpořila již řadu projektů jednotlivých institucí, zejména vysokých škol, ale také projekty jednotlivců, zahraniční stáže, účasti na mezinárodních konferencích, výzkumné záměry v rámci závěrečných pracích a publikační činnosti. Nadace Sophia se dostala do podvědomí veřejnosti, ale i neziskových organizací, působící jako zprostředkovatelé v rámci neziskového sektoru. V roce 2007 podpořila nadace 25 projektů částkou 315 tisíc Kč. 24

25 ÚDAJE O ODPOVĚDNÝCH OSOBÁCH 25

26 Osoba odpovědná za výroční zprávu Jana Rychlíková asistentka představenstva Silvie Janíková účetnictví Čestné prohlášení Čestně tímto prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti nebyly opomenuty či zkresleny. V Brně, 13. srpna 2007 Ing. Ivo Hložánek předseda představenstva Tuto výroční správu projednalo a schválilo představenstvo Dimension, a.s. Veškeré dokumenty a materiály týkající se výroční zprávy jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, Londýnské nám. 2, Brno. Osoba odpovědná za ověření účetní závěrky V roce : MAIN AUDIT, spol. s.r.o. Údolní Brno Licence č. 191 D.S.LEASING, a.s. Londýnské nám. 2, Brno Czech Republic tel.: fax: klientské oddělení tel.: fax: obchodní oddělení tel.: fax: Bezplatná asistenční linka Pobočky: Praha, BB centrum Building ALPHA Vyskočilova 1461/2a tel.: fax: Olomouc, Tovární 1197/42a tel.: fax: Ostrava, Porážkova 20 tel.: fax: Finanční koncern Dimension Dimension, a.s. Brno, Londýnské nám. 2 tel.: fax:

27 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA 27

28 28

29 29

30 Dimension, a.s. k Statutární formulá e eských finan ních výkaz v tis. K ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU B žné Minulé Minulé ú etní období ú. období 2006 ú. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Z izovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software Ocenitelná práva Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7 Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky 2 Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost 5 Základní stádo a tažná zví ata 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 Oce ovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finan ní majetek B. III. 1 Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 P j ky a úv ry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek C. OB ŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál 2 Nedokon ená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Zví ata 5 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné ú ty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky 8 Odložená da ová pohledávka Výkaz zisku a ztráty a p íloha je nedílnou sou ástí ú etní záv rky. 30

31 Dimension, a.s. k Statutární formulá e eských finan ních výkaz v tis. K ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU B žné Minulé Minulé ú etní období ú. období 2006 ú. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto Netto C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení 5 Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 6 Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky 2 2 C. IV. Krátkodobý finan ní majetek C. IV. 1 Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - P ECHODNÉ Ú TY AKTIV D. I. asové rozlišení D. I. 1 Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období 3 P íjmy p íštích období 233 Výkaz zisku a ztráty a p íloha je nedílnou sou ástí ú etní záv rky. 31

32 Dimension, a.s. k Statutární formulá e eských finan ních výkaz v tis. K ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Stav v b žném Stav v minulém Stav v minulém ú etním období ú etním období 2006 ú etním období 2005 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Zm ny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách A III. fondy ze zisku A III. 1 Zákonný rezervní fond/ned litelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let IV. 1 Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+ / -) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních p edpis 2 Rezerva na d chody a podobné závazky 3 Rezerva na da z p íjm 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztah 2 Závazky - ovládající a ídící osoba 3 Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení 5 P ijaté zálohy 6 Vydané dluhopisy 7 Sm nky k úhrad 8 Dohadné ú ty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky 10 Odložený da ový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a ídící osoba Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace P ijaté zálohy Vydané dluhopisy 10 Dohadné ú ty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úv ry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úv ry 3 Krátkodobé finan ní výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - P ECHODNÉ Ú TY PASIV C. I. asové rozlišení C. I. 1 Výdaje p íštích období Výnosy p íštích období Sestaveno Podpis statutárního orgánu nebo Osoba odpov dná za Osoba odpov dná dne: fyzické osoby, která je ú etnictví (jméno a za ú etní záv rku ú etní jednotkou: podpis): (jméno a podpis): Silvie Janíková Ing. Ivo Hložánek, Ing. Bronislav Havel Ing. Miroslav Chudá ek tel Výkaz zisku a ztráty a p íloha je nedílnou sou ástí ú etní záv rky. 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Úvodní slovo 4 Údaje o společnosti 5 Služby D.S.Leasing 7 Statutární orgány 9 Zpráva představenstva 11 Zpráva dozorčí rady 14 Finanční skupina Dimension 16 Vztahy s propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výrok nezávislého auditora 1 2. Úvodní slovo 3 5. Profil a historie společnosti 6. Hodnocení roku 2013 7 8. Produkty a služby 9

Výrok nezávislého auditora 1 2. Úvodní slovo 3 5. Profil a historie společnosti 6. Hodnocení roku 2013 7 8. Produkty a služby 9 VÝROČNÍ ZPR ÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výrok nezávislého auditora 1 2 Úvodní slovo 3 5 Profil a historie společnosti 6 Hodnocení roku 213 7 8 Produkty a služby 9 Portfolio vlastních produktů 1 12 Rozvaha

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6.

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6. Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Zpráva vedení společnosti 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011 4. Výrok auditora 5. Vybrané ukazatele 6. Závěr 7. Zpráva o propojených osobách Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více