Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe"

Transkript

1 Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe

2 Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě něco změnit a vylepšit. SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova další příklady uvnitř

3 Co říkají ti, kteří se zapojili? > strana 4 Co je Škola pro udržitelný život? > strana 6 Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Jak se stát Školou pro udržitelný život? > strana 8 Co získáte zapojením do sítě Škol pro udržitelný život? > strana 10 Proces plánování > strana 12 Příklady plánování se žáky > strana 14 Příklady plánování s partnery z komunity > strana 16 Co dělali žáci > strana 18 Příklady využití projektu ve výuce > strana 22 Zajímavé a originální nápady > strana 26 Pomoc partnerů v projektech > strana 30 Tato publikace vznikla na základě zkušeností škol zapojených do projektu Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů, CZ.1.07/1.1.00/ Na cestě k úspěšnému projektu > strana 32 Síť Škol pro udržitelný život > strana 36 Garanti programu > strana 38 Kontakty > strana 39

4 Co říkají ti, kteří se zapojili? Myšlenka Školy pro udržitelný život nás oslovila proto, že nechceme hledět a pasivně čekat, až po letech někdo možná upraví okolí naší školy, vidíme zde možnost aktivně a účelně vynaložit finance a energii pro smysluplnou věc. ZŠ Liberec, Sokolovská Neexistuje jiná metoda učení než projekt, která by komplexně a efektivně utvářela a rozvíjela tolik klíčových kompetencí najednou. Rovněž lze projektem souběžně naplňovat více okruhů průřezových témat ŠVP. Vše navíc probíhá zábavnou formou, neboť kvalitně naplánovaný a realizovaný projekt si (dle zkušeností naší školy) užívají nejen žáci, ale všichni zúčastnění. Biskupské gymnázium a ZŠ Bohosudov Projekt přinesl viditelné zlepšení vztahů mezi žáky, rodiči, učiteli a občany obce. Při společných činnostech se sblížili, získali vřelejší a otevřenější vztah. ZŠ Moravské Prusy, okres Vyškov Projekt umožnil prosadit se i dětem s nepříliš dobrými školními výsledky. ZŠ a MŠ Bohumín, tř. E. Dr. Beneše Uskutečnění našeho projektu má dopad i na nezúčastněné občany, zvláště ty, kteří od začátku pochybovali a prohlašovali, že je do takových bažin škoda dávat peníze. Nyní za námi docházejí a chválí, jak je to hezké. ZŠ Albrechtice v Jizerských horách Dosáhli jsme zlepšení vnímání praktické školy jako vzdělávací instituce v očích veřejnosti. ZŠ Praktická Česká Třebová Díky programu jsme zvýšili kredit školy u rodičů a veřejnosti a zviditelnili činnost školy. ZŠ a MŠ Kravsko, okres Znojmo Projekt nám ukázal, že se nemusíme bát svěřovat žákům i těžší úkoly, když si je sami zvolili. Dařilo se nám předat plno kompetencí žákům a ti zvládali i to, s čím jsme jim do dnešní doby pomáhali. SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova Nemalým přínosem je nutnost spolupráce mezi žáky, rozvoj komunikačních dovedností, střídaní jednotlivých rolí a možnost zažít úspěch při práci. ZŠ a MŠ Ploskovice, okres Litoměřice Vlastním zvelebováním okolí školy se u žáků rozvíjela schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. ZŠ Dobříš, okres Příbram strana 4 strana 5

5 Co je Škola pro udržitelný život? Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je program, který podporuje školy, aby prakticky přispívaly ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí, své obci. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé, místní lidé a organizace konkrétně podporují místní udržitelný rozvoj a žáci se zároveň učí důležitým dovednostem pro život. Myslíme si, že: Rozvoj měst a obcí by měl být udržitelný tedy ekologicky a sociálně odpovědný. Udržitelný rozvoj místa je možný pouze, pokud se v něm angažují lidé, kteří v místě žijí. Proto je třeba naučit děti i dospělé zapojování do veřejného života. Škola se může stát iniciátorem těchto procesů v komunitě. Při práci na praktických místních projektech se žáci mohou učit účinněji než při teoretické výuce. strana 6 strana 7

6 Jak se stát Školou pro udržitelný život? Každá základní nebo střední škola se může stát Školou pro udržitelný život! Žáci těchto škol spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Spolu pak postupně realizují navržené změny a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a studují. Jak se zapojit do sítě Škol pro udržitelný život? Plánování má jasnou logickou linku. Účastníci plánování: Posoudí současný stav místa Popíší svou vizi ideální budoucnosti místa Srovnáním identifikují problémy/potřeby Navrhují řešení Vytvoří zásobník nápadů/projektů Do plánování musí být zapojeni zástupci všech níže uvedených skupin: Žáci Pracovníci školy Lidé v obci, okolí školy 3) Druhá část vzdělávacího kurzu 1) Přihlášení na vzdělávací kurz a první část kurzu Škola vyšle jednoho nebo více pedagogů na vzdělávací kurz. Ten se skládá ze dvou samostatných dní. Na prvním z nich se učitelé dozvědí více o programu ŠUŽ a připraví se na plánování udržitelného rozvoje místa se žáky a komunitou, které bude následovat. 2) Společné plánování udržitelného rozvoje místa Žáci a dospělí společně přemýšlí o tom, jakou obec mají dnes, jakou by si přáli v budoucnu a co pro tuto změnu mohou udělat oni sami. Výsledkem plánování je vznik Vize a plánu udržitelného rozvoje obce či okolí školy. Ten obsahuje zásobník komunitních projektů, kterými chce škola ve spolupráci s partnery v budoucnu přispět k udržitelnému rozvoji obce. Na druhém dni kurzu, který se odehrává přibližně dva měsíce po prvním, se učitelé seznámí s tím, jak naplánovat konkrétní projekt. Plánování menšího projektu si také přímo na kurzu sami vyzkouší. 4) Zpracování konkrétního projektu Jeden z projektů ze vzniklého zásobníku nakonec učitel se žáky rozplánuje do podrobnější podoby. Po splnění všech předchozích kroků již nic nebrání zařazení školy do sítě Škol pro udržitelný život! A co dál? Přeci postupná realizace navržených změn spolu s těmi, kdo se na jejich plánování podíleli. strana 8 strana 9

7 Co získáte zapojením do sítě Škol pro udržitelný život? Vzdělávání učitelů Vstupní kurz je akreditovaným seminářem DVPP. Zapojeným školám také výlučně nebo přednostně nabízíme možnost účastnit se dalších doplňujících akcí konference, exkurze, školení. Konzultace a asistenci pro své komunitní aktivity K dispozici jsou vám krajští koordinátoři i národní tým ŠUŽ, kteří vám pomohou a poradí s tvorbou Vize a plánu a během plánování a realizace projektu. V případě potřeby školu navštíví, poskytnou potřebné kontakty a informace. Metodiku s pracovními listy Metodika programu s názvem Za jeden provaz provede čtenáře programem krok za krokem. Nabídne rady a návody pro komunitní a projektové plánování. Navíc obsahuje i 12 tematických kapitol s rozpracovanými aktivitami do výuky a pracovními listy na CD. Tuto publikaci získávají zapojené školy zdarma. Titul, kterým se můžete pochlubit S udělením certifikátu je spojena také prestiž školy. S titulem se můžete pochlubit před rodiči, zřizovatelem i veřejností. Škola má k dispozici nejrůznějš í propagační předměty ŠUŽ, její aktivity prezentujeme na webu v interaktivní databázi v tiskových zprávách a dalších propagačních materiálech. Možnost získat peníze na své projekty Výhradně pro školy v síti ŠUŽ vyhlašujeme každoročně grantovou výzvu, v níž mohou získat prostředky na projekty, které mají ve svých zásobnících. Nepravidelně rozdělujeme i peníze příležitostných dárců. Organizujeme pro vás zajímavé akce jako byla například konference Naomak s hostující Delií Clark. Aktuální informace Školy v síti jsou o aktuálním dění v programu i mimo něj informovány čtvrtletním newsletterem. Ten obsahuje také nejnovější nabídky a grantové příležitosti v oblasti EVVO a komunitní role školy. Dále pracujeme pro naše školy na přenosu domácích i zahraničních zkušeností a příležitostí, překládáme publikace, zveme zajímavé hosty. Metodika Za jeden provaz je kompletní průvodce programem. Školy zapojené do sítě ji dostávají zdarma, ostatní ji mohou zakoupit na e-shopu Nadace Partnerství (eshop.nadacepartnerstvi.cz). strana 10 strana 11

8 Proces plánování ZŠ a MŠ Kluky, okres Písek V Klukách se do plánování pustili se vším všudy. Žáci základní školy nejprve provedli anketu mezi obyvateli této nevelké obce a poté je sezvali na první veřejné setkání. Občané se o setkání dozvěděli z plakátů na informačních tabulích obce a plakátovacích plochách, obecního webu a regionálního tisku. Setkání vyhlásil i obecní rozhlas. Rodiče žáků (současných, minulých i budoucích) obdrželi osobní pozvánky. Během prvního setkání prošli účastníci důležitá místa a instituce obce. Na tomto základě vznikl dotazník, jehož zpracování se ujali dobrovolníci. Druhé setkání proběhlo přímo ve škole. Účastníci při něm pracovali brainstormingem s výstupy z dotazníků. Na závěr vybrali tři nejaktuálnější problémy obce. Potřetí se občané setkali na školní zahradě již nad konkrétním vybraným projektem. Při pikniku se seznámili s návrhy žáků na úpravu školní zahrady. Účastníci diskutovali a navrhovali konkrétní změny při konzultaci se zahradní architektkou. V komunitě se podařilo oživit zájem o možnost ovlivňovat dění v obci a to hlavně u střední a mladší generace, která má náladu a energii věnovat svůj volný čas ve prospěch života obce. Masarykova střední škola Letovice Věra Lukášová, učitelka ZŠ a MŠ Kluky Studenti SOŠ a SOU v Letovicích nejprve uspořádali dotazníkové šetření o silných a slabých stránkách obce. Odpovědi sesbírali mezi sebou, svými učiteli a také rodiči, kteří bydlí v Letovicích. Vyhodnocení dotazníků proběhlo v jednotlivých třídách, které pak vyslaly své zástupce na plánovací setkání s učiteli a zástupci veřejnosti. Společně využili odpovědí v dotaznících ke SWOT analýze obce a určení hlavních oblastí, které chtějí řešit obyvatelé Letovic a žáci. Následovala další setkání, na nichž účastníci vybrali projekt k řešení a plánovali kroky vedoucí k jeho uskutečnění. Bylo velmi povzbudivé, že žáci, ale i obyvatelé, mají zájem svoje město a okolí měnit a formovat. Alena Doskočilová, učitelka Masarykovy SŠ Letovice ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy Po domluvě pedagogů se starostou svolali v Ostrově ve škole diskuzní setkání žáků s obyvateli a zástupci obce. Žáci se posadili do skupin podle tříd a proběhla 40minutová diskuze v rámci každé třídy. Během ní zaznamenávali žáci návrhy na arch papíru. Vyhrazený čas žákům nestačil a na příští plánování vymezí škola více času. Následovalo představení výsledků před ostatními spolužáky, občany a představiteli obce. Hlasováním pak společně vybrali nejdůležitější potřeby obce. Je dobré zapojit obec (zřizovatele) do diskuze přímo se žáky, vidí tak školu a její okolí očima žáků, ne jen přes rozpočet a dotační priority. Karel Hasoň, ředitel ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ZŠ Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou Základem pro vytvoření banky projektů ve Velké Bíteši byl brainstorming se žáky na témata životní prostředí v naší obci a udržitelný rozvoj. Dva dny na to následovalo neformální veřejné setkání, na kterém účastníci využili výstupy z práce se žáky. Na jejich základě v řízené diskuzi vytyčili cíl a hledali prostředky, jak jej dosáhnout. V příjemném prostředí u štrůdlu a bylinkového čaje vybrali nejakutnější potřeby v obci a náměty na možné projekty školy, které by je pomohly řešit. Další veřejná setkání už byla zaměřena na přípravu a organizaci několika konkrétních akcí. Pracovalo se na nich ve skupinách podle zájmu. Prvnímu setkání předcházely dva články o veřejném setkání s pozvánkou v místních periodicích (Zpravodaj města Velká Bíteš, Exit 162). Klíčové byly adresné pozvánky zástupcům různých organizací. Přesvědčili jsme se, že v našich podmínkách je nejefektivnější přímá komunikace jako např. osobní pozvání, oslovení rodičů třídními učiteli. Pavel Holánek, učitel ZŠ Velká Bíteš strana 12 strana 13

9 Příklady plánování se žáky SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka Sídlištní střední škola pro své plánování nevolila hned celou Ostravu, ale zaměřila se na blízké okolí školy, jeho obyvatele a instituce, které se tu nacházejí. Plánování se zúčastnili žáci třetích ročníků, kteří mají v tomto ročníku předmět Ekologie. Ti měli za úkol napsat nebo nakreslit, co jim v místě školy chybí. V hodině své návrhy zapsali na tabuli a společně prodiskutovali. V každé třídě pak vybrali maximálně pět návrhů, které se třídě zdály nejdůležitější. Z 12 výsledných návrhů, na kterých se třídy shodly, pak žáci vedení školy předali prvních pět, které tvoří banku projektů této školy. Při plánování mohli žáci využít internet, popřípadě jiné zdroje informací, ke zjištění finanční náročnosti svých projektů. V této oblasti byla patrná jejich neznalost. Také v tom vidím přínos pro naše žáky uvědomění si ceny věcí, které je obklopují. Kateřina Salamonová, učitelka SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka ZŠ Bobrová, okres Žďár nad Sázavou V Bobrové se již stalo tradicí, že každá 9. třída završí svoji školní docházku závěrečným projektem, který má zúročit všechny nabyté vědomosti, dovednosti a kompetence. Pro náměty na projekty sahají žáci do banky projektů, která vznikla společnou prací při vytváření školního plánu EVVO. Žáci si sami demokraticky vyberou, do čeho se chtějí pustit. V průběhu několika třídnických hodin společně diskutují o možnostech, obhajují svá stanoviska, případně vhodnou argumentací oponují jiným názorům. Nakonec sepíší návrhy, které obstály, na arch papíru, každý žák obdrží barevnou nálepku a nalepí ji pod svůj favorizovaný námět. Takto vybraný projekt pak také realizují. Projekt je smysluplný a tento fakt je pro dospívající mládež velmi důležitý. Žáci sami vidí, že jejich práce bude ku prospěchu celé obce a že zde po nich zůstane hodnotné dílo. Jolana Tulisová, učitelka ZŠ Bobrová ZŠ a MŠ Třebenice, okres Litoměřice V Třebenicích sestavili realizační tým dobrovolníků z řad žáků 2. stupně. Žáci, kteří již aktivně pracovali na jiných projektech, oslovovali jednotlivé třídy, seznamovali je s možností zapojení do ŠUŽ a postupně získávali zájemce o spolupráci. Z celkového počtu 90 žáků z 2. stupně se nakonec do aktivní spolupráce přihlásilo 23 žáků z různých tříd (ve věku let). Skupina se zpočátku zaměřila zejména na blízké okolí školy, později podle toho, jak nápady přibývaly prostor rozšířila na oblast města a jeho okolí. Navrhované změny měly vždy přispívat k pozitivní změně životního prostředí, měly sloužit nejen žákům školy, ale i celé místní komunitě. Na první schůzce se žáci seznámili se ŠUŽ, diskutovali nad plánem místní krajiny a porovnávali historický a aktuální stav obce. Při brainstormingu sepsali na tabuli všechny nápady, které by dle jejich názoru vedly ze zlepšení životního prostředí v obci. Podtrhli ty nápady, na kterých by se mohli jako škola aktivně podílet, a o nich pak diskutovali např. o tom, zda skutečně přispějí k rozvoji obce, kolik lidí je bude využívat, v jaké věkové kategorii, jak jsou finančně náročné, jakým způsobem by je mohli realizovat. Výsledkem práce žáků na tomto prvním setkání byl zásobník projektů. Následně se skupina scházela jednou měsíčně. Při jednom ze setkání prošla všechna místa, kterých se týkaly její návrhy, a stanovila si priority pro výběr projektu, na jehož realizaci budou v daném školním roce pracovat. Kromě sběru vlastních nápadů sestavili žáci také dotazník pro průzkum veřejného mínění se zaměřením na budoucnost města. Dotazník vyplnili všichni žáci 2. stupně a také několik náhodně vybraných občanů různého věku. Výsledky dotazníků žáci zpracovali a vše předali městskému zastupitelstvu, které se právě zabývalo tvorbou nového plánu rozvoje obce. Naším cílem je umožnit žákům pochopit význam ochrany přírody, přijmout spoluzodpovědnost za vytváření kvalitního životního prostředí v obci a povzbudit v nich zájem o zapojení do řešení konkrétních problémů, které se jich dotýkají. Jana Schánová, učitelka ZŠ a MŠ Třebenice strana 14 strana 15

10 Příklady plánování s partnery z komunity ZŠ T. G. Masaryka, Moravské Budějovice Občané Moravských Budějovic dostali možnost zúčastnit se setkání u kulatého stolu k zhodnocení potřeb obce a hledání projektů vhodných pro školu. To začalo skupinovou prací nad plánem Moravských Budějovic. Účastníci zakreslovali zvláštní a příjemná místa ve městě a okolí, diskutovali o návrzích a o tom, zda tato místa znají a navštěvují ostatní občané. Rozvinula se i diskuze o statutu klidových území a střetávání ekonomických činností s rekreací. Dalším krokem bylo vyznačení míst nepříjemných, případně přímo nebezpečných. Z diskuzí vyplynuly problémy regionu zapisované na flipchart. Nakonec zúčastnění společně hledali odpověď na otázku, jak se může do řešení těchto problémů zapojit škola. Tak vzniklo několik návrhů na projekty. V průběhu práce na projektu se prokázalo, že škola může velmi vhodně spolupracovat i s občany starší generace, což přispívá k etické výchově žáků a současně k vytvoření příznivé odezvy u starší generace. ZŠ Zbiroh, okres Rokycany Jana Hanáková, učitelka ZŠ TGM, Moravské Budějovice Rozsáhlé dotazníkové šetření provedli žáci a učitelé ze Zbirohu. Otázky do dotazníku vznikly spoluprací mezi žáky Ekotýmu, šestých tříd a učiteli. O vyplnění dotazníku požádali žáci tříd své rodiče, dále vyplnili dotazník všichni žáci, učitelé včetně vedení, ostatní zaměstnanci školy a členové zájmových organizací ve Zbirohu. Oslovení zúčastněných měli na starosti hlavně žáci Ekotýmu a učitelé. Někteří rodiče žáků jsou aktivními členy různých organizací ve Zbirohu a byli s plánováním školy seznámeni i přes konkrétní zájmovou činnost. Účast při vyplňování byla dobrovolná a anonymní. Odpovědělo celkem 246 respondentů zastupujících tyto skupiny: Mateřské centrum Zbirožský kvítek, Skauti, Ochránci přírody, ZUŠ, školní jídelna, školní družina, MŠ, rodiče budoucích prvňáčků, Městský úřad, učitelé a ostatní zaměstnanci, ostatní rodiče žáků školy, žáci školy. Po vyhodnocení dotazníku následovalo plánovací odpoledne nad vybraným projektem, kterého se zúčastnily maminky navštěvující mateřské centrum, skauti a ochránci přírody. ZŠ a MŠ Racková, okres Zlín Ředitelka školy seznámila starostu s podstatou ŠUŽ a domluvila s ním další společný postup. Následovalo setkání zástupců komunity na obecním úřadě. Zúčastnili se starosta obce, dva členové zastupitelstva, ředitelka školy, zástupce Rady školy, tři zástupci rodičů a veřejnosti a tři členové místních spolků a organizací. Spolu provedli SWOT analýzu obce. Vytvořená SWOT analýza byla pak týden k dispozici na veřejně přístupném místě (chodba OÚ) a občané měli možnost se k ní vyjádřit formou tzv. nástěnkového dotazníku. Jako nedostatek se ukázalo, že u nástěnky byly uvedeny pouze stručné instrukce a nebylo jinde zveřejněno, že občané tuto možnost mají. Další plánovací odpoledne proběhlo poněkud netradiční formou. Účastníci se sešli před budovou školy a poté prošli celou obec, až skončili v hostinci, kde měli vyhrazený salonek. Toto místo bylo zvoleno záměrně, protože se zde scházejí místní, a tak se stává místem neformálního setkávání a názorového tříbení. Účastníci měli za úkol představit si a zaznamenat, jak by měl vypadat jejich život v obci za ideálních okolností. Poté utvořili čtyři skupiny, v nichž docházelo k hledání společných myšlenek a klíčových slov. Postupně se skupinky spojovaly, až vznikla společná vize obce celé skupiny. Skupina pak využila místa setkání a náhodně oslovila přítomné občany. Velmi ochotně se zapojili zvláště starší spoluobčané, kteří je obohatili svými vzpomínkami, jak vypadala obec dříve, v době jejich dětství a mládí. V průběhu projektu se zlepšila komunikace s představiteli obce. Dříve tato komunikace probíhala pouze v případě, kdy škola potřebovala řešit nějaké technické problémy s budovou. ZŠ Jakubov u Moravských Budějovic Zdislava Dvořáková, ředitelka ZŠ Racková Plánování se zúčastnili všichni učitelé a žáci školy, 15 rodičů, 13 zastupitelů obce včetně starosty, 11 zástupců místních spolků a sdružení. Plánování proběhlo ve třech fázích. Nejprve se sešli žáci školy a během práce ve skupinách vytvářeli návrhy a plány rozvoje obce a školy. Pak se žáci a ostatní zúčastnění setkali u kulatého stolu a zde sbírali další podněty a návrhy. Konec plánování proběhl na jednání zastupitelstva obce. Důležitý byl pro nás fakt, že se vytvořila živá diskutující skupina z řad veřejnosti, která se začala více zajímat o dění ve škole. Dotazník a ostatní aktivity přiměly veřejnost k zamyšlení a dalším debatám mezi sebou. Andrea Tláskalová, učitelka ZŠ Zbiroh Zvýšil se zájem rodičů, členů místních spolků i ostatních občanů o dění ve škole. Mnozí obyvatelé byli ochotni nám pomoci s realizací projektu, což je úžasné. Jana Šerháková, ředitelka ZŠ a MŠ Jakubov strana 16 strana 17

11 Co dělali žáci Žáci rozvíjeli své komunikační dovednosti při provádění rozhovorů s občany, veřejné anketě, jednání na úřadech, jednání s řemeslníky a při moderování slavnostního odhalení pomníku. (Machov) Starší žáci provedli část úprav terénu, vykopali díry na výsadbu stromků a navozili hlínu pro výsadbu. Mladší žáci pak pod dohledem učitelů zasázeli 127 sazenic trvalek, skalniček, keříků ostružin, malin, angreštu, rybízu a také sazenice ovocných stromků. (Velký Beranov) V hodinách informatiky žáci navrhli komiks o psech, úklidu po nich a nemocech šířených psy i na člověka. Komiks byl součástí výstavy Foto mina v hale školy. Žáci vytvořili 10 letáčků o bylinkách o jejich vlastnostech a využití. Tyto letáčky pak rozdávali při prodeji vlastnoručně vypěstovaných bylinek na farmářských trzích. (Zbiroh) V hodinách českého jazyka vymýšleli žáci pohádku, která provází návštěvníky naučnou stezkou, a k ní zábavné úkoly pro menší děti. Při splnění všech úkolů dostanou děti v místním infocentru odměnu za projití stezky. (Benátky nad Jizerou) Žáci vyšších ročníků vyznačovali do mapy trasu budoucí cyklostezky, diskutovali o vhodném umístění naučných tabulí a fotografovali okolí stezky. (Horní Bříza) (Vrchlabí) Žáci se svými třídními učiteli pomohli s úklidem v Bělském lese. Celkem sedm tříd se podílelo na sběru odpadků, žaludů pro zimní dokrmování zvěře a čištění lesa od padlých větví. Za to od Ostravských městských lesů a zeleně získali odbornou i praktickou pomoc při výběru rostlin k výsadbě a péči o ně. (Ostrava-Hrabůvka) Žáci vyhledávali informace o místním školství a historické fotografie školních budov v úzké spolupráci s kronikářem obce. Procházeli školní a obecní kroniky, internet, archivní záznamy i vlastní záznamy povídání s pamětníky. (Červená Voda) Žáci venčící pejsky na sídlišti, učitelé i pejskařská veřejnost zakreslovali do mapy sídliště návrhy míst, kde by preferovali koše na psí exkrementy. Žáci devátých ročníků poté mapy vyhodnotili a určili 10 nejpreferovanějších míst. (Vrchlabí) Žáci vytyčili přesnou trasu naučné stezky pomocí GPS souřadnic. (Benátky nad Jizerou) Na Stromu přání v hale školy žáci vyjádřili své myšlenky, pocity a přání související se školou a jejím okolím. Namalovali ilustrace na dopravně preventivní tabule a hlasovali o tom, které použijí. V pracovních činnostech pomáhali žáci s instalací venkovní učebny, lakovali a smirkovali stoly, lavice a tabuli, které tvoří vybavení učebny. (Česká Třebová) (Bohumín) (Rohle) strana 18 strana 19

12 Co dělali žáci Žáci vytvořili papírový model plánované bylinkové zahrádky ve zmenšeném měřítku. Každá výseč obsahovala jiný druh bylin v závislosti na druhu půdy. Model pak instalovali v hale školy. (Trávník) Žáci zpracovávali grafické a textové návrhy, jak by měla vypadat školní zahrada a co by v ní chtěli mít. Vše pak podrobněji rozpracovali řešili druhy herních prvků a jejich rozmístění, navrhli druhy a rozmístění stromů a keřů, plánovali i jaká zvířata by tu měla žít. (Jakubov) Žáci vytvořili návrh obrazu, který chtějí mít na stěně budovy sousedící s upravovaným dvorem, a podle návrhu pak obraz na venkovní stěnu také sami namalovali. (Plzeň, Škroupova) Žáci statisticky vyhodnotili výsledky dotazníku a zpracovali je na počítači do souhrnných tabulek a grafů. (Bystřice nad Pernštejnem) V informatice a zeměpise žáci vytvořili mapu památek v okolí. (Velká Bíteš) Žáci provázeli návštěvníky slavnostního dne a představovali jim Machovské zajímavosti. Každý žák se předem na svůj úkol připravil a usiloval o to své návštěvníky co nejvíce zaujmout. Spolu s učiteli žáci vyznačili cestu naučnou stezkou podle pravidel turistického značení. (Velká Bíteš) Žáci spolupracovali na zpracování žádosti o zařazení úpravy prostoru před školou do plánu investic města Přerov. (Přerov, Trávník) Během podzimu uskutečnili učitelé prvouky a přírodovědy s žáky několik výprav do okolí. Žáci se nejprve pokoušeli poznávat různé keře, poté vyhledávali informace o vybraných místních keřích na internetu. (Jindřichovice) V soutěži Snídaně pro kosa vyráběli žáci s rodiči budky a krmítka pro ptáky. Společně pak své výrobky instalovali a pozorovali jejich první hosty. (Moravské Budějovice) Žáci zjistili podmínky a předpisy vztahující se ke stavbě hřiště, vyhledali firmy, které by mohly poskytnout odborné práce, a vytvořili také text řádu, který na hřišti bude platit. (Česká Třebová) V hodině hudební výchovy žáci složili a nacvičili píseň k solárnímu rozsvícení školy na slavnostním zakončení projektu. Žáci z kroužku vaření pohostili všechny přítomné na slavnostním dni bramborovým gulášem. (Lukavice) (Machov) strana 20 strana 21

13 Příklady využití projektu ve výuce Velkou výhodou žákovských projektů je to, že zahrnují širokou škálu činností, které lze přirozeně zapojit do výuky. Projekt tak poslouží k naplnění vzdělávacích výstupů a probrání potřebného učiva zábavnější formou. Nabyté vědomosti, dovednosti i postoje jsou přitom trvalejší. Podívejme se, jak projekt prolínal různými vzdělávacími obory na některých školách. Bioinformační centrum, ZŠ Zbiroh Český jazyk: Žáci připravovali pozvánky, psali články do místního měsíčníku, vyhledávali informace o bylinkách. Uspořádávali informace v textu s ohledem na jeho účel. Výtvarná výchova: Žáci vytvářeli výtvarné návrhy na letáky a vyráběli sáčky na prodej sušených bylinek. Informatika: Žáci vyhledávali informace, učili se při vyhledávání informací na internetu používat jednoduché a vhodné cesty. Tiskli pozvánky. Přírodověda: Žáci poukazovali na potřebné změny a některé problémy v blízkém okolí a navrhovali možnosti zlepšení životního prostředí obce. Vytvářeli referáty o bylinkách na nástěnku u místní knihovny. Pracovní činnosti: Žáci pečovali o bylinkovou spirálu a jedlý les (keře a stromky s jedlými plody). Ošetřovali a pěstovali rostliny podle daných zásad. Připravovali sušené byliny na prodej. Při práci s informacemi, psaní letáků a průběžných zpráv o realizaci projektu pro veřejnost, plnili žáci průřezové téma Mediální výchova. Pěkné místo pro všechny, ZŠ praktická Česká Třebová Matematika: Žáci vyměřovali upravovaný prostor, učili se jednotky délky a jejich převody, počítali množství materiálu, použité zeminy a další související slovní úlohy. Fyzika: Na využívaných nástrojích a instalovaných herních prvcích se žáci učili fyzikálním zákonům a principům jednoduchých strojů. Pracovní výchova: Žáci navrhovali lavičky, vytvářeli jejich technické výkresy. Podle instrukcí firmy prováděli přípravné a terénní práce. Uklidili pozemek a shrabali trávu. Podle vlastního návrhu barevně natřeli přístřešek. Vyráběli dekorativní a dárkové předměty na slavnostní otevření hřiště (květiny, motýly, sáčky, polštáře, klobouky, model dětského hřiště). Anglický jazyk: Žáci rozvíjeli slovní zásobu na téma hřiště, tvořili jednoduché věty a pracovali se slovníkem. Český jazyk: Žáci psali slohové práce na téma hřiště, popisovali průběh stavby, zdůvodňovali potřebnost hřiště a vyprávěli o dětských hrách. Sestavili také text řádu hřiště a text informačních tabulí. Učili se zásadám tvorby mediálních zpráv. Informatika: Žáci na počítači navrhli podobu prvků hřiště. Zelená oáza, ZŠ TGM Moravské Budějovice Škola využila projekt ve většině vzdělávacích předmětů i napříč ročníky. Obrázky altánu vznikly při vyvozování písmena A v 1. Třídě (český jazyk). Třeťáci si vyzkoušeli malování v plenéru a načrtnuté obrázky kolorovali barvami z rostlin nalezených na upravované zahradě (výtvarná výchova, přírodověda). Velké nadšení vzbudila akce Neolitičtí zemědělci, kde si žáci hravou formou připomněli učivo vlastivědy. Žáci 5. ročníku vyrazili se členy Sokola poznávat okolí města a vytvářeli další plány na společné využití školní zahrady. Žáci 2. stupně se zaměřili na praktické poznávání zvířat akce Snídaně pro kosa a rostlin (biologie, ekologie), budování matematických dovedností (6. a 7. ročník: jednotky délky, obsahu a objemu, 8. ročník: plán školní zahrady, 9. ročník: měření výšky stromů) a využili zelených ploch pro čtení nebo zpívání při kytaře (český jazyk, hudební výchova). Nejvíce práce odvedli při stavbě altánu žáci 9. ročníku. V pracovním vyučování vykopali základy pro patky sloupků, pomohli při betonování, skládání materiálu, pokládání střechy a natírali dřevo ochranným nátěrem. strana 22 strana 23

14 Příklady využití projektu ve výuce Výletní naučná stezka okolím Bobrové, ZŠ Bobrová Dějepis a přírodopis: Žáci do hloubky zkoumali témata regionální historie a přírody, která zpracovali na 10 naučných tabulí. Se šesti odborníky z historických a přírodovědných oborů (garant památkového ústavu, kněz vězněný v 50. letech, člen ZO ČSOP Bory, botanik, geolog a sběratel minerálů) vyrazili na 6 exkurzí do okolí. Přímo v terénu žáci mimo jiné viděli ohrožené druhy živočichů a rostlin (i z Červeného seznamu ohrožených druhů) a vysvětlili si principy jejich ochrany. Zeměpis: Žáci vytvářeli mapku v daném měřítku, zakreslovali do mapky trasu stezky a mraveniště. Výtvarná výchova: Žáci kreslili zajímavé detaily např. barokních staveb. Občanská výchova: Žáci komunikovali s obecním úřadem a podíleli se na vyřízení povolení od majitelů pozemků. Český jazyk: Žáci shromáždili a upravili místní pověsti. Matematika: Žáci počítali objem všech mravenišť na mravenčí stezce. Anglický a Německý jazyk: Žáci překládali vytvořeného průvodce stezkou do příslušných světových jazyků. Informatika: Žáci digitálně zpracovávali fotografie a vytvořili závěrečnou prezentaci. Pojďme tvořit, ZŠ Konstantinovy lázně Člověk a jeho svět: Žáci se seznámili s historií hrnčířského řemesla a s výstavbou keramické pece (téma: lidé a čas význam řemesel v minulosti a dnes, tradice řemesel). Vytvořili informační cedulky ke keřům a bylinkám a plakáty na infotabuli (téma: rozmanitost přírody ekosystémy). Vyhledávali možnosti využití plodů z užitkových keřů (téma: člověk a jeho zdraví). Vybírali a objednávali tábornické posezení a odpadové koše, navázali kontakty s místními podnikateli a ostatními občany (téma: lidé kolem nás). Člověk a svět práce: Žáci vysázeli keře a bylinky na školní zahradě, montovali a natírali tábornické posezení, budovali ohniště, stavěli keramickou pec, upravovali okolní prostory, pečují o vysázené keře (pletí, zalévání, ochrana). Environmentální výchova: Žáci se podíleli na komunitním plánování a vytvoření banky nápadů. Promýšleli budoucí fungování zahrady pro lidi, živočichy i rostliny, Plánovali a vymýšleli rozmístění keřů, košů a posezení na školní zahradě. (témata: ekosystém zahrada, vztah člověka k prostředí odpadové hospodářství, problémy životního prostředí, základní podmínky života). Park bezpečí, ZŠ Křižanská, Liberec Výtvarná výchova: Žáci nakreslili své návrhy, jak by měl park vypadat. Vlastivěda a zeměpis: Žáci vyhledávali údaje o planetách, rozlišovali etnika, vybrali dominantní stavby typické pro evropské státy i jejich region, poznávali historické budovy a přírodní bohatství kraje. Rozlišovali vlajky států. To vše zapracovali do obsahu herních laviček. Matematika: Žáci porovnávali počty obyvatel a rozlohy kontinentů i států, nadmořské výšky hor. Pracovní výchova: Žáci vyřezávali, brousili, vypalovali a malovali jednotlivé komponenty herních laviček, pomohli upravit terén. Český jazyk: formou článků a příspěvků na nástěnky seznámili veřejnost se svou prací. Svým tématem a zpracováním podpořil projekt průřezová témata Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. strana 24 strana 25

15 Zajímavé a originální nápady Sídlištní škola se v projektu Pozor, mina! zaměřila na specifické téma úklidu psích výkalů. Žáci zmapovali místa vhodná k umístění košů na psí exkrementy, koše zde umístili a uspořádali několik osvětových akcí pro místní obyvatele. Uspořádali například výstavu fotografií výkalů na sídlišti, ukázku výcviku psů, vytvořili přehled psích plemen chovaných na sídlišti a složili píseň Lejna a ulice. Žáci prvního stupně absolvovali program o tom, co obnáší péče o psa a jak navázat se psem bezpečný kontakt. (Vrchlabí, Školní) Žáci v Červené Vodě zmapovali historii místního školství. Pořizovali fotografie bývalých a současných školních budov a zajímali se o jejich minulost. Diskutovali s pamětníky o tom, jak vypadala školní docházka za jejich mládí, sesbírali od nich staré sešity, učebnice a pomůcky. Navštívili také expozici Školní třída v Muzeu řemesel Letohrad. Všechny informace a materiály pak zúročili při tvorbě nástěnného kalendáře a výstavního souboru na téma Školy v proměnách času. (Červená Voda) Písková plocha vytvořená u školy slouží nejen ke hrám, ale i pro výuku zeměpisu jako prostor pro modelování terénu. (Velký Beranov) Občané Jílového mohou na vlastní oči vidět přínos šetření energiemi. Škola totiž ve své budově nechala nainstalovat termoregulační ventily, které jí ušetří velkou část nákladů na energie. Z peněz ušetřených za první rok jejich fungování pak žáci vysadili ve městě novou zeleň. O místě výsadby nechali hlasovat přímo občany města. (Jílové) Nuda při čekání na autobus v Ostašově určitě nehrozí. Mají tu totiž v parku čtyři herní lavičky. Na těch se dá nejen sedět, ale také hrát jednoduché hry a poučit se. První lavička je zaměřená na vesmír. Jsou na ní namalované planety s vysoustruhovanými otvory, do nichž se při hře trefuje míčkem. Druhá se zaměřuje na kontinenty obrázky dětí různých národností připojují hráči pomocí magnetů k částem kontinentů. Třetí seznamuje s Evropou. Zde mohou děti jezdit s dřevěnými žetony v drahách a vlajky zemí propojit s významnými stavbami států a s jejich nejvyššími horami. Poslední lavička je zaměřena na liberecký kraj a obsahuje čtyřsměrky s místními hrady, zámky a rozhlednami. (Liberec, Křižanská) strana 26 strana 27

16 Zajímavé a originální nápady K machovskému místnímu dědictví patří nejen rodák Jaroslav Petr (autor významných českých prvouk) ale i další zajímaví lidé, místa a události. Všechny jsou popsány v publikaci, která vznikla na místní škole. Žáci rozvíjeli po celý školní rok motiv od stromu v lese až po papírovou publikaci. Zabývali se funkcemi lesa, těžbou a zpracováním dřeva, výrobou papíru, výrobou knihy, recyklací papíru a sběrem starého papíru. Pořádali vycházky do lesa a do krajiny, exkurze po papírny, tiskárny, lesní školky, na pilu i na místo lesní těžby dřeva. Vysázeli do volné přírody 40 stromů jako symbolickou splátku za papír spotřebovaný na výrobu brožury. (Machov) Včelaření se stalo důležitou aktivitou na pardubické škole pro žáky s postižením. Vyškolení učitelé zde se žáky pečují o vlastní úly a včelstva. Žáci tak rozšiřují své pracovní dovednosti a zároveň přispívají ke zvýšení biodiverzity okolní přírody chovem včel medonosných, jejichž role je v přírodě nezastupitelná. O jejím významu také informují své okolí prostřednictvím nejrůznějších akcí. (Pardubice, Svítání) Směsný odpad z Jeseníku se odváží na skládku, která bude do několika let zcela zaplněná. Téma odpadu bylo proto nasnadě. Studenti Hotelové škola Vincenze Priessnitze zanalyzovali množství směsného odpadu, které škola vyprodukuje, a zjistili, že je mohou účinně snížit, pokud začnou kompostovat biologický odpad z cvičných kuchyní. Vzniklým kompostem dnes zúrodňují záhony, které vytvořili před školou. (Jeseník) Žáci ve Zbirohu vedou své vlastní Bioinformační centrum zaměřené na propagaci a poskytování informaci o produktech ekologického zemědělství, místních produktech a dalších environmentálních tématech. Provozují zde knihovnu s velkým množstvím zajímavých titulů na environmentální témata, poskytují informace, rady a letáčky, které sami vytvářejí, prodávají vlastnoručně vypěstované bylinky a bylinkové produkty. Nabízejí ochutnávky bioproduktů a pravidelně se se svým stánkem účastní zdejších farmářských trhů. (Zbiroh) Žáci vytvořili na začátku projektu maketu plánovaného altánu, kterou pak využívali k ilustrování svého záměru při jednání s potenciálními partnery a sponzory. (Moravské Budějovice) strana 28 strana 29

17 Pomoc partnerů v projektech S otázkami značení cyklostezky pomohl Klub českých turistů. (Horní Bříza) Rodiče žáků a veřejnost pomohli s dokončením terénních úprav, úpravou cestiček, výsadbou dřevin a také dohledem nad žáky a dětmi při dvou společných brigádách. O projekt se zajímali rodiče, plánovali trasu, navrhovali témata tabulí i hádanky pro děti. Jeden z rodičů sehnal kostýmy ke slavnostnímu otevření stezky. (Benátky nad Jizerou) (Ostrov u Macochy) Partnerem při výběru keřů byl žákům a učitelům zahradník z blízké obce, se kterým konzultovali výběr místně původních keřů a který vybrané keře sehnal a dodal. Jako sponzorský dar vedení obce zajistilo terénní úpravy pozemku a dovoz některých dřevin. Rodiče žáků přispěli sazenicemi rostlin, které žáci použili k osázení valu kolem ohniště. (Velký Beranov) SOU nábytkářské v Lišově pomohlo s výrobou nábytku do přírodní učebny. (Lišov) Seznam.cz umožnil po domluvě bezplatné použití svých mapových podkladů ve výstavním souboru, který žáci vytvořili. (Červená Voda) Kvalitní hlínu pro sazenice rostlin sponzorsky daroval jeden z obyvatel obce. (Velký Beranov) (Jindřichovice pod Smrkem) Část nákladů na projekt bylo možné zaplatit z výtěžku Vánoční akademie. Každý návštěvník byl informován o tom, jak s výtěžkem škola naloží a mohl se tedy rozhodnout, zda a kolik přispěje. (Kravsko) Fyzické úpravy prostoru a sázení se zúčastnily děti, rodiče i prarodiče. A ty babičky a maminky, které se nemohly brigády zúčastnit, připravily brigádníkům dobré občerstvení. (Moravské Prusy) Technické služby Města Hranice pokácely přestárlé stromy, zaměstnanci vykopali technikou jámy a dovezli hlínu. (Hranice) Žáci nejprve výtvarně ztvárnili své návrhy na výsadbu v různých částech města. Přes odbor kultury městského úřadu se podařilo vyjednat umístění výstavy návrhů na zámku Jílové. Součástí výstavy byla hlasovací schránka, do které mohli občané vhodit číslo místa výsadby, které upřednostňují nebo napsat svůj názor. Výstava zůstala na zámku i během adventu, kdy tudy projde mnoho lidí na koncerty a další akce. (Jílové) ZŠ v Myslibořicích umožnila žákům z Újezdu exkurzi na svoji přírodní zahradu. Ta se stala zdrojem inspirace a rozvinula se tu i spolupráce mezi újezdskými a myslibořickými žáky. Senioři, kteří mají zájem o práci v keramickém kroužku, dostali možnost účastnit se jej spolu se žáky. Malé děti učí seniory pracovat s keramikou, což má to pozitivní odezvu na obou stranách. (Bohosudov) Sbor dobrovolných hasičů odvezl odpady a nekvalitní zeminu z místa pro altán, zapůjčil nářadí a dobrovolnicky pomohl při úpravách terénu a stavbě altánu. (Česká Čermná) Místní obyvatelka provedla žáky po svém skleníku a zahradě, ujala se průběžného poradenství při péči o rostliny a vedla žáky při zastřihování dřevin. Jiný občan zase vyrobil zdarma dřevěné značení prvků v zahradě. (Dolní Lhota) (Újezd u Brna) strana 30 strana 31

18 Na cestě k úspěšnému projektu Mnohé školy pro udržitelný život již uskutečnily svá plánování a komunitní projekty. Pojďme se poučit z jejich zkušeností. Jaké jsou nejčastější nástrahy při plánování a realizaci a co naopak dobře funguje? Zapojme lidi od začátku Jestliže člověk může projekt ovlivnit už ve fázi plánování, je pravděpodobnější, že se s projektem ztotožní a bude se na něm chtít podílet i nadále. Vyslechnout názory a nápady ostatních může být náročné, ale realizaci projektu to velmi prospěje. Nebojme se udělat první krok Pokud se pouštíme do komunitních projektů poprvé, dejme si reálné cíle. Není nutné, aby naše komunitní plánování mělo hned 100hlavou účast, dobře se dá začít i s 20 lidmi. Partnerství i zkušenosti se rozvíjejí postupně, stejně jako povědomí o našich aktivitách. Začněme i s málem Někdy nám může připadat, že na svůj záměr nemáme dost sil, peněz nebo zkušeností. V tom je kouzlo komunitních projektů. Tam, kde se spojí úsilí různých skupin, je velký potenciál. Tatínek jednoho žáka má bagr, druhého firmu s nářadím a třetího doktorát z ornitologie. Také obec často ráda přispěje svým dílem, když vidí, že škola nespoléhá jen na ni, ale shání i další zdroje. Společnou prací pak může vzniknout báječné dílo. Před podáním žádosti o podporu projektu se informujme Pokud chceme podávat grantovou žádost o podporu svého projektu, je nutné přečíst si předem výzvu, do níž žádost podáváme. Ta obsahuje všechny klíčové informace jaké aktivity výzva podporuje a jaké ne, kdo může žádost podat, minimální a maximální výši podpory, termíny ukončení výzvy, podpisu smlouvy, začátku a konce realizace projektů, seznam povinných příloh a další. Pokud nám něco není jasné, vždy existuje kontaktní osoba, s níž je možné (a vhodné!) případné otázky konzultovat. Včas jednejme s majiteli pozemků Při realizaci projektů, které se věnují úpravě veřejného prostranství nebo umisťují prvky mimo pozemek školy, je důležité jednat předem s majiteli pozemků. Obec může mít se svými pozemky vlastní plány, soukromí majitelé nemusejí s realizací souhlasit, někdy je majitel pozemku někdo jiný, než jsme předpokládali. Nejlepší je proto získat již před realizací písemný souhlas všech vlastníků parcel, kde chceme projekt realizovat. Řešme problémy včas Není neobvyklé, že se během projektu objeví nečekané problémy nebo nutné změny. Pokud jste na projekt přijali dotaci, je vždy nutné tyto změny včas konzultovat s jejím poskytovatelem. Raději brzy a jasně komunikovat než později řešit nesplnění výstupů a vracení dotace. Počasí může nadělat paseku Při plánování mysleme na to, že nás může zaskočit počasí a některé aktivity nepůjde v naplánovaném termínu uskutečnit. Promysleme tedy náhradní varianty a nechme si časovou rezervu. Místní dědictví může být zábava Interpretace místního přírodního a kulturního dědictví nemusí nutně znamenat naučný panel hustě popsaný malým písmem. Zkusme vymyslet takový způsob předání informací, který návštěvníka zaujme a aktivně zapojí. Existují pěkné příklady i inspirující publikace na toto téma. Osobní pozvání je půl úspěchu Osobní pozvání je vždy účinnější než pouhá rozesílka letáčku nebo umístění plakátu. Kromě plošných pozvánek si tedy rozmysleme, které organizace a osoby jsou v místě důležité a mohou mít na projektu zájem, nebo k němu mohou přispět. Ty pak pozvěme přímo adresným dopisem nebo osobně. Velmi dobře obvykle zafunguje pozvání přímo od žáků. strana 32 strana 33

19 Na cestě k úspěšnému projektu Projekt slouží výuce Nezapomínejme na to, že projekt má sloužit především ke vzdělávání žáků a má tedy přispět k naplňování vzdělávacích cílů a výstupů popsaných v našem ŠVP. Je dobré dopředu promyslet, které výstupy jím chceme/můžeme naplnit, a tedy, co chceme žáky jeho prostřednictvím naučit. Zároveň můžeme získat pomoc i od pasivnějších kolegů, když jim ukážeme konkrétní výstupy a učivo, které pomocí konkrétní aktivity proberou. Průběžně motivujme S lidmi, kteří mají s projektem něco společného, buďme neustále v osobním a písemném kontaktu a informujme je o průběhu prací. Vyhneme se tím ztrátě zájmu a motivace. Fotografie a zprávičky z aktivit projektu jsou příjemné a udržují v obraze žáky, učitele i veřejnost. E jako environmentální Projekty EVVO realizujme environmentálně šetrně! Pokud kážeme vodu a pijeme víno, těžko můžeme očekávat, že se žáci naučí opravdové environmentální odpovědnosti. Používejme tedy recyklované a snadno rozložitelné materiály, u výsadby preferujme místně původní rostliny a nezapomínejme, že i terénní úpravy či stavba mohou probíhat ohleduplně k okolní živé a neživé přírodě. Kouzelné slovo nic nestojí Pokud nám někdo pomohl během projektu ať už radou, prací, prostředky nebo jinak nezapomeňme jej pozvat na slavnostní zakončení projektu a veřejně mu poděkovat. Ocenění všech, kdo se na projektu podíleli, nejen potěší, ale nepochybně také upevní možnost budoucí spolupráce. Žáci zvládnou víc, než si myslíme Nezřídka se stává, že nás žáci překvapí tím, co všechno dokážou, když k tomu dostanou příležitost. Nezaberme jim všechen prostor tím, že vše vymyslíme a naplánujeme sami a žáky to necháme pouze vykonat. Využijme jejich talentu i nadšení. Pokud projekt přijmou za svůj, budou na něm pracovat s nadšením dokonce i ve volném čase. Mysleme na to, co bude potom Jak budeme vytvořený produkt udržovat? Jak zajistíme, že za pár let nebude zchátralý nebo zničený? Jak zařídíme to, že o něm budou lidé vědět a využívat jej? Na tyto otázky si musíme odpovědět ještě předtím, než vůbec s projektem začneme! Odpověď může značně ovlivnit to, jak bude projekt vypadat, i to, jestli se do něj vůbec pustíme. strana 34 strana 35

20 Síť Škol pro udržitelný život Jihočeský kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Ústecký kraj ZŠ a MŠ Kluky, okres Písek ZŠ a MŠ Lišov, okres České Budějovice ZŠ a MŠ Stožec, okres Prachatice ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice ZŠ Lhenice, okres Prachatice ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jihomoravský kraj Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Masarykova SŠ Letovice, Tyršova 500 SOŠ a SOU, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 SOŠ ochrany osob a majetku Brno s. r. o. Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko ZŠ a MŠ Tučapy, okres Vyškov ZŠ a MŠ, Kravsko ZŠ Moravské Prusy, okres Vyškov ZŠ Rousínov, okres Vyškov ZŠ Tvarožná ZŠ Újezd u Brna, okres Brno-venkov Karlovarský kraj ZŠ Hranice, okres Cheb ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614 Královéhradecký kraj Brána, ZŠ a MŠ SŠ hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549 ZŠ a MŠ Kocbeře, okres Trutnov ZŠ a MŠ Machov, okres Náchod ZŠ a MŠ, Česká Čermná, okres Náchod ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1 ZŠ, Hradec Králové, M. Horákové 258 ZŠ, Vrchlabí, Školní 1336 ZŠ a MŠ Huntířov, okres Jablonec nad Nisou ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem ZŠ a MŠ, Albrechtice v Jizerských horách ZŠ a MŠ, Bílý Potok, okres Liberec ZŠ a MŠ, Stráž pod Ralskem ZŠ Nové Město pod Smrkem ZŠ, Lázně Libverda, okres Liberec ZŠ, Liberec, Křížanská 80 ZŠ, Liberec, Lesní 575/12 ZŠ, Liberec, Sokolovská 328 ZŠ, Liberec, Švermova 114/38 ZŠ, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily Moravskoslezský kraj SŠ společného stravování, Ostrava-Hrabůvka Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Ostrava ZŠ a MŠ Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456, okres Karviná ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19 ZŠ Andělská Hora ZŠ Hradec nad Moravicí-Žimrovice, okres Opava Olomoucký kraj Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 ZŠ a MŠ Lobodice ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 ZŠ a MŠ Rohle, okres Šumperk ZŠ Plumlov, okres Prostějov ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 ZŠ Přerov, Svisle 13 ZŠ Přerov, Trávník 27 Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ, Chrudim, Čáslavská 624 ZŠ a MŠ Červená Voda ZŠ a MŠ Lichkov ZŠ a MŠ Lukavice, okres Ústí nad Orlicí ZŠ a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. ZŠ Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 ZŠ praktická Česká Třebová ZŠ Řečany nad Labem, okres Pardubice Plzeňský kraj 25. ZŠ Plzeň, Chválenická 17 Integrovaná SŠ živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Masarykova ZŠ Horní Bříza, okres Plzeň-sever SŠ informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G ZŠ a MŠ Stod ZŠ a MŠ Švihov, okres Klatovy ZŠ a MŠ, Klatovy, Hálkova 133 ZŠ Konstantinovy Lázně, okres Tachov ZŠ Líšťany, okres Plzeň-sever ZŠ Mýto, okres Rokycany ZŠ Zbiroh, okres Rokycany Středočeský kraj I. ZŠ Zruč nad Sázavou Integrovaná SŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 ZŠ a MŠ Husinec-Řež, okres Praha-východ ZŠ a MŠ Václava Vaňka Bezno ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram ZŠ Praskolesy, okres Beroun ZŠ Prokopa Velikého, Kolín ZŠ Tuklaty, okres Kolín ZŠ Týnec nad Sázavou ZŠ Votice, okres Benešov Biskupské gymnázium a ZŠ Bohosudov SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5 ZŠ a MŠ Jílové, okres Děčín ZŠ a MŠ Ploskovice, okres Litoměřice ZŠ a MŠ Třebenice ZŠ Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice ZŠ Měcholupy, okres Louny ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534 ZŠ Teplice, U Nových lázní 1102 ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Kraj Vysočina Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem ZŠ a MŠ Hněvkovice ZŠ a MŠ Jakubov ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava ZŠ a MŠ Maleč ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Lhotky 42 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava ZŠ Bobrová, okres Žďár nad Sázavou ZŠ T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903 ZŠ Velká Bíteš ZŠ Želiv, okres Pelhřimov Zlínský kraj Gymnázium Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž ZŠ a MŠ Racková, okres Zlín ZŠ Dolní Lhota, okres Zlín ZŠ Mánesova Otrokovice ZŠ Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín Seznam uvedených škol je platný k 31. červenci strana 36 strana 37

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Pořadatel: Základní škola s RVHV Maršovská, Teplice Místo konání: Fotbalový areál FK Teplice Datum: 28. 29. 5. 2012 Celkové pořadí A: 1. ZŠ Janouškova, Brno Jihomoravský

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více