INSTALAČNÍ MANUÁL PALSTAT CAQ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALAČNÍ MANUÁL PALSTAT CAQ"

Transkript

1 INSTALAČNÍ MANUÁL PALSTAT CAQ Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 1 z 65

2 Obsah Základní informace... 5 Úvod... 5 Systémové požadavky... 5 Samostatná instalace na 1PC... 5 Síťová instalace... 6 Licenční podmínky... 9 Instalace Microsoft SQL Server 2005 Express Systémové omezení bezplatné verze MSSQL 2005 Express Instalace SQL serveru Instalace Microsoft SQL Server Management Studio Express Instalace Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Systémové omezení bezplatné verze MSSQL 2008R2 Express Instalace MSSQL 2008R2 Express Konfigurace a nastavení SQL serveru Založení uživatele Založení databází pomocí, Management Studio Založení databází pomocí, SQL příkazu Konfigurace MSSQL a povolení TCP/IP Instalace aplikace PALSTAT CAQ 3G Instalace na server Instalace klienta Úprava konfiguračního souboru PALSTAT Šifrování konfiguračního souboru - doporučujeme Vytvoření šifrovaného připojení volitelně ( nutný soubor database.pwd ) Přiřazení připojení k databázím Testování funkčnosti Založení cvičné databáze Chybové stavy Při spuštění se zobrazí chyba WINDOWS a PALSTAT se vůbec nespustí Chyba připojení Decryption error Invalid database setting configuration file Nastavení vzhledu PALSTAT Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 2 z 65

3 Parametry spuštění systému PALSTAT Naplnění výchozími daty Ruční vložení dat Tiskové sestavy Výchozí data a číselníky Import Reporting dotazů Naplnění daty pomocí SQL restore Zálohování PALSTAT CAQ MSSQL Úvod Co zálohovat Kam zálohovat Idiom Zálohujeme pomocí SQL Server Agent Co zálohovat Založte si JOB a nastavte základní údaje Nastavit kroky pro JOB Nastavit plánování spuštění JOBu Podrobné nastavení Zálohujeme pomocí dávek Záloha aplikací Kontrola Obnova PALSTAT CAQ po havárii nebo z jiného důvodu Obnova aplikací Obnova databází Upgrade SW Palstat 3G Provádění UPGRADE firmou PALSTAT Downgrade SW Palstat 3G Migrace na nový server Zámek a vynucení ukončení PALSTAT Nastavení zámku Vzdálená podpora, servis a školení Data na FTP RDP a VPN NTRglobal Inquiero Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 3 z 65

4 Systémové požadavky Software Připojení krok za krokem Otevření stránky 62 Otevřené spojení Vzdálené připojení Instalace ActiveX Spojení dokončeno TeamViewer Instalace TeamViewer Spuštění QuickSupport Join.me Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 4 z 65

5 Základní informace Úvod Tento manuál popisuje instalaci SW PALSTAT CAQ 3G na server včetně klientských stanic. Podrobně popisuje instalaci MSSQL 2005 Express a uvádí základní systémové požadavky jak na server tak stanice. Podporovány jsou i verze 2008 a 2012 Aktuální systémové požadavky najdete na Systémové požadavky Níže jsou uvedeny doporučené minimální systémové požadavky. Některé hodnoty se mohou lišit dle zatížení systému a velikosti databáze. Microsoft SQL Server 2008 / 2012 Express R2 můžete stahovat z níže uvedeného umístění, nebo nejaktuálnější verzi vždy na stránkách společnosti Microsoft. (240MB) (240MB) (1,7GB) (50MB) Samostatná instalace na 1PC Data i programy jsou nainstalovány na 1PC a používají se pouze z tohoto PC. Windows Vista, Windows7, Windows 8(.1) 32bit, 64bit Microsoft SQL Server 2012 Express (součástí instalace PALSTAT CAQ). Další podporované databáze 2005,2008,2012 operační paměť minimálně 1GB, pro Windows Vista a 7 doporučeno 2GB Min. 1 GB volného místa + místo pro data (Otázka na velikost dat na server je asi stejná, jako by byla otázka, kolik místa potřebuje Word na dokumenty. Přesně tolik, kolik tam uživatelé dají. Pokud mám vycházet ze zkušeností, velikosti databází u zákazníků jsou v rozmezí 200 MB - 80 GB, to je poměrně široké.) Procesor min. 600MHz PIII, doporučeno vícejádro, 1GHz a více Min. SVGA 1024x768 doporučená bitová hloubka Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 5 z 65

6 Internet Explorer 7.0 SP1 nebo vyšší maximální velikost databáze 10GB (omezení definované Microsoft SQL Server 2008 R2 Express) Síťová instalace Data jsou nainstalována na SQL serveru v počítačové síti. Programy jsou umístěny na sdíleném disku a používají data ze sítě. Server (32bit) Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 R2 (ne Web Edition), Windows Server 2008, Windows server 2012 Microsoft SQL Server 2005 Standard nebo vyšší (není součástí dodávky), volitelně Microsoft SQL Server 2005, volitelně Microsoft SQL Server 2008R, volitelně Microsoft SQL Server 2012 (součástí instalace PALSTAT CAQ Express verze) Operační paměť minimálně 2GB, doporučeno 4GB a více dle velikosti dat, požadavek na paměť je přímo úměrný velikosti databáze. Dbejte na zajištění nevkládání do systému obřích příloh (BMP, MP4,AVI,JPG ve velkém rozlišení, apod.) Min. 1 GB volného místa + místo pro data (Otázka na velikost dat na server je asi stejná, jako by byla otázka, kolik místa potřebuje Word na dokumenty. Přesně tolik, kolik tam uživatelé dají. Pokud mám vycházet ze zkušeností, velikosti databází u zákazníků jsou v rozmezí 200 MB - 80 GB, to je poměrně široké.) Procesor minimálně 1GHz procesor, doporučeno alespoň dvě jádra Min. SVGA 1024x768 doporučená bitová hloubka Internet Explorer 7.0 SP1 nebo vyšší při použití MS SQL Server 2008R2 Express maximální velikost databáze 10GB Propustnost 1Gb Server (64bit) Windows Server 2003 SP1 odpovídající procesoru (x64 nebo Itanium), Windows Server 2008, Windows Server 2012 Microsoft SQL Server 2005 Standard nebo vyšší (není součástí dodávky), volitelně Microsoft SQL Server 2005, volitelně Microsoft SQL Server 2008R, volitelně Microsoft SQL Server 2012 (součástí instalace PALSTAT CAQ Express verze), odpovídající procesoru (x64 nebo Itanium) Operační paměť minimálně 2GB, doporučeno 4GB a více dle velikosti dat, požadavek na paměť je přímo úměrný velikosti databáze. Dbejte na zajištění nevkládání do systému obřích příloh (BMP, MP4,AVI,JPG ve velkém rozlišení, apod.) Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 6 z 65

7 Min. 1 GB volného místa + místo pro data (Otázka na velikost dat na server je asi stejná, jako by byla otázka, kolik místa potřebuje Word na dokumenty. Přesně tolik, kolik tam uživatelé dají. Pokud mám vycházet ze zkušeností, velikosti databází u zákazníků jsou v rozmezí 200 MB - 80 GB, to je poměrně široké.) Procesor 1GHz x64 procesor, doporučeno alespoň dvě jádra Min. SVGA 1024x768 doporučená bitová hloubka Internet Explorer 7.0 SP1 nebo vyšší při použití MS SQL Server 2008R2 Express maximální velikost databáze 10GB Propustnost 1Gb Stanice Windows Vista, Windows7, Windows 8(.1) 32bit, 64bit operační paměť minimálně 1GB, pro Windows Vista a 7 doporučeno 2GB HDD 500MB Procesor min. 600MHz PIII, doporučeno vícejádro, 1GHz a více Min. SVGA 1024x768 doporučená bitová hloubka Internet Explorer 6.0 SP1 nebo vyšší Framework.NET 2.0 SP2 od verze Framework.NET 4.0 Síť při použití MS SQL Server 2008R2 Express maximální velikost databáze 10GB Protokol: TCP/IP Sdílený adresář pro programy s přístupem všem uživatelům systému Propustnost 100Mb, doporučeno 1Gb hrdlo na serveru Vzdálený přístup z více lokací Pokud je požadavkem zpřístupnit data pro více lokací umístěných v různých státech a přistupovat tak vzdáleně. Jednoznačně doporučujeme řešení pomocí RDP přístupu na centrální server kde je umístěna aplikace a MSSQL. Při použití na VPN není možné specifikovat požadavek na propustnost linky. Toto je velice závislé na objemu a formě dat, s jakými se bude přes VPN pracovat. Tedy jaká data si zákazník do databáze vloží tak taková budou použita a načítána. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 7 z 65

8 Příklad1: Uživatel v lokální síti vloží do modulu QSD přílohu o velikosti 50MB a bez problémů na lokální síti s dokumentem nebo přílohou v libovolném modulu Palstat pracuje. Ovšem uživatel na VPN při propustnosti linky 256kbps nemá šanci s programem pracovat. Příklad2: Uživatelé na lokální síti používají modul STOPKARTY a tento obsahuje 800tis záznamů. Nikdo nenastavil globální filtr, který nezobrazí zastaralé a archivní data. Na lokální síti bude program pomalý při každém načtení gridu, ale na VPN zcela nefunkční. Dříve než stihne SQL server vrátit data aplikaci přes VPN tak dojde k TimeOut. Virtualizace HW prostředků Technologicky je možné provozovat PALSTAT CAQ i MSSQL server na virtualizačních technologiích. Dosavadní zkušenosti s virtualizací jsou na systémech. VMvare VirtualBox Micrtosoft Hyper-V Obecná HW doporučení Doporučujeme používat značkový HW (IBM, DELL, HP, Lenovo) s možností zakoupení rozšířené záruky oprava přímo u zákazníka, možnost garance zahájení práce na odstranění HW závady případně garance doby odstranění HW závady. Velikost paměti RAM Pro provoz MS SQL Server je doporučená velikost RAM 1:1 vůči velikosti provozované databáze (resp. součtu aktivních databází *data). Dostatek RAM pro MS SQL Server má zásadní vliv na odezvu systému PALSTAT CAQ. Konfigurace disků Pro ukládání databází je vhodné použít diskové pole typu RAID 10 nebo RAID 1. Typ pole RAID 5 není pro SQL databáze doporučován. (http://cs.wikipedia.org/wiki/raid). Rychlost disku/diskového pole a kvalita diskového řadiče mají zásadní vliv na odezvu systému PALSTAT CAQ. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 8 z 65

9 Licenční podmínky 1. Předmět licenčního ujednání a základní ustanovení 1. Tímto licenčním ujednáním se Poskytovatel zavazuje poskytnout licence PALSTAT CAQ včetně implementace Objednateli v rozsahu specifikovaném v cenové nabídce a vystavené objednávce. 2. Objednatel je na základě objednávky oprávněn používat programový produkt v síťovém provedení po dobu neurčitou, avšak pouze v souladu s podmínkami sjednanými touto specifikací a plněním bodu 4. a Objednatel smí užívat pro účely testování maximálně však 2měsíce oddělenou paralelní kopii systému na hardware vlastněný objednavatelem (notebook, PC) 2. Čas, místo a způsob plnění 1. Objednatel tímto prohlašuje, že jsou mu dobře známy podmínky licence, zejména skutečnost, že udělená licenční práva jsou nevýhradní a nepřenositelná na třetí osoby a je s nimi srozuměn a zavazuje se tímto k jejich dodržování. Poskytovatel opravňuje Objednatele k užití software pouze v sídle společnosti Objednatele s výjimkou poskytnutí práva na používání SW a licencí, které vznikli nebo vzniknou v důsledku právního oddělení činností provozovatele sítě od ostatních činností, tzv. unbundling (o vzniklých změnách nutno předem informovat Poskytovatele). 3. Cena a platební podmínky 1. Právo užívání licencí podle podmínek licenčního ujednání je podmíněno úplným proplacením dohodnuté částky dle nabídky a vystavené objednávky. 4. Záruky a odpovědnost 1. Záruka na poskytnutou licenci software PALSTAT CAQ vstupuje v platnost dnem předání SW do trvalého používání Objednateli a trvá 12 měsíců. Záruka se neprodlužuje změnou typu udělené Licence. 2. Ostatní podmínky záručního a pozáručního servisu jsou dány Servisní smlouvou. 3. Objednatel odpovídá za všechny škody, které Poskytovateli vzniknou v důsledku porušení licenčních ujednání, zvláště pak porušováním autorského práva. 5. Závěrečná ustanovení 1. Obě smluvní strany prohlašují, že si licenční ujednání přečetly, a že rozumí všem jejím ustanovením. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 9 z 65

10 Instalace Microsoft SQL Server 2005 Express Níže najdete základní postup instalace SQL serveru včetně založení databází pro provoz PALSTAT CAQ 3G. Samotná správa serveru a zálohování je plně v kompetenci zákazníka. Naší společností je doporučeno každodenní zálohování a uchovávání záloh alespoň 30dní zpět. V případě poškození databáze vinou chybné obsluhy či hardwarového výpadku neručíme za obnovu dat a jejich ztrátu. Více o zálohování najdete v sekci Zálohování PALSTAT CAQ MSSQL POZOR: níže uvedený postup se vztahuje k instalaci verze 2005, doporučujeme použít v případě volby bezplatné verze MSSQL verzi 2008R2, MSSQL2012, MSSQL2014 viz sekce Systémové požadavky. Instalace verze 2008/2012/2014 je mírně odlišná a popsána níže. Systémové omezení bezplatné verze MSSQL 2005 Express SQL Server 2005 Express Edition Number of CPUs 1 RAM 1 GB 64-bit Support Microsoft Windows on Windows (WOW) Max. Database Size 4 GB No Data mirroring and/or clustering No profiler tool No workload throttle No UI to import/export data to table No Server Agent background process Instalace SQL serveru Instalaci zahájíte spuštěním SQLEXPR.EXE, který najdete v instalačním balíku, jehož odkaz najdete v kapitole Základní informace. Instalaci je vhodné spouštět z lokálního disku. Pro úspěšnou instalaci je nutné aby cílový PC obsahoval.net Framework 4.0 MSXML6 Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 10 z 65

11 Zahájení instalačního procesu Před zobrazením uvedené obrazovky předchází několik obrazovek s potvrzením licenčních podmínek apod. Registrace Registrační informace jsou volitelné a není nutné je vyplňovat. V dolní části obrazovky může zvolit zda chcete konfigurovat při instalaci i podrobné volby. Pro instalaci palstat toto není nutné. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 11 z 65

12 Umístění Vyberte, na jaký disk se má provést instalace. Autentifikace Zvolte Mixed Mod a definujte heslo pro správce serveru sa. Heslo nesmí být triviální, jinak instalátor nebude pokračovat. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 12 z 65

13 Průběh instalace a její dokončení V případě bezproblémové instalace následují níže uvedené obrazovky. Instalace Microsoft SQL Server Management Studio Express Aby bylo možné provádět správu a další nastavení je nutné instalovat i program, pomocí kterého bude možné nahlížet do databáze a provádět nezbytné úkony týkající se založení databází, uživatelů a plánování zálohování. Instalaci zahájíte spuštěním SQLServer2005_SSMSEE.msi, který najdete v instalačním balíku, jehož odkaz najdete v kapitole Základní informace. Instalaci je vhodné spouštět z lokálního disku. Pro úspěšnou instalaci je nutné, aby cílový PC obsahoval. V případě instalace MSSQL2008R2 je tento program již součástí instalace.net Framework 2.0 MSXML6 Samotná instalace je triviální a nebude dále popisována. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 13 z 65

14 Instalace Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Samotná správa serveru a zálohování je plně v kompetenci zákazníka. Naší společností je doporučeno každodenní zálohování a uchovávání záloh alespoň 30dní zpět. V případě poškození databáze vinou chybné obsluhy či hardwarového výpadku neručíme za obnovu dat a jejich ztrátu. Více o zálohování najdete v sekci Zálohování PALSTAT CAQ MSSQL Systémové omezení bezplatné verze MSSQL 2008R2 Express SQL Server 2008 Express Edition R2 Number of CPUs 1 RAM 1 GB 64-bit Support Microsoft Windows on Windows (WOW) Max. Database Size 10 GB No Data mirroring and/or clustering No profiler tool No workload throttle No UI to import/export data to table No Server Agent background process zdroj: Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 14 z 65

15 Instalace MSSQL 2008R2 Express 1) Zahájení instalace + potvrzení licenčních podmínek Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 15 z 65

16 2) Výběr komponent k instalaci a umístění instalovaného programu 3) MSSQL lze instalovat jako instanci v případě, kdy již na serveru nějaký SQL server máte, bude nainstalováno jako oddělený databázový server vedle stávající. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 16 z 65

17 4) Služby a výchozí jazykové kódování. Kódování nastavte na Czech_CS_AS. Tím si zajistíte, že při zakládání databází již bude přednastavena správná jazyková sada. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 17 z 65

18 5) Nastavení administrátorů databáze. Zvolte Mixed Mode a nastavte heslo uživatele sa, který bude administrátorem databáze a nastavte netriviální heslo, které si pamatujte. Dále můžete přidat uživatele z AD kteří budou administrovat SQL server. 6) Dokončení instalace Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 18 z 65

19 Konfigurace a nastavení SQL serveru Po úspěšné instalaci SQL serveru a Management Studia bude možné se přihlásit k administraci serveru. Proveďte spuštění Management studia přes Start => Všechny programy => Microsoft SQL Server 2005 => SQL Server management Studio Express. Po spuštění programu budete vyzvání k vložení hesla. Vložte uživatele sa a heslo, které bylo zadáno v průběhu instalace SQL serveru. Založení uživatele Založte uživatele na SQL serveru, kterým se bude aplikace k serveru připojovat. Připojování pomocí účtu administrátora sa není vyloučeno, ale není doporučeno jako bezpečnostní riziko. Rozklikněte strom v levé části programu a pravým tlačítkem myši zvolte New Login viz. Obrázek. V zobrazeném okně vložte název uživatele pal a definujte heslo po přepnutí na SQL Server autentification. Pod záložkou server roles nastavte potřebná práva. Min. DBCREATOR viz obr. Níže. Po založení uživatele proveďte odpojení od databáze pomocí ikony, ale již pod nově založeným uživatelem pal a následně se opět připojte Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 19 z 65

20 Založení databází pomocí, Management Studio Nyní je již na SQL serveru založen uživatel pal a jste přihlášen(a) jako tento uživatel. Nyní je třeba založit databáze, jejímž vlastníkem musí být uživatel pal. Založení mohlo být provedeno i pod uživatelem sa, ale při vytváření DB je nutné vlastníka definovat jinak bude nastaven na aktuálně přihlášeného. Rozklikněte strom v levé části viz. Obrázek a pravým tlačítkem zvolte New Database Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 20 z 65

21 V otevřeném okně nejprve vložte název databáze do pole Database name a do pole Owner definujte vlastníka pal. Na této záložce můžete dále určit kam se má datový soubor zakládané databáze ukládat. Často je vhodné zvolit jiný disk než je samotný systém pro lepší výkon a zabezpečení. Změnu uložiště provedete odsunutím posuvnému a nastavení cesty ve sloupci Path. Nastavení je nutné provést pro Data soubor i Log soubor. Pod záložkou Options vyberte v poli Collation znakovou sadu Czech_CS_AS Recovery model můžete nastavit na Simple čímž snížíte velikost Log souboru, pokud zvolíte jiný model na chod PALSTAT CAQ to nebude mít vliv. Doporučeno je zachování výchozí hodnoty Full Další nastavení není nutné. Takto postupně proveďte založení databází: pal3g_data pal3g_archiv pal3g_attach pal3g_qsd pal3g_demodata Po založení každé z databází bude tato zobrazena v levé části programu ve stromě pod volbou Databases. Po založení můžete provádět další nastavení databáze po kliknutí pravým tlačítkem na volbu Properties Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 21 z 65

22 Založení databází pomocí, SQL příkazu Databáze lze založit pomocí námi připraveného SQL příkazu, kterým můžete velice rychle a automaticky založit potřebné databáze. Skript musí provádět uživatel pal!!!! Zajistíte tak vlastnictví databází uživatelem pal bez dalšího nastavení. SQL skript na založení databází: USE master; GO varchar(200); varchar(200); varchar(200); varchar(200); varchar(200); varchar(200); varchar(50); varchar(1000); varchar(1000); varchar(1000); varchar(1000); varchar(1000); varchar(100); -- **************** NASTAVENI **************** = ''; -- Vyplnte zkratku nazvu firmy nebo ponechte prazdne: '' = 'C:\MSSQL-DATA\'; -- Kam se mají uložit datové soubory = 'pal3g_attach'; -- jak se má jmenovat databáze ATTACH = 'pal3g_qsd'; -- jak se má jmenovat databáze QSD = 'pal3g_archiv'; -- jak se má jmenovat databáze ARCHIV = 'pal3g_data'; -- jak se má jmenovat databáze DATA = 'pal3g_demodata'; -- jak se má jmenovat databáze DEMODATA = 'FULL'; -- ************************************************************ IF '') BEGIN + '_' + '_' + '_' + '_' + '_' END ='CREATE DATABASE ' + ' ON ( NAME = ' + ', FILENAME = ''' + '.mdf'') LOG ON ( NAME = ' + '_log, FILENAME = ''' + '_log.ldf'') COLLATE Czech_CS_AS ALTER DATABASE ' + ' SET RECOVERY ' + ';' ='CREATE DATABASE ' + ' ON ( NAME = ' + ', FILENAME = ''' + '.mdf'') LOG ON ( NAME = ' + '_log, FILENAME = ''' + '_log.ldf'') COLLATE Czech_CS_AS ALTER DATABASE ' + ' SET RECOVERY ' + ';' ='CREATE DATABASE ' + ' ON ( NAME = ' + ', FILENAME = ''' + '.mdf'') LOG ON ( NAME = ' + '_log, FILENAME = ''' + '_log.ldf'') COLLATE Czech_CS_AS ALTER DATABASE ' + ' SET RECOVERY ' + ';' ='CREATE DATABASE ' + ' ON ( NAME = ' + ', FILENAME = ''' + '.mdf'') LOG ON ( NAME = ' + '_log, FILENAME = ''' + '_log.ldf'') COLLATE Czech_CS_AS ALTER DATABASE ' + ' SET RECOVERY ' + ';' ='CREATE DATABASE ' + ' ON ( NAME = ' + ', FILENAME = ''' + '.mdf'') Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 22 z 65

23 LOG ON ( NAME = ' + '_log, FILENAME = ''' + '_log.ldf'') COLLATE Czech_CS_AS ALTER DATABASE ' + ' SET RECOVERY ' + ';' EXECUTE EXECUTE EXECUTE EXECUTE EXECUTE GO Konfigurace MSSQL a povolení TCP/IP Proveďte spuštění aplikace SQL Server Configuration Manager, který najdete pod START. Dále pod volbou Native Client Configuration povolte příslušné protokoly na kterých má SQL komunikovat tedy TCP/IP a Named Pipes. U každé volby můžete nastavit i na jakém portu má jaký protokol komunikovat. Pokud nezměníte bude komunikace na standardních portech: TCP/1433 SQL server TCP/1434 SQL Browser Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 23 z 65

24 Instalace aplikace PALSTAT CAQ 3G Pokud máte připraven SQL server a založeny veškeré databáze můžete pokračovat v instalaci aplikace na server. Ujistěte se, že na serveru je instalován.net Framework 4.0. POZOR: V některých výjimečných případech nefunguje program LocalIntranetZoneTrust a je nutné zařazení do lokální zóny provést ručně. Nastavení provedete dle screenshotů níže. Do zóny důvěryhodných serverů je nutné přidat název serveru a v některých případech IP adresu. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 24 z 65

25 Instalace na server Od našich techniků jste spolu s tímto návodem obdržel(a) aplikační část, kterou nakopírujte na server do připraveného adresáře, kde získáte strukturu. - APL (aplikační část) - CONFIG (konfigurace aplikace + LICenční soubory) - DOC (dokumentace) Vytvořte sdílení na serveru tohoto adresář a nastavte práva pro uživatele, kteří mohou do sdílené složky přistupovat. Veškerý obsah nastavte pro uživatele jako READ pro zamezení nechtěného smazání aplikace. POZOR: nainstalovanou aplikaci je nutné naplnit výchozími daty a proto po instalaci na server pokračujte sekcí Naplnění výchozími daty Instalace klienta Po dokončení instalace serveru a jeho konfigurace viz níže. Je možné zahájit instalaci klientské stanice. Pro oživení PALSTAT CAQ na klientské PC je nutné na stanici opět instalovat podpůrné programy viz. Instalace aplikace PALSTAT CAQ 3G. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 25 z 65

26 Instalaci klienta nezahajujte dříve než bude Palstat spustitelný a funkční na serveru. Aby mohla být SQL databáze přístupná i z jiného počítače je nutné na Serveru nakonfigurovat u SQL serveru TCP/IP a povolit na firewall odpovídající porty. Pokud si nejste jisti na jakém portu SQL komunikuje vypněte při testování na serveru firewall a po otestování funkčnosti Palstat na klientu vytvořte na serveru odpovídající pravidla. Defaultně komunikuje MSSQL na portu 1433 a 1434 browser. Dále stačí na klientském PC vytvořit zástupce ze sdílené složky na serveru, která bude odkazovat na rozcestník aplikace tedy./apl/palstatcaq.exe. Je možné spuštění aplikace z UNC cesty nebo z namapovaného disku. Úprava konfiguračního souboru PALSTAT Otevřete soubor./config/database.enc pro editaci a upravte dle následujícího příkladu. Především je nutné upravit hodnoty Data Source kam vložte název nebo IP serveru kde je umístěn SQL server, dále upravte user a password dle dříve nastaveného. Při úpravě je vždy nutné dodržet sémantiku standardu XML. Ukázka: <config> <connections> <connection id="cs01" name="data"> <provider>mssql</provider> <string>data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE DATA</string> <user>pal</user> <password>heslo_sql_uzivatele_pal</password> </connection> <connection id="cs02" name="archive"> <provider>mssql</provider> <string>data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE ARCHIV</string> <user>pal</user> <password>heslo_sql_uzivatele_pal</password> </connection> <connection id="cs03" name="qsd"> <provider>mssql</provider> <string>data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE QSD</string> <user>pal</user> <password>heslo_sql_uzivatele_pal</password> </connection> <connection id="cs04" name="attachments"> <provider>mssql</provider> <string>data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE ATTACH</string> <user>pal</user> <password>heslo_sql_uzivatele_pal</password> </connection> </connections> <databases actual="db01"> <database id="db01" name="nazev FIRMY - Palstat 3G"> <default>cs01</default> <subdatabases> <subdb type="archiv">cs02</subdb> <subdb type="qsd">cs03</subdb> <subdb type="attachments">cs04</subdb> </subdatabases> </database> </databases> </config> Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 26 z 65

27 Popis jednotlivých částí a jejich význam: Definování připojení k databázi: <connection id="cs01" name="data"> <provider>mssql</provider> <string>data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE DATA</string> <user>pal</user> <password>heslo_sql_uzivatele_pal</password> </connection> <connection> <provider> <string> <user> <password> Id Name Data Source Initial Catalog Definice připojení k určité databázi (Palstat může využívat jedno či více připojení) Jedinečný identifikátor připojení Název Připojení popisující druh databáze a viditelný např. v programu DBBM Na jaký typ databáze se budeme připojovat Tzv. connection string, definuje server a název databáze. Definujte název či IP adresu SQL serveru VČETNĚ názvu instance Název SQL databáze pro daný typ připojení Jméno uživatele pod jakým se má aplikace připojovat k SQL serveru. Nastavte na pal Heslo uživatele Navázání připojení do bloku s jednou databázovou volbou : <databases actual="db01"> <database id="db01" name="nazev FIRMY - Palstat 3G"> <default>cs01</default> <subdatabases> <subdb type="archiv">cs02</subdb> <subdb type="qsd">cs03</subdb> <subdb type="attachments">cs04</subdb> </subdatabases> </database> </databases> <databases> <database> <default> <subdatabases> <subdb> actual id name type Blok databází může obsahovat několik databází, které lze při spuštění vybrat Identifikátor databáze, který má být výchozí Definování bloku s připojením, může být vloženo více bloků a při spuštění bude nabídnuto. Jedinečný identifikátor, používá se do <databases actual="db01"> Název databáze jak má být viditelný uživatelům při spuštění Palstat. Identifikátor spojení, který má být použit pro tento blok jako výchozí (běžně databáze data) Pokud je pro databázový blok použito použití s více databázemi, data jsou rozložena. Zápis s identifikátorem připojení na konkrétní typ databáze. Definuje o jaký typ databáze se jedná.upravujte pouze identifikátor nikdy type Navázání připojení do bloku s dvěma databázovými volbami: <databases actual="db01"> <database id="db01" name=" DATABAZE 1 - Palstat 3G"> <default>cs01</default> <subdatabases> <subdb type="archiv">cs02</subdb> <subdb type="qsd">cs03</subdb> <subdb type="attachments">cs04</subdb> </subdatabases> </database> <database id="db02" name="databaze 2 - Palstat 3G"> <default>cs11</default> </database> </databases> Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 27 z 65

28 Šifrování konfiguračního souboru - doporučujeme Pro šifrování konfiguračního souboru je nutné, aby součástí adresáře CONFIG byl také soubor database.pwd, který slouží jako klíč pro vytvoření šifrovaného connection souboru. Je dodáván pouze na vyžádání. Pomocí tohoto programu můžete také definovat více instancí PALSTAT CAQ a zcela odděleně provozovat i několik systému například pro testování. Stačí založit potřebný počet konekcí a tyto přiřadit k více záznamům jak ukazuje obrázek níže. Vytvoření šifrovaného připojení volitelně ( nutný soubor database.pwd ) Spusťte program./apl/connstreditor.exe a ihned po spuštění budete vyzvání k vložení potvrzovacího souboru. Na serveru v adresáři CONFIG nalistujte soubor database.pwd. Následně dojde k otevření programu kde přejděte na záložku Editace připojení. Klikněte na ikonku připojení. Dále vyplňte pole pro založení nového Name název připojení slouží jen pro identifikaci Provider druh databázového serveru Login a Password vložte uživatele, který je oprávněn přistupovat k serveru Connection String viz příklad níže. Obsahuje název databáze a serveru Data Source=lukas-pc;Initial Catalog=pal3g_data Stejným způsobem založte připojení pro všechny databáze, které palstat používá tedy: pal3g_data, pal3g_archiv, pal3g_attach, pal3g_qsd Pomocí tlačítka Test it!! můžete otestovat zda Vámi definované připojení je funkční. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 28 z 65

29 Přiřazení připojení k databázím Po vytvoření připojení je nutné jejich přiřazení pro každou databázi viz. Obrázek a nastavení vytvořené instance jako výchozí pomocí tlačítka Nastavit jako výchozí Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 29 z 65

30 Testování funkčnosti Pokud máte nastaveny všechny výše uvedené kroky správně je možné první přihlášení do aplikace. Proveďte spuštění./apl/palstatcaq.exe a jako přihlášení vložte ADMIN bez hesla. Pokud vše proběhne v pořádku budete vyzvání k provedení aktualizace. Tuto potvrďte aby mohl program na SQL serveru založit potřebné tabulky. Po dokončení aktualizací je program připraven k používání a dalším krokem by mělo být nastavení přístupových práv případně nahrání výchozích dat. Založení cvičné databáze Chcete si založit další databázi ve které budete moci testovat chování programu. - Připojte se na MSSQL pomocí ManagementStudio a zálohujte stávající databáze PALSTAT, běžně se jedná o databáze s názvem pal3g_*. Seznam aktuálně užívaných databází najdete v konfiguraci palstat CONFIG\database.enc (pokud je soubor nečitelný přejděte na tuto kapitolu) - Databáze restorujte pod jiným názvem, doporučuje se stejný název jako produkční databáze pouze s příponou např. *_testovaci - Nyní je nutné nastavit konfiguraci PALSTAT /CONFIG/database.enc a tím zajistit, že při spuštění PALSTAT bude nabídnuto jakou databázi použít. Při editaci dbejte aby v XML souboru definují připojení nebyla žádná sémantická chyba a předem si soubor zálohujte. Způsob editace a jeho varianty popisuje kapitola Úprava konfiguračního souboru PALSTAT - Při čitelném konfiguračním souboru o o je nutné do sekce <connections> v XML přidat další připojení dle počtu databází cvičné verze. Ideálním řešením je zkopírovat stávající definici <connection> všech databází a vložit je níže, přidat onu příponu *_testovaci v XML definici Initial Catalog + u každé <connection id="cs03" name="qsd"> upravit ID např na CS33 atd. + u každé upravit name na QSD_TESTOVACI výsledkem pro databázi QSD tak bude. <connection id="cs33" name="qsd_testovaci">. Toto opakujte pro každý connection respektive databázi. dále do sekce <databases actual="db01"> přidat definici pro druhou databázi. o Příklad definování sekce DATABASE - Původní konfigurace sekce database - Nová konfigurace sekce database - <databases actual="db01"> - <database id="db01" name="palstat 3G"> o <default>cs01</default> o <subdatabases> o <subdb type="archiv">cs02</subdb> o <subdb type="qsd">cs03</subdb> o <subdb type="attachments">cs04</subdb> o </subdatabases> - </database> - </databases> - <databases actual="db01"> - <database id="db01" name="palstat 3G"> o <default>cs01</default> o <subdatabases> o <subdb type="archiv">cs02</subdb> o <subdb type="qsd">cs03</subdb> o <subdb type="attachments">cs04</subdb> o </subdatabases> - </database> - <database id="db02" name="palstat 3G TESTOVACI"> o <default>cs31</default> o <subdatabases> o <subdb type="archiv">cs32</subdb> Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 30 z 65

31 o <subdb type="qsd">cs33</subdb> o <subdb type="attachments">cs34</subdb> o </subdatabases> - </database> - </databases> o Po spuštění programu musí být nově nabídnuta volba otevření databáze. - Pokud je konfigurační soubor nečitelný a šifrovaný je nutné použít učenou utilitu a postupovat dle kapitoly o šifrování konfiguračního souboru. Chybové stavy Při spuštění se zobrazí chyba WINDOWS a PALSTAT se vůbec nespustí Toto je dosti neurčitá chyba a často je způsobena nepřítomností.net4 nebo klientské PC nemá v lokální zóně zařazen server s aplikací, pokračujte kapitolou Instalace Klienta. Chyba připojení Je vyvolána ihned při pokusu o přihlášení do aplikace. Je způsobena špatným nastavením konfiguračního souboru database.enc nebo špatným nastavením uživatele na SQL serveru. Zkušebně můžete pro uživatele pal nastavit větší přístupová práva viz. Založení uživatele Decryption error Je způsobeno neplatným klíčem pro dekódování licenčního souboru nebo souboru s připojením. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 31 z 65

32 Invalid database setting configuration file Soubor s konfigurací připojení je chybně zapsán (není UTF-8) nebo hláška následovala po Decryption error a je nutné nejprve vyřešit předchozí chybový stav. Nebo máte syntaktickou chybu v zápisu souboru. Nastavení vzhledu PALSTAT Pokud chcete personalizovat vzhled PALSTAT nebo dochází k potížím, kdy jste si změnili vzhled ve WINDOWS. Můžete si upravit zástupce spouštění PalstatCAQ.exe a přiřaďte si jeden z níže uvedených vzhledů. POZOR: Jiný než výchozí styl není plně podporován, může tak dojít k přetečení grafiky nebo nesprávnému zobrazení. Upravení zástupce: palstatcaq.exe /style VALENTINE Dostupné vzhledy (každý styl oddělen čárkou): XP, 2003, FLAT, 3D, ULTRAFLAT, MONEY, CARAMEL, LILIAN, ASPHALT, IMAGINARY, BLACK, BLUE, COFFEE, SKY, LONDON, GLASS, STARDUST, 2007BLACK, 2007BLUE, 2007SILVER, 2007GREEN, 2007PINK, XMAS, VALENTINE, MCSKIN, SUMMER2008, PUMPKIN, DARKSIDE, SPRINGTIME, DARKROOM, FOGGY, HIGHCONTRAST, SEVEN, SEVENCLASSIC, SHARP, SHARPPLUS Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 32 z 65

33 Ukázka: SUMMER2008 Ukázka: DARK Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 33 z 65

34 Parametry spuštění systému PALSTAT Spuštěním Palstatu s parametry user nebo database dosáhnete automatického předvyplnění uživatele a databáze, do které se chce přihlásit (např.: PalstatCAQ.exe /user ADMIN /database DB01). U parametru user se vyplňuje Login uživatele. U parametru database se vyplňuje database id databáze, tak jak je uvedeno v souboru \CONFIG\database.enc. Např. \\SERVER\palstat\APL\PalstatCAQ.exe /user ADMIN Spustím systém a před vyplní uživatele ADMIN \\SERVER\palstat\APL\PalstatCAQ.exe /user ADMIN /database DB01 Spustí systém, před vyplní uživatele ADMIN a jako výchozí data nabídne databázi s identifikátorem DB01 viz. CONFIG\database.enc Další parametr auth slouží pro před vyplnění nastavení ověřování uživatele Palstatu 3G (programově se toto nastavuje v Databázi uživatelů > Nástroje > Nastavení ověřování). Např. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 34 z 65

35 \\SERVER\palstat\APL\PalstatCAQ.exe /auth 0 Spustí systém s nastavením ověřování vůči Databázi uživatelů, takže se Vám i v systému, kde je nastaveno ověřování vůči Active Directory SSO, otevře standardní přihlašovací okno s možností ručního vyplnění uživatele Palstatu 3G, pod kterým se chcete přihlásit. Parametr auth může mít tyto hodnoty: 0 ověřování vůči Databázi uživatelů 1 ověřování vůči Active Directory 2 ověřování vůči Active Directory SSO Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 35 z 65

36 Naplnění výchozími daty Pokud se jedná o první instalaci ve Vaší společnosti bez převodu dat ze starší verze bude nutné naplnit databáze výchozími daty jako tiskové sestavy, číselníky a jiné. Ruční vložení dat Tiskové sestavy Nemusí být provedeno, pokud data byla nahrána pomocí SQL restore databáze. Tedy naši technici Vám zaslali backup MSSQL databází a tyto již údaje obsahují. Otevřete program PALSTAT CAQ pomocí./apl/palstatcaq.exe kde v menu Nástroje zvolte Manažer tiskových sestav. V programu zvolte Import a v otevřeném dialogu nalistujte soubor formátu PRX, který Vám byl dodán současně s instalací (sestavy.prx). Po vybrání souboru je třeba zvolit, jaké sestavy chcete importovat. Klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo v seznamu sestav a v zobrazeném okně vyberte Označit vše čímž označíte všechny sestavy, které obsahuje dodaný soubor a následným stiskem tlačítka Import dojde k jejich nahrání do systému. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 36 z 65

37 Výchozí data a číselníky Nemusí být provedeno, pokud data byla nahrána pomocí SQL restore databáze. Tedy naši technici Vám zaslali backup MSSQL databází a tyto již údaje obsahují. Pro nahrání výchozích dat jste od PALSTAT s.r.o. obdržely soubor formátu SDF, který obsahuje požadovaná výchozí data. Níže popsaný způsob je jednou z alternativ, protože v případě velkého objemu dat kdy zároveň je nutné do výchozí instalace importovat již předem převedená data je často používán tzv. Backup databáze. Kdy Vám je zaslána záloha celé databáze a jejím obnovením na SQL serveru jsou nahrána výchozí data. Způsob obnovení zálohy řeší sekce SQL server. Proveďte spuštění programu./apl/dbbm.exe uživatelské jméno použijte vždy AMIN a heslo PalStaT123 V poli Zdroj dat vyberte Ruční zadání a v následujícím okně nalistujte na svém PC SDF soubor, který Vám byl dodán (2-ca-fld.sdf). Pomocí tlačítka Vybrat proběhne načtení souboru a obsah tedy tabulky se zobrazí ve střední části programu. Viz obrázek níže. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 37 z 65

38 V levé části zvolte jako cíl dat databázi, která obsahuje klíčová data programu. Často se jedná o databázi pal3g_data. Pomocí tlačítka Vybrat vše vpravo nahoře dojde k označení všech záznamů, které soubor obsahuje. Dále v levé části programu zaškrtněte Přenést data, Vyprázdnit a klikněte na Start čímž zahájíte přesun dat ze zaslaného souboru do databáze. POZOR: pokud cílová databáze na zvolených tabulkách nějaká data obsahovala tak tyto budou nahrazeny daty ze souboru SDF. Při nahrávání výchozího souboru 2-ca-fld.sdf lze toto ignorovat. Tato data se musejí vždy přepsat. Stejný program a postup ovšem lze použít i pro jiné tabulky systému a zde je nutné vědět, zda chcete data přepsat nebo doplnit. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 38 z 65

39 Import Reporting dotazů V některých speciálních případech je možné do sytému Palstat CAQ importovat tzv. Reporting dotazy, které dokáží vytěžit specifická data z databáze dle požadavku zákazníka. Postup importu: Otevřete patřičný modul systému Palstat CAQ a klikněte na ikonku, která je přístupná v každém programu. Otevře se okno Reporting. V okně klikněte na Nástroje -> Import Dat a na svém PC nalistujte soubor s příponou RPTX, který vám byl zaslán pracovníky fi. Palstat. Po zvolení souboru se do importního formuláře načte seznam Reporting dotazů, které soubor obsahoval, zaškrtnutím Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 39 z 65

40 požadovaných záznamů a kliknutím na OK dojte k jejich vložení do databáze Palstat CAQ. Po importu se dotazy zobrazí v seznamu a kliknutím na záznam dojde k jeho provedení a zobrazení výsledku dotazu. Práci s programem Reporting blíže popisuje manuál, který je součásti instalace systému: /DOC/Reporting.pdf /DOC/English Manuals/Reporting.pdf Naplnění daty pomocí SQL restore Pokud jste spolu s instalací obdržely SQL zálohy výše uvedených databází. Je možné výchozí data do systému nahrát pomocí obnovení ze zálohy. Soubory se zálohou jsou často pojmenovány viz. níže a najdete je v adresáři BACKUP, který je součástí instalace: pal3g_data.bak pal3g_attach.bak pal3g_archiv.bak pal3g_qsd.bak Pro obnovení záloh do Vaší databáze spusťte SQL Server Management Studio Express, který byl instalován v předchozích kapitolách. Proveďte přihlášení do databáze jako uživatel pal. V tomto případě, ale musíte zajistit aby uživatel pal měl dostatečná práva pro provedení obnovy zálohy. Pravděpodobně bude nutné se přihlásit jako uživatel sa, který je administrátorem databáze a provést přiřazení práv uživateli pal tuto problematiku částečně řeší kapitola Založení uživatele Provádění načítání dat z BACKUP má malou nevýhodu a tou je, že záloha může být vytvořena pomocí např. MSSQL2008R2 a tím pádem v nižší verzi nepůjde provést restore. Naopak pokud bude vytvořena v MSSQL2000 tak v novější verzi poběží v compatible mod. Používejte proto spíše ruční plnění daty nebo po dohodě s PALSTAT si vyžádejte backup ve vaší verzi MSSQL. Nad databází, kterou si přejete obnovit ze zálohy klikněte pravým tlačítkem a přejděte na volbu Database dle obrázku. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 40 z 65

41 Na zobrazeném okně přepněte na volbu From Device a pomocí ikonky ve stejném řádku vyberte na svém PC soubor, který se má obnovit jak ukazuje obrázek a porvete pomocí OK Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 41 z 65

42 Po potvrzení souboru k obnově přejděte na záložku Options kde je nutné zaškrtnout volbu Overwrite the existing database bude tak přepsána stávající databáze, která je ovšem stejně prázdná. Níže vidíte kam se pro prováděnou obnovu budou ukládat datové soubory. Upravte toto nastavení dle Vašich požadavků na ukládání dat. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 42 z 65

43 Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 43 z 65

44 Zálohování PALSTAT CAQ MSSQL Úvod Níže uvedený postup je pouze doporučením a může se jeho aplikace lišit dle verzí Management Studia či verzí samotného MSSQL. Tento postup byl vypracován a testován na MSSQL2005. Navíc dokument obsahuje ukázku dávkového souboru, který je možné použít pro bezplatné verze MSSQL EXPRESS. Zákazník je vždy odpovědný za způsob zálohování bez ohledu na doporučení uvedená v tomto dokumentu. Pravidelně kontrolujte funkčnost a úplnost záloh. Co zálohovat Databáze se na SQL serveru mohou jmenovat různě a to vždy dle toho jak jsou založeny. Pokud si databáze zakládá IT firmy musí sám vědět jaké databáze zálohovat. Pokud byla aplikace instalována firmou PALSTAT budou databáze pojmenovány. Související část Záloha aplikací. Není doporučeno provádět rozdílové nebo přírůstkové zálohy. pal3g_data, pal3g_archiv, pal3g_attach, pal3g_qsd případně budou obsahovat dovětek obsahující název firmy nebo specifikující rozdílné verze např. pal3g_data_cvicna a pal3g_data_ostra Pokud si nejste jisti co správně zálohovat tak kontaktujte firmu PALSTAT. Kam zálohovat Lze říci, zálohujte si kam chcete. Bezpečnost a účinnost zálohování jde vždy přímou úměrou i s její cenou a je tedy na každé firmě aby se rozhodla jak důsledně zálohovat a na kolik si vlastních dat cení. Technická havárie zcela jistě přijde před auditem a nikoliv o celozávodní dovolené. Návrh možného zálohování a provozu databází: - Data na MSSQL provozujte v RAID volba vhodného řešení je na samotné firmě. Minimálně použijte RAID1 MIRROR (http://cs.wikipedia.org/wiki/raid) - Provádějte denní zálohy (mohou být i častěji) a tyto odkládejte na jiný diskový svazek. - Pravidelně odsouvejte zálohy na jiný stroj, např. 1x týdně kopírujte zálohu na oddělený stroj nebo NAS. - Zálohy uchovávejte min. týden zpět a 1x měsíčně zálohy umístěte pro dlouhodobé uložení. (DVD, BLURAY, Páska) Některé tipy pro zálohování můžete najít např na. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 44 z 65

45 Idiom Better SAVE than sorry Zálohujeme pomocí SQL Server Agent Server agent je dostupný pouze u plné verze MSSQL a není přítomen ve verzích EXPRESS. Pokud používáte pro chod systému EXPRESS databázi použijte pro zálohování dávky, které jsou popsané v další části tohoto dokumentu Zálohujeme pomocí dávek. Co zálohovat Vytvoření JOB Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 45 z 65

46 Založte si JOB a nastavte základní údaje. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 46 z 65

47 Nastavit kroky pro JOB Vložte jednotlivé kroky JOBu, každý krok může provádět zálohu jedné databáze. Níže ukázka skriptu do sekce command samozřejmě je nutné upravit pro konkrétní prostředí (zvýrazněno) BACKUP DATABASE [nazev_databaze] TO DISK = N'C:\Backup\MSSQL\nazev_databaze.bak' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N'nazev_databaze-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10 GO Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 47 z 65

48 Nastavit plánování spuštění JOBu Nastavte jak často se má záloha spouštět a v kolik hodin. Podrobné nastavení Popsané kroky jsou základním nastavením pro vytvoření zálohování. Můžete si ovšem nastavit další podrobnosti jako varování a notifikace při určitých stavech provádění zálohy. Doporučujeme proto si prostudovat oficiální dokumentaci pro správu a řízení MSSQL serveru pro plné pochopení nastavení záloh. Např. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 48 z 65

49 Zálohujeme pomocí dávek Tento typ zálohování je zpravidla nutné použít pro EXPRESS verze MSSQL, ale mohou být použité i pro ostré verze MSSQL. Níže je uveden obsah dávkového souboru, který je opět nutné upravit pro konkrétní použití. Některé údaje, které je nutné upravit jsou zvýrazněny. Samotnou dávku je pak nutné spouštět pravidelně z plánovače OFF rem nastaveni kam se má záloha uložit set saveto=c:\palstat_3g\backup\ cd %saveto% rem parsujeme funkci date, dle typu serveru (CZ/EN) muze byt nutne upravit set datenovy=%date:~9,4%_%date:~6,2%_%date:~3,2% mkdir "%saveto%%datenovy%" echo Vytvořen adresář %saveto%%datenovy% "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\SQLCMD.EXE" -S IPSERVERU -U USER -P HESLO -Q "BACKUP DATABASE p3g_data TO DISK = '%saveto%%datenovy%\p3g_data.bak';" > %saveto%%datenovy%\p3g_data.log "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\SQLCMD.EXE" -S IPSERVERU -U USER -P HESLO -Q "BACKUP DATABASE p3g_archiv TO DISK = '%saveto%%datenovy%\p3g_archiv.bak';" > %saveto%%datenovy%\p3g_archiv.log "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\SQLCMD.EXE" -S IPSERVERU -U USER -P HESLO -Q "BACKUP DATABASE p3g_attach TO DISK = '%saveto%%datenovy%\p3g_attach.bak';" > %saveto%%datenovy%\p3g_attach.log "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\SQLCMD.EXE" -S IPSERVERU -U USER -P HESLO -Q "BACKUP DATABASE p3g_qsd TO DISK = '%saveto%%datenovy%\p3g_qsd.bak';" > %saveto%%datenovy%\p3g_qsd.log Záloha aplikací Aplikační část včetně dokumentace a konfigurace (APL,DOC,CONFIG,SETUP) lze zálohovat prostým kopírováním. Stačí tedy při provádění jakéhokoliv upgrade si starou verzi zkopírovat na jiné datové uložiště. Samotná aplikační část pro provoz firmy nepředstavuje velký problém, protože při jejím smazání či jiném poškození při havárii může být tato znovu dodána firmou PALSTAT s.r.o. Zvýšenou pozornost zálohování aplikační části věnujte pouze adresáři CONFIG kde je definováno jak a kam se má aplikace připojovat a může zde být i určité jemné a specifické nastavení pro vaší firmu. Tento adresář proto zálohujte se stejnou prioritou jako samotnou databázi. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 49 z 65

50 Umístění Název Obsah Klíčové pro provoz Doporučená minim. četnost zálohování Poznámka V případě, že není zálohováno SQL Server Instalace Palstat CAQ Databáze Palstat CAQ Data ANO Denně Viz. manuál zálohování databází Nelze obnovit Specifická zákaznická nastavení CONFIG\config.xml CONFIG\database.enc CONFIG\keys.enc CONFIG\licence.enc CONFIG\extensions.xml APL\*.* DOC\*.* SETUP\*.* APL\Drivers\*.* APL\Imp3D.dll Různé NE Po instalaci Po změně nastavení Zákaznická konfigurace systému Konfigurace připojení k databázi Licenční soubory Informace o dokumentaci Aplikace Dokumentace Konfigurace Zákaznické drivery, propojení na měřící zařízení NE ANO ANO ANO NE ANO NE NE NE NE Po instalaci Po změně souboru Po instalaci Po změně souboru Po instalaci Po změně licence Jen v případě změny zákazníkem Po instalaci Po aktualizaci Po instalaci Po aktualizaci SQL uživatelské účty, Linked servers, Batch Jobs, pokud byly vytvořeny nad rámec standardní instalace např. pro účely propojení s jiným systémem Lze ručně nastavit (je nutné znát detailní informace) Lze ručně nastavit (je nutné znát nastavení) Lze ručně nastavit (je nutné znát parametry připojení) Poskytne PALSTAT Lze ručně nastavit (je nutné znát nastavení) Poskytne PALSTAT Poskytne PALSTAT Kontrola Pravidelně kontrolujte funkčnost záloh jak kontrolou zda se zálohy vytvářejí tak prováděním obnov databází do MSSQL serveru pro ověření (samozřejmě pod jiným názvem než ostré databáze), že zálohy nejsou poškozeny a jsou funkční. Může dojít k pozastavení naplánovaných úloh z jakéhokoliv důvodu (nenastartuje MSSQL agent, nebo plánovač úloh) a tak se můžete snadno ocitnout bez pravidelných záloh. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 50 z 65

51 Obnova PALSTAT CAQ po havárii nebo z jiného důvodu Obnova aplikací Pokud máte zálohu aplikační části tedy adresáře s instalací (APL,DOC,CONFIG,SETUP), nakopírujte tyto adresáře do nového Palstat3G. Pokud nemáte tato data kontaktujte firmu PALSTAT a aplikační část vám dodáme, bude pouze nutné znovu sestavit konfigurační soubor CONFIG\database.enc Obnova databází Vyhledejte a připravte si poslední známou zálohu všech databází. a) Došlo k havárii serveru a je nutné jej reinstalovat a. instalujte MSSQL server dle návodu v sekci Instalace Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. b. Přiřaďte uživateli pal oprávnění k provádění restore databází. Dočasně lze nastavit právo sysadmin. Po provedení restore právo opět odeberte. c. Přihlaste se pod uživatelem pal pod Management Studio b) Chceme pouze obnovit data ze zálohy a. Přiřaďte uživateli pal oprávnění k provádění restore databází. Dočasně lze nastavit právo sys admin. Po provedení restore právo opět odeberte b. Přihlaste se pod uživatelem pal pod Management Studio 1) Na stromě SQL serveru klikněte pravým tlačítkem na Databases -> Restore Database Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 51 z 65

52 2) V okně Restore Database zvolte zda chcete provést obnovu do nové databáze nebo do již existující a tuto přepsat To database. Dále zvolte From device a pomocí ikonky vpravo v řádku vyberte soubor se zálohou pro příslušnou databázi. 3) Po vybrání zálohy se tato zobrazí v okně níže kde je nutné zálohy zaškrtnutím vybrat. 4) Pod záložkou Option zkontrolujte zda cesta Restore As je platná a případně ji upravte dle potřeby. Pokud budete přepisovat existující databázi tak musíte zvolit Overwrite the existing database. Nastavení potvrdíte tlačítkem OK a tím zahájíte obnovu databáze. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 52 z 65

53 Upgrade SW Palstat 3G UPOZORNĚNÍ: Při běžném upgrade je nutné počítat s dobou na odstavení a ukončení práce s PALSTAT CAQ na 30min až 2h. Čas provedení si tak řídí zákazník sám dle vlastního naplánování odstávky. Firma PALSTAT s.r.o. nezajišťuje realizaci provedení UPGRADE je plně v kompetenci zákazníka. Upgrade prováděné firmou PALSTAT je možné po sepsání speciálního dodatku k servisní smlouvě a je zpoplatněn dle ceníku. Servisní oddělení vám pošle s odkazem na stažení posledních verzí modulů, manuálů a tiskových sestav. Balík se stahuje z našeho FTP serveru a každý nový release má unikátní název souboru ke stažení. Po stažení balíčku proveďte následující kroky: 1. Rozbalte si stažený balíček do pomocného adresáře. 2. Pokud chcete ověřit správnost a konzistenci staženého balíku tak název souboru obsahuje za poslední pomlčkou MD5 otisk balíčku a lze si tak například pomocí funkce v Total Commander (Soubor -> Vytvořit kontrolu dat) porovnat MD5 otisky a ujistit se o správném a bezchybném stažení aktualizace. 3. Odkaz respektive soubor, který stahujete a je vám zaslán např: obsahuje tyto základní informace apl-číslo uvolnění-md5 otisk.zip podrobné informace k release najdete v adresáři APL\release.xml 4. Pro provedení upgrade je nutné zajistit ukončení práce VŠECH uživatelů v PALSTAT CAQ. K tomu můžete použít zámeček v adresáři CONFIG\service.lck.bak tento přejmenujte na service.lck a zajistíte tím, že: a) Nepůjde spustit jakákoliv další instance palstat. b) Na současně spuštěných klientech bude do 1min vyvolán dialog, který uživatele informuje, aby do 1min ukončil práci a vše uložil. Pokud tak neprovede, bude aplikace po uvedeném čase ukončena. V samotném zámečku service.lck je možné upravit hlášky, které se mají uživatelům zobrazit. Po provedení UPGRADE opět zámeček přejmenujte na *.bak c) V některých případech se může stát, že vynucení ukončení pomocí zámečku není funkční. Bohužel toto nedokážeme ovlivnit a v případě, že toto nastane, je nutné takové uživatele respektive otevřené soubory na serveru se sdílením ukončit manuálně. 5. Přejmenujte si adresář APL, abyste ho měli zálohovaný například na APL.old1, pak ho nahraďte novým z archivu. a) Pokud používáte drivery, tak je potřeba z původního adresáře APL nahrát do nového soubor Imp3D.dll a/nebo adresář Drivers a/nebo adresář Legacy Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 53 z 65

54 6. Adresáře CONFIG, DOC a SETUP přepište obsahem příslušných adresářů z archivu, aby se jejich obsah zaktualizoval. V adresáři CONFIG jsou pro chod PALSTAT nezbytné a klíčové soubory a to především database.enc, kde je informace o tom na jaké SQL se má aplikace připojovat a licenční soubory. Klíčové soubory jsou s příponou *.enc a u těchto si zajistěte jejich zachování. Změnu provádějte, pouze pokud k tomu budete vyzváni servisním technikem PALSTAT s.r.o.. V běžném UPGRADE se tyto soubory nemění. 7. Spusťte PalstatCAQ.exe a vyčkejte, než proběhne aktualizace databází. V některých případech aktualizace nemusí proběhnout a to především tehdy pokud se aktualizace netýká změn v databázi, ale pouze ve výkonném kódu programu. Výzva k provedení upgrade se také může opakovat několikrát za sebou a je to normální a správné chování. Případná chyba je signalizována odpovídající hláškou s informací v jakém aktualizačním kroku k chybě došlo a v takovém případě je nutné kontaktovat servisní oddělení PALSTAT s.r.o. 8. Programem DBBM ( viz. Výchozí data a číselníky ) nahrajte do hlavní databáze (obvykle má v názvu slovo "data") obsah.sdf souboru. Heslo pro přístup do programu je "PalStaT123". Tímto nahrajete do programu aktuální seznam popisků polí v programu a lze tak i nahrávat jiná speciální data na žádost zákazníka. POZOR: Neodborným či chybným ovládáním programu lze databázi poškodit. 9. Nakonec přes Manažer tiskových sestav importujte aktuální sestavy Palstatu z.prx souboru. Pokud máte vlastní logo v tiskových sestavách, tak při importu obrázků vyškrtněte "Logo" a Logo Palstat (viz. vložený obr.), aby se Vám Vaše logo nepřepsalo výchozím logem Palstatu. Manuál najdete na Tiskové sestavy 10. Pokud si chcete ověřit a případně se informovat jaké změny jsou v nové verzi je možné tak provést na zákaznickém portálu přístupové jméno a heslo Vám bylo Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 54 z 65

55 zasláno dříve a případně, že jej nemáte tak prosím kontaktujte naší společnost na Dokumentovány jsou pouze zásadní změny týkající se ovládání programu a některé opravy především chyb na uvedené stránce nenajdete. Provádění UPGRADE firmou PALSTAT Při sepsání smluvního dodatku je možné, aby upgrade byl prováděn firmou PALSTAT. K tomu aby mohl být tento dodatek sjednán musí být ze strany zákazníka (uživatele sw) zajištěno vzdálené připojení na server jednou z níže popsaných metod. Pořadí uvádí doporučené technologie vzdáleného přístupu. - RDP přímé nebo přes VPN, přístup na MSSQL server a FileShare umístění aplikací PALSTAT, pokud je umístěna aplikace nebo MSSQL na více lokacích přístup musí být zajištěn na všechny z nich. Přístup musí být povolen přímo na server zákazníka. Zákazník dodá manuál a přístupové údaje. Doporučujeme zřízení trvalého přístupu s omezením na IP adresu firmy PALSTAT. Na vzdáleném serveru musí být funkční internetové připojení, aby technik mohl stáhnout ze serveru PALSTAT nové verze. - TeamViewer v7, PALSTAT má zakoupenu licenci na komerční užívání vzdáleného řízení počítače pomocí TeamViewer verze7. Připojení musí být vždy vyvoláno po vzájemné dohodě techniků a zákazník tak může kontrolovat frekvenci připojení i práci vzdáleně prováděnu. Z počítače na který bude technik PALSTAT připojen je dále nutné zajistit přístup na FileShare aplikací PALSTAT a na MSSQL bud pomocí Management studia přímo na stanici připojeného počítače nebo dále pomocí RDP. Způsob užívání najdete v sekci TeamViewer tohoto manuálu. - JoinMe, bezplatný nástroj na vzdálené řízení podmínky stejné jako pro TeamViewer - NTRsupport, komerční nástroj pro vzdálené řízení, podmínky stejné jako pro TeamViewer V některých případech je nutné, aby technik měl k dispozici na serveru ADMINISTRATOR učet, protože často dochází k případům kdy uživatelé na dohodnutý čas upgrade nevypnou aplikaci a je nutné na serveru ukončit těmto uživatelům spojení. Platnost smluvního dodatku o provádění upgrade bude platná od vzájemného potvrzení funkčnosti vzdáleného přístupu. V případě částečné funkčnosti nebo jiného omezení není dodatek platný a nelze jej uplatnit. Zákazník poté musí upgrade provádět svépomocí. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 55 z 65

56 Definování provádění UPGRADE firmou PALSTAT. O provádění upgrade bude na straně zákazníka informován: Jméno: Telefon: RDP(VPN) Způsob vzdáleného přístupu na server zákazníka: TeamViewer JoinMe NTRsupport Vzdálený přístup byl otestován: Administrator účet na server Je na serveru funkční http na Dne: ANO NE ANO NE Na žádost Frekvence provádění UPGRADE: vždy při uvolnění nové verze (první pondělí následujícího měsíce) půlročně (první pondělí června) ročně (první pondělí ledna) Čas provádění UPGRADE, pracovní dny mezi (7:00 / 22:00) Čas: Osobní dohoda při každém upgrade: Přijal za zákazníka.. Přijal za PALSTAT s.r.o. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 56 z 65

57 Downgrade SW Palstat 3G Nové verze aplikací při aktualizaci databází na nich provádějí nevratné změny. Downgrade je tak možný jen za cenu ztráty dat. Musí se nejenom nahradit adresář APL starším ze zálohy, ale také se musí ze záloh obnovit databáze, které příslušné verzi Palstatu 3G odpovídají. Technicky to tedy možné je, ale z výše popsaných důvodů to nedoporučujeme. Při každé aktualizaci doporučujeme provádět zálohu adresáře APL např do APL.old1, APL.old2 a zároveň i zálohu databáze. Pokud máte nastaveno automatické denní zálohování tak stačí pravidelná záloha. Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu bude vyžadovat downgrade se zachováním dat bude toto muset nejprve posoudit technický ředitel a případné SQL úpravy a konverze budou zpoplatněny dle náročnosti. Ve většině případů je možné DOWNGRADE provádět o jedno číslo verze zpět. Například pokud vám byla zaslána nová verze a následně bylo zjištěno, že je zde vážný problém který vám brání v plnohodnotném užívání programu tak se lze vrátit na Tento příklad nelze aplikovat jako precedent. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 57 z 65

58 Migrace na nový server STARÝ SERVER - Ukončete práci na všech klientských PC - Ukončete na starém serveru sdílení, aby nikdo nemohl omylem spustit verzi ze starého serveru - Zálohujte pomocí Management Studia databáze pal3g_* pod uživatelem pal - Přesuňte kompletní adresář PALSTAT na nový server. NOVÝ SERVER: - Musí být instalován.net4 - Nový server instalujte v autentifikaci SQL a Windows (Mix mode) - SQL server musí mýt povolen TCP/IP a NamePipes, pro odzkoušení je vhodné vypnout FireWall a tento si zapnout po odzkoušení a v případě nefunkčnosti na firewall zajistit výjimky na porty 1433TCP a 1434UDP - Založte na SQL serveru uživatele pal, přiřaďte mu vysoká práva aby mohl provádět restore např. sysadmin, pro uživatele je vhodné vypnout password policy - Proveďte restore databází a ujistěte se, že databáze jsou v kódování CZECH_CS_AS, vlastníkem byl uživatel pal což zajistíte spuštěním níže uvedeného příkazu nad každou PALSTAT databází sp_changedbowner pal ; - Odeberte uživateli pal práva sysadmin - Ve složce kam byl zkopírován PALSTAT vyhledejte CONFIG\database.enc a upravte hodnoty Data Source, kterých může být v souboru více, uživatelské jméno a heslo. Pokud je soubor nečitelný znamená to, že je šifrovaný a je nutné použít utilitu APL\Constreditor.exe, kterému po spuštění musíte dodat šifrovací klíč, který je často v adresáři CONFIG a následně se editace konfiguračního souboru provádí v grafickém prostředí programu. - Složku na novém serveru sdílejte pro uživatele, kteří mají s PALSTAT pracovat, stačí právo READ - Nyní by měl jít PALSTAT na serveru spustit. Dokud nebude možné spustit Palstat ze serveru tak se nepokoušejte nějak zprovoznit na klientu. (nepůjde to) - Pokud nelze na serveru spustit tak nejpravděpodobnější potíže jsou: 1. Na novém serveru je MSSQL instalováno jako instance a je nutné do DATASOURCE uvést MSSQL včetně instance nikoliv pouze IP nebo název 2. Uživatel pal není vlastníkem databází a omylem byl restore proveden pod uživatelem SA nebo windows\administrator 3. MSSQL nemá zapnuté TCP/IP a nenaslouchá na Není puštěna služba MSSQL browser 5. Firewall blokuje přístup na MSSQL 6. Na serveru není.net4 KLIENTSKÁ STANICE - Musí být instalován.net4 - Na klientech přemapujte sdílený disk, nebo upravte UNC cestu na zástupce. - Mělo by opět fungovat. - Pokud nelze spustit PALSTAT z klientské stanice, ale ze serveru ano tak nejpravděpodobnější potíže jsou: 1. Firewall blokuje přístup na MSSQL Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 58 z 65

59 2. MSSQL nemá zapnuté TCP/IP a nenaslouchá na Není puštěna služba MSSQL browser 4. Na klientu není.net4 Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 59 z 65

60 Zámek a vynucení ukončení PALSTAT V některých případech je požadováno a nutné centrálně ukončit PALSTAT na všech stanicích a zamezit uživatelům další spuštění systému PALSTAT. Běžně je toto používáno v případě provádění Upgrade SW. Každá instalace systému PALSTAT obsahuje adresář CONFIG kde můžete najít soubor service.lck.bak přejmenováním souboru na service.lck provedete aktivování zámku aplikace, která má dvě základní funkce. 1) Ukončení spuštěných aplikací na klientských stanicích. Po aktivování zámku systém vyzve uživatele, aby do 1min vše uložil a zavřel aplikaci. Pokud na výzvu nebude reagovat tak bude ukončení vynuceno. V tomto případě je možná ztráta neuložených dat. 2) Zajistí, aby nikdo další nemohl pustit jakýkoliv program PALSTAT a upozorní jej nastavitelnou hláškou. V některých případech se může stát, že vynucení ukončení pomocí zámečku není funkční. Bohužel toto nedokážeme ovlivnit a v případě, že toto nastane, je nutné takové uživatele respektive otevřené soubory na serveru se sdílením ukončit manuálně. Nastavení zámku Obsah souboru se skládá z několika konfiguračních hodnot. Jednotlivé parametry lze komentovat uvedením středníku na začátku řádku. command=service runtimemessage=prave probiha udrzba systemu PALSTAT znovuspusteni bude mozne za nekolik minut startmessage=prave probiha udrzba systemu PALSTAT manager=omzaccngdiubadga Popis parametrů: - command [povinný], musí být vždy uveden - runtimemessage [nepovinný], zpráva, která se má zobrazit klientům při běžící aplikaci - startmessage [nepovinný], zpráva, která se má zobrazit při pokusu puštění nové aplikace - manager [nepovinný], identifikátor klíče PC, který má být výjimkou a lze aplikace spouštět i při aktivním zámku Klíč pro parametr manager získáte z registrů ve větvi HKEY_CURRENT_USER\Software\PALSTAT.NET pod ID Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 60 z 65

61 Vzdálená podpora, servis a školení Pro případ rychlého zásahu u zákazníka je vhodné použít některou z metod vzdáleného přístupu, který nám zajistí vidět obrazovku zákazníka a vzájemně spolupracovat na řešení problému. Vzdálené připojení realizujeme několika způsoby vždy dle možností zákazníka. Některé z níže uvedených způsobu jsou blokovány vnitřní politikou zákazníka. Data na FTP V některých případech je nutné, aby na náš server byla nahrána data, která následně zpracují naši technici. Pro nahrání dat použijte náš FTP server kam je možné data pouze nahrávat ale nejde stahovat nebo mazat. V případě přerušení přenosu je proto nutné nahrávat pod jiným názvem. Na FTP lze nahrávat data o do velikosti 15GB a v takových případech doporučujeme archív dat rozdělit na menší balíky (cca 300MB) a tyty poté nahrávat na server. Ideálním programem pro kompresi je program 7zip (http://www.7-zip.org/). Pokud máte data připravena k nahrání na náš server tak použijte například program TotalCommander (http://www.ghisler.com/download.htm ). Po spuštění programu stiskněte Ctrl+F, otevře se správce FTP připojení zde zvolte Nové připojení a vyplňte pole dle obrázku níže. Po nahrání dat informujte odpovědnou osobu ve firmě PALSTAT o nahrání dat na FTP aby tato mohla být dále zpracována. RDP a VPN Nejkomfortnější způsob přístupu zajištuje našim technikům plný přístup na server zákazníka kde může být v případě potíží kdykoliv použit. Zákazník musí firmě PALSTAT dodat přístupové údaje k RDP a případně manuál k instalaci a nasazení VPN zákazníka. Doporučujeme neomezovat přístup časovou platností, ale omezit na IP adresu firmy PALSTAT tedy a zajistit tak dostupnost přístupu kdykoliv je třeba a zároveň udržet bezpečnost. NTRglobal Inquiero Vzdálené připojení je licencovaný produkt společnosti Torres Diagonal Litoral Josep Pla, 2 - Edificio B3, 1ª Planta Barcelona Spain Tel: Fax: Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 61 z 65

62 Spojení je realizováno přes protokol HTTPS tím je zcela bezpečný a může být použit pro vzdálené připojení jak na klientské stanice tak přímo na servery. Služba je využívána v 57 zemích s více jak 10,000 zákazníky mezi které patří několik významných společností čím služba přispívá ke své důvěryhodnosti, spolehlivosti a především bezpečnosti. Systémové požadavky Aby bylo možné realizovat spojení mezi klientem a firmou PALSTAT s.r.o. je nutné na straně klienta povolit komunikaci na portech 443 a 110. Případně a to je vhodnější povolit komunikaci pro IP (IP adresa f.palstat). Toto se týká jak PC tak případně firemního firewall. Také je vhodné po dobu spojení vypnout na klientském PC Windows Firewall případně jiný softwarový nástroj obdobné funkce. Některé firewall například ukončí spojení po určité době, předpokládajíc, že se jedná o nepovolenou komunikaci. Software Pro komunikaci a vzdálené připojení je nutné na klientském PC instalovat komponentu ActiveX, která zajišťuje propojení mezi klientem a serverem. Samotná ActiveX komponenta je při vyvolání spojení instalována automaticky viz obr níže, nebo ji lze stáhnout z adresy Dále je nutné použití InternetExplorer, povolení instalace ActiveX, povolení JavaScript nebo FireFox kdy bude místo ActiveX použita externí knihovna zajišťující komunikaci. Připojení krok za krokem V této kapitole můžete krok za krokem pomocí obrázků vidět, jak samotné propojení probíhá. Otevření stránky Otevřete uvedenou WWW stránky a zde klikněte na ikonku vzdáleného připojení. Otevřené spojení Po potvrzení vložených údajů je aktivována naše služba a operátor je upozorněn na příchozí spojení. V tento okamžik je možné již komunikovat textově pomocí dolního textového pole a jakýkoliv text následně odešlete opět tlačítkem Odeslat. Samotnou komunikaci lze kdykoliv ukončit pomocí tlačítka Zavřít. Jakákoliv komunikace provedené pomocí této služby je monitorována a lze ji kdykoliv zpětně vyhledat. Instalační manuál PALSTAT CAQ vydáno strana 62 z 65

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz Instalujeme Money S3 Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší www.money.cz Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

SYSLÍK C/S. program pro vedení personální agendy a zpracování mezd

SYSLÍK C/S. program pro vedení personální agendy a zpracování mezd SYSLÍK C/S program pro vedení personální agendy a zpracování mezd uživatelská příručka CSH software 2012 O B S A H ÚVODEM... 1 1. SERVER... 3 1.1. SYSLÍK - KLIENT / SYSEL - SERVER... 3 Co je klient/server...

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz Dokumentace správce Dokumentace správce Instalace... 1 Požadavky na konfiguraci... 2 Instalace na Windows... 3 Instalace aplikace SMILE... 3 Instalace serveru MySQL... 3 Instalace MySQL Administrator...

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009)

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) AVG 8.5 Anti-Virus Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více