NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč"

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) Fyz.osoby ze samost. výdělečné činnosti 600 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Právnické osoby za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Popl. za vypouštění škodlivých látek 4 Popl. ze psů 300 Popl. za užívání veřejného prostranství 30 Popl. z ubyt. kapacity 50 Sdílený odvod z výherních přístrojů Správní poplatky 130 II. Nedaňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Příjmy z úroků 50 Knihovna-příjmy 13 Hřiště Na Rozcestí-příjmy 500 Příjmy Kulturní centrum Vratislavice Sokolovna Vratislavice 500 Hřbitov - příjmy 300 Ostatní příjmy nahodilé-pojistné, reklama 100 Nedaňové příjmy-odpisy ve školství MŠ Tanvaldská-vratky za odpisy 194 MŠ Nová Ruda-vratky za odpisy 202 MŠ Skloněná-vratky za odpisy 170 ZŠ Vratislavice-vratky za odpisy 918 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Přijaté dotace a převody 405 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

2 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2015 v tis. Kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Celkem kapitálové výdaje Technický odbor Doprava celkem Pozemní komunikace celkem 720 PD Chodník ul. Tulipánova + IČ 270 PD Rekonstrukce komunikace Východní - Kunratická 100 PD Komunikace + chodník ul. Východní - Javornická + IČ 350 Odvodňovací práce na pozemku MOV Opěrná zeď ul. Skrytá Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni Zpracování znaleckých posudků nemovitostí v ul. K Mojžíšovu prameni Nástupiště linky školního autobusu č. 59 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Veřejné osvětlení + chodník ul. Tanvaldská 4000 Chodník ul.májová Pasport - mosty 500 Parkovací plochy ul. Náhorní 7000 Výkupy pozemků PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní Chodník ulice Tulipánová Cyklostezky 300 Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p. 699 a č.p. 701 PD- přechod pro chodce ul. Tanvaldská u pošty Vodní hospodářství celkem 200 Odpadní voda celkem Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul. Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 TDI + BOZP na akci Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 PD Kanalizace ul. Východní - Sladovnická 200 Vodovod Za Tratí Digitální protipovodňový plán Kultura celkem 0 Kulturní centrum VRATISLAVICE stavba VRATISLAVICE 10/10/10-zařízení Tělovýchova a zájmová činnost celkem Přeložka vodovodu v ul.u Sokolovny 228 Studie volnočas.aktivity lok. Pod Rušičkou 280 Vybavení dětských hřišť Vybavení volejbalové kurty u ZŠ 200 Fotbalové hřiště - stavba PD Rek. koupaliště Sluníčko 300 Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 TDI + BOZP na akci Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p Rekonstrukce objektu sokolovny - stavba Nákup buněk - Hřiště Na Rozcestí Rekonstrukce koupaliště Sluníčko Fotbalové hřiště TJ Jiskra Fotbalové hřiště TDI+BOZP+administrace 300 Fotbalové hřiště - stavba Komunální služby celkem Stroje, přístroje a zařízení - sekačka TS 3

3 Stroje, přístroje a zařízení - víceúčelový zametací stroj 800 Stroje, přístroje a zařízení - kontejnerový přívěs Závazná urbanistická studie pro č. 55 UP - Sladovnická Posílení vedení nízkého napětí v ul. Za Kinem Energetický audit Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy Ochrana životního prostředí Lesopark-ul-Seniorů a Tyršův Vrch PD zabezpečený park pro psy 65 Drobné stavby Lávka - Zámecký park Státní správa a samospráva 0 Budova úřadu- klimatizace zasedací místnost Úprava interiéru 2.patra budovy MO Školství celkem MŠ Nová Ruda - vstupní dveře 65 MŠ Tanvaldská - vstupní dveře 65 PD MŠ Nová Ruda + IČ 300 Přestavba bytu školníka na družinu ZŠ-PD rozšíření kapacity kuchyně 80 MŠ Skloněná-zahrada 400 MŠ Nová Ruda-zahrada 300 MŠ Tanvaldská-zahrada 550 Zateplení MŠ Sídliště 400 MŠ Skloněná - rozšíření MŠ MŠ Skloněná - rekonstrukce zadní části MŠ MŠ Tanvaldská - investiční výdaje MŠ Tanvaldská - Poštovní-dětské hřiště MŠ Nová Ruda - investiční výdaje Mateřská kontejnerová škola TDI + BOZP na akci Mateřská kontejnerová škola Základní škola - investiční výdaje - nová třída Základní škola - nová telefonní ústředna Optická síť internet základní škola PD vnitřní přestavba části ZŠ na MŠ Přestavba objektu ČS na mateřskou školu Státní správa a samospráva celkem Studie zástavby pozemku Sladovnická 250 Rekonstrukce obřadní síně UMO 500 Rekonstrukce bytu Zámecký Vrch č.p Auto pro ÚMO 400 PD Prodejna Ovoce - Zelenina 400 4

4 NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2015 v tis. Kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Celkem běžné výdaje Kancelář tajemníka Komise celkem 330 Sdělovací prostředky celkem 600 Vratislavický zpravodaj celkem 600 Tělovýchova -Sportovní zařízení celkem 100 Koupaliště - příspěvek na provoz 100 Požární ochrana celkem 100 Příspěvek SDH 100 Státní správa a územní samospráva celkem Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou 250 Služby-LIS,T-Mobile,Telefónica,Flux,Fenix Příspěvek na obědy pro seniory 200 Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis. 100 Technické středisko Doprava - zimní údržba komunikace celkem 850 Vodní hospodářství celkem 20 Čištění kanalizací 20 Veřejné osvětlení celkem Elektrická energie Nákup služeb (revize) 130 Opravy 650 Komunální služby celkem Platy zaměstnanců Ostatní mzdové náklady 250 Přesčasové hodiny 200 Ostatní osobní výdaje (dohody) 120 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 50 Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky 100 Drobný dlouhod.hmot.majetek ( ) 100 Nákup pytlů TS na odpad - placený odvoz 20 Materiál - TS,vozov.park 500 Voda 55 Plyn 220 Elektrická energie 100 PHM 1100 Služby telekomunikací 60 Pojištění majetku 210 Služby školení a vzdělávání 20 Nákup služeb-monitoring, poplatky,očkování 200 Nákup služeb stravné 144 Opravy a udržování - vozov.park TS 1100 Cestovné 5 Pohoštění 5 Čerpání soc. fondu 112 Platby daní a poplatků 8 Ekonomický odbor

5 Místní zastupitelské orgány celkem Odměny zastupitelů Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli 500 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 5 Zdravotní pojištění Knihy, tisk 5 Materiál do spotřeby 20 Pojištění odpovědnosti 5 Služby telekomunikací 10 Právní služby 50 Školení a vzdělávání 60 Reklamní materiály/novoročenky 0 Cestovné 50 Pohoštění 60 Nákup výp techniky 50 Věcné dary 50 Státní správa a územ. Samospráva celkem Platy zaměstnanců Ostatní mzdové náklady 260 Ostatní osobní výdaje (dohody) 300 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 40 Zdravotní pojištění Knihy, učební pom. a tisk 20 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 Materiál do spotřeby 200 Voda 60 Plyn 200 Elektrická energie 260 PHM 100 Služby pošt 120 Služby telekomunikací 150 Služby pen.ústavů+pojištění majetku 200 Právní služby 20 Školení a vzdělávání 150 Nákup služeb - stravné 142 Nákup služeb-úklid,inzerce,nejtv, Stejskal,ostat. 530 Vybavení úřadu 400 Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu 150 Cestovné 40 Náklady škody (spoluúčast) 10 Čerpání soc. fondu 150 Neinvestiční neúčelový dar 40 Opravy budovy úřadu 600 Rezerva na nepředpokládané výdaje 500 Daň z příjmu za obec celkem Daň z příjmů za obec Školství celkem Předškolní zařízení celkem MŠ Tanvaldská ul. - příspěvek na provoz MŠ Nová Ruda - příspěvek na provoz 933 MŠ Skloněná ul. - příspěvek na provoz Základní škola celkem ZŠ- příspěvek na provoz ZŠ- příspěvek na energie Školství odpisy MŠ Tanvaldská - příspěvek na odpisy 194 6

6 MŠ Nová Ruda -příspěvek na odpisy 202 MŠ Skloněná-příspěvek na odpisy 170 ZŠ-příspěvek na odpisy 918 Technický odbor Zemědělství celkem 70 Nákup služeb ( útulek) 70 Doprava celkem Materiál - dopravní značení 100 Služby - dopravní značení 150 Opravy komunikací Oprava a údržba světelné signalizace 100 Vodní hospodářství celkem 80 Kanalizace 50 Digitální protipovodňový systém - servis 30 Komunální služby celkem 880 Technické středisko - areál - opravy 50 Rozhledna Císařský kámen - oprava 30 Výdaje na provoz hřbitova 300 Výdaje na provoz školního autobusu 500 Ochrana životního prostředí celkem Likvidace odpadu 1000 Čištění řeky Nisy 15 Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 150 Drobný dlouhod. hmot. majetek ( ) 50 Materiál do spotřeby 100 Nákup služeb 800 Parky - DHM 50 Lesopark - opravy 150 Zámecký park - opravy 200 Prostor kolem MÚ Vratislavice nad Nisou-opravy 100 Bezpečnost a veř.pořádek celkem 15 Kamerový systém - poplatky 15 Školství celkem 290 MŠ Tanvaldská- opravy 50 MŠ Nová Ruda-opravy 140 MŠ Skloněná-opravy 50 ZŠ Vratislavice- opravy 50 Odbor kultury, školství a sportu Knihovna celkem 741 Mzdové prostředky 360 Ostatní mzdové náklady 20 Ostatní osobní výdaje (dohody) 60 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci 2 Povinné pojistné na úrazové pojištění 14 Knihy a tisk 150 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 20 Nákup software 30 Materiál do spotřeby 15 Služby telekomunikací 6 Služby zpracování dat 25 Nákup ostatních služeb 19 Stravné 10 Čerpání sociálního fondu 5 Opravy a udržování 5 7

7 Věcné dary 0 Kulturní činnost celkem 825 Dětský den 80 Vratislavické slavnosti 250 Akce v knihovně 10 Lampiónový průvod 30 Velikonoce 15 Rozsvícení vánočního stromku 40 Ostatní akce 25 Kronika 30 Granty kulturní 200 Ples Městského obvodu Liberec-Vratislavice Nad Nisou 95 Nákup DDM na slavnostní akce 50 Sportovní činnost celkem 795 Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí 20 Vratislavické SKI 15 Ostatní akce (turnaje Na Rozcestí) 30 Příměstský tábor 150 Granty sportovní 300 Vratislavický Běhoun 30 TJ Jiskra - příspěvek 250 Výdaje na provoz Sokolovny Vratislavice Platy zaměstnanců 767 Ostatní mzdové náklady 40 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 7 Zdravotní pojištění Stravné 51 Čerpání sociálního fondu 25 Služby (úklid prostor) Cestovné 0 Elektrická energie 180 Voda 100 Plyn 400 Ochranné pomůcky 10 Služby 10 Opravy a udržování 50 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 100 Materiál do spotřeby 100 Služby telekomunikací 30 Propagace, inzerce 50 Výdaje na provoz Sportovní areál Na Rozcestí Platy zaměstnanců 1229 Ostatní mzdové náklady 70 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 10 Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 Služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí 20 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 100 Materiál do spotřeby 50 Studená voda 200 Elektrická energie 20 Služby telekomunikací 50 Služby 33 Stravné 20 Čerpání sociálního fondu 100 Opravy a udržování 5 8

8 Cestovné 10 PHM 40 Propagace a inzerce 40 Sportovní vybavení 40 Ochranné pomůcky 15 Výdaje na provoz kulturního centra celkem Platy zaměstnanců Ostatní mzdové výdaje 80 Ostatní osobní výdaje (dohody) 450 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 17 Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 Ochranné pomůcky 10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 220 Materiál do spotřeby 200 Studená voda 80 Teplo 600 Elektrická energie 550 Pohonné hmoty a maziva 30 Služby pošt 10 Služby telekomunikací a radiokomunikací 75 Školení a vzdělávání 15 Služby - uzavřené smlouvy 350 Opravy a udržování 100 Cestovné 5 Pohoštění 20 Stravné 47 Čerpání sociálního fondu 30 Věcné dary 20 Reklamní předměty 20 Propagace 500 Dramaturgický program Vzájemná spolupráce - reklama 100 9

9 REKAPITULACE v tis. Kč Položka Příjmy celkem Daňové Nedaňové Kapitálové 0 4 Dotace Výdaje celkem Název investice Návrh rozpočtu 2015 Převody-příjmy z hospodářských činností Kapitálové Běžné FINANCOVÁNÍ Zapojení finančních prostředků z minulých let Financování Konečný stav volných finančních prostředků

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATISLAVICE NAD NISOU Název položky Návrh rozpočtu 2015 ŠKOLA 3113 Mzdové prostředky - 1 a 2 třídy 850 Mzdové prostředky - kroužky 170 Knihy, učební pomůcky, tisk 250 Drobný dlouhodobý majetek škola 250 Drobný dlouhodobý majetek jídelna 20 Materiál škola 500 Materiál jídelna 90 Ochranné pomůcky 10 Školení 20 Voda 280 Teplo Elektrická energie 700 Plyn 80 Služby škola 650 Služby jídelna 40 Bankovní služby 30 Opravy a udržování škola 280 Oprava a udržování jídelna 60 Cestovné 20 Pojištění majetku 40 Ostatní výdaje Celkem příspěvek škola Příspěvek Základní škola na provoz Příspěvek na odpisy 918 CELKEM PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA Opravy ze strany MOV oprava schodiště pod tělocvičnou včetně zastřešení 50 oprava vzduchotechniky v kuchyni 280 investice optický kabel 100 výměna oken ve 4 třídách spojovací budovy 400

11 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" 2015 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Poštovní" 2015 Účet Název položky Rozpočet 2015 Účet Název položky Rozpočet 2015 ŠKOLKA 3111 ŠKOLKA Materiál celkem Materiál celkem 223 z toho Materiál spotřební MŠ 120 z toho Materiál spotřební MŠ 50 ochranné pomůcky 8 ochranné pomůcky 3 Potraviny 310 Potraviny Energie Energie 205 z toho El. energie 45 z toho El. energie 170 Voda 40 Voda 35 Plyn 180 Plyn Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné Cestovné Ostatní služby Ostatní služby Mzdy Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady 8 525, 527 Zákonné sociální náklady 2 z toho Tvorba FKSP 1 z toho Tvorba FKSP 1 ochranné pomůcky 0 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění 7 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady 0 z toho Poplatky bance 0 z toho Poplatky bance 0 Pojištění 40 Pojištění Odpisy Odpisy Drobný majetek, pomůcky Drobný majetek, pomůcky 40 Náklady celkem 1312 Náklady celkem Příjmy ze stravného Příjmy ze stravného Výnos ze školného Výnos ze školného Úroky z BÚ Úroky z BÚ Ostatní výnosy Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem 480 Vlastní výnosy celkem 280 DOTACE NA ODPISY DHM 94 DOTACE NA ODPISY DHM 100 DOTACE NA PROVOZ MŠ 738 DOTACE NA PROVOZ MŠ 293 CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem 1312 Výnosy celkem

12 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" 2015 Účet Název položky Rozpočet 2015 ŠKOLKA Materiál celkem 661 z toho Materiál spotřební MŠ 170 Materiál drobný majetek, pomůcky 0 Potraviny Energie 470 z toho El. energie 215 Voda 75 Plyn Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady 10 z toho Tvorba FKSP 2 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady 40 z toho Poplatky bance 0 Pojištění Odpisy Drobný majetek, pomůcky 100 Náklady celkem Příjmy ze stravného Výnos ze školného Úroky z BÚ Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" 1225 Výnosy celkem 1985 Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : Iva Muziká V Liberci dne :

13 DOTACE NA PROVOZ a ODPISY MATEŘSKÁ ŠKOLA DOTACE NA PROVOZ MŚ "SÍDLIŠTĚ", ODLOUČ. hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Účet Název položky 2015 Účet Název položky 2015 ŠKOLKA 3111 ŠKOLKA Materiál celkem Materiál celkem 75 z toho Materiál spotřební MŠ 160 z toho Materiál spotřební MŠ 70 Ochranné pomůcky 20 Ochranné pomůcky 5 Potraviny 730 Potraviny Energie Energie 0 z toho El. energie 170 z toho El. energie 0 Voda 110 Voda 0 Teplo 650 Teplo Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné Cestovné Ostatní služby Ostat. služby(stravné zam, ostat) Mzdy Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 0 525, 527 Zákonné sociální náklady , 527 Zákonné sociální náklady 0 z toho Tvorba FKSP 1 z toho Tvorba FKSP 0 Ochranné pomůcky 0 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění 17 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady 0 z toho Poplatky bance 0 z toho Poplatky bance 0 Pojištění 30 Pojištění Odpisy Odpisy Drobný majetek, pomůcky Drobný majetek, pomůcky 60 Náklady celkem 3046 Náklady celkem Příjmy ze stravného Příjmy ze stravného Výnos ze školného Výnos ze školného Úroky z BÚ Úroky z BÚ Ostatní výnosy Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem 1335 Vlastní výnosy celkem 0 DOTACE NA ODPISY DHM 170 DOTACE NA ODPISY DHM 0 DOTACE NA PROVOZ MŠ 1541 DOTACE NA PROVOZ MŠ 168 CELKOVÁ DOTACE MŠ "Sídliště" 1711 CELK. DOTACE MŠ "ZŠ Odl. Prac." 168 Výnosy celkem 3046 Výnosy celkem 168

14 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ" r Rozpočet Účet Název položky 2015 ŠKOLKA Materiál celkem 985 z toho Materiál spotřební MŠ 230 Ochranné pomůcky 25 Potraviny Energie 930 z toho El. energie 170 Voda 110 Plyn Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady 18 z toho Tvorba FKSP 1 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady 30 z toho Poplatky bance 0 Pojištění Odpisy Drobný majetek, pomůcky 360 Náklady celkem Příjmy ze stravného Výnos ze školného Úroky z BÚ Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem Výnosy celkem 3214 DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ CELK. DOTACE MŠ "Sídliště" Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : V Liberci dne : ředitelka školy

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 1. Kanalizace 2. Výstavba a opravy komunikací 3. Veřejné osvětlení 4. Životní prostředí 5. Správa majetku 1. KANALIZACE

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 3.9.2015

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 3.9.2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 9 000,00

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

2141 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky 25 000,00 Org: 0000 38 000,00

2141 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky 25 000,00 Org: 0000 38 000,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 400 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 100 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více