NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč"

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) Fyz.osoby ze samost. výdělečné činnosti 600 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Právnické osoby za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Popl. za vypouštění škodlivých látek 4 Popl. ze psů 300 Popl. za užívání veřejného prostranství 30 Popl. z ubyt. kapacity 50 Sdílený odvod z výherních přístrojů Správní poplatky 130 II. Nedaňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Příjmy z úroků 50 Knihovna-příjmy 13 Hřiště Na Rozcestí-příjmy 500 Příjmy Kulturní centrum Vratislavice Sokolovna Vratislavice 500 Hřbitov - příjmy 300 Ostatní příjmy nahodilé-pojistné, reklama 100 Nedaňové příjmy-odpisy ve školství MŠ Tanvaldská-vratky za odpisy 194 MŠ Nová Ruda-vratky za odpisy 202 MŠ Skloněná-vratky za odpisy 170 ZŠ Vratislavice-vratky za odpisy 918 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Přijaté dotace a převody 405 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

2 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2015 v tis. Kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Celkem kapitálové výdaje Technický odbor Doprava celkem Pozemní komunikace celkem 720 PD Chodník ul. Tulipánova + IČ 270 PD Rekonstrukce komunikace Východní - Kunratická 100 PD Komunikace + chodník ul. Východní - Javornická + IČ 350 Odvodňovací práce na pozemku MOV Opěrná zeď ul. Skrytá Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni Zpracování znaleckých posudků nemovitostí v ul. K Mojžíšovu prameni Nástupiště linky školního autobusu č. 59 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Veřejné osvětlení + chodník ul. Tanvaldská 4000 Chodník ul.májová Pasport - mosty 500 Parkovací plochy ul. Náhorní 7000 Výkupy pozemků PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní Chodník ulice Tulipánová Cyklostezky 300 Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p. 699 a č.p. 701 PD- přechod pro chodce ul. Tanvaldská u pošty Vodní hospodářství celkem 200 Odpadní voda celkem Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul. Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 TDI + BOZP na akci Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 PD Kanalizace ul. Východní - Sladovnická 200 Vodovod Za Tratí Digitální protipovodňový plán Kultura celkem 0 Kulturní centrum VRATISLAVICE stavba VRATISLAVICE 10/10/10-zařízení Tělovýchova a zájmová činnost celkem Přeložka vodovodu v ul.u Sokolovny 228 Studie volnočas.aktivity lok. Pod Rušičkou 280 Vybavení dětských hřišť Vybavení volejbalové kurty u ZŠ 200 Fotbalové hřiště - stavba PD Rek. koupaliště Sluníčko 300 Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 TDI + BOZP na akci Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p Rekonstrukce objektu sokolovny - stavba Nákup buněk - Hřiště Na Rozcestí Rekonstrukce koupaliště Sluníčko Fotbalové hřiště TJ Jiskra Fotbalové hřiště TDI+BOZP+administrace 300 Fotbalové hřiště - stavba Komunální služby celkem Stroje, přístroje a zařízení - sekačka TS 3

3 Stroje, přístroje a zařízení - víceúčelový zametací stroj 800 Stroje, přístroje a zařízení - kontejnerový přívěs Závazná urbanistická studie pro č. 55 UP - Sladovnická Posílení vedení nízkého napětí v ul. Za Kinem Energetický audit Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy Ochrana životního prostředí Lesopark-ul-Seniorů a Tyršův Vrch PD zabezpečený park pro psy 65 Drobné stavby Lávka - Zámecký park Státní správa a samospráva 0 Budova úřadu- klimatizace zasedací místnost Úprava interiéru 2.patra budovy MO Školství celkem MŠ Nová Ruda - vstupní dveře 65 MŠ Tanvaldská - vstupní dveře 65 PD MŠ Nová Ruda + IČ 300 Přestavba bytu školníka na družinu ZŠ-PD rozšíření kapacity kuchyně 80 MŠ Skloněná-zahrada 400 MŠ Nová Ruda-zahrada 300 MŠ Tanvaldská-zahrada 550 Zateplení MŠ Sídliště 400 MŠ Skloněná - rozšíření MŠ MŠ Skloněná - rekonstrukce zadní části MŠ MŠ Tanvaldská - investiční výdaje MŠ Tanvaldská - Poštovní-dětské hřiště MŠ Nová Ruda - investiční výdaje Mateřská kontejnerová škola TDI + BOZP na akci Mateřská kontejnerová škola Základní škola - investiční výdaje - nová třída Základní škola - nová telefonní ústředna Optická síť internet základní škola PD vnitřní přestavba části ZŠ na MŠ Přestavba objektu ČS na mateřskou školu Státní správa a samospráva celkem Studie zástavby pozemku Sladovnická 250 Rekonstrukce obřadní síně UMO 500 Rekonstrukce bytu Zámecký Vrch č.p Auto pro ÚMO 400 PD Prodejna Ovoce - Zelenina 400 4

4 NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2015 v tis. Kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Celkem běžné výdaje Kancelář tajemníka Komise celkem 330 Sdělovací prostředky celkem 600 Vratislavický zpravodaj celkem 600 Tělovýchova -Sportovní zařízení celkem 100 Koupaliště - příspěvek na provoz 100 Požární ochrana celkem 100 Příspěvek SDH 100 Státní správa a územní samospráva celkem Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou 250 Služby-LIS,T-Mobile,Telefónica,Flux,Fenix Příspěvek na obědy pro seniory 200 Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis. 100 Technické středisko Doprava - zimní údržba komunikace celkem 850 Vodní hospodářství celkem 20 Čištění kanalizací 20 Veřejné osvětlení celkem Elektrická energie Nákup služeb (revize) 130 Opravy 650 Komunální služby celkem Platy zaměstnanců Ostatní mzdové náklady 250 Přesčasové hodiny 200 Ostatní osobní výdaje (dohody) 120 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 50 Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky 100 Drobný dlouhod.hmot.majetek ( ) 100 Nákup pytlů TS na odpad - placený odvoz 20 Materiál - TS,vozov.park 500 Voda 55 Plyn 220 Elektrická energie 100 PHM 1100 Služby telekomunikací 60 Pojištění majetku 210 Služby školení a vzdělávání 20 Nákup služeb-monitoring, poplatky,očkování 200 Nákup služeb stravné 144 Opravy a udržování - vozov.park TS 1100 Cestovné 5 Pohoštění 5 Čerpání soc. fondu 112 Platby daní a poplatků 8 Ekonomický odbor

5 Místní zastupitelské orgány celkem Odměny zastupitelů Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli 500 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 5 Zdravotní pojištění Knihy, tisk 5 Materiál do spotřeby 20 Pojištění odpovědnosti 5 Služby telekomunikací 10 Právní služby 50 Školení a vzdělávání 60 Reklamní materiály/novoročenky 0 Cestovné 50 Pohoštění 60 Nákup výp techniky 50 Věcné dary 50 Státní správa a územ. Samospráva celkem Platy zaměstnanců Ostatní mzdové náklady 260 Ostatní osobní výdaje (dohody) 300 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 40 Zdravotní pojištění Knihy, učební pom. a tisk 20 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 Materiál do spotřeby 200 Voda 60 Plyn 200 Elektrická energie 260 PHM 100 Služby pošt 120 Služby telekomunikací 150 Služby pen.ústavů+pojištění majetku 200 Právní služby 20 Školení a vzdělávání 150 Nákup služeb - stravné 142 Nákup služeb-úklid,inzerce,nejtv, Stejskal,ostat. 530 Vybavení úřadu 400 Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu 150 Cestovné 40 Náklady škody (spoluúčast) 10 Čerpání soc. fondu 150 Neinvestiční neúčelový dar 40 Opravy budovy úřadu 600 Rezerva na nepředpokládané výdaje 500 Daň z příjmu za obec celkem Daň z příjmů za obec Školství celkem Předškolní zařízení celkem MŠ Tanvaldská ul. - příspěvek na provoz MŠ Nová Ruda - příspěvek na provoz 933 MŠ Skloněná ul. - příspěvek na provoz Základní škola celkem ZŠ- příspěvek na provoz ZŠ- příspěvek na energie Školství odpisy MŠ Tanvaldská - příspěvek na odpisy 194 6

6 MŠ Nová Ruda -příspěvek na odpisy 202 MŠ Skloněná-příspěvek na odpisy 170 ZŠ-příspěvek na odpisy 918 Technický odbor Zemědělství celkem 70 Nákup služeb ( útulek) 70 Doprava celkem Materiál - dopravní značení 100 Služby - dopravní značení 150 Opravy komunikací Oprava a údržba světelné signalizace 100 Vodní hospodářství celkem 80 Kanalizace 50 Digitální protipovodňový systém - servis 30 Komunální služby celkem 880 Technické středisko - areál - opravy 50 Rozhledna Císařský kámen - oprava 30 Výdaje na provoz hřbitova 300 Výdaje na provoz školního autobusu 500 Ochrana životního prostředí celkem Likvidace odpadu 1000 Čištění řeky Nisy 15 Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 150 Drobný dlouhod. hmot. majetek ( ) 50 Materiál do spotřeby 100 Nákup služeb 800 Parky - DHM 50 Lesopark - opravy 150 Zámecký park - opravy 200 Prostor kolem MÚ Vratislavice nad Nisou-opravy 100 Bezpečnost a veř.pořádek celkem 15 Kamerový systém - poplatky 15 Školství celkem 290 MŠ Tanvaldská- opravy 50 MŠ Nová Ruda-opravy 140 MŠ Skloněná-opravy 50 ZŠ Vratislavice- opravy 50 Odbor kultury, školství a sportu Knihovna celkem 741 Mzdové prostředky 360 Ostatní mzdové náklady 20 Ostatní osobní výdaje (dohody) 60 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci 2 Povinné pojistné na úrazové pojištění 14 Knihy a tisk 150 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 20 Nákup software 30 Materiál do spotřeby 15 Služby telekomunikací 6 Služby zpracování dat 25 Nákup ostatních služeb 19 Stravné 10 Čerpání sociálního fondu 5 Opravy a udržování 5 7

7 Věcné dary 0 Kulturní činnost celkem 825 Dětský den 80 Vratislavické slavnosti 250 Akce v knihovně 10 Lampiónový průvod 30 Velikonoce 15 Rozsvícení vánočního stromku 40 Ostatní akce 25 Kronika 30 Granty kulturní 200 Ples Městského obvodu Liberec-Vratislavice Nad Nisou 95 Nákup DDM na slavnostní akce 50 Sportovní činnost celkem 795 Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí 20 Vratislavické SKI 15 Ostatní akce (turnaje Na Rozcestí) 30 Příměstský tábor 150 Granty sportovní 300 Vratislavický Běhoun 30 TJ Jiskra - příspěvek 250 Výdaje na provoz Sokolovny Vratislavice Platy zaměstnanců 767 Ostatní mzdové náklady 40 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 7 Zdravotní pojištění Stravné 51 Čerpání sociálního fondu 25 Služby (úklid prostor) Cestovné 0 Elektrická energie 180 Voda 100 Plyn 400 Ochranné pomůcky 10 Služby 10 Opravy a udržování 50 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 100 Materiál do spotřeby 100 Služby telekomunikací 30 Propagace, inzerce 50 Výdaje na provoz Sportovní areál Na Rozcestí Platy zaměstnanců 1229 Ostatní mzdové náklady 70 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 10 Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 Služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí 20 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 100 Materiál do spotřeby 50 Studená voda 200 Elektrická energie 20 Služby telekomunikací 50 Služby 33 Stravné 20 Čerpání sociálního fondu 100 Opravy a udržování 5 8

8 Cestovné 10 PHM 40 Propagace a inzerce 40 Sportovní vybavení 40 Ochranné pomůcky 15 Výdaje na provoz kulturního centra celkem Platy zaměstnanců Ostatní mzdové výdaje 80 Ostatní osobní výdaje (dohody) 450 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 17 Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 Ochranné pomůcky 10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 220 Materiál do spotřeby 200 Studená voda 80 Teplo 600 Elektrická energie 550 Pohonné hmoty a maziva 30 Služby pošt 10 Služby telekomunikací a radiokomunikací 75 Školení a vzdělávání 15 Služby - uzavřené smlouvy 350 Opravy a udržování 100 Cestovné 5 Pohoštění 20 Stravné 47 Čerpání sociálního fondu 30 Věcné dary 20 Reklamní předměty 20 Propagace 500 Dramaturgický program Vzájemná spolupráce - reklama 100 9

9 REKAPITULACE v tis. Kč Položka Příjmy celkem Daňové Nedaňové Kapitálové 0 4 Dotace Výdaje celkem Název investice Návrh rozpočtu 2015 Převody-příjmy z hospodářských činností Kapitálové Běžné FINANCOVÁNÍ Zapojení finančních prostředků z minulých let Financování Konečný stav volných finančních prostředků

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATISLAVICE NAD NISOU Název položky Návrh rozpočtu 2015 ŠKOLA 3113 Mzdové prostředky - 1 a 2 třídy 850 Mzdové prostředky - kroužky 170 Knihy, učební pomůcky, tisk 250 Drobný dlouhodobý majetek škola 250 Drobný dlouhodobý majetek jídelna 20 Materiál škola 500 Materiál jídelna 90 Ochranné pomůcky 10 Školení 20 Voda 280 Teplo Elektrická energie 700 Plyn 80 Služby škola 650 Služby jídelna 40 Bankovní služby 30 Opravy a udržování škola 280 Oprava a udržování jídelna 60 Cestovné 20 Pojištění majetku 40 Ostatní výdaje Celkem příspěvek škola Příspěvek Základní škola na provoz Příspěvek na odpisy 918 CELKEM PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA Opravy ze strany MOV oprava schodiště pod tělocvičnou včetně zastřešení 50 oprava vzduchotechniky v kuchyni 280 investice optický kabel 100 výměna oken ve 4 třídách spojovací budovy 400

11 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" 2015 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Poštovní" 2015 Účet Název položky Rozpočet 2015 Účet Název položky Rozpočet 2015 ŠKOLKA 3111 ŠKOLKA Materiál celkem Materiál celkem 223 z toho Materiál spotřební MŠ 120 z toho Materiál spotřební MŠ 50 ochranné pomůcky 8 ochranné pomůcky 3 Potraviny 310 Potraviny Energie Energie 205 z toho El. energie 45 z toho El. energie 170 Voda 40 Voda 35 Plyn 180 Plyn Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné Cestovné Ostatní služby Ostatní služby Mzdy Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady 8 525, 527 Zákonné sociální náklady 2 z toho Tvorba FKSP 1 z toho Tvorba FKSP 1 ochranné pomůcky 0 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění 7 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady 0 z toho Poplatky bance 0 z toho Poplatky bance 0 Pojištění 40 Pojištění Odpisy Odpisy Drobný majetek, pomůcky Drobný majetek, pomůcky 40 Náklady celkem 1312 Náklady celkem Příjmy ze stravného Příjmy ze stravného Výnos ze školného Výnos ze školného Úroky z BÚ Úroky z BÚ Ostatní výnosy Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem 480 Vlastní výnosy celkem 280 DOTACE NA ODPISY DHM 94 DOTACE NA ODPISY DHM 100 DOTACE NA PROVOZ MŠ 738 DOTACE NA PROVOZ MŠ 293 CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem 1312 Výnosy celkem

12 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" 2015 Účet Název položky Rozpočet 2015 ŠKOLKA Materiál celkem 661 z toho Materiál spotřební MŠ 170 Materiál drobný majetek, pomůcky 0 Potraviny Energie 470 z toho El. energie 215 Voda 75 Plyn Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady 10 z toho Tvorba FKSP 2 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady 40 z toho Poplatky bance 0 Pojištění Odpisy Drobný majetek, pomůcky 100 Náklady celkem Příjmy ze stravného Výnos ze školného Úroky z BÚ Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" 1225 Výnosy celkem 1985 Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : Iva Muziká V Liberci dne :

13 DOTACE NA PROVOZ a ODPISY MATEŘSKÁ ŠKOLA DOTACE NA PROVOZ MŚ "SÍDLIŠTĚ", ODLOUČ. hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Účet Název položky 2015 Účet Název položky 2015 ŠKOLKA 3111 ŠKOLKA Materiál celkem Materiál celkem 75 z toho Materiál spotřební MŠ 160 z toho Materiál spotřební MŠ 70 Ochranné pomůcky 20 Ochranné pomůcky 5 Potraviny 730 Potraviny Energie Energie 0 z toho El. energie 170 z toho El. energie 0 Voda 110 Voda 0 Teplo 650 Teplo Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné Cestovné Ostatní služby Ostat. služby(stravné zam, ostat) Mzdy Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 0 525, 527 Zákonné sociální náklady , 527 Zákonné sociální náklady 0 z toho Tvorba FKSP 1 z toho Tvorba FKSP 0 Ochranné pomůcky 0 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění 17 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady 0 z toho Poplatky bance 0 z toho Poplatky bance 0 Pojištění 30 Pojištění Odpisy Odpisy Drobný majetek, pomůcky Drobný majetek, pomůcky 60 Náklady celkem 3046 Náklady celkem Příjmy ze stravného Příjmy ze stravného Výnos ze školného Výnos ze školného Úroky z BÚ Úroky z BÚ Ostatní výnosy Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem 1335 Vlastní výnosy celkem 0 DOTACE NA ODPISY DHM 170 DOTACE NA ODPISY DHM 0 DOTACE NA PROVOZ MŠ 1541 DOTACE NA PROVOZ MŠ 168 CELKOVÁ DOTACE MŠ "Sídliště" 1711 CELK. DOTACE MŠ "ZŠ Odl. Prac." 168 Výnosy celkem 3046 Výnosy celkem 168

14 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ" r Rozpočet Účet Název položky 2015 ŠKOLKA Materiál celkem 985 z toho Materiál spotřební MŠ 230 Ochranné pomůcky 25 Potraviny Energie 930 z toho El. energie 170 Voda 110 Plyn Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady 18 z toho Tvorba FKSP 1 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady 30 z toho Poplatky bance 0 Pojištění Odpisy Drobný majetek, pomůcky 360 Náklady celkem Příjmy ze stravného Výnos ze školného Úroky z BÚ Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem Výnosy celkem 3214 DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ CELK. DOTACE MŠ "Sídliště" Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : V Liberci dne : ředitelka školy

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více