NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč"

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) Fyz.osoby ze samost. výdělečné činnosti 600 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Právnické osoby za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Popl. za vypouštění škodlivých látek 4 Popl. ze psů 300 Popl. za užívání veřejného prostranství 30 Popl. z ubyt. kapacity 50 Sdílený odvod z výherních přístrojů Správní poplatky 130 II. Nedaňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Příjmy z úroků 50 Knihovna-příjmy 13 Hřiště Na Rozcestí-příjmy 500 Příjmy Kulturní centrum Vratislavice Sokolovna Vratislavice 500 Hřbitov - příjmy 300 Ostatní příjmy nahodilé-pojistné, reklama 100 Nedaňové příjmy-odpisy ve školství MŠ Tanvaldská-vratky za odpisy 194 MŠ Nová Ruda-vratky za odpisy 202 MŠ Skloněná-vratky za odpisy 170 ZŠ Vratislavice-vratky za odpisy 918 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Přijaté dotace a převody 405 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

2 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2015 v tis. Kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Celkem kapitálové výdaje Technický odbor Doprava celkem Pozemní komunikace celkem 720 PD Chodník ul. Tulipánova + IČ 270 PD Rekonstrukce komunikace Východní - Kunratická 100 PD Komunikace + chodník ul. Východní - Javornická + IČ 350 Odvodňovací práce na pozemku MOV Opěrná zeď ul. Skrytá Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni Zpracování znaleckých posudků nemovitostí v ul. K Mojžíšovu prameni Nástupiště linky školního autobusu č. 59 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Veřejné osvětlení + chodník ul. Tanvaldská 4000 Chodník ul.májová Pasport - mosty 500 Parkovací plochy ul. Náhorní 7000 Výkupy pozemků PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní Chodník ulice Tulipánová Cyklostezky 300 Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p. 699 a č.p. 701 PD- přechod pro chodce ul. Tanvaldská u pošty Vodní hospodářství celkem 200 Odpadní voda celkem Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul. Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 TDI + BOZP na akci Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 PD Kanalizace ul. Východní - Sladovnická 200 Vodovod Za Tratí Digitální protipovodňový plán Kultura celkem 0 Kulturní centrum VRATISLAVICE stavba VRATISLAVICE 10/10/10-zařízení Tělovýchova a zájmová činnost celkem Přeložka vodovodu v ul.u Sokolovny 228 Studie volnočas.aktivity lok. Pod Rušičkou 280 Vybavení dětských hřišť Vybavení volejbalové kurty u ZŠ 200 Fotbalové hřiště - stavba PD Rek. koupaliště Sluníčko 300 Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 TDI + BOZP na akci Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p Rekonstrukce objektu sokolovny - stavba Nákup buněk - Hřiště Na Rozcestí Rekonstrukce koupaliště Sluníčko Fotbalové hřiště TJ Jiskra Fotbalové hřiště TDI+BOZP+administrace 300 Fotbalové hřiště - stavba Komunální služby celkem Stroje, přístroje a zařízení - sekačka TS 3

3 Stroje, přístroje a zařízení - víceúčelový zametací stroj 800 Stroje, přístroje a zařízení - kontejnerový přívěs Závazná urbanistická studie pro č. 55 UP - Sladovnická Posílení vedení nízkého napětí v ul. Za Kinem Energetický audit Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy Ochrana životního prostředí Lesopark-ul-Seniorů a Tyršův Vrch PD zabezpečený park pro psy 65 Drobné stavby Lávka - Zámecký park Státní správa a samospráva 0 Budova úřadu- klimatizace zasedací místnost Úprava interiéru 2.patra budovy MO Školství celkem MŠ Nová Ruda - vstupní dveře 65 MŠ Tanvaldská - vstupní dveře 65 PD MŠ Nová Ruda + IČ 300 Přestavba bytu školníka na družinu ZŠ-PD rozšíření kapacity kuchyně 80 MŠ Skloněná-zahrada 400 MŠ Nová Ruda-zahrada 300 MŠ Tanvaldská-zahrada 550 Zateplení MŠ Sídliště 400 MŠ Skloněná - rozšíření MŠ MŠ Skloněná - rekonstrukce zadní části MŠ MŠ Tanvaldská - investiční výdaje MŠ Tanvaldská - Poštovní-dětské hřiště MŠ Nová Ruda - investiční výdaje Mateřská kontejnerová škola TDI + BOZP na akci Mateřská kontejnerová škola Základní škola - investiční výdaje - nová třída Základní škola - nová telefonní ústředna Optická síť internet základní škola PD vnitřní přestavba části ZŠ na MŠ Přestavba objektu ČS na mateřskou školu Státní správa a samospráva celkem Studie zástavby pozemku Sladovnická 250 Rekonstrukce obřadní síně UMO 500 Rekonstrukce bytu Zámecký Vrch č.p Auto pro ÚMO 400 PD Prodejna Ovoce - Zelenina 400 4

4 NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2015 v tis. Kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Celkem běžné výdaje Kancelář tajemníka Komise celkem 330 Sdělovací prostředky celkem 600 Vratislavický zpravodaj celkem 600 Tělovýchova -Sportovní zařízení celkem 100 Koupaliště - příspěvek na provoz 100 Požární ochrana celkem 100 Příspěvek SDH 100 Státní správa a územní samospráva celkem Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou 250 Služby-LIS,T-Mobile,Telefónica,Flux,Fenix Příspěvek na obědy pro seniory 200 Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis. 100 Technické středisko Doprava - zimní údržba komunikace celkem 850 Vodní hospodářství celkem 20 Čištění kanalizací 20 Veřejné osvětlení celkem Elektrická energie Nákup služeb (revize) 130 Opravy 650 Komunální služby celkem Platy zaměstnanců Ostatní mzdové náklady 250 Přesčasové hodiny 200 Ostatní osobní výdaje (dohody) 120 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 50 Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky 100 Drobný dlouhod.hmot.majetek ( ) 100 Nákup pytlů TS na odpad - placený odvoz 20 Materiál - TS,vozov.park 500 Voda 55 Plyn 220 Elektrická energie 100 PHM 1100 Služby telekomunikací 60 Pojištění majetku 210 Služby školení a vzdělávání 20 Nákup služeb-monitoring, poplatky,očkování 200 Nákup služeb stravné 144 Opravy a udržování - vozov.park TS 1100 Cestovné 5 Pohoštění 5 Čerpání soc. fondu 112 Platby daní a poplatků 8 Ekonomický odbor

5 Místní zastupitelské orgány celkem Odměny zastupitelů Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli 500 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 5 Zdravotní pojištění Knihy, tisk 5 Materiál do spotřeby 20 Pojištění odpovědnosti 5 Služby telekomunikací 10 Právní služby 50 Školení a vzdělávání 60 Reklamní materiály/novoročenky 0 Cestovné 50 Pohoštění 60 Nákup výp techniky 50 Věcné dary 50 Státní správa a územ. Samospráva celkem Platy zaměstnanců Ostatní mzdové náklady 260 Ostatní osobní výdaje (dohody) 300 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 40 Zdravotní pojištění Knihy, učební pom. a tisk 20 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 Materiál do spotřeby 200 Voda 60 Plyn 200 Elektrická energie 260 PHM 100 Služby pošt 120 Služby telekomunikací 150 Služby pen.ústavů+pojištění majetku 200 Právní služby 20 Školení a vzdělávání 150 Nákup služeb - stravné 142 Nákup služeb-úklid,inzerce,nejtv, Stejskal,ostat. 530 Vybavení úřadu 400 Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu 150 Cestovné 40 Náklady škody (spoluúčast) 10 Čerpání soc. fondu 150 Neinvestiční neúčelový dar 40 Opravy budovy úřadu 600 Rezerva na nepředpokládané výdaje 500 Daň z příjmu za obec celkem Daň z příjmů za obec Školství celkem Předškolní zařízení celkem MŠ Tanvaldská ul. - příspěvek na provoz MŠ Nová Ruda - příspěvek na provoz 933 MŠ Skloněná ul. - příspěvek na provoz Základní škola celkem ZŠ- příspěvek na provoz ZŠ- příspěvek na energie Školství odpisy MŠ Tanvaldská - příspěvek na odpisy 194 6

6 MŠ Nová Ruda -příspěvek na odpisy 202 MŠ Skloněná-příspěvek na odpisy 170 ZŠ-příspěvek na odpisy 918 Technický odbor Zemědělství celkem 70 Nákup služeb ( útulek) 70 Doprava celkem Materiál - dopravní značení 100 Služby - dopravní značení 150 Opravy komunikací Oprava a údržba světelné signalizace 100 Vodní hospodářství celkem 80 Kanalizace 50 Digitální protipovodňový systém - servis 30 Komunální služby celkem 880 Technické středisko - areál - opravy 50 Rozhledna Císařský kámen - oprava 30 Výdaje na provoz hřbitova 300 Výdaje na provoz školního autobusu 500 Ochrana životního prostředí celkem Likvidace odpadu 1000 Čištění řeky Nisy 15 Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 150 Drobný dlouhod. hmot. majetek ( ) 50 Materiál do spotřeby 100 Nákup služeb 800 Parky - DHM 50 Lesopark - opravy 150 Zámecký park - opravy 200 Prostor kolem MÚ Vratislavice nad Nisou-opravy 100 Bezpečnost a veř.pořádek celkem 15 Kamerový systém - poplatky 15 Školství celkem 290 MŠ Tanvaldská- opravy 50 MŠ Nová Ruda-opravy 140 MŠ Skloněná-opravy 50 ZŠ Vratislavice- opravy 50 Odbor kultury, školství a sportu Knihovna celkem 741 Mzdové prostředky 360 Ostatní mzdové náklady 20 Ostatní osobní výdaje (dohody) 60 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci 2 Povinné pojistné na úrazové pojištění 14 Knihy a tisk 150 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 20 Nákup software 30 Materiál do spotřeby 15 Služby telekomunikací 6 Služby zpracování dat 25 Nákup ostatních služeb 19 Stravné 10 Čerpání sociálního fondu 5 Opravy a udržování 5 7

7 Věcné dary 0 Kulturní činnost celkem 825 Dětský den 80 Vratislavické slavnosti 250 Akce v knihovně 10 Lampiónový průvod 30 Velikonoce 15 Rozsvícení vánočního stromku 40 Ostatní akce 25 Kronika 30 Granty kulturní 200 Ples Městského obvodu Liberec-Vratislavice Nad Nisou 95 Nákup DDM na slavnostní akce 50 Sportovní činnost celkem 795 Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí 20 Vratislavické SKI 15 Ostatní akce (turnaje Na Rozcestí) 30 Příměstský tábor 150 Granty sportovní 300 Vratislavický Běhoun 30 TJ Jiskra - příspěvek 250 Výdaje na provoz Sokolovny Vratislavice Platy zaměstnanců 767 Ostatní mzdové náklady 40 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 7 Zdravotní pojištění Stravné 51 Čerpání sociálního fondu 25 Služby (úklid prostor) Cestovné 0 Elektrická energie 180 Voda 100 Plyn 400 Ochranné pomůcky 10 Služby 10 Opravy a udržování 50 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 100 Materiál do spotřeby 100 Služby telekomunikací 30 Propagace, inzerce 50 Výdaje na provoz Sportovní areál Na Rozcestí Platy zaměstnanců 1229 Ostatní mzdové náklady 70 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 10 Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 Služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí 20 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 100 Materiál do spotřeby 50 Studená voda 200 Elektrická energie 20 Služby telekomunikací 50 Služby 33 Stravné 20 Čerpání sociálního fondu 100 Opravy a udržování 5 8

8 Cestovné 10 PHM 40 Propagace a inzerce 40 Sportovní vybavení 40 Ochranné pomůcky 15 Výdaje na provoz kulturního centra celkem Platy zaměstnanců Ostatní mzdové výdaje 80 Ostatní osobní výdaje (dohody) 450 Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci 17 Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 Ochranné pomůcky 10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 220 Materiál do spotřeby 200 Studená voda 80 Teplo 600 Elektrická energie 550 Pohonné hmoty a maziva 30 Služby pošt 10 Služby telekomunikací a radiokomunikací 75 Školení a vzdělávání 15 Služby - uzavřené smlouvy 350 Opravy a udržování 100 Cestovné 5 Pohoštění 20 Stravné 47 Čerpání sociálního fondu 30 Věcné dary 20 Reklamní předměty 20 Propagace 500 Dramaturgický program Vzájemná spolupráce - reklama 100 9

9 REKAPITULACE v tis. Kč Položka Příjmy celkem Daňové Nedaňové Kapitálové 0 4 Dotace Výdaje celkem Název investice Návrh rozpočtu 2015 Převody-příjmy z hospodářských činností Kapitálové Běžné FINANCOVÁNÍ Zapojení finančních prostředků z minulých let Financování Konečný stav volných finančních prostředků

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATISLAVICE NAD NISOU Název položky Návrh rozpočtu 2015 ŠKOLA 3113 Mzdové prostředky - 1 a 2 třídy 850 Mzdové prostředky - kroužky 170 Knihy, učební pomůcky, tisk 250 Drobný dlouhodobý majetek škola 250 Drobný dlouhodobý majetek jídelna 20 Materiál škola 500 Materiál jídelna 90 Ochranné pomůcky 10 Školení 20 Voda 280 Teplo Elektrická energie 700 Plyn 80 Služby škola 650 Služby jídelna 40 Bankovní služby 30 Opravy a udržování škola 280 Oprava a udržování jídelna 60 Cestovné 20 Pojištění majetku 40 Ostatní výdaje Celkem příspěvek škola Příspěvek Základní škola na provoz Příspěvek na odpisy 918 CELKEM PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA Opravy ze strany MOV oprava schodiště pod tělocvičnou včetně zastřešení 50 oprava vzduchotechniky v kuchyni 280 investice optický kabel 100 výměna oken ve 4 třídách spojovací budovy 400

11 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" 2015 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Poštovní" 2015 Účet Název položky Rozpočet 2015 Účet Název položky Rozpočet 2015 ŠKOLKA 3111 ŠKOLKA Materiál celkem Materiál celkem 223 z toho Materiál spotřební MŠ 120 z toho Materiál spotřební MŠ 50 ochranné pomůcky 8 ochranné pomůcky 3 Potraviny 310 Potraviny Energie Energie 205 z toho El. energie 45 z toho El. energie 170 Voda 40 Voda 35 Plyn 180 Plyn Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné Cestovné Ostatní služby Ostatní služby Mzdy Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady 8 525, 527 Zákonné sociální náklady 2 z toho Tvorba FKSP 1 z toho Tvorba FKSP 1 ochranné pomůcky 0 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění 7 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady 0 z toho Poplatky bance 0 z toho Poplatky bance 0 Pojištění 40 Pojištění Odpisy Odpisy Drobný majetek, pomůcky Drobný majetek, pomůcky 40 Náklady celkem 1312 Náklady celkem Příjmy ze stravného Příjmy ze stravného Výnos ze školného Výnos ze školného Úroky z BÚ Úroky z BÚ Ostatní výnosy Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem 480 Vlastní výnosy celkem 280 DOTACE NA ODPISY DHM 94 DOTACE NA ODPISY DHM 100 DOTACE NA PROVOZ MŠ 738 DOTACE NA PROVOZ MŠ 293 CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem 1312 Výnosy celkem

12 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" 2015 Účet Název položky Rozpočet 2015 ŠKOLKA Materiál celkem 661 z toho Materiál spotřební MŠ 170 Materiál drobný majetek, pomůcky 0 Potraviny Energie 470 z toho El. energie 215 Voda 75 Plyn Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady 10 z toho Tvorba FKSP 2 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady 40 z toho Poplatky bance 0 Pojištění Odpisy Drobný majetek, pomůcky 100 Náklady celkem Příjmy ze stravného Výnos ze školného Úroky z BÚ Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" 1225 Výnosy celkem 1985 Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : Iva Muziká V Liberci dne :

13 DOTACE NA PROVOZ a ODPISY MATEŘSKÁ ŠKOLA DOTACE NA PROVOZ MŚ "SÍDLIŠTĚ", ODLOUČ. hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Účet Název položky 2015 Účet Název položky 2015 ŠKOLKA 3111 ŠKOLKA Materiál celkem Materiál celkem 75 z toho Materiál spotřební MŠ 160 z toho Materiál spotřební MŠ 70 Ochranné pomůcky 20 Ochranné pomůcky 5 Potraviny 730 Potraviny Energie Energie 0 z toho El. energie 170 z toho El. energie 0 Voda 110 Voda 0 Teplo 650 Teplo Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné Cestovné Ostatní služby Ostat. služby(stravné zam, ostat) Mzdy Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 0 525, 527 Zákonné sociální náklady , 527 Zákonné sociální náklady 0 z toho Tvorba FKSP 1 z toho Tvorba FKSP 0 Ochranné pomůcky 0 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění 17 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady 0 z toho Poplatky bance 0 z toho Poplatky bance 0 Pojištění 30 Pojištění Odpisy Odpisy Drobný majetek, pomůcky Drobný majetek, pomůcky 60 Náklady celkem 3046 Náklady celkem Příjmy ze stravného Příjmy ze stravného Výnos ze školného Výnos ze školného Úroky z BÚ Úroky z BÚ Ostatní výnosy Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem 1335 Vlastní výnosy celkem 0 DOTACE NA ODPISY DHM 170 DOTACE NA ODPISY DHM 0 DOTACE NA PROVOZ MŠ 1541 DOTACE NA PROVOZ MŠ 168 CELKOVÁ DOTACE MŠ "Sídliště" 1711 CELK. DOTACE MŠ "ZŠ Odl. Prac." 168 Výnosy celkem 3046 Výnosy celkem 168

14 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ" r Rozpočet Účet Název položky 2015 ŠKOLKA Materiál celkem 985 z toho Materiál spotřební MŠ 230 Ochranné pomůcky 25 Potraviny Energie 930 z toho El. energie 170 Voda 110 Plyn Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady 18 z toho Tvorba FKSP 1 ochranné pomůcky 0 Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady 30 z toho Poplatky bance 0 Pojištění Odpisy Drobný majetek, pomůcky 360 Náklady celkem Příjmy ze stravného Výnos ze školného Úroky z BÚ Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu 0 Vlastní výnosy celkem Výnosy celkem 3214 DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ CELK. DOTACE MŠ "Sídliště" Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : V Liberci dne : ředitelka školy

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2012 Ekonomický odbor

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2012 Ekonomický odbor NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2012 Ekonomický odbor Název položky Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 po 4.RO Návrh rozpočtu 2012 Příjmy celkem 124 792 77 318 86 009 Příjmy - Ekonomické oddělení I.Daňové příjmy

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

PŘÍJMY r.2005 Kapitálové (od roku 2009 Hospodářská činnost)

PŘÍJMY r.2005 Kapitálové (od roku 2009 Hospodářská činnost) Komentář k výsledkům hospodaření Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou za rok 2009. Příjmy v tis. s Daní z příjmů právnických osob za obce (15 154) a s odpisy příspěvkových organizací (2 762)

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Starostka: Předseda finančního výboru :

Starostka: Předseda finančního výboru : OBEC SEMČICE ROZPOČET NA ROK 2010 ( návrh ) Razítko obce: Rozpočet vypracoval: Starostka: Předseda finančního výboru : Jana Dlouhá Petr Košťál Druh Rozpočet 2010 I. Příjmy celkem 6 363 530,00 z toho: 1.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET NA ROK 2012

ROZPOČET NA ROK 2012 OBEC SEMČICE ROZPOČET NA ROK 2012 (návrh) Razítko obce: Rozpočet vypracoval: Starostka: Předseda finančního výboru: Dana Grebeňová Ing. Roman Hřebík v zastoupení Ing. František Šturma Druh Rozpočet 2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 1. Kanalizace 2. Výstavba a opravy komunikací 3. Veřejné osvětlení 4. Životní prostředí 5. Správa majetku 1. KANALIZACE

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob Schválený rozpočet obce Šerkovice na rok 2003 Paragraf Položka Druh příjmu ( výdaje) Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 229 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni 108

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Schválený rozpočet obce Ondřejov na rok 2009

Schválený rozpočet obce Ondřejov na rok 2009 Schválený rozpočet obce Ondřejov na rok 2009 Příjmy celkem: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob DPH

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Datum vyvěšení: Sejmuto: Rozpočet 2016

Datum vyvěšení: Sejmuto: Rozpočet 2016 Obec: BOREČ Věc: Návrh ROZPOČTU Na rok: 2017 Projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu dne: 2.11.201 Rozpočet vypracoval: účetní: starosta obce: místostarosta: Renata Pulcová Ladislav Pakosta Lukáš

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu dne: Datum vyvěšení: Sejmuto: Rozpočet 2015

Projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu dne: Datum vyvěšení: Sejmuto: Rozpočet 2015 Obec: BOREČ Věc: ROZPOČET Na rok: 2015 Projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu dne: 18.12.2014 Rozpočet vypracoval: účetní: starosta obce: místostarosta: Ludmila Řezáčová Ladislav Pakosta Lukáš

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více