Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf"

Transkript

1 paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty Poplatek za domovní odpady Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z těžby dřeva Ubytovací služby (turistická ubytovna) Činnosti knihovnické Příjmy z pronájmu KD Příjmy z pronájmu movitých věcí (stoly, židle) Příjmy z rozhlasového hlášení Ostatní záležitosti kultury (vstupné divadlo) Příjmy z pronájmu víceúč.hřiště Příjmy z pronájmu bytů Nebytové hospodářství (nájem obchod, nocovna ČSAD) Příjmy z pronájmu pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů (podnikatelé) Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej popelnic) Využívání a zneškodňování kom. odp. (EKO-KOM) Činnost místní správy (např. kopírování) Příjmy z úroků Příjmy z dividend Neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Kč 4116 Dotace na veřejněprospěšné práce Neinvestiční přijaté transfery od krajů Kč Celkové příjmy: Financování - rozdíl mezi příjmy a výdaji: Celkem: pozn. Stránka 1

2 paragraf položka Výdaje v tis: pozn Pěstební činnost nákup materiálu 30 sazenice 5169 nákup služeb 250 těžba dřeva, lesní hospodář 5229 příspěvek do sdružení vlastníků obecních lesů ČR dohody o provedení práce Ubytování a stravování (turistická ubytovna) dohody o provedení práce nákup materiálu plyn voda služby telekomunikací nákup služeb 15 praní prádla 5163 služby peněžních ústavů 3 pojištění budovy 5171 opravy a udržování Silnice (správa, údržba ) nákup služeb 50 zimní údržba MK 2279 Záležitosti ost. drah j.n. - lyžařský vlek nájemné za půdu nákup služeb 5 posudek na vlek 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací nákup materiálu 30 parkoviště u KD, naproti č.p Provoz veř. silniční dopravy dopravní obslužnost Odvádění a čištění odpadních vod dohody o provedení práce nákup služeb 9 vzorky vody 3114 Speciální základní školy neinv. transfery školským právnickým osobám 3 Spec. škola Horní Lideč 3117 Základní školy I. stupeň neinv. příspěvky zřízené PO 600 ZŠ Študlov 6121 budovy, haly a stavby 80 projekt školní kuchyně 3314 Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje 20 odměna knihovnici, dohoda 5136 knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný majetek 5 židle, stolek 5139 nákup materiálu 2 Stránka 2

3 3319 Záležitosti kultury (kulturní dům) drobný hmotný majetek nákup materiálu voda nákup služeb 30 mmj. elektrika, voda za barem 5153 plyn elektrická energie opravy a udržování 40 kanály, rozvodna 5163 pojištění KD Pořízení, zachování kulturních hodnot - kaple elektrická energie Příspěvky neziskovým organizacím příspěvek Farnímu úřadu Val. Klobouky Místní rozhlas opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury ostatní osobní výdaje 20 kronikářka, předseda kult. komise 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 5 autorská práva 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 45 propagační brožura obce 5139 nákup materiálu 8 propag. materiál, dětský den 5169 nákup služeb pohoštění věcné dary 11 jubilanti 5492 příspěvky novorozencům Sportovní zařízení v majetku obce (víceúč. hřiště) nákup materiálu Tělovýchovná činnost nákup materiálu 20 barvy, oprava plotu, laviček 5151 voda elektrická energie pohonné hmoty nákup služeb 5 postřik hřiště 5171 opravy a udržování příspěvek pro Sokol Študlov Bytové hospodářství voda opravy a udržování nákup služeb Nebytové hospodářství - obchod, nocovna, zahrádkář nákup materiálu 25 nocovna, nátěr oken - zahrádkář 5151 voda elektrická energie pojištění budovy 4 Stránka 3

4 3631 Veřejné osvětlení elektrická energie opravy a udržování Pohřebnictví nákup materiálu 45 nové obruby 3636 Územní rozvoj nákup služeb 2 přísp. na digit. techn. mapu 3639 Komunální služby a územní rozvoj platy zaměstnanců (VPP) 700 včetně soc. a zdrav. poj nákup materiálu 15 oprava čtyřkolky 5163 pojistné 2 čtyřkolka 6129 ostatní dlouhodobý majetek 150 vlečka, sypač 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pohonné hmoty 15 malotraktor 5163 pojistné 2 malotraktor 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů nákup služeb 200 odvoz odpadu 3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň ochranné pomůcky nákup materiálu pohonné hmoty nákup služeb 60 lípy, tůje 5171 opravy a udržování Sociální péče nákup služeb 15 dovoz obědů - důchodci 5212 Ochrana obyvatelstva nespecifikované rezervy Požární ochrana nákup materiálu plyn elektrická energie pohonné hmoty voda nákup služeb 5 revize 5171 opravy a udržování 21 oprava stropu ve zbrojnici 5229 příspěvek SDH Študlov 50 mašina, dětský den 6112 Zastupitelstvo obce odměny členů zastupitelstev sociální pojištění zdravotní pojištění 47 Stránka 4

5 6171 Činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje (dohody) 50 zpracování mezd 5031 sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk nákup materiálu drobný hmotný majetek 35 PC - starostka, židle 5156 benzín do os. auta povinné pojištění odpovědnosti organizace služby pošt služby telekom.a radiokom nákup služeb služby vzdělávání a školení zprac. dat a služby související s informačními technolog služby konzultační a poradenské 30 zpracování DPH 5175 pohoštění věcné dary 5 příspěvky do tombol 5321 neinv. příspěvky 5 projednání přestupků 5362 platby daní a poplatků opravy a udržování 10 opravy os. auta 5173 cestovné pojištění Finanční operace úroky bankovní poplatky Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Finanční vypořádání min. let Kč 5364 vratka dotace - volby do zast. obcí, do Parlamentu ČR Kč 6409 Ostatní činnosti neinv. dotace veř. rozpočtům 45 příspěvky do sdružení obcí 5229 ost. příspěvky neziskovým org. 5 Celkové výdaje v Kč: Příjmy v Kč: Výdaje v Kč: Rozdíl mezi příjmy a výdaji: Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce: Sejmuto: Provedl: Stránka 5

6 Stránka 6

7 Stránka 7

8 Stránka 8

9 Stránka 9

10 Stránka 10

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více