Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát."

Transkript

1 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta ,00 Org: , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00 Org: Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , VPP - EU prostředky , , Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: , Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr , Podpora ostatních produkčních činností Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9 500,00 Org: , Podpora ostatních produkčních činností 9 500, Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ,00 Org: , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky , Ostatní záležitosti základ.vzdělávání Odvody příspěvkových organizací ,00 Org: , Ostatní záležitosti základ.vzdělávání , Činnosti knihovnické

2 strana: 2 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 Org: , Činnosti knihovnické 3 000, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 800, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: 0001 Nájem za byt č , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 400, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: 0002 Nájem za byt č , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 900, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: 0003 Nájem za byt č , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 800, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: 0004 Nájem za byt č , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 900, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: 0005 Nájem za byt č , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 700, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: 0006 Nájem za byt č , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu majetku j.n ,00 Org: , Nebytové hospodářství , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 Org: , Pohřebnictví 1 000, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 3 000, Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet , Příjmy z prodeje pozemků ,00 Org: ,00

3 strana: 3 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 3 000, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 Org: , Činnost místní správy 3 000, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 3 500,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 500,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,00 Rozpočet schválil: Dne:

4 strana: 4 / Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený 600,00 Org: , Ostatní záležitosti lesního hospodářství , Cestovní ruch Ostatní osobní výdaje 2 100, Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Cestovní ruch , Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Org: , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu jinde nezařazený 6 000, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování , Výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 Org: , Provoz veřejné silniční dopravy , Bezpečnost silničního provozu Opravy a udržování 8 000,00 Org: , Bezpečnost silničního provozu 8 000, Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Org: , Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000,00

5 strana: 5 / Pitná voda Nespecifikované rezervy 5 000, Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 000,00 Org: 0803 Dobrá voda Němčičky 1 000, Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Ostatní záležitosti základ.vzdělávání Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Org: , Ostatní záležitosti základ.vzdělávání , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , Knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000, Plyn , Poštovní služby 500, Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování 5 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Org: , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000, Poštovní služby 1 000, Služby školení a vzdělávání 2 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 Org: , Ostatní záležitosti kultury , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000, Opravy a udržování ,00

6 strana: 6 / 13 Org: , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ,00 Org: , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností , Rozhlas a televize Odměny za užití duševního vlastnictví 2 900, Opravy a udržování ,00 Org: , Rozhlas a televize , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje ,00 Org: , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje 1 500, Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000, Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary , Neinvestiční transfery spolkům , Dary obyvatelstvu ,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům ,00 Org: , Ostatní tělovýchovná činnost , Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 8 000,00 Org: , Využití volného času dětí a mládeže ,00

7 strana: 7 / Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery spolkům ,00 Org: , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000, Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený , Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000, Studená voda 3 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 000, Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů 8 500, Konzultační, poradenské a právní služby ,00

8 strana: 8 / Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Budovy, haly a stavby , Dopravní prostředky , Pozemky ,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 4 000, Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky 2 000, Prádlo, oděv a obuv 6 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 500, Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Org: , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 700,00

9 strana: 9 / 13 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5 300, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 900,00 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6 200, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 300, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 900,00 Org: Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 200, VPP - EU prostředky , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 Org: , Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 3 000, Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv 1 500, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200, Služby školení a vzdělávání 6 800, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Neinvestiční transfery spolkům ,00 Org: , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence , Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy ,00 Org: , Ochrana obyvatelstva , Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr Nespecifikované rezervy ,00 Org: , Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr ,00

10 strana: 10 / Bezpečnost a veřejný pořádek Neinvestiční transfery obcím ,00 Org: 0725 Město Klobouky , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 4 000, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 600, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000, Nákup materiálu jinde nezařazený , Plyn , Elektrická energie 7 000, Pohonné hmoty a maziva 5 400, Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb 9 000, Opravy a udržování , Neinvestiční transfery spolkům 500,00 Org: , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání 5 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, Účastnické poplatky na konference 5 000,00 Org: , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Plyn , Elektrická energie 5 700, Poštovní služby 6 500, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00

11 strana: 11 / Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání 8 000, Základní běžný účet územ.samospr.celků , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, Pohoštění 3 900, Nájemné za nájem s právem koupě , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 200, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu ,00 Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní , Úroky vlastní ,00 Pol: Úroky vlastní , Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Org: , Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání minulých let Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi - volby do z 4 600, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi - volby doep 1 400,00 Org: Pol: Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6 000, , Finanční vypořádání minulých let 6 000,00

12 strana: 12 / ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 Rozpočet schválil: Dne:

13 strana: 13 / 13 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků ,00 Org: Pol: Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků , , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rozpočet schválil: Dne:

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

V Ý D A J E - dle tříd

V Ý D A J E - dle tříd P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15e % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a 326130.22 250000.00

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 27.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více