přijaté splátky půjčených prostředků - FRB , , , , ,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00 00 0000 00000 00 000 24 60 236 25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB 208 339,00 165 000,00 184 173,00 104 000,00 104 000,00"

Transkript

1 Město Opočno IČ: Podklad pro rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2015 PŘÍJMY Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Návrhy do rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu příjmy DPFO závislá činnost , , , , , příjmy DPFO kapit.výnosy , , , , , příjmy DP právnické osoby , , , , , příjmy DPPO za obec (stejné ve výdajích) , , , , , příjmy DPH , , , , ,00 Daňové příjmy kromě daně z nemovitostí , , , , , poplatky likv. kom.odpadu , , , , , poplatek ze psů 75233, , , , , poplatek za rekreační pobyt 25940, , , , , popl. za užívání veř.prostr , , , , , popl. za veř.prostr. Porcinkule , , , , , popl. za veř. prostr. Zámecká ul 90000, , , , poplatky z ubytovací kapacity 11274, , , , , příjem z loterií , , , , , příjem z VHP , , , , , příjem za správní poplatky , , , , ,00 Daně a poplatky , , , , , Daň z nemovitostí - odhad finančního úřadu pro rok , , , , , přijaté splátky půjčených prostředků - FRB , , , , , Neinvestiční přijaté transfery - dotace ze SR , , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (z Úřadu práce) 0, , , , Lesní hospodářství , ,00 0, , , IC příjmy z poskytovaných služeb , , , , , IC příjmy z prodeje zboží , , , , , Příjmy z poskytnutí práva užití (pronájem střech na 4000, , , , ,00 antény Vodafone a Telefonica) Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , , , , Příjmy z nájmu ČOV od TS , , , , , příjmy z kultury , , , , příjmy z plesu (v tom byl dar 25 tis.) 52915, , příjmy z Mikuláše (v tom byl dar 25 tis.) 83706, , knihovna příjmy z poskytování služeb 80086, , , , , knihovna prodej knih 1430, , , , ,00

2 příjmy z výstavních síní (obou)- vstupné ,00 0, , příjmy z vydav.činnosti (kniha paní Markové) 7623, , , , , příjmy z rozhlasu 13560, , ,00 0,00 0, Příjem za inzeráty v ON 12835, , , , , KND příjmy z poskytovaných služeb 17358, , , , , KND příjmy z nájmu , , , , ,00 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem , , , , , Nájem za koupaliště od TS , , , , , Poliklinika - příjem za služby ,00 0, , , , Poliklinika - nájem 53651,00 0, , , ,00 Zdravotnictví ,00 0, , , , nemocnice - příjem za služby 0, , , , , nemocnice - příjmy z nájmu 0, , , , ,00 0, , , , , Byty tržby za služby , , , , , byty tržby z nájmu , , , , ,00 Příjmy v bytovém hospodářství , , , , , Nebyty příjmy z pronájmu , , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , , Příjmy z prodeje čp. 125 Komenského, bytu v čp , ,00 0, , , a v Mírové ul Příjem z prodeje ostatního majetku (plynárenského ,00 0, , ,00 zařízení na Ořechové) tržby za WC 34240, , , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj , , , , , příjmy poplatky EKO KOM , , , , , Příjmy z úroků na účtech , , , , ,00 Příjmy celkem , , , , ,00 IČ: Město Opočno VÝDAJE Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Návrhy do rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu Lesní hospodářství - Těžba a zalesnění v Lišťovině - výsadby, oplocenka, ožínání , , , , ,00 Lesní hospodářství , , , , IC mzdy , , , , IC dohody o provedení práce 40000, ,00 0,00 0,00

3 IC pojistné na soc. zabezpečení , , , , IC pojistné na zdr. pojištění 60000, , , , IC léky 1000,00 0, , , IC DHIM 20000, , , , IC zboží na prodej 92820, , , , IC materiál (i propagační) 50000, , , , IC elektrická energie 90000, , , , IC služby telekomunikací 15000, , , , IC školení 5000,00 726, , , IC služby 60000, , , , IC opravy 10000,00 0,00 0,00 0, IC programové vybavení 10000,00 0,00 0,00 0, IC cestovné (kurzy,setkání IC) 15000,00 0, , , IC pohoštění 5000,00 0,00 0,00 0, IC stravenky, penz. připojištění 29000, , , , IC sociální fond 21500, , , ,00 Informační centrum celkem , , , , , propagace města , , , , nájem pozemku bilboard (za 2014 a 2015) 2 880,00 0, , , MAS pohoda venkova , , , , Destinace Orlické hory a Podorlicko , , , , Sdružení historických sídel Čech,Moravy a Slezska 3 123, , , , příspěvky DSO F. Kupka , , , , příspěvky fyzickým osobám 1 000,00 500, , , příspěvky Euroregion 16000, , , , sponzoring doporučený radou města 50000,00 vyčerpáno 50000, ,00 převodem do jiných paragrafů Propagace města celkem , , , , , komunikace -materiál- dopravní značení, vodorovné značení atd , , , , údržba komunikací od TS s.r.o , , , , údržba komunikací od TS s.r.o. - Zámecká ul a , , , ,00 Trčkovo komunikace - nákup služeb 50000, , , , faktura od TSMO na konci 2014, hrazeno nakonec , ,00 0, komunikace - opravy , , , , oprava místní komunikace v Čánce - křižovatka u 0, , ,00 kapličky projekt na propojení COOPu se Severním sektorem 40000,00 0, městský informační systém , , , ulička na Švamberku 0, ,00 0, dokončení oprav povrchů a kanalizace Charouzova a Vorlova ul ,00 0,00

4 projektová dokumentace na nové pozemky v ,00 0,00 Podzámčí - nově: projekt na nové pozemky rezerva na projektové dokumentace , , ,00 Komunikace, silnice celkem , , , , , projekt na cyklostezku z Čánky , ,00 100, ,00 0, rekonstrukce chodníků Nádražní ul. - II. etapa , , projekt chodník Dobrušská ulice ,00 0, projekt parkoviště Štefanka - studie 10000, , projekt na chodník na Olivě 30000, ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , , přístřešek u autobusové zastávky u COOP 0,00 0,00 0, ,00 0, VH nájemné 35000, , , , VH nákup služeb , , , , úprava tvrdosti vody - projekt , , pozemky okolo vodního zdroje od státního statku 0, , ,00 Jeneč (Legon) VH opravy , , , VH investice (náhradní zdroj v Legonu) 65000, , ,00 Pitná voda , , , , , kanalizace materiál a drobný HIM 8000, , , , ČOV - úroky z úvěru , ,70 přesunuto v rozp. přesunuto v rozp ČOV - úrok z půjčky SFŽP 21000, , , , kanalizace - nákup služeb , , , , ČOV - monitorovací zpráva k dotaci 6000, , , kanalizace - opravy (čerpadla, míchadla, ) 0, , , , opravy ČOV z fondu obnovy 0, , , Legon kanalizace z fondu obnovy 0, , , kanalizace - investice , , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod , , , , , břehové hrany rybníka Broumar , ,00 0, Broumar - technicko bezpečnostní dozor 50000, , , , revitalizace rybníku (náhonu) v Čánce 0, , ,00 Vodní díla v zemědělské krajině 47190, , , , , MŠ úroky z úvěru zateplení 61000, ,40 jinde v rozpočtu jinde v rozpočtu MŠ monitorovací zpráva 0, , , , MŠ zabezpečovací zařízení 25000, MŠ příspěvek na provoz , , , , ,00 Mateřská škola celkem , , , , , ZŠ úroky z úvěru na zateplení 61000, ,40 jinde v rozpočtu jinde v rozpočtu ZŠ zateplení - monitorovací zpráva 6000, , , , ZŠ průkaz energetické náročnosti budovy 0, , , ZŠ příspěvek na provoz , , , , , ZŠ opravy (radniční křídlo, výtah, apod.) 24474, ,00

5 ZŠ další příspěvek na provoz - oprava osvětlení učeben čp ,00 0, ZŠ další příspěvek na provoz - videotelefony - budovy 32000,00 0,00 čp. 4 a ZŠ příspěvek na investice ( ve 2015 na konvektomat) , , , , zabezpečovací systém čp hradilo by město 50000,00 0, příštřešek na kola - budova čp. 11 -hradilo by město 25000,00 0, přístřešek na kola - budova čp. 4 (dřevěný)- hradilo by město 60000,00 0, ZŠ změna vytápění - dvakrát projekt plus posouzení různých variant způsobů vytápění ZŠ další příspěvek na provoz - pukání zdiva a schodiště čp. 313 postupná výměna oken v budovách čp. 4 a 11 oprava fasády vodárny na dvorku budovy čp. 4 oprava tašek na přístřešku na dvorku budovy čp. 4 a čp. 11 úprava okolí budovy čp. 313, znovu podání žádosti o grant podlahy v budově čp. 4 odhlučnění učebny čp. 313 rekonstrukce elektroinstalace v čp , , , ,00 0,00 rekonstrukce "lítaček" čp. 11 zateplení "radničního křídla" čp přidání radiátoru, vybudování příčky na chodbě doplnění chybějících vnitřních oken čp. 11 rekonstrukce šachty - přívod vody do budovy čp. 313 Základní škola celkem , , , , , příspěvek pro Danetu s.r.o. - škola pro zdravotně postižené žáky 0,00 0, , , , vnitřní telefon pro ZUŠ 0, , kultura ve městě (kromě Porcinkule, jarmarku, plesu , , , , ,00 a Mikuláše) včetně zajištění tech. zázemí Festival F. Kupky , Opofest 64000, příprava kulturních a sportovních akcí od TSMO 0, ,00 0, příprava kulturních a sportovních akcí od TSMO na 0, ,00 0,00 Zámecké a Trčkově nám dotace Sdružení pro rozvoj kult.aktivit 36000, , , , , dotace o.s. ABAKUS ,00 0,00 Kultura celkem , , , , , Opočenská beseda dotace 36000, , , , , příspěvek pro ZŠ na Karlovarského skřivánka 10000, , , J.Novotný (Opočenka) dotace 13500, , , , ,00

6 Podpora hudebních spolků celkem , , , , , Knihovna mzdy , , , , Knihovna ost.os.vydaje 5000,00 0, , , Knihovna pojistné na soc.zab , , , , Knihovna pojistné zdravotní 36000, , , , knihovna - knihy, uč.pomůcky,tisk , , , , Knihov. DHIM 50000, , , , Knihovna knihy na prodej 1500, , , , knihovna materiál (folie,toner,akce) 21000, , , , knihovna vodné, stočné 8000, , , , knihovna elektr.energie 25000, , , , knihovna služby pošt 2500, , , , knihovna služby telekomunikací 13000, , , , knihovna nájemné 45000, , , , knihovna školení 1500,00 242, , , knihovna - služby PC 0, , , , knihovna nákup služeb 31000, , , , knihovna - plyn , , , , knihovna opravy 6000, , , , knihovna program.vybaveni 12000,00 0,00 0,00 0, knihovna cestovné 2000, , , , knihovna pohoštění 1000,00 72,00 500,00 500, Knihovna čl. příspěvek SKIP 1 500, , , , knihovna stravenky, pen. přip , , , , knihovna sociální fond 17000, , , ,00 Knihovna celkem , , , , , výstavní síň čp mzdy 0, , , , , výstavní síň čp drobný HIM 0, , , výstavní síň čp zboží 0, ,00 0, výstavní síň čp materiál 0, , , výstavní síň čp vodné, stočné 0, ,00 392,00 400,00 400, výstavní síň čp el.energie 0, , , , , výstavní síň čp nájem 0, , , , , výstavní síň čp služby - obnova stálé expozice 0,00 0, , , ,00 Kupky a Sluky výstavní síň čp opravy 0, , , výstavní síň čp. 2 - mzdy 64620, výstavní síň čp. 2 - drobný HIM 25899, výstavní síň čp. 2 - zboží 14000, výstavní síň čp. 2 - materiál 15771, výstavní síň čp. 2 - vodné, stočné výstavní síň čp. 2 - el.energie 25000, , výstavní síň čp. 2 - nájem výstavní síň čp. 2 - služby , výstavní síň čp. 2 - opravy výstavní síň čp. 2 - zaměření čp ,00 0,00 výstavní síň čp. 2 - příkazní smlouva - Dabona ,00 0,00 výstavní síň čp. 2 - dokumentace pro stav.povolení ,00 0,00 výstavní síň čp. 2 - zřízení odběrného místa 80000,00 0, Práce TSMO vyfakturované na konci roku , ,00 výstavní síň , , , , ,00

7 vydavatelská činnost (knížka paní Markové) 1 091, , , , , Vydavatelská činnost 1 091, , , , , LK mzdy (Macek, Hamáček, kronikářky) 46000, , , , LK pojistné na soc. zabezpečení 3000,00 0, , , LK knihy 2000,00 230, , , LK drobný HIM 6000, , , , LK materiál 9000, , , , LK služby, spolupráce s muzei, archivy 15000, , , , LK programy, upgrade 5000,00 0, , ,00 Letopisecká komise celkem 83159, , , , , úroky z úvěru Trčkovo nám 42000, , , , Trčkovo - monitorovací zpráva k dotaci 6000, , , , II. etapa obnovy oken jižní fasády ZŠ čp. 11 0, , , II. etapa obnovy oken ZUŠ čp. 10 na Trčkově nám. 0, , , oprava kamenného mostu přes Zlatý potok 0, ,00 0, oprava jižní fasády a dřevěného štítu severní fasády 0, , ,00 domu čp podíl města k dotaci oprava kamenné cesty Podkostelí 0, ,00 0, restaurátorský průzkum omítek márnice u Mar.kost. 0, , , periodická údržba solitérních sakrálních staveb , , ,00 Zachování a obnova kulturních památek (státem evidovaných) , , , , , opěrná zeď Opočno - Podkostelí 0,00 0, , , oprava fasády a podříznutí kapličky v Čánce ,00 0,00 Opravy památek - místního významu 0, , , , , vrácení příjmů z rozhlasu za roky 2013 a , , rozhlas služby od TS 48130, , , , ,00 Rozhlas celkem 48130, , , , , Opočenské noviny os. náklady 0, ,00 0,00 0, Opočenské noviny - pořízení (tisk) 0, , , , Opočenské noviny - poštovné 5000, , , , Opočenské noviny - služby -zejm. roznáška , , , ,00 Opočenské noviny celkem , , , , , KND mzdy , , , , KND ostatní osobní náklady 60000, , , , KND sociální pojištění 98000, , , , KND zdravotní pojištění 35500, , , , KND ochranné pomůcky 2000,00 0, , , KND lékárnička 500,00 0,00 500,00 500, KND drobný HIM (z toho 70 tis. mikrofony) , , , , KND materiál 70000, , , , KND vodné a stočné 26000, , , , KND elektrická energie , , , ,00

8 KND plyn , , , , KND telefony 10000, , , , KND školení 5000,00 484, , , KND služby , , , , KND monitorovací zpráva k dotaci 6000, , , KND ozvučení interiérů 0, ,00 0, KND - kavárna - komplet včetně nového vybavení, z toho podlahy jsou cca 70 tis KND výmalba zadního schodiště (včetně opravy ového soklu) 0, ,00 0,00 0, , , , KND pohoštění 5 000, , , KND stravenky, penzijní připojištění , , , , KND soc.fond , , , , KND odhlučnění vstupních dveří svíčkárny 0, , ,00 KND celkem , , , , , Porcinkule včetně technického zabezpeční v rámci kultury , , , , Jarmark na Trčkově náměstí o Porcinkuli v rámci kultury , , , , Ples města 49325, , , , , Mikuláš včetně technického zabezpečení , , , , , SPOZ dary, blahopřání 14918, , , , ,00 Ostatní záležitosti kultury , , , , , Zimní stadion - průkaz energ.náročnosti budovy 5000, , Zimní stadion splátka úroků 30000, , , , Zimní stadion - nákup pozemků pod stadionem 0, , , HC oprava střechy na budově strojovny , , TJ Spartak - výstavba sociálního zařízení s přístřeškem u tenisových hřišť Koupaliště investice nebo opravy (na opravy bychom museli dát příspěvek) 0, , , , , , , Dotace na koupaliště do TS , , , ,00 Sportovní zařízení v majetku města 0, , , , , TJ Sokol Opočno dotace 27000, , , , TJ Sokol - spoluúčast k dotaci (spolupráce s komisí 16000, ,00 pro sport a volný čas) TJ Spartak dotace na činnost , , , , TJ Spartak - hliníkové branky pro přípravku - 4ks 0, ,00 0, TJ Spartak - spoluúčast k dotaci na generální opravu travnaté plochy ve výši ,- Kč. 0, , , TJ Spartak - Opočno CUP , , , TJ Spartak - oprava plotu mezi tenis. kurty a fotbal. hřištěm (havarijní stav) 0, , , HC Opočno příspěvek na provoz , , , , HC Opočno příspěvek na splátky úvěru a úroky 0, , , výdaje plánované komisí pro sport a volný čas , , SKI KLUB Dobruška o.p.s - lyžařská škola 10000, , ,00 0,00

9 České unie sportu (RK) 3 000, , , ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , , , , , Junák dotace , , , , Mažoretky dotace 5 000, , , , hřiště Podzámčí 0, , , projekt Opičí dráhy u Broumaru 0, ,00 0,00 Podpora využití volného času mládeže , , , ,00 Mezisoučet , , , , Český zahrádkářský svaz dotace 5000, , , , Kynologická organizace dotace 5000, , , , Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy 5000, , , , Rybářský svaz dotace , , , , Český svaz včelařů 5 000, , , ,00 Podpora těchto spolků celkem , , , , , Poliklinika - materiál 10000, , , , poliklinika - elektr. Energie 60000, , , , poliklinika - vodné, stočné 20000, , , , poliklinika - plyn , , , , poliklinika - nákup služeb od TSMO 0, , , , poliklinika - služby , , , , poliklinika - průkaz energ.náročnosti budovy 5000, , poliklinika - opravy 0, , , ,00 Poliklinika celkem , , , , , nemocnice - vodné, stočné 0, , , , nemocnice - plyn 0, , , , nemocnice - el. energie , , , , nemocnice - drobný HIM, materiál, mzdy 21417, nemocnice - služby 0, , , , Nemocnice - nákup služeb od TSMO 0, , , , nemocnice - opravy a údržba 0, , , , nemocnice -plynofikace kotelny interna hosp. 0, , ,00 budova nemocnice - projekty EPC 0, ,00 0,00 Nemocnice 0, , , , , Příspěvek - Domácí hospic Setkání, o.p.s v RK 0, , , , , Příspěvek - hospic v Červeném Kostelci 5000, , , , ,00 Hospic 5 000, , , , , byty mzdy (uklizečka, kotelník) , , , , byty drobný HIM 20000,00 0, , , byty materiál 50000, , , , BH úroky z úvěru Podzámčí II , ,51 jinde v rozpočtu jinde v rozpočtu byty vodné, stočné , , , , byty plyn , , , , byty elektrická energie 70000, , , ,00

10 byty nájemné (popelnice..) 12000, , , , Byty - konzultační, poradenské služby 5000,00 0, , , Byty školení 4000,00 0, , , Byty - počítačové programy a služby 0, ,00 0,00 0, Byty služby , , , , byty údržba a opravy , , , , byty příspěvky na správu domu , byty - platby do SVB , , , , byty vratky služeb , , , , byty - fasáda čp , ,00 0, byty - investice , ,00 0, čp. 673 (DPS) - oprava střechy a balkonů 0, , , čp oprava oken a fasády 0, ,00 0, oprava oplocení domu Tyršova čp , ,00 0,00 Bytové hospodářství celkem , , , , , nebyty materiál 20000,00 175, , , nebyty vodné 5000, , , , nebyty el. energie pečovatelka čp , , , , služby v pronajatých nebyt. prostorech 10000,00 484, , , opravy a údržba nebytů - výměna výlohy - prodejna , , ,00 0,00 Čánka Nebyty celkem 63079, , , , , Osvětlení materiál a opravy 50000, , , , Vánoční osvětlení pro Dobříkovec 30000, , Osvětlení el. energie , , , , Osvětlení od Tech.služeb , , , , Osvětlení od TS Zámecká ul ,00 0, , , Osvětlení chatová oblast u Broumaru , Osvětlení za KND - projekt 0, ,00 0, Osvětlení - Jiráskova ulice 0, ,00 0,00 Osvětlení celkem , , , , , Hřbitov - materiál (poškození hrob.zařízení) 0, , , Hřbitov nákup služeb od TSMO , , , , Hřbitov - urnový háj - úprava prostoru před kolumbáriem ,00 0, Hřbitov - nutné opravy hrobů v majetku města (čestní občané) , , , Hřbitov - rozptylová loučka ,00 0,00 Hřbitov celkem , , , , , nový územní plán 0,00 0, , ,00 územní plánování 4 840,00 0,00 0, , , MH dětské hřiště OON 10000, , , , MH drobný HIM 80000, , , , Mariánský kostelík 0, , ,00

11 MH materiál 0, ,00 0, , MH čp. 2 srážková voda a voda kašna Trčkovo , , , , MH elek. energie (např. kašna Trčkovo) , , , , MH nájem TJ Sokol , , , , MH služby, revize, věcná břemena , , , , MH Komunál. služby od TS s.r.o , , , , MH Komunál. služby od TS s.r.o. Trčkovo a Zámecká , , , , MH faktura od TSMO na konci 2014, hrazená , ,00 (provoz zametacího vozu) MH opravy, havárie, atd , , , , MH čp 2 - údržba a opravy , , , MH nákup kolků , , , , MH platby daní a poplatků , , , , MH - vynětí ze ZPF - poplatková povinnost , , , právník pro soudy o klášter 0, , , , projekty na různé akce, geometrické plány a 24592, ,00 mapové podklady zpracování strategického plánu města 0, , , projekt na revitalizaci Lišťoviny (např. lavičky a 0, ,00 0,00 mostky přes Zlatý potok) odvodnění vjezdu do zahrádkářské kolonie , číštění příkopu v Čánce 30000, nákup pozemků Poskočilovi , , , , nákup pozemků pod točnou od Českých drah 0, , , výkup dalších důležitých pozemků (např. pruh vedle 0, ,00 0,00 Poskočilů) oprava kapličky v Čánce 0, ,00 0, projekt na úpravu prostr. vyhlídky u zvonice 0, , ,00 Služby místního hospodářství celkem , , , , , WC ostatní osobní náklady 35000, , , , WC sociální pojištění 2700, , , WC zdravotní pojištění 1350, , , WC nákup materiálu 20000, , , , WC vodné stočné 35000, , , , WC elektrická energie 25000, , , , WC nákup služeb 20000,00 794, , , WC údržba a opravy (zejm. nové dveře) 80000, , , ,00 WC celkem , , , , , odpad mzdy , , , , odpady - dohoda o PP 3000, , , , odpady - soc.pojištění 29000, , , , Odpady zdravotní pojištění 11000, , , , odpa.hosp.školení 4000, , , , nájemné kontejner 7000,00 0, , , Odpady-služby a plán odpadového hosp , , , , Odpady - TSMO - nakládání s bioodpady 0, , , Odpady - TSMO - odvoz odpadků 0, , , Odpady - TSMO - odvoz odpadků - pěší zóna 0, , ,00

12 TSMO - biodpady - provoz Scania - faktura na konci 0, , , , hrazeno Projekt na vybudování sběrného dvora (TSMO) 0, Odpady- stravenky, penz.přip , , , , odpady sociální fond 8000, , , , podzemní kontejner - 1 stání 0, ,00 0,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , , Odpady - skládka - od TSMO , , , , skládka - nákup služeb ,00 0,00 0, skládka - monitoring podzemních vod , , , ,00 Ostatní nakládání s odpady , , , , , úprava naučné stezky kolem Broumaru 0, ,00 0, protipovod.opatření (aktualizace povod.plánu) 90000, , ,00 Ochrana přírody a krajiny , , , , , Zeleň údržba od TS , , , , Zeleň údržba od TS - pěší zóna 40000, , , , monitorovací zpráva k dotaci obnova zeleně - Kupkovo 6100, , , Zeleň nákup služeb (nutná údržba, kácení,obnova) , , , , výsadba další aleje 0, ,00 0, Výsadby Nádražní ul., autokemp, památné stromy - 0, , ,00 spoluúčast k dotaci Výsadby v Podzámčí - spoluúčast k dotaci - jde o oddělení prům.zóny - příprava nové obytné zóny 0, , , úprava parčíku u Jordánku 0, ,00 0, Výdaje z dotace z Úřadu práce 0, , , , Výdaje k dotaci z Úřadu práce - sociální pojištění 0, , , , Výdaje k dotaci z Úřadu práce - zdrav. pojištění 0, , , , Výdaje k dotaci z úřadu práce - stravenky 0, , , , Výdaje k dotaci z Úřadu práce - soc. fond 0, ,00 700,00 700,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , , dotace Fond ohrožených dětí 500, , , , , živelná pohroma, pomoc 0, ,00 0, , , Soc.služby příspěvek na provoz , , , , Soc. služby - oprava výklenku kuchyňského zádveří ,00 0, , ,00 (nebylo vyčerpáno ve 2014, bude 2015) Sociální služby města Opočna celkem , , , , , příspěvek Agentuře domácí péče 5 000, , , , , Klub důchodců - vodné a stočné 1470, ,00 0,00 0,00 0, Klub důchodců elektr.energie (Tyršova 673) - přímotopy v bytovém domě 40562, , , , ,00

13 Klub důchodců - opravy , ,00 764, , , dotace NONA na dopravu (Vostoupal+Monček) 3 838, , , , , příspěvek o.s. Společné cesty 2 000, , , , , , , , , , dar sdružení Důchodci od Dědiny 0,00 0, , , , dar Sdružení linka bezpečí 0, ,00 0, , , dot.svaz těl. postiž. 7200, , , , ,00 Podpora v sociální oblasti celkem 7200, , , , , účelová rezerva podle kriz.zákona 0, ,00 0, , , bezpečnostní agentura - služby , , , , bezpečnost - DHIM 36000, ,00 0,00 0, bezpečnost - kamerový systém (infrastruktura) 90000, , , ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , JSDH refundace 15000, , , , JSDH ost.osob.výdaje 75000, , , , JSDH sociální pojištění 19000, , , , JSDH zdravotní pojištění 7000, , , , JSDH refundace pojistného 4 700, , , JSDH prádlo,oděv,obuv 12000, , , , JSDH drobný HIM 5000, , , , JSDH materiál (hadice,spojky) 30000, , , , JSDH PHM 25000, , , , JSDH telefony 0, , , , JSDH školení 51000, , , , JSDH služby, revize 7000, , , , JSDH údržba a opravy 53000, , , , JSDH cestovné 0, , , , JSDH občerstvení 1000,00 240, , , JSDH celkem , , , , , Zbrojnice Opočno ost.os.výd , , , , Zbrojnice Opočno materiál 7000, , , , Zbrojnice Opočno vodné,stočné 12000, , , , Zbrojnice Opočno plyn 82000, , , , Zbrojnice Opočno el.energie 20000, , , , Zbrojnice Opočno telefon 14000, , , , Zbrojnice Opočno služby,revize 20000, , , , Zbrojnice Opočno - průkaz energ.nároč. budovy 0,00 0, , , Zbrojnice Opočno údržba a opravy , , , , Oprava zbrojnice (výročí)- bude v rozpočtu ,00 0, Zbrojnice Opočno celkem , , , , , JSDH - příspěvek hasičskému sboru - auto , , , , , SDH Opočno dotace , , , , ,00

14 SDH Čánka dotace (doplnění výzbroje a výstroje, 39000, , , , ,00 PHM, materiál) příspěvky za SDH Opočno Svazu 2000, , , , , příspěvky za SDH Čánka Svazu 1640, , , , ,00 Podpora hasičských obč. sdružení celkem 72640, , , , , Zbrojnice Čánka voda 4000,00 541, , , Zbrojnice Čánka elektřina 20000, , , , zbrojnice Čánka revize 2000,00 250, , , Zbrojnice Čánka opravy -stříkačka, auto VW, zbrojnice 12000, , , , úprava areálu hasičské zbrojnice v Čánce 20000, přístřešek u zbrojnice v Čánce - posezení 0, ,00 0, Výdaje na zbrojnici v Čánce 77867, , , , , HASIČI celkem , , , , , Zastupitelé dohody 10000, , , , Zastupitelé odměny , , , , zastupitelé sociální pojistné , , , , zastupitelé zdravotní pojistné 93000, , , , zastupitelé - ošatné obřady 15000, , , ,00 Zastupitelé celkem , , , , , MÚ mzdy , , , , MÚ Ostatní osobní výdaje 60000, , , , MÚ Sociální pojištění , , , , MÚ Zdravotní pojištění , , , , MÚ Povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 30000, , , , MÚ Léky a ochranné pom. 500,00 76,00 500,00 500, MÚ Odborná literatura 40000, , , , MÚ Drobný hmotný majetek , , , , MÚ Materiál , , , , MÚ úrok z úvěru na odkup budovy MÚ 20000, , , , MÚ Vodné a stočné 50000, , , , MÚ Elektrická energie , , , , MÚ Pohonné hmoty 70000, , , , MÚ Poštovné , , , , MÚ Telefonní hovory , , , , MÚ Nájemné , , , , MÚ Poradenské služby, studie , , , , MÚ Školení , , , , MÚ údržba programů a služby PC 0, , , , MěÚ revize, inzerce, certifikáty, služby PC, dálkový , , , ,00 přístup na KÚ, parkovné, skartace, znal. posudky, geom.plán, provoz webových stránek, psi v útulku atd výdaje k dotaci na sociální práci z kraje , , MÚ Opravy budovy, zařízení úřadu, počítačů, aut, atd , , , , MÚ Počítačové programy 30000, , , , MÚ Cestovné 15000, , , ,00

15 MÚ Pohoštění 15000,00 622, , , MÚ Leasing , , ,00 0, MÚ Obřadka ošatné 20000, , , , MÚ záloha do pokladny 34059,00 0,00 0, MÚ Neinv. příspěvky a náhrady, pohřby atd 40000,00 0, , , MU Příspěvky neziskovkám i fyzickým osobám 10000,00 0, , , MÚ Daně a poplatky 10000, , , , MÚ Náhrady za nemoc 30000, , , , MÚ Dary obyvatelstvu 10000,00 0, , , MÚ Stravenky, penzijní přip , , , , MÚ Sociální fond , , , ,00 Městský úřad celkem , , , , , Poplatky bankám 63000, , , , Pojištění majetku , , , , odvody daní - DPH , , , odvody daní - DPPO za obec , , , ,00 Finanční operace , , , , , vratka dotace na volby do parlamentu, zastupitelstva a senátu úroky z konsolidovaného úvěru (ČOV, Podzámčí, zateplení škol, odkup MÚ) Nespecifikované rezervy na kapitálové výdaje plus částka na vratky dotací z roku ty se nesmí promítnout ve schváleném rozpočtu, ale až v upraveném 52901,00 0, , ,00 přičteno k rezervě 1 mil o dva řádky níž 0, , , ,00 0, ,00 1 milion převeden do jiných paragrafů , ,00 Ostatní činnosti , , , , ,00 Mezisoučet , , , , ,00 výdaje Výdaje celkem , ,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji , ,00 Financování Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Návrh rozpočtu FV - po jednání rozšířené rady Návrhy do rozpočtu 2015 Návrhy do rozpočtu zapojení zůstatku na běžném účtu , zapojení fondu obnovy VAK , ,00 financování , , splátka úvěru přijatého v roce úvěr 5,5 mil na 0,00 10 let splátka úvěru Zimní stadion , , , , splátka úvěru Trčkovo nám , , , , splátky konsolidovaného úvěru (ČOV, Podzámčí, nákup MÚ, zateplení škol) 0, , , ,00

16 splátky půjčky od SFŽP na ČOV , , , ,00 splátky úvěrů celkem , , , ,00 Financování celkem , ,00 chybí nám: ,00 0,00

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2.

Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2. Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2.2012 / P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE položka paragraf Pěstební činnost par.1031 Mzdy 5011 1031 45000,00 Odvody SP 5031 1031 11300,00 Odvody ZP 5032 1031 4100,00 Úrazové pojištění 5038 1031 200,00 Nákup ostat.služeb 5169 1031 39400,00

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Návrh rozp. opatření č. 3

Návrh rozp. opatření č. 3 Návrh rozp. opatření č. 3 Příjmy Odvod výtěžku z provozování loterií 231 0600 1351 22 000,00 Odvod výtěžku z provozování VHP 231 0600 1355 69 000,00 Správní poplatky 231 0600 1361 30 000,00 231 0400 4111

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 List1 Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 Příjmy Příjmy v tis.kč UZ POL ZP HODNOTA text změny DANĚ 1111 2 300 DPFO-ZČ 1112 700 DPFO-SVČ 1113 200 DPFO-KV 1121 3

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112 Daň z příjmu

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více