přijaté splátky půjčených prostředků - FRB , , , , ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00 00 0000 00000 00 000 24 60 236 25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB 208 339,00 165 000,00 184 173,00 104 000,00 104 000,00"

Transkript

1 Město Opočno IČ: Podklad pro rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2015 PŘÍJMY Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Návrhy do rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu příjmy DPFO závislá činnost , , , , , příjmy DPFO kapit.výnosy , , , , , příjmy DP právnické osoby , , , , , příjmy DPPO za obec (stejné ve výdajích) , , , , , příjmy DPH , , , , ,00 Daňové příjmy kromě daně z nemovitostí , , , , , poplatky likv. kom.odpadu , , , , , poplatek ze psů 75233, , , , , poplatek za rekreační pobyt 25940, , , , , popl. za užívání veř.prostr , , , , , popl. za veř.prostr. Porcinkule , , , , , popl. za veř. prostr. Zámecká ul 90000, , , , poplatky z ubytovací kapacity 11274, , , , , příjem z loterií , , , , , příjem z VHP , , , , , příjem za správní poplatky , , , , ,00 Daně a poplatky , , , , , Daň z nemovitostí - odhad finančního úřadu pro rok , , , , , přijaté splátky půjčených prostředků - FRB , , , , , Neinvestiční přijaté transfery - dotace ze SR , , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (z Úřadu práce) 0, , , , Lesní hospodářství , ,00 0, , , IC příjmy z poskytovaných služeb , , , , , IC příjmy z prodeje zboží , , , , , Příjmy z poskytnutí práva užití (pronájem střech na 4000, , , , ,00 antény Vodafone a Telefonica) Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , , , , Příjmy z nájmu ČOV od TS , , , , , příjmy z kultury , , , , příjmy z plesu (v tom byl dar 25 tis.) 52915, , příjmy z Mikuláše (v tom byl dar 25 tis.) 83706, , knihovna příjmy z poskytování služeb 80086, , , , , knihovna prodej knih 1430, , , , ,00

2 příjmy z výstavních síní (obou)- vstupné ,00 0, , příjmy z vydav.činnosti (kniha paní Markové) 7623, , , , , příjmy z rozhlasu 13560, , ,00 0,00 0, Příjem za inzeráty v ON 12835, , , , , KND příjmy z poskytovaných služeb 17358, , , , , KND příjmy z nájmu , , , , ,00 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem , , , , , Nájem za koupaliště od TS , , , , , Poliklinika - příjem za služby ,00 0, , , , Poliklinika - nájem 53651,00 0, , , ,00 Zdravotnictví ,00 0, , , , nemocnice - příjem za služby 0, , , , , nemocnice - příjmy z nájmu 0, , , , ,00 0, , , , , Byty tržby za služby , , , , , byty tržby z nájmu , , , , ,00 Příjmy v bytovém hospodářství , , , , , Nebyty příjmy z pronájmu , , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , , Příjmy z prodeje čp. 125 Komenského, bytu v čp , ,00 0, , , a v Mírové ul Příjem z prodeje ostatního majetku (plynárenského ,00 0, , ,00 zařízení na Ořechové) tržby za WC 34240, , , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj , , , , , příjmy poplatky EKO KOM , , , , , Příjmy z úroků na účtech , , , , ,00 Příjmy celkem , , , , ,00 IČ: Město Opočno VÝDAJE Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Návrhy do rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu Lesní hospodářství - Těžba a zalesnění v Lišťovině - výsadby, oplocenka, ožínání , , , , ,00 Lesní hospodářství , , , , IC mzdy , , , , IC dohody o provedení práce 40000, ,00 0,00 0,00

3 IC pojistné na soc. zabezpečení , , , , IC pojistné na zdr. pojištění 60000, , , , IC léky 1000,00 0, , , IC DHIM 20000, , , , IC zboží na prodej 92820, , , , IC materiál (i propagační) 50000, , , , IC elektrická energie 90000, , , , IC služby telekomunikací 15000, , , , IC školení 5000,00 726, , , IC služby 60000, , , , IC opravy 10000,00 0,00 0,00 0, IC programové vybavení 10000,00 0,00 0,00 0, IC cestovné (kurzy,setkání IC) 15000,00 0, , , IC pohoštění 5000,00 0,00 0,00 0, IC stravenky, penz. připojištění 29000, , , , IC sociální fond 21500, , , ,00 Informační centrum celkem , , , , , propagace města , , , , nájem pozemku bilboard (za 2014 a 2015) 2 880,00 0, , , MAS pohoda venkova , , , , Destinace Orlické hory a Podorlicko , , , , Sdružení historických sídel Čech,Moravy a Slezska 3 123, , , , příspěvky DSO F. Kupka , , , , příspěvky fyzickým osobám 1 000,00 500, , , příspěvky Euroregion 16000, , , , sponzoring doporučený radou města 50000,00 vyčerpáno 50000, ,00 převodem do jiných paragrafů Propagace města celkem , , , , , komunikace -materiál- dopravní značení, vodorovné značení atd , , , , údržba komunikací od TS s.r.o , , , , údržba komunikací od TS s.r.o. - Zámecká ul a , , , ,00 Trčkovo komunikace - nákup služeb 50000, , , , faktura od TSMO na konci 2014, hrazeno nakonec , ,00 0, komunikace - opravy , , , , oprava místní komunikace v Čánce - křižovatka u 0, , ,00 kapličky projekt na propojení COOPu se Severním sektorem 40000,00 0, městský informační systém , , , ulička na Švamberku 0, ,00 0, dokončení oprav povrchů a kanalizace Charouzova a Vorlova ul ,00 0,00

4 projektová dokumentace na nové pozemky v ,00 0,00 Podzámčí - nově: projekt na nové pozemky rezerva na projektové dokumentace , , ,00 Komunikace, silnice celkem , , , , , projekt na cyklostezku z Čánky , ,00 100, ,00 0, rekonstrukce chodníků Nádražní ul. - II. etapa , , projekt chodník Dobrušská ulice ,00 0, projekt parkoviště Štefanka - studie 10000, , projekt na chodník na Olivě 30000, ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , , přístřešek u autobusové zastávky u COOP 0,00 0,00 0, ,00 0, VH nájemné 35000, , , , VH nákup služeb , , , , úprava tvrdosti vody - projekt , , pozemky okolo vodního zdroje od státního statku 0, , ,00 Jeneč (Legon) VH opravy , , , VH investice (náhradní zdroj v Legonu) 65000, , ,00 Pitná voda , , , , , kanalizace materiál a drobný HIM 8000, , , , ČOV - úroky z úvěru , ,70 přesunuto v rozp. přesunuto v rozp ČOV - úrok z půjčky SFŽP 21000, , , , kanalizace - nákup služeb , , , , ČOV - monitorovací zpráva k dotaci 6000, , , kanalizace - opravy (čerpadla, míchadla, ) 0, , , , opravy ČOV z fondu obnovy 0, , , Legon kanalizace z fondu obnovy 0, , , kanalizace - investice , , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod , , , , , břehové hrany rybníka Broumar , ,00 0, Broumar - technicko bezpečnostní dozor 50000, , , , revitalizace rybníku (náhonu) v Čánce 0, , ,00 Vodní díla v zemědělské krajině 47190, , , , , MŠ úroky z úvěru zateplení 61000, ,40 jinde v rozpočtu jinde v rozpočtu MŠ monitorovací zpráva 0, , , , MŠ zabezpečovací zařízení 25000, MŠ příspěvek na provoz , , , , ,00 Mateřská škola celkem , , , , , ZŠ úroky z úvěru na zateplení 61000, ,40 jinde v rozpočtu jinde v rozpočtu ZŠ zateplení - monitorovací zpráva 6000, , , , ZŠ průkaz energetické náročnosti budovy 0, , , ZŠ příspěvek na provoz , , , , , ZŠ opravy (radniční křídlo, výtah, apod.) 24474, ,00

5 ZŠ další příspěvek na provoz - oprava osvětlení učeben čp ,00 0, ZŠ další příspěvek na provoz - videotelefony - budovy 32000,00 0,00 čp. 4 a ZŠ příspěvek na investice ( ve 2015 na konvektomat) , , , , zabezpečovací systém čp hradilo by město 50000,00 0, příštřešek na kola - budova čp. 11 -hradilo by město 25000,00 0, přístřešek na kola - budova čp. 4 (dřevěný)- hradilo by město 60000,00 0, ZŠ změna vytápění - dvakrát projekt plus posouzení různých variant způsobů vytápění ZŠ další příspěvek na provoz - pukání zdiva a schodiště čp. 313 postupná výměna oken v budovách čp. 4 a 11 oprava fasády vodárny na dvorku budovy čp. 4 oprava tašek na přístřešku na dvorku budovy čp. 4 a čp. 11 úprava okolí budovy čp. 313, znovu podání žádosti o grant podlahy v budově čp. 4 odhlučnění učebny čp. 313 rekonstrukce elektroinstalace v čp , , , ,00 0,00 rekonstrukce "lítaček" čp. 11 zateplení "radničního křídla" čp přidání radiátoru, vybudování příčky na chodbě doplnění chybějících vnitřních oken čp. 11 rekonstrukce šachty - přívod vody do budovy čp. 313 Základní škola celkem , , , , , příspěvek pro Danetu s.r.o. - škola pro zdravotně postižené žáky 0,00 0, , , , vnitřní telefon pro ZUŠ 0, , kultura ve městě (kromě Porcinkule, jarmarku, plesu , , , , ,00 a Mikuláše) včetně zajištění tech. zázemí Festival F. Kupky , Opofest 64000, příprava kulturních a sportovních akcí od TSMO 0, ,00 0, příprava kulturních a sportovních akcí od TSMO na 0, ,00 0,00 Zámecké a Trčkově nám dotace Sdružení pro rozvoj kult.aktivit 36000, , , , , dotace o.s. ABAKUS ,00 0,00 Kultura celkem , , , , , Opočenská beseda dotace 36000, , , , , příspěvek pro ZŠ na Karlovarského skřivánka 10000, , , J.Novotný (Opočenka) dotace 13500, , , , ,00

6 Podpora hudebních spolků celkem , , , , , Knihovna mzdy , , , , Knihovna ost.os.vydaje 5000,00 0, , , Knihovna pojistné na soc.zab , , , , Knihovna pojistné zdravotní 36000, , , , knihovna - knihy, uč.pomůcky,tisk , , , , Knihov. DHIM 50000, , , , Knihovna knihy na prodej 1500, , , , knihovna materiál (folie,toner,akce) 21000, , , , knihovna vodné, stočné 8000, , , , knihovna elektr.energie 25000, , , , knihovna služby pošt 2500, , , , knihovna služby telekomunikací 13000, , , , knihovna nájemné 45000, , , , knihovna školení 1500,00 242, , , knihovna - služby PC 0, , , , knihovna nákup služeb 31000, , , , knihovna - plyn , , , , knihovna opravy 6000, , , , knihovna program.vybaveni 12000,00 0,00 0,00 0, knihovna cestovné 2000, , , , knihovna pohoštění 1000,00 72,00 500,00 500, Knihovna čl. příspěvek SKIP 1 500, , , , knihovna stravenky, pen. přip , , , , knihovna sociální fond 17000, , , ,00 Knihovna celkem , , , , , výstavní síň čp mzdy 0, , , , , výstavní síň čp drobný HIM 0, , , výstavní síň čp zboží 0, ,00 0, výstavní síň čp materiál 0, , , výstavní síň čp vodné, stočné 0, ,00 392,00 400,00 400, výstavní síň čp el.energie 0, , , , , výstavní síň čp nájem 0, , , , , výstavní síň čp služby - obnova stálé expozice 0,00 0, , , ,00 Kupky a Sluky výstavní síň čp opravy 0, , , výstavní síň čp. 2 - mzdy 64620, výstavní síň čp. 2 - drobný HIM 25899, výstavní síň čp. 2 - zboží 14000, výstavní síň čp. 2 - materiál 15771, výstavní síň čp. 2 - vodné, stočné výstavní síň čp. 2 - el.energie 25000, , výstavní síň čp. 2 - nájem výstavní síň čp. 2 - služby , výstavní síň čp. 2 - opravy výstavní síň čp. 2 - zaměření čp ,00 0,00 výstavní síň čp. 2 - příkazní smlouva - Dabona ,00 0,00 výstavní síň čp. 2 - dokumentace pro stav.povolení ,00 0,00 výstavní síň čp. 2 - zřízení odběrného místa 80000,00 0, Práce TSMO vyfakturované na konci roku , ,00 výstavní síň , , , , ,00

7 vydavatelská činnost (knížka paní Markové) 1 091, , , , , Vydavatelská činnost 1 091, , , , , LK mzdy (Macek, Hamáček, kronikářky) 46000, , , , LK pojistné na soc. zabezpečení 3000,00 0, , , LK knihy 2000,00 230, , , LK drobný HIM 6000, , , , LK materiál 9000, , , , LK služby, spolupráce s muzei, archivy 15000, , , , LK programy, upgrade 5000,00 0, , ,00 Letopisecká komise celkem 83159, , , , , úroky z úvěru Trčkovo nám 42000, , , , Trčkovo - monitorovací zpráva k dotaci 6000, , , , II. etapa obnovy oken jižní fasády ZŠ čp. 11 0, , , II. etapa obnovy oken ZUŠ čp. 10 na Trčkově nám. 0, , , oprava kamenného mostu přes Zlatý potok 0, ,00 0, oprava jižní fasády a dřevěného štítu severní fasády 0, , ,00 domu čp podíl města k dotaci oprava kamenné cesty Podkostelí 0, ,00 0, restaurátorský průzkum omítek márnice u Mar.kost. 0, , , periodická údržba solitérních sakrálních staveb , , ,00 Zachování a obnova kulturních památek (státem evidovaných) , , , , , opěrná zeď Opočno - Podkostelí 0,00 0, , , oprava fasády a podříznutí kapličky v Čánce ,00 0,00 Opravy památek - místního významu 0, , , , , vrácení příjmů z rozhlasu za roky 2013 a , , rozhlas služby od TS 48130, , , , ,00 Rozhlas celkem 48130, , , , , Opočenské noviny os. náklady 0, ,00 0,00 0, Opočenské noviny - pořízení (tisk) 0, , , , Opočenské noviny - poštovné 5000, , , , Opočenské noviny - služby -zejm. roznáška , , , ,00 Opočenské noviny celkem , , , , , KND mzdy , , , , KND ostatní osobní náklady 60000, , , , KND sociální pojištění 98000, , , , KND zdravotní pojištění 35500, , , , KND ochranné pomůcky 2000,00 0, , , KND lékárnička 500,00 0,00 500,00 500, KND drobný HIM (z toho 70 tis. mikrofony) , , , , KND materiál 70000, , , , KND vodné a stočné 26000, , , , KND elektrická energie , , , ,00

8 KND plyn , , , , KND telefony 10000, , , , KND školení 5000,00 484, , , KND služby , , , , KND monitorovací zpráva k dotaci 6000, , , KND ozvučení interiérů 0, ,00 0, KND - kavárna - komplet včetně nového vybavení, z toho podlahy jsou cca 70 tis KND výmalba zadního schodiště (včetně opravy ového soklu) 0, ,00 0,00 0, , , , KND pohoštění 5 000, , , KND stravenky, penzijní připojištění , , , , KND soc.fond , , , , KND odhlučnění vstupních dveří svíčkárny 0, , ,00 KND celkem , , , , , Porcinkule včetně technického zabezpeční v rámci kultury , , , , Jarmark na Trčkově náměstí o Porcinkuli v rámci kultury , , , , Ples města 49325, , , , , Mikuláš včetně technického zabezpečení , , , , , SPOZ dary, blahopřání 14918, , , , ,00 Ostatní záležitosti kultury , , , , , Zimní stadion - průkaz energ.náročnosti budovy 5000, , Zimní stadion splátka úroků 30000, , , , Zimní stadion - nákup pozemků pod stadionem 0, , , HC oprava střechy na budově strojovny , , TJ Spartak - výstavba sociálního zařízení s přístřeškem u tenisových hřišť Koupaliště investice nebo opravy (na opravy bychom museli dát příspěvek) 0, , , , , , , Dotace na koupaliště do TS , , , ,00 Sportovní zařízení v majetku města 0, , , , , TJ Sokol Opočno dotace 27000, , , , TJ Sokol - spoluúčast k dotaci (spolupráce s komisí 16000, ,00 pro sport a volný čas) TJ Spartak dotace na činnost , , , , TJ Spartak - hliníkové branky pro přípravku - 4ks 0, ,00 0, TJ Spartak - spoluúčast k dotaci na generální opravu travnaté plochy ve výši ,- Kč. 0, , , TJ Spartak - Opočno CUP , , , TJ Spartak - oprava plotu mezi tenis. kurty a fotbal. hřištěm (havarijní stav) 0, , , HC Opočno příspěvek na provoz , , , , HC Opočno příspěvek na splátky úvěru a úroky 0, , , výdaje plánované komisí pro sport a volný čas , , SKI KLUB Dobruška o.p.s - lyžařská škola 10000, , ,00 0,00

9 České unie sportu (RK) 3 000, , , ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , , , , , Junák dotace , , , , Mažoretky dotace 5 000, , , , hřiště Podzámčí 0, , , projekt Opičí dráhy u Broumaru 0, ,00 0,00 Podpora využití volného času mládeže , , , ,00 Mezisoučet , , , , Český zahrádkářský svaz dotace 5000, , , , Kynologická organizace dotace 5000, , , , Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy 5000, , , , Rybářský svaz dotace , , , , Český svaz včelařů 5 000, , , ,00 Podpora těchto spolků celkem , , , , , Poliklinika - materiál 10000, , , , poliklinika - elektr. Energie 60000, , , , poliklinika - vodné, stočné 20000, , , , poliklinika - plyn , , , , poliklinika - nákup služeb od TSMO 0, , , , poliklinika - služby , , , , poliklinika - průkaz energ.náročnosti budovy 5000, , poliklinika - opravy 0, , , ,00 Poliklinika celkem , , , , , nemocnice - vodné, stočné 0, , , , nemocnice - plyn 0, , , , nemocnice - el. energie , , , , nemocnice - drobný HIM, materiál, mzdy 21417, nemocnice - služby 0, , , , Nemocnice - nákup služeb od TSMO 0, , , , nemocnice - opravy a údržba 0, , , , nemocnice -plynofikace kotelny interna hosp. 0, , ,00 budova nemocnice - projekty EPC 0, ,00 0,00 Nemocnice 0, , , , , Příspěvek - Domácí hospic Setkání, o.p.s v RK 0, , , , , Příspěvek - hospic v Červeném Kostelci 5000, , , , ,00 Hospic 5 000, , , , , byty mzdy (uklizečka, kotelník) , , , , byty drobný HIM 20000,00 0, , , byty materiál 50000, , , , BH úroky z úvěru Podzámčí II , ,51 jinde v rozpočtu jinde v rozpočtu byty vodné, stočné , , , , byty plyn , , , , byty elektrická energie 70000, , , ,00

10 byty nájemné (popelnice..) 12000, , , , Byty - konzultační, poradenské služby 5000,00 0, , , Byty školení 4000,00 0, , , Byty - počítačové programy a služby 0, ,00 0,00 0, Byty služby , , , , byty údržba a opravy , , , , byty příspěvky na správu domu , byty - platby do SVB , , , , byty vratky služeb , , , , byty - fasáda čp , ,00 0, byty - investice , ,00 0, čp. 673 (DPS) - oprava střechy a balkonů 0, , , čp oprava oken a fasády 0, ,00 0, oprava oplocení domu Tyršova čp , ,00 0,00 Bytové hospodářství celkem , , , , , nebyty materiál 20000,00 175, , , nebyty vodné 5000, , , , nebyty el. energie pečovatelka čp , , , , služby v pronajatých nebyt. prostorech 10000,00 484, , , opravy a údržba nebytů - výměna výlohy - prodejna , , ,00 0,00 Čánka Nebyty celkem 63079, , , , , Osvětlení materiál a opravy 50000, , , , Vánoční osvětlení pro Dobříkovec 30000, , Osvětlení el. energie , , , , Osvětlení od Tech.služeb , , , , Osvětlení od TS Zámecká ul ,00 0, , , Osvětlení chatová oblast u Broumaru , Osvětlení za KND - projekt 0, ,00 0, Osvětlení - Jiráskova ulice 0, ,00 0,00 Osvětlení celkem , , , , , Hřbitov - materiál (poškození hrob.zařízení) 0, , , Hřbitov nákup služeb od TSMO , , , , Hřbitov - urnový háj - úprava prostoru před kolumbáriem ,00 0, Hřbitov - nutné opravy hrobů v majetku města (čestní občané) , , , Hřbitov - rozptylová loučka ,00 0,00 Hřbitov celkem , , , , , nový územní plán 0,00 0, , ,00 územní plánování 4 840,00 0,00 0, , , MH dětské hřiště OON 10000, , , , MH drobný HIM 80000, , , , Mariánský kostelík 0, , ,00

11 MH materiál 0, ,00 0, , MH čp. 2 srážková voda a voda kašna Trčkovo , , , , MH elek. energie (např. kašna Trčkovo) , , , , MH nájem TJ Sokol , , , , MH služby, revize, věcná břemena , , , , MH Komunál. služby od TS s.r.o , , , , MH Komunál. služby od TS s.r.o. Trčkovo a Zámecká , , , , MH faktura od TSMO na konci 2014, hrazená , ,00 (provoz zametacího vozu) MH opravy, havárie, atd , , , , MH čp 2 - údržba a opravy , , , MH nákup kolků , , , , MH platby daní a poplatků , , , , MH - vynětí ze ZPF - poplatková povinnost , , , právník pro soudy o klášter 0, , , , projekty na různé akce, geometrické plány a 24592, ,00 mapové podklady zpracování strategického plánu města 0, , , projekt na revitalizaci Lišťoviny (např. lavičky a 0, ,00 0,00 mostky přes Zlatý potok) odvodnění vjezdu do zahrádkářské kolonie , číštění příkopu v Čánce 30000, nákup pozemků Poskočilovi , , , , nákup pozemků pod točnou od Českých drah 0, , , výkup dalších důležitých pozemků (např. pruh vedle 0, ,00 0,00 Poskočilů) oprava kapličky v Čánce 0, ,00 0, projekt na úpravu prostr. vyhlídky u zvonice 0, , ,00 Služby místního hospodářství celkem , , , , , WC ostatní osobní náklady 35000, , , , WC sociální pojištění 2700, , , WC zdravotní pojištění 1350, , , WC nákup materiálu 20000, , , , WC vodné stočné 35000, , , , WC elektrická energie 25000, , , , WC nákup služeb 20000,00 794, , , WC údržba a opravy (zejm. nové dveře) 80000, , , ,00 WC celkem , , , , , odpad mzdy , , , , odpady - dohoda o PP 3000, , , , odpady - soc.pojištění 29000, , , , Odpady zdravotní pojištění 11000, , , , odpa.hosp.školení 4000, , , , nájemné kontejner 7000,00 0, , , Odpady-služby a plán odpadového hosp , , , , Odpady - TSMO - nakládání s bioodpady 0, , , Odpady - TSMO - odvoz odpadků 0, , , Odpady - TSMO - odvoz odpadků - pěší zóna 0, , ,00

12 TSMO - biodpady - provoz Scania - faktura na konci 0, , , , hrazeno Projekt na vybudování sběrného dvora (TSMO) 0, Odpady- stravenky, penz.přip , , , , odpady sociální fond 8000, , , , podzemní kontejner - 1 stání 0, ,00 0,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , , Odpady - skládka - od TSMO , , , , skládka - nákup služeb ,00 0,00 0, skládka - monitoring podzemních vod , , , ,00 Ostatní nakládání s odpady , , , , , úprava naučné stezky kolem Broumaru 0, ,00 0, protipovod.opatření (aktualizace povod.plánu) 90000, , ,00 Ochrana přírody a krajiny , , , , , Zeleň údržba od TS , , , , Zeleň údržba od TS - pěší zóna 40000, , , , monitorovací zpráva k dotaci obnova zeleně - Kupkovo 6100, , , Zeleň nákup služeb (nutná údržba, kácení,obnova) , , , , výsadba další aleje 0, ,00 0, Výsadby Nádražní ul., autokemp, památné stromy - 0, , ,00 spoluúčast k dotaci Výsadby v Podzámčí - spoluúčast k dotaci - jde o oddělení prům.zóny - příprava nové obytné zóny 0, , , úprava parčíku u Jordánku 0, ,00 0, Výdaje z dotace z Úřadu práce 0, , , , Výdaje k dotaci z Úřadu práce - sociální pojištění 0, , , , Výdaje k dotaci z Úřadu práce - zdrav. pojištění 0, , , , Výdaje k dotaci z úřadu práce - stravenky 0, , , , Výdaje k dotaci z Úřadu práce - soc. fond 0, ,00 700,00 700,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , , dotace Fond ohrožených dětí 500, , , , , živelná pohroma, pomoc 0, ,00 0, , , Soc.služby příspěvek na provoz , , , , Soc. služby - oprava výklenku kuchyňského zádveří ,00 0, , ,00 (nebylo vyčerpáno ve 2014, bude 2015) Sociální služby města Opočna celkem , , , , , příspěvek Agentuře domácí péče 5 000, , , , , Klub důchodců - vodné a stočné 1470, ,00 0,00 0,00 0, Klub důchodců elektr.energie (Tyršova 673) - přímotopy v bytovém domě 40562, , , , ,00

13 Klub důchodců - opravy , ,00 764, , , dotace NONA na dopravu (Vostoupal+Monček) 3 838, , , , , příspěvek o.s. Společné cesty 2 000, , , , , , , , , , dar sdružení Důchodci od Dědiny 0,00 0, , , , dar Sdružení linka bezpečí 0, ,00 0, , , dot.svaz těl. postiž. 7200, , , , ,00 Podpora v sociální oblasti celkem 7200, , , , , účelová rezerva podle kriz.zákona 0, ,00 0, , , bezpečnostní agentura - služby , , , , bezpečnost - DHIM 36000, ,00 0,00 0, bezpečnost - kamerový systém (infrastruktura) 90000, , , ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , JSDH refundace 15000, , , , JSDH ost.osob.výdaje 75000, , , , JSDH sociální pojištění 19000, , , , JSDH zdravotní pojištění 7000, , , , JSDH refundace pojistného 4 700, , , JSDH prádlo,oděv,obuv 12000, , , , JSDH drobný HIM 5000, , , , JSDH materiál (hadice,spojky) 30000, , , , JSDH PHM 25000, , , , JSDH telefony 0, , , , JSDH školení 51000, , , , JSDH služby, revize 7000, , , , JSDH údržba a opravy 53000, , , , JSDH cestovné 0, , , , JSDH občerstvení 1000,00 240, , , JSDH celkem , , , , , Zbrojnice Opočno ost.os.výd , , , , Zbrojnice Opočno materiál 7000, , , , Zbrojnice Opočno vodné,stočné 12000, , , , Zbrojnice Opočno plyn 82000, , , , Zbrojnice Opočno el.energie 20000, , , , Zbrojnice Opočno telefon 14000, , , , Zbrojnice Opočno služby,revize 20000, , , , Zbrojnice Opočno - průkaz energ.nároč. budovy 0,00 0, , , Zbrojnice Opočno údržba a opravy , , , , Oprava zbrojnice (výročí)- bude v rozpočtu ,00 0, Zbrojnice Opočno celkem , , , , , JSDH - příspěvek hasičskému sboru - auto , , , , , SDH Opočno dotace , , , , ,00

14 SDH Čánka dotace (doplnění výzbroje a výstroje, 39000, , , , ,00 PHM, materiál) příspěvky za SDH Opočno Svazu 2000, , , , , příspěvky za SDH Čánka Svazu 1640, , , , ,00 Podpora hasičských obč. sdružení celkem 72640, , , , , Zbrojnice Čánka voda 4000,00 541, , , Zbrojnice Čánka elektřina 20000, , , , zbrojnice Čánka revize 2000,00 250, , , Zbrojnice Čánka opravy -stříkačka, auto VW, zbrojnice 12000, , , , úprava areálu hasičské zbrojnice v Čánce 20000, přístřešek u zbrojnice v Čánce - posezení 0, ,00 0, Výdaje na zbrojnici v Čánce 77867, , , , , HASIČI celkem , , , , , Zastupitelé dohody 10000, , , , Zastupitelé odměny , , , , zastupitelé sociální pojistné , , , , zastupitelé zdravotní pojistné 93000, , , , zastupitelé - ošatné obřady 15000, , , ,00 Zastupitelé celkem , , , , , MÚ mzdy , , , , MÚ Ostatní osobní výdaje 60000, , , , MÚ Sociální pojištění , , , , MÚ Zdravotní pojištění , , , , MÚ Povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 30000, , , , MÚ Léky a ochranné pom. 500,00 76,00 500,00 500, MÚ Odborná literatura 40000, , , , MÚ Drobný hmotný majetek , , , , MÚ Materiál , , , , MÚ úrok z úvěru na odkup budovy MÚ 20000, , , , MÚ Vodné a stočné 50000, , , , MÚ Elektrická energie , , , , MÚ Pohonné hmoty 70000, , , , MÚ Poštovné , , , , MÚ Telefonní hovory , , , , MÚ Nájemné , , , , MÚ Poradenské služby, studie , , , , MÚ Školení , , , , MÚ údržba programů a služby PC 0, , , , MěÚ revize, inzerce, certifikáty, služby PC, dálkový , , , ,00 přístup na KÚ, parkovné, skartace, znal. posudky, geom.plán, provoz webových stránek, psi v útulku atd výdaje k dotaci na sociální práci z kraje , , MÚ Opravy budovy, zařízení úřadu, počítačů, aut, atd , , , , MÚ Počítačové programy 30000, , , , MÚ Cestovné 15000, , , ,00

15 MÚ Pohoštění 15000,00 622, , , MÚ Leasing , , ,00 0, MÚ Obřadka ošatné 20000, , , , MÚ záloha do pokladny 34059,00 0,00 0, MÚ Neinv. příspěvky a náhrady, pohřby atd 40000,00 0, , , MU Příspěvky neziskovkám i fyzickým osobám 10000,00 0, , , MÚ Daně a poplatky 10000, , , , MÚ Náhrady za nemoc 30000, , , , MÚ Dary obyvatelstvu 10000,00 0, , , MÚ Stravenky, penzijní přip , , , , MÚ Sociální fond , , , ,00 Městský úřad celkem , , , , , Poplatky bankám 63000, , , , Pojištění majetku , , , , odvody daní - DPH , , , odvody daní - DPPO za obec , , , ,00 Finanční operace , , , , , vratka dotace na volby do parlamentu, zastupitelstva a senátu úroky z konsolidovaného úvěru (ČOV, Podzámčí, zateplení škol, odkup MÚ) Nespecifikované rezervy na kapitálové výdaje plus částka na vratky dotací z roku ty se nesmí promítnout ve schváleném rozpočtu, ale až v upraveném 52901,00 0, , ,00 přičteno k rezervě 1 mil o dva řádky níž 0, , , ,00 0, ,00 1 milion převeden do jiných paragrafů , ,00 Ostatní činnosti , , , , ,00 Mezisoučet , , , , ,00 výdaje Výdaje celkem , ,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji , ,00 Financování Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Návrh rozpočtu FV - po jednání rozšířené rady Návrhy do rozpočtu 2015 Návrhy do rozpočtu zapojení zůstatku na běžném účtu , zapojení fondu obnovy VAK , ,00 financování , , splátka úvěru přijatého v roce úvěr 5,5 mil na 0,00 10 let splátka úvěru Zimní stadion , , , , splátka úvěru Trčkovo nám , , , , splátky konsolidovaného úvěru (ČOV, Podzámčí, nákup MÚ, zateplení škol) 0, , , ,00

16 splátky půjčky od SFŽP na ČOV , , , ,00 splátky úvěrů celkem , , , ,00 Financování celkem , ,00 chybí nám: ,00 0,00

Město Opočno IČ:

Město Opočno IČ: Město Opočno IČ: 00275191 Podklad pro rozpis návrhu rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text návrh na rozpočet roku 2016 - upravený po FV 00 00 0000 00000 00 000 11 11 231 10 příjmy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne 12.12. 2016 usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0000 8124 Splátky úvěru + dlouhodobě přijaté

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy:

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Třída 1 - daňové příjmy: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 RUD 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2.

Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2. Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2.2012 / P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

Starostka: Předseda finančního výboru :

Starostka: Předseda finančního výboru : OBEC SEMČICE ROZPOČET NA ROK 2010 ( návrh ) Razítko obce: Rozpočet vypracoval: Starostka: Předseda finančního výboru : Jana Dlouhá Petr Košťál Druh Rozpočet 2010 I. Příjmy celkem 6 363 530,00 z toho: 1.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

ROZPOČET 2017 schválený rozpočet 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z

ROZPOČET 2017 schválený rozpočet 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z ROZPOČET 2017 schválený rozpočet 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 2 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 170 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 200 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 900

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 1 000,00

Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 1 000,00 Příjem Bez ODPA Návrh rozpočtu na rok 2017 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ 1 050 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 150 000,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet na rok Příjmy

Rozpočet na rok Příjmy Rozpočet na rok 2013 Příjmy 1111 Daň z příjmu FO ZČ 1 100 000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 100 000 1113 Daň z příjmu FO srážková 100 000 1121 Daň z příjmu PO 1 100 000 1122 Daň z příjmu PO za obce 160 000

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické OdPa Rozpočet Města Smiřice na rok 2008 pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 666 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 424 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 212 000 1121 Daň z příjmu

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více