přijaté splátky půjčených prostředků - FRB , , , , ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00 00 0000 00000 00 000 24 60 236 25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB 208 339,00 165 000,00 184 173,00 104 000,00 104 000,00"

Transkript

1 Město Opočno IČ: Podklad pro rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2015 PŘÍJMY Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Návrhy do rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu příjmy DPFO závislá činnost , , , , , příjmy DPFO kapit.výnosy , , , , , příjmy DP právnické osoby , , , , , příjmy DPPO za obec (stejné ve výdajích) , , , , , příjmy DPH , , , , ,00 Daňové příjmy kromě daně z nemovitostí , , , , , poplatky likv. kom.odpadu , , , , , poplatek ze psů 75233, , , , , poplatek za rekreační pobyt 25940, , , , , popl. za užívání veř.prostr , , , , , popl. za veř.prostr. Porcinkule , , , , , popl. za veř. prostr. Zámecká ul 90000, , , , poplatky z ubytovací kapacity 11274, , , , , příjem z loterií , , , , , příjem z VHP , , , , , příjem za správní poplatky , , , , ,00 Daně a poplatky , , , , , Daň z nemovitostí - odhad finančního úřadu pro rok , , , , , přijaté splátky půjčených prostředků - FRB , , , , , Neinvestiční přijaté transfery - dotace ze SR , , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (z Úřadu práce) 0, , , , Lesní hospodářství , ,00 0, , , IC příjmy z poskytovaných služeb , , , , , IC příjmy z prodeje zboží , , , , , Příjmy z poskytnutí práva užití (pronájem střech na 4000, , , , ,00 antény Vodafone a Telefonica) Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , , , , Příjmy z nájmu ČOV od TS , , , , , příjmy z kultury , , , , příjmy z plesu (v tom byl dar 25 tis.) 52915, , příjmy z Mikuláše (v tom byl dar 25 tis.) 83706, , knihovna příjmy z poskytování služeb 80086, , , , , knihovna prodej knih 1430, , , , ,00

2 příjmy z výstavních síní (obou)- vstupné ,00 0, , příjmy z vydav.činnosti (kniha paní Markové) 7623, , , , , příjmy z rozhlasu 13560, , ,00 0,00 0, Příjem za inzeráty v ON 12835, , , , , KND příjmy z poskytovaných služeb 17358, , , , , KND příjmy z nájmu , , , , ,00 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem , , , , , Nájem za koupaliště od TS , , , , , Poliklinika - příjem za služby ,00 0, , , , Poliklinika - nájem 53651,00 0, , , ,00 Zdravotnictví ,00 0, , , , nemocnice - příjem za služby 0, , , , , nemocnice - příjmy z nájmu 0, , , , ,00 0, , , , , Byty tržby za služby , , , , , byty tržby z nájmu , , , , ,00 Příjmy v bytovém hospodářství , , , , , Nebyty příjmy z pronájmu , , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , , Příjmy z prodeje čp. 125 Komenského, bytu v čp , ,00 0, , , a v Mírové ul Příjem z prodeje ostatního majetku (plynárenského ,00 0, , ,00 zařízení na Ořechové) tržby za WC 34240, , , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj , , , , , příjmy poplatky EKO KOM , , , , , Příjmy z úroků na účtech , , , , ,00 Příjmy celkem , , , , ,00 IČ: Město Opočno VÝDAJE Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Návrhy do rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu Lesní hospodářství - Těžba a zalesnění v Lišťovině - výsadby, oplocenka, ožínání , , , , ,00 Lesní hospodářství , , , , IC mzdy , , , , IC dohody o provedení práce 40000, ,00 0,00 0,00

3 IC pojistné na soc. zabezpečení , , , , IC pojistné na zdr. pojištění 60000, , , , IC léky 1000,00 0, , , IC DHIM 20000, , , , IC zboží na prodej 92820, , , , IC materiál (i propagační) 50000, , , , IC elektrická energie 90000, , , , IC služby telekomunikací 15000, , , , IC školení 5000,00 726, , , IC služby 60000, , , , IC opravy 10000,00 0,00 0,00 0, IC programové vybavení 10000,00 0,00 0,00 0, IC cestovné (kurzy,setkání IC) 15000,00 0, , , IC pohoštění 5000,00 0,00 0,00 0, IC stravenky, penz. připojištění 29000, , , , IC sociální fond 21500, , , ,00 Informační centrum celkem , , , , , propagace města , , , , nájem pozemku bilboard (za 2014 a 2015) 2 880,00 0, , , MAS pohoda venkova , , , , Destinace Orlické hory a Podorlicko , , , , Sdružení historických sídel Čech,Moravy a Slezska 3 123, , , , příspěvky DSO F. Kupka , , , , příspěvky fyzickým osobám 1 000,00 500, , , příspěvky Euroregion 16000, , , , sponzoring doporučený radou města 50000,00 vyčerpáno 50000, ,00 převodem do jiných paragrafů Propagace města celkem , , , , , komunikace -materiál- dopravní značení, vodorovné značení atd , , , , údržba komunikací od TS s.r.o , , , , údržba komunikací od TS s.r.o. - Zámecká ul a , , , ,00 Trčkovo komunikace - nákup služeb 50000, , , , faktura od TSMO na konci 2014, hrazeno nakonec , ,00 0, komunikace - opravy , , , , oprava místní komunikace v Čánce - křižovatka u 0, , ,00 kapličky projekt na propojení COOPu se Severním sektorem 40000,00 0, městský informační systém , , , ulička na Švamberku 0, ,00 0, dokončení oprav povrchů a kanalizace Charouzova a Vorlova ul ,00 0,00

4 projektová dokumentace na nové pozemky v ,00 0,00 Podzámčí - nově: projekt na nové pozemky rezerva na projektové dokumentace , , ,00 Komunikace, silnice celkem , , , , , projekt na cyklostezku z Čánky , ,00 100, ,00 0, rekonstrukce chodníků Nádražní ul. - II. etapa , , projekt chodník Dobrušská ulice ,00 0, projekt parkoviště Štefanka - studie 10000, , projekt na chodník na Olivě 30000, ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , , přístřešek u autobusové zastávky u COOP 0,00 0,00 0, ,00 0, VH nájemné 35000, , , , VH nákup služeb , , , , úprava tvrdosti vody - projekt , , pozemky okolo vodního zdroje od státního statku 0, , ,00 Jeneč (Legon) VH opravy , , , VH investice (náhradní zdroj v Legonu) 65000, , ,00 Pitná voda , , , , , kanalizace materiál a drobný HIM 8000, , , , ČOV - úroky z úvěru , ,70 přesunuto v rozp. přesunuto v rozp ČOV - úrok z půjčky SFŽP 21000, , , , kanalizace - nákup služeb , , , , ČOV - monitorovací zpráva k dotaci 6000, , , kanalizace - opravy (čerpadla, míchadla, ) 0, , , , opravy ČOV z fondu obnovy 0, , , Legon kanalizace z fondu obnovy 0, , , kanalizace - investice , , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod , , , , , břehové hrany rybníka Broumar , ,00 0, Broumar - technicko bezpečnostní dozor 50000, , , , revitalizace rybníku (náhonu) v Čánce 0, , ,00 Vodní díla v zemědělské krajině 47190, , , , , MŠ úroky z úvěru zateplení 61000, ,40 jinde v rozpočtu jinde v rozpočtu MŠ monitorovací zpráva 0, , , , MŠ zabezpečovací zařízení 25000, MŠ příspěvek na provoz , , , , ,00 Mateřská škola celkem , , , , , ZŠ úroky z úvěru na zateplení 61000, ,40 jinde v rozpočtu jinde v rozpočtu ZŠ zateplení - monitorovací zpráva 6000, , , , ZŠ průkaz energetické náročnosti budovy 0, , , ZŠ příspěvek na provoz , , , , , ZŠ opravy (radniční křídlo, výtah, apod.) 24474, ,00

5 ZŠ další příspěvek na provoz - oprava osvětlení učeben čp ,00 0, ZŠ další příspěvek na provoz - videotelefony - budovy 32000,00 0,00 čp. 4 a ZŠ příspěvek na investice ( ve 2015 na konvektomat) , , , , zabezpečovací systém čp hradilo by město 50000,00 0, příštřešek na kola - budova čp. 11 -hradilo by město 25000,00 0, přístřešek na kola - budova čp. 4 (dřevěný)- hradilo by město 60000,00 0, ZŠ změna vytápění - dvakrát projekt plus posouzení různých variant způsobů vytápění ZŠ další příspěvek na provoz - pukání zdiva a schodiště čp. 313 postupná výměna oken v budovách čp. 4 a 11 oprava fasády vodárny na dvorku budovy čp. 4 oprava tašek na přístřešku na dvorku budovy čp. 4 a čp. 11 úprava okolí budovy čp. 313, znovu podání žádosti o grant podlahy v budově čp. 4 odhlučnění učebny čp. 313 rekonstrukce elektroinstalace v čp , , , ,00 0,00 rekonstrukce "lítaček" čp. 11 zateplení "radničního křídla" čp přidání radiátoru, vybudování příčky na chodbě doplnění chybějících vnitřních oken čp. 11 rekonstrukce šachty - přívod vody do budovy čp. 313 Základní škola celkem , , , , , příspěvek pro Danetu s.r.o. - škola pro zdravotně postižené žáky 0,00 0, , , , vnitřní telefon pro ZUŠ 0, , kultura ve městě (kromě Porcinkule, jarmarku, plesu , , , , ,00 a Mikuláše) včetně zajištění tech. zázemí Festival F. Kupky , Opofest 64000, příprava kulturních a sportovních akcí od TSMO 0, ,00 0, příprava kulturních a sportovních akcí od TSMO na 0, ,00 0,00 Zámecké a Trčkově nám dotace Sdružení pro rozvoj kult.aktivit 36000, , , , , dotace o.s. ABAKUS ,00 0,00 Kultura celkem , , , , , Opočenská beseda dotace 36000, , , , , příspěvek pro ZŠ na Karlovarského skřivánka 10000, , , J.Novotný (Opočenka) dotace 13500, , , , ,00

6 Podpora hudebních spolků celkem , , , , , Knihovna mzdy , , , , Knihovna ost.os.vydaje 5000,00 0, , , Knihovna pojistné na soc.zab , , , , Knihovna pojistné zdravotní 36000, , , , knihovna - knihy, uč.pomůcky,tisk , , , , Knihov. DHIM 50000, , , , Knihovna knihy na prodej 1500, , , , knihovna materiál (folie,toner,akce) 21000, , , , knihovna vodné, stočné 8000, , , , knihovna elektr.energie 25000, , , , knihovna služby pošt 2500, , , , knihovna služby telekomunikací 13000, , , , knihovna nájemné 45000, , , , knihovna školení 1500,00 242, , , knihovna - služby PC 0, , , , knihovna nákup služeb 31000, , , , knihovna - plyn , , , , knihovna opravy 6000, , , , knihovna program.vybaveni 12000,00 0,00 0,00 0, knihovna cestovné 2000, , , , knihovna pohoštění 1000,00 72,00 500,00 500, Knihovna čl. příspěvek SKIP 1 500, , , , knihovna stravenky, pen. přip , , , , knihovna sociální fond 17000, , , ,00 Knihovna celkem , , , , , výstavní síň čp mzdy 0, , , , , výstavní síň čp drobný HIM 0, , , výstavní síň čp zboží 0, ,00 0, výstavní síň čp materiál 0, , , výstavní síň čp vodné, stočné 0, ,00 392,00 400,00 400, výstavní síň čp el.energie 0, , , , , výstavní síň čp nájem 0, , , , , výstavní síň čp služby - obnova stálé expozice 0,00 0, , , ,00 Kupky a Sluky výstavní síň čp opravy 0, , , výstavní síň čp. 2 - mzdy 64620, výstavní síň čp. 2 - drobný HIM 25899, výstavní síň čp. 2 - zboží 14000, výstavní síň čp. 2 - materiál 15771, výstavní síň čp. 2 - vodné, stočné výstavní síň čp. 2 - el.energie 25000, , výstavní síň čp. 2 - nájem výstavní síň čp. 2 - služby , výstavní síň čp. 2 - opravy výstavní síň čp. 2 - zaměření čp ,00 0,00 výstavní síň čp. 2 - příkazní smlouva - Dabona ,00 0,00 výstavní síň čp. 2 - dokumentace pro stav.povolení ,00 0,00 výstavní síň čp. 2 - zřízení odběrného místa 80000,00 0, Práce TSMO vyfakturované na konci roku , ,00 výstavní síň , , , , ,00

7 vydavatelská činnost (knížka paní Markové) 1 091, , , , , Vydavatelská činnost 1 091, , , , , LK mzdy (Macek, Hamáček, kronikářky) 46000, , , , LK pojistné na soc. zabezpečení 3000,00 0, , , LK knihy 2000,00 230, , , LK drobný HIM 6000, , , , LK materiál 9000, , , , LK služby, spolupráce s muzei, archivy 15000, , , , LK programy, upgrade 5000,00 0, , ,00 Letopisecká komise celkem 83159, , , , , úroky z úvěru Trčkovo nám 42000, , , , Trčkovo - monitorovací zpráva k dotaci 6000, , , , II. etapa obnovy oken jižní fasády ZŠ čp. 11 0, , , II. etapa obnovy oken ZUŠ čp. 10 na Trčkově nám. 0, , , oprava kamenného mostu přes Zlatý potok 0, ,00 0, oprava jižní fasády a dřevěného štítu severní fasády 0, , ,00 domu čp podíl města k dotaci oprava kamenné cesty Podkostelí 0, ,00 0, restaurátorský průzkum omítek márnice u Mar.kost. 0, , , periodická údržba solitérních sakrálních staveb , , ,00 Zachování a obnova kulturních památek (státem evidovaných) , , , , , opěrná zeď Opočno - Podkostelí 0,00 0, , , oprava fasády a podříznutí kapličky v Čánce ,00 0,00 Opravy památek - místního významu 0, , , , , vrácení příjmů z rozhlasu za roky 2013 a , , rozhlas služby od TS 48130, , , , ,00 Rozhlas celkem 48130, , , , , Opočenské noviny os. náklady 0, ,00 0,00 0, Opočenské noviny - pořízení (tisk) 0, , , , Opočenské noviny - poštovné 5000, , , , Opočenské noviny - služby -zejm. roznáška , , , ,00 Opočenské noviny celkem , , , , , KND mzdy , , , , KND ostatní osobní náklady 60000, , , , KND sociální pojištění 98000, , , , KND zdravotní pojištění 35500, , , , KND ochranné pomůcky 2000,00 0, , , KND lékárnička 500,00 0,00 500,00 500, KND drobný HIM (z toho 70 tis. mikrofony) , , , , KND materiál 70000, , , , KND vodné a stočné 26000, , , , KND elektrická energie , , , ,00

8 KND plyn , , , , KND telefony 10000, , , , KND školení 5000,00 484, , , KND služby , , , , KND monitorovací zpráva k dotaci 6000, , , KND ozvučení interiérů 0, ,00 0, KND - kavárna - komplet včetně nového vybavení, z toho podlahy jsou cca 70 tis KND výmalba zadního schodiště (včetně opravy ového soklu) 0, ,00 0,00 0, , , , KND pohoštění 5 000, , , KND stravenky, penzijní připojištění , , , , KND soc.fond , , , , KND odhlučnění vstupních dveří svíčkárny 0, , ,00 KND celkem , , , , , Porcinkule včetně technického zabezpeční v rámci kultury , , , , Jarmark na Trčkově náměstí o Porcinkuli v rámci kultury , , , , Ples města 49325, , , , , Mikuláš včetně technického zabezpečení , , , , , SPOZ dary, blahopřání 14918, , , , ,00 Ostatní záležitosti kultury , , , , , Zimní stadion - průkaz energ.náročnosti budovy 5000, , Zimní stadion splátka úroků 30000, , , , Zimní stadion - nákup pozemků pod stadionem 0, , , HC oprava střechy na budově strojovny , , TJ Spartak - výstavba sociálního zařízení s přístřeškem u tenisových hřišť Koupaliště investice nebo opravy (na opravy bychom museli dát příspěvek) 0, , , , , , , Dotace na koupaliště do TS , , , ,00 Sportovní zařízení v majetku města 0, , , , , TJ Sokol Opočno dotace 27000, , , , TJ Sokol - spoluúčast k dotaci (spolupráce s komisí 16000, ,00 pro sport a volný čas) TJ Spartak dotace na činnost , , , , TJ Spartak - hliníkové branky pro přípravku - 4ks 0, ,00 0, TJ Spartak - spoluúčast k dotaci na generální opravu travnaté plochy ve výši ,- Kč. 0, , , TJ Spartak - Opočno CUP , , , TJ Spartak - oprava plotu mezi tenis. kurty a fotbal. hřištěm (havarijní stav) 0, , , HC Opočno příspěvek na provoz , , , , HC Opočno příspěvek na splátky úvěru a úroky 0, , , výdaje plánované komisí pro sport a volný čas , , SKI KLUB Dobruška o.p.s - lyžařská škola 10000, , ,00 0,00

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00

Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text 2006 2007 2008 2009 2010 Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více