NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015"

Transkript

1 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti Daň z příjmu fyzických osob srážková Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obce 1211 Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy 1341 Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský neba rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace - Volby 4112 Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl. správy st. rozp Dotace - všeobecně (neznáme UZ) 4116 Veřejně prospěšné práce Dotace - sociální služby Neinvestiční dotace od obcí Nová Ves (ZŠ) Neinvestiční dotace od obcí - Nová Ves (MŠ Nová Ves) Neinvestiční dotace - hasiči Dotace - hasiči Jih, kraj. - terénní pečovat.služby 4134 převody dotace SFŽP kompostárna Celkem za paragraf pokladní správa Příjmy z poskytování služeb Celkem za paragraf Prodej zboží (2141) Příjmy z prodeje zboží Cestovní ruch (2143) Celkem za paragraf Koupaliště - nájem Koupaliště - elektřina Celkem za paragraf Silnice (2212) Služby NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy z pojistného plnění Celkem za paragraf Příjmy z vodného Vybudování přípojek občanům (opravy) Penále Příjmy - vratka vodného Ostatní příjmy Kanalizace - příjmy Celkem za paragraf 2310 a Kultura (33xx) Film. Tvorba, distribuce, kina Knihovna Příjmy z pronájmu Ostatní nedaňové příjmy elektřina Příjmy z poskytování služeb 2 500

2 Zájmová činnost v kultuře Příjmy ze vstupného Příjmy z pronájmu Přijaté dary Přijaté příspěvky Sdělovací prostředky Příjem - reklama ve Zpravodaji Kulturní akce-senioři,mdd, Celkem za paragraf 33xx Ostatní tělovýchovná činnost - lyžařský vlek (341x) Příjmy z poskytování služeb Celkem za paragraf 341x Ostatní zájmová činnost a rekreace KD (3429) Příjmy ze služeb Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Celkem za paragraf Všeobecná ambulantní péče (3511) Pronájem Ostatní příjmy Celkem za paragraf Bytové a nebytové hospodářství (361x) Příjmy Příjmy z pronájmu bytů Nebytové hospodářství Příjmy za služby spojené s pronájmem Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nebytových prostor Celkem za paragraf 3612 a Veřejné osvětlení (par. 3631) Ostatní příjmy - prodej žárovek Celkem za paragraf Pohřebnictví (3632) Příjmy ze služeb Nájemné Celkem za paragraf Komunální služby údržba (3639) Příjmy z poskytování služeb Ostatní příjmy Prodej pozemků Celkem za paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů (372x) Příjmy z nebezpečných odpadů Příjmy - prodej žetonů Tříděný odpad Celkem za paragraf 3721 a Péče o veřejnou zeleň (3745) Příjmy z pronájmu pozemku Celkem za paragraf Pečovatelská služba DPS (4351) Příjmy z poskytování služeb Příjmy ze služeb - el. a další služby spol.prostor Příjmy z pronájmu Ostatní nedaňové příjmy Požární ochrana (5512) Celkem za paragraf Nájemné Ostatní příjmy - přefakturace elekt Celkem za paragraf

3 Správa (6171) Příjmy z poskytování služeb Příjmy - věcná břemena Pronájem OÚ Pronájem ost.nemovitostí - Kuklov - svatby Sankční platby Prodej majetku Ostatní nedaňové příjmy Celkem za paragraf Územní plánování (par. 3635) Územní plán - platby občanů Celkem za paragraf Finanční operace (63xx) Bankovní operace Příjmy z úroků Ostatní činnosti jinde nezařazené (64xx) Ostatní nedaňové příjmy Celkem za paragraf VÝDAJE Celkem návrh rozpočtu Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pěstební činnost (1031) Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf Vnitřní obchod (2141) Nákup zboží Koupaliště (2143) Materiálové náklady Celkem za paragraf Elektřina Ostatní služby Opravy a udržování Silnice (22xx) Celkem za paragraf Nákup materiálu Rozbory a studie Nákup služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční odpravy (par. 2221) Nákup kolků Vodní hospodářství a kanalizace (23xx) Celkem za paragraf Ostatní osobní náklady Nákup materiálu Studená voda Elektřina Poštovné Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup služeb Opravy a udržování Nákup kolků Platby daní a poplatků za odběr vody FÚ Budovy, stavby investice Projektová dokumentace investice Ostatní osobní výdaje mzdy Náhrady v době nemoci Pojistné na sociální zabezpečení 8 750

4 Pojistné na zdravotní pojištění Nákup materiálu Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby, analýzy Nákup služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatku Budovy, stavby - investice Revitalizace říčních systémů - rybníky Nákup služeb Celkem za paragraf 2310 a 2321 a Mateřská škola a Základní škola (31xx) Příspěvky MŠ Brloh Příspěvky MŠ Nová Ves Rekonstrukce MŠ Nákup materiálu Vodné El.energie Pevné palivo Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky Peníze škole Investice - zateplení Investice - kotelna Investice - zastřešení Kultura (33xx) Kino Knihovna Celkem za paragraf 3111 a Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Náhrady v době nemoci Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Školení, vzdělání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné tuz. i zahr Pohoštění účastnické popl. Na konference Věcné dary Svaz knihovníků 600 Pořádání kulturních akcí, vedení kroniky OSA Nákup materiálu El.energie Služby pošt Školení Nákup služeb Řezbáři celkově Pohoštění Věcné dary - sportovně kulturní akce Zachování a obnova kulturních památek

5 Materiál Opravy a udržování(rojšín) Dotace církvím Sdělovací prostředky Dary (křížovky) Služby - tisk Zpravodaje Záležitosti kultury SPOZ Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění Věcné dary-dárkové balíčky Celkem za paragrafy 33xx Tělovýchovná činnost (341x) Ostatní tělovýchovná činnost Drobný majetek Nákup materiálu Ostatní služby Investice - plot Ostatní tělovýchovná činnost lyžařský vlek Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup energie Pohonné hmoty Školení, vzdělání Nákup služeb Opravy a udržování Věcné dary Investice na vleku Sportovní oddíly Nákup materiálu Služby Věcné dary Příspěvky Celkem za paragrafy 341x Ostatní zájmová činnost a rekreace KD (3429) Ostatní osobní náklady - topič Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky DDHM Nákup materiálu Voda Elektrická energie Pevná paliva Konzultace, právní služby Školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poplatky za zečišťování ovzduší Celkem za paragraf Všeobecná ambulantní péče (3511) Ostatní osobní výdaje - uklízečka malba ordinací Elektrická energie Celkem za paragraf Bytové a nebytové hospodářství (361x) Drobný majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství (3613) Pronájem prodejny Celkem paragraf bytové a neb. hosp. 361x Veřejné osvětlení (3631)

6 Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Investice Pohřebnictví Nákup materiálu Celkem za paragraf Studená voda opravy a udržování Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf územní plánování Celkem za paragraf Komunální služby údržba (3639) Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady - dohody Náhrady v době nemoci Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Potraviny - nápoje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Telefon mobil Pojištění Nájemné fara Konzulatační, právní a poradenské služby Školení, vzdělání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné tuz. i zahr Pohoštění Ostatní nákupy - lék. prohlídky apod Platby daní a poplatků Investice - ZTV Brloh Stroje,přístroje Celkem za paragraf Nakládání s odpady (372x) Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje mzdy Nákup materiálu Služby pošt Nájemné sběrný dvůr Nákup ostatních služeb Investice Celkem za paragrafy 372x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) drobný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování pohoštění Celkem za paragraf Pečovatelská služba DPS (4351)

7 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Náhrady v době nemoci Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, tisk DDHM Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Školení, vzdělání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy - lékařská prohlídka Celkem za paragraf 4344 a Požární ochrana (5512) Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní - prohlídky Dary Ostatní transfery - dary výjezdovce Neinvestiční dotace občanským sdružením Celkem za paragraf Zastupitelstva obcí (6112) Odměny členů zastupitelstev obcí Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Školení a vzdělávání Ostatní služby Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Volby Ostatní osobní náklady Nákup materiálu Ostatní služby Pohoštění Celkem za paragrafy zastupitelsvo a volby Správa (6171) Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady Pojistné na sociální zabezpečení

8 Pojistné na zdravotní pojištění Náhrady v době nemoci Pojištění úrazů Kooperativa Ochranné pomůcky - uklízečka Oděv a obuv Knihy, tisk Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby, analýzy Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Úroky Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné tuz. i zahr Pohoštění účastnické popl.konference Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup kolků Penzijní připojištění Investice Celkem za paragraf Finanční operace (63xx) Finanční operace - banka Poplatky bance Pojištění majetku Pojištění funkčně nespecifikované převody účtů Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace daň za obec za rok DPH - vztah k Finančnímu úřadu - odhad za celý rok Nákup majetkových podílů Vypořádání dotací (6402) Celkem za paragrafy 63xx Vratka dotace za rok Ostatní činnosti jinde nezařazené (64xx) Elektřina Služby - útulek v Č. Krumlově Neinvestiční transfery Svazy a spolky Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům - Větřní Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům - Podkletí Celkem za paragraf 64xx Celkem návrh rozpočtu Platby půjček Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček Fond - nákup CP, podílových listů 8115 Změna krátkodobých prostředků Celkem financování 0 SOUHRN

9 Příjmy Výdaje Financování Rozdíl - rezerva ve financování Vyvěčeno na úřední desce dne: Sejmuto dne: Vyvěšeno na el. Úřední desce dne: Sejmuto dne:

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více