DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2015

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....9 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci Životní úroveň, problémy chudoby

4 Práce, zaměstnanost, mzdy Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA mezinárodní Lidskoprávní profese sociální práce jako významný a inspirativní aktér sociální politiky. /MILFAIT, René In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s : -lit. Cílem příspěvku je představit a odůvodnit sociální práci jako lidskoprávní profesi na základě jejího sebesdělení v relevantních zdrojích spojených s étosem a aktuálním programovým prohlášením a pohlédnout na ni jako na určitého aktéra sociální politiky. Dále předkládá pojetí oboru sociální politiky v souvislosti se sebesdělením sociální práce, s vlastními hlavními principy a cíli a zacházením s pojmy z oblasti etiky. Po diskusi je nabídnuto, jak disciplína etika rozumí hlavně zmiňovaným pojmům sociální spravedlnosti Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: Mezinárodní; práce sociální; politika sociální; práva lidská; spravedlnost sociální; solidarita SR Sociálna otázka - filozofické, politické a právne reflexie. / KEČKÉŠOVÁ, Marta - KU- SIN, Vasko In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 2 (2014), s : -lit. Příspěvek prezentuje teoretický základ sociální politiky a jeho dopad na řešení sociálních problémů. Zaměřuje se na problematiku závislosti sociální politiky a práva a na aplikační dimenzi práva. Principy sociální spravedlnosti, solidarity, participace a garance státu nabyly nový rozměr. Uvedené principy byly přetransformovány i do nových legislativních úprav, které novými formami a metodami sociální práce řešily sociální otázky. Příspěvek podrobuje analýze novou legislativní úpravu, která se zabývá řešením důležité sociální otázky, tj. hmotnou nouzí a s ní spojenou chudobou. Dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/article/view/295/220 Deskriptory: SR; politika sociální; zákonodárství; právo SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY ; EU Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska. / LICHNOVSKÝ, Jakub - KRÖMER, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s Problematika koordinace sociálního zabezpečení v případě souběhu pracovních poměrů zaměstnanců vykonávajících závislou práci ve více členských zemích EU/ EHP nebo ve Švýcarsku. Zaměstnávání "koordinovaných" zaměstnanců prostřednictvím tzv. prekérních zaměstnání, které nezakládají účast na českém systému sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; EU; harmonizace; zab. sociální; dohody; poměr pracovní; souběh 5

6 Přehled změn v sociálním pojištění v roce / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 1 (2015), s Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Změny v pojistném na sociální pojištění. Změny v souvislosti se státní službou. Deskriptory: ; zab. sociální; zákonodárství; zab. důchodové; zab. nemocenské; pojistné; základ vyměřovací; služba veřejná; zaměstnanci státní Základní kámen systému sociálního pojištění. / KAHOUN, Vilém In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 3-4.:obr. Připomenutí zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, který byl přijat v říjnu Dostupné z: Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; historie; zákonodárství; důchod starobní; důchod invalidní ; Indie Nová smlouva o sociálním zabezpečení uzavřená mezi Českou a Indickou republikou. / KOUTNÁ, Sylvie In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Informace o smlouvě o sociálním zabezpečením mezi Českou republikou a Indickou republikou, která se stala účinnou 1. září Deskriptory: ; Indie; zab. sociální; dohody; styky mezinárodní; zab. důchodové; pracovníci migrující; pracovníci v zahraničí; práce-cizinci; důchody; důchod starobní; výpočet; výplata-způsob 90 let sociálního pojištění. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s. 3-5 pokrač.:obr. První část seriálu k výročí 90 let sociálního pojištění v : Proč a jak vznikal zákon č. 221/1924 Sb. z.a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; historie; vývoj; invalidita; důchod starobní; důchod invalidní; zákonodárství ; Rusko Nová smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací. / PUOBIŠ, Juraj In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s : -lit. Informace o smlouvě o sociálním zabezpečením mezi Českou republikou a Ruskou federací, která vstoupí v platnost Historie vzájemných vztahů. Jednání o nové smlouvě. Výpověď dohody. Charakteristika nové smlouvy. Důchodové pojištění. Výplata důchodů podle smlouvy. Deskriptory: ; Rusko; zab. sociální; dohody; styky mezinárodní; zab. důchodové; pracovníci migrující; pracovníci v zahraničí; práce-cizinci; důchody; důchod starobní; výpočet; výplata-způsob; historie; důchody; důchod starobní; výplata-způsob 6

7 90 let sociálního pojištění. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), Pokrač. s. 3-5 pokrač. Druhá část seriálu k výročí 90 let sociálního pojištění v : Od zákona č. 221/1924 Sb. z.a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří k zákonu č. 99/1948 Sb., o národním pojištění. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; historie; vývoj; invalidita; důchod starobní; důchod invalidní; zákonodárství Sociální pojištění v roce In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s :tab. Základní údaje z oblasti důchodového a nemocenského pojištění pro rok Vyměřovací základy, odvody, výše dávek. Deskriptory: ; zab. sociální; základ vyměřovací; zab. důchodové; pojistné; pojistnévýše; pojištění dobrovolné; výpočet; důchody-výše; zab. nemocenské Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice. / KABOURKOVÁ, Kristina - VANÍČ- KOVÁ, Radka In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 4 (2014), s : -lit. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; pojištění zdravotní; daně z příjmu; zaměstnanci; základ vyměřovací DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Předčasné starobní důchody v otázkách a odpovědích. / PROVAZNÍKOVÁ, Renáta In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 7 (2014), s Deskriptory: ; důchod předčasný; odchod do důchodu předčasný; podmínky nároku; informace SRN Důchodové zabezpečení v Německu. / ŽEMLIČKOVÁ, Eva In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s :tab. Systém důchodového zabezpečení v Německu má více než stoletou tradici a skládá se ze tří pilířů: zákonné důchodové pojištění, zaměstnanecké pojištění a soukromé důchodové pojištění. Deskriptory: SRN; zab. důchodové; systém; důchod starobní; hranice věková; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; důchody pozůstalostní; 2. pilíř; doba pojištění; odchod do důchodu; 1. pilíř; 3. pilíř 7

8 Zvláštní způsoby výpočtu důchodů. / VOŘÍŠEK, Vladimír In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s Zvláštní výpočty obecně. Ochrana dřívějších poživatelů důchodu. Ochrana tzv. mladých invalidů a některých dalších invalidů. Zvláštní způsob výpočtu starobních důchodů některých horníků. Zvláštní způsob výpočtu důchodů osob pečujících o závislé osoby. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; výpočet; mládež; horníci; doba započitatelná Dopad zavedení námitkového řízení. / HALÍŘ, Jakub In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s :obr. Účelem zavedení procesního institutu námitek v důchodové oblasti bylo snížení počtu žalob k soudům a zároveň prohloubení ochrany sociálních práv občanů. Deskriptory: ; zab. důchodové; řízení soudní; důchody; právo správní K problematice úschovy dokladů pro účely důchodového pojištění. / BIDLOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 1 (2015), s Dnem nabyl účinnosti zákon č. 251/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; zab. důchodové; správa; zákonodárství ; Rusko Nová smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací. / PUOBIŠ, Juraj In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s : -lit. Informace o smlouvě o sociálním zabezpečením mezi Českou republikou a Ruskou federací, která vstoupí v platnost Historie vzájemných vztahů. Jednání o nové smlouvě. Výpověď dohody. Charakteristika nové smlouvy. Důchodové pojištění. Výplata důchodů podle smlouvy. Deskriptory: ; Rusko; zab. sociální; dohody; styky mezinárodní; zab. důchodové; pracovníci migrující; pracovníci v zahraničí; práce-cizinci; důchody; důchod starobní; výpočet; výplata-způsob; historie; důchody; důchod starobní; výplata-způsob Nové hodnoty výpočtových prvků pro důchody přiznané v roce 2015 a valorizace od ledna / VOŘÍŠEK, Vladimír In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s :tab. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; výpočet; základ vyměřovací; valorizace Pracující důchodce a uplatnění základní slevy na dani. / ELIS, František In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s Dostupné z: Deskriptory: ; důchodci pracující; práce-důchodci; daně; daně z příjmu 8

9 Pojem "dítě" v předpisech důchodového pojištění. / URBÁNKOVÁ, Simona In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s : -lit. Kdo je pro účely důchodového pojištění považován za dítě: "dítě", "dítě převzaté do péče". Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; děti; výchova mimo vlastní rodinu; péče pěstounská Čína Důchodový systém Číny a jeho reforma v důsledku populačního vývoje Číny. /KA- ČÍRKOVÁ, Eliška In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 4 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Článek se zabývá širšími důsledky čínské reformy důchodového systému. Článek nejprve ověřuje klasifikaci Číny jako rozvojové země. Z klasifikace rozvojových zemí je zřejmé, že Čína není typická rozvojová země, především z populačního hlediska. Čína jako rozvojová země se zabývá problematikou stárnutí své populace, což je typický problém vyspělých tržních ekonomik. Tato skutečnost si vyžádala nutnost transformace sociálního systému, zejména reformu důchodového systému. Na to, jak úspěšná reforma byla, odpovídá komparativní studie, která srovnává důchodový systém ve Velké Británii, Švédsku, České republice a Číně. Dostupné z: Deskriptory: Čína; zab. důchodové; reforma; systém; situace ekonomická; struktura populace; stárnutí; hranice věková; pojistné; poměr náhradový; doba pojištění; ; V. Británie; Švédsko mezinárodní Constructions of the Average Rate of Return of Pension or Investment Funds Based on Chain Indices.[Konstrukce průměrné míry návratnosti penzijních nebo investičních fondů na základě řetězových indexů.] / BIALBREK, Jacek In: Statistika. - Roč.94, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Článek se zabývá problémem správné konstrukce průměrné návratnosti penzijních (nebo investičních) fondů. Autor prezentuje, diskutuje a porovnává několik měření průměrné míry návratnosti fondů. Prezentuje také alternativní míry založené na původních řetězových indexech. Dostupné z: Deskriptory: zab. důchodové; fond penzijní; fondy; metody; statistika NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Jak se léčit v zahraničí? / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 6 (2014), s Dostupné z: Deskriptory: ; péče zdravotní; pojištění zdravotní; harmonizace; EU; zákonodárství; informace 9

10 Příjmy, ze kterých se v roce 2014 neplatí zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; příjmy; pojistné Prázdniny pedagogických pracovníků. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 7 (2014), s Placení pojistného na zdravotní pojištění v případě více příjmů v jednom zaměstnání, příjmů ve více zaměstnáních nebo současných příjmů z podnikání. Uvedeny konkrétní příklady. Dostupné z: Deskriptory: ; pedagogové; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; poměr pracovní; dohody; zaměstnání vedlejší; podnikání soukromé; samostatní Novela zákonů zdravotního pojištění k 1. červenci / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s Zvýšení vyměřovacího základu pro platby za "státní pojištěnce". Nárok na odpočet. Postup při výpočtu výše pojistného. Uvedeny konkrétní příklady. Dostupné z: sel/clanky/ing-antonin-danek-novela-zakonu-zdravotniho-pojisteni-k-1-cervenci htm Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zákonodárství; osoby; základ vyměřovací; zvýšení; pojistné; pojistné-výše; výpočet; zaměstnavatelé; zaměstnanci Penále ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; správa; kontrola; pojistné ; Slovensko Porovnání úlohy a činnosti LPS v systému nemocenského pojištění v a na Slovensku. / ČELEDOVÁ, Libuše - ADAMCOVÁ, Pavlína - ČEVELA, Rostislav - BOSÁK, Miroslav In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s :tab. Deskriptory: ; SR; služba posudková; systém; neschopnost pracovní; nemocenské; zab. nemocenské; kontrola Zdravotní pojištění a zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 12 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; cizinci; práce-cizinci; zaměstnavatelé; harmonizace; EU; zákonodárství 10

11 Nemocenské pojištění v roce / PŘIB, Jan In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 12 (2014), s Stanovení denního vyměřovacího základu. Změny v komunikaci s orgány nemocenského pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; základ vyměřovací; zákonodárství; informace První dva týdny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a změny výpočtů pro náhradu mzdy v roce / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; náhrada mzdy; podmínky nároku; výpočet; výše Úmrtí zaměstnance z pohledu zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s. 31. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; poměr pracovní; dohody Některé chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s Neoznámení vzniku nároku na "statní kategorii". Neoznámení změn zdravotní pojišťovně a lhůty pro uložení pokuty. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; správa; kontrola; osoby Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2014/2015. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s Postup zaměstnavatele při řešení různorodých situací formou příkladů z praxe. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; výpočet Důležité změny v zákonech zdravotního pojištění od / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 1 (2015), s Změny v zákoně o pojistném na zdravotní pojištění. Změny v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Nová podoba regulačních poplatků. Změna v zákoně o daních z příjmů (autorské honoráře). Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnanci; zákonodárství mezinárodní; Program Zdraví 2020 je základem nové zdravotní strategie. / HOLČÍK, Jan In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 6-8.: -lit. Informace o programu Světové zdravotnické organizace Zdraví Jeho odezva v - materiál "Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí", který se stane jedním z hlavních podkladů pro novou zdravotní strategii. Deskriptory: Mezinárodní; ; SZO; zdraví; péče zdravotní; zdravotnictví; prevence; styl životní; koncepce budoucí 11

12 Zaměstnanci a péče o dítě. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Placení pojistného na zdravotní pojištění u kategorie osob celodenně osobně a řádně pečujících alespoň o jedno dítě de sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku. Výhody při placení pojistného. Oznamovací povinnost zaměstnavatele. Vyměřovací základ. Případy, kdy za "pečující osobu" platí pojistné stát. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; prácematky; zaměstnanci; zaměstnavatelé; zaměstnání na zkrácený úvazek "Záskok" v roce 2014 s příklady. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Placení poojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance přijaté na určitou dobu jako tzv záskok. Na příkladech ukázána praktická řešení některých situací. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; zaměstnání dočasné; práce konané mimo pracovní poměr Mateřství a péče o děti. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Informace sloužící k základní orientaci při řešení některých situací souvisejících s mateřstvím a péčí o děti a s výplatou dávek nemocenského pojištění. Co musí maminka vyřídit, když ještě během rodičovské dovolené s prvním dítětem znovu porodí? Z čeho se v těchto případech bude vypočítávat peněžitá pomoc v mateřství? Jak je to v případě, kdy žena porodí další dítě např. až tři měsíce po skončení původní rodičovské dovolené? Jak postupovat, když žena nemá na PPM nárok? Může PPM čerpat v tomto případě otec? Co když má maminka nastoupit po rodičovské dovolené do práce, ale v den návratu onemocní? Jak řešit situaci, když maminka pobývá s jedním dítětem v nemocnici nebo v lázních a tatínek se musí postarat o druhé dítě? Deskriptory: ; matky; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dovolená rodičovská; nemocenské Změny od ledna / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s Změny v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištrění v důsledku vyhlášky MPSV č. 208/2014 Sb. a nařízení vlády č. 204/2014 Sb. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; agenda pojišťovací; zaměstnavatelé; základ vyměřovací; mzda průměrná; mzda minimální Nejčastější omyly účetních či lékařů. / HULEC, Vít In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s : -lit. Vysvětlení některých z hlavních omylů, ke kterým dochází při aplikaci zákona o nemocenském pojištěni: Hodnocení, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu, či nikoliv. Směšování zaměstnání malého rozsahu, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Ukončování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícícm lékařem v den, kdy se pojištěnec vrací do zaměstnání. Rozhodování o vzniku potřeby ošetřování. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; neschopnost pracovní; ošetřovné 12

13 Nejčastější omyly mzdové účetní. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s : -lit. Vysvětlení k některým nedostatkům, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí při placení pojistného ve zdravotním pojištění: Neprovedení dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Nesprávné vyhodnocení vazby na zdaňování zúčtovaného plnění. Rozdíly mezi neplaceným volnem a neomluvenou absencí. Nedostatky při plnění oznamovací povinnosti. Odvod pojistného nesprávné zdravotní pojišťovně. Přehledy zaměstnavatele. Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; agenda pojišťovací; zaměstnavatelé; základ vyměřovací Časté chyby OSVČ. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s Nejčastější chyby OSVČ ve zdravotním pojištění. Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; samostatní Etika činnosti lékařské posudkové služby. / ČELEDOVÁ, Libuše - ČEVELA, Rostislav In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s Deskriptory: ; služba posudková; invalidita-služba posudková Změny účinné ve zdravotním pojištění od / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 1 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; informace; mzda minimální; samostatní DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Peněžitá pomoc v mateřství ve vybraných případech - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 6 (2014), s Zápočet předchozí doby účasti na pojištění. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) do 4 let věku předchozího dítěte. Výpočet PPM při převedení na jinou práci. Doplněno příklady. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dávky; podmínky nároku Dávky v mateřství a rodičovství v roce 2015 a změny u porodného. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 12 (2014), s Deskriptory: ; dovolená mateřská-dávky; základ vyměřovací; výše; porodné; příspěvek rodičovský 13

14 Změny v oblasti porodného. / JANECKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s K nové právní úpravě s účinností od 1. ledna Nově se bude poskytovat porodné i na druhé dítě. Deskriptory: ; porodné; koncepce budoucí; zákonodárství; podmínky nároku Podmínky přivýdělku při pobírání PPM. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s :tab. Deskriptory: ; dovolená mateřská-dávky; práce-matky; souběh; samostatní; zaměstnanci Porodné bude i na druhé dítě. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 13. Deskriptory: ; porodné Rodičovský příspěvek. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Charakteristika rodičovského příspěvku. Podmínky nároku. Výše rodičovského příspěvku. Varianty výplaty. Dostupné z: Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; podmínky nároku; výše Miliardy vyplacené formou nepojistných sociálních dávek. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 15. Stručné souhrnné informace o vyplacených nepojistných dávkách a jejich hodnotě v 1. pololetí Deskriptory: ; podpora sociální; příspěvek na péči; postižení; dávky pěstounské péče; dávky; výdaje Mateřství a péče o děti. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Informace sloužící k základní orientaci při řešení některých situací souvisejících s mateřstvím a péčí o děti a s výplatou dávek nemocenského pojištění. Co musí maminka vyřídit, když ještě během rodičovské dovolené s prvním dítětem znovu porodí? Z čeho se v těchto případech bude vypočítávat peněžitá pomoc v mateřství? Jak je to v případě, kdy žena porodí další dítě např. až tři měsíce po skončení původní rodičovské dovolené? Jak postupovat, když žena nemá na PPM nárok? Může PPM čerpat v tomto případě otec? Co když má maminka nastoupit po rodičovské dovolené do práce, ale v den návratu onemocní? Jak řešit situaci, když maminka pobývá s jedním dítětem v nemocnici nebo v lázních a tatínek se musí postarat o druhé dítě? Deskriptory: ; matky; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dovolená rodičovská; nemocenské 14

15 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Integrační cíle sociálních podniků - možnosti sociální práce. / GOJOVÁ, Vendula In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s :tab., - lit. Sociální ekonomika je považována za jednu z možných cest z krize sociálního státu a za jeden z možných nástrojů řešení sociálních problémů, proto je žádoucí podívat se na podobu případného vztahu sociální práce a právě sociální ekonomiky. Cílem tohoto textu je identifikovat možnosti sociální práce v oblasti sociálního podnikání se zvláštní pozorností na způsoby naplňování jeho integračních cílů. Příspěvek tak tematizuje sociální podnikání a koncept integrace a představuje diskusi získaných poznatků s výsledky kvalitativní fáze výzkumu "Sociální práce v kontextu sociálního podnikání". Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: ; ekonomika sociální; práce sociální; integrace; výzkum Možnosti standardizace sociálních služeb v České republice. / HALÁSKOVÁ, Renata In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Standardizaci veřejných služeb je věnována pozornost nejen v teoretických přístupech, ale i v praktické rovině ve většině evropských zemí. přistoupila ke standardizaci veřejných služeb v r Největší posun při aplikaci standardizace do konkrétní praxe lze pozorovat u sociálních služeb. Příspěvek si klade za cíl poskytnout na základě teoretických východisek standardizace sociálních služeb empirický pohled na standardizaci vybraných služeb sociální péče v. Blíže se zaměřuje na aplikaci standardů vybavenosti u vybraných služeb sociální péče (pobytového, ambulantního a terénního charakteru) v krajích v letech 2007 a Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: ; služby sociální; standardy; pomoc sociální; kvalita sociálních služeb Pohled české veřejnosti na paliativní péči. / MACKOVÁ, Marie In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Téma paliativní péče není v zatím dostatečně diskutované a to jak mezi zdravotníky, tak i mezi laickou veřejností. Hlavním cílem této studie bylo zjistit znalost pojmů "paliativní péče", "hospic" českou veřejností a identifikovat vybrané faktory, které tuto znalost případně ovlivňují. Dalším cílem bylo zjistit názory české veřejnosti na problematiku související s umíráním a smrtí.. Zda je tato problematika v diskutována dostatečně, co si myslí o léčbě těžce nemocných a zda by u sebe či svých blízkých využili v případě neléčitelného onemocnění raději služeb mobilního nebo kamenného hospice. Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: ; péče dlouhodobá; pomoc sociální; nemocní; staří; péče léčebná mezinárodní Lidskoprávní profese sociální práce jako významný a inspirativní aktér sociální politiky. / MILFAIT, René In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s : -lit. Cílem příspěvku je představit a odůvodnit sociální práci jako lidskoprávní profesi na základě jejího sebesdělení v relevantních zdrojích spojených s étosem a aktuálním programovým prohlášením a pohlédnout na ni jako na určitého aktéra sociální politiky. Dále předkládá 15

16 pojetí oboru sociální politiky v souvislosti se sebesdělením sociální práce, s vlastními hlavními principy a cíli a zacházením s pojmy z oblasti etiky. Po diskusi je nabídnuto, jak disciplína etika rozumí hlavně zmiňovaným pojmům sociální spravedlnosti Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: Mezinárodní; práce sociální; politika sociální; práva lidská; spravedlnost sociální; solidarita Výchova k občanství v nízkoprahových klubech pro mládež. / KAPPL, Miroslav In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s : -lit. Cílem příspěvku je představit v diskursu české sociální práce s mládeží koncept britských autorů T. Jeffse a M. Smitha, kteří upozorňují na důležitost výchovy k občanství v práci s mladými lidmi v prostředí nízkoprahových zařízení a klubů pro mládež. Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: ; práce sociální; mládež; vzdělávání-výcvik Dotace by měly být mandatorním výdajem. / KAPLANOVÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 4 (2014), s. 2-3.:obr. K Technické novele zákona o sociálních službách s účinností od Rozhovor s Mgr. Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru 22 MPSV, na téma převodu financování sociálních služeb do přímé působnosti krajů. Deskriptory: ; služby sociální; financování; systém; reforma; MPSV; kraje Systém odměňování inspektorů kvality poskytování sociálních služeb. / SLÁDEK, Miloš In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 4 (2014), s Problematika adekvátnosti nastavení systému odměňování inspektorů v letech a od roku Deskriptory: ; kvalita sociálních služeb; kontrola; pracovníci sociální; odměňování; systém Francie Domov důchodců v Arles. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 4 (2014), s Příklad péče o seniory ve Francii. Deskriptory: Francie; staří; ústavy; služby sociální; zařízení sociálních služeb; ceny; důchodci Dostupnost a plánování služeb v obcích. / PRŮŠA, Ladislav In: Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných služeb. Praha: Diakonie ČCE, s ISBN Jedním z klíčových problémů prakticky všech vyspělých evropských zemí je zajištění dlouhodobě udržitelného systému financování dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Počet osob starších 65 let roste. Tento vývoj vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost problematice dostupnosti těchto služeb v jednotlivých obcích, městech a regionech. Při hodnocení dostupnosti nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území, neboť je třeba brát v úvahu řadu objektivních charakteristik determinujících určití rozdíly. Deskriptory: ; péče dlouhodobá; služby sociální; plánování sociální; obce; regiony; stárnutí; financování; informace; VÚPSV 16

17 Novela zákona o hmotné nouzi od 1. ledna In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 12 (2014), s. 12. Nově formulovaný 33 - Podmínky nároku na doplatek na bydlení podle zákona č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ( s účinností od ). Deskriptory: ; doplatek na bydlení; podmínky nároku Miliardy vyplacené formou nepojistných sociálních dávek. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 15. Stručné souhrnné informace o vyplacených nepojistných dávkách a jejich hodnotě v 1. pololetí Deskriptory: ; podpora sociální; příspěvek na péči; postižení; dávky pěstounské péče; dávky; výdaje SIG: uložené 1801 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok Praha: MPSV, s.: příl. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 představuje rámcový dokument, který definuje základní cíle a opatření pro rok Vychází z obecné vize, že národní strategie stanovuje pouze globální cíle sociální politiky, kterých je možné prostřednictvím působení sociálních služeb dosáhnout. Dokument se skládá z několika částí. V části nazvané Koncepční východiska jsou zachyceny zásadní premisy strategie. Část analytická v členění podle jednotlivých témat popisuje vybrané analytické údaje či informace a shrnuje výsledky některých analýz. Část strategická vychází jednak z analytické části, jednak z výstupů jednání a materiálů zpracovaných výše zmíněnou pracovní skupinou, která nad rámec provedených analýz některá témata rozvinula nebo identifikovala témata další. Strategická část také obsahuje vizi a cíle pro celé období platnosti strategie, přičemž cíle budou průběžně rozpracovávány do konkrétnější podoby v akčních plánech. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; koncepce budoucí; financování; kvalita sociálních služeb POSTIŽENÍ OBČANÉ Vzdělávání osob s postižením. / STÁREK, Lukáš In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 6 (2014), s :obr., -lit. K projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, který je realizován pod záštitou Fondu dalšího vzdělávání a bude probíhat do srpna Deskriptory: ; postižení; vzdělávání-výcvik; vzdělávání celoživotní; projekty; vzdělání dosažené; statistika; zákonodárství 17

18 Pracovní rehabilitace v České republice. / RÜCKER, Patrik - ČEVELA, Rostislav - ČELE- DOVÁ, Libuše - BIENERTOVÁ, Jitka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 7 (2014), s Legislativní vymezení a definice. Využívání pracovní rehabilitace. Nutnost zvýšit motivaci k jejímu využívání. Deskriptory: ; rehabilitace pracovní; zákonodárství; definice; podmínky nároku; systém Osoby zdravotně znevýhodněné. / VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka - URBÁNKOVÁ, Simona In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s Definice osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Řízení ve věci OZZ. Překážky v řízení. Povinnosti OZZ. Doba platnosti statusu OZZ. Deskriptory: ; postižení; zákonodárství; definice; podmínky nároku Povinný podíl za rok / SVĚRČINOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 1 (2015), s Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu všech zaměstnanců. Způsoby plnění povinného podílu. Oznámení o povinném podílu. Kontrola povinného podílu. Změny u plnění povinného podílu od Doplněno o konkrétní příklady. Deskriptory: ; postižení; zaměstnanost; práce-postižení; financování; zákonodárství; výpočet Miliardy vyplacené formou nepojistných sociálních dávek. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 15. Stručné souhrnné informace o vyplacených nepojistných dávkách a jejich hodnotě v 1. pololetí Deskriptory: ; podpora sociální; příspěvek na péči; postižení; dávky pěstounské péče; dávky; výdaje Od nového roku je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných. In: Práce a sociální politika. - Roč.12, č. 1 (2015), s. 2. Zaměstnavatelé, u nichž je zaměstnána v pracovním poměru více než polovina osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech, budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí požádat o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením i na osoby zdravotně znevýhodněné (osoby, které mohou pracovat, ale potřebují vhodně upravit pracovní prostředí apod. ) Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; práce-postižení; výhody; politika zaměstnanosti 18

19 STAŘÍ LIDÉ Národní akční plán podpory pozitivního stárnutí pro období / HORY- NOVÁ, Jana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; stárnutí; stárnutí aktivní; staří; vzdělávání celoživotní; pracovníci starší; činnost dobrovolná; projekty Nekalé obchodní praktiky a senioři. / VIDOVIČOVÁ, Lucie - VYHLÍDAL, Jiří In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 6 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Hlavním tématem článku je ochrana seniora - spotřebitele. Vyhodnocení terénního sběru dat Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v roce Deskriptory: ; staří; práva lidská; spotřeba osobní; diskriminace; čas volný; stárnutí aktivní; styl životní; VÚPSV Podmínky života seniorů v rezidenční péči. / WILDMANNOVÁ, Mirka In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Senioři v podmínkách rezidenční péče jsou významným tématem, protože přibývá seniorů, kteří tento druh služeb potřebují. Cílem příspěvku je zhodnotit výzkum, který byl proveden v zařízeních rezidenční péče pro seniory. Otázky výzkumu se týkaly hlavně kvality poskytované péče a důvodů, které vedly k rozhodnutí pro vstup do tohoto typu zařízení. Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: ; staří; stárnutí; služby sociální; ústavy; pomoc sociální; služba pečovatelská; kvalita sociálních služeb; výzkum mezinárodní Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu konceptu aktivního stárnutí? / HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava In: Sociální studia. - Roč.11, č. 3 (2014), s : -lit. V současné gerontologii a dalších příbuzných vědách tematizujících otázky stárnutí pravděpodobně najdeme jen málo tak vlivných konceptů, jakým je aktivní stárnutí. Spojení "aktivní stárnutí" si vydobylo své pevné místo jako rámec pro široké spektrum témat spojených se životem starší generace (důkazem budiž i název tohoto tematického čísla). Zároveň se stalo významným sloganem zastřešujícím sociální politiku (nejen) stárnoucí Evropy. Tento text se zamýšlí nad tím, jak si vysvětlovat popularitu tohoto konceptu a jeho příbuzných variací ve formě pozitivního, úspěšného či zdravého stárnutí v sociálních vědách i v konkrétní sociální politice. Za cíl si klade snahu odpovědět na to, jaké faktory stojí za úspěchem aktivního stárnutí jako teoretického konceptu a formy sociální politiky. V první části textu je koncept aktivního stárnutí nahlížen skrze perspektivu prací Murray Davis, která se zamýšlí nad kořeny úspěchu klasických sociologických teorií. Druhá část textu poukazuje na to, že důvody úspěchu aktivního stárnutí je potřeba hledat především v nových možnostech, které tento způsob uvažování nabízí pro sociální politiku, práci se seniory a seniorkami i pro seniory a seniorky samotné. Dostupné z: Tématické číslo Stárnout aktivně res. v angl. Deskriptory: Mezinárodní; staří; stárnutí; stárnutí aktivní; politika sociální 19

20 Sendvičová konstelace a well-being člověka: vhled do českého terénu. / ŠINDE- LÁŘ, Michal In: Sociální studia. - Roč.11, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Text představuje termín sendvičová generace (volně zaměnitelný s termínem sendvičová konstelace), shrnuje poznatky k tématu a skrze kvantitativní analýzu dat ISSP 2011ľ2012 Rodina a zdraví a Střední generace 2004 dat nabízí vhled do sendvičové konstelace v České republice. Poskytování péče staršímu členu rodiny je konstitutivním prvkem sendvičové konstelace, proto je věnována pozornost charakteristikám pečovatelů (pohlaví, věk, intenzita pečování) a výskytu pečovatelské role v populaci. Druhým tématem textu je vztah konstelace a wellbeingu člověka. Jsou prověřovány vliv reciprocity podpory a afektuální solidarity na hodnocení kvality vztahu s příjemcem podpory a konflikt mezi pracovní a soukromou sférou. V jsou přibližně 4 % lidí v sendvičové konstelaci a tato konstelace je asociována s mírným konfliktem mezi pracovní a soukromou sférou. Podpora rodičům je asociována s pozitivním vlivem na wellbeing člověka, pokud je podpora vzájemná. Dostupné z: Tématické číslo Stárnout aktivně res. v angl. Deskriptory: ; staří; pomoc sociální v rodině; solidarita Péčí o děti proti nudě a osamělosti: české chůvy vietnamských dětí aktivně stárnoucí. / SOURALOVÁ, Adéla In: Sociální studia. - Roč.11, č. 3 (2014), s : -lit. Vietnamští rodiče v České republice často hledají české ženy na hlídání svých dětí. Na jejich poptávku po placené péči o děti odpovídá specifická skupina žen, a sice ženy závislé na sociálním státu ľ na rodičovské dovolené, ženy nezaměstnané a ženy v důchodu. V této stati vycházím z hloubkových rozhovorů uskutečněných s českými chůvami vietnamských dětí, které začaly tuto práci vykonávat záhy po odchodu do důchodu. Analýza těchto rozhovorů odhaluje emické chápání péče o děti a její role v kontextu biografií žen. V textu ukazuji, že péče o děti je stěžejní aktivitou samotného přechodu z participace na trhu práce k důchodu ulehčující ženám navyknout si na novou biografickou zkušenost. Zároveň se zaměřuji na to, jak se péče o děti stává stěžejní pro identitní práci (identity work). Placená péče o děti formuje chápání genderových subjektivit mých informátorek, a to na dvou rovinách. Na té první poskytuje ženám prostor pro "dělání genderu"; skrze péči o závislé dítě ženy definují své ženství. Druhou úrovní je pak kontext rodinný, příbuzenský, kdy každodenní kontakt mezi chůvou a dítětem vede ke zpříbuzenštění. Z chůvy se stává babička (v mnohém suplující prarodiče žijící ve Vietnamu) a z dětí se stávají vnoučata (existující vedle dětí chůviných dětí, které jsou již odrostlé či v méně intenzivním kontaktu s babičkami). Péče tak formuje nové typy rodinných vazeb a umožňuje aktivní (rozuměj: každodenní) zapojení žen do mezigeneračních vztahů. Dostupné z: Tématické číslo Stárnout aktivně res. v angl. Deskriptory: ; péče; děti; stárnutí aktivní; skupiny etnické Desatero nejen pro seniory. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 39.:tab. Deset zásad, jak postupovat a na co zaměřit pozornost při zajišťování péče o osobu v seniorském věku. Mj. povinnosti registrovaných poskytovatelů, maximální výše úhrady za ubytování, stravu a péči u registrovaného poskytovatele apod. Deskriptory: ; staří; péče dlouhodobá; ústavy; příspěvek na péči; služby sociální; výdaje 20

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úspory domácností a hrubý pracovní příjem

Úspory domácností a hrubý pracovní příjem Úspory domácností a hrubý pracovní příjem Předkládaný dokument je pracovním podkladovým materiálem pro Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí připravený odborem Ministerstva

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, Ing. Alena Maaytová, PhD, Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu:

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Sendvičová konstelace a wellbeing člověka: vhled do českého terénu

Sendvičová konstelace a wellbeing člověka: vhled do českého terénu Sendvičová konstelace a wellbeing člověka: vhled do českého terénu Mgr. Michal Šindelář, Ústav populačních studií Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Sendvičová konstelace Konkurující si požadavky

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS:

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

3. Trh práce a domácnosti

3. Trh práce a domácnosti 3. Trh práce a domácnosti Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka 3.1: Zaměstnanost a nezaměstnanost roční 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Výhled Výbě rové šetř ení pracovních sil - Č

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD PROSINEC 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD PROSINEC 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD PROSINEC 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více