DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2015

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....9 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci Životní úroveň, problémy chudoby

4 Práce, zaměstnanost, mzdy Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA mezinárodní Lidskoprávní profese sociální práce jako významný a inspirativní aktér sociální politiky. /MILFAIT, René In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s : -lit. Cílem příspěvku je představit a odůvodnit sociální práci jako lidskoprávní profesi na základě jejího sebesdělení v relevantních zdrojích spojených s étosem a aktuálním programovým prohlášením a pohlédnout na ni jako na určitého aktéra sociální politiky. Dále předkládá pojetí oboru sociální politiky v souvislosti se sebesdělením sociální práce, s vlastními hlavními principy a cíli a zacházením s pojmy z oblasti etiky. Po diskusi je nabídnuto, jak disciplína etika rozumí hlavně zmiňovaným pojmům sociální spravedlnosti Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: Mezinárodní; práce sociální; politika sociální; práva lidská; spravedlnost sociální; solidarita SR Sociálna otázka - filozofické, politické a právne reflexie. / KEČKÉŠOVÁ, Marta - KU- SIN, Vasko In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 2 (2014), s : -lit. Příspěvek prezentuje teoretický základ sociální politiky a jeho dopad na řešení sociálních problémů. Zaměřuje se na problematiku závislosti sociální politiky a práva a na aplikační dimenzi práva. Principy sociální spravedlnosti, solidarity, participace a garance státu nabyly nový rozměr. Uvedené principy byly přetransformovány i do nových legislativních úprav, které novými formami a metodami sociální práce řešily sociální otázky. Příspěvek podrobuje analýze novou legislativní úpravu, která se zabývá řešením důležité sociální otázky, tj. hmotnou nouzí a s ní spojenou chudobou. Dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/article/view/295/220 Deskriptory: SR; politika sociální; zákonodárství; právo SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY ; EU Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska. / LICHNOVSKÝ, Jakub - KRÖMER, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s Problematika koordinace sociálního zabezpečení v případě souběhu pracovních poměrů zaměstnanců vykonávajících závislou práci ve více členských zemích EU/ EHP nebo ve Švýcarsku. Zaměstnávání "koordinovaných" zaměstnanců prostřednictvím tzv. prekérních zaměstnání, které nezakládají účast na českém systému sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; EU; harmonizace; zab. sociální; dohody; poměr pracovní; souběh 5

6 Přehled změn v sociálním pojištění v roce / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 1 (2015), s Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Změny v pojistném na sociální pojištění. Změny v souvislosti se státní službou. Deskriptory: ; zab. sociální; zákonodárství; zab. důchodové; zab. nemocenské; pojistné; základ vyměřovací; služba veřejná; zaměstnanci státní Základní kámen systému sociálního pojištění. / KAHOUN, Vilém In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 3-4.:obr. Připomenutí zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, který byl přijat v říjnu Dostupné z: Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; historie; zákonodárství; důchod starobní; důchod invalidní ; Indie Nová smlouva o sociálním zabezpečení uzavřená mezi Českou a Indickou republikou. / KOUTNÁ, Sylvie In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Informace o smlouvě o sociálním zabezpečením mezi Českou republikou a Indickou republikou, která se stala účinnou 1. září Deskriptory: ; Indie; zab. sociální; dohody; styky mezinárodní; zab. důchodové; pracovníci migrující; pracovníci v zahraničí; práce-cizinci; důchody; důchod starobní; výpočet; výplata-způsob 90 let sociálního pojištění. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s. 3-5 pokrač.:obr. První část seriálu k výročí 90 let sociálního pojištění v : Proč a jak vznikal zákon č. 221/1924 Sb. z.a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; historie; vývoj; invalidita; důchod starobní; důchod invalidní; zákonodárství ; Rusko Nová smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací. / PUOBIŠ, Juraj In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s : -lit. Informace o smlouvě o sociálním zabezpečením mezi Českou republikou a Ruskou federací, která vstoupí v platnost Historie vzájemných vztahů. Jednání o nové smlouvě. Výpověď dohody. Charakteristika nové smlouvy. Důchodové pojištění. Výplata důchodů podle smlouvy. Deskriptory: ; Rusko; zab. sociální; dohody; styky mezinárodní; zab. důchodové; pracovníci migrující; pracovníci v zahraničí; práce-cizinci; důchody; důchod starobní; výpočet; výplata-způsob; historie; důchody; důchod starobní; výplata-způsob 6

7 90 let sociálního pojištění. / TOMEŠ, Igor In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), Pokrač. s. 3-5 pokrač. Druhá část seriálu k výročí 90 let sociálního pojištění v : Od zákona č. 221/1924 Sb. z.a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří k zákonu č. 99/1948 Sb., o národním pojištění. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; historie; vývoj; invalidita; důchod starobní; důchod invalidní; zákonodárství Sociální pojištění v roce In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s :tab. Základní údaje z oblasti důchodového a nemocenského pojištění pro rok Vyměřovací základy, odvody, výše dávek. Deskriptory: ; zab. sociální; základ vyměřovací; zab. důchodové; pojistné; pojistnévýše; pojištění dobrovolné; výpočet; důchody-výše; zab. nemocenské Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice. / KABOURKOVÁ, Kristina - VANÍČ- KOVÁ, Radka In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 4 (2014), s : -lit. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; pojištění zdravotní; daně z příjmu; zaměstnanci; základ vyměřovací DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Předčasné starobní důchody v otázkách a odpovědích. / PROVAZNÍKOVÁ, Renáta In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 7 (2014), s Deskriptory: ; důchod předčasný; odchod do důchodu předčasný; podmínky nároku; informace SRN Důchodové zabezpečení v Německu. / ŽEMLIČKOVÁ, Eva In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s :tab. Systém důchodového zabezpečení v Německu má více než stoletou tradici a skládá se ze tří pilířů: zákonné důchodové pojištění, zaměstnanecké pojištění a soukromé důchodové pojištění. Deskriptory: SRN; zab. důchodové; systém; důchod starobní; hranice věková; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; důchody pozůstalostní; 2. pilíř; doba pojištění; odchod do důchodu; 1. pilíř; 3. pilíř 7

8 Zvláštní způsoby výpočtu důchodů. / VOŘÍŠEK, Vladimír In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s Zvláštní výpočty obecně. Ochrana dřívějších poživatelů důchodu. Ochrana tzv. mladých invalidů a některých dalších invalidů. Zvláštní způsob výpočtu starobních důchodů některých horníků. Zvláštní způsob výpočtu důchodů osob pečujících o závislé osoby. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; výpočet; mládež; horníci; doba započitatelná Dopad zavedení námitkového řízení. / HALÍŘ, Jakub In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s :obr. Účelem zavedení procesního institutu námitek v důchodové oblasti bylo snížení počtu žalob k soudům a zároveň prohloubení ochrany sociálních práv občanů. Deskriptory: ; zab. důchodové; řízení soudní; důchody; právo správní K problematice úschovy dokladů pro účely důchodového pojištění. / BIDLOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 1 (2015), s Dnem nabyl účinnosti zákon č. 251/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; zab. důchodové; správa; zákonodárství ; Rusko Nová smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací. / PUOBIŠ, Juraj In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s : -lit. Informace o smlouvě o sociálním zabezpečením mezi Českou republikou a Ruskou federací, která vstoupí v platnost Historie vzájemných vztahů. Jednání o nové smlouvě. Výpověď dohody. Charakteristika nové smlouvy. Důchodové pojištění. Výplata důchodů podle smlouvy. Deskriptory: ; Rusko; zab. sociální; dohody; styky mezinárodní; zab. důchodové; pracovníci migrující; pracovníci v zahraničí; práce-cizinci; důchody; důchod starobní; výpočet; výplata-způsob; historie; důchody; důchod starobní; výplata-způsob Nové hodnoty výpočtových prvků pro důchody přiznané v roce 2015 a valorizace od ledna / VOŘÍŠEK, Vladimír In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s :tab. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; výpočet; základ vyměřovací; valorizace Pracující důchodce a uplatnění základní slevy na dani. / ELIS, František In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s Dostupné z: Deskriptory: ; důchodci pracující; práce-důchodci; daně; daně z příjmu 8

9 Pojem "dítě" v předpisech důchodového pojištění. / URBÁNKOVÁ, Simona In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s : -lit. Kdo je pro účely důchodového pojištění považován za dítě: "dítě", "dítě převzaté do péče". Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; děti; výchova mimo vlastní rodinu; péče pěstounská Čína Důchodový systém Číny a jeho reforma v důsledku populačního vývoje Číny. /KA- ČÍRKOVÁ, Eliška In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 4 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Článek se zabývá širšími důsledky čínské reformy důchodového systému. Článek nejprve ověřuje klasifikaci Číny jako rozvojové země. Z klasifikace rozvojových zemí je zřejmé, že Čína není typická rozvojová země, především z populačního hlediska. Čína jako rozvojová země se zabývá problematikou stárnutí své populace, což je typický problém vyspělých tržních ekonomik. Tato skutečnost si vyžádala nutnost transformace sociálního systému, zejména reformu důchodového systému. Na to, jak úspěšná reforma byla, odpovídá komparativní studie, která srovnává důchodový systém ve Velké Británii, Švédsku, České republice a Číně. Dostupné z: Deskriptory: Čína; zab. důchodové; reforma; systém; situace ekonomická; struktura populace; stárnutí; hranice věková; pojistné; poměr náhradový; doba pojištění; ; V. Británie; Švédsko mezinárodní Constructions of the Average Rate of Return of Pension or Investment Funds Based on Chain Indices.[Konstrukce průměrné míry návratnosti penzijních nebo investičních fondů na základě řetězových indexů.] / BIALBREK, Jacek In: Statistika. - Roč.94, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Článek se zabývá problémem správné konstrukce průměrné návratnosti penzijních (nebo investičních) fondů. Autor prezentuje, diskutuje a porovnává několik měření průměrné míry návratnosti fondů. Prezentuje také alternativní míry založené na původních řetězových indexech. Dostupné z: Deskriptory: zab. důchodové; fond penzijní; fondy; metody; statistika NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Jak se léčit v zahraničí? / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 6 (2014), s Dostupné z: Deskriptory: ; péče zdravotní; pojištění zdravotní; harmonizace; EU; zákonodárství; informace 9

10 Příjmy, ze kterých se v roce 2014 neplatí zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; příjmy; pojistné Prázdniny pedagogických pracovníků. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 7 (2014), s Placení pojistného na zdravotní pojištění v případě více příjmů v jednom zaměstnání, příjmů ve více zaměstnáních nebo současných příjmů z podnikání. Uvedeny konkrétní příklady. Dostupné z: Deskriptory: ; pedagogové; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; poměr pracovní; dohody; zaměstnání vedlejší; podnikání soukromé; samostatní Novela zákonů zdravotního pojištění k 1. červenci / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s Zvýšení vyměřovacího základu pro platby za "státní pojištěnce". Nárok na odpočet. Postup při výpočtu výše pojistného. Uvedeny konkrétní příklady. Dostupné z: sel/clanky/ing-antonin-danek-novela-zakonu-zdravotniho-pojisteni-k-1-cervenci htm Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zákonodárství; osoby; základ vyměřovací; zvýšení; pojistné; pojistné-výše; výpočet; zaměstnavatelé; zaměstnanci Penále ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; správa; kontrola; pojistné ; Slovensko Porovnání úlohy a činnosti LPS v systému nemocenského pojištění v a na Slovensku. / ČELEDOVÁ, Libuše - ADAMCOVÁ, Pavlína - ČEVELA, Rostislav - BOSÁK, Miroslav In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 8-9 (2014), s :tab. Deskriptory: ; SR; služba posudková; systém; neschopnost pracovní; nemocenské; zab. nemocenské; kontrola Zdravotní pojištění a zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 12 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; cizinci; práce-cizinci; zaměstnavatelé; harmonizace; EU; zákonodárství 10

11 Nemocenské pojištění v roce / PŘIB, Jan In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 12 (2014), s Stanovení denního vyměřovacího základu. Změny v komunikaci s orgány nemocenského pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; základ vyměřovací; zákonodárství; informace První dva týdny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a změny výpočtů pro náhradu mzdy v roce / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; náhrada mzdy; podmínky nároku; výpočet; výše Úmrtí zaměstnance z pohledu zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s. 31. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; poměr pracovní; dohody Některé chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s Neoznámení vzniku nároku na "statní kategorii". Neoznámení změn zdravotní pojišťovně a lhůty pro uložení pokuty. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; správa; kontrola; osoby Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2014/2015. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s Postup zaměstnavatele při řešení různorodých situací formou příkladů z praxe. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; výpočet Důležité změny v zákonech zdravotního pojištění od / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.63, č. 1 (2015), s Změny v zákoně o pojistném na zdravotní pojištění. Změny v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Nová podoba regulačních poplatků. Změna v zákoně o daních z příjmů (autorské honoráře). Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnanci; zákonodárství mezinárodní; Program Zdraví 2020 je základem nové zdravotní strategie. / HOLČÍK, Jan In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 6-8.: -lit. Informace o programu Světové zdravotnické organizace Zdraví Jeho odezva v - materiál "Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí", který se stane jedním z hlavních podkladů pro novou zdravotní strategii. Deskriptory: Mezinárodní; ; SZO; zdraví; péče zdravotní; zdravotnictví; prevence; styl životní; koncepce budoucí 11

12 Zaměstnanci a péče o dítě. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Placení pojistného na zdravotní pojištění u kategorie osob celodenně osobně a řádně pečujících alespoň o jedno dítě de sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku. Výhody při placení pojistného. Oznamovací povinnost zaměstnavatele. Vyměřovací základ. Případy, kdy za "pečující osobu" platí pojistné stát. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; prácematky; zaměstnanci; zaměstnavatelé; zaměstnání na zkrácený úvazek "Záskok" v roce 2014 s příklady. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Placení poojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance přijaté na určitou dobu jako tzv záskok. Na příkladech ukázána praktická řešení některých situací. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; zaměstnání dočasné; práce konané mimo pracovní poměr Mateřství a péče o děti. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Informace sloužící k základní orientaci při řešení některých situací souvisejících s mateřstvím a péčí o děti a s výplatou dávek nemocenského pojištění. Co musí maminka vyřídit, když ještě během rodičovské dovolené s prvním dítětem znovu porodí? Z čeho se v těchto případech bude vypočítávat peněžitá pomoc v mateřství? Jak je to v případě, kdy žena porodí další dítě např. až tři měsíce po skončení původní rodičovské dovolené? Jak postupovat, když žena nemá na PPM nárok? Může PPM čerpat v tomto případě otec? Co když má maminka nastoupit po rodičovské dovolené do práce, ale v den návratu onemocní? Jak řešit situaci, když maminka pobývá s jedním dítětem v nemocnici nebo v lázních a tatínek se musí postarat o druhé dítě? Deskriptory: ; matky; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dovolená rodičovská; nemocenské Změny od ledna / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s Změny v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištrění v důsledku vyhlášky MPSV č. 208/2014 Sb. a nařízení vlády č. 204/2014 Sb. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; agenda pojišťovací; zaměstnavatelé; základ vyměřovací; mzda průměrná; mzda minimální Nejčastější omyly účetních či lékařů. / HULEC, Vít In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s : -lit. Vysvětlení některých z hlavních omylů, ke kterým dochází při aplikaci zákona o nemocenském pojištěni: Hodnocení, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu, či nikoliv. Směšování zaměstnání malého rozsahu, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Ukončování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícícm lékařem v den, kdy se pojištěnec vrací do zaměstnání. Rozhodování o vzniku potřeby ošetřování. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; neschopnost pracovní; ošetřovné 12

13 Nejčastější omyly mzdové účetní. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 11 (2014), s : -lit. Vysvětlení k některým nedostatkům, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí při placení pojistného ve zdravotním pojištění: Neprovedení dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Nesprávné vyhodnocení vazby na zdaňování zúčtovaného plnění. Rozdíly mezi neplaceným volnem a neomluvenou absencí. Nedostatky při plnění oznamovací povinnosti. Odvod pojistného nesprávné zdravotní pojišťovně. Přehledy zaměstnavatele. Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; agenda pojišťovací; zaměstnavatelé; základ vyměřovací Časté chyby OSVČ. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s Nejčastější chyby OSVČ ve zdravotním pojištění. Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; samostatní Etika činnosti lékařské posudkové služby. / ČELEDOVÁ, Libuše - ČEVELA, Rostislav In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 12 (2014), s Deskriptory: ; služba posudková; invalidita-služba posudková Změny účinné ve zdravotním pojištění od / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.18, č. 1 (2015), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; informace; mzda minimální; samostatní DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Peněžitá pomoc v mateřství ve vybraných případech - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 6 (2014), s Zápočet předchozí doby účasti na pojištění. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) do 4 let věku předchozího dítěte. Výpočet PPM při převedení na jinou práci. Doplněno příklady. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dávky; podmínky nároku Dávky v mateřství a rodičovství v roce 2015 a změny u porodného. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 12 (2014), s Deskriptory: ; dovolená mateřská-dávky; základ vyměřovací; výše; porodné; příspěvek rodičovský 13

14 Změny v oblasti porodného. / JANECKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 12 (2014), s K nové právní úpravě s účinností od 1. ledna Nově se bude poskytovat porodné i na druhé dítě. Deskriptory: ; porodné; koncepce budoucí; zákonodárství; podmínky nároku Podmínky přivýdělku při pobírání PPM. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s :tab. Deskriptory: ; dovolená mateřská-dávky; práce-matky; souběh; samostatní; zaměstnanci Porodné bude i na druhé dítě. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 13. Deskriptory: ; porodné Rodičovský příspěvek. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Charakteristika rodičovského příspěvku. Podmínky nároku. Výše rodičovského příspěvku. Varianty výplaty. Dostupné z: Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; podmínky nároku; výše Miliardy vyplacené formou nepojistných sociálních dávek. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s. 15. Stručné souhrnné informace o vyplacených nepojistných dávkách a jejich hodnotě v 1. pololetí Deskriptory: ; podpora sociální; příspěvek na péči; postižení; dávky pěstounské péče; dávky; výdaje Mateřství a péče o děti. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 10 (2014), s Informace sloužící k základní orientaci při řešení některých situací souvisejících s mateřstvím a péčí o děti a s výplatou dávek nemocenského pojištění. Co musí maminka vyřídit, když ještě během rodičovské dovolené s prvním dítětem znovu porodí? Z čeho se v těchto případech bude vypočítávat peněžitá pomoc v mateřství? Jak je to v případě, kdy žena porodí další dítě např. až tři měsíce po skončení původní rodičovské dovolené? Jak postupovat, když žena nemá na PPM nárok? Může PPM čerpat v tomto případě otec? Co když má maminka nastoupit po rodičovské dovolené do práce, ale v den návratu onemocní? Jak řešit situaci, když maminka pobývá s jedním dítětem v nemocnici nebo v lázních a tatínek se musí postarat o druhé dítě? Deskriptory: ; matky; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dovolená rodičovská; nemocenské 14

15 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Integrační cíle sociálních podniků - možnosti sociální práce. / GOJOVÁ, Vendula In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s :tab., - lit. Sociální ekonomika je považována za jednu z možných cest z krize sociálního státu a za jeden z možných nástrojů řešení sociálních problémů, proto je žádoucí podívat se na podobu případného vztahu sociální práce a právě sociální ekonomiky. Cílem tohoto textu je identifikovat možnosti sociální práce v oblasti sociálního podnikání se zvláštní pozorností na způsoby naplňování jeho integračních cílů. Příspěvek tak tematizuje sociální podnikání a koncept integrace a představuje diskusi získaných poznatků s výsledky kvalitativní fáze výzkumu "Sociální práce v kontextu sociálního podnikání". Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: ; ekonomika sociální; práce sociální; integrace; výzkum Možnosti standardizace sociálních služeb v České republice. / HALÁSKOVÁ, Renata In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Standardizaci veřejných služeb je věnována pozornost nejen v teoretických přístupech, ale i v praktické rovině ve většině evropských zemí. přistoupila ke standardizaci veřejných služeb v r Největší posun při aplikaci standardizace do konkrétní praxe lze pozorovat u sociálních služeb. Příspěvek si klade za cíl poskytnout na základě teoretických východisek standardizace sociálních služeb empirický pohled na standardizaci vybraných služeb sociální péče v. Blíže se zaměřuje na aplikaci standardů vybavenosti u vybraných služeb sociální péče (pobytového, ambulantního a terénního charakteru) v krajích v letech 2007 a Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: ; služby sociální; standardy; pomoc sociální; kvalita sociálních služeb Pohled české veřejnosti na paliativní péči. / MACKOVÁ, Marie In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Téma paliativní péče není v zatím dostatečně diskutované a to jak mezi zdravotníky, tak i mezi laickou veřejností. Hlavním cílem této studie bylo zjistit znalost pojmů "paliativní péče", "hospic" českou veřejností a identifikovat vybrané faktory, které tuto znalost případně ovlivňují. Dalším cílem bylo zjistit názory české veřejnosti na problematiku související s umíráním a smrtí.. Zda je tato problematika v diskutována dostatečně, co si myslí o léčbě těžce nemocných a zda by u sebe či svých blízkých využili v případě neléčitelného onemocnění raději služeb mobilního nebo kamenného hospice. Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: ; péče dlouhodobá; pomoc sociální; nemocní; staří; péče léčebná mezinárodní Lidskoprávní profese sociální práce jako významný a inspirativní aktér sociální politiky. / MILFAIT, René In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s : -lit. Cílem příspěvku je představit a odůvodnit sociální práci jako lidskoprávní profesi na základě jejího sebesdělení v relevantních zdrojích spojených s étosem a aktuálním programovým prohlášením a pohlédnout na ni jako na určitého aktéra sociální politiky. Dále předkládá 15

16 pojetí oboru sociální politiky v souvislosti se sebesdělením sociální práce, s vlastními hlavními principy a cíli a zacházením s pojmy z oblasti etiky. Po diskusi je nabídnuto, jak disciplína etika rozumí hlavně zmiňovaným pojmům sociální spravedlnosti Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: Mezinárodní; práce sociální; politika sociální; práva lidská; spravedlnost sociální; solidarita Výchova k občanství v nízkoprahových klubech pro mládež. / KAPPL, Miroslav In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Roč.8, č. 1 (2014), s : -lit. Cílem příspěvku je představit v diskursu české sociální práce s mládeží koncept britských autorů T. Jeffse a M. Smitha, kteří upozorňují na důležitost výchovy k občanství v práci s mladými lidmi v prostředí nízkoprahových zařízení a klubů pro mládež. Číslo časopisu je dostupné on-line z: https://aosp.upce.cz/issue/view/39 Deskriptory: ; práce sociální; mládež; vzdělávání-výcvik Dotace by měly být mandatorním výdajem. / KAPLANOVÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 4 (2014), s. 2-3.:obr. K Technické novele zákona o sociálních službách s účinností od Rozhovor s Mgr. Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru 22 MPSV, na téma převodu financování sociálních služeb do přímé působnosti krajů. Deskriptory: ; služby sociální; financování; systém; reforma; MPSV; kraje Systém odměňování inspektorů kvality poskytování sociálních služeb. / SLÁDEK, Miloš In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 4 (2014), s Problematika adekvátnosti nastavení systému odměňování inspektorů v letech a od roku Deskriptory: ; kvalita sociálních služeb; kontrola; pracovníci sociální; odměňování; systém Francie Domov důchodců v Arles. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 4 (2014), s Příklad péče o seniory ve Francii. Deskriptory: Francie; staří; ústavy; služby sociální; zařízení sociálních služeb; ceny; důchodci Dostupnost a plánování služeb v obcích. / PRŮŠA, Ladislav In: Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných služeb. Praha: Diakonie ČCE, s ISBN Jedním z klíčových problémů prakticky všech vyspělých evropských zemí je zajištění dlouhodobě udržitelného systému financování dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Počet osob starších 65 let roste. Tento vývoj vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost problematice dostupnosti těchto služeb v jednotlivých obcích, městech a regionech. Při hodnocení dostupnosti nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území, neboť je třeba brát v úvahu řadu objektivních charakteristik determinujících určití rozdíly. Deskriptory: ; péče dlouhodobá; služby sociální; plánování sociální; obce; regiony; stárnutí; financování; informace; VÚPSV 16

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky...

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. za rok 2013 1 Obsah Charakteristika VÚPSV, v.v.i... 6 1. Informace o složení orgánů VÚPSV, v.v.i. a o jejich činnosti...

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. 2014 ISBN 978-80-261-0483-4 Vydala Západočeská univerzita v Plzni 2014 Tvorba této publikace byla podpořena z projektu

Více

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC Analytická studie verze 1.0 DUBEN 2014 zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic Obsah 1. Úvod... 5 2. Teoretická východiska... 6 2.1. Základní

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více