Vaše uživatelský manuál ASUS DSL-N10E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál ASUS DSL-N10E http://cs.yourpdfguides.com/dref/4310177"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: ZÁDNÉM PÍPAD NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ EDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ZÁDNÉ NEPÍMÉ, ZVLÁSTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (VCETN ZA ZTRÁTU ZISK, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PÍLEZITOSTI, ZTRÁTU POUZITELNOSTI CI ZTRÁTU DAT, PERUSENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBN), I KDYZ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNNA NA MOZNOST TAKOVÝCH SKOD ZPSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PÍRUCCE NEBO VE VÝROBKU. TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAZENÉ V TÉTO PÍRUCCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMNIT BEZ PEDCHOZÍHO UPOZORNNÍ, A NEMLY BY BÝT POVAZOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ZÁDNÉ CHYBY A NEPESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PÍRUCCE, VCETN VÝROBK A SOFTWARU V PÍRUCCE POPSANÝCH. Výrobky a názvy firem v této pírucce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty píslusných firem, a pouzívají se zde pouze pro identifikaci a objasnní a ve prospch jejich majitel, bez zámru poskodit cizí práva. tchto licencí jsou obsazeny v tomto výrobku. kód je síen BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY a je licencován na základ stejné licence, jako píslusný binární/strojový kód. Snahou spolecnosti ASUSTeK je nálezit poskytnout úplný zdrojový kód podle pozadavk rzných licencí na svobodný software s oteveným zdrojovým kódem. Nicmén pokud se pi získávání kompletního zdrojového kódu setkáte s problémy, byli bychom vám velmi zavázáni, kdybyste nám zaslali upozornní na ovou adresu s uvedeným výrobkem a s popisem problému (na tuto ovou adresu NEPOSÍLEJTE velké pílohy, napíklad archivy zdrojových kód). Obsah O této pírucce.. 5 Struktura této pírucky Konvence pouzívané v této pírucce Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým smrovacem Obsah krabice... 7 Pozadavky na systém

3 . 7 Nez budete pokracovat Hardwarové funkce Pední panel. 8 Zadní panel 10 Spodní panel

4 ...11 Moznosti montáze Kapitola 2: Zacínáme Konfigurace bezdrátového smrovace. 13 Pístup k webovému grafickému uzivatelskému rozhraní (GUI) routeru...1 Pouzívání funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) Kapitola 3: Konfigurování síových klient Správa síových klient Konfigurování síových nastavení Konfigurování nastavení bezdrátové sít Konigurování Wi-Fi Protected Setup (WPS)...

5 Pouzívání Prvodce WPS... 6 Konfigurování nastavení místní sít (LAN) Konfigurování nastavení rozlehlé sít (WAN)... 9 Konfigurování nastavení sluzeb Internetu Konfigurování nastavení DNS Konfigurování nastavení brány firewall... 4 Konfigurování nastavení UPnP Konfigurování nastavení konfigurace IGMP Kapitola 4: Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Obsah Konfigurování upesujících nastavení..

6 .. 40 Konfigurování nastavení správy Obnovení nastavení bezdrátového routeru.. 41 Upgradování firmwaru... 4 Zálohování/obnova nastavení.. 4 Konfigurování systémových protokol Konfigurování nastavení uzivatelských úct 45 Konfigurování nastavení systémového casu 46 Konfigurování diagnostických nastavení.. 47 Kontrola stavu a základních nastavení bezdrátového routeru...

7 48 Kapitola 5: Odstraování problém Dodatky Odstraování problém 49 Poznámky Kontaktní informace spolecnosti ASUS O této pírucce Tato pírucka obsahuje potebné informace pro instalaci a konfiguraci tohoto bezdrátového smrovace ASUS. Struktura této pírucky Tato pírucka obsahuje následující cásti: Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým smrovacem Tato kapitola obsahuje informace o obsahu krabice, o pozadavcích na systém, o funkcích hardwaru a o indikátorech LED bezdrátového smrovace ASUS. Kapitola 2: Nastavení hardwaru Tato kapitola obsahuje pokyny pro pístup k webovému grafickému rozhraní (GUI) routeru a rychlou konfiguraci pipojení k Internetu prostednictvím funkce Quick Internet Setup (QIS). Kapitola 3: Konfigurování síových klient Tato kapitola obsahuje pokyny pro nastavení klient v síti za úcelem spolupráce s bezdrátovým smrovacem ASUS. Kapitola 4: Konfigurování prostednictvím grafického uzivatelského rozhraní (GUI) Tato kapitola obsahuje pokyny pro konfigurování nastavení internetové sluzby bezdrátového routeru ASUS, upesujících nastavení, nastavení pro správu, diagnostických nastavení a pracovního stavu routeru. Kapitola 5: Odstraování problém Tato kapitola obsahuje prvodce Odstraováním bzných problém, se kterými se mzete setkat pi pouzívání bezdrátového smrovace ASUS. Dodatky Tato kapitola obsahuje regulatorní oznámení a bezpecnostní prohlásení. 5 Konvence pouzívané v této pírucce VAROVÁNÍ: tyto informace varují ped nebezpecím zranní bhem postupu. UPOZORNNÍ: Tyto informace upozorují na nebezpecí poskození soucástí bhem postupu.

8 DLEZITÉ: Pokyny, které pi provádní úkonu MUSÍTE dodrzovat. POZNÁMKA: tipy a doplující informace pro snadnjsí provádní postupu. 6 Seznámení s bezdrátovým smrovacem Obsah krabice 1 Zkontrolujte, zda krabice s bezdrátovým smrovacem ASUS obsahuje následující polozky. Bezdrátový smrovac DSL- N10E 1 Eterní rozdlovac 1 Napájecí adaptér 1 Kabel RJ11 2 Podprný disk CD 1 Kabel RJ 1 Strucná pírucka 1 Poznámka: Pokud je nkterá z polozek poskozena nebo chybí, se obrate na prodejce. Pozadavky na systém Ped instalací bezdrátového smrovace ASUS zkontrolujte, zda systém/sí spluje následující pozadavky: Port Ethernet RJ- (10Base-T/100Base-T/1000Base-T) Alespo jedno zaízení IEEE b/g/n s mozností bezdrátové komunikace Nainstalovaný protokol TCP/IP a internetový prohlízec Operacní systém: Windows98 SE a vyssí Nez budete pokracovat Ped instalací bezdrátového smrovace ASUute; tlacítko Stisknutím a podrzením tohoto tlacítka neostrým spicatým pedmtem déle nez jednu sekundu obnovíte výchozí tovární nastavení systému DSL-N10E Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým smrovacem Spodní panel 1 2 Polozka 1 Popis Montázní otvory Tyto montázní otvory slouzí k montázi smrovace na betonový nebo devný povrch pomocí dvou sroubk s kulatou hlavou. Vzduchové prduchy Tyto vtrací otvory zajisují vtrání smrovace. 2 Poznámka: Podrobné pokyny pro montáz smrovace na stnu nebo na strop viz cást Mounting options (Moznosti montáze) na dalsí stránce této uzivatelské pírucky. Kapitola 1: Seznámení s bezdrátovým smrovacem DSL-N10E 11 Moznosti montáze Bezdrátový smrovac ASUS, který je po vybalení pipraven ihned k pouzívání, je urcen pro umístní na zvýsené rovné plose, napíklad na kartotéce nebo na policce. Zaízení lze rovnz upravit pro montáz na stnu nebo na strop. Pokyny pro mont&aacutacute; síových klient Správa síových klient Aby bylo mozné spravovat síové klienty bezdrátového routeru ASUS, musíte mít správné parametry pro bezdrátový typ pipojení, typ pipojení místní sít LAN a typ pipojení WAN. Adresy IP klient se musí nacházet v rámci stejné podsít, jako bezdrátový router ASUS. Ve výchozí konfiguraci je bezdrátový smrovac ASUS vybaven funkcí serveru DHCP, který automaticky piazuje adresy IP klientm v síti. Mzete rovnz rucn piazovat statické adresy IP vybraným klientm ve vasí síti. Poznámka: Chcete-li rucn pidlit adresu IP klientovi, doporucujeme pouzít následující nastavení: Adresa IP: ( mze být libovolné císlo od 2 do 2. Adresu IP nesmí pouzívat jiné zaízení) Maska podsít: (stejné jako bezdrátový smrovac ASUS) Brána: (adresa IP bezdrátového smrovace ASUS) DNS: (bezdrátový smrovac ASUS) nebo piate známý server DNS ve vasí síti 3 Kapitola 3: Konfigurování síových klient DSL-N10E 17 Windows Klepnte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Dial-up Connection (Síová a telefonická pipojení). Klepnte pravým tlacítkem mysi na Local Area Connection (Pipojení k místní síti) a potom klepnte na Properties (Vlastnosti). 2. Vyberte Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP) a potom klepnte na Properties (Vlastnosti). 3. Chcete-li, aby byla nastavení IP piazována automaticky, vyberte Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky). Jinak vyberte Use the following IP address (Pouzít následující adrwsu IP): a zadejte IP address (Adresa IP), Subnet mask (Maska podsít) a Default gateway (Výchozí brána).. Chcete-li, aby byla nastavení serveru DNS piazována automaticky, vyberte Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky). Jinak vyberte Use the following DNS server address (Pouzít následující adresu serveru DNS): a zadejte Preferred (Upednostovaný) a Alternate DNS server (Náhradní server DNS).. Po dokoncení klepnte na OK. 18 DSL-N10E Kapitola 3: Konfigurování síových klient Windows XP 1. Klepnte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network Connection (Pipojení k síti). Klepnte pravým tlacítkem mysi na Local Area Connection (Pipojení k místní síti) a potom vyberte Properties (Vlastnosti). 2. Vyberte Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP) a potom klepnte na Properties (Vlastnosti). 3. Chcete-li, aby byla nastavení IP piazována automaticky, vyberte Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky). Jinak vyberte Use the following IP address: a zadejte IP address (Adresa IP), Subnet mask (Maska podsít) a Default gateway (Výchozí brána).. Chcete-li, aby byla nastavení serveru DNS piazována automaticky, vyberte Obtain DNS server address automatically (Získat adresu serveru DNS automaticky). Jinak vyberte Use the following DNS server addresses (Pouzít následující adresy serveru DNS): a zadejte Preferred and Alternate DNS server (Upednostovaný a náhradní server DNS).. Po dokoncení klepnte na OK. Kapitola 3: Konfigurování síových klient DSL-N10E 19 Windows Vista/7 1. Pejdte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Sí a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum síových pipojení a sdílení).

9 Klepnte na View status (Zobrazit stav) > Properties (Vlastnosti) > Continue (Pokracovat). 2. Vyberte Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet verze 4) (TCP/IPv) a potom klepnte na Properties (Vlastnosti). 3. Chcete-li, aby byla nastavení IP piazována automaticky, vyberte Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky). Jinak vyberte Use the following IP address: a zadejte IP address (Adresa IP), a zadejte IP address (Adresa IP) a Subnet mask (Maska podsít).. Chcete-li, aby byla nastavení serveru DNS piazována automaticky, vyberte Obtain DNS server address automatically (Získat adresu serveru DNS automaticky). Jinak vyberte Use the following DNS server addresses (Pouzít následující adresy serveru DNS): a zadejte Preferred and Alternate DNS server (Upednostovaný a náhradní server DNS).. Po dokoncení klepnte na OK. 0 DSL-N10E Kapitola 3: Konfigurování síových klient Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Konfigurování síových nastavení Na stránce Network (Sí) mzete konfigurovat nastavení tchto tí typ sítí: Wireless (Bezdrát), LAN a WAN. 4 Konfigurování nastavení bezdrátové sít Stránka Wireless (Bezdrát) umozuje konfigurovat bezdrátové pipojení. Konfigurování základních nastavení bezdrátové sít Pokyny pro konfigurování nastavení bezdrátové sít: 1. Klepnte na kartu Network (Sí) > Wireless (Bezdrát). 2. Na stránce Basic Setting (Základní nastavení) zadejte nezbytné údaje pro konfiguraci parametr bezdrátové sít. Zaskrtnutím Disable Wireless LAN Interface (Deaktivovat rozhraní bezdrátové místní sít LAN) deaktivujte rozhraní WLAN. 3. Poznámka: Chcete-li zobrazit aktivní klienty pipojené k vasí bezdrátové síti, klepnte na Show Active Clients (Zobrazit aktivní klienty). Nepouzívejte uvozovky (" nebo ') v názvu SSID ani nepouzívejte mezery na zacátku názvu SSID. Klepnutím na tlacítko Refresh (Aktualizovat) v prohlízeci budete pesmrováni na stránku QIS. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E 1 Konfigurování nastavení zabezpecení Stránka Security (Zabezpecení) umozuje konfigurovat nastavení zabezpecení na ochranu vasí bezdrátové sít ped neoprávnným pístupem. Pokyny pro konfigurování nastavení zabezpecení: 1. Klepnte na kartu Network (Sí) > Wireless (Bezdrát) > Security (Zabezpecení). 2. Na obrazovce Wireless Security Setup (Nastavení zabezpecení bezdrátového pipojení) vyberte SSID, metodu sifrování a vyplte nastavení ovování. 3. Poznámka: Pro nastavení pedsdíleného klíce WPA a klíce WEP nepouzívejte uvozovky (" nebo '), úhlové závorky (>), hranaté závorky (]) a mezery na zacátku klíce ani nepouzívejte dv mezery mezi. DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI ízení pístupu k bezdrátové síti Stránka Access Control (ízení pístupu) umozuje povolit nebo zakázat konkrétním klientm pístup k vasí bezdrátové síti. Pokyny pro ízení pístupu k vasí bezdrátové síti 1. Klepnte na kartu Network (Sí) > Wireless (Bezdrát) > Access Control (ízení pístupu). 2. V poli Wireless Access Control Mode (Rezim ízení pístupu k bezdrátové síti) vyberte typ ízení pístupu. 3. Do pole MAC Address (Adresa MAC) zadejte adresu MAC klienta a klepnutím na Add (Pidat) jej pidejte do ídícího seznamu.. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E Konfigurování nastavení více SSID Stránka Multi-SSID (Více SSID) umozuje aktivovat nebo deaktivovat virtuální pístupový bod (VAP) a nakonfigurovat jeho SSID a typ ovování. Pokyny pro konfigurování nastavení více SSID 1. Klepnte na kartu Network (Sí) > Wireless (Bezdrát) > Multi-SSID (Více SSID). 2. Zaskrtnutím Enable VAPX (Aktivovat VAPX) aktivujte VAP. 3. Do pole SSID zadejte název SSID, který chcete pouzít.. Vyberte typ ovování a výbrem Enable (Aktivovat) nebo Disable (Deaktivovat) aktivujte nebo deaktivujte vysílání SSID a blokování penosu.. Poznámka: Chcete-li zmnit konfiguraci ovování pro kazdý název SSID, pejdte na kartu Security (Zabezpecení), na které jsou uvedeny podrobnosti. 4 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Konfigurování upesujících nastavení bezdrátového pipojení Stránka Advanced Setting (Upesující nastavení) umozuje konfigurovat upesující nastavení bezdrátové sít. DLEZITÉ: Upesující nastavení konfigurujte pouze, pokud máte dostatecné znalosti o bezdrátových sítích. Pokud nemáte zkusenosti nebo znalosti, doporucujeme zachovat výchozí hodnoty. Pokyny pro konfigurování upesujících nastavení bezdrátového pipojení: 1. Klepnte na kartu Network (Sí) > Wireless (Bezdrát) > Advanced Setting (Upesující nastavení). 2. Na obrazovce Wireless Advanced Settings (Upesující nastavení bezdrátového pipojení) vyberte typ ovování, zadejte nastavení prahu a intervalu, vyberte rychlost dat a typ preambule a výbrem Enable (Aktivovat) nebo Disable (Deaktivovat) aktivujte nebo deaktivujte nkteré bezdrátové funkce.

10 3. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E 5 Konigurování Wi-Fi Protected Setup (WPS) Pouzívání Prvodce WPS Poznámky: S funkcí WPS pouzívejte bezdrátovou síovou LAN kartu. WPS (Wi-Fi Protected Setup) umozuje snadno nakonfigurovat zabezpecenou a chránnou bezdrátovou sí. Pokyny pro konfigurování WPS: 1. Stisknte tlacítko WPS na smrovaci.. 3. Klepnte na kartu Network (Sí) > Wireless (Bezdrát) >WPS. Stisknte tlacítko WPS na kart bezdrátové místní sít LAN a klepnte na Start PBC (Spustit PBC). Mzete rovnz zadat kód PIN karty místní bezdrátové sít LAN a potom klepnte na Start PIN (Spustit PIN). Poznámka: Kód PIN karty místní bezdrátové sít LAN viz dokumentace dodaná s vasí kartou místní bezdrátové sít LAN. 6 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Konfigurování nastavení místní sít (LAN) Stránka LAN umozuje konfigurovat nastavení místní sít (LAN). Konfigurování nastavení adresy IP místní sít LAN Stránka LAN IP Interface Setup (Konfigurace rozhraní IP LAN) umozuje konfigurovat rozhraní místní sít. Pokyny pro konfigurování nastavení místní sít LAN: 1. Klepnte na kartu Network (Sí) > LAN karta > LAN IP. Na obrazovce LAN Interface Setup (Konfigurace rozhraní LAN) zadejte název rozhraní, adresu IP a masku podsít. 2. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E 7 Konfigurování nastavení DHCP Stránka DHCP Mode (Rezim DHCP) umozuje konfigurovat nastavení DHCP. Pokyny pro konfigurování nastavení DHCP: 1. Klepnte na kartu Network (Sí) > LAN karta > DHCP. 2. V rozevíracím seznamu DHCP Mode (Rezim DHCP) vyberte None (Zádný), DHCP Relay (Penos DHCP) nebo DHCP Server (Server DHCP). 3. V poli Interface (Rozhraní) vyberte port, který chcete pouzít.. Do pole IP Pool Range (Rozsah fondu adres IP) zadejte rozsah adres IP, který chcete pouzívat.. Zadejte údaje Default Gateway (Výchozí brána), Max Lease Time (Max. doba zapjcení), Domain Name (Název domény) a adresu DNS Server (Server DNS) DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Konfigurování statické adresy IP protokolu DHCP Stránka DHCP Static IP Configuration (Konfigurace statické adresy IP protokolu DHCP) umozuje piazovat adresy IP v místní síti LAN konkrétním jednotlivým pocítacm na základ adres MAC. Pokyny pro konfigurování nastavení statické adresy IP protokolu DHCP: 1. Klepnte na kartu Network (Sí) > LAN karta > DHCP Static IP (Statická adresa IP protokolu DHCP). 2. Do pole IP Address (Adresa IP) zadejte urcenou adresu IP v rozsahu fondu adres IP, který je piazen hostiteli. 3. Do pole MAC Address (Adresa MAC) zadejte adresu MAC hostitele v místní síti LAN.. Klepnutím na Add (Pidat) pidejte adresu IP a adresu MAC do DHCP Static IP Table (Tabulka statických adres IP protokolu DHCP).. Chcete-li odstranit nkterou polozku adresy MAC a adresy IP, zaskrtnte vybranou polozku v DHCP Static IP Table (Tabulka statických adres IP protokolu DHCP) a klepnte na Delete Selected (Odstranit vybrané). Konfigurování nastavení rozlehlé sít (WAN) Stránka WAN umozuje konfigurovat nastavení rozlehlé sít (WAN). Konfigurování kanálu sít WAN Stránka Channel Configuration (Konfigurace kanálu) umozuje konfigurovat nastavení Internetu v kanálu WAN. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E 9 Pokyny pro konfigurování nastavení sít WAN: 1. Klepnte na kartu Network (Sí) > WAN karta > WAN. 2. V poli Default Route Selection (Výbr výchozího smrování) vyberte Auto (Automaticky) nebo Specified (Urcené). 3. Do pole VPI zadejte hodnoty virtuální cesty pro rezim asynchronního penosu v rozsahu od 0 do 2.. Do pole VCI zadejte hodnoty virtuálního kanálu pro rezim asynchronního penosu v rozsahu od 32 do 63.. V rozevíracím seznamu Encapsulation (Zapouzdení) vyberte LLC nebo VC-Mux. 6. V rozevíracím seznamu Channel Mode (Rezim kanálu) vyberte 183 s pemostním, 183 MER, PPPoE, PPPoA, 183 se smrováním nebo IPoA. 7. Zaskrtnutím Enable NAPT (Aktivovat NAPT) aktivujte funkci pekládání adres síových port. Zaskrtnutím Enable IGMP (Aktivovat IGMP) aktivujte funkci protokolu IGMP. Pokyny pro konfigurování nastavení PPP: 1. Do polí User Name (Uzivatelské jméno) a Password (Heslo) zadejte uzivatelské jméno a heslo, které vám poskytl vás ISP. 2. V rozevíracím seznamu Type (Typ) mzete vybrat Continuous (Prbzný), Connect on Demand (Pipojit na pozádání) nebo Manual (Rucn). 3. V pípad výbru typu Connect on Demand (Pipojit na pozádání) zadejte do pole Idle Time (min) (Doba necinnosti (min.)) dobu necinnosti, po jejímz uplynutí bude pipojení PPPoE automaticky odpojeno. 0 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Pokyny pro konfigurování nastavení adresy IP sít WAN: 1. V rozevíracím seznamu Type (Typ) mzete vybrat Fixed IP or DHCP (Pevná IP) nebo DHCP). 2. Do pole Local IP Address (Místní adresa IP) zadejte adresu IP rozhraní WAN, kterou vám poskytl vás ISP. 3. Do pole Netmask (Síová maska) zadejte masku podsít místní adresy IP. Vyberte volby, které chcete pouzít. 3. Klepnte na Internet Service (Sluzby Internetu). 2. na Internet Service > DNS karta > DNS. 2. na Internet Service > DNS karta > DDNS. 2. V rozevíracím seznamu Interface (Rozhraní) vyberte typ pipojení k Internetu.

11 . Zadejte uzivatelské jméno a heslo pro poskytovatele DDNS. 6. Klepnutím na Add (Pidat) pidejte nastavení DDNS do tabulky DNS. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E Konfigurování nastavení brány firewall Konfigurace nastavení filtru IP/portu Stránka Firewall (Brána firewall) umozuje konfigurovat nastavení zabezpecení bezdrátové sít. Stránka Filtr IP/portu umozuje omezovat urcité typy odchozích nebo píchozích internetových datových paket z nebo do vasí sít. Pokyny pro konfigurování nastavení filtru IP/portu: 1. Klepnte na Internet Service > Firewall (Brána firewall) karta > IP/Port Filter (Filtr IP/portu). 2. Vyberte Rule Action (Akce pravidla) jako Permit (Povolit) nebo Deny (Odmítnout) Zadejte zdrojové a cílové porty. 9. Zaskrtnte Enable (Aktivovat) Vyberte protokoly nebo aplikace, které chcete povolit. 3. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E 7 Konfigurování nastavení UPnP Stránka UPnP (Universal Plug and Play) Configuration (Konfigurace UPnP (Universal Plug and Play)) umozuje pistupovat k médiím zaízení UPnP ve vasí síti. Pokyny pro konfigurování nastavení UPnP: 1. Klepnte na Internet Service > UPnP karta. 2. V poli UPnP zaskrtnutím Enable (Aktivovat) aktivujte pipojení UPnP. 3. V rozevíracím seznamu WAN Interface (Rozhraní WAN) vyberte skupinu síových protokol pro aktivaci pipojení UPnP.. 8 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Konfigurování nastavení konfigurace IGMP Stránka IGMP (Internet Group Management Protocol) Proy Configuration (Konfigurace proy IGMP) umozuje konfigurovat mnozství paket IPTV, které lze obdrzet prostednictvím serveru proy. Pokyny pro konfigurování nastavení IGMP: 1. Klepnte na Internet Service > IGMP Proxy karta. 2. Zaskrtnte volby Enable (Aktivovat) v cásti IGMP Proxy a Multicast Allowed (Vícesmrové vysílání povoleno). 3. Do polí Robust Count (Robustní pocet) a Last Member Query Count (Pocet posledních dotaz clen) zadejte promnné. Výchozí hodnoty jsou 2 a 1.. Do pole Query Interval (Interval dotazování) zadejte dobu v sekundách mezi zprávami s obecnými dotazy IGMP odesílanými routerem. Výchozí hodnota 12 sekund.. Do pole Query Response Interval (Interval odpovdi na dotaz) zadejte maimální dobu, po kterou IGMP ceká na obdrzení odpovdi na zprávu s obecným dotazem. Výchozí hodnota 10 sekund. 6. Do pole Group Leave Delay (Zpozdní opustní skupiny) zadejte hodnotu casu v milisekundách. 7. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E 9 Konfigurování upesujících nastavení Stránka Advanced Setting (Upesující nastavení) umozuje konfigurovat upesující nastavení bezdrátového routeru ASUS, jako napíklad nastavení mostu, smrování, mapování port, QoS, SNMP a dalsí rzná nastavení. Poznámka: Upesující nastavení konfigurujte pouze, pokud jste zkusení uzivatelé a máte : siroké znalosti o sítích. 40 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI 40 Konfigurování nastavení správy Stránka Administration (Správa) umozuje obnovit výchozí nastavení bezdrátového routeru nebo ulozená nastavení konfigurace, upgradovat firmware, zobrazit systémové protokoly, vytváet, upravovat nebo odstraovat uzivatelské úcty a konfigurovat systémová nastavení. Obnovení nastavení bezdrátového routeru Stránka Commit/Reboot (Provést/restartovat) umozuje obnovit výchozí nastavení bezdrátového routeru nebo díve ulozená nastavení konfigurace. Pokyny pro konfiguraci nastavení Commit/Reboot (Provést/restartovat): 1. klepnte na kartu Administration (Správa) > Commit/Reboot (Provést/ restartovat). 2. V rozevíracím seznamu Reboot from (Restartovat z) mzete ulozit aktuální konfiguraci nebo obnovit výchozí nastavení výbrem z voleb Save the current configuration (Ulozit aktuální konfiguraci) nebo Restore to the factory default configuration (Obnovit výchozí tovární konfiguraci). 3. Klepnutím na Reboot (Restartovat) nactete vybranou konfiguraci a restartujete systémrouteru. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E 41 Upgradování firmwaru Stránka Upgrade Firmware (Upgrade firmwaru) umozuje upgradovat verzi firmwaru bezdrátového routeru. Poznámka: Stáhnte nejaktuálnjsí firmware z webu spolecnosti ASUS na adrese support.asus.com. Pokyny pro upgradování firmwaru: 1. klepnte na kartu Administration (Správa) > Upgrade (Upgradovat) karta > Upgrade Firmware (Upgradovat firmware). 2. V poli Select File (Vybrat soubor) klepnte na Browse (Procházet) a vyhledejte soubor s novým firmwarem v pocítaci. 3. Klepnte na Upload (Odeslat). Pockejte nkolik minut, nez se dokoncí proces odesílání. 4 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Zálohování/obnova nastavení Stránka Backup/Restore Settings (Nastavení zálohován/obnovení) umozuje zálohovat nebo ulozit konfiguracní nastavení do souboru v upednostovaném umístní a obnovit nastavení bezdrátového routeru pomocí ulozeného konfiguracního souboru. Pokyny pro zálohování nastavení: 1. pro obnovení nastavení: 1. Klepnte na Apply Changes (Pouzít zmny).

12 V rozevíracím seznamu Privilege (Oprávnní) vyberte typ oprávnní: Root (Koen) nebo User (Uzivatel).. Zadejte vase heslo do polí New Password (Nové heslo) a Confirm Password (Potvrzení hesla).. Klepnutím na Add (Pidat) pidejte vás nový úcet do User Account Table (Tabulka uzivatelských úct). Pokyny pro úpravy uzivatelského úctu: 1. V cásti User Account Table (Tabulka uzivatelských úct) zaskrtnte uzivatelský úcet, který chcete upravit. 3. Zadejte vase staré uzivatelské heslo do pole Old Password (Staré heslo).. Zadejte vase heslo do polí New Password (Nové heslo) a Confirm Password (Potvrzení hesla).. Klepnutím na Modify (Upravit) upravte vybraný uzivatelský úcet. Poznámka: Mzete upravit pouze nové heslo k uzivatelskému úctu. : Pokyny pro odstranní uzivatelského úctu: 1. V cásti User Account Table (Tabulka uzivatelských úct) zaskrtnte uzivatelský úcet, který chcete odstranit. 3. Klepnutím na Delete (Odstranit) odstraníte uzivatelský úcet z User Account Table (Tabulka uzivatelských úct). Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E 45 Konfigurování nastavení systémového casu Stránka System Time Configuration (Konfigurace systémového casu) umozuje konfigurovat systémový cas rucn nebo získávat systémový cas automaticky z casového serveru. Pokyny pro rucní konfiguraci systémového casu: 1. klepnte na kartu Administration (Správa) > Time Zone (Casové pásmo) karta. 2. Zadejte nezbytné údaje do pole pole System Time (Systémový cas). 3. získání systémového casu: 1. klepnte na kartu Administration (Správa) > Time Zone tab. 2. V poli State (Stav) v cásti NTP Configuration (Konfigurace NTP) zaskrtnutím Enable (Aktivovat) aktivujte funkci Network Time Protocol (NTP). 3. Zadejte nezbytné údaje.. 46 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Konfigurování diagnostických nastavení Stránka Diagnostic (Diagnostika) umozuje rozpoznávat, izolovat a odstraovat problémy se sítí. Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL- N10E 47 Kontrola stavu a základních nastavení bezdrátového routeru Stránka Router Status (Stav routeru) umozuje zobrazit stav bezdrátového routeru, stav pipojení a systémové protokoly. Klepnutím na karty zobrazíte následující informace: System (Systém) karta Stránka System Status (Stav systému) zobrazuje aktuální stav a nkterá základní nastavení bezdrátového routeru, napíklad verze softwaru,verze DSP, doba provozu, rychlost odesílání a rychlost stahování. LAN karta Obrazovka LAN Status (Stav místní sít LAN) zobrazuje nkterá základní nastavení místní sít LAN bezdrátového routeru, adresu IP místní sít LAN, stav serveru DHCP, adresu MAC a tabulku DHCP. Wireless (Bezdrát) karta Stránka WLAN Status (Stav sít WLAN) zobrazuje základní nastavení a stav bezdrátové místní sít LAN (WLAN). WAN karta Obrazovka WAN zobrazuje základní stav sít WAN a serveru DNS routeru. Port Mapping (Mapování port) karta Obrazovka Port Mapping (Mapování port) zobrazuje vztah a stav mapování port. Statistics (Statistika) karta Stránka ADSL Statistics (Statistika ADSL) zobrazuje stav linky ADSL, rychlost odesílání, rychlost stahování a dalsí informace. ARP Table (Tabulka ARP) karta Stránka ARP Table (Tabulka ARP) ukazuje adresy IP a jejich píslusné adresy MAC. 48 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Odstraování problém Odstraování problém 5 Tento prvodce Odstraováním problém poskytuje esení nkterých bzných problém, se kterými se mzete setkat pi instalaci nebo pouzívání bezdrátového smrovace ASUS. Tyto problémy mzete snadno odstranit vlastními silami. Setkáte-li se s problémy, které nejsou v této kapitole uvedeny, obrate se na odbornou pomoc spolecnosti ASUS. Problém Klient nemze navázat bezdrátové pipojení ke smrovaci. Akce Mimo dosah: Umístte smrovac blíze k bezdrátovému klientovi. Zkuste zmnit nastavení kanálu. Autentifikace: Pipojte se ke smrovaci pomocí kabelu. Zkontrolujte nastavení bezdrátového zabezpecení. Stisknte a podrzte tlacítko Restore (Obnovit) na zadním panelu déle nez pt sekund. Smrovac nelze nalézt: Stisknte a podrzte tlacítko Restore (Obnovit) na zadním panelu déle nez pt sekund. Zkontrolujte nastavení v bezdrátovém adaptéru, napíklad SSID a nastavení sifrování. Kapitola : Odstraování problém DSL-N10E 49 Problém Nelze pistupovat k Internetu prostednictvím bezdrátového síového adaptéru LAN Akce Pemístte smrovac blíze k bezdrátovému klientovi. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér pipojen k správnému bezdrátovému smrovaci. Zkontrolujte, zda pouzívaný bezdrátový kanál vyhovuje kanálm dostupným ve vasí zemi/oblasti. Zkontrolujte nastavení sifrování. Zkontrolujte, zda je pipojení ADSL nebo kabelové pipojení správné. Zkuste pouzít jiný ethernetový kabel. Zkontrolujte stavové indikátory na modemu ADSL a bezdrátovém smrovaci.

13 Zkontrolujte, zda indikátor WAN LED na bezdrátovém smrovaci SVÍTÍ. Pokud indikátor LED NESVÍTÍ, vymte kabel a akci zopakujte. Restartujte pocítac. Pekonfigurujte nastavení podle Strucného návodu k obsluze bezdrátového smrovace. Zkontrolujte, zda indikátor WAN LED na bezdrátovém smrovaci SVÍTÍ. Zkontrolujte nastavení bezdrátového sifrování. Zkontrolujte, zda pocítac mze získat adresu IP (prostednictvím pevné i bezdrátové sít). Zkontrolujte, zda je vás webový prohlízec nakonfigurován pro pouzívání místní sít LAN a zda není nakonfigurován pro pouzívání serveru proy. Zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely správn pipojené. Odpojte napájecí kabel od modemu ADSL nebo kabelového modemu, nkolik minut pockejte a potom kabel znovu pipojte. Pokud indikátor ADSL nadále bliká nebo NESVÍTÍ, obrate se na vaseho poskytovatele sluzeb ADSL. Nelze pistupovat k Internetu Kdyz indikátor,,link" modemu ADSL SVÍTÍ (nebliká), znamená to, ze lze pistupovat k Internetu. Pokud indikátor ADSL,,LINK" souvisle bliká nebo nesvítí, nelze pistupovat k Internetu smrovac nemze navázat pipojení se sítí ADSL. Zapomenutý název sít nebo sifrovací klíce Zkuste znovu nakonfigurovat pevné pipojení a bezdrátové sifrování. Stisknte a podrzte tlacítko Restore (Obnovit) na zadním panelu bezdrátového smrovace déle nez pt sekund. 50 DSL-N10E Kapitola : Odstraování problém Problém Pokyny pro obnovení výchozích nastavení systému Akce Stisknte a podrzte tlacítko Restore (Obnovit) na zadním panelu bezdrátového smrovace déle nez pt sekund. Viz cást Zálohování/obnova nastavení v Kapitole této uzivatelské pírucky. Mezi výchozí tovární nastavení patí: Uzivatelské jméno: admin Heslo: admin Povolit DHCP: Yes (Ano) (pokud je pipojen kabel WAN) Adresa IP: Název domény: (Prázdné) Maska podsít: Server DNS 1: Server DNS 2: (Prázdné) SSID: ASUS Kapitola : Odstraování problém DSL-N10E 51 Dodatky Poznámky ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to htm for the detailed recycling information in different regions. REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 1 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 1 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an eperienced radio/tv technician for help. Warning: Any changes or modifications not epressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. 5 DSL- N10E Dodatky Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Safety Information To maintain compliance with FCC's RF eposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna. Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC Essential requirements Article 3 Protection requirements for health and safety Article 3. 1a Testing for electric safety according to EN has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Protection requirements for electromagnetic compatibility Article 3.1b Testing for electromagnetic compatibility according to EN and EN has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Effective use of the radio spectrum Article 3.2 Testing for radio test suites according to EN has been conducted. These are considered relevant and sufficient. CE Mark Warning This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~1 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI) IC Warning The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian InterferenceCausing Equipment Regulation. Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les eigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. GNU General Public License Licensing information This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the eact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product.

14 All future firmware updates will also Dodatky DSL-N10E 5 be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 9 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For eample, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. 54 DSL-N10E Dodatky Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Terms & conditions for copying, distribution, & modification 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in echange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. Dodatky DSL- N10E 55 (Eception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees etend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to eercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or eecutable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machinereadable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or eecutable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an eecutable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the eecutable. However, as a special eception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the eecutable runs, unless that component itself accompanies the eecutable. If distribution of eecutable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even 56 DSL-N10E Dodatky though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program ecept as epressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.. You are not required to accept this License, since you have not signed it. may not impose any further restrictions on the recipients' eercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not ecuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an eplicit geographical distribution limitation ecluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus ecluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make eceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE ETENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. ECEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 58 DSL-N10E Dodatky 58 ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS DGT Warning Safety Warning SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with ambient temperatures between ºC(1ºF) and 0ºC(10ºF). DO NOT epose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms. Dodatky DSL-N10E 59 Kontaktní informace spolecnosti ASUS ASUSTeK COMPUTER INC. Adresa Webové stránky 1 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan support. asus.com 800 Corporate Way, Fremont, CA 939, USA usa.asus.com support.asus. com Technická podpora Telefon Fa technické podpory Podpora online Adresa Telefon Fa Webové stránky Podpora online ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika) ASUS COMPUTER GmbH (Nmecko a Rakousko) Adresa Fa Webové stránky Kontakt online Harkort Str.

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS DSL-N12E http://cs.yourpdfguides.com/dref/4310190

Vaše uživatelský manuál ASUS DSL-N12E http://cs.yourpdfguides.com/dref/4310190 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač 300M SuperSpeed Uživatelská příručka CZ4809_RT-N1_Manual.indd...1 009.7.8...10:18:1.AM CZ4809 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

Laserová herní myš ASUS GX800

Laserová herní myš ASUS GX800 Laserová herní myš ASUS GX800 1 6 Uživatelská příručka CZ5761 První vydání V1 Duben 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků

Více

DSL-N12E Bezdrátový směrovač 11n

DSL-N12E Bezdrátový směrovač 11n DSL-N12E Bezdrátový směrovač 11n Uživatelská příručka CZ6767 První vydání Leden 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50 Uživatelská příručka Bluetooth Keyboard BKB50 Obsah Základní postupy...3 Obecný přehled...3 Přehled klávesnice...3 Nabíjení klávesnice...4 Zapnutí a vypnutí...5 Začínáme...6 Nastavení klávesnice...6 Sestavení...6

Více

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46 Uživatelská příručka Style Cover Window SCR46 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Nastavení jedním dotykem... 3 Nabíjení...4 Základy práce...5 Interakce s okénkem...5 Ztlumení a probuzení displeje...

Více

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Uživatelská příručka Magnetic Charging Dock Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Použití magnetické nabíjecí kolébky...4 Použití nástavců...4 Nabíjení telefonu...4 Právní informace...5 Declaration

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka RT-N16 multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka CZ4484 První vydání Červen 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně

Více

Uživatelská příručka. SmartTags

Uživatelská příručka. SmartTags Uživatelská příručka SmartTags Obsah Úvod...3 Začínáme...3 Použití značek SmartTags...4 Právní informace...5 2 Úvod Co jsou značky SmartTags? Značky SmartTags využívají funkci NFC vašeho zařízení ke spouštění

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH80 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Stav baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5

Více

RT-N10 LX Bezdrátový směrovač 11n

RT-N10 LX Bezdrátový směrovač 11n RT-N10 LX Bezdrátový směrovač 11n Uživatelská příručka CZ6736 První vydání Červenec 2011 Copyright 2011 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10 Uživatelská příručka Quick Charger UCH10 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Quick Charger použití...4 Nabíjení zařízení...4 Právní informace...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Úvod Nabíjení

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

Instalační příručka. Pro NAS servery řady: AS3102T/ AS3104T/ AS3202T/AS3204T. Ver.2.5.0128 (2016-1-28)

Instalační příručka. Pro NAS servery řady: AS3102T/ AS3104T/ AS3202T/AS3204T. Ver.2.5.0128 (2016-1-28) Instalační příručka Pro NAS servery řady: AS3102T/ AS3104T/ AS3202T/AS3204T Ver.2.5.0128 (2016-1-28) Obsah Notices... 3 Safety Precautions... 4 1. Obsah balení... 5 2. Příslušenství... 7 3. Instalace hardwaru...

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

EA-N66. 3-v-1 dvoupásmový bezdrátový N900 gigabitový přístupový bod / Wi-Fi most / prodlužovač dosahu. Podrobná instalační příručka

EA-N66. 3-v-1 dvoupásmový bezdrátový N900 gigabitový přístupový bod / Wi-Fi most / prodlužovač dosahu. Podrobná instalační příručka EA-N66 3-v-1 dvoupásmový bezdrátový N900 gigabitový přístupový bod / Wi-Fi most / prodlužovač dosahu Podrobná instalační příručka CZ8661 Druhá edice Září 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

EW-7438AC Zkrácený Instalační Manuál

EW-7438AC Zkrácený Instalační Manuál EW-7438AC Zkrácený Instalační Manuál 06-2015 / v1.0 I. Informace o Produktu I-1. Obsah Balení - EW-7438AC - CD s uživatelským manuálem a instalačním manuálem - Zkrácený instalační manuál - Karta s přístupovými

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS RT-AC66U http://cs.yourpdfguides.com/dref/4350739

Vaše uživatelský manuál ASUS RT-AC66U http://cs.yourpdfguides.com/dref/4350739 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

RT-N11 Bezdrátový směrovač EZ Wireless N

RT-N11 Bezdrátový směrovač EZ Wireless N RT-N11 Bezdrátový směrovač EZ Wireless N Uživatelská příručka CZ3813 / Červenec 2008 Kontaktní informace výrobce ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie a Pacifik) Adresa společnosti: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Laserová herní myš ASUS GX900

Laserová herní myš ASUS GX900 Laserová herní myš ASUS GX900 Uživatelská Příručka Čeština CZ5887 První vydání V1 V1 (V1) Srpen 20 Copyright 20 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

CV-7428nS Quick Installation Guide

CV-7428nS Quick Installation Guide CV-7428nS Quick Installation Guide 09-2012 / v1.0 1 Začínáme Předtím, než začnete tento bezdrátový bridge používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud by se tak stalo, obraťte

Více

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N Návod k použití DN-70182 Otevřený zdrojový kód Tento produkt obsahuje softwarové kódy vyvinuté třetími stranami. Tyto softwarové kódy podléhají všeobecné veřejné licenci

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

EW-7438RPn Průvodce rychlou instalací

EW-7438RPn Průvodce rychlou instalací EW-7438RPn Průvodce rychlou instalací 06-2012 / v1.2 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored

Více

EW-7438RPn V2 Průvodce rychlou instalací

EW-7438RPn V2 Průvodce rychlou instalací EW-7438RPn V2 Průvodce rychlou instalací 08-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - EW-7438RPn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou - Průvodce rychlou

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Evolve Connect. Uživatelská příručka. Verze 1.00

Evolve Connect. Uživatelská příručka. Verze 1.00 Evolve Connect Uživatelská příručka 2009-03-09 Verze 1.00 FCC kompatibilita Tento přístroj byl testován a shledán kompatibilní s omezeními pro digitální zařízení třídy 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou

Více

METRA BLANSKO a.s. LLRP PŘEVODNÍK RFI21.1. KOMPAKTNÍ UHF RFID ČTEČKA EU 865 868 MHz US 902 928 MHz. www.metra.cz

METRA BLANSKO a.s. LLRP PŘEVODNÍK RFI21.1. KOMPAKTNÍ UHF RFID ČTEČKA EU 865 868 MHz US 902 928 MHz. www.metra.cz METRA BLANSKO a.s. LLRP PŘEVODNÍK RFI21.1 KOMPAKTNÍ UHF RFID ČTEČKA EU 865 868 MHz US 902 928 MHz www.metra.cz Kompaktní RFID čtečka RFI21.1 OBSAH Aplikace LLRP Converter...3 SW a HW požadavky...3 Spuštění

Více

Bezdrátový směrovač Extreme N

Bezdrátový směrovač Extreme N Uživatelská příručka RT-N56U Bezdrátový směrovač Extreme N Zcela tenký, skutečné duální pásmo a gigabitový Internet Zcela tenký a stylový směrovač RT-N56U je vybaven duálním pásmem 2,4 GHz a 5 GHz pro

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH60 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Nastavení hlasitosti...5

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce rychlou instalací

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce rychlou instalací EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce rychlou instalací 09-2012 / v2.0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud by se tak

Více

EW-7238RPD Průvodce rychlou instalací

EW-7238RPD Průvodce rychlou instalací EW-7238RPD Průvodce rychlou instalací 11-2012 / v1.0 Obsah balení Předtím, než začnete výrobek používat, zkontrolujte prosím, zda v balení nechybí žádná položka a pokud by se tak stalo, obraťte se na svého

Více

EW-7208APC Zkrácený Instalační Manuál

EW-7208APC Zkrácený Instalační Manuál EW-7208APC Zkrácený Instalační Manuál 09-2014 / v1.0 Obsah Balení Dříve, než začnete používat náš produkt, zkontrolujte jestli se v balení nacházejí níže vyjmenované elementy. V případě že ne, kontaktujte

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

Uživatelská příručka DSL-AC68U. Dvoupásmový 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL modem-směrovač

Uživatelská příručka DSL-AC68U. Dvoupásmový 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL modem-směrovač Uživatelská příručka DSL-AC68U Dvoupásmový 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL modem-směrovač CZ8891 První edice Leden 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

BR-6208AC Zkrácený instalační manuál

BR-6208AC Zkrácený instalační manuál BR-6208AC Zkrácený instalační manuál 03-2014 / v1.0 Obsah balení Předtím, než začnete užívat tento produkt, zkontrolujte zda-li v balenínic nechybí. V případě, že chybí, kontaktujte prodejce. Balení má

Více

BR-6428nS V2 BR-6428nC Průvodce rychlou instalací

BR-6428nS V2 BR-6428nC Průvodce rychlou instalací BR-6428nS V2 BR-6428nC Průvodce rychlou instalací 09-2013 / v1.1 Obsah balení Než začnete používat toto zařízení zkontrolujte, prosím, zdali něco v balení nechybí. Pokud něco chybí, obraťte se na svého

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

BR-6478AC Stručný návod k instalaci

BR-6478AC Stručný návod k instalaci BR-6478AC Stručný návod k instalaci 01-2013 / v1.0 Obsah balení Dříve, než začnete tento výrobek používat, zkontrolujte prosím, zda v balení nechybí žádná položka a pokud by se tak stalo, obraťte se na

Více

Uživatelská příručka RT-N14U. Bezdrátový-N300 směrovač

Uživatelská příručka RT-N14U. Bezdrátový-N300 směrovač Uživatelská příručka RT-N14U Bezdrátový-N300 směrovač CZ7879 Druhé vydání Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

BR-6478AC V2 Zkrácený instalační manuál

BR-6478AC V2 Zkrácený instalační manuál BR-6478AC V2 Zkrácený instalační manuál 07-2015 / v1.0 Obsah balení Předtím než začnete produkt používat prosím zkontrolujte, zda nechybí nějaká část balení. Pokud chybí, kontaktujte prodejce pro získáníchybějícího

Více

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka Řada RT-N12 Superspeed bezdrátový N směrovač CZ7901 První vydání Prosinec 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

OAP1750. Quick Installation Guide 10-2015 / v1.0

OAP1750. Quick Installation Guide 10-2015 / v1.0 OAP1750 Quick Installation Guide 10-2015 / v1.0 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení 1 2 3 4 5 6 1. Přístupový bod 2. Antény (2.4G x 3 & 5G x 3) 3. Držák pro montáž na stěnu x 1 4. CD 5. Průvodce

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Uživatelská příručka DSL-N12U. 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač

Uživatelská příručka DSL-N12U. 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač Uživatelská příručka DSL-N12U 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač CZ7218 Druhé vydání Březen 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

RT-N56U B1. Uživatelská příručka. Extrémní výkon ve stylu. Dvoupásmový bezdrátový N gigabitový směrovač

RT-N56U B1. Uživatelská příručka. Extrémní výkon ve stylu. Dvoupásmový bezdrátový N gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-N56U B1 Extrémní výkon ve stylu Dvoupásmový bezdrátový N gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-N56U B1 je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Uživatelská příručka Smart Imaging Stand IPT-DS10M Obsah Uživatelská příručka k inteligentnímu fotostojánku...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Základní postupy...5 Sestavení...5 Baterie...5

Více

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-F220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5597139

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-F220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5597139 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

YA-S10. Návod k použití. Modul geometrické korekce

YA-S10. Návod k použití. Modul geometrické korekce Modul geometrické korekce Cz YA-S10 Návod k použití Před použitím modulu geometrické korekce a projekčního systému si nezapomeňte si přečíst pokyny vprůvodci nastavením k modelu YA-S10. Před použitím modulu

Více