informační magazín číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační magazín číslo 2-2006"

Transkript

1 informační magazín číslo VÝZNAM STANOVENÍ VOLNÝCH LEHKÝCH ŘETĚZCŮ IMUNOGLOBULINŮ SPOLEČNOST BECKMAN COULTER OZNÁMILA ZAHÁJENÍ ROZSÁHLÉ INICIATIVY V OBLASTI REAGENCIÍ PRO VÝZKUM BUNĚK POZOR NA ZDÁNLIVĚ SHODNÉ IVD MD!

2 Cena Arnolda Beckmana Arnold O. Beckman: There is no satisfactory substitution to excellence IMMUNOTECH a. s. a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB) vyhlašují Cenu Arnolda Beckmana za nejlepší vědeckou publikaci v oborech: Genomika, genetika a analýza nukleových kyselin Proteomika Buněčná biologie a imunologie Práce z oblasti klinického výzkumu jsou vítány. Cenu obdrží první autor vítězné publikace a jeho instituce. Adresa prvního autora uvedená na publikaci musí být v České nebo Slovenské republice! Budou uděleny 3 ceny, jedna v každé kategorii. IMMUNOTECH a.s. a ČSBMB si vyhrazují právo cenu v kterékoliv kategorii neudělit, pokud žádná z přihlášených prací nebude dosahovat úrovně potřebné k udělení ceny. Ceny se budou udělovat vždy na sjezdu ČSBMB a hodnoceny budou práce za uplynulé 2 roky. Letos budou ceny vyhlášeny na sjezdu ČSBMB v Piešťanech ( ) a hodnotit se budou práce s datem publikace v roce Hodnotit se bude celkový přínos práce pro rozvoj poznání v daném oboru. Hodnotící kriteria budou jak objektivní veličiny (impakt faktor časopisu), tak názory hodnotící komise na originalitu a aktuálnost publikovaných dat. Citační ohlas bude pouze pomocné kritérium, protože nechceme znevýhodnit opravdu nové práce. Hodnoceny budou pouze články prezentující originální experimentální data, nikoliv přehledy problematiky. A nyní to nejdůležitější ceny pro vítěze! Ceny pro prvního autora vítězné publikace Kč Roční bezplatné členství v ČSBMB Cena pro instituci (prvního autora vítězné publikace) Sleva 50% na jeden jakýkoliv přístroj z produkce Beckman Coulter (včetně těch finančně nejnáročnějších zařízení v ceně v řádu milionů Kč). Sleva se vztahuje na ceny uvedené v oficiálním Euroceníku. Jak se mohu přihlásit? Přihlásit můžete sebe nebo svého kolegu/kolegyni jednoduše tak, že pošlete e- -mailovou zprávu na adresu s kopií na Zpráva musí obsahovat jako přílohu fulltextovou verzi přihlašované práce, větu Přihlašuji přiloženou práci do soutěže o cenu Arnolda Beckmana v kategorii XXXX, Vaše jméno, adresu a kontakt. Doporučujeme napsat do předmětu zprávy Cena Arnolda Beckmana. Práci je také možno přihlásit poštou na adrese Ing. Irena Krumlová, Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT, Technická 5, Praha 6. Do soutěže budou přijaty pouze publikace, doručené nejpozději 15. května 2006!!! Arnold O. Beckman zakladatel společnosti Beckman Instruments, Inc. (nyní známé jako Bekcman Coulter, Inc.), se narodil 10. dubna 1900 ve státě Illinois v rodině kováře. Od dětství byla jeho velkou zálibou chemie, pro zajímavost lze uvést, že měl od svých 10 let malou provizorní chemickou laboratoř. Naplno se začal Arnold Beckman věnovat chemii na Illinoiské univerzitě, kde vystudoval fyzikální chemii a doktorát získal na Kalifornské univerzitě v roce 1928 v oboru fotochemie. Na této univerzitě působil až do roku 1940 jako profesor. V roce 1935 Dr. Beckman vynalezl tzv. kyselinoměr (acidimetr), který se později stal základním kamenem společnosti Beckman Instruments Inc. Zpočátku byl tento přístroj využíván firmou Beckmanova spolužáka zpracovávající citrusy k měření kyselosti citrónové šťávy. Později byl kyselinoměr přejmenován na ph metr a záhy se stal nepostradatelnou pomůckou v každé chemické laboratoři. Vynález ph metru vynesl v roce 1987 Arnoldu Beckmanovi jmenování do National Inventors Hall of Fame (národní síň slávy) mezi takové osobnosti vědy jako Thomas Edison nebo Alexander Bell. Dr. Beckman se věnoval vývoji a výrobě vědeckých přístrojů a pomůcek celý život. Patentoval celkem 14 zařízení a postupů, které vedly k významnému zjednodušení tehdy zdlouhavých laboratorní procesů a k jejich větší analytické přesnosti. Mezi nejvýznamnější lze jmenovat spektrofotometr z roku Invenční duch Dr. Beckmana a jeho zapálení pro vědu se staly v roce 1935 základem společnosti Beckman Instruments, Inc., společnosti se skromnými začátky, která je v současnosti jedním z největších dodavatelů systémů pro klinickou diagnostiku, a také pro výzkum v oblasti biologie a chemie. (POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 14) 2 informační magazín číslo

3 Obsah Princip a využití metody Freelite TM 4 Význam stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů Vaskulitida 7 Profil choroby a laboratorní vyšetřovací metody Reagencie pro výzkum biologie buňky 9 Společnost Beckman Coulter oznámila zahájení rozsáhlé iniciativy v oblasti reagencií pro výzkum biologie buňky. PAPP-A v sazebníku výkonů ledna 2006 vstoupil v platnost nový Seznam zdravotních výkonů, v kterém mimo jiné přibylo i stanovení PAPP-A, používané při screeningu vrozených vývojových vad v 1. trimestru. Koncern Beckman Coulter převzal společnost DSL 10 Časopis vydává a distribuuje IMMUNOTECH a.s. Radiová Praha 10 Časopis připravují Mgr. Jiří Moos, CSc. Mgr. Patrik Šaf Ing. Oldřiška Kudelňáková RNDr. Běla Říčařová, CSc Mgr. Markéta Krupařová Ing. Roman Šandrik, PhD. Monika Lahodová Do časopisu přispěli RNDr. Běla Říčařová, CSc. Mgr. Jiří Moos, CSc. Mgr. Hana Machová Ing. Miroslav Bischof Ing. Petr Šmídl, CSc Mgr. Pavel Kružík Mgr. Patrik Šaf Mgr. Markéta Krupařová Daniela Švandová Grafická podoba Nina Nováková Tiskárna REPRO servis s.r.o. Starochuchelská 15/ Praha 5 Koncern Beckman Coulter podepsal na podzim loňského roku dohodu o převzetí společnosti Diagnostic Systems Laboratories, Inc (DSL). Společnost DSL, sídlící v Texasu, vyrábí široké spektrum RIA i ELISA souprav. Pozor na zdánlivě shodné IVD MD! 11 Zákon č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů připouští při poskytování zdravotní péče v ČR používání jen takových diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (IVD MD), které jsou shodné ve smyslu zákona č. 22/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 453/2004 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Command Central Kompletní laboratorní řízení z jednoho místa 12 Command Central je nový patentovaný systém pro kompletní řízení analyzátorů Beckman Coulter a sledování toku a pohybu vzorků v reálném čase a aktivní ovládání jednotlivých analyzátorů. Daniela Švandová 15 Číslo časopisu, které dostáváte právě do rukou provázejí umělecké fotografie paní Daniely Švandové. Kde se můžeme setkat (březen červen 2006) 16 Konference/seminář s účastí společnosti Immunotech, a.s. formou stánku Náklad čísla 1000 výtisků informační magazín číslo

4 Princip a využití metody Freelite TM Význam stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů etoda Freelite TM slouží ke kvantitativnímu a vysoce specifickému stanovení volných (a to pouze volných) lehkých řetězců (FLC) (kappa a lambda) imunoglobulinů v séru a moči, kde údajem použitelným pro vyhodnocení je vždy poměr hodnot kappa : lambda. Metoda Freelite TM byla vyvinuta a patentována britskou společností The Binding Site Ltd., Birmingham, UK. Během několika posledních let bylo díky obsáhlým klinickým studiím, které probíhaly v různých částech světa (především ve Velké Británii a USA, ale i v České republice), vymezeno použití Freelite jak z analytického, tak z klinického hlediska, takže v současné době dospěla úroveň informací až k formulování doporučeného postupu pro laboratorní vyšetřování při diagnóze a monitorování mnohočetného myelomu (MM), AL amyloidózy, lymfoidních novotvarů, Waldenströmovy makroglobulinemie, choroby z depozitů lehkých řetězců a některých chorob pojiva jako je lupus erythematodes. Na úvod si dovolíme připomenout některé údaje týkající se biologie imunoglobulinové molekuly, které mají souvislost s podstatou metody a se způsobem vyhodnocování. Víme, že molekula imunoglobulinu se skládá ze dvou identických těžkých řetězců (α, γ, μ, δ, nebo ε), určujících příslušnou imunoglobulinovou třídu, a dvou identických lehkých řetězců (κ nebo λ). Lehké řetězce jsou kovalentně vázané k těžkým a těžké jsou vzájemně spojené v oblasti tzv. pantu. V důsledku toho je část molekuly lehkých řetězců vázaných v kompletní molekule skrytá a tedy nepřístupná pro vazbu se specifickou protilátkou. Právě tato zmiňovaná část molekuly lehkých řetězců slouží v případě stanovení volných lehkých řetězců metodou Freelite TM jako specifické místo pro vazbu protilátky. Schéma struktury kompletní imunoglobulinové molekuly a volných lehkých řetězců znázorňuje obr. 1. Molekuly imunoglobulinů jsou produkovány a secernovány plasmatickými buňkami; každá plasmatická buňka produkuje pouze jeden typ imunoglobulinové molekuly, tedy molekuly obsahující identické těžké i lehké řetězce. Lehké řetězce jsou vůči těžkým řetězcům produkovány přibližně ve 40% nadbytku, takže i normální plasmatická buňka uvolňuje vedle kompletních imunoglobulinových molekul i určitý podíl volných lehkých řetězců. Vzájemný poměr plasmatických buněk produkujících řetězce kappa a buněk produkujících řetězce lambda je zhruba 2 : 1. Tedy podíl vázaných řetězců kappa ku vázaným řetězcům lambda je rovněž dvojnásobný. Volné řetězce kappa se vyskytují převážně jako monomery, řetězce lambda převážně jako dimery, Obrázek 1 Schéma kompletní molekuly IgG a volných lehkých řetězců Obrázek 2 Nefron glomerulus, proximální a distální tubulus 4 informační magazín číslo

5 Mezi výhody patří i skutečnost, že výsledkem je konkrétní číselný údaj, umožňuje dlouhodobé sledování průběhu léčby, určení remise a sledování pacienta v jejím průběhu. méně již jako oligomery. Biologický poločas těchto dvou typů volných řetězců je odlišný: u kappa 2 4 hodiny, typicky dimerní lambda 3 6 hodin a oligomerní formy 2 3 dny. Na rozdíl od volných lehkých řetězců je biologický poločas kompletních molekul imunoglobulinů podstatně delší (IgG1 a IgG4 21 dnů, IgG2 20 dnů, IgG3 7 dnů, obě podtřídy IgA 10 dnů a IgM 6 dnů). Volné řetězce, obdobně jako další malé proteiny jsou u zdravých jedinců odstraňovány a metabolizovány ledvinami a rychlost tohoto procesu závisí především na velikosti molekuly. Volné řetězce kappa jsou odstraňovány z oběhu zhruba třikrát rychleji než dimerní lambda. A tak, přestože je řetězec lambda produkován oproti kappa přibližně v polovičním množství, je v důsledku uvedených skutečností v normálním séru přítomno větší množství volných řetězců lambda než kappa. Schéma nefronu je znázorněno na obr. 2. Zdravá ledvina dokáže odstranit denně 10 až 30 g proteinu, tedy i nadprodukce volných lehkých řetězců (ať již polyklonální nebo monoklonální) je v moči detegovatelná až po překročení renálního prahu. Na druhé straně mohou být hodnoty FLC v moči ovlivněny nedostatečností ledvin, kdy změřené hodnoty v moči jsou nižší, avšak neodrážejí zlepšení zdravotního stavu. Sérové hladiny oproti tomu odrážejí věrně skutečnost v celém průběhu choroby a v celém koncentračním rozsahu, včetně normálních hodnot. Vývoj metody Freelite byl zaměřen na splnění několika základních podmínek. Na prvním místě to byl požadavek na specificitu analytické protilátky zajišťující specifické odlišení volných lehkých řetězců (FLC) od vázaných, a to s vysokou afinitou, dále protilátka nesmí interferovat s žádným ze sérových proteinů. Při konstrukci nefelometrických a turbidimetrických souprav se požadavek na nízkou mez detekce a vysokou citlivost dosáhl navázáním protilátky na povrch polystyrénových latexových částic. Ačkoliv tato praxe je v analýze proteinů celkem běžná, v případě FLC, kde protilátka se váže jen asi na 5 % z celkové molekuly volného řetězce, jsou nároky i na přípravu latexové reagencie velmi specifické. Dosažená mez detekce je pro oba lehké řetězce kolem 0,5 mg/l, což má význam především pro sledování pacientů s tzv. nesekrečním myelomem a pro sledování pacientů v remisi. Mezi zřejmé výhody patří i skutečnost, že výsledkem je konkrétní číselný údaj. Souprava umožňuje dlouhodobé sledování průběhu léčby, určení remise a sledování pacienta v jejím průběhu, a je rovněž vhodným nástrojem pro včasné zjištění případného relapsu choroby. Stanovení hodnot pouze jednoho volného řetězce (byť je produktem myelomových buněk) nemá dostačující výpovědní hodnotu. Dlouhodobé studie jednoznačně prokázaly, že vypočtený poměr hodnot kappa : lambda je specifickým znakem odlišujícím vedle proliferativních poruch i poruchy renální tubulární nedostatečnosti, kde jsou sérové hodnoty obou lehkých řetězců sice zvýšené, ale poměr kappa : lambda, vypovídající o možné proliferativní poruše plazmatických buněk, je normální. Zvýšené hodnoty hladin obou FLC v séru jsou nalézány také při polyklonální imunitní odpovědi, poměr kappa : lambda je rovněž normální. Následující obrázek č. 4 znázorňuje jednak normální hodnoty, jednak hodnoty κ : λ pacientů s různým typem mnohočetného myelomu (MM): s FLC kappa, s FLC lambda, s nesekrečním mnohočetným myelomem (NSMM), s MM s intaktní molekulou imunoglobulinu, s AL amyloidózou, a dále pacientů bez přítomnosti proliferativní poruchy, a to se zvýšenou koncentrací polyklonálních imunoglobulinů a s renální nedostatečností. V grafu jsou rovněž znázorněny citlivosti ostat- Obrázek 3: Schéma hodnot FLC v séru a moči v průběhu MM Obrázek 4 Souhrnný přehled, hodnoty kappa:lambda u různých typů MM i u neproliferativních stavů informační magazín číslo

6 ních metod používaných v diagnostice MM, a to elektroforéza sérových proteinů (SPE) a imunofixace (IFE). Metoda Freelite se osvědčila pro screeningová vyšetření při podezření na mnohočetný myelom, a to v kombinaci s klasickými metodami. Při použití kombinace metod se výrazně zvyšuje pravděpodobnost záchytu choroby, zejména u AL amyloidózy a tzv. nesekrečního mnohočetného myelomu, kde se ukázalo, že ve většině případů je přítomna sekrece myelomového proteinu, avšak ve velmi nízké koncentraci stanovitelné pouze metodou Freelite. V následujícím přehledu (Obr. 5) jsou uvedeny metody využívané v diagnostice mnohočetného myelomu a pravděpodobnost záchytu choroby při různých metodických sestavách a pro různé typy poruch. Kombinace elektroforézy sérových proteinů (nebo kapilární zónové elektroforézy) a Freelite (uvedená v modře zvýrazněném poli) se osvědčila jako dostatečně citlivá a přijatelná i z hlediska finančních nákladů za vyšetření. Uvedená kombinace byla formulována jako doporučení na mezinárodní konferenci Applications of serum free light chain tests in hematology pořádané Univerzitou ve Warwiku v roce Jako největší praktická výhoda, jak pro pacienta tak pro laboratoř, se ukazuje možnost testovat pouze sérum a opustit močové vzorky. V současné době řada zemí přijímá vyšetření FLC do rutinní laboratorní praxe. Současná nabídka je uvedena v následující tabulce (novinkou jsou soupravy pro analyzátory Bayer R Advia a BN ProSpec R ): Analyzátor Specifikace soupravy Počet testů Kód Dade-Behring FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.T BN TM II FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.T Dade-Behring FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.P BN ProSpec R FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.P Beckman FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.IM IMMAGE FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.IM Roche Hitachi FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.H 911, 912, 917, Modular P FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.H Olympus FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.AU AU600, 400, 2700, 5400 FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.AU Bayer R FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.B Advia 1650 FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.B Pro praktickou orientaci může sloužit doporučení na postup při vyhodnocování výsledků získaných kombinací dvou metod (SPE a Freelite) obr. 6. Mezi nejvýraznější výhody metody Freelite patří : možnost opustit testování močových vzorků možnost získávat kvantitativní přesné výsledky testováním vzorku séra dostupnost výsledků do 20 minut získání dalších diagnostických informací u pacientů s mnohočetným myelomem, s chorobou z lehkých řetězců, s nesekrečním myelomem, AL amyloidózou a s chorobou z depozitu lehkých řetězců. možnost snadného sledování pacientů s mnohočetným myelomem nejasného významu (MGUS) vhodnost pro snadné sledování aktivity choroby u pacientů v průběhu léčby a v remisi Bez nadsázky lze konstatovat, že zavedení metody Freelite představuje významný přelom v laboratorní diagnostice mnohočetného myelomu. Soupravy Freelite byly zkonstruovány již pro řadu analyzátorů (obecně se stabilním tepelným režimem), průběžně pokračuje vývoj souprav pro další analyzátory. Tématu stanovení volných lehkých řetězců je věnována především monografie Serum Free Light Chain Analysis autorů Bradwella, Meada a Carr- -Smithe a stále se rozrůstající počet článků, jejichž autory jsou významní odborníci z celého světa včetně naší republiky. Literatura je k dispozici na vyžádání. Své dotazy a přání posílejte na ovou adresu: BĚLA ŘÍČAŘOVÁ Obrázek 5 Přesnost různých metodických přístupů v diagnostice monoklonálních proteinů Obrázek 6 Navrhovaný laboratorní protokol pro vyšetřování při podezření na mnohočetný myelom (Zkratky: SPE elektroforéza sérových proteinů, FLC volný lehký řetězec, MP myelomový protein). 6 informační magazín číslo

7 Vaskulitida Profil choroby a laboratorní vyšetřovací metody Metoda IFA je pro diagnostiku této choroby citlivým testem, deteguje přítomnost ANCA ve více než 95 % případů. Vaskulitida Klinické indikace pro stanovení ANCA Glomerulonefritida, zejména rychle progredující Plicní hemoragie, zejména pulmonárně-renální syndrom Kožní vaskulitida se systémovými příznaky Mnohočetné plicní noduly Chronická destruktivní choroba horních cest dýchacích Dlouho trvající sinusitida nebo otitida Stenóza průdušnice pod hrtanovou příklopkou Mnohočetná mononeuritida nebo další periferní neuropatie Retroorbitální hmota, zejména s jednostrannou proptózou (MCLAREN ET AL 2001) askulitidy zahrnují velkou a heterogenní skupinu poruch s velmi různorodým klinickým projevem. V důsledku toho jsou tyto choroby obtížně diagnostikovatelné. Snahy o vymezení a utřídění vaskulitid vedly k vytvoření několika klasifikačních systémů vycházejících jednak z typu postiženého orgánu, jednak z velikosti a typu postižených cév. Jedním z nejpoužívanějších systémů klasifikace odlišných forem vaskulitidy je mezinárodní konsenzuální klasifikační systém nazvaný Chapel Hill system podle jeho tvůrců z Chapel Hill University v Severní Karolině. Určujícím činitelem tohoto klasifikačního systému je velikost cévy. Vaskulitidy, provázené přítomností autoprotilátek proti cytoplasmě neutrofilních leukocytů (ANCA), zahrnují Wegenerovu granulomatózu (WG), mikroskopické polyangiitidy (MPA) a Churg- Straussův syndrom (CSS) a jsou obecně nazývány jako vaskulitidy malých cév. Tyto choroby jsou charakterizovány zánětem a nekrózou krevních cév, často bývá přítomné ložisko nekrotizující léze postihující různé cévy a orgány. Zhruba v 5 % všech případů glomerulonefritidy jsou tyto léze přítomné uvnitř ledvinných glomerulů, kde způsobují rychle progredující srpkovitou glomerulonefritidu, která pokud není léčena, vede k akutnímu selhání ledvin (Kamesh et al. 2002). Výskyt vaskulitid provázených přítomností ANCA je vzrůstající a objevuje se častěji u starší populace (vrchol je ve věku od 50 do 70 let). Před zavedením imunosupresivní léčby a zavedením stanovení ANCA byly tyto choroby často fatální. Například u WG byla střední doba přežití 5 měsíců a 82% mortalita do jednoho roku od zjištění choroby. Dokonce i poté, co začala být dostupná imunosupresiva a pro stanovení diagnózy se provádělo vyšetření bioptických vzorků příslušného orgánu (typicky ledvin, nosní sliznice a někdy plic) docházelo ve většině případů k nevratnému poškození orgánu dříve, než mohla být rozhodným způsobem stanovena diagnóza. (Scott, 2000). Pro úspěšnou léčbu vaskulitid je rozhodující včasné rozpoznání choroby a včasné zahájení léčby dříve, než dojde k nevratnému poškození orgánu. V současné době má testování ANCA při diagnostice vaskulitid a sledování aktivity onemocnění dramaticky pozitivní dopad na klinické výsledky. ANCA - POSTUP STANOVENÍ Při rutinním stanovení ANCA jsou běžnými screeningovými metodami testy nepřímé imunofluorescence (IFA) na substrátu lidských neutrofilů a přímý enzymoimunoanalytický test vazby na specifický antigen (ELISA). IFA Screening Metoda IFA je pro diagnostiku této choroby citlivým testem, deteguje přítomnost ANCA ve více než 95 % případů. U pacientů s vaskulitidou lze rozlišit dva různé imunofluorescentní vzory ANCA: C-ANCA (cytoplazmatický) a P-ANCA (perinukleární). Vzor P-ANCA je výsledkem vazby protilátek na solubilní kationické proteiny, které po permeabilizaci neutrofilních leukocytů etanolem migrují směrem k opačně nabitému jádru, na jehož povrchu se zachytí. Toto imunofluorescentní barvení může být zaměňováno se vzorem vyskytujícím se u antinukleárních protilátek (ANA); z toho vyplývá, že diagnostická specificita samotného P-AN- CA na sklech fixovaných etanolem je nízká. Fixací formalinem dochází k vzájemnému provázání proteinů v cytoplasmě, a tím k zamezení jejich migrace, proto se důrazně doporučuje konfirmovat pozitivní vzory P-ANCA zjištěné na sklech fixovaných etanolem dalším testováním na sklech fixovaných formalinem. Vzhledem k tomu, že cytoplasmatická granula zůstávají u neutrofilů fixovaných formalinem v cytoplasmě, vykazuje pravá P-ANCA na těchto sklech zrnitý cytoplazmatický vzor C-ANCA. Vzorky pozitivní na ANA budou na formalinových sklech negativní nebo budou vykazovat silně sníženou intenzitu fluorescentního barvení. Vzor C-ANCA je nejčastěji přítomen u pacientů s WG, zatímco P-ANCA bývá přítomna rovněž u pacientů s MPA a CSS. Je důležité si připomenout, že C-AN- CA je velmi vhodným znakem pro sledování aktivity choroby u léčených pacientů. Navíc ze všech pacientů s glomerulonefritidou spojenou s přítomností ANCA má % pacientů vzor P-ANCA, (McLaren et al. 2001). Ověření specificity a kvantitativní stanovení pomocí antigen-specifických testů ELISA Klinicky nejvýznamnější specificitou pro P-ANCA jsou protilátky proti myeloperoxidáze (MPO) a pro C-ANCA protilátky proti proteináze-3 (PR3). Určení těchto antigenů vedlo k vývoji testů ELISA používaných ke kvantitativnímu potvrzení (konfirmaci) těchto protilátek. Hagen et al. (1998) prokázali, že zavedení standardizovaných a pro antigeny specifických stanovení autoprotilátek informační magazín číslo

8 metodou ELISA významně zvyšuje hodnotu výsledků IFA. Navíc bylo prokázáno, že pokud se stanovení ANCA provádí pomocí kombinace testů IFA a antigen- -specifické ELISA, je dosahováno vysoké citlivosti (přibližně 90 %) i dobré specificity stanovení (přibližně 70 %) (Kamesh, et al. 2002). Na základě těchto poznatků dopěli světově uznávaní odborníci v tomto oboru k jednotnému názoru na způsob testování ANCA, který nově formulovali v Mezinárodním prohlášení shody o testování ANCA (International Consensus Statement on ANCA testing) (Savige et al. 2003), podle něhož mají být všechna séra nejdříve testována pomocí IFA a pro pozitivní séra je minimálním požadavkem povinnost provést následně testy ELISA. Odkazy: 1) HAGEN, E.C., DAHA, M.R., HERMANS, J., ANDRASSY, K., CSERNOK, E., GASKIN, G., LESAVRE. P., LUDEMANN, J., RASMUSSEN, N., SINICO, R.A., WIIK, A., VAN DER WOUDE, F.J FOR THE EC/BCR PROJECT FOR ANCA ASSAY STANDARDI- ZATION (1998). Diagnostic value of standardized assays for anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in idiopathic systemic vasculitis. Kidney International 53: pp ) KAMESH, L., HARPER, L., SAVAGE, C.O.S. (2002) ANCA-Positive Vasculitis Journal of the American Society of Nephrology 13:pp ) MCLAREN, J.S., STIMSON, R.H., MCRORIE, E.R., COIA, J.E., LUQMANI, R.A. (2001) The diagnostic value of anti-neutrophil cytoplasmic antibody testing in a routine clinical setting. Quarterly Journal of Medicine 94:pp ) SAVIGE J, DIMECH W, FRITZLER M, GOEKEN J, HAGEN EC, JENNETTE JC, NAVRŽENÝ POSTUP PRO TESTOVÁNÍ ANCA MCEVOY R, PUSEY C, POLLOCK W, TREVISIN M, WIIK A, WONG R; INTERNATIONAL GROUP FOR CONSENSUS STATEMENT ON TESTING AND RE- PORTING OF ANTINEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODIES (ANCA). (2003) Addendum to the International Consensus Statement on testing and reporting of antineutrophil cytoplasmic antibodies. Quality control guidelines, comments, and recommendations for testing in other autoimmune diseases. American Journal of Clinical Pathology 120(3): ) SCOTT, D.G.I. (2000) Epidemiology of Systemic Vasculitis, increasing incidence? Clinical Experimental Immunology 120 Suppl 1: pp Informace o relevantních výrobcích Výrobcem souboru diagnostických prostředků pro screening a potvrzení ANCA je britská společnost The Binding Site Ltd., výhradním dodavatelem je společnost Immunotech. V přiložených tabulkách jsou uvedeny příslušné výrobky optimalizované pro stanovení ANCA. Další údaje týkající se tohoto tématu najdete v současném katalogu TBS na stránkách a BĚLA ŘÍČAŘOVÁ 1. krok - SCREENING Pozitivní cytoplazmatický IF vzor: C-ANCA 3. krok KVANTITATIVNÍ POTVRZENÍ Anti MPO ELISA Anti PR3 ELISA IFA Lidské neutrofily fixované etanolem 8 Pozitivní perinukleární IF vzor: podezření na P-ANCA 2. krok OVĚŘOVÁNÍ P-ANCA IFA Lidské neutrofily fixované formalinem Pozitivní granulární cytoplazmatický IF vzor Potvrzení P-ANCA Negativní nebo snížená fluorescence Podezření na ANA Ověřit na HEp-2 informační magazín číslo Screening + ověření Specifikace Množství Kód ANCA Combi Kit 10 x 5 wells FK018 ANCA Ethanol Kit 10 x 5 FK x 10 FK016.1 ANCA Formalin Kit 10 x 5 FK017 Ethanol-fixed 10 x 5 FS016.1 Neutrophil Slides 25 x 10 FS016.2 Formalin-fixed 10 x 5 FS017.1 Neutrophil Slides 25 x 10 FS017.2 Affin. Purrif. anti 12,5 ml FA003.A Hu IgG for ANCA 250 tests C-ANCA positive 0,5 ml FA131 control serum P-ANCA positive 0,5 ml FA130 control serum Negative control 1,0 ml CON92 Neutrophil 10 ml CON46.2 mounting medium 100 ml CON46.3 Kvantitativní potvrzení ANCA Specifikace Množství Kód Anti MPO IgG EIA 96 tests MK031 Anti PR3 IgG EIA 96 tests MK032

9 Reagencie pro výzkum biologie buňky Společnost Beckman Coulter oznámila zahájení rozsáhlé iniciativy v oblasti reagencií pro výzkum biologie buňky. BMS711FF Cardiovascular Panel Multiplex Kit - scd40l, IL-6, IL-8, MCP-1, sp-selectin, t-pa, svcam-1 BMS720FF Th1/Th2 Cytokines Multiplex Kit - GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-2,IL-4,,IL-5,,IL-6, IL-10, IL-17, TNF-α, EPICS XL /XL-MCL FS Low Angle Collection Kit Řadu cytokinů je možné při použití Human Basic Kit (BMS420FF) a Mouse Basic Kit (BMS440FF) stanovovat i jednotlivě. ově vydaný katalog Cellular Analysis obsahuje díky novým produktovým řadám více než položek, včetně protilátek proti živočišným antigenům. Poprvé také katalog obsahuje kompletní seznam standardně dostupných MHC tetramerů pro výzkum lymfocytů T. Tento katalog je navíc průběžně doplňován aktuálními informacemi na internetových stránkách Zde jsou také dostupné informace o nových výrobcích, např. FlowCytomix Kits a dalších. Nové aplikace pro průtokovou cytometrii: CYTOMICS FC500 & FlowCytomix Kits Společnost Beckman Coulter uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci s firmou Bender MedSystems a stala se pro ni strategickým distribučním partnerem pro multiplexová stanovení průtokovou cytometrií. Firma Bender MedSystems vyvinula multiplexová stanovení průtokovou cytometrii, nazvaná FlowCytomix Kits, pro kvantifikaci až 10 analytů současně. Tato stanovení se stávají stále populárnější, neboť umožňují oproti ELISA testům současnou detekci a kvantifikaci několika analytů v jedné zkumavce. Tato stanovení je možné provádět na průtokových cytometrech FC500, EPICS XL/XL-MCL a série QUAN- TA vybavených 488 nm laserem. Objednací čísla: BMS710FF Th1/Th2 Cytokines Multiplex kit - IFN-γ, IL-1β, IL.2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, TNF-β BMS716FF Th1/Th2 Cytokines Multiplex kit - IFN-γ, IL-1β, IL.2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α Další informace naleznete v buletinu BR-10030A Analýza alergie na buněčné úrovni Souprava obsahuje optimalizovanou kombinaci tří monoklonálních protilátek značených fluorescenčními barvivy, aktivační roztok, pozitivní kontrolu pro IgE-zprostředkovanou aktivaci bazofilů, roztok pro zastavení aktivace (stop roztok), lyzační roztok a fixační roztok. Souprava je určena pro Diagnostické použití in vitro, a to ke stanovení aktivovaných bazofilů ve vzorku plné krve na základě přesného vymezení této populace buněk (pomocí kombinace CRTH2 poz., CD203 poz., CD3 neg). Reagencie obsažené v soupravě slouží k identifikaci a odlišení klidových a aktivovaných bazofilů metodou průtokové cytometrie. K tomuto účelu se používá kombinace tří fluorescenčních barviv. Jedná se o směs dvou myších monoklonálních protilátek značených dvěma různými fluorescenčními barvivy (CD203c-PE a CD3- -PC7) a jedné krysí fluorescenčně značené protilátky (CRTH2-FITC). Požadovaná populace buněk je označena monoklonálními protilátkami za přítomnosti alergenu nebo buněčné kontroly. Erytrocyty jsou lyzovány a vzorky poté analyzovány průtokovým cytometrem. Po vyloučení lymfocytů T (CD3 pozitivní buňky) jsou analyzovány jen bazofily na základě exprese CRTH2 a CD203c. Neaktivované a klidové bazofily jsou identifikovány jako CRTH2poz.CD203slabě poz. CD3neg., zatímco pro bazofily aktivované in vitro je typická kombinace CRTH2poz. CD203silně poz.cd3neg.. FP500 Integrated Cytometry Solution Tento koncept poprvé nabízí řešení preanalytické, analytické a postanalytické fáze ve spojení s připojením do laboratorního informačního systému. Přístroj na základě uživatelem definovaných protokolů připravuje vzorky pro měření průtokovým cytometrem. Příprava se skládá z pipetování plné krve z náběrových zkumavek do dceřinných zkumavek pro cytometr, přidání monoklonálních protilátek, inkubace a lýzy erytrocytů lyzačním roztokem. Tyto protokoly obsahují informaci, které reagencie a lyzační činidlo budou použity pro přípravu vzorků. Současně je možné do přístroje kontinuálně vkládat další zkumavky. Výkon tohoto systému je více než 80 dceřinných zkumavek za hodinu. V rutinním provozu je schopen zpracovat 90 zkumavek za hodinu v jedné dávce při použití programu tetracxp (přibližně 3 karusely za hodinu). Spojení s laboratorním informačním systémem zajišťuje software Instrument Manager (Data Innovation, Inc). Základní technická data: Čárový kód: Code 128 (USD-6), Code 39, Interleaved 2 of 5, Codabar Dceřinné zkumavky: 12 x 75 mm polypropylenové nebo polystyrenové zkumavky Velikost primárních zkumavek: 10 až 13 mm zkumavky, 3 ml (10.25 x 64 mm) pediatrické zkumavky, 2 ml (13 x 47 nebo 50 mm) pediatrické zkumavky Více informací naleznete v buletinu BR-9726B informační magazín číslo

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1 1 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII http://csbmb.vscht.cz TOMISLAV BARTH - VÝKONNÝ

Více

in vitro diagnostika

in vitro diagnostika in vitro diagnostika Prof. Ondřej Topolčan převzal Cenu C. R. Jolliffa pro rok 2011 Optima XE a XPN Zrychlení přípravy vzorků pro sekvenátory nové generace Membránové molekuly na buňkách monocytární řady

Více

informační magazín číslo 4-2006

informační magazín číslo 4-2006 informační magazín číslo 4-2006 CENA ARNOLDA BECKMANA - VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ HEMATOLOGIE POD DROBNOHLEDEM BECKMAN COULTER NA GERLACHU O ČEM JEŠTĚ USLYŠÍTE: COMP CENA ARNOLDA BECKMANA Vyhlašovaná Immunotech

Více

informační magazín číslo 11-2009

informační magazín číslo 11-2009 informační magazín číslo 11-2009 CENA ARNOLDA BECKMANA VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ MEMBRÁNOVÉ MOLEKULY KREVNÍCH DESTIČEK ŠTÍTNÁ ŽLÁZA A TĚHOTENSTVÍ NOVINKA NA TRHU DXH800 Jak se u nás probojovávala imunologie jako

Více

diagnostika in vitro Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice

diagnostika in vitro Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice in vitro diagnostika Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice Vysokokapacitní třídění jako nástroj pro moderní šlechtění fotosyntetických

Více

diagnostika in vitro Vysokovýkonné sálové centrifugy Avanti JXN Nový přístroj HIAC 8011+ pro měření kvality viskózních kapalin

diagnostika in vitro Vysokovýkonné sálové centrifugy Avanti JXN Nový přístroj HIAC 8011+ pro měření kvality viskózních kapalin in vitro diagnostika Vysokovýkonné sálové centrifugy Avanti JXN Nový přístroj HIAC 8011+ pro měření kvality viskózních kapalin Nová souprava Duraclone B27 pro analýzu na průtokovém cytometru Hematurie

Více

diagnostika in vitro Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ Počítání dendritických buněk pomocí automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell

diagnostika in vitro Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ Počítání dendritických buněk pomocí automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell in vitro diagnostika Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ Počítání dendritických buněk pomocí automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell Význam stanovení vitaminu D v rutinní praxi Rozšiřujeme

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 62 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY MUDr. František Kožíšek, CSc. Mgr. Jiří Paul, MBA RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. Vydal Výzkumný

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy.

Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy. Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY OBSAH TYGŘÍ SKOK......2 ÚVOD DĚKANA 1. LF UK...3 VOLBA REKTORA UK...3 HROZÍ NÁM CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE?...4 CHŘIPKA JE KDYŽ......7 ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 1. LF UK A VFN...8 KLINICKÁ IMUNOLOGIE...11

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více

OBOROVÁ PŘÍRUČKA Živnost: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Novela ŽZ z 1. července 2008

OBOROVÁ PŘÍRUČKA Živnost: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Novela ŽZ z 1. července 2008 Hospodářská komora České republiky Informační místo pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA Živnost: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Novela ŽZ z 1. července 2008 Zpracovatel: Oborové

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2002 číslo 9 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Infekce dýchacích cest v komunitě Postvakcinační reakce Detekce Helicobacter pylori Dětská tuberkulóza tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více