informační magazín číslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační magazín číslo 2-2006"

Transkript

1 informační magazín číslo VÝZNAM STANOVENÍ VOLNÝCH LEHKÝCH ŘETĚZCŮ IMUNOGLOBULINŮ SPOLEČNOST BECKMAN COULTER OZNÁMILA ZAHÁJENÍ ROZSÁHLÉ INICIATIVY V OBLASTI REAGENCIÍ PRO VÝZKUM BUNĚK POZOR NA ZDÁNLIVĚ SHODNÉ IVD MD!

2 Cena Arnolda Beckmana Arnold O. Beckman: There is no satisfactory substitution to excellence IMMUNOTECH a. s. a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB) vyhlašují Cenu Arnolda Beckmana za nejlepší vědeckou publikaci v oborech: Genomika, genetika a analýza nukleových kyselin Proteomika Buněčná biologie a imunologie Práce z oblasti klinického výzkumu jsou vítány. Cenu obdrží první autor vítězné publikace a jeho instituce. Adresa prvního autora uvedená na publikaci musí být v České nebo Slovenské republice! Budou uděleny 3 ceny, jedna v každé kategorii. IMMUNOTECH a.s. a ČSBMB si vyhrazují právo cenu v kterékoliv kategorii neudělit, pokud žádná z přihlášených prací nebude dosahovat úrovně potřebné k udělení ceny. Ceny se budou udělovat vždy na sjezdu ČSBMB a hodnoceny budou práce za uplynulé 2 roky. Letos budou ceny vyhlášeny na sjezdu ČSBMB v Piešťanech ( ) a hodnotit se budou práce s datem publikace v roce Hodnotit se bude celkový přínos práce pro rozvoj poznání v daném oboru. Hodnotící kriteria budou jak objektivní veličiny (impakt faktor časopisu), tak názory hodnotící komise na originalitu a aktuálnost publikovaných dat. Citační ohlas bude pouze pomocné kritérium, protože nechceme znevýhodnit opravdu nové práce. Hodnoceny budou pouze články prezentující originální experimentální data, nikoliv přehledy problematiky. A nyní to nejdůležitější ceny pro vítěze! Ceny pro prvního autora vítězné publikace Kč Roční bezplatné členství v ČSBMB Cena pro instituci (prvního autora vítězné publikace) Sleva 50% na jeden jakýkoliv přístroj z produkce Beckman Coulter (včetně těch finančně nejnáročnějších zařízení v ceně v řádu milionů Kč). Sleva se vztahuje na ceny uvedené v oficiálním Euroceníku. Jak se mohu přihlásit? Přihlásit můžete sebe nebo svého kolegu/kolegyni jednoduše tak, že pošlete e- -mailovou zprávu na adresu s kopií na Zpráva musí obsahovat jako přílohu fulltextovou verzi přihlašované práce, větu Přihlašuji přiloženou práci do soutěže o cenu Arnolda Beckmana v kategorii XXXX, Vaše jméno, adresu a kontakt. Doporučujeme napsat do předmětu zprávy Cena Arnolda Beckmana. Práci je také možno přihlásit poštou na adrese Ing. Irena Krumlová, Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT, Technická 5, Praha 6. Do soutěže budou přijaty pouze publikace, doručené nejpozději 15. května 2006!!! Arnold O. Beckman zakladatel společnosti Beckman Instruments, Inc. (nyní známé jako Bekcman Coulter, Inc.), se narodil 10. dubna 1900 ve státě Illinois v rodině kováře. Od dětství byla jeho velkou zálibou chemie, pro zajímavost lze uvést, že měl od svých 10 let malou provizorní chemickou laboratoř. Naplno se začal Arnold Beckman věnovat chemii na Illinoiské univerzitě, kde vystudoval fyzikální chemii a doktorát získal na Kalifornské univerzitě v roce 1928 v oboru fotochemie. Na této univerzitě působil až do roku 1940 jako profesor. V roce 1935 Dr. Beckman vynalezl tzv. kyselinoměr (acidimetr), který se později stal základním kamenem společnosti Beckman Instruments Inc. Zpočátku byl tento přístroj využíván firmou Beckmanova spolužáka zpracovávající citrusy k měření kyselosti citrónové šťávy. Později byl kyselinoměr přejmenován na ph metr a záhy se stal nepostradatelnou pomůckou v každé chemické laboratoři. Vynález ph metru vynesl v roce 1987 Arnoldu Beckmanovi jmenování do National Inventors Hall of Fame (národní síň slávy) mezi takové osobnosti vědy jako Thomas Edison nebo Alexander Bell. Dr. Beckman se věnoval vývoji a výrobě vědeckých přístrojů a pomůcek celý život. Patentoval celkem 14 zařízení a postupů, které vedly k významnému zjednodušení tehdy zdlouhavých laboratorní procesů a k jejich větší analytické přesnosti. Mezi nejvýznamnější lze jmenovat spektrofotometr z roku Invenční duch Dr. Beckmana a jeho zapálení pro vědu se staly v roce 1935 základem společnosti Beckman Instruments, Inc., společnosti se skromnými začátky, která je v současnosti jedním z největších dodavatelů systémů pro klinickou diagnostiku, a také pro výzkum v oblasti biologie a chemie. (POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 14) 2 informační magazín číslo

3 Obsah Princip a využití metody Freelite TM 4 Význam stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů Vaskulitida 7 Profil choroby a laboratorní vyšetřovací metody Reagencie pro výzkum biologie buňky 9 Společnost Beckman Coulter oznámila zahájení rozsáhlé iniciativy v oblasti reagencií pro výzkum biologie buňky. PAPP-A v sazebníku výkonů ledna 2006 vstoupil v platnost nový Seznam zdravotních výkonů, v kterém mimo jiné přibylo i stanovení PAPP-A, používané při screeningu vrozených vývojových vad v 1. trimestru. Koncern Beckman Coulter převzal společnost DSL 10 Časopis vydává a distribuuje IMMUNOTECH a.s. Radiová Praha 10 Časopis připravují Mgr. Jiří Moos, CSc. Mgr. Patrik Šaf Ing. Oldřiška Kudelňáková RNDr. Běla Říčařová, CSc Mgr. Markéta Krupařová Ing. Roman Šandrik, PhD. Monika Lahodová Do časopisu přispěli RNDr. Běla Říčařová, CSc. Mgr. Jiří Moos, CSc. Mgr. Hana Machová Ing. Miroslav Bischof Ing. Petr Šmídl, CSc Mgr. Pavel Kružík Mgr. Patrik Šaf Mgr. Markéta Krupařová Daniela Švandová Grafická podoba Nina Nováková Tiskárna REPRO servis s.r.o. Starochuchelská 15/ Praha 5 Koncern Beckman Coulter podepsal na podzim loňského roku dohodu o převzetí společnosti Diagnostic Systems Laboratories, Inc (DSL). Společnost DSL, sídlící v Texasu, vyrábí široké spektrum RIA i ELISA souprav. Pozor na zdánlivě shodné IVD MD! 11 Zákon č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů připouští při poskytování zdravotní péče v ČR používání jen takových diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (IVD MD), které jsou shodné ve smyslu zákona č. 22/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 453/2004 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Command Central Kompletní laboratorní řízení z jednoho místa 12 Command Central je nový patentovaný systém pro kompletní řízení analyzátorů Beckman Coulter a sledování toku a pohybu vzorků v reálném čase a aktivní ovládání jednotlivých analyzátorů. Daniela Švandová 15 Číslo časopisu, které dostáváte právě do rukou provázejí umělecké fotografie paní Daniely Švandové. Kde se můžeme setkat (březen červen 2006) 16 Konference/seminář s účastí společnosti Immunotech, a.s. formou stánku Náklad čísla 1000 výtisků informační magazín číslo

4 Princip a využití metody Freelite TM Význam stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů etoda Freelite TM slouží ke kvantitativnímu a vysoce specifickému stanovení volných (a to pouze volných) lehkých řetězců (FLC) (kappa a lambda) imunoglobulinů v séru a moči, kde údajem použitelným pro vyhodnocení je vždy poměr hodnot kappa : lambda. Metoda Freelite TM byla vyvinuta a patentována britskou společností The Binding Site Ltd., Birmingham, UK. Během několika posledních let bylo díky obsáhlým klinickým studiím, které probíhaly v různých částech světa (především ve Velké Británii a USA, ale i v České republice), vymezeno použití Freelite jak z analytického, tak z klinického hlediska, takže v současné době dospěla úroveň informací až k formulování doporučeného postupu pro laboratorní vyšetřování při diagnóze a monitorování mnohočetného myelomu (MM), AL amyloidózy, lymfoidních novotvarů, Waldenströmovy makroglobulinemie, choroby z depozitů lehkých řetězců a některých chorob pojiva jako je lupus erythematodes. Na úvod si dovolíme připomenout některé údaje týkající se biologie imunoglobulinové molekuly, které mají souvislost s podstatou metody a se způsobem vyhodnocování. Víme, že molekula imunoglobulinu se skládá ze dvou identických těžkých řetězců (α, γ, μ, δ, nebo ε), určujících příslušnou imunoglobulinovou třídu, a dvou identických lehkých řetězců (κ nebo λ). Lehké řetězce jsou kovalentně vázané k těžkým a těžké jsou vzájemně spojené v oblasti tzv. pantu. V důsledku toho je část molekuly lehkých řetězců vázaných v kompletní molekule skrytá a tedy nepřístupná pro vazbu se specifickou protilátkou. Právě tato zmiňovaná část molekuly lehkých řetězců slouží v případě stanovení volných lehkých řetězců metodou Freelite TM jako specifické místo pro vazbu protilátky. Schéma struktury kompletní imunoglobulinové molekuly a volných lehkých řetězců znázorňuje obr. 1. Molekuly imunoglobulinů jsou produkovány a secernovány plasmatickými buňkami; každá plasmatická buňka produkuje pouze jeden typ imunoglobulinové molekuly, tedy molekuly obsahující identické těžké i lehké řetězce. Lehké řetězce jsou vůči těžkým řetězcům produkovány přibližně ve 40% nadbytku, takže i normální plasmatická buňka uvolňuje vedle kompletních imunoglobulinových molekul i určitý podíl volných lehkých řetězců. Vzájemný poměr plasmatických buněk produkujících řetězce kappa a buněk produkujících řetězce lambda je zhruba 2 : 1. Tedy podíl vázaných řetězců kappa ku vázaným řetězcům lambda je rovněž dvojnásobný. Volné řetězce kappa se vyskytují převážně jako monomery, řetězce lambda převážně jako dimery, Obrázek 1 Schéma kompletní molekuly IgG a volných lehkých řetězců Obrázek 2 Nefron glomerulus, proximální a distální tubulus 4 informační magazín číslo

5 Mezi výhody patří i skutečnost, že výsledkem je konkrétní číselný údaj, umožňuje dlouhodobé sledování průběhu léčby, určení remise a sledování pacienta v jejím průběhu. méně již jako oligomery. Biologický poločas těchto dvou typů volných řetězců je odlišný: u kappa 2 4 hodiny, typicky dimerní lambda 3 6 hodin a oligomerní formy 2 3 dny. Na rozdíl od volných lehkých řetězců je biologický poločas kompletních molekul imunoglobulinů podstatně delší (IgG1 a IgG4 21 dnů, IgG2 20 dnů, IgG3 7 dnů, obě podtřídy IgA 10 dnů a IgM 6 dnů). Volné řetězce, obdobně jako další malé proteiny jsou u zdravých jedinců odstraňovány a metabolizovány ledvinami a rychlost tohoto procesu závisí především na velikosti molekuly. Volné řetězce kappa jsou odstraňovány z oběhu zhruba třikrát rychleji než dimerní lambda. A tak, přestože je řetězec lambda produkován oproti kappa přibližně v polovičním množství, je v důsledku uvedených skutečností v normálním séru přítomno větší množství volných řetězců lambda než kappa. Schéma nefronu je znázorněno na obr. 2. Zdravá ledvina dokáže odstranit denně 10 až 30 g proteinu, tedy i nadprodukce volných lehkých řetězců (ať již polyklonální nebo monoklonální) je v moči detegovatelná až po překročení renálního prahu. Na druhé straně mohou být hodnoty FLC v moči ovlivněny nedostatečností ledvin, kdy změřené hodnoty v moči jsou nižší, avšak neodrážejí zlepšení zdravotního stavu. Sérové hladiny oproti tomu odrážejí věrně skutečnost v celém průběhu choroby a v celém koncentračním rozsahu, včetně normálních hodnot. Vývoj metody Freelite byl zaměřen na splnění několika základních podmínek. Na prvním místě to byl požadavek na specificitu analytické protilátky zajišťující specifické odlišení volných lehkých řetězců (FLC) od vázaných, a to s vysokou afinitou, dále protilátka nesmí interferovat s žádným ze sérových proteinů. Při konstrukci nefelometrických a turbidimetrických souprav se požadavek na nízkou mez detekce a vysokou citlivost dosáhl navázáním protilátky na povrch polystyrénových latexových částic. Ačkoliv tato praxe je v analýze proteinů celkem běžná, v případě FLC, kde protilátka se váže jen asi na 5 % z celkové molekuly volného řetězce, jsou nároky i na přípravu latexové reagencie velmi specifické. Dosažená mez detekce je pro oba lehké řetězce kolem 0,5 mg/l, což má význam především pro sledování pacientů s tzv. nesekrečním myelomem a pro sledování pacientů v remisi. Mezi zřejmé výhody patří i skutečnost, že výsledkem je konkrétní číselný údaj. Souprava umožňuje dlouhodobé sledování průběhu léčby, určení remise a sledování pacienta v jejím průběhu, a je rovněž vhodným nástrojem pro včasné zjištění případného relapsu choroby. Stanovení hodnot pouze jednoho volného řetězce (byť je produktem myelomových buněk) nemá dostačující výpovědní hodnotu. Dlouhodobé studie jednoznačně prokázaly, že vypočtený poměr hodnot kappa : lambda je specifickým znakem odlišujícím vedle proliferativních poruch i poruchy renální tubulární nedostatečnosti, kde jsou sérové hodnoty obou lehkých řetězců sice zvýšené, ale poměr kappa : lambda, vypovídající o možné proliferativní poruše plazmatických buněk, je normální. Zvýšené hodnoty hladin obou FLC v séru jsou nalézány také při polyklonální imunitní odpovědi, poměr kappa : lambda je rovněž normální. Následující obrázek č. 4 znázorňuje jednak normální hodnoty, jednak hodnoty κ : λ pacientů s různým typem mnohočetného myelomu (MM): s FLC kappa, s FLC lambda, s nesekrečním mnohočetným myelomem (NSMM), s MM s intaktní molekulou imunoglobulinu, s AL amyloidózou, a dále pacientů bez přítomnosti proliferativní poruchy, a to se zvýšenou koncentrací polyklonálních imunoglobulinů a s renální nedostatečností. V grafu jsou rovněž znázorněny citlivosti ostat- Obrázek 3: Schéma hodnot FLC v séru a moči v průběhu MM Obrázek 4 Souhrnný přehled, hodnoty kappa:lambda u různých typů MM i u neproliferativních stavů informační magazín číslo

6 ních metod používaných v diagnostice MM, a to elektroforéza sérových proteinů (SPE) a imunofixace (IFE). Metoda Freelite se osvědčila pro screeningová vyšetření při podezření na mnohočetný myelom, a to v kombinaci s klasickými metodami. Při použití kombinace metod se výrazně zvyšuje pravděpodobnost záchytu choroby, zejména u AL amyloidózy a tzv. nesekrečního mnohočetného myelomu, kde se ukázalo, že ve většině případů je přítomna sekrece myelomového proteinu, avšak ve velmi nízké koncentraci stanovitelné pouze metodou Freelite. V následujícím přehledu (Obr. 5) jsou uvedeny metody využívané v diagnostice mnohočetného myelomu a pravděpodobnost záchytu choroby při různých metodických sestavách a pro různé typy poruch. Kombinace elektroforézy sérových proteinů (nebo kapilární zónové elektroforézy) a Freelite (uvedená v modře zvýrazněném poli) se osvědčila jako dostatečně citlivá a přijatelná i z hlediska finančních nákladů za vyšetření. Uvedená kombinace byla formulována jako doporučení na mezinárodní konferenci Applications of serum free light chain tests in hematology pořádané Univerzitou ve Warwiku v roce Jako největší praktická výhoda, jak pro pacienta tak pro laboratoř, se ukazuje možnost testovat pouze sérum a opustit močové vzorky. V současné době řada zemí přijímá vyšetření FLC do rutinní laboratorní praxe. Současná nabídka je uvedena v následující tabulce (novinkou jsou soupravy pro analyzátory Bayer R Advia a BN ProSpec R ): Analyzátor Specifikace soupravy Počet testů Kód Dade-Behring FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.T BN TM II FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.T Dade-Behring FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.P BN ProSpec R FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.P Beckman FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.IM IMMAGE FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.IM Roche Hitachi FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.H 911, 912, 917, Modular P FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.H Olympus FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.AU AU600, 400, 2700, 5400 FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.AU Bayer R FREELITE Kappa 2 x 50 LK016.B Advia 1650 FREELITE Lambda 2 x 50 LK018.B Pro praktickou orientaci může sloužit doporučení na postup při vyhodnocování výsledků získaných kombinací dvou metod (SPE a Freelite) obr. 6. Mezi nejvýraznější výhody metody Freelite patří : možnost opustit testování močových vzorků možnost získávat kvantitativní přesné výsledky testováním vzorku séra dostupnost výsledků do 20 minut získání dalších diagnostických informací u pacientů s mnohočetným myelomem, s chorobou z lehkých řetězců, s nesekrečním myelomem, AL amyloidózou a s chorobou z depozitu lehkých řetězců. možnost snadného sledování pacientů s mnohočetným myelomem nejasného významu (MGUS) vhodnost pro snadné sledování aktivity choroby u pacientů v průběhu léčby a v remisi Bez nadsázky lze konstatovat, že zavedení metody Freelite představuje významný přelom v laboratorní diagnostice mnohočetného myelomu. Soupravy Freelite byly zkonstruovány již pro řadu analyzátorů (obecně se stabilním tepelným režimem), průběžně pokračuje vývoj souprav pro další analyzátory. Tématu stanovení volných lehkých řetězců je věnována především monografie Serum Free Light Chain Analysis autorů Bradwella, Meada a Carr- -Smithe a stále se rozrůstající počet článků, jejichž autory jsou významní odborníci z celého světa včetně naší republiky. Literatura je k dispozici na vyžádání. Své dotazy a přání posílejte na ovou adresu: BĚLA ŘÍČAŘOVÁ Obrázek 5 Přesnost různých metodických přístupů v diagnostice monoklonálních proteinů Obrázek 6 Navrhovaný laboratorní protokol pro vyšetřování při podezření na mnohočetný myelom (Zkratky: SPE elektroforéza sérových proteinů, FLC volný lehký řetězec, MP myelomový protein). 6 informační magazín číslo

7 Vaskulitida Profil choroby a laboratorní vyšetřovací metody Metoda IFA je pro diagnostiku této choroby citlivým testem, deteguje přítomnost ANCA ve více než 95 % případů. Vaskulitida Klinické indikace pro stanovení ANCA Glomerulonefritida, zejména rychle progredující Plicní hemoragie, zejména pulmonárně-renální syndrom Kožní vaskulitida se systémovými příznaky Mnohočetné plicní noduly Chronická destruktivní choroba horních cest dýchacích Dlouho trvající sinusitida nebo otitida Stenóza průdušnice pod hrtanovou příklopkou Mnohočetná mononeuritida nebo další periferní neuropatie Retroorbitální hmota, zejména s jednostrannou proptózou (MCLAREN ET AL 2001) askulitidy zahrnují velkou a heterogenní skupinu poruch s velmi různorodým klinickým projevem. V důsledku toho jsou tyto choroby obtížně diagnostikovatelné. Snahy o vymezení a utřídění vaskulitid vedly k vytvoření několika klasifikačních systémů vycházejících jednak z typu postiženého orgánu, jednak z velikosti a typu postižených cév. Jedním z nejpoužívanějších systémů klasifikace odlišných forem vaskulitidy je mezinárodní konsenzuální klasifikační systém nazvaný Chapel Hill system podle jeho tvůrců z Chapel Hill University v Severní Karolině. Určujícím činitelem tohoto klasifikačního systému je velikost cévy. Vaskulitidy, provázené přítomností autoprotilátek proti cytoplasmě neutrofilních leukocytů (ANCA), zahrnují Wegenerovu granulomatózu (WG), mikroskopické polyangiitidy (MPA) a Churg- Straussův syndrom (CSS) a jsou obecně nazývány jako vaskulitidy malých cév. Tyto choroby jsou charakterizovány zánětem a nekrózou krevních cév, často bývá přítomné ložisko nekrotizující léze postihující různé cévy a orgány. Zhruba v 5 % všech případů glomerulonefritidy jsou tyto léze přítomné uvnitř ledvinných glomerulů, kde způsobují rychle progredující srpkovitou glomerulonefritidu, která pokud není léčena, vede k akutnímu selhání ledvin (Kamesh et al. 2002). Výskyt vaskulitid provázených přítomností ANCA je vzrůstající a objevuje se častěji u starší populace (vrchol je ve věku od 50 do 70 let). Před zavedením imunosupresivní léčby a zavedením stanovení ANCA byly tyto choroby často fatální. Například u WG byla střední doba přežití 5 měsíců a 82% mortalita do jednoho roku od zjištění choroby. Dokonce i poté, co začala být dostupná imunosupresiva a pro stanovení diagnózy se provádělo vyšetření bioptických vzorků příslušného orgánu (typicky ledvin, nosní sliznice a někdy plic) docházelo ve většině případů k nevratnému poškození orgánu dříve, než mohla být rozhodným způsobem stanovena diagnóza. (Scott, 2000). Pro úspěšnou léčbu vaskulitid je rozhodující včasné rozpoznání choroby a včasné zahájení léčby dříve, než dojde k nevratnému poškození orgánu. V současné době má testování ANCA při diagnostice vaskulitid a sledování aktivity onemocnění dramaticky pozitivní dopad na klinické výsledky. ANCA - POSTUP STANOVENÍ Při rutinním stanovení ANCA jsou běžnými screeningovými metodami testy nepřímé imunofluorescence (IFA) na substrátu lidských neutrofilů a přímý enzymoimunoanalytický test vazby na specifický antigen (ELISA). IFA Screening Metoda IFA je pro diagnostiku této choroby citlivým testem, deteguje přítomnost ANCA ve více než 95 % případů. U pacientů s vaskulitidou lze rozlišit dva různé imunofluorescentní vzory ANCA: C-ANCA (cytoplazmatický) a P-ANCA (perinukleární). Vzor P-ANCA je výsledkem vazby protilátek na solubilní kationické proteiny, které po permeabilizaci neutrofilních leukocytů etanolem migrují směrem k opačně nabitému jádru, na jehož povrchu se zachytí. Toto imunofluorescentní barvení může být zaměňováno se vzorem vyskytujícím se u antinukleárních protilátek (ANA); z toho vyplývá, že diagnostická specificita samotného P-AN- CA na sklech fixovaných etanolem je nízká. Fixací formalinem dochází k vzájemnému provázání proteinů v cytoplasmě, a tím k zamezení jejich migrace, proto se důrazně doporučuje konfirmovat pozitivní vzory P-ANCA zjištěné na sklech fixovaných etanolem dalším testováním na sklech fixovaných formalinem. Vzhledem k tomu, že cytoplasmatická granula zůstávají u neutrofilů fixovaných formalinem v cytoplasmě, vykazuje pravá P-ANCA na těchto sklech zrnitý cytoplazmatický vzor C-ANCA. Vzorky pozitivní na ANA budou na formalinových sklech negativní nebo budou vykazovat silně sníženou intenzitu fluorescentního barvení. Vzor C-ANCA je nejčastěji přítomen u pacientů s WG, zatímco P-ANCA bývá přítomna rovněž u pacientů s MPA a CSS. Je důležité si připomenout, že C-AN- CA je velmi vhodným znakem pro sledování aktivity choroby u léčených pacientů. Navíc ze všech pacientů s glomerulonefritidou spojenou s přítomností ANCA má % pacientů vzor P-ANCA, (McLaren et al. 2001). Ověření specificity a kvantitativní stanovení pomocí antigen-specifických testů ELISA Klinicky nejvýznamnější specificitou pro P-ANCA jsou protilátky proti myeloperoxidáze (MPO) a pro C-ANCA protilátky proti proteináze-3 (PR3). Určení těchto antigenů vedlo k vývoji testů ELISA používaných ke kvantitativnímu potvrzení (konfirmaci) těchto protilátek. Hagen et al. (1998) prokázali, že zavedení standardizovaných a pro antigeny specifických stanovení autoprotilátek informační magazín číslo

8 metodou ELISA významně zvyšuje hodnotu výsledků IFA. Navíc bylo prokázáno, že pokud se stanovení ANCA provádí pomocí kombinace testů IFA a antigen- -specifické ELISA, je dosahováno vysoké citlivosti (přibližně 90 %) i dobré specificity stanovení (přibližně 70 %) (Kamesh, et al. 2002). Na základě těchto poznatků dopěli světově uznávaní odborníci v tomto oboru k jednotnému názoru na způsob testování ANCA, který nově formulovali v Mezinárodním prohlášení shody o testování ANCA (International Consensus Statement on ANCA testing) (Savige et al. 2003), podle něhož mají být všechna séra nejdříve testována pomocí IFA a pro pozitivní séra je minimálním požadavkem povinnost provést následně testy ELISA. Odkazy: 1) HAGEN, E.C., DAHA, M.R., HERMANS, J., ANDRASSY, K., CSERNOK, E., GASKIN, G., LESAVRE. P., LUDEMANN, J., RASMUSSEN, N., SINICO, R.A., WIIK, A., VAN DER WOUDE, F.J FOR THE EC/BCR PROJECT FOR ANCA ASSAY STANDARDI- ZATION (1998). Diagnostic value of standardized assays for anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in idiopathic systemic vasculitis. Kidney International 53: pp ) KAMESH, L., HARPER, L., SAVAGE, C.O.S. (2002) ANCA-Positive Vasculitis Journal of the American Society of Nephrology 13:pp ) MCLAREN, J.S., STIMSON, R.H., MCRORIE, E.R., COIA, J.E., LUQMANI, R.A. (2001) The diagnostic value of anti-neutrophil cytoplasmic antibody testing in a routine clinical setting. Quarterly Journal of Medicine 94:pp ) SAVIGE J, DIMECH W, FRITZLER M, GOEKEN J, HAGEN EC, JENNETTE JC, NAVRŽENÝ POSTUP PRO TESTOVÁNÍ ANCA MCEVOY R, PUSEY C, POLLOCK W, TREVISIN M, WIIK A, WONG R; INTERNATIONAL GROUP FOR CONSENSUS STATEMENT ON TESTING AND RE- PORTING OF ANTINEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODIES (ANCA). (2003) Addendum to the International Consensus Statement on testing and reporting of antineutrophil cytoplasmic antibodies. Quality control guidelines, comments, and recommendations for testing in other autoimmune diseases. American Journal of Clinical Pathology 120(3): ) SCOTT, D.G.I. (2000) Epidemiology of Systemic Vasculitis, increasing incidence? Clinical Experimental Immunology 120 Suppl 1: pp Informace o relevantních výrobcích Výrobcem souboru diagnostických prostředků pro screening a potvrzení ANCA je britská společnost The Binding Site Ltd., výhradním dodavatelem je společnost Immunotech. V přiložených tabulkách jsou uvedeny příslušné výrobky optimalizované pro stanovení ANCA. Další údaje týkající se tohoto tématu najdete v současném katalogu TBS na stránkách a BĚLA ŘÍČAŘOVÁ 1. krok - SCREENING Pozitivní cytoplazmatický IF vzor: C-ANCA 3. krok KVANTITATIVNÍ POTVRZENÍ Anti MPO ELISA Anti PR3 ELISA IFA Lidské neutrofily fixované etanolem 8 Pozitivní perinukleární IF vzor: podezření na P-ANCA 2. krok OVĚŘOVÁNÍ P-ANCA IFA Lidské neutrofily fixované formalinem Pozitivní granulární cytoplazmatický IF vzor Potvrzení P-ANCA Negativní nebo snížená fluorescence Podezření na ANA Ověřit na HEp-2 informační magazín číslo Screening + ověření Specifikace Množství Kód ANCA Combi Kit 10 x 5 wells FK018 ANCA Ethanol Kit 10 x 5 FK x 10 FK016.1 ANCA Formalin Kit 10 x 5 FK017 Ethanol-fixed 10 x 5 FS016.1 Neutrophil Slides 25 x 10 FS016.2 Formalin-fixed 10 x 5 FS017.1 Neutrophil Slides 25 x 10 FS017.2 Affin. Purrif. anti 12,5 ml FA003.A Hu IgG for ANCA 250 tests C-ANCA positive 0,5 ml FA131 control serum P-ANCA positive 0,5 ml FA130 control serum Negative control 1,0 ml CON92 Neutrophil 10 ml CON46.2 mounting medium 100 ml CON46.3 Kvantitativní potvrzení ANCA Specifikace Množství Kód Anti MPO IgG EIA 96 tests MK031 Anti PR3 IgG EIA 96 tests MK032

9 Reagencie pro výzkum biologie buňky Společnost Beckman Coulter oznámila zahájení rozsáhlé iniciativy v oblasti reagencií pro výzkum biologie buňky. BMS711FF Cardiovascular Panel Multiplex Kit - scd40l, IL-6, IL-8, MCP-1, sp-selectin, t-pa, svcam-1 BMS720FF Th1/Th2 Cytokines Multiplex Kit - GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-2,IL-4,,IL-5,,IL-6, IL-10, IL-17, TNF-α, EPICS XL /XL-MCL FS Low Angle Collection Kit Řadu cytokinů je možné při použití Human Basic Kit (BMS420FF) a Mouse Basic Kit (BMS440FF) stanovovat i jednotlivě. ově vydaný katalog Cellular Analysis obsahuje díky novým produktovým řadám více než položek, včetně protilátek proti živočišným antigenům. Poprvé také katalog obsahuje kompletní seznam standardně dostupných MHC tetramerů pro výzkum lymfocytů T. Tento katalog je navíc průběžně doplňován aktuálními informacemi na internetových stránkách Zde jsou také dostupné informace o nových výrobcích, např. FlowCytomix Kits a dalších. Nové aplikace pro průtokovou cytometrii: CYTOMICS FC500 & FlowCytomix Kits Společnost Beckman Coulter uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci s firmou Bender MedSystems a stala se pro ni strategickým distribučním partnerem pro multiplexová stanovení průtokovou cytometrií. Firma Bender MedSystems vyvinula multiplexová stanovení průtokovou cytometrii, nazvaná FlowCytomix Kits, pro kvantifikaci až 10 analytů současně. Tato stanovení se stávají stále populárnější, neboť umožňují oproti ELISA testům současnou detekci a kvantifikaci několika analytů v jedné zkumavce. Tato stanovení je možné provádět na průtokových cytometrech FC500, EPICS XL/XL-MCL a série QUAN- TA vybavených 488 nm laserem. Objednací čísla: BMS710FF Th1/Th2 Cytokines Multiplex kit - IFN-γ, IL-1β, IL.2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, TNF-β BMS716FF Th1/Th2 Cytokines Multiplex kit - IFN-γ, IL-1β, IL.2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α Další informace naleznete v buletinu BR-10030A Analýza alergie na buněčné úrovni Souprava obsahuje optimalizovanou kombinaci tří monoklonálních protilátek značených fluorescenčními barvivy, aktivační roztok, pozitivní kontrolu pro IgE-zprostředkovanou aktivaci bazofilů, roztok pro zastavení aktivace (stop roztok), lyzační roztok a fixační roztok. Souprava je určena pro Diagnostické použití in vitro, a to ke stanovení aktivovaných bazofilů ve vzorku plné krve na základě přesného vymezení této populace buněk (pomocí kombinace CRTH2 poz., CD203 poz., CD3 neg). Reagencie obsažené v soupravě slouží k identifikaci a odlišení klidových a aktivovaných bazofilů metodou průtokové cytometrie. K tomuto účelu se používá kombinace tří fluorescenčních barviv. Jedná se o směs dvou myších monoklonálních protilátek značených dvěma různými fluorescenčními barvivy (CD203c-PE a CD3- -PC7) a jedné krysí fluorescenčně značené protilátky (CRTH2-FITC). Požadovaná populace buněk je označena monoklonálními protilátkami za přítomnosti alergenu nebo buněčné kontroly. Erytrocyty jsou lyzovány a vzorky poté analyzovány průtokovým cytometrem. Po vyloučení lymfocytů T (CD3 pozitivní buňky) jsou analyzovány jen bazofily na základě exprese CRTH2 a CD203c. Neaktivované a klidové bazofily jsou identifikovány jako CRTH2poz.CD203slabě poz. CD3neg., zatímco pro bazofily aktivované in vitro je typická kombinace CRTH2poz. CD203silně poz.cd3neg.. FP500 Integrated Cytometry Solution Tento koncept poprvé nabízí řešení preanalytické, analytické a postanalytické fáze ve spojení s připojením do laboratorního informačního systému. Přístroj na základě uživatelem definovaných protokolů připravuje vzorky pro měření průtokovým cytometrem. Příprava se skládá z pipetování plné krve z náběrových zkumavek do dceřinných zkumavek pro cytometr, přidání monoklonálních protilátek, inkubace a lýzy erytrocytů lyzačním roztokem. Tyto protokoly obsahují informaci, které reagencie a lyzační činidlo budou použity pro přípravu vzorků. Současně je možné do přístroje kontinuálně vkládat další zkumavky. Výkon tohoto systému je více než 80 dceřinných zkumavek za hodinu. V rutinním provozu je schopen zpracovat 90 zkumavek za hodinu v jedné dávce při použití programu tetracxp (přibližně 3 karusely za hodinu). Spojení s laboratorním informačním systémem zajišťuje software Instrument Manager (Data Innovation, Inc). Základní technická data: Čárový kód: Code 128 (USD-6), Code 39, Interleaved 2 of 5, Codabar Dceřinné zkumavky: 12 x 75 mm polypropylenové nebo polystyrenové zkumavky Velikost primárních zkumavek: 10 až 13 mm zkumavky, 3 ml (10.25 x 64 mm) pediatrické zkumavky, 2 ml (13 x 47 nebo 50 mm) pediatrické zkumavky Více informací naleznete v buletinu BR-9726B informační magazín číslo

10 Koncern Beckman Coulter převzal společnost DSL Nová verze průtokového cytometru: CELL LAB QUANTA SC Po uvedení průtokového cytometru Cell Lab QUANTA v polovině minulého roku do prodeje následuje další verze tohoto přístroje. Přístroj je určen pro laboratoře základního výzkumu. Quanta SC umožňuje měření bočního rozptylu světla s měřením objemu Coulterovým principem a třemi detektory pro fluorescence. Toto rozšíření nabízí uživatelům měření granularity buněk, stanovení počtů a velikosti a tříbarevnou imunofenotypizaci. Přístroj může být vybaven 488 nm diodovým laserem nebo rtuťovou výbojkou a analyzuje různé typy savčích a rostlinných buněk, kvasinek, řas a bakterií. Analyzátor je vhodný pro měření absolutního počtu a velikosti buněk, stanovení buněčného cyklu, apoptózy, životnosti buněk, měření povrchových a intracelulárních znaků apod. PAVEL KRUŽÍK PAPP-A v sazebníku výkonů 1. ledna 2006 vstoupil v platnost nový Seznam zdravotních výkonů, v kterém mimo jiné přibylo i stanovení PAPP-A, používané při screeningu vrozených vývojových vad v 1. trimestru. V této souvislosti bychom vám rádi krátce připomenuli naší soupravu PAPP-A IRMA kit (kat. č. A08553). Jedná se o jednokrokové imunoradiometrické stanovení (doba inkubace 90 minut). Souprava je již používána v řadě klinických pracovišť. PATRIK ŠAF Příklad mediánů, získaných soupravou PAPP-A IRMA kit Immunotech: Týden těhotenství Počet stanovení Medián PAPP-A (IU/L) , , , ,92 Koncern Beckman Coulter podepsal na podzim loňského roku dohodu o převzetí společnosti Diagnostic Systems Laboratories, Inc (DSL). Společnost DSL, sídlící v Texasu, vyrábí široké spektrum RIA i ELISA souprav. Tyto produkty jsou zpravidla určeny pro rutinní použití v klinických laboratořích, část je využívána pro vědecké účely. Společnost DSL je po celém světě známá jako výrobce souprav na stanovení inhibinu A a inhibinu B. Výjimečnost tohoto postavení plyne ze skutečnosti, že společnost vlastní patentová práva týkající se obou stanovení. Podobně, v případě parametru PAPP-A, vlastní tato společnost exkluzivní práva na jeho použití jakožto markeru kardiovaskulárních onemocnění. Spojením širokého produktového portfolia firem Immunotech a DSL se koncern Beckman Coulter dostává na pozici nejsilnějšího výrobce manuálních radioaktivních souprav ve světě. Akvizice firmy DSL je také jednoznačným signálem, že světová jednička v automatizaci, koncern Beckman Coulter, klade značný důraz na podporu tohoto segmentu. Máte-li zájem o informace týkající se firmy DSL a její nabídky, nebo, chcete-li si produkty DSL objednat, obraťte se přímo na nás. Firma Immunotech je připravena poskytovat kompletní servis pro nabídku DSL. PATRIK ŠAF 10 informační magazín číslo

11 Zákon č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů připouští při poskytování zdravotní péče v ČR používání jen takových diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (IVD MD), které jsou shodné ve smyslu zákona č. 22/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 453/2004 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Toto nařízení vlády je transpozicí Směrnice rady a evropského parlamentu č. 98/79/ EC do legislativy České republiky. Aby IVD MD mohl být uveden na společný trh Evropské unie, je výrobce povinen posoudit shodu výrobku s požadavky Směrnice, vystavit ES prohlášení o shodě (u výrobců se sídlem mimo EU tak činí zplnomocněný zástupce Authorized Representative právnická osoba se sídlem v některém členském státu EU) a opatřit výrobek evropskou značkou shody CE. Jednou z podmínek, které musí splňovat každý výrobce shodného IVD MD, je záruka ustanovit, udržovat a aktualizovat systém poprodejního dozoru. Tato záruka musí zahrnovat povinnost výrobce oznámit příslušným orgánům státního dozoru (Competent Authority) nežádoucí příhodu, resp. riziko jejího vzniku, jakmile se o ní (o něm) dozví. Dále pak znamená záruku výrobce ustanovit, udržovat a aktualizovat systematický postup vyhodnocování zkušeností týkajících se IVD MD získaných v povýrobní fázi a pomocí vhodných prostředků činit nápravná opatření (NV č. 453/2004 Sb., Příloha č. 3, odst. 5 nebo Příloha č. 4 odst. 5 a dále vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 501/2000 ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 304/2004). Potud tedy znění předpisů. Co toto vše v praxi znamená pro poskytovatele zdravotní péče? Pokud se spoléhá na dodávky IVD MD přímo od výrobce nebo, jak je tomu v drtivé většině případů, od jeho oficiálního distributora, má poskytovatel záruku, že výrobce nese veškerou právní odpovědnost za udržování systému poprodejního dozoru a že poskytovatel bude vždy a správně informován o nápravných opatřeních, které výrobce přijal k tomu, aby zabránil riziku vzniku nežádoucí příhody. V praxi se může jednat o opravu či změnu programového vybavení analyzátoru, varování před určitými činnostmi, které mohou vést k nesprávným výsledkům, opravu nominálních hodnot kalibrátorů či kontrolních materiálů, změna doby použitelnosti IVD MD (změna data exspirace), dokonce i o výzvu k ukončení používání určité šarže výrobku. Ve většině případů se nejedná o činnost pro výrobce příjemnou, nicméně je jednak jeho zákonnou povinností, jednak mu umožňuje předejít nežádoucím příhodám, které mohou vést k vydávání chybných výsledků se všemi představitelnými důsledky. Pozor na zdánlivě shodné IVD MD! V Evropské unii není možné legislativně omezovat volnou soutěž tak, že by v určité zemi mohl nabízet a dodávat IVD MD pouze distributor/dovozce autorizovaný pro tuto zemi výrobcem. V praxi to znamená, že výrobek označený značkou CE a vybavený návodem k použití, resp. manuálem v českém jazyce může být dodán uživateli v České republice doslova odkudkoli, aniž by tím dodavatel na první pohled porušoval evropskou, resp. českou legislativu. Výraz na první pohled je zcela na místě, jak se pokusím vyložit pomocí následujícího příkladu, které vychází z reálné události, ke které skutečně na trhu EU došlo. Laboratoř, např. v USA, se rozhodne obnovit své přístrojové vybavení a prodá svůj starý analyzátor firmě, která se zabývá repasováním použitých analyzátorů a jejich distribucí, většinou v zemích třetího světa. Podotýkám, že tato firma nebyla k takovéto činnosti originálním výrobcem autorizována. Po repasi je takovýto analyzátor firmou, která provedla repasi, neoprávněně opatřen označením shody CE nebo je na výrobku ponecháno původní označení CE výrobce a tento analyzátor je shodou okolností nabídnut za výhodných podmínek poskytovateli zdravotní péče v České republice, včetně značky shody CE, kopie ES prohlášení o shodě vystaveného původním výrobcem, manuálu v českém jazyce. Je však takovýto přístroj shodný? Není, a to hned z několika důvodů. a) Originální výrobce firmu, která provedla repasi přístroje, k této činnosti neautorizoval. Neexistuje záruka, že byly použity originální díly, dodrženy schválené výrobní postupy a zejména, že byla provedena výstupní kontrola repasovaného přístroje dle standardů originálního výrobce. b) Takovýto výrobek zákonitě mizí ze zorného úhlu originálního výrobce, což znamená, že není nadále zahrnut do systému poprodejního dozoru. c) O takovémto výrobku neví ani místní (autorizovaný) distributor/zástupce a v případě skutečné nežádoucí příhody nebo pouze jejího rizika se o takovémto výrobku nedozví ani místní Competent Authority, pokud toto riziko nenastalo právě v souvislosti s tímto konkrétním přístrojem a událost nenahlásil jeho uživatel. Z hlediska Směrnice 98/79/EC, resp. NV 453/2004 Sb. se jedná zcela jednoznačně o výrobek neshodný, tedy takový, jehož užívání při poskytování zdravotní péče je v rozporu se zákonem č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jeho označení značkou CE je v rozporu s platnou evropskou i českou legislativou a ES prohlášení o shodě vydané výrobcem nebo jeho oprávněným zástupcem se na něj nemůže vztahovat. Jak takovéto, jistě nežádoucí situaci předejít? Neexistuje jiná cesta, než využívat služeb distributorů či dovozců, kteří jsou schopni prokázat, že jsou výrobcem autorizováni a jsou součástí poprodejního servisu a dozoru výrobce. Pokud se uživatel rozhodne opatřit si IVD MD jinak než od autorizovaného distributora, měl by ve vlastním zájmu oznámit typ a výrobní číslo místnímu autorizovanému distributorovi. Jen tak zjistí, zda se jedná o výrobek shodný či neshodný. Uživatel je ve všech případech povinen zabezpečit, aby servis IVD MD byl prováděn pouze osobami s požadovaným výcvikem a vyžadovat o takovémto výcviku potvrzení. PETR ŠMÍDL informační magazín číslo

12 Command Central Kompletní laboratorní řízení z jednoho místa Command Central je nový patentovaný systém pro kompletní řízení analyzátorů Beckman Coulter a sledování toku a pohybu vzorků v reálném čase a aktivní ovládání jednotlivých analyzátorů. Command Central umožňuje napojení jednotlivých analyzátorů do jedné sítě s ovládáním jednotlivých konzolí všech analyzátorů z jednoho místa. Command Central integruje do sítě až 12 analyzátorů Beckman Coulter z řady biochemie, hematologie, imunochemie, proteinové analýzy, automatizace. Command Central umožńuje laboratoři: Zjednodušit a zautomatizovat přístup ke klíčovým procesům v laboratoři včetně toku vzorků a rozhodovacích procesů. Monitorovat rutinní, speciální vyšetření z jednoho místa. Zajišťovat veškeré informace a zprávy o procesu zpracování vzorků ve všech analyzátorech včetně kalibračních zpráv, reagenčních statusech, hláškách systému. Zlepšovat nápravná opatření během procesu pomocí automatizovaného zobrazení všech hlášení, které akceptovala obsluha u jednotlivých analyzátorů. Aktivně spravovat a vést kontrolu kvality pomocí centrálního přehledu o všech hlášeních a statusech kontrolních vzorků ve všech analyzátorech v reálném čase. Snížit TAT pomocí jednotlivých napojení analyzátorů a jednoduché komunikaci s LIS. Optimalizovat laboratorní zdroje. Snižovat náklady a zvyšovat produktivitu. Command Central pracuje se SW REMISOL2000 nebo DL2000 Data Manager. Monitoruje statusy pacientských vzorků a zjednodušuje a urychluje přístup k výsledkům. Automaticky sleduje rychlost odesílání výsledků. Umožňuje automatickou validaci výsledků (na základě uživatelských kritérií) a eliminuje manuální prohlížení výsledků. Vyhledává data podle zvolených a nastavených uživatelských kritérií (výsledky mimo nastavená rozmezí,..). Command Central může osahovat až tři ovládací dotekové obrazovky. Ovládání nemusí být na stejném místě jako analyzátory. Zvyšuje se tím flexibilita řízení pro vedoucí pracovníky a analytiky. 12 informační magazín číslo

13 Command Central integruje do sítě až 12 analyzátorů Beckman Coulter z řady biochemie, hematologie, imunochemie, proteinové analýzy, automatizace. Command Central je kompatibilní s těmito analyzátory Beckman Coulter: UniCel DxI 800 UniCel DxC 600 UniCel DxC 800 Synchron LX20, PRO Synchron LxI 725 ACCESS 2 Coulter LH 750 Coulter LH 550 Coulter LH1500 Instrument Manager PowerProcessor MIROSLAV BISCHOF informační magazín číslo

14 Arnold Beckman byl spolu se svou manželkou Mabel také významným mecenášem v oblasti výzkumu a vzdělávání. (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 2) Mimo bohatou vědeckou činnost se Arnold Beckman po celý svůj život věnoval pedagogické práci. Byl členem vědecké rady mnoha univerzit (např. Kalifornské univerzity, Illinoiské univerzity a Rockefellerovy univerzity), byl významným konzultantem a členem akademických orgánů na mnoha významných amerických univerzitách, přičemž na většině z nich také přednášel (Kalifornská univerzita, Univerzita v Riverside; Loyolská univerzita v Los Angeles, Illinoiská univerzita ad.). Arnold Beckman byl spolu se svou manželkou Mabel také významným mecenášem v oblasti výzkumu a vzdělávání. Manželé věnovali více než 400 miliónů dolarů vzdělávacím a výzkumným institucím, na granty, nadace a programy (na příklad The Beckman Young Investigators Program, Beckman Auditorium, the Mabel and Arnold Beckman Laboratories of Behavioral Biology). Tuto svou filantropickou činnost Dr. Beckman zdůvodňoval tvrzením, že své bohatství nabyl prodejem přístrojů vědcům a odborníkům, a bylo by tudíž na místě se s nimi o nabyté prostředky opět podělit. Dr. Arnold Beckman zemřel 18. května 2004 ve věku 104 let. Přestože se společnost Beckman Instruments, Inc. zabývala a zabývá výrobou široké škály produktů (např. i komponent do robota určeného k výzkumu Marsu), nikdy se příliš nevzdálila od původního zaměření Arnolda. Beckmana. V roce 1995 společnost Coulter Corporation zakoupila koncern Immunotech International, jehož součástí byla od roku 1992 také společnost Immunotech a.s. v Praze. Coulter Corporation byl následně v roce 1997 zakoupen společností Beckman za vzniku mezinárodního koncernu Beckman Coulter Inc. Touto cestou se i Immunotech a.s. Praha stal součástí koncernu Beckman Coulter Inc. Akvizicí společnosti Coulter se Beckman Coulter stal organizací s jednou z nejkomplexnějších nabídek pro laboratoře lékařské diagnostiky i pro výzkum v oblasti Life Science. Beckman Coulter Inc. dnes čítá přes 10 tisíc zaměstnanců ve více než 50 pobočkách na celém světě a její výrobky fungují ve 130 zemích světa. HANA MACHOVÁ, JIŘÍ MOOS 14 informační magazín číslo

15 Podvečerní nálada I do starého stromu proudí na jaře nový život Zase se po zimě opakuje zázrak Vzduch voní hlínou a skřivani zpívájí Daniela Švandová Číslo časopisu, které dostáváte právě do rukou provázejí umělecké fotografie paní Daniely Švandové. Les oslavuje jaro Paní Švandová žije ve Světlé nad Sázavou, inspiruje se především přírodními sceneriemi v okolní krajině v různých ročních obdobích. V přírodě dovede nacházet velmi působivé přirozené kompozice a doslova neopakovatelným způsobem je zachytit tak, že vnímavý divák procítí náladu toho kterého záběru spolu s autorkou snímku. Paní Švandová není profesionální fotografkou, několikrát se zúčastnila soutěže amatérské fotografie a odbornou nezávislou komisí byla oceněna Čestným uznáním, jednou druhou a dvakrát dokonce první cenou Své snímky vystavovala již několikrát: dvě výstavy měla ve Světlé nad Sázavou v rámci soutěže amatérské fotografie, a po dvou samostatných výstavách měla ve Žďáru nad Sázavou, v Kunštátu a v Kameničkách. V roce 2004 vystavovala v prostorách nakladatelství a knihkupectví Academia v Praze. Její fotografie byly také publikovány v knize Světelsko (2004). Své zálibě, která je pro ni tolik důležitá, se nemůže věnovat tak, jak by si přála. Paní Daniela trpí přes deset let chronickým únavovým syndromem, pro který se dostala do invalidního důchodu; často nemá pro fotografování dost sil a ani finančních prostředků. Letos v květnu připravuje paní Švandová za podpory Městského úřadu Kraje Vysočina a za pomoci svých přátel opět samostatnou výstavu ve Světlé nad Sázavou. informační magazín číslo

16 Kde se můžeme setkat (březen červen 2006) Konference/seminář s účastí společnosti Immunotech, a.s. formou stánku Laboratorní diagnostika srdečních chorob (workshop) Olomouc Průtoková cytometrie a průtokové cytometry (konference) - Brno imunoanalytické dny (konference) - Praha Benešovský laboratorní den krajská odborná konference pro pracovníky laboratoře, všeobecné sestry, porodní asistentky (konference) Benešov IV. Martinské dny Imunológie (konference) - Martin Dny průtokové cytometrie (konference) Nemocnice Na Homolce Praha Mezikrajské setkání klinické biochemie a klinické hematologie (seminář) Domažlice žďárské symposium českých reprodukčních imunologů - Žďár nad Sázavou Pracovní dny SZP Sedmihorky 2006 (seminář) Špindlerův Mlýn XIII. Slovensko česká konferencia o Hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (konference) - Martin Biological Variation (seminář) Praha DNA analýza III (seminář) Lékařský dům, Praha BIOLAB 2006 (seminář) Český Krumlov VII. zjazd Slovenskej spoločnosti klinickém biochémie - Bratislava Czechtuma 2006 (kongres) - Praha XX. Olomoucké hematologické dny (symposium) Olomouc pracovní imunologická konference Imunologie Rožnov pod Radhoštěm XXIV. Setkání biochemiků Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského regionu (seminář) Písek Seminář Moravskoslezského kraje (seminář) Žermanice MARKÉTA KRUPAŘOVÁ

Stanovisko CZEDMA k rizikům, spojeným s nákupem IVD MD od zahraničních dodavatelů, viz příloha 2, soubor stan_rizik.pdf.

Stanovisko CZEDMA k rizikům, spojeným s nákupem IVD MD od zahraničních dodavatelů, viz příloha 2, soubor stan_rizik.pdf. 8 Příloha č. 2 Stanoviska CZEDMA k požadavkům, které je výrobce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro povinen splnit, aby tyto prostředky bylo možné používat při poskytování zdravotní péče

Více

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká,

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR Význam vigilance

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), pro veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě

Více

IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ

IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ IVD A AKREDITACE LABORATOŘÍ Petr Šmídl DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY IN VITRO klinická biochemie hematologie imunochemie (včetně serologie a imunologie) histopatologie mikrobiologie PRÁVNÍ A NORMATIVNÍ

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Využití stanovení volných lehkých řetězců v diagnostice a monitorování léčby mnohočetného myelomu

Využití stanovení volných lehkých řetězců v diagnostice a monitorování léčby mnohočetného myelomu Využití stanovení volných lehkých řetězců v diagnostice a monitorování léčby mnohočetného myelomu DOPORUČENÍ CMG a SMG 4. reedice Roman Hájek předseda CMG Zdenka Štefaníková předsedkyně SMG Freelite

Více

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha Kontrolní cyklus SEKK- Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy Ivana Půtová, Jiří Vencovský Revmatologický ústav, Praha SEKK (RF) Stanovení RF Nefelometrické, turbidimetrické RF screening (ELISA)

Více

Principy a instrumentace

Principy a instrumentace Průtoková cytometrie Principy a instrumentace Ing. Antonín Hlaváček Úvod Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ Zajíc T. 1, Kamenická H. 2, Kuťková D. 2, Veselá I. 2, Bydžovská I. 3, Zemanová D. 3, Gavendová H. 3, Procházková R. 2 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 1 Oddělení

Více

Protilátky proti jádru buňky (ANA)

Protilátky proti jádru buňky (ANA) SEKK Marcela Drahošová podzim 2010 Protilátky proti jádru buňky (ANA) Pozitivní vzorek A byl získán od jediného pacienta opakovaným odběrem. U screeningu bylo dosaženo konsenzu bez ohledu na použitou metodu

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Registr laboratoří provádějících

Registr laboratoří provádějících Registr laboratoří provádějících screening VVV D. Springer, T. Zima ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha XXXII.IAD Karlovy Vary 8.- 10.2011 Registr laboratoří V roce 2010 bylo v Registru 54 laboratoří provádějících

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Princip testu. Kdy se PAT provádí (1) Kdy se PAT provádí (2) PAT kvalitativní a kvantitativní stanovení na ID-gelových kartách

Princip testu. Kdy se PAT provádí (1) Kdy se PAT provádí (2) PAT kvalitativní a kvantitativní stanovení na ID-gelových kartách PAT kvalitativní a kvantitativní stanovení na IDgelových kartách Eliška Rýznarová LABMED Systems s.r.o. Princip testu Přímým antiglobulinovým (Coombsovým) testem (PAT) prokazujeme in vivo navázané imunoglobuliny

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích přehled některých jeho ustanovení Definice ZP nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Kosmetogilance v souvislosti s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Ing. Miroslav Kapoun 27. 5. 2013

Kosmetogilance v souvislosti s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Ing. Miroslav Kapoun 27. 5. 2013 Kosmetogilance v souvislosti s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Ing. Miroslav Kapoun 27. 5. 2013 Definice kosmetovigilance Kosmetovigilance je sběr, hodnocení a monitoring průběžných

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ:

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém pro Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií

Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií 1) Použití validovaných kitů od výrobce značka CE/IVD 2) Home made metoda s vlastní (laboratoří

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Suchá chemie. Miroslava Beňovská (vychází z přednášky doc. Šterna)

Suchá chemie. Miroslava Beňovská (vychází z přednášky doc. Šterna) Suchá chemie Miroslava Beňovská (vychází z přednášky doc. Šterna) Využití Močová analýza diagnostické proužky POCT imunoanalytické kazety, diagnostické proužky Automatické analyzátory řada analyzátorů

Více

MOŽNOSTI LABORATORNÍHO STANOVENÍ IMUNODEFICIENCÍ

MOŽNOSTI LABORATORNÍHO STANOVENÍ IMUNODEFICIENCÍ MOŽNOSTI LABORATORNÍHO STANOVENÍ IMUNODEFICIENCÍ Diagnóza of PID (Primary Immunodeficiency Diseases) Dřívější přístup sestával ze tří kroků: 1. Stanovení koncentrace imunoglobulinů 2. Stanovení koncentrací

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Automatizace v imunohematologii - včera, dnes a zítra? Ondřej Zedníček LAB-MED Systems s.r.o. Ostrava

Automatizace v imunohematologii - včera, dnes a zítra? Ondřej Zedníček LAB-MED Systems s.r.o. Ostrava Automatizace v imunohematologii - včera, dnes a zítra? Ondřej Zedníček LAB-MED Systems s.r.o. Ostrava Automatizace Rozvoj automatizace v imunohematologii umožněn až rozvojem výpočetní techniky - umělá

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Laboratorní diagnostika v klinické imunologii Indikace a interpretace testů

Laboratorní diagnostika v klinické imunologii Indikace a interpretace testů Laboratorní diagnostika v klinické imunologii Indikace a interpretace testů Použití laboratorních testů principy laboratorní diagnostiky Diagnóza: suspektní nemoc na podkladě klinického nálezu a/nebo anamnézy

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Laboratoř buněčné a molekulární imunologie Odd. Imunologie a gnotobiologie MBÚ AVČR v.v.i, Praha Konference XXXIII. Imunoanalytické dny

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Posuzování a ověřování stálostí vlastností STAVEBNÍCH VÝROBKŮ označovaných značkou podle nařízení č. 305/2011 (CPR)

Posuzování a ověřování stálostí vlastností STAVEBNÍCH VÝROBKŮ označovaných značkou podle nařízení č. 305/2011 (CPR) Příručka pro klienty, 2013 Posuzování a ověřování stálostí vlastností STAVEBNÍCH VÝROBKŮ označovaných značkou podle nařízení č. 305/2011 (CPR) Institut pro testování a certifikaci, a. s. Česká republika

Více

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Marcela Vlková Jana Nechvátalová FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Leukocytární subpopulace CD45 CD45 Lymfocytární subpopulace Fenotypizace základní subpopulace T a B lymfocytů a NK buněk subpopulace základních

Více

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23.

Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků. Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. Hraniční výrobky v oblasti zdravotnických prostředků Mgr. Karolína Peštová odbor farmacie oddělení zdravotnických prostředků 23. dubna 2014 Osnova prezentace co je hraniční výrobek kdo je oprávněný ke

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin revize ke dni 2.10.12 Prokázání původu každá šarže

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Dušan Holub Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ke dni 27.9.12 Prokázání původu každá šarže lihoviny

Více

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace Adaptabilní automatizace ke zrychlení laboratorních procesů Efektivita a konzistence při manipulaci se vzorky Zvýšení efektivity a bezpečnosti

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

Přínos vyšetření klonality plazmocytů u monoklonálních gamapatií pomocí polychromatické průtokové cytometrie

Přínos vyšetření klonality plazmocytů u monoklonálních gamapatií pomocí polychromatické průtokové cytometrie Přínos vyšetření klonality plazmocytů u monoklonálních gamapatií pomocí polychromatické průtokové cytometrie Autor: 1 Mgr. Lucie Říhová, Ph.D. Recenzent: 2 prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 1 Oddělení klinické

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod.

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod. 40 NOVINKY Product News Nový panel metod Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys Ovìøené a konzistentní výsledky pro pacienty s transplantovanými orgány K pøedcházení akutní rejekce orgánù

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Tel.: 466 921 186

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ MONITORŮ VITÁLNÍCH FUNKCÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ MONITORŮ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ MONITORŮ VITÁLNÍCH FUNKCÍ Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE (ÚHKT) U Nemocnice 2094/1 128 20 Praha 2 IČ: 00023736 DIČ:

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Analyzátory moči a močového sedimentu

Analyzátory moči a močového sedimentu KATALOG 2013 Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a močového sedimentu Katalog produktů firmy DIRUI Analyzátory moči a močového sedimentu Analyzátory přístrojové vybavení Název Popis H-100 - analyzátor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

WWW.DYNEX.CZ DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY

WWW.DYNEX.CZ DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY LYMESKÉ BORRELIÓZY Brno, seminář f. Dynex 1.4.2009 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Hana Bílková Fránková á Oddělení parazitologie a lékařské

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří

Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří Květen 2014 Plnění požadavků normy ISO 15189:2012 Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří Sharon S. Ehrmeyer, Ph.D. V dnešní globální společnosti je důležité vzájemné rozpoznání kvality

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie PŘEDMĚT a ORGANIZACE oboru KLINICKÉ BIOCHEMIE 1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům 2. Vývoj oboru klinické biochemie Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno poskytují

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT 1. Primární zpracování vzorků a typizace HLA Izolace DNA ze dvou nezávislých primárních vzorků při diagnóze u všech pacientů potenciálně indikovaných

Více