Bezpečný přenos informací mezi prostředky asistivních technologií a centry pomoci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečný přenos informací mezi prostředky asistivních technologií a centry pomoci"

Transkript

1 Bezpečný přenos informací mezi prostředky asistivních technologií a centry pomoci Obsah: 1. Výhody plynoucí z použití normy ANSI / SIA DC Popis struktury protokolu 3. Vzdálené ovládání objektového zařízení 4. Nastavení komunikačních cest dle SIA DC-09 (TNI ) 5. Odesílání zpráv na centra dohledu a pomoci 6. Synchronizace času komunikační jednotky objektového vysílače 7. Doporučená DOM XML struktura pro výstupní formát dat z přijímače center pomoci 8. Vnitřní komunikace integrovaného systému 9. Příklad komunikace integrovaného systému s využitím kolizní sběrnice a pseudonáhodných generátorů časových intervalů 10. Hlavní výhody integrace systémů 11. Zajištění garantované šířky přenosového pásma pro další služby (telefon VoIP, Skype, PC) V Táboře zpracoval: Bohumil Vrbovec 1

2 1. Výhody plynoucí z použití normy ANSI / SIA DC-09 V dnešní době moderních domovních technologií, zajišťujících úsporný a bezpečný provoz komerčních objektů, rodinných domů i ryze průmyslových objektů, je integrace použitých systémů nutností. Moderní přenosové protokoly jako SIA DC-09 (TNI ) jsou přímo určeny pro další rozšiřování poskytovaných služeb. Jejich rozšíření do oblasti asistivních systémů je velmi snadné. K zajištění vysoké spolehlivosti přenosu informací slouží zejména následující vlastnosti těchto systémů: - Přenos informací na dohledová a servisní centra nejmodernějším komunikačním protokolem ANSI / SIA DC-09 (TNI ). - Ke komunikaci s dohledovými centry je vždy využito současně dvou internetových připojení (x DSL a GPRS / LTE ). - Tento protokol podporuje verifikaci vzniklých událostí pomocí kamerových systémů, jednotlivých obrázků či přenosu zvuků z objektu. - Protokol SIA-DC-09 umožňuje posílat zpětné povely do objektů a ovládat různá zařízení. - Jsou dána pevná pravidla pro sestavení hlavní části protokolu - Rozšiřující datové sekce nám dávají možnost upřesnit jednotlivé události dle specifických požadavků příslušných dohledových center - K autentizaci jednotlivých zařízení slouží skupina znaků umístěná do sekce nazvané prefix přijímače - Typ použitých dat v protokolu můžeme specifikovat v sekci prefix linky (hexadecimální, oktalová, dekadická) - Každé vysílací zařízení může používat svůj vlastní šifrovací klíč - Protokol SIA DC-09 používá pro šifrování dat metodou CBC-AES (AES -192/255 vyhovují v USA a Kanadě i pro přísně tajné zprávy). - Na výstupu zařízení dohledového centra jsou elektronické dokumenty typu DOM- XML. - Každý typ poskytované služby může mít svůj vlastní výstupní DOM XML dokument. - Takové dokumenty jsou pak předávány operátorům dohledových center nebo na webové servery dalších servisních firem (např. servis topení, televize, žaluzie atd.). - DOM-XML dokumenty jsou snadno zpracovatelné běžnými softwarovými nástroji. - Takové informace lze velmi snadno předávat zásahovým jednotkám na jejich tablety či jiný typ zařízení umístěných ve vozidle. - Všechny vstupy a výstupy se řídí uznávanými mezinárodními normami (převážně ANSI/SIA). 2

3 2. Popis struktury protokolu - CRC16 kontrolní součet vytvořený na základě polynomu 0x8005. Mohou to být dva znaky o hexadecimální hodnotě, nebo dle revize 2013 čtyři ASCII znaky. Např. ô nebo F Délka zprávy je vyznačena čtyřmi hexadecimálními ASCII znaky. - Název protokolu určuje vnitřní komunikační formát jednotlivých částí systému. SIA-PUL SIA-PUL ADM-CID ADM-41E ADM-42E ADM-HS Generic Pulse Codes Acron Super Fast Ademco Contact ID Ademco 4-1 Express Ademco 4-2 Express Ademco High Speed 3

4 DSC DSC 4-3 FBI-SF FBI Super Fast ITI-I ITI Standard SCN-S8 Scancom 4-8-1, 5-8-1, SCN-S16 Scancom , , SCN-S24 Scancom , , SCT Scantronics Reserved SES-SS Sescoa Super Speed SIA-DCS SIA DCS SIA-S2K SIA 2000 SK-FSK1 Silent Knight FSK1 SK-FSK2 Silent Knight FSK2 - Číslo zprávy je v rozsahu Prefix přijímače, prefix linky upřesňují, jak a kým má být zpráva zpracována. Tyto položky lze využít k autentizaci vysílače a ochraně proti tzv. playbacku. - Identifikace komunikační jednotky popisuje objektový vysílač. Kromě předem určeného čísla to může to být i náhodně zvolené číslo, MAC adresa, seriové číslo (dev_no). - Informace o vzniklé události v objektu se řídí příslušnou komunikační normou (SIA DC-03 až SIADC-07) obsaženou v příslušné ústředně. Událost je popsána rovněž číslem smyčky, popisem zóny. - Následuje čas vzniku události [H_10:20:30]. V další sekci zprávy jsou rozšiřující informace: - Název objektu - Adresa - Město - Podlaží - Kancelář - Detektor - Data od přístrojů zajišťujících kontrolu zdravotního stavu - Data o pohybu kontrolované osoby - Grafy zobrazující průběh např. teplot, tlaku a dalších fyz. veličin - Detailní identifikace osob - Objednávka dalších služeb obsažených v systému V sekci je i IP adresa a port kamerového serveru umístěného ve střeženém objektu. 4

5 3. Vzdálené ovládání objektového zařízení. ANSI / SIA DC-09 se rozšiřuje o příkazy dálkového ovládání, což může být významné např. v následujících situacích: - Otevření únikových východů z dálnic, tunelů, odblokování barier při mimořádných událostech - Otevírání dveří bezpečnostních trezorů - Ovládání vstupních bran do chráněných částí budov - Aktivace a deaktivace vzdálených bezpečnostních zařízení - Aktivace a deaktivace únikových východů - Ovládání hasicích zařízení - Aktivace a deaktivace vzdálených zařízení požární signalizace - Ovládání zařízení pro identifikaci osob a vozidel - Aktivace a deaktivace jednotlivých částí asistivních systémů Příkazy dálkového ovládání objektového zařízení jsou odesílány jako odpověď na kontrolní zprávu (NULL) místo obvyklé potvrzovací zprávy (ACK). Odesílat takové příkazy jako odpověď na jiný typ zprávy se nedoporučuje. Pokud objektové zařízení není vybaveno potřebnými funkcemi pro zpracování těchto příkazů, odpoví zprávou DUH. Tyto povely mohou být součástí potvrzení kontrolní zprávy RSP nebo samostatné zprávy typu SET. Formát zprávy: RSP #idk[#id značka výrobce zařízení ZZCCnnnn] nebo RSP #idk[#id NZZCCnnnn] SET #idk [#id značka výrobce zařízení ZZCCnnnn] nebo SET #idk[#id NZZCCnnnn] N..značí novou zprávu ZZ.je povel vysílaný přijímačem objektovému zařízení CC povel ke konkrétní akci nnnn..je zóna, kód, parametr zařízení značka výrobce zařízení může být 3-7 ASCII znaků Příklad: RSP #1230[#1231 JA102 ZZRC07] povel k sepnutí releového kontaktu č. 7 SET #4320[#4322 LoGard ZIPA= ] změna nastavení IP adresy přijímače v komunikátoru 5

6 4. Nastavení komunikačních cest dle SIA DC-09 (TNI ) 6

7 5. Odesílání zpráv na centra dohledu a pomoci 7

8 6. Synchronizace času komunikační jednotky objektového vysílače Norma SIA DC-09 revize 2013 dovoluje synchronizaci času od přijímače DPPC, nebo od NTP serveru (např. ntp.cesnet.cz ). Synchronizace času dle přijímače DPPC se provádí odesláním odpovědi NAK a správné časové značky. Používání času GMT bylo rozšířeno o čas lokální. 8

9 7. Doporučená DOM XML struktura pro výstupní formát dat z přijímače center pomoci Jako výsledek zpracování dat přijímačem dohledového centra je vhodné použít jednotný formát datového výstupu pro následné zpracování v databázi, webových stránkách, uložení do archivu atd.. V současné době se jeví optimální pro následná využití přijatých dat struktura XML. Do této struktury lze velmi snadno implementovat rozšiřující datové sekce definované v tomto dokumentu. Struktura typu XML je zpracovatelná všemi běžně použitelnými programy včetně internetových prohlížečů. Doporučené typy jazykových konvencí mohou být v ČR: Windows 1250, UTF-8, UTF8- URL. Je nutné vyvarovat se použití služebních znaků uvnitř textů rozšiřujících datových sekcí (< / >). Struktura je dále rozšiřitelná dle potřebných požadavků. Struktura může být rozšířena i o informace z databáze objektů uložené v přijímači. Příklad DOM-XML dokumentu při vzniku požáru: <event type=!alarm > <tim tz= LT Praha >12:30:40, </tim> Zde se vloží informace o čase přijetí zprávy Použije se lokální čas nebo čas GMT <msg ptc= ADM-CID > </msg> Určuje název použitého protokolu <idn>1234</idn> <blk>02</blk> <zon>005</zon> Identifikační čislo sekce vzniku události Blok vzniku události Zóna vzniku události <etx lang= W1250 >Požár v zóně</etx> Text popisující událost používá znaky Win 1250 <obj>budova firmy..</obj> Přejímá se text z rozšiřující sekce [O Budova..] <str>město, ulice, číslo popisné</str> Přejímá se text z rozšiřující sekce [S Město,..] <lat> druhé podlaží</lat> Přejímá se text z rozšiřující sekce [L druhé.. ] <rom>místnost č.24</rom> Přejímá se text z rozšiřující sekce [R místnost.] <int>detektor ve skladu chemikálií</int> Přejímá se text z rozšiřující sekce [I detektor..] <vis>http:// :5566</vis> Adresa kamery nebo videoserveru [V http: ] <xps> 15* E 50* N</xps> Souřadnice GPS nebo metry od.. [X ] <yps>30 metrů vpravo od brány</yps> Souřadnice GPS nebo metry od.. [Y ] <not>pozor, odpojit plyn</not> <not>servisní technik tel:+420 </not> </event> Upozornění zásahové jednotce Informace o servisu z databáze přijímače Využití takového struktury umožňuje velmi rychlé předávání důležitých informací v záchranném systému. Během 1-2 sekund od přijetí zprávy má tuto informaci zásahová jednotka. Příklad: <LF>CRCA ADM-CID.. #7650[# ][H10:20:29, ][O Banka ABC] [S Praha 5, Novotného 99][V Tato zpráva signalizuje požár v objektu určeném názvem a adresou. IP adresa kamerového serveru umožňuje zahájit okamžité sledování události a operativní řízení zásahových jednotek. 9

10 8. Vnitřní komunikace integrovaného systému 10

11 9. Příklad komunikace s využitím kolizní sběrnice a pseudonáhodných generátorů časových intervalů 11

12 10. Hlavní výhody integrace - Velmi kvalitní úroveň informací o všech systémech objektu. - Vzájemné využití informací mezi systémy výrazně zvyšuje prevenci proti hrozícímu nebezpečí - Systémy lze snadno dálkově spravovat pomocí internetu. - Vzájemné funkční vazby jsou přesně nastaveny jednou odpovědnou osobou. - Systémy si předávají informace a povely přes řídící a komunikační jednotku, přímé předávání datových povelů mezi systémy není povoleno. Tato jednotka slouží jako ochrana před chybami montážních firem nebo chybami vzniklými poruchu některé části systému. - Značná úspora nákladů na kabeláž, komunikační jednotky, připojení k veřejným sítím. - Jednotná vnitřní sběrnice mezi řídící jednotkou a jednotlivými systémy. 11. Zajištění garantované šířky přenosového pásma pro další služby ( telefon VoIP, Skype, PC) - K zajištění garantované minimální šířky pásma pro všechna datová zařízení a na nich provozované služby slouží zařízení Band Width Manager. Takové zařízení je umístěno jako první za přípojným bodem objektu k internetu. - Toto zařízení garantuje potřebnou šířku pásmu pro odeslání všech důležitých informací i za situace, kdy jsou využívány další datové služby náročné na šířku pásma. - Optimální řešení je, pokud jednotlivé služby mají garantovanou šíři pásma v odchozím směru alespoň 64 kb/s. 12

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2 I TOSHIBA CONTROLS Lokální ovladače TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone BOLD IP BOLD. Tento

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

PCO NAM Global. homologován pro HZS ISET 2002. Sleva software. PCO pro HZS JA-60 NAM. Manuál NET-G. Radas. NET-CAR Local

PCO NAM Global. homologován pro HZS ISET 2002. Sleva software. PCO pro HZS JA-60 NAM. Manuál NET-G. Radas. NET-CAR Local 12 XII. INFORMAČNÍ OBČASNÍK společnosti NAM system, a.s. ŘÍJEN 2002 ISET 2002 Sleva software PCO pro HZS Směrnice CI ČAP JA-60 NAM Manuál NET-G Rádiová datová sít Radas Nové názvosloví Sběrná stanice RSN

Více

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Use VPN for Communication to Alarm Receiving Center and its Risks Bc. Frydrych Pavel Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

Veletrh Pragoalarm 2002. Prodejní akce. NET-CAR Local GLOBAL 2 JA-60 NAM. Modul Statistika. Vyplatí se

Veletrh Pragoalarm 2002. Prodejní akce. NET-CAR Local GLOBAL 2 JA-60 NAM. Modul Statistika. Vyplatí se NAMák 11 XI. INFORMAČNÍ OBČASNÍK společnosti NAM system, a.s. BŘEZEN 2002 Veletrh Pragoalarm 2002 Prodejní akce NET-CAR Local, Rádiová sít GLOBAL 2 Vlastnosti a parametry Schéma JA-60 NAM Modul Statistika

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

2N BRI Lite/Enterprise

2N BRI Lite/Enterprise 2N BRI Lite/Enterprise BR-VoIP-GSM/UMTS brána Uživatelský manuál Verze Firmware 1.2 1.5.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

zabezpečovací systémy

zabezpečovací systémy Na českém trhu od roku 199 zabezpečovací systémy pro, i PARADOX patří mezi nejrozšířenější značky a nabízí vynikající poměr ceny a hodnoty u každého řešení. RENOMOVANÝ SVĚTOVÝ VÝROBCE Společnost PARADOX

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Datová síť Telekomunikace

Datová síť Telekomunikace Datová síť Telekomunikace Viktor Kousal Ing. Jakub Stříbrný - 1 - OBSAH 1 DATOVÁ SÍŤ ÚVOD... 4 2 DATOVÁ SÍŤ - PASIVNÍ PRVKY... 4 2.1 KABELÁŽ... 4 2.1.1 Metalické kabely... 4 2.1.2 Optické kabely... 4 2.2

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

2N VoiceBlue Next. Uživatelský manuál. Verze 1.1 Firmware 01.00.02 www.2n.cz

2N VoiceBlue Next. Uživatelský manuál. Verze 1.1 Firmware 01.00.02 www.2n.cz 2N VoiceBlue Next Uživatelský manuál Verze 1.1 Firmware 01.00.02 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Technická infrastruktura a síťové technologie

Technická infrastruktura a síťové technologie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Technická infrastruktura a síťové technologie Doplňkový studijní materiál kurzu se zaměřením na počítačové

Více