Usnesení 51. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. února 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 51. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. února 2013"

Transkript

1 Usnesení 51. schůze Rdy městského obvodu Rdvnice Brtovice konné dne 13. únor 2013 Rd městského obvodu Rdvnice Brtovice: Číslo Obsh usnesení 1192/51/13 1. schvluje progrm 51. schůze rdy městského obvodu konné dne 13. únor /51/13 1. souhlsí s informcí o kontrole plnění usnesení rdy městského obvodu s tím, že usnesení č.: 553/33, bod 2. z 28. ledn 2004, 1580/89, bod 2 g) z 29. březn 2006, 253/12, bod 2. z 9. květn 2007, 1817/70, bod 7 ) z 2. prosince 2009, 2085/79 z 21. dubn /82 z 2. červn 2010, 78/4, bod 4. z 19. ledn 2011, 146/7 bod 4. z 2. březn 2011, 772/33/12 z 25. dubn 2012, 773/33/12 z 25. dubn 2012, 1114 bod 6./47/12 z 5. prosince 2012, 1022 bod 2. b)/43/12 z 10. říjn 2012, 1023 bod 3./43/12 z 10. říjn 2012, ke stálému plnění usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávjí ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 2. vyřzuje z dlší kontroly plnění usnesení rdy městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu. 1194/51/13 1. projednl žádost notáře JUDr. Hnuše Jelínk, o vyjádření souhlsu s vydáním mjetku po zemřelém Jromíru Muržínovi městskému obvodu Rdvnice Brtovice, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 2. nesouhlsí s vydáním mjetku po zemřelém Jromíru Muržínovi notářem JUDr. Hnušem Jelínkem městskému obvodu Rdvnice Brtovice, dle bodu č. 1 tohoto 3. pověřuje vedoucího odboru orgnizčního vnitřních věcí úřdu městského obvodu k vyjádření notáři JUDr. Hnuši Jelínkovi, dle bodu č. 2 tohoto Z: Mgr. Luboš Niessner T: 27. únor /51/13 bere n vědomí zápis č. 1/2013 z jednání komise bezpečnosti doprvy při Rdě městského obvodu Rdvnice Brtovice ze dne 16. ledn 2013 dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu. 1196/51/13 1. projednl žádost ČEZ Distribuce,.s. prostřednictvím společnosti NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Sdová 609, Frýdek-Místek, PSČ , IČ o zřízení práv odpovídjícího věcnému břemenu n stvbu Ostrv, Rdvnice, Turgeněvov, p. Hópp, přípojk NNk, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 2. rozhodl o uzvření smlouvy č. 38/2013/MBI o zřízení práv odpovídjícího věcnému

2 břemenu, spočívjící v povinnosti sttutárního měst Ostrvy, městského obvodu Rdvnice Brtovice, dresou Těšínská 87/281, Ostrv-Rdvnice, PSČ , IČ , n části pozemku prc. č. 583/1, osttní ploch, osttní komunikce, n ul. Turgeněvov v k. ú. Rdvnice, obec Ostrv, strpět umístění stvby Ostrv, Rdvnice, Turgeněvov, p. Hópp, přípojk NNk umožnit přístup k této stvbě v souvislosti s jejím provozem, oprvmi či odstrněním, to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , z jednorázovou úhrdu ve výši 8.700,-- Kč ,-- Kč 21% DPH, celkem ,-- Kč, včetně 21% DPH, dle přílohy č. 2 předloženého mteriálu, 3. ukládá referentce pověřené zstupováním funkce vedoucího odboru mjetkového, bytového investic zjistit relizci dle bodu č. 2. tohoto Z: Jrmil Kolkopová T: 22. únor 2013, 4. zmocňuje místostrostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práv odpovídjícího věcnému břemenu dle tohoto Z: Ing. Štěpán Košťál T: 22. únor /51/13 1. bere n vědomí zápis č. 1/2012 z jednání komise životního prostředí při Rdě městského obvodu Rdvnice Brtovice ze dne 23. ledn 2013 dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu. 1198/51/13 1. rozhodl n návrh odboru orgnizčního vnitřních věcí o uzvření dodtku č. 2 (ev. č. S 0051/2013) smlouvy č. S 198/2004 o připojení elektrické zbezpečovcí signlizce objektu n zřízení dálkového přenosu zjištění provozu zřízení dálkového přenosu - vyhodnocovcí části n Integrovném bezpečnostním centru Morvskoslezského krje s orgnizcí: Česká republik - Hsičský záchrnný sbor Morvskoslezského krje Výškovická 2995/40, Ostrv - Zábřeh IČ: dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 2. ukládá vedoucímu odboru orgnizčního vnitřních věcí zbezpečit potřebné úkony spojené s touto smlouvou, Z: Mgr. Luboš Niessner T: 22. únor 2013, 3. zmocňuje strostku městského obvodu k podpisu dodtku č. 2 smlouvy dle bodu 1 tohoto Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 22. únor /51/13 1. rozhodl o uzvření smlouvy č. S 0049/2013/FR o umístění reklmy u příležitosti konání X. Reprezentčního plesu městského obvodu Rdvnice Brtovice, s odběrtelem RPG RE Mngement, s.r.o., Vldislvov 1390/17, Prh 1, IČ , DIČ CZ , z cenu ,-- Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu. 2. ukládá vedoucí odboru finncí rozpočtu zjistit relizci dle bodu č. 1 tohoto Z: Ing. Renát Spěváková T: 20. únor 2013, 3. zmocňuje strostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 20. únor /51/13 1. vzl n vědomí Žádost o sdělení zslnou EXEKUTORSKÝM ÚŘADEM BRNO- MĚSTO, SOUDNÍM EXEKUTOREM JUDr. VÍTEM NOVOZÁMSKÝM, se sídlem Brtislvská 73, Brno, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu. 2/9

3 2. rozhodl o neúčsti v držbě nemovitostí: - pozemek prcel 2860 o výměře 111 m2, zhrd, zemědělský půdní fond, - pozemek prcel 2861 o výměře 691 m2, zstvěná ploch nádvoří, - pozemek prcel 2862 o výměře 415 m2, zhrd, zemědělský půdní fond, - budov části obce Rdvnice, č.p. 97, rod. dům stojící n prcele 2861, zpsáno u KÚ pro Morvskoslezský krj, KP Ostrv, okres: Ostrv-město, kt. území: Rdvnice, obec: Ostrv, LV: 645, 3. ukládá referentce pověřené zstupováním funkce vedoucího odboru mjetkového, bytového investic zjistit relizci dle bodu 2 tohoto Z: Jrmil Kolkopová T: 28. únor 2013, 4. zmocňuje strostku městského obvodu k podpisu odpovědi dle bodu 2 tohoto Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 28. únor /51/13 1. projednl žádost o schválení, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu - 10 drovcích smluv mezi: Zákldní školou Ostrv-Rdvnice, Vrchlického 5, příspěvková orgnizce, IČ ) pní Alenou Stromskou, xxx - n kncelářský nábytek v hodnotě Kč, b) Mgr. Hnou Ostřnskou, xxx - n dřevěné stvebnice v hodnotě 994 Kč, c) Ing. Vldimírem Mjerem, Ph.D., xxx - n monitor v hodnotě Kč, d) Mgr. Petrou Miklušovou, xxx - n plyšové hrčky v hodnotě Kč, e) Ing Rdimem Chrpkem, xxx - n 1 ks šuplíkového mrzáku zn. Clex v hodnotě Kč, f) pní Erikou Pišťáčkovou, xxx - n 40 ks kermických zvonečků v celkové hodnotě 800 Kč, g) pnem Pvlem Ráčkem, xxx - n 17 ks stvebnic v celkové hodnotě 2.533, h) pnem Dliborem Fbiánem, xxx - n hry skládčky v hodnotě 933 Kč, ch) Mgr. Terezou Stromskou, xxx - n pohovku v hodnotě Kč, i) pní Petrou Mjerovou, xxx - n 1 ks skříně v hodnotě Kč, - 1 smlouvy o provedení oprv mezi: Zákldní školou Ostrv-Rdvnice, Vrchlického 5, IČ , příspěvková orgnizce, pnem Milnem Lukášem, xxx - n oprvy okpů svodů dešťové vody n budově odloučeného prcoviště školy Brtovická 59, Ostrv 17 v hodnotě Kč, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 3/9 2. souhlsí s uzvřením 10 drovcích smluv mezi: Zákldní školou Ostrv-Rdvnice, Vrchlického 5, IČ , příspěvková orgnizce,

4 ) pní Alenou Stromskou, xxx - n kncelářský nábytek v hodnotě Kč, b) Mgr. Hnou Ostřnskou, xxx - n dřevěné stvebnice v hodnotě 994 Kč, c) Ing. Vldimírem Mjerem, Ph.D., xxx - n monitor v hodnotě Kč, d) Mgr. Petrou Miklušovou, xxx - n plyšové hrčky v hodnotě Kč, e) Ing Rdimem Chrpkem, xxx - n 1 ks šuplíkového mrzáku zn. Clex v hodnotě Kč, f) pní Erikou Pišťáčkovou, xxx - n 40 ks kermických zvonečků v celkové hodnotě 800 Kč, g) pnem Pvlem Ráčkem, xxx - n 17 ks stvebnic v celkové hodnotě 2.533, h) pnem Dliborem Fbiánem, xxx - n hry skládčky v hodnotě 933 Kč, ch) Mgr. Terezou Stromskou, Hudební 1006/8, Ostrv 9 - n pohovku v hodnotě Kč, i) pní Petrou Mjerovou, xxx - n 1 ks skříně v hodnotě Kč, dle přílohy č. 2 předloženého mteriálu, v přípdě 1 smlouvy o provedení oprv mezi: Zákldní školou Ostrv-Rdvnice, Vrchlického 5, IČ , příspěvková orgnizce, pnem Milnem Lukášem, xxx - n oprvy okpů svodů dešťové vody n budově odloučeného prcoviště školy Brtovická 59, Ostrv 17 v hodnotě Kč, dle přílohy č. 2 předloženého mteriálu, ukládá vyprcovt změnu formy právního vzthu (drovcí smlouv, smlouv o dílo), 3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí školství informovt ředitelku školy dle bodu č. 2. tohoto Z: Mgr. Iren Kopciuchová T: 25. únor /51/13 1. rozhodl o záměru pronájmů pozemků pod grážemi: ) prc. č. 690/30 zstvěná ploch nádvoří v k. ú. Rdvnice o celkové výměře 20 m2, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, b) prc. č. 690/31 zstvěná ploch nádvoří v k. ú. Rdvnice o celkové výměře 19 m2, dle přílohy č. 2 předloženého mteriálu, c) prc. č. 22/12 zstvěná ploch nádvoří v k. ú. Rdvnice o celkové výměře 28 m2, dle přílohy č. 3 předloženého mteriálu, 2. ukládá referentce pověřené zstupováním vedoucího odboru mjetkového, bytového investic zjistit relizci bodu č. 1 tohoto Z: Jrmil Kolkopová T: 18. únor /51/13 1. projednl žádost společnosti ČEZ Distribuce,.s., prostřednictvím společnosti Profiprojekt s.r.o., se sídlem Pskov, Zhrdní 762, PSČ , IČ , o vstup n pozemek prc. č. 1965, osttní ploch, osttní komunikce v k. ú. Brtovice, obec Ostrv, týkjící se stvby Ostrv, Brtovice, NNk, p. Brtek dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 4/9 2. souhlsí se vstupem n pozemek prc. č. 1965, osttní ploch, osttní komunikce

5 v k. ú. Brtovice, obec Ostrv, 3. rozhodl o uzvření smlouvy č. 52/2013/MBI o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívjícího v povinnosti budoucího povinného: sttutární město Ostrv,, dresou Těšínská 87/281, Ostrv- Rdvnice, IČ n části pozemku prc. č. 1965, osttní ploch, osttní komunikce v k. ú. Brtovice, obec Ostrv, n ulici Nové nádrží, strpět umístění stvby Ostrv, Brtovice, NNk, p. Brtek umožnit přístup ke stvbě v souvislosti s jejím provozem, oprvmi či odstrněním, to ve prospěch budoucí oprávněné ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , z jednorázovou úhrdu 400 Kč/m2 + zákldní szb DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého mteriálu, 4. ukládá referentce pověřené zstupováním vedoucího odboru mjetkového, bytového investic zjistit relizci dle bodu č. 3. tohoto Z: Jrmil Kolkopová T: 22. únor 2013, 5. zmocňuje místostrostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto Z: Ing. Štěpán Košťál T: 22. únor /51/13 1. bere n vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zstupitelstv městského obvodu Rdvnice Brtovice z rok 2012, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 2. ukládá strostce městského obvodu předložit Zstupitelstvu městského obvodu Rdvnice Brtovice Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zstupitelstv městského obvodu Rdvnice Brtovice dle bodu č. 1 tohoto Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 7. březn /51/13 1. bere n vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zstupitelstv městského obvodu Rdvnice Brtovice č. 13/2013 ze dne 4. únor 2013, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 2. ukládá strostce městského obvodu předložit zápis z jednání kontrolního výboru Zstupitelstvu městského obvodu Rdvnice Brtovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení. Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 7. březn /51/13 1. projednl žádost společnosti ČEZ Distribuce,.s., prostřednictvím společnosti Profiprojekt s.r.o., se sídlem Pskov, Zhrdní 762, PSČ , IČ , o vstup n pozemek prc. č. 3228/12, osttní ploch, osttní komunikce v k. ú. Rdvnice, obec Ostrv, týkjící se stvby Ostrv, Rdvnice, NN 0,4 kv, p. Hldký dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 2. souhlsí se vstupem n pozemek prc. č. 3228/12, osttní ploch, osttní komunikce v k. ú. Rdvnice, obec Ostrv, 5/9 3. rozhodl o uzvření smlouvy č. 56/2013/MBI o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene smlouvě zkládjící právo umístit provést stvbu, spočívjící v povinnosti budoucího povinného: sttutární město Ostrv,, dresou Těšínská 87/281, Ostrv-Rdvnice, IČ n části pozemku prc. č. 3228/12, osttní ploch, osttní komunikce v k. ú. Rdvnice, obec Ostrv, n ulici Bučinská, strpět umístění stvby Ostrv, Rdvnice, NN 0,4 kv, p. Hldký umožnit přístup ke stvbě v souvislosti s jejím provozem, oprvmi či odstrněním, to ve prospěch budoucí oprávněné ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , z jednorázovou úhrdu 400 Kč/m2 + zákldní szb DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého

6 mteriálu, 4. ukládá referentce pověřené zstupováním vedoucího odboru mjetkového, bytového investic zjistit relizci dle bodu č. 3. tohoto Z: Jrmil Kolkopová T: 22. únor 2013, 5. zmocňuje místostrostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto Z: Ing. Štěpán Košťál T: 22. únor /51/13 1. projednl sdělení MMO-RB/00118/13/Str ze dne 2. ledn 2013 Veřejná zkázk n poskytování pojistných služeb pro období od do rozhodl: o neudělení souhlsu s poždvkem měst řešit výběr pojistitele n poskytování pojistných služeb n období od do dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 2. projednl návrh pojistné smlouvy č České pojišťovny,.s. se sídlem Spálená 75/16, Prh 1, PSČ , IČ , prostřednictvím Lukáše Ščerby, pordce pro podniktelské pojištění, region severní Morv, 28. říjn 32, Ostrv, PSČ , n pojištění mjetku pojištění stveb pro přípd živelních dlších sjednných pojistných nebezpečí, pojištění odpovědnosti z škodu podniktele, živelní pojištění movitých věcí, pojištění movitých věcí pro přípd krádeže loupeže, dle přílohy č. 2 předloženého mteriálu, rozhodl: o souhlsu s návrhem pojistné smlouvy č České pojišťovny,.s. se sídlem Spálená 75/16, Prh 1, PSČ , IČ , prostřednictvím Lukáše Ščerby, pordce pro podniktelské pojištění, region severní Morv, 28. říjn 32, Ostrv, PSČ , n pojištění mjetku pojištění stveb pro přípd živelních dlších sjednných pojistných nebezpečí, pojištění odpovědnosti z škodu podniktele, živelní pojištění movitých věcí, pojištění movitých věcí pro přípd krádeže loupeže n období od do (dob trvání pět let) s ročním pojistným ve výši ,00 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého mteriálu, 3. projednl informci pojišťovcího mkléře České pojišťovny,.s. se sídlem Spálená 75/16, Prh 1, PSČ , IČ , p.lukáše Ščerby, pordce pro podniktelské pojištění, region severní Morv, 28. říjn 32, Ostrv, PSČ , n pojištění mjetku, dle přílohy č. 3 předloženého mteriálu, rozhodl: o nesouhlsu s návrhem pojistné smlouvy České pojišťovny,.s. se sídlem Spálená 75/16, Prh 1, PSČ , IČ , prostřednictvím Lukáše Ščerby, pordce pro podniktelské pojištění, region severní Morv, 28. říjn 32, Ostrv, PSČ , n pojištění mjetku pojištění stveb pro přípd živelních dlších sjednných pojistných nebezpečí, pojištění odpovědnosti z škodu podniktele, živelní pojištění movitých věcí, pojištění movitých věcí pro přípd krádeže loupeže n období od do (dob trvání jeden rok) s ročním pojistným ve výši ,00 Kč, dle přílohy č. 3, předloženého mteriálu, 4. ukládá referentce pověřené zstupováním funkce vedoucího odboru mjetkového, bytového investic zjistit relizci dle bodů č tohoto Z: Jrmil Kolkopová T: 7. březn 2013, 6/9 5. zmocňuje strostku městského obvodu k podpisu pojistné smlouvy dle tohoto Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 7. březn /51/13 1. projednl smlouvu o výpůjčce části pozemku prc. č. 730/12 v k. ú. Rdvnice, obec

7 Ostrv z účelem umístění provozování měřící stnice ovzduší vč. oplocení rozhodl: uzvřít smlouvu o výpůjčce č. 55/2013/MBI se Zdrvotním ústvem se sídlem v Ostrvě, Prtyzánské náměstí 7, Ostrv, PSČ , IČ , dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 2. ukládá referentce pověřené zstupováním funkce vedoucí odboru mjetkového, bytového investic zjistit relizci dle bodu č. 1. tohoto Z: Jrmil Kolkopová T: 22. únor 2013, 3. zmocňuje strostku městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce č. 55/2013/MBI dle tohoto Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 22. únor /51/13 1. schvluje rozpočtové optření, kterým se zvyšují běžné příjmy n 3399, pol o 20 tis. Kč zvyšují běžné výdje n 3399, pol o 20 tis. Kč 2. ukládá vedoucí odboru finncí rozpočtu relizovt rozpočtová optření dle bodu 1. tohoto Z: Ing. Renát Spěváková T: 20. únor /51/13 1. projednl návrh dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 520/2011/MBŠK ze dne , uzvřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrv Přívoz, Kosmov 651/16, IČ , dle přílohy č.1 předloženého mteriálu, 2. rozhodl o uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 520/2011/MBŠK ze dne , uzvřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrv Přívoz, Kosmov 651/16, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu, 3. ukládá vedoucímu odboru orgnizčního vnitřních věcí zjistit relizci úkolů dle bodu č. 2 tohoto Z: Mgr. Luboš Niessner T: 15. únor 2013, 4. zmocňuje strostku městského obvodu k podpisu dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 520/2011/MBŠK ze dne , uzvřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrv Přívoz, Kosmov 651/16, IČ , dle bodu č. 2 tohoto Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 15. únor /51/13 1. bere n vědomí informci o orgnizčním optření k zjištění X. Reprezentčního plesu městského obvodu Rdvnice Brtovice, který se uskuteční v sobotu 23. únor 2013 ve Společenském domě v Ostrvě-Brtovicích, dle přílohy č. 1 předloženého mteriálu. 1212/51/13 1. rozhodl o uzvření drovcích smluv z účelem konání X. Reprezentčního plesu městského obvodu Rdvnice Brtovice dne 23. únor 2013 ve Společenském domě v Ostrvě-Brtovicích: ) drovcí smlouv č. S 0058/2013/FR n finnční dr ve výši ,-- Kč s dárcem Technické služby,.s., ČS. Armády 20, Ostrv-Slezská Ostrv, IČ , DIČ CZ , dle přílohy č. 1 předloženého přínosu, b) drovcí smlouv č. S 0060/2013/FR n věcný dr mobilní telefon zn. Smsung 7/9

8 Glxy S III v hodnotě ,-- Kč vč. 21% DPH s dárcem CelTel, s.r.o., 28. říjn 243/186, Ostrv-Mriánské Hory, IČ , DIČ CZ , dle přílohy č. 2 předloženého přínosu. c) drovcí smlouv č. S 0062/2013/FR n věcný dr ochrnné pomůcky prcovní oděvy v hodnotě 2.890,45 Kč vč. 21% DPH s dárcem Cnis Sfety,.s., U Skály 70/62, Ostrv-Krásné Pole, IČO , DIČ CZ , dle přílohy č. 3 předloženého přínosu, d) drovcí smlouv č. S 0063/2013/FR n finnční dr ve výši ,-- Kč s dárcem STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, Ostrv-Rdvnice, IČ , DIČ CZ , dle přílohy č. 4 předloženého přínosu, e) drovcí smlouv č. S 065/2013/Fr n finnční dr ve výši 2.000,-- Kč s dárcem ETVM s.r.o., Uhlířská 1645/14, Ostrv-Slezská Ostrv, IČ , DIČ CZ , dle přílohy č. 5 předloženého přínosu. 2. ukládá vedoucí odboru finncí rozpočtu zjistit relizci dle bodu č. 1 tohoto Z: Ing. Renát Spěváková T: 20. únor 2013, 3. zmocňuje strostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení. Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 20. únor /51/13 1. projednl návrh n podání žádosti n poskytnutí dotce z Ministerstv průmyslu obchodu České republiky v rámci projektu n revitlizci Morvskoslezského krje pro stvbu Revitlizce území rybníku Volný lesních pozemků v k. ú. Rdvnice pro využití volného čsu II. etp projekt snce svhu, 2. ukládá místostrostovi městského obvodu předložit žádost o dotci v rámci projektu n revitlizci Morvskoslezského krje pro stvbu Revitlizce území rybníku Volný lesních pozemků v k. ú. Rdvnice pro využití volného čsu II. etp projekt snce svhu, k projednání v Rdě měst Ostrvy, Z: Ing. Štěpán Košťál T: 17. květn 2013, 3. ukládá místostrostovi městského obvodu předložit žádost o dotci v rámci projektu n revitlizci Morvskoslezského krje pro stvbu Revitlizce území rybníku Volný lesních pozemků v k. ú. Rdvnice pro využití volného čsu II. etp projekt snce svhu, k projednání zstupitelstvu městského obvodu, Z: Ing. Štěpán Košťál T: 6. červn 2013, 4. ukládá místostrostovi městského obvodu podt žádost o dotci n Ministerstvo průmyslu obchodu České republiky v rámci projektu n revitlizci Morvskoslezského krje pro stvbu Revitlizce území rybníku Volný lesních pozemků v k. ú. Rdvnice pro využití volného čsu II. etp projekt snce svhu, Z: Ing. Štěpán Košťál T: 28. červn /51/13 1. projednl návrh n provedení orgnizčních změn v rámci Úřdu městského obvodu Rdvnice Brtovice přijetí změstnnce s účinností od , dle přílohy č.1 předloženého mteriálu, 2. rozhodl o převedení dvou změstnnců zřzených do odboru mjetkového, bytového investic úřdu městského obvodu, v prcovní pozici hsič, do odboru stvebního řádu, doprvy životního prostředí úřdu městského obvodu, přijetí jednoho změstnnce pro prcovní pozici hsič jeho zřzení do odboru stvebního řádu, doprvy životního prostředí úřdu městského obvodu, dle Orgnizčního řádu Úřdu městského obvodu Rdvnice Brtovice, 8/9

9 3. ukládá změstnnci pověřenému zstupováním tjemnice úřdu městského obvodu zjistit relizci úkolů dle bodu 2. tohoto pro rozsh činností technické správy údržby dle důvodové zprávy předloženého mteriálu, Z: Mgr. Luboš Niessner T: 28. únor /51/13 1. rozhodl o uzvření drovcí smlouvy č. S 0066/2013/FR n věcný dr - nářdí v hodnotě 500,-- Kč vč. 21% DPH, s dárcem Lignus Frýdek-Místek, s.r.o., Pržmo 166, IČ , DIČ CZ , dle přílohy č. 1 předloženého přínosu 2. ukládá vedoucí odboru finncí rozpočtu zjistit relizci dle bodu č. 1 tohoto Z: Ing. Renát Spěváková T: 20. únor 2013, 3. zmocňuje strostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto Z: Mgr. Šárk Tekielová T: 20. únor Mgr. Šárk Tekielová, strostk Ing. Štěpán Košťál, místostrost 9/9

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 201/11/15 schvaluje program 11. schůze rady městského

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Krslice Nám. 28. říjn 1438, 358 20 Krslice USNESENÍ z 20. schůze Rdy měst Krslic, která se uskutečnil mimo řádný termín dne 31. 8. 2011 od 15:00 hodin v mlé zsedcí místnosti Městského úřdu v Krslicích.

Více

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 25. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.4.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 644/25 schvluje rozbory hospodření

Více

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území Usnesení č. 51/3971 Příloh č. 2 Strn 1 Počet strn přílohy: 8 Specifikce zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlstnictví krje Středisko Bruntál Smlouv číslo Silnice Prcelní číslo 1) Zřízení věcného

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015 Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 13A. schůze rdy měst konné dne 21. července 2015 Usnesení č. RM 15 13A 30 01 Rd měst projednl personální zbezpečení výkonu gendy správy mjetku měst r o z h o d l

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rdy měst konné dne 7. říjn 2014 Usnesení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 54. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2013

Usnesení 54. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2013 Usnesení 54. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1266/54/13 schvaluje program 54. schůze rady

Více

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 29. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 11.7.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 793/29 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. února 2014

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. února 2014 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. února 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1825/76/14 schvaluje program 76. schůze rady

Více

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 36. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.1.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1033/36 schvluje návrh drovcí

Více

z 21. řádného jednání rady města dne 5. prosince 2011 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 21. řádného jednání rady města dne 5. prosince 2011 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rdy měst dne 5. prosince 2011 od 13:00 hod. n Městském úřdě ve Vejprtech Usnesení č.396/11 Rd měst progrm řádného jednání rdy měst. Usnesení č.397/11 Rd

Více

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88)

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 88. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 28. 11. 2013 09:00 (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) Mgr. Krel Sibinský Mgr. Rdim

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 16. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 2015

Usnesení 16. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 2015 Usnesení 16. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 310/16/15 schvaluje program 16. schůze rady

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 6.6.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 736/28 schvluje poskytnutí

Více

z 8. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 8. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 21 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 8. schůze Rdy městského obvodu Ostrv - Jih která se konl 3.2.2011 9:00 (usn.č. 0245/8 - usn.č. 0297/8) Mgr. Krel Sibinský Bc. Rdim

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Usnesení 39. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. srpna 2012

Usnesení 39. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. srpna 2012 Usnesení 39. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. srpna 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 902/39/12 1. schvaluje program 39. schůze rady

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 45. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 45. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 26 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 45. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 26. 4. 2012 09:00 (usn. č. 2118/45 - usn. č. 2180/45) Mgr. Krel Sibinský Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. května 2014

Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. května 2014 Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. května 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1963/82/14 1. schvaluje program 82. schůze rady

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více