Formy obchodních společností při zahraničně-obchodních operacích v Egyptě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formy obchodních společností při zahraničně-obchodních operacích v Egyptě"

Transkript

1 Formy obchodních společností při zahraničně-obchodních operacích v Egyptě Pobočky zahraničních společností Zahraničním společnostem je povoleno otevřít v Egyptě svoji pobočku k provozování stavebních prací, hotelového managementu, finančních a průmyslových aktivit nebo obecně na provádění smluvních činností. Všechny zahraniční společnosti musí registrovat své pobočky v obchodním rejstříku (Commercial Register). a zároveň i v centrálním registru pro zahraniční společnosti (Companies Department). Manager, který vede tuto společnost, musí být jmenován zahraniční společností, aby ji legálně zastupoval ve všech aktivitách. Může mít cizí státní příslušnost. Manager má právo dále delegovat pravomoci na další experty ve společnosti. Odměny pro ředitele podléhají dani z příjmů, jejíž sazba je progresivní v rozpětí mezi 10% a 20%.. Pokud manažer je egyptské národnosti, vztahuje se na něho sociálního pojištění, jako na všechny zaměstnance. Zahraniční pobočka musí vést řádnou účetních knihu v souladu se zákonem, roční účetní uzávěrka musí být ověřena egyptským auditorem. Nejméně 10% z čistého zisku pobočky by mělo být alokováno na podíly ze zisku. Čistý zisk ze zahraničních poboček lze snadno repatriovat do zahraničí v případě, že pobočka získala dostatek cizí měny. Čistý zisk ze zahraničních poboček je předmětem daně z příjmů právnických osob egyptské ve výši 20%. Pro registraci firmy jsou nutné tyto dokumenty: a) Kopie smlouvy udělena zahraniční firmě provádět stavební práce (nebo další činnost) v Egyptě s ověřeným arabským překladem. b) Ověřený opis memoranda a stanov zahraniční firmy s ověřeným arabským překladem. c) Ověřený opis usnesení představenstva cizí společnosti zřídit pobočku v Egyptě s prohlášením, že firma nemá žádné další pobočky v Egyptě. d) Jmenování ředitele pobočky. e) Certifikát jedné z akreditovaných bank v Egyptě, kde se uvádí, že zahraniční firma převedla do banky částku v cizí volně směnitelné měně nejméně LE 5000, jako základní kapitál pobočky, a že tato částka je uložena na vázaném účtu. f) Kopie nájemní smlouvy na kancelář pobočky v Egyptě. Registrační poplatky zahraniční pobočky dosahují částky asi 500 LE. Většinou se jedná se o poplatky právníkovi. Zřízení pobočky v zahraniční obvykle trvá asi 2 až 3 měsíce. Zastoupení (zahraniční kancelář, liaison office) Zahraniční společnosti mohou vytvořit v Egyptě zastoupení, (liaison office) styčné nebo vědecké kanceláře.. Cílem těchto kanceláří je omezeno na zkoumání egyptského trhu, 1

2 s ohledem na možnosti firmy, zda je možné v Egyptě podnikat, ale aniž by se skutečně prováděla jakákoliv obchodní činnost, která by mohla generovat příjmy. Tyto formy zastoupení, by měly být zapsány v registru společností dříve, než budou operovat v Egyptě. Vedoucí těchto zastoupení, (liaison office) styčných nebo vědeckých kanceláří může být cizinec. Ale vedoucí vědecké kanceláře farmaceutické společnosti, která je zapsána u egyptského úřadu Dovozu a Vývozu, musí být Egypťan, který je členem některého profesního uskupení lékařů v Egyptě. Neexistuje žádný minimální kapitál stanovený pro kanceláře zastoupení, styčné nebo vědecké kanceláře, avšak finanční prostředky potřebné k založení a provozu těchto kanceláří musí být transferovány ze zahraničí v cizí volně směnitelné měně a uloženy v jedné z akreditovaných bank v Egyptě. Vědecké kanceláře farmaceutických společností mohou používat tantiémy a propagační příspěvky na krytí svých výdajů. Vzhledem k tomu, že zastoupení, styčné a vědecké úřady nemohou vykonávat obchodní činnost, která by mohla generovat příjmy, nejsou předmětem daně z příjmu právnických osob. K zaregistrování těchto subjektů jsou nutné následující dokumenty: a) Ověřený opis memoranda a stanov zahraniční firmy s ověřeným arabským překladem. b) Ověřený opis usnesení představenstva společnosti o zřízení zastoupení v Egyptě s cílem zkoumat egyptský trh a hledat možnosti výroby, bez orientace (v této fázi) na ziskové aktivity. c) Jmenování ředitele reprezentativní kanceláře. d) Certifikát jedné z akreditovaných bank v Egyptě, potvrzující, že zahraniční firma má na u ní otevřený účet ve směnitelné měně. e) Ověřený šek na LE 1000 jako registrační poplatky ve prospěch ministerstva zahraničního obchodu. f) Kopie nájemní smlouvy pro kancelář v Egyptě. g) Proces registrace reprezentativní kanceláře obvykle trvá asi jeden měsíc. Koncesní dohoda (franšíza) Koncesní dohoda (franšíza) je smlouva, kterou vlastník postupuje licenci k využítí práva duševního vlastnictví, potencionálního majetku, značky výrobku osobě ve vymezené oblasti za odměnu (licenční poplatek, autorská odměna), který bývá zpravidla nějaké procento z obratu prodeje realizovaný během určité časové období. Nový zákon o duševním vlastnictví č. 82 z roku 2002, který byl přijat v červnu 2002, dává možnost větší ochrany práv k duševnímu vlastnictví.(dohoda TRIPS) a umožňuje větší ochranu zisků. Egypt je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a signatářem řady významných mezinárodních dohod, jakým jsou například Madridská mezinárodní úmluva na ochranu obchodních a průmyslových značek. Podle zákona o dani z příjmu, honoráře, licenční poplatky, platby za know-how a podobně, jsou předmětem daně z autorských odměn ve výši 20%. Činnost dovozců, obchodních zástupců a dodavatelů (kontraktorů), je přísně omezena jen na firmy, plně vlastněné Egypťany. 2

3 Dovoz pro obchodní účely Podle zákona 121z roku 1982 se vyžaduje, aby každá fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu dovážet zboží pro obchodní účely, musí být v první řadě zapsána v Rejstříku dovozců. Zájemce musí být egyptské národnosti, musí být zapsán do Obchodního rejstříku a vlastnit daňovou kartu. Čistý trestní rejstřík a základní kapitál podniku by neměl být menší nez LE Neměl by být rovněž členem parlamentu, místního zastupitelstva, poradních sborů nebo jinak zapojený do politické činnosti. Registrace trvá zpravidla jeden rok. Dovoz materiálů pro výrobní účely a dovoz investičních prostředků, jako jsou stroje a dopravní prostředky, které mají být použity pro rozvoj činnosti firmy a nikoliv pro obchod, může firma provádět přímo, bez účasti registrovaného dovozce. Obchodní zástupci Zákon čís.120 z roku 1982 upravuje činnost obchodních agentur.zahraniční firmy, které se chtějí zapojit do jakéhokoli typu poradenství a jiné služby, nebo k podávání nabídek na vládní úrovni (kromě prodeje ministerstvu obrany), může tak učinit pouze prostřednictvím místního zástupce nebo registrovaného zprostředkovatele. Zahraniční společnost nemůže v Egyptě založit vědeckou, technickou nebo poradenskou kancelář, která by mohla skladovat zboží v Egyptě, s cílem následné distribuce, aniž by nejmenovala egyptského obchodního zástupce k provádění těchto činností. Tento právnický subjekt musí být zapsán do Seznamu obchndích zástupců na ministerstvu zahraničního obchodu. Registrace v záznamu vyžaduje předložení charakteru práce obchodního zastoupení, procento agenturní provize apod. Registrace musí být každých 5 let obnovována. O činnosti nebo změnách agentské smlouvy musí být informováno egyptské velvyslanectví v domovské zemi. Zastoupená firma musí hlásit na daňovém oddělení detaily platby provizí obchodním zástupcům do jednoho měsíce po každé platbě. Obchodní zástupce uchovává účetní knihy a zaznamenává všechny přijaté provize a bankovní převody. Zahraniční dodavatelé Jak již bylo zmíněno, v případě, že zahraniční smluvní / stavební firma zadává zakázky na provedení prací v Egyptě, musí zaregistrovat svoji pobočku a jmenovat ředitele této pobočky. Jestliže vlastník díla vyžaduje, aby se práce prováděla prostřednictvím společného podniku nebo konsorcia dvou nebo více dodavatelů, musí být pobočka v Egyptě registrována. Případně zahraniční smluvní / stavební firma se může rozhodnout, že zřídit egyptskou společnost, ve formě akciové společnosti, nebo s ručením omezeným.v tomto případě zahraniční firma nemá povinnost získat místní kontrakt, aby byla schopna vytvořit tutu společnost. Obvykle se zahraničními smluvními / stavební společnosti se snaží vytvořit egyptskou společnost, spolu s místní stavební firmou pro lepší proniknutí na egyptský trh a zajištění lepší spolupráce a odborné znalosti při provádění místních stavebních prací.. Nevládní organizace (Non-Governmental Organizations (NGOs) Mají možnost získávat fondy ze zahraničí pro svoji činnost Formy podnikání jednotlivých firem jsou upraveny zákonem čís. 17 z roku 1999 a zákonem č. 159 z roku

4 Jediný vlastník (Sole Proprietorship) Jediný vlastník (nebo jediný obchodník) je fyzická osoba, která provozuje obchodní činnost na svůj vlastní účet. Osoba musí být starší 21 let, egyptské národnosti a registrována v Obchodním rejstříku. Minimální kapitál pro založení podnku je LE a nutnost vézt účetnictví.. Roční zdanitelný zisk všech příjmů: - První LE % - Více než LE5000 až % - Více než LE20, 000 až % - Více než LE 20% Jednoduché partnerství (Simple Partnership) Toto partnerství je obchodní firma tvořená dvěma nebo více partnery, kteří jsou většinou fyzické osoby. Existují dva druhy partnerství: generální partnerství a komanditní společnost.. Cizinci se mohou podílet na partnerství, ale nemají právo spravovat takovou firmu ani podepisovat, či vystupovat jménem firmy. Jejich podíl na jejím kapitálu nesmí přesáhnout 49%. V tomto případě není vyžadován minimální kapitál. Zisk takového právního subjektu není zatížen daněmi, ale daním podléhá podíl každého partnera od 10-20% podle jednotlivých příjmů..registrace takové firmy vyžaduje uzavření dohody (smlouvy) mezi partnery o určení podílu vloženého kapitálu a podílu na činnosti, zisku nebo ztrát. Akciové společnosti (Joint Stock Companies) Egyptské akciové společnost mají v hlavniích rysech podobný charakter jaké jiné akciové společnosti jinde na světě. Kapitál ve společnosti je dán množstvím vlastněných akcií a odpovědnost každého akcionáře je omezena hodnotou těchto akcií, kterou mohou být obchodovatelné na burze. Akciové společnosti mohou být plně vlastněné cizinci, ale musí být hodnota akcií splacena v zahraničních měně.. Počet zakladatelů akciové společnosti musí být nejméně tři. Žádost na obchodním oddělení o registraci firmy vyžaduje následující dokumenty: a) Seznam zakladatelů jména a podrobnosti b) Pro zakladatele, kteří mají cizí státní příslušnost, relevantní ověřené údaje, hlavně o činnosti, adresu frimy apod.. Zakladatelskou smlouvu a návrh stanov sdružení nové společnosti. c) Certifikát egyptské banky o obdržení platby základního kapitálu, což dokazuje, že každý zakladatel a kmenový akcionář zaplatil nejméně 25%. Těchto 25% může být zaplaceno ve dvou splátkách: 10% při předkládání zakládajících dokumentů a zbývajících 15% do tří měsíců po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Zvláštní výbor pro firmy přezkoumává všechny žádosti a pokud jsou ve shodě s požadavky egyptských zákonů vydá výbor usnesení o schválení nové společnosti a zakládací listinu a stanovy jsou zveřejněny v obchodním bulletinu.. Následně společnost po zapsání do obchodního rejstříku může zahájit svoji činnost. Zřízení akciové společnosti obvykle trvá 4 až 5 týdnů pro její finální zaregistrování.. 4

5 Finanční požadavky Minimální kapitál akciové společnosti je LE u zavřené nebo soukromé společnosti. Pokud akciová společnosti bude nabízet své akcie veřejnosti je výše kapitálu stanoven na LE Akcie těchto společností, ať už se jedná o soukromé nebo veřejné společnosti, mohou být obchodovány na egyptské burze. Zahraniční akcionář může prodat své akcie na egyptské burzy a repatriovat své výnosy z prodeje do zahraničí bez omezení a bez jakýchkoli daní nebo poplatků. Účetnictví každé akciové společnosti musí být ověřeno egyptským auditorem. Rozdělení ročního čistého zisku zisku akciové společnosti má být v souladu s ustanoveními zákona o společnostech provedeno takto: a) Nejméně 5 % je vyhrazeno do zákonných rezerv. b) Nejméně 5% ze zaplacené-kapitálu se vyplácí akcionářům (a zaměstnancům) jako první distribuce. Maximálně 10% se odečte jako odměny pro představenstvo. Zbytek může být rozdělen mezi akcionáře, převézt do příštího roku nebo umístit do rezerv. c) Dividendy jsou propláceny akcionářů bez jakýchkoli daní nebo poplatků. d) Dividendy zahraničních akcionářů mohou být převedeny do zahraničí prostřednictvím některé z akreditovaných bank v Egyptě a bez jakýchkoli omezení a bez jakýchkoli daní nebo poplatků. e) Čistý zisk akciové společnosti, podle ustanovení daňového zákona, podléhá dani z příjmu právnických osob ve výši 20%. Zisky ze Suez Canal Authority, egyptského ropného úřadu a centrální banky budou zdaněny 40%. Společnosti provádějící průzkum nalezišť ropy a plynu a jsou zdaňovány ve výši 40,55%. Společnost s ručením omezeným dle akcií (Limited Partnerships by Shares) Jedná se o společnost velmi podobnou akciové společnosti, avšak alespoň jeden ze zakladatelů má neomezené ručení za finanční závazky společnosti. Minimální kapitál je ve výši LE ,- Společnost s ručením omezeným (Limited Liability Company) Pro tento typ společnosti není stanoveno procento omezující zahraničního účastníka. Akcie společnosti se nemohou prodávat na burze. Jedná se tudíž o uzavřenou společnost. Podmínkou je, že nejméně 1 manažer společnosti je Egypťan a že jsou nejméně 2 partneři. Kapitál společnosti nesmí být menší než LE ,-. Cizinec může svůj zisk z činnosti nebo z prodeje svého podílu převézt bez daní a poplatků do zahraničí prostřednictvím některé z akreditovaných bank. Žádná z výše uvedených typů společností není oprávněna k dovozům zboží ze zahraničí, ani působit jako obchodní zástupce, pokud není vlastněna a řízena Egypťany. V praxi to funguje tak, že výše zmíněné společnosti umožní svému egyptskému partnerovi, aby vytvořil dovozní organizaci, která následně dodává zboží mateřské společnosti k prodeji a distribuci na trhu. 5

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

PODNIKÁNÍ VE VIETNAMU STRUČNÝ PRÁVNÍ PŘEHLED

PODNIKÁNÍ VE VIETNAMU STRUČNÝ PRÁVNÍ PŘEHLED PODNIKÁNÍ VE VIETNAMU STRUČNÝ PRÁVNÍ PŘEHLED OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE... 3 2. VLÁDNÍ SYSTÉM... 3 3. EKONOMIKA... 3 4. PRÁVNÍ SYSTÉM, SOUDY A SOUDNÍ MOC... 4 4.1 Soudní systém... 4 4.2 Arbitráž... 4 5.

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms Podnikání v Rakousku PRAHA PELHŘIMOV BRNO BRATISLAVA vídeň HORN An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms 2 3 50 let zkušeností v Rakousku

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu PROBLEMATIKA

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

PODNIKÁNÍ V POLSKU 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE. Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Zákon o svobodě podnikání

PODNIKÁNÍ V POLSKU 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE. Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Zákon o svobodě podnikání PODNIKÁNÍ V POLSKU 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zákon o svobodě podnikání Dne 21. srpna 2004 vstoupil v platnost zákon ze dne 2. července 2004 o svobodě podnikání (Sb. Polské republiky z r. 2004, č. 173, pol.

Více

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Současné postavení a činnost zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění jsou upraveny zejména zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Autoři AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ advokát, advokát, zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České v New Yorku advokátní komory AARON N. WISE, ESQ.,

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

ZÁKON ze dne./2008 o zdravotních pojišťovnách, o zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami a o změně některých dalších zákonů

ZÁKON ze dne./2008 o zdravotních pojišťovnách, o zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami a o změně některých dalších zákonů ZÁKON ze dne./2008 o zdravotních pojišťovnách, o zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami a o změně některých dalších zákonů 1 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část I:

Více

Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti

Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti Rozdělení příjemců darů a právní souvislosti Občanské sdružení Občanské sdružení je právní formou neziskové organizace založené na členském principu. Právní forma občanského sdružení je asi nejjednodušší,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Analýza podmínek založení podniku. Hana Dvorská

Analýza podmínek založení podniku. Hana Dvorská Analýza podmínek založení podniku Hana Dvorská Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Analýza podmínek založení podniku je analýza trhu a následné vypracování reálného podnikatelského

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC

PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC V případě jakýchkoliv nejasností ohledně obsahu tohoto Prospektu se obraťte na svého burzovního makléře, bankovního manažera, právního poradce, účetního znalce nebo jiného odborného poradce. PIONEER EUROPEAN

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2012 ISIN CZ0002000763 Hypoteční zástavní listy v předpokládané

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více