Polské dráhy v pátém roce reformy osobní dopravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Polské dráhy v pátém roce reformy osobní dopravy"

Transkript

1 Polské dráhy v pátém roce reformy osobní dopravy Rafał Łaszkiewicz Z celkové sítě polských drah s přibližně km tratí měl před změnou státní podnik PKP k dispozici na konci roku 2000 ještě provozní délku celých km. Krátce před koncem 20. století byla organizace státního podniku Polskie koleje Państwowe (PKP) rozdělena do tří sektorů podle základních činností. Těmi byly Infrastruktura, Osobní doprava a Cargo. Posledně jmenovanému sektoru byla přidělena nejen nákladní doprava, nýbrž i celý vozový park PKP s objekty pro údržbu a opravy železničních vozů a lokomotiv. To byl záměr, aby se v budoucnu vzniklé akciové společnosti zjednodušilo rozdělení dopravy od sítě podle úprav EU. 1. Všeobecně o polské železniční síti Zákon o restrukturalizaci, obchodním využití a privatizaci PKP byl přijat v září Poté byla urychleně provedena transformace státního podniku Polskie koleje Państwowe na PKP a.s., která zahájila činnost od začátku roku V průběhu roku 2001 se tato akciová společnost rozdělila do jednotlivých společností. Ty mohly provádět svoji činnost sice pod patronací skupiny PKP, ovšem jako samostatné akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Jako nejdůležitější byly uvnitř holdingu PKP založeny tyto společnosti: - pro síť dálkových tratí o normálním rozchodu: PKP PLK a.s. (krátce PLK), - pro osobní dopravu na této síti dvě společnosti: PKP IC s.r.o. (krátce IC) a PKP Przewozy Regionalne s.r.o. (Regionální doprava, krátce PR), - pro nákladní dopravu na této síti: PKP Cargo a.s. (krátce Cargo). Tyto čtyři dceřiné společnosti PKP provozují činnost po celé zemi. V době svého vzniku měly k dispozici velký majetek bývalého podniku PKP a zaměstnaly převážnou většinu jeho zaměstnanců, přičemž zaměstnanci IC tvořili přibližně jen jednu desetinu zaměstnanců PR. Od dálkových tratí PKP oddělená síť o normálním rozchodu varšavské předměstské dráhy o provozní délce 35 km se transformovala na společnost pro osobní dopravu PKP WKD s.r.o., která dnes patří orgánům regionální samosprávy (konsorciu obcí) ve varšavské aglomeraci. V aglomeraci Gdaňsk - Gdyně byly traťové koleje s provozní délkou přes 31 km přiděleny odloučené společnosti PKP SKM s.r.o., která řídí hustý provoz předměstských vlaků, podobných rychlodráze S-Bahn v německých městech. 400 km dlouhá širokorozchodná trať (1 520 mm) patří PKP LHS s.r.o. - společnosti, která provozuje nákladní dopravu mezi ukrajinskou hranicí a hutním kombinátem v Katovicích. Na jiných hraničních přechodech s Ukrajinou, Běloruskem a Ruskem existují krátké úseky širokorozchodných kolejí (obdobně jako širokorozchodné koleje na nádraží Mukran na Rujaně), které patří PKP PLK a.s.

2 Po novém uspořádání podniku PKP do více společností zůstala největší část (cca km tratí) polské železniční sítě u PKP PLK a.s. - akciové společnosti pro infrastrukturu, která není určena pro privatizaci a jejíž 100 % účast patří holdingu PKP. Její role je podobná jako DB Netz AG uvnitř Německé dráhy a.s. Třem dalším jmenovaným společnostem působícím na geograficky omezených tratích - WKD, SKM a LHS - byly přiděleny příslušné dílčí sítě a licence k provozování dopravy na vymezených tratích sítě PKP. Na začátku procesu restrukturalizace patřily - jak již bylo uvedeno - všechny lokomotivy, motorové soupravy, osobní a nákladní vozy, jakož i drážní depa společnosti Cargo. Postupně ovšem došlo mezi představiteli k dohodě s cílem přidělit novým společnostem příslušný vozidlový park - tedy osobní vozy IC případně PR, elektrické motorové soupravy PR a odpovídající (nebo také neodpovídající) depa PR. U společnosti Cargo zůstaly lokomotivy, nákladní vozy a potřebné objekty pro jejich údržbu a opravy. Jako důsledek rozdělení vozidel se změnila i struktura jejich obstarávání. Každé dopravní společnosti se převedl určitý počet zaměstnanců, pracujících na údržbě vozidel. 2. Oddělení sítě od přepravy Zvenčí nedokáží mnozí poradci bank, finanční odborníci a ekonomové rozeznat, že v Polsku existuje nějaký systém dráha. Odborníci na dopravu s podrobnými znalostmi vnitřních zákonitostí systému ale poukazují na úzkou vazbu produkčních součástí dráhy a na komplexnost systému, která je daleko vyšší než u ostatních dopravců. Nabídka dopravy je společným produktem sítě a přepravy - nebo lépe řečeno: dvou provozovatelů - sítě (podnik dopravní infrastruktury) a dopravy (podnik železniční dopravy). Nabídku je možno lépe připravit a představit, jestliže tito dva provozovatelé spolupracují uvnitř jedné společnosti a nikoliv v oddělených společnostech, jejichž vztah je možno upravovat pouze civilním právem. Spolupráce se především týká různých stupňů provozního plánování infrastruktury a vývoje technologie železničního systému. Pro provozní plánování infrastruktury byla zřízena v bývalých strukturách různých drážních ředitelství odpovídající oddělení. Spolupráce je s ohledem na velké interní závislosti výhodná a nutná i při realizaci investic do infrastruktury a vozidel, při sestavování jízdních řádů a při operativním řízení vlakového provozu. To je přitom nezávislé na tom, v jaké míře se železniční provoz řídí automaticky elektronickými stavědly a provozními ústřednami s případnou účastí příslušných dopravních manipulantů. Na provádění železničního provozu se mohou při dohledu aktivně účastnit jiné dopravní podniky (jako např. DB Regio, Train Operating Companies). Na vzájemnou závislost mezi vybavením dráhy z hlediska tratí a vozidel, jakož i mezi lidmi, kteří během železničního provozu a při využívání řídící techniky vytvářejí rozhraní, poukazuje i stanovisko vědecké rady německého ministerstva dopravy z dubna Možnosti spolupůsobení v drážním systému vedou k uspořádání nabídky dráhy. To vyjadřuje profesor Jürgen Siegmann takto: Spolupůsobení mezi sítí a přepravou nevyžadují proto jednoznačně integrovaný drážní systém, ale právě tak ani radikální rozdělení celku.

3 Argumenty těch autorů, kteří se přimlouvají za rozdělení sítě a přepravy, jako je např. Wolfgang Stertkamp, vyjadřují často přesvědčení, že vyloučení DB Netz AG z holdingu povede k vyšší konkurenceschopnosti společnosti pro síť a i podnikům železniční dopravy připraví takové místo, aby při spravedlivých podmínkách mohly konkurovat ostatním dopravním podnikům, což nakonec může vést i ke snížení přepravních nákladů. Existuje ale také jiné přesvědčení. Neboť cílový rozpor, tj. na jedné straně větší konkurencí na železniční síti zajistit posílení železniční dopravy - a z toho důvodu provést rozdělení infrastruktury a přepravy - a na druhé straně ale tímto rozdělením zrušit systémovou sounáležitost a tím zmařit i možnosti spolupůsobení, se dosud v žádné zemi nepodařilo vyřešit. Mezinárodní zkušenosti a technologický vývoj posilují v daleko větší míře pochybnosti o rozdělování, protože při něm nelze dosáhnout nutného zabezpečení sounáležitosti v systému. Chtěl bych z toho důvodu, poněkud provokativně, nazvat rozdělení sítě a přepravy jako chybu drážní reformy, i když mnoho drážních evropských podniků a jejich příslušné vlády začaly drážní reformu právě rozdělováním, aby splnily pokyny Evropské unie. Přirozeně jde o úplně jinou chybu, než kterou Wolfgang Stertkamp představil v roce 2000 v International Verkehrswesen. 3. Rozdělovací proces v Polsku Polsko se svojí železnicí a po sobě následujícími vládami a zákonodárstvím se v 90. letech částečně - a postupně - řídilo pokyny EU. Jako vzor posloužila reforma Německé dráhy s jejími kroky, stupni a její organizační strukturou, jakož i úspěchy nebo neúspěchy v dopravě ve spolkové republice. Politické cíle drážní reformy lze, obdobně jako v Německu, představit takto: více dopravy na koleje! Odlehčení státního rozpočtu! Regionalizace! Prvních dvou cílů nebylo dosud dosaženo ani v Německu, ani v Polsku. Přes otevření německé železniční sítě třetím byly úspěchy tohoto otevření až do roku 2004 nepatrné. Podle mínění Dr. Wilhelma Pällmanna: Po deseti letech drážní reformy DB AG zůstává i nadále monopolním podnikem. Tato teze je potvrzena provozními daty DB Netz AG. Třetího cíle bylo v Německu dosaženo s ohromnými výdaji státního rozpočtu, a to i se značnými stížnostmi na příčné subvencování traťových investic DB Netz AG z prostředků pro regionalizaci. V Polsku se prakticky objevil, přes pečlivé vyhlášení třetího cíle, nový omezený cíl: záchrana regionálních vlaků! Drážní reforma nebyla v souladu s všeobecným zákonodárstvím pro samosprávu a regionální úřady včas nedisponovaly odpovídajícími právními a finančními prostředky tak, aby mohly uspořádat a spravovat osobní dopravu ve svých regionech. Přes zákonem stanovené otevření polské železniční sítě pro třetí provozovatele nevznikla až do roku 2004 žádná nová společnost bez účasti skupiny PKP, která by chtěla provozovat osobní dopravu na síti PKP. Pro nákladní dopravu se udělilo do roku 2004 různým společnostem před dvacet licencí. Některé z těchto společností, které jsou majiteli vlastních vleček nebo kolejových tratí, využívají licenci i na krátkých tratích PKP. Tyto společnosti lze srovnat s drahami mimo vlastnictví DB (NE-Bahnen) ve Spolkové republice Německo.

4 Objem nákladní dopravy v Polsku byl v letech 2002 a 2003 pod polovinou objemu z let 1997 nebo V roce 2003 přepravila akciová společnost Cargo okolo 156 mil. tun, což odpovídá 64,5 % celkového objemu zboží v tunách, které bylo přepravováno po polských železničních tratích. Výkon nákladní dopravy PKP Cargo a.s. činil v roce 2004 cca 45 mld. tkm, což představuje 91,4 % celkových tkm na polských železničních tratích. Společnostmi mimo skupinu PKP bylo z tohoto množství realizováno méně než 5 %. Zvýšení nákladní dopravy po tratích PKP o cca 1,5 mil. tun z roku 2002 do roku 2003 bylo zajištěno pouze na širokorozchodné trati LHS, což nesouvisí s otevřením sítě pro třetí. Vedle tohoto jediného zvýšení není možno mezi údaji za léta 2002, 2003 a 2004 zjistit žádné za zmínku stojící zvýšení výkonu o více než 1 %. Na základě příslušných dopravních údajů z Polska lze tedy shora uvedené teze Wilhelma Pällmanna potvrdit. Dnes, po období Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové, rozlišuje výrobní ekonomie dva protichůdné procesy pro transformaci podniku: rozptýlení nebo fúzi. Rozptýlení se ale nesmí dotknout klíčové činnosti. Klíčovou činností železnice je doprava. Nabídka dopravy vyžaduje odpovídající spolupůsobení kolejí a vozidel, dnes ještě silněji je ovlivněna i řízením. Mně se tedy zdá, že po deseti letech drážní reformy v Německu a po několika letech reformy polských drah můžeme i nadále pohlížet na argument, úspěch slibujícího zavedení konkurence na železnici jako důsledek rozdělení, jako na iluzi do budoucnosti. Efekty reformy anglických nebo francouzských drah neposkytují žádné lepší důkazy ve prospěch institucionálního dělení sítě a přepravy. 4. Rozdělení úkolů osobní dopravy Po nabytí platnosti zákona o restrukturalizaci, obchodním využití a privatizaci PKP ze září 2000 a po založení akciové společnosti PKP na počátku roku 2001 se provedly právní procedury a ohodnocení majetku různých oborů této společnosti za účelem co nejrychlejšího pokračování činnosti dráhy ve spolupráci s nově založenými dceřinými společnostmi a s cílem uskutečnit do konce roku 2001 základní stupně restrukturalizace. Z těchto důvodů se na podzim 2001 založily nejdůležitější dceřiné společnosti se 100 % účastí PKP a.s. Skutečné zahájení provozu nenastalo ale ani do konce roku, ani v čase změny jízdního řádu. Rozdělení úkolů pro dvě společnosti osobní dopravy v celé zemi - IC a PR - zasáhlo doprostřed období prací na jízdním řádu. Rozdělení bylo plánováno takto: společnosti IC byly přiděleny jen tzv. kvalifikované vlaky, tedy vlaky IC a expresy, všechny ostatní osobní vlaky byly přiděleny PR. Toto dělení podle druhu vlaků pravidelného jízdního řádu bylo možno zavést jednoduše a okamžitě. Nebyl čas na to, aby byla obsluha zásadně rozdílných úkolů osobní dopravy přidělena odpovídajícím společnostem, jako svého času v Německu na DB Reise und Turistik a zvlášť DB Regio. PR byly tedy jednak přiděleny úkoly společenských služeb, s kterými jsou spojeny povinnosti veřejného rozpočtu, jednak ale i jiné úkoly, které byly uvedeny v pravidelném jízdním řádu a nebyly určeny pro IC.

5 Společnost IC dostala nejlepší osobní vozy a potřebné vybrané zaměstnance. IC by se měla sama snažit o kladný finanční výsledek. Rozvoj společnosti byl ale přesně vymezen, protože celkový počet vlaků určený k obsluze byl pro běžný rok 2001, ale i pro příští periodu jízdního řádu 2002/2003, již předem stanoven - bez možností změn v jízdním řádu, bez posílení vozového sestavení vlaků nebo pořízení nových osobních vozů. Tak nedostala zvenčí dobře vyhlížející společnosti IC s moderními osobními vozy a rychlými IC a expresními vlaky prakticky žádnou možnost sama rozvíjet nabídku IC. V letech rostoucí motorizované individuální dopravy proto zaznamenala klesající provozní čísla. Společnosti PR byl přidělen celý zbytek parku osobních vozů PKP a celý zbývající personál bývalého sektoru osobní dopravy. PR převzala obsluhu osobní dopravy v regionech 16 měst (vojvodství), která byla po reformě správy v roce 1999 přejmenovány na krajská města. Ze všech regionů krajských měst byla organizačně vyjmuta aglomerace Gdaňsk - Gdyně s hustým vlakovým provozem. Ve zbývajících regionech je značně hustý vlakový provoz v kraji Varšava a v hornoslezském kraji (Katovice), a obdobný hustý provoz pokračuje směrem na Krakov a dále východním směrem, jakož i ve směru Opole a Dolní Slezsko (Wroclav) ve směru na severozápad. Pozornost si zasluhuje i provoz regionálních vlaků v kraji Poznaň. Vedle obsluhy regionální osobní dopravy v každém kraji byla společnosti PR přidělena i obsluha různých spojů mezi mnohými, i velmi vzdálenými, stanicemi určení. Takovéto rozdělení úkolů osobní dopravy PKP na základě aktuálního jízdního řádu z roku 2001 můžeme označit jako nahodilé. Obsluha rychlíků a osobních vlaků společností PR, které jezdí stovky kilometrů a spojují různá města, jako např. vlaky IR v Německu, irituje poslance parlamentu, protože finanční prostředky určené pro podporu regionální dopravy slouží ve skutečnosti částečně k subvencování železniční dálkové dopravy. Takové nejasné rozdělení úkolů vedlo v následujících letech k různým sporům o financování regionální osobní dopravy i o zachování vlakového provozu na slabě frekventovaných tratích. Významné změny v rozdělení úkolů osobní dopravy, na počátku zcela nahodilého, se zavedly v prosinci 2004 v novém jízdním řádu a ke změně jízdního řádu v prosinci Regionalizace polských drah Obtížná finanční situace polské dráhy a zvláště sektoru železniční osobní příměstské dopravy vedla na přelomu let 2004/2005 k novému řešení. Abychom tomuto řešení porozuměli, musíme se ještě jednou vrátit k reformě správy z roku Počátkem roku 1999 se v Polsku uskutečnily čtyři velké reformy. Jednou z nich bylo rozdělení území republiky do šestnácti krajů. S tímto novým uspořádáním bylo spojeno znovuobnovení okresů a nové uspořádání krajů, dále nové volby orgánů samospráv na všech úrovních a přidělení určitých úloh jednotlivým úrovním samospráv. V průběhu let 1999 a 2000 neměla tato reforma nejdříve žádný vliv na organizaci příměstské dopravy. Pouze v sektoru osobní dopravy PKP se zmenšil počet provozů tak, aby v každém kraji existoval přesně jeden provoz (Zaklad) společnosti PR pro spolupráci s příslušnou samosprávou. Samosprávné kraje nebyly ovšem zařízeny na převzetí zodpovědnosti za organizaci osobní dopravy v kraji.

6 Teprve shora uvedený zákon ze září 2000 označil organizaci příměstské osobní dopravy za úkol samosprávy kraje a určil peněžní prostředky pro subvencování regionální železniční dopravy v celé zemi v jednotlivých letech 2001, 2002 a V roce 2001 bylo možno provést jen zcela malá racionalizační opatření v jízdním řádu PKP. Na konci roku bylo jasné, že nová vláda a nový státní rozpočet nejsou schopny předat zákonem z roku 2000 určené prostředky pro PKP PR s.r.o. Protože v následujících letech nemohly být dříve stanovené prostředky předány státem na vojvodství, vznikl tlak na samosprávy, aby zajistily nutné prostředky pro zaplacení regionální železniční dopravy z krajské pokladny. Když se blížil konec v zákoně určeného časového horizontu pro subvencování, byla v roce 2003 představena nová myšlenka financování, která byla pak v roce 2004 upřesněna odpovídajícími předpisy. Na základě zákona o železniční přepravě, v roce 2003 schváleného a zakrátko změněného, byla úloha financování regionální dopravy jednoznačně připsána jako úkol představenstvu kraje. Dále se smějí, na základě nařízení ministerské rady z 21. dubna 2004, zakládat regionální společnosti s.r.o. pro regionální železniční osobní dopravu pouze za účasti PR a většinové účasti příslušné místní samosprávy. Tímto způsobem může být samospráva zainteresována, a to současně jako objednatel i provozovatel příměstské dopravy, což ovšem odporuje myšlence regionalizace regionální dopravy. Jak se zdá, byla to ale jediná proveditelná cesta pro přitažení obcí a krajů k odpovědnosti za regionální železniční dopravu a zachování předměstských spojů, případně jejich dalšího rozvíjení. Na základě nových předpisů se dosud nedosáhlo mnoha praktických výsledků. Na konci roku 2004, pod tlakem vyvolaným stávkou železničářů, byla ve Varšavě založena nová společnost pod názvem Koleje Mazowieckie s.r.o. (KM) s 51 % podílem samosprávy a 49 % podílem PR. Tato společnost je pověřena prováděním regionální příměstské dopravy okolo Varšavy, ale ne na všech spojích uvnitř varšavského kraje. Dříve než ve Varšavě byly zahájeny rozhovory o regionální železniční dopravě v Poznani, ale dosud nevedly k výsledku. Určité obtíže vznikají při uplatňování shora uvedeného zákona o železniční přepravě a nařízení ministerské rady, týkajícího se těchto nových hybridních společností. Na příklad: představenstvo PR nechce, aby v důsledku činnosti nové společnosti narostla zadluženost PR. Samospráva nechce platit za údržbu vozidel, které nejsou v majetku společnosti nebo byly pořízeny na leasing nebo jsou - všeobecně - ve špatném stavu. Nasazení elektrických motorových souprav k podpoře regionálních pravidelných vlaků KM vede k nižšímu využití celého vozového parku PR. Sladění jízdních řádů osobních vlaků většího počtu dopravních společností za účelem uspořádání příznivějších možností přestupování je stále obtížnější úlohou. Krajské orgány samosprávy chtějí často podporovat výrobu místních průmyslových provozů. Jde o výrobu kolejových autobusů a jejich nasazení na místních tratích osobní dopravy. Regionální společnosti místní dopravy budou pod tlakem samosprávy objednávat, jak se zdá, nové kolejové autobusy u průmyslových provozů uvnitř daného kraje. Diskuse a názorové rozpory o výše jmenovaných problémech příměstské dopravy v krajích a jejího financování zcela pomíjejí problém železniční sítě. V oblasti velkoměsta jezdí regionální vlaky po odváděcích (magistrálních) tratích i po tratích nižších kategorií. Mnohé magistrály jsou udržovány ve velmi dobrém technickém stavu a slouží i hustému provozu

7 dalších vlaků. U ostatních tratí, kde projedou jen dva nebo čtyři páry regionálních vlaků denně, je příjem podniku železniční infrastruktury tak nízký, že nestačí na běžnou údržbu kolejí. Vleklé diskuse o pořízení nových vozidel nepřinášejí pro problém kolejových zařízení žádné řešení. V únoru 2005 přijala polská ministerská rada novou strategii pro restrukturalizaci drah, která předpokládá jednoznačné oddělení železniční sítě a přepravy. Společnost PKP PLK má být vyčleněna z holdingu PKP a.s. a jako společnost se 100 % účastí státu přímo podřízena ministerstvu pro infrastrukturu. Regionální osobní dopravu budou organizovat orgány samosprávy. Protože ale tato strategie je odchýlením z cesty určené v zákoně z roku 2000 o restrukturalizaci, má být schválena parlamentem v novém legislativním období. Vyčlenění síťové společnosti z holdingu PKP má sloužit k volnému nediskriminačnímu přístupu různých podniků nákladní dopravy na tratě a nádražní zařízení, jako jsou nakládací a vykládací koleje. To má prakticky posílit otevření sítě pro třetí provozovatele. Obchodní využití a privatizace regionální osobní dopravy s účastí orgánu samosprávy vede k bodu, od něhož i budoucí vlády nebudou moci již volně disponovat prostředky k provádění eventuálních korekcí drážní reformy. Nakonec zůstává otázka, kterou pronesl jeden z nejlepších odborníků Německé dráhy: Bude nás snad po dalších deseti letech celá drážní reforma mrzet?

8 Literatura: Eisenkopf, A.: Intermodální konkurenční rámec dopravní politiky. International Verkehrswesen, 3/2005 Heimerl, A.: Budoucnost evropských drah. Eisenbahntechnische Rundschau: 50 Jahre ETR Pällmann, W.: 10 roků drážní reformy. Bilance a výhled. Internationales Verkehrswesen, 4/2004 Internationales Verkehrswesen, 3/2004, s Vědecká rada při spolkovém ministerstvu dopravy, výstavby a bydlení: Oddělení sítě a přepravy v železničních podnicích. Internationales Verkehrswesen, 6/2002 Polské zákony: Zákon ze 7. září 2000 o obchodním využití, restrukturalizaci a privatizaci státního podniku Polskie koleje Państwowe (Sbírka zákonů č. 84, poz. 948 se změnami 2001, 2002, 2003 a 2004) Zákon z 28.března 2003 o železniční přepravě (Sbírka zákonů č. 86, poz. 789 s některými změnami z roku 2004) Nařízení ministerské rady z 21.dubna 2004 o organizování regionální osobní železniční dopravy (Sbírka zákonů č. 95, poz. 953) Obsah těchto zákonů je přístupný na internetových stránkách sejmu pod o struktuře, úkolech a aktuálních otázkách skupiny PKP a.s. včetně výroční zprávy v polštině, angličtině a němčině o struktuře sítě, investicích a aktuálních otázkách železniční infrastruktury včetně výroční zprávy PKP - PLK a.s. v polštině, angličtině a němčině Název originálu: Polnische Eisenbahnen im fünften Jahr der Personenverkehrsreform Zdroj: Internationales Verkehrswesen (58), 5/2006, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

OKD Doprava a.s. Ing. David Kostelník. Ředitel pro rozvoj železniční dopravy

OKD Doprava a.s. Ing. David Kostelník. Ředitel pro rozvoj železniční dopravy OKD Doprava a.s. Ing. David Kostelník Ředitel pro rozvoj železniční dopravy 2009 1 OKD Doprava základní údaje Společnost založena v roce 1952 na Ostravsku. Dnes působíme v České republice, na Slovensku,

Více

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Ing. Eckart Fricke, Dipl.-Kfm. Götz Müller, Ing. Michael Pohl Konkurenční situace železnice je rozhodujícím způsobem vytvářena výkonnou

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

ŽELEZNICE VE VYBRANÝCH ČESKÝCH A NĚMECKÝCH METROPOLITNÍCH REGIONECH VÝZNAM LIBERA- LIZACE DRÁŽNÍHO SEKTORU

ŽELEZNICE VE VYBRANÝCH ČESKÝCH A NĚMECKÝCH METROPOLITNÍCH REGIONECH VÝZNAM LIBERA- LIZACE DRÁŽNÍHO SEKTORU ŽELEZNICE VE VYBRANÝCH ČESKÝCH A NĚMECKÝCH METROPOLITNÍCH REGIONECH VÝZNAM LIBERA- LIZACE DRÁŽNÍHO SEKTORU Daniel Seidenglanz, Kateřina Nedvědová a Filip Chvátal Geografický ústav Přírodovědecká fakulta

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Florian Kollmannsberger Železnice je technický komplexní systém, jehož výkonnost se zvyšuje s telematikou a může být ještě dále zvyšována.

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Osobní přeprava v Litvě

Osobní přeprava v Litvě Osobní v Litvě Thomas Berndt - Jonas Butkevičius Litva prošla po získání nezávislosti také v oboru dopravy dramatickými změnami. Litevské státní dráhy (Lietuvos Gelezinkeliai LG) jsou organizovány soukromoprávně,

Více

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom:

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom: Železnice Ruska Uplynulé 20. století bylo stoletím bouřlivého rozvoje výstavby železnic. Rusko, zaostávající za Evropou a Severní Amerikou, vybudovalo za třičtvrtě století na své celé ekonomicky aktivní

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

Systémové chyby reformy drah

Systémové chyby reformy drah Systémové chyby reformy drah Wolfgang Stertkamp Renesance kolejové dopravy, která nepochybně patřila k cílům reformy železničních drah, nenastala ani šest let po založení akciové společnosti Deutsche Bahn

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Moderní systémy regionální osobní dopravy

Moderní systémy regionální osobní dopravy Bohumil Pokorný Moderní systémy regionální osobní dopravy Klíčová slova: regionální osobní doprava, integrované dopravní systémy, lehké kolejové systémy, lehké kolejové dráhy, lehká kolejová vozidla, integrovaná

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Slovinské železnice - změny struktury a strategie

Slovinské železnice - změny struktury a strategie Slovinské železnice - změny struktury a strategie Josip Orbanic Slovinské železnice (SŽ) jsou na křižovatce celoevropských koridorů V a X. Jejich posláním je přeprava nákladů a osob, udržování železniční

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2, Pavel Mazač 3 Anotace: Příspěvek se zabývá popisem kritických míst v technologickém

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016

Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 III. Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 Česká republika Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ CÍLE ZPOPLATNĚNÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 24. 3. 2015 Tratě Rychlých spojení (RS) = tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu dle Nařízení Evropského

Více

Propojení regionů, propojení příběhů (inspirace ze zahraničí)

Propojení regionů, propojení příběhů (inspirace ze zahraničí) Propojení regionů, propojení příběhů (inspirace ze zahraničí) DB Regio AG Regio Südost, Verkehrsbetrieb Südostsachsen P.R-SO-SOSA-M(3) Praha, 17.04.2013 0 Obsah 1. Zařazení společnosti DB Regio a dopravního

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Wolfgang Roth, viceprezident Evropské investiční banky, Luxembourg Od r. 1990 Evropská investiční banka financuje železniční projekty ve

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Východiska evropské nařízení 1370/2007, které stanoví povinnost do konce roku 2019 vysoutěžit autobusové dopravce na základě spravedlivých výběrových

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

TSI provoz a potvrzení bezpečnosti

TSI provoz a potvrzení bezpečnosti TSI provoz a potvrzení bezpečnosti Matthias Heidl 1 Uspořádání železničního provozu na transevropské železniční síti (TEN) je do budoucnosti předurčeno technickou specifikací pro interoperabilitu (TSI).

Více

Zvládání železničního hluku v Evropě

Zvládání železničního hluku v Evropě Zvládání železničního hluku v Evropě Jakob Oertli 1 Aby se potvrdilo, že doprava po železnici respektuje okolní prostředí, musí také kolejnice způsobovat méně hluku. Mnoho národních podnětů a velmi působivých

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

Revitalizace české železnice

Revitalizace české železnice Revitalizace české železnice červen 2006 Bc. Marek Binko Následující řádky mají za cíl uvést velmi stručně základní problémy, které trápí českou železnici. Jsou to: dokončení transformace Českých drah,

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

Statistická ročenka Skupiny České dráhy

Statistická ročenka Skupiny České dráhy 2012 Statistická ročenka Skupiny České dráhy Obsah 2 Kolejová vozidla 4 Zaměstnanci 5 Osobní přeprava 6 Nákladní přeprava 9 Dopravní výkony 12 Hospodaření 14 Schéma sítě 16 Identifikační a kontaktní údaje

Více