Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s."

Transkript

1 Design manual KOVOSVIT MAS, a.s.

2 Obsah 04 ÚVOD ZNAČKA KOVOSVIT MAS ZNAČKA MTE KOVOSVIT MAS PÍSMO GRAFICKÝ PRVEK PŘÍKLADY TISKOVIN POWER POINT E MAIL SIGNATURE 02 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

3 DESIGN MANUAL PŘEDKLÁDÁ: SCHVALUJE PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a.s. Ing. Martin Volný Manažer marketingu Ing. František Komárek předseda představenstva Mgr. Patrik Komárek člen představenstva Ing. Larisa Táborová člen představenstva KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 03

4 Úvod Design manuál (dále jen DM) je prvotním zdrojem informací pro všechny osoby pracující s vizuálním stylem KOVOSVIT MAS, a.s. (dále jen KOVOSVIT MAS). Je nezaměnitelným návodem pro používání prostředků jednotného vizuálního stylu, zaručuje jednotnou prezentaci společnosti ve všech oblastech a je důležitou součástí vytváření image firmy. V tomto směru definuje závazná pravidla při tvorbě, výrobě a užívání grafiky KOVOSVIT MAS na různých typech aplikací (korespondenčních i prezentačních). Jednotlivé kapitoly DM ilustrují pravidla správné aplikace loga a jednotících prvků vizuálního stylu na konkrétní použití, jako jsou např. korespondenční materiály, či představují návod ke tvorbě prezentačních materiálů (i multimediálních). Dále slouží i jako ukázka stylu, který lze aplikovat a rozvíjet podle konkrétních požadavků (např. komerční tiskoviny, označení interiérů a exteriérů budov, vozového parku atd.). Každý, kdo provádí aplikaci prostředků design manuálu KOVOSVIT MAS, smí pracovat pouze v mezích pravidel definovaných v tomto manuálu. Přesné dodržování těchto pravidel je ve vlastním zájmu společnosti KOVOSVIT MAS a je vyžadováno jako nedílná součást firemní identity společnosti. Při vytváření dokumentů nebo aplikací, které tento manuál přímo nedefinuje, dodržujte pravidla popsaná v kapitolách o obchodní značce a písmu, čerpejte z již hotových předloh podobného obsahu, řiďte se obecnými pravidly typografie jako takové a v neposlední řadě vkusem. Zakázaná užití prostředků grafického manuálu, které jsou zde zobrazena, nepostihují všechny způsoby zakázaných užití. Proto jsou také zakázány takové grafické podoby a použití obchodní značky, které nesplňují požadavky právních předpisů (zejména předpisů týkajících se ochraných známek a obchodních označení), mohou poškodit podnikatelské zájmy společnosti, respektive která odporují pravidlům a metodám typografie vůbec, nebo narušují estetické cítění. 04 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

5 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 05

6 Značka / KOVOSVIT MAS Základní značka je tváří naší společnosti pro veřejnost. Sjednocuje naše obchodní aktivity a identifikuje nás na našich trzích. Firemní značka, dále již značka, je široce používaná skrze různá média a prostředí, takže je důležité, aby její prezentace byla jednotná všude, kdekoliv je použita. Vždy je nutné používat podobu značky ve vhodné verzi. Podoba loga je výsledkem redesignu logotypu firmy Kovosvit. Původní grafický motiv MAS byl použit bez tvarových změn. Symbol užívá červenou barvu definovanou pro značku společnosti KOVOSVIT MAS. Písmena KOVOSVIT MAS jsou provedena v černé barvě, aby vytvořily vizuální rovnováhu. Značka je doplněna sloganem pro vyzdvihnutí charakteru a identifikace společnosti. Slogan je možno používat i samostatně jako doplněk firemního designu. Použité písmo ve značce: Square 721 Ex AT Není dovoleno překreslovat ani měnit podobu značky jakýmkoliv způsobem. 06 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

7 Značka / KOVOSVIT MAS KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 07

8 Značka / ochranná zóna Při každé aplikaci značky KOVOSVIT MAS je nutné dodržet tzv. ochrannou zónu značky, která umožňuje značce dostatečně vyniknout, například při aplikaci do textového obrazce či grafiky (podkladový obrázek/pozadí). Výše uvedené znázornění nám ukazuje definici ochranné zóny značky KOVOSVIT MAS, která vychází z výšky symbolů MAS - jeho velikost je značena písmenem X. Ochranná zóna je prostor, do kterého nesmí zasahovat žádné jiné typografické symboly, doplňková grafika či jiné prvky, které by narušovaly značku. 08 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

9 Značka / minimální velikost Minimální velikost značky je definována na základě velikosti šíře celé značky, a to jak pro tiskovou tak i pro elektronickou variantu použití. 25 mm 25 mm 110 px 110 px KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 09

10 Značka / barevné varianty Uvedené černobílé a jednobarevné provedení značky je povoleno používat ve specifických případech, kde není možné dosáhnout správné základní barevnosti definované pro značku. Definice použití pro černobílé provedení: v případě, kdy není možné použít barevný tisk v případě barevného tisku, který negarantuje správnou barevnost, v případech černobílého tisku - např. novinová inzerce nebo informační tabule atd. Stříbrné provedení značky užíváme např. na reklamních předmětech se stříbrnými doplňky nebo speciálních grafických návrzích propagačních materiálů reprezentativního charakteru. 10 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

11 Značka / barevné varianty KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 11

12 Značka / zakázané použití Značka KOVOSVIT MAS je prezentována jako obchodní jmění, a tudíž by měla být i náležitě prezentována všude tam, kde je použita. Je doporučeno vyvarovat se veškerých uvedených příkladů. Neměňte pevně stanovené postavení symbolu a logotypu vůči sobě Neměňte typ písma v logotypu Neměňte pevně stanovené postavení a velikost symbolu a logotypu Nepoužívejte jinou barevnost než jaká je definována tímto DM Nepřidávejte jakékoli nové grafické či textové prvky do značky Nedeformujte značku v jakékoliv ose Neumisťujte značku na typ pozadí, jež by mělo za následek malý barevný kontrast Neumisťujte značku na typ fotografie, jež by mělo za následek malý barevný kontrast 12 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

13 Značka / barvy Pro veškeré způsoby prezentace společnosti KOVOSVIT MAS je nezbytné dodržovat předepsanou barevnost. Základní barvou společnosti KOVOSVIT MAS je červená, která je doplněna o stupně černé. Red Pantone: 485 C CMYK: 0, 100, 100, 0 RGB: 255, 0, 0 HTML: #ff0000 Silver Pantone: 421 C CMYK: 0, 0, 0, 30 RGB: 189, 189, 189 HTML: #bdbdbd Black Pantone: Process Black CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: 0, 0, 0 HTML: # KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 13

14 Značka / MTE KOVOSVIT MAS Фирменный знак Фирменный знак Построение Охранное поле 36x 15x 15x 20x 40x x 15x 15x 40x 15x 15x 15x 15x Минимальные размеры 4х4 мм 14 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

15 Značka / MTE KOVOSVIT MAS Логотип Логотип (кириллица) Логотип (латиница) Охранное поле (кириллица) Охранное поле (латиница) Минимальные размеры (кириллица) Минимальные размеры (латиница) Brand Book KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 15

16 Značka / MTE KOVOSVIT MAS Фирменный блок горизотальное исполнение Фирменный блок (кириллица) Фирменный блок (латиница) Построение (кириллица) Построение (латиница) 40x 9x 176x 40x 9x 165x 214x Охранное поле (кириллица) Охранное поле (латиница) 15x 15x 15x 15x 15x 15x 15x 15x 9x 9x 6x 6x 40x 21x 40x 21x 8x 9x 8x 9x 225x 16 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

17 Značka / MTE KOVOSVIT MAS Фирменный блок вертикальное исполнение Фирменный блок (кириллица) Построение (кириллица) Охранное поле (кириллица) 40x 15x 15x 5x 12x 68x 40x 4x 117x 15x 15x Фирменный блок (латиница) Построение (латиница) Охранное поле (латиница) 40x 15x 15x 5x 4x 12x 68x 40x 113x 15x 15x Brand Book KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 17

18 Značka / barevné varianty Использование на различных фонах 18 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

19 Značka / barevné varianty Использование на различных фонах Brand Book KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 19

20 Značka / barevné varianty Черно-белый вариант 20 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

21 Značka / barevné varianty Черно-белый вариант Brand Book KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 21

22 Značka / zakázané použití Недопустимое использование Х Запрещено нарушать пропорции. Х Запрещено поворачивать. Х Запрещено менять местами элементы фирменного блока. Х Запрещено использовать контур для воспроизведения логотипа. Х Запрещено использовать другое написание логотипа. Х Запрещено использовать цвета, не указанные в данном рукводстве. Х Запрещено нарушать охранное поле. Х Запрещено использовать подложки, на которых логотип плохо выражен. 22 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

23 Značka / barvy Pro veškeré způsoby prezentace společnosti KOVOSVIT MAS je nezbytné dodržovat předepsanou barevnost. Základní barvou společnosti KOVOSVIT MAS je červená, která je doplněna o stupně černé. Red Pantone: 485 C CMYK: 0, 100, 100, 0 RGB: 255, 0, 0 HTML: #ff0000 Blue Pantone: 2995 C CMYK: 79, 16, 0, 0 RGB: 6, 161, 221 HTML: #06a1dd Silver Pantone: 421 C CMYK: 0, 0, 0, 30 RGB: 189, 189, 189 HTML: #bdbdbd Black Pantone: Process Black CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: 0, 0, 0 HTML: # KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 23

24 Písmo / základní Základním písmem je Metronic Pro Používejte toto písmo na: Všechny produktové tiskoviny, jako jsou brožury, plakáty a inzeráty. Nehybnou grafiku a neměnící se texty na webových stránkách, jako např. nadpisy a navigační menu. Metronic Pro Regular Standardní psaný text aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] Metronic Pro Air Podnadpisy / Nadpisy aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] Metronic Pro Black Podnadpisy / Nadpisy aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] 24 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

25 Písmo / azbuka Písmem pro azbuku je The Norpeth The Norpeth Book Standardní psaný text абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ )] The Norpeth DemiBold Podnadpisy / Nadpisy абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ )] The Norpeth Heavy Podnadpisy / Nadpisy абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ )] KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 25

26 Písmo / doplňkové V situacích, kdy je písmo Metronic Pro nedostupné, používejte písmo Arial v řezu Regular nebo Bold. Používejte písmo Arial na: Tištěnou firemní korespondenci jako jsou dopisy, sdělení a zprávy. Elektronické aplikace, např. prezentace PowerPoint, ové zprávy a online Newslettery Měnící se texty na webových stránkách. Arial Regular - Standardní psaný text aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] Arial Bold - Nadpisy a podnadpisy aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] 26 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

27 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 27

28 Grafický prvek Hlavní grafický prvek je křivka, vycházející z tvarů oken strojů. Fotografie technologií rámované do tohoto tvaru symbolizují pohled oknem do pracovního prostoru stroje. 28 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

29 Grafický prvek KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 29

30 Příklady tiskovin 30 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

31 Příklady tiskovin Vizitky CNC Machine Tools Станкостроительная компания Martin Volný Manažer marketingu Marketing Manager Борис Филатов Генеральный директор KOVOSVIT MAS, a.s. náměstí Tomáše Bati Sezimovo Ústí t: m: e: МТЕ КОВОСВИТ МАС , Ростовская обл. Aзов, ул. Заводская, 1 т: +7 (863) ф: +7 (919) е: KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 31

32 Příklady tiskovin Obálka produktového prospektu MULTICUT Line Multi-tasking turning milling machining center 500i / 630 MULTICUT Line Многооперационные токарно-фрезерные центры 500i / KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

33 Příklady tiskovin Vnitřní strany produktového prospektu Improvement of your productivity just gets started MULTICUT Line 500i / 630 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 33

34 Příklady tiskovin Vnitřní strany produktového prospektu Productivity Your manufacturing productivity after multitasking machine integration Driveshaft Part of shearers drive, mining machines Body for epicyclic gearing Practically all types of machining technologies are available on one machine tool. Benefits of MULTICUT machine tool integration: Substantial shortening of complete machining time Simplification of material flow Elimination of waiting times between processes Reduction of fixtures number Reduction of tools number Reduction of operators number Reduction of setup time High machining accuracy Easy repeat of machining of any kind with immediate availability of the technology Example of maching productivity on part "Driveshaft" Horizontal Hobbing Vertical Turning center center machine center CYCLE TIME: 92 hours MULTICUT multi-tasking turning milling machining center CYCLE TIME: 20,5 hours 4,5 times higher productivity = 3,5 more parts machined with 1/4 manpower needed MULTICUT Line 500i / KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

35 Příklady tiskovin Vnitřní strany produktového prospektu Travel of axes MULTICUT 500i 630 / / / / 6000 Travel in X [mm] Travel in Y [mm] Travel in Z [mm] Production possibilities without any compromises... Turning technology + Milling technology MULTIFUNCTIONAL MULTICUT Line 500i / 630 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 35

36 Příklady tiskovin Obálka produktového prospektu ARCHIMÉDOVA ŠROUBOVÁ TURBÍNA Vodní motory 36 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

37 Příklady tiskovin Vnitřní strany produktového prospektu Vorteile von Wasserkraftschnecken. EfektGuter Wirkungsgrad bei niedriger Fallhöhe. Niedrige Herstellungskosten (Bau) von Kleinwasserkraftwerken Einbau mit geringem Zeitaufwand Anlagenwirkungsgrad bis 92% Stabile Konstruktion mit langer Lebensdauer und niedrigen Wartungskosten. Großer Einsatzbereich von 14% bis 120% Durchflussmenge Die Durchflussmenge wird mit der Drehzahländerung der Turbine erreicht. Kein Risiko von Kavitation Gute Fischverträglichkeit. Die Regulierung der Durchflussmenge hält den Wasserstand auf dem richtigen Niveau. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in posuere turpis. Suspendisse vitae ultricies mauris. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque vitae lectus odio. Nulla non tincidunt neque. Proin scelerisque tempus accumsan. Morbi faucibus vitae nunc ac consequat. Fusce consectetur eros in mi ornare, tristique commodo orci malesuada. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris velit lectus, lacinia vitae ipsum aliquam, sagittis ullamcorper erat. Nulla in dolor arcu. Aenean vel nulla eget diam adipiscing blandit. Maecenas quis iaculis arcu, a consequat libero. Nullam consectetur molestie eros et condimentum. Integer tempus, ligula non laoreet pretium, justo diam sodales nunc, vitae interdum quam lorem eu turpis. Vestibulum massa ante, bibendum sed nulla nec, pretium sollicitudin orci. Pellentesque lorem nisi, molestie vel commodo vel, viverra eu metus. Nam id enim felis. Pellentesque suscipit magna ut blandit convallis. Fusce ornare pulvinar erat, feugiat rutrum lectus aliquam eget. Nullam eu tortor lacinia, faucibus libero vel, laoreet metus. In a lorem at enim viverra blandit. Einfacher Umbau von bestehenden Wasserkraftanlagen. Technische Daten von Wasserkraftschnecken. Durchfluss: Aussendurchmesser: Fallhöhe: von 0,2 bis 18 m 3 /sec von 0,8 bis 5,0 m von 0,8 bis 10,0 m Anlagenwirkungsgrad: bis 92% Leistung von bis zu 650 kw mit einer Turbine (Mit parallelem Einbau sind mehrere MW möglich.) Unterlagerung Wasserkraftschnecken Oberlagerung Getriebe Generator Trog Schleuse Grobe Rechen O4 05 ARCHIMÉDOVA ŠROUBOVÁ TURBÍNA KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 37

38 Příklady tiskovin Obálka nabídky Pozvánka NABÍDKA frézovací a vrtací centrum MCU X MCU 1100VT-5X Zákaznické dny Přijměte pozvání do Světa obráběcích strojů a slévárenských odlitků Budou prezentovány: Pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 1100V-5X (Zlatá medaile MSV Brno 2013) Multifunkční soustružnicko-frézovací centra MULTICUT 630/3000, MULTICUT 500i Pětiosá vertikální obráběcí centra MCU 700V-5X, MCV AX Vertikální obráběcí centrum MCV 1270 Soustružnická centra SP 280 SY, SP 430 Y 2/1100 Univerzální hrotový soustruh MASTURN 550i/800 Odlitky pro různá průmyslová odvětví ze slévárny KOVOSVIT MAS, a.s. Těšit se můžete na: Pohodově strávený den ve firmě se 75 letou tradicí ve výrobě a vývoji obráběcích strojů Ukázky moderních metod obrábění a výkonového produktivního obrábění Prohlídku zázemí přední strojírenské firmy Prezentace MAS MACHINE MONITOR nástroje ke sledování stavů strojů ve vaší výrobě Prezentace dodavatelů nástrojů a příslušenství ke strojům Zákazník Firma Adresa Kontakt Prodávající Firma Kovosvit mas, a.s. Adresa Nám. T. Bati 419, Sezimovo ústí Kontakt Telefon Nabídka ze dne Platnost nabídky do Další informace a potvrzení účasti na 38 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

39 Příklady tiskovin Objednávka Faktura OBJEDNÁVKA FAKTURA KOVOSVIT MAS, a.s. nám. T. Bati Sezimovo Ústí t: f: e: w: Registrace společností KOVOSVIT MAS, a. s. v obchodním rejstříku KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí - zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce IČO: DIČ: CZ KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 39

40 Příklady tiskovin Desky s výsekem chlopní varianta s červenou nebo stříbrnou obálkou CNC Machine Tools Обрабатываем Ваше будущее 40 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

41 Příklady tiskovin Desky s výsekem chlopní varianta s fotografií CNC Machine Tools KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 41

42 Příklady tiskovin Inzerát NEW MULTITASKING MACHINE TOOLS Dear Customers, we take the liberty of inviting you to attend our booth, from 16 to 21 September 2013 at EMO Hannover, Germany. Let us acquaint you with our entire machines portfolio, news and customer services provided. You can find us in Hall 27, booth no. B KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

43 Příklady tiskovin Inzerát НОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ MULTICUT Line 500i / 630 Многофункциональные токарно-фрезерные обрабатывающие центры Макс. диаметр токарной обработки: 1020 / 1030 мм Макс. длина токарной обработки: 1 600, 2 100, 3 100, 4 600, мм Мощность двигателя: 59/74 / 41/78 квт KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 43

44 Příklady tiskovin Blok Hlavičkový papír Již let obrábíme Vaši budoucnost Již let obrábíme Vaši budoucnost KOVOSVIT MAS, a.s. nám. T. Bati Sezimovo Ústí t: f: e: w: KOVOSVIT MAS, a.s. nám. T. Bati Sezimovo Ústí t: f: e: w: 44 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

45 Příklady tiskovin Blok Hlavičkový papír Станкостроительная компания Станкостроительная компания МТЕ КОВОСВИТ МАС , Ростовская область Азов, ул. Заводская, 1 т: +7 (863) ф: w: МТЕ КОВОСВИТ МАС , Ростовская область Азов, ул. Заводская, 1 т: +7 (863) ф: w: KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 45

46 Příklady tiskovin CD / DVD MAS Machine Monitor Application 46 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

47 Příklady tiskovin Tašky CNC Machine Tools KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 47

48 Příklady tiskovin Billboard CNC Machine Tools 48 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

49 Příklady tiskovin KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 49

50 PowerPoint Z HISTORIE FIRMY KOVOSVIT MAS váš partner na cestě k úspěchu 04 PREZENTACE LOREM IPSUM DOLOR 1939 Firma Baťa nový strojírenský závod na výrobu obráběcích strojů MAS 1949 Vznik národního podniku KOVOSVIT 1972 Sériová výroba strojů s NC řízením 1991 Založení akciové společnosti KOVOSVIT, a.s Holdingové uspořádání KOVOSVIT MAS, a.s. součást skupiny KKCG 2010 KOVOSVIT MAS, a.s. součást BONATRANS GROUP HOLDING LIMITED 2011 Změna jediného akcionáře na FPK Group Limited 2012 Založení společného podniku MTE KOVOSVIT MAS v Azově, Ruská federace Opening of the assembly hall of the MTE KOVOSVIT MAS Opening of the assembly hall of the MTE KOVOSVIT MAS KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

51 PowerPoint Opening of the assembly hall of the MTE KOVOSVIT MAS Opening of the assembly hall of the MTE KOVOSVIT MAS KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 51

52 E mail Signature 52 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

53 E mail Banner KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 53

54

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU OBSAH 2 logotyp 16 písma 19 signmarketing 1 LOGOTYP 2 LOGOTYP logotyp x logo O LOGOTYPU Logo Datové schránky znázorňuje propojení poštovních služeb se službami internetovými.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu 1 2 Obsah Základní logo v barvě... 4 Základní logo v barvě v negativním provedení... 5 Černobílé pozitivní provedení loga... 6 Černobílé negativní provedení loga... 7

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 UVOD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace organizace na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ Obsah 1. ÚVOD 2. LOGO 2.1 Základní verze 2.2 Barevné varianty 2.3 Verze ve stupních šedi 2.4 Verze bez podkladu 2.5 Ochranná zóna loga 2.6 Zakázané varianty loga 2.7 Aplikace

Více

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29 Emblém Filozofií emblému je vyjádření spojení tří elementů, které jsou symbolizovány jednotlivými barvami. Modrá reprezentuje osobnost Jaroslava Ježka, zelená zastupuje lidi ve škole a žlutá barva vyjadřuje

Více

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign Grafický manuál k firemnímu stylu CobraDesign 1 LOGOTYP 2 PÍSMO 4 ADMINISTRATIVA 1.1 BARVY LOGOTYPU 1.1.1 Základní barvy logotypu 1.1.2 Šedoškálové a černobílé provedení logotypu 1.1.3 Negativní varianta

Více

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 Komplexní řešení projektu PROFIDJ www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 DJové mají konečně svou Mekku. Je jím e-shop ProfiDJ, který se stal během dvou let od zahájení spolupráce se Shockworks

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o.

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. grafický manuál 211 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. Základní principy Naše logo 1.1 Základní verze 1.2 Barevné výjimky 1.3 Barevné verze 1.4 Verze se symbolem P 1.5 3D verze 1.6 Ochranná známka

Více

Zadání pro kategorii Tvorba webu

Zadání pro kategorii Tvorba webu Zadání pro kategorii Tvorba webu Úloha 1 - Školní noviny Vaše škola se rozhodla vydávat školní noviny v elektronické podobě. Jako způsob distribuce novin vybrala formát HTML. Každé číslo novin se skládá

Více

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec Odstavec Odstavec je sled znaků oddělen na konci znakem konce odstavce. V operačním systému Unix se používá na konci odstavce jeden znak, v operačním systému Windows dva znaky. Tento rozdíl se projevuje

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15. 10. 2009 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 3 Číslo

Více

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44 designmanual základní logotyp Altus Software 4 základní logotyp Altus Software 6 monochromní, černobílá a inverzní varianta 8 odvozený logotyp Altus Vario 10 odvozený logotyp Altus Vario 12 monochromní,

Více

Šablona ročníkové práce Ročníková práce

Šablona ročníkové práce Ročníková práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Ročníková práce JMÉNO AUTORA: Jiří Procházka VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Jan Učitel, CSc. PRAHA 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_ST_IKT_10 Název školy Střední průmyslová

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15.10.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 1 Číslo

Více

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

logotyp kolín manuál

logotyp kolín manuál logotyp kolín manuál O B S A H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PŘEDSTAVENÍ A GENEZE LOGOTYPU ZÁKLADNÍ VARIANTA, HORIZONTÁLNÍ VARIANTA INVERZNÍ A JEDNOBAREVNÁ MUTACE DEFINICE BAREVNÝCH SYSTÉMŮ ROZMĚROVÁ ŘADA

Více

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze Slovo na úvod Logo je vnější tvář, krou si lidé představí, když slyší název fakulty. Je to snaha zachytit do jednoduché

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod O skupině 4 5 Účel manuálu 4 5 1.0. Obchodní název Obchodní název CPI Group 6 7 2.0. Logotyp Varianty 8 9 Konstrukce 10 11 Ochranná zóna 12 13 Minimální velikost 14 15

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae 2011 STUDIO TRINITY 1.1 Návrh loga Porta culturae... 3 1.2 Podrobný popis loga.... 4 1.3 Ochranná zóna... 5 1.4 Barevnost... 6 1.5 Vzorník

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Obsah Firemní identita obraz firmy a jednotný grafický styl...3 Logo dvouřádková varianta...5 jednořádková varianta...6 varianta ve stupních šedé...7 černobílá

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu.

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu. Grafický manuál Česká hudební formace Clawed Forehead vznikla v roce 2006 původně jako revivalový projekt čtveřice brněnských muzikantů, hráčů na smyčcové nástroje, hrající skladby známých kapel Metallica

Více

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky 2 Úvodní slovo 1 Značka 1.1 Název instituce 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Základní negativní provedení 1.4 Černobílé pozitivní

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace.

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace. o nás Jsme mladé a stále se dynamicky rozvíjející studio, vyčnívající především přístupem ke klientovi, kreativním a zásadně individuálním řešením jednotlivých zakázek či služeb. Působíme v oblasti marketingu,

Více

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví.

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví. MANUÁL jednotného vizuálního stylu Zapálí vás pro dobrovolnictví. OBSAH GRAFICKÉHO MANUÁLU 1. ÚVOD 1.01 HESTIA / ZÁKLADNÍ INFORMACE 02 1.02 HESTIA / NÁZEV ORGANIZACE A JEHO KOREKTNÍ UŽÍVÁNÍ 03 V GRAFICKÉM

Více

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 01 01/1 Galerie Teplice ÚVOD 02 ZNAČKA 03 PÍSMO 02/1 Logotyp Galerie Teplice 02/2a Povolené varianty 02/2b Povolené varianty I. a II. - vertikálně 02/2c Povolené

Více

Manuál vizuálního stylu Flower Lover

Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover flower lover manuál vizuálního stylu 4 Obsah Základní podoba logotypu...5 Logotyp...6 Symbol značky...7 Symbol a logotyp vzájemné

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

MANUÁL ZNAČKY LOGOTYP A JEHO KONSTRUKCE 1 / 17

MANUÁL ZNAČKY LOGOTYP A JEHO KONSTRUKCE 1 / 17 LOGOTYP A JEHO KONSTRUKCE Logotyp je možné používat samostatně nebo s dodatkovým textem (strana 5). Je zákázána jakákoli deformace značky. MANUÁL ZNAČKY 1 / 17 ÚVODNÍ SLOVO Manuál pro užívání jednotného

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU SKUPINY A ČLENŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION

GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU SKUPINY A ČLENŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU SKUPINY A ČLENŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION OBSAH (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba,

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Základní barevné provedení

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál

česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál česky Oddělení pro komunikaci a tisk poslaneckého klubu ELS Grafický manuál verze : 01/10/2012 Proč grafický manuál? V květnu 2011 padlo rozhodnutí svěřit vydávání veškerých publikací nově vytvořenému

Více

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Czech Machine Tools Producer. Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč

Czech Machine Tools Producer. Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč Czech Machine Tools Producer Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč KOVOSVIT MAS World Wide Services & Technologies KOVOSVIT MAS, a.s. Česká republika náměstí Tomáše Bati

Více

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s.

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Logo... 3 2.1 Logo - základní verze... 3 2.2 Logo - barevné varianty... 4 2.3 Ochranná zóna a minimální velikost loga... 4 2.4 Verze logotypu s deskriptorem...

Více

Základní grafický manuál. Labská stezka

Základní grafický manuál. Labská stezka Základní grafický manuál Labská stezka 1 Obsah 1. Jednotný vizuální styl Labská stezka 3 2 Základní podmínky užití logotypu a jeho variant 4 2. 1 Vzhled logotypu 5 2. 2 Barevnost 6 2. 3 Velikost logotypu

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA PRŮVODCE UŽITÍM LOGA Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální komunikace mezi námi a našimi

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

grafický manuál značka barvy písmo

grafický manuál značka barvy písmo grafický manuál značka barvy písmo grafický mauál rozměry značky Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno. Výška grafické části se udává v plošných

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více