Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s."

Transkript

1 Design manual KOVOSVIT MAS, a.s.

2 Obsah 04 ÚVOD ZNAČKA KOVOSVIT MAS ZNAČKA MTE KOVOSVIT MAS PÍSMO GRAFICKÝ PRVEK PŘÍKLADY TISKOVIN POWER POINT E MAIL SIGNATURE 02 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

3 DESIGN MANUAL PŘEDKLÁDÁ: SCHVALUJE PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a.s. Ing. Martin Volný Manažer marketingu Ing. František Komárek předseda představenstva Mgr. Patrik Komárek člen představenstva Ing. Larisa Táborová člen představenstva KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 03

4 Úvod Design manuál (dále jen DM) je prvotním zdrojem informací pro všechny osoby pracující s vizuálním stylem KOVOSVIT MAS, a.s. (dále jen KOVOSVIT MAS). Je nezaměnitelným návodem pro používání prostředků jednotného vizuálního stylu, zaručuje jednotnou prezentaci společnosti ve všech oblastech a je důležitou součástí vytváření image firmy. V tomto směru definuje závazná pravidla při tvorbě, výrobě a užívání grafiky KOVOSVIT MAS na různých typech aplikací (korespondenčních i prezentačních). Jednotlivé kapitoly DM ilustrují pravidla správné aplikace loga a jednotících prvků vizuálního stylu na konkrétní použití, jako jsou např. korespondenční materiály, či představují návod ke tvorbě prezentačních materiálů (i multimediálních). Dále slouží i jako ukázka stylu, který lze aplikovat a rozvíjet podle konkrétních požadavků (např. komerční tiskoviny, označení interiérů a exteriérů budov, vozového parku atd.). Každý, kdo provádí aplikaci prostředků design manuálu KOVOSVIT MAS, smí pracovat pouze v mezích pravidel definovaných v tomto manuálu. Přesné dodržování těchto pravidel je ve vlastním zájmu společnosti KOVOSVIT MAS a je vyžadováno jako nedílná součást firemní identity společnosti. Při vytváření dokumentů nebo aplikací, které tento manuál přímo nedefinuje, dodržujte pravidla popsaná v kapitolách o obchodní značce a písmu, čerpejte z již hotových předloh podobného obsahu, řiďte se obecnými pravidly typografie jako takové a v neposlední řadě vkusem. Zakázaná užití prostředků grafického manuálu, které jsou zde zobrazena, nepostihují všechny způsoby zakázaných užití. Proto jsou také zakázány takové grafické podoby a použití obchodní značky, které nesplňují požadavky právních předpisů (zejména předpisů týkajících se ochraných známek a obchodních označení), mohou poškodit podnikatelské zájmy společnosti, respektive která odporují pravidlům a metodám typografie vůbec, nebo narušují estetické cítění. 04 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

5 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 05

6 Značka / KOVOSVIT MAS Základní značka je tváří naší společnosti pro veřejnost. Sjednocuje naše obchodní aktivity a identifikuje nás na našich trzích. Firemní značka, dále již značka, je široce používaná skrze různá média a prostředí, takže je důležité, aby její prezentace byla jednotná všude, kdekoliv je použita. Vždy je nutné používat podobu značky ve vhodné verzi. Podoba loga je výsledkem redesignu logotypu firmy Kovosvit. Původní grafický motiv MAS byl použit bez tvarových změn. Symbol užívá červenou barvu definovanou pro značku společnosti KOVOSVIT MAS. Písmena KOVOSVIT MAS jsou provedena v černé barvě, aby vytvořily vizuální rovnováhu. Značka je doplněna sloganem pro vyzdvihnutí charakteru a identifikace společnosti. Slogan je možno používat i samostatně jako doplněk firemního designu. Použité písmo ve značce: Square 721 Ex AT Není dovoleno překreslovat ani měnit podobu značky jakýmkoliv způsobem. 06 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

7 Značka / KOVOSVIT MAS KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 07

8 Značka / ochranná zóna Při každé aplikaci značky KOVOSVIT MAS je nutné dodržet tzv. ochrannou zónu značky, která umožňuje značce dostatečně vyniknout, například při aplikaci do textového obrazce či grafiky (podkladový obrázek/pozadí). Výše uvedené znázornění nám ukazuje definici ochranné zóny značky KOVOSVIT MAS, která vychází z výšky symbolů MAS - jeho velikost je značena písmenem X. Ochranná zóna je prostor, do kterého nesmí zasahovat žádné jiné typografické symboly, doplňková grafika či jiné prvky, které by narušovaly značku. 08 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

9 Značka / minimální velikost Minimální velikost značky je definována na základě velikosti šíře celé značky, a to jak pro tiskovou tak i pro elektronickou variantu použití. 25 mm 25 mm 110 px 110 px KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 09

10 Značka / barevné varianty Uvedené černobílé a jednobarevné provedení značky je povoleno používat ve specifických případech, kde není možné dosáhnout správné základní barevnosti definované pro značku. Definice použití pro černobílé provedení: v případě, kdy není možné použít barevný tisk v případě barevného tisku, který negarantuje správnou barevnost, v případech černobílého tisku - např. novinová inzerce nebo informační tabule atd. Stříbrné provedení značky užíváme např. na reklamních předmětech se stříbrnými doplňky nebo speciálních grafických návrzích propagačních materiálů reprezentativního charakteru. 10 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

11 Značka / barevné varianty KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 11

12 Značka / zakázané použití Značka KOVOSVIT MAS je prezentována jako obchodní jmění, a tudíž by měla být i náležitě prezentována všude tam, kde je použita. Je doporučeno vyvarovat se veškerých uvedených příkladů. Neměňte pevně stanovené postavení symbolu a logotypu vůči sobě Neměňte typ písma v logotypu Neměňte pevně stanovené postavení a velikost symbolu a logotypu Nepoužívejte jinou barevnost než jaká je definována tímto DM Nepřidávejte jakékoli nové grafické či textové prvky do značky Nedeformujte značku v jakékoliv ose Neumisťujte značku na typ pozadí, jež by mělo za následek malý barevný kontrast Neumisťujte značku na typ fotografie, jež by mělo za následek malý barevný kontrast 12 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

13 Značka / barvy Pro veškeré způsoby prezentace společnosti KOVOSVIT MAS je nezbytné dodržovat předepsanou barevnost. Základní barvou společnosti KOVOSVIT MAS je červená, která je doplněna o stupně černé. Red Pantone: 485 C CMYK: 0, 100, 100, 0 RGB: 255, 0, 0 HTML: #ff0000 Silver Pantone: 421 C CMYK: 0, 0, 0, 30 RGB: 189, 189, 189 HTML: #bdbdbd Black Pantone: Process Black CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: 0, 0, 0 HTML: # KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 13

14 Značka / MTE KOVOSVIT MAS Фирменный знак Фирменный знак Построение Охранное поле 36x 15x 15x 20x 40x x 15x 15x 40x 15x 15x 15x 15x Минимальные размеры 4х4 мм 14 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

15 Značka / MTE KOVOSVIT MAS Логотип Логотип (кириллица) Логотип (латиница) Охранное поле (кириллица) Охранное поле (латиница) Минимальные размеры (кириллица) Минимальные размеры (латиница) Brand Book KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 15

16 Značka / MTE KOVOSVIT MAS Фирменный блок горизотальное исполнение Фирменный блок (кириллица) Фирменный блок (латиница) Построение (кириллица) Построение (латиница) 40x 9x 176x 40x 9x 165x 214x Охранное поле (кириллица) Охранное поле (латиница) 15x 15x 15x 15x 15x 15x 15x 15x 9x 9x 6x 6x 40x 21x 40x 21x 8x 9x 8x 9x 225x 16 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

17 Značka / MTE KOVOSVIT MAS Фирменный блок вертикальное исполнение Фирменный блок (кириллица) Построение (кириллица) Охранное поле (кириллица) 40x 15x 15x 5x 12x 68x 40x 4x 117x 15x 15x Фирменный блок (латиница) Построение (латиница) Охранное поле (латиница) 40x 15x 15x 5x 4x 12x 68x 40x 113x 15x 15x Brand Book KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 17

18 Značka / barevné varianty Использование на различных фонах 18 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

19 Značka / barevné varianty Использование на различных фонах Brand Book KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 19

20 Značka / barevné varianty Черно-белый вариант 20 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

21 Značka / barevné varianty Черно-белый вариант Brand Book KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 21

22 Značka / zakázané použití Недопустимое использование Х Запрещено нарушать пропорции. Х Запрещено поворачивать. Х Запрещено менять местами элементы фирменного блока. Х Запрещено использовать контур для воспроизведения логотипа. Х Запрещено использовать другое написание логотипа. Х Запрещено использовать цвета, не указанные в данном рукводстве. Х Запрещено нарушать охранное поле. Х Запрещено использовать подложки, на которых логотип плохо выражен. 22 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01 Brand Book

23 Značka / barvy Pro veškeré způsoby prezentace společnosti KOVOSVIT MAS je nezbytné dodržovat předepsanou barevnost. Základní barvou společnosti KOVOSVIT MAS je červená, která je doplněna o stupně černé. Red Pantone: 485 C CMYK: 0, 100, 100, 0 RGB: 255, 0, 0 HTML: #ff0000 Blue Pantone: 2995 C CMYK: 79, 16, 0, 0 RGB: 6, 161, 221 HTML: #06a1dd Silver Pantone: 421 C CMYK: 0, 0, 0, 30 RGB: 189, 189, 189 HTML: #bdbdbd Black Pantone: Process Black CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: 0, 0, 0 HTML: # KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 23

24 Písmo / základní Základním písmem je Metronic Pro Používejte toto písmo na: Všechny produktové tiskoviny, jako jsou brožury, plakáty a inzeráty. Nehybnou grafiku a neměnící se texty na webových stránkách, jako např. nadpisy a navigační menu. Metronic Pro Regular Standardní psaný text aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] Metronic Pro Air Podnadpisy / Nadpisy aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] Metronic Pro Black Podnadpisy / Nadpisy aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] 24 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

25 Písmo / azbuka Písmem pro azbuku je The Norpeth The Norpeth Book Standardní psaný text абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ )] The Norpeth DemiBold Podnadpisy / Nadpisy абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ )] The Norpeth Heavy Podnadpisy / Nadpisy абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ )] KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 25

26 Písmo / doplňkové V situacích, kdy je písmo Metronic Pro nedostupné, používejte písmo Arial v řezu Regular nebo Bold. Používejte písmo Arial na: Tištěnou firemní korespondenci jako jsou dopisy, sdělení a zprávy. Elektronické aplikace, např. prezentace PowerPoint, ové zprávy a online Newslettery Měnící se texty na webových stránkách. Arial Regular - Standardní psaný text aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] Arial Bold - Nadpisy a podnadpisy aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ )] 26 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

27 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 27

28 Grafický prvek Hlavní grafický prvek je křivka, vycházející z tvarů oken strojů. Fotografie technologií rámované do tohoto tvaru symbolizují pohled oknem do pracovního prostoru stroje. 28 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

29 Grafický prvek KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 29

30 Příklady tiskovin 30 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

31 Příklady tiskovin Vizitky CNC Machine Tools Станкостроительная компания Martin Volný Manažer marketingu Marketing Manager Борис Филатов Генеральный директор KOVOSVIT MAS, a.s. náměstí Tomáše Bati Sezimovo Ústí t: m: e: МТЕ КОВОСВИТ МАС , Ростовская обл. Aзов, ул. Заводская, 1 т: +7 (863) ф: +7 (919) е: KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 31

32 Příklady tiskovin Obálka produktového prospektu MULTICUT Line Multi-tasking turning milling machining center 500i / 630 MULTICUT Line Многооперационные токарно-фрезерные центры 500i / KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

33 Příklady tiskovin Vnitřní strany produktového prospektu Improvement of your productivity just gets started MULTICUT Line 500i / 630 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 33

34 Příklady tiskovin Vnitřní strany produktového prospektu Productivity Your manufacturing productivity after multitasking machine integration Driveshaft Part of shearers drive, mining machines Body for epicyclic gearing Practically all types of machining technologies are available on one machine tool. Benefits of MULTICUT machine tool integration: Substantial shortening of complete machining time Simplification of material flow Elimination of waiting times between processes Reduction of fixtures number Reduction of tools number Reduction of operators number Reduction of setup time High machining accuracy Easy repeat of machining of any kind with immediate availability of the technology Example of maching productivity on part "Driveshaft" Horizontal Hobbing Vertical Turning center center machine center CYCLE TIME: 92 hours MULTICUT multi-tasking turning milling machining center CYCLE TIME: 20,5 hours 4,5 times higher productivity = 3,5 more parts machined with 1/4 manpower needed MULTICUT Line 500i / KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

35 Příklady tiskovin Vnitřní strany produktového prospektu Travel of axes MULTICUT 500i 630 / / / / 6000 Travel in X [mm] Travel in Y [mm] Travel in Z [mm] Production possibilities without any compromises... Turning technology + Milling technology MULTIFUNCTIONAL MULTICUT Line 500i / 630 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 35

36 Příklady tiskovin Obálka produktového prospektu ARCHIMÉDOVA ŠROUBOVÁ TURBÍNA Vodní motory 36 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

37 Příklady tiskovin Vnitřní strany produktového prospektu Vorteile von Wasserkraftschnecken. EfektGuter Wirkungsgrad bei niedriger Fallhöhe. Niedrige Herstellungskosten (Bau) von Kleinwasserkraftwerken Einbau mit geringem Zeitaufwand Anlagenwirkungsgrad bis 92% Stabile Konstruktion mit langer Lebensdauer und niedrigen Wartungskosten. Großer Einsatzbereich von 14% bis 120% Durchflussmenge Die Durchflussmenge wird mit der Drehzahländerung der Turbine erreicht. Kein Risiko von Kavitation Gute Fischverträglichkeit. Die Regulierung der Durchflussmenge hält den Wasserstand auf dem richtigen Niveau. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in posuere turpis. Suspendisse vitae ultricies mauris. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque vitae lectus odio. Nulla non tincidunt neque. Proin scelerisque tempus accumsan. Morbi faucibus vitae nunc ac consequat. Fusce consectetur eros in mi ornare, tristique commodo orci malesuada. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris velit lectus, lacinia vitae ipsum aliquam, sagittis ullamcorper erat. Nulla in dolor arcu. Aenean vel nulla eget diam adipiscing blandit. Maecenas quis iaculis arcu, a consequat libero. Nullam consectetur molestie eros et condimentum. Integer tempus, ligula non laoreet pretium, justo diam sodales nunc, vitae interdum quam lorem eu turpis. Vestibulum massa ante, bibendum sed nulla nec, pretium sollicitudin orci. Pellentesque lorem nisi, molestie vel commodo vel, viverra eu metus. Nam id enim felis. Pellentesque suscipit magna ut blandit convallis. Fusce ornare pulvinar erat, feugiat rutrum lectus aliquam eget. Nullam eu tortor lacinia, faucibus libero vel, laoreet metus. In a lorem at enim viverra blandit. Einfacher Umbau von bestehenden Wasserkraftanlagen. Technische Daten von Wasserkraftschnecken. Durchfluss: Aussendurchmesser: Fallhöhe: von 0,2 bis 18 m 3 /sec von 0,8 bis 5,0 m von 0,8 bis 10,0 m Anlagenwirkungsgrad: bis 92% Leistung von bis zu 650 kw mit einer Turbine (Mit parallelem Einbau sind mehrere MW möglich.) Unterlagerung Wasserkraftschnecken Oberlagerung Getriebe Generator Trog Schleuse Grobe Rechen O4 05 ARCHIMÉDOVA ŠROUBOVÁ TURBÍNA KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 37

38 Příklady tiskovin Obálka nabídky Pozvánka NABÍDKA frézovací a vrtací centrum MCU X MCU 1100VT-5X Zákaznické dny Přijměte pozvání do Světa obráběcích strojů a slévárenských odlitků Budou prezentovány: Pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 1100V-5X (Zlatá medaile MSV Brno 2013) Multifunkční soustružnicko-frézovací centra MULTICUT 630/3000, MULTICUT 500i Pětiosá vertikální obráběcí centra MCU 700V-5X, MCV AX Vertikální obráběcí centrum MCV 1270 Soustružnická centra SP 280 SY, SP 430 Y 2/1100 Univerzální hrotový soustruh MASTURN 550i/800 Odlitky pro různá průmyslová odvětví ze slévárny KOVOSVIT MAS, a.s. Těšit se můžete na: Pohodově strávený den ve firmě se 75 letou tradicí ve výrobě a vývoji obráběcích strojů Ukázky moderních metod obrábění a výkonového produktivního obrábění Prohlídku zázemí přední strojírenské firmy Prezentace MAS MACHINE MONITOR nástroje ke sledování stavů strojů ve vaší výrobě Prezentace dodavatelů nástrojů a příslušenství ke strojům Zákazník Firma Adresa Kontakt Prodávající Firma Kovosvit mas, a.s. Adresa Nám. T. Bati 419, Sezimovo ústí Kontakt Telefon Nabídka ze dne Platnost nabídky do Další informace a potvrzení účasti na 38 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

39 Příklady tiskovin Objednávka Faktura OBJEDNÁVKA FAKTURA KOVOSVIT MAS, a.s. nám. T. Bati Sezimovo Ústí t: f: e: w: Registrace společností KOVOSVIT MAS, a. s. v obchodním rejstříku KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí - zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce IČO: DIČ: CZ KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 39

40 Příklady tiskovin Desky s výsekem chlopní varianta s červenou nebo stříbrnou obálkou CNC Machine Tools Обрабатываем Ваше будущее 40 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

41 Příklady tiskovin Desky s výsekem chlopní varianta s fotografií CNC Machine Tools KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 41

42 Příklady tiskovin Inzerát NEW MULTITASKING MACHINE TOOLS Dear Customers, we take the liberty of inviting you to attend our booth, from 16 to 21 September 2013 at EMO Hannover, Germany. Let us acquaint you with our entire machines portfolio, news and customer services provided. You can find us in Hall 27, booth no. B KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

43 Příklady tiskovin Inzerát НОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ MULTICUT Line 500i / 630 Многофункциональные токарно-фрезерные обрабатывающие центры Макс. диаметр токарной обработки: 1020 / 1030 мм Макс. длина токарной обработки: 1 600, 2 100, 3 100, 4 600, мм Мощность двигателя: 59/74 / 41/78 квт KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 43

44 Příklady tiskovin Blok Hlavičkový papír Již let obrábíme Vaši budoucnost Již let obrábíme Vaši budoucnost KOVOSVIT MAS, a.s. nám. T. Bati Sezimovo Ústí t: f: e: w: KOVOSVIT MAS, a.s. nám. T. Bati Sezimovo Ústí t: f: e: w: 44 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

45 Příklady tiskovin Blok Hlavičkový papír Станкостроительная компания Станкостроительная компания МТЕ КОВОСВИТ МАС , Ростовская область Азов, ул. Заводская, 1 т: +7 (863) ф: w: МТЕ КОВОСВИТ МАС , Ростовская область Азов, ул. Заводская, 1 т: +7 (863) ф: w: KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 45

46 Příklady tiskovin CD / DVD MAS Machine Monitor Application 46 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

47 Příklady tiskovin Tašky CNC Machine Tools KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 47

48 Příklady tiskovin Billboard CNC Machine Tools 48 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

49 Příklady tiskovin KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 49

50 PowerPoint Z HISTORIE FIRMY KOVOSVIT MAS váš partner na cestě k úspěchu 04 PREZENTACE LOREM IPSUM DOLOR 1939 Firma Baťa nový strojírenský závod na výrobu obráběcích strojů MAS 1949 Vznik národního podniku KOVOSVIT 1972 Sériová výroba strojů s NC řízením 1991 Založení akciové společnosti KOVOSVIT, a.s Holdingové uspořádání KOVOSVIT MAS, a.s. součást skupiny KKCG 2010 KOVOSVIT MAS, a.s. součást BONATRANS GROUP HOLDING LIMITED 2011 Změna jediného akcionáře na FPK Group Limited 2012 Založení společného podniku MTE KOVOSVIT MAS v Azově, Ruská federace Opening of the assembly hall of the MTE KOVOSVIT MAS Opening of the assembly hall of the MTE KOVOSVIT MAS KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

51 PowerPoint Opening of the assembly hall of the MTE KOVOSVIT MAS Opening of the assembly hall of the MTE KOVOSVIT MAS KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 51

52 E mail Signature 52 KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 01

53 E mail Banner KOVOSVIT MAS Corporate Identity 2014_release 53

54

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce jsme si připomněli

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designu. Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU. Michal Ocilka

Západočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designu. Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU. Michal Ocilka Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU Michal Ocilka Plzeň 2013 4 Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu Oddělení designu

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace.

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace. o nás Jsme mladé a stále se dynamicky rozvíjející studio, vyčnívající především přístupem ke klientovi, kreativním a zásadně individuálním řešením jednotlivých zakázek či služeb. Působíme v oblasti marketingu,

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více