7/2010 Oslavy výročí založení společnosti Golfový turnaj Zahradní párty Nové aplikace Newsletter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2010 Oslavy výročí založení společnosti Golfový turnaj Zahradní párty Nové aplikace Newsletter"

Transkript

1 Software pro váš úspěch 7/2010 Oslavy výročí založení společnosti Golfový turnaj Zahradní párty Nové aplikace Newsletter

2 Oslavy výročí založení společnosti Milí přátelé, v letošním roce uběhne právě dvacet let od založení společnosti Vema. Dvacet let je nejen pro člověka, ale také pro společnost dlouhý úsek života. V osobním životě se už jedná o generační rozdíl a pro soukromou společnost je to prakticky maximální stáří. Dokládá to skutečnost, že jsme se do podnikání vrhli ihned, jak to podmínky ve společnosti umožnily. I když jde o dlouhý časový úsek, mám pocit, že uplynul jako voda. Každodenně se člověk zaměřuje na úkoly, které stojí před ním, plánuje další akce, zamýšlí se nad koncepcí do budoucna. V tomto běžném shonu se jaksi vytrácí pohled zpět, za sebe, do minulosti. Přitom i tento pohled je důležitý. Umožní nám neopakovat chyby a pochopit své silné stránky. Ke každému správnému výročí patří bilancování. Jaký vlastně byl vývoj naší fi rmy v uplynulých dvaceti letech? Určitě jedním ze základních pohledů je pohled ekonomický. Ten pro nás vychází příznivě. Společnost pravidelně každý rok zvyšuje svůj obrat a také náš kolektiv se rozrostl z počáteční party devíti společníků na dnešních sto padesát spolupracovníků. Obor, ve kterém působíme, je bezesporu jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, a proto určitě nebylo lehké se udržet na trhu. Skutečnost, že jsme se postupně vypracovali na pozici lídra v oblasti HR systémů, považuji za doklad kvality našeho dvacetiletého úsilí. Pro další vývoj naší společnosti je velmi důležitá ještě jedna vlastnost, která má své kořeny v historii. Máme správnou koncepci? Máme potenciál kolektiv Vema k dynamickým inovacím, které jsou předpokladem dalšího růstu společnosti? Věřím, že na tyto otázky lze odpovědět kladně a to i přesto, že Vema tradičně nevyužívá aktuální průmyslové standardy. Právě díky tomu jsme už několikrát v minulosti mohli snadno a významně inovovat naše řešení. Vzpomeňme na vznik V3 technologie, jejíž vlastnosti nám dodnes řada konkurentů závidí, nebo snadnou akceleraci ve změně vnímání softwaru z pozice produktu na službu. Uvědomění si vlastních úspěchů vytváří pocit identifi kace s fi rmou. Velmi bych si přál, aby každý ve firmě mohl být oprávněně hrdý na to, že zde pracuje. Určitě všichni najdeme nejeden okamžik, kdy se nám něco podařilo a kdy to zákazník ocenil. Jako u každé lidské činnosti jsou právě tyto okamžiky zdrojem síly, která nás žene za dalšími výzvami. Bilancovat a procházet historií určitě není možné bez toho, abychom se nezmínili o Vás, těch, kteří jste byli strůjci našich úspěchů. Ing. Michal Máčel, CSc., MBA ředitel společnosti Vema 2

3 S uživateli jsme rozkrojili narozeninový dort Od založení společnosti Vema uběhla letos 2. července již dvě desetiletí. Z malé neznámé brněnské fi rmy vyrostl během tohoto období jeden z nejvýznamnějších dodavatelů informačních systémů pro řízení lidských zdrojů s působností po celé České i Slovenské republice. Oslavy 20. výročí založení společnosti byly zahájeny každoroční sérií setkání uživatelů. Program 12. ročníku setkání uživatelů jsme tvořili s ohledem na toto významné jubileum, ale také jsme kladli důraz na zjednodušení a zefektivnění práce s našimi aplikacemi. Pro uživatele byly připraveny zajímavé přednášky i prostor pro dotazy a výměnu praktických zkušeností s využíváním našich aplikací. Vyvrcholením všech setkání bylo slavnostní rozkrojení narozeninového dortu, všichni účastníci si odnesli také upomínkové předměty. Letos jsme připravili několik změn pro nejbližší verze aplikací, které přinesou uživatelům větší komfort i vyšší bezpečnost užívání aplikací. Prezentovali jsme přípravu elektronických podání na zdravotní pojiš ovny přímo z aplikací Vema, tvorbu nových aplikací Odměňování a Plánování a schvalování dovolené. Jako každý rok jsme předvedli praktické funkce datového editoru pro zjednodušení práce s aplikacemi. Tentokrát jsme se zaměřili na uživatelské ukazatele, výstupy z aplikací a uživatelské sestavy. Na setkání jsme dále prezentovali komplexní personální systém, díky němuž získá každý personalista užitečný nástroj pro veškeré procesy týkající se práce se zaměstnanci. Uživatelům jsme rovněž představili portálová řešení, která přináší významné zjednodušení práce nejen personalistům, ale zvláště manažerům organizace. Na závěr ředitel společnosti rekapituloval historii společnosti Vema a prozradil, co nás čeká v nadcházejícím období. Pro uživatele jsme přichystali i propagační fi lm o důležitých meznících v historii společnosti i o její současnosti. Setkání se uskutečnila v sedmi městech České republiky (v Brně, Ostravě, Praze, Olomouci, Plzni, Pardubicích a Českých Budějovicích) a ve čtyřech městech Slovenské republiky (Bratislavě, Trenčíně, Banské Bystrici a Košicích) a zúčastnilo se jich přes tisíc uživatelů. Pravidelné setkávání a komunikace s našimi uživateli nám poskytuje skvělou příležitost pro zkvalitnění produktů i služeb. Díky setkání v České republice jsme se dozvěděli, že 28 % z dotázaných uživatelů je s produkty Vema velmi spokojeno, spokojeno je 65 % a spíše spokojeno je 7 % z dotázaných. S poskytovanými službami je velmi spokojeno 21 % z dotázaných uživatelů, spokojenost uvedlo 62 %, spíše spokojeno je 16 %. Uživatelé měli samozřejmě prostor vyjádřit své názory i podrobněji. Cení si např. šikovných instruktážních videí, ale uvítali by víc školení a uživatelských příruček. Pokusíme se jim vyjít vstříc. Dále vyslovili několik jmenovitých pochval našim konzultantům, i celé společnosti. Vybíráme např. hodnocení našich služeb od pracovnice karvinské střední školy: Poděkování patří všem za trpělivé, vstřícné a rychlené vyřizování našich požadavků přes Call Centrum. 3

4 Výročí společnosti v tisku Výročí založení společnosti je vždy významným mezníkem společnosti a vhodnou příležitostí k bilancování. Stručnou charakteristiku o našem působení na trhu můžete nalézt v redakčním článku s názvem Vema slaví už 20 let!, který vyšel v květnovém vydání Podnikatele, detailnější pohled na naši společnost, aplikace i poskytované služby poskytuje článek Hany Klčové a Dagmary Šulové s titulkem Představujeme ERP systémy na českém trhu: Vema - specialista na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a logistiku, který vyšel v dubnovém čísle časopisu IT Systems. Filmový dokument K 20. výročí založení společnosti jsme vytvořili krátký fi lm, ve kterém umožňujeme nahlédnout do naší společnosti z několika hledisek. Ve fi lmu shrnujeme naše aktivity od začátku našeho působení na trhu až do současnosti, představujeme širokou nabídku našich produktů a služeb, podáváme svědectví spokojených zákazníků, a ukazujeme chod jednotlivých poboček a divizí společnosti. Stopy v čase K oslavám našeho významného jubilea jsme zhotovili i tištěný almanach. V tomto dokumentu sledujeme rok po roku vývoj společnosti, v datech i historických fotografi ích ukazujeme rozvoj fi rmy, její účast na konferencích a veletrzích, vývoj jednotlivých aplikací, uvádíme přehled významných implementací atd. Almanach je možné prohlížet i elektronicky, v kvalitě umožňující prezentaci na internetu. 4

5 Redesign webu Další novinkou tohoto roku je změna grafi ky našeho webu. Návštěvníci jistě ocení jednoduchost stránek a lepší orientaci. Důraz jsme kladli zvláště na to, aby se návštěvníci dostali co nejrychleji k požadovaným informacím, ale zároveň aby získali jen ty informace, které se jich bezprostředně týkají. Novou strukturu webu jsme přizpůsobili i lepší optimalizaci ve vyhledávání na internetu. Zákaznický web se stal již zaběhnutým komunikačním prostředkem, proto jsme veškeré informace týkající se uživatelů přesunuli z obecného webu na tyto stránky. Pokud máte nějaké připomínky či návrhy na zlepšení, nebo byste nás chtěli pochválit, kontaktujte nás na ové adrese Golfový turnaj Hráči golfu z řad našich klientů, obchodních partnerů, ale i další zájemci o soutěžní klání se sešli na prvním golfovém turnaji Vema Golf Cup 2010, který se konal v jednom z našich nejkrásnějších golfových areálů na Konopišti. Soutěžilo se za ideálního počasí ve dvou výkonnostních kategoriích. První tři v každé kategorii a vítězové vložených soutěží longest drive a nearest to the pin si pak odnesli v upomínku skleněné trofeje a další hodnotné ceny. 5

6 Zahradní párty K významnému výročí založení společnosti jsme pro naše vybrané klienty a partnery z moravského regionu uspořádali zahradní párty. Tato akce se uskutečnila na květinovou výzdobou upraveném prostranství u našeho sídla v Brně. Pro účastníky byl přichystán nejen bohatý raut s míchanými nápoji, ale i atraktivní doprovodný program. Účastníci si mohli například vyzkoušet jízdu na oblíbených segwayích, nahlédnout do naší historie pomocí dvou nových dokumentů o společnosti (fi lmu a almanachu), podívat se na adrenalinovou ukázku několikanásobného mistra světa v biketrialu Václava Koláře a mistra Evropy Martina Kakáče, kteří předvedli svoje umění i přeskoky přes přítomné odvážné dobrovolníky. Zájemci měli také možnost nahlédnout do zákulisí společnosti, kam se běžný návštěvník nedostane. Samozřejmě nemohl chybět ani narozeninový dort a dáreček na rozloučenou. V příjemné atmosféře párty pokračovala až do nočních hodin. Aplikace roku 2010 V tomto roce jsme připravili několik nových aplikací, které uživatelům výrazně usnadní práci: Statistiky pro příspěvkové organizace Z legislativy plynou nové povinnosti pro příspěvkové organizace, a tak realizujeme další potřebné funkce pro jednoduchou komunikaci s Centrálním systémem účetních informací státu.jednou z našich produktových novinek je aplikace Výstup statistik ve formátu GXML (EU0009). Jedná se o nový konverzní modul, který ocení všechny příspěvkové organizace, které využívají informační systém EKOS a které neposílají své výkazy Rozvahu, Výsledovku a Přílohu přímo z EKOSu do CSÚIS, ale svému nadřízenému orgánu ve formátu potřebném pro Gordic. Povinnost vykazovat tyto výkazy mají jen příspěvkové organizace zřizované krajskými úřady v Jihočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. Výstupem je datový XML soubor se strukturou dle specifi kace Ministerstva fi nancí ČR s doplněnou hlavičkou a částkami v Kč na dvě desetinná místa dle požadavků informačního systému Gordic (GXML). Modulem Výstup statistik ve formátu GXML jsme rozšířili naši nabídku podpory komunikace s Centrálním systémem účetních informací státu. Díky aplikaci Účetnictví je možné jednoduše 6

7 a bezpečně zasílat účetní záznamy a jiné fi nanční výkazy do centrální databáze Ministerstva fi nancí, zpětně kontrolovat vytvořený soubor a v případě potřeby jej opravit. Nová aplikace Saldokonto účtů Do informačního systému pro řízení ekonomiky a logistiky EKOS Vema byla začleněna nová aplikace Saldokonto účtů. Aplikace umožňuje komfortní párování saldokontních účtů, umí vytvářet párovací případy, automaticky spárovat vybrané účetní zápisy a tvořit vyrovnávací doklady s on-line vazbou na účetnictví. Nevyrovnané případy zůstávají v evidenci přes hranici roku. Plánování a schvalování dovolené Nová aplikace edov bude samostatně prodávanou portálovou aplikací, která pomocí dynamických dokumentů umožní pořizovat data do aplikace Personalistika a prohlížet interaktivní přehledy např. plán a čerpání dovolené. Bude realizován např.: roční plán dovolené, kdy si pracovník zadá plán dovolené a nadřízený jej schválí, žádost o dovolenou, kdy si pracovník napíše plán a žádá o jeho schválení, žádanka vytvořená z plánu, schvalovací formulář umožní pohled na soulad plánu, žádosti a čerpání, upozornění na nečerpání dovolené dle plánu, kontrola zůstatků dovolené, poskytované přehledy: Plánovaná nepřítomnost, Přehled dovolených, Zůstatky dovolených, Řešení loňské a předloňské dovolené. Odměňování Nová databázová aplikace Odměňování (ODM) bude sloužit k výpočtu odměn podle pravidel platných v dané organizaci. Variabilita aplikace je zajištěna tím, že obsahuje obecné datové struktury. Specifi cké výpočty jsou realizovány prostřednictvím Python skriptů, které se vytvoří na míru a doinstalují se jako konfi gurace aplikace. Tato aplikace úzce spolupracuje s aplikací Workfl ow (WKF), která umožní úpravy a schvalování navržených odměn v intranetovém prostředí na Vema Portálu. Plánujeme i elektronické předávání na zdravotní pojiš ovny Všechny pojiš ovny umožňují elektronické podání Přehledu plateb zaměstnavatele a Hromadného oznámení zaměstnavatele a to pomocí ručního odeslání připraveného souboru. Používají 3 způsoby podání, svůj způsob podání má VZP, dále také ZPMV, ostatní pojiš ovny používají tzv. portál ZP. 7

8 Zprávy Vema v novém Pro čtení Zpráv Vema přímo v aplikacích se již nemusíte přihlašovat na zákaznický web, stačí kliknout na název zprávy a obsah článku se rozbalí. Druhou novinkou je možnost zasílání zpráv o nových článcích a distribucích nejen prostřednictvím Zpráv Vema jako RSS, ale i na ovou adresu. Pro tuto formu odebírání Zpráv je nutné provést nastavení na zákaznickém webu. Pro Vás, kteří byste rádi dostávali důležité informace em, přinášíme stručný návod. V dynamickém dokumentu Evidované kontakty v části Naše organizace se v kontaktu s Vaší ovou adresou, pod kterou jste přihlášeni na zákaznický web, zobrazuje ve sloupci Zprávy ikona s modrou obálkou. Kliknutím na obálku se zobrazí přehled skupin zpráv (totožný s kanály RSS), kde můžete zaškrtnout oblasti, o kterých si přejete doručovat Zprávy Vema em. Vaše nastavení můžete kdykoliv změnit nebo zrušit. V příchozích ech rovněž naleznete odkaz na zákaznický web a přímo na stránku, kde můžete nastavení odesílání zpráv em změnit nebo zrušit. Pokud v kontaktech nenajdete Vaší ovou adresu ani ikonu modré obálky, napište nám ve formuláři Kontaktujte nás žádost o zařazení Vašeho kontaktu do naší databáze. Modernější a větší prostory V sídle naší společnosti v Brně proběhla rekonstrukce budovy. V loňském roce jsme rozšířili kancelářské plochy do půdního prostoru a byla zmodernizována sociální zařízení. Letos jsme se vrhli na zateplení budovy a novou fasádu. dříve dnes Vema opět mezi nejvýznamnějšími brněnskými firmami Pošesté za sebou byla společnost Vema vyhodnocena jako jedna z nejvýznamnějších organizací Brna, a to v osmém ročníku ankety Brno Top 100. V této prestižní anketě, kterou pořádá časopis Brno Business pod záštitou primátora města Brna, vybírala široká veřejnost a poté i odborná porota ty osobnosti a společnosti, které se značnou měrou podílejí na významu, rozvoji a prosperitě města Brna. 8

9 Vema výrazně posílila svoji pozici v žebříčku nejvýznamnějších ICT společností Již počtvrté za sebou byla společnost Vema vyhodnocena jako jedna z nejvýznamnějších ICT fi rem České republiky. Tak jako v minulých letech, i letos jsme byli zařazeni mezi stovku nejvýznamnějších ICT fi rem podnikajících v tuzemsku v oblasti informačních a komunikačních technologií. Svoji pozici na trhu, a tedy i v tomto žebříčku, jsme navzdory hospodářské krizi nejen obhájili, ale dokonce i výrazně posílili z 90. na 79. místo. Tuto soutěž, která má letos již 15. ročník, pořádá Magazín ComputerWorld. Vema má projektové řízení podle ČSN ISO : 2004 Po úspěšném certifi kačním auditu jsme od Sdružení pro certifi - kaci systémů jakosti obdrželi atest, který potvrzuje soulad našeho projektového managementu v oblasti implementace aplikací a služeb u zákazníků s požadavky normy ČSN ISO : Letos je to již třetí doklad o shodě s normami jakosti. V březnu nám byly uděleny certifikáty dokazující, že je v naší společnosti zaveden a uplatňován systém managementu podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001, to platí pro všechny procesy návrhu a vývoje informačních systémů, implementace, poradenství, i pro poskytování informačního systému jako služby a externího zpracování mezd. 9

10 Sponzoring Vema a Veteran Tour Macocha Příznivci historického motorismu se sešli na XXX. ročníku mezinárodní orientační soutěže historických vozidel Veteran Tour Macocha 2010, který se konal o víkendu 12. a 13. června 2010 v malebném prostředí Moravského krasu. Po krátké výstavě historických vozidel nejrůznějších kategorií v Blansku se tato vozidla vydala na tra s neotřelými soutěžními prvky. Pořadatelem tohoto jedinečného zážitku byl Tatra klub Brno v Autoklubu ČR, mezi sponzory byla již tradičně společnost Vema. Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2010 Společnost Vema, a. s. sponzoruje biketrial již od roku 1995, od roku 2003 je jedním z ofi ciálních partnerů mistrovství republiky. Letos, v roce 20. výročí založení společnosti, se stala generálním partnerem mistrovství. Vema Mistrovství republiky v biketrialu 2010 je 11-dílný seriál probíhající po celém území České republiky, který bude zakončen na BVV na veletrhu Bike Brno. Tradičně prvním nominačním závodem pro mistrovství světa 2010 se stala druhá soutěž seriálu s názvem Vema cup Brno 2010, která se uskutečnila od 8 hod. v Brně v místní části Kníničky ve sportovním areálu technických sportů. Hlavní trofej závodu získal vítěz kategorie ELITE Peter Barták ze Slovenska, druhé místo obsadil Václav Kolář z Blanska a třetí místo získal Karol Serwin z Polska. Závod pořádala ČMF-ÚAMK-AMK Staré Brno za finanční podpory akciové společnosti Vema, Magistrátu města Brna a ostatních subjektů. 10

11 Na závěr Vám přejeme příjemné prožití dovolené 11

12 Kontakty Česká republika Vema, a. s. Okružní 871/3a 638 Brno IČ: tel.: fax: Call Centrum: Žlutá linka: (20 Kč/min. vč. DPH) Zelená linka: Pobočky: Praha LONGIN Business Center Na Rybníčku 5/ Praha 2 tel: České Budějovice Kamarytova České Budějovice tel: Olomouc Ibsenova 496/ Olomouc tel: Plzeň Šafaříkovy sady 2455/ Plzeň tel: Slovenská republika Vema, s. r. o. Prievozská 14/A Bratislava IČ: tel: Call Centrum Vema: Žlutá linka: (1 /min. vč. DPH) Registrace požadavků: Pobočka: Banská Bystrica Zvolenská cesta Banská Bystrica tel: Vema, a. s.

montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58

montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58 montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58 Milí přátelé, v letošním roce uběhne právě dvacet let od založení společnosti Vema. Dvacet let je nejen pro člověka, ale také pro společnost dlouhý úsek života. V osobním

Více

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010.

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010. Software pro váš úspěch 12/2010 Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010 Newsletter Jsme tu pro Vás i během Vánoc Pracovní doba mezi vánočními svátky zůstává

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch 10/2010 Ocenění firemního webu Portál a workflow Vema na SIS 2010 Workshop na konferenci New vision in HR Novinky v aplikaci PAM Levnější výplatní lístky Newsletter Aktuality Navštivte

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Duben 2015 Představujeme holding Solitea Zastupování vedoucích ve Workflow aplikacích Implementace systému u nových zákazníků Co umí Nástupní a Změnový list Newsle er Výroční konference

Více

prosinec 2012 Pomůžeme Vám online Novinka v komunikaci požadavků Efektivní time management Newsle er

prosinec 2012 Pomůžeme Vám online Novinka v komunikaci požadavků Efektivní time management Newsle er Software pro váš úspěch prosinec 2012 Pomůžeme Vám online Novinka v komunikaci požadavků Efektivní time management Newsle er Stalo se v roce 2012 Zorganizovali jsme pro vás 11 druhů různých setkání a seminářů

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Asseco Solutions, a.s.

Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. Výroční zpráva společnosti za účetní období 1. 1. 31. 12. 2012 OBSAH Úvodní slovo místopředsedy představenstva a generálního ředitele pro ČR Profil společnosti Významné události

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Software pro váš úspěch Říjen 2014 Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Newsle er Speciální nabídka pro školy So ware

Více

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA All Inclusive www.egovernment.cz č. 1 /2008 redakce All inclusive ve veřejné správě Veřejná správa v České republice zatím příliš interaktivní, efektivní

Více

KARAT Konference 2013. Spojení pevné jako beton. Moderní Business Intelligence. Workflow a procesy v IS KARAT. Rozhovor s Miloslavou Čechákovou

KARAT Konference 2013. Spojení pevné jako beton. Moderní Business Intelligence. Workflow a procesy v IS KARAT. Rozhovor s Miloslavou Čechákovou Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 2/2013 KARAT NEWS KARAT Konference 2013 strana 4 PŘÍPADOVÁ STUDIE Spojení pevné jako beton strana 6 Moderní Business Intelligence strana

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Červen 2014 Vznik holdingu Solitea Stěhování do nového datacentra Elektronický Dochádzkový Systém s fotením Novinky v ovládání klienta pod V4 Newsle er Společnos Vema, Cígler So

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Tvoříme pro vás lepší svět

Tvoříme pro vás lepší svět Výroční zpráva 2003 No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile 14 Vybrané služby v roce 2003 18 Ve službách veřejnosti 20 Za úspěchem

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

OVB Journal. Stavíme na pevných základech Sedmero firemních hodnot OVB

OVB Journal. Stavíme na pevných základech Sedmero firemních hodnot OVB OVB Journal duben 2011 Stavíme na pevných základech Sedmero firemních hodnot OVB Vytrvalý Martin Zoubek Úspěch není štěstí ani náhoda, ale vytrvalost a disciplína Češi nejsou finančně gramotní Naučme je

Více

Rozhovor s Davidem Francem

Rozhovor s Davidem Francem Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí strana 5 Rozhovor s Davidem Francem strana 8 PŘÍPADOVÁ

Více

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4 Česká info 2/ 2012 Magazín pro zaměstnance a obchodní službu ČP Česká pojišťovna a.s. březen / duben 2012 Samuraj mezi námi Japonské alter ego Václava Mádla Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

ISSS 2015 SBORNÍK KONFERENCE. 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 18.

ISSS 2015 SBORNÍK KONFERENCE. 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 18. 18. ROČNÍK KONFERENCE ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS SBORNÍK KONFERENCE www.isss.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Pavel Kysilka,

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

ARBES Technologies je pojem ve finančním softwaru

ARBES Technologies je pojem ve finančním softwaru Ročník 16 (7/2014) www.iprosperita.cz Skupina Patria Finance na trhu 20 let Investiční banka Patria Finance oslavila 20. výročí působení na českém trhu obhajobou titulu Zlatá koruna 2014 v rámci kategorie

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více