7/2010 Oslavy výročí založení společnosti Golfový turnaj Zahradní párty Nové aplikace Newsletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2010 Oslavy výročí založení společnosti Golfový turnaj Zahradní párty Nové aplikace Newsletter"

Transkript

1 Software pro váš úspěch 7/2010 Oslavy výročí založení společnosti Golfový turnaj Zahradní párty Nové aplikace Newsletter

2 Oslavy výročí založení společnosti Milí přátelé, v letošním roce uběhne právě dvacet let od založení společnosti Vema. Dvacet let je nejen pro člověka, ale také pro společnost dlouhý úsek života. V osobním životě se už jedná o generační rozdíl a pro soukromou společnost je to prakticky maximální stáří. Dokládá to skutečnost, že jsme se do podnikání vrhli ihned, jak to podmínky ve společnosti umožnily. I když jde o dlouhý časový úsek, mám pocit, že uplynul jako voda. Každodenně se člověk zaměřuje na úkoly, které stojí před ním, plánuje další akce, zamýšlí se nad koncepcí do budoucna. V tomto běžném shonu se jaksi vytrácí pohled zpět, za sebe, do minulosti. Přitom i tento pohled je důležitý. Umožní nám neopakovat chyby a pochopit své silné stránky. Ke každému správnému výročí patří bilancování. Jaký vlastně byl vývoj naší fi rmy v uplynulých dvaceti letech? Určitě jedním ze základních pohledů je pohled ekonomický. Ten pro nás vychází příznivě. Společnost pravidelně každý rok zvyšuje svůj obrat a také náš kolektiv se rozrostl z počáteční party devíti společníků na dnešních sto padesát spolupracovníků. Obor, ve kterém působíme, je bezesporu jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, a proto určitě nebylo lehké se udržet na trhu. Skutečnost, že jsme se postupně vypracovali na pozici lídra v oblasti HR systémů, považuji za doklad kvality našeho dvacetiletého úsilí. Pro další vývoj naší společnosti je velmi důležitá ještě jedna vlastnost, která má své kořeny v historii. Máme správnou koncepci? Máme potenciál kolektiv Vema k dynamickým inovacím, které jsou předpokladem dalšího růstu společnosti? Věřím, že na tyto otázky lze odpovědět kladně a to i přesto, že Vema tradičně nevyužívá aktuální průmyslové standardy. Právě díky tomu jsme už několikrát v minulosti mohli snadno a významně inovovat naše řešení. Vzpomeňme na vznik V3 technologie, jejíž vlastnosti nám dodnes řada konkurentů závidí, nebo snadnou akceleraci ve změně vnímání softwaru z pozice produktu na službu. Uvědomění si vlastních úspěchů vytváří pocit identifi kace s fi rmou. Velmi bych si přál, aby každý ve firmě mohl být oprávněně hrdý na to, že zde pracuje. Určitě všichni najdeme nejeden okamžik, kdy se nám něco podařilo a kdy to zákazník ocenil. Jako u každé lidské činnosti jsou právě tyto okamžiky zdrojem síly, která nás žene za dalšími výzvami. Bilancovat a procházet historií určitě není možné bez toho, abychom se nezmínili o Vás, těch, kteří jste byli strůjci našich úspěchů. Ing. Michal Máčel, CSc., MBA ředitel společnosti Vema 2

3 S uživateli jsme rozkrojili narozeninový dort Od založení společnosti Vema uběhla letos 2. července již dvě desetiletí. Z malé neznámé brněnské fi rmy vyrostl během tohoto období jeden z nejvýznamnějších dodavatelů informačních systémů pro řízení lidských zdrojů s působností po celé České i Slovenské republice. Oslavy 20. výročí založení společnosti byly zahájeny každoroční sérií setkání uživatelů. Program 12. ročníku setkání uživatelů jsme tvořili s ohledem na toto významné jubileum, ale také jsme kladli důraz na zjednodušení a zefektivnění práce s našimi aplikacemi. Pro uživatele byly připraveny zajímavé přednášky i prostor pro dotazy a výměnu praktických zkušeností s využíváním našich aplikací. Vyvrcholením všech setkání bylo slavnostní rozkrojení narozeninového dortu, všichni účastníci si odnesli také upomínkové předměty. Letos jsme připravili několik změn pro nejbližší verze aplikací, které přinesou uživatelům větší komfort i vyšší bezpečnost užívání aplikací. Prezentovali jsme přípravu elektronických podání na zdravotní pojiš ovny přímo z aplikací Vema, tvorbu nových aplikací Odměňování a Plánování a schvalování dovolené. Jako každý rok jsme předvedli praktické funkce datového editoru pro zjednodušení práce s aplikacemi. Tentokrát jsme se zaměřili na uživatelské ukazatele, výstupy z aplikací a uživatelské sestavy. Na setkání jsme dále prezentovali komplexní personální systém, díky němuž získá každý personalista užitečný nástroj pro veškeré procesy týkající se práce se zaměstnanci. Uživatelům jsme rovněž představili portálová řešení, která přináší významné zjednodušení práce nejen personalistům, ale zvláště manažerům organizace. Na závěr ředitel společnosti rekapituloval historii společnosti Vema a prozradil, co nás čeká v nadcházejícím období. Pro uživatele jsme přichystali i propagační fi lm o důležitých meznících v historii společnosti i o její současnosti. Setkání se uskutečnila v sedmi městech České republiky (v Brně, Ostravě, Praze, Olomouci, Plzni, Pardubicích a Českých Budějovicích) a ve čtyřech městech Slovenské republiky (Bratislavě, Trenčíně, Banské Bystrici a Košicích) a zúčastnilo se jich přes tisíc uživatelů. Pravidelné setkávání a komunikace s našimi uživateli nám poskytuje skvělou příležitost pro zkvalitnění produktů i služeb. Díky setkání v České republice jsme se dozvěděli, že 28 % z dotázaných uživatelů je s produkty Vema velmi spokojeno, spokojeno je 65 % a spíše spokojeno je 7 % z dotázaných. S poskytovanými službami je velmi spokojeno 21 % z dotázaných uživatelů, spokojenost uvedlo 62 %, spíše spokojeno je 16 %. Uživatelé měli samozřejmě prostor vyjádřit své názory i podrobněji. Cení si např. šikovných instruktážních videí, ale uvítali by víc školení a uživatelských příruček. Pokusíme se jim vyjít vstříc. Dále vyslovili několik jmenovitých pochval našim konzultantům, i celé společnosti. Vybíráme např. hodnocení našich služeb od pracovnice karvinské střední školy: Poděkování patří všem za trpělivé, vstřícné a rychlené vyřizování našich požadavků přes Call Centrum. 3

4 Výročí společnosti v tisku Výročí založení společnosti je vždy významným mezníkem společnosti a vhodnou příležitostí k bilancování. Stručnou charakteristiku o našem působení na trhu můžete nalézt v redakčním článku s názvem Vema slaví už 20 let!, který vyšel v květnovém vydání Podnikatele, detailnější pohled na naši společnost, aplikace i poskytované služby poskytuje článek Hany Klčové a Dagmary Šulové s titulkem Představujeme ERP systémy na českém trhu: Vema - specialista na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a logistiku, který vyšel v dubnovém čísle časopisu IT Systems. Filmový dokument K 20. výročí založení společnosti jsme vytvořili krátký fi lm, ve kterém umožňujeme nahlédnout do naší společnosti z několika hledisek. Ve fi lmu shrnujeme naše aktivity od začátku našeho působení na trhu až do současnosti, představujeme širokou nabídku našich produktů a služeb, podáváme svědectví spokojených zákazníků, a ukazujeme chod jednotlivých poboček a divizí společnosti. Stopy v čase K oslavám našeho významného jubilea jsme zhotovili i tištěný almanach. V tomto dokumentu sledujeme rok po roku vývoj společnosti, v datech i historických fotografi ích ukazujeme rozvoj fi rmy, její účast na konferencích a veletrzích, vývoj jednotlivých aplikací, uvádíme přehled významných implementací atd. Almanach je možné prohlížet i elektronicky, v kvalitě umožňující prezentaci na internetu. 4

5 Redesign webu Další novinkou tohoto roku je změna grafi ky našeho webu. Návštěvníci jistě ocení jednoduchost stránek a lepší orientaci. Důraz jsme kladli zvláště na to, aby se návštěvníci dostali co nejrychleji k požadovaným informacím, ale zároveň aby získali jen ty informace, které se jich bezprostředně týkají. Novou strukturu webu jsme přizpůsobili i lepší optimalizaci ve vyhledávání na internetu. Zákaznický web se stal již zaběhnutým komunikačním prostředkem, proto jsme veškeré informace týkající se uživatelů přesunuli z obecného webu na tyto stránky. Pokud máte nějaké připomínky či návrhy na zlepšení, nebo byste nás chtěli pochválit, kontaktujte nás na ové adrese Golfový turnaj Hráči golfu z řad našich klientů, obchodních partnerů, ale i další zájemci o soutěžní klání se sešli na prvním golfovém turnaji Vema Golf Cup 2010, který se konal v jednom z našich nejkrásnějších golfových areálů na Konopišti. Soutěžilo se za ideálního počasí ve dvou výkonnostních kategoriích. První tři v každé kategorii a vítězové vložených soutěží longest drive a nearest to the pin si pak odnesli v upomínku skleněné trofeje a další hodnotné ceny. 5

6 Zahradní párty K významnému výročí založení společnosti jsme pro naše vybrané klienty a partnery z moravského regionu uspořádali zahradní párty. Tato akce se uskutečnila na květinovou výzdobou upraveném prostranství u našeho sídla v Brně. Pro účastníky byl přichystán nejen bohatý raut s míchanými nápoji, ale i atraktivní doprovodný program. Účastníci si mohli například vyzkoušet jízdu na oblíbených segwayích, nahlédnout do naší historie pomocí dvou nových dokumentů o společnosti (fi lmu a almanachu), podívat se na adrenalinovou ukázku několikanásobného mistra světa v biketrialu Václava Koláře a mistra Evropy Martina Kakáče, kteří předvedli svoje umění i přeskoky přes přítomné odvážné dobrovolníky. Zájemci měli také možnost nahlédnout do zákulisí společnosti, kam se běžný návštěvník nedostane. Samozřejmě nemohl chybět ani narozeninový dort a dáreček na rozloučenou. V příjemné atmosféře párty pokračovala až do nočních hodin. Aplikace roku 2010 V tomto roce jsme připravili několik nových aplikací, které uživatelům výrazně usnadní práci: Statistiky pro příspěvkové organizace Z legislativy plynou nové povinnosti pro příspěvkové organizace, a tak realizujeme další potřebné funkce pro jednoduchou komunikaci s Centrálním systémem účetních informací státu.jednou z našich produktových novinek je aplikace Výstup statistik ve formátu GXML (EU0009). Jedná se o nový konverzní modul, který ocení všechny příspěvkové organizace, které využívají informační systém EKOS a které neposílají své výkazy Rozvahu, Výsledovku a Přílohu přímo z EKOSu do CSÚIS, ale svému nadřízenému orgánu ve formátu potřebném pro Gordic. Povinnost vykazovat tyto výkazy mají jen příspěvkové organizace zřizované krajskými úřady v Jihočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. Výstupem je datový XML soubor se strukturou dle specifi kace Ministerstva fi nancí ČR s doplněnou hlavičkou a částkami v Kč na dvě desetinná místa dle požadavků informačního systému Gordic (GXML). Modulem Výstup statistik ve formátu GXML jsme rozšířili naši nabídku podpory komunikace s Centrálním systémem účetních informací státu. Díky aplikaci Účetnictví je možné jednoduše 6

7 a bezpečně zasílat účetní záznamy a jiné fi nanční výkazy do centrální databáze Ministerstva fi nancí, zpětně kontrolovat vytvořený soubor a v případě potřeby jej opravit. Nová aplikace Saldokonto účtů Do informačního systému pro řízení ekonomiky a logistiky EKOS Vema byla začleněna nová aplikace Saldokonto účtů. Aplikace umožňuje komfortní párování saldokontních účtů, umí vytvářet párovací případy, automaticky spárovat vybrané účetní zápisy a tvořit vyrovnávací doklady s on-line vazbou na účetnictví. Nevyrovnané případy zůstávají v evidenci přes hranici roku. Plánování a schvalování dovolené Nová aplikace edov bude samostatně prodávanou portálovou aplikací, která pomocí dynamických dokumentů umožní pořizovat data do aplikace Personalistika a prohlížet interaktivní přehledy např. plán a čerpání dovolené. Bude realizován např.: roční plán dovolené, kdy si pracovník zadá plán dovolené a nadřízený jej schválí, žádost o dovolenou, kdy si pracovník napíše plán a žádá o jeho schválení, žádanka vytvořená z plánu, schvalovací formulář umožní pohled na soulad plánu, žádosti a čerpání, upozornění na nečerpání dovolené dle plánu, kontrola zůstatků dovolené, poskytované přehledy: Plánovaná nepřítomnost, Přehled dovolených, Zůstatky dovolených, Řešení loňské a předloňské dovolené. Odměňování Nová databázová aplikace Odměňování (ODM) bude sloužit k výpočtu odměn podle pravidel platných v dané organizaci. Variabilita aplikace je zajištěna tím, že obsahuje obecné datové struktury. Specifi cké výpočty jsou realizovány prostřednictvím Python skriptů, které se vytvoří na míru a doinstalují se jako konfi gurace aplikace. Tato aplikace úzce spolupracuje s aplikací Workfl ow (WKF), která umožní úpravy a schvalování navržených odměn v intranetovém prostředí na Vema Portálu. Plánujeme i elektronické předávání na zdravotní pojiš ovny Všechny pojiš ovny umožňují elektronické podání Přehledu plateb zaměstnavatele a Hromadného oznámení zaměstnavatele a to pomocí ručního odeslání připraveného souboru. Používají 3 způsoby podání, svůj způsob podání má VZP, dále také ZPMV, ostatní pojiš ovny používají tzv. portál ZP. 7

8 Zprávy Vema v novém Pro čtení Zpráv Vema přímo v aplikacích se již nemusíte přihlašovat na zákaznický web, stačí kliknout na název zprávy a obsah článku se rozbalí. Druhou novinkou je možnost zasílání zpráv o nových článcích a distribucích nejen prostřednictvím Zpráv Vema jako RSS, ale i na ovou adresu. Pro tuto formu odebírání Zpráv je nutné provést nastavení na zákaznickém webu. Pro Vás, kteří byste rádi dostávali důležité informace em, přinášíme stručný návod. V dynamickém dokumentu Evidované kontakty v části Naše organizace se v kontaktu s Vaší ovou adresou, pod kterou jste přihlášeni na zákaznický web, zobrazuje ve sloupci Zprávy ikona s modrou obálkou. Kliknutím na obálku se zobrazí přehled skupin zpráv (totožný s kanály RSS), kde můžete zaškrtnout oblasti, o kterých si přejete doručovat Zprávy Vema em. Vaše nastavení můžete kdykoliv změnit nebo zrušit. V příchozích ech rovněž naleznete odkaz na zákaznický web a přímo na stránku, kde můžete nastavení odesílání zpráv em změnit nebo zrušit. Pokud v kontaktech nenajdete Vaší ovou adresu ani ikonu modré obálky, napište nám ve formuláři Kontaktujte nás žádost o zařazení Vašeho kontaktu do naší databáze. Modernější a větší prostory V sídle naší společnosti v Brně proběhla rekonstrukce budovy. V loňském roce jsme rozšířili kancelářské plochy do půdního prostoru a byla zmodernizována sociální zařízení. Letos jsme se vrhli na zateplení budovy a novou fasádu. dříve dnes Vema opět mezi nejvýznamnějšími brněnskými firmami Pošesté za sebou byla společnost Vema vyhodnocena jako jedna z nejvýznamnějších organizací Brna, a to v osmém ročníku ankety Brno Top 100. V této prestižní anketě, kterou pořádá časopis Brno Business pod záštitou primátora města Brna, vybírala široká veřejnost a poté i odborná porota ty osobnosti a společnosti, které se značnou měrou podílejí na významu, rozvoji a prosperitě města Brna. 8

9 Vema výrazně posílila svoji pozici v žebříčku nejvýznamnějších ICT společností Již počtvrté za sebou byla společnost Vema vyhodnocena jako jedna z nejvýznamnějších ICT fi rem České republiky. Tak jako v minulých letech, i letos jsme byli zařazeni mezi stovku nejvýznamnějších ICT fi rem podnikajících v tuzemsku v oblasti informačních a komunikačních technologií. Svoji pozici na trhu, a tedy i v tomto žebříčku, jsme navzdory hospodářské krizi nejen obhájili, ale dokonce i výrazně posílili z 90. na 79. místo. Tuto soutěž, která má letos již 15. ročník, pořádá Magazín ComputerWorld. Vema má projektové řízení podle ČSN ISO : 2004 Po úspěšném certifi kačním auditu jsme od Sdružení pro certifi - kaci systémů jakosti obdrželi atest, který potvrzuje soulad našeho projektového managementu v oblasti implementace aplikací a služeb u zákazníků s požadavky normy ČSN ISO : Letos je to již třetí doklad o shodě s normami jakosti. V březnu nám byly uděleny certifikáty dokazující, že je v naší společnosti zaveden a uplatňován systém managementu podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001, to platí pro všechny procesy návrhu a vývoje informačních systémů, implementace, poradenství, i pro poskytování informačního systému jako služby a externího zpracování mezd. 9

10 Sponzoring Vema a Veteran Tour Macocha Příznivci historického motorismu se sešli na XXX. ročníku mezinárodní orientační soutěže historických vozidel Veteran Tour Macocha 2010, který se konal o víkendu 12. a 13. června 2010 v malebném prostředí Moravského krasu. Po krátké výstavě historických vozidel nejrůznějších kategorií v Blansku se tato vozidla vydala na tra s neotřelými soutěžními prvky. Pořadatelem tohoto jedinečného zážitku byl Tatra klub Brno v Autoklubu ČR, mezi sponzory byla již tradičně společnost Vema. Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2010 Společnost Vema, a. s. sponzoruje biketrial již od roku 1995, od roku 2003 je jedním z ofi ciálních partnerů mistrovství republiky. Letos, v roce 20. výročí založení společnosti, se stala generálním partnerem mistrovství. Vema Mistrovství republiky v biketrialu 2010 je 11-dílný seriál probíhající po celém území České republiky, který bude zakončen na BVV na veletrhu Bike Brno. Tradičně prvním nominačním závodem pro mistrovství světa 2010 se stala druhá soutěž seriálu s názvem Vema cup Brno 2010, která se uskutečnila od 8 hod. v Brně v místní části Kníničky ve sportovním areálu technických sportů. Hlavní trofej závodu získal vítěz kategorie ELITE Peter Barták ze Slovenska, druhé místo obsadil Václav Kolář z Blanska a třetí místo získal Karol Serwin z Polska. Závod pořádala ČMF-ÚAMK-AMK Staré Brno za finanční podpory akciové společnosti Vema, Magistrátu města Brna a ostatních subjektů. 10

11 Na závěr Vám přejeme příjemné prožití dovolené 11

12 Kontakty Česká republika Vema, a. s. Okružní 871/3a 638 Brno IČ: tel.: fax: Call Centrum: Žlutá linka: (20 Kč/min. vč. DPH) Zelená linka: Pobočky: Praha LONGIN Business Center Na Rybníčku 5/ Praha 2 tel: České Budějovice Kamarytova České Budějovice tel: Olomouc Ibsenova 496/ Olomouc tel: Plzeň Šafaříkovy sady 2455/ Plzeň tel: Slovenská republika Vema, s. r. o. Prievozská 14/A Bratislava IČ: tel: Call Centrum Vema: Žlutá linka: (1 /min. vč. DPH) Registrace požadavků: Pobočka: Banská Bystrica Zvolenská cesta Banská Bystrica tel: Vema, a. s.

prosinec 2011 Události uplynulého roku Vema V4 Cloud Váno ní slosovatelná anketa Zm ny v legislativ Newsle er

prosinec 2011 Události uplynulého roku Vema V4 Cloud Váno ní slosovatelná anketa Zm ny v legislativ Newsle er Software pro váš úspěch prosinec 2011 Události uplynulého roku Vema V4 Cloud Váno ní slosovatelná anketa Zm ny v legislativ Newsle er Kalendárium 2011 Opět je tu konec roku a s ním čas na bilancování a

Více

Software pro váš úspěch 1/2009. Semináře a školení Legislativa nemá prázdniny Konference Sponzorované akce Novinky Případová studie.

Software pro váš úspěch 1/2009. Semináře a školení Legislativa nemá prázdniny Konference Sponzorované akce Novinky Případová studie. Software pro váš úspěch 1/2009 Semináře a školení Legislativa nemá prázdniny Konference Sponzorované akce Novinky Případová studie Newsletter Semináře a školení Semináře k nové verzi aplikace Mzdy Vema

Více

Software pro váš úspěch 3/2011. Jak jsme si vedli v uplynulém roce Komunikace se zdravotními pojiš ovnami Elektronické plánování dovolené.

Software pro váš úspěch 3/2011. Jak jsme si vedli v uplynulém roce Komunikace se zdravotními pojiš ovnami Elektronické plánování dovolené. Software pro váš úspěch 3/2011 Jak jsme si vedli v uplynulém roce Komunikace se zdravotními pojiš ovnami Elektronické plánování dovolené Newsletter Naše úspěchy v jubilejním roce Jak jste jistě zaznamenali,

Více

Newsletter 3/2009. Software pro váš úspěch

Newsletter 3/2009. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch 3/2009 Vánoční soutěž Pracovní doba v době vánoc Odborné články Semináře k legislativním změnám Distribuce nových aplikací Novinky v produktech Datové schránky Newsletter Společnost

Více

prosinec 2012 Pomůžeme Vám online Novinka v komunikaci požadavků Efektivní time management Newsle er

prosinec 2012 Pomůžeme Vám online Novinka v komunikaci požadavků Efektivní time management Newsle er Software pro váš úspěch prosinec 2012 Pomůžeme Vám online Novinka v komunikaci požadavků Efektivní time management Newsle er Stalo se v roce 2012 Zorganizovali jsme pro vás 11 druhů různých setkání a seminářů

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch 10/2010 Ocenění firemního webu Portál a workflow Vema na SIS 2010 Workshop na konferenci New vision in HR Novinky v aplikaci PAM Levnější výplatní lístky Newsletter Aktuality Navštivte

Více

duben 2012 Ceny v anket lákaly Chystáme v roce 2012 Potkejte se s námi Newsle er

duben 2012 Ceny v anket lákaly Chystáme v roce 2012 Potkejte se s námi Newsle er Software pro váš úspěch duben 2012 Ceny v anket lákaly Chystáme v roce 2012 Potkejte se s námi Newsle er Co je nového v aplikaci Mzdy Leden a březen již tradičně patřily seminářům k novým verzím programu

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010.

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010. Software pro váš úspěch 12/2010 Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010 Newsletter Jsme tu pro Vás i během Vánoc Pracovní doba mezi vánočními svátky zůstává

Více

7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2013 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený Import řidičů 4 Novinka vylepšená Dispečerská plachta 6 Novinka modul Autoklub 8 Novinka průjezd vlastním místem ve volbě Statistika

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Software pro váš úspěch. říjen 2011. Přechod na V4 v plném proudu Akce pro slovenská města a obce Komunikace s VZP ČR Úspěšné implementace.

Software pro váš úspěch. říjen 2011. Přechod na V4 v plném proudu Akce pro slovenská města a obce Komunikace s VZP ČR Úspěšné implementace. Software pro váš úspěch říjen 2011 Přechod na V4 v plném proudu Akce pro slovenská města a obce Komunikace s VZP ČR Úspěšné implementace Newsletter NOVINKY Přechod na V4 v plném proudu V minulém čísle

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 3/2014 BŘEZEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka školení WEBDISPEČINKU zdarma 4 Novinka vylepšení nástroje Leasingy 6 Speciální nabídka jarní sleva na čidlo ecoroutehd 8 Soutěž 9 Redakce Adresa redakce:

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pracovní výkaz Pracovní výkaz UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím callcentrum UNiQ Callcentrum Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím projektový management Projektový management UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru,

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

NOVINKY Sponzoring & Eventy

NOVINKY Sponzoring & Eventy Plán akcí ke stažení ZDE duben 2011 NOVINKY Sponzoring & Eventy Sponzoring Eventy Tým str 2 Úvodní strana / Tým duben 2011 Tomáš Dufek Manažer pro Sponzoring & Eventy Týmový vizionář, Pardubák Pavlína

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Plánování dovolené ve VZP ČR

Plánování dovolené ve VZP ČR Plánování dovolené ve VZP ČR Ing. Kamila Procházková Projektový manažer Vema, a. s. 2013 Vema, a. s. Plánování dovolené v IS Vema ve VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna je se svými čtyřmi tisíci pracovníky

Více

SQUASH GOLF FITNESS RELAX REKLAMA PROPAGACE SCHNEIDER SUMMER GOLF CUP 2009. VevyNet open golf

SQUASH GOLF FITNESS RELAX REKLAMA PROPAGACE SCHNEIDER SUMMER GOLF CUP 2009. VevyNet open golf MICHAEL SCHNEIDER - SQUASH GOLF FITNESS RELAX REKLAMA PROPAGACE SCHNEIDER SUMMER GOLF CUP 2009 3. ročník VevyNet open golf Nabídka spoluúčasti 3. ročník tradičního setkání hráčů golfu, obchodních partnerů

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 5/2014 KVĚTEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka školení WEBDISPEČINKU zdarma 4 Novinka vylepšení v programu Tacho2WD 6 Novinka vylepšená nastavení pro Styl jízdy 9 Soutěž 10 Redakce Adresa redakce:

Více

03/2009 - KVĚTEN VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 Novinky z Webdispečinku 3 Náhradní vozidlo Benefity řidičů Upozornění na novou SMS zprávu Webdispečink v polštině Nové statistiky Využití vozidla/řidiče NOVÁ SLUŽBA

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím skladová evidence Skladová evidence UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Společnost AXA pro Vás připravila možnost využívat pro správu a zasílání příspěvků za zaměstnance na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby SeeMe MOBILE Uživatelská příručka SeeMe Mobile Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 SeeMe MOBILE... 3 Obsah

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Software pro váš úspěch Říjen 2014 Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Newsle er Speciální nabídka pro školy So ware

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pokladní systém Pokladní systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka program na vyčítání dat z karty řidiče 4 Novinka nový graf pro volbu Průběh dne 6 Novinka výběr vozidla v Autopůjčovně 8 Novinka výběr dodavatele

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 10/2014 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka hromadné nastavení pracovní doby 4 Novinka vylepšená statistika Výkony řidičů podle tachografu 5 Funkce Trasy v aplikaci WD Fleet 6 Soutěž 16 Redakce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály Casa Serena CUP by Czech Chamber of Commerce 28. 8. - 1. 9. Představení resortu CASA SERENA CUP Hospodářská komora České republiky se stala partnerem TOP společenské a sportovní akce golfového turnaje

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím Fakturační systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Pomáháme modernizovat veřejnou správu

Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC spol. s r. o. Pomáháme modernizovat veřejnou správu Profil společnosti GORDIC se specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti

Více

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Obsah o Důvody pro změnu o Procesní schéma o Deníky dokladů o Účetní knihy o Saldo o Převod dat Finančního účetnictví do Orsoft Open Důvody pro změnu o Potřeby

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Software pro váš úspěch 1/2010. Ohlédnutí za loňským rokem Nová příručka PAM Urobte si poriadok v Dochádzke! Certifikace.

Software pro váš úspěch 1/2010. Ohlédnutí za loňským rokem Nová příručka PAM Urobte si poriadok v Dochádzke! Certifikace. Software pro váš úspěch 1/2010 Ohlédnutí za loňským rokem Nová příručka PAM Urobte si poriadok v Dochádzke! Certifikace Newsletter Naše úspěchy v loňském roce Navzdory hospodářské krizi, která postihla

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

Využití inteligentních formulářů na MMK

Využití inteligentních formulářů na MMK Využití inteligentních formulářů na MMK Jiří Jarema jiri.jarema@karvina.cz Obsah prezentace Dokumenty RM/ZM Řízení přístupových práv Cestovní příkaz Žádanka o plánovanou absenci Distribuce dokumentů 2

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Prezentace internetového projektu

Prezentace internetového projektu golf-score.cz Prezentace internetového projektu Kontakt E Michal Morávek info@golf-score.cz T +420 773631955 W www.golf-score.cz PREZENTACE INTERNETOVÉHO PROJEKTU golf-score.cz Obsah Základní informace...2

Více

Průvodce službami. Základní informace

Průvodce službami. Základní informace Průvodce službami Základní informace Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak. Většina elektronického obsahu je

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. SAP GRC AC workshop - program Termín: Místo: 17. září 2009 od 9:00h do cca 13:00h. Praha 5, Pekařská 7, sídlo

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více