Vláda Republiky Srbské Ministerstvo pro ekonomické vztahy a ragionální spolupráci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vláda Republiky Srbské Ministerstvo pro ekonomické vztahy a ragionální spolupráci"

Transkript

1 Vláda Republiky Srbské Ministerstvo pro ekonomické vztahy a ragionální spolupráci

2

3 Obsah 9 Republika Srbská 10 Investiční výhody Republiky srbské 11 Stabilní ekonomická situace 12 Tržní potenciál 14 Nízké náklady podnikání 16 Příznivé prostředí pro zahraniční investory 18 Kvalitní lidské zdroje 19 Podnikatelské prostředí 20 Republika Srbská v mezinárodních proudech 20 Zastupitelství Republiky Srbské v zahraničí 21 Užitečné odkazy 23 Právní rámec 24 Zahraniční investice 24 Koncese 26 Právní formy společností v Republice Srbské 27 Banky v Republice Srbské 27 Pojišťovny 28 Privatizace 29 Obchodní zastoupení zahraničních osob 29 Právo vlastnictví zahraničních osob 30 Trh kapitálu 32 Daně 33 Cla 34 Bezcelní pásma 34 Pracovní poměr 35 Zaměstnávání cizinců 36 Příloha 1 Přihlášení a registrace zahraničního vkladu 36 Požadované doklady pro registraci u soudu 37 Úkony po soudní registraci společnosti 37 Příloha 2 Registrace zahraničních zastoupení v BaH

4

5 Naší strategií je vytváření podnikatelského prostředí, které zesílí konkurenční schopnost tuzemského hospodářství Vytváříme takový ekonomický systém, aby bylo cenově přístupné vyrábět v Republice srbské a vyvážet zboží na jiné trhy... Partnerství veřejného a soukromého sektoru bude mít silnou podporu, včetně přijetí všech právních předpisů, za účelem dalšího zlepšení podnikatelského klimatu pro investice a snížení nákladů obchodování Z vystoupení předsedy vlády Republiky Srbské Milorada Dodika (listopad roku 2006.)

6

7 Banja Luka Administrativní, hospodářské a kulturní centrum Republiky Srbské

8

9 Republika Srbská Vody představují jeden z potenciálů Republiky Srbské (využití vodního potenciálu je 30%), a její vodní toky splňují více než 73% parametrů předepsaných na první kategorii vody. Republika srbská (RS) se nachází v západní části Balkánského poloostrova a je dobře dopravně propojená se státy v sousedství (Srbsko, Chorvatsko a Černá Hora). Kvalitní zemědělské a lesní potenciály představují jednu ze základních vlastností Republiky Srbské. Celková rozloha zemědělské půdy činí hektarů (51% podílu v rozloze RS), čili 1 hektar na obyvatele, což je nad světovým průměrem (0,24 hektarů na obyvatele) a nad evropským průměrem (0,40 hektaru na obyvatele). Zalesnění je 0,67 hektarů na obyvatele. Vody představují další z potenciálů Republiky srbské (využití vodního potenciálu je 30%), a její vodní toky splňují víc než 73% parametrů předepsaných na první kategorii vody. Republika srbská má velký potenciál cestovního ruchu díky svému přírodnímu bohatství. Především následující lokality: hory Jahorina, Kozara, Manjača, Maglić, Romanija, Borja; řeky: Tara (rafting, vorařství), Drina (jezera, rybolov), Pliva (jezera), Vrbas (kajak, rafting), Una (kajak, rafting, rybolov, vodopády), Sava (vodácké sporty, námořní turistika), Ribnik (rybolov); jezera Perućac, Zvornické jezero, Plivská jezera, Balkana (umělé); lázně Laktaši, Slatina, Srbské Toplice, Mlječanica, Vrucica, Kulaši, Dvorovi, Lješljani, Vilina Vlas a Guber; přírodní rezervace prales Perucica, pralesní rezervace Janj u Šipova, Bardača u Srpcu (přirodní ptačí rezervace s 11 jezery); výletní místa: Zelenkovac a Balkana u Mrkonjic Gradu, Eko- centrum Ljekarice u Prijedoru, Etno vesnice Stanišic u Bijeljiny, Tjentište na Sutjesce; národní parky Sutjeska a Kozara. Banja Luka je administrativní, hospodářské a kulturní centrum Republiky srbské, sídlo vlády RS a Národní sněmovny RS. Nachází se v severozápadní části Republiky Srbské. Banja Luka je vzdálená 240 km od Sarajeva, od Záhřebu 190km, a od Bělehradu 320 km. Je propojena s těmito městy kvalitními silnicemi, železnicí a leteckými linkami. Rozloha města je km a má cca obyvatelů. Ostatní větší města v Republice srbské jsou: Bijeljina, Prijedor, Doboj, Gradiška, Zvornik, Prnjavor, Teslic, Laktaši, Trebinje a další. Brčko se nachází v distriktu Brčko, který je pod společnou správou Republiky srbské a Federace BaH.

10 Investiční výhody Republiky Srbské Možnosti investování do Republiky Srbské Republika srbská nabízí investorům četné možností přímého investování nebo investování přes koncese za velmi příznivých podmínek: Velký potenciál pro vývoj zemědělské činnost i- třetina celkové obdělávatelné půdy je ještě k dispozici pro obdělávání. Výjimečně příznivé podmínky pro vývoj termo a hydroenergetického sektoru jen 30% z celkových potenciálů pro výrobu elektrické energie je využíváno. Velké možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů (energie větru a slunce; bionafta a bioplyn). Bohatství lesního komplexu rozloha lesů a lesní půdy tvoří 40% území Republiky srbské. Rudné a minerální zdroje (uhlí, bauxit, lignit, železo, měď, aluminium, zinek, mangan, stříbro). Velké turistické potenciály umožňují vývoj lázeňského, kulturního a historického, venkovského, sportovního, etno a eko cestovního ruchu. V seznamu světových trhů, které se nejrychleji rozvíjejí, který vydal americký obchodní magazín Forbes v červenci r. 2008, byla BaH na prvním místě s maximálním počtem 100 bodů. Výzkum zahrnul změny v městském rozvoji, ve vzdělávání, občanských svobodách, hrubém domácím produktu na obyvatele, stejně jako přístup k telefonu, internetu a televizi v posledních letech. K přitažlivosti Republiky srbské přispívá: stabilní ekonomická situace, velký potenciál trhu, nízké náklady na podnikání, velmi výhodné prostředí pro zahraniční investice, kvalitní lidské zdroje. Nesmíme zapomenout ani na velmi příznivé geografické postavení, silniční síť a rozvinutý telekomunikační systém. Stabilní ekonomická situace Míra inflace v regionu v roce 2007

11 Cíle ekonomické politiky v Republice Srbské jsou udržování makroekonomické stability a hospodářský růst, zvýšení vývozní konkurenceschopnosti podniků, zlepšení podnikatelského prostředí, podporování podnikání v malých a středních společnostech, podpora zahraničních investic a využití možností, které vyplývají z Dohody o stabilizaci a přidružení BaH Evropské unii. Některé z ukazatelů stability v Republice Srbské: Stálý přírůstek hrubého domácího produktu Stabilitu měny zaručuje její vázanost na Euro podle principu měnového výboru. Bosna a Hercegovina v roce 2007 byla zemí s nejnižší mírou inflace v regionu. Makroekonomické ukazatele Zdroj: Výroční zpráva BaH Centrální banky pro r odhad 2008 projekce HDP (aktuální ceny v milionech) 3,323 3,609 3,915 HDP per capita 2,240 2,438 2,279 HDP tempo růstu (reálné) 15,7% 8,6% 8,5% Vývoz v milionech Vývoz (tempo růstu) 36,1% 6% 11,9% Dovoz v milionech Dovoz (tempo růstu) 6,5% 14,5% 5,1% Inflace (maloobchodní ceny, tempo růstu) 5,4% 2,2% 2,1% Růst průmyslové produkce 19,1% 8% 12% Průměrné netto mzdy Zdroj: Ekonomická politika pro rok 2008 Vláda Republiky srbské

12 Tržní potenciál Republika Srbská má velmi příznivé strategické umístění. Její pozice na evropském kontinentu umožňuje investorům snadný přístup celkovému trhu Evropské unie, centrální a východní Evropy. Evropská unie uvedla cestou tzv. Preferenčních obchodních dohod jednostranné obchodní koncese pro vývoz zboží z BaH, které splňuje technické a technologické standardy EU, bez kvantitativních omezení (kromě kvót pro malý počet zboží) a beze cla. Na základě Dohody o stabilizaci a přidružení BaH Evropské unii, podepsané , se BaH zavázala postupně dávat celní koncese v následujících 6ti letech na stanovené skupiny zboží (některé výrobky budou vyloučeny z těchto koncesí), až do vytvoření zóny volného obchodu s vnitřním trhem EU. BaH má kromě zemí EU preferenční vývozní režimy s Ruskem, Spojenými státy, Kanadou, Austrálii, Novým Zélandem, Japonskem, Švýcarskem a Norskem. To znamená, že zahájením podnikání v Republice Srbské se dostává možnosti přístupu k velmi velkému trhu bez placení celních povinností. BaH je jednou ze zemí, které podepsaly obchodní dohodu CEFTA Central European Free Trade Agreement. Tím je vytvořena jednotná oblast volného obchodu s trhy, disponujícími více jak 30ti miliony zákazníků. Republika Srbská díky výhodám otevírání trhu dosahuje konstantní přírůstek vývozu a dovozu. Průměrné roční tempo růstu vývozu je kolem 29%, zatímco růst dovozu je o něco menší - průměrné roční tempo je okolo 10% (ukazatel pro období ). Vláda Republiky Srbské přispívá k růstu vývozu podporováním vývozních podniků s kvalitními výrobními programy.

13 Komoditní struktura vývozu z Republiky Srbské v r Ostatní 8,38%... Potravina a živá zvířata 7,82% Průmyslové výrobky 32,01% Stroje a dopravní prostředky 21,12% Suroviny (kromě paliva) 30,68% Teritoriální struktura vývozu z Republiky srbské v r Komoditní struktura dovozu do Ostatni 28,76% Srbsko 17,28% Republiky srbské v r Ostatní 18,27%... Průmyslové Itálie 16,92 výrobky...36,95% USA Minerální 8,28%... paliva, maziva Slovinsko 12,47%... 8,30%... Chorvatsko 10,79% Německo Potravina a 9,66% živá zvířata 14,75%......Stroje a dopravni Prostředky 17,57% Teritoriální struktura dovozu do Republiky srbské v r Ostatni 32,62% Srbsko 25,75%... Chorvatsko 13,04% Maďarsko 4,13%... Slovinsko 5,37%... Německo 7,21% Itálie 11,88%

14 Nízké náklady na podnikání Republika Srbská nabízí investorům ve srovnání se zeměmi v regionu velmi konkurentní náklady podnikání. Daňové povinnosti a náklady na pracovní síly jsou výrazně nižší ve srovnání s evropskými standardy. Průměrná čistá mzda zaměstnance v Republice Srbské je 306 eura. Daňový systém v Republice Srbské funguje v souladu s evropskými principy a standardy zdaňování příjmu a zisku, a rovněž v souladu s Mezinárodním účetním systémem. Ve srovnání s ostatními zeměmi je daňová sazba v Republice Srbské velmi výhodná. Daň ze zisku v Republice Srbské je 10% a je jednou z nejnižších v regionu. Pro malé podniky existuje možnost zúčtování daně ze zisku s daňovou sazbou 2% při dodržení stanovených podmínek. Daň z přidané hodnoty (DPH) 17% Daň ze zisku 10% z celkového zisku Daň z příjmu 8% z hrubé mzdy Odvody 30,06% z hrubé mzdy Republika srbská Maďarsko Rumunsko Chorvatsko Slovinsko Daň ze zisku, zdroj: Finanční ministerstva uvedených zemí

15 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Bosna a Hercegovina podepsala smlouvy o zamezení dvojího zdanění s velkým počtem zemí, čímž vytvořila výhodnější podmínky pro investování, zrychlení průběhu investic, podporu společných investic a transfer technologie. Ratifikace této smlouvy pokračuje s následujícími zeměmi: Rusko, Rakousko, Makedonie, Malajsie, Bělorusko, Lotyšsko, Katar, Kuvajt, Irsko, Malta a Sýrie. Smlouvy BaH o zamezení dvojího zdanění: Česká republika Švédsko Rumunsko Srbsko Maďarsko Spojené arabské emiráty Nizozemí Finsko Německo Dánsko Polsko Jordánsko Belgie Španělsko Turecko Slovinsko France Norsko Pákistán Spojené Království Albánie Itálie Moldávie Slovensko Gecko Chorvatsko Írán Kypr Egypt

16 Příznivé prostředí pro zahraniční investory Republika Srbská se, díky úsilí vlády na republikové a lokální úrovni vytvořit příznívé obchodní prostředí, stává velmi atraktivním trhem pro zahraniční investory,. Přímé zahraniční investice (PZI) v Republice Srbské v r zaznamenaly značný nárůst ve srovnání s minulým obdobím. V porovnání s rokem 2006, kdy hodnota přímých zahraničních investic byla 68 milionů eur, byla v roce 2007 tato hodnota zvýšena 14 krát, a přinesla 998 milionů eur. Z toho největší část ve výši 644 milionů eur, čili 64,7%, se vztahuje k privatizaci Telekomu Republiky Srbské Telekomem Srbsko. Úroveň PZI per capita v Republice Srbské v r.2007 byl 671 eur. V příštím období se může očekávat příliv PZI přes 800 milionů eur (privatizace Rafinérie nafty Brod, Rafinérie oleje Modriča, Petrolu Banja Luka, výstavba TE Stanari). Výhody pro zahraniční investory Zahraniční investoři v Republice Srbské: Obchodují podle národního režimu, což znamená že mají stejná práva a povinností jako tuzemští rezidenti, Mohou svobodně získat a disponovat movitým a nemovitým majetkem, Jsou osvobození od placení celních poplatků pro zařízení, které je vkladem zahraniční osoby, Mají možnost svobodného transferu zisku do zahraničí. Fond pro podporu zahraničních investorů BaH zajišťuje finanční podporu zahraničním investorům pro projekty v oblasti výroby, výzkumu a rozvoje pomocí Fondu pro podporu zahraničních investorů. Prostředky se schvalují v souvislosti s objemem investice, počtem nově otevřených pracovních míst, investováním do nerozvinutých oblastí, ekologickými podmínkami a podílem vývozu na celkovém prodeji. Pojištění zahraničních osob Zahraniční investice v Republice Srbské mohou být pojištěny proti restrikci transferu, vyvlastnění, válce a občanským nepokojům a porušování smlouvy prostřednictvím Fondu Evropské unie pro investiční záruky, který řídí Multilaterální agentura pro investiční záruky (MIGA), která je členem Světové bankovní skupiny. Zároveň je možné získat podporu US Overseas Private Investment Corporation (OPIC), pro pojištění investorů proti politickým rizikům. Přímé zahraniční investice do Republiky Srbské v milionech Zdroj: Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů BaH

17 Za účelem podpory a ochrany investic, Bosna a Hercegovina podepsala dohody s následujícími zeměmí: Dohody o podpoře a ochraně investic Česká republika USA Spojené Království Švédsko Holandsko Makedonie Španělsko Švýcarsko Srbsko Černá Hora Pakistán Finsko Litva Rakousko Ukrajina Belgie Lucemburk Dánsko Bělorusko Írán Egypt Chorvatsko Německo Rumunsko Portugalsko Slovensko Maďarsko Slovinsko Turecko Jordán Katar Řecko Kuvajt Čína Indie Itálie Francie Moldavsko Malajsie Albánie Zároveň se chystají dohody s Libyí a Spojenými arabskými emiráty

18 Kvalitní lidské zdroje Velký počet vysokoškolských zařízení v Republice Srbské poskytuje kvalitní pregraduální, postgraduální a magisterská studia v souladu s Boloňskou dohodou. To umožňuje vzdělání vysokoškolského kádru a přispívá k stálé nabídce produktivní a inovativní mladé pracovní síly. Z celkového počtu zapsaných studentů v školním roce 2006/2007 činí podíl žen 55%, což je jeden z ukazatelů politiky rovnoprávnosti pohlaví v Republice Srbské. Vláda Republiky Srbské v minulém období uskutečnila různé programy podpory zaměstnanosti vysoce vzdělaných mladých lidí, a bude s touto podporu pokračovat v příštím odbdobí: Programem zaměstnanosti vysoce vzdělaných uchazečů a dobrovolníků v roce 2007 bylo zajištěno spolufinancování nákladů jejich práce, z čeho 60% nákladů jejich práce nesla vláda a 40% zaměstnavatel. Projekt podpory zaměstnanosti v roce 2008 pomocí veřejných konkursů jednorázový přenos prostředků zaměstnavatelům - byl 1.300, ,00 eur na zaměstnaného pracovníka se středním a vysokoškolským vzděláním. Vláda Republiky Srbské za účelem zmenšení celkového počtu nezaměstnaných rovněž podporuje zaměstnávání ohrožených skupin obyvatelstva (invalidů) pomocí projektu, který dává finanční prostředky zaměstnavatelům ve výšce 1.000,00 eur na zaměstnance z této skupiny. Počet vysokoškolských zařízení v školním roce 2006/2007 Univerzity 9 Fakulty 60, Akademie 5 Vysoké školy 11 Náboženské fakulty 1 Celkem 21 Zdroj: Republický ústav pro statistiku, Republika srbská, 2008

19 Obchodní prostředí Bankovní sektor v Republice Srbské se rozvinul v celistvosti a nabízí kompletní služby. Ve spolupráci s Centrální bankou BaH je vytvořen základ pro finanční stabilitu země. Všechny banky v Republice Srbské mají pojištěny depozity a většina bank má větší část rezerv v CB BaH, a to více než je to zákonem ustanoveno. Díky velmi nízké míře inflace bylo dosáhnuto významného přílivu zahraničního bankovního kapitálu. V roce 2007 byl zaznamenán vzrůst schválených úvěrů pro obchodní společnosti s mírou růstu 27% oproti minulému roku. Celková depozita zaznamenala míru růstu 78% oproti roku Vydávání povolení k činnosti a dozor nad obchodováním bank, mikrokreditními organizacemi a poskytovateli leasingu v Republicé Srbské má na starosti Agentura pro bankovnictví Republiky Srbské. Investiční a rozvojová banka Republiky Srbské (IRB RS) byla založena za účelem podpory investic a stimulace rozvoje v Republice Srbské. IRB RS realizuje program podpory rozvoje obchodních aktivit v Republice Srbské prostřednictvím 6 úvěrových linek: Úvěry pro základní obchodní aktivity Úvěry pro podnikatele a podniky Úvěry pro mikro obchody v zemědelství Úvěry pro zemědelství Bytové úvěry Úvěry pro místní samosprávou IRB RS provádí proces privatizace státních podniků a efektivně řídí státní kapitál. Na internetové prezentaci Investiční a rozvojové banky Republiky Srbské je možné najít elektronickou databázi údajů, která obsahuje informace o obchodním prostředí, přírodních zdrojích Republiky Srbské, výhodách investování, aktuálních a plánovaných projektech. Burza cenných papírů Banja Luka byla založena v roce 2001 jako akciová společnost. Má dva tržní segmenty: oficiální burzovní trh a volný burzovní trh. Metody obchodování jsou následující: kontinuální obchodní metoda a aukční obchodní metoda. Obchodování s cennými papíry se provádí přes elektronický systém obchodování, pouze prostřednictvím členů burzy. Člen burzy může být pouze společnost pro obchodování s cennými papíry a banky se sídlem v Republice Srbské. Banjalucká burza cenných papírů se od roku 2004 stala plnoprávným členem Federace evropských a asijských burz - Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS). V roce 2007 byla přijata do Federace evropských burz The Federation of European Securities Exchanges (FESE) jako mimořádný člen, a do Federace světových burz World Federation of Exchanges (WFE). Republiková agentura pro rozvoj malých a středních podniků, stejně jako síť agentur pro jejich rozvoj na lokální úrovni, přispívají k pobídce v podnikání v Republice Srbské. V Republice Srbské existuje možnost zavedení svobodných pásem, ve kterých je možné provozovat: Výrobní činnosti (lehký průmysl) Komerční a obchodní činnosti (velkoprodej) Služby: bankovní a peněžní činnosti, služby pojištění a zajištění majetků a osob, zasílatelství, poštovních služeb a dál. Zdokonalení obchodního prostředí a odstranění administrativních překážek bylo dosáhnuto realizací projektu Gilotina předpisů systémovou reformou předpisů -první svého druhu, která byla zavedená v zemích na Balkáně.

20 Republika srbská v mezinárodních proudech V současných proudech globalizace a euroatlantických integrací je jedním ze strategických cílů Republiky Srbské zavedení a zlepšení spolupráce se zahraničím. V souvislosti s tím některými z významnými úspěchy v minulém období jsou: Republika Srbská se stala členem Shromáždění evropských regionů (Assembly of European Regions AER), které podporuje zavedení bilaterálního a multilaterálního partnerství regionů v procesu evropského rozšíření a globalizace, Za účelem zdokonalení interregionální hospodářských i ekonomických, vzdělávacích, kulturních, sportovních a ostatních forem spolupráce, Republika Srbská podepsala několik dohod o spolupráci, jako jsou například dohody s federálním městem Petrohrad, Ruská federace, s Regionem Veneto, Provincíí Di Beluno, Italská republika, s okresem Troms, Norským královstvím, Zastoupení Republiky Srbské přispívají k zlepšení všech druhů spolupráce s institucemi a organizacemi v zahraničí. Zastupitelská kancelář Republiky Srbské Zastupitelská kancelář v Srbsku Bulevar despota Stefana 4/4 Beograd Srbija T/F ; Zastupitelská kancelář v Ruské Federaci b.1, 4/17, Pokrovsky b-r, office Moskva Rossija T/F ; centarrs.moskva gmail.com Zastupitelská kancelář v Spolkové republice Německo Eberhard Str. 4 b Stuttgart Deutchland T/F ; predstavnistvo.republikesrpske gmx.net Zastupitelská kancelář v Izraeli P.O.B Jerusalem Israel T/F ; M Zastupitelská kancelář v Belgickém království Rond point Schuman 11 B-1040 Brusseles Belgium T. (+32 2) ; (+32 2) F. (+32 2) representation rep-srpska.eu

21 Linkovi Národní shromáždění Republiky Srbské Prezident Republiky Srbské Vláda Republiky Srbské Registr rozhodnutí a kontroly Komise pro koncese Agentura pro rozvoj malého a středního podnikání Bankovní agentura Republiky Srbské Investiční a rozvojová banka Republiky Srbské Obchodní komora Republiky Srbské Burza cenných papírů Banja Luka Bezpečnostní komise Republiky Srbské Republikový institut pro statistiku Rada ministrů Bosny a Hercegoviny Ředitelství pro nepřímé daně Bosny a Hercegoviny Centrální banka Bosny a Hercegoviny Agentura pro rozvoj zahraničních investic Bosny a Hercegoviny Exportní úvěrová agentura Bosny a Hercegoviny Institut pro ochranu duševního vlastnictví Bosny a Hercegoviny

22

23 Právní rámec Vláda Republiky Srbské se zaměřuje na vytvoření pozitivního ekonomického a právního prostředí pro všechny druhy investování. Tato brožura si klade za cíl usnadnit přehled pozitivního zákonodárství v Republice Srbské tuzemským a zahraničním investorům. Nemůže nahradit původní texty právních předpisů, proto se doporučuje všem, kteří ji používají, aby před zahájením jakéhokoliv právního postupu konzultovali své postupy s odborníky. Vláda Republiky Srbské se zaměřuje na vytvoření pozitivního ekonomického a právního prostředí pro všechny druhy investování. Jeden z prvních kroků v tomto směru je vytvoření právní jistoty pro všechny investory a zjednodušení všech právních postupů v souvislosti s obchodováním. Vzhledem k tomu, že Republika Srbská uvedla jako první na Balkánu Gilotinu předpisů a jediná tímto projektem, vedle formalit, obsáhla i gilotinu inspekční práce a předmětů kontrol. Gilotina předpisů měla za důsledek zmenšení nákladů obchodování, odstranění administrativních překážek pro obchodování a zmenšení možných zdrojů korupce. Republika Srbská má příznivé zákony, které regulují oblast přímých zahraničních investic, včetně národního režimu pro zahraniční investory. Zahraniční investoři mají stejná práva a povinnosti jako tuzemské právnické subjekty. Mají stejná vlastnická práva k nemovitostem jako tuzemské právnické nebo fyzické osoby. Republika Srbská má rovněž volný režim dovozu a vývozu zboží a služeb, ale to nevylučuje zábrany nebo restrikce v odůvodněných případech, které jsou stanoveny právními předpisy. Zahraniční právnické a fyzické osoby jsou v obchodu se zbožím a službami rovnoprávní s tuzemskými rezidenty.

24 Zahraniční investice Zákon o podnicích ( Úřední listina RS, čí.24/98, 62/02, 66/02,38/03,97/04,34/06) Zákon o obchodních společnostech se připravuje Zákon o politice přímých zahraničních investic do BaH ( Úřední listina BaH, čí.17/98 a 13/03) Zákon o zahraničních investicích ( Úřední listina RS, čí.25/02 a 24/04) Zahraniční investoři mají stejná práva a povinnosti jako tuzemské právnické subjekty. Stejně tak mají zahraniční investoři právo volně přenést do zahraničí zisk, který je výsledkem investování do Republiky Srbské, bez prodlení, ve volně konvertibilní měně. Zahraniční investor může investovat a reinvestovat zisk z těchto investic do kteréhokoliv sektoru hospodářských a nehospodářských činností v Republice Srbské. Druhy zahraničních investic: Založení právnické osoby v plném vlastnictví zahraničního investora Založení právnické osoby ve společném vlastnictví tuzemského a zahraničního investora Investování do již existující právnické osoby Zvláštní druhy investování (koncese, apod.) Koncese Zákon o koncesích ( Úřední list RS, čí.25/02 a 91/06) Vzhledem k tomu že se zahraniční (a také tuzemské) právnické osoby se nemohou stát vlastníky určitých majetků (přírodní bohatství a jiný majetek z obecného zájmu pro Republiku Srbskou), je právo hospodářského využití těchto majetků umožněno cestou udělení koncesí. Rozhodnutí o udělení koncese vydává vláda Republiky Srbské na základě veřejného a všem dostupného nediskriminačního postupu. Vedle veřejné obchodní soutěže na udělení koncese Zákon předpokládá i možnost dobrovolně podané nabídky.

25 Koncese se může dostat za: Výstavbu energetických objektů Výstavbu nebo využívání: Silnicí a doprovodných objektů infrastruktury Hydroakumulace, kromě přenosu elektrické energie Výstavbu, využití a vedení nafty a plynu potrubní dopravou, jejich uložení v potrubích a terminálech Využití Vodního proudu a jiných vod Stavebních pozemků Lesů a lesních pozemků Léčivých, termálních a minerálních vod Zemědělské půdy Výzkum nebo využití energetických a jiných surovin Lov a rybolov Osobní a nákladní železniční doprava Veřejná osobní linková doprava Jiné pozemky v souladu se Zákonem o koncesích

26 Druhy obchodních subjektů v Republice Srbské Zákon o podnicích ( Úřední listina RS, čí.24/98, 62/02, 38/03, 97/04 a 34/06) Zákon o obchodních společnostech se připravuje Druhy obchodních společností Veřejná společnost, v.s. Komanditní společnost k.s. Akciová společnost a.s. (1) Peněžní částka vkladu akciové společnosti, která se zakládá simultánním založením, nemůže být menší než KM (2) Peněžní částka vkladu akciové společnosti která se zakládá postupným založením, nemůže být menší než KM Společnost s ručením omezeným s.r.o. Minimální částka základního kapitálu je 2.000KM Nezávislý podnikatel

27 Banky v Republice Srbské Zákon o bankách ( Úřední listina RS, čí.44/03 a 74/04) Zahraniční právnické a fyzické osoby mohou za stejných podmínek jako tuzemské právnické a fyzické osoby zakládat nové nebo investovat do již existujících bank Podmínka pro založení a provoz bank je povolení Agentury pro bankovnictví Republiky Srbské a minimální částka vkladu banky je KM s tím, že tuto částku banka musí udržovat. Zahraniční banka může s povolením Agentury pro bankovnictví Republiky Srbské založit zastoupení v Republice Srbské za účelem prezentace, sbírání a poskytování informací Zastoupení nemá postavení právnické osoby, je organizační díl banky a nemůže provozovat bankovní činnosti. Pojišťovací společnosti Zákon o pojišťovacích společnostech ( Úřední listina RS, čí.17/05 a 64/06). Zahraniční právnické a fyzické osoby mohou zakládat (nezávisle nebo společně s tuzemskými osobami ) akciovou společnost pro pojištění v Republice Srbské. Základní kapitál pro založení akciové společnosti pro pojištění nemůže být menší než: ,00 KM pokud se společnost zakládá za účelem poskytování životního pojištění ,00 KM pokud se společnost zakládá za účelem poskytování ostatních pojištění ,00 KM pokud se společnost zakládá za účelem poskytování zajištění

28 Privatizace Rámcový zákon o privatizaci podniků a bank v BaH ( Úřední listina BaH, čí14/98, 14/00, 16/02 a 88/05) Zákon o privatizaci státního kapitálu v podnicích ( Úřední listina RS, čí.51/06, 1/07, 53/07 a 41/08) Zákon o privatizaci státního kapitálu v bankách ( Úřední listina RS, čí.24/98, 5/99, 18/99 a 70/01) Zákon o Investiční a vývojové bance Republiky Srbské ( Úřední listina RS, čí.56/06) Zákon o akčním fondu Republiky Srbské ( Úřední listina RS, čí.56/06 a 1/07) Zahraniční osoby se mohou, stejně jako tuzemské, účastnit privatizace státního kapitálu v podnicích. Kupónová privatizace v Republice Srbské začala v roce 1998 a Zákon o privatizaci státního kapitálu umožnil privatizaci okolo 830 podniků, které byly ve státním vlastnictví. Všichni občané Republiky Srbské dostali kupony, které mohli investovat do 830 podniků, které byly předmětem privatizace, nebo do 13 privatizačních investičních fondů (fondy zavřeného typu), čímž se stali akcionáři podniků nebo fondů, do kterých investovali své kupony. Zákon o privatizaci státního kapitálu v podnicích stanoví následující metody privatizace Prodej akcií na burze Prodej prostřednictvím tendru Přijetí veřejné nabídky pro převzetí společnosti Přímý výběr kupců Prodej zaměstnancům v podniku (ESOP) Kombinace uvedených metod Oprávněný prodejce státního kapitálu je Investiční a rozvojová banka Republiky Srbské, a.s. Banja Luka

29 Zastoupení zahraničních osob Založení a činnost zastoupení zahraničních osob je regulováno Zákonem o zahraniční a obchodní politice BaH ( Úřední listina BaH, čí.7/98 a 35/04) a Rozhodnutím o založení a činnosti zastoupení zahraničních osob v BaH ( Úřední list RS, čí.15/03) Zahraniční osoby mohou nezávisle, nebo s jinými zahraničními osobami, zakládat zastoupení za účelem průzkumu trhu, provedení propagace a informativních činností a vlastní prezentace. Registrace je povinná do rejstříku zastoupení, který spravuje Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny. Zastoupení nemá statut právnické osoby a nemůže uzavírat smlouvy jménem zakladatele, kromě zastoupení zahraničních leteckých dopravců, kteří mohou prodávat letecké dokumenty v souhlasu s mezistátními smlouvami a mezinárodním konvencemi, které uzavřela nebo přijala Bosna a Hercegovina. Právo vlastnictví zahraničních osob Právní úkony, které regulují tuto otázku: Ústava Republiky Srbské; Zákon o zahraničních investicích ( Úřední listina RS, čí. 25/02 a 24/04), Zákon o základním vlastnickým a právním vztazích ( Úřední listina SFRJ, čí.6/80 a 36/90 - tento zákon je pozůstatek ze systému bývalého státu a bude platit až do přijetí nového zákona, a ( Úřední listina RS, čí.38/03), Zákon o průmyslovém vlastnictví v BaH ( Úřední listina BaH, čí.3/02). Zahraniční fyzické a právnické osoby (založené a registrované v Republice Srbské) mohou nabýt a volně disponovat majetkem ( movitým majetkem a nemovitostmi) v Republice Srbské. Pro fyzické a právnické osoby z bývalé Jugoslávie existuje podmínka reciprocity. Důkaz o reciprocitě v případě, že osoba z bývalé Jugoslávie nabývá majetek, vydává BaH Ministerstvo zahraničních věcí. BaH schválila a přijala všechny nejdůležitější mezinárodní konvence a dohody v oblasti průmyslového majetku a duševního vlastnictví.

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1 PŘIHLÁŠKA Vážení, v příloze Vám zasíláme přihlášku [název poskytovatele služeb] v souvislosti s výzvou k vyjádření zájmu ze strany poskytovatelů údajů v oblasti finančních služeb. ODDÍL 1.- IDENTIFIKAČNÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 Vítězslav SCHWARZ Zástupce vedoucího zastupitelského úřadu Velvyslanectví České republiky v Lotyšské

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

FORMY PODNIKÁNÍ V BĚLORUSKU

FORMY PODNIKÁNÍ V BĚLORUSKU FORMY PODNIKÁNÍ V BĚLORUSKU Dmitrij Archipenko řídící partner www.revera.by Formy podnikání v Bělorusku Otevření zastoupení Založení společnosti-rezidenta není právnická osoba právnická osoba funguje jménem

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Právní aspekty podnikání na Ukrajině

Právní aspekty podnikání na Ukrajině Právní aspekty podnikání na Ukrajině Mgr. Monika Šimůnková Hošková Praha, 29. dubna 2010 www.peterkapartners.com Obsah 1. Právní rámec pro vstup zahraničních investorů na Ukrajinu a nejčastější způsoby

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Podnikání v Maďarsku. Právní formy podnikání, Daňový systém, Sociální a zdravotní zabezpečení

Podnikání v Maďarsku. Právní formy podnikání, Daňový systém, Sociální a zdravotní zabezpečení Podnikání v Maďarsku Právní formy podnikání, Daňový systém, Sociální a zdravotní zabezpečení Obsah 1. Právní aspekty podnikání v Maďarsku Právní formy podnikání v Maďarsku Založení společnosti Pracovní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

CENÍK PLATNÝ OD

CENÍK PLATNÝ OD CENÍK PLATNÝ OD 2.8.2013 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTI?NÍMI NÁSTROJI I.1 AKCIE, CERTIFIKÁTY NA BCPP Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) AKCIE, CERTIFIKÁTY, WARRANTY XETRA PRAHA XETRA PRAHA Klient ze Smlouvy

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP Společná obchodní politika EU Michal Částek Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP jednotná

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 31. 8. 2016 17:26 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika

Více