Vláda Republiky Srbské Ministerstvo pro ekonomické vztahy a ragionální spolupráci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vláda Republiky Srbské Ministerstvo pro ekonomické vztahy a ragionální spolupráci"

Transkript

1 Vláda Republiky Srbské Ministerstvo pro ekonomické vztahy a ragionální spolupráci

2

3 Obsah 9 Republika Srbská 10 Investiční výhody Republiky srbské 11 Stabilní ekonomická situace 12 Tržní potenciál 14 Nízké náklady podnikání 16 Příznivé prostředí pro zahraniční investory 18 Kvalitní lidské zdroje 19 Podnikatelské prostředí 20 Republika Srbská v mezinárodních proudech 20 Zastupitelství Republiky Srbské v zahraničí 21 Užitečné odkazy 23 Právní rámec 24 Zahraniční investice 24 Koncese 26 Právní formy společností v Republice Srbské 27 Banky v Republice Srbské 27 Pojišťovny 28 Privatizace 29 Obchodní zastoupení zahraničních osob 29 Právo vlastnictví zahraničních osob 30 Trh kapitálu 32 Daně 33 Cla 34 Bezcelní pásma 34 Pracovní poměr 35 Zaměstnávání cizinců 36 Příloha 1 Přihlášení a registrace zahraničního vkladu 36 Požadované doklady pro registraci u soudu 37 Úkony po soudní registraci společnosti 37 Příloha 2 Registrace zahraničních zastoupení v BaH

4

5 Naší strategií je vytváření podnikatelského prostředí, které zesílí konkurenční schopnost tuzemského hospodářství Vytváříme takový ekonomický systém, aby bylo cenově přístupné vyrábět v Republice srbské a vyvážet zboží na jiné trhy... Partnerství veřejného a soukromého sektoru bude mít silnou podporu, včetně přijetí všech právních předpisů, za účelem dalšího zlepšení podnikatelského klimatu pro investice a snížení nákladů obchodování Z vystoupení předsedy vlády Republiky Srbské Milorada Dodika (listopad roku 2006.)

6

7 Banja Luka Administrativní, hospodářské a kulturní centrum Republiky Srbské

8

9 Republika Srbská Vody představují jeden z potenciálů Republiky Srbské (využití vodního potenciálu je 30%), a její vodní toky splňují více než 73% parametrů předepsaných na první kategorii vody. Republika srbská (RS) se nachází v západní části Balkánského poloostrova a je dobře dopravně propojená se státy v sousedství (Srbsko, Chorvatsko a Černá Hora). Kvalitní zemědělské a lesní potenciály představují jednu ze základních vlastností Republiky Srbské. Celková rozloha zemědělské půdy činí hektarů (51% podílu v rozloze RS), čili 1 hektar na obyvatele, což je nad světovým průměrem (0,24 hektarů na obyvatele) a nad evropským průměrem (0,40 hektaru na obyvatele). Zalesnění je 0,67 hektarů na obyvatele. Vody představují další z potenciálů Republiky srbské (využití vodního potenciálu je 30%), a její vodní toky splňují víc než 73% parametrů předepsaných na první kategorii vody. Republika srbská má velký potenciál cestovního ruchu díky svému přírodnímu bohatství. Především následující lokality: hory Jahorina, Kozara, Manjača, Maglić, Romanija, Borja; řeky: Tara (rafting, vorařství), Drina (jezera, rybolov), Pliva (jezera), Vrbas (kajak, rafting), Una (kajak, rafting, rybolov, vodopády), Sava (vodácké sporty, námořní turistika), Ribnik (rybolov); jezera Perućac, Zvornické jezero, Plivská jezera, Balkana (umělé); lázně Laktaši, Slatina, Srbské Toplice, Mlječanica, Vrucica, Kulaši, Dvorovi, Lješljani, Vilina Vlas a Guber; přírodní rezervace prales Perucica, pralesní rezervace Janj u Šipova, Bardača u Srpcu (přirodní ptačí rezervace s 11 jezery); výletní místa: Zelenkovac a Balkana u Mrkonjic Gradu, Eko- centrum Ljekarice u Prijedoru, Etno vesnice Stanišic u Bijeljiny, Tjentište na Sutjesce; národní parky Sutjeska a Kozara. Banja Luka je administrativní, hospodářské a kulturní centrum Republiky srbské, sídlo vlády RS a Národní sněmovny RS. Nachází se v severozápadní části Republiky Srbské. Banja Luka je vzdálená 240 km od Sarajeva, od Záhřebu 190km, a od Bělehradu 320 km. Je propojena s těmito městy kvalitními silnicemi, železnicí a leteckými linkami. Rozloha města je km a má cca obyvatelů. Ostatní větší města v Republice srbské jsou: Bijeljina, Prijedor, Doboj, Gradiška, Zvornik, Prnjavor, Teslic, Laktaši, Trebinje a další. Brčko se nachází v distriktu Brčko, který je pod společnou správou Republiky srbské a Federace BaH.

10 Investiční výhody Republiky Srbské Možnosti investování do Republiky Srbské Republika srbská nabízí investorům četné možností přímého investování nebo investování přes koncese za velmi příznivých podmínek: Velký potenciál pro vývoj zemědělské činnost i- třetina celkové obdělávatelné půdy je ještě k dispozici pro obdělávání. Výjimečně příznivé podmínky pro vývoj termo a hydroenergetického sektoru jen 30% z celkových potenciálů pro výrobu elektrické energie je využíváno. Velké možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů (energie větru a slunce; bionafta a bioplyn). Bohatství lesního komplexu rozloha lesů a lesní půdy tvoří 40% území Republiky srbské. Rudné a minerální zdroje (uhlí, bauxit, lignit, železo, měď, aluminium, zinek, mangan, stříbro). Velké turistické potenciály umožňují vývoj lázeňského, kulturního a historického, venkovského, sportovního, etno a eko cestovního ruchu. V seznamu světových trhů, které se nejrychleji rozvíjejí, který vydal americký obchodní magazín Forbes v červenci r. 2008, byla BaH na prvním místě s maximálním počtem 100 bodů. Výzkum zahrnul změny v městském rozvoji, ve vzdělávání, občanských svobodách, hrubém domácím produktu na obyvatele, stejně jako přístup k telefonu, internetu a televizi v posledních letech. K přitažlivosti Republiky srbské přispívá: stabilní ekonomická situace, velký potenciál trhu, nízké náklady na podnikání, velmi výhodné prostředí pro zahraniční investice, kvalitní lidské zdroje. Nesmíme zapomenout ani na velmi příznivé geografické postavení, silniční síť a rozvinutý telekomunikační systém. Stabilní ekonomická situace Míra inflace v regionu v roce 2007

11 Cíle ekonomické politiky v Republice Srbské jsou udržování makroekonomické stability a hospodářský růst, zvýšení vývozní konkurenceschopnosti podniků, zlepšení podnikatelského prostředí, podporování podnikání v malých a středních společnostech, podpora zahraničních investic a využití možností, které vyplývají z Dohody o stabilizaci a přidružení BaH Evropské unii. Některé z ukazatelů stability v Republice Srbské: Stálý přírůstek hrubého domácího produktu Stabilitu měny zaručuje její vázanost na Euro podle principu měnového výboru. Bosna a Hercegovina v roce 2007 byla zemí s nejnižší mírou inflace v regionu. Makroekonomické ukazatele Zdroj: Výroční zpráva BaH Centrální banky pro r odhad 2008 projekce HDP (aktuální ceny v milionech) 3,323 3,609 3,915 HDP per capita 2,240 2,438 2,279 HDP tempo růstu (reálné) 15,7% 8,6% 8,5% Vývoz v milionech Vývoz (tempo růstu) 36,1% 6% 11,9% Dovoz v milionech Dovoz (tempo růstu) 6,5% 14,5% 5,1% Inflace (maloobchodní ceny, tempo růstu) 5,4% 2,2% 2,1% Růst průmyslové produkce 19,1% 8% 12% Průměrné netto mzdy Zdroj: Ekonomická politika pro rok 2008 Vláda Republiky srbské

12 Tržní potenciál Republika Srbská má velmi příznivé strategické umístění. Její pozice na evropském kontinentu umožňuje investorům snadný přístup celkovému trhu Evropské unie, centrální a východní Evropy. Evropská unie uvedla cestou tzv. Preferenčních obchodních dohod jednostranné obchodní koncese pro vývoz zboží z BaH, které splňuje technické a technologické standardy EU, bez kvantitativních omezení (kromě kvót pro malý počet zboží) a beze cla. Na základě Dohody o stabilizaci a přidružení BaH Evropské unii, podepsané , se BaH zavázala postupně dávat celní koncese v následujících 6ti letech na stanovené skupiny zboží (některé výrobky budou vyloučeny z těchto koncesí), až do vytvoření zóny volného obchodu s vnitřním trhem EU. BaH má kromě zemí EU preferenční vývozní režimy s Ruskem, Spojenými státy, Kanadou, Austrálii, Novým Zélandem, Japonskem, Švýcarskem a Norskem. To znamená, že zahájením podnikání v Republice Srbské se dostává možnosti přístupu k velmi velkému trhu bez placení celních povinností. BaH je jednou ze zemí, které podepsaly obchodní dohodu CEFTA Central European Free Trade Agreement. Tím je vytvořena jednotná oblast volného obchodu s trhy, disponujícími více jak 30ti miliony zákazníků. Republika Srbská díky výhodám otevírání trhu dosahuje konstantní přírůstek vývozu a dovozu. Průměrné roční tempo růstu vývozu je kolem 29%, zatímco růst dovozu je o něco menší - průměrné roční tempo je okolo 10% (ukazatel pro období ). Vláda Republiky Srbské přispívá k růstu vývozu podporováním vývozních podniků s kvalitními výrobními programy.

13 Komoditní struktura vývozu z Republiky Srbské v r Ostatní 8,38%... Potravina a živá zvířata 7,82% Průmyslové výrobky 32,01% Stroje a dopravní prostředky 21,12% Suroviny (kromě paliva) 30,68% Teritoriální struktura vývozu z Republiky srbské v r Komoditní struktura dovozu do Ostatni 28,76% Srbsko 17,28% Republiky srbské v r Ostatní 18,27%... Průmyslové Itálie 16,92 výrobky...36,95% USA Minerální 8,28%... paliva, maziva Slovinsko 12,47%... 8,30%... Chorvatsko 10,79% Německo Potravina a 9,66% živá zvířata 14,75%......Stroje a dopravni Prostředky 17,57% Teritoriální struktura dovozu do Republiky srbské v r Ostatni 32,62% Srbsko 25,75%... Chorvatsko 13,04% Maďarsko 4,13%... Slovinsko 5,37%... Německo 7,21% Itálie 11,88%

14 Nízké náklady na podnikání Republika Srbská nabízí investorům ve srovnání se zeměmi v regionu velmi konkurentní náklady podnikání. Daňové povinnosti a náklady na pracovní síly jsou výrazně nižší ve srovnání s evropskými standardy. Průměrná čistá mzda zaměstnance v Republice Srbské je 306 eura. Daňový systém v Republice Srbské funguje v souladu s evropskými principy a standardy zdaňování příjmu a zisku, a rovněž v souladu s Mezinárodním účetním systémem. Ve srovnání s ostatními zeměmi je daňová sazba v Republice Srbské velmi výhodná. Daň ze zisku v Republice Srbské je 10% a je jednou z nejnižších v regionu. Pro malé podniky existuje možnost zúčtování daně ze zisku s daňovou sazbou 2% při dodržení stanovených podmínek. Daň z přidané hodnoty (DPH) 17% Daň ze zisku 10% z celkového zisku Daň z příjmu 8% z hrubé mzdy Odvody 30,06% z hrubé mzdy Republika srbská Maďarsko Rumunsko Chorvatsko Slovinsko Daň ze zisku, zdroj: Finanční ministerstva uvedených zemí

15 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Bosna a Hercegovina podepsala smlouvy o zamezení dvojího zdanění s velkým počtem zemí, čímž vytvořila výhodnější podmínky pro investování, zrychlení průběhu investic, podporu společných investic a transfer technologie. Ratifikace této smlouvy pokračuje s následujícími zeměmi: Rusko, Rakousko, Makedonie, Malajsie, Bělorusko, Lotyšsko, Katar, Kuvajt, Irsko, Malta a Sýrie. Smlouvy BaH o zamezení dvojího zdanění: Česká republika Švédsko Rumunsko Srbsko Maďarsko Spojené arabské emiráty Nizozemí Finsko Německo Dánsko Polsko Jordánsko Belgie Španělsko Turecko Slovinsko France Norsko Pákistán Spojené Království Albánie Itálie Moldávie Slovensko Gecko Chorvatsko Írán Kypr Egypt

16 Příznivé prostředí pro zahraniční investory Republika Srbská se, díky úsilí vlády na republikové a lokální úrovni vytvořit příznívé obchodní prostředí, stává velmi atraktivním trhem pro zahraniční investory,. Přímé zahraniční investice (PZI) v Republice Srbské v r zaznamenaly značný nárůst ve srovnání s minulým obdobím. V porovnání s rokem 2006, kdy hodnota přímých zahraničních investic byla 68 milionů eur, byla v roce 2007 tato hodnota zvýšena 14 krát, a přinesla 998 milionů eur. Z toho největší část ve výši 644 milionů eur, čili 64,7%, se vztahuje k privatizaci Telekomu Republiky Srbské Telekomem Srbsko. Úroveň PZI per capita v Republice Srbské v r.2007 byl 671 eur. V příštím období se může očekávat příliv PZI přes 800 milionů eur (privatizace Rafinérie nafty Brod, Rafinérie oleje Modriča, Petrolu Banja Luka, výstavba TE Stanari). Výhody pro zahraniční investory Zahraniční investoři v Republice Srbské: Obchodují podle národního režimu, což znamená že mají stejná práva a povinností jako tuzemští rezidenti, Mohou svobodně získat a disponovat movitým a nemovitým majetkem, Jsou osvobození od placení celních poplatků pro zařízení, které je vkladem zahraniční osoby, Mají možnost svobodného transferu zisku do zahraničí. Fond pro podporu zahraničních investorů BaH zajišťuje finanční podporu zahraničním investorům pro projekty v oblasti výroby, výzkumu a rozvoje pomocí Fondu pro podporu zahraničních investorů. Prostředky se schvalují v souvislosti s objemem investice, počtem nově otevřených pracovních míst, investováním do nerozvinutých oblastí, ekologickými podmínkami a podílem vývozu na celkovém prodeji. Pojištění zahraničních osob Zahraniční investice v Republice Srbské mohou být pojištěny proti restrikci transferu, vyvlastnění, válce a občanským nepokojům a porušování smlouvy prostřednictvím Fondu Evropské unie pro investiční záruky, který řídí Multilaterální agentura pro investiční záruky (MIGA), která je členem Světové bankovní skupiny. Zároveň je možné získat podporu US Overseas Private Investment Corporation (OPIC), pro pojištění investorů proti politickým rizikům. Přímé zahraniční investice do Republiky Srbské v milionech Zdroj: Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů BaH

17 Za účelem podpory a ochrany investic, Bosna a Hercegovina podepsala dohody s následujícími zeměmí: Dohody o podpoře a ochraně investic Česká republika USA Spojené Království Švédsko Holandsko Makedonie Španělsko Švýcarsko Srbsko Černá Hora Pakistán Finsko Litva Rakousko Ukrajina Belgie Lucemburk Dánsko Bělorusko Írán Egypt Chorvatsko Německo Rumunsko Portugalsko Slovensko Maďarsko Slovinsko Turecko Jordán Katar Řecko Kuvajt Čína Indie Itálie Francie Moldavsko Malajsie Albánie Zároveň se chystají dohody s Libyí a Spojenými arabskými emiráty

18 Kvalitní lidské zdroje Velký počet vysokoškolských zařízení v Republice Srbské poskytuje kvalitní pregraduální, postgraduální a magisterská studia v souladu s Boloňskou dohodou. To umožňuje vzdělání vysokoškolského kádru a přispívá k stálé nabídce produktivní a inovativní mladé pracovní síly. Z celkového počtu zapsaných studentů v školním roce 2006/2007 činí podíl žen 55%, což je jeden z ukazatelů politiky rovnoprávnosti pohlaví v Republice Srbské. Vláda Republiky Srbské v minulém období uskutečnila různé programy podpory zaměstnanosti vysoce vzdělaných mladých lidí, a bude s touto podporu pokračovat v příštím odbdobí: Programem zaměstnanosti vysoce vzdělaných uchazečů a dobrovolníků v roce 2007 bylo zajištěno spolufinancování nákladů jejich práce, z čeho 60% nákladů jejich práce nesla vláda a 40% zaměstnavatel. Projekt podpory zaměstnanosti v roce 2008 pomocí veřejných konkursů jednorázový přenos prostředků zaměstnavatelům - byl 1.300, ,00 eur na zaměstnaného pracovníka se středním a vysokoškolským vzděláním. Vláda Republiky Srbské za účelem zmenšení celkového počtu nezaměstnaných rovněž podporuje zaměstnávání ohrožených skupin obyvatelstva (invalidů) pomocí projektu, který dává finanční prostředky zaměstnavatelům ve výšce 1.000,00 eur na zaměstnance z této skupiny. Počet vysokoškolských zařízení v školním roce 2006/2007 Univerzity 9 Fakulty 60, Akademie 5 Vysoké školy 11 Náboženské fakulty 1 Celkem 21 Zdroj: Republický ústav pro statistiku, Republika srbská, 2008

19 Obchodní prostředí Bankovní sektor v Republice Srbské se rozvinul v celistvosti a nabízí kompletní služby. Ve spolupráci s Centrální bankou BaH je vytvořen základ pro finanční stabilitu země. Všechny banky v Republice Srbské mají pojištěny depozity a většina bank má větší část rezerv v CB BaH, a to více než je to zákonem ustanoveno. Díky velmi nízké míře inflace bylo dosáhnuto významného přílivu zahraničního bankovního kapitálu. V roce 2007 byl zaznamenán vzrůst schválených úvěrů pro obchodní společnosti s mírou růstu 27% oproti minulému roku. Celková depozita zaznamenala míru růstu 78% oproti roku Vydávání povolení k činnosti a dozor nad obchodováním bank, mikrokreditními organizacemi a poskytovateli leasingu v Republicé Srbské má na starosti Agentura pro bankovnictví Republiky Srbské. Investiční a rozvojová banka Republiky Srbské (IRB RS) byla založena za účelem podpory investic a stimulace rozvoje v Republice Srbské. IRB RS realizuje program podpory rozvoje obchodních aktivit v Republice Srbské prostřednictvím 6 úvěrových linek: Úvěry pro základní obchodní aktivity Úvěry pro podnikatele a podniky Úvěry pro mikro obchody v zemědelství Úvěry pro zemědelství Bytové úvěry Úvěry pro místní samosprávou IRB RS provádí proces privatizace státních podniků a efektivně řídí státní kapitál. Na internetové prezentaci Investiční a rozvojové banky Republiky Srbské je možné najít elektronickou databázi údajů, která obsahuje informace o obchodním prostředí, přírodních zdrojích Republiky Srbské, výhodách investování, aktuálních a plánovaných projektech. Burza cenných papírů Banja Luka byla založena v roce 2001 jako akciová společnost. Má dva tržní segmenty: oficiální burzovní trh a volný burzovní trh. Metody obchodování jsou následující: kontinuální obchodní metoda a aukční obchodní metoda. Obchodování s cennými papíry se provádí přes elektronický systém obchodování, pouze prostřednictvím členů burzy. Člen burzy může být pouze společnost pro obchodování s cennými papíry a banky se sídlem v Republice Srbské. Banjalucká burza cenných papírů se od roku 2004 stala plnoprávným členem Federace evropských a asijských burz - Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS). V roce 2007 byla přijata do Federace evropských burz The Federation of European Securities Exchanges (FESE) jako mimořádný člen, a do Federace světových burz World Federation of Exchanges (WFE). Republiková agentura pro rozvoj malých a středních podniků, stejně jako síť agentur pro jejich rozvoj na lokální úrovni, přispívají k pobídce v podnikání v Republice Srbské. V Republice Srbské existuje možnost zavedení svobodných pásem, ve kterých je možné provozovat: Výrobní činnosti (lehký průmysl) Komerční a obchodní činnosti (velkoprodej) Služby: bankovní a peněžní činnosti, služby pojištění a zajištění majetků a osob, zasílatelství, poštovních služeb a dál. Zdokonalení obchodního prostředí a odstranění administrativních překážek bylo dosáhnuto realizací projektu Gilotina předpisů systémovou reformou předpisů -první svého druhu, která byla zavedená v zemích na Balkáně.

20 Republika srbská v mezinárodních proudech V současných proudech globalizace a euroatlantických integrací je jedním ze strategických cílů Republiky Srbské zavedení a zlepšení spolupráce se zahraničím. V souvislosti s tím některými z významnými úspěchy v minulém období jsou: Republika Srbská se stala členem Shromáždění evropských regionů (Assembly of European Regions AER), které podporuje zavedení bilaterálního a multilaterálního partnerství regionů v procesu evropského rozšíření a globalizace, Za účelem zdokonalení interregionální hospodářských i ekonomických, vzdělávacích, kulturních, sportovních a ostatních forem spolupráce, Republika Srbská podepsala několik dohod o spolupráci, jako jsou například dohody s federálním městem Petrohrad, Ruská federace, s Regionem Veneto, Provincíí Di Beluno, Italská republika, s okresem Troms, Norským královstvím, Zastoupení Republiky Srbské přispívají k zlepšení všech druhů spolupráce s institucemi a organizacemi v zahraničí. Zastupitelská kancelář Republiky Srbské Zastupitelská kancelář v Srbsku Bulevar despota Stefana 4/4 Beograd Srbija T/F ; Zastupitelská kancelář v Ruské Federaci b.1, 4/17, Pokrovsky b-r, office Moskva Rossija T/F ; centarrs.moskva gmail.com Zastupitelská kancelář v Spolkové republice Německo Eberhard Str. 4 b Stuttgart Deutchland T/F ; predstavnistvo.republikesrpske gmx.net Zastupitelská kancelář v Izraeli P.O.B Jerusalem Israel T/F ; M Zastupitelská kancelář v Belgickém království Rond point Schuman 11 B-1040 Brusseles Belgium T. (+32 2) ; (+32 2) F. (+32 2) representation rep-srpska.eu

21 Linkovi Národní shromáždění Republiky Srbské Prezident Republiky Srbské Vláda Republiky Srbské Registr rozhodnutí a kontroly Komise pro koncese Agentura pro rozvoj malého a středního podnikání Bankovní agentura Republiky Srbské Investiční a rozvojová banka Republiky Srbské Obchodní komora Republiky Srbské Burza cenných papírů Banja Luka Bezpečnostní komise Republiky Srbské Republikový institut pro statistiku Rada ministrů Bosny a Hercegoviny Ředitelství pro nepřímé daně Bosny a Hercegoviny Centrální banka Bosny a Hercegoviny Agentura pro rozvoj zahraničních investic Bosny a Hercegoviny Exportní úvěrová agentura Bosny a Hercegoviny Institut pro ochranu duševního vlastnictví Bosny a Hercegoviny

22

23 Právní rámec Vláda Republiky Srbské se zaměřuje na vytvoření pozitivního ekonomického a právního prostředí pro všechny druhy investování. Tato brožura si klade za cíl usnadnit přehled pozitivního zákonodárství v Republice Srbské tuzemským a zahraničním investorům. Nemůže nahradit původní texty právních předpisů, proto se doporučuje všem, kteří ji používají, aby před zahájením jakéhokoliv právního postupu konzultovali své postupy s odborníky. Vláda Republiky Srbské se zaměřuje na vytvoření pozitivního ekonomického a právního prostředí pro všechny druhy investování. Jeden z prvních kroků v tomto směru je vytvoření právní jistoty pro všechny investory a zjednodušení všech právních postupů v souvislosti s obchodováním. Vzhledem k tomu, že Republika Srbská uvedla jako první na Balkánu Gilotinu předpisů a jediná tímto projektem, vedle formalit, obsáhla i gilotinu inspekční práce a předmětů kontrol. Gilotina předpisů měla za důsledek zmenšení nákladů obchodování, odstranění administrativních překážek pro obchodování a zmenšení možných zdrojů korupce. Republika Srbská má příznivé zákony, které regulují oblast přímých zahraničních investic, včetně národního režimu pro zahraniční investory. Zahraniční investoři mají stejná práva a povinnosti jako tuzemské právnické subjekty. Mají stejná vlastnická práva k nemovitostem jako tuzemské právnické nebo fyzické osoby. Republika Srbská má rovněž volný režim dovozu a vývozu zboží a služeb, ale to nevylučuje zábrany nebo restrikce v odůvodněných případech, které jsou stanoveny právními předpisy. Zahraniční právnické a fyzické osoby jsou v obchodu se zbožím a službami rovnoprávní s tuzemskými rezidenty.

24 Zahraniční investice Zákon o podnicích ( Úřední listina RS, čí.24/98, 62/02, 66/02,38/03,97/04,34/06) Zákon o obchodních společnostech se připravuje Zákon o politice přímých zahraničních investic do BaH ( Úřední listina BaH, čí.17/98 a 13/03) Zákon o zahraničních investicích ( Úřední listina RS, čí.25/02 a 24/04) Zahraniční investoři mají stejná práva a povinnosti jako tuzemské právnické subjekty. Stejně tak mají zahraniční investoři právo volně přenést do zahraničí zisk, který je výsledkem investování do Republiky Srbské, bez prodlení, ve volně konvertibilní měně. Zahraniční investor může investovat a reinvestovat zisk z těchto investic do kteréhokoliv sektoru hospodářských a nehospodářských činností v Republice Srbské. Druhy zahraničních investic: Založení právnické osoby v plném vlastnictví zahraničního investora Založení právnické osoby ve společném vlastnictví tuzemského a zahraničního investora Investování do již existující právnické osoby Zvláštní druhy investování (koncese, apod.) Koncese Zákon o koncesích ( Úřední list RS, čí.25/02 a 91/06) Vzhledem k tomu že se zahraniční (a také tuzemské) právnické osoby se nemohou stát vlastníky určitých majetků (přírodní bohatství a jiný majetek z obecného zájmu pro Republiku Srbskou), je právo hospodářského využití těchto majetků umožněno cestou udělení koncesí. Rozhodnutí o udělení koncese vydává vláda Republiky Srbské na základě veřejného a všem dostupného nediskriminačního postupu. Vedle veřejné obchodní soutěže na udělení koncese Zákon předpokládá i možnost dobrovolně podané nabídky.

25 Koncese se může dostat za: Výstavbu energetických objektů Výstavbu nebo využívání: Silnicí a doprovodných objektů infrastruktury Hydroakumulace, kromě přenosu elektrické energie Výstavbu, využití a vedení nafty a plynu potrubní dopravou, jejich uložení v potrubích a terminálech Využití Vodního proudu a jiných vod Stavebních pozemků Lesů a lesních pozemků Léčivých, termálních a minerálních vod Zemědělské půdy Výzkum nebo využití energetických a jiných surovin Lov a rybolov Osobní a nákladní železniční doprava Veřejná osobní linková doprava Jiné pozemky v souladu se Zákonem o koncesích

26 Druhy obchodních subjektů v Republice Srbské Zákon o podnicích ( Úřední listina RS, čí.24/98, 62/02, 38/03, 97/04 a 34/06) Zákon o obchodních společnostech se připravuje Druhy obchodních společností Veřejná společnost, v.s. Komanditní společnost k.s. Akciová společnost a.s. (1) Peněžní částka vkladu akciové společnosti, která se zakládá simultánním založením, nemůže být menší než KM (2) Peněžní částka vkladu akciové společnosti která se zakládá postupným založením, nemůže být menší než KM Společnost s ručením omezeným s.r.o. Minimální částka základního kapitálu je 2.000KM Nezávislý podnikatel

27 Banky v Republice Srbské Zákon o bankách ( Úřední listina RS, čí.44/03 a 74/04) Zahraniční právnické a fyzické osoby mohou za stejných podmínek jako tuzemské právnické a fyzické osoby zakládat nové nebo investovat do již existujících bank Podmínka pro založení a provoz bank je povolení Agentury pro bankovnictví Republiky Srbské a minimální částka vkladu banky je KM s tím, že tuto částku banka musí udržovat. Zahraniční banka může s povolením Agentury pro bankovnictví Republiky Srbské založit zastoupení v Republice Srbské za účelem prezentace, sbírání a poskytování informací Zastoupení nemá postavení právnické osoby, je organizační díl banky a nemůže provozovat bankovní činnosti. Pojišťovací společnosti Zákon o pojišťovacích společnostech ( Úřední listina RS, čí.17/05 a 64/06). Zahraniční právnické a fyzické osoby mohou zakládat (nezávisle nebo společně s tuzemskými osobami ) akciovou společnost pro pojištění v Republice Srbské. Základní kapitál pro založení akciové společnosti pro pojištění nemůže být menší než: ,00 KM pokud se společnost zakládá za účelem poskytování životního pojištění ,00 KM pokud se společnost zakládá za účelem poskytování ostatních pojištění ,00 KM pokud se společnost zakládá za účelem poskytování zajištění

28 Privatizace Rámcový zákon o privatizaci podniků a bank v BaH ( Úřední listina BaH, čí14/98, 14/00, 16/02 a 88/05) Zákon o privatizaci státního kapitálu v podnicích ( Úřední listina RS, čí.51/06, 1/07, 53/07 a 41/08) Zákon o privatizaci státního kapitálu v bankách ( Úřední listina RS, čí.24/98, 5/99, 18/99 a 70/01) Zákon o Investiční a vývojové bance Republiky Srbské ( Úřední listina RS, čí.56/06) Zákon o akčním fondu Republiky Srbské ( Úřední listina RS, čí.56/06 a 1/07) Zahraniční osoby se mohou, stejně jako tuzemské, účastnit privatizace státního kapitálu v podnicích. Kupónová privatizace v Republice Srbské začala v roce 1998 a Zákon o privatizaci státního kapitálu umožnil privatizaci okolo 830 podniků, které byly ve státním vlastnictví. Všichni občané Republiky Srbské dostali kupony, které mohli investovat do 830 podniků, které byly předmětem privatizace, nebo do 13 privatizačních investičních fondů (fondy zavřeného typu), čímž se stali akcionáři podniků nebo fondů, do kterých investovali své kupony. Zákon o privatizaci státního kapitálu v podnicích stanoví následující metody privatizace Prodej akcií na burze Prodej prostřednictvím tendru Přijetí veřejné nabídky pro převzetí společnosti Přímý výběr kupců Prodej zaměstnancům v podniku (ESOP) Kombinace uvedených metod Oprávněný prodejce státního kapitálu je Investiční a rozvojová banka Republiky Srbské, a.s. Banja Luka

29 Zastoupení zahraničních osob Založení a činnost zastoupení zahraničních osob je regulováno Zákonem o zahraniční a obchodní politice BaH ( Úřední listina BaH, čí.7/98 a 35/04) a Rozhodnutím o založení a činnosti zastoupení zahraničních osob v BaH ( Úřední list RS, čí.15/03) Zahraniční osoby mohou nezávisle, nebo s jinými zahraničními osobami, zakládat zastoupení za účelem průzkumu trhu, provedení propagace a informativních činností a vlastní prezentace. Registrace je povinná do rejstříku zastoupení, který spravuje Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny. Zastoupení nemá statut právnické osoby a nemůže uzavírat smlouvy jménem zakladatele, kromě zastoupení zahraničních leteckých dopravců, kteří mohou prodávat letecké dokumenty v souhlasu s mezistátními smlouvami a mezinárodním konvencemi, které uzavřela nebo přijala Bosna a Hercegovina. Právo vlastnictví zahraničních osob Právní úkony, které regulují tuto otázku: Ústava Republiky Srbské; Zákon o zahraničních investicích ( Úřední listina RS, čí. 25/02 a 24/04), Zákon o základním vlastnickým a právním vztazích ( Úřední listina SFRJ, čí.6/80 a 36/90 - tento zákon je pozůstatek ze systému bývalého státu a bude platit až do přijetí nového zákona, a ( Úřední listina RS, čí.38/03), Zákon o průmyslovém vlastnictví v BaH ( Úřední listina BaH, čí.3/02). Zahraniční fyzické a právnické osoby (založené a registrované v Republice Srbské) mohou nabýt a volně disponovat majetkem ( movitým majetkem a nemovitostmi) v Republice Srbské. Pro fyzické a právnické osoby z bývalé Jugoslávie existuje podmínka reciprocity. Důkaz o reciprocitě v případě, že osoba z bývalé Jugoslávie nabývá majetek, vydává BaH Ministerstvo zahraničních věcí. BaH schválila a přijala všechny nejdůležitější mezinárodní konvence a dohody v oblasti průmyslového majetku a duševního vlastnictví.

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LUCIE MICHALISKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu PROBLEMATIKA

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU

STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU (Bakalářská práce) Autor: Vlastimil LUBĚNA Vedoucí práce: Ing. Ivo HORÁK

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI, KTEROU SE ZAKLÁDÁ PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH

Více

Souhrnná teritoriální informace Švédsko

Souhrnná teritoriální informace Švédsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Daňové ráje a jejich dopady na Českou republiku Markéta Bydžovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Obchod Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu Otevírání nových trhů vede k růstu našich ekonomik a toho docílíme pouze aktivní politikou EU v oblasti volného obchodu a investic.

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraniční obchod ČR. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraniční obchod ČR. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Zahraniční obchod ČR Bakalářská práce Tereza Vostárková Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Zahraniční obchod ČR Obchodování

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více