Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373"

Transkript

1 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové opatření č. 3/2015 SU AU UZ ORG ODPA POL skutečnost rozp.op.č. 2 rozp.op.č. 3 rozdíl Příjmy: Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost , , ,00 0,00 Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn ,62 60,00 60,00 0,00 Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu ,10 130,00 130,00 0,00 Daňové příjmy Daň z příjmů práv osob , , ,00 0,00 Daňové příjmy Daň z příjmů práv.osob za obec ,00 581,02 581,02 0,00 Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty , , ,00 0,00 Daňové příjmy Odvody za odnětí půdy ze zeměd.pův.fond ,00 0,60 0,60 0,00 Daňové příjmy Poplatek za odnětí lesa ,00 6,00 6,00 0,00 Daňové příjmy Poplatek za sběr, shromažďování odpadu ,00 420,00 420,00 0,00 Daňové příjmy Poplatek ze psů ,00 13,00 13,00 0,00 Daňové příjmy Správní poplatky ,00 1,00 1,50 0,50 Daňové příjmy Daň z nemovitostí ,22 800,00 800,00 0,00 Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií ,13 6,70 12,60 5,90 Neinv.přij.tran.ze SR Neinvestiční dotace na výkon státní správy ,00 83,60 83,60 0,00 Ost. Neinv.přij.trans. Ze SR Neinvestiční dotace úřad práce 2015 ESF ,00 77,35 77,35 0,00 Ost. Neinv.přij.trans. Ze SR Neinvestiční dotace úřad práce 2015 SR ,00 13,65 13,65 0,00 Ost. Neinv.přij.trans. Ze SR Neinvestiční dotace úřad práce 2014 ESF ,00 19,37 19,37 0,00 Ost. Neinv.přij.trans. Ze SR Neinvestiční dotace úřad práce 2014 SR ,00 3,41 3,41 0,00 Neinv.přij.tran.od krajů Zachování lesních porostů ,00 49,26 49,26 0,00 Pěstební činnost Příjmy z prodeje dříví z lesa , , ,00 0,00 Podpora ost.produkč.činn. Podíly z honiteb ,00 15,00 15,00 0,00 Vnitřní obchod,služby,cestovní ruch Příjmy z prod. pohledů,let.sním. a publikace ,00 1,00 2,30 1,30 Ostatní služby Příspěvky z reklamních tabulí ,00 0,70 0,70 0,00 Ostatní záležitosti kultury Přijaté dary na DD a na kulturní akce ,00 25,00 52,00 27,00

2 Ostatní záležitosti kultury Reklama a propagace na kulturní akce ,00 6,00 6,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury Reklama na kulturní akci Hubert ,00 5,00 5,00 0,00 Pitná voda Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 29,50 29,50 0,00 Sportovní zařízení v majetku Nájemné Fotbalového klubu ,00 1,20 1,20 0,00 Sportovní zařízení v majetku Přijaté dary na sportovní činnost ,00 1,00 1,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku Elměr ,00 2,39 2,39 0,00 Bytové hospodářství Za plyn a el.energii u čp. 81, ,00 85,00 85,00 0,00 Bytové hospodářství Nedoplatky BJ za služby ,00 4,00 4,00 0,00 Bytové hospodářství Pronájem bytových jednotek ,00 84,00 84,00 0,00 Nebytové hospodářství Nájem od Česká pošta ,50 3,60 3,60 0,00 Nebytové hospodářství Služby souv.s nájmem od Česká pošta ,40 24,90 24,90 0,00 Pohřebnictví Hřbitovní poplatky ,00 2,00 2,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjem od občanů za zaměření pozemků ,00 9,40 9,40 0,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy za sepsání kupních smluv,kolků,daní ,00 17,99 21,99 4,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy věcné břemeno VTE ,00 556,00 556,00 0,00 Komunální služby a územní r Pronájmy pozemků ,00 50,00 136,00 86,00 Komunální služby a územní rozvoj Pronájem T-Mobile ,00 43,00 0,00-43,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků ,00 322,00 322,00 0,00 Komunální odpad Příspěvek na tříděný odpad ,50 99,00 99,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Příspěvek na úpravy prostr.u Mauzolea ,00 12,10 12,10 0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančpříjmy z úroků ,86 20,00 20,00 0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančpeněžní plnění nahrazující úrok ,00 0,00 0,00 0,00 Celkové příjmy , , ,44 81,70 Skutečnost je čerpána z výkazu č. 40 sestaveného ke dni:

3 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové opatření č. 3/2015 skutečnost rozp.op.č. 2 rozp.op.č. 3 rozdíl Výdaje: Kč Kč Kč Pěstební činnost Dohoda o provedení práce ,00 116,00 116,00 0,00 Pěstební činnost Materiál ,00 127,00 127,00 0,00 Pěstební činnost Pojištění lesa ,00 6,00 6,00 0,00 Pěstební činnost Opravy a udržování PC ,00 7,00 7,00 0,00 Pěstební činnost Pěstební činnost v lese ,00 203,00 203,00 0,00 Pěstební činnost SVOL ,00 2,00 0,00-2,00 Pěstební činnost SVOL ,00 0,00 1,10 1,10 Silnice Materiál silnice (posypový materiál...) ,00 50,00 50,00 0,00 Silnice Prohrnování, oprava silnic ,00 150,00 150,00 0,00 Silnice Dopravní obslužnost ,80 18,00 18,00 0,00 Pitná voda Vodné č.p. 232, ,50 74,00 74,00 0,00 Pitná voda VOSS provozování vodovodu ,00 170,00 170,00 0,00 Pitná voda Vodovod 3RD ,00 500,00 500,00 0,00 Pitná voda Vodovod 3RD projekt pro výběr.řízení ,00 25,00 30,00 5,00 Pitná voda Vodovod 3RD zpracování výběr.řízení ,00 15,00 10,00-5,00 Vodní díla v zemědělské krajině Projektová dokumentace Mezihorská,Jindřichovice ,00 49,00 69,00 20,00 Vodní díla v zemědělské krajině Oplocení vodojemu a prameniště Hradecká ,00 100,00 100,00 0,00 Odvádění a čištění odpadních vod Stočné a nakládání č.p. s kaly 232, ,50 52,00 52,00 0,00 Odvádění a čištění odpadních vod Stočné a nakládání el.energie s kaly přečerp.st.rokle ,00 20,00 20,00 0,00 Odvádění a čištění odpadních vod VOSS a nakládání provozování s kaly kanalizace ,00 180,00 180,00 0,00 Odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace a nakládání s kaly 3RD ,00 800,00 800,00 0,00 Odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace a nakládání s kaly 3RD projekt pro výběr.řízení ,00 25,00 30,00 5,00 Odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace a nakládání s kaly 3RD zpracování výběr.řízení ,00 15,00 10,00-5,00 Bezpečnost práce Proškolení BOZP ,00 13,00 13,00 0,00 Základní školy Příspěvek na ZŠ a MŠ Kraslice ,00 240,00 240,00 0,00

4 Činnosti knihovnické Dohoda o PP knihovnice ,00 11,00 11,00 0,00 Činnosti knihovnické Příspěvek na knihovnu ,00 10,00 10,00 0,00 Činnosti knihovnické Materiál knihovna ,00 1,00 1,00 0,00 Činnosti knihovnické Údržba PC ,00 3,00 3,00 0,00 Vydavatelská činnost Jindřichovický zpravodaj - poštovné ,00 1,00 1,00 0,00 Vydavatelská činnost Dohoda o provedení práce noviny ,00 4,00 4,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury Materiál kultura ,00 8,00 8,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury Dohoda o prov.práce kronika,věž hodiny,hud.prod.,lenka ,00 17,00 17,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury Školení kronikáře ,00 0,50 0,50 0,00 Ostatní záležitosti kultury Cestovné kronikáře ,00 0,50 0,50 0,00 Ostatní záležitosti kultury Pohoštění na kulturní akce ,00 10,00 10,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury Věcné dary na kulturní akce ,00 25,00 30,00 5,00 Ostatní záležitosti kultury Ostatní služby ,00 10,00 10,00 0,00 Činnost registrovaných církví a náboženských Finanční příspěvek spole na opravy střechy kostela ,00 20,00 20,00 0,00 Rozhlas a televize Oprava rozhlasu ,00 10,00 10,00 0,00 Rozhlas a televize Autorské poplatky ,00 0,60 0,60 0,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a OSA sd ,00 10,00 10,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a SPOZ sd materiál ,00 5,00 5,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a Pohoštění sd (posezení s důchodci,vítání občánků ,00 20,00 20,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a Věcné sd dary (vítání občánků, kytice..) ,00 10,00 10,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a Hudební sd produkce ,00 20,00 20,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obceplyn kabiny ,00 18,00 18,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obceelektrická energie kabiny ,00 14,00 14,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obcevodné,stočné kabiny ,00 11,00 11,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obcestatický posudek ,00 6,00 6,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obceoprava a údržba ,00 5,00 5,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obceprovedené služby kabiny (revize..) ,00 7,00 7,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obceneúčelový finanční dar ,00 18,00 18,00 0,00 Ostatní zájmová činnost Nájemné za pozemek dětského hřiště,daň ,00 0,20 0,20 0,00 Ostatní zájmová činnost Příspěvek Royal Rangers ,00 15,00 15,00 0,00 Ostatní zájmová činnost Vybavení hřiště ,00 12,00 12,00 0,00 Ostatní zájmová činnost Materiál hřiště ,00 0,00 10,00 10,00 Ostatní zájmová činnost Oprava herních prvků ,00 0,00 10,00 10,00

5 Bytové hospodářství Elektrická energie čp ,00 11,00 11,00 0,00 Bytové hospodářství Dohoda o PP č.p ,00 5,00 5,00 0,00 Bytové hospodářství Plyn čp ,00 21,00 21,00 0,00 Bytové hospodářství Provedené služby č.p. 81, 232 (revize ) ,00 33,00 33,00 0,00 Bytové hospodářství Opravy a údržba BJ č.p. 81, ,00 32,00 32,00 0,00 Bytové hospodářství Příspěvek na nájem pošty ,75 52,00 52,00 0,00 Veřejné osvětlení Elektrická energie veřejné osvětlení ,00 170,00 170,00 0,00 Veřejné osvětlení Opravy veřejného osvětlení ,00 90,00 90,00 0,00 Veřejné osvětlení Vánoční osvětlení ,00 25,00 43,50 18,50 Pohřebnictví Oprava hřbitovní zdi ,00 800,00 330,00-470,00 Pohřebnictví Kolumbárium ,00 60,00 300,00 240,00 Komunální služby a územní rozvoj Nájemné jinde neza pozemku SPÚ ,00 0,40 0,40 0,00 Komunální služby a územní rozvoj Právní jinde neza služby ,00 10,00 20,00 10,00 Komunální služby a územní rozvoj Zaměření jinde neza pozemku pro prodeje ,00 20,00 20,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj Návrh jinde neza na vklad, daň z převodu nemov ,00 23,00 23,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj Ověření jinde nezapodpisu ,00 2,00 2,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj Nákup jinde neza pozemků ,00 10,00 42,00 32,00 Nebezpečný odpad Sběr a svoz neb. odpadů ,00 10,00 10,00 0,00 Komunální odpad Pronájem nádob na komunální odpad ,00 6,00 6,00 0,00 Komunální odpad Poštovné na zaslání složenek na odpady ,00 5,00 5,00 0,00 Komunální odpad Sběr a svoz komunálního odpadu ,00 668,00 668,00 0,00 Komunální odpad Tašky na tříděný odpad ,55 18,00 18,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Platy zaměstnanců veř.zeleň ,00 180,00 180,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Plat veřejně prospěšné práce ESF 85% ,00 58,00 58,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Plat veřejně prospěšné práce SR ,00 11,00 11,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Plat veřejně prospěšné práce obec ,00 18,00 18,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Sociální pojištění veř.zeleň ,00 45,00 45,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Sociální pojištění veř.prospěšné práce ESF 85% ,00 15,00 15,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Sociální pojištění veř.prospěšné práce SR ,00 3,00 3,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Sociální pojištění veř.prospěšné práce obec ,00 5,00 5,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Zdravotní pojištění veř.zeleň ,00 17,00 17,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Zdravotní pojištění veř.prospěšné práce ESF ,00 6,00 6,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Zdravotní pojištění veř.prospěšné práce SR ,00 2,00 2,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Zdravotní pojištění veř.prospěšné práce obec ,00 2,00 2,00 0,00

6 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Ochranné nápoje ,00 1,00 1,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. ZeleňOchranné pracovní pomůcky ,00 15,00 20,00 5,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup DDHM od 3 000,- do ,- Kč ,00 25,00 25,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup materiálu ,00 25,00 25,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup PHM ,00 36,00 36,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Školení veřejná zeleň ,00 1,00 1,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Oprava techniky ,00 30,00 30,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Studie parkových úprav " Rokle" ,00 0,00 0,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Strategický plán rozvoje obce ,00 66,00 66,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Prořez stromů ,00 20,00 20,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Zahradní traktor ,00 192,00 192,00 0,00 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva při krizových situacích ,00 30,00 30,00 0,00 Bezpečnost a veřejný pořádek Agenda přestupkové komise ,00 2,00 2,00 0,00 Bezpečnost a veřejný pořádek Umístění psů do útulku ,00 10,00 10,00 0,00 Požární ochrana-dobrovolná část Refundace mzdy u SDH ,00 9,00 9,00 0,00 Požární ochrana-dobrovolná část Ochranné pomůcky ,00 5,00 5,00 0,00 Požární ochrana-dobrovolná část Nákup DDHM od ,-Kč ,50 22,00 22,00 0,00 Požární ochrana-dobrovolná část Nákup materiálu (do 3 000,--) ,00 35,00 35,00 0,00 Požární ochrana-dobrovolná část Elektřina pož.zbrojnice ,00 7,00 7,00 0,00 Požární ochrana-dobrovolná část Nákup PHM ,00 8,00 8,00 0,00 Požární ochrana-dobrovolná část STK vozidel, JAY systém ,00 9,00 9,00 0,00 Požární ochrana-dobrovolná část Školení, taktické cvičení ,00 10,00 10,00 0,00 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva ,00 582,00 582,00 0,00 Zastupitelstva obcí Sociální zabezpečení starosta ,00 106,00 106,00 0,00 Zastupitelstva obcí Zdravotní pojištění starosta+zastupitelé ,00 55,00 55,00 0,00 Činnost místní správy Platy správa ,00 590,00 590,00 0,00 Činnost místní správy Dohody o PP úklid,zákony,účetnictví ,00 61,00 61,00 0,00 Činnost místní správy Sociální zabezpečení správa ,00 150,00 150,00 0,00 Činnost místní správy Zdravotní pojištění správa ,00 60,00 60,00 0,00 Činnost místní správy Pracovnělékařské služby ,00 0,50 0,50 0,00 Činnost místní správy Pojistné organizace za pracovní úraz ,00 6,00 6,00 0,00 Činnost místní správy Tisk a publikace ,00 10,00 10,00 0,00 Činnost místní správy Drobný hmotný majetek správa ,47 75,00 75,00 0,00 Činnost místní správy Nákup materiálu správa ,28 55,00 55,00 0,00 Činnost místní správy Plyn budova úřadu ,00 65,00 65,00 0,00

7 Činnost místní správy Elektřina budova úřadu ,00 89,00 89,00 0,00 Činnost místní správy Služby pošt ,00 15,00 15,00 0,00 Činnost místní správy Služby telekomunikací,internet ,65 50,00 50,00 0,00 Činnost místní správy Právní a poradenské služby ,00 150,00 150,00 0,00 Činnost místní správy Školení správa ,00 25,00 25,00 0,00 Činnost místní správy Oprava a udržování čp ,00 100,00 100,00 0,00 Činnost místní správy Služby jiné (pult och.,deratizace) ,76 55,00 70,00 15,00 Činnost místní správy Stravné zaměstnanci správa ,00 32,00 32,00 0,00 Činnost místní správy Opravy a udržování PC ,25 60,00 60,00 0,00 Činnost místní správy Programy do Kč ,00 40,00 40,00 0,00 Činnost místní správy Cestovné správa ,00 30,00 30,00 0,00 Činnost místní správy Záloha vlastní pokladně ,00 0,00 0,00 0,00 Činnost místní správy Správní poplatky ,00 2,00 2,00 0,00 Činnost místní správy Ověření podpisu ,00 1,00 1,00 0,00 Činnost místní správy MAS Sokolov ,00 15,00 15,00 0,00 Činnost místní správy Příspěvek do svazku měst, obcí Kraslicka ,90 14,50 14,50 0,00 Činnost místní správy Veřejnoprávní smlouva Kraslice RÚIAN ,00 5,00 5,00 0,00 Pojištění funkčně nespecifikovanépojištění hmotného majetku obce+pojištění u SDH ,00 21,50 21,50 0,00 Ostatní finanční operace Odvod DPH finančnímu úřadu ,00 500,00 500,00 0,00 Ostatní finanční operace Platby daní proúčtování daně PO za obec ,00 581,02 581,02 0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních Úroky operací zaplacené dlouhodobý úvěr ,75 200,00 200,00 0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních Služby operací bankovního účtu ,00 30,00 30,00 0,00 Celkové výdaje: , , ,32-105,40 Splátky dlouh. vyd. prostředků Splátky dlouhodobého úvěru ,00-932,00-932,00 Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne: pod č.j. 99 Přebytek rozpočtu činí ,-Kč. Stav fin. prostředků ke dni činí ,65 Kč. Skutečnost byla čerpána z výkazu č. 40 vytištěného ke dni: Bylo schváleno finanční kontrolou dne:

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více