Evoluční algoritmy a umělý život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evoluční algoritmy a umělý život"

Transkript

1 Evoluční algoritmy a umělý život Roman Neruda Ústav informatiky AVČR Olomouc, červen 2012

2 Od Darwina a Mendela...

3 ... k inteligentním agentům.

4 Umělý život

5 Odkazy: Steven Levy: Artificial life. Pantheon books, New York,

6 Podstata života? Kombinace 4 elementů Voda, vzduch, oheň, zem (Empedokles) Duše/psyche/anima (Demokritos) 3 duše (Aristoteles) Nic (Descartes) Élan vital (Bergson) Elektřina (M. Shelly)

7 Dnešní biologie Živé organismy lze charakterizovat jako strukturálně vysoce složité, hierarchicky uspořádané, termodynamicky otevřené a autoregulující se nukleoproteinové soustavy, jejichž podstatnými vlastnostmi jsou metabolismus, autoreprodukce a schopnost vyvíjet se. (Rozsypal a kol, 1994) Things with the capacity for metabolism and motion. Life is a self-sustained chemical system capable of undergoing Darwinian evolution. Life is matter that can reproduce itself and evolve as survival dictates.

8 Artificial life reprodukce

9 A-life, život jaký by mohl být Studuje základní rysy, procesy a zákony života Pomocí počítačových modelů, hardwarových robotů a biochemických technologií Soft, hard, wet

10 Silný a slabý ALife Umělý život Život je abstraktní proces, který nezávisí na médiu (Von Neumann) Slabý: Život je jen biologický, sw a hw simulace nám objasňují jeho mechanismy. Silný: Umělá inteligence Silná: cílem je stvořit umělý myslící systém Slabá: systémy, které se chovají v určitém kontextu inteligentně Umělé neuronové sítě Evoluční algoritmy Symbolické uvažování

11 Logika reprodukce

12 Celulární automaty Von Neumann: Sebereplikující se roboti Matematický model CA Studium chaotického chování, emergence

13 Řád chaosu Lindenmayerovy systémy Popis rostoucích struktur pomocí formálních gramatik Nástroj k modelování růstu rostlin, (X F-[[X]+X]+F[+FX]X), (F FF)

14 Hejna, stáda, roje Craig Reynolds: boid Pohyb hejn ptáků se dá popsat 3 jednoduchými pravidly Aplikace v počítačové grafice Aplikace v řešení úloh umělé inteligence Mravenčí algoritmy: nepřímá komunikace

15 Evoluce a adaptace

16 Tierra, svět je operační systém T. S. Ray simulace ekologických vztahů v počítači: Živočich = sebereplikující se software Zdroje = paměť a čas procesoru Evoluce = mutace, vymírání Parazitismus

17 Karl Simms, operační systém je svět Karl Simms: vývoj abstraktních organismů s reálnými fyzikálními zákony Řízení neuronovou sítí Emergence chování pohyb, plavání, V 90.letech superpočítač, dnes PC (3DVCE)

18 Golem, roboti už jdou Spojení evoluce a 3D tiskárny Evoluce robotických živočichů řízených umělou neuronovou sítí v SW simulátoru Realizace a testování v HW prototypu

19 Budoucnost patří bakteriím? Martyn Amos: DNA computing Zákodujme problém do DNA, Nechme přírodu počítat Bio-počítač hraje piškvorky Řešení problému obchodního cestujícího pomocí svítící E.coli

20 Umělá inteligence

21 2 problémy Umělá: člověk s čipem v mozku, geneticky modifikované organismy Inteligence: schopnost individua účelně jednat, rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím a. The capacity to acquire and apply knowledge. b. The faculty of thought and reason.

22 Turingův stroj a test Alan Turing základy teorie výpočtů, Turingův stroj Turingův test: Poznat muže/ženu Poznat člověka/stroj Eliza Paradox čínského pokoje

23 Umělá inteligence Inteligentní chování Učení Schopnost adaptace Symbolická Expertní systémy, formální logika Výpočetní Řízení Neuronové sítě Plánování Evoluční algoritmy Rozpoznávání (řeč, písmo, obrázky) Fuzzy logika

24 Evoluční algoritmy

25 Odkazy: Holland: Adaptation in natural and artificial systems, MIT Press, Goldberg: Genetic algorithms in Optimization, Search and Learning, Addison-Wesley, Koza: Genetic Programming, I-III, MIT Press, 1992, 1994, Mitchell: Introduction to GA, MIT Press, Hitch-hiker's guide to EC:

26 Princip Genetických Algoritmů Gen = zakódované řešení problému Fitness Populace genů Selekce: Ruleta Turnaje Mutace Křížení

27 Genetické programování Evoluce programů Reprezentace syntaktickými stromy S-expressions, LISP Křížení, Mutace, Procedury

28 Proč evoluce funguje? Mutace = náhodné změny Selekce = pohyb správným směrem Věta o schématech: GA rekombinují kompaktní parciální řešení při hledání optima. Nadějná řešení se množí exponenciálně. Implicitní paralelismus: GA s n jedinci v populaci pracuje zhruba jako n3 izolovaných hledačů. Křížení: výměna informací Zabraňuje uvíznutí v lokálních minimech.

29 Umělé neuronové sítě

30 Odkazy: Haykin: Neural Networks, Prentice-Hall, Hecht-Nielsen: Neurocomputing, Addison-Wesley, Boston, MA, Šíma, Neruda: Teoretické otázky neuronových sítí, Matfyzpress, orial.html

31 Perceptron 1943: McCulloch, Pitts: formální neuron 1958: Rosenblatt: perceptron Lineárně separabilní Učící algoritmus Důkaz konvergence Hardware

32 XOR 1969: Minsky, Pappert: Perceptrons. Neumí XOR Sítě s více vrstavmi asi nejde učit Konec NS na 15 let Kohonen, Hopfield, Grossberg, Amari, Rusové

33 Back Propagation Učení sítě = nastavení hodnot vah dle tréningové množiny Učení s učitelem Nelineární optimalizace - minimalizace chyby Metoda největšího spádu, apod. Derivaci de/dw lze odvodit

34 Roboti

35 Khepera (2000 př.n.l.)

36 Khepera (2000 n.l.)

37 Khepera HW průměr 7cm, výška 3cm váha 80g, uveze 250g rychlost 0,02 m/s 0,5 m/s procesor Motorola 68331, 25MHz 512KB RAM 2 servo motorky 8 aktivních infra čidel (5cm dosah) moduly (věže) pro komunikaci, zrak, hmat

38 Jak řídit Kheperu pomocí NS

39 Jak učit NS pomocí GA Učitel nehodnotí každý krok (nejde to) Evidují se 'správné' a 'špatné' typy chování To je zakódováno v účelové funkci (fitness) GA Hlavní problém GA v ER: volba fitness obecná vs. konkrétní více kritérií najednou(multiobjective optimization) Softwarová simulace Desítky pokusů, stovky jedinců, tisíce generací

40 Úloha: Prohledávání bludiště Nejprve malé bludiště Dobré chování: Nenaráží do stěn kolečka se točí (stejným směrem) prohledává prostor Vyvine se optimální strategie pohybu v bludišti Není závislá na konkrétním prostředí Robot si nic nepamatuje

41 Úloha: Dělejte to ve skupině Více robotů se má koordinovaně pohybovat ve skupině Nenarážet do sousedů rozeznat jiného robota od stěny není pro krátkozrakou Kheperu jednoduché musí proaktivně zkoumat z různých úhlů Následovat vůdce (má na zádech žárovku) Robustnost - všichni ve skupině mají stejný 'mozek' Důležité: Kdokoliv může být vůdcem

42 Budoucnost?

43 Inteligentní agenti

44 Wearable computing

45 Kyborgové?

46 V rámci umělé inteligence: hybridní metody Soft computing: EA+NS+Fuzzy Soft + tradiční UI (symbolická) Soft + hard computing (numerika, statistika) V IT: inteligentní (adaptivní) agenti Autonomní software, Mobilní, komunikativní, sociální Nálady, emoce, model dle lidské mysli Kolem nás: všudypřítomné počítače Smart devices, ubiquitus, wearable computing V nás: Kyborgové, DNA computing (?)

Trendy v průmyslové automatizaci - směrem k Industry 4.0

Trendy v průmyslové automatizaci - směrem k Industry 4.0 Trendy v průmyslové automatizaci - směrem k Industry 4.0 Vladimír MAŘÍK http://cyber.felk.cvut.cz/ www.ciirc.cvut.cz Katedra kybernetiky FEL EU Center of Excellence Český institut informatiky, robotiky

Více

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR Dynamické výukové prostředí 01 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Výzkum (možné teoretické modely), literární rešerše stavu, popis procesu učení modely, aplikační rovina (možné implementace), analýza nástrojů

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

StatSoft Úvod do neuronových sítí

StatSoft Úvod do neuronových sítí StatSoft Úvod do neuronových sítí Vzhledem k vzrůstající popularitě neuronových sítí jsme se rozhodli Vám je v tomto článku představit a říci si něco o jejich využití. Co si tedy představit pod pojmem

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Pavel Burian Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Schopnosti (nejčastěji už. z hlediska struktury osobnosti)

Schopnosti (nejčastěji už. z hlediska struktury osobnosti) SCHOPNOSTI JAKO VLASTNOSTI OSOBNOSTI schopnosti, vlohy, nadání, inteligence, poznávací vlastnosti, tvořivost, kognitivní či akční styly = označuje se tak úroveň a dokonalost činností člověka Schopnosti

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Systém M-CAST v českém kontextu

Systém M-CAST v českém kontextu 038 Systém M-CAST v českém kontextu Marie Balíková / Národní knihovna ČR / e-mail: marie.balikova@nkp.cz Abstrakt: Vícejazyčný systém agregace informací (M-CAST, Multilingual Content Aggregation System)

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Instituce a institucionální změna

Instituce a institucionální změna Instituce a institucionální změna PETR WAWROSZ * Abstrakt: Článek se zabývá problematikou vzniku, zániku a změny institucí (ve smyslu formálních a neformálních pravidel lidského jednání), přičemž zdůrazňuje,

Více