1 z :13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 z :13"

Transkript

1 Kód souboru: VYZAS Subjekt: Ke dni:..7 Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát - VYZA_ - Výnosy, náklady, zisky a ztráty Zisk z finanční a provozní činnosti (Σ) Úrokové výnosy, Úrokové náklady, Náklady na základní kapitál splatný na požádání 4 4, Výnosy z dividend 5 5, Výnosy z poplatků a provizí 6 6, Náklady na poplatky a provize Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 8 8, Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 9 9, Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z, Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví, Kurzové rozdíly, Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji, Ostatní provozní výnosy 4 4, Ostatní provozní náklady 5 5, Správní náklady (Σ) 6 6, Náklady na zaměstnance (Σ) 7 7, Mzdy a platy 8 8, Sociální a zdravotní pojištění 9 9, Penzijní a podobné výdaje, Náklady na dočasné zaměstnance, Odměny - vlastní kapitálové nástroje, Ostatní náklady na zaměstnance, Ostatní správní náklady (Σ) 4 4, Náklady na reklamu 5 5, Náklady na poradenství 6 6, Náklady na informační technologie 7 7, Náklady na outsourcing 8 8, Nájemné 9 9, Jiné správní náklady, Odpisy (Σ), Odpisy pozemků, budov a zařízení, Odpisy investic do nemovitostí, Odpisy nehmotného majetku 4 4, Tvorba rezerv 5 5, Ztráty ze znehodnocení (Σ) 6 6, Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 7 7, Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 8 8, Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 9 9, Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 4 4, Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 4 4, Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů 4 4, Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 45 45, Zisk nebo ztráta po zdanění , - 7, - 4, - 44, - 46, z..8 9:

2 Kód souboru: ROZAS Subjekt: Ke dni:..7 Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_ - Pohledávky podle sektorů dlužníka Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Úvěrové instituce (rezidenti a nerezidenti) Pohledávky celkem (Σ) Pohledávky splatné na požádání Pohledávky splatné do roku vč., 74, 8756, Pohledávky splatné nad rok 4 4, 4, 4, Vládní instituce a mezinárodní instituce ( rezid. a nerez.) Pohledávky celkem (Σ) 5 5, 5, 5, Pohledávky splatné na požádání 6 6, 6, 6, Pohledávky splatné do roku vč. 7 7, 7, 7, Pohledávky splatné nad rok 8 8, 8, 8, Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti) Pohledávky celkem (Σ) 9 9, 9, 9, Pohledávky splatné na požádání,,, Pohledávky splatné do roku vč.,,, Pohledávky splatné nad rok,,,,,,, 74, 8756, Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_ - Pohledávky sektorově nečleněné Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Sektorově nečleněné pohledávky,,, Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_ - Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů Banky bez centrálních bank ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ), Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 4 4, Spořitelní a úvěrová družstva ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) 5 5, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání 6 6, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 7 7, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 8 8, Vládní instituce a mezinárodní instituce ( rezid. a nerez.) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) 9 9, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok, Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ), Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání 4 4, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 5 5, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 6 6, Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_4 - Finanční závazky sektorově nečleněné a emitované dluhové CP Ostatní finanční závazky sektorově nečleněné, Emitované dluhové cenné papíry celkem, Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA_5 - Cenné papíry Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Dluhové cenné papíry v držení družstevní záložny celkem (Σ),,, Dluhové cenné papíry emitované centrálními bankami,,, Dluhové cenné papíry emitované úvěrovými institucemi,,, Dluhové cenné papíry emitované vládními institucemi 4 4, 4, 4, Dluhové cenné papíry emitované ostatními klienty 5 5, 5, 5, Kapitálové nástroje v držení družstevní záložny celkem 6 6, 6, 6, Struktura finančních aktiv podle znehodnocení - ROZA_6 - Finanční aktiva podle znehodnocení, sektorů a ocenění Hodnota před znehodnocením Opravné položky Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou Účetní hodnota (netto) Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Kapitálové nástroje,,,,6,7,8 Dluhové cenné papíry,,,,6,7,8 Pohledávky bez znehodnocení (Σ),, Pohledávky bez znehodnocení za centrálními bankami 4 4, 4, 4,7 4,8 Pohledávky bez znehodnocení za úvěrovými institucemi 5 5, 5, Pohledávky bez znehodnocení za vládními institucemi 6 6, 6, 6,7 6,8 Pohledávky bez znehodnocení za ostatními klienty/zákazníky 7 7, 7, 7,7 7,8 Ostatní pohledávky bez znehodnocení sektorově nečleněné 8 8, 8, 8,7 8,8 Pohledávky se znehodnocením (Σ) 9 9, 9, 9, 9,6 9,7 9,8 Pohledávky se znehodnocením za centrálními bankami,,,,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za úvěrovými institucemi,,,,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za vládními institucemi,,,,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za ostat. klienty/zákazníky,,,,6,7,8 Ostatní pohledávky se znehodnocením sektorově nečleněné 4 4, 4, 4, 4,6 4,7 4,8,7 5,7,8 5,8 Přehled rekonciliace opravných položek - ROZA_7 - Rekonciliace opravných položek OP k.. sledovaného období Použití OP Tvorba OP Rozpuštění OP Kurzové rozdíly a ostatní úpravy OP k ultimu vykazovaného období Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku a ztrát Úpravy ocenění přímo zahrnuté do výkazu zisku a ztrát Vybraná aktiva celkem (Σ),,,,4,5,6,7,8 Kapitálové nástroje,,,,4,5,6,7,8 z..8 9:4

3 z..8 9:4 Dluhové cenné papíry,,,,4,5,6,7,8 Pohledávky 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Ostatní vybraná aktiva 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Struktura úrokových výnosů a nákladů - ROZA_8 - Úrokové výnosy a náklady z finančních nástrojů Úrokové výnosy (Σ), Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů, Úrokové výnosy ostatní (Σ), Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám 4 4, Úroky od úvěrových institucí 5 5, Úroky od vládních institucí 6 6, Úroky od ostatních klientů/zákazníků 7 7, Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 8 8, Úrokové náklady (Σ) 9 9, Úrokové náklady na dluhové cenné papíry, Úrokové náklady ostatní (Σ), Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám, Úroky úvěrovým institucím, Úroky vládním institucím 4 4, Úroky ostatním klientům/zákazníkům 5 5, Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 6 6,

4 Kód souboru: ROZAS Subjekt: Ke dni:..7 Základní rozvaha - ROZA_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ) Pokladní hotovost Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 6677, Pohledávky vůči centrálním bankám 4 4, 4, 4, Finanční aktiva k obchodování 5 5, 5, Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 6 6, 6, Realizovatelná finanční aktiva 7 7, 7, 7, Úvěry a jiné pohledávky 8 Finanční investice držené do splatnosti 9 9, 9, 9, Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou,, Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,, Hmotný majetek (Σ),,,,, 8, Pozemky, budovy a zařízení,,, Investice do nemovitostí 4 4, 4, 4, Nehmotný majetek 5 5, 5, 5, Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 6 6, 6, 6, Daňové pohledávky 7 7, 7, Ostatní aktiva 8 8, 8, 8, Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 9 9, 9, 9,,, 8, 6677,,, 8, Základní rozvaha - ROZA_ - Závazky a vlastní kapitál Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) 6677, 6675, Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám, Finanční závazky k obchodování 4 4, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 5 5, Finanční závazky v naběhlé hodnotě 6 6, Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 7 7, Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 8 8, Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 9 9, Rezervy, Daňové závazky, Ostatní závazky Základní kapitál družstev splatný na požádání 8675, 76, Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 4 4, Vlastní kapitál celkem (Σ) 5 5, Základní kapitál (Σ) 6 6, Splacený základní kapitál 7 7, Nesplacený základní kapitál 8 8, Další vlastní kapitál 9 4 9, Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly, Rezervní fondy, Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období, Zisk (ztráta) za běžné účetní období -, Podrozvaha - ROZA_ - Poskytnuté přísliby, záruky a jiné podrozvahové pohledávky Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ), Poskytnuté přísliby a záruky (Σ), Poskytnuté přísliby, Poskytnuté záruky a ručení (Σ) 4 4, Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů 5 5, Poskytnuté záruky ostatní 6 6, Poskytnuté záruky ze směnek 7 7, Poskytnuté záruky z akreditivů 8 8, Poskytnuté zástavy 9 9, Pohledávky ze spotových operací, Pohledávky z pevných termínových operací, Pohledávky z opcí, Odepsané pohledávky, Hodnoty předané k obhospodařování 4 4, Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení 5 5, Podrozvaha - ROZA_4 - Přijaté přísliby, záruky a jiné podrozvahové závazky Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ), Přijaté přísliby a záruky (Σ), Přijaté přísliby, Přijaté záruky a ručení (Σ) 4 4, Přijaté záruky z úvěrových derivátů 5 5, Přijaté záruky ostatní 6 6, Přijaté záruky ze směnek 7 7, Přijaté záruky z akreditivů 8 8, Přijaté zástavy 9 9, Závazky ze spotových operací, Závazky z pevných termínových operací, Závazky z opcí, Hodnoty převzaté k obhospodařování, Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení 4 4, z..8 9:5

5 Kód souboru: DOZAS4 Subjekt: Ke dni:..7 Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA4_ - Rozvahová aktiva podle typu pohledávek Pohledávky celkem (Σ) Standardní pohledávky Sledované pohledávky a pohledávky se selháním *Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 6677, *Finanční aktiva k obchodování,, *Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 4 4, 4, 4, *Realizovatelná finanční aktiva 5 5, 5, 5, *Úvěry a jiné pohledávky (Σ) 6, 6, *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 7 7, 7, *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami 8 9 8, , 74, *Úvěry a jiné pohledávky za klienty,,, *Finanční investice držené do splatnosti,,, *Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou,,, *Ostatní aktiva (v likviditě) 4 4, 4,,, 6, 8, 9,,, 6, 8, 9,, Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA4_ - Aktiva (pohl. pouze stand.), závazky a VK podle zbytk.splat. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ) Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do měsíců včetně Nad měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nespecifikováno *Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám ,, 6677,,,,4,5,6,7,8,9,,,4,5,6,7,8,9, *Finanční aktiva k obchodování,,,,4,5,6,7,8,9, *Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, *Realizovatelná finanční aktiva 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5, *Úvěry a jiné pohledávky (Σ) 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6, *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7, *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami 8 9 8, , 74, 8, , 74, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,,,4,5,6,7,8,9, *Úvěry a jiné pohledávky za klienty,,,,4,5,6,7,8,9, *Finanční investice držené do splatnosti,,,,4,5,6,7,8,9, *Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou,,,,4,5,6,7,8,9, *Ostatní aktiva (v likviditě) 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) , , 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6, Finanční závazky k obchodování 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8, Finanční závazky v naběhlé hodnotě 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9, Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou,,,,4,5,6,7,8,9, Ostatní závazky (v likviditě) Vlastní kapitál celkem 6675,, 8675,,,4,5,6,7,8,9 76 5, 76,, Rozvahová pozice - DOZA4_ - Rozvahová pozice podle zbytkové splatnosti Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do měsíců včetně Nad měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Netto rozvahová pozice , Kumulativní netto rozvahová pozice 76,, 76,, 76,,4 76,4,5 76,5,6 76,6,7 76,7,8 76,8 Nespecifikováno -76,9,9 Rozvahová pozice - DOZA4_4 - Vybraná podrozvahová aktiva a závazky dle zbytkové splatn. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ) Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do měsíců včetně Nad měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nespecifikováno Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP,,,,4,5,6,7,8,9, Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP,,,,4,5,6,7,8,9, Poskytnuté přísliby a záruky,,,,4,5,6,7,8,9, Přijaté přísliby a záruky 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, z..8 9:6

6 Kód souboru: DOZAS4 Subjekt: Ke dni:..7 Pohledávky podle selhání a jejich znehodnocení - DOZA4_ - Pohledávky a jejich znehodnocení Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávkám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou Pohledávky z finančních činností celkem (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání (Σ) Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi ,,, 4,,,, 4,,,4,5,6,,4,5,6,,4,5,6 4, 4,4 4,5 4,6 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním (Σ) 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemií 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi (Σ),,,,4,5,6 Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání (Σ),,,,4,5,6 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi,,,,4,5,6 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi,,,,4,5,6 Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním (Σ) 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 Nestandardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 z..8 9:8

7 Kód souboru: DOZAS Subjekt: Ke dni:..7 Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DOZA_ - Kapitál Kapitál (Σ) Původní kapitál (Tier ) (Σ) Splacené členské vklady členů DZ 7598, 7598, 76, Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ) 4 4, Povinné rezervní a rizikové fondy 5 5, Ostatní fondy z rozdělení zisku 6 6, Nerozdělený zisk z předchozích období 7 7, Zisk za účetní období po zdanění 8 8, Neuhrazená ztráta z předchozích období 9 9, Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace, Zisk za běžné účetní období, Ztráta za běžné účetní období Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace, Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 4 4, Další odčitatelné položky z původního kapitálu (Σ) 5 5, Goodwill 6 6, Nehmotný majetek jiný než goodwill 7 7, Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 8 8, Dodatkový kapitál (Tier ) (Σ) 9 9, Podřízený dluh A, Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů, Uhrazovací povinnost členů DZ, Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier+Tier), Kapitál na krytí tržního rizika (Tier ) 4 4, -, Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DOZA_ - Přehled kapitálových požadavků Kapitálové požadavky celkem (Σ) Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem (Σ), Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám, Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům 4 4, Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. 5 5, Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám 6 6, Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím 7 7, Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím 8 8, Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. 9 9, Kap. pož. při STA k retailovým expoz., Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi, Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti, Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz., Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech 4 4, Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz. 5 5, Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování 6 6, Kap. pož. při STA k ostatním expoz. 7 7, Kap. pož. při STA k sekuritizovaným expozicím 8 8, Kap. pož. k úvěrovému riziku podle BASEL Kap. pož. k vypořádacímu riziku, Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem (Σ), Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem (Σ), Kap. pož. při STA k úrokovému riziku, Kap. pož. při STA k akciovému riziku 4 4, Kap. pož. při STA k měnovému riziku 5 5, Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku 6 6, Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech 7 7, Kap. pož. k operačnímu riziku celkem (Σ) 8 8, Kap. pož. k oper. riziku při BIA 9 9, Kap. pož. k oper. riziku při TSA, Kap. pož. k oper. riziku při ASA, Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia, Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia, 9 5, 5 9, Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DOZA_ - Kapitálová přiměřenost a doplňující informace Původní kapitál (Tier ) pro propočet kapit. přiměřenosti Dodatkový kapitál (Tier ) pro propočet kapit. přiměřenosti Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí Přebytek/nedostatek kapitálu Kapitálová přiměřenost Celková výše podřízeného dluhu 6 6, ,, 7598, , , z..8 9:8

8 z..8 9:8 Kap.pož. k úvěrovému riziku - STA - DOZA_4 - Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - STA celkem Hrubá hodnota expozice Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota expozice Plně upravená hodnota expozice E* Hodnota expozice po konverzi Rizikově vážená expozice Kapitálový požadavek ,,,,4,5,6,7 Kap.pož. k úvěrovému riziku - STA - DIS_6 - Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Hrubá hodnota expozice Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota expozice Plně upravená hodnota expozice E* Hodnota expozice po konverzi Rizikově vážená expozice Kapitálový požadavek Kategorie expozic pro STA Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha -%,,,,4,5,6,7 Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha - 5% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 75% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Riziková váha - % 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 Riziková váha - ostatní,,,,4,5,6,7 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha -%,,,,4,5,6,7 Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha - 5% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 75% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Riziková váha - % 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 Riziková váha - ostatní,,,,4,5,6,7 Expozice vůči institucím Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha -%,,,,4,5,6,7 Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha - 5% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 75% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Riziková váha - % 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 Riziková váha - ostatní,,,,4,5,6,7 Podnikové expozice Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha -%,,,,4,5,6,7 Riziková váha - %,,,,4,5,6,7 Riziková váha - 5% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 75% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Riziková váha - % 9 9, 9, 9, 9,4 9,5 9,6 9,7 Riziková váha - ostatní 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Retailové expozice Riziková váha - % 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha -% 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - % 4 4, 4, 4, 4,4 4,5 4,6 4,7 Riziková váha - 5% 44 44, 44, 44, 44,4 44,5 44,6 44,7 Riziková váha - 5% 45 45, 45, 45, 45,4 45,5 45,6 45,7 Riziková váha - 75% 46 46, 46, 46, 46,4 46,5 46,6 46,7 Riziková váha - % 47 47, 47, 47, 47,4 47,5 47,6 47,7 Riziková váha - 5% 48 48, 48, 48, 48,4 48,5 48,6 48,7 Riziková váha - % 49 49, 49, 49, 49,4 49,5 49,6 49,7 Riziková váha - ostatní 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - % 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha -% 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - % 5 5, 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 Riziková váha - 5% 54 54, 54, 54, 54,4 54,5 54,6 54,7 Riziková váha - 5% 55 55, 55, 55, 55,4 55,5 55,6 55,7 Riziková váha - 75% 56 56, 56, 56, 56,4 56,5 56,6 56,7 Riziková váha - % 57 57, 57, 57, 57,4 57,5 57,6 57,7 Riziková váha - 5% 58 58, 58, 58, 58,4 58,5 58,6 58,7 Riziková váha - % 59 59, 59, 59, 59,4 59,5 59,6 59,7 Riziková váha - ostatní 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Expozice po splatnosti Riziková váha - % 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha -% 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - % 6 6, 6, 6, 6,4 6,5 6,6 6,7 Riziková váha - 5% 64 64, 64, 64, 64,4 64,5 64,6 64,7 Riziková váha - 5% 65 65, 65, 65, 65,4 65,5 65,6 65,7 Riziková váha - 75% 66 66, 66, 66, 66,4 66,5 66,6 66,7 Riziková váha - % 67 67, 67, 67, 67,4 67,5 67,6 67,7 Riziková váha - 5% 68 68, 68, 68, 68,4 68,5 68,6 68,7 Riziková váha - % 69 69, 69, 69, 69,4 69,5 69,6 69,7 Riziková váha - ostatní 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Krátkodobé expozice vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha -% 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - % 7 7, 7, 7, 7,4 7,5 7,6 7,7 Riziková váha - 5% 74 74, 74, 74, 74,4 74,5 74,6 74,7 Riziková váha - 5% 75 75, 75, 75, 75,4 75,5 75,6 75,7 Riziková váha - 75% 76 76, 76, 76, 76,4 76,5 76,6 76,7 Riziková váha - % 77 77, 77, 77, 77,4 77,5 77,6 77,7 Riziková váha - 5% 78 78, 78, 78, 78,4 78,5 78,6 78,7 Riziková váha - % 79 79, 79, 79, 79,4 79,5 79,6 79,7 Riziková váha - ostatní 8 8, 8, 8, 8,4 8,5 8,6 8,7 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku podle BASEL - DOZA_6 - Propočet rizikově vážených aktiv inv.portfolia podle BASEL Souhrn účetních hodnot a úvěrových ekvivalentů Vážená hodnota Aktiva invest. portfolia celkem vč. úvěrových ekvivalentů (Σ) Pokladní hodnoty Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl.,, 6677,, 58,,

9 z..8 9:8 Pohledávky pojištěné EGAP, a.s. 4 4, 4, Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s. 5 5, 5, Pohledávky za Českou konsolidační agenturou 6 6, 6, Pohledávky za evropskými společenstvími 7 7, 7, Pohledávky za centrálními bankami států zóny A 8 8, 8, Pohledávky za centrálními vládami států zóny B 9 9, 9, Pohledávky za centrálními bankami států zóny B,, Reálné hodnoty derivátů,, Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou,, Pohl.zajišť.zást.právem k dluhopisům, vklad.listům a penězům,, Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.a 4 4, 4, Pohledávky za úv. institucemi ve státech zóny A Pohl.za úv.institucemi států zóny B s pův.splat.do roku 6 6, 6, Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi 7 7, 7, Pohledávky za vládami územních celků států zóny A 8 8, 8, Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A 9 9, 9, Pohledávky za vládou podporovanými institucemi,, Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.a,, Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A,, Finanční nástroje v procesu inkasa,, Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem 4 4, 4, Pohledávky z cenných papírů 5 5, 5, Kapit.inv.do úv. a fin.inst., které nejsou odečit.položkou 6 6, 6, Kapit.investice do právn.osob kromě úv.a fin.institucí 7 7, 7, Pohl.za úv.inst. a obch.s CP v z.a - v konk., likv.,nuc.spr. 8 8, 8, Pohl.za právn.osob.kromě úv.inst. a obch.s CP a za fyz.osob. 9 9, 9, Pohl.za cen.vlád.z.b, kterým nepřísl.riz.váha a podp.inst.,, Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha,, Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy zóny B,, Pohl.za úv.inst.v z.b se spl.do r.- v konk.,likv.,nuc.spr.,, Pohledávky za úv.inst. zóny B s původní splatností nad rok 4 4, 4, Nesplacená část emise akcií vč. emisního ažia 5 5, 5, Pohled.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha, 6 6, 6, Hmotný majetek 7 7, 7, Ostatní aktiva investičního portfolia 8 8, 8, 5 5, 58 5, Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku podle BASEL - DIS_ - Konverze podrozvahových aktiv investičního portfolia Účetní hodnota Úvěrový ekvivalent Vybraná podrozvahová aktiva investičního portfolia celkem (Σ),, Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do roku,, Posk.záruky z otevř.a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml.),, Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní 4 4, 4, Poskytnuté neplatební záruky 5 5, 5, Posk.záruky z otevř. a potvrz.neodvol.dok.akreditivů 6 6, 6, Poskytnuté přísliby bankovních záruk 7 7, 7, Poskytnuté platební záruky 8 8, 8, Poskytnuté záruky z prodaných směnek 9 9, 9, Poskytnutá směnečná rukojemství,, Poskytnutá přijetí směnek,, Pohl.z vkladů a úvěrů, pohl. na dluhopisy, směnky a akcie,, Deriváty,,

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.12.2010 Datum zveřejnění údajů: 29.4.2011 Datum zveřejnění údajů po auditu: 1.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Datum zveřejnění úpravy údajů: 7.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.9.2010 Datum zveřejnění údajů: 2.11.2010 Datum zveřejnění opravy a doplnění: 15.11.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.3.2012 Datum zveřejnění údajů: 4.5.2012 Datum zveřejnění změny po auditu: 6.8.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.6.2012 Datum zveřejnění údajů: 6.8.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.9.2009 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu poslední změny do OR Výše ZK zapsaného

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01 Kapitál Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka

Více

Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti

Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti 1) Aktiva (v tis. Kč) k 31.12.2010 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Všechny

Více

ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Aktiva celkem 136 331 843 160 089 807 111 705 608 126 140 535 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 97 209 023

Více

ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 Aktiva celkem 119 629 583 136 331 843 160 089 807 111 705 608 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 83 349 461

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Povinně zveřejňované informace k

Povinně zveřejňované informace k Povinně zveřejňované informace k 30. 6. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 15. 8. 2013 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Kapitál (DIS20_01)

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Kapitál (DIS20_01) Kapitál (DIS20_01) R001 Kapitál 49 452 R002 Původní kapitál (Tier1) 49 570 R003 Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 25 487 R004 Vlastní podíly R005 Emisní ážio 20 077 R006 Rezervní

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Rozvaha obchodníka s CP

Rozvaha obchodníka s CP Rozvaha obchodníka s CP Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

1 z 1 11.7.2014 10:50

1 z 1 11.7.2014 10:50 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=95934&context_casbod=5..&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=675&context_nvds_i... z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: VYZAS Subjekt:

Více

Organizační schéma UNIBON

Organizační schéma UNIBON ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚDAJE O UNIBON SPOŘITELNÍM A ÚVĚRNÍM DRUŽSTVU Obchodní firma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) Právní forma družstvo Adresa sídla Ostrava, Moravská Ostrava, Velká

Více

Artesa, spořitelní družstvo. Informace k

Artesa, spořitelní družstvo. Informace k Artesa, spořitelní družstvo Informace k 31.03.2010 Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011 Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011 Datum zveřejnění údajů: 30.4.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ společnosti Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30.9. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30. 9. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 31. 12. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.6.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

1 712,323 5 56,217 7 56,217 20 3,398 21 3,398 27 606,716 29 606,716 30 221,401 32 385,315 46 25,500 47 25,500 49 19,712 51 19,712

1 712,323 5 56,217 7 56,217 20 3,398 21 3,398 27 606,716 29 606,716 30 221,401 32 385,315 46 25,500 47 25,500 49 19,712 51 19,712 A B CZK (.) Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2009 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30. 6. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo. Informace k

1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo. Informace k 1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo Informace k 31.12.2007 Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a

Více

Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ

Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 1. Informace o a) Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: IČ: spořitelním družstvu b) Datum zápisu do obchodního rejstříku: 26.červencee 1999 Datum zápisu poslední změny: 21.ledna 29 Účel poslední změny:

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 31.3.2008 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Povinně zveřejňované informace 30.9.2012

Povinně zveřejňované informace 30.9.2012 Povinně zveřejňované informace 30.9.2012 Údaje o společnosti AKCENTA CZ,a.s. k 30.9.2012 Datum zveřejnění údajů: 8.11.2012 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů nebo členů společnosti

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ IČ:

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ IČ: 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 30.9.2011 Datum zveřejnění údajů: 27.10.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ společnosti Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 OBSAH Úvod 1 Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Činnosti skutečně vykonávané 1 Činnosti omezené nebo vyloučené 1 Základní kapitál 1 Organizační struktura 2 Kontrolní

Více

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ IČ:

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ IČ: 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. e o společnosti 42 financial services s.r.o. k 30.06.2013 dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Datum uveřejnění údajů 31/07/2013 Datum uveřejnění opravy Základní údaje 42 financial services s.r.o.

Více

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. e o společnosti 42 financial services s.r.o. k 31.12.2012 dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Datum uveřejnění údajů 31/01/2013 Datum uveřejnění opravy Základní údaje 42 financial services s.r.o.

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k 31.12.2011 dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Datum uveřejnění údajů 27/04/2012 Datum uveřejnění opravy Základní údaje 42 financial services

Více

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Společnost )

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Společnost ) Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Společnost ) Údaje o Společnosti, o složení akcionářů, o činnosti a finanční situaci dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. Údaje o Společnosti k 30.

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31. 12. 2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31. 12. 2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31. 12. 2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

Informační povinnost k 30.9.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise:

Informační povinnost k 30.9.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise: Informační povinnost k 3.9.213 Údaje dle přílohy č. 24, 25 k vyhlášce č. 123/27 Sb. (zveřejněno 1.11.213) 1. Údaje o povinné osobě a) Peněžní dům, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 1 Uherské Hradiště

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Společnost )

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Společnost ) Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Společnost ) Údaje o Společnosti, o složení akcionářů, o činnosti a finanční situaci k 31.3.2008 dle ustanovení 206 odst. 1 vyhl. č. 123/2007 Sb. 1. Údaje o

Více

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise:

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise: Informační povinnost k 31.3.213 Údaje dle přílohy č. 24, 25 k vyhlášce č. 123/27 Sb. (zveřejněno 9.5.213) 1. Údaje o povinné osobě a) Peněžní dům, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 1 Uherské Hradiště

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice Seznam údajů o Peněžním domě, spořitelním družstvu (dále jen "PD"), složení společníků nebo členů, o činnosti a finanční situaci podle Přílohy č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění informace 15.5.2014

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března ) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března ) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2010 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2007 zveřejněno: 30.4.2008

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2007 zveřejněno: 30.4.2008 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2007 zveřejněno: 30.4.2008 1. Údaje o bance a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace 30.6.2012 Údaje o společnosti AKCENTA CZ,a.s. k Datum zveřejnění údajů: 10.8.2012 Datum změny: 10.2.2012 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů nebo členů společnosti

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Povinně zveřejňované informace k

Povinně zveřejňované informace k Povinně zveřejňované informace k 31. 3. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA CZ,a.s. k Datum zveřejnění údajů: 9. 5. 2013 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů nebo členů společnosti

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581 156

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.12.2009

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.12.2009 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.12.2009 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

Pololetní zpráva 2008

Pololetní zpráva 2008 Pololetní zpráva 2008 Pololetní zpráva 2008 0 Raiffeisenbank a.s Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. a ebanky, a.s. k 30.6.2008 2 Finanční výsledky Raiffeisenbank a.s. za 1. pololetí roku

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.06.2011 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více